www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkiye Semenderlerinin Yabancı Dillerdeki Adları
The Common Names for the Newts and Salamanders of Turkey
 
by
Ümüt Çınar

Ocak 2014 January

Omurgalıların (Vertebrata) sıralaması ve semenderlerin konumu:

A. Pisces — balıklar
B. Tetrapoda — dörtüyeliler
B.1 Amphibia — ikiyaşayışlılar
B.1.1 Gymnophiona — ayaksız kurbağalar
B.1.2 Caudata — kuyruklu kurbağalar (= semender)
B.1.3 Anura — kuyruksuz kurbağalar (= kurbağa)
B.2 Amniota — amniyonlular
B.2.1 Sauropsida — sürüngenimsiler
B.2.1.1 Reptilia — sürüngenler (= kaplumbağa, timsah, kertenkele, bukalemun, yılan)
B.2.1.2 Aves — kuşlar
B.2.2 Synapsida — memelimsiler

B.2.2.1 Mammalia — memelilerCaudata / Urodela
kuyruklu kurbağalar = semenderler
tailed amphibians = newts and salamanders

Semender (ordo Caudata) sınıflandırması (Türkiye'de bulunan familyalar ve cinsleri yeşil renkte belirtilmiştir)

1. subordo Sirenoidea
1.1. familia Sirenidae
2. subordo Cryptobranchoidea
2.1. familia Cryptobranchidae
2.2. familia Hynobiidae
3. subordo Salamandroidea
3.1. familia Salamandridae
3.1.1. subfamilia Salamandrininae
3.1.2. subfamilia Salamandrinae
3.1.2.1. tribus Chioglossini genus Mertensiella

3.1.2.2. tribus Salamandrini genera Lyciasalamandra · Salamandra
3.1.3. subfamilia Pleurodelinae
3.1.3.1. tribe Pleurodelini
3.1.3.2. tribe Molgini
3.1.3.2.1. subtribe Tarichina
3.1.3.2.2. subtribe Molgina genera Lissotriton · Neurergus · Ommatotriton · Triturus
3.2. familia Ambystomatidae
3.3. familia Dicamptodontidae
3.4. familia Proteidae
3.5. familia Rhyacotritonidae
3.6. familia Amphiumidae
3.7. familia Plethodontidae
3.7.1. subfamilia Bolitoglossinae

3.7.2. subfamilia Hemidactyliinae
3.7.3. subfamilia Plethodontinae
3.7.4. subfamilia Spelerpinae

Semender faunası 2014 Ocak rakamlarına göre (< amphibiaweb.org) bütün dünyada 10 familyada yaşayan 67 cins ve 659 türden oluşurken Türkiye'de tek familyada toplanan 7 cins ve 18 tür bulunmaktadır.

Semender coğrafyası
Semender coğrafyasını ve Ambystoma maculatum türü semenderi gösteren bu resim serbest kullanımlıdır (Image © free)
< Wikimedia Commons: File:Cypron-Range Caudata.svg & File:SpottedSalamander.jpg

Kısaltmalar / Abbreviations:
art harfitarif / definite article (for English: the) dim küçültme, küçültüm / diminutive pl çoğul / plural sg tekil / singular

Semender adlandırması ~ Caudatonymy

Türk yazı dilinde semender adıyla tanınan Caudata takımından amfibilerin (ikiyaşayışlıların) karacıl olanları kara semenderi ~ karasemenderi («land salamander»), sucul olanları su semenderi ~ susemenderi («water salamander»), su keleri ~ sukeleri («water lizard»), keler («lizard»), triton (Fransızca) adlarıyla anılmaktadır. Osmanlıca kaynaklarda سمندر semender (sg) سمندرلر semenderler (pl) ya da صو كلرى su keleri (sg) صو كلرلرى su kelerleri (pl) olarak geçer.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı İğneciler köyünden derlenen çörel («kertenkeleye benzeyen ve suda yaşayan bir hayvan») derlentisi Derleme Sözlüğü'nde (1968 cilt: III sayfa: 1202) kayıtlıdır. Açıkça sucul semenderi ifade eden halk dilindeki bu veri yazı dilinde karacıl semenderleri de kapsayacak kadar geniş tutularak önce Yurt Ansiklopedisi'nde (1981-1984) kullanılmış, sonra da AnaBritannica (1987 cilt: 6 sayfa: 523) tarafından devam ettirilmiş, fakat yazı dilinde yaygınlaşamamıştır. Yalnızca tek yerden kayıtlı hapax legomenon bir derlenti olan çörel sözü ile daha çok eski yazılı kaynaklarda geçen keler sözü arasında ilginç metatetik benzerlik bulunsa da etimolojisi yapılamıyor. Bu çörel sözünün halk dilinde kullanıldığına dair Derleme Sözlüğü dışında bir kaynak gösterilmediği sürece hapax legomenon kuşku giderilemez.

Ali Demirsoy'un Yaşamın Temel Kuralları kitabında Salamandra salamandra türü için yağmur semenderi ve yağmur böceği adları geçmektedir. Yazılarını büyük ölçüde Almanca kaynaklara dayandıran ve hayvan adlandırmasında da Almancadan etkilenip harfiyen çeviri yaptığını bildiğimiz Demirsoy'un yağmur semenderi adını Almanca Regenmolch sözünden çevirdiği açıktır; fakat, yağmur böceği («rain insect») kullanımının Almanca ile ilgisi olduğunu sanmıyorum, zira bu kelimenin Erzincan Kemaliye kaymakamlık sitesinde yer alan ve yine Demirsoy tarafından kaleme alınan yazıda yöre halkı tarafından yağmur böceği olarak adlandırıldığı yazılıdır. Muhtar Başoğlu ile Neclâ Özeti'nin Türkiye Amfibileri (1973) kitabında halk arasında kullanılan bazı adlandırmalar kayıtlıdır: benekli Salamandra salamandra türü için yağmurca («rainlet, little rain») ve yağmur gelini («rain bride»), benekli Neurergus strauchii türü için su gelini («water bride») ve yağmur gelini, Mertensiella caucasica türü için halk arasında su böceği («water insect») dendiği yazılıdır. Semenderlerin yağmurdan sonra sık görülmelerinden dolayı gelenekteki kuklanın adını almış olmalıdır; zira, Anadolu Türk âdetlerinden biri olarak yağmur gelini (ya da çömçe gelin, kepçe hatun, kepçe kadın) denilen kolları kepçeden (çömçeden) gelin-kadın kukla gezdirilerek yağmur duasına çıkılır. Başoğu ile Özeti'nin kitabında Ommatotriton vittatus türüne halk arasında çömçe balığı dendiği yazmaktadır; ki esasen çömçe balığı ya da kepçe balığı («ladle fish») adı halk arasında yaygın biçimde bütün kurbağaların sudaki larva evresi olan iribaş (tadpole) için kullanılır. Yine aynı kitapta Lyciasalamandra atifi türüne halk arasında emen («sucker») dendiği yazılıdır; ki bu ad da esasen yeşil kertenkele (Lacerta trilineata & Lacerta viridis) için halk arasında kullanılan keçi-emen («goat-sucker»), koyun-emen («sheep-sucker»), inek-emen («cow-sucker») adlarıyla ilintilidir. İlginçtir; kertenkele için kullanılan Türkiye'deki inek-emen adlandırmasının bir benzeri İsviçre Arpitancasında (Romand) Salamandra atra türünden semenderler için kullanılmaktadır (allaite-bagna «qui tette les vaches» < Doyen Bridel 1866: salamandre noire des Alpes, que les bergers disent teter les vaches quand elles sont couchées sur le pâturage).

Önce «ateşte yanmadığına, hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevî hayvan / a creature much like a lizard that is resistant to and lives in fire, hence the elemental being of fire» olarak ortaya çıkan semender sözü Türkçeye doğrudan Farsçadan, Avrupa dillerine ise dolaylı yollardan geçmiştir: < Latince salamandra < Yunanca σαλαμάνδρα < Arapça semender < Farsça semender (kökeninin sām «fire» + andarūn «within» olarak açıklanması ikna edici değildir).


kertenkele kılıklı kurbağalar

Biyolojik ilk sınıflandırmayı yapan Carl Linnaeus, Systema Naturae'nin onuncu baskısında (1758) semenderleri kertenkeleler ile birlikte Lacerta cinsi içinde sınıflandırmıştır: karacıl Salamandra salamandra (Lacerta salamandra) ile sucul Lissotriton vulgaris (Lacerta vulgaris & Lacerta palustris & Lacerta aquatica). Günümüzdeki halk sınıflandırmasında da durum böyledir. Yani, semenderler halk nezdinde kertenkelelerdir ve dünyanın değişik bölgelerindeki lokal dillerin sözlüklerinde tanımlaması yapılırken sıklıkla «suda yaşayan bir tür kertenkele» biçiminde ifade edilirler. Kaba görünüm olarak çoğu Gekkonidae familyasından yumuşak derili kertenkeleleri (gekoları) andırır ve İspanya ile İtalya'da halk arasında geko ve semender için kullanılan adlar sıklıkla birbirine karıştırılır. Çoğu lokal dilde «su kertenkelesi» ya da «su gekosu» olarak bilinirler.


Diğer Türk dilleri Oğuz dilleri Azerice salamandra (sg) salamandralar (pl) {karacıl}, triton (sg) tritonlar (pl) {sucul} Türkmence ? Karluk dilleri Özbekçe salamandra саламандра (sg) salamandralar саламандралар (pl) {karacıl}, triton тритон (sg) tritonlar тритонлар (pl) {sucul} Uygurca سالاماندرا Kıpçak dilleri Tatarca salamandra саламандра (sg) salamandralar саламандралар (pl) {karacıl}, triton тритон (sg) tritonnar тритоннар (pl) {sucul} Başkurtça salamandra саламандра (sg) salamandralar саламандралар (pl) {karacıl}, triton тритон (sg) tritondar тритондар ~ hıw kėśertkėhė һыу кеҫәрткеһе ~ hıw keśertkėhė һыу кәҫәрткеһе (sg) hıw kėśertkėlerė һыу кеҫәрткеләре ~ hıw keśertkėlerė һыу кәҫәрткеләре («su kertenkelesi / water lizard») (pl) {sucul} Karaçay-Balkarca semender семендер (sg) semenderle семендерле (pl) {karacıl}, suw semender суу семендер (sg) suw semenderle суу семендерле (pl) {sucul} Kumukça salamandra саламандра (къуруда ва сувда яшайгъан гесерткиге ошашлы гьайван = ḳuruda va suvda yaşayğan gesertkige oşaşlı hayvan) Kazakça salamandra саламандра (sg) salamandralar саламандралар (pl) ~ salamandıra саламандыра (sg) salamandıralar саламандыралар (pl) {karacıl}, triton тритон (sg) tritondar тритондар (pl) {sucul}, ayaḳtıbalıḳ аяқтыбалық («ayaklı balık / footed fish») {sucul: Ranodon sibiricus} Kırgızca salamandra саламандра (sg) salamandralar саламандралар (pl) {karacıl}, triton тритон (sg) tritondor тритондор (pl) {sucul} Sibirya dilleri Hakasça ? Tuvaca ? Altayca ? Yakutça ? Oğur dilleri Çuvaşça şıv kalti шыв калти (sg) şıv kaltisem шыв калтисем (pl) («su kertenkelesi / water lizard» < kalta калта «kertenkele / lizard / ящерица») {sucul}

Diğer Altay dilleri Moğol dilleri Halha Moğolcası salamandr саламандр (sg) salamandruud саламандрууд (pl) {karacıl}, gülmer гүлмэр {sucul} Buryat Moğolcası ? Kalmuk Moğolcası ? Mançu-Tunguz dilleri Mançuca ?!?salamandara (< deepsky.com: A Concise Manchu-English Lexicon) Kore dilleri Korece 도롱뇽 dolongnyong {karacıl}, 영원 yeong-won {sucul} Japon dilleri Japonca サンショウウオ [ 山椒魚 ] sanshōuo {karacıl}, イモリ [井守] imori {sucul}

Ural dilleri Ugur dilleri Macarca yazı dili szalamandra (sg) szalamandrák (pl) {karacıl} gőte (sg) gőték (pl) {sucul}, vízi gyík ~ vízigyík («su kertenkelesi / water lizard») {sucul}; halk dili: víziborjú («su buzağısı,danası / water calf») (dial) vízibornyú («su buzağısı,danası / water calf / víziborjú») (dél-alföldi nyelvjárás: Sırbistan: Temerin) {sucul} Fin-Perm dilleri Komice ва гузей (удорский диалект) («su kertenkelesi / water lizard» < ва «su / water» + гузей «kertenkele / lizard») {sucul}, ва дзодзув («su kertenkelesi / water lizard» < ва «su / water» + дзодзув «kertenkele / lizard») {sucul} Perm Komicesi ? Udmurtça ? Ova Maricesi [Олык марий] ? Dağ Maricesi [Кырык мары] ? Erza Mordvacası ведьметьказ («su kertenkelesi / water lizard» < ведь «su / water» + метьказ «kertenkele / lizard») {sucul} Mokşa Mordvacası ? Fince salamanteri (sg) salamanterit (pl) {karacıl} vesilisko (sg) vesiliskot (pl) («su kertenkelesi / water kizard») {sucul} Estonca (ekk Kuzey Estonya) salamander (sg) salamandrid (pl) {karacıl} vesilik (sg) vesilikud (pl) {sucul}

Hint-Avrupa dilleri Germen dilleri Eski İngilizce efete {sucul}, āþexe («lizard; eft, newt») Orta İngilizce evet ~ evete {sucul} (Yeni) İngilizce global yazı dili salamander (sg) salamanders (pl) {ortak & karacıl} newt (sg) newts (pl) (a newt < an ewt < eft ; water-dwelling larva stage: water eft ~ water newt; land-dwelling juvenile stage: land eft ~ land newt) {sucul}. water lizard («su kertenkelesi») ~ aquatic salamander («sucul semender») {sucul}. İki asır önceki Edinburgh Ansiklopedisi'nde (Sir David Brewster 1832, The Edinburgh Encyclopædia [vol. X, madde: herpetology]) sucul Lissotriton vulgaris türünün o zamanlar iki ayrı tür olarak kabul edilen yaşam evreleri water newt = warty lizard (Lacerta palustris) ve land newt = brown lizard (Lacerta vulgaris) adıyla yer almıştır. Aynı ansiklopedide eft adı bu newt adından farklı anlamda o zamanın Seps cinsinden skink kertenkeleleri (Scincidae) için kullanılmıştır: efts (Seps); four-footed efts (sect. I), five-toed eft (Seps pentadactylus = Lygosoma quadrupes), three-toed eft (Seps tridactylus = Chalcides chalcides), one-toed eft (Seps monodactylus = Chamaesaura anguina); two-footed efts (sect. II), Schneiderian eft (Seps schneiderii = Eumeces schneideri), sheltopusik eft (Seps scheltopusik = Pseudopus apodus), Gronovian eft (Seps gronovi = Scelotes gronovii). Amerikan İngilizcesi waterdog ~ water dog (sg) waterdogs (pl) («su köpeği») ~ water puppy («su eniği») ~ mudpuppy ~ mud puppy (sg) mudpuppies (pl) («çamur eniği» < puppy «enik, köpek yavrusu») {sucul: Necturus}; hellbender («cehennem bükücüsü») ~ devil dog («şeytan köpeği») ~ mud devil («çamur şeytanı») ~ mud dog («çamur köpeği») ~ water dog («su köpeği») ~ ground puppy («yer eniği») ~ snot otter («sümük susamuru») ~ walking catfish («yürüyen kedi-balığı») ~ big water lizard («büyük su kertenkelesi») ~ alligator of the mountains («dağların aligatoru») ~ Allegheny alligator («Allegheny aligatoru») ~ grampus {sucul: Cryptobranchus alleganiensis}; congo eelcongo yılanbalığı» < Yerli Kızılderili dili Alabamaca koⁿhko) ~ congo snakecongo yılanı») ~ conger eelconger yılanbalığı») ~ blind eel («kör yılanbalığı») {eel-shaped salamanders: Amphiuma} Kent İngilizcesi [Kentish] (güneydoğu İngiltere) effet {sucul} Sussex İngilizcesi [Sussex dialect of English] (güneydoğu İngiltere) effet {sucul} (< W. D. Parish 1875, A dictionary of the Sussex Dialect and collection of provincialism in use in the County of Sussex) Devon İngilizcesi (güneybatı İngiltere) evet Cornwall İngilizcesi [Cornish English, Anglo-Cornish] (güneybatı İngiltere) evit ~ ebbat {sucul}, evet ~ ebbet ~ emmet {sucul} (< W. P. Jago 1882, The ancient language and the Dialect of Cornwall, with an enlarged glossary of Cornish provincial words) {sucul}, padgy-paw ~ pagety-paw ~ paget-e-poo ~ padzher-poo (Jago 1882: Names for a newt, eft, lizard. In Celtic Cornish padzar means four, and paw a foot. Literally, four-footed), padgypow (West Cornwall) {sucul} East Midlands English nʏ:t {sucul} (New Mills) Yorkshire İngilizcesi (kuzeydoğu İngiltere) ask ~ asker, ask (Hackness < G. H. Cowling 1915, The Dialect of Hackness (North-East Yorkshire)), asker (Almondburry and Huddersfield < Alfred Easther 1883, A glossary of the dialect of Almondburry and Huddersfield), askard (< John Malham-Dembleby 1912, Original Tales and Ballads in The Yorkshire Dialect), askerd (West Riding: water askerd «the newt or eft», dry askerd «a land lizard» < Samuel Dyer 1891, Dialect of the West Riding of Yorkshire: a short history of leeds and other towns), eskəd (Windhill < Joseph Wright 1892, a grammar of the Dialect of Windhill, in the West Riding of Yorkshire) Geordie İngilizcesi [Geordie dialect] (Kuzey Doğu İngiltere) ask (watter-ask «newt», dry-ask «a small lizard») Cheshire İngilizcesi [Cheshire dialect] (orta-batı İngiltere) ask ~ asker (< Egerton Leigh 1877, A glossary of words used in the dialect of Cheshire) Lancashire İngilizcesi [Lancashire English, Lanky] asker {sucul} Ulster İngilizcesi [Mid-Ulster English] (Kuzey İrlanda) man-eater («adam-yiyen») (Southwest Tyrone) {sucul} Ulster İskoççası [Ulster Scots, Ulstèr-Scotch] (Kuzey İrlanda) man-keeper («adam-tutan») {sucul} İskoçça salamander {karacıl} esk (watter esk «newt: Lissotriton vulgaris», dry esk ~ heather esk «lizard: Zootoca vivipara») {sucul} Frizce (Batı Frizcesi) salamander {ortak}, lânsalamander («kara semenderi / land salamander») {karacıl}, wettersalamander («su semenderi / water salamander») {sucul} Kuzey Frizcesi ? Doğu Frizcesi ? Afrikanca [Afrikaans] (afr Güney Afrika) salamander (sg) salamanders (pl) Felemenkçe (nld Hollanda, Belçika) salamander (sg) salamanders (pl) ~ salamandertje (sg) salamandertjes (pl) (dim) {ortak}, landsalamander («kara semenderi / land salamander») {karacıl}, watersalamander («su semenderi / water salamander») {sucul} Doğu Flamancası [Oostvlaams] (nld Belçika: Oost-Vlaams) vierputere (aspers), vierduujv'le (maldegems), èrretits (buggenhouts), (s)lokketisse (Oosterzele), lèkertiêse ~ lèkertiêsen, lèkertiêsken ~ lèkertiêskes (dim) (Zottegem) Brabantça [Braobans, Brabants] (nld Hollanda: Noord-Brabant; Belçika: Vlaams Brabant, Anthwerpen, Oost-Vlaanderen) saldemander (Noord-Brabant), sallenzander (Haps), waterkruiper (Sint-Lenaarts), waterslaper (Sint-Lenaarts), waterhekketus (Liessel) («su kertenkelesi / water lizard»), hagedis (Halsteren, Zevenbergschen Hoek, Berkel-Enschot, Werkendam, Engelen en Lith) («kertenkele / lizard»), hakkefis (Dommelen) («kertenkele / lizard»), harredis ~ aardis (Raamsdonksveer en Hoeven) («kertenkele / lizard»), harstits ~ artist ~ astits (Aarschot en Bunsbeek) («kertenkele / lizard»), hicht ~ hecht (Oss en Venhorst) («kertenkele / lizard»), turfheks (Kaatsheuvel), slangenratits (Merchtem), neetvis (Oitschot en Best), staartvors (Landen), meerkat (Kaatsheuvel), dikkop (Spoordonk) («kurbağa larvası, iribaş / tadpole / kikkervisje») (< Jos Swanenberg 2001, Woordenboek van de Brabantse Dialecten, Deel III, Sectie 4: De wereld tegenover de mens Fauna, Aflevering 2 Overige dieren) Limburgca [Lèmbörgs] (lim Hollanda, Belçika, Almanya) sallemander (sg) sallemanders (pl), sallemander (maaslands < Mathieu Opdenacker 2000, Maaslands uit Boorsem (Maasmechelen)), meerkol (Weertlands Wb), maerkol (De achtergrond van het element kol is onduidelijk), maarkol (Nederweert), maarkat (Venlo), viervoet (Nieuwenhagen), viervoetje ~ viervoetke (dim) (Kerkrade Wb), kelderhansje ~ kelderhanske (dim) (Schaesberg), krabbakker (Siebengewald), pannenstaart (Lottum), steenbijter (Vaals), ekvis (Weertlands Wb, en aansluitend Noord.Oostlb. en Horns), ektis (Afferden, Bergen en Horst) («kertenkele / lizard»), slantis (Hoeselt) (çoğunun kaynağı < Joep Kruijsen 2001, Woordenboek van de Limburgse Dialecten, Deel III, Sectie 4: De wereld tegenover de mens Fauna, Aflevering 2 Overige dieren) Zelandaca [Zeêuws] (zea Hollanda:Zeeland) sallemander (sg) sallemanders (pl) {ortak} Batı Flamancası [West-Vlams/West-Vloams] (vls Belçika: West-Vlaanderen; Hollanda, Fransa) êketesse (Poperinge) ~ lokkedisse (Moorslede) (< hakketesse, akketesse, aketesse, aketisse, oaketisse, êketesse, lokketesse «kertenkele / lizard / hagedis») Aşağı Almanca ~ Aşağı Saksonca (nds Plattdüütsch, Nedersaksies) sallemander (drents; sdz sallands: zwols), loopvos (overijssels: Hengevelde < H. Scholtmeijer 2006, Woordenboek van de Overijsselse Dialecten, Aflevering 5/De Wereld-B), Frigatsch (nordmärkisch) (< Johann Friederich Danneil 1839, Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart) Vestfalya Almancası [Wäästfaalisch, Westfälisch] (wep Almanya: Vestfalya) Molle ~ bunte Molle (Fürstenberg) (krş. Moll ~ Molle «köstebek / mole / Maulwurf») ~ Hackemolle (Aplerbeck) ~ hackelte Molle (Weitmar), Fihmoll (Solinger Platt) {karacıl: Salamandra salamandra}, Fêhmolle («ala semender / pied newt / Buntmolch» < Fêh sözü tek başına kullanılmaz) {karacıl: Salamandra salamandra}, ?Frîmolle (Siedlinghausen) (Franz Woeste 1882, Wörterbuch der Westfälischen Mundart sözlüğünde frîmolle = fêmolle olarak geçiyor, fakat fêmolle maddesi bulunmuyor, ona benzer fêhmolle [salamander] ile fettmolle [fetter maulwurf] maddeleri var. Hangisini kastetmiş olabilir, bilemiyorum), Sunnenstert {karacıl} (ostwestfälisch: lippisch), Mudden ~ Mullen (pl) {sucul} (ostwestfälisch: lippisch) Ostfalya Almancası [Ostfälisch] (nds Almanya: Aşağı Saksonya, Saksonya-Anhalt) Mul (mardröpsk < Friedrich Dankenbring 2013, Et Mardröpske Plat / Das Mardorfer Platt) Almanca [Hochdeutsch] şimdiki adlandırma: [der] Salamander (sg) [die] Salamander (pl) {karacıl} [der] Molch (sg) [die] Molche (pl) {sucul}; önceki adlandırma: Erdmolch {karacıl} Wassermolch {sucul}. Günümüz Almancasında karacıl kuyruklular grubundan Salamandra salamandra türü için Feuersalamander («fire salamander») adlandırması kullanılsa da geçmişte Öz-Almancacılık (linguistic purism of German language) gereği Feuermolch («fire newt»), Erdmolch («earth newt»), Regenmolch («rain newt») gibi sucul kuyruklular grubundan adlandırmalar da kullanılmıştır. Sucul türler ise sonradan Wassermolch («water newt») olarak adlandırılmıştır. Zira, dilde özleştirmeyi (purism) savunan ve uygulamaya koyan Alman dilcilere göre Salamander yabancı kelime olup Öz-Almancası Molch sözüdür. Alman halk dilinde her iki gruptan semenderler için Molch ve varyeteleri kullanılır. Orta Yüksek Almanca [Mittelhochdeutsch] mol ~ molle («newt, salamander, lizard») Eski Yüksek Almanca [Althochdeutsch] mol (800), mol(l) (1100), molm (9. yy), molt (12. yy) («newt, salamander, lizard») Yidiş סאַלאַמאַנדרע salamandre Ripuar Frankçası [Ripuarisch] (Batı Orta Almanya: Düsseldorf, Köln) Schootelster ~ Scho'telster (Dahler Platt, Wuppertaler) Lüksemburgca [Lëtzebuergesch] (ltz Lüksemburg) Eps {ortak}, Ederes ~ Edermes ~ Edemes {ortak} (< Ederes ~ Eders ~ Êdeles «kertenkele / lizard / Eidechse») Palatina Frankçası [Pfälzisch] (Batı Orta Almanya: Kaiserslautern) Molch (HB-Einöd Zweibr; ZW-Ixh; RO-O'mosch, Feilbg; KL-Alsbn, Frankst, Ramst; NW-Dürkh, Ruppbg, Lambr Spey; LA-Frankw; BZ-Dernb), Mollich (BZ-Dernb), Molsch (KL-Frankst) {ortak}, Regemolle (Heidelsheimer Mundart) {karacıl: Salamandra salamandra}, Rääⁿmolch (KL-Heimkch) ~ Rejjemolle (NW-Kallstdt) («yağmur semenderi / Regen-molch») {karacıl: Salamandra salamandra}, Eʳdmolch (Kirchhbol) {karacıl: Salamandra salamandra}, Feieʳmolch (Kanton Zweibrücken: Battweiler) («Feuer-molch») {karacıl: Salamandra salamandra}, Grunnelmoddeʳ (LU-Schauh) («Grundel-mutter») {karacıl: Salamandra salamandra}, Grunnelvaddeʳ (LU-Schauh) («Grundel-vater») {karacıl: Salamandra salamandra}, Keller-kretche (ZW-Kl'bundb) («Keller-krotte») {karacıl: Salamandra salamandra}, Vieʳfießel (HB-N'alth), Vieʳfießler (KL-Fischb) {karacıl: Salamandra salamandra} (çoğunun kaynağı < http://urts55.uni-trier.de:8080 Pfälzisches Wörterbuch) Pensilvanya Almancası [Pennsilfaanisch Deitsch, Pennsylvania German/Dutch] (pdc ABD: Pensilvanya, Ohio, Indiana; Kanada:Ontario) eidex [ai'-deks] («lizard, newt, salamander») (James C. Lins 1895, Common sense Pennsylvania German dictionary: eidex «lizard»; W. J. Hoffman 1889, Grammatic Notes and Vocabulary of the Pennsylvania German Dialect: ai'-deks «lizard, newt, salamander») Hessen Almancası [Hessisch] (Batı Orta Almanya) Bontechnairer (Bad Endbach: Schlierbacher Platt) {karacıl: Salamandra salamandra}, "bunter Schneider" (Wommelshausen) {karacıl: Salamandra salamandra}, "gelber Schneider" (Breitscheider Mundart) {karacıl: Salamandra salamandra} Thüringen Almancası [Thüringisch] (Doğu Orta Almanya) Rieling (nordthüringisch: Nordhausen) {karacıl} Svabca [Schwäbisch] (swg Almanya, Macaristan, Sırbistan, Romanya) Reagemändle («yağmur adamcığı / rain manlet / Regenmännchen») (Staufner Mundart: Oberstaufen) {karacıl: Salamandra atra} Alemanca [Alemannisch] (gsw/swg/wae/gct) Kwadertatsch (hochalemannisch: bündnerdeutsch: Kreis Maienfeld [Bündner Herrschaft] < Eugen Gabriel 1966), Kwattertätsch ~ Guattertätsch {ortak} (hochalemannisch: bündnerdeutsch: Untervaz), Rägemoler (hochalemannisch: Beromünster < Renward Brandstetter 2013, Die Zischlaute der Mundart von Bero-Münster), Rägemoore (Amt Entlebuch) {karacıl: Salamandra atra}, Räägämöüli ~ Wassermöüli (Urserental) {karacıl: Salamandra atra}, Wätertätsch (Flums) {karacıl: Salamandra atra}, Gmööli (hochalemannisch: Aargau) {karacıl: Salamandra salamandra}, Möüli (Urserental) {ortak}, Mole (Toggenburg) {ortak}, Molle ~ Moul (Appenzell) {ortak}, Bòdegglünggerlì (Appenzell) {karacıl: Salamandra salamandra}, Brùnechüeli ~ Rootbuuch (Toggenburg) {sucul: Ichthyosaura alpestris}, Mölli ~ Räägämölli (höchstalemannisch: märchlerdeutsch: Einsiedler Mundart: Bezirk Einsiedeln) {ortak} Vorarlberg Almancası [Vorarlbergerisch] (gsw Avusturya) Reagamolle (Dornbirn) {karacıl: Salamandra atra}, Häddox («Eidechse, Salamander») (montafonerisch) Lihtenştaynca [Liachtaschtänerisch, Liechtensteinisch] (gsw Lihtenştayn) Salamander {karacıl} Molli {sucul}, Tannamolli [tánnamòlli] (< P. A. Schaedler 1914, Einiges über die Mundart der Talgemeinden Liechtensteins), Viarfüaßler (oberländisch: balznerisch) (Schaedler 1914), Fiarfüassler (unterländisch) {karacıl: Salamandra atra}, Wassertatsch (oberländisch: Planken und Vaduz) ~ Wassertätsch (oberländisch: Triesen und Balzers) {karacıl: Salamandra atra} (< Eugen Gabriel 1966, Die liechtensteinischen Mundarten (Ergebnisse der Aufnahmen für den liechtensteinischen Sprachatlas)) Valisçe [Wallisertitsch, Walserdeutsch] (wae İsviçre:Valais, Avusturya, İtalya, Lihtenştayn) Moli (Brienz [Kantons Bern] < Peter Schild 1891, Brienzer Mundart) Bavyera Almancası [Boarisch, Bairisch] (bar Avusturya; Almanya: Bavyera; İtalya: Güney Tirol) Wegwaggel ~ Wegwaggl ~ Wegwågl ~ Wēgnår (südbairisch: Kärntner Mundart) {karacıl: Salamandra salamandra}, Wä̱ignå (südmittelbairisch: pinzgauerisch) {karacıl}, Wegnoarr (Kitzbühel < www.awh-kitz.at/mundart/) {karacıl} Birgstuzn (< Birg «Gebirge» + stuzn «kürzen») (südmittelbairisch: pinzgauerisch) {karacıl: Salamandra salamandra}, Mo̱ich (südmittelbairisch: pinzgauerisch) {sucul}, Multwürmer (pl) (mittelbairisch: niederösterreichisch) (< Fritz Renner & Margareta Renner 2008, Der grosse niederösterreichische Mundartlexikon) {karacıl: Salamandra salamandra}, Waldwurm («orman solucanı / forest worm») (mittelbairisch im nordwestlichen Oberösterreich < F. Grims 1979, Volkstümliche Pflanzen- und Tiernamen aus dem nordwestlichen Oberösterreich) {karacıl: Salamandra salamandra}, Muĕraggl (Nordtirol) {karacıl: Salamandra salamandra}, Möltnhunt (Nordtirol) {karacıl: Salamandra salamandra}, Muidwuin (Burgenland) {karacıl: Salamandra salamandra}, Gêlbbäuchl ~ Gealbäuchl («sarı karıncık / yellow little belly / Gelb-Bäuchel» gêlb ~ geal «sarı / yellow / gelb») (Tirol) {karacıl: Salamandra salamandra}, Regentätsch (Tirol) {karacıl: Salamandra salamandra}, Rochenstoz (Wälschtirol: Vallarsa) {karacıl: Salamandra salamandra} Güney Tirol Bavyeracası [Südtirolerisch] (bar İtalya: Güney Tirol) Dottermandl ~ Tattermandl [Tåttermandl] ~ Tottrmandl (< Mandl «adamcık / little man, manlet / kleiner Mann» < oschpele.ritten.org) {karacıl: Salamandra salamandra}, Bergmàndl {karacıl} Zimberce [Zimbrisch, Cimbro] (cim İtalya: Veneto, Trentino-Alto Adige) Ekkelsturtzo («Hügel-Sporn») {karacıl} Danca salamander (sg; art: ?) salamandre (pl; art: ?) {ortak}, vandsalamander («su semenderi / water salamander») {sucul} Norveççe (bokmål) salamander (sg; art: ?) salamandere ~ salamandre(r) (pl; art: salamanderne ~ salamandrene) {ortak}, vannsalamander («su semenderi / water salamander») {sucul}, ålepadde (< ål «yılanbalığı / eel» + padde «kurbağa / toad») {Amphiuma} Norveççe (nynorsk) salamander (sg; art: ?) salamandrar (pl; art: salamandrane) {ortak} İsveççe salamander (sg; art: salamandern) salamandrar (pl; art: salamandrarna) {ortak}, vattensalamander («su semenderi / water salamander») {sucul}, vattenödla («su kertenkelesi / water lizard») {sucul} İzlandaca salamandra (sg; art: salamandran) salamöndrur (pl; art: salamöndrurnar) Förce [Føroyskt] (fao Danimarka: Faroe Adaları) salamandari Baltık dilleri Litvanca (lit Doğu Litvanya) salamandra (sg) salamandros (pl) {karacıl}, tritonas (sg) tritonai (pl) {sucul} Jemaitçe [Žemaitėška, Žemaičių tarmė] (sgs Batı Litvanya) ? Letonca salamandra (sg) salamandras (pl) {karacıl}, tritons (sg) tritoni (pl) {sucul} Latgalca ? İslav dilleri Rusça саламандра (sg) саламандры (pl) {karacıl}, тритон (sg) тритоны (pl) {sucul} Beyaz Rusça саламандра (тарашкевіца: салямандра) (sg) саламандры (тарашкевіца: салямандры) (pl) {karacıl}, трытон (sg) трытоны (pl) {sucul} Ukraynaca саламандра ~ салямандра (sg) саламандри ~ салямандри (pl) {karacıl}, тритон (sg) тритони (pl) {sucul}, дощівка, сисмолоко, сисак, качур, ящур {karacıl: Salamandra salamandra}, вогняна ящірка («ateş kertenkelesi / fire lizard») {karacıl: Salamandra salamandra} Rusince [Русиньскый] (Slovakya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna) саламандра, ящур Lehçe salamandra (sg) salamandry (pl) ~ jaszczur {karacıl}, traszka (sg) traszki (pl) ~ tryton {sucul} Aşağı Sorapça [Dolnoserbski] (dsb Almanya: Brandenburg) salamander (sg) salamandery (pl) {karacıl} jašćeŕ (< jašćerica, jašćerk «kertenkele / lizard / Eidechse») {sucul} Yukarı Sorapça [Hornjoserbsce] (hsb Almanya: Saksonya, Brandenburg) salamander ~ ješćelca («kertenkele / lizard / Eidechse») {karacıl} mološ ~ wódna ješćelca («su kertenkelesi / water lizard / Wassereidechse») {sucul} Çekçe mlok (sg) mloci (pl) {karacıl}, čolek (sg) čolci (pl) {sucul} Slovakça salamandra (sg) ? (pl) {karacıl}, mlok (sg) mloky (pl) {sucul} Bulgarca саламандър (sg) саламандри (pl) {karacıl}, дъждовник (sg) дъждовници (pl) {karacıl: Salamandra salamandra}, тритон (sg) тритони (pl) {sucul} Makedonca дождовник ~ дождалец ~ саламандер (sg) дождовници (pl) {karacıl}, мрморец ~ тритон (sg) мрморци ~ тритони (pl) {sucul} Slovence yazı dili: močerad (sg) močeradi (pl) {karacıl}, pupek (sg) pupki (pl) {sucul}, človeška ribica («insan balıkçığı / human fishlet») ~ močeríl {sucul: Proteus anguinus}; halk dili: mačeˈrəːt (Velike Žablje < Irena Jejčič 2010, Slovar govora vasi Velike Žablje: besedje s tematiko sadovnjak, vinograd, vrt, polje, živali), mḁčȩrȁt (črnovrško narečje), močˈwiːr (Avusturya: Rothwein = Radvanje < Marjeta Placet 2010, Govor vasi Rothwein) Hırvatça daždevnjak (sg) daždevnjaci (pl) {karacıl}, vodenjak (sg) vodenjaci (pl) ~ mrmoljak ~ triton {sucul}, čovječja ribica («insan balıkçığı / human fishlet») {sucul: Proteus anguinus}, daždenjok (istarski) Çakavca [Çakav Hırvatçası, čakavski] daždevńãk (Brgud) ~ daždenjak (Karlobagu, Poljica) ~ daždenjòk (Pićan) (< daž «yağmur / rain / kiša») {karacıl}, gad (srednječakavski) {karacıl}, löžar (sjeverni istarski) ~ lyžar (buzetski) {karacıl} Boşnakça daždevnjak (sg) daždevnjaci (pl) {karacıl}, vodenjak (sg) vodenjaci (pl) {sucul}, čovječja ribica («insan balıkçığı / human fishlet») {sucul: Proteus anguinus} Karadağca daždevnjak (sg) daždevnjaci (pl) ~ burnik {karacıl}, mrmoljak ~ mrmoljci {sucul}, čovječja ribica («insan balıkçığı / human fishlet») {sucul: Proteus anguinus} Sırpça даждевњак daždevnjak (sg) даждевњаци daždevnjaci (pl) {karacıl}, мрмољак mrmoljak (sg) мрмољци mrmoljci (pl) ~ тритон triton (sg) тритони tritoni {sucul}, водени гуштери vodeni gušteri (pl) («su kertenkeleleri / water lizards») {sucul}, човечја рибица čovečja ribica («insan balıkçığı / human fishlet») {sucul: Proteus anguinus} Kelt dilleri İrlandaca [Gaeilge] earc sléibhe («dağ kertenkelesi / lizard of the mountain»), airc sléibhe (East Ulster Gaelic), each sléibhe, earc luachra («saz kertenkelesi / rush lizard, lizard of rushy places»; ayrıca Lacerta vivipara kertenkelesi anlamına da gelir) {sucul}, niút (< İng. newt) {sucul} İskoç Galcesi [Gàidhlig] corra-chagailte ~ corr-chagailte (sg; a’ chorra-chagailte) corran-cagailte (pl) (< corra- «point» + cagailte «fireplace, hearth») {karacıl}, dearc-luachrach (sg) dearcan-luachrach (pl) (1. newt 2. lizard < dearc «berry, currant» + luachrach genitive of luachair «Juncus, rush») Man Galcesi [Gaelg] eairkag {sucul} Galler Galcesi [Cymraeg] salamandr (sg) salamandrau (pl) {karacıl}, madfall ddŵr (sg; art: ar fadfall ddŵr) madfallod dŵr (pl) («su kertenkelesi / water lizard» < madfall «kertenkele / lizard» + dŵr «su / water») {sucul} Kernevekçe pedrevan (sg) [Middle Cornish pronunciation: pɛ'drɛvan Late Cornish pronunciation: pə'drɛvɐn < www.cornishdictionary.org.uk] pedrevanes (pl) («newt/lizard»), pajarpaw (sg) pajarpawes (pl) («newt/lizard») Bretonca [ar] sourd (sg) [ar] sourded (pl), zourd (sg) zourded (pl) (Trégor), sord (sg) sorded (pl), sɔ̀rt (berrien), sors (vannetais) {karacıl}, gweronell (sg; art: ar weronell) gweronelled (pl) {sucul}, parlafan (sg) parlafaned (pl) {sucul}, pedrevan (sg) pedrevaned (pl) {sucul} Roma dilleri Latince salamandra, salamandria (Low Latin) Normanca (fra Fransa [Normandiya], İngiltere [Manş Adaları]) mouoroun (Normandiya), mouéron ~ mouoron (Normandiya: Bessin), mouron (Normandiya: brayon: Pays de Bray) {karacıl}, tac (Normandiya: brayon: Pays de Bray) {karacıl}, taque (Normandiya: augeron: Pays d'Auge), taranne de taque (Normandiya), taranne (Normandiya «petit lézard» in taranne de taque «salamandre» et taranne de ranne «grenouille» < magene.pagesperso-orange.fr) {karacıl}, téranne ~ térane (Normandiya: Cherbourg) {sucul}, persiyéte (Normandiya: Bessin) {sucul}, [la] lêzarde dg'ieau («su kertenkelesi / water lizard / lézard d'eau») (Jersey) {sucul} Valonca [Walon] (Belçika) salamantt, rògn (centre-wallon: namurois: Namur), rogne, tette de vache (Luxembourg), quatrepierre (Montois), quaterpièche (basèclois) {ortak}, cwate-pèces d’êwe ~ quatt pess d'aiwe («su dörtayağı / water four-feet/quadruped») (est-wallon: liégeois) {karacıl: Salamandra salamandra} Pikartça [Picard] (pcd Fransa, Belçika) layant (Boulonnais «salamandre; lutin» < Jules Corblet 1851, Glossaire étymologique et comparatif du Patois Picard, ancien et moderne, précédé de recherches philologiques et littéraires sur ce dialecte) Lorince [Lorin, Lorrain] (fra Fransa: Lorraine) mennetrè (Moyenmoutier), ménnetré (Saales), mentré (Vexaincourt), meltré (Parux), crochotte (Gelvécourt), crocheute (Champdray), crochatte (Lachapelle), crauchatte (Vagney), crauchotte (Rouges-Eaux), crachotte (Vienville), crachâote (Provenchères-sur-Fave), crâche (Gerbépal), quatrefiche (Bouillonville < Lucien Adam & Louis-Lucien Bonaparte «salamandre») ~ quatrepiche (Fraimbois < Guy Marchal «lézard»), couétrépaïe (Mailly < Lucien Adam & Louis-Lucien Bonaparte «salamandre») ~ couètrépaye (Fraimbois < Guy Marchal «lézard») ~ cuèt’trèpay ~ cuètètrèpay (Messin de Rémilly < Louis-Lucien Bonaparte «salamandre»), couetté-brache (Manoncourt-sur-Seille < Lucien Adam & Louis-Lucien Bonaparte «salamandre»), quètèbrache (Fraimbois < Guy Marchal «lézard»), salamanque (Sommerviller), langeawe (Domgermain), marvise ~ morv'ice (patois de la Meuse), tosse-vèche («sucks cow» Louis-Lucien Bonaparte 1884) (Le Tholy), tasse-vètche (Ventron), avion de rochte (Mandray < Lucien Adam), avio de rôtche (Fraize «kayaç çekirdeği / noyau de roche» < avio «noyau» + rôtche «roche» < André Touchet) {karacıl} (çoğunun kaynağı: Lucien Adam 1881, Les patois lorrains; bazıları: Louis-Lucien Bonaparte 1884, Names of European reptiles in the living Neo-Latin languages; birkaçı: Guy Marchal, Le patois lorrain [Du Pays Messin au sud des Vosges, en passant par Fraimbois], biri: André Touchet, Dictionnaire français-patois de Fraize; Lorraine bölgesinde semenderlerin 5 türü bulunur [Liste des salamandres et tritons de Lorraine] : karacıl Salamandra salamandra; sucul Ichthyosaura alpestris, Lissotriton helveticus, Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus) Fransızca (fra) [la] salamandre (sg) [les] salamandres (pl) {karacıl}, [le] triton (sg) [les] tritons (pl) {sucul}, lézard d'eau («su kertenkelesi / water lizard»), lézard aquatique («sucul kertenkele») (eskice) Cajun Fransızcası (frc ABD: Louisiana) chien-de-terre («yer köpeği») (Clint Bruce & Jennifer Gipson 2002, Cajun French [dictionary & phrasebook]) Champagne Fransızcası [Champaignat] (fra Fransa, Belçika, Lüksemburg) merlugingne (Aube: Baudoin), ta (Aube: Laines aux Bois) (Jean Daunay 1998, Parlers champenois; Pour un classement thématique du vocabulaire des anciens parlers de Champagne (Aube – Marne – Haute-Marne)) Berry Fransızcası [Berrichon] (fra Fransa: Berry) tâ ~ ta (Western Berrichon), ttâ (Lye) {ortak}, soufflet {karacıl}, sauret {karacıl} Burgonca [Bregognon] (fra Fransa) (morvandiau), ta (morvandiau: Saint Germain des Champs) {karacıl} Poitou Fransızcası [Poitevin] (fra Fransa: Poitou) rimoire (vendéen) Saintonge Fransızcası [Saintonjhais, Saintongeais] (fra Fransa) sourd, sereine (Pierre Abraham Jônain 1869, Dictionnaire du patois saintongeais) Gallo sórgarr (< Gwendal Chevalier 2008, Gallo et Breton complémentarité ou concurrence?), sourd Komtuca [Frainc-comtou] (fra Fransa: Franche-Comté) té ~ té-raimé (Fransa: jurassien du nord), (Montbéliard) Brionnais-charolais [Brionnas-tsarolas] {langue d'oïl ↔ arpitan} aubion (charolais), aubionde (charolais du sud), abionde (brionnais) Arpitanca [Francoprovençâl, Arpetan, Romand] (frp Fransa, İsviçre, İtalya) [lou] serpan pyeûlyeu ~ [lou] pyeulyè ~ [lou] pide serpin (Fransa: liyonès: bressan < Association Patois Traditions et Métiers d'autrefois du canton de Sainy Trivier de Courtes tradition.hte.bresse.free.fr), garde-fontaine ~ ta ~ tai ~ tet ~ tac (< Littré) {sucul} (liyonès: bressan: Bresse Louhannaise < Lucien Guillemault 1894-1902, Dictionnaire patois ou recueil par ordre alphabétique des mots patois et des expressions du langage populaire les plus usités dans la Bresse Louhannaise (Arr de Louhans, Saône-et-Loire) et une partie de la Bourgogne avec l'origine et l'étymologie des mots), tachèt {ortak}, tatchet (İsviçre: vaudois) {karacıl}, tassot (İsviçre: vaudois) {sucul}, lourina (Fransa: dauphinois) {sucul}, taloourəna ~ lourissa ~ pluvine (Fransa: dauphinois < Louis-Lucien Bonaparte) {karacıl}, taurina ~ talaurina ~ labruna ~ alabranda (Fransa: liyonès: roannais+stéphanois: forézien < Louis-Lucien Bonaparte) {karacıl}, talaurina ~ labrune ~ alabrande (Fransa: liyonès: roannais+stéphanois: forézien < Louis Pierre Gras 1863, Dictionnaire du patois forézien), allebrande (Fransa: liyonès: roannais+stéphanois: forézien: Charlieu), laberne (Fransa: liyonès), litéré (İsviçre: vaudois: valaisan: patois Chorgue: Troistorrents < www.patoistroistorrents.ch), morzèlyon (< Félix Fenouillet 1903, Monographie du patois savoyard), molion (İsviçre: savoyârd: génevois), morelyon ~ molyon, molyon (Fransa: savoyârd: Albanais, La Balme-de-Sillingy), moulyon (Fransa: savoyârd: Albertville), myon (Fransa: savoyârd: Cordon), zhâpyo (Fransa: savoyârd: Juvigny, Saxel), plataro̱u̱la (Fransa: savoyârd: Bridoire < Charles Vianey 2012, Le patois de la Bridoire (Savoie), plandzèroula (Fransa: savoyârd: Bonneval en Tarentaise), blanvarula (Fransa: savoyârd: Épersy, Mognard), konplôzhe (Fransa: savoyârd: Billième) (savoyârd örneklerinin çoğunun kaynağı: Roger Viret 2013, Dikchonéro fransé-savoyâ — dictionnaire français-savoyard; comportant plusieurs variantes de la langue savoyarde), metro (İsviçre: vaudois: Montreux) {karacıl: Salamandra salamandra}, allaite-bagna («qui tette les vaches») (İsviçre: romand: Alpes < Doyen Bridel 1866, Glossaire du patois de la Suisse romande: salamandre noire des Alpes, que les bergers disent teter les vaches quand elles sont couchées sur le pâturage), piouvàna (İtalya: Piemonte: Val d’Ala: Barmes), prouviaouna (İtalya: Piemonte: Val de Suse: Jaillons), [la] prüviàna (İtalya: Piemonte: Mattie), pübjána ~ pibjanü'sći (İtalya: Piemonte: valsoanino: Val Soana: Ingria, Ronco Canavese, Valprato, Campiglia; Valle di Ribordone: Ribordone; Frassinetto < Costantino Nigra 1874, Fonetica del dialetto di Val-Soana (Canavese)), peyàna ~ piovàna (İtalya: valdôtain: Valle d'Aosta < Jean Baptiste Cerlogne 1907, Dictionnaire du patois valdôtain; précédé de la petite grammaire), léisarda (İtalya: valdôtain: Valle d'Aosta) («kertenkele»), Eski Oksitanca [occitan ancian] (pro 8-14. yüzyıllar trubadurların dili) blanda (< Emil Levy 1909, Petit dictionnaire Ancien Occitan (Provençal)-Français) Oksitanca (oci Fransa) [la] salamandra (sg) [las] salamandras (pl) {karacıl}, [lo] triton (sg) [los] tritons (pl) {sucul}, alabreno ~ arabreno (m) labreno (niç) lebreno (d) talabreno (l) talabruno (rh) (< Frédéric Mistral 1878, Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire provençal-français) Lemosince [Limousin Oksitancası, Lemosin] (oci Fransa) soufre (Creusois à Fresselines < Maurice Roy, Le patois Creusois à Fresselines), essoufle [essōufle] (sg) essoufles (pl) (Bas-Limousin: Corrèze < M. Nicolas Béronie 1824, Dictionnaire du patois du Bas-Limousin (Corrèze), et plus particulierement des environs de Tulle), eichiflé («sifflet» < eichiblâ ~ eichiflâ «siffler [verbe]») {salamandre verte = Triturus marmoratus} (Châteauneuf-la-Forêt < André Deleger 2002, Recueil et essai de traduction des mots et experissions en Patois de Châteauneuf et des environs), eiberlacho (Saint-Pierre-de-Chignac < Gaston Guillaumie 2006, Le patois dans le canton de Saint-Pierre de Chignac, pour Charles Mespoulède et Henri Lamy d’après une étude publiée en 1927) Auvergne Oksitancası [Auvernhat] (oci Fransa) ku̩flå-bœ̀u («gonfle-boeuf» < ku̩flė ~ ku̩flå «gonfle» < kuflà «gonfler, conflare» + bœ̀u «viande de boeuf») (Fransa: nord-auvergnat/bas-auvergnat: Vinzelles (Puy-de-Dôme) < Albert Dauzat 1915, Glossaire etymologique du Patois de Vinzelles), couflà-beù ~ couflà-biau ~ couflà-biei ~ couflà-bleù (A, B, F, L, V «salamandre» V, X «gros crapaud»), bouflà-bleù (F), eiflà-beù ~ eiflà-bieù (L < eiflâ «enfler»), eissouflà ~ eissuflà (VN, Y), eitranlhà-couche (LN) ~ eitrenlhà-couche (H, PN), eitranlhà-por (J), eitranlhà-treù ~ eitranglà-treù (G) (< eitranlhâ «étrangler»), blandà ~ blande (A, B, LS) ~ blendre (R) ~ blondà (A, B) ~ bloundà (C), alebrandà (G, J), burnà (F), arassà (Q) ~ arassâ ~ arassadà (V), catre-pé (L «lézard, salamandre») ~ cadepu (G «salamandre») («dört-ayak / four-feet/quadruped»), ?vabréna («lézard gris» vellavien: Velay < Le Baron de Vinols 1891, Vocabulaires patois vellavien-français et français-patois vellavien) (çoğunun kaynağı: Karl-Heinz Reichel 2005, Dictionnaire général Auvergnat-Français; yalnızca Google Kitaplar'da okunabilirlik ölçüsünde aktarılmıştır ve çoğu önizlemede gösterilmemiştir maalesef) Vivaro-Alp Oksitancası [Vivaroalpenc, Vivaroaupenc] (oci Fransa, İtalya) alabrena ~ labrena ~ salamandra {karacıl} ~ triton ~ gafolh {sucul} (< Andrieu Faure 2009, Diccionari d'alpin d'oc), vero ~ soufle (velaunien: Velay), lebrèno ~ labrena ~ alabrena (vivarrais) ~ eissofla ~ rassaa ~ arassaa ~ rassada (Fransa: vivarodaufinenc: nord du Velay et du Vivarais < Didier Grange 2008, Lexique descriptif occitan – français du vivaro-alpin au nord du Velay et du Vivarais) Nisartça ya da Nice Provensalcası [Niçard/Nissart/Niçart] (oci Fransa) salamandra, abrena (Menton), alibrena (Coaraze) Provensalca [Provence Oksitancası, Prouvençau/Provençau] (oci Fransa) alabrena (provençau maritim: Alpes-Mar), alabreno, arabreno, labreno, lébrène, salamandro, lagramuzo d'aiguo («su kertenkelesi / water lizard / lézard d'eau») {sucul} Lengadokça [Languedoc Oksitancası, Lengadocian] (oci Fransa) blónde (Aveyron < Aimé Vayssier 1879, Dictionnaire patois-français du département de l'Aveyron), blónde (Cahors < Paul Lescale 1978, Recherches et observations sur Le Patois Du Quercy (dialecte de Cahors et environs)), blando (Aveyron, Hérault), blando d'aigo («su semenderi / water salamander») {salamandre aquatique} (< L. Piat 1893, Dictionnaire français-occitanien: donnant l'équivalent des mots français dans tous les dialectes de la langue d'oc moderne), blonde ~ blondo, (languedocien septentrional: rouergat: Rouergois of Millau), blando (languedocien septentrional: rouergat: Southern Rouergois), blounde (languedocien septentrional: carladezien), blunde [blounde] ~ blondre (languedocien septentrional: carladezien: aurillacois) {karacıl}, blanda ~ blenda ~ blenta ~ talabrena ~ alabrena (languedocien oriental: montpelliérain), talabreno (Gard; languedocien septentrional: gévaudanais: cévenois: Cévennes), arpi ~ arpic ~ arpuet (Périgord < Frédéric Mistral 1878, Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire provençal-français), rọ́ne (languedocien septentrional: carladezien: aurillacois) {sucul} Gaskonca [Gaskonya Oksitancası, Gascon] (oci Fransa) escrèpi ~ escripi (béarnais «salamandre; scorpion» < Eric Chaplain 2002, Dictionnaire gascon-béarnais français: ancien & moderne : 25000 mots), eskurpyú (Lescun) ~ eskripiṷ (Gavarnie) ~ eskrípe (Arrens-Marsous) ~ ežgripi (Bazet) (< Gerhard Rohlfs 1932, Le patois de Lescun (Basses-Pyrénées)), escrèpi [esguerèpi] («salamandre d'eau; scorpion») ~ escrepin ~ escarpin (landais: Landes < Abbé Vincent Foix 2003, Dictionnaire gascon-français), escourpioun («akrep / scorpion») (bayonnais), escampion ~ escorpion («salamandre» ile scalampion «scorpion» birbirinden ayırt edilir < Pierre Méaule, Lexic francés-gascon d'escourge et de la Grande Lande), blanda ~ salamandra (Toulouse < Nicolau Rei Bèthvéder 2004, Dictionnaire français-occitan (gascon toulousin); dictionnaire de la langue parlée en Nord Comminges, Fezensaguet, Lomagne, Muretain, Savès & Pays Toulousain) Aranca [Aran Gaskoncası, Aranés] (oci İspanya: Katalonya) salimana (< aranes.org) Katalanca (cat Katalonya & Andorra) [la] salamandra (sg) [les] salamandres (pl) ~ salamandria {karacıl}, saliàndria (Pratdip < Marta Rovira Garrido, Els animals al parlar de Pratdip), [el] tritó (sg) [els] tritons (pl) {sucul}, [la] gandària {sucul: Pleurodeles waltl} Balear Katalancası (cat) ? Valensiyaca ya da Valensiya Katalancası [Valencià] (cat) [la] salamandra (sg) [les] salamandres (pl) {karacıl}, [el] tritó (sg) [els] tritons (pl) {sucul}, [l'] ofegabous {sucul: Pleurodeles waltl} Sardinya Katalancası [Alguerés] (cat İtalya: Sardinya: Alghero) ? Aragonca [Aragonés] (arg İspanya) zalamandra, salamandra, salamanquesa, sacavera {karacıl} guardafuents {sucul} Cantabria Asturleoncası [Cántabru, Montañés] (ast İspanya) sacabera, mamavacas, vicaruela, vacaviruela (perniano: La Pernía) Asturca [Asturianu, Bable] (ast İspanya) sacavera (sg) [les] sacaveres (pl) ~ sacabera {karacıl: Salamandra salamandra}, [les] salamandres (pl) {karacıl}, sacaverina {karacıl: Chioglossa lusitanica}, gafura, sapaguera ~ sapagueira ~ sapaguiera ~ escorpión ~ cacabeira (Occidente), sacaera ~ sacavela (Ayer), guardafontes, ? (sg) tritones (pl) {sucul} Leonca [Llïonés] (ast İspanya) salamanca, salamántiga, vaquigüela, vaquiruela (Montaña de Riaño: Tierra de la Reina), vicaruela, baquigüela ~ baquiruela (Montaña de Riaño: Tierra de la Reina), baquiruela (tejerinense: Tejerina), macarigüela, sacaruela (Montaña de Riaño: Sajambre < Olegario Díaz-Caneja & José Díaz & Diáz-Caneja 2001, Vocabulario sajambriego) («salamandra o salamanquesa»), salabera (< Tomás Sanz, Nombres vernáculos de la fauna leonesa; revistacomarcal.es: El habla de la Montaña) Mirandaca [Miranda Asturleoncası, Mirandés] (mwl Portekiz) salamanqueza, salamanca Estremenyuca [Extremadura Asturleoncası, Estremeñu, altoextremeño] (ast İspanya) marraju (Talavera, Camp, Alcon,Conq Sierra, Torrejoncillo, Sierra Fuentes), santurrostru (Acehuche), , santorostro (Hinojal < Fidel Durán Macarrilla, Diccionario de Hinojal), salamándriga (Hurdes), salamantiga ({karacıl} Hurdes; Extremadura y Salamanca {sucul}), salamanquina (Mé, Calamonte), samartijonis (Torre), tiru d’agua ~ mairi del agua (< mairi «arrss. levadura. Mé: nombre que en los juegos infantiles se da al que lleva la dirección. Hurdes: reina de la colmena» < iventia.com: Izionariu castillanu-estremeñu) {sucul}, lagartu ciegu («salamandra» Campillo Llerena) ~ lagartija ciega («salamanquesa» La Coronada) İspanyolca [la] salamandra (sg) [las] salamandras (pl) {karacıl}, [el] tritón (sg) [los] tritones (pl) {sucul}, salamandra acuática («sucul semender / aquatic salamander») ~ salamandra de agua («su semenderi / water salamander») {sucul}, lagartija de agua («su kertenkelesi / water lizard») {sucul}, [el] gallipato (sg) [los] gallipatos (pl) {sucul: Pleurodeles waltl}, salamandrita («semendercik / salamandret») {karacıl: Chioglossa lusitanica}, salamanquesa de agua («su semenderi / water salamander») {sucul}, [la] salamanquesa (sg) [las] salamanquesas (pl) (Louis-Lucien Bonaparte 1884, İspanyolca dengi olarak karacıl semenderler için salamanquesa, salamandra, salamandria, estelion (Academia), sucul semenderler için salamanquesa de agua, lagartija de agua karşılıklarını veriyor. Meksika'da Bolitoglossa cinsinden semenderler (B. mexicana, B. yucatana) ile Gekkonidae (Phyllodactylus) ve Scincidae (Plestiodon & Scincella) familyasından kertenkeleler salamanquesa olarak adlandırılırken, İspanya'da Gekkonidae familyasından kertenkeleler için yazı dilinde salamanquesa (salamanquesa común {Tarentola mauritanica}, salamanquesa rosada {Hemidactylus turcicus}) adı kullanılır. Fakat İspanya'da halk dilinde salamandra ile salamanquesa adları sıklıkla birbirine karıştırılır ya da her ikisi arasında ayrım gözetilmez. Bu karışıklık yazı diline de yansır. Kolombiya İspanyolcasında Gekkonidae familyasından kertenkeleler (Gonatodes) için kullanılan cuqueca kelimesinin tanımı sözlüklerde «salamandra» olarak açıklandığı gibi, Honduras İspanyolcasında Gekkonidae familyasından aynı cins (Gonatodes) kertenkele için kullanılan talconete kelimesinin tanımı da sözlüklerde bazen «salamandra» olarak verilrbilmektedir ve aynı kelime (talconete) El Salvador'da başka bir familyadan kertenkele türü (Sceloporus malachiticus) için kullanılmaktadır.) Kastilya İspanyolcası [Castellano] salamanquesa (murciano), salamanquesa (castúo [Extremadura Kastilyacası, bajoextremeño]: Badajoz: Peñalsordo) («salamandra; lagartija») Endülüsçe [Endülüs Kastilyacası] (İspanya) salamanqesa, salamadre, ?salagartiha < Gorka Reondo Lanzâ 2002, Léziqo andalú de nombrê plantâ i animalê {: Bitki ve hayvan adlarının Endülüsçe sözlüğü}: Endülüççe salamanqesa karşılığı olarak Kastilyaca salamandra tanımı yapılmış, salamadre, tinyosa, tinyoza için de salamanqesa maddesine bakılması istenmiş, bixa için ayrı ayrı hem salamanqesa maddesine gönderilmiş hem de serpiente tanımı yapılmış, lagartiha için salamanqesa göndermesi yapıldığı gibi Chipiona'da kullanıldığı da belirtilmiş [Endülüsçe lagartiha esas olarak Kastilyaca lagartija «kertenkele» ile kökteştir], salagartiha için hem salamanquese hem de lagartiha maddelerine gönderme yapılmıştır. Görüldüğü gibi, Endülüsçe sözlüğü düzenleyen kişi Kastilyaca [İspanyolca] salamanqesa «geko kertenkelesi; semender» ile salamandra «semender» arasında ayrım yapamamış ve topladığı verileri birbirine karıştırmış. Meksika İspanyolcası [el] ajolote (sg) [los] ajolotes (pl) (< Aztekçe axólotl < atl agua + xólotl /šoːloːtl/ muñeco, furioso) {Ambystoma}, [el] achoque (sg) [los] achoques (< Aztekçe axoquen) {Ambystoma andersoni & Bolitoglossa platydactyla}, [el] tlaconete (sg) [los] tlaconetes (pl) (< Aztekçe tlacónetl < tlalli tierra + cónetl hijo, niño) {Pseudoeurycea}. Meksika İspanyolcasında tlaconete kelimesinin birincil anlamı «sümüklüböcek / slug / babosa, baboso» demektir (los tlaconetes del jardín «bahçenin sümüklüböcekleri / the slugs of the garden / las babosas del jardín» < Juan M. Lope Blanch 1998-1999, Los nahuatlismos del Diccionario académico) Galiççe [Galego] (İspanya) píntega ~ píntiga ~ pintárraga ~ pinchorra ~ pezoña ~ pesoia {karacıl}, sapagueira ~ sacabeira ~ sacaveira ~ sabandixa ~ sabanduxa ~ salamandiga ~ salamántiga ~ zarramancha ~ zaramela {karacıl}, sarmaghanta ~ saramaghanta (Pontevedra) {karacıl: Salamandra salamandra gallaica & Chioglossa lusitanica}, salamandriña {karacıl: Chioglossa lusitanica}, pintafontes ~ limpafontes ~ tritón {sucul} Portekizce yazı dili: salamandra (sg) salamandras (pl) {karacıl}, tritão (sg) tritões (pl) {sucul}, saramantiga ~ salamantiga ~ salamanteiga {ortak}, saramantiga d'agua («su semenderi / water salamander») ~ salamantiga aquatica ~ salamanteiga aquatica («sucul semender / aquatic salamander») {sucul}; halk dili: salamaganta, salamântiga, saramântiga, saramantiga, saramela Furlanca (fur İtalya: Friuli-Venezia Giulia, Veneto) salmandrie [salmàndrie] {karacıl}, mandraule [mandràule], triton [tritón], salamandrie di aghe («su semenderi / water salamander / salamandra d'acqua») {sucul} Ladince (lld İtalya: Güney Tirol, Trentino, Veneto) salamànder (sg) salamàndri (pl), slamandr (1753), salamàndr (1950, 1963), salamànder (1950 Bassa Badia [badiot, unterländisch]) (< Johannes Kramer 1995, Etymologisches Wörterbuch des Dolomitenladinischen VI S), sarmàndol (solandro: valli di Sole, Peio e Rabbi), silimandra ~ malissandra (cadorino: Venas di Cadore < Giancarlo Soravia, Glossario ladino cadorino (Venas)-italiano (Compreso alcune varianti dei poesi vicini)) Rumançça (roh İsviçre) salamander (sg) salamanders (pl) {karacıl}, piutscha (sg) piutschas (pl) ~ piertga {sucul} Piyemontezce [Piemontèis, Piemontese] (pms kuzeybatı İtalya: Piemonte) [la] piuvan-a [piovana, piovanha] (sg) piuvan-e (pl), püpiana, fubian-a [fübian-a] (sg) fubian-e (pl), sübian-a, slèster, slester, slestr, svestru, galabërna, galaberna (sg) galaberne (pl) ~ galiverna (sg) galiverne (pl), bërnà, alabërna, laberna, labérna ~ alabérna (bovesano), laverna, lavabran ~ lavabren (< lavé «lavare» + bren «crusca»), arabren, erabren, ranabòt ~ ranabot {sucul}, barkála (valsesiano < Theofilo Spoerri 1918, Il dialetto della Valsesia), cicia gaja (< cicia «1. meat, eatable meat without bones; 2. flesh, fat (referred to a person)» + gaja «screziata») {karacıl: Salamandra salamandra}, tarantula, tritun {sucul}, piuvan-a d’eva («su semenderi / water salamander / salamandra d'acqua» < eva «su / water / acqua») (çoğunun kaynağı: < Giacomo Giamello 2005, Dizionario zoologico, latino, italiano, piemontese, francese, inglese) Batı Lombartçası [Lombardo occidentale, Insübrich] (lmo İtalya, İsviçre, Avusturya) serenèla (laghée: Valsolda) {karacıl: Salamandra salamandra}, resala (valtellinese: Ponte in Valtellina) {karacıl: Salamandra salamandra}, [ul] róusgian (ticinese: Sobrio), rosana (ticinese: Val Verzasca), rosai (ticinese: Val Maggia), rosascia (milanese), rosètta (comasco), rösa marina (comasco), bissarösa [bissaroeusa] (varesotto), lüsascia (milanese), lusascia (legnanese: parabiaghese), lüsèrta (verbanese), cercarìa (milanese, comasco, brianzolo), scercaría (milanese), cercagrisa (comasco), corüzzola [corùzzola] (comasco), täräntulä (lomellino), tarántola ~ taráncola (Lower Milanese) {sucul}, salamàndra (sg) salamàndri (pl) (valtellinese: Chiuro e Castionetto < Tarcisio Della Ferrera, Vocabolario dialettale di Chiuro e Castionetto) Doğu Lombartçası [Lombardo orientale, Orobico] (lmo İtalya) malesandra (bresciano) {karacıl: Salamandra salamandra}, bissacagna ~ besacagna (bresciano) {sucul: Triturus carnifex}, rasa (camuno: Borno) {karacıl: Salamandra salamandra}, signàgola (camuno: Borno) {sucul: Triturus carnifex}, sircàgna (bergamasco: Valle Brembana) {karacıl: Salamandra salamandra}, scirquilina (bergamasco) {karacıl: Salamandra salamandra}, danòla dè l'aiva (camuna) («su gelinciği / water weasel» < danòla «donnola» + àiva «acqua) Trentinoca [Trentino] (İtalya: Provincia autonoma di Trento [Welschtirol, Wälschtirol]) sarmàndol, sarmandola ~ sermandola (dialetto di Sovér) Emilyaca [Emigliàn, Emiliano] (egl İtalya: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemento, Toscana, Veneto) salamàndra (bolognese: Alto Reno), salamandra (bolognesi montani alti: lizzanese: Lizzano in Belvedere < Andrea Signorini, Alcuni elementi di grammatica del dialetto lizzanese (Lizzano in Belvedere)), salamandra zala e negra («salamandra gialla e nera») (modenese) {karacıl: Salamandra salamandra}, salamandra d'acqua (modenese) {sucul}, salamandra (pavese < Rodolfo Manfredi 1874, Dizionario pavese-italiano: coll'aggiunta delle frasi più comuni) {karacıl}, salamandra (mantovano < Dionigio Chiabelli 1898, Animali e vegetali più comuni del mantovano: manualetto mantovano-italiano per le scuole elemantari), màdralisandra (parmigiano: Busseto < Lino Rizzi 1999), malalisandra (parmigiano: Lombardia < Lino Rizzi 1999), marassandula (ferrarese < Francesco Nannini 1805, Vocabolario portatile Ferrarese-Italiano, ossia Raccolta di voci Ferraresi), marasàndula (ferrarese: Stienta, Gaiba), marasandul (ferrarese), tarantôla (piacentino < Lorenzo Foresti 1836, Vocabolario piacentino-italiano) ~ taràntola ~ tarántula (piacentino) {sucul}, tarántula (pavese) {sucul}, luserta d'acqua («su kertenkelesi / water lizard») (mantovano < Francesco Cherubini 1827, Vocabolario mantovano-italiano) {sucul} Rumanyolca [Rumagnôl, Romagnol] (rgn İtalya: Emilia-Romagna, Marche, Toscana; San Marino) ẓacaramândla (sg) ẓacaramândal (pl) ~ salamândra (sg) salamândar (pl) (< Libero Ercolani 1963, Vocabolario romagnolo-italiano) Sanmarinoca [San Marino Romanyolcası, Sanmarinêṡ/Sammarinoiṡ, Sammarinese] (rgn San Marino) ? Ligürce [Ligure] (lij İtalya, Monako, Fransa) sestru ~ scilvèstro ~ silvëstro (< Angelo Paganini 1837 Vocabolario domestico genovese-italiano: con un' appendice zoologica) ~ silvestro ~ silvèstru (genovese) {karacıl}, vaccavëa (Eastern Genoese) {sucul}, [u] bisciabàggiu (sg) [i] bisciabàggi (pl) ~ [u] fenèstru (sg) [i] fenèstri (pl) (savonese: pietrese: Pietra Ligure), labrena ~ cansëneštr (brigasco), salamandra (ligure medio) Mentonca [Mentounasc, Mentonasco, Mentonnais, Mentonese] (oci Fransa: Menton) {Oksitanca [oci] içine alınsa da gerçekte bir Ligür [lij] dialektidir} salamandria ~ salamandra Monakoca [Monako Ligürcesi, Munegascu] (lij Monako) salamandra Korsika Ligürcesi [Bonifassin, Bonifacino, Bunifazzinu, Bonifacien] (lij Güney Korsika: Bonifacio) ? Sardinya Ligürcesi [Tabarka Ligürcesi, Tabarchin] (lij İtalya: Sardinya: Carloforte, Calasetta; 1770 yılında Tunus'un Tabarka kolonisinden gelmişlerdir) salamandra (< Antoninu Rubattu, Vocabolario tabarchino) Venedikçe [Vèneto] (vec İtalya, Hırvatistan, Slovenya) sàlamandra (veneto lagunare: veneziano < Giuseppe Boerio, 1829 Dizionario del dialetto veneziano), sioramàndola (veneto centrale: vicentino), seciamàndola (veneto centrale: alto-vicentino), salamandola (veneto orientale: gradese), sariandola (veneto orientale: istriano) («salamandra o lucertola»), marisàndola, malisandra ~ bissamandra (veneto settentrionale: Cansiglio), crotaròla («salamandra» krş. crotarùla «biscia d'acqua [Natrix natrix]» < Maria Rosaria Cerasuolo Pertusi, Gli slavismi de bisiacco) Korsikaca (cos Fransa: Korsika adası) [u] cateddu muntaninu (sg) [u] cateddi muntanini (pl) ~ [u] cateddu muntagninu (sg) [u] cateddi muntagnini (pl) ~ [u] catellu muntaninu (sg) [u] catelli muntanini (pl) («dağ köpekçiği / mountain doglet»), gatéḍḍu muntanili (Südhälfte), kańẹtu muntańín (südlichste), atellu muntaninu, gadéllulurku ~ lurkugadéllu, catillone {karacıl: Salamandra salamandra türünü andıran Korsika endemiği: Salamandra corsica}, [a] tarantedda ~ [a] tarantella {sucul: Euproctus montanus} (kısmen kaynağı: Hubert Klausmann & Thomas Krefeld 1991) Sardinya Korsikacası (Gaddhuresu) (sdn İtalya: Sardinya adasının doğu kuzeyi) [la] salamandra {karacıl}, [la] zirichelta d’ea («su kertenkelesi / water lizard») {sucul} Sardinya Korsikacası (Sassaresu) (sdc İtalya: Sardinya adasının batı kuzeyi) [la] saramandra {karacıl}, [la] zirighetta d’eba ~ tirichertha d’eba («su kertenkelesi / water lizard») {sucul} İtalyanca [la] salamandra (sg) [le] salamandre (pl) {karacıl}, [il] tritone (sg) [i] tritoni (pl) {sucul}, lucertola nera e gialla («siyah ve sarı kertenkele / black and yellow lizard») {karacıl: Salamandra salamandra} Toskana İtalyancası [Toscano] seramàndola (garfagnino: Treppio < Lia Bonzi 2000, Piccolo dizionario del dialetto di Treppio) Viterbo İtalyancası [Viterbese] (İtalya: Lazio: Viterbo) saramàndola ~ saramannala ~ saramanna (Castiglione in Teverina), saramàndola (cornetano < Bruno Blasi 1983, Il dialetto cornetano; Canepina: Castiglione in Teverina), spartiscimatrimògni (Canepina: Faleria < Luigi Cimarra & Francesco Petroselli 2008, Contributo alla conoscenza del dialetto di Canepina) {karacıl: Salamandra salamandra} Romaca [Romanesco, Romano] (İtalya: Lazio: Roma) ciaramàndela (tolfetano) Sabino İtalyancası [Dialetto sabino] taràntula ricèttula (< ricèttula «kertenkele / lizard / lucertola») (marcellinense: Marcellina < Luciano Gubinelli 1994, Utile vocabolario marcellinense) Marche İtalyancası [Marchigiano] (İtalya: Marche [kuzeyi hariç]) ? Napolice [Nnapulitano] saramàndola (campano: cornetano), salamàndra (sg) salamàndre (pl) (abruzzese adriatico: Alto Vastese), uliàna (campano: postese: Posta Fibreno), tarantul d' acqu (abruzzese teramano) Tarantoca [Taranto Sicilyacası, Tarantino, Tarandíne] (İtalya) ? Salentoca [Salento Sicilyacası, salentino] (İtalya) salamandra (leccese) Kalabriyaca [Kalabriya Sicilyacası] [Calabrese] (İtalya) salamandra ~ murmugliune («salamandra»), massimaviva (catanzarese: selliese: Sellia «geco, salamandra»), salamìda («salamandra»), salamida (Catanzaro «geco, salamandra» < Salvatore Stranieri, Raccolta etimologica di vocaboli dialettali), salamìda (girifalcese: Girifalco «geco (Tarentula mauritanica)»), salamìdha (reggino: ddrositanu: Drosi «salamandra»), salamìta (spilingese: Spilinga «salamandra» < Pasquale Russo, Il dialetto del Poro, vocaboli spilingesi - (Lessico contadino e artigiano)), salamìta («geco»), seramìla (rossanese: Rossano «1. salamandra; 2. geco»), sasumìda (crotonese: mesorachese «geco, spesso confuso con la salamandra e viceversa. La maggior parte degli avvistamenti a Mesoraca e dintorni, specie le notti d’estate, sono da attribuire ai gechi comuni, Tarentola mauritanica» < Maurizio Capocchiano 2010 , Parole misurachìsi - appunti per un vocabolario dialettale), sangumitu («geco, piccola salamandra») Sicilyaca salamantri (pl) {karacıl}, tritoni (pl) {sucul}, zazzamita (catanese «tarantola, salamandra» {esasen Tarentola mauritanica türünden geko kertenkelesidir}) {görüldüğü gibi, Calabrese ve Siciliano sözlüklerde semender ile geko kertenkelesi arasında ayrım yapılmamış, her ikisi de birbirine karıştırılmıştır. Klaus Henle 1995, A brief review of the origin and use of 'stellio' in herpetology and a comment on the nomenclature and taxonomy of agamids of the genus Agama (sensu lato) Squamata: Sauria: Agamidae): However, elsewhere in Italy, geckos usually were called tarentola.} Rumence (Romanya) salamandră (sg; art: salamandra) salamandre (pl; art: salamandrele) ~ salamâzdra {karacıl}, triton (sg; art: tritonul) (sg) tritoni (pl) ~ salamandră de apă {sucul} Moldovaca саламандрэ Ulahça [Armãneashce] (Balkanlar: Yunanistan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan) salamendrâ İstriya Ulahçası [İstiya Rumencesi, Vlășește, Rumârește] (Hırvatistan: İstriya) daždevńåk ~ daždevńåč (Žejane) {karacıl: Salamandra atra}, gu̱šćer (Šušnjevica, Jesenovik, Brda, Trkovci) ~ gušc̋er (Nova Vas, Zankovci, Kostrčani) («kertenkele / lizard»), gu̱šćeru za plo̱je («yağmur kertenkelesi / rain lizard») (Letaj) {karacıl: Salamandra atra}, gu̱šc̋eru ne̱gru («siyah kertenkele / black lizard») (Miheli) {karacıl: Salamandra atra}, morńåk ~ morńåč (Škabići) {karacıl: Salamandra atra} Sardinyaca (Logudoresu) (src orta-kuzeybatı Sardinya) tilicherta d’abba ~ tiligherta d'abba («su kertenkelesi / water lizard / lucertola d'acqua» < tilichetta ~ tiligherta «lucertola») ~ trotischeddu de abba («su alabalığı / water trout / trota d'acqua» < trotischeddu «alabalık / trout / trota») ~ cane ‘e s’abba («su köpeği / water dog / cane d'acqua» < cane «köpek / dog / cane») {sucul: Euproctus platycephalus}, corru Sardinyaca (Nugoresu) (src orta-kuzeydoğu Sardinya) tattaruledda ‘e gruttas {karacıl/mağaracıl: Speleomantes flavus & imperialis & supramontis, Atylodes genei}, tattaruledda de abba («su gekosu / water gecko / geco d'acqua» < tattaruledda «geco, stellione, tarantola») ~ tilicherta de abba («su kertenkelesi / water lizard / lucertola d'acqua» < tilicherta «lucertola») ~ argilestru de abba («su kertenkelesi / water lizard / lucertola d'acqua» < argilestru «stellione, lucèrtola») ~ cane de abba («su köpeği / water dog / cane d'acqua» < cane «köpek / dog / cane») ~ trota canina (< trota «alabalık / trout / trota») {sucul: Euproctus platycephalus} (< Antoninu Rubattu ...2013, Vocabolario nuorese; Luigi Farina 2002, Bocabolariu sardu nugoresu-italianu, italiano-sardo nuorese) Sardinyaca (Campidanesu) (sro orta-güney Sardinya) scrapponi de fogàia («çakmaktaşı akrebi / flint scorpion / scorpione de pietra focaia» < scrapponi «akrep / scorpion / scorpione» + fogàia «çakmak taşı / flint / pietra focaia») {karacıl/mağaracıl: Speleomantes flavus & imperialis & supramontis, Atylodes genei} (Krş. pistilloni de fogàia «lucertola (algiròide)»), pistilloni è abba («su gekosu / water gecko / stellione d'acqua» < pistilloni «geko, agama, kertenkele / gecko, agama, lizard / geco, gongilo, lucertolone, ramarro, stellione, tarantola») ~ cani e s’abba («su köpeği / water dog / cane d'acqua» < cani «köpek / dog / cane») ~ cani de àcua (< àcua «acqua, pescare») ~ mammacciara {sucul: Euproctus platycephalus}, santzalluga (asunese: Asuni «geko / gecko / geco») Arnavut dilleri Arnavutça picërrak [art: picërraku] {karacıl}, pisërrëngë, salamandër [art: salamandra] {karacıl}, pikëlorja ~ pikëlore ~ pikalore (< pikë «benek») {karacıl: Salamandra salamandra}, e bukura e dheut («most beautiful on land») {karacıl: Salamandra salamandra}, triton [art: tritoni] {sucul} Yunan dilleri Yunanca [η] σαλαμάνδρα (sg) [οι] σαλαμάνδρες (pl) {karacıl}, βροχαλίδα ~ βρονταλίδα ~ βροχαλόρα {karacıl: Salamandra salamandra}, κοχυλίνα ~ κανακαρά {karacıl: Lyciasalamandra helverseni}, τρίτων ~ τρίτωνας {sucul} Ermeni dilleri Ermenice սալամանդր salamandr (sg) սալամանդրեր salamandrer (pl) {karacıl}, տրիտոն triton (sg) տրիտոններ tritonner (pl) {sucul} Hemşince kovcuz Hint-İran dilleri Batı İran dilleri Farsça (fas İran) سَمَندَر semender (sg) سمندرها semenderhâ (pl) {ortak & karacıl}, آتَشخوار âteşḫor («ateş-yiyen»), سمندرک semenderek («semendercik / salamandret») {sucul} Tacikçe (tgk Tacikistan) ? Kürtçe (Kurmanç) qurnewêlk {ortak & karacıl}, selemendir, salamandir, semender {ortak & karacıl}, marîjek, xecxecok ~ xeçxecîlk {sucul}, margîska avê («su kertenkelesi / water lizard» < margîsk «kertenkele / lizard» + av «su / water») {sucul}, kêlbizer («sarı kertenkele / yellow lizard») {sucul: Neurergus crocatus} Kürtçe (Soran) qurnawîlke {ortak} Zazaca gumgumıke ~ qumqumıke («kertenkele / lizard»), maymaran («kertenkele / lizard»), kelpe («kertenkele / lizard») Doğu İran dilleri Osetçe ? Hint-Ari dilleri → Hintçe सैलामैंडर sailāmaiṇḍara Assamca সালামান্ডার sālāmānḍāra Bengalce সালামান্ডার sālāmānḍāra

Çin-Tibet dilleri Çin dilleri Çince 鲵 / 鯢 蝾 / 蠑 róng yuán 蝾螈 róng yuán Tayvan Çincesi 山椒魚 shān jiāo yú («dağ biber balığı / mountain pepper fish») {Tayvan'daki bütün Caudata türleri: Hynobius arisanensis, H. formosanus, H. fuca, H. glacialis, H. sonani} Tibet-Birman dilleri Tibetçe ?

Kafkas dilleri Kuzeybatı Kafkas dilleri Batı Çerkesçesi ? Doğu Çerkesçesi саламандрэхэр (pl) {karacıl}, тритурусхэр (pl) {sucul} Abhazca ? Kuzeydoğu Kafkas dilleri Nah dilleri Çeçence? Dağıstan dilleri Lezgice саламандра (це ва къураматда яшамиш жедай чурчул хьтин ттум галай бязи гьайванрин тIвар) Avarca ? Güney Kafkas dilleri Svanca (Gürcistan: Svaneti; Abhazya) ? Lazca maç̌abule, maç̌avule (Ardeşen), varoşina (Ardeşen) Gürcüce სალამანდრა salamandra (sg) სალამანდრები salamandrebi (yeni pl) სალამანდრანი salamandrani (eski pl) {karacıl}, ტრიტონი tritoni (sg) ტრიტონები tritonebi (pl) {sucul}

izole (Bask) Baskça arrubio [art: arrubioa] ~ arrabio [art: arrabioa] (euskara batu) {karacıl}, arrabio (1. İspanya: gipuzkera: «escorpión, scorpion» 2. «salamandra, salamandre»), arrobio (İspanya: goi-nafarrera: Irun, Ondarrabia), arrubi (İspanya: gipuzkera: Andoain, Aya, Bidania, Ets̃arri-Aranaz) ~ harrubi (Fransa: lapurtera) («alacrán, scorpion» 2. «salamandra , salamandre»), arreuli (İspanya: erronkariera), arruli (İspanya: goi-nafarrera: Baztan; İspanya: hegoaldeko goi-nafarrera: Erroibar, Esteribar < Orreaga Ibarra Murillo 2007, Erroibarko eta Esteribarko Hiztegia; Fransa: behe-nafarrera: Zaraitzu), harruli (Fransa: behe-nafarrera: Alduda, Baigoin; Fransa: lapurtera), erluri ~ erlui ~ erheri (Fransa: zuberera), elubia (İspanya: bizkaiera: Araba), erube (İspanya: bizkaiera: Lekeitio, Markina) ~ eruge (İspanya: bizkaiera: Zornoza) («salamanquesa, salamandre»), berru (İspanya: bizkaiera: Mañaria), otserbi [art: otserbiye] (İspanya: nafarroako gipuzkera: Etxarri-Aranatz < José Luis Erdozia Mauleón 2004, Sakanako hiztegi dialektologikoa), apots̃orri (İspanya: erronkariera: Uztarroze), otxarruitta (İspanya: nafarroako gipuzkera: Sakana erdialdea: Arbizun), kamuts̃a (İspanya: goi-nafarrera: Lezaka), kaskarrataiña (İspanya: bizkaiera: Ts̃orierri), uhandre [art: uhandrea] (euskara batu) {sucul}, ur-andra (İspanya: bizkaiera: Gernika, Izpaster, Markina), ugeandre (İspanya: bizkaiera: Gernika) (çoğunun kaynağı: Resurrección María de Azkue 1905, Diccionario Vasco-Español-Francés)

Dravid dilleri Güney Dravid dilleri → Tamilce சாலமாண்டர் cālamāṇṭar Malayalamca സലമാണ്ടർ Kannadaca ಬೆಂಕಿಮೊಸಳೆಗಳು beṅkimosaḷegaḷu (pl) {karacıl}, ನ್ಯೂಟ್‌ಗಳು n'yūṭ‌gaḷu (pl) {sucul} Teluguca సాలమండర్ sālamaṇḍar

Avustroasya dilleri Vietnamca kỳ giông {karacıl}, sa giông {sucul}, cá cóc («kurbağa balığı / toad fish») {sucul: Paramesotriton, Tylototriton}

Tay-Kaday dilleri Tayca [Siyamca] (tha Tayland) ซาลาแมนเดอร์ sālāmændexr̒ {karacıl}, นิวต์ niwt̒ {sucul}

Avustronezya dilleri Sebuca [Cebuano] (Filipinler) tabili Açece [Acèh] (Endonezya: Sumatra) tarōng (< L. C. Westenenk 1903, Atjèhsche Tolk) Endonezce (Endonezya, Doğu Timor) salamander Hawaiice [ʻŌlelo Hawaiʻi] (ABD: Hawaii) kalamena ~ salamena (< İngilizce) {There are no known salamanders that have established themselves in Hawaii}

Afrikasya dilleri Berberi dilleri Kabile Berbericesi [Taqbaylit] (Cezayir) ⵜⴰⵢⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ taydest n waman (sg) tiyedsin n waman (pl) ~ ⵜⴰⵎⴰⵇⵇⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ tamaqqast n waman (sg) timaqqasin n waman (pl) (< n waman «su ... / water ...») ?{Salamandra algira & Pleurodeles nebulosus} Sami dilleri İbranice סלמנדרה {karacıl}, טריטון {sucul} Arapça سمندر semender ~ سمندل semendel (sg) سمادل (pl) {ortak & karacıl}, السمندل المائي semendelu'l-mā'ī («sucul semender / aquatic salamander») ~ سَمَندَلُ الماء semendelu'l-mā' («su semenderi / water salamander») ~ النيوط (< İng. newt) {sucul} Hasaniye Arapçası [حسانية‎ Ḥassānīye] (mey Cezayir, Mali, Moritanya, Fas, Batı Sahra) šəršmālä (salamandra (de arena) < Ahmed-Salem Ould Mohamed Baba 2004, Los berberismos del dialecto árabe ḥassāniyyä de el-Gəblä / Berberisms in el-Gəblä ḥassāniyyä Arab dialect) Maltaca [is-] salamandra (sg) [is-] salamandri (pl)

Nil-Sahra dilleri {Semenderlerin yaşamadığı coğrafyada konuşulan dillerin sözlüklerinde geçen semender tanımlaması başka bir hayvan için olmalıdır}: Humburi Senni (hmb Burkina Faso, Mali) Fransızca salamandre olarak verilenler gerçekte geko ve skink kertenkeleleridir (Jeffrey Heath 2011, Humburi Senni (Songhay of Hombori) - English - French) Zarmaca [Zarmaciine] (dje Nijer) gasama (salamander [reptile] < www.djerma.nl: Dictionary Zarma - English) Luoca [Dholuo] (luo Kenya, Tanzanya) /nɛj/ (salamander < Paul de Lacy 2009, Morpho-phonological polarity)

Nijer-Kongo dilleri {Semenderlerin yaşamadığı coğrafyada konuşulan dillerin sözlüklerinde geçen semender tanımlaması başka bir hayvan için olmalıdır; globalleşme sürecindeki Sevahilice hariç}: Mande dilleri Soninkece (snk Mali, Senegal, Moritanya) geko kertenkelesi anlamına gelmesi kuvvetle muhtemel olan xiisen (< www.asawan.org) kelimesi için örnek cümlelerde hem salamandre / salamander hem de lézard / lizard kullanılmış: Xiisen wa bippi («La salamandre est à plat ventre. The salamander lays flat»), Leminun da xiisen bitta baafen di («Les enfants ont coincé le lézard dans la porte. The children cornered the lizard in the door») Bantu dilleri Koonzime (ozm A842 Kamerun) nkom (sg) onkom (pl) (salamandre; varan) Sevahilice [kiSwahili] (swh G41-43 Kenya, Tanzanya, Uganda) salamanda

Eskimo-Aleut dilleri Doğu Kanada İnuitçesi [Inuktitut] (ike Kanada:Nunavut) salamanta ~ nimiraq

Denesey dilleri Yenisey dilleri Ketçe (Rusya:Sibirya) ? Kızılderili Na-Dene dilleri → Atabask dilleri Merkezî Dakelce (crx Kanada: Britanya Kolombiyası) chunlai (Yekooche) Güney Dakelcesi (caf Kanada: Britanya Kolombiyası) chunlai (Nadleh Whut'en) Xeni Gwet'in Çilkotincesi (Kanada) chenilay Hupaca (ABD:Kaliforniya) dila:n {a small species of salamander}, ky’a:tilchwiw («it cries while moving along») {a type of salamander}, mik’ilxije’-xole:n («its spots-there are plenty») {big white and black spotted salamander}, ky’a:da:ne:-kyoh («it gathers acorns-big») {another term for mik’ilxije’-xole:n (said to be the Redwood dialect)}, mina:’-dahnehsnoy-ch («its eyes-stand up erect-little») {big Redwood salamander (Chondrotus)}, mije:’xo-tse:lnehwa:n («its breast-red» {red breasted salamander; red-bellied newt (Taricha totosa)}, dilxich-ky’a:tilchwiw («spotted (like a fawn)-it cries out») {spotted salamander (Dicamptodon ensatus)}, (< Hoopa Valley Tribal Council 1996, Hupa language dictionary, second edition.) Aynı kaynakta me:ne:q’-tɬ’ohte:l verisi {«its spine-beargrass» water snake; striped salamander (Eutoenia)} olarak açıklansa da semender değil yılandır (garter snake, Eutaenia = Thamnophis) Katoca (ABD:Kaliforniya) dilaantc Mattole (mvb ABD:Kaliforniya) tes-sel-li_CH chung Lassik Eel Nehri Atabaskçası (wlk ABD:Kaliforniya) t'EhElan ~ tE/-hel-lahn ~ t'ehelaan ~ t'e(he(lan («straight») {red salamander}, t'EtcEkastEtco ~ t'etcekaastechow ~ t'e(tce(kaste(tco («gill-like fish») {black salamander (Ambystoma sp.??)} Nongatl Eel Nehri Atabaskçası (wlk ABD:Kaliforniya) tE/-tel-kis/-cho, tet-cho-lahn Sinkyone Eel Nehri Atabaskçası (wlk ABD:Kaliforniya) tE/-tel-kis/-cho (Kuzey Sinkyone), te-tsE/-kE (Güney Sinkyone) ta_/-chow-lahn/-so (Kuzey Sinkyone), te.tcoo.lun.tcuN (Güney Sinkyone: East Branch {red salamander}) Wailaki Eel Nehri Atabaskçası (wlk ABD:Kaliforniya) tel-lahn/-che ~ tet/-tah-lahn/-cho Batı Apaçicesi (apw ABD:Arizona) ? Navahoca tsxilghááh Tlingit dilleri Tlingitçe (ABD:Alaska; Kanada) tseenx̱’é (lizard, newt < James A. Crippen 2005, The new Tlingit noun dictionary; Keri Edwards 2009, Dictionary of Tlingit)

izole (Hayda) Alaska Kuzey Haydacası (hdn ABD:Alaska) ḵ'áang ḵáahlii (species of salamander < ḵ'áang «hemlock [Tsuga]» + ḵáahlii «1. guts, internal organs of something; 2. inside surface or area of something» < Jordan Lachler 2010, Dictionary of Alaskan Haida)

Amerind dilleri (Na-Dene dışındaki bütün Amerika Kızılderili dilleri)

Kuzey Amerika Kızılderili dilleri

Algonkin-Keres dilleri Algonkin-Vakaş dilleri Algonkin-Yurok dilleri Yurok dilleri Yurokça (ABD:Kaliforniya) pa'ah nee hlkerrwers («su kertenkelesi / water lizard» < hlkerrwers «kertenkele; semender / 1. lizard 2. salamander, water dog» < linguistics.berkeley.edu: Yurok Language Project) Algonkin dilleri Şayence [Tsêhésenêstsestôtse] (ABD:Montana) heó'ôhtáto (salamander; lizard; water puppy. a kind of lizard; sometimes translated as 'water puppy') Arapahoca [Hinóno'eitíít] (ABD:Wyoming) koohoyéit (sg) koohoyéi3i' (pl) (salamander, water dog) Ova Kricesi [ᐸᐢᑳᐧᐃᐧᓃᒧᐃᐧᐣ Paskwâwinîmowin] (Kanada:Saskatchewan) ? Maskvaçis Ova Kricesi [ᒪᐢᑿᒋᐢ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ Maskwacis Nehiyawewin] (Kanada:Alberta) osikiyasis (< Nancy LeClaire, G. Cardinal, E. H. Waugh & Emily Hunter 1998, Alberta Elders' Cree Dictionary/alperta ohci kehtehayak nehiyaw otwestamakewasinahikan) Atikamekçe [Nehiraw, Nehirâmowin, Atikamekw] (atj Kanada:Québec) kâhkatârâkʷ (Opitciwan [Obedjiwan]) Doğu Kricesi (Kanada:Québec) ᑳᔅᑲᑖᑖᒄ kaaskataataakw, ᑳᔅᑲᑖᑖᑯᔥ kaaskataataakush (dim) (lizard, skink, salamander, newt) Güney Doğu Kricesi [Īnū Ayimūn] (crj Kanada:Québec) ukâhkatâlâkʷ ~ ukâskatâlâkʷ ~ ukâskatâtâkʷ ~ ukîkalâtâkʷ ~ ukîkayâtâkwʷ (Waswanipi < Kevin Brousseau 2010, Cree Forest Lexicon: final report) Naskapice [ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ iiyuw-iyimuuun] (Kanada:Québec, Labrador) ? İnnuca [Montagnais] (moe Kanada:Québec) utshîshkatâtakᵘ (salamander, lizard), utshîtnâkuesh (blue-spotted salamander? Ambystoma laterale) Güneybatı Oçipevecesi [Ojibwemowin, Chippewa] (ciw ABD:Minnesota) gegidaaki (Central/Western Anishinaabe) {mudpuppy, Necturus maculosus}, okaadiginebig (sg) okaadiginebigoog (pl) (skink kertenkelesi / skink; salamander, newt < ginebig «yılan / snake»; türemeleri: gidigaa okaadiginebig {spotted salamander, Ambystoma maculatum}, miskwaawigan okaadiginebig {redback salamander, Plethodon cinereus}, nisaabaawed okaadiginebig {four-toed salamander, Hemidactylium scutatum}, ozaawaagidigaa okaadiginebig {eastern tiger salamander, Ambystoma tigrinum tigrinum}, ozhaawashkogidigaa okaadiginebig {blue-spotted salamander, Ambystoma laterale}, wezaawaa okaadiginebig {central newt, Notophthalmus viridescens louisianensis}; beshaa okaadiginebig {five-lined skink, Eumeces faciatus}, mashkodeng okaadiginebig {prairie skink, Eumeces septentrionalis} (Central/Western Anishinaabe < Indinawemaaganidog (All My Relatives)), kaad-gnebgoons (Eastern Anishinaabe) {blue-spotted salamander, Ambystoma laterale}, ogiikadaanaangwe (sg) ogiikadaanaangweg (pl) (Fond du Lac) Potavatomice [Neshnabémwen] (ABD:Michigan, Wisconsin; Kanada:Ontario) wekati (lizard) Algonkince [Omàmiwininìmowin, Anicinàbemowin] (alq Kanada:Québec, Ontario) otwakämek (< George Joseph Guyon Lemoine 1909, Dictionnaire français-algonquin) Abitibi Algonkincesi [Modern Abitibi Anishinabe] (alq Kanada:Québec) kikkida:na:k’, kikkida:na:ɡu:ʃ (dim) Menominice [Omāēqnomenew] (ABD:Wisconsin) ohkāc-kenūpikōhsaeh (lizard < Monica Macaulay 2011, Omāēqnomenēweqnaesen Wēhcekanan / Menominee Dictionary) Sauk Meskvakicesi [Meshkwahkihaki] (sac ABD:Oklahoma, Iowa, Kansas) shôkethîha (lizard < Gordon Whittaker 2005, A concise dictionary of the Sauk language) Şavnice (sjw ABD:Oklahoma) kakatalakwá (lizard < Albert S. Gatschet 1885, Shawano words, sentences and texts) Mikmakça [Míkmawísimk] (Kanada:New Brunswick, Newfoundland ve Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Adası, Québec; ABD:Maine) taqtaloq (Listuguj) (lizard; salamander) Batı Abenakicesi [Wôbanakiôdwawôgan] (Kanada:Québec; ABD:Maine) kakadolokwsiz (redback salamander, Plethodon cinereus» diminutive of kakadolokw «alligator» < Anne H. Outwater 2008, Thompson’s Point, Charlotte, Vermont: a platform for a folder of nature notes on a website) Maliseet-Passamaquoddy (Kanada New Brunswick; ABD:Maine) akotalaqsis (lizard diminutive of akotalahq «alligator») Vampanoca [Wampano] (qyp ABD:Connecticut) kakadorôksiz (salamander diminutive of kakadorôk «alligator» < Iron Thunderhorse 2000, A complete language guide & primer to the Wampano/Quinnipiac r-dialect of Southwestern New England) Unami Lenapecesi [Unami Delaware, Oklahoma Delaware] (unm †2002 ABD: Oklahoma) gegachxis (lizard) ~ mokdomus (lizard < www.gilwell.com: The Lenape / English Dictionary), kekaxk'sees (land salamander (spotted & etc.) in old Moravian dictionaries lizard, but there are no lizards in eastern U.S.) ~ maxkdo'mus (red eft) ~ twakaxshaw'soo (water salamander) (< bighornlenape.com: List of animals: Big Horn Lenape dialect) Munsi Lenapecesi [Munsee Delaware, Canadian Delaware] (umu †2008... Kanada: Ontario) mohkëtonës (salamander; krş. Unami Lenape dengi mhukwtúːneː «he has a bloody mouth» < C. F. Voegelin 1939, The Lenape and Munsee dialects of Delaware, an Algonquian language) izole Kutunahça [Ktunaxa] (Kanada:Britanya Kolumbiyası; ABD:Montana,Idaho) ? Mos dilleri → Vakaş dilleri → Haislaca [X̅aʼislakʼala] (has Kanada:Britanya Kolumbiyası) ḡʷálas (lizard, salamander) Kvakvalaca [Kwak̓wala, Kwakiutl] (kwk Kanada:Vancouver) ǥwalas (lizard, salamander, newt) Nutkaca [Nuučaan̓uł, Nuu-chah-nulth] (nuk Kanada:Vancouver) ƛišum (lizard or salamander Nuchatlaht & Ehattesaht) Makahça [Qʷi·qʷi·diččaq] (myh ABD:Washington) ƛaˑšqiˑyaɬ ~ x̣alaˑx̣ (lizard < Matthew Davidson 2002, Studies in Southern Wakashan (Nootkan) grammar) Saliş dilleri Nuhalkça [Nuxálk, Bella Coola] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) qwalas (lizard) ̣ Klahoose Komoksçası [ƛohos] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) sisxʷuɬ (lizard) Sliammon Komoksçası [ʔayʔaǰúθəm] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) oɬtunəč (salamander) Yukarı Nehir Halkomelemcesi [Halq'eméylem] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) seyíyex̱ (newt < firstvoices.com/en/Halqemeylem), pítxel (lizard < firstvoices.com/en/Halqemeylem), píːtxel (small red or brown "lizard", red salamander and western red-backed salamander, and possibly also the following brown species attested in the area: long-toed salamander, nortwestern salamander, and possibly British Columbia salamander [Ensatina escholtzi and Plethodon vehiculum and possibly also: Ambystoma macrodactylum macrodactylum, Ambystoma gracile gracile, and possibly Ambystoma gracile decorticatum] < Brent Douglas Galloway 2009, Dictionary of Upriver Halkomelem) Squamish [Sḵwx̱wú7mesh snichim] (squ Kanada: Britanya Kolombiyası) ʔə́pnʔ-šn (lizard, western red-backed salamander (Plethodon vehiculum)) Klallam [Nəxʷsƛ̕ay̕əmúcən] (clm ABD:Washington) péʔtšən (salamander), x̣ʷiʔx̣ʷiy̕əwáčən (lizard) Lummi [Xʷləmiʔčósən] (str ABD:Washington) pét−h'yil (salamander < George Gibbs 1863, Alphabetical vocabularies of the Clallum and Lummi) Samish [Siʔneməš] (str ABD: Washington) pítšn’ (lizard, salamander) Saanich [SENĆOŦEN Sənčáθən] (str Kanada:Britanya Kolumbiyası) PIĆEN ~ pitšən (salamander), x̣ʷəlx̣ʷələwečən (red lizard) , xʷq̕əm̕əwečən (lizard), KEMUÁĆEṈ (lizard W̱SÁNEĆ dialect) Lilloet (lil Kanada:Britanya Kolumbiyası) épelsa7 ~ tsitsyákek (water lizard) ~ nakél̕cwsa7 (rock lizard) (Líľwat St’át’imcets), ápelsa7 ~ tsitsyákek (water lizard) ~ nakél̓cwsa7 (rock lizard) ~ wetscín̓ (mute lizard) (Northern St̕át̕imcets) Nlakapamukça [Nłeʔkepmxcin, Thompson River Salish] (thp Kanada: Britanya Kolumbiyası; ABD: Washington) he swec̓xən̓ (5-toed salamander), kimkimxowskn (4-toed salamander) Coeur d'Alene [Snčícuʔumšcn, Snchitsuʼumshtsn] (crd ABD:Idaho) chenchenticht «salamander (or lizard †, alligator)), sh’lsh’lchi’ ~ sh’lsh’lche’ (salamander (or lizard †)) {Coeur d'Alene salamander, Plethodon idahoensis} Salişçe [Séliš, Salish, Montana Salish, Bitterroot Salish, Flathead Salish] (fla ABD:Montana), šl̕šl̕čé (lizard, salamander < Tachini Pete 2006, Seliš Translation; English to Salish Dictionary), ʃəˀlʃəˀltʃé (salamander < Edward Flemming & Peter Ladefoged & Sarah Thomason 1994, Phonetic Structures of Montana Salish) Siyu-Keres dilleri Kado dilleri Kadoca [Hasí:nay] (ABD:Oklahoma) ? (Caddo mountain salamander, Plethodon caddoensis) Arikaraca [Sáhniŝ] (ABD:Kuzey Dakota) ĉRUt (lizard) Viçitaca [Wichita] (wic ABD:Oklahoma) ? Pavnice (ABD:Oklahoma) ? İrokua dilleri Çerokice (chr ABD:Oklahoma) ? Kayugaca [Cayuga, Gayogo̱hó:nǫ’] (cay Kanada) do:dihs (salamander < Dougal Graham 2007, Finite-state parsing of Cayuga morphology) ~ tóːtihs (salamander < Marianne Mithun 1984, The Proto-Iroquoians: cultural reconstruction from lexical materials) Senekaca [Seneca, Onödowága, Onötowáka] (see ABD:New York; Kanada) toːtiːs (salamander < Wallace L. Chafe 1967, Seneca Morphology and Dictionary) Onondagaca [Onǫda’gegá’, Onoñda’gegá’] (ono ABD:New York; Kanada) toːtis (salamander < Marianne Mithun 1984) Oneydaca [Oneida, Onʌyotaʔa:ka] (one ABD:New York, Wisconsin; Kanada) toːtis (salamander < Marianne Mithun 1984) Mohavkça [Kanien’kéha'/Kanyen'kéha'] (moh ABD:New York; Kanada:Ontario, Québec) tóːtis (salamander < Marianne Mithun 1984) ~ totis (lizard < Kanien’keha Kanenra Kahiatonhsera / Mohawk Language Group Book) Tuskaroraca [Ska:rù:rę'] (tus Kanada:Ontario; ABD:New York) tatístatis (yellow spotted lizard < Marianne Mithun 1980, A Northern Iroquoian dating strategy) Siyu dilleri Katavbaca [Catawba] (chc ABD: Güney Karolina) ta_si tuhi`nu (mudpuppy «dog tiny»), w>pire_`' ~ wa`piri' (lizard) Hidatsaca (ABD:Kuzey ve Güney Dakota) ? Mandanca (ABD:Kuzey Dakota) ? Dakotaca [Dakhótiyapi/Dakȟótiyapi] (ABD:Kuzey ve Güney Dakota) ahdeṡka (lizard; newt < John P. Williamson 1902, An English-Dakota Dictionary / Waṡicun ḳa Dakota Ieska Wowapi), ahdéškada (lizard Santee), ahdéškana (lizard Sisseton), akdéškana (lizard Yankton), agdéškana (lizard Yanktonai) Lakotaca [Lakȟótiyapi] (ABD:Kuzey ve Güney Dakota) asápazila (salamander) ~ agléška (lizard) (< sioux.saivus.org) Nakotaca [A' M̆oqazh, Hohe, Assiniboine] (Kanada:Saskatchewan; ABD:Montana) ? Nakodaca [Stoney] (Kanada:Saskatchewan; ABD:Montana) ? Hoçankça [Hocąk, Winnebago] (ABD:Wisconsin, Minnesota) wikirihújop (chameleon, gecko, alligator/crocodile, salamander, lizzard {sic} < wikirí «böcek / bug (in general), insect» < Johannes Helmbrecht & Christian Lehmann 2006, Hocąk – English / English – Hocąk Learner’s dictionary) Omahaca [Umoⁿhoⁿ] (ABD:Nebraska, Oklahoma) wagthishka heduba (lizard «dört-ayaklı böcek / four-legged bug» < Alice Cunningham Fletcher & Francis La Flesche - 1911, The Omaha Tribe) Kanzaca [Kaáⁿze] (1983† ABD:Oklahoma, eskiden: Kansas) úzhe wamanyin (lizard «walking lizard?» < Kaw Nation of Oklahoma 2003, A practical Kanza vocabulary) Taneksçe [Tanêks, Biloxi] (1930s† ABD:Louisiana) ąsakmąiyoka (salamander «underground squirrel (?)» < ąsaki 1. Bivalve shellfish (oysters, mussels), Ostreidae. The shells were probably used as utensils, as among the Kansa and Osage; 2. var. of nasaki, squirrel < David V. Kaufman, Tanêks-Tąyosą Kadakathii / Biloxi-English Dictionary with English-Biloxi Index [A revised version of the Biloxi portion of Dorsey, James & John Swanton 1912, A dictionary of the Biloxi and Ofo languages])

Hoka-Penuti dilleri Penuti dilleri Çimşiyan dilleri → Kıyı Çimşiyancası [Sm’algyax̣] (Kanada:Britanya Kolumbiyası; ABD:Alaska) ksiił (lizard; salamander; newt (Kitkatla dialect)) ~ ksiłkw (dialectal variant of: ksiił lizard) ~ ksayłk (dialectal variant of: ksiił lizard (Kitkatla dialect); newt; salamander) (< web.unbc.ca/~smalgyax) Nisgağaca [Nisga’a] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) ksihlkw (salamander/lizard) Gitksence [Gitsenimx̱] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) ? Şinuk dilleri → Chinook Jargon [chinuk wawa] (ABD-Kanada Pasifik Kuzeybatısı) ? Oregon Penuti dilleri → Alsea (†1942 aes ABD:Oregon) ? Siuslaw [Lower Umpqua] (†1970s sis ABD:Oregon) tca'ptcī (water-lizard < Leo Joachim Frachtenberg 1914, Lower Umpqua texts and notes on the Kusan dialects) Hanisçe (†1972 csz ABD:Oregon) jamilii (lizard) Milukça (†1939 iml ABD:Oregon) ? Takelmaca [Taakelmàʔn] (†19th c. tkm ABD:Oregon) ? Plato Penuti dilleri → Klamath-Modoc (2003† kla ABD:Oregon, Kaliforniya) lä-a-ámbotkish (newt < Albert Samuel Gatschet), lʼoˑg (lizard (sp. unknown). This was described as a small, blue, salamander-like variety), sg̣oˑtʼig (water lizard) ~ skótigsh (species of lizard, one foot in length < Albert Samuel Gatschet), qiˑʔa ~ kía (lizard < Albert Samuel Gatschet 1890, The Klamath Indians of southwestern Oregon : Part II - Dictionary of the Klamath Language, English-Klamath) Molala (1958† mbe ABD:Oregon, Kaliforniya) ? Nimipuca [Niimiipuutímt, Nez Perce] (nez ABD:Idaho) ? Sahaptince [Sħáptənəxw] (ABD:Washington, Oregon, Idaho) watik'áasas (lizard; pat'uulnawalá lizard species; watik'áasasa lizard species) (Yakama) Kaliforniya Penuti dilleri → Maidu [Northern Maidu] (†2000s nmu ABD:Kaliforniya) ? Konkow [Concow Maidu] (†2000s mjd ABD:Kaliforniya) ? Nisenan [Southern Maidu] (†2000s nsz ABD:Kaliforniya) ? Northern Sierra Miwok (†2000s nsq ABD:Kaliforniya) ˀelewsaji- (waterdog, salamander < Catherine A. Callaghan 1987, Northern Sierra Miwok Dictionary) Central Sierra Miwok [Saclan] (csm ABD:Kaliforniya) tokoloma (land salamander) Southern Sierra Miwok [Yosemite] (skd ABD:Kaliforniya) ? Coast Miwok (csi ABD:Kaliforniya) ? Ohlone (ABD:Kaliforniya) mēkel (salamander; Spanish: aolotl [sic] < R. F. Heizer 1952, The Mission Indian vocabularies of Alphonse Pinart), Rumsen Southern Ohlone († css ABD:Kaliforniya) meekel (salamander) Vintuca [Wintu] (ABD:Kaliforniya) ? Nomlakice (ABD:Kaliforniya) ? Patvince [Patwin] (ABD:Kaliforniya) ? Yokuts (ABD:Kaliforniya) kʔaṭʔaˑnatʔ (salamander) (Yawelmani Southern Valley Yokuts) izole Zunice [Shiwiʼma, Cibola] (ABD:New Mexico) dew'a:shi (salamander) Körfez Penuti dilleri → Maskoke dilleri → Maskokece [Mvskokë, Creek] (ABD:Oklahoma, Alabama, Georgia, Florida) uewv-vcoklpv (salamander, newt), ko.fuc.kv (American salamander) Hiçiti Mikasukicesi [Hitchiti] († mik ABD:Georgia) hatchoklipank [hatchōklēpank] (lizard < Mark Williams 1992, Hitchiti, an early Georgia language) Koasatice [Kowassá:ti] (ABD:Teksas) komhko (mudpuppy), haibina (lizard) Alabamaca [Albaamo innaaɬiilka] (ABD:Teksas, Oklahoma; eskiden: Alabama) hanaabiya ɬìnko ~ hanaabiya ɬìnkosi (salamander < hanaabiya lizard, chameleon, anole), koⁿhko ~ komko (congo snake, congo eel, amphiuma; salamander) (< ling.unt.edu: Alabama-English Dictionary) Çoktavca [Choctaw, Chahta'] (cho ABD:Oklahoma, Mississippi) hạshtạp yuloli ~ hạshtạp yoluli (salamander; a small lizard < hạshtạp ~ hạshtip fallen leaves; dead leaves + yululli ~ yolulli to run under; to go through, as a hole; to run through; to run between; yululli passed through ; put through, as a thing is put through a long hole < Cyrus Byington 1915, A dictionary of the Choctaw language) Çikasavca [Chickasaw, Chikashshanompa’] (cic ABD:Oklahoma) toksalapa (newt) Meksika Penuti dilleri → Huave dilleri → Huavece [Ombeayiiüts, Umbeyajts] (Meksika:Oaxaca) jamiom [ham-im → hamiom] (salamandra, lagartija de casa, salamanquesa / salamander, small house lizard, skink Huave de San Francisco del Mar), jamiüm [ham′-iəm] (la salamandra, salamanquesa (reptil: Mabuya, e.g. M. brachypoda or Scincella sp.) / long-tailed skink or ground skink Huave de San Mateo del Mar) (< Rolf Noyer, Diccionario etimológico y comparativo de las lenguas huaves) {İspanyolca halk dilinde salamandra ile salamanquesa adları sıklıkla birbirine karıştırılır ya da her ikisi arasında ayrım gözetilmez. Bu örnekte salamandra olarak tanımlananlar açıkça salamanquesa (geko, ev kertenkelesi) anlamındadır} Maya dilleri → Vastekçe [Tének, Wastek, Huastec] (Meksika:San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas) ? Yukatek Mayacası [Màaya T'àan, Yucateco] (Meksika:Yucatán; Belize; Guatemala) ? {salamandra yucateca, Bolitoglossa yucatana} Lakandonca [Jach-t’aan, Lacandón] (Meksika:Chiapas) txun-pèts'k'in (fr. salamandre. esp. salamandra. sc. Bolitoglossa. lit. «soleil écrasé en bas». Terme générique pour toutes les salamandres < Patrick Perez, 2003, Lexique lacandon (maya) français/espagnol) İtzaca [Itza’, itzá] (Guatemala:El Petén) ? Klasik Hiyeroglif Mayacası ? Çolca [Ch’ol] (Meksika:Chiapas, Tabasco) ses p'oc (salamandra), ajluc' (salamandra venenosa) (< H. Wilbur Aulie & Evelyn W. de Aulie & Emily F. Scharfe de Stairs 1999, Diccionario Ch'ol-Español de Tumbalá, Chiapas, con variaciones dialectales de Tila y Sabanilla) Çortice [Ch’orti’] (Guatemala; Honduras) ? Tzeltalca [Batz’il K’op] (Meksika:Chiapas) ? Tzotzilce [Bats’i k’op] (Meksika:Chiapas) ? Çuhça [Chuj] (Guatemala; Meksika:Chiapas) 'unin (salamander < Nicholas A. Hopkins 2012, A dictionary of the Chuj (Mayan) language, As spoken in San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala ca. 1964-65) Akatekçe [Acateco] (Guatemala; Meksika:Chiapas) ? Hakaltekçe [Jab' xub'al, Jakalteko] (Guatemala; Meksika:Chiapas) laba (culebra, salamandra / snake, salamander < John E. Staller & Brian Stross 2013, Lightning in the Andes and Mesoamerica: Pre-Columbian, Colonial, and Contemporary Perspectives) Moçoca [Qato'k, Mocho’, Mochó] (Meksika:Chiapas) ? Mamca [Qyol Mam] (Guatemala; Meksika:Chiapas; ABD:Kaliforniya) ? Tektitekçe [B'a'aj, Tektiteko, Teco] (Guatemala; Meksika:Chiapas) ? Avakatekçe [Qa'yol, Awakateko, Aguacateco] (Guatemala) ? Kakçikelce [Kaqchikel Ch'ab'äl] (Guatemala) ? Tzutuhilce [Tz’utujiil, Tzijob’al, Zutuhil] (Guatemala) ? Kiçece [Qatzijob'al, K'iche', Quiché] (Guatemala; Meksika:Chiapas) i’x (salamander) ~ ixkuch (salamander) ~ ixpa’ch (newt; small lizard) ~ yi’j (newt; salamander) ~ ni’j (newt) (< Allen J. Christenson, K’iche’ - English dictionary and guide to pronunciation of the K’iche’-Maya alphabet) Açice [Achi’, Achí] (Guatemala) ? Sipakapaca [Sipakapense, Sipacapeño] (Guatemala) ? Pokomamca [Poqomam] (Guatemala) ? Kekçice [Q’eqchi’, Quekchí] (Guatemala) al’al (salamandra; Ch’ina b’ab’ay li al’al La salamandra es pequeña. Maach’e’ li al’al No toques a la salamandra. < Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 2004, Xtusulal Aatin Sa' Q'eqchi' / Vocabulario Q'eqchi') Mihe-Zoke dilleri → Mihe dilleri → Totontepec Mihecesi [Mixe de Totontepec] (mto Meksika:Oaxaca) añu cuda̱'a̱x (tlaconete, tipo de salamandra < añu trueno < Alvin y Louise C. Scıenhals, 1965, Vocabulario mixe de Totontepec) Totonak dilleri → Totonakça [Totonaco] (Meksika:Veracruz) kgolump’it ~ kgorump’it (tlaconete < Crescencio García Ramos 2007, Diccionario Totonaco - Español / Español - Totonaco) Hoka dilleri Karukça (ABD:Kaliforniya) amveekshúpaan («one who teaches salmon» type of salamander, the waterdog, or rough-skinned newt Taricha granulosa (ITIS)) ~ ithvayfúrax («red-chest» type of salamander, "waterdog". Note: "Old name" is amveekshúpaan), mahvîichax (type of salamander, from the mole salamander genus Amblystoma sp. (M)), thúfthaam ('water dog' or Pacific Giant Salamander), púfpuuf (a type of salamander, the Pacific Giant Salamander, said to make whistling noises Dicamptodon ensatus (ITIS)) (< linguistics.berkeley.edu: Karuk Dictionary by William Bright and Susan Gehr) Şastaca [Shasta] (sht †end of 20th c. ABD:Kaliforniya) púˑkpuˑk [pook'-pook] (salamander, large (Amblystoma sp.)), cuorehexta (salamander sp. ("water dog")) (< William Bright & D. L. Olmsted 1959, A Shasta vocabulary) Esselence (†19th c. esq ABD:Kaliforniya) mekelepsha (salamander < D. L. Shaul, Esselen Tribe of Monterey County Technical Report: Esselen-English Dictionary), mekkelepša (salamander; Spanish: ajolote < R. F. Heizer 1952, The Mission Indian vocabularies of Alphonse Pinart), Çumaşça (ABD:Kaliforniya) kaše (salamander; Spanish: aolotl [sic] < R. F. Heizer 1952, The Mission Indian vocabularies of Alphonse Pinart) izole → Tonkavaca [Tonkawa] (†1940s tqw ABD:Texas) ? {Jollyville Plateau salamander, Tonkawa springs salamander Eurycea tonkawae}

Orta Amerika Kızılderili dilleri

Tano dilleri Kiowa (kio ABD:Oklahoma) ? Tevaca (tew ABD:New Mexico) poˑqwæˑ (salamander. The first syllable is clearly the word meaning «water» < Junius Henderson & John Peabody Harrington 1914, Ethnozoology of the Tewa Indians) {Ambystoma tigrinum & Spelerpes multiplicatus}

Yuto-Aztek dilleri Kuzey Yuto-Aztek dilleri Hopi dilleri → Hopice [Hopilàvayi] (ABD:Arizona) ? Tübatulabal dilleri → Tübatulabal [Pakaːnil] (ABD:Kaliforniya) ? Numi dilleri → Komançice [Comanche, Nʉmʉ Tekwapʉ] (ABD:Oklahoma) ? Tümpisa (Panamint) Şoşonicesi (ABD:Kaliforniya, Nevada) yu'itsikuppitsi (Death Valley) ~ yu'itsüküppitsi (Nevada) (salamander < yu'i(pittsi) «soft» + tsukuppii(ttsi) «old man» (?) < Jon Philip Dayley 1989, Tümpisa (Panamint) Shoshone Grammar) ~ toyapim mitu(ttsi) ~ toyapim mito'o («mountain baby», salamander (?) < Jon Philip Dayley 1989, Tümpisa (Panamint) Shoshone Dictionary) Şoşonice [Shoshoni, Shoshone, Neme/Newe da̲i̲gwape] (shh ABD:Wyoming, Utah, Nevada, Idaho) ? Yutece (Ute, Colorado Ute) (ABD:Colorado Nehri) ? Chemehuevi (ABD:Colorado Nehri) ? Güney Payutecesi [Southern Paiute] (ABD:Colorado Nehri) ? Batı Monocası [Monachi] (ABD:Kaliforniya) ˀahnaahcaahna’ (salamander) Kuzey Payutecesi [Northern Paiute, Paviotso] (ABD:Nevada, Kaliforniya, Oregon, Idaho) ? Taki dilleri → Cahuilla [Ivia] (ABD:Kaliforniya) ? Cupeño (ABD:Kaliforniya) ? Luiseño [Payomkowishum] (ABD:Kaliforniya) ? Güney Yuto-Aztek dilleri Pima dilleri → Tohono O'odham [Papago] (ABD:Arizona; Meksika Sonora) ? Yayla Pimacası [Pima Bajo, Pima de la montaña, Névome, Oob No'ok] (Meksika:Chihuahua, Sonora) ? Tarakahita dilleri → Tarahumaraca [Rarámuri ra'ícha] (Meksika:Chihuahua) rotebi (salamandra (reptil)) Koraçol dilleri → Huyçolca [Huichol, Wixárika Niukiyari] (Meksika:Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas) ? Aztek dilleri → Poçutekçe [pochuteco, poxutlecatl] (1954† Meksika:Oaxaca) ? Klasik Aztekçe [Nāhuatlahtōlli] (nci) ? Mecayapan Isthmus Nahuatl [náhuatl istmeño, nawatlajtoli] (nhx Meksika:Veracruz) ponja̱yi (salamandra (rojo obscuro de piel blanda y lisa) < Joseph Carl Wolgemuth Walters & Marilyn Minter de Wolgemuth & Plácido Hernández Pérez & Esteban Pérez Ramírez & Christopher Hurst Upton 2002, Diccionario náhuatl de los municipios de Mecayapan y Tatahuicapan de Juárez, Veracruz) Náhuatl de Hueyapan (nhm Meksika) axolotl (ajolote < Marcelino Montero Baeza 2012, Ejercicios para el aprendizaje de la lengua náhuatl de Hueyapan; Diccionario español-náhuatl) Pipilce [Nawat/Náhuat] (El Salvador) kuːtalalahtsin ([Cuisnahuat dialect] tenguereche de agua (como lagartija en el agua) (?) / a water "lizard" (salamander (?)). cf. (?) kuː- «head», ta- «unspec. obj.», aːl(aːw)ak «smooth», -tsin «diminutive» < Lyle Campbell 1985, The Pipil Language of El Salvador)

Oto-Mange dilleri Zapotek dilleri Isthmus Zapotekçesi [zapoteco istmeño, Diixazá] (Meksika:Oaxaca) guchachi guixhe (salamandra < guchachi iguana + guixhe hamaca, red. İspanyolca karşılıkları açısından krş. bilopayoo ~ gupayoo salamanquesa < Velma Pickett 1988, Vocabulario zapoteco del Istmo: castellano-zapoteco y zapoteco-castellano & quinta edición: Velma Pickett ‎2007, Vocabulario zapoteco del Istmo: español-zapoteco y zapoteco-español) San Juan Mixtepec Zapotekçesi [San Juan Gbëë, Sàn Wân GbĚE] (zpm Meksika:Oaxaca) ngurǎgw-nrùdz («lizard» + «smooth/slippery» Pseudoeurycea sp. [salamander] [fauna, amphibian]), ngurǎgw-mèel̲ («lizard» + «snake» 1. Ameiva sp.; Aspidoscelis (Cnemidophorus) sp. [fauna, reptile]; 2. Pseudoeurycea sp. [salamander] [fauna, amphibian]), mèel̲-nì («snake» + «foot» Heloderma horridum or Gerrhonotus liocephalus; may be extended to include salamanders, such as Pseudoeurycea sp.) (< Eugene S. Hunn 2008, A Zapotec natural history: trees, herbs, and flowers, birds, beasts, and bugs in the life of San Juan Gbëë) Amuzgo dilleri Guerrero Amuzgocası [amuzgo del norte, Ñomndaa] (amu Meksika: Guerrero) canchqueeⁿ (salamandra (reptíl). Ljeiya cwii canchqueeⁿ, caljeiiñê, cheⁿdyocheⁿ mawinoom ts'om nato ndo' ndoo' xeⁿ ndaa' nacjoom'm «Encontré, a una salamandra pinta, que iba caminando lentamente en el camino y su cuerpo parecía que estaba mojado»), chcwaⁿwee (sg) ntycwaⁿwee (pl) (salamandra roja (reptil). Nty'ia na tjaquiee' chcwaⁿwee naquii' tsue'waⁿ'aⁿ ee na mantyjo̱ catsuu jom «Vi a la salamandra roja que entr) a su hoyo, porque la perseguía una culebra» < chcwaⁿ cuije (reg.), cuija, lagartija) (İspanyolca karşılıkları açısından krş. catyoom salamanquesa, lagartija (regional), geco pinto, niño (reptil), chcwaⁿcañeⁿ' mabuya (clase de salamanquesa), lunñeⁿ' mabuya, salamanguesa (reptil) < SIL International - Mexico Branch: Bartholomew Collection of Unpublished Materials) San Pedro Amuzgocası [amuzgo de San Pedro] (azg Meksika:Oaxaca) kínchkéⁿ (salamandra de tierra < L. Fermín Tapia García 1999, Diccionario amuzgo-español: el amuzgo de San Pedro Amuzgos, Oaxaca = Tzoⁿ 'tzíkindyi jñò ndá Tzjóⁿ Noà yo jñò tzko) Miştek dilleri Chicahuaxtla Trikicesi [triqui de Chicahuaxtla, triqui de La Alta, nánj nï'ïn] (trs Meksika:Oaxaca) nagüij⁵i (salamandra < Claude Good 1979, Diccionario triqui de Chicahuaxtla: triqui-castellano y castellano-triqui) Copala Trikicesi [triqui de San Juan Copala, xnánj nu' a] (trc Meksika:Oaxaca) ri'yaan³² (ajolote (reg.), chilolo (reg.), renacuajo < Borrador 2005, triqui-español). Copala Trikilerinde hayvanlarla ilgili inançların araştırıldığı bir çalışmada Trikice karşılıklar verilmeden üç yerde semenderlerle ilgili inanç kaydedilmiştir: salamandra (en general) [9.9]: Para curara las rajaduras de los pies se agarra una salamandra y se frota en los pies para ablandar la piel; entonces la suelta; salamandra negra [9.8]: Si una salamandra negra pica a una persona, va a morir inmediatamente; salamandra grande [3.6]: Cuando la salamandra grande grita en la mañana, va a llover < Elena E. de Hollenbach 1980, El mundo animal en el folklore de los triques de Copala) Itunyoso Trikicesi [triqui de Itunyoso, snáhánj nìh] (trq Meksika:Oaxaca) ku³rih³ (salamander < Christian Thomas DiCanio 2008, The Phonetics and Phonology of San Martín Itunyoso Trique)

Güney Amerika Kızılderili dilleri ↓

And-Çipça-Paez dilleri Ekvador Keçuvacası [quichua, Kichwa shimi, Runashimi] (Ekvador) watawata (salamanquesa < Kichwa Yachakukkunapa Shimiyuk Kamu: Runa Shimi - Mishu Shimi = Kichwa - Castellano /Mishu Shimi - Runa Shimi = Castellano - Kichwa) İnga Keçuvacası [inb & inj Inga Kichwa] (Kolombiya) watawata (especie de salamandra < Mary Ruth Wise 2002, Shimikunata asirtachik killka inka-kastellanu / Diccionario inga-castallano (Quechua del Pastaza)) Arabela [Tapweyokwaka] (Peru) cohuaniquia (salamanca [lagartija que tiene veneno blanco en sus uñas]) ~ queta (sg) quetaa (pl) salamanca [especie de lagartija grande] < Mary Ruth Wise 1999, Diccionario arabela-castellano) Iquito (Peru) qu'+t+ (salamanca grande; se dice que esta salamanca hace enfermar gravamente a los recién nacidos por meter su cola en la fontanela del bebe. Hemydactylus mabouia)

Ekvator-Tukano dilleri Yukunaca [Yucuna, Jukuna] (Kolombiya) jeí jepo'onami (salamandra o salamanquesa (anfibio venenoso, rasca con su pata < jeí «culebra» + ? jepo'onaji «1. parte, pedazo; 2. resto») Amarakaeri (amr Peru) kedberosi' (salamandra negra silvestre < Mary Ruth Wise 1995, Diccionario amarakaeri-castellano) Itene [Moré] (ite Bolivya) ʔɔwan (< Geralda Angenot-de Lima 1969, Description phonologique, grammaticale et lexicale du Moré, langue amazonienne de Bolivie et du Brésil) Guaranice ya da Paraguay Guaranicesi [Guaraní, Guarani ñe'ẽ, Avañe'ẽ] (Paragıay, Arjantin) tejutara (salamandra, camaleón) Orejón [Payoguaje, Payaguá, Payowahe, Payawá, Koto, Coto] (Peru, Kolombiya) sodi mamo ago (salamandra que vive en la casa < Mary Ruth Wise 1981, Vocabulario orejón) Koreguaje [Ko’reuaju] (Kolombiya) se'puho (salamandra < Dorothy M. Cook & Frances L. Gralow, diccionario bilingüe: koreguaje-español / español-koreguaje)

Gê–Pano–Karip dilleri Murui Witoto [Huitoto Murui, Murui] (Kolombiya, Peru) mabɨ (salamandra que vive en las casas < Shirley Burtch 1983, Diccionario huitoto murui, Tomo II) Shipibo (Peru) méques̈heeya (< me- «en la pata delantera» + ques̈hé «cosido» + -ee «sf. reft.» + -ya «con» : especie de lagartija considerada venenosa que tiene pliegues membranosos entre los dedos: *salamandra : * salamanca; sinon. née < Mary Ruth Wise 1993, Diccionario shipibo-castellano) Kaşinavaca [Kashinawa, Kaxinawá, Cashinahua] (Peru, Brezilya) teu (salamandra < Susan Montag 2008 (tercera edición), Diccionario cashinahua) Cavineña (Bolivya) huahua bacua (salamandra venenosa, género de saurio terrestre. Huahua bacuara yatse eiyeu; emeshuruju tujatu aniya veneno «La salamandra puede causar la muerte; en sus uñas tiene veneno» < Elizabeth L. Camp & Millicent R. Liccardi 1989, Diccionario cavineña-castellano /castellamo-cavineña; con bosquejo de la gramatica cavineña)


İspanyolca'da salamandra kelimesi esas olarak «semender» anlamına gelse de halk arasında «geko kertenkelesi» anlamındaki salamanquesa (ve nadir olarak da salamanca) ile karıştırılmaktadır. Bu karışıklık sözlüklere de yansıyor ve her iki adın da birbiri yerine kullanıldığı örnekler görülebiliyor. Amerika Kızılderili dillerinde İspanyolca salamandra / salamanca / salamanquesa olarak yapılan tanımlara bu yüzden temkinli yaklaşmak gerekir.


Karma diller (kreol, pidgin) Chavacano [Chabacano] (cbk Filipinler: Zamboanga) salamandera (< İsp. salamandra)

Nomina Vernacula Caudatum Turcicæ

Caudata Fischer von Waldheim 1813, Urodela

Türkçe kuyruklu ikiyaşayışlılar ~ kuyrukluikiyaşayışlılar, kuyruklu amfibyumlar, kuyruklu kurbağalar ~ kuyruklukurbağalar, kuyruklular, ürodeller Azerice quyruqlular, suda-quruda yaşayan quyruqlular Özbekçe думли амфибиялар Tatarca койрыклылар, койрыклы амфибияләр Başkurtça ҡойроҡло ер-һыу хайуандары Kazakça құйрықты қосмекенділер ḳuyruḳtı ḳosmėkėndilėr, құйрықты амфибилер ḳuyruḳtı amfibilėr, құйрықтылар ḳuyrıḳtılar Kırgızca куйруктуу амфибиялар Çuvaşça хӳреллисен пайĕ, хӳреллисен отрячĕ Moğolca саламандрууд, саламандрын баг İngilizce salamanders, newts and salamanders, urodelians, tailed amphibians, tailed batracians Kuzey Frizcesi stjarttrüse (mooringer) Doğu Frizcesi Stäitpudden («kuyruk kurbağaları») Afrikanca salamanders Felemenkçe salamanders Limburgca sallemanders Zelandaca sallemanders Batı Flamancası salamanders Lüksemburgca Schwanzlurchen Almanca Schwanzlurche Danca halepadder Norveççe (bokmål) salamandere, halepadder, haleamfibier Norveççe (nynorsk) salamandrar İsveççe stjärtgroddjur İzlandaca salamöndrur Litvanca uodeguotieji varliagyviai Letonca astainie abinieki Rusça хвостатые земноводные Beyaz Rusça хвастатыя земнаводныя, хвастатыя амфібіі, хвастатыя Ukraynaca хвостаті Lehçe płazy ogoniaste Çekçe mloci, ocasatí, obojživci mlokovití, obojživci ocasatí, obojživelníci ocasatí Slovakça mlokotvaré, mloky Bulgarca опашати земноводни, саламандри Makedonca дождовници Slovence repati krkoni Hırvatça repaši Boşnakça repati vodozemci, repaši Sırpça репати водоземци Karadağca repati vodozemci Galler Galcesi salamandrau Fransızca [les] urodèles, salamandres et tritons Oksitanca [las] urodèlas Katalanca (Katalonya & Andorra) [els] urodels İspanyolca [los] caudados, salamandras Galiççe [os] urodelos, caudados Portekizce [os] caudados, urodelos Rumançça salamanders e piutschas, piutschas e salamanders İtalyanca [i] caudati, urodeli Sicilyaca addutati di cuda Yunanca ουροδελή Ermenice պոչավոր երկկենցաղներ Farsça سمندرها semenderhâ Macarca farkos kétéltűek Fince pyrstösammakot, salamanterieläimet Estonca sabakonnalised, urodeelid Korece 도롱뇽목 dolongnyongmog Japonca 有尾目 (ゆうびもく) Çince 有尾目 Vietnamca bộ có đuôi Doğu Çerkesçesi уроделахэр Gürcüce კუდიანი ამფიბიები İbranice בעלי זנב Arapça رتبة السلمندر Maltaca [il-] kawdati

Salamandroidea

Türkçe semenderler, çöreller Kırgızca саламандра сымалдуулар İngilizce advanced salamanders Lüksemburgca Salamanderdéieren Almanca Salamanderverwandte Letonca attīstītās salamandras, attīstīto salamandru apakškārta Rusça тритоны и саламандры Slovence napredni močeradi Sırpça напрединији даждевњаци Fransızca salamandroïdes Portekizce salamandras avançadas Yunanca σαλαμανδροειδή Fince aitosalamanterit Korece 영원아목 yeong-won-amog Japonca イモリ上科 imori-jō-ka, イモリ亜目imori amoku Çince 蠑螈亞目 róng yuán yà mù Vietnamca phân bộ kỳ giông İbranice על-משפחת סלמנדרות

Salamandridae Goldfuss 1820

Türkçe semendergiller, hakikisemenderler ~ hakiki semenderler Azerice əsl salamandralar fəsiləsi Kırgızca накта саламандралар Moğolca саламандрынхан İngilizce newts and true salamanders, newts, true salamanders, European salamanders, fire salamanders Felemenkçe echte salamanders Zelandaca echte sallemanders Almanca echte Salamander, echte Salamander und Molche Lüksemburgca echt Salamanderen a Molchen Danca Salamandre Norveççe (bokmål) ekte salamandere İsveççe salamandrar Litvanca salamandriniai Letonca salamandru dzimta Rusça саламандровые, настоящие саламандры Beyaz Rusça саламандравыя, сапраўдныя саламандры (тарашкевіца: сапраўдныя салямандры) Ukraynaca саламандрові Lehçe salamandrowate Çekçe mlokovití, mloci praví, mloci vlastní Slovakça salamandrovité Bulgarca саламандрови Makedonca дождалци Slovence pupki in močeradi Sırpça даждевњаци Fransızca salamandridés Oksitanca salamandridats Katalanca els salamàndrids, tritons i salamandres vertaderes İspanyolca las salamándridos Galiççe salamándridos Portekizce os salamandrídeos İtalyanca salamandridi Ermenice ընտանիք սալամանդրներ yntanik’ salamandrner Kürtçe famîleya qurnewêlkan, famîleya qurnewêlk û xecxecokan Macarca szalamandrafélék Fince vesiliskot ja aitosalamanterit, salamanterit Estonca salamanderlased Korece 영원과 yeong-wongwa Japonca イモリ科 imorika Çince 蠑螈科 róng yuán kē Vietnamca kỳ giông Gürcüce სალამანდრისებრნი salamandrisebrni, ნამდვილი სალამანდრისებრნი namdvili salamandrisebrni İbranice סלמנדריים Baskça uhandre eta arrubio arruntak


Salamandrinae Goldfuss 1820

Ukraynaca саламандрові Fransızca salamandrinés Galiççe salamandrinos Macarca szalamandraformák Vietnamca kỳ giông thực sự

Chioglossini Dubois and Raffaëlli 2009

Fransızca chioglossines

Mertensiella Wolterstorff 1925, Salamandra subgenus Mertensiella (Wolterstorff 1925) Özeti 1967, Exaeretus Waga 1876 {homonym: Exaeretus Fieber 1864 (Insecta)}

İngilizce Caucasian salamanders Almanca Kaukasus-Salamander Litvanca ilgauodegės salamandros Rusça длиннохвостые саламандры, малоазиатские саламандры Ukraynaca малоазійські саламандри Fransızca mertensielles Japonca コシトゲサラマンダー属 koshitogesaramandā zoku Çince 小默螈屬 xiǎo mò yuán shǔ Gürcüce გრძელკუდა სალამანდრა grdzelkuda salamandra

Mertensiella caucasica (Waga 1876) Wolterstorff 1925, Salamandra (Mertensiella) caucasica (Waga 1876) Özeti, 1967, Salamandra caucasica (Waga 1876) Boulenger 1882, Salamandra caucasia (Waga 1876) Knoblauch 1905, Exaeretus caucasicus Waga 1876; Mertensiella caucasica caucasica (Waga 1876) Tartarashvili and Bakradze 1989; Mertensiella caucasica djanaschvilii Tartarashvili and Bakradze 1989

Türkçe Kafkas semenderi, Kafkas çöreli Azerice Qafqaz salamandrası Özbekçe Кавказ саламандраси Tatarca Кавказ саламандрасы Kazakça Кавказ саламандрасы Kırgızca Кавказ саламандрасы İngilizce Caucasian salamander, Caucasus salamander Felemenkçe kaukasische landsalamander Almanca Kaukasus-Salamander Danca kaukasisk salamander Norveççe (bokmål) kaukasisk salamander İsveççe kaukasisk salamander Litvanca Kaukazinė salamandra Letonca Kaukāza salamandra Rusça кавказская саламандра, кавказская длиннохвостая саламандра Beyaz Rusça каўказская саламандра Ukraynaca кавказька саламандра Lehçe salamandra kaukaska Çekçe mertensiela kavkazská Slovakça salamandra kaukazská Bulgarca кавказки дъждовник Makedonca кавкаски дождовник Slovence kavkaški močerad Hırvatça kavkaski daždevnjak Boşnakça kavkaski daždevnjak Sırpça кавкаски даждевњак Bretonca sourd Kaokaz, sourd ar C'haokaz Fransızca mertensielle du Caucase, salamandre du Caucase Oksitanca salamandra de Caucàs Katalanca salamandra del Caucas Asturca sacavera del Cáucasu İspanyolca salamandra del Cáucaso Galiççe píntega do Cáucaso Portekizce salamandra-do-cáucaso Rumançça salamander dal Caucasus Furlanca salmandrie dal Caucas İtalyanca salamandra del Caucaso Ermenice կովկասյան սալամանդր kovkasyan salamandr Macarca kaukázusi szalamandra Fince kaukasiansalamanteri Estonca kaukaasia salamander Japonca コーカサスサラマンダー kōkasasu saramandā Çince 高加索小默螈 gāojiāsuǒ xiǎo mò yuán Vietnamca kỳ giông Kavkaz Gürcüce კავკასიური სალამანდრა kavkasiuri salamandra, კავკასიური გრძელკუდა სალამანდრა kavkasiuri grdzelkuda salamandra İbranice סלמנדרה קווקזית

Salamandrini

Lyciasalamandra Veith and Steinfartz 2004 {on türünden biri (L. helverseni) hariç dokuzu da Türkiye'de endemik}

İngilizce Lycian salamanders Almanca lykische Salamander Fransızca lyciandres Japonca スパイクサラマンダー属 supaikusaramandā zoku İbranice סלמנדרה ליקית

Lyciasalamandra luschani (Steindachner 1891) Veith and Steinfartz 2004, Mertensiella luschani (Steindachner 1891) Wolterstorff 1925, Salamandra (Mertensiella) luschani (Steindachner 1891) Özeti 1967, Salamandra luschani (Steindachner 1891) Boulenger 1892, Molge luschani Steindachner 1891

Türkçe kara semenderi («land salamander-newt»), kara semender («black salamander-newt»), kara çöreli («land salamander-newt»), siyah semender («black salamander-newt»), Likya kara semenderi («Lycian land salamander-newt»), Luschan semenderi, Luschan’ın semenderi İngilizce Luschan's salamander («Luschan'ın semenderi»), Lycian salamander («Likya semenderi»), Lycian's (sic) salamander [Lycian is not a person name: Lycian = of Lycia] Felemenkçe egeïsche landsalamander («Ege kara semenderi / Aegean land salamander») Almanca kleinasiatischer salamander («Küçük Asya semenderi») , Luschans Salamander («Luschan'ın semenderi») Danca Luschans salamander («Luschan'ın semenderi») İsveççe lykisk salamander («Likya semenderi») Rusça малоазиатская саламандра («Küçük Asya semenderi»), турецкая длиннохвостая саламандра («Türk uzun-kuyruklu semenderi / Turkish long-tailed salamander»), турецкая саламандра («Türk semenderi / Turkish salamander»), жёлтая саламандра («sarı semender / yellow salamander») Ukraynaca саламандра Лушана («Luschan'ın semenderi») Lehçe salamandra anatolijska («Anadolu semenderi / Anatolian salamander»), salamandra egejska («Ege semenderi / Aegean salamander») Çekçe mertensiela turecká («Türk Mertensiella'sı / Turkish mertensiella»), mlok turecký («Türk semenderi / Turkish salamander») Slovakça salamandra turecká («Türk semenderi / Turkish salamander») Fransızca lyciandre de Luschan («Luschan lyciandre'si»), salamandre de Lycie («Likya semenderi») İspanyolca salamandra de Licìa («Likya semenderi») İtalyanca salamandra dell'Asia Minore («Küçük Asya semenderi»), salamandra di Licia («Likya semenderi»), salamandra di Luschan («Luschan'ın semenderi»), mertensiella di Luschan («Luschan'ın Mertensiella'sı») Yunanca σαλαμάνδρα του Καστελόριζου («Meis semenderi / salamander of Kastellorizo»), νυφίτσα («gelincik / least weasel») Ermenice լիկիական սալամանդր likiakan salamandr («Likya semenderi») Macarca török szalamandra («Türk semenderi»), líkiai szalamandra («Likya semenderi»), Luschan-szalamandra («Luschan semenderi») Fince okasalamanteri Estonca egeuse salamander («Ege semenderi / Aegean salamander»), kollane pikksabalik Japonca ルシャンスパイクサラマンダー Rushan supaikusaramandā («Luschan spike salamander»), スパイクサラマンダー supaikusaramandā («spike salamander») Çince 勒氏真螈 Lēi shì zhēn yuán («Luschan semenderi») Vietnamca kỳ giông Luschan («Luschan semenderi») Baskça liziako arrubioa («Likya semenderi / Lycian salamander»)

Lyciasalamandra luschani luschani

Türkçe Fethiye semenderi, esas Luschan’ın semenderi İngilizce Fethiye salamander, common Luschan’s salamander Almanca kleinasiatischer Salamander Fransızca lyciandre de Dodurga (Ü.Ç), lyciandre de Dodurg (sic! < Raffaelli) Japonca ルシャンスパイクサラマンダー Rushan supaikusaramandā

Lyciasalamandra luschani basoglui (Baran and Atatür 1980), Mertensiella luschani basoglui Baran and Atatür 1980

Türkçe Kaş semenderi, Başoğlu semenderi, Başoğlu’nun semenderi İngilizce Başoğlu’s salamander, Basoglu's salamander Almanca Basoglus Salamander Fransızca lyciandre de Basoglu

Lyciasalamandra luschani finikensis (Basoglu and Atatür 1975), Mertensiella luschani finikensis Basoglu and Atatür 1975

Türkçe Finike semenderi İngilizce Finike salamander Almanca Finike-Salamander Fransızca lyciandre de Finike

Lyciasalamandra fazilae (Basoglu and Atatür 1974) Veith and Steinfartz 2004, Mertensiella luschani fazilae Basoglu and Atatür 1974 {epitet: Fazilae < Fazıla Şevket Giz}

Türkçe Göcek karasemenderi ~ Göcek kara semenderi («Göcek land salamander-newt»), Fazıla kara semenderi, Fazıla’nın kara semenderi İngilizce Fazıla’s Lycian salamander, Fazil (sic) Lycian salamander, Gökgeovacik salamander Almanca Gökgeovacik-Salamander Ukraynaca саламандра Фазіля Fransızca lyciandre de Fethiye Vietnamca kỳ giông duyên hải Anatolia

Lyciasalamandra flavimembris (Mutz and Steinfartz 1995) Veith and Steinfartz 2004, Mertensiella luschani flavimembris Mutz and Steinfartz 1995

Türkçe Marmaris semenderi («Marmaris salamander-newt»), Marmaris kara semenderi («Marmaris land salamander-newt») İngilizce Marmaris salamander, Marmaris Lycian salamander Almanca Marmaris-Salamander, Marmara-Salamander (sic) Ukraynaca мармариська саламандра Fransızca lyciandre de Marmaris Vietnamca kỳ giông Marmaris-Ula

Lyciasalamandra billae (Franzen and Klewen 1987) Veith and Steinfartz 2004, Mertensiella luschani billae Franzen and Klewen 1987

Türkçe Beldibi semenderi, Akyarlar kara semenderi («Akyarlar land salamander-newt»), Sarıçınar semenderi, Bille’nin kara semenderi İngilizce Beydaglari salamander, Bille’s salamander, Bay Lycian salamander Almanca Beydaglari-Salamander Ukraynaca лікійська саламандра Fransızca lyciandre de Beydaglari Vietnamca kỳ giông núi Saricinar Daglari Korece 터키도롱뇽 teokidolongnyong

Lyciasalamandra antalyana (Basoglu and Baran 1976) Veith and Steinfartz 2004, Mertensiella luschani antalyana Basoglu and Baran 1976

Türkçe Antalya semenderi, Antalya kara semenderi («Antalya land salamander-newt») İngilizce Antalya salamander, Antalyana (sic) salamander, Anatolia Lycian salamander Almanca Antalya-Salamander Ukraynaca саламандра анатолійська Fransızca lyciandre d’Antalya Japonca アンタルヤスパイクサラマンダー antaruyasupaikusaramandā Vietnamca kỳ giông tây nam Anatolia

Lyciasalamandra atifi (Basoglu 1967) Veith and Steinfartz 2004, Mertensiella luschani atifi Basoglu 1967

Türkçe Alanya semenderi, Akseki kara semenderi («Akseki land salamander-newt») Atıf semenderi, Atıf’ın semenderi İngilizce Southern Anatolian salamander, Atıf’s salamander, Atif's Lycian salamander Almanca südanatolischer Salamander Ukraynaca саламандра Атіфа Fransızca lyciandre d’Alanya Japonca トルコスパイクサラマンダ-torukosupaikusaramanda Vietnamca kỳ giông nam Anatolia

Lyciasalamandra irfani Göçmen, Arikan, and Yalçinkaya 2011 {epitet: Irfani < İrfan Salih Göçmen (1920-1994)}

Türkçe Göynük semenderi, İrfan semenderi, İrfan'ın Likya semenderi İngilizce Irfan's Lycian salamander, Göynük salamander, Göynük Canyon salamander Almanca Irfan-Salamander

Lyciasalamandra arikani Göçmen and Akman 2012 {epitet: Arikani < Hüseyin Arıkan}

Türkçe Ulupınar semenderi, Arıkan semenderi, Arıkan'ın semenderi İngilizce Arikan's Lycian salamander, Ulupinar salamander

Lyciasalamandra yehudahi Göçmen & Akman 2012 {epitet: Yehudahi < Prof. Dr. Yehudah Leopold Werner}

Türkçe Kemer semenderi, Yehudah semenderi, Yehudah'ın semenderi İngilizce Kemer salamander, Yehudah's salamander Almanca Kemer-Salamander

Salamandra Garsault 1764; Salamandra subgenus Algiandra Dubois and Raffaëlli 2009; Salamandra subgenus Alpandra Dubois and Raffaëlli 2009; Salamandra subgenus Corsandra Dubois and Raffaëlli 2009; Salamandra subgenus Mimandra Dubois and Raffaëlli 2009; Salamandra subgenus Oriandra Dubois and Raffaëlli 2009; Dehmiella Herre and Lunau 1950

Kazakça кәдімгі саламандралар («bayağı semenderler / common salamanders») İngilizce fire salamanders («ateş semenderleri») Almanca eigentliche Salamander («gerçek semenderler / true salamanders»), Feuersalamander («ateş semenderleri / fire salamanders») Rusça саламандры («semenderler / salamanders») Ukraynaca саламандра («semenderler / salamanders») Bulgarca дъждовници («semenderler / salamanders») Sırpça даждевњак («semender / salamander») Fransızca salamandres vraies («gerçek semenderler / true salamanders») İspanyolca las salamandras («semenderler / salamanders») Arnavutça salamandër (art: salamandra), pikëlore, picërrak (art: picërraku) Fince salamanterit («semenderler / salamanders») Japonca サラマンドラ属 saramandora zoku («semender cinsi / salamander genus») Çince 真螈屬 zhēn yuán shǔ («») Vietnamca kỳ giông lửa («ateş semenderi / fire salamander») Gürcüce საკუთრივ სალამანდრა sakut’riv salamandra («») İbranice סלמנדרה

*Salamandra salamandra [sensu lato] ← {eski kaynaklarda} = {yeni kaynaklarda} → S. salamandra [sensu stricto] (Avrupa) + S. infraimmaculata (Ortadoğu) + S. corsica (Korsika) + S. algira (Cezayir)

Türkçe sarısırtlı semender («yellow-backed salamander»), sarıbenekli semender («yellow-spotted salamander»), lekeli semender («stained salamander»), lekeli salamander («stained salamander»), lekeli çörel («stained salamander»), benekli semender («spotted salamander»), benekli toprak semenderi («spotted ground/soil salamander»), Avrupa benekli semenderi («European spotted salamander»), Avrupa lekeli semenderi («European stained salamander»), Avrupa semenderi («European salamander»), ateş semenderi («fire salamander»), kara semenderi («land salamander»), semender («salamander»), yağmur semenderi («rain salamander»), yağmur böceği («rain insect») Özbekçe дорли саламандра («benekli semender / spotted salamander») Tatarca утлы саламандра («ateşli semender / fired salamander») Kazakça теңбіл саламандра («benekli semender / spotted salamander»), отты саламандра («ateşli semender / fired salamander») Kırgızca сары темгилдүү саламандра («sarı benekli semender / yellow-spotted salamander») Moğolca галт саламандр («ateş semenderi / fire salamander») İngilizce fire salamander («ateş semenderi»), spotted salamander («benekli semender») Frizce fjoersalamander («ateş semenderi / fire salamander») Felemenkçe vuursalamander («ateş semenderi / fire salamander»), gevlekte landsalamander («benekli kara semenderi / spotted land salamander»), gevlekte salamander («benekli semender / spotted salamander»), bonte salamander («alaca semender / pied salamander»), goudsalamander («altın [sarısı] semender / golden salamander») Batı Flamancası viersalamander («ateş semenderi / fire salamander») Aşağı Almanca Eerdpüüster («yer körüğü / earth bellows») Lüksemburgca Feiereps («ateş semenderi / fire salamander»), gepäipelte Mill («»), Gⁱel-schneider («») Almanca Feuersalamander («ateş semenderi / fire salamander»), Feuermolch («ateş semenderi / fire salamander-newt»), Erdmolch («yer semenderi / earth salamander-newt»), Erdsalamander («yer semenderi / earth salamander»), Landsalamander («kara semenderi / land salamander»), gefleckter Erdsalamander («benekli yer semenderi / spotted earth salamander»), gefleckter Erdmolch («benekli yer semenderi / spotted earth salamander»), schwarzgelb gefleckter Erdmolch («siyah-sarı benekli yer semenderi / black-yellow spotted earth salamander»), Regenmolch («yağmur semenderi / rain salamander-newt»), Regenmännchen («yağmur adamcığı / rain manlet»), Gelber Schneider («»), bunter Molch («alaca semender / pied salamander»), Moldwurm («») Zimberce bindate Ekkelsturtzo («») Danca ildsalamander («ateş semenderi / fire salamander»), europæisk ildsalamander («Avrupa ateş semenderi / European fire salamander») Norveççe (bokmål) ildsalamander («ateş semenderi / fire salamander») İsveççe eldsalamander («ateş semenderi / fire salamander») İzlandaca eldsalamandra («ateş semenderi / fire salamander») Litvanca ugninė salamandra («ateş semenderi / fire salamander») Letonca uguns salamandra («ateş semenderi / fire salamander») Rusça огненная саламандра («ateş semenderi / fire salamander»), пятнистая саламандра («benekli semender / spotted salamander»), обыкновенная саламандра («bayağı semender / common salamander») Beyaz Rusça пляміста саламандра («benekli semender / spotted salamander») Ukraynaca вогняна саламандра («ateş semenderi / fire salamander»), плямиста саламандра («benekli semender / spotted salamander»), дощівка («»), сисмолоко («»), вогняна ящірка («ateş kertenkelesi / fire lizard»), ящур («keler / lizar-like reptile»), сисак («»), качур («») Lehçe salamandra plamista («benekli semender / spotted salamander»), jaszczur plamisty («benekli keler / spotted lizard-like reptile»), jaszczur ognisty («ateş keleri / fire lizard-like reptile») Aşağı Sorapça wognjecy salamander («ateşli semender») Yukarı Sorapça pisany salamander («alaca semender»), pisana ješćelca («ala kertenkele / pied lizard / Bunteidechse»), wohniwy salamander («ateşli semender») Çekçe mlok skvrnitý («benekli semender / spotted salamander»), mlok černožlutý («siyah-sarı semender / black-yellow salamander»), mlok obecný («bayağı semender / common salamander»), mlok zemní («karacıl semender / terrestrial salamander»), ohnižil, salamandr Slovakça salamandra škvrnitá («benekli semender / spotted salamander») Bulgarca дъждовник Makedonca шарен дождовник («alaca semender / variegated salamander»), шарен дождалец («alaca semender / variegated salamander»), дождовник гуштер («») Slovence navadni močerad («bayağı semender / common salamander»), pisani močerad («») Hırvatça pjegavi daždevnjak («benekli semender / spotted salamander»), šareni daždevnjak («alaca semender / variegated salamander») Sırpça шарени даждевњак («alaca semender / variegated salamander») Karadağca šareni daždevnjak («alaca semender / variegated salamander») Bretonca sourd boutin («bayağı semender / common salamander») Valonca rogne, rogne des bwès («»), rogne di feu («ateş semenderi / fire salamander») Fransızca salamandre tachetée («benekli semender / spotted salamander»), salamandre terrestre («kara semenderi / land salamander»), salamandre commune («bayağı semender / common salamander»), salamandre de feu («ateş semenderi / fire salamander»), salamandre marbrée («ebruli semender / marbled salamander») (eskice) Oksitanca salamandra terrèstra («kara semenderi / land salamander»), salamandra comuna («bayağı semender / common salamander») Katalanca salamandra comuna («bayağı semender / common salamander») Asturca sacavera común («bayağı semender / common salamander»), gafura, sacavera (General); sapaguera, sapagueira, sapaguiera, escorpión, cacabeira (Occidente); sacaera, sacavela (Ayer) İspanyolca salamandra común («bayağı semender / common salamander»), salamandra de fuego («ateş semenderi / fire salamander») Galiççe píntega común («bayağı semender / common salamander»), pintárraga, pinchorra, pezoña, pesoia, sapagueira, sacabeira, sacaveira, sabandixa, sabanduxa, salamandiga, salamántiga, zarramancha, zaramela Portekizce salamandra-de-fogo («ateş semenderi / fire salamander»), salamandra-comum («bayağı semender / common salamander»), salamandra-de-pintas-amarelas («sarı benekli semender / yellow-spotted salamander»), saramela, saramantiga, salamaganta Rumançça salamander nair taclà («siyah benekli semender / black-speckled salamander»), salamander giagl («alaca semender / pied salamander») Furlanca salmandrie Venedikçe bissa de la pioa («») Korsikaca cateddu muntaninu ~ catellu muntaninu («dağ köpekçiği / mountain doglet») İtalyanca salamandra pezzata («benekli semender / spotted salamander»), salamandra gialla e nera («sarı ve siyah semender / yellow and black salamander»), salamandra nera e gialla («siyah ve sarı semender / black and yellow salamander»), lucertola nera e gialla («siyah ve sarı kertenkele / black and yellow lizard»), salamandra di fuoco («ateş semenderi / fire salamander»), salamandra comune («bayağı semender / common salamander») Rumence salamandră de foc (art: salamandra de foc) («ateş semenderi / fire salamander») salamandră de uscat («kara semenderi / land salamander»), salamâzdra Arnavutça picërraku laraman («alaca semender / pied salamander»), pikëlorja ~ pikëlore ~ pikalore (< pikë «benek»), e bukura e dheut («most beautiful on land»), salamandra me njolla të verdha («sarı benekli semender / yelow-spotted salamander»), salamandra me njolla («benekli semender / spotted salamander»), salamandra Yunanca σαλαμάνδρα, σαλαμάνδρα της φωτιάς («ateş semenderi / fire salamander»), βροχαλίδα, βρονταλίδα, βροχαλόρα Farsça سمندر آتشی semender-i âteşî («ateş semenderi / fire salamander») سمندر آتشین semender-i âteşîn («ateşli semender / fired salamander») Kürtçe (Kurmanç) qurnewêlk Kürtçe (Soran) qurnawîlke Macarca foltos szalamandra («benekli semender / spotted salamander») Fince tulisalamanteri («ateş semenderi / fire salamander») Estonca tähniksalamander («benekli semender / spotted salamander») Korece 산골영원 sangol-yeong-won («»), 노랑무늬영원 nolangmunuiyeong-won («») Japonca ファイアサラマンダー faiasaramandā («») Çince 真螈 zhēn yuán («») Vietnamca kỳ giông lửa («ateş semenderi / fire salamander») Tayca ซาลาแมนเดอร์ไฟ sālāmændexr̒ fị («») Gürcüce ხალებიანი სალამანდრა khalebiani salamandra («benekli semender / spotted salamander») Baskça arrubio arrunta ~ arrabio arrunta («bayağı semender / common salamander»), arrubio jaspeztatua («lekeli semender / flecked salamander»), arrubioa ~ arrabio (art: arrabioa) İbranice סלמנדרת האש ,(«ateş semenderi / fire salamander») סלמנדרה כתומה («turuncu semender / orange salamander») Arapça سمندر ناري semenderu nārī («ateşli semender / fired salamander») سمندر الناري semenderu'l-nārī («ateşli semender / fired salamander») سمندل النار semendelu'l-nār («ateş semenderi / fire salamander»)

Salamandra infraimmaculata (Martens 1885) ↓ Eski kaynaklarda Salamandra salamandra [sensu lato] türü içinde gösterilmiştir.

Türkçe ala semender («pied salamander»), Türk benekli semenderi («Turkish spotted salamander»), Yakındoğu benekli semenderi («Near Eastern spotted salamander»), Ortadoğu lekeli semenderi («Middle Eastern stained salamander») İngilizce Near Eastern fire salamander («Yakındoğu ateş semenderi»), Middle Eastern fire salamander («Ortadoğu ateş semenderi»), Turkish fire salamander («Türk ateş semenderi»), arouss al ayn Aşağı Almanca kleenasiaatsche Eerdpüüster («Küçük Asya yer-körüğü») Almanca nahöstlicher Feuersalamander («Yakındoğu ateş semenderi / Near Eastern fire salamander»), vorderasiatischer Feuersalamander («Batı Asya ateş semenderi / Western Asian fire salamander»), kleinasiatischer Feuersalamander («Küçük Asya ateş semenderi») Rusça переднеазиатская саламандра («Batı Asya semenderi / Western Asian salamander»), переднеазиатская огненная саламандра («Batı Asya ateş semenderi / Western Asian fire salamander») Çekçe mlok levantský («Levanten salamander») Fransızca salamandre du Proche-Orient («Yakındoğu ateş semenderi / Near Eastern fire salamander») Farsça سمندر آتشی semender-i âteşî («ateş semenderi / fire salamander») سمندر آتشین semender-i âteşîn («ateşli semender / fired salamander») Japonca ムジハラファイアサラマンダー mujiharafaiasaramandā (« ») Çince 大斑真螈 dà bān zhēn yuán (« ») Vietnamca kỳ giông lửa Cận Đông («Yakındoğu ateş semenderi / Near Eastern fire salamander») İbranice סלמנדרה מצויה (« ») Arapça سمندر ناري semenderu nārī («ateşli semender / fired salamander») سمندر الناري semenderu'l-nārī («ateşli semender / fired salamander») سمندل النار semendelu'l-nār («ateş semenderi / fire salamander»)

Salamandra infraimmaculata infraimmaculata (Martens 1885) Joger and Steinfartz 1995, Salamandra (Oriandra) infraimmaculata infraimmaculata (Martens 1885) Dubois and Raffaëlli 2009, Salamandra salamandra infraimmaculata (Martens 1885) Mertens 1948 {baskı hatası değil: E.Martens ile R.Mertens}, Salamandra maculosa var. infraimmaculata Martens 1885

İngilizce Syrian fire salamander («Suriye ateş semenderi») Almanca syrischer Feuersalamander («Suriye ateş semenderi / Syrian fire salamander») Fransızca salamandre du Proche-Orient («Ortadoğu ateş semenderi / Middle East fire salamander»)

Salamandra infraimmaculata orientalis (Wolterstorff 1925) Joger and Steinfartz 1995, Salamandra (Oriandra) infraimmaculata orientalis (Wolterstorff 1925) Dubois and Raffaëlli 2009, Salamandra salamandra orientalis (Wolterstorff 1925) Bodenheimer 1944, Salamandra maculosa forma orientalis (Wolterstorff 1925) Wolterstorff 1932, Salamandra maculosa var. orientalis Wolterstorff 1925

İngilizce Turkish fire salamander («Türk ateş semenderi») Almanca türkischer Feuersalamander («Türk ateş semenderi / Turkish fire salamander») Fransızca salamandre turque («Türk ateş semenderi / Turkish fire salamander»)

Salamandra infraimmaculata semenovi (Nesterov 1916) Joger and Steinfartz 1995, Salamandra (Oriandra) infraimmaculata semenovi (Nesterov 1916) Dubois and Raffaëlli 2009, Salamandra salamandra semenovi (Nesterov 1916) Wolterstorff 1932, Salamandra maculosa subsp. semenovi (Nesterov 1916) Wolterstorff 1925, Salamandra semenovi Nesterov 1916

İngilizce Kurdistan fire salamander («Kürdistan ateş semenderi») Almanca Kurdistan-Feuersalamander («Kürdistan ateş semenderi / Kurdistan fire salamander») Fransızca salamandre kurde («Kürt ateş semenderi / Kurdish fire salamander») Farsça سمندر آتشین کردستانی semender-i âteşîn-i kurdistânî («Kürdistan ateşli semenderi / Kurdistan fired salamander») Kürtçe (Kurmanç) qurnewêlk Kürtçe (Soran) qurnawîlke


Pleurodelinae Tschudi 1838; Triturinae Brame 1957; Tritonidae Boie 1828; Geotritonidae Bonaparte 1850; Molgidae Gray 1850; Voigtiellinae Brame 1958

Ukraynaca ребристі тритони Fransızca pleurodelinés Macarca bordásgőte-formák Korece 영원아과 yeong-won-agwa Vietnamca cá cóc, sa giông

Lissotriton Bell 1839; Lophinus Gray 1850, Lophinus Rafinesque 1815 nomen nudum; Lissotriton subgenus Meinus (Rafinesque 1815) Dubois and Raffaëlli 2009, Meinus Rafinesque 1815; Palmitus Rafinesque 1815; Geotriton Bonaparte 1832; Palaeotriton Bolkay 1927

Azerice kiçik triton («küçük sukeleri / little newt») İngilizce small-bodied newts («ufak bedenli sukelerleri»), alpine newts («[Alp tipi] dağ sukelerleri»), common newts («bayağı sukelerleri») Almanca Teichmolche («gölcük sukelerleri / pond newts»), kleine europäische Wassermolche («küçük Avrupa su semenderleri / little European water salamanders») Litvanca mažieji tritonai («ufak sukelerleri / small newts») Rusça малые тритоны («küçük sukelerleri / little newts») Ukraynaca малий тритон («küçük sukelerleri / little newts») Fransızca lissotritons Vietnamca sa giông thân nhỏ («ufak bedenli sukeleri / small-bodied newt») İbranice ליסוטריטון

Lissotriton vulgaris (Linnaeus 1758) García-París, Montori, and Herrero 2004, Lissotriton (Lissotriton) vulgaris (Linnaeus 1758) Dubois and Raffaëlli 2009, Triturus vulgaris (Linnaeus 1758) Dunn 1918↓

Türkçe küçük semender («little salamander-newt»), küçük taraklısemender («little combed salamander-newt»), küçük çörel («little salamander-newt»), su semenderi («water salamander-newt»), bayağı susemenderi («common water salamander»), bayağı triton («common newt»), bayağı semender («common salamander-newt»), adi semender («common salamander-newt»), su çöreli («water salamander»), su kertenkelesi («water lizard»), su keleri («water lizard»), kaypak semender («smooth salamander-newt»), benekli triton («pointed newt»), ufak keler (« »), keler (« »), kilis (« ») Azerice adi triton («adi sukeleri / common newt») Tatarca гади тритон ğädi triton («adi sukeleri») Kazakça кәдімгі тритон («adi sukeleri / common newt»), кәдімгі құйрықты бақа («adi kuyruklu kurbağa / common tailed toad-frog») Kırgızca кадимки тритон («adi sukeleri / common newt») Çuvaşça ахаль шыв калти («adi su kertenkelesi / common water lizard»), Европа шыв калти («Avrupa su kertenkelesi / European water lizard») İngilizce smooth newt («pürüzsüz sukeleri» Wood 1863), common smooth-newt (Bell 1839), common newt («bayağı sukeleri» Shaw 1802), common eft (Jenyns 1835), eft, small newt (Bell 1839), small evet (Bell 1839), small eft (Bell 1839); sucul evreleri: water newt («su sukeleri» Brewster 1832 palustris), great water-newt (Shaw 1802 for palustris), common water-newt (Shaw 1802 for aquatica), water eft (Fleming 1828 for aquatica), warty eft (Fleming 1828 for palustris), warty lizard («siğilli kertenkele» Brewster 1832 for palustris); karacıl evreleri: land newt («kara sukeleri» Brewster 1832), brown eft (Fleming 1828), brown lizard («kahverengi kertenkele» Brewster 1832) İskoçça watter esk («su semenderi / water newt»), man-keeper («adam-tutan») Frizce gewoane salamander («bayağı semender / common salamander»), lytse wettersalamander («küçük su semenderi / little water salamander») Felemenkçe kleine watersalamander («küçük su semenderi / little water salamander»), gewone salamander (« ») Batı Flamancası klêen woatersalamander («küçük su semenderi / little water salamander») Almanca Teichmolch («gölcük sukeleri / pond newt»), kleiner Teichmolch («küçük gölcük sukeleri / little pond newt»), kleiner Wassermolch («küçük su sukeleri / little water newt»), kleiner Wassersalamander («küçük su semenderi / little water salamander»), Wassermolch («su sukeleri / water newt»), Streifenmolch («çizgi sukeleri / streak-newt»), Punktmolch («benek sukeleri / point-newt»), gefleckter Molch («bwnwkli aukwlwei / spotted newt»), Gartenmolch («bahçe sukeleri / garden newt»), Ledermolch («deri sukeleri / leather newt»), glatter Molch («pürüzsüz sukeleri / smooth newt»), Lappenmolch (« ») Lüksemburgca kleng Waasserederes («küçük su kertenkelesi / little water lizard»), gespiirpelt Eps (« ») Danca lille vandsalamander («küçük su semenderi / little water salamander») Norveççe (bokmål) småsalamander («ufak semender / small salamander-newt»), liten vannsalamander («küçük su semenderi / little water salamander»), liten salamander («küçük semender / little salamander-newt») Norveççe (nynorsk) småsalamander («ufak semender / small salamander-newt»), liten salamander («küçük semender / little salamander-newt») İsveççe mindre vattensalamander («ufak su semenderi / small water salamander»), liten vattenödla («küçük su kertenkelesi / little water lizard») İzlandaca litla salamandra («küçük semender / little salamander-newt») Litvanca paprastasis tritonas («bayağı sukeleri / common newt») Letonca mazais tritons («ufak sukeleri / small newt») Rusça обыкновенный тритон («bayağı sukeleri / common newt»), гладкий тритон («pürüzsüz sukeleri / smooth newt») Beyaz Rusça звычайны трытон («bayağı sukeleri / common newt»), малы трытон («küçük sukeleri / little newt») Ukraynaca звичайний тритон («bayağı sukeleri / common newt») Lehçe traszka zwyczajna («bayağı sukeleri / common newt») Aşağı Sorapça wódowy jašćeŕ («su kertenkelesi / water salamander») Yukarı Sorapça hatny mološ («gölcük sukeleri / pond newt / Teichmolch»), hatowy mološ («gölcük sukeleri / pond newt / Teichmolch») Çekçe čolek obecný («bayağı sukeleri / common newt»), čolek barsitý (« »), čolek tečkovaný («noktalı sukeleri / dotted newt»), čolek žíhaný (« ») Slovakça mlok bodkovaný («benekli sukeleri / spotted newt»), mlok obyčajný («bayağı sukeleri / common newt»), mlok tečkovaná («noktalı sukeleri / dotted newt») Bulgarca малък гребенест тритон («küçük taraklı sukeleri / little combed newt»), обикновен тритон («bayağı sukeleri / common newt») Makedonca мал мрморец («küçük sukeleri / little newt»), обичен тритон («bayağı sukeleri / common newt») Slovence navadni pupek («bayağı sukeleri / common newt»), mali pupek («küçük sukeleri / little newt») Hırvatça mali vodenjak («küçük sukeleri / little newt»), obični vodenjak («bayağı sukeleri / common newt»), akvarijski vodenjak («akvaryum sukeleri / aquarium newt») Sırpça обичан мрмољак («bayağı sukeleri / common newt»), мали мрмољак («küçük sukeleri / little newt») Karadağca mali mrmoljak («küçük sukeleri / little newt») İrlandaca earc sléibhe («dağ kertenkelesi / lizard of the mountain») İskoç Galcesi dearc-luachrach mhìn (f) dearcan-luachrach mìn (pl) (« ») Galler Galcesi madfall ddŵr gyffredin (« »), madfall y dŵr («su kertenkelesi / water lizard»), madfall lefu (« ») Fransızca triton ponctué («benekli sukeleri / pointed newt»), triton lobé («loplu sukeleri / lobed newt»), triton vulgaire («bayağı sukeleri / common newt»), triton commun («bayağı sukeleri / common newt») Katalanca tritó comú («bayağı sukeleri / common newt») İspanyolca tritón común («bayağı sukeleri / common newt») Portekizce tritão-comum («bayağı sukeleri / common newt») Rumançça piutscha strivlada («çizgili sukeleri / striped newt») İtalyanca tritone punteggiato («noktalı sukeleri / dotted newt») Rumence triton comun (art: tritonul comun) («bayağı sukeleri / common newt»), salamâzdra comună («bayağı semender / common salamander»), salamandră de apă («su semenderi / water salamander») Arnavutça tritoni i rëndomtë («bayağı sukeleri / common newt»), triton i zakonshëm («bayağı sukeleri / common newt»), tritoni me pika («benekli sukeleri / spotted newt») Yunanca τρίτων ο κοινός ~ κοινός τρίτωνας («bayağı sukeleri / common newt»), τελματοτρίτωνας («bataklık sukeleri / bog newt») Ermenice սովորական տրիտոն sovorakan triton («bayağı sukeleri / common newt») խաղողանման սովորական տրիտոն khaghoghanman sovorakan triton (« ») Farsça سمندرک semenderek («semendercik / salamandret») Macarca pettyes gőte («benekli sukeleri / spotted newt»), közönséges gőté («bayağı sukeleri / common newt»), közönséges vízi gőte («bayağı su semenderi / common water newt»), víziborjú («su buzağısı / water calf» dial) Komice ва гузей (удорский диалект) («su kertenkelesi / water lizard»), ва дзодзув («su kertenkelesi / water lizard») Erza Mordvacası ведьметьказ («su kertenkelesi / water lizard») Fince vesilisko («su kertenkelesi / water kizard») Estonca tähnikvesilik (« ») Korece 미끈영원 mikkeun-yeong-won («pürüzsüz sukeleri / smooth newt») 유럽영원 yuleob-yeong-won («Avrupa sukeleri / European newt») Japonca スベイモリ subeimori (« ») オビイモリ obiimori (« ») Çince 普通歐螈 pǔtōng ōu yuán («bayağı Avrupa sukeleri / common European newt») Vietnamca sa giông thường («bayağı sukeleri / common newt») Gürcüce ჩვეულებრივი ტრიტონი ch’veulebrivi tritoni («bayağı sukeleri / common newt») Baskça puntuztatukako uhandrea (« »)

Lissotriton vulgaris vulgaris (Linnaeus 1758), Triturus vulgaris vulgaris, Triturus vulgaris (Linnaeus 1758) Dunn 1918, Triturus (Palaeotriton) vulgaris (Linnaeus 1758) Bolkay 1927, Lophinus vulgaris (Linnaeus 1758) Litvinchuk, Zuiderwijk, Borkin, and Rosanov 2005, Triton vulgaris (Linnaeus 1758) Fleming 1828, Triton (Triton) vulgaris (Linnaeus 1758) Wolterstorff 1901, Molge vulgaris (Linnaeus 1758) Boulenger 1882, Salamandra vulgaris (Linnaeus 1758) Gray In Cuvier 1831, Lacerta vulgaris Linnaeus 1758 {karacıl yaşam evresi}, Molge cinerea Merrem 1820 (Linnaeus 1758) [substitute name for Lacerta vulgaris]; Triton aquaticus (Linnaeus 1758) Fleming 1828, Gecko aquaticus (Linnaeus 1758) Meyer 1795, Lacerta aquatica Linnaeus 1758 {sucul yaşam evresi}; Triton palustris (Linnaeus 1758) Laurenti 1768, Molge palustris (Linnaeus 1758) Merrem 1820, Salamandra palustris (Linnaeus 1758) Schneider 1799, Lacerta palustris Linnaeus 1758 {sucul yaşam evresi}; Triton parisinus Laurenti 1768, Triton taeniatus (Schneider 1799) Goldfuss 1820, Molge taeniata (Schneider 1799) Gravenhorst 1829, Salamandra taeniata Schneider 1799 [substitute name for Triton parisinus], Lacerta taeniata (Schneider 1799) Sturm 1828, Lissotriton punctatus (Latreille 1800) Bell 1839, Lophinus punctatus (Latreille 1800) Gray 1850, Pyronicia punctata (Latreille 1800) Gray 1858, Triton punctatus (Latreille 1800) Millet de la Turtaudière 1828, Molge punctata (Latreille 1800) Merrem 1820, Salamandra punctata Latreille 1800 [substitute name for Triton parisinus]; Gecko triton Meyer 1795, Lacerta triton Retzius 1800 [substitute name for Triton cristatus and Triton parisinus]; Triton (Lissotriton) lobatus (Otth In Tschudi 1838) Fatio 1872, Triton lobatus Otth In Tschudi 1838 [nomen nudum]; Triton exiguus (Laurenti 1768) Schinz 1833, Triton (Geotriton) exiguus (Laurenti 1768) Bonaparte 1832, Salamandra exigua Laurenti 1768; Triton abdominalis (Latreille 1800) Millet de la Turtaudière 1828, Salamandra abdominalis Latreille 1800; Salamandra elegans Daudin 1803; Salamandra lacepedii Andrzejowski 1832; Triton laevis Higginbottom 1853; Triton hoffmanni Szeliga-Mierzeyewksi and Ulasiewicz, 1931; Triton intermedius Szeliga-Mierzeyewksi and Ulasiewicz 1931; Gekko triedrus Schreiber 1912 [nomen nudum]; Triturus vulgaris tataiensis Dely 1967; Triturus vulgaris borealis Kauri In Gislén and Kauri 1959; Triton vulgaris subsp. typica forma kammereri Wolterstorff 1907, Triton (=Molge) vulgaris subsp. typica forma kammereri (Wolterstorff 1907) Wolterstorff 1908, Molge vulgaris kammereri (Wolterstorff 1907) Nikolskii 1918; Lissotriton vulgaris dalmaticus (Kolombatovic 1907), Triton vulgaris subsp. typica forma dalmatica (Kolombatovic 1907) Wolterstorff 1925, Triton vulgaris dalmatica Kolombatovic 1907; Lissotriton vulgaris ampelensis, Lissotriton (Lissotriton) (vulgaris) vulgaris ampelensis (Fuhn 1951) Dubois and Raffaëlli 2009, Triturus vulgaris ampelensis Fuhn 1951; ↓ Lissotriton vulgaris schmidtlerorum

İngilizce common smooth newt (« ») Fransızca triton ponctué (« ») Japonca ホクオウスベイモリ hokuousubeimori (« ») ↑

? Lissotriton vulgaris schmidtlerorum (Raxworthy 1988), Triturus vulgaris schmidtlerorum (Raxworthy 1988) Thorn and Raffaëlli, 2000 [unjustified emendation], Triturus vulgaris schmidtleri Raxworthy 1988 {or ↑synonym of Lissotriton vulgaris vulgaris}

İngilizce Turkish smooth newt (« »), western Turkish smooth newt (« »), Karacabey smooth newt (« ») Almanca ägäischer Teichmolch («Ege gölcük sukeleri / Aegean pond newt») Danca Schmidtlers lille vandsalamander (« ») Rusça обыкновенный тритон Шмидтлера (« ») Japonca シュライバースベイモリ shuraibāsubeimori (« »)

Lissotriton vulgaris kosswigi (Freytag 1955) Dubois and Raffaëlli 2009, Triturus vulgaris kosswigi Freytag 1955, Lissotriton kosswigi (Freytag 1955) Dubois and Raffaëlli 2009

İngilizce Turkish smooth newt (« ») Almanca Kosswigs Teichmolch («Kosswig'in gölcük sukeleri / Kosswig's pond newt») Rusça обыкновенный тритон Коссвига (« ») Çekçe čolek Kosswigův (« ») Fransızca triton ponctué de Kosswig («Kosswig'in benekli sukeleri / Kosswig's pointed newt») Japonca コスウィクスベイモリ kosuu~ikusubeimori (« »)

Neurergus Cope 1862; Rhithrotriton Nesterov 1916, Neurergus subgenus Musergus Dubois and Raffaëlli 2009

Türkçe benekli semender («spotted salamander-newt»), noktalı semender («pointed salamander-newt») İngilizce spotted newts («benekli sukelerleri»), Kurdistan newts («Kürdistan sukelerleri») Almanca Kurdistan-Molche («Kürdisyan sukelerleri / Kurdistan newts»), kurdische Bergbachmolche («Kürt dağ-dere sukelerleri / Kurdish mountain brook newts») Litvanca dėmėtieji tritonai («benekli sukelerleri / spotted newts») Rusça переднеазиатские тритоны («Güneybatı Asya sukelerleri / Western Asian newts») Ukraynaca передньоазійський тритон («Güneybatı Asya sukelerleri / Western Asian newts») Çekçe čolek tečkovaný (« ») Fransızca neurergus Kürtçe xecxecok, xeçxecîlk (« »), selemendrê pinî pinî (« ») Japonca ツエイモリ属 tsueimori zoku (« ») Çince 烏爾米螈屬 wū ěr mǐ yuán shǔ (« ») Vietnamca sa giông đốm («benekli sukeleri / spotted newt») İbranice סלמנדרה מנוקדת (« »)

Neurergus crocatus (Cope 1862) Terentjev 1938, Triton (Mesotriton) crocatus (Cope 1862) Bolkay 1927, Triturus crocatus (Cope 1862) Fowler & Dunn 1917, Molge crocata (Cope 1862) Boulenger 1890; Triturus crocatus crocatus (Cope 1862) Bodenheimer 1944, Triton crocatus forma crocatus (Cope 1862) Wolterstorff 1926

Türkçe Urmiye semenderi («Urmia salamander-newt»), Hakkari benekli semenderi («Hakkari spotted salamander-newt»), benekli Hakkari semenderi («spotted Hakkari salamander-newt»), benekli semender («spotted salamander-newt»), safran semender («crocus-coloured salamander-newt»), safran semenderi («salamander-newt of crocus») İngilizce yellow-spotted newt («sarı-benekli sukeleri»), Lake Urmia newt («Urmiye Gölü sukeleri»), Urmia newt («Urmiye sukeleri») Felemenkçe urmiasalamander («Urmiye semenderi / Urmia salamander-newt») Almanca Urmia-Molch («Urmiye semenderi / Urmia salamander-newt») Çekçe čolek jezera Urmia («Urmiye Gölü sukeleri / Lake Urmia newt»), čolek ázerbájdžánský («Azerbaycan sukeleri / Azerbaijan newt»), čolek kurdistánský («Kürdistan sukeleri / Kurdistan newt») Fransızca neurergus du lac Ourmia («Urmiye Gölü Neurergus'u / Lake Urmia Neurergus») Farsça سمندر آذربایجانی semender-i âẕerbâycânî («Azerbaycan semenderi / Azerbaijan salamander-newt») Japonca ツエイモリ tsueimori (« ») Çince 桔烏爾米螈 jú wū ěr mǐ yuán (« ») Vietnamca sa giông đốm vàng (« »)

Neurergus strauchii (Steindachner 1887) Schmidtler & Schmidtler 1970↓

Türkçe benekli semender («spotted salamander») İngilizce Anatolian newt ~ Anatolia newt («Anadolu sukeleri») Strauch's spotted newt («Strauch'un benekli sukeleri»), spotted Strauch's newt («benekli Strauch'un sukeleri») Almanca türkischer Bergbachmolch («Türk dağ dere sukeleri / Turkish mountain brook newt»), türkischer Gebirgsbachmolch («Türk dağ dere sukeleri / Turkish mountain brook newt»), Bachsalamander («dere sukeleri / brook newt») Rusça восточно-анатолийский тритон («Doğu Anadolu sukeleri / East-Anatolian newt»), армянский тритон («Ermeni sukeleri / Armenian newt») Çekçe anatolský čolek («Anadolu sukeleri / Anatolian newt»), čolek Strauchův («Strauch'un sukeleri / Strauch's newt»), čolek skvrnitý Strauchův («Strauch'un benekli sukeleri / Strauch's spotted newt») Fransızca neurergus de Strauch («Strauch'un Neurergus'u / Strauch's neurergus») Kürtçe xecxecoka Strauch («Strauch sukeleri / Strauch's newt») Japonca ストラウヒツエイモリ sutorauhitsueimori (« ») Çince 穆什亞烏爾米螈 mù shén yà wū ěr mǐ yuán (« ») Vietnamca sa giông đốm Strauch («Strauch benekli sukeleri / Strauch's spotted newt»)

Neurergus strauchii strauchii (Steindachner 1887) Öz 1994,Neurergus (Musergus) strauchii strauchii (Steindachner 1887) Dubois and Raffaëlli 2009, Neurergus crocatus strauchii (Steindachner 1887) Schmidt 1939, Triturus crocatus strauchii (Steindachner 1887) Bodenheimer 1944, Triton crocatus forma strauchi (Steindachner 1887) Wolterstorff 1926, Molge strauchii Steindachner 1887 {epitet: Strauchi < Alexander Strauch [Александр Александрович Штраух] (1832-1893)}

İngilizce Strauch's spotted newt (« ») Almanca Strauchs Bachsalamander (« ») Çekçe čolek tečkovaný Strauchův (« ») Japonca ストラウヒツエイモリ sutorauhitsueimori (« »)

Neurergus strauchii barani Öz 1994, Neurergus (Musergus) strauchii barani (Öz 1994) Dubois and Raffaëlli 2009 {epitet: Barani < İbrahim Baran (1840-)}

İngilizce Baran's spotted newt (« »), Baran's Anatolia newt (« »), Baran's brook salamander (« »), southeastern Strauch's spotted newt («Güneydoğu Strauch'un benekli sukeleri») Almanca Barans-Bachsalamander (« ») Rusça тритон Барана («Baran'ın sukeleri / Baran's newt») Çekçe čolek tečkovaný Baranův (« ») Fransızca neurergus de Baran («Baran'ın Neurergus'u / Baran's neurergus») Japonca バランツエイモリ barantsueimori (« ») Vietnamca sa giông đốm Baran («Baran benekli sukeleri / Baran's spotted newt»)

Ommatotriton Gray 1850

Türkçe şeritli semender («banded salamander-newt»), şeritli çörel («banded salamander-newt»), bağlı semender («banded salamander-newt»), bantlı semender («banded salamander-newt»), bantlı taraklısemender («banded combed-salamander-newt») İngilizce banded newts («şeritli sukelerleri») Almanca Bandmolche («şerit sukelerleri / band-newts») Litvanca juostuotieji tritonai (« ») Rusça малоазиатские тритоны («Küçük Asya sukelerleri») Ukraynaca облямований тритон (« »), пластинчасті саламандри (« ») Fransızca triton à bande («şeritli sukeleri / banded newt») Portekizce tritão-de-banda («şeritli sukeleri / banded newt») İtalyanca tritoni fasciato (« ») Macarca szalagosgőte (« ») Japonca スジイモリ属 sujiimori zoku (« ») Vietnamca sa giông sọc (« »)

Ommatotriton ophryticus (Berthold 1846), Triturus ophryticus

Türkçe Kuzey şeritli semenderi (« ») İngilizce northern banded newt (« »), Caucasian banded newt (« ») Felemenkçe noordelijke bandsalamander (« ») Almanca nördlicher Bandmolch (« ») Rusça малоазиатский тритон (« ») Çekçe čolek kavkazský (« ») Fransızca triton à bande du Nord (« ») İspanyolca tritón caucásico (« ») Portekizce tritão-de-banda-do-Norte (« ») Macarca északi szalagosgőte (« ») Japonca トルコスジイモリ torukosujiimori («Türkiye çizgili/şeritli sukeleri») Çince 北條紋螈 běi tiáowén yuán (« ») Vietnamca sa giông sọc phương Bắc (« ») Gürcüce მცირეაზიური ტრიტონი mts’ireaziuri tritoni («Küçük Asya sukeleri»), ქედიანი მცირეაზიური ტრიტონი k’ediani mts’ireaziuri tritoni (« »), კავკასიური ტრიტონი kavkasiuri tritoni («Kafkas sukeleri / Caucasian newt»)

SYN Ommatotriton ophryticus ophryticus (Berthold 1846), Triturus ophryticus ophryticus (Berthold 1846) Litvinchuk, Zuiderwijk, Borkin & Rosanov 2005, Triturus vittatus ophryticus (Berthold 1846) Terentjev & Chernov 1936, Triton vittatus subsp. ophrytica (Berthold 1846) Wolterstorff 1925, Molge vittatus ophryticus (Berthold 1846) Nikolskii 1918, Molge vittata ophrytica (Berthold 1846) Lantz 1912, Triton vittatus forma ophrytica (Berthold 1846) Wolterstorff 1906, Triton ophryticus Berthold 1846 {synonym of Ommatotriton ophryticus}

İngilizce Caucasian banded newt («Kafkas şeritli sukeleri») Almanca mördlicher Bandmolch («Kuzey şerit sukeleri / northern band-newt») Fransızca triton à bande du Caucase («Kafkas şeritli sukeleri / Caucasian banded newt»)

SYN Ommatotriton ophryticus nesterovi (Litvinchuk, Zuiderwijk, Borkin & Rosanov 2005), Triturus ophryticus nesterovi Litvinchuk, Zuiderwijk, Borkin & Rosanov 2005 {synonym of Ommatotriton ophryticus} {epitet: Nesterovi < P.V. Nesterov [П.В Нестеров] (?-?)}

İngilizce Bolu northern banded newt («Bolu Kuzey şeritli sukeleri»), Nesterov's northern banded newt («Nesterov'un Kuzey şeritli sukeleri»), Nesterov's banded newt («Nesterov'un şeritli sukeleri») Almanca Nesterovs Bandmolch («Nesterov'un şerit sukeleri / Nesterov's band-newt»), Fransızca triton à bande d’Anatolie («Anadolu şeritli sukeleri / Anatolian banded newt»)

Ommatotriton vittatus (Gray in Jenyns 1835), Triturus vittatus

Türkçe şeritli semender («banded salamander-newt»), Toros semenderi («Taurus salamander-newt»), Toros tritonu («Taurus newt») Kırgızca Кичи Азия тритону («Küçük Asya sukeleri») Çuvaşça Кĕçĕн Ази шыв калти («Küçük Asya su kertenkelesi») İngilizce southern banded newt («Güney şeritli sukeleri»), Turkish banded newt («Türk şeritli sukeleri») Frizce bânsalamander («şerit semender / band salamander-newt») Felemenkçe bandsalamander («şerit semender / band salamander-newt») Almanca südlicher Bandmolch («Güney şerit sukeleri / southern band-newt») İsveççe bandad vattensalamander («şeritli su-semenderi / banded water-salamander») Rusça малоазиатский тритон («Küçük Asya sukeleri»), полосатый тритон («çizgili sukeleri / striped newt») Ukraynaca малоазійський тритон («Küçük Asya sukeleri») Lehçe traszka wstęgowa («şeritli sukeleri / ribbonned newt») Çekçe čolek pruhovaný («çizgili sukeleri / striped newt») Fransızca triton à bande du Sud («Güney şeritli sukeleri / southern banded newt») Portekizce tritão-de-banda-do-Sul («Güney şeritli sukeleri / southern banded newt») İtalyanca tritone fasciato («şeritli sukeleri / banded newt») Ermenice փոքրասիական տրիտոն p’vok’rasiakan triton («Küçük Asya sukeleri») Macarca déli szalagosgőte («Güney şeritli sukeleri / southern banded newt»), szalagos gőte («şeritli sukeleri / banded newt») Fince vyövesilisko (« ») Japonca シリアスジイモリ shiriasujiimori («Suriye çizgili sukeleri / Syrian striped newt») Çince 條紋歐螈 tiáowén ōu yuán («çizgili Avrupa sukeleri / striped European newt») Vietnamca sa giông sọc phương Nam («Güney çizgili sukeleri / southern striped newt») Gürcüce მცირეაზიული ტრიტონი mts’ireaziuli tritoni («Küçük Asya sukeleri») İbranice טריטון הפסים

SYN Ommatotriton vittatus vittatus (Gray in Jenyns 1835), Gray 1850, Triturus vittatus vittatus (Gray in Jenyns 1835) Bodenheimer 1944, Triton vittatus vittatus (Gray in Jenyns 1835) Wolterstorff 1906, Triturus (Palaeotriton) vittatus (Gray in Jenyns 1835) Thorn 1968, Triton (Palaeotriton) vittatus (Gray in Jenyns 1835) Bolkay 1927, Triturus (Triturus) vittatus (Gray in Jenyns 1835) MacGregor, Sessions & Arntzen 1990, Triturus vittatus (Gray in Jenyns 1835) Herre 1935, Triton vittatus Gray in Jenyns 1835, Salamandra (Triton) vittatus (Gray in Jenyns 1835) Guérin-Méneville 1838, Molge vittatus (Gray in Jenyns 1835) Gray 1850, Molge vittata (Gray in Jenyns 1835) Boulenger 1882, Triton vittatus forma typica Wolterstorff 1906; Triturus vittatus excubitor (Wolterstorff 1905) Bodenheimer 1944, Triton vittatus forma excubitor Wolterstorff 1905; Triton vittatus chuldaensis Bodenheimer 1926; Molge syriacus Lataste 1877 {synonym of Ommatotriton vittatus}

İngilizce southern banded newt («Güney şeritli sukeleri») Almanca südlicher Bandmolch («Güney şerit sukeleri / southern band-newt») Fransızca triton à bande du Proche-Orient («Ortadoğu şeritli sukeleri / Middle East banded newt»)

SYN Ommatotriton vittatus cilicensis (Wolterstorff 1906), Triturus vittatus cilicensis (Wolterstorff 1906) Bodenheimer 1944, Triton vittatus forma cilicensis Wolterstorff 1906, Triton vittatus subsp. ciliciensis (Wolterstorff 1906) Wolterstorff 1925, Triton (Palaeotriton) vittatus ciliciensis (Wolterstorff 1906) Bolkay 1927, Molge vittatus cilicensis (Wolterstorff 1906) Nikolskii 1918 {synonym of Ommatotriton vittatus}

İngilizce southern Turkish banded newt («Güney Türk şeritli sukeleri») Almanca südtürkischer Bandmolch («Güney Türk şerit sukeleri / southern Turkish band-newt») Fransızca triton à bande de Cilicie («Kilikya şeritli sukeleri / Cilician banded newt»)

Triturus Rafinesque 1815 < Triton Laurenti 1768 {homonym: Triton Linnaeus 1758 (Gastropoda)}; Triturus subgenus Neotriton Bolkay 1927; Tritonella Swainson 1839; Oiacurus Leuckart 1821; Hemisalamandra Dugès 1852, Alethotriton Fatio 1872; Petraponia Massalongo 1853; Pyronicia Gray 1858; Turanomolge Nikolskii 1918; Molge Merrem 1820, Molga Boie 1827

İngilizce crested newts, alpine newts, European newts Felemenkçe Watersalamanders Almanca Kammmolche, Kamm- und Marmormolche İzlandaca kambsalamandra Litvanca tritonas (sg) tritonai (pl) Rusça тритоны Beyaz Rusça трытоны, уколы Ukraynaca великий тритон Lehçe traszka Çekçe čolek Slovakça mlok Bulgarca тритони Makedonca тритони, мрморци Slovence pupek Hırvatça vodenjaci, mrmoljak, triton Boşnakça vodenjak Sırpça мрмољци, тритони Fransızca tritons vrais, le triton (sg) les tritons (pl) İspanyolca tritón Macarca gőte Fince euroopanvesiliskot Estonca vesilik, triton Japonca クシイモリ属 kushiimori zoku Çince 歐螈屬 ōu yuán shǔ Vietnamca sa giông mào Gürcüce ტრიტონი İbranice טריטון

*Triturus cristatus [sensu lato] ← {eski kaynaklarda} = {yeni kaynaklarda} → T. cristatus [sensu stricto] (İngiltere'den Rusya'ya Orta ve Kuzey Avrupa) + T. carnifex (İtalya, Adriyatik) + T. karelinii (+ T. ivanbureschi Balkanlar, Türkiye, Kafkasya, İran) + T. dobrogicus (Tuna Nehri civarı)

Türkçe pürtüklü semender (« »), pürtüklü taraklısemender (« »), pürtüklü çörel (« »), taraklı semender (« »), taraklı susemenderi (« »), taraklı triton (« »), ibikli semender (« »), ibikli susemenderi (« »), ibikli keler (« »), büyük taraklısemender (« »), büyük tepelikli keler (« ») Azerice daraqlı triton («taraklı sukeleri / combed newt») Özbekçe тароқли тритон («taraklı sukeleri / combed newt») Tatarca сырлач сыртлы тритон sırlaç sırtlı triton («tarak sırtlı sukeleri / comb-backed newt»), кикрикли тритон kikrikli triton («taraklı/ibikli sukeleri / combed newt») Başkurtça тараҡлы һыу кеҫәрткеһе taraḳlı hıw kėśertkėhė («taraklı su kertenkelesi / combed water lizard») Kazakça жалды тритон jaldı triton («yeleli sukeleri / maned newt») Kırgızca тарактуу тритон taraktuu triton («taraklı sukeleri / combed newt») Çuvaşça тура çурăмлă шыв калти («tarak sırtlı su kertenkelesi / comb-backed water lizard») İngilizce crested newt («tepeli[kli] sukeleri»), warty newt («siğilli sukeleri»), king newt («kral sukeleri») Frizce kaamsalamander («tarak semenderi / comb-salamander») Felemenkçe kamsalamander («tarak semenderi / comb-salamander»), koningssalamander («kral semenderi / king salamander») (Noord-Brabant) Almanca Kammmolch («tarak sukeleri / comb-newt») Danca vandsalamander («su semenderi / water salamander») Norveççe (bokmål) storsalamander («büyük semender / great salamander») İsveççe vattensalamander («su semenderi / water salamander») İzlandaca kambsalamandra («tarak semenderi / comb-salamander») Litvanca skiauterėtasis tritonas («tepeli sukeleri / crested newt») Letonca lielais tritons («büyük sukeleri / great newt») Rusça гребенчатый тритон («taraklı/tepeli sukeleri / combed/crested newt»), бородавчатый тритон («siğilli sukeleri / warty newt») Beyaz Rusça грабеньчаты трытон («taraklı/tepeli sukeleri / combed/crested newt») Ukraynaca гребінчастий тритон («taraklı/tepeli sukeleri / combed/crested newt») Lehçe traszka grzebieniasta («tepeli sukeleri / crested newt») Çekçe čolek velký («büyük sukeleri / great newt»), čolek bahenní («çamur sukeleri / mud newt») Slovakça mlok hrebenatý («tepeli sukeleri / crested newt»), mlok veľký («büyük sukeleri / great newt») Bulgarca гребенест тритон («tepeli sukeleri / crested newt») Makedonca голем мрморец («büyük sukeleri / great newt») Slovence veliki pupek («büyük sukeleri / great newt») Hırvatça veliki vodenjak («büyük sukeleri / great newt») Sırpça крестасти мрмољак («tepeli sukeleri / crested newt»), главати мрмољак («büyük sukeleri / great newt») Bretonca gweronell gribennek («tepeli sukeleri / crested newt»), pedrevan kribennek («tepeli sukeleri / crested newt») Fransızca triton crêté ~ triton à crête («tepeli sukeleri / crested newt») Katalanca tritó crestat («tepeli sukeleri / crested newt») İspanyolca tritón crestado («tepeli sukeleri / crested newt») Portekizce tritão-de-crista («tepeli sukeleri / crested newt») Rumançça piutscha crestada («tepeli sukeleri / crested newt») İtalyanca tritone crestato («tepeli sukeleri / crested newt») Rumence triton cu creastă («tepeli sukeleri / crested newt») Arnavutça tritoni i madh («büyük sukeleri / great newt»), triton me kreshtë («tepeli sukeleri / crested newt»), tritoni kreshtak («tepeli sukeleri / crested newt»), triton kodrinor («hilly newt») Farsça سمندر تاجدار semender-i tâcdâr («taçlı semender / crowned salamander») Macarca tarajos gőte («tepeli sukeleri / crested newt») Fince rupilisko («») Estonca harivesilik («») Japonca ホクオウクシイモリ hokuoukushiimori («») Çince 冠歐螈 guān ōu yuán («taçlı Avrupa sukeleri / crowned European newt») Vietnamca sa giông mào («tepeli sukeleri / crested newt») Tayca นิวต์หงอนใหญ่ niwt̒ h̄ngxn h̄ıỵ̀ («»), นิวต์หงอนเหนือ niwt̒ h̄ngxn h̄enụ̄x («») Gürcüce სავარცხლიანი ტრიტონი savarts’khliani tritoni («») Baskça gandordun uhandrea («tepeli sukeleri / crested newt»)

Triturus karelinii (Strauch 1870) sensu lato {T. karelinii sensu stricto & T. ivanburesci}. Eski kaynaklarda Triturus cristatus [sensu lato] türü içinde gösterilmiştir; Günümüzde T. cristatus [sensu stricto] türü İngiltere'den Rusya'ya Orta ve Kuzey Avrupa'da yaşayanlar için kullanılmaktadır. Wielstra ve arkadaşlarınca 2013 yılında yapılan çalışmada karelinii [sensu lato] türü iki ayrı tür olarak revize edilmiştir: Kırım, Kafkasya, Kafkas Türkiyesi (Artvin) ve İran (Hazar) popülasyonları karelinii [sensu stricto] olarak kalırken, Türkiye (Artvin hariç Karadeniz, Ege, Marmara), Yunanistan (Kuzeydoğu, Batı Trakya), Bulgaristan, Makedonya (Doğu) ve Sırbistan (Orta) popülasyonları ivanbureschi adıyla yeni türde toplanmış, arntzeni alttürü de macedonicus türünün sinonimi sayılmıştır.↓

Türkçe pürtüklü semender (« »), pürtüklü taraklısemender (« »), pürtüklü çörel (« »), taraklı semender (« »), taraklı susemenderi (« »), taraklı triton (« »), ibikli semender (« »), ibikli susemenderi (« »), ibikli keler (« »), büyük taraklısemender (« »), büyük tepelikli keler (« ») Azerice Karelin tritonu («Karelin sukeleri») İngilizce southern crested newt («Güney tepeli sukeleri»), southern warty newt («Güney siğilli sukeleri»), Karelin's newt («Karelin'in sukeleri»), Balkan crested newt («Balkan tepeli sukeleri»), Iranian crested newt («İran tepeli sukeleri») Frizce balkankaamsalamander («Balkan tarak semenderi / Balkan comb-salamander») Felemenkçe balkankamsalamander («Balkan tarak semenderi / Balkan comb-salamander»), zuidelijke kamsalamander («Güney tarak sukeleri / southern comb-newt») Almanca südlicher Kammmolch («Güney tarak sukeleri / southern comb-newt»), Balkankammmolch («Balkan tarak sukeleri / Balkan comb-newt»), asiatischer Kammmolch («Asya tarak sukeleri / Asian comb-newt»), persischer Kammmolch («Fars tarak sukeleri / Persian comb-newt») Danca sydlig stor vandsalamander («Güney büyük su semenderi») Norveççe (bokmål) sydlig stor vannsalamander («Güney büyük su semenderi») İsveççe sydlig större vattensalamander («Güney büyük su semenderi»), östlig större vattensalamander («Doğu büyük su semenderi») Litvanca Karelino tritonas («Karelin'in sukeleri / Karelin's newt») Rusça тритон Карелина («Karelin'in sukeleri / Karelin's newt») Ukraynaca тритон Кареліна («Karelin'in sukeleri / Karelin's newt») Lehçe traszka turecka («Türk sukeleri / Turkish newt») Çekçe čolek balkánský («Balkan sukeleri / Balkan newt»), čolek Karelinův («Karelin'in sukeleri / Karelin's newt») Slovakça mlok Karelinov («Karelin'in sukeleri / Karelin's newt») Bulgarca южен гребенест тритон (art: южният гребенест тритон) (« »), балкански гребенест тритон (« »), голям гребенест тритон (« ») Makedonca балкански мрморец (« »), балкански голем мрморец (« »), балкански тритон (« ») Slovence dolgonogi pupek (« ») Sırpça јужни мрмољак (« »), дугоноги мрмољак (« »), велики дугоноги мрмољак (« ») Fransızca triton crêté de Karelin (« »), triton de Karelin (« ») Oksitanca triton de Karelin (« ») Katalanca tritó de Karelin (« ») İspanyolca tritón crestado del sur (« ») İtalyanca tritone crestato di Karelin («Karelin'in tepeli sukeleri / Karelin's crested newt»), tritone crestato caucasico («Kafkas tepeli sukeleri / Caucasian crested newt») Arnavutça tritoni i madh (« »), triton me kreshtë [art: tritoni me kreshtë] (« »), tritoni kreshtak (« »), triton kodrinor (« ») Yunanca λοφιοφόρος τρίτων (« »), ανατολικός λοφιοφόρος τρίτωνας (« »), ανατολικός χτενοτρίτωνας (« »), μεγάλος τρίτωνας (« ») Ermenice կարելինի տրիտոն karelini triton (« »), կարելինի սանրավոր տրիտոն karelini sanravor triton (« ») Farsça سمندر تاجدار جنوبی semender-i tâcdâr-i cenûbî (« ») Macarca balkáni tarajosgőte (« ») Estonca pärsia harivesilik (« ») Japonca トルコクシイモリ torukokushiimori («Türkiye/Türk tarak sukeleri / Turkey/Turkish comb newt»), ミナミクシイモリ minamikushiimori («Güney tarak sukeleri / southern comb newt») Çince 南方冠歐螈 nánfāng guān ōu yuán (« ») Vietnamca sa giông mào phương Nam (« ») Gürcüce სამხრეთული სავარცხლიანი ტრიტონი samkhret’uli savarts’khliani tritoni (« »), სავარცხლიანი ტრიტონი savarts’khliani tritoni (« ») İbranice טריטון מצויץ דרומי («Güney tepeli sukeleri / southern crested newt»)

SYN Triturus karelinii karelinii (Strauch 1870) Bucci-Innocenti, Ragghianti, and Mancino 1983, Triturus (Triturus) karelinii (Strauch 1870) MacGregor, Sessions & Arntzen 1990, Triturus cristatus karelinii (Strauch 1870) Mertens & Müller 1928, Triton cristatus var. karelinii (Strauch 1870) Dürigen 1897, Molge cristata var. karelinii (Strauch 1870) Boulenger 1882, Triton (Neotriton) carnifex karelinii (Strauch 1870) Bolkay 1927, Triton karelinii Strauch 1870; Triton cristatus karelini forma taurica Wolterstorff 1923; Triturus cristatus karelinii forma rilaica Buresch & Zonkov 1941; Molge cristata var. longipes (Strauch 1870) Boulenger 1882, Triton longipes Strauch 1870; Triton lobatus subsp. meridionalis Fatio 1900; Turanomolge mensbieri Nikolskii 1918, Turanomolge menzbieri (Nikolskii 1918) Terentjev & Chernov 1949 {synonym of Triturus karelinii sensu stricto} {epitet: Karelini < Grigoriy Silıç Karelin [Григорий Силыч Карелин] (1801-1872)}

İngilizce southern crested newt («Güney tepeli sukeleri») Japonca トルコクシイモリ torukokushiimori («Türkiye/Türk tarak sukeleri / Turkey/Turkish comb newt»)

SYN Triturus karelinii arntzeni Litvinchuk, Borkin, Dzukic & Kalezic In Litvinchuk, Borkin, Dzukic, Kalezic, Khalturin & Rosanov 1999, Triturus (Triturus) karelinii arntzeni (Litvinchuk, Borkin, Dzukic & Kalezic In Litvinchuk, Borkin, Dzukic, Kalezic, Khalturin & Rosanov 1999) Dubois and Raffaëlli 2009, Triturus arntzeni; Triton cristatus karelinii forma bureschi Wolterstorff 1925; Triton cristatus karelini forma byzanthina Wolterstorff 1923; Triturus cristatus carnifex var. albanicus Dely 1959 {synonym of Triturus karelinii}↑ or ↓{synonym of Triturus ivanbureschi + Triturus macedonicus} Wielstra & Litvinchuk & Naumov & Tzankov & Arntzen 2013: Hence, the name T. arntzeni is a junior synonym of T. macedonicus and should not be used for the central/western species {of T. karelinii: western: Bulgaristan, Kuzeydoğu Yunanistan & Batı Trakya, Türkiye Marmara; central: Artvin hariç Karadeniz}. We propose the name T. ivanbureschi sp. nov. for the central/western species and provide a formal species description.

İngilizce Balkan crested newt («Balkan tepeli sukeleri») Almanca Balkan-Kammmolch («Balkan ibik sukeleri / Balkan comb newt») Fransızca triton crêté d’Arntzen («Arntzen tepeli sukeleri / Arntzen's crested newt») Japoncaバルカントルコクシイモリ barukantorukokushiimori («Balkan Türkiye/Türk tarak sukeleri / Balkan Turkey/Turkish comb newt») ↓

REV↑ Triturus ivanbureschi Arntzen & Wielstra 2013 ↑ {epitet: Ivanbureschi < Ivan Buresch (1885-1980)}

İngilizce Balkan-Anatolian crested newt («Balkan-Anadolu tepeli sukeleri») Buresch's crested newt («Buresch'in tepeli sukeleri») Almanca Bureschs Kammmolch («Buresch'in ibik sukeleri / Buresch's comb newt») Fransızca triton crêté d’Buresch («Buresch'in tepeli sukeleri / Buresch's crested newt») Japoncaバルカントルコクシイモリ barukantorukokushiimori («Balkan Türkiye/Türk tarak sukeleri / Balkan Turkey/Turkish comb newt»)

 
KAYNAKÇA ~ REFERENCES
 

SEMENDER BİLGİSİ

• Demirsoy 1993: Ali İsmet Demirsoy. Yaşamın Temel Kuralları, Cilt III / Kısım I: Omurgalılar /Anamniyota. Düzeltilmiş ikinci baskı. METEKSAN A.Ş. 1993 (sayfa: 590-602).

Başoğlu & Özeti 1973: Muhtar Başoğlu ve Neclâ Özeti. Türkiye Amfibileri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi (no: 50), Bornova İzmir, Ege Üniversitesi Matbaası, 1973, IV-155 sayfa.

Budak & Göçmen 2005: Abidin Budak ve Bayram Göçmen. Herpetoloji (ders kitabı). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayın No. 194, Ege Ünivesitesi Basımevi, Bornova-İzmir 2005 (birinci baskı) / 2008 (ikinci baskı) bayramgocmen.com

TÜRLER ~ SPECIES
(internete verilen ve tarafımdan görülenlerle sınırlıdır)

• Coşkun & Kaya & Kaya 2013: Yüksel Coşkun, Alaattin Kaya, Cem Kaya. Salamandra infraimmaculata (Mertens, 1948) ve Neurergus strauchii (Steindachner, 1887) (Caudata: Salamandridae) için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yeni kayıtlar. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(1):1-5 → dogadergisi.net

• Çiçek & Ayaz & Bayrakcı 2011: Kerim Çiçek, Dinçer Ayaz and Yusuf Bayrakcı. Morphology of the Northern Banded Newt, Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846) (Caudata: Salamandridae) in Uludağ (Bursa, Turkey). Herpetology Notes 4:161-165 → fen.ege.edu.tr

• Çiçek & Ayaz & Mutlu 2010: Kerim Çiçek, Dinçer Ayaz and Hasan Serdar Mutlu. Data on morphology of Southern Crested Newt, Triturus karelinii (Strauch, 1870) (Caudata: Salamandridae) in Uludağ (Bursa, Turkey). Biharean Biologist 4(2):103-107 → fen.ege.edu.tr

• Düşen & Öz & Tunç 2004: Serdar Düşen, Mehmet Öz, and M. Rızvan Tunç. Analysis of the Stomach Contents of the Lycian Salamander Mertensiella luschani (Steindachner, 1891) (Urodela: Salamandridae), Collected from Southwest Turkey. Asiatic Herpetological Research 10:164-167 → asiatic-herpetological.org

• Göçmen & Akman 2012: Bayram Göçmen and Bahadır Akman. Lyciasalamandra arikani n. sp. & L. yehudahi n. sp. (Amphibia: Salamandridae), two new Lycian salamanders from Southwestern Anatolia. North-Western Journal of Zoology 8(1):181-194 → biozoojournals.3x.ro

• Göçmen & Arıkan & Yalçınkaya 2011: Bayram Göçmen, Hüseyin Arıkan and Deniz Yalçınkaya. A new Lycian Salamander, threatened with extinction, from the Göynük Canyon (Antalya, Anatolia), Lyciasalamandra irfani n. sp. (Urodela: Salamandridae). North-Western Journal of Zoology 7(1):151-160 → bayramgocmen.com

• Göçmen & Veith & Akman & Godmann & İğci & Oğuz 2013: Bayram Göçmen, Michael Veith, Bahadır Akman, Olaf Godmann, Naşit İğci and M. Anıl Oğuz. New records of the Turkish Lycian salamanders (Lyciasalamandra, Salamandridae). North-Western Journal of Zoology 9(2):319-328 → biozoojournals.3x.ro

• Lanza & Catelani & Lotti 2004: Benedetto Lanza, Teresa Catelani, and Stefania Lotti. Amphibia Gymnophiona and Caudata donated by Benedetto Lanza to the Museo di Soria Naturale, University of Florence. Catalogue with morphlogical, taxonomic, biogeographical and biological data. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 51:177-266 → museostorianaturaletrieste.it

• Litvinchuk & Zuiderwijk & Borkin & Rosanov 2005: S.N. Litvinchuk, A. Zuiderwijk, L.J. Borkin, J.M. Rosanov. Taxonomic status of Triturus vittatus (Amphibia: Salamandridae) in western Turkey: trunk vertebrae count, genome size and allozyme data. Amphibia-Reptilia 26: 305-323 → researchgate.net

• Pasmans & Bogaerts & Woeltjes & Carranza 2006: Frank Pasmans, Sergé Bogaerts, Tonnie Woeltjes, Salvador Carranza. Biogeography of Neurergus strauchii barani Öz, 1994 and N. s. strauchii (Steindachner, 1887) (Amphibia: Salamandridae) assessed using morphological and molecular data. Amphibia-Reptilia 27:281-288 → molevol.cmima.csic.es

• Tok & Tosunoğlu & Ayaz & Çiçek & Gül 2009: Cemal Varol Tok, Murat Tosunoğlu, Dinçer Ayaz, Kerim Çiçek, and Çiğdem Gül. Hematology of the Lycian Salamander, Lyciasalamandra fazilae. North-Western Journal of Zoology 5(2):321-329 → fen.ege.edu.tr

• Wielstra & Litvinchuk & Naumov & Tzankov & Arntzen 2013: B.M. (Ben) Wielstra, Spartak N. Litvinchuk, Borislav Naumov, Nikolay Tzankov and Jan W. (Pim) Arntzen. A revised taxonomy of crested newts in the Triturus karelinii group (Amphibia: Caudata: Salamandridae), with the description of a new species. Zootaxa 3682 (3):441-453 → biotaxa.org

SİNONİMLER~ SYNONYMS

American Museum of Natural History. Amphibian Species of the World 5.6, an Online Reference → research.amnh.org

SINIFLANDIRMA ~ CLASSIFICATION

AmphibiaWeb provides information on amphibian declines, natural history, conservation, and taxonomy → amphibiaweb.org

HERPTİL MERKEZİ ~ HERPTILE CENTER

AdaMerOs Herptil Türkiye - Türkiye Kurbağa ve Sürüngenleri turkherptil.org

Prof. Dr. Bayram Göçmenbayramgocmen.com

SEMENDER ADLANDIRMASI ~ CAUDATONYMY

• [H.I.H. Prince] Louis-Lucien Bonaparte 1884. Names of European reptiles in the living Neo-Latin languages {:Yaşayan Yeni-Latin dillerinde Avrupa sürüngenlerinin adları}. Transactions of the Philological Society 1882-4 19 [1]: 312-354 → archive.org İngilizce / in English

Kicsi Sándor András 1988. A víziborjú természete. In Orvostörténeti Közlemények 121-124. pp. 71–89. → orvostortenet.hu Macarca / in Hungarian

Hubert Klausmann & Thomas Krefeld 1991. Béttərmèndle und piovana, Zur Dämonisierung und Tabuisierung des Salamanders in Friaul und anderenorts {: Béttərmèndle ile piovana, Friuli (Furlanya) ve diğer yerlerdeki semenderlerin şeytanlaştırılması ve tabulaştırılması}. In SIVE PADI RIPIS ATHESIM SEV PROPTER AMOENVM, Studien zur Romanität in Norditalien und Graubünden, Festschrift für Giovan Battista Pellegrini. Herausgegeben von Johannes Kramer. Hamburg 1991, S. 195-205. → epub.ub.uni-muenchen.de Almanca / in German

André Soutou 1991-1992. Deux noms languedociens de la salamandre: la blando (Aveyron, Hérault) et la talabreno (Gard) {:Semenderin Lengadokça iki adı: blando (Aveyron, Hérault) ve talabreno (Gard)}. Etudes sur l'Hérault Nouvelle série, 7-8, 1991-1992: 193-194 → pierresvives.herault.fr Fransızca / in French ULAŞAMADIM!

DİLLER ~ LANGUAGES

TÜRKÇE ~ Turkish

• Bülent Gözcelioğlu. Türkiye’nin Soyu Tehlikedeki Canlıları - 1: İkiyaşamlılar (Konu danışmanı: Kurtuluş Olgun). TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisi. → biltek.tubitak.gov.tr

AFRİKANCA ~ Afrikaans ~ Afrikaans

ALMANCA ~ Deutsch ~ German

Salamanderland: Die Homepage für Molch- und Salamanderfans / The newt and salamander enthusiast homepage → salamanderland.at

ARNAVUTÇA ~ Shqip ~ Albanian

• Dhimitër Dhora 2008. Fjalor i emrave të kafshëve të Shqipërisë (Emri shkencor - Shqip - Anglisht) / Dictionary of animal names of Albania (Scientific names - Albanian - English) → universitybiography.files.wordpress.com

AZERİCE ~ Azərbaycanca ~ Azerbaijani

BASKÇA ~ Euskara ~ Basque

• Fernando Pedro Pérez 2007, Munduko uhandre eta arrubioakeuskomedia.org

• Euskal Herriko Anfibioak → aranzadi-zientziak.org

BAŞKURTÇA ~ Башҡортса ~ Bashkir

BEYAZ RUSÇA ~ Беларуская ~ Belarusian

• Электронная Энцыкляпэдыя → slounik.org

BOŞNAKÇA ~ Bosanski ~ Bosnian

ÇEKÇE ~ Čeština ~ Czech

• BioLib (Biological Laboratory) je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů → biolib.cz

Neurergus (Cope, 1862) čolci starého světa / středního východu → caudata.php5.cz

ÇİNCE ~ 中文 ~ Chinese

DANCA ~ Dansk ~ Danish

ERMENİCE ~ Հայերեն ~ Armenian

ESTONCA ~ Eesti ~ Estonian

FELEMENKÇE ~ Nederlands ~ Dutch

FİNCE ~ Suomi ~ Finnish

• Mikko's Phylogeny Archive: Caudata – salamanders → helsinki.fi

FRANSIZCA ~ Français ~ French

• Jean Raffaelli. Liste des noms vernaculaires français des taxons valides d'amphibiens urodeles → urodeles.net

FRİZCE (BATI FRİZCESİ) ~ Frysk ~ West Frisian

GALİÇÇE ~ Galego ~ Galician

• Ümüt Çınar. Galiççe Kurbağa ve Sürüngen Adları (Galician Amphibian and Reptile Names) → kmoksy.com

• Listado dos anfibios do Baixo Miño → anabam.org

GALLER GALCESİ ~ Cymraeg ~ Welsh

HIRVATÇA ~ Hrvatski ~ Croatian

İNGİLİZCE ~ English

İRLANDACA ~ Gaeilge ~ Irish

• Irish animal and plant names → acmhainn.ie

İSKOÇ GALCESİ ~ Gàidhlig ~ Scottish Gaelic

• Roy Wentworth (2000). English-Gaelic Dictionary (Faclair Beurla-Gàidhlig) smo.uhi.ac.uk

İSPANYOLCA ~ Español ~ Spanish

• Anfibios y reptiles de la Península Ibérica anfibios-reptiles-andalucia.org

İSTRİYA ULAHÇASI ~ Vlășește ~ Istro-Romanian

• Goran Filipi (2008). Istrorumunjske etimologije (Knjiga 3: zoonimi: šumske i poljske životinje; mikonimi; bačvarska terminologija). Pula, Koper 2008 → bib.irb.hr Hırvatça / in Croatian

İSVEÇÇE ~ Svenska ~ Swedish

İTALYANCA ~ Italiano ~ Italian

• Gli Urodeli o Caudati (Caudata) → ittiofauna.org

• Carlo Consiglio. Elenco delle specie di Anfibi → carloconsiglio.it

JAPONCA ~ 日本語 ~ Japanese

KATALANCA ~ Català ~ Catalan

KAZAKÇA ~ Қазақша ~ Kazakh

KIRGIZCA ~ Кыргызча ~ Kyrgyz

• Абдулхай Алдашевич Алдашев (1998). Биология терминдеринин жана айбанат аттарынын орусча-кыргызча сөздүгү {Biologiya terminderinin cana aybanat attarının orusça-kırgızça sözdügü «Biyoloji terimlerinin ve hayvan adlarının Rusça-Kırgızca sözlüğü»}. "Кыргыз Республикасында гуманитардык билим берүүнү өзгөртүү" программасы. Бишкек {Bişkek} → bizdin.kg

KOMİCE ~ Коми кыв ~ Komi-Zyrian

• Коми-русский Зоонимический словарь {:Komice-Rusça zoonimik sözlük} → foto11.com

KORECE ~ 한국어 ~ Korean

LEHÇE ~ Polski ~ Polish

LETONCA ~ Latviešu ~ Latvian

LİTVANCA ~ Lietuvių ~ Lithuanian

MACARCA ~ Magyar ~ Hungarian

MOĞOLCA ~ Монгол ~ Mongolian

NORVEÇÇE ~ Norsk (bokmål & nynorsk) ~ Norwegian

PORTEKİZCE ~ Português ~ Portuguese

RUMANÇÇA ~ Rumantsch ~ Romansh

• Trivialnamen amphibien / noms vernaculaires des amphibiens / nomi comuni degli anfibi. Februar 2013 → karch.ch

RUMENCE ~ Română ~ Romanian

• List of Romanian amphibian and reptiles species → tiborsos.webs.com

RUSÇA ~ Русский ~ Russian

• Отряд: Caudata Oppel, 1811 = Хвостатые земноводные → bvi.rusf.ru

SIRPÇA ~ Српски / Srpski ~ Serbian

SLOVAKÇA ~ Slovenčina ~ Slovak

SLOVENCE ~ Slovenščina ~ Slovenian

TATARCA ~ Tatarça / Татарча ~ Tatar

• Красная Книга Татарстана {:Tataristan Kırmızı Kitabı}: амфибии {:amfibiler} → redbook-tatarstan.ru

TAYCA (SİYAMCA) ~ ภาษาไทย ~ Thai (Siamese)

TAYVAN ÇİNCESİ ~ 國語 Guóyǔ/Kuo-yü 臺灣華語 Táiwān Huáyǔ ~ Taiwanese Mandarin

• Catalogue of Life in Taiwan → taibnet.sinica.edu.tw

UKRAYNACA ~ Українська ~ Ukrainian

VALENSİYA KATALANCASI ~ Valencià ~ Valencian

VİETNAMCA ~ Tiếng Việt ~ Vietnamese

YUNANCA ~ Ελληνικά ~ Greek

• Ερπετά και Αμφίβια της Ελλάδας → herpetofauna.gr

FOTO-BİLGİ
BİYOTERMİNOLOJİ

Türkiye bitki ve hayvanlarının yabancı dillerdeki adları
The common names for the fauna and flora of Turkey

• PLANTAE Bryophyta = karayosunları ~ mosses and liverworts
• FUNGI Lichenes = likenler ~ lichens and lichenized fungi
• ARACHNIDA Araneae = örümcekler ~ spiders
• INSECTA Odonata = kızböcekleri ~ dragonflies and damselflies
• INSECTA Ephemeroptera = günlükböcekler ~ mayflies
• INSECTA Plecoptera = taşsinekleri ~ stoneflies
• INSECTA Dermaptera = kulağakaçanlar ~ earwigs
• INSECTA Trichoptera = güvecikler ~ caddisflies
• INSECTA Thysanoptera = tripsler ~ thrips
• AMPHIBIA Caudata = semenderler ~ newts and salamanders
• MAMMALIA Chiroptera = yarasalar ~ bats