www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

DOMARCA İLE TOPRAKPINAR KÖYLERİNİN Mâcirce Sözlüğü 2019 Yeni Baskısı

DOMARCA İLE TOPRAKPINAR KÖYLERİNİN
YABAN BİTKİLERİ

[ Yozgat / Sarıkaya ]
The Flora of the Muhajir Villages

Ümüt ÇINAR
&
Teslime KURT

2010
Keçiören / Ankara


 

Piperales Aristolochiaceae

bardax
(??? Aristolochia maurorurm = loğusaotu)

yerde, sürüngen, kötü kokulu


Ranunculales Ranunculaceae
itdirseği
(Adonis aestivalis = keklikgözü)

???
(Ranunculus arvensis = düğünçiçeği)

Ranunculales Papaveraceae

gelincux
(Papaver rhoeas = gelincik)

Caryophyllales Caryophyllaceae

yaġli ot
(Gypsophila pilosa)

mercimek tarlalarının yabancı otudur; yolanların üstünü başını yağ eder


Caryophyllales Amaranthaceae

bostangözeli
(Amaranthus retroflexus)


tel pancari
(Chenopodium album = sirken)

xaçapur yapılır; yumurtayla kavurularak yenir


itüzümi
(Chenopodium foliosum)

"meyve"si yenir


bostansüpürgesi
(Kochia scoparia = süpürge)

yumuşak tandırlık süpürgesi yapmak için ekilir


Caryophyllales Polygonaceae

cacıx , madıma[la]x , ot
(Polygonum cognatum)

ıspanak gibi pişirilir

 

gävur cacıġi
(Polygonum bellardii)

cacıx süpürgesi (madımax süpürgesi) yapılır


efelük, evelük
(Rumex crispus = labada)

sarma yapılır


Caryophyllales Plumbaginaceae
çobandöşegi
(Acantholimon acerosum = kirpidikeni)

Caryophyllales Tamaricaceae

ilġın
(Tamarix smyrnensis = ılgın)

 


Sapindales Nitrariaceae

üzerlux
(Peganum harmala = üzerlik)

nazarlık ve tütsü için kullanılır


Zygophyllales Zygophyllaceae
???
(Tribulus terrestris = demirdikeni)

Malpighiales Euphorbiaceae

südliyen
(Euphorbia macroclada = sütleğen)

zehirlidir


Rosales Urticaceae
isirġan
(Urtica dioica = ısırgan)

yapişxan
(Parietaria judaica = yapışkanotu)

Rosales Rosaceae Rosoideae
guşburni
(Rosa canina = kuşburnu)

???
(Potentilla reptans)

Rosales Rosaceae Maloideae

alıç
(Crataegus monogyna)

çördük, çörtük, serçe armudi
(Pyrus communis subsp. pyraster)

Rosales Rosaceae Prunoideae

daġ erügi
(Prunus divaricata subsp. divaricata)

bağlarda olur


Geraniales Geraniaceae

tarla tapani , tapan
(Geranium tuberosum)

kök yumruları yenir


???
(Erodium cicutarium)

çocuklar saat yapar


Brassicales Brassicaceae
izġın
(Eruca cappadocica = ızgın)

hardal , haldar, sari hardal
(Sinapis arvensis = yaban hardalı)

taze yaprakları yenebilir; mal ve davarın yemesi ölümüne sebep olabilir


ditda
(Brassica nigra = kara hardal)

körpeyken yaprak ve gövdesi salata olarak yenir


guşguşa , guşguş
(Capsella bursa-pastoris = çobançantası)

salata olarak yenir


Malvales Malvaceae

ebegümeci
(Malva neglecta)

karın ağrısına karşı doğranıp arpa unuyla kavrularak karna koyulur


Dipsacales Dipsacaceae
melemir
(Cephalaria syriaca = pelemir, acımık)

Apiales Apiaceae

şeker tikäni
(Eryngium campestre = boğadikeni)

özeği yenir

/
Lamiales Plantaginaceae

???
(Plantago lanceolata = daryapraklı sinirotu)

çiçek saplarından tac örülür; ayrıca bağ olarak da kullanılır


???
(Plantago major= genişyapraklı sinirotu)

Lamiales Scrophulariaceae

calba
(Verbascum orientale)

süpürge (ahır için) yapılır


Lamiales Lamiaceae

emcek
(Lamium amplexicaule = ballıbaba)

çiçeği koparılarak dibinden tatlı sıvısı emilir


nâne
(Mentha longifolia subsp. typhoides = tüylü nane)

yemeklerde kullanılır


kedicırnaġi
(Galium aparine & tricornutum)

çocuklar sapını dile sürterek kanatırlar; yapışkandır


Solanales Convolvulaceae

çobanekmeği , çobançiçegi
(Convolvulus assyricus)

beyaz çiçekleri tatlı olup yenir


sarmaşux, sarmaşux güli
(Convolvulus arvensis)

uyuz
(Cuscuta spp.)

Solanales Solanaceae
???
(Hyoscyamus reticulatus = banotu)

Asterales Asteraceae Anthemideae

papatya
(Anthemis arvensis)


???
(Achillea setacea = civanperçemi)

Asterales Asteraceae Cardueae

morbaş , mâviot
(Centaurea cyanus = peygamberçiçeği)

saplı çiçeklerden güneşlik gibi tac örülür


çaxırtikäni
(Centaurea calcitrapa)

yazıda (harmanlarda) biter, yenmez, hayvanlara kes yapılır; dikeni ele batan diğer diken ve kıymıkları çıkarmada kullanılır


 

ganġal, boz ganġal
(Onopordum bracteatum)

kangallar içinde en makbulü; özeği yenir


ören ganġali
(Silybum marianum)

kangallar içinde en boylusu; özeği yenir


topuz
(Echinops sp.)

başı taşla ezilerek özeği yenir


???
(Arctium minus = dulavratotu)

Asterales Asteraceae Cichorieae

 

çıtlux
(Chondrilla juncea = çengel sakızı)

yumuşak süpürge yapılır


 

çalġi
(Cichorium intybus = yabani hindiba)

süpürge (kapı önü ve harman yeri için) yapılır


purçalux
(Scorzonera mollis)

tekesaxali , tekercan , dedesaxali
(Scorzonera cana)

yemlux
(Tragopogon sp.)

???
(Crepis foetida)

kenger
(Gundelia tournefortii)

Asterales Asteraceae Heliantheae
pıtırax
(Xanthium spinosum)

Asparagales Hyacinthaceae
garġa soġani
(Ornithogalum spp. = tükürükotu)

Asparagales Iridaceae
çigdem
(Crocus ancyrensis = Ankara çiğdemi)

Poales Cyperaceae

cil
(Carex divisa)

hasır örülür


Poales Poaceae
ayrux oti
(Elytrigia repens)

???
(Hordeum murinum = pisipisiotu)

gamiş
(Arundo donax)

çatı altı örtüsü olarak kullanılır


Poales Typhaceae
gamiş
(Typha latifolia)

haymatlos
çobandürümü kıraçta yetişen dikensiz bir bitki
garçiçegi yaprağı yemlik gibi, beyaz çiçekli, yenmez
simit tazeyken kökü (?özeği) yenir
gavurġa süpürgesi bir bitki; kavurga kavrulurken kullanılır
geven eskiden mallara kes yapılırmış
dikenli geven kes yapılmaz
yavşan yenmez
Fungi (MANTARLAR)

köme (< Arapça كمأ )
(Terfezia boudieri = domalan)

nadir bulunur