www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar
 

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

MÂCİRCE SÖZLÜK
(a dictionary of the emigrants of Ardahan in Yozgat)
مهاجرجه

Ümüt ÇINAR
&
Teslime KURT

2010
Keçiören / Ankara

Bu sözlük, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Domarca ve Toprakpınar köylerinin sözleridir


 

A B DEF G HİK LMN OÖPR S ŞT UÜVX YZ

â uzun a      
ä ince a       
ê uzun e      
ġ
gayın  
î uzun i
xخ

Genişletilmiş 2019 versiyonu Sıddıka Çınar'ın (1921-2018) hatırasına Mâcirce (a sub-dialect of the Meskhetian Turkish) adıyla PDF olarak sunulmaktadır

Dİ'Lİ GEÇMİŞ
aldım aldın aldi aldux aldız aldiler
gördüm gördün gördi gördux gördüz gördiler
yaxadum yaxadın yaxadi yaxadux yaxadız yaxadiler

MİŞ'Lİ GEÇMİŞ
almişim almişin almiş almişux almişiz almişler
ŞİMDİKİ
alirim alirsin alir alirux alirsiz alirler
GENİŞ
alurum alursun alur alurux alursuz alurlar
GELECEK
alacam alacan alacax alacaz alacaxsız alacaxlar
DİLEK-ŞART

alsam alsan alsa alsax alsaz alsalar
İSTEK
alım
alax / alaġın
gidax / gidaġın
görax / göraġın
yaxiyax
GEREKLİLİK
almaliyim almalisin almali almaliyux almalisiz almaliler