2010 TÜRKİYE
Keçiören
Ankara


TURKEY 2010
ümüt çınar
1965


يه سكڭى كس اولاجاغينه محتاج قصابه

KMOKSY
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkiye Örümceklerinin Yabancı Dillerdeki Adları (Common Names for the Spiders of Turkey)

Yupikçe Toplama Sözlük (Yup'ik Picking Dictionary)

İngilizce Kuş Adları (English Names of Birds)

Türkçe Kuş Adları (Turkish Names of Birds)

Güvercin Irkları (Pigeon Breeds)

Kazakça Bitki / Hayvan / Memeli / Böcek / Balık / Kurbağa ve Sürüngen Adları
Kazakh Names of Plants / Animals / Mammals / Insects / Fish / Amphibians and Reptiles

İngilizce Memeli Adları (English Names of Mammals)

Türkçe Memeli Adları (Turkish Names of Mammals)

İnyupikçe Bitki ve Hayvan Adları (Iñupiaq Plant and Animal Names)

Yupikçe Bitki ve Hayvan Adları (Yup’ik Plant and Animal Names)

Abhazca Bitki Adları (Abkhaz Plant Names)

Gürcüce Bitki Adları (Georgian Plant Names)

Çözümlemeli Bengalce Kuş Adları (Bengali Ornithonyms)

Azerice Kuş Adları (Azerbaijani Bird Names)

Azerice Böcek Adları (Azerbaijani Insect Names)

Türkçe Böcek Adları (Turkish Insect Names)

Pallas 1811 Vernacular Names for Animals of Russia

Moğolcaca Kuş Adları (Mongolian Bird Names)-1

Moğolcaca Kuş Adları (Mongolian Bird Names)-2

Karaçay-Balkarca Kuş Adları (Karachay-Balkar Bird Names)

Evenkice Kuş Adları (Evenki Bird Names)

Mâcirce (a sub-dialect of the Meskhetian Turkish)

Furlanca Kuş Adları (Friulian Bird Names)

Karadağca Kuş Adları (Montenegrin Bird Names)

Çözümlemeli Kuzey Karelcesi Kuş Adları (North Karelian Bird Names with Literal Translations)

Çözümlemeli Liv Karelcesi Kuş Adları (Olonets Karelian Bird Names with Literal Translations)

Çözümlemeli Kalmukça Kuş Adları (Kalmyk Bird Names with Literal Translations)

Sığırcık sığırdan gelmez

Tarak yok ki Tarasa, Kuş değildir Yarasa

Kemiksıyan (Ossifrage)

Çözümlemeli Maltaca Kuş Adları (Maltese Bird Names with Literal Translations)

Almanca Kuş Adları-1 (Nonpasseriformes; German Bird Names-1)

Çözümlemeli Udmurtça Kuş Adları (Udmurt Bird Names with Literal Translations)

Çözümlemeli Abhazca Kuş Adları (Abkhaz Bird Names with Literal Translations)

Çözümlemeli Doğu Çerkezcesi Kuş Adları (Kabardian [East Circassian] Bird Names)

Tatarca Kuş Adları (Tatar Bird Names)

Çuvaşça Kuş Adları (Chuvash Bird Names)

Yakutça Kuş Adları (Yakut Bird Names)

Başkurtça Kuş Adları (Bashkir Bird Names)

Tuvaca Kuş Adları (Tuvan Bird Names)

Altayca Kuş Adları (Altai Bird Names)

Özbekçe Kuş Adları (Uzbek Bird Names)

Tacikçe Kuş Adları (Tajik Bird Names)

Uygurca Kuş Adları (Uyghur Bird Names)

Rusça Kuş Adları (Russian Bird Names)

Karakalpakça Kuş Adları (Karakalpak Bird Names)

Kazakça Kuş Adları (Kazakh Bird Names)

Kırgızca Kuş Adları (Kyrgyz Bird Names)

Türkmence Kuş Adları (Turkmen Bird Names)

Rusça Böcek Adları (Russian Insect Names)

Uralcanın Şamanik Kökleri (Uralic Böms)

Sümercenin Şamanik Kökleri (Sumerian Böms)

Korecenin Şamanik Kökleri (Korean Böms)

Böm Sistemi (Bömic System, Boemic System: Monophonemic Morphemes)

Angalkum Qaneryarai (Yupikçenin Şamanik Kökleri) = The monophonemic morphemes in Yup'ik

Bömler : HTML (kısa) PDF (uzun)
1-Türkçenin Şamanik Kökleri
2-Türk Kam Yazısı
3-Türkçe Sayı Göstergeleri
kmoksy@gmail.com

KMOKSY
Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye

قيريلمسين قلمڭز

Beni Türk Dili araştırmalarına yönelten, yıllar önce Tercüman gazetesinde yayımlanan Yaşayan Türkçemiz köşesi oldu. Bu köşedeki yazılar daha sonra kitap olarak yayımlandı. O zamanlar bile yerinde duramayan biriymişim: ....................

Yazılı kâğıdına CEVAPLAR yazanların notunu kıran, YANITLAR yazanlara ise fazladan not veren bir öğretmenim vardı. Ben ise ne cevap yazdım, ne de yanıt, yalnızca KARŞILIKLAR

MAKALELER 1
MAKALELER 2
MAKALELER 3


YANLIŞ KARTAL

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dikkatine:
Anadolu Kartalı ambleminde
ABD'nin sembolü olan
AK BAŞLI DENİZ KARTALI
(bald eagle = a symbol of American imperialism)
figürü var
?


 

Alaska Yerli Dillerinde Türkçe Kökenli Rusça Alıntılar
Bir Parmak Çalımı Ala Bal : Türkçe Bitki Adları Sözlüğü
Amatörce Bir Uzmanlık Çalışması : Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler
Sağlıksız Bir Sağlık Taraması : Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü


Öküzün Altında Aranan Buzağı : Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri

Iñupiat Eskimo Dictionary (Donald H. Webster,  Wilfried Zibell, Illustrated by Thelma A. Webster, Summer Institute of Linguistics, Inc., Fairbanks, Alaska, 1970) adlı basılı kitabın internet versiyonu olan Interactive IñupiaQ Dictionary, kitapta yer alan yedi farklı karakterden altında nokta olan ḳ harfini (the k with a dot underneath) resmi alfabeye uygun olarak q harfiyle değiştirmiştir. Diğer altı harf (the Inupiaq letters not found in English) ise fontsuzluk azizliğine uğrayıp şifrelenmiştir. İnyupikçe sözler Inupiaq fontuyla, İngilizceleri ise Calibri (Gövde) fontuyla dizilmiştir. Inupiaq fontu download edilmemişse ñ, ł̣, ġ, ŋ, ł, ḷ harfleri şifreli e, o, b, f, j, x olarak gözükmektedir. Site bu durumun açıklamasını ve şifrelerin çözümünü geçit (=link) verdiği sayfalarda yapmıştır.  

Mehmet Kara bu sayfaları gör[e]mediği için, İnyupik ses sistemine aykırı olan ve yalnızca Inupiaq fontu yüklenmemiş bilgisayarlarda görünen ünlü ve ünsüzleri (= e, o, b, f, j, x ) görünür değerlerine göre kullanıp denkleştirmelerini yapmış. Oysaki  gerçek değerleri (= ñ, ł̣, ġ, ŋ, ł, ḷ )  farklı sonuçlar verebilir. Dilcilikte, görünür değerlikli harf’ler değil, gerçek değerlikli ses’ler kullanılır. Güven verici Webster adının himayesinde çıkan Parker’ın sözlüğü (Webster's Inupiatun - English Thesaurus Dictionary, Edited by Professor Philip M. Parker, Ph.D.,  Published by ICON Group International, Inc. 2008) de güven zedeleyici biçimde font yüklenmemiş bilgisayar görüntüsünü yansıtır.

özetle: Türkçenin izlerini sürdüğü bir Eskimo dilinde bulduğu izlerin hiç biri Türkçenin izi değildir!Kırk Yılda, Bir Arpa Boyu Gidilen Yol: Biyoloji Terimleri Sözlüğü
Yazın Harmana Sıçan Öküzün Kışın Hatılda Ağzına Gelen : Üvez
Hamasevi'nin Bir Sevi Uğruna Ham Edilen Evi
Tutkal ve Ekdaşları
Çökelez ve Ekdaşları
Yalaka ve Ekdaşları
Yarasa ve Ekdaşları
Kırımsa ve Ekdaşları
Göçebe ve Ekdaşları
Afacan ve Ekdaşları
Uçarı ve Ekdaşları
TDK İmlâ Kılavuzu Olumsuzlukları
Tzitzilis'in Rumca Alıntıları
Mercan Köşk
İlek
Bir Kulak Uğruna Balıklama Dalınan Balıklağı
Buğdayda Başak, Tosunda Taşak!
Derleme Sözlüğünde Kürtçe-Zazaca Karıştırmalar
Karafatma
Lapseki Sokuntusu
Körsünüz!
Devrik Adlandırma
Bodur Tamlama
Türkçe Sözlük'te Mükerrer Tanımlamalar
Tuturuk


The Talons of the World or The World of the Talons

Kitap boyutlarında bu yazı, daha önce Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten'de yayımlanan Alıcı Kuş Adları Denemesi başlıklı yazının genişletilmiş internet versiyonudur

Türk Dili dergisi'ne verdiğim yazılarım anlayamadığım bir sebeple yayımlanmazken, eşzamanlı olarak Belleten'e verdiğim bu yazımın yayımlanmasına destek olan Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya'ya dünya alem önünde teşekkür ederim. Kaleminiz hiç kırılmasın !


Grekolatince Yırtıcı Kuş Adları Dizini
İngilizce Yırtıcı Kuş Adları Dizini
İspanyolca Yırtıcı Kuş Adları Dizini

Rusça Yırtıcı Kuş Adları DiziniEl Goropista Euskera

Güneş-Dil Teorisi'nin Bask merkezli versiyonu
Basque: The origin of all languages

goropism ya da ırkçılığın dilce kusuntusu :
Linguistic Archaeology by Edo Nyland

Bunlar,
ETA bazlı Bask milliyetçiliğini tatminden öteye geçmeyen akademik yalanlardır. Bir bilim yuvasında [: University of California, Riverside] bilimlik bilgi olarak sunulması, bilim adına utanç vericidir.


17 yılda yayımlatabildiğim yazı sayısı 3'tür
TARAYICIDAN TIPKIBASIM


Çağdaş Türk Dili dergisi 1997 ŞUBAT ve MART
Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu Olumsuzlukları


Çağdaş Türk Dili dergisi 1997 MAYIS
Amatörce Bir Uzmalık Çalışması: "Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler"

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN 1996
Alıcı Kuş Adları Denemesi

17 Mayıs 1995 tarihinde Türk Dil Kurumu'na biri Belleten'de diğeri Türk Dili Dergisi'nde yayımlanmak üzere iki yazı verdim. 8 Haziran 1995 tarihinde "Alıcı Kuş Adları Denemesi" başlıklı yazım için Belleten'den Osman Fikri Sertkaya ile görüştüm. Aynı gün Türk Dili Dergisi'nden Hamza Zülfikar da benimle "görüştü" ve Türkçeyle ilgilenmemem konusunda açıkça "ikâz edildim". Bu ikâzın "şekli" konusunda bugüne kadar Türk Dil Kurumu benden herhangi bir özür dilemedi. Kurumun "Türkçenin Şamanik Kökleri" başlıklı yazımdan haberi var, fakat görmemezlikten geliyor.


her dilde
BİTKİ VE HAYVAN ADLARI
PLANT AND ANIMAL NAMES
in the all languages

BIOTERMINOLOGY

BIOLOGY

Названия Растений и Животных
Pflanzen- und Tiernamen
Noms d'Animaux et de Plantes
Nombres de Plantas y de Animales
Noms de Plantes i Animals
Állat- és Növénynevek
Nazwy Zwierząt i Roślin
Plant- en Diernamen
Plant- en Diername
Anvioù Loened pe Plant

bitki ve hayvan adları ~ plant and animal names
hayvan adları ~ animal names
memeli adları ~ mammal names
kuş adları ~ bird names
kurbağa ve sürüngen adları ~ amphibian and reptile names
balık adları ~ fish names
böcek adları ~ insect names
örümceksi adları ~ arachnid names
kabuklu adları ~ crustacean names
eklembacaklı adları ~ arthropod names
yumuşakça adları ~ mollusc names
solucan adları ~ worm names
mantar adları ~ fungus names
bitki adları ~ plant names
virüs adları ~ Virus names

BİYOLOJİ BIOLOGY BIONYMY
bionymie bionimia bionimi
ZOOLOJİ ZOOLOGY ZOONYMY
zoonymie zoonimia zoonimi
MAMMALOJİ MAMMALOGY THERIONYMY
therionymie terionimia terionimi
ORNİTOLOJİ ORNITHOLOGY ORNITHONYMY
ornithonymie ornitonimia ornitonimi
HERPETOLOJİ HERPETOLOGY HERPETONYMY
herpetonymie herpetonimia herpetonimi
İHTİYOLOJİ ICHTHYOLOGY ICHTHYONYMY
ichtyonymie ictionimia ictionimi
ENTOMOLOJİ ENTOMOLOGY ENTOMONYMY
entomonymie entomonimia entomonimi
ARAKNOLOJİ & AKAROLOJİ ARACHNOLOGY & ACAROLOGY ARACHNONYMY
arachnonymie aracnonimia aracnonimi
KARSİNOLOJİ CARCINOLOGY CARCINONYMY
carcinonymie carcinonimia carcinonimi
MALAKOLOJİ MALACOLOGY MALACONYMY
malaconymie malaconimia malaconimi
HELMİNTOLOJİ HELMINTHOLOGY HELMINTHONYMY
helminthonymie helmintonimia helmintonimi
MİKOLOJİ MYCOLOGY MYCONYMY
myconymie miconimia miconimi
BOTANİK BOTANY PHYTONYMY
phytonymie fitonimia fitonimi
VİROLOJİ VIROLOGY VIRONYMY
vironymie vironimia vironimi

Barış & Boyla 2020 (Dünya Kuşlarının Türkçe İsimleri)

the Flag of the Life
the Flag of the Life
Türkoloji ile Biyolojinin ortak noktası olan Terminoloji,
Ümüt Çınar 'ın ilgi alanıdır


ağız açıklığı ya da enleme kuralı
varyasyonlu hareketi yansıtabilmek için, gölgelemeyi oluşturan üyelerden birinin ilk hecesinde geniş ünlü varsa, diğer üyenin ilk hecesinde dar ünlü bulunur
Türkçe için geniş-dar, İngilizce içinse dar-geniş sırası gözetilir

TÜRKÇE GÖLGELEME TABLOSU
T a düz yuvarlak dudak
e
u K geniş dar geniş dar ağız
ü
kalın a ı o u dil
ince e i ö ü

tak tuk ; tek tük

İNGİLİZCE
T i
a K
o
ticktack , zigzag ; ding-dong , ping-pong


Atatürk 'ün mirası Türk Dil Kurumu eliyle Derleme Sözlüğü hazırlanırken
Lapseki tarama hırsızına nasıl peşkeş çekildi biliyor musunuz:

Derleme
Sözlüğü
< eski yazı > Tarama
Sözlüğü
çöneke چونكه çönge
düplük دپلك deplek
gön كون geven
kemeldirek كملدرك gömüldürük
kerz كرز gürüz
könik كونيك güneyik
örenpulu اورن پولى evren pulı
seci سجى süci
sükü سوكو süñü
şengil شنكل şengül
taşrakmak طاشرقمق ṭaşırḳamaḳ
tazlık طزلق ṭazlaḳ
tıraç طراج ṭuraç
tükzimek توكزيمك tökezimek
Yediker يديكر Yediger

Türk Dil Kurumu, Atatürk'ün helal mirasından haram yiyen bu Lapseki Tarama Hırsızı'na o zamanın parasıyla kaç lira ödedi ?


masa başı dilciliği

Türk Dil Kurumu 'nun Türkçe Sözlük 'üne göre
üvez (I) : Gülgillerden, orta boylu bir ağaç (Pirus sorbus)
üvez (II) : Sivrisineğe benzer bir böcek (Sorbus)

imiş.

Kırk yıldır biri çıkıp da dememiş:
Yahu, biyolojide tek Sorbus var, o da gülgillerden bir ağaç (Sorbus domesticus).

Sivrisineğe benzer bir böcek anlamında Sorbus yoktur!

delinin biri
kuyuya taş atmış
kırk akıllı
kırk yıldır
çıkaramıyor

Hâlâ anlamadınız mı? Kırk yıl önce daktilocu ya da dizgici yukarıdaki gülgillerin sorbus 'unu aşağıdaki sivrisinek için bir göz kaymasıyla aktarmış. Bu fazladan Sorbus 'u kırk yıldır silmediniz, dünya size gülüyor,

The Amerindian Genocide

 

site yaşı:
127
aylık

© 2010-2020 kmoksy.com = Ümüt Çınar
bütün hakları saklıdır

 

KMOKSY
Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye

Ahıska آخسقه

АХЫСКА

YETER !
NAZLANMA GÜRCİSTAN

AHISKALILAR
DÖNSÜN ARTIK !

 

1877
მესხეთი
არტაანი
იოზგატი
١٢٩٣


14 KASIM 1944
(Stalin Tehciri)
Doğu Ahıska Sürgünü

03-12 HAZİRAN 1989
(Özbek Utancı)
Fergana Süpürgüsü

26 ŞUBAT 1992
(Ermeni Gaddarlığı / An Armenian Brutality)
Hocalı Yokedimi

Մեծ Եղեռն 'i bize sorun diyir mezerdeki Xocaliler; duyir misiz , dıġalar ?!
1992 - 2020 = 28


93 Muhacirleri.

1.3. AHISKA AĞIZLARI
1.3.1. GÜRCÜCE ETKİLİ : Posof, Artvin (
merkez), Şavşat, Ardanuç, Yusufeli
1.3.2. GÜRCÜCE ETKİSİZ :
1.3.2.1. Ardahan, Olur, Oltu, Şenkaya; Mâcirce (
Yozgat), Ahıska (Gürcistan)
1.3.2.2. Tortum
1.3.2.3. İspir (kuzey)


Mâcirler ~ Muhacirler
мухаджир
амҳаџьы́р

მუჰაჯირი

The Old Meskhetian Turks of Yozgat
(The Muhajirs)

YOZGAT
SARIKAYA
SORGUN
DOMARCA
TOPRAKPINAR
BÜYÜKÖREN

Teslime Kurt'un katkılarıyla

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Domarca ve Toprakpınar köyleri
Ahıska'nın izlerini şivelerindeki Gürcüce alıntılarda apaçık gösterir
:

cadi (< Gürcüce ჭადი çadi) 'mısır unundan yapılan bir yemek'
gartopi (< Gürcüce კარტოფილი kartopili < Rusça картофель) 'patates'
xaçapur (< Gürcüce ხაჭაპური xaçapuri < ხაჭო xaço 'ekşimik; peynir' + პური puri 'ekmek') 'bir hamurişi'
xinkäl (< Gürcüce ხინკალი xinkali 'mantı') 'bir hamurişi'
harşo (< Gürcüce ხარჩო xarç'o) 'bir yemek'
çaynik (< Gürcüce ჩაინიკი çainiki < Rusça чайник) 'çaydanlık'
baga (< Gürcüce ბაგა baga) 'musul, yemlik'
ciya (< Gürcüce ჭია çia) 'solucan'
zeyra (< Gürcüce ძერა dzera) 'çaylak'
cepli ~ cipli (< Gürcüce წკეპლა tskepla) 'ince uzun dal parçası'

Ardahan ve Ahıska'dan getirdikleri bu sözlere Yozgat'ta yerli Türkmen şivesinden de katkı yapmışlar:
Mâcirce
gartopi yerine Türkmence gumpir
Mâcirce gurun yerine Türkmence haft
Mâcirce alaf yerine Türkmence saman
Mâcirce baga yerine Türkmence musul
Mâcirce merek yerine Türkmence samanlux
Mâcirce galat yerine Türkmence gözer
Mâcirce şibi yerine Türkmence ördek
Mâcirce gaz yerine Türkmence bodu
Mâcirce çaynik yerine Türkmence çaydanlux

Yozgat'ta Çerkes olarak bilinen göçdaş Osetler (Kuşkalar) ile yapılan evlilik sonucu mutfak kültüründe Oset etkisi görülür:
velibaġ ~ velibax (< Osetçe уалибæх ) 'bir hamurişi'
vıçcın (< Osetçe фыдджын ) 'bir hamurişi'

مهاجرجه

Mâcirce Sözlük
Domarca ile Toprakpınar Yaban Hayvanları
Domarca ile Toprakpınar Yaban Bitkileri
Domarca ile Toprakpınar Mâcir Atasözü ve Deyimleri
Domarca ile Toprakpınar Mâcir Sülaleleri

Hocagiller, Aslanağagiller ................


masa başı dilciliği

Türk Dil Kurumu 'nun Türkçe Sözlük 'üne göre
tatlı su gelinciği : Tatlı sularda biten bir tür gelincik

imiş.

Kimse çıkıp da dememiş:
O gelincik çiçek değil, balık olan gelinciktir.


masa başı dilciliği

Türk Dil Kurumu 'nun
Turhan Baytop imzalı Türkçe Bitki Adları Sözlüğü 'ne göre
gelinkadın : gelincik (bitki)

imiş.

Kimse çıkıp da dememiş:
Yahu, o gelinkadın
bitki olan gelincik değil, hayvan olan gelinciktir.


İkileme

ikizleme : kara kara
tekeşleme : siyah beyaz
gölgeleme : kara-kura ; kara-mara
yamalama : kapkara

Site, sahibi Ümüt Çınar tarafından tasarlanmıştır
Yayım tarihi : 11 OCAK 2010
Google'da çıktığı tarih : 28 OCAK 2010
Yahoo'da çıktığı tarih : 9 ŞUBAT 2010
Yağız atın yemi ot ile saman
Türkçeyi kuran yalınsak bir şaman
Ocak-Şubat 2017

the
hunter

of
the
falses
Kasaba
Muhtaç
Olacağına
Kes

سكݣى
Ye

13 Nisan 2017 : Dilsiz duymazlar
13 Mayıs 2017 : "Görmedik, duymadık, bilmiyoruz"
13 Haziran 2017 Alnındaki akrebin poḫunu bile görmüyorlar
15 Temmuz 2016 Cinnet Gecesi

ilk yazılarımı 1993 yılında kaleme aldım; 17 yılda ancak 3 tanesini yayımlatabildim; kasaba muhtaç olacağına kes s..... ye dedim ve 2010 yılında bu siteyi kurdum