www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkçe Kuş Adları Tarama Sözlüğü
Turkish Names of Birds
by
Ümüt Çınar

başlangıç: Ocak 2016
bitiş: kaynaklara erişilip tarandıkça eklenecek
1

01 → Sᴛʀᴜᴛʜɪᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Rʜᴇɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀsᴜᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴛᴇʀʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴇᴘʏᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Dɪɴᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Lɪᴛʜᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Tɪɴᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀʟʟɪfᴏʀᴍᴇs Aɴsᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴏᴇɴɪᴄᴏᴘᴛᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅɪᴄɪᴘᴇᴅɪfᴏʀᴍᴇs Mᴇsɪᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Pᴛᴇʀᴏᴄʟɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟᴜᴍʙɪfᴏʀᴍᴇs

02 → Mᴜsᴏᴘʜᴀɢɪfᴏʀᴍᴇs Oᴛɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴜᴄᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀᴘʀɪᴍᴜʟɢɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛᴇᴀᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Nʏᴄᴛɪʙɪɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅᴀʀɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴏᴅɪfᴏʀᴍᴇs Oᴘɪsᴛʜᴏᴄᴏᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gʀᴜɪfᴏʀᴍᴇs Cʜᴀʀᴀᴅʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Eᴜʀʏᴘʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴀᴇᴛʜᴏɴᴛɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀᴠɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴘʜᴇɴɪsᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cɪᴄᴏɴɪɪfᴏʀᴍᴇs Pʀᴏᴄᴇʟʟᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Pʟᴀᴛᴀʟᴇɪfᴏʀᴍᴇs Pᴇʟᴇᴄᴀɴɪfᴏʀᴍᴇs Aʀᴅᴇɪfᴏʀᴍᴇs

03 → Cᴀᴛʜᴀʀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Aᴄᴄɪᴘɪᴛʀɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛʀɪɢɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟɪɪfᴏʀᴍᴇs Lᴇᴘᴛᴏsᴏᴍᴀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Tʀᴏɢᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Bᴜᴄᴇʀᴏᴛɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʀᴀᴄɪɪfᴏʀᴍᴇs Pɪᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀʀɪᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Fᴀʟᴄᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs

04 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs : Aᴄᴀɴᴛʜɪsɪᴛᴛɪ Tʏʀᴀɴɴɪ Pᴀssᴇʀɪ Mᴇɴᴜʀɪᴅᴀ Cʟɪᴍᴀᴄᴛᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟɪᴘʜᴀɢɪᴅᴀ Oʀᴛʜᴏɴʏᴄʜɪᴅᴀ Cᴏʀᴠɪᴅᴀ Mᴏʜᴏᴜᴏɪᴅᴇᴀ Oʀɪᴏʟoɪᴅᴇᴀ Nᴇosɪᴛᴛᴏɪᴅᴇᴀ Mᴀʟᴀᴄᴏɴᴏᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cᴏʀᴠᴏɪᴅᴇᴀ

05 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟᴀɴᴏᴄʜᴀʀɪᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cɴᴇᴍᴏᴘʜɪʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴀʟʟᴀᴇᴏɪᴅᴇᴀ Pɪᴄᴀᴛʜᴀʀᴛᴏɪᴅᴇᴀ Pᴀʀᴏɪᴅᴇᴀ Sʏʟᴠɪᴏɪᴅᴇᴀ Rᴇɢᴜʟᴏɪᴅᴇᴀ Bᴏᴍʙʏᴄɪʟʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴇʀᴛʜɪᴏɪᴅᴇᴀ Mᴜsᴄɪᴄᴀᴘᴏɪᴅᴇᴀ

06 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀoɪᴅᴇᴀ Dɪᴄᴀᴇɪᴅᴀᴇ Nᴇᴄᴛᴀʀɪɴɪɪᴅᴀᴇ Pʟᴏᴄᴇɪᴅᴀᴇ Esᴛʀɪʟᴅɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀɪᴅᴀᴇ Mᴏᴛᴀᴄɪʟʟɪᴅᴀᴇ Fʀɪɴɢɪʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀoɪᴅᴇᴀ Eᴍʙᴇʀɪzɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀᴇʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀɪᴅᴀᴇ Pᴀʀᴜʟɪᴅᴀᴇ Cᴀʀᴅɪɴᴀʟɪᴅᴀᴇ Tʜʀᴀᴜᴘɪᴅᴀᴇ

* Halk dilinde (Türkiye Türkçesi Anadolu ve Rumeli ağızlarında) kullanılan biçimlerin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuş ve bunların çoğu TDK yayını 12 ciltlik Derleme Sözlüğü'nden (1963-1982) aktarılmıştır. Bu veriler daha sonra detaylı olarak başka bir yerde tek tek elekten geçirilecektir. Kuşların Latince bilim adlarının (bilimcelerinin) kullanımdan kalkmış sinonimleri için İngilizce Kuş Adları tarama sözlüğüne bakabilirsiniz.

ᴀᴛ ayrışık tamlama (tmesis), tamlanan durumdaki iç tamlamayı ayrıştırıp araya tamlayanı koyarak yapılan ve ortaya anlatılmak istenen anlamın dışında bir anlam çıkaran bozuk tamlamadır. çᴠʀ çevrinti (calque), çeviri alıntı. ᴍᴛ metatez.

EPESKİ SINIFLANDIRMA

A. Terrestres, Aves terrestres
A.I. Insessores
... Passeres, Cantores, Cantrices, Oscines
A.I.1. Dentirostres§ = Paridae, Motacillidae, Turdidae, Timaliidae, Pycnonotidae, Muscicapidae, Cotingidae, Bombycillidae, Pachycephalidae, Maluridae, Vireonidae, Campephagidae, Dicruridae, Laniidae, Oriolidae, Formicariidae, Tyrannidae, Tityridae, Pipridae, Thamnophilidae
A.I.2. Conirostres § = passeriform: Corvidae, Callaeidae, Paradisaeidae, Sturnidae, Ptilonorhynchidae, Buphagidae, Icteridae, Fringillidae, Ploceidae, Thraupidae, Emberizidae, Alaudidae, Cotingidae & non-passeriform: Coliiformes, Musophagidae, Opisthocomidae, Bucerotidae
A.I.3. Tenuirostres§ = passeriform: Promeropidae, Nectariniidae, Coerebidae, Meliphagidae, Furnariidae, Certhiidae, Sittidae, Troglodytidae, Orthonychidae & non-passeriform: Trochilidae, Upupidae
A.I.4. Fissirostres [sensu stricto] – § = Hirundinidae
A.I.4. Fissirostres [sensu lato] –
A.I.4.a. Fissirostres diurnæ§ = passeriform: Hirundinidae, Eurylaimidae & non-passeriform: Apodidae, Coraciiformes, Trogoniformes, Galbulidae
A.I.4.b. Fissirostres nocturne§ = Caprimulgiformes
... Volitores § = Apodiformes, Caprimulgiformes, Coraciiformes, Trogoniformes, Galbulidae, Bucerotidae
A.I.5. Scansores
A.I.5.a. Prehensores § = Psittaciformes
A.I.5.b. Strepitores, Heterogenes, Insessores Heterogenes, Picariæ, Piece§ = Piciformes, Musophagiformes, Cuculiformes
A.I.5.b.1. Syndactyli [: Arcuirostres, Cylindrirostres, Angulirostres, Serratirostres] –
A.I.5.b.2. Zygodactyli [: Levirostres, Cuneirostres, Curvulirostres] – tırmanıcılar, tırmanıcı kuşlar, tırmananlar, mütesellika, mütesellikalar, zigodaktiller
A.I.5.b.3. Heterodactyli [: Aecurvirostres, Parvirostres, Tenuirostres] –
A.II. Raptores, Raptatores, Rapaces, Aves rapaces, Accipitres yırtıcı kuşlar (Duran 1958), ييرتيجى قوشلر (Duran & Sertel 1928), carihalar, cariha
A.II.1. Diurnes, Accipitres diurni§ = Cathartiformes, Accipitriformes, Falconiformes
A.II.2. Nocturnes, Accipitres nocturni§ = Strigiformes
A.III. Rasores
A.III.1. Gallinæ, Gallinacei, Clamatores, Rasores [sensu stricto]§ = Galliformes, Pteroclidiformes, Charadriiformes (partim: Thinocoridae, Chionidae, Turnicidae), Tinamiformes
A.III.2. Columbæ, Columbacei, Gemitores, Gyratones§ = Columbiformes
A.III.3. Struthiones, Cursores, Struthionidæ Vigors 1825 [: Rhea, Struthio, Casuarius, Dromiceius, Didus, Otis]
A.III.3.a. Brevipennes § = Struthioniformes, Rheiformes, Casuariiformes, Apterygiformes
A.III.3.b. Pressirostres, Pressirostri § = Otidiformes, Charadriidae
B. Aquaticæ, Aves aquaticæ
B.IV. Grallatores [sensu lato] –
B.IV.1. Grallæ, Grallatores [sensu stricto] bataklık kuşları (Karol 1963), su tavukları (Kosswig 1947; Yalvaç 1965), uzunbacaklılar, şatiiyeler, şatiiye§ = Otidiformes
B.IV.1.a. Macrodactyli § = Rallidae, Jacanidae, Anhimidae, Phoenicopteriformes
B.IV.1.b. Cultirostres § = Ciconiiformes, Ardeidae, Gruidae, Threskiornithidae
B.IV.1.c. Longirostres § = Threskiornithidae, Scolopacidae
B.IV.1.d. Pressirostres Struthiones
B.IV.2. Pinnatipedes, Grallæ-pinnatipedes§ = Phalaropus, Fulica, Heliornithidae, Podicipedidae
B.IV.3. Palmipedes Natatores
B.V. Natatores, Palmipedes, Anseres
B.V.1. Brachyptera, Brevipennatæ § = Gaviiformes, Podicipediformes, Alcidae, Sphenisciformes
B.V.2. Longipennes, Longipennatæ § = Procellariiformes, Laridae, Sternidae
B.V.3. Totipalmatæ, Steganopodes – perdeayaklılar, perde ayaklı kuşlar, perdeli ayaklılar, ayakları tam perdeliler, tamperdeliler, tümperdeliler, kürekayaklılar, kürek ayaklı kuşlar, sakakuşları ve karabataklar, palmipetler, zatülercületülkeffiye § = Pelecanidae, Suliformes, Phaethontiformes
B.V.4. Lamellirostri, Lamellirostres, Lamellirostræ, Lamellirostratæ süzgeçgagalılar, süzgeç-gagalılar (Karol 1963), süzgeçgagalıkuşlar § = Anseriformes, Phoenicopteriformes
Non-Passeriformes

Aveskuşlar (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), tayyur
Archaeornithes, Sauriuraeeski kuşlar (Baran & Yılmaz 1984), eski-kuşlar (Karol 1963), eskikuşlar, fosil kuşlar (Kuru 1987), fosilkuşlar, taşılkuşlar (Karol 1963), sürüngenbenzerikuşlar, kertenkele kuyruklular (Baran & Yılmaz 1984)
Archaeopterygiformesarkeopterigiformes
Archaeopteryx lithographicaarkeopteriks (HayatHayAns 1966; KaracanOxford 1985), arheopteriks, ilkelkuş
Archaeopteryx siemensi, Archaeornis siemensiiarkeornis
Neornithes, Ornithuraeyeni kuşlar (Baran & Yılmaz 1984), yeni-kuşlar (Karol 1963), yenikuşlar, özkuşlar, öz-kuşlar (Karol 1963 [Ornithurae]), gerçek kuşlar (Kuru 1987), gerçekkuşlar, günümüz kuşları, orniture
Odontognathaedişlikuşlar, dişli kuşlar
Hesperornithiformesyenidünyafosilkuşları, yenidünyanınfosilkuşları, yenidünyanın fosil kuşları, fosil yenidünya kuşları, fosil yeni dünya kuşları (Kuru 1987 [Ü.Ç: imlâsına yeniden bakılmalı])
Hesperornishesperornis (HayatHayAns 1966)
Ichthyornithiformesbalıkbenzerikuşlar, balık benzeri kuşlar (Kuru 1987)
Ichthyornisihtiyornis
Apatornisapatornis


Palaeognathaeyürüyen kuşlar (Kuru 1987)
Ratitaekarinasızlar (Karol 1963), karinasız kuşlar (HayatHayAns 1966), karinasızkuşlar, düzgöğüslüler, koşucu kuşlar, koşucular, koşarkuşlar, uçmayan kuşlar (Çanakçıoğlu 1982), kısakanatlılar, ratitler (Yalvaç 1965)
Struthioniformes
[sensu lato: Struthiones, Rheae, Casuarii, Apteryges, Dinornithes, Aepyornithes]devekuşları


Struthioniformes [sensu stricto], Struthiones gerçek deve kuşları (Kuru 1987) , özdevekuşları (Karol 1963), Afrika deve kuşları (Kosswig 1947; Yalvaç 1965), afrikadevekuşları, eskidünyadevekuşları, Eski Dünya devekuşları, devekuşları (HayatHayAns 1966)
Struthionidae devekuşugiller (KaracanOxford 1985 [Rheidae (sic)]), özdevekuşugiller (Karol 1963), eskidünyadevekuşugiller, devekuşları (Boyla 2001)
Struthio
Struthio camelus devekuşu (Duran 1958; Karol 1963; CITES 1994; Boyla 2001), deve kuşu, Afrika devekuşu (Karol 1963; HayatHayAns 1966; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), Afrika deve kuşu (Çanakçıoğlu 1982; Kuru 1987), ikiparmaklı devekuşu
Struthio camelus camelus
Struthio camelus syriacus Arap devekuşu, Arabistan deve kuşu (Kuru 1987), Suriye devekuşu
Struthio camelus massaicus Masai devekuşu
Struthio camelus australis Güney Afrika devekuşu
Struthio camelus var. domesticus
Struthio molybdophanesSomali devekuşu, Doğu Afrika devekuşu


Rheiformesamerikadevekuşları, Amerika-devekuşları (Karol 1963), Amerika deve kuşları (Kuru 1987), güneyamerikadevekuşları, Güney Amerika deve kuşları (Kosswig 1947; Yalvaç 1965), yenidünyadevekuşları
Rheidae
amerıkadevekuşugiller, Amerika-devekuşugiller (Karol 1963), yenidünyadevekuşugiller, nandugiller
Rhea
Rhea americana
Amerika devekuşu (Karol 1963; HayatHayAns 1966; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985 ;CITES 1994), Amerika deve kuşu (Kuru 1987), Amerikan devekuşu, Güney Amerika devekuşu, üçparmaklı devekuşu, asıl nandu, nandu (Karol 1963), rea (HayatHayAns 1966)
Rhea pennata [sensu lato : incl. tarapacensis], Pterocnemia pennata
küçük dağ devekuşu (CITES 1994), Darwin devekuşu, Darwin nandusu, Darwin reası


Casuariiformesavustralyadevekuşları, Avustralya deve kuşları (Kosswig 1947), Avustralya-devekuşları (Karol 1963), tepelidevekuşları (Karol 1963), tepeli deve kuşları (Kuru 1987), tepelikli devekuşları, kasuarlar (Yalvaç 1965)
Dromaiidaekoşucudevekuşugiller (KaracanOxford 1985), koşucu-devekuşugiller (Karol 1963), koşucu devekuşları (HayatHayAns 1966), emugiller
Dromaius novaehollandiaekoşucu devekuşu (Karol 1963; HayatHayAns 1966; KaracanOxford 1985), Avustralya devekuşu (Baran & Yılmaz 1984), bayağı emu, emu (Duran 1958; HayatHayAns 1966), amaos
Dromaius baudinianuscüce koşucu devekuşu (HayatHayAns 1966)
Casuariidaetepelidevekuşugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), tepelidevekuşları, tepeli devekuşları (HayatHayAns 1966), avustralyadevekuşugiller
Casuarius casuariustepeli devekuşu (Duran 1958; Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), tepeli deve kuşu (Çanakçıoğlu 1982), tepelikli devekuşu, çift gerdanlı tepeli devekuşu (HayatHayAns 1966), bayağı tepelidevekuşu, tıknaz devekuşu, küçümen devekuşu, küçük devekuşu, Avustralya devekuşu, kazoar (Duran 1958), kasuar, kassovari, kasovari, Yeni Gine devekuşu
Casuarius bennetticüce tepelidevekuşu, Bennett tepelidevekuşu, Bennet tepelidevekuşu, muruk
Casuarius unappendiculatusturuncuboynuzlu tepelidevekuşu


Apterygiformeskiviler (Karol 1963 [Apteryges]; Kosswig 1947; Yalvaç 1965; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), kivi'ler (HayatHayAns 1966), kanatsız kuşlar (Kuru 1987), kanatsızkuşlar, kanatsızlar, madumülcenah, apteriges
Apterygidaekivigiller (Karol 1963), kanatsızkuşgiller, apterigide
Apteryx australiskivi (Duran 1958; Karol 1963; HayatHayAns 1966; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), bayağı kivi, kahverengi kivi, adimülcenah, apteriks (Duran 1958)
Apteryx oweniiküçükbenekli kivi, küçük kivi
Apteryx haastiibüyükbenekli kivi, büyük kivi


Aepyornithiformesfilkuşları, fil kuşları (Kuru 1987), boylukuşlar (Karol 1963)
Aepyornithidaefilkuşugiller, boylukuşgiller (Karol 1963), dev-boylu kuşlar (HayatHayAns 1966)
Aepyornisfilkuşu, fil kuşu, boylukuş, kayakuşu, epiornis (Duran 1958), aepiornis, aepiyornis
Aepyornis maximusdev boylukuş, dev-boylu kuş (Karol 1963; HayatHayAns 1966)


Dinornithiformesmoalar (Karol 1963 [Dinornithes]; KaracanOxford 1985 [Dinornithiformes]), moa'lar (HayatHayAns 1966), moaslar
Dinornithidaemoagiller (Karol 1963)
Dinornis moa (Duran 1958), dinornis (Duran 1958)
Dinornis maximusazman moa (Karol 1963; KaracanOxford 1985), dev moa, iri moa (HayatHayAns 1966), fil kuşu (HayatHayAns 1966 [Bazı dillerde «fil kuşu» da denilen Madagaskar'daki dev-boylu kuş'u ...])
Megalapterygidae
Megalapteryx
Emeidae
Anomalopteryx parvuscüce moa (Karol 1963; KaracanOxford 1985), küçük moa


Carinatae, Volantes karinalılar (Karol 1963; Yalvaç 1965; HayatHayAns 1966), karinalıkuşlar, karinalı kuşlar (HayatHayAns 1966), karinalıgöğüslüler, uçankuşlar, uçan kuşlar (Çanakçıoğlu 1982), karinatlar
Lithornithiformes
Lithornithidae


Tinamiformes tinamular (Karol 1963), tinamu'lar (HayatHayAns 1966)
Tinamidae tinamugiller (Karol 1963), kuyruksuz tavuklar
spp.
tinamu, Güney Amerika bıldırcını (HayatHayAns 1966 [Arjantin'in dondurulmuş tinamu'su, geçmiş yıllarda birçok Amerikan otellerinin yemek listelerinde «Güney Amerika bıldırcını» adı altında yer alırdı; Ü.Ç: İngilizcede "Argentine tinamou" adını alan iki tür var: Rhynchotus rufescens pallescens ile Nothura darwinii salvadorii]), kuyruksuz tavuk
Nothurinaeotlu ovalarınkiler (HayatHayAns 1966 [Tinamu'ların başlıca iki tipi vardır: Otlu ovalarınkilerle sık ormanlarınkiler])
Eudromia elegans
tepeli tinamu
Rhynchotus rufescens
inambu (Karol 1963), pampa tavuğu, al kuyruklu tinamu
Rhynchotus rufescens rufescensBrezilya al kuyruklu tinamusu, al kuyruklu Brezilya tinamusu ᴀᴛ (CITES 1994)
Rhynchotus rufescens pallescens Arjantin al kuyruklu tinamusu, al kuyruklu Arjantin tinamusu ᴀᴛ (CITES 1994)
Rhynchotus maculicollis
Bolivya al kuyruklu tinamusu, al kuyruklu Bolivya tinamusu ᴀᴛ (CITES 1994)
Nothoprocta perdicaria tinamo kekliği
Taoniscus nanus
cüce tinamu
Tinaminaesık ormanlarınkiler (HayatHayAns 1966)
Tinamus tao tao (Karol 1963)
Tinamus solitariusyalnız tinamu (CITES 1994)
Tinamus majorkestane rengi başlı tinamu (HayatHayAns 1966)
Crypturellus cinereus
gizlikuyruklu tinamu, gizli-kuyruklu tinamu (Karol 1963), gizli kuyruklu tinamu
Crypturellus noctivagus
sarıbacaklı tinamu
Crypturellus variegatusalaca tinamu


Neognathaedişsizkuşlar, modern kuşlar (Kuru 1987)
Galloanserae


Galliformestavuksular (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; KaracanOxford 1985), tavukgiller (Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), tavuklar (Kosswig 1947; Yalvaç 1965; Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), horusa benzeyenler, düccaciye, decaciya, decaciyeler, kara kuşları
Galli – tavuklar (Karol 1963)
Megapodiidaeiriayaklıgiller, iri-ayaklıgiller (Karol 1963), iri ayaklı tavuklar, kocaayaklıtavukgiller, cengel tavukları, çengel tavukları, megapodlar
Leipoa ocellataçalılık tavuğu, Avustralya iri ayaklı kuşu, leipoa, lipoa
Alectura lathamifunda tavuğu (Karol 1963), çalı iri ayağı, çalı hindisi
Aepypodius arfakianuskahverengi kıçlı megapod
Macrocephalon maleomaleo (Karol 1963; CITES 1994), meli, meli tavuğu, iribaş çalı hindisi (CITES 1994)
Eulipoa wallaceiWallace iri ayağı
Megapodiuscengel tavuğu, çengel tavuğu, cengel hindisi, çalı tavus kuşu (CITES 1994), orman hindisi, tepe kuşu, koca ayaklı tavuk, iri ayaklı tavuk, iriayak, iripençe, megapod
Megapodius nicobariensisNikobar çalı tavus kuşu (CITES 1994)
Megapodius laperouseMikronezya çalı tavus kuşu (CITES 1994)
Megapodius reinwardtcengel tavuğu (Karol 1963 [Megapodus duperryi; familya maddesinde ise: çengel tavuğu])
Megapodius freycinetkara çalı tavus kuşu (CITES 1994)
Cracidaeağaçtavuğugiller (KaracanOxford 1985), ağaç-tavuğugiller (Karol 1963), tepelitavukgiller, tepelitavuklar
Penelopinae
spp.guan, guyenon
Aburria jacutinga or Pipile jacutinga kara yüzlü hindi (CITES 1994)
Aburria pipile or Pipile pipile mavi yüzlü hindi (CITES 1994)
Aburria aburri gerdanısarkıntılı guan, Kolumbiya tavuğu
Aburria cumanensis or Pipile cumanensisötücü guan
Penelope purpurascens tepeli guan, tepeli guyenon
Penelope albipennisak kanatlı hindi (CITES 1994)
Cracinae
Ortalis vetulaçaçalaka, ova çaçalakası
Oreophasis derbianus boynuzlu hindi (CITES 1994), dağ tavuğu
Pauxi pauxibaladur kuşu, miğferli hokko, miğferli tavuk
Pauxi mitu or Mitu mitu mitu (CITES 1994)
Pauxi unicornis tepeli ağaçtavuğu
Craxağaçtavuğu, tepeli tavuk, kuraso, kurassov
Crax rubrabüyük ağaçtavuğu, büyük kurassov, Meksika ağaçtavuğu, Meksika tavuğu
Crax alberti – Prens Albert hokkosu
Crax blumenbachiikırmızı gagalı ağaç tavuğu (CITES 1994)
Crax alectorhokko (Karol 1963), kara hokko, kıvırcık tepeli hokko, usturagagalı ağaçtavuğu, Amerikan horozu, Hint horozu, alektor
Phasianoidea
Gallinuloididae
Numididae, Numidinaebeçgiller, beçtavuğugiller (KaracanOxford 1985), beçtavukları (Boyla 2001), incilitavukgiller
Guttera plumiferauzun ibikli beçtavuğu, tüylü tepeli beçtavuğu
Guttera pucheranisaçak ibikli beçtavuğu, Kenya tepeli beçtavuğu
Guttera edouarditepeli beçtavuğu, ibikli beçtavuğu, ibikli Afrika hindisi, tepeli Afrika tavuğu
Numida meleagrisbeçtavuğu (KaracanOxford 1985; Boyla 2001), beç tavuğu (Karol 1963), Beç tavuğu, yaygın beçtavuğu, adi Afrika tavuğu, Afrika tavuğu, Gine tavuğu, Guinea tavuğu, firavun tavuğu, Mısır tavuğu, yaban hindisi, Afrika hindisi, Hindistan tavuğu, Hint tavuğu, Kartaca tavuğu, Nümidya tavuğu, Numidya tavuğu, Türkiye tavuğu, Türk tavuğu, Türk horozu
Numida meleagris meleagris etc. [wild form]yabani beçtavuğu, miğferli beçtavuğu, miğferli hinttavuğu, zırhlı Afrika hindisi
Numida meleagris var. domesticusevcil beçtavuğu (KaracanOxford 1985 [aileye adını veren, yarı evcil bir kuş olarak birçok ülkede yaşayan beçtavuğu (Numida meleagris), evcil tavuğun {sic} atasıdır]), beç, beçtavuğu, beç tavuğu, Beç tavuğu [Beç = Viyana], peç tavuğu, kırçıl beçtavuğu, Nemse tavuğu [Nemse, Nemçe = Avusturya], Nemçe tavuğu, incili tavuk, İran tavuğu, Tokat tavuğu
beç horozu
beç tavuğu
JUVbeç palazı
Acryllium vulturinum akbaba beçtavuğu (KaracanOxford 1985), akbabamsı Afrika tavuğu, şah beçtavuğu
Agelastesagelast
Agelastes meleagridesak göğüslü beçtavuğu
Agelastes niger kara beçtavuğu
Odontophoridae [sensu lato : incl. Ptilopachinae], Odontophorinae [sensu lato]
Ptilopachinae
Ptilopachus petrosustaş kekliği (Aysöndü 2005 [Taş (Stone) kekliği])
Odontophorinae [sensu stricto], Odontophoridae [sensu stricto : excl. Ptilopachinae]amerikabıldırcınıgiller, Amerika bıldırcınları (ArkınHayAns 1980), Yeni Dünya bıldırcınları, yenidünyabıldırcınları (ArkınHayAns 1980)
Oreortyx pictussorguçlu bıldırcın, tepeli bıldırcın
Dendrortyx macroura ağaç bıldırcını
Callipepla, Lophortyxtepelibıldırcınlar (ArkınHayAns 1980)
Callipepla californicaKaliforniya bıldırcını (KaracanOxford 1985; Boyla 2001), California bıldırcını, Kaliforniya Colinus'u, tepeli bıldırcın
Callipepla gambeliiçöl bıldrıcını
Callipepla squamatapullu bıldırcın, pamuktepeli bıldırcın, mavi bıldırcın (ArkınHayAns 1980), Kuzey Amerika bıldırcını
Colinus virginianusAmerika bıldırcını (Karol 1963; ArkınHayAns 1980), Amerikan bıldırcını, Kuzey Amerika bıldırcını, Virjinya bıldırcını (CITES 1994; Boyla 2001), Virginia bıldırcını, ağaç bıldırcını (KaracanOxford 1985), Amerika kekliği
Colinus virginianus ridgwayi maskeli bıldırcın (CITES 1994)
Dactylortyx thoracicusötücü bıldırcın
Odontophorusorman bıldırcını, dişlikuş
Odontophorus gujanensis menevişli orman bıldırcını
Phasianidaesülüngiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), sülünler (Kuru 1987), tavukgiller (Çanakçıoğlu 1982), tavuksular (Gözcelioğlu 2002), keklikler
Rollulinae, Arborophilinae
Xenoperdix obscurata Rubeho orman kekliği
Xenoperdix udzungwensis Udzungwa orman kekliği (Aysöndü 2005)
Melanoperdix nigerkara orman kekliği, siyah orman kekliği, siyah ağaç kekliği (Aysöndü 2005)
Rhizothera longirostrisuzun gagalı ağaç kekliği (Aysöndü 2005)
Caloperdix oculeus ferruginous ağaç kekliği (Aysöndü 2005)
Rollulus rouloul tepeli orman kekliği, tepeli ağaç kekliği (Aysöndü 2005), rulrul, roulroul
Arborophilaağaç kekliği, tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila torqueolayaygın tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila rufogularisyakalı (yeleli) boğazlı tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila atrogularis beyaz yanaklı tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila crudigularis Tayvan tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila brunneopectuskahverengi göğüslü tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila rufipectusSichuan tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila gingicaRickett tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila davidi turuncu renk boyunlu tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila cambodianaKamboçya tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila orientalis Sumatra tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila javanicaJava tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila rubrirostris kırmızı gagalı tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila hyperythraBorneo tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Arborophila ardens Hainan tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Pavoninae [sensu lato]
Incertae Sedis
Tropicoperdix chloropus or Arborophila chloropus [sensu stricto : excl. merlini]yeşil ayaklı tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Tropicoperdix merlini or Arborophila merlini Annamese tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Tropicoperdix charltonii or Arborophila charltoniikestane göğüslü tepe kekliği (Aysöndü 2005)
Pavonini, Pavoninaei
Argusianus argusbüyük argus (CITES 1994), büyük argus sülünü, dev argus, argus, argus sülünü, argus tavusu, Argus tavusu (Karol 1963), argus tavuskuşu, argus tavuğu, benekli sülün, Hint sülünü
Rheinardia ocellatatepeli argus, tepeli argus sülünü, ibikli argus, taçlı sülün (CITES 1994), benekli sülün, harikulade gözlü sülün
Afropavo congensis Kongo tavusu (KaracanOxford 1985), Kongo tavuskuşu
Pavotavus (KaracanOxford 1985), tavuskuşu (KaracanOxford 1985)
Pavo cristatusmavi tavus (KaracanOxford 1985), mavi tavus kuşu (CITES 1994), renkli tavus, Hint tavusu, Hint tavuskuşu, Hindistan tavuskuşu, bayağı tavuskuşu, adi tavuskuşu, tavuskuşu, tavus kuşu (Karol 1963), tavus, alakuş, tanrıkuşu
Pavo cristatus mut. nigripenniskara tavus, siyah tavus, siyahtüylü tavus
Pavo cristatus [albino]ak tavus, beyaz tavus, beyaz tavuskuşu
Pavo cristatus var. domesticusevcil tavus
Pavo muticusyeşil tavus, yeşil tavuskuşu, yeşil tavus kuşu (CITES 1994), Cava tavusu (KaracanOxford 1985), Cava tavuskuşu, Cava tavus kuşu (Karol 1963), Japon tavuskuşu, başaklı tavuskuşu, tepeli tavus (KaracanOxford 1985), tepeli tavuskuşu, yaban tavusu
Polyplectronini
Haematortyx sanguinicepskırmızı başlı keklik, koyu vişne renk başlı ağaç kekliği (Aysöndü 2005)
Polyplectron tavus sülünleri, mahmuzlu tavuskuşu, yaban tavusu
Polyplectron napoleoni or Polyplectron emphanum Palavan tavus sülünü (CITES 1994)
Polyplectron malacense Malezya tavus sülünü (CITES 1994)
Polyplectron schleiermacheriBorneo tavus sülünü (CITES 1994)
Polyplectron germaini Germen tavus sülünü (CITES 1994)
Polyplectron bicalcaratum gri tavus sülünü (CITES 1994)
Polyplectron inopinatum dağ tavus sülünü (CITES 1994)
Polyplectron chalcurum bronz kuyruklu tavus sülünü (CITES 1994)
Gallini, Gallininae, Gallofrancolininae
Bambusicolabambusikola
Bambusicola fytchiidağ bambu kekliği (Aysöndü 2005)
Bambusicola thoracicu bambu kekliği, Çin bambu kekliği (Aysöndü 2005)
Gallus cengeltavuğu (KaracanOxford 1985)
Gallus gallus; Gallus ferrugineusyaban tavuğu, yaban horozu, bayağı yaban tavuğu, yabani tavuk, kırmızı orman tavuğu, kızıl ispenç, kırmızı cengeltavuğu (KaracanOxford 1985), kızıl cengel tavuğu, kızıl çengel tavuğu, cengel tavuğu, çengel tavuğu, orman tavuğu, bankiva, Bankiva tavuğu (Karol 1963), bankiva tavuğu, bankiva horozu, Hintkuşu
Gallus gallus gallus
Gallus gallus bankiva
Gallus gallus jabouillei
Gallus gallus murghi
Gallus gallus spadiceus
Gallus gallus var. domesticus, Gallus domesticustavuk* (KaracanOxford 1985), evcil tavuk (Karol 1963; KaracanOxford 1985), ev tavuğu, kurubacak*
♂ (erkek)horoz* (KaracanOxford 1985), horos*, horuz*, horaz*, foruz*, foraz*, fıraz*, firaz*, kodaz*, godaz*, gıygı*
♀ (dişi)tavuk* (KaracanOxford 1985), cort*, cucug*
kuluçkakurk*, kurk tavuk*
enenmiş erkekımlık*, imlik*, ıblık*, kapon
bir yıllık erkek (henüz ötmemiş)celfin*, çelfin*, cılfın*, çelpin*, selfin*, şelfin*, şerefin*, şıllık*, süllük*, cıllık*, cıllak*, cülcül*, cet*, girgidik*, çorpa*, kıncır*
bir yıllık dişi (henüz yumurtlamamış)yarka*, yarga*
8/10-22 haftalıkpiliç* (KaracanOxford 1985), biliç*, pilinç*, bılıç*, biliş*, bülüş*, bilik*, bülük*, pillak*, bici*, peçe*, puli*, bili*, bılla*, bulla*, bulu*, bülle*, büllü*, bibi*, bibik*, cili*, cugu*, cuğu*, cullap*, tülük*, cülük*, balada*, bulada*, uktan*, zerik*, curcu*
erkek piliçcıngır*
dişi piliçferik*, ferük*, firik*, firrik*, perik*, pirik*, verik*, varik*, fere*, feriç*, cinnat*, cınnat
civciv-piliç arasıpalaz*, çığla*, cıkla*, cüvcan*, civcen*, cücen*, cakcan*
0-8/10 haftalıkcivciv* (KaracanOxford 1985), civce*, cipce*, cüce*, civci*, cüvcü*, cücü*, çöçe*, civcar*, civcik*, ciğcik*, cücük*, cücek*, cucuk*, çüçük*, çücük*, çucuk*, çouk*, çığrık*, cicil*, cucul*, çucul*, çüçül*, çuğu*, cuga*, cuku*, culle*, cülle*, cüllü*, cülü*, cülük*, cıllık*, cılak*, cingi*, cıngı*, cınga*, cungu*, congu*, corga*, çırka*, çırmık*, cipik*, cibik*, çibik*, cıbık*, cibi*, ciba*, cibu*, ücük*, tıktık*, naka*
comb Abalta ibikli [İng. single-comb]
comb Bgül ibikli [İng. rose-comb]
DOMhacıkadın, Hacıkadın (KaracanOxford 1985 [Ülkemizde yetiştirilen başlıca ırklar arasında, Gerze, Denizli, Hacıkadın, legorn, rodayland, plimut, vb. sayılabilir]]), gerze, Gerze (KaracanOxford 1985), Gerze tavuğu § Nesli tükenme tehlikesi olan Hacıkadın tavukları günümüzde en çok Sinop'un Gerze ilçesinde bulunuyor. KaracanOxford 1985 kaynağında Hacıkadın ile Gerze olarak iki ayrı ırkmış gibi verilmesi yanlıştır.
DOMsarıtepeli
DOMcebeci, Cebeci tavuğu, Ankara tavuğu
DOMdenizli, Denizli (KaracanOxford 1985), Denizli tavuğu, Denizli horozu § demirkırı Denizli tavuğu; pamukkırı Denizli tavuğu; al Denizli tavuğu; kınalı Denizli tavuğu; kürklü Denizli tavuğu, siyah Denizli tavuğu; şarabi Denizli tavuğu; pekmezkefi Denizli tavuğu
DOMTokat tavuğu
DOMcimri
DOMkabara
DOMHabeş tavuğu
DOMVarna tavuğu
DOMBerat tavuğu
DOMtepeli tavuk, sorguçlu tavuk*, kukullu* [İng. Polish fowl; Alm. Haubenhuhn, Schopfhuhn]
DOMboynuçıplak, boynuçıplak tavuk [Alm. Nackthalshuhn]
DOMZenci tavuğu, negro [Alm. Negerhuhn]
DOMNemse tavuğu, nemse, Çin tavuğu, Hindiçini tavuğu, Koşinşin tavuğu (Duran 1958), koşin tavuğu, koşin, koçin, kokhin, cochin § sarı nemse, kızıl nemse [İng. buff cochin]; siyah nemse [İng. black cochin]; beyaz nemse [İng. white cochin]; keklikrengi nemse, benekli peç [İng. partridge cochin];
DOMispenç, ispenç tavuğu, ispenç horozu, İsveç tavuğu, İsveç horozu, bantam, Çin tavuğu, cin tavuğu*, cin tavuk*, cin*, ?taygan tavuğu*, ?peçeli tavuk* [İng. bantam] § siyah ispenç; beyaz ispenç; benekli ispenç; Japon ispenci
DOMbrahma tavuğu, brahma, brahmaputra, brahmaputra tavuğu (Duran 1958), Hint tavuğu, hint, paçalı tavuk, çakşırlı tavuk, çağşırlı tavuk* § kara brahma, siyah brahma; beyaz brahma, açık brahma, karyağdılı brahma
DOMHint horozu*, dövüşçü horoz, dövüş horozu § Malezya dövüş horozu, İngiliz dövüş horozu
DOMJapon tavuğu, föniks tavuğu, onagodari [Alm. Phönix-Huhn]
DOMNagazaki tavuğu, Nagasaki tavuğu, Nagazaki kıvırcığı
DOMŞili kıvırcığı, Araucana
DOMsultan tavuğu, sultan tavuk, sultani tavuk [Alm. Sultanshuhn, Türkenhuhn, Schleierhuhn]
DOMlegorn, legorn tavuğu, legorn horozu, ligorna, Livorno tavuğu
DOMminorka, Minorka tavuğu
DOMİspanyol tavuğu, İspanya tavuğu, kastilyon
DOMEndülüs tavuğu, andaluz
DOMFleche tavuğu, fleş
DOMfizan, Fizan tavuğu, hudan, houdan § siyah fizan; benekli fizan; sarı fizan
DOMBresse tavuğu, bres
DOMPadua tavuğu, padua, paduan, padova tavuğu
DOMHamburg tavuğu, hamburg
DOMdorking, dorking tavuğu
DOMorpington, orpington tavuğu
DOMSussex tavuğu, sussex, suseks, süseks
DOMplimut, pileymut, plymouth
DOMviyandot, wyandotte
DOMrodaylant, rodayland, rot, Rhode-Island tavuğu
poultry birds, barnyard fowl (Galliformes [tavuk, hindi, beç] + Anseriformes [kaz, ördek])kümes hayvanları (Karol 1963; KaracanOxford 1985)
Gallus variusCava yaban tavuğu, Cava yabani tavuğu, Cava orman tavuğu, Cava tavuğu, çatalkuyruk tavuk
Gallus sonneratiiboz yaban tavuğu, gri orman tavuğu (CITES 1994), Sonera tavuğu, Sonnerat tavuğu, Sonnerat horozu
Gallus lafayettii; Gallus stanleyiSeylan orman tavuğu, La Fayette horozu, Lafayetti tavuğu, Lafayet tavuğu
Pternistis erckelii, Francolinus erckelii – Erkel turacı
Pternistis bicalcaratus, Francolinus bicalcaratusçift mahmuzlu turaç
Francolinus pondicerianusgri turaç
Francolinus gularisbataklık kekliği (Aysöndü 2005)
Francolinus pintadeanus; Francolinus chinensis Çin turacı
Francolinus francolinus turaç* (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), turaç kuşu (Kuru 1987), turaş*, tıraç*, turaççıl kuşu, duraç, dürrâc, bayağı turaç, çil kuşu (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Kuru 1987), çil
♂ (erkek)mavrı* § "erkek" anlamı kuşkuludur; zira "dişi keklik" için kullanılan mari*, meri*, miri* adlarına çok benziyor
♀ (dişi)boçca*, bohça*, bozço*
Francolinus pictusboyalı turaç, boyalı keklik
Perdicinae [sensu lato] (SYN of)keklikgiller
Tetraogallini
Coturnicinae + Odontophorinaebıldırcınlar (ArkınHayAns 1980)
Coturnicinae, Coturpternistinae (SYN of Tetraogallini) eskidünyabıldırcınları (ArkınHayAns 1980)
Ammoperdixmelez keklik, kum kekliği, ammoperdiks
Ammoperdix griseogularis; Ammoperdix bonhamikum kekliği (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), bayağı kum kekliği, çöl kekliği, çöl bıldırcını (Baran & Yılmaz 1984), küçük çil keklik, susik kekliği*, see see kekliği (Aysöndü 2005), jet keklik (Trakus), bonhami
Ammoperdix heyiArap kum kekliği (Boyla 2001), kum kekliği (Aysöndü 2005), jetkeklik (Aysöndü 2005)
Synoicusbataklık bıldırcını
Synoicus ypsilophorusbataklık bıldırcını, "bataklık bıldırcını" (ArkınHayAns 1980 [Daha büyük ve daha az gösterişli bir bataklık bıldırcını olan Coturnix ypsilophorus yalnız Avustralya'da, Yeni Gine'de ve Küçük Sunda adalarında yaşar; Ü.Ç: metindeki kullanımı ayrı yazımlıdır ve ansiklopedide ilke gereği bunun gibi adlar bitişik yazılıyor. Burada ise isim ("bataklıkbıldırcını") değil sıfat (bir "bataklık bıldırcını") olarak kullanılmış, fakat İngilizcesi "swamp quail"])
Excalfactoriarenkli bıldırcın
Excalfactoria chinensis or Synoicus chinensis boyalı bıldırcın, boyalıbıldırcın (ArkınHayAns 1980), cüce bıldırcın
Excalfactoria adansonii or Synoicus adansonii mavi bıldırcın (ArkınHayAns 1980)
Margaroperdix madagarensisMadagaskar kekliği (Aysöndü 2005)
Anurophasis monorthonyxdağ bıldırcını, dağbıldırcını (ArkınHayAns 1980)
Coturnix [sensu stricto]Eski Dünya bıldırcınları
Coturnix coturnixbıldırcın* (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), mildircin*, mildirçin*, bayağı bıldırcın, adi bıldırcın, adi Avrupa bıldırcını, gerçek bıldırcın (KaracanOxford 1985), göçücü bıldırcın, bıtbıdık*, pıtpıdık*, pıtpıdak*, donbaylı*, çoluk*, selvi*
♂ (erkek)bıldırcın kılavuzu
Coturnix coturnix coturnix
Coturnix coturnix conturbans
Coturnix coturnix inopinata
Coturnix coturnix africana Afrika bıldırcını (ArkınHayAns 1980)
Coturnix coturnix erlangeri
Coturnix japonicaJapon bıldırcını (ArkınHayAns 1980; Boyla 2001), evcil bıldırcın
Coturnix delegorgueikızıl bıldırcın
Tetraogallusular, yaban hindisi, kır hindisi, dağ hindisi, kar tavuğu
Tetraogallus caucasicus Kafkas urkekliği (Boyla 2001), Kafkas kekliği (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), Doğu urkekliği
Tetraogallus caspiusurkeklik* (Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001), ur keklik (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987; Aysöndü 2005), ürkeklik* (Somçağ 1982/3/4; Gözcelioğlu 2002), ur kekliği, ar kekliği*, ular, kevkendir*, yaban culuğu*, Hazar kekliği (CITES 1994), ??kır kekliği, dere kekliği [Osmanlı edebiyatında Farsça کبک دری kebk-i derî karşılığı olarak]
Tetraogallus himalayensisHimalaya kekliği
Tetraogallus tibetanusTibet kekliği (CITES 1994)
Tetraogallus altaicus
Alectorishakiki keklikler
Alectoris barbaraBerberi kekliği (Boyla 2001; Aysöndü 2005; Özdemir 2007), Barbary kınalı kekliği (Özek 2001), Kuzey Afrika kınalı kekliği (Özek 2001), Sardinya kekliği, gambra kekliği
Alectoris melanocephalakara tepeli keklik, Arabistan kekliği, Arap kekliği (Özdemir 2007), Arap kırmızı ayaklı kekliği (Aysöndü 2005)
Alectoris graeca [Türkiye'nin yerli türü değildir, Balkanlara özgüdür; salınmalar sonucu yer yer Ege Bölgesinin kıyı kısımlarında bulunur]kaya kekliği (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Özek 2001; Aysöndü 2005 [Kaya (Rock) kekliği]; Özdemir 2007), kayakekliği (Gözcelioğlu 2002), kayalık kekliği, taş kekliği, taşkekliği (Gözcelioğlu 2002), gri keklik (Özdemir 2007), Macar kekliği (Özdemir 2007), Yunan kekliği, piç keklik, kara keklik § Türkiye'de avlaklarda üretilen keklik, kaya kekliğidir. Üretimde bu kekliğin seçilmesinin bazı önemli sebepleri vardır. Bu keklikler kınalı keklikler gibi monogamik değillerdir.
çiftlikte üretilen keklikçiftlik kekliği, besleme keklik
çiftlikte üretilip avlanmak üzere keklik salımında avlağa salınan kekliksalma keklik, avlak kekliği
Alectoris rufakızılayaklı keklik (KaracanOxford 1985), kızıl ayaklı keklik, kırmızı ayaklı keklik (Aysöndü 2005), kırmızı keklik, kızıl keklik (Boyla 2001), Avrupa kınalı kekliği (Özek 2001), Avrupa kekliği (Özdemir 2007)
Alectoris rufa hispanicakırmızı İspanyol kekliği
Alectoris chukar, Alectoris graeca chukar; Alectoris kakelik [Türkiye'nin yerlisidir; eskiden graeca türünde sınıflandırılırdı]kınalı keklik* (Karol 1963 [graeca]; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982 [graeca]; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985 [graeca]; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Özek 2001; Aysöndü 2005; Özdemir 2007), gınalı keklik*, kınalı*, kına keklik, kırmızı keklik (Kuru 1987 [graeca]), kızıl keklik (Karol 1963 [graeca]), ala keklik*, alaca keklik*, dağ kekliği (Çanakçıoğlu 1982 [graeca]), tarla kekliği* [Gümüşhane: Çamlıköy (Mavrangel)], yaban kekliği, yabani keklik, has keklik, güzel keklik*, sürmeli keklik, çukar kekliği (Kiziroğlu 1987), keklik* (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kakkabarak*, kubak*, kığırık*, taşatan*, dombi*, çelme*, Hint kekliği (Özdemir 2007)
♂ (erkek)kazak*
♀ (dişi)mari*, meri*, miri*
JUV (yavru)keklik yavrusu, yavru keklik, keklik palazı, palaz*, palas*, ferik*, feriç*, fariç*, farıç*, farec*, fariş*, cipcip*, gıdi*, hırnik*
yeni uçmaya başlayan yavrupırlangaç*, pırlangıç*
bir yaşındatülek*
iki yaşındakaba tülek*, gel tülek*
iki yaşında erkekazap*
üç yaşındademir tülek*
dört yaşında erkekkazak tülek*, gazak tülek*
dört yaşından büyükhonamaz*
dişi arayan kızgın erkekzagor* § TDK Derleme Sözlüğü'ndeki anlam böyle; fakat aşağıdaki anlama zeğel biçiminden dolayı daha çok uyuyor gibi
diğer erkeklerden ürküp pusan erkekzeğel keklik*, kaçkın keklik*
yabani dağ kekliklerini çekmek (celbetmek) için kafeste tuzaklanan çığırtkan erkek çığırtkan keklik, ötücü keklik, av kekliği, avcı keklik, köz kekliği*, çatı kekliği*, ev kekliği, tuzak kekliği, celep
dişisi kaybolmuş ya da yumurtaya yatmış erkektaklak*
karlı havada uçamayıp kalankamalak*, kambalak*, kabalak*, karlama* § Kışın yürüyüşleri esnasında kuyrukları dikilmediği için kara sürtünmekten kuyruklarında uçmasını engelleyen yumruk kadar bir kar topağı oluşur.
insana alışkın evcilademci*
sürüsüzürbe*, zıpıra*
dikine kalkışıkandilleme*
Alectoris chukar [mut.]beyaz keklik, kar kekliği
Alectoris chukar kleiniTürk kekliği
Alectoris philbyikara boğazlı keklik, Yemen kekliği, Philby kaya kekliği (Aysöndü 2005)
Alectoris magnahalkalı keklik, kolyeli keklik, Przewalski kaya kekliği (Aysöndü 2005 [Przewalski kaya (Stone) kekliği])
HAYMATLOSyayla kekliği (Ü.Ç: büyük ihtimalle dağ kekliği, tarla kekliği de denen kınalı keklik olmalı)
1. trakus.org DENİZLİ » Merkez » Korucuk gözlemi. 17.04.2012 wolfkenan : Karacaaliye ithafen... ???ilimizde merkezde evimize çok yakın bir uzaklıkta gördüğümüz yeni bir tür...!!! ...Çürüksu havzasından... bu kolajlarda Kocagözü yöremizin tek korucusu ve bekçisi karacaalinin yardımıyla bulduk...burada ürediklerini düşünüyorum çünkü seslerinin ekin tarlalarında yankılandığına şahit olduk ve çokda mutlu olduk...Kuşlar çok ürkek ve bizi sanki eşlerinden uzaklaştırmak için çabaladıklarını anladık,hem nehire yakın hemde çok geniş bir ovada hafif yükseltili bir yerde kuluçkaya yatmışlar,bekçi kardeşlerimizi uyarması için kardeşimizi bilgilendirdik ve bunları yayla kekliği sanan çoban ve korucu bekçileri de uyarıp vurulmamasını,av hayvanı olmadığını belirtip korunmalarını istedik...
2. Muş milletvekili Demir Çelik'in soru önergesi : Ülkemizde geleceği tehdit altında bulunan ve sadece bu bölgede yetişen yayla kekliğinin korunması hakkında Bakanlığınızca bir çalışma var mıdır? Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (24.05.2013 tarihli ve 125076 sayılı yazı): Ülkemizde Kaya Kekliği, Çil Keklik, Kınalı Keklik ve Kum Kekliği bulunmakta olup "Yayla Kekliği" adında bir tür mevcut değildir.

yayla kekliği


Perdiculaçalı bıldırcını
Pternistis erckelii, Francolinus erckelii – Erckel turacı, Erkel turacı (Boyla 2001)
Pternistis bicalcaratus, Francolinus bicalcaratus – çift mahmuzlu turaç (Boyla 2001)
Pternistis leucoscepussarı boyunlu kuş
Pternistis rufopictus
grigöğüslü mahmuzlu tavuk
Phasianinae [= Ithaginini, Lophophorini, Tetraonini, Phasianini]
Phasianinaegerçek sülünler, sülünler (KaracanOxford 1985), sülüngiller (Boyla 2001), fazanlar
Lophophorus & Ithaginis & Tragopankısakuyruklu sülünler
Ithaginini
Ithaginis cruentuskan sülünü, kızıl sülün, Tibet sülünü
Lophophorini, Tragopaninae
Tragopantragopan, tragopan sülünü
Tragopan melanocephalusBatı tragopanı (CITES 1994)
Tragopan satyrasatir tragopan (CITES 1994)
Tragopan blythiiDoğu tragopanı (CITES 1994)
Tragopan cabotişarlatan tragopan (CITES 1994)
Lerwa lerwaAfganistan kekliği, kar kekliği (Aysöndü 2005)
TetraophasisTibet sülünü
Tetraophasis obscurusVerreaux's monal kekliği (Aysöndü 2005)
Tetraophasis szechenyiiSzechenyı monal kekliği (Aysöndü 2005)
Lophophorus impejanusHimalaya monal sülünü (CITES 1994), monal, monal sülünü, parlak tavuk (Karol 1963), altın tavuk, altınkuş
Lophophorus lhuysiiÇin monal sülünü (CITES 1994)
Lophophorus sclateritepesiz monal sülünü (CITES 1994)
Pucrasia macrolophakoklas, koklass
Meleagridinae, Meleagrididae (SYN of Tetraonini) hindigiller (KaracanOxford 1985), hindiler (Kuru 1987)
Meleagris gallopavohindi (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), bayağı hindi, yaban hindisi, yabani hindi, vahşi hindi
Meleagris gallopavo gallopavoGüney Meksika hindisi
Meleagris gallopavo f. domesticaevcil hindi, hindi* (Duran 1958), Hint tavuğu, hindüşga*, Mısır tavuğu*, mısır*, misir*, misirka*, mısırka*, misirke*, mısırga*, misirga*, misirka*, misika*, miska*, Sudan tavuğu, kaz tavuğu*, cin tavuğu*, ibi tavuğu*, ibi*, ebi*, ibili*, culuk*, çuluk*, culluk*, çulluk*, çoluk*, coluk*, cülük*, cülülük*, curluk*, curuk*, coruk*, cakcak*, çıkçık*, colcol*, cutak*, çuran*, cukcuk*, cukku*, culcul*, cuğul*, corcor*, cavcav*, cırık*, gokcok*, gukcuk*, gurk*, görgr*, gütgür*, gurgur*, kurukur*, kurka*, guruk*, gura*, gurez*, gürez*, görez*, gorez*, korel*, gorel*, görel*, gürel*, gurel*, güler*, güren*, gülü*, külü*, kulü*, gulü*, gulu*, güli*, kuli*, guli*, gılu*, golü*, gulügulü*, gülügülü*, gulugulu*, kulukulu*, gulgülü*, güllü*, gülük*, gulük*, guluk*, kuluk*, kulük*, gulik*, kulluk*, gülüş*, gülütök*, tök*, dök*, lök*, tük*, tak*, duka*, töke*, töktök*, tökül*, tüklük*, kabarama*, karafatma*, kelfatma*, keltavuk*, keleken*, kel*, kelkel*, kerkel*, kelgürz*, kekel*, hotak*, godal*, gübük*, küpez*, firte*, fisike*, fita*, kefe*, kuş*, kuşkuş*, koşkuş*, alülalü*, alişiş*, beberuhi*, bibi*, pipi*, piypi*, piypiy*, pıypıy*, pıykaa*, pika*, pinha*, pırlık*, yemeni*, badi*, badı*, bodu*, buğra* § Amerika'nın (Doğu Hint Adaları) keşfinden sonra 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da yayılmaya başlamıştır. Anadolu ağızlarında hindi anlamıyla çok yaygın olan culuk ~ çuluk sözü Türkçedeki uzun gagalı bir kuş (Scolopax rusticola) için kullanılan çulluk (< çuluk) adının anlam değiştirmesiyle oluşmuştur.
♂ (erkek)baba hindi, horus-i hindi (Osm.), azman*, dogagürez*, doga*, doğa*, doğu*, dogo*, loklok*, tomtom*, toskur*, toslak*, hotoz*, kodalak*, koldur*, goldur*, ?hobu*
♀ (dişi)çüçü*, ferik*, pilik*, yapuk*, kürel*, gübez*
JUV (yavru)hindi palazı, hindi civcivi, pıypıy*, bıybıy*, biybiy*, dıydıy*, dayday*, bidik*, pipi*, didi*, fidi*, vidi*, vivi*, cuğu*, cırlavuk*
DOMbronz hindi, Amerikan hindisi, Amerikan culuğu*
DOMNorfolk hindisi, Norfolk siyahı, siyah hindi
DOMBeltsville hindisi, beyaz Beltsville hindisi
DOMHollanda hindisi, Hollanda beyaz hindisi
DOMSologne hindisi
DOMArdennes hindisi
DOMBourbon hindisi, kırmızı Bourbon hindisi
DOMNarragansett hindisi
DOMCambridgeshire
Meleagris ocellatabenekli hindi, pulbenekli hindi, lekeli hindi, gözlü hindi
Meleagris californica – Kaliforniya hindisi
Tetraoninae, Tetraonidae (SYN of Tetraonini) ormantavuğugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), ormantavukları, orman tavukları (Kuru 1987), paçalı sülüngiller (Baran & Yılmaz 1984), paçalı tavuklar (Boyla 2001), ürkeklikler (Gözcelioğlu 2002 [incl. Tetreogallus])
Bonasa umbellusyakalı tavuk, yakalı orman tavuğu
Tetrastes bonasia çil, fındık tavuğu (Karol 1963; Boyla 2001), huş tavuğu, dağ tavuğu, orman tavuğu, yaban tavuğu, orman kekliği, bonasiya
Centrocercus urophasianusadaçayı tavuğu, çalı tavuğu, orman tavuğu
Dendragapus obscurus [sensu lato : incl. fuliginosus]mavi orman tavuğu, Amerika yaban tavuğu
Tympanuchus phasianelluskeskinkuyruklu orman tavuğu, sivrikuyruklu çayırtavuğu
Tympanuchus cupidoçayırtavuğu (KaracanOxford 1985), çayır tavuğu (Karol 1963), büyük çayırtavuğu, çayır pilici, kır tavuğu, tepeli tetra
Tympanuchus cupido attwateriçayır tavuğu (CITES 1994)
Tympanuchus pallidicinctusküçük çayırtavuğu
Lagopuskar tavuğu (Baran & Yılmaz 1984)
Lagopus leucuraakkuyruklu kartavuğu, beyaz kuyruklu kartavuğu (KaracanOxford 1985), beyazkuyruklu orman tavuğu
Lagopus mutakartavuğu, kar tavuğu (Karol 1963), bayağı kartavuğu, kaya kartavuğu, dağ kartavuğu (Boyla 2001), kar kekliği, tundra kekliği, ptarmigan
Lagopus lagopussöğüt kartavuğu, söğüt ormantavuğu, söğüt ptarmiganı, kartavuğu (KaracanOxford 1985; Boyla 2001), bataklık tavuğu-1 (Karol 1963), Kutup tavuğu, beyaz dağ horozu, beyaz yaban horozu, beyaz keklik, lagopus
Lagopus scoticaİskoçya kartavuğu, İskoç tavuğu, İskoç orman tavuğu, kızıl kartavuğu (Boyla 2001), kızıl orman tavuğu, kırmızı orman tavuğu
Falcipennis falcipenniskeskinkanatlı orman tavuğu
Canachites canadensis or Falcipennis canadensisköknar tavuğu, lâdin tavuğu, ladin kekliği, şık orman tavuğu, orman tavuğu, budala tavuk, aptal tavuk, Kanada yaban kazı (İzmirli 1948)
Tetrao urogallusçalıhorozu, dağ horozu (Çanakçıoğlu 1982), dağ tavuğu, orman horozu (Karol 1963; Oğurlu 1988), ormanhorozu (KaracanOxford 1985), orman tavuğu, büyük çalıhorozu, büyük orman horozu, büyük orman tavuğu (Boyla 2001), büyük dağ horozu, yaban horozu (Çanakçıoğlu 1982; Oğurlu 1988), yaban tavuğu, yabani tavuk, iri keklik, bednos
Tetrao urogallus × Lyrurus tetrixRackelhuhn [< Alm.] (Boyla 2001 [Rakelhuğn olarak okunur])
Lyrurus tetrix or Tetrao tetrixkayın tavuğu (Karol 1963), kara orman tavuğu, siyah orman tavuğu, kara tavuk, siyah tavuk, Avrupa kara orman tavuğu, küçük orman horozu, küçük çalı horozu, küçük dağ horozu, orman tavuğu (Boyla 2001), orman horozu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), dağ horozu, yaban horozu, yaban tavuğu
Lyrurus mlokosiewiczikırhavun* (Somçağ 1982/3/4), Kafkas horozu, Kafkas kara orman tavuğu, Avrasya siyah tavuğu, dağ horozu (Gözcelioğlu 2002), huş tavuğu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001), paçalı sülün (Baran & Yılmaz 1984)
Phasianini
Perdix hodgsoniaeHimalaya kekliği, Tibet kekliği (Aysöndü 2005)
Perdix perdixçil keklik (Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), çilkeklik (Boyla 2001), çil kekliği, çil, gül keklik, baklalı keklik* (Derleme Sözlüğü 1965 [Isparta]), bayağı keklik, adi keklik, keklik (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), boz keklik, gri keklik, gri (kül rengi, kurşuni) keklik (Aysöndü 2005), Avrupa kekliği, çırkıt*, İngiliz kekliği, Macar kekliği, Hun kekliği (Hun Türkleriyle ilgi kurulması bir halk etimolojisidir: ˂ İng. hun ˂ Hungarian partridge "Macar kekliği"), ova kekliği, çayır kekliği (Berktay 2005 [Samos: Bu kuşlar, daha çok, Küçük Boğaz ile Khora arasında ve deniz kıyısı yakınındaki bataklık bir su birikintisinden pek ayrılmazlar; bunlara çayır kekliği de denir])
§ İngilizce partridge sözü geniş anlamda Türkçe keklik sözü ile karşılanır. İngiltere'de ve Britanya İngilizcesinde partridge sözü dar anlamda Perdix perdix türü için kullanılır. Türkçede Alectoris chukar türü için türetilen keklik sözünün bazı kaynaklarda Perdix perdix için daraltılması işte bu İngilizcedeki kullanımın çevirisidir. Bu konudaki Türkçenin hassasiyeti İngilizce ikidilli sözlüklerde maalesef gözetilmiyor. Daha iyi kavramak için Türkçe ve İngilizcedeki dar anlama göre değişimi şöyle açıklayalım: 1) geniş anlamda: İng. partridge = Türk. keklik; 2) dar anlamda: İng partridge = Türk. çil keklik; 3) dar anlamda Türk. keklik = İng. chukar partridge. Dar anlamdaki kullanım Türk. bayağı (adi) = İng. common sıfatıyla özelleştirilerek daha da belirgin hâle getirilir.
?SYN Perdix damascenaŞam kekliği
Perdix dauurica; Perdix barbataMoğol çilkekliği, Asya kekliği, sakallı keklik, Daurian kekliği (Aysöndü 2005)
Syrmaticusuzunkuyruklu sülünler
Syrmaticus reevesiiulu sülün, kral sülün (CITES 1994; Boyla 2001), Venüs sülünü, kutsal sülün, yazldızlı sülün, güzelkuyruklu sülün, uzun kuyruklu sülün, Reeve sülünü, Reeves sülünü, boz sülün
Syrmaticus soemmerringiibakır sülünü
Syrmaticus mikadoMikado sülünü (CITES 1994), Japon sülünü
Syrmaticus ellioti Elliot sülünü (CITES 1994)
Syrmaticus humiaeçubuk kuyruklu sülün, Hume sülünü (CITES 1994)
Phasianus colchicussülün* (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), süğlün (Çanakçıoğlu 1982), bayağı sülün, adi sülün, asil sülün, av sülünü, suna
çiftlikte üretilip avlanmak üzere doğaya salınan sülünsalma sülün
Phasianus colchicus colchicusbakır sülün (Boyla 2001), bakır sülünü, asil sülün, siyahyakalı sülün, siyahboyunlu sülün
Phasianus colchicus colchicus var. tenebrosussiyah sülün
Phasianus colchicus colchicus var.Bohemya sülünü (Boyla 2001)
Phasianus colchicus mongolicus Moğol sülünü
Phasianus colchicus edzinensisKuzey Çin sülünü
Phasianus colchicus torquatus halkalı sülün (Karol 1963), kolyeli sülün, halkalıboyunlu sülün, boynuhalkalı sülün, Çin sülünü
Phasianus colchicus karpowi Mançuri halkalı sülünü
Phasianus versicoloralaca sülün, alacalı sülün, yeşil sülün (Boyla 2001)
Chrysolophusyakalı sülünler
Chrysolophus pictusaltın sülün, altınsülün (KaracanOxford 1985; Boyla 2001), altın sülünü, altun sülün, sarı sülün, kırmızıkarınlı sülün, kinki
Chrysolophus amherstiaeelmas sülün, pırlanta sülün, hatun sülün (Boyla 2001), Lady Amherst sülünü, Leydi Amherst sülünü, Birmanya sülünü
Catreus wallichiWallich sülünü (CITES 1994), cheer sülünü
Crossoptilonkulaklı sülünler
Crossoptilon crossoptilon beyaz kulaklı sülün (CITES 1994), kulaklı sülün
Crossoptilon harmaniTibet sülünü (CITES 1994)
Crossoptilon mantchuricum kahverengi kulaklı sülün (CITES 1994)
Crossoptilon auritummavi kulaklı sülün (CITES 1994)
Lophura ignitatepeli alevli sülün (CITES 1994)
Lophura ignita rufa or Lophura rufaMalaya sülünü, Malaya sülün kuşu, parlak sülün
Lophura erythrophthalmatepesiz alevli sülün (CITES 1994)
Lophura leucomelanoskalic
Lophura nycthemera gümüş sülün (CITES 1994), gümüşi sülün, gümüşü sülün, gümüştüylü sülün, gümüş tavus kuşu (Karol 1963)
Lophura swinhoiiSwinhoe sülünü, Swinhoi sülünü (CITES 1994), yanakları kırmızı sülün
Lophura edwardsi Edward sülünü (CITES 1994), Edwards sülünü
Lophura imperialis şah sülün (CITES 1994)


Anseriformeskazsılar (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Gözcelioğlu 2002), kazbiçimliler, kazlar ve ördekler (Baran & Yılmaz 1984), ördekler (Kosswig 1947; Yalvaç 1965), sukuşları, süzgeç gagalı kuşlar (Kuru 1987)
Dromornithidae
Gastornithidae
Anseres [sensu lato]
Anseres [sensu stricto] kazlar (Karol 1963)
Palamedeae [Syn of Anseres] boynuzlukuşlar (Karol 1963)
Anhimidae, Palamedeidaeboynuzlukuşgiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985 [takım maddesinde]), bağırgankuşgiller, palamedeide
Anhima cornutaboynuzlukuş, boynuzlu kuş (Karol 1963), boynuzlu anhima, anhima, aniuma, Amazon çobankuşu, Amerika kara leyleği, bekçikuşu, bağırgankuş
Chauna chavaria karaboyunlu anhima, siyahboyunlu çobankuşu, Arjantin çobankuşu, çobankuşu, çoban kuşu (Karol 1963) § Sevinç Karol'un Zooloji Terimleri Sözlüğü'nde (Türk Dil Kurumu yayınları, 1963) 57. sayfada çoban kuşu için verilen Latince Chauna chavaris bilimcesinin basit bir baskı hatası olduğu 45. sayfada Chauna chavaria bk. çoban kuşu göndermesindeki doğru yazımdan anlaşılıyor. Ben bu tip baskı hatalarına parmak yanılgısı diyorum, zira Q klavyeli daktiloda a ve s harfleri yanyanadır ve daktilo eden kişi parmağını sol (chavari-A) yerine sağdaki yanlış (chavari-S) tuşa dokundurmuş. Çok olağan bir parmak kayıntısı. Zooloji Terimleri Sözlüğü'nün genişletilmiş ikinci baskısı niteliğinde olan ve 1998 yılında yine aynı kurumca yayımlanan Karol ve arkadaşlarının Biyoloji Terimleri Sözlüğü'nde ise hata düzeltilmiştir. Fakat, tam 53 (elliüç) yıl öncesi yapılan bu tek harflik baskı hatasının günümüzde (2016) Türk Dil Kurumu tarafından Büyük Türkçe Sözlük adlı internet versiyonunda hâlâ düzeltilmemiş olduğunu görüyor ve bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum.
Chauna torquata ibikli çobankuşu, tepeli çobankuşu, tepeli anhima, La Plata kuşu, chaja
Anseranatidae, Anseranatinaeyarıkayaklı kazlar
Anseranas semipalmatayarıkayaklı kaz, anseranas
Anatoidea
Anatidaeördekgiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Çanakçıoğlu 1982; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), ördekler (KaracanOxford 1985 [takım maddesinde]), anatide, anseride
Dendrocygninae, Dendrocygnidae, Dendrocygniniıslıkçalan ördekler, ıslıkçalan kazlar
Dendrocygnaıslıkçalan ördek, ıslıkçalan kaz, ıslıkçı ördek
Dendrocygna viduataak yüzlü ıslıkçı ördek (CITES 1994; Boyla 2001), ak yüzlü ördek
Dendrocygna autumnaliskızılgagalı ıslıkçalan ördek, kara karınlı ıslıkçı ördek, siyah karınlı ıslıkçı ördek (CITES 1994)
Dendrocygna guttatabenekli ıslıkçalan ördek
Dendrocygna arboreakaragagalı ıslıkçalan ördek, Batı Hindistan ıslıkçı ördek (CITES 1994), ağaç kazı, ağaç angutu
Dendrocygna bicolor; Dendrocygna fulva kahverengi ıslıkçı ördek (CITES 1994; Boyla 2001)
Dendrocygna eytoniEyton ıslıkçalan ördeği
Dendrocygna arcuatagezici ıslıkçalan ördek
Dendrocygna javanicaJava ıslıkçı ördeği (Boyla 2001)
Stictonetta naevosaçilli ördek
Plectropterus gambensismahmuz kanatlı kaz, mahmuzlu kaz (Boyla 2001), Gambiya zırhlı kazı, Gambiya yassıkuyruğu (CITES 1994)
Anserinae [sensu lato]kazgiller, kazlar, kuğular ve kazlar (Boyla 2001)
Biziurini [sensu stricto : excl. Malacorhynchus]
Biziurinae [sensu latoto : incl. Malacorhynchus] (SYN of Biziurini)
Biziura lobataAvustralya ördeği
Nettapodini, Nettapodinae, Cheniscinae
Nettapus auritusAfrika cüce kazı (CITES 1994)
Nettapus coromandelianuscüce kaz, pamuk ördek (Boyla 2001)
Oxyurini, Oxyurinae, Erismaturinaedik kuyruklu ördekler, diken kuyruklu ördekler, kürekli ördekler
Heteronettinae (SYN of Oxyurini)
Heteronetta atricapillaGüney Amerika karabaşlı ördeği, karabaşlı ördek
Nomonyx dominicusmaskeli dikkuyruk (CITES 1994)
Oxyura dikkuyruklar (Boyla 2001)
Oxyura jamaicensis kara baş dikkuyruk (CITES 1994), kara başlı dikkuyruk (Boyla 2001), al ördek, kırmızı ördek
Oxyura leucocephala bayağı dikkuyruk, dikkuyruk (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), dikenkuruklu ördek, kuyruk kakık (Baran & Yılmaz 1984 [kuyruk kakık biçimi 97. sayfada bir kez geçiyor]), akbaş, akbaşlı ördek, mavigagalı ördek
Anserini, Anserinae [sensu lato]gerçek kazlar, kazlar
Malacorhynchus membranaceuspembekulaklı ördek
Cereopsini, Cereopsinae (SYN of Anserini [sensu lato])
Coscoroba coscorobakoskoroba, koskoroba kuğusu (CITES 1994)
Cereopsis novaehollandiaeAvustralya kazı, tavuğumsu kaz
Cygnini, Cygninae (SYN of Anserini [sensu lato]) kuğular
Sthenelides melancoryphus or Cygnus melancoryphus karaboyunlu kuğu, kara boyunlu kuğu (KaracanOxford 1985), siyah boyunlu kuğu (CITES 1994), Güney Amerika kuğusu
Cygnuskuğu*, kuğu kuşu, koğu, guggu*, guguk*, dertbüyük kuşu*
Cygnus atratuskara kuğu (Karol 1963; KaracanOxford 1985), siyah kuğu (Boyla 2001), Avustralya kara kuğusu
Cygnus olorsessiz kuğu (Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), sessiz kuğu kuşu (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982), dilsiz kuğu, evcil kuğu (KaracanOxford 1985), bayağı kuğu, kuğu (Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), kuğu kuşu (Kiziroğlu 1987), kemeri kuğu, semeri kuğu (Çanakçıoğlu 1982), kambur kuğu kuşu
Cygnus buccinatortrompetçi kuğu (KaracanOxford 1985; CITES 1994), borazancı kuğu, borazancı kuğusu, borazancı kuğu kuşu, borazanlı kuğu kuşu, borazan kuşu, Amerika ötücü kuğusu
Cygnus columbianus [sensu lato] küçük kuğu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), cüce kuğu (CITES 1994)
Cygnus columbianus columbianus, Cygnus columbianus [sensu stricto]ıslıkçı kuğu, ıslıklı kuğu (KaracanOxford 1985), ıslıkçalan kuğu, tundra kuğusu (Boyla 2001)
Cygnus columbianus bewickii, Cygnus bewickii Bewick kuğusu (KaracanOxford 1985), cüce kuğu, küçük kuğu (Boyla 2001), küçük kuğu kuşu, tundura kuğu kuşu
Cygnus cygnusötücü kuğu (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), ötücü kuğu kuşu (Karol 1963), şarkıcı kuğu kuşu, bağıran kuğu, baykuş sesli kuğu, vahşi kuğu, yabani kuğu, at kuğu*
Anserini, Anserinae [sensu stricto : excl. Cereopsini, Cygnini] (SYN of Anserini [sensu lato])kazlar (Boyla 2001)
Brantasiyah kazlar (Boyla 2001)
Branta bernicla [sensu lato: incl. hrota & nigricans]yosun kazı (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), karaca kaz, kara kaz, siyah kaz, karagerdan kaz (CITES 1994 [karagedan kaz]), karagerdanlı kaz, hilalli kaz, boynu hilâlli kaz (ArkınHayAns 1980), boynu-hilâlli kaz (Karol 1963), boynuhilalli kaz (KaracanOxford 1985), boynuhilalli Kanada kazı, boynuhalkalı kaz, kolyeli kaz, yakalı kaz, kravatlı kaz, dövüşen kaz, Baltık kazı (Akçakaya & Bilgin 1986), brent kazı, branta
Branta bernicla bernicla or Branta bernicla [sensu stricto: excl. hrota & nigricans] Sibirya yosun kazı, Rus boynuhilalli kazı, Rus boynu hilâlli kazı (ArkınHayAns 1980)
Branta bernicla hrota or Branta hrota ak karınlı yosun kazı, Atlantik boynuhilalli kazı, Atlantik boynu hilâlli kazı (ArkınHayAns 1980)
Branta nigricans [sensu lato: incl. orientalis]
Branta bernicla nigricans or Branta nigricans nigricans kara karınlı yosun kazı
Branta bernicla orientalis or Branta nigricans orientalis Pasifik boynuhilalli kazı, Pasifik boynu hilâlli kazı (ArkınHayAns 1980)
Branta ruficollisala kaz (Somçağ 1982/3/4), kızıl kaz, kızılboyunlu kaz (Akçakaya & Bilgin 1986), kırmızıboyunlu kaz, kırmızı gerdanlı kaz (Kiziroğlu 1987), kızılgerdan kaz (CITES 1994), kırmızıgöğüslü kaz, Sibirya kazı (Baran & Yılmaz 1984; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), Siberya kazı
Branta leucopsisak yanaklı kaz (CITES 1994; Boyla 2001), akyanaklı kaz (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), akbaş kaz, akbaş, beyaz yüzlü kaz (Baran & Yılmaz 1984), ala kaz, deniz kazı, midye kazı, rahibe kazı
Branta sandvicensisHawaii kazı (KaracanOxford 1985), Havai kazı (CITES 1994), Hawaii yabani kazı, yabani küçük kaz, néné
Branta hutchinsii
Branta hutchinsii hutchinsii
Branta hutchinsii taverneri Taverner Kanada kazı (CITES 1994)
Branta hutchinsii leucopareia tundra kazı (CITES 1994)
Branta hutchinsii minima gıdaklayan Kanada kazı (CITES 1994), cüce Kanada kazı
Branta hutchinsii asiatica
Branta canadensis [sensu lato: incl. hutchinsii]Kanada kazı (CITES 1994; KaracanOxford 1985; Boyla 2001)
Branta canadensis [sensu stricto: excl. hutchinsii]
Branta canadensis canadensis
Branta canadensis interior
Branta canadensis parvipes
Branta canadensis moffitti
Branta canadensis maximabüyük Kanada kazı
Branta canadensis fulva
Branta canadensis occidentalis
Philacte canagica or Chen canagica or Anser canagicus Bering kazı (Boyla 2001), imparator kazı, güvercin kazı, renkli Alaska kazı
Chen caerulescens or Anser caerulescenskar kazı (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Boyla 2001), Kutup kazı, kutup kazı (KaracanOxford 1985 [küçük harfle başlıyor]), beyaz kaz, mavi kaz
Chen caerulescens caerulescens [sensu lato] küçük kar kazı
!SYN Chen caerulescens caerulescens [sensu stricto] mavi kaz (Kuru 1987)
!SYN Chen caerulescens hyperboreus beyaz kaz (Kuru 1987)
Chen caerulescens atlanticus büyük kar kazı
Chen rossii or Anser rossii Ross kazı, küçük kar kazı (Boyla 2001), beyaz cüce kaz
Ansergri kazlar
Anser indicusçizgili kaz, çizgili başlı kaz, Hint kazı (Boyla 2001)
Anser brachyrhynchus küçük tarla kazı (Boyla 2001), pembe ayaklı kaz (KaracanOxford 1985),, gillik
Anser anser; Anser cinereusboz kaz (Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), gri kaz, külrengi kaz, kurşuni kaz (KaracanOxford 1985), yaban kazı (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Çanakçıoğlu 1982; Kuru 1987), yabani kaz
Anser anser anser Batı yaban kazı
Anser anser rubrirostris Doğu yaban kazı
Anser anser var. domesticusevcil kaz (KaracanOxford 1985), kaz*, badik*, badi*, badı*, bodu*, papa*, ibi*, külü*
gusak*, guska*, goska*

JUV kaz yavrusu, yavru kaz, kaz palazı, palaz*, palas*, badı*, badi*, badik*, bodik*, bidik*, bıdık*, fidik*, vidik*, vidi*, fidi*, bıdı*, bıcık*, bıcı*, bici*, bılik*, bıdan*, babış*, bibi*, biba*, patir*, pepil*, çuri*, ibi*, mını*, mini*, muni*
DOMadi kaz
DOMToulouse kazı, Fransız kazı § sanayi tipi Toulouse kazı; tarım tipi Toulouse kazı
DOMEmden kazı, Embden kazı, Alman kazı
DOMBresse kazı
DOMAlsas kazı, Alzas kazı, Alsace kazı
DOMBourbonnais kazı
DOM [Alm. Lockengans]Tuna kazı, kıvırcık Tuna kazı
Anser cygnoides or Anser cygnoidkuğu kazı, Çin kazı (Boyla 2001), Kanada kazı
Anser cygnoides cygnoides
Anser cygnoides var. domesticusÇin kazı, Gine kazı
Anser fabalis [sensu lato : incl. serrirostris] ekin kazı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4), tarla kazı (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), tarla yaban kazı (Baran & Yılmaz 1984), mavzer, fasulye kazı
Anser fabalis [sensu stricto] tayga tarla kazı
Anser fabalis fabalis Batı tayga tarla kazı
Anser fabalis johanseniBatı Sibirya tayga tarla kazı
Anser fabalis middendorffii Doğu Sibirya tayga tarla kazı
Anser serrirostristundra tarla kazı, kalıngagalı kaz
Anser serrirostris serrirostris Doğu Sibirya tundra tarla kazı
Anser serrirostris rossicus Batı tundra tarla kazı
Anser albifronssakarca* (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), sakarca kaz (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), sakarca kazı (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987), seherce*, ak alınlı kaz (KaracanOxford 1985), beyaz alınlı kaz (Kuru 1987), ak alınlı büyük kaz ᴀᴛ, büyük ak alınlı kaz, beyaz alınlı çöl kazı, çöl kazı, karabaşlı yabani kaz, kara kaz (Baran & Yılmaz 1984)
Anser albifrons albifrons, Branta albifrons, Anas albifrons
Anser albifrons flavirostris, Anser flavirostrisGrönland beyaz alınlı kazı, Grönland kazı
Anser erythropusküçük sakarca (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), küçük sakarca kazı (Akçakaya & Bilgin 1986), küçük akalınlı kaz, akalınlı küçük kaz ᴀᴛ, cüce kaz (Baran & Yılmaz 1984)
Anatinae [sensu lato], Boschinae, Dafilinae, Marecinae, Querquedulinae, Sibirionettinae, Spatulinaeördekler (Boyla 2001), anatine
Merganetta armatasel ördeği
Tadorninikuşaklı ördekler, alkuşaklı ördekler, al kuşaklı ördekler (ArkınHayAns 1980)
Chloephaga pictaMacellan kazı, Patagonya kazı
Chloephaga poliocephala külrengi başlı ördek
Alopochen aegyptiacaMısır kazı (Akçakaya & Bilgin 1986), Nil kazı (CITES 1994; Boyla 2001)
Tadorna tadornasuna (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), hanım ördeği, kadın ördeği, kuşaklı ördek (Baran & Yılmaz 1984), al-kuşaklı ördek (Karol 1963; HayatHayAns 1966 [319. sayfa]), al kuşaklı ördek (ArkınHayAns 1980), al kuşaklı kaz (ArkınHayAns 1980), ak kuşaklı ördek, akkuşlaklıördek (KaracanOxford 1985 [tamamen bitişik]), kıyı ördeği, Sibirya kazı, sultani kaz § UYARI Halk dilindeki suna ˂ sona sözü «dişi ördek» anlamındadır ve bu ördek türü için özel olarak kullanılmamaktadır.
Tadorna canagri başlı angıt (Boyla 2001), Güney Afrika ördeği
Tadorna ferruginea angut*, angıt* (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ankıt*, ankut* (Kuru 1987), angıt ördeği, angut kazı*, ank kazı, andık, pas renkli angıt (Kiziroğlu 1987), kazarka (Karol 1963), kasarka, kasarka ördeği, baklan kaz
Tadorna tadornoidesAvustralya iri ördeği, Avustralya sunası (Boyla 2001)
Tadorna variegataYeni Zelanda sunası (Boyla 2001)
Tadorna cristataibikli al kuşaklı ördek (ArkınHayAns 1980)
Merginitestereburunlular, testeregagalı ördekler, dalıcı ördekler, dalgıç ördekler, deniz ördekleri
Histrionicus histrionicussoytarı ördeği, palyaço ördeği (Boyla 2001), kolyeli ördek
Clangula hyemalistelkuyruk (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kılkuyruk, uzunkuyruk, uzunkuyruklu ördek, kutup dalıcıördeği (KaracanOxford 1985), Kutup altıngözü, yalı ördeği
Polysticta stellerikara gözlü pufla (Boyla 2001), Şimal ördeği, Steller ördeği
Somateria puflalar (Boyla 2001)
Somateria fischerigözlüklü pufla (Boyla 2001)
Somateria spectabilissüslü pufla (Boyla 2001), kral denizördeği, kral ördeği
Somateria mollissimapufla (Boyla 2001; Özkoç 2012), pufla ördeği, pufla kazı (Gözcelioğlu 2002), pupla, pupla ördeği, pupla kazı (Akçakaya & Bilgin 1986), iri deniz ördeği, bayağı deniz ördeği, adi boz ördek, Kuzey ördeği, eider, ayder
Somateria mollissima dresseri Amerika denizördeği
Melanitta & Histrionicus & Bucephala & Clanguladeniz ördekleri (Boyla 2001)
Melanittadeniz ördeği, kara ördek
Melanitta perspicillatayamalı ördek (Boyla 2001), büyük denizördeği (KaracanOxford 1985)
Melanitta fusca [sensu lato: incl. deglandi]kadife deniz ördeği, kadife ördek (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), beyaz bantlı ördek (Baran & Yılmaz 1984), bayağı kara ördek, kara ördek (Somçağ 1982/3/4)
Melanitta fusca [sensu stricto: excl. deglandi]
Melanitta deglandi [sensu lato]ak kanatlı kara ördek
Melanitta nigra [sensu lato: incl. americana]
Melanitta nigra [sensu stricto: excl. americana] bayağı kara ördek, kara ördek (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kara patka, siyah ördek, küçük kara ördek (Somçağ 1982/3/4), tekir ördeği, deniz ördeği
Melanitta americanaAmerika kara ördeği (Boyla 2001)
Bucephala albeolaak yanaklı ördek (Boyla 2001)
Bucephala clangulaaltıngöz (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), altıngöz ördek, altıngöz ördeği, altın gözlü ördek (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), dalgıç ördek, spatül ördeği, gürlü kuşu, küleyen ördeği
Bucephala islandicaİzlanda altıngözü (Boyla 2001)
Mergellus albellussütlabi (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), sütlâbi (Çanakçıoğlu 1982), sütlabi beyaz tarakdiş, ak tarakdiş (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986), beyaz tarak dişli ördek (Çanakçıoğlu 1982), küçük testeregagalı ördek, küçük testere-gagalı ördek (Karol 1963), testeregagalı küçük ördek ᴀᴛ, küçük deniz ördeği, su ördeği
Lophodytes cucullatusbaşlıklı tarakdiş (Boyla 2001)
Mergustarakdiş, tarakdişler (Boyla 2001), testereburun, testeregagalı (KaracanOxford 1985), testeregagalı ördek, desteregaga ördek, testerekuşu (Demirsoy 1998 [sayfa: 374; dizin dışı]), bahri
Mergus octosetaceus Brezilya tarakdişi
Mergus merganserbüyük tarakdiş (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), büyük testeregagalı, büyük testere-gagalı ördek (Karol 1963), büyük testeregagalı ördek, testeregagalı büyük ördek ᴀᴛ, testeregagalı ördek, testereburun, tarakdiş (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986), tarak dişli ördek (Baran & Yılmaz 1984)
Mergus serratorküçük tarakdiş (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986), tarakdiş (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), tepeli testereburun, tepelikli testereburun, tepelikli ördek (Baran & Yılmaz 1984), sorguçlu testereburun, kızılgerdanlı testeregagalı (KaracanOxford 1985), kızılgöğüslü testeregagalı ördek, kızılgöğüslü büyük ördek
Mergus squamatusÇin tarakdişi
Cairininitüneyici ördekler, ağaçta tüneyen ördekler, misk ördekleri
Cairina moschatamisk ördeği, Güney Amerika misk ördeği (HayatHayAns 1966 [319. sayfa]), Moskof ördeği (CITES 1994), Amerikan ördeği (CITES 1994; Boyla 2001), Hint ördeği
Cairina moschata sylvestris
Cairina moschata var. domesticaBerbesitan ördeği, Türk ördeği
Aix sponsaorman ördeği (Boyla 2001), ağaçlık ördeği, siyahkarınlı ağaç ördeği, Kuzey Amerika ağaç ördeği, vud ördeği, Amerika yabanördeği, Karolina ördeği, Karolin ördeği, Karoline ördeği, Karolayna ördeği, Carolina ördeği
Aix galericulatamandarin ördeği (Boyla 2001), mandarin, Çin ördeği, gelin ördeği
Callonetta leucophryskızıl sırtlı ördek (Boyla 2001)
Aythyini, Fuligulinaedalıcı ördekler, dalıcı yaban ördekleri, dalgıç ördekler, kızılbaşlı ördekler
Hymenolaimus malacorhynchosmavi ördek
Sarkidiornis melanotos [sensu lato : incl. sylvicola]ibik gagalı ördek (CITES 1994)
Pteronetta hartlaubii Hartlaub ördeği (CITES 1994)
Cyanochen cyanopteramavikanatlı kaz
Marmaronetta angustirostrisyaz ördeği (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), dargaga, dar gagalı ördek (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), ince gagalı ördek
Asacornis scutulatabeyaz kanatlı ördek (CITES 1994)
Rhodonessa caryophyllaceapembe başlı ördek (CITES 1994)
Netta rufinaMacar ördeği* (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kızılbaş ördek (Karol 1963), kızılbaşlı ördek, pas rengi ördek (Kiziroğlu 1987), pas renkli ördek, tepeli fiyo ördeği (İzmirli 1949)
Netta peposacagülgagalı
Netta erythrophthalma
Aythyapatka, patkalar (Boyla 2001), dalağan (Akçakaya & Bilgin 1986), dalıcı ördek, dalıcı yabanördeği, dalgıç ördek, dalgıçördek (KaracanOxford 1985), balıkçıl ördek § Bulgarca patka патка sözünden geçen alıntıdır (Eren 1999). Güney İslav dillerinde (Bulgarca, Makedonca, Sırpça) patka патка "ördek" demektir.
Aythya nyrocapasbaş patka (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), pasbaş dalağan (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), pasbaş (Baran & Yılmaz 1984 [94. sayfada yalnızca pasbaş olarak geçiyor]), akgözlü ördek (Kiziroğlu 1987), akgöz (CITES 1994), beyazgöz, tütünrengi dalıcı yabanördeği
Aythya baeriak gözlü patka (CITES 1994; Boyla 2001)
Aythya americanaAmerika elmabaşı (Boyla 2001), Amerikan elmabaşı (CITES 1994), Amerika kızılbaşlı ördeği, kızılbaş patka, kızılbaş ördek
Aythya ferinaelmabaş patka (Somçağ 1982/3/4; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), elmabaş ördek (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), elmabaş*, almabaş*, alimbaş, kızıl ördek, Avrupa kızılbaşlı ördeği, kızılımsı esmer dalıcı ördek, kızılımsı esmer dalıcı yabanördeği, kamış dalgıç ördeği, kamış dalıcı ördeği, boz dalağan (Akçakaya & Bilgin 1986)
Aythya valisineriabüyük elmabaş (CITES 1994), kızılgözlü kara Amerikan ördeği, Kuzey Amerika dalıcı yabanördeği, Kuzey Amerika yabanördeği, büyük elmabaş (Boyla 2001)
Aythya fuligulatepeli patka (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), tepeli dalağan (Akçakaya & Bilgin 1986), tepeli kara ördek (Kiziroğlu 1987), tepeli ördek, sorguçlu ördek, püsküllü ördek, sazlık balıkçıl ördeği (Karol 1963), sazlık dalıcı ördeği, siyah dalıcı ördek, siyah dalıcı yabanördeği
Aythya novaeseelandiaeYeni Zelanda dalgıç ördeği, Yeni Zelanda dalgıçördeği (KaracanOxford 1985), Yeni Zelanda patkası (Boyla 2001)
Aythya collarishalkalı patka (CITES 1994; Boyla 2001), halkalı-gagalı dalgıç ördeği, boynuhalkalı ördek
Aythya marila karabaş patka (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), karabaş ördek, deniz dalağanı (Akçakaya & Bilgin 1986), gaga kökü ak ördek (Kiziroğlu 1987), akgaga (CITES 1994), büyük dalgıçördek (KaracanOxford 1985 [Aythya marina]), boz dalıcı ördek, boz dalıcı yabanördeği, İskandinav dalıcı ördeği, İskandinav dalgıç ördeği, Kuzey yabanördeği
Aythya affinisküçük dalgıç ördek, küçük dalgıçördek (KaracanOxford 1985), küçük deniz ördeği (CITES 1994), morbaş patka (Boyla 2001)
Anatiniyüzey ördekleri (Boyla 2001 [Anas]), yüzücü ördekler, yüzeyde beslenen ördekler, su sıçratan ördekler, bataklık ördekleri, ırmak ördekleri
Amazonetta brasiliensisAmazon ördeği (Boyla 2001)
Sibirionetta formosa or Anas formosaBaykal çamurcunu, Baykal çamur ördeği, Formoza çamurcunu (CITES 1994), sarı yanaklı ördek (Boyla 2001)
Spatula querquedula or Anas querquedulaçıkrıkçın (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çıkırıkçın, bıldırcın ördeği (Karol 1963), ağustos ördeği (Baran & Yılmaz 1984), yaz bağırtlak ördeği, bağırtlak (CITES 1994), ?bartlak*
Spatula versicolor or Anas versicolorkırçıllı ördek (Boyla 2001)
Spatula platalea or Anas platalea kızıl kaşıkgaga
Spatula discors or Anas discorsmavi kanatlı çamurcun (CITES 1994), mavi kanatlı bağırtlak ördek, mavi kanatlı ördek (Boyla 2001)
Spatula cyanoptera or Anas cyanopteratarçın renkli çamurcun (CITES 1994), tarçın renkli bağırtlak, ördekkızıl ördek
Spatula smithii or Anas smithiiKap kaşıkgagası (Boyla 2001)
Spatula clypeata or Anas clypeatabayağı kaşıkgaga (CITES 1994), kaşıkgaga (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kaşıkgaga ördeği, kaşık-gaga ördeği (Karol 1963), kaşıkçın (Kiziroğlu 1987), kaşıkçı ördek, kaşıkçı ördeği, kaşıkçı kuşu, kaşıkburun, kepçeburun*, kepçegaga*, kepçel (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), genişgagalı ördek, patka
Spatula rhynchotis or Anas rhynchotismavikanatlı kaşıkgaga
Mareca [Anas subgenera Mareca, Eunetta, Chaulelasmus]
Anas strepera or Mareca streperaboz ördek (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bozördek (Akçakaya & Bilgin 1986), külrengi ördek (Kiziroğlu 1987)
Anas falcata or Mareca falcatabüyük çamurcun (CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), çengelli ördek (CITES 1994)
Anas penelope or Mareca penelope ıslıkçın (Somçağ 1982/3/4), Avrasya ıslıkçını, ıslıkçı, ıslıkçı ördek (Kiziroğlu 1987), ıslıklı ördek (Baran & Yılmaz 1984), fiyu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), fiyo* (Akçakaya & Bilgin 1986), fiyo ördeği, fiu (Kiziroğlu 1987), kızılbaş ördek, çöl ördeği
Anas americana or Mareca americana Amerika ıslıkçını, Amerika fiyusu (CITES 1994; Boyla 2001), Amerikan yaban ördeği (CITES 1994), Amerikan ördeği
Anas sibilatrix or Mareca sibilatrix Şili fiyusu (Boyla 2001)
Anas undulatasarıgaga
Anas luzonica Filipin ördeği
Anas laysanensisLaysan çamurcu ördeği, Laysan ördeği (CITES 1994)
Anas wyvillianaHawaii ördeği (CITES 1994)
Anas poecilorhyncha [sensu lato : incl. zonorhyncha, superciliosa] benekgaga
Anas platyrhynchosyeşilbaş (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), yeşilbaş ördek (Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987; CITES 1994), yeşilbaşlı ördek, yeşilboyunlu yaban ördeği, yaban ördeği (Karol 1963), yabani ördek, yabanıl ördek, yassıgagalı ördek
Anas platyrhynchos platyrhynchos
yeşil ördek*, yeşil*, yeşim*, göğel ördek*, göğel*, gövel*, güvel*, keler*, kiler*, alaş*

JUV kiriz*
Anas platyrhynchos conboschas
Anas platyrhynchos oustaleti, Anas oustaletibataklık ördeği (CITES 1994)
Anas platyrhynchos var. domesticusevcil ördek, ev ördeği, badi*, bati*, batya*, bat*, batbat*, badıbadı*, badı*, bodi*, bodu*, bödü*, badasin*, batasin*, papa*, papi*, babi*, bibi*, babış*, babuş*, bıbık*, bibik*, ibiş*, şibi*
gövel*, suna*, patar*
ger*, ger ördek*
JUV ördek yavrusu, yavru ördek, ördek palazı, bıcı*, bıcık*, bıdı*, bıdık*, bidik*, bodik*, kirik*, paytak*, vırık*, vidi*, vivi*, şıdı*
DOMPekin ördeği, Kenan Evren ördeği*
DOMHint koşucu ördeği, Hint ördeği
DOMRouen ördeği
DOMAylesburry ördeği
DOMDuclair ördeği
DOMCayuga ördeği, cayuga, çayugas ördeği, kayaga
DOMİsveç ördeği
DOMElsböri
DOMCaroline ördeği
DOMOrpington ördeği
DOMNantes ördeği
DOMHuttegem ördeği
DOMKaki-Campbell ördeği
DOMFransız ördeği
DOMLabrador ördeği
Anas rubripes, Anas obscuraAmerika kara ördeği (CITES 1994), kara ördek, karaördek (KaracanOxford 1985), esmer ördek (CITES 1994; Boyla 2001)
SYN Anas rubripes rubripes
SYN Anas rubripes tristis
SYN ( = tristis) Anas rubripes obscura
Anas diazi or Anas fulvigula diazi Meksika ördeği (CITES 1994)
Anas fulvigula [sensu lato : incl. diazi]
Anas fulvigula [sensu stricto : excl. diazi] alacalı ördek (CITES 1994)
Anas creccaçamurcun (Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), çamurcu, çamurcu ördeği, çamur ördeği, yeşilkanatlı çamurcu ördeği, çakırkanat, çakırkuşu, cure (Çanakçıoğlu 1982), cüce ördek (Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984), kış yaban ördeği, kış bağırtlak ördeği, bağırtlak ördeği, bağırtlak ördek, bağırtlak, ıslıklı ördek, tıkırdak*, çıkrıkçın, kirkör, kırkır*, eğrikoca, kara ördeği, krikördek (CITES 1994)
Anas carolinensisAmerika çamurcunu (Boyla 2001), yeşilkanatlı bağırtlak ördek
Anas andium And çamurcunu
Anas flavirostris [sensu lato : incl. andium]
Anas flavirostris [sensu stricto : excl. andium]
Anas capensispelerinli çamurcun (CITES 1994), Kap ördeği (Boyla 2001)
Anas erythrorhynchakırmızı gagalı ördek (Boyla 2001)
Anas bahamensisak gerdanlı kılkuyruk (CITES 1994; Boyla 2001), beyaz yanaklı kılkuyruk (CITES 1994)
Anas acutakılkuyruk (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kıl kuyruk (Çanakçıoğlu 1982; Kuru 1987), kızılkuyruk (sic) (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004 [7 kere kızılkuyruk 3 kere de kılkuyruk olarak]), kılkuyruk ördek, kılkuyruk ördeği, kılkuyruklu ördek, kılördek (Akçakaya & Bilgin 1986), kıl ördeği, kılıçkuyruk, bizkuyuk*, bizkuyruk ördek, uzunkuyruklu ördek
Anas bernieriMadagaskar çamurcunu (CITES 1994)
Anas chathamica or Pachyanas chathamica
Anas chlorotisYeni Zelanda çamurcunu (CITES 1994)
Anas aucklandica [sensu lato : incl. chlorotis, nesiotis]
Anas aucklandica [sensu stricto] kahverengi çamurcun (CITES 1994)
Anas nesiotisKampbel çamurcunu (CITES 1994)
Dromornithidae


Neoaves
Columbea
Mirandornithes, Phoenicopterimorphae


Phoenicopteriformes flamanlar (Karol 1963), flamankuşları, flamingolar (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002)
Palaelodidae
Adelalopus
Phoenicopteridaeflamangiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), flamanlar (Kuru 1987), flamankuşugiller, flamingogiller, flamingolar (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
spp.flaman, flamankuşu, flaman kuşu (Kosswig 1947), flamingo, flamengo, filemengo, filaman, filâman (Duran 1958), flamant, telli turna kuşu, , telli turna (Duran 1958 [169. sayfa: Bu incecik bacaklı, uzun boyunlu kuşa telli turna denir; Ü.Ç: flamingo resminin altyazısı olarak])
Phoenicopterus chilensis
Şili flamanı, Şili flamingosu (CITES 1994; Boyla 2001)
Phoenicopterus ruber [sensu lato : incl. roseus]
flaman kuşu (Karol 1963), flamankuşu (KaracanOxford 1985), flamingo (Karol 1963; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Phoenicopterus roseus, Ph. ruber roseus [Eski Dünya]pembe flaman, pembe flamankuşu, pembe flamingo, büyük flaman, büyük flamingo, Avrupa flamanı, adi flamankuşu, flaman, flamankuşu, flamingo (Somçağ 1982/3/4 [ruber]; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; CITES 1994; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004 [ruber]), flamengo, kalkan kazı*, kınalı kaz
Phoenicopterus ruber, Ph. ruber ruber [Yeni Dünya]Amerika flamanı, Amerikan flamingosu
Phoenicopterus ruber glyphorhynchusGalapagos flamingosu
Phoeniconaias minor or Phoenicopterus minor
küçük flaman, küçük flamingo (Boyla 2001), cüce flaman, cüce flamingo (CITES 1994), Afrika flamankuşu
Phoenicoparrus
Phoenicoparrus andinus or Phoenicopterus andinus
And flamanı, And flamankuşu, And flamingosu (CITES 1994)
Phoenicoparrus jamesi or Phoenicopterus jamesi
küçük And flamingosu (CITES 1994), James flamingosu


Podicipediformesbatağanlar, yumurtapiçleri (Gözcelioğlu 2002), yumurta piçleri (Baran & Yılmaz 1984), loplu dalgıçlar (Kiziroğlu 1987), dalgıçkuşları (HayatHayAns 1966 [Ü.Ç: bu kaynakta dalgıç kuşu adı Podicipediformes üyeleri için kullanılırken, Gaviiformes üyeleri lun olarak geçiyor]), dalgıçkuşlar
Podicipedidae, Colymbidae-1 batağangiller, batağanlar (Boyla 2001), yumurtapicigiller, yumurtapiçigiller (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), yumurta-piçigiller (Karol 1963), yumurtapiçleri, yumurta piçleri (Kuru 1987) § UYARI Karol 1963 Colymbidae adını Podicipedidae değil Gaviidae anlamında kullanmış.
spp.batağan, dalağan, dalağan kuşu*, dalgan kuşu*, dalgıç (Kosswig 1947), dalgıç kuşu (HayatHayAns 1966), su hanımı, su angıtı
Podilymbus podicepskalın gagalı batağan (CITES 1994; Boyla 2001), yassıgagalı yumurtapiçi, gagası iki renkli dalgıç kuşu (HayatHayAns 1966)
Podilymbus gigasAtitlan batağanı (CITES 1994)
Tachybaptus ruficollis; Tachybaptus fluviatilisküçük batağan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), küçük yumurta piçi (Kiziroğlu 1987), küçük bahri, minik batağan, gerçek yumurtapiçi, yumurtapiçi (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), yumurta piçi (Karol 1963 [Podiceps ruficollis]; Kuru 1987), bahri, ırmak dalgıcı (Karol 1963 [Podiceps fluviatilis]), ?bozcabatak*, ?bosçabatak* § MÜKERRER Karol 1963: 114. sayfa ırmak dalgıcı (Podiceps fluviatilis, A. Flusstaucher, F. grèbe, İ. little grebe): Dalgıçkuşları (Pygopodes) t.ının yumurta-piçigiller (Podicipedidae) f.sından (bk) bir kuş türü. Uzunluğu 25 cm. O. Avrupa ve O. Asya'da yaşar. 283. sayfa yumurta piçi (Podiceps ruficollis, A. Haubentaucher, F. grèbe castagneux, İ. little grebe): Dalgıçkuşları (Pygopodes) t.ının yumurta-piçigiller (Podicipedidae) f.sından (bk) bir kuş türü. Uzunluğu 24 cm. Tüyleri kara, kahverengi, yeşil karışıktır. O. ve G. Palearktik bölge ve Afrikada göl ve su birikintilerinde yaşar. Ü.Ç: Genişletilmiş ikinci baskısı niteliğindeki Biyoloji Terimleri Sözlüğü'nde ise ırmak dalgıcı maddesinde tamamen farklı bir kuş (ırmak kırlangıcı) tanımlanıyor: 292. sayfa ırmak dalgıcı (Sterna fluviatilis, A. Fluss Seeschwalbe, F. sterne, İ. common tern) Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından 40 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Asya'da göl ve ırmak kenarlarında yaşayan bir tür.
Tachybaptus dominicusMeksika dalgıç kuşu (HayatHayAns 1966)
Aechmophorus occidentaliskuğu yumurtapiçi, kuğu dalgıç kuşu (HayatHayAns 1966), Batı dalgıç kuşu (HayatHayAns 1966), Batı batağanı
Podiceps grisegenakızılboyun batağan (Somçağ 1982/3/4;), kızıl boyunlu batağan (Boyla 2001), kızılboyunlu batağan (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), kırmızıboyun batağan, kırmızı boyunlu batağan (Kiziroğlu 1987), kırmızı boyunlu yumurtapiçi (Baran & Yılmaz 1984), kırmızı boyunlu dalgıç (Kuru 1987), kırmızı boyunlu dalgıç kuşu (HayatHayAns 1966)
Podiceps cristatuselmabaş batağan, elmabaş (Karol 1963; Kuru 1987), bahri (Baran & Yılmaz 1984; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), behri*, beyeri, tepeli batağan (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), tepeli yumurta piçi (Kiziroğlu 1987), tepeli dalgıç (Karol 1963; Kuru 1987), tepeli dalgıçkuşu, büyük tepeli dalgıç kuşu (HayatHayAns 1966), büyük tepeli yumurtapiçi, süslü yumurtapiçi, bayağı batağan, batağan (Somçağ 1982/3/4), dalgıç, ibikli, taraklı ördek, karabatak
Podiceps aurituskulaklı batağan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kulaklı yumurtapiçi (Baran & Yılmaz 1984), kulaklı dalgıç (Kuru 1987), kulaklı dalgıç kuşu (HayatHayAns 1966), Slovenya dalgıçkuşu (HayatHayAns 1966 [kulaklı dalgıçkuşu Amerika türlerinin en iyi bilineninidir. Eski Dünya'da da bulunu, fakat oralarda daha çok «Slovenya dalgıçkuşu» adıyla tanınır; Ü.Ç: sayfada türlerin hepsi ayrı (dalgıç kuşu) yazılırken, bu cümlede her ikisi de bitişik (dalgıçkuşu) yazılmış]), kıçbacak*, kurli kuşu-1 [Dytes auritus]
Podiceps micropterus or Rollandia microptera kısakanatlı batağan, altınrenkli yumurtapiçi
Podiceps taczanowskiipuna dalgıçkuşu, Taczanowsky batağanı
Podiceps nigricollis karaboyun batağan (Somçağ 1982/3/4), kara boyunlu batağan (Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), karaboyunlu batağan (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), kara-boyunlu dalgıç (Karol 1963), kara boyunlu dalgıç kuşu (HayatHayAns 1966), siyah boyunlu dalgıç (Kuru 1987), siyah boyunlu yumurtapiçi (Baran & Yılmaz 1984)


Columbimorphae


Mesitornithiformes
Mesitornithidaemesitgiller, uzunbacaklıyelveler
Monias benschiBensch sutavuğu
Mesitornis unicolormezit kuşu, mezit, mesit, uzunbacaklı yelve


Pteroclidiformesbağırtlaklar, çöltavukları, çöl-tavukları (Karol 1963)
Pteroclididaebağırtlakgiller, bağırtlaklar (Boyla 2001), çöltavuğugiller (ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), çöl-tavuğugiller (Karol 1963), bozkırtavuğugiller, step tavuğugiller (Baran & Yılmaz 1984), step tavukları (Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), uçantavuklar
spp.bağırtlak, bağırtlak kuşu, çöl kekliği
§ Bu kuşların adı bağırmak ya da bağırtmak fiilinden gelmez; bağır ismine -lak/lek eki getirilerek kurulmuştur (Eren 1999). Bağırtlak sözünün t'si inorganiktir yani sonradan türemedir ve aslını -nûr içinde yatsın- Kaşgarlı Mahmut 1072 yılında Bağdat'ta yazmaya başladığı Divânu Lügati't-Türk adlı sözlüğünde kaydetmiştir: bağırlak بغرلق Marko Polo'nun 1300 yılında yayımlanan seyahatnamesinde bargherlac biçiminde yer alır.
BİRİNCİL ETİMOLOJİ
[bağrını suya daldırdığından] : Kuşumuz, insandan uzak bozkırlarda, kurak alanlarda kuluçkaya yatar. Erkekleri karın/göğüs = bağır tüylerini suya batırarak su depolarlar ve bu şekilde uzun mesafeler uçarak yuvadaki yavrulara su götürürler. Kuşu yuvasında gözlemlemek zordur. En kolay gözlemlenebildiği yerler, avcıların pusuya yattığı su birikintileridir. Kuşun bağrını suya daldırıp çıkarması çok kolay gözlemlenen tipik davranıştır ve Türkler de adını buna dayanarak koymuştur.
İKİNCİL ETİMOLOJİ
[bağrı lekeli olduğundan] : Kırgızların verdiği карабоор (karaboor = karabağır) sözü dayanak alınabilir.

Pterocles alchata kılkuyruk bağırtlak (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kılkuyruk step tavuğu (Baran & Yılmaz 1984), kılkuyruk kuşu, Arap tavuğu (Karol 1963), biz kanatlı tavuk (İzmirli 1949)
Pterocles alchata alchataPirene orman tavuğu (İzmirli 1949), ganga
Pterocles alchata caudacutusArap tavuğu, ḳatā kuşu (< Arapça قطا ) [Arapçadan Kürtçeye (qetê, qitik, ketik) de geçmiştir]
Nyctiperdix decoratus or Pterocles decoratuskara yüzlü bağırtlak
Nyctiperdix bicinctus or Pterocles bicinctusçift bantlı bağırtlak
Nyctiperdix lichtensteinii or Pterocles lichtensteinii küçük bağırtlak (Boyla 2001), Lihtenştayn kum çulluğu
Nyctiperdix indicus or Pterocles indicus – "katay-ı küdri (?)" (Çakmak & Işın 2005)
Syrrhaptes gutturalis or Pterocles gutturalissarıgerdanlı bağırtlak
Syrrhaptes coronatus or Pterocles coronatus taçlı bağırtlak (Karol 1963; Boyla 2001)
Syrrhaptes senegallus or Pterocles senegallus benekli bağırtlak (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kurakçıl bağırtlak
Syrrhaptes exustus or Pterocles exustuskahverengi bağırtlak (Boyla 2001), kahverengi karınlı bağırtlak, kahverengi karınlı step tavuğu (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), Senegal bağırtlağı
Syrrhaptes orientalis or Pterocles orientalisbağırtlak* (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bartlak*, bayağı bağırtlak, kum bağırtlağı (Karol 1963), kum bağırtlak kuşu, karakarın step tavuğu, siyah göğüslü step tavuğu (Baran & Yılmaz 1984), bağrıkara, kayakuşu, ?corlak*
Syrrhaptes paradoxuspaçalı bağırtlak (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001), bağırtlak (Baran & Yılmaz 1984), bağırtlak kuşu (Kuru 1987), bağırtlak kuşu (Karol 1963), bağırtlakkuşu (ArkınHayAns 1980), falçatalı bağırtlak (Gözcelioğlu 2002), Pallas çöl tavuğu, çöl tavuğu, step tavuğu, kum tavuğu, bozkır tavuğu, şaşa, faust
Syrrhaptes tibetanus Tibet bağırtlağı, Tibet bağırtlak kuşu


Columbiformes güvercinimsiler (KaracanOxford 1985), güvercinler (Kosswig 1947; Yalvaç 1965; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), güvercingiller, kumru ve güvercinler çᴠʀ [˂ İng. pigeons and doves]
Columbae [suborder] – güvercinler (Karol 1963), hemmamiye
Columbidaegüvercingiller (Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), güvercinler (Kuru 1987)
spp.güvercin*, gövercin*, göğercin*, güğercin*, badiye*, hamam, hamame, kebuter, kefter, güvercin ve kumru çᴠʀ [˂ İng. pigeons and doves] (Petek 2004 [Güvercin ve kumruların diğer kuşlarda rastlanmayan en ilginç özelliği yavrularını beslemek için sütümsü bir salgı salgılamalarıdır. ... Güvercinler ile kumruları diğer kuşlardan ayıran bir diğer özellik de su içme biçimleridir. Bütün kuşlar gagalarına bir yudum su alıp başlarını geriye atarak yuttukları halde, güvercin ve kumrular tıpkı memeliler gibi suyu emerek içerler.]) § Yılmaz & Boz 2012: Küçük yapılı kuşlar genellikle kumru, iri yapılılar ise güvercin olarak adlandırılır (Petek, 2004); Ü.Ç: kaynağında (Petek 2004) bu ya da buna benzer böyle bir yargı bulunmuyor ve yalnızca İngilizceden çevrinti olan yukarıdaki ikircikli "güvercin ve kumru" adlandırması geçiyor. Görünüşe göre (eğer başka bir kaynak yerine yanlışlıkla Petek 2004 yazılmamışsa) İngilizce Vikipedi'de geçen «In ornithological practice, "dove" tends to be used for smaller species and "pigeon" for larger ones» cümlesinden çevirdikleri anlaşılıyor..

A.1 Columbidae [sensu stricto : excl. Turturinae]güvercingiller (Karol 1963), güvercinler, hamamiye
A.2 Turturinea, Peristeridae, Streptopelidae kumrugiller (Karol 1963 [Peristeridae])
Gifford 1941 :
B.1 Treronidae
B.2 Columbidae [: Columbinae, Macropygiinae]
B.3 Peristeridae [: Zenaidinae, Turturinae, Geopeliinae, Peristerinae, Chamaepeliae, Phabinae, Geotrygoninae]
jboyd.net :
C.1 Columbinae [: Zenaidini, Columbini] – ↓
C.2 Claravinae – ↓
C.3 Raphinae [: Phabini, Raphini, Treronini, Turturini, Ptilinopini] – ↓

Columbinae [: Zenaidini, Columbini]gerçek güvercinler, kaya güvercinleri, cüce güvercinler
Zenaidini [: Starnoenas, Geotrygon, Leptotrygon, Leptotila, Zenaida, Zentrygon], Leptotilinae
Geotrygonbıldırcın güvercini
Geotrygon montanakırmızı bıldırcın kumrusu (Karakaya 2012)
Zenaida asiaticaakkanatlı kumru
Zenaida melodakukuli güvercini (İzmirli 1949 [Melopelia meloda; Alm. Die Schlgtaube oder Der kukuli])
Zenaida macrourayaslı kumru, matemli kumru, ağlayan kumru, Antil kumrusu, uzun kuyruklu kumru (Boyla 2001)
Columbini [sensu lato : Macropygiini + Columbini]
Macropygiini (SYN of Columbini [sensu lato])
Ectopistes migratoriusgöçmen güvercin (Petek 2004), göçmen kumru, göçebe güvercin (KaracanOxford 1985), göçücü güvercin, gezici güvercin (Bozkurt 1960), yolcu güvercini, yabani güvercin (Bozkurt 1960), Kanada kumrusu, ektopist
Columbini [sensu stricto] (SYN of Columbini [sensu lato])
Patagioenas speciosa Amerika güvercini
Patagioenas nigrirostris kısagagalı güvercin
Streptopelia kumrular (Boyla 2001)
Streptopelia tranquebaricakızıl kumru
Streptopelia orientalisbüyük üveyik (Boyla 2001), Doğu üveyiği
Streptopelia turtur [ötümü: turr-turr]üveyik* (Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Petek 2004 [Streptopelia oenas]; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), üveyk (İbrahim Hakkı 1933 [Üveyk denilen yabani diğer küçük bir nevi ormanlarda yaşar]; Karol 1963; Kiziroğlu 1987), öveyik*, eveyik*, eveyk*, efeyik*, iveyik*, eygeyik*, ifik*, evik*, evek*, üvek*, övek*, veyik*, veyyik*, orman kumrusu, kızıl kumru, yabani kumru, durdur*, turturu*, turta*, kürrük*, yusufçuk, adi kumru (Çanakçıoğlu 1982; Kuru 1987), bayağı kumru, kumru (KaracanOxford 1985)
Streptopelia lugenskaraca üveyik
Streptopelia semitorquatakızılgöğüslü kumru, kızıl gözlü kumru
Streptopelia decaocto [ötümü: guu-guu'uk-guk]kumru* (İbrahim Hakkı 1933; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), gumra*, gumura*, evcil kumru, dere kumrusu (Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), derekumrusu (KaracanOxford 1985 [tamamen bitişik]), gülen kumru (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Kuru 1987), kolyeli kumru (Çanakçıoğlu 1982), yakalı kumru, gerdanlı kumru, Türk kumrusu, Türk güvercini (Çanakçıoğlu 1982), kuskuğuk, kusguguk, gukku*, hokku*, gugusku*, guguftu*, gugute*, guguk*, guguk kuşu*, gugukçuk* (Yılmaz & Savaş & Ertuğrul 2012 [Sık sık kumru ve güvercin tanımı birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Halk arasında "gugukçuk" olarak bilinen kumru, güvercinden daha küçük, zarif ve ince kuyrukludur]) guguşçuk*, gugucuk*, yusufçuk*,yusufcuk (İbrahim Hakkı 1933 [Yabani halde yaşayan güvercin familyasına mensup bir de kumrular vardır. Bu zarif ve naif hayvanların Avrupa'da ve bizde bir tek nevi mevcuttur. Yusufcuk dediğimiz bu nevi 30 santim boyunda sırtı kumrala çalar külrenginde, gözleri ve ayakları kırmızı, kuyruk kalemleri (tüyleri) siyahtır]), yüsüfçük*, guldur*, adostum kuşu*, üsküdara gidelim, hakuran, hakkuran, hakvuran, hak kuşu
Streptopelia roseogriseaAfrika kumrusu (Boyla 2001)
Streptopelia roseogrisea roseogrisea
Streptopelia roseogrisea arabica
Streptopelia roseogrisea risoria or Streptopelia risoriakafes kumrusu (Boyla 2001), Berberistan güvercini (KaracanOxford 1985)
DOM
Spilopelia senegalensis or Streptopelia senegalensisküçük kumru (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), küçük üveyik, İstanbul kumrusu, markalı kumru, benekli kumru, lekeli kumru, Senegal üveyiği (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Nesoenas mayeri or Streptopelia mayeripembe güvercin
Columbagüvercinler (Boyla 2001)
Columba junoniaebüyük defne güvercini (Boyla 2001), defne güvercini
Columba palumbustahtalı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Petek 2004; Özkoç 2012), tahtalı güvercin (Kiziroğlu 1987; Gözcelioğlu 2002), tahtalı güvercini, tahta güvercini, orman yaban güvercini, orman güvercini, ağaç güvercini (ArkınHayAns 1980), halkalı*, halkalı güvercin, boynuhalkalı güvercin, gerdanlıklı güvercin, alaboyun (Çanakçıoğlu 1982), ?alâbahta*, yaban güvercini, kuskuğuk (İbrahim Hakkı 1933 [Bizim erkeğine Kuskuğuk adı verdiğimiz beyaz gerdanlı büyük nevi de yine ormanlarda yaşar]), ?gağ döktü*, üveyik, üveyk, kumru
§ Türkçe tahtalı ile Moğolca tagtaa arasında etimolojik bağlantı kurulabilir mi bilemiyorum. Günümüz Moğolcasında (Halka) тагтаа (tagtaa) adı güvercinler (Columba spp.) için kullanılmakta, kumru ve üveyikler (Streptopelia spp.) içinse хүүрзгэнэ (hüürzgene) denmektedir: Columba palumbus (ойн тагтаа), Columba oenas (хүнхэл тагтаа), Columba livia (хөхвөр тагтаа), Columba livia domestica (хөхөмдөг тагтаа), Columba rupestris (хадны тагтаа), Columba eversmanni (хүрэвтэр тагтаа), Streptopelia decaocto (буулгат хүүрзгэнэ), Streptopelia turtur (өрнийн хүүрзгэнэ), Streptopelia orientalis (дорнын хүүрзгэнэ), Streptopelia senegalensis (өөдсөн хүүрзгэнэ)

Columba trocazMadeira güvercini (Boyla 2001)
Columba bolliiküçük defne güvercini (Boyla 2001)
Columba oenasgökçe güvercin (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Oğurlu 1988; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), gökçe (Çanakçıoğlu 1982), gökçeli*, kökçeli*, gök*, yazı göğü*, gök güvercin* (Karol 1963), gökgüvercin (KaracanOxford 1985), mavi güvercin (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), yeşilbaş güvercin, kovuk güvercini, yabani güvercin (Oğurlu 1988),hopal* (˂ Ermenice Հոբալ hopal), ?gallep*, ?kallep*
Columba eversmanniTürkmen güvercini (Boyla 2001)
Columba liviakaya güvercini (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987 [sayfa: 447]; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Petek 2004; Özkoç 2012), kayalık güvercini (Kuru 1987 [sayfa: 455; fakat indekse konmamış]), kır güvercini, yaban güvecini (Petek 2004), yabani güvercin (Duran 1958), adi güvercin, güvercin (Çanakçıoğlu 1982), dağ kıtı, dağ kıyıtı, lap güvercini*, kayapa*, dürrek*, dobak*, boran*, tahtalı güvercini-2 (İbrahim Hakkı 1933 [Pek büyük farklar husule getirmesine rağmen bütün ehli güvercinlerin müşterek ceddi olmak üzere tahtalı güvercini (columba livia) denilen yabani güvercin gösterilebilir. ... Takriben 34 santimetre boyunda olan tahtalı güvercininin tüyleri kurşuni, boynunun yanları madeni parlaklığı havi yeşil renktedir. Kanatlarının üzerinde kara bir şerit vardır. Kuyruksokumu beyazdır. Hemen bütün Avrupa, Asya ve şimali Afrika'ya yayılmış bulunan bu hayvan taş kovukları, eski duvar delikleri içine yuva yapar; Ü.Ç: tahtalı güvercini adı altında tanımlanan kuş C. palumbus (tahtalı; 40-42 cm, boynunun yanları beyaz lekeli, kanadı beyaz şeritli, ormanda yaşar) değil, açıkça C. livia (kaya güvercini; 31-34 cm, boynunun yanları parıltılı gök-yeşil, kanadı siyah şeritli, kayalıklarda) türüdür; İbrahim Hakkı'nın "bizim erkeğine Kuskuğuk adı verdiğimiz beyaz gerdanlı büyük nevi de yine ormanlarda yaşar" tanımlaması ise C. palumbus türünü işaret ediyor.])

ghioghergin güvercin
Jugargen Güvercin
Türkçe Güvercin (كوكرجن ˂ Göğercin ˂ göğer[mek] + -cin) sözünün ikibuçuk asırlık Avrupa ornitoloji (kuş bilimi) kaynaklarında geçen en eski biçimi Latin alfabesine Jugargen olarak transkribize edilmiş. Bu jugargen transkripsiyonu muhtemelen *gugarjen yazımının metatetik biçimidir.


Columba livia var. domestica (A)şehir güvercini (Boyla 2001), cami güvercini (İbrahim Hakkı 1933 [Leylekler ve kırlangıçlar gibi yarı ehli halde meskenlerimiz civarında yaşayan güvercinler (cami güvercinleri) tahtalı güvercini ile üveyk arasında orta bir nevidir]), cami kuşu*, yabik*
footless urban pigeon ipkesiği (kendim 10 Temmuz 2017 Facebook) § Şehir güvercinlerinin uçurumlar için ideal olan ayak yapısı şehirde yaşamaya uygun değil. İki karışlık atık dikiş ipliği yolda yürürken ya da çöp kıyısında yemlenirken ayaklarına dolanıyor ve yumuşak gagaları da o ipleri kesemiyor. Yürüdükçe parmaklara ipler daha sıkı dolanıyor, bu sefer de parmaklara kan gidimi azalıyor ve bir süre sonra parmaklar kopuyor. Kopan kısımlar nasırlaşıp yumrulaşıyor.
Columba livia var. domestica (B)evcil güvercin (Petek 2004), ev güvercini, evkuşu*, ahırkuşu*, kuş* (Kürkçüoğlu 2011 [Urfa'da güvercinler halk arasında kısaca "kuş" olarak isimlendirilirler])
yetişkin eke*
yavrugüvercin palazı, palak*, balak*, cızlak*, cızık*, vizik*, vizzik
yeni uçmaya başlayan yavrumanak*
crop milkgüvercin sütü, kuş sütü, kuşsütü, süt*
göğsünden ötme kuğurdama, kuğurma, kuğurtu, güvercin kuğurtusu, üveyme, dem çekme (Petek 2004; Yılmaz & Boz 2012 [Güvercinlerin ötüşüne "dem çekme" adı verilir])
göğsünden ötmek kuğurdamak, kuğurmak (Türkçe Sözlük 1966 [(Güvercin) Ötmek]), üveymek (Türkçe Sözlük 1966 [(Güvercin, kumru gibi kuşlar göğsünden) Ötmek]), dem çekmek
çığırtkan (lure)pırıltı (Yılmaz & Boz 2012 [Aşağıda güvercin sahibinin elinde tuttuğu beyaz renkli bir güvercini, gökyüzündeki güvercine göstermesine halk arasında pırıltı adı verilir]), parıltı (Yılmaz & Boz 2012), parlak, av güvercini (Bozkurt 1960), tuzak güvercini (Bozkurt 1960)
yere doğru dalışa geçip konmadan tekrar yükselmeleri fışkırma
güvercin besleme sanat ve uğraşıgüvercincilik, kuşçuluk* (Kürkçüoğlu 2011)
yapısına göre 1auzun gagalı, tartaç
yapısına göre 1bkısa gagalı, töme
yapısına göre 2apaçalı*, paçalı güvercin*, çakşırlı güvercin*, çağşırlı güvercin*, tumanlı*
yapısına göre 2bpaçasız, tumansız*
yapısına göre 3atepelikli, tepeli güvercin, sorguçlu güvercin, kepezli güvercin*, takkalı güvercin*, perçemli güvercin, kekilli güvercin* § tekkepez* (tekgugul*); çiftkepez*; kara cübbeli; arap takke perçem; balina güvercini*; Brezilya tepeli güvercini; Hollanda tepeli güvercini; Rus tepeli güvercini
yapısına göre 3btepeliksiz
kullanımına göre gruplar ve ona bağlı evcil güvercin ırklarıELRT 2013 listesi esas alınarak düzenlenmiş ve önünde sıra numarası bulunmayanlar tahmini olarak yerleştirilmiştir:
0001 F 11 = ↓
0001 = Avrupa standart numarası (yalnızca Entente Européenne d' Áviculture et de Cuniculture tarafından hazırlanan ELFP / ELRT / LERP listesine girenler; girmeyenlerde sıra numarası yok)
F = SDA / SBI / IDS ülke kodu
11 = güvercinin ayağına takılacak olan halkanın milimetrik ölçüsü. Eğer 7 + 11 gibi iki rakam bulunursa: küçük rakam paçasız, büyük rakam ise paçalı olanın halka çapıdır.
0000 Aʟᴍ Formentaubenpigeons de forme İɴɢ utility pigeonssüs güvercinleri (Yılmaz & Boz 2012 [Bu güvercinlerin performanslarına dikkat edilmez. Sadece dış görünüş ve güzellikleri için yetiştirilirler]), form tipi güvercinler (Yılmaz & Boz 2012) § Alabadem, Burmalı, Çiçi, Demkeş, Fırfırlı, Göğsüak, Hünkari, İçağlı, İskenderun, İstanbullu, Karakan, Ketme, Kızılbaş, Selçuk, Taklambaç, Tavuskuyruk, Yaşmaklı
... → 0001 0002 0003 0048 0058 Aʟᴍ Riesentauben İɴɢ giant pigeonsdev güvercinler (İbrahim Hakkı 1933), iri yapılı güvercinler
... Fʀ Pigeon Qoffi ou Beldi de KairouanKayrevan güvercini
0001 Aʟᴍ RömerRomain İɴɢ Runt F 11 – Roma güvercini (İbrahim Hakkı 1933), Roma dev güvercini (İbrahim Hakkı 1933)
0002 Aʟᴍ Ungarische RiesentaubeGéant Hongrois İɴɢ Hungarian Giant Pigeon H 15 – Macar dev güvercini
0003 Aʟᴍ MontaubanMontauban İɴɢ Montauban F 11 – Montauban güvercini
... → 0004 0005 0019 – İtalyan süs güvercinleri § Parmigiano güvercini
0004 Aʟᴍ PiacentinoPiacentino İɴɢ Piacentino I 11 – Piacentino güvercini
0005 Aʟᴍ RomagnoloRomagnol İɴɢ Romagnol I 13 – Romagnoy güvercini
0006 Aʟᴍ MondainMondain İɴɢ French Mondain F 11 – Fransız Mondain güvercini
0007 Aʟᴍ CarneauCarneau İɴɢ Carneau F 9 –
0008 Aʟᴍ CauchoisCauchois İɴɢ Cauchois F 10 –
0009 Aʟᴍ GiertaubeGier İɴɢ Gier F 9 – Gier güvercini
0010 Aʟᴍ Mühlhausener NutztaubePigeon Mulhousien İɴɢ Mulhouse Pigeon F 10 –
0011 Aʟᴍ SaarlandtaubePigeon de la Sarre İɴɢ Saar Pigeon D 9 –
0012 Aʟᴍ TexanerTexan İɴɢ Texan Pioneer ESKT 10 – Teksas güvercini
0013 Aʟᴍ RevelloisRevellois İɴɢ Revellois F 10 –
0014 Aʟᴍ Gascogne-TaubeBleu de Gascogne İɴɢ Gascogne Pigeon F 9 –
0015 niye boş burası?
0016 Aʟᴍ Criador LusitanoCriador Lusitano İɴɢ Criador Lusitano P 10 –
0017 Aʟᴍ Picard HaubeHuppé Picard İɴɢ Crested Picard F 9 –
0018 Aʟᴍ Soultzer HaubeHuppé de Soultz İɴɢ Crested Soultz F 9 –
0019 Aʟᴍ SottobancaSottobanca Italien İɴɢ Italien Sottobanca I 11 – Sottobanca güvercini, Sotobanca güvercini
0020 Aʟᴍ Sottobanca, franz. ZuchtrichtungSottobanca Francais İɴɢ Sottobanca, french type F 10 –
0021 Aʟᴍ Prachener KanikKanik İɴɢ Prachen Kanik CZ 8 –
0022 Aʟᴍ Mährischer StrasserStrasser de Moravie İɴɢ Moravian Strasser CZ 9 –
0023 Aʟᴍ StrasserStrasser İɴɢ Strasser D 10 –
0024 Aʟᴍ LuchstaubeLynx İɴɢ Polish Lynx D 9 – karakulak güvercin
0025 Aʟᴍ Coburger LercheAlouette de Cobourg İɴɢ Coburg Lark, Coburg pigeon D 9 – Koburg güvercini
0026 Aʟᴍ Show AntwerpShow Antwerp İɴɢ Show Antwerp GB 11 –
0027 Aʟᴍ Show HomerShow Homer İɴɢ Show Homer GB 11 –
0028 Aʟᴍ Exhibition HomerExhibition Homer İɴɢ Exhibition Homer GB 11 –
0029 Aʟᴍ Genuine HomerGenuine Homer İɴɢ Genuine Homer GB 10 –
0030 Aʟᴍ Giant HomerGiant Homer İɴɢ American Giant Homer, Giant Homer ESKT 10 –
0031 Aʟᴍ American Show RacerShow Racer Americain İɴɢ American Show Racer ESKT 9 –
0032 Aʟᴍ Deutsche SchautaubePigeon de beauté Allemand İɴɢ German Beauty Homer D 9 –
0033? / 0034? – gezici güvercin [˂ Fʀ voyageur] (BüyükLarousse 1986)
0033 Aʟᴍ Niederländische SchönheitsbrieftaubeVoyageur de beauté Néerlandais İɴɢ Dutch Beauty Homer NL 9 –
0034 Aʟᴍ Belgische AusstellungsbrieftaubeVoyageur Belge d'exposition İɴɢ Belgian Beauty Homer B 9 –
0035 Aʟᴍ Lütticher AusstellungsbrieftaubeVoyageur Liégeois İɴɢ Beauty Homer de Liege B 8 –
0036 Aʟᴍ Ungarische SchönheitsbrieftaubeVoyageur Hongrois İɴɢ Hungarian Beauty Homer H 12 –
0037 Aʟᴍ LahoreLahore İɴɢ Lahore D 11 – Lahor güvercini, şirazi
0038 Aʟᴍ LibanontaubeLibanais İɴɢ Lebanon D 9 – ?Lübnan müsevveti
... İɴɢ Irjani, Urnari, Lebanonamberi (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu.
... İɴɢ Irinfili, Lebanonsırtıkızıl (Yılmaz & Boz 2012), abalı* § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu. Vücut tüylerinin tamamı siyah ve sadece sırt kısmı kızıl renklidir
... İɴɢ Shikli, Shicki, Lebanonkınıfırlı (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu.
... İɴɢ Shikli, Shickinakışlı (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu
0039 Aʟᴍ Syrische WammentaubeBeyrouth İɴɢ Syrian Dewlap GB 10 –
... İɴɢ Msawad, Msawwad, Syrian Dewlapmüsevvet (Yılmaz & Boz 2012), müsevet*, müsevved*, müseyid* § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu
... İɴɢ Rehani, Reehani, Syrian Dewlapbuludi (Yılmaz & Boz 2012), naheşli* § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu.
... İɴɢ Sharabi, Syrian Dewlap (Yılmaz & Boz 2012), ağ güvercin, şarabî (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Suriye sınırına yakın bölgeler. Dalıcı.
... İɴɢ Mawardi Dewlapmeverdi* (Yılmaz & Boz 2012), mevrendi*, merdi* § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu. Renk varyeteleri: kızıl, sarı
... Aʟᴍ Adana Wammentaube İɴɢ Adana DewlapAdana güvercini, Adana dalıcı güvercini, adana (Yılmaz & Boz 2012), adanalı, Adana yerlisi, yerli, cins, kocabaş § Adana, Mersin. Dalıcı. Töme (kısa gaga) ve tartaç (uzun gaga) olmak üzere iki tipte Adana cinsi vardır. Tartaç daha çok Adana ve Ceyhan yöresi yetiştiricileri tarafından tercih edilir. Töme ise Tarsus'da yoğun olarak gözlenir. Mersin ve civarinda ise iki tipde yoğun olarak bulunur.
... İɴɢ Bayroumi, Beirouthbayramlı (Yılmaz & Boz 2012), karanfilli*, payami* § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu.
0040 Aʟᴍ Syrische Gelockte WammentaubeFrisé Syrien İɴɢ Syrian curled Dewlap F 9 –
... İɴɢ Mfattel, Syrian Dewlapfırfırlı (Yılmaz & Boz 2012), ?fitilli § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu.
0041 Aʟᴍ Basraer WammentaubeMessager de Bassorah İɴɢ Basra Dewlap F 9 –
0042 Aʟᴍ DamascenerDamascène İɴɢ Damascene, Damascus, Booz, Buz GB 9 – istanbullu (Yılmaz & Boz 2012), istanbullu güvercin, elagöz* (ela göz güvercin), karagöz* (karagöz güvercin), muz*, buz*, boz güvercin § Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Filo uçucusu ve süs.
... aynalı güvercin, benekli güvercin, Şam güvercini, şamlı § Şam beneklisi, aynalı Şam güvercini; Şam pırlantası, pırlantalı Şam güvercini; Şam kelebeği
... İstanbullu × Bağdadi ; İɴɢ Shafari, Omarişafra, safra (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Filo uçucusu ve süs.
... Selçuklu × İstanbullu – istanbullu kırkkuyruk (Yılmaz & Boz 2012) § Osmaniye. Filo uçucusu ve süs.
0043 Aʟᴍ Ägyptischer SeglerSwift Egyptien, pigeon du Caire İɴɢ Egyptian Swiftالحمام المصري GB 8 – Mısır kırlangıcı, Kahire güvercini
?... – mısıri (Yılmaz & Boz 2012), musuri*, mısırlı*, mısr*, mısır*, güllü* § Bütün bölgeler. Dalıcı.
0044 Aʟᴍ Syrischer SeglerSwift Syrien İɴɢ Syrian Swift GB 9 –
0045 Aʟᴍ MittelhäuserPigeon de Mittelhausen İɴɢ Mittelhause Pigeon D 9 –
0046 Aʟᴍ SpaniertaubePigeon Espagnol İɴɢ Spanish Pigeon D 9 –
0047 Aʟᴍ Briver FarbenkopfTéte couleurée de Brive İɴɢ Briver Blackhead F 10 –
0048 Aʟᴍ Piestanauer RiesentaubeGéant Piestanois İɴɢ PiestanauGiant Pigeon SK 11 –
0049 Aʟᴍ MarthamMartham İɴɢ Martham GB 9 –
0050 niye boş burası?
0051 Aʟᴍ Ronsenaar (Renaisien)Renaisien İɴɢ Renaisien B 9 –
0052 Aʟᴍ RoubaisienRoubaisien İɴɢ Roubaisien F 9 –
0053 Aʟᴍ SmyterSmijter İɴɢ Smyter B 9 –
0054 Aʟᴍ Beneschauer TaubePigeon de Benesov İɴɢ Benesov Pigeon CZ 10 –
0055 Aʟᴍ ManotteManotte d'Artois İɴɢ Manotte F 9 –
0056 Aʟᴍ MariolaMariola İɴɢ Mariola P 10 –
0057 Aʟᴍ MariolinhaMariolinha İɴɢ Marolinha P 8 –
0058 Aʟᴍ Mallorca-RiesentaubeGéant Majorquin İɴɢ Mallorca Giant Pigeon E 10 –
0059 Aʟᴍ BergamascoBergamasque İɴɢ Bergamasco I 10 –
0060 Aʟᴍ Slowenische WeißkopftaubeTête blanche de Slovénie İɴɢ Slowenien Whitehead SLO 9 –
0061 Aʟᴍ Blauer SovaterBleu de Sovat İɴɢ Blue Sovater H 9 –
0062 Aʟᴍ Buga-TaubePigeon de Buga İɴɢ Buga pigeon H 12 –
0063 Aʟᴍ Abu-Abse-WammentaubeAbu Abse İɴɢ Abu Abse-Dewlap D 8 – Karaperçemli (Yılmaz & Boz 2012), Karakaşlı* § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu
0064 Aʟᴍ Schlesischer FarbenkopfTête colorée de Silésie İɴɢ Silesian Colourhead CZ 9 –
0065 Aʟᴍ Polnische SchönheitsbrieftaubeVoyageur Polonais İɴɢ Polish Beauty Homer PL 9 –
0066 Aʟᴍ Batschkaer SchautaubeVoyageur de Batschca İɴɢ Batschca Beauty Homer SRB 9 –
0067 Aʟᴍ Magaña BrieftaubeVoyageur Magaña İɴɢ Magaña Beauty Homer E 9 –
0068 Aʟᴍ MusafertaubePigeon Musafer İɴɢ Musafer pigeon AFG (NL) 9 – misafir [< Ar. ‫müsâfir مُسَافِرٌ ‬‎ «sefer eden, yolcu» Türkçede ise: «konuk ضيف»]
... İɴɢ fleet flierfilo uçucuları, filo uçucusu (Yılmaz & Boz 2012 [havada herhangi bir dalma, takla atma, dönme vs. hareketi yapmaz, ancak toplu halde gökyüzünde uçarlar]) § Ağ, Amberi, Bağdat, Baştankara, Bayramlı, Buludi, Burmalı, Çakçırlı, Çiçi, Dervişaliler, Fırfırlı, Halebî, İskenderum, İspir, İspir Bağdadi, İstanbullu, Karaperçemli, Karakuyruk, Keşpir, Kınıfırlı, Mazoni, Meverdi, Müsevvet, Nakışlı, Safra, Sırtıkızıl, Yaşmaklı
... İɴɢ Burmali Aʟᴍ Burmali Mövchenburmalı (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu ve süs.
... İɴɢ Urfalı Aʟᴍ Urfali Mövchençiçi (Yılmaz & Boz 2012) § Şanlıurfa. Filo uçucusu ve süs
... İɴɢ Syrian Taqlajidervişali, dervişaliler (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu.
... İɴɢ Syrian Halabi Aʟᴍ Halabi Tümmlerhalebi (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu.
... – İspir (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Filo uçucusu.
... – İspir Bağdadi (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Filo uçucusu.
... İɴɢ Aranskeşpir, keşpir güvercin, kespir (Yılmaz & Boz 2012) § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu. Renk varyeteleri: sinekli keşpir, çil keşpir, beyaz kuyruklu keşpir, dragon keşpir, ispir keşpir, posta keşpir
... İɴɢ Mazonimazoni (Yılmaz & Boz 2012), akkuyruk* § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu.
... – Trakya yerlisi (Yılmaz & Boz 2012) § Kırklareli, Tekirdağ ve çevresi. Filo uçucusu. Renk varyeteleri: beyaz (saf beyaz), kanarya (sarı), pal (kırmızı, kızıl, kızıl güvercin), murakat (siyah), zavrak (mavi, siyah çizgili mavi, küllü), tekir (çakmaklı zavrak)
... – yoz (Yılmaz & Boz 2012), tokur* § Denizli. Filo uçucusu
... – yarış güvercinleri (Yılmaz & Boz 2012), posta güvercinleri (Yılmaz & Boz 2012 [Bu güvercinlerde herhangi bir vücut şekli, büyüklüğü, rengi ya da ayırıcı özelliğe dikkat edilmez. Sadece hız, dayanıklılık, hedefine varması ve yuvasına geri dönmesi gibi özelliklere dikkat edilir. Posta güvercinleri maraton yarışlarında 1.000 km uçabilir])
... İɴɢ Homer, Racing pigeon, Homing pigeon, Messengerposta (Yılmaz & Boz 2012) § Bursa, İstanbul, İzmir ve Manisa. Yarış.
0100 Aʟᴍ Warzentaubenpigeons caronculés İɴɢ wattle pigeonssiğilli güvercinler, siilli güvercinler (İbrahim Hakkı 1933 [bu güvercinlerin gagaları ve gözleri etrafında ibik gibi pürtüklü ve pamuk gibi yumuşak deri teşekkülatile (lahmi zait) mütemayizdir]), siğil gagalı güvercinler
0101 Aʟᴍ CarrierCarrier İɴɢ Carrier GB 10 – carrier güvercini (İbrahim Hakkı 1933), İngiliz posta güvercini, daralınlı taklacı
0102 Aʟᴍ Indianer BarbAnglais İɴɢ Barb, English barb pigeon GB 10 – İngiliz kancalı güvercini, ?indihana
0103 Aʟᴍ Deutsche IndianerIndien type Allemand İɴɢ German Barb D 9 –
0104 Aʟᴍ DragoonDragon İɴɢ Dragoon GB 10 – ejderha güvercini (İbrahim Hakkı 1933)
... İɴɢ Bagdad, Aʟᴍ Bagadette, Fʀ Bagadaisbağdad (Yılmaz & Boz 2012), bağdat, Bağdat güvercini (İbrahim Hakkı 1933), bağdadi, bağdadı*,bağdadiye, bağdatlı*, posta burunlu*, homoma* § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu.
0105 Aʟᴍ Nürnberger Bagdette, Pagadette, Pavdotte, Bagotten, Pagadotten Taube, Hocker TaubeBagadais de Nuremberg İɴɢ Scandaroon D 10 – iskenderun (Yılmaz & Boz 2012) § İskenderun. Filo uçucusu ve süs. Renk varyeteleri: beyaz, siyah, kızıl, sarı
0106 Aʟᴍ Fränkische Bagdette Fʀ Bagadais de Franconie İɴɢ Franconian Bagdad D 9 –
0107 Aʟᴍ Französische BagdetteBagadais Francais İɴɢ French Bagdad F 10 – Fransız bagadesi, bagades güvercini
0108 Aʟᴍ Steinheimer BagdetteBagadais de Steinheim İɴɢ Steinheim Bagdad D 9 –
0109 Aʟᴍ Ostrauer BagdetteBagadais d'Ostrava İɴɢ Ostrava Bagdad CZ 9 –
0110 Aʟᴍ Böhmische BagdetteBagadais de Bohême İɴɢ Bohemian Bagdad CZ 9 –
0111 Aʟᴍ Mährische BagdetteBagadais de Moravie İɴɢ Morovia Bagdad CZ 10 –
0112 niye boş burası?
0113 Aʟᴍ Spanische Flamenca-TaubeFlamenca İɴɢ Spain Flamenca E 9 –
0114 Aʟᴍ Polnische BagdetteBagadais Polonais İɴɢ Polish Bagdad PL 9 –
0115 Aʟᴍ Szolnoker BagdetteBagadais de Szolnok İɴɢ Szolnok Bagdad H 9 –
0116 Aʟᴍ Polnische WarzentaubePigeon caronculé Polonais İɴɢ Polish Wattle Pigeon PL 8 –
0117 Aʟᴍ Ostrowietzer WarzentaubePigeon caronculé 'd Ostrowiec İɴɢ Ostrowiec Wattle Pigeon PL 8 –
0118 Aʟᴍ Spanisches ErdbeeraugeOeil-de-fraise İɴɢ Spanish Strawberry Eye E 8 + 9 –
0200 Aʟᴍ Huhntaubenpigeons type poule İɴɢ utility pigeonstavuk güvercinler (İbrahim Hakkı 1933 [Şekil ve tavır itibarı ile tavuğa benzerler. Kuyrukları diktir]), tavuk tipi güvercinler
0201 Aʟᴍ Florentine, FlorentinertaubePoule Florentin İɴɢ Florentine I 10 –
Floransa güvercin
0202 Aʟᴍ Huhnschecke, HuhnscheckeltaubePoule Hongrois İɴɢ Hungarian A 10 –
Macar tavuk güvercini, benekli tavuk güvercin
0203 Aʟᴍ Malteser, MaltesertaubePoule Maltais İɴɢ Maltese A 10 –
Malta güvercini, Malta tavuğu güvercini (İbrahim Hakkı 1933)
0204 Aʟᴍ KingKing İɴɢ King ESKT 10 –
king, king guvercini
0205 + 0206 + 0207 – Modena güvercini
0205 + 0206 + 0207 gazzi –
gazzi güvercini, geyzi güvercini
0205 + 0206 + 0207 schietti –
0205 + 0206 + 0207 magnani –
magnani güvercini
0205 Aʟᴍ ModenaModène Anglais İɴɢ Modena (UK) GB 9 –
0206 Aʟᴍ Deutscher ModeneserModène Allemand İɴɢ German Modena D 7 –
0207 Aʟᴍ Triganino ModeneserTriganino de Modène İɴɢ Triganino Modena I 7 –
0208 Vukovarer HuhntaubePoule de Vukovar İɴɢ Vukovar HR 9? –
... –
besi güvercinleri, ticari güvercinler § King, Mondaines, Carneau
0300 Aʟᴍ Kröpfer, Kropftaubenpigeons boulants İɴɢ pouter, cropperkursaklı güvercinler (İbrahim Hakkı 1933 [bunların hususiyeti kursağına hava doldurarak son derece şişirmeleridir]), kursaklı güvercin, şişkinkursaklı güvercin, şişgerdanlı güvercin, şişboyunlu güvercin, gerdanını şişiren güvercin, balonlu güvercin, boulant
0301 Aʟᴍ Altdeutscher KröpferBoulant Allemand ancien İɴɢ Old German Cropper D 9 –
Alman şişgerdanlı güvercini, Aʟᴍan boulant'ı
0302 Aʟᴍ Holländischer KröpferBoulant Hollandais İɴɢ Dutch Cropper NL 12 –
Hollanda şişgerdanlı güvercini, şişgerdanlı Hollanda güvercini ᴀᴛ, Hollanda güvercini
0303 Aʟᴍ Pommerscher KröpferBoulant de Poméranie İɴɢ Pommeranian Cropper D 12 –
0304 Aʟᴍ VerkehrtflügelkröpferBoulant de Saxe pie İɴɢ Reversewing Cropper D 12 –
0305 Aʟᴍ ElsterkröpferBoulant Pie İɴɢ Elster Cropper D 8 –
0306 Aʟᴍ Norwich KröpferBoulant de Norwich İɴɢ Norwich Cropper GB 9 –
Norveç balonu
0307 Aʟᴍ Französischer KröpferBoulant Français İɴɢ French Pouter F 9 –
Fransız şişgerdanlı güvercini, Fransız boulant'ı
0308 Aʟᴍ Elsässer KröpferBoulant d'Alsace İɴɢ Alsace Cropper F 9 –
0309 Aʟᴍ Genter KröpferBoulant Gantois İɴɢ Ghent Cropper B 13 –
Gent şişgerdanlı güvercini
0310 Aʟᴍ Englischer GroßkröpferBoulant Anglais İɴɢ English Pouter GB 11 –
0311 Aʟᴍ Mährischer ElsterkröpferBoulant Pie de Moravie İɴɢ Morovian Magpie Cropper CZ 8 –
0312 Aʟᴍ Mährischer MorakBoulant Morak de Moravie İɴɢ Morovian Morak Cropper CZ 9 –
0313 Aʟᴍ Leuvener SignorBoulant de Louvain İɴɢ Leuven Pouter B 11 –
0314 Aʟᴍ Hana KröpferBoulant de Hana İɴɢ Hana Pouter CZ 11 –
0315 Aʟᴍ Bayrischer KröpferBoulant de Bavière İɴɢ Bavarian Cropper D 11 –
0316 Aʟᴍ Sächsischer KröpferBoulant de Saxe İɴɢ Saxon Cropper D 11 –
Saksonya şişgerdanlı güvercini, Saksonya boulant'ı
0317 Aʟᴍ Hessischer KröpferBoulant de Hesse İɴɢ Hessian Pouter D 8 –
0318 Aʟᴍ SteigerkröpferBoulant Steiger İɴɢ Steiger Cropper D 8 –
0319 Aʟᴍ StellerkröpferBoulant Steller İɴɢ Steller Cropper D 8 –
0320 Aʟᴍ Starwitzer Flügelsteller KröpferBoulant de Starwitz İɴɢ Starwitzer Cropper D 8 –
0321 Aʟᴍ Mährischer WeißkopfkröpferBoulant à tête blanche de Moravie İɴɢ Bohemian Cropper CZ 8 –
0322 Aʟᴍ Slowakischer KröpferBoulant Slovaque İɴɢ Slowakian Cropper SK(D) 9 –
0323 Aʟᴍ Schlesischer KröpferBoulant de Silésie İɴɢ Silesian Cropper D 8 –
0324 Aʟᴍ Thüringer KröpferBoulant de Thuringe İɴɢ Thurigian Cropper D 8 –
0325 Aʟᴍ Böhmischer EiskröpferBoulant Satin de Bohême İɴɢ Bohemian Ice Cropper CZ 8 –
0326 Aʟᴍ Aachener BandkröpferBoulant d'Aix la Chapelle İɴɢ Aachen Cropper D 8 –
0327 Aʟᴍ Voorburger SchildkröpferBoulant de Voorburg İɴɢ Voorburg Shield Cropper NL 8 –
0328 Aʟᴍ Liller KröpferBoulant Lillois İɴɢ Lille Pouter F 8 –
0329 Aʟᴍ Englischer ZwergkröpferBoulant Pigmy İɴɢ Pigmy Pouter GB 8 –
0330 Aʟᴍ Brünner KröpferBoulant Brunner İɴɢ Brunner Pouter CZ 7 –
0331 Aʟᴍ Amsterdamer KröpferBoulant d'Amsterdam, Pigeon Hollekropper İɴɢ Holle Cropper NL 8 –
Amsterdam balonlu güvercini, Hollekropper güvercini
0332 Aʟᴍ Horseman KröpferBoulant Horseman İɴɢ Horseman Pouter GB 8 –
0333 Aʟᴍ Valenciano Kröpfer ; Niederl. Zuchtrichtung. Fʀ Boulant de Valence ; type Hollandais İɴɢ Valencia Cropper ; Dutch type NL 8 –
0334 Aʟᴍ Marchenero KröpferBoulant Marchenero İɴɢ Marchenero Pouter E 8 –
0335 Aʟᴍ Rafeno KröpferBoulant Rafeno İɴɢ Rafeno Cropper E 8 –
0336 Aʟᴍ Colillano KröpferBoulant Colillano İɴɢ Colillano Cropper E 9 –
0337 Aʟᴍ Gaditano KröpferBoulant Gaditano İɴɢ Gaditano Cropper E 8 –
0338 Aʟᴍ Laudino Sevillano KröpferBoulant Laudino Sevillano İɴɢ Laudino Sevillano Cropper E 9 –
0339 Aʟᴍ Gorguero KröpferBoulant Gorguero İɴɢ Gorguero Cropper E 9 –
0340 Aʟᴍ Jiennense KröpferBoulant Jiennense İɴɢ Jiennense Cropper E 9 –
0341 Aʟᴍ Morillero KröpferBoulant Morillero İɴɢ Morillero Cropper E 8 –
0342 Aʟᴍ Moroncelo KröpferBoulant Moroncelo İɴɢ Moroncelo Cropper E 8 –
0343 Aʟᴍ Granadino KröpferBoulant Granadino İɴɢ Granadino Pouter E 8 –
0344 Aʟᴍ Canario KröpferBoulant Canario İɴɢ Canario Cropper E 8 –
0345 Aʟᴍ Böhmischer StellerkröpferBoulant Stavak İɴɢ Bohemian Steller Cropper CZ 8 –
0346 Aʟᴍ Niederbayerischer KröpferBoulant de Basse Bavière İɴɢ Lower Bavarian Cropper D 8 –
0347 Aʟᴍ Ungarischer RiesenkröpferBoulant Hongrois İɴɢ Hungarian Cropper H 10 –
0348 Aʟᴍ Schweizer KröpferBoulant Suisse İɴɢ Swiss Pouter CH 8 –
0349 Aʟᴍ Dänischer KröpferBoulant Danois İɴɢ Danish Cropper DK 8 –
0350 Aʟᴍ Waldviertler KröpferBoulant de Waldviertel İɴɢ Waldviertel Cropper A 8 –
0351 Aʟᴍ Österreichischer GanselkröpferBoulant Autrichien dominicain İɴɢ Austrian Magpie Cropper A 8 –
0352 Aʟᴍ Niederländischer LockenkröpferBoulant Néerlandais frisé İɴɢ Dutch Curled Cropper NL 9 –
0353 Aʟᴍ Vindol KröpferBoulant Vindola İɴɢ Vindola Pouter SLO 9 –
0400 Aʟᴍ Farbentaubenpigeons de couleur İɴɢ colour pigeonsçok renkli güvercinler
0401 Aʟᴍ BöhmentaubePigeon de Bohême İɴɢ Bohemian Pigeon D 8 –
0402 Aʟᴍ GimpeltaubeBouvreuil İɴɢ Gimpel, Archangel, Illyrian Pigeon D 7 –
fesli (galabarite.com : Стари Римљани су га звали "Columba Illyrica", Византинци "архангел", Турци "феслија", Аустријанци "илирски голуб", Немци "далматинска гимпла", а заједничко свима је било дивљење према овој изузетно лепој раси голубова), şakrak güvercin, cinperi güvercin (guvercinler.gen.tr), cinperi (halk etimolojisi ˂ Bʟɢ джимпели pl ˂ İɴɢ gimpel ˂ Aʟᴍ Gimpeltaube ˂ Gimpel «Pyrrhula pyrrhula»)
0403 Aʟᴍ EistaubeSatin İɴɢ Ice Pigeon D 7 + 11 –
mavi güvercin § Aʟᴍ glattfüßige gehämmerte Eistaube, Geschuppte Eistaube mit roter Iris, Schlesische Eistaube, Forellentaube : Silezya mavi güvercini
0404 Aʟᴍ Dänischer StieglitzChardonneret Danois İɴɢ Danish Suabian DK 8 –
0405 Aʟᴍ StartaubeÉtourneau İɴɢ Starling D 7 –
sığırcık güvercini
0406 Aʟᴍ Feldfarbentaube, glattfüssigBiset de couleur İɴɢ Field Pigeon, clean legged D 8 –
0407 Aʟᴍ Münsterländer FeldtaubeBiset Munsterois İɴɢ Munsterland Field Pigeon D 8 –
0408 Aʟᴍ HyazinthtaubeHyacinthe İɴɢ Hyacinth Pigeon NL 8 –
0409 Aʟᴍ LacenetaubeLacene İɴɢ Lacene Pigeon GB 9 –
0410 Aʟᴍ Aargauer WeißschwanzArgovien à queue blanche İɴɢ Argovien White Tail CH 9 –
0411 Aʟᴍ Berner GuggerCoucou Bernois İɴɢ Berne Guggerr CH 8 –
0412 Aʟᴍ Berner LercheAlouette Bernois İɴɢ Berne Lark CH 8 –
0413 Aʟᴍ Berner RieselkopfBernois à tête criblée İɴɢ Berne Tigerhead CH 8 –
0414 Aʟᴍ Berner SpiegelschwanzBernois à queue miroitée İɴɢ Berne Ribbon Tail CH 8 –
0415 Aʟᴍ Berner WeißschwanzBernois à queue blanche İɴɢ Berne White Tail CH 8 –
0416 Aʟᴍ Einfarbige SchweizertaubePigeon Suisse unicolore İɴɢ Swiss Self CH 8 –
... –
Luzern güvercini
0417 Aʟᴍ Einfarbige Luzerner TaubeLucernois unicolore İɴɢ Lucerne Self CH 9 –
tekrenkli Luzern güvercini
0418 Aʟᴍ Luzerner ElmerElmer Lucernois İɴɢ Lucerne Elmer CH 9 –
0419 Aʟᴍ Luzerner SchildtaubeBouclier Lucernois İɴɢ Lucerne Shield CH 9 –
0420 Aʟᴍ Luzerner KupferkragenLucernois à col cuivré İɴɢ Lucerne Copper Collar CH 9 –
0421 Aʟᴍ Luzerner GoldkragenLucernois à col doré İɴɢ Lucerne Gold Collar CH 9 –
sarıboyunlu Luzern güvercini
0422 Aʟᴍ Luzerner RieselkopfLucernois à tête criblée İɴɢ Lucerne Tigerhead CH 9 –
başıbenekli Luzern güvercini
0423 Aʟᴍ Luzerner WeißschwanzLucernois à queue blanche İɴɢ Lucerne White Tail CH 9 –
... (?0425 ?0463 ?0473) –
hilal güvercin
0424 Aʟᴍ Thurgauer ElmerElmer Thurgovien İɴɢ Thurgau Elmer CH 8 –
0425 Aʟᴍ Thurgauer MehlfarbigeThurgovien couleur farine İɴɢ Thurgau Crescent CH 8 –
0426 Aʟᴍ Thurgauer MönchMoine Thurgovien İɴɢ Thurgau Monk CH 8 –
0427 Aʟᴍ Thurgauer SchildtaubeBouclier Thurgovien İɴɢ Thurgau Shield CH 8 –
0428 Aʟᴍ Thurgauer WeißschwanzThurgovien à queue blanche İɴɢ Thurgau White Tail CH 8 –
0429 Aʟᴍ Wiggertaler FarbenschwanzQueue colorée de Wiggertal İɴɢ Wiggertal Colour Tail CH 8 –
0430 Aʟᴍ Züricher WeißschwanzZurichois à queue blanche İɴɢ Zurich White Tail CH 9 –
0431 Aʟᴍ Sankt Galler FlügeltaubeAiles colorée de Saint Gall İɴɢ Saint Gallen Wing Pigeon CH 8 –
0432 Aʟᴍ Süddeutsche KohllercheAlouette charbonnière İɴɢ South German Charcoal Lark D 8 –
0433 Aʟᴍ Süddeutscher TigermohrTête criblée d'Allemagne du sud İɴɢ South German Tigerhead D 8 –
0434 Aʟᴍ Süddeutscher WeißschwanzQueue blanche d' Allemagne du sud İɴɢ South German White Tail D 8 –
0435 Aʟᴍ Süddeutsche BlasseCalotte blanche d'Allemagne du sud İɴɢ South German Blasse D 8 + 10 –
0436 Aʟᴍ Süddeutsche Mönchtaube, belatschtMoine d'Allemagne du sud pattu İɴɢ South German Monk, muffed D 10 –
0437 Aʟᴍ Süddeutsche Mönchtaube, glattfüssigMoine d'Allemagne du sud à pattes lisses İɴɢ South German Monk, clean legged D 8 –
0438 Aʟᴍ Süddeutsche SchildtaubeBouclier de l'Allemagne du sud İng. South German Shield D 8 –
0439 Aʟᴍ Süddeutscher MohrenkopfTête de Maure d'Allemagne du sud İɴɢ South German Moorhead D 8 –
0440 Aʟᴍ Süddeutsche LatztaubePigeon à Bavette d'Allemagne du sud İɴɢ South German Breast D 8 + 10 –
0441 Aʟᴍ Süddeutsche SchnippeHeurte d'Allemagne du sud İɴɢ South German Spot D 8 –
0442 Aʟᴍ Württemberger MohrenkopfTête de Maure de Wurtemberg İɴɢ Wurttemberg Moorhead D 10 –
0443 Aʟᴍ Echterdinger FarbentaubePigeon de Couleur d'Echterding İɴɢ Echterding Colour Pigeon D 8 –
0444 Aʟᴍ Fränkische FeldtaubeBiset de Franconie İɴɢ Franconian Field Pigeon D 8 –
0445 Aʟᴍ Fränkische HerzscheckePigeon Dominicain de Franconie İɴɢ Franconian Magpie D 8 –
0446 Aʟᴍ Bernhardiner ScheckeBernhardiner Schecke İɴɢ Bernhardin Magpie D 8 –
... → 0447 0456 0468 –
kırlangıç güvercin, paçalı kırlangıç güvercin (İbrahim Hakkı 1933)
0447 Aʟᴍ Nürnberger SchwalbeHirondelle de Nuremberg İɴɢ Nuremberg Swallow D 9 –
Nürenberg kırlangıç güvercini
0448 Aʟᴍ Nürnberger LercheAlouette de Nuremberg İɴɢ Nuremberg Lark D 8 –
0449 Aʟᴍ Fränkisches SamtschildBouclier de velours de Franconie İɴɢ Franconian Velvetshield D 8 –
0450 Aʟᴍ Thüringer EinfarbigeUnicolore de Thuringe İɴɢ Thuringian Self D 8 + 10 –
0451 Aʟᴍ Thüringer GoldkäfertaubePigeon Scarabée de Thuringe İɴɢ Thuringian Goldbeetle D 8 –
0452 Aʟᴍ Thüringer WeißschwanzQueue blanche de Thuringe İɴɢ Thuringian White Tail D 8 –
0453 Aʟᴍ Thüringer MäusertaubePigeon à calotte blanche de Thuringe İɴɢ Thuringian Mauser Pigeon D 8 –
0454 Aʟᴍ Thüringer WeißkopfTête blanche de Thuringe İɴɢ Thuringian Whitehead D 10 –
0455 Aʟᴍ Thüringer WeißlatzPigeon à bavette blanche de Thuringe İɴɢ Thuringian White Bib D 9 –
0456 Aʟᴍ Thüringer SchwalbeHirondelle de Thuringe İɴɢ Thuringian Swallow D 8 – ?
tepeli kırlangıç güvercin
0457 Aʟᴍ Thüringer StorchtaubeCigogne de Thuringe İɴɢ Thuringian Stork Pigeon D 8 –
0458 Aʟᴍ Thüringer FlügeltaubePigeon de Thuringe à ailes colorées İɴɢ Thuringian Wing Pigeon D 8 –
0459 Aʟᴍ Thüringer SchildtaubeBouclier de Thuringe İɴɢ Thuringian Shield Pigeon D 8 –
0460 Aʟᴍ Thüringer SchnippeHeurté de Thuringe İɴɢ Thuringian Spot D 8 –
0461 Aʟᴍ Thüringer BrüsterPigeon de Thuringe à poitrine colorée İɴɢ Thuringian Breast D 8 –
0462 Aʟᴍ Thüringer MönchtaubeMoine de Thuringe İɴɢ Thuringian Monk D 7 –
0463 Aʟᴍ Thüringer MondtaubePigeon Lune de Thuringe İɴɢ Thuringian Crescent Pigeon D 8 –
0464 Aʟᴍ Österreichischer WeißschwanzQueue blanche Autrichien İɴɢ Austrian White Tail A 7 –
0465 Aʟᴍ Sächsischer WeißschwanzQueue blanche de Saxe İɴɢ Saxon White Tail D 11 –
0466 Aʟᴍ Sächsische PfaffentaubePrêtre de Saxe İɴɢ Saxon Priest D 11 –
0467 Aʟᴍ Sächsische MönchtaubeMoine de Saxe İɴɢ Saxon Monk D 11 –
0468 Aʟᴍ Sächsische SchwalbeHirondelle de Saxe İɴɢ Saxon Swallow D 11 –
Saksonya kırlangıç güvercini
0469 Aʟᴍ Sächsische FlügeltaubePigeon de Saxe à ailes colorées İɴɢ Saxon Wing Pigeon D 11 –
0470 Aʟᴍ Sächsische StorchtaubeCigogne de Saxe İɴɢ Saxon Stork Pigeon D 11 –
0471 Aʟᴍ Sächsische SchildtaubeBouclier de Saxe İɴɢ Saxon Shield Pigeon D 11 –
0472 Aʟᴍ Sächsische SchnippeHeurté de Saxe İɴɢ Saxon Spot Pigeon D 11 –
0473 Aʟᴍ Sächsische MondtaubePigeon Lune de Saxe İɴɢ Saxon Crescent Pigeon D 11 –
0474 Aʟᴍ Sächsischer BrüsterPigeon de Saxe à poitrine colorée İɴɢ Saxon Breast D 11 –
0475 Aʟᴍ Sächsische FeldfarbentaubeBiset de couleur de Saxe İɴɢ Saxon Field Pigeon D 11 –
0476 Aʟᴍ VerkehrtflügelfarbentaubePigeon de Saxe pie İɴɢ Reversewing Colour Pigeon D 11 –
0477 Aʟᴍ Böhmische Flügelschecke, belatschtPigeon à ailes colorées de Bohême pattu İɴɢ Bohemian Tiger Swallow muffed CZ 11 –
0478 Aʟᴍ Böhmische Flügelschecke glattfüssigPigeon à ailes colorées de Boh. à pattes lisses İɴɢ Bohemian Tiger Swallow clean legged CZ 8 –
0479 Aʟᴍ Altdeutscher MohrenkopfTête de Maure Allemand ancien İɴɢ Old German Moorhead D 11 –
0480 Aʟᴍ Schlesischer MohrenkopfTête de Maure de Silésie İɴɢ Silesian Moorhead D 8 –
0481 Aʟᴍ Böhmische FlügeltaubePigeon de Bohême à ailes colorées İɴɢ Bohemian Wingpigeon CZ 8/11 –
0482 niye boş burası?
0483 Aʟᴍ Berner HalbschnäblerDemi Bec bernois İɴɢ Berne Halfbeak CH 9 –
0484 Aʟᴍ EichbühlerEichbühler İɴɢ Eichbühl CH 9 –
0485 Aʟᴍ PosterPostier İɴɢ Poster CH 8 –
0486 Aʟᴍ Österreichische FischertaubePigeon Fischer Autrichien İɴɢ Austrian Fischer Pigeon A 7 –
0487 Aʟᴍ GlanztaubePigeon de Lustré İɴɢ Luster Pigeon D 8 –
0500 Aʟᴍ Trommeltaubenpigeons tambours İɴɢ trumpeter ötücü güvercinler (Yılmaz & Boz 2012 [Bu güvercinler ötme yani dem çekme güzelliklerine göre değerlendirilir]), demkeş güvercinler (İbrahim Hakkı 1933 [Bu hayvanlar meri ve kursaklarını şişirerek tıpkı bir trampetanın seri bir suretle yekdiğerini takip eden çıkardığı ses gibi hususi ve garip bir ses çıkarırlar), trampetçi güvercin, borazan güvercini, borucu güvercin, gaydacı güvercinler § Yavuz İşçen (guvercinbirligi.com): Ülkemizde ötücü güvercin ırklarından ankut, demkeş, kumru ve bayburt olmak üzere dört ayrı ırk yetiştirilmektedir. Ankut ve demkeş Türkmenistan kökenli, birbirine çok yakın akraba olan ırklardır. Gerçektende ankut ve demkeşler birbirine oldukça benzemektedir. Aralarında üç konuda farklılık bulunmaktadır. Bunlardan ilki, ankutlarda kızıl kahve olarak adlandırabileceğimiz rengin dışında renk çeşidi bulunmaz. Demkeşlerde ise renk çeşitliliği çok fazladır. İkinci demkeşler ankutlara oranla biraz daha iri vücutlu olurlar. Üçüncü farklılık ise ötüş şekillerindedir. Kumrular ise, Arabistan kökenli olup ülkemizde geliştirilmişlerdir. Bayburt ırkımız ise ülkemize özgü yerel ırklarımızdan biridir. ... Bugün Türkiye'de Demkeş adı ile bilinen ırk, dünyada "Bokhara trumpeter" adı ile bilinen ırka çok yakın akrabadır. Aradaki farklar bazı nüans farklarıdır. Bu farklılıkların en dikkat çekici olanı ön tepe ya da gül olarak adlandırılan kakülün demkeşlerde, tam yuvarlak biçimli olmadığı gibi gözleri ve gagayı örtecek kadar uzun olmamasıdır. Oysa Buharalarda kakül tam yuvarlak biçimli ve oldukça uzundur. Öyle ki kuşun gözleri ve gagasını göremezsiniz. Ayrıca takka adını verdiğimiz arka tepede gene Buharalarda daha gösterişlidir. Bunun yanı sıra demkeşlerin karakteristik bir vücut biçimleri ve duruş şekilleri vardır. Buharalarda vücut, demkeşlere göre daha yuvarlak bir biçim almış olup duruş şekilleri değişmiştir. Ayrıca Buharalar Demkeşlere göre biraz daha iri vücutlu olmaktadırlar.
0501 Aʟᴍ Bucharische TrommeltaubeTambour de Boukharie İɴɢ Bokhara Trumpeter, Russian trumpeter GB 12 –
Buhara demkeş güvercini (İbrahim Hakkı 1933), Buhara güvercini
... İɴɢ Demkesh Trumpeterdemkeş (Yılmaz & Boz 2012), demkeş güvercini § Ege ve Marmara. Ötücü. Bulgarcada демкеж demkej adı daha çok Buhara demkeşi (0501) ve bazen de şakrak güvercin (0402) için kullanılmaktadır.
... İɴɢ Ankut Trumpeterankut (Yılmaz & Boz 2012), angut, gut*, gud* § Diyarbakır. Ötücü. İyi bir Ankut en azından 40-45 dakika dem çekebilmelidir
...? – kut*, gut*, kıyt*, kıyıt*, kıt*, kunt* § sade kut; taçlı kut; kırmızı çakşırlı kut
...? – kundala
...? – göde*, köde*, göde güvercin*
0502 Aʟᴍ Deutsche Doppelkuppige TrommeltaubeTambour Allemand à coquille et visière İɴɢ German Double Crested Trumpeter D 12 –
0503 Aʟᴍ Deutsche Schnabelkuppige TrommeltaubeTambour Allemand à simple visière İɴɢ German Beak Crested Trumpeter D 12 –
0504 Aʟᴍ Bernburger TrommeltaubeTambour de Bernbourg İɴɢ Bernburg Trumpeter D 12 –
0505 Aʟᴍ Dresdner TrommeltaubeTambour de Dresde İɴɢ Dresden Trumpeter D 12 –
0506 Aʟᴍ Harzburger TrommeltaubeTambour de Harzbourg İɴɢ Harzburg Trumpeter D 12 –
0507 Aʟᴍ Vogtländer Weisskopf TrommeltaubeTambour de Vogtland İɴɢ Vogtland Whitehead Trumpeter D 12 –
0508 Aʟᴍ Englische TrommeltaubeTambour Anglais İɴɢ English Trumpeter ESKT 12 –
0509 Aʟᴍ Deutsche Gabelschwanz TrommeltaubeTambour Allemand à queue fourchue İɴɢ German Forktail Trumpeter D 12 –
0511 Aʟᴍ Schmöllner TrommeltaubeTambour de Schmölln İɴɢ Schmolln Trumpeter D 9 –
0512 Aʟᴍ Fränkische TrommeltaubeTambour de Franconie İɴɢ Franconian Trumpeter D 8 –
0513 Aʟᴍ Altenburger TrommeltaubeTambour d'Altenbourg İɴɢ Altenburg Trumpeter D 8 –
0514 Aʟᴍ Arabische TrommeltaubeTambour d'Arabie İɴɢ Arabian Trumpeter D 7 –
... İɴɢ Kumru Trumpeterkumru (Yılmaz & Boz 2012) § Sivas, Yozgat. Ötücü. Renk varyeteleri: mor, arap, sütbeyaz
... İɴɢ Turkish Whispererbayburt (Yılmaz & Boz 2012), çift kukul* § Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, İstanbul. Ötücü. Renk varyeteleri: beyaz, siyah, açık veya koyu kahverengi, kızıl, gri ve açık kırmızı
0516 Aʟᴍ Böhmische TrommeltaubeTambour Bohème İɴɢ Bohemian Trumpeter CZ 12 –

0600 Aʟᴍ Strukturtaubenpigeons de structure İɴɢ structure pigeonsyapı özellikli güvercinler
0601 Aʟᴍ LockentaubeFrisé İɴɢ Frillback, frillback pigeon D 9 –
kıvırcık güvercin, süslü sırtlı güvercin
... –
Fransız kıvırcığı
... –
Macar kıvırcığı
0602 Aʟᴍ Schmalkaldener MohrenkopfNègre à crinière İɴɢ Schmalkalden Moorhead D 11 –
0603 Aʟᴍ Altholländischer KapuzinerCapucin Hollandais İɴɢ Old Dutch Capuchine NL 8 –
mantolu güvercin
0604 Aʟᴍ Dänische PerückeCapucin Danois İɴɢ Danish Jacobin DK 7 –
Eskimo güvercini
0605 Aʟᴍ PerückentaubeCapucin İɴɢ Jacobin GB 8 –
yakalı güvercin, feraceli güvercin, perukalı güvercin, mantolu güvercin, kapüşonlu güvercin, başlıklı güvercin, sorguçlu güvercin, tepeli güvercin
0606 Aʟᴍ PfautaubeQueue de Paon İɴɢ Fantail GB 8 –
tavus güvercini, tavuskuyruklu güvercin, tavus
... İɴɢ Fantail
tavuskuyruk (Yılmaz & Boz 2012), tavuskuyruk güvercini, teskel*, tersgel*, hindi*, sepetkuyruk*, fenerkuyruk*, fenerli*, ganrık*, rakkas*, kırkkuyruk*, hendavi*, afyon* § Bütün bölgelerde. Süs.
... –
terstüylü güvercin
... –
Fransız tavuskuyruklu güvercini, tavuskuyruklu Fransız güvercini ᴀᴛ
... –
İskoç tavuskuyruklu güvercini, tavuskuyruklu İskoç güvercini ᴀᴛ
0607 Aʟᴍ Indische PfautaubeQueue de Paon Indien İɴɢ Indian Fantail ESKT 10 –
Hint tavuskuyruğu
0608 Aʟᴍ Garten PfautaubeQueue de Paon Anglais İɴɢ Garden Fantail GB 9 –
İngiliz tavuskuyruklu güvercini, tavuskuyruklu İngiliz güvercini ᴀᴛ
0609 Aʟᴍ ChinesentaubeCravaté Chinois İɴɢ Chinese Owl D 8 –
Çin kravatlı güvercini, Çin baykuş güvercini
0610 Aʟᴍ Chorrera-TaubeChorrera İɴɢ Chorrera E 7 + 8 –
0611 Aʟᴍ PtarmiganPtarmigan İɴɢ Ptarmigan GB 10 –
kar güvercini
0612 Aʟᴍ Ungarische PfautaubeQueue de Paon Hongrois İɴɢ Hungarian Fantail H 10 –
Macar tavuskuyruğu
0613 Aʟᴍ Seldschuke, Seljucken, Seljucken TümmlerSeldjoukide İɴɢ Seldschuk Pigeon, Seljuk Fantail, Seljuk Tumbler D 8 –
selçuklu (Yılmaz & Boz 2012), selçuk, enseli* [Konya; ense: kuşun kuyruk bölümü], saraylı* § Konya. Süs. Renk varyeteleri: ak, kara, gök, pal, ala, çopur, akkuyrukkara, deste kuyruk güvercin
0614 Aʟᴍ Limburger KragentaubeNonnain Limbourgois İɴɢ Limburg Jacobin B 7 –
0700 Aʟᴍ Mövchenpigeons cravaté İɴɢ owlkravatlı güvercinler [çᴠʀ ˂ Fʀ pigeons cravaté], martı güvercinler [çᴠʀ ˂ Aʟᴍ Mövchen «martıcık»] (İbrahim Hakkı 1933 [küçük gagalı zarif martı kuşlarına benzerler]), martı (bango) tipi güvercinler
... –
Vizor güvercini
... –
Fransız kravatlı güvercini
... –
Belçika kravatlı güvercini, Belçika martı güvercini (İbrahim Hakkı 1933)
0701 Aʟᴍ Antwerpener Smerle, Antwerpener SchmerleSmerle Anversois İɴɢ Antwerp Smerle B 9 –
0702 Aʟᴍ Flandrische SmerleSmerle des Flandres İɴɢ Flanders Smerle B 8 –
0703 Aʟᴍ Altholländisches MövchenCravaté Hollandais ancien İɴɢ Old Dutch Turbit NL 8 –
0704 Aʟᴍ Altdeutsches MövchenCravaté Allemand ancien İɴɢ Old German Owl D 7 – ?
Alman kravatlı güvercini
0705 Aʟᴍ Aachener LackschildmövchenCravaté d'Aix la Chapelle İɴɢ Aachen Lacquer Shield Owl, Aachen Luster Shield, Aachen Shield Owl D 8 –
0706 Aʟᴍ Italienisches MövchenCravaté Italien İɴɢ Italien Owl I 7 –
İtalyan kravatlı güvercini
0707 Aʟᴍ Hamburger StickenCravaté de Hambourg İɴɢ Hamburg Sticken D 7 –
0708 Aʟᴍ Deutsches SchildmövchenCravaté Allemand à bouclier colorée İɴɢ German Shield Owl D 8 –
0709 Aʟᴍ Deutsches FarbenschwanzmövchenCravaté Allemand à queue colorée İɴɢ German Colourtail Owl D 8 –
... İɴɢ Syrian Owl, Colored Tail Owl
karakuyruk (Yılmaz & Boz 2012), bülbül* § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu.
0710 Aʟᴍ Einfarbiges MövchenAfrican Owl İɴɢ African Owl GB 8 –
0711 Aʟᴍ TurbitmövchenCravaté Turbit İɴɢ Turbit GB 8 –
0712 Aʟᴍ Englisches Owl MövchenCravaté Anglais İɴɢ English Owl GB 10 –
İngiliz kravatlı güvercini
0713 Aʟᴍ Anatolisches MövchenCravaté Anatolien İɴɢ Anatolian Owl D 8 –
Anadolu martı güvercini (İbrahim Hakkı 1933)
0714 Aʟᴍ Orientalisches MövchenCravaté Oriental İɴɢ Oriental Frill GB 10 –
hünkari (Yılmaz & Boz 2012), hünkâri güvercin, sultan güvercini, fındık*, paralı fındık* paralı*, Doğu kravatlı güvercini § İzmir, Manisa. Süs. Renk varyeteleri: Blondinette, Satinette, Turbiteen, Silverette
0715 Aʟᴍ DominomövchenCravaté Domino İɴɢ Domino Frill GB 8 –
... İɴɢ Domino Bango –
domino (Yılmaz & Boz 2012) § Aydın ve İzmir. Dalıcı.
... İɴɢ Bango, Cortbecks, Aʟᴍ Krausentauben
bango (Yılmaz & Boz 2012) § İstanbul. Dalıcı. Kısa gagalı.
... –
azman (Yılmaz & Boz 2012), Denizli bangosu § Denizli. Dalıcı
0716 Aʟᴍ TurbiteenmövchenCravaté Turbitéen İɴɢ Turbiteen GB 10 –
... İɴɢ Syrian Turbiteen, Aʟᴍ Barbasi Mövchen [→ 0725] –
Yaşmaklı (Yılmaz & Boz 2012), Güllü*, Gövgüllü* § Güneydoğu Anadolu. Yüksek uçucu ve gösteri
0717 Aʟᴍ Französisches MövchenTambour Francais İɴɢ French Owl F 8 –
0718 Aʟᴍ Genter MövchenTambour Gantois İɴɢ Ghent Owl B 8 –
0719 Aʟᴍ Lütticher MövchenTambour Liègois İɴɢ Luttich Owl B 8 –
0720 Aʟᴍ Schwedisches MövchenTambour Suédois İɴɢ Swedish Owl S 7 –
0721 Aʟᴍ Tunesisches MövchenTambour Tunisien İɴɢ Tunesian Owl F 7 –
0722 Aʟᴍ Figurita MövchenTambour Figurita İɴɢ Figurita Frill E 7 –
0723 Aʟᴍ Lütticher BarbetBarbet Liègeois İɴɢ Barbet of Liège B 8 –
0724 Aʟᴍ Polnisches MövchenTambour Polonais İɴɢ Polish Owl PL 7 –
0725 Aʟᴍ Barbarisi-MövchenTambour Barbarisi İɴɢ Barbarisi Owl SYR(D) 7 –
0726 Aʟᴍ Altorientalisches MövchenTambour Oriental ancien İɴɢ Old Oriental Owl D(USA) 8 –
0727 Aʟᴍ Bulgarisches SchildmövchenTambour Bulgare İɴɢ Bulgarian Shield Owl BG BG 7 –
0728 Aʟᴍ Koroski MövchenTambour de Koroska İɴɢ Koroski Owl SLO 8 –
0800 Aʟᴍ Tümmler und Hochfliegerpigeons culbutants et haut-volants İɴɢ tumblers and highfliers
... İɴɢ tumbler
taklacı güvercinler (Petek 2004), taklacı güvercin (BüyükLarousse 1986), taklacı (Yılmaz & Boz 2012 [havada iken öne veya arkaya, peşpeşe belirli sayıda takla atarlar. Taklaların seriliği, sayısı ve atarken yaptıkları diğer hareketlere göre bir güvercinin kalitesi değerlendirilir]), taklakçı güvercin, takla atan güvercin, akman güvercinler (İbrahim Hakkı 1933 [Küçük gagalı ve ekseriya paçalı olan bu güvercinler havada mükerreren taklalar atarlar. Bu esnada hayvanın gelip yere çarptığı vakidir. Hayvan bu cambazlığı isteyerek yapmaz. Şüphesiz bu hal cümlei asabiyedeki bir buhrandan ileri gelir. Bu hastalığın nesle sirayet ettiği zannedilmektedir. Darwin iki yaşından evvel bu nevi güvercinlerin taklak attıklarını hem de uçtuklarını, fakat iki yaşından sonra uçmayı bıraktıklarını ve zemine kadar taklak atarak indiklerini söylemektedir]) § Alabadem, Çakçırlı, Çorum, Güğsüak, İçağlı, Ketme, Kızılbaş, Malatya, Taklambaç, Van Yüksek Uçucusu
... İɴɢ high flier
yüksek uçucular, yüksek uçucu (Yılmaz & Boz 2012 [Şahin, kartal, atmaca gibi kuşlardan çekindikleri için, güvercinler genellikle fazla yükselmeyi sevmezler. Bu tip güvercinler tek veya toplu halde çok yükseklere çıkarak, uçuş gösterirler. Güvercinin "havada gözden kaybolması" idealidir. Ancak en azından "toplu iğne başı kadar küçülmesi" beklenir]), yüksek uçan güvercinler, yüksek uçan güvercin (BüyükLarousse 1986), yürük (Özmen 1981), yürük güvercinler (Özmen 1981) § Van Yüksek Uçucusu
... İɴɢ diver
dalıcı (Yılmaz & Boz 2012 [gökyüzüne yükselir ve bir pırıltı (parıltı) gösterildiği zaman, hemen dalışa geçerler]), keskin vurucular § Adana, Azman, Bango, Baksa, Dolapçı, Domino, Dönek, Kelebek, Mısırî, Ödemiş, Yoz
... İɴɢ roller
makaracı (Yılmaz & Boz 2012 [takla atmazlar ancak havada bir spiral şekli çizerek, aşağı doğru süzülürler]) § Bursa, Çakal, Mülakat, Oryantal, Trakya Makaracısı
... İɴɢ spinner
dönücü (Yılmaz & Boz 2012 [makaracı güvercinler gibi havada belirli bir eksen etrafında dönerler ancak yere doğru alçalmazlar]) § Dolağçı, Dönek, Kelebek, Ödemiş
... –
kanat sesli güvercinler
... –
uçuş ve hareket özelliği olan güvercinler
... –
uçuş esnasında oyun yapan güvercinler
0801 Aʟᴍ Deutscher Langschnäbeliger TümmlerCulbutant Allemand à bec long İɴɢ German Long-Faced Tumbler D 8 –
0802 Aʟᴍ Polnischer Langschnäbeliger TümmlerCulbutant Polonais à bec long İɴɢ Polish Long-Faced Tumbler PL 7 –
0803 Aʟᴍ Kasseler TümmlerCulbutant de Kassel İɴɢ Kassel Tumbler D 8 –
0804 Aʟᴍ Stralsunder HochfliegerHaut-volant de Stralsund İɴɢ Stralsund Highflyer D 7 –
0805 Aʟᴍ Berliner LangeBerlinois à bec long Berlin İɴɢ Long-Faced Tumbler D 7 –
0806 Aʟᴍ Berliner Langlatschiger TümmlerCulbutant de Berlin pattu İɴɢ Berlin Muffed Tumbler D 11 –
0807 Aʟᴍ Englischer ElstertümmlerPie Anglais İɴɢ English Magpie GB 9 –
0808 Aʟᴍ Krakauer ElstertümmlerPie de Cracovie İɴɢ Krakow Magpie PL 7 –
0809 Aʟᴍ Lodzer GestorchterCulbutant de Lodz cigogne İɴɢ Stork Pigeon de Lodz PL 8 –
0810 Aʟᴍ Dänischer TümmlerCulbutant Danois İɴɢ Danish Tumbler DK 8 + 9 –
Danimarka taklacısı, Amerika ağaçkakan güvercini (BüyükLarousse 1986)
Amerika ağaçkakan güvercini
0811 niye boş burası?
0812 niye boş burası?
0813 Aʟᴍ Hannoverscher TümmlerCulbutant de Hanovre İɴɢ Hannover Tumbler D 8 –
0814 Aʟᴍ Bremer TümmlerCulbutant de Brème İɴɢ Bremen Tumbler D 8 –
0815 Aʟᴍ Memeler HochfliegerHaut-volant de Memel İɴɢ Memel Highflyer D 8 –
0816 Aʟᴍ Danziger HochfliegerHaut-volant de Danzig İɴɢ Danzig Highflyer D 7 –
Danzig yüksek uçucusu
0817 Aʟᴍ Pommersche SchaukappeHaut-volant de Poméranie à oeillères İɴɢ Pomerian Show Crest Highflyer D 7 –
0818 Aʟᴍ Stargarder ZitterhalsTrembleur de Stargard İɴɢ Stargard Shaker D 7 + 9 –
0819 Aʟᴍ Ostpreußischer WerferCulbutant de Prusse Orientale İɴɢ East-Prussian Tumbler D 9 –
0820 Aʟᴍ MokeetaubeMookee İɴɢ Mookee D 7 –
Mooke güvercini
0821 niye boş burası?
0822 Aʟᴍ Cumulet HochfliegerHaut-volant Cumulet İɴɢ Cumulet GB 9 –
0823 Aʟᴍ Rigaer TümmlerCulbutant de Riga İɴɢ Riga Tumbler D 9 –
0824 Aʟᴍ Niederländischer HochfliegerHaut-volant Néerlandais İɴɢ Dutch Highflyer NL 8 –
0825 Aʟᴍ NiederländischeCalotte Néerlandais İɴɢ Dutch Helmet NL 8 –
0826 Aʟᴍ Altholländischer TümmlerCulbutant Hollandais ancien İɴɢ Old Dutch Tumbler NL 11 –
0827 Aʟᴍ Kölner TümmlerCulbutant de Cologne İɴɢ Cologne Tumbler D 7 + 11 –
0828 Aʟᴍ ElsterpurzlerCulbutant Pie İɴɢ Old German Magpie Tumbler D 7 –
0829 Aʟᴍ Englischer SchautipplerShow Tippler İɴɢ English Show Tippler GB 7 –
0830 Aʟᴍ Englischer Longfaced Tümmler glattfüssigCulbutant Anglais à longue face, pattes lisses İɴɢ English Long-Faced Tumbler clean legged GB 9 –
0831 Aʟᴍ Englischer Longfaced Tümmler belatschtCulbutant Anglais à longue face, pattu İɴɢ English Long-Faced Tumbler muffed GB 11 –
0832 Aʟᴍ Englischer Shortfaced TümmlerCulbutant Anglais à courte face İɴɢ English Short-Faced Tumbler GB 7 –
0833 Aʟᴍ West of England TümmlerCulbutant West of England İɴɢ West of England Tumbler GB 10 –
0834 Aʟᴍ Altösterreichischer TümmlerCulbutant Autrichien ancien İɴɢ Old Austrian Tumbler A 7 –
0835 Aʟᴍ Wiener TümmlerCulbutant de Vienne İɴɢ Vienne Long Faced Tumbler A 7 + 8 –
0836 niye boş burası?
0837 Aʟᴍ Wiener WeißschildCulbutant de Vienne à bouclier blanc İɴɢ Viennese Whiteside Tumbler A 7 –
0838 Aʟᴍ Wiener KurzeCulbutant de Vienne à bec court İɴɢ Viennese Short-Faced Tumbler A 7 –
0839 Aʟᴍ Wiener GanselCulbutant de Vienne dominicain İɴɢ Viennese Gansel Tumbler A 7 –
0840 Aʟᴍ Deutscher SchautipplerShow Tippler Allemand İɴɢ German Show Tippler D 7 –
0841 Aʟᴍ Armavir kurzschnäbeliger TümmlerClaqueur d'Armavir à bec court İɴɢ Shortbeaked Armavir Tumbler RUS(D) 10 –
0842 Aʟᴍ Cegleder kurzschnäbeliger GanseltümmlerCulbutant de Cegled à bec court İɴɢ Cegled Short-Faced Gansel Tumbler H 7 –
0843 Aʟᴍ Budapester WeißschildCulbutant de Budapest à bouclier blanc İɴɢ Budapest Whiteside H 7 –
0844 Aʟᴍ Budapester KurzeCulbutant de Budapest İɴɢ Budapest Shortbeak H 7 –
0845 Aʟᴍ Budapester Weissschwingiger HochfliegerHaut-volant de Budapest á vols blancs İɴɢ Budapest Whiteflight Highflyer H 7 –
0846 Aʟᴍ Budapester KiebitzVanneau de Budapest İɴɢ Budapest Kiebitz H 7 –
0847 Aʟᴍ Budapester HochfliegerHaut-volant de Budapest İɴɢ Budapest Coulored, Budapest Coulored Neck Highflyer H 7 + 8 –
0848 niye boş burası?
0849 Aʟᴍ Debreciner RollerRouleur de Debrecen İɴɢ Debrecin Roller H 8 –
0850 Aʟᴍ Orientalischer RollerRouleur Oriental İɴɢ Oriental Roller D 7 –
Oryantal (Yılmaz & Boz 2012) § Trakya. Makaracı
... İɴɢ Thrace RollerTrakya makaracısı (Yılmaz & Boz 2012),
Trakya taklacısı, Trakya yerlisi*, Rumeli yerlisi, yerli*, Rumeli taklacısı* § Kırklareli, Tekirdağ ve çevresi. Makaracı
0851 Aʟᴍ Persischer RollerRouleur de Perse İɴɢ Persian Roller D 9 –
0852 Aʟᴍ Regensburger TümmlerCulbutant de Regensburg (de Ratisbonne) İɴɢ Regensburg Tumbler D 8 –
0853 Aʟᴍ Rumänischer NackthalstümmlerCou-nu de Roumanie İɴɢ Romanian Naked Neck Tumbler RO(D) 7 –
0854 Aʟᴍ Rumänischer Geelsterter BärtchentümmlerCulbutant Roumain pie barbu İɴɢ Romanian Magpie Tumbler RO(D) 7 + 9 –
0855 Aʟᴍ Rumänischer WeißschwanztümmlerCulbutant de Roumanie à queue blanche İɴɢ Romanian White Tail Tumbler RO(D) 7 –
0856 Aʟᴍ Temeschburger ScheckenCulbutant de Timisoara İɴɢ Timisoara Tumbler RO(D) 7 –
0857 Aʟᴍ Komorner TümmlerCulbutant de Komorn İɴɢ Komorn Tumbler H 7 –
0858 Aʟᴍ Felegyhazaer TümmlerCulbutant de Kiskunfelégyháza İɴɢ Felégyhaza Tumbler H 7 –
0859 Aʟᴍ Batschkaer Langschnäblicher TümmlerCulbutant de Sombor İɴɢ Bácka long beak Tumbler (Sombor) SRB(D) 7 –
Batschkaer makaracısı
0860 Aʟᴍ Erlauer TümmlerBleu d'Eger İɴɢ Erlau Tumbler H 7 –
0861 Aʟᴍ Szegediner HochfliegerHaut-volant de Szeged İɴɢ Szegedin Highflyer H 7 –
0862 Aʟᴍ Jassyer TümmlerCulbutant de Iasi İɴɢ Jassy Tumbler RO 7 –
0863 Aʟᴍ Siebenbürger Doppelkuppige TümmlerCulbutant de Transylvanie İɴɢ Transylvanian double crested Tumbler RO(D) 7 –
0864 Aʟᴍ Köröser TümmlerCulbutant de Körös İɴɢ Koros Tumbler H 7 –
0865 Aʟᴍ Tulaer SternschwanztümmlerCulbutant de Toula İɴɢ Tula Ribbon Tail Tumbler RUS(D) 7 –
0866 Aʟᴍ Rschewer SternschwanztümmlerCulbutant de Rjev İɴɢ Rzhev Ribbon Tail Tumbler RUS(D) 7 –
0867 Aʟᴍ Taganroger TümmlerCulbutant de Taganrog İɴɢ Taganroga Tumbler RUS(D) 7 –
0868 Aʟᴍ Kasaner TümlerTrembleur de Kazan İɴɢ Kasan Tumbler RUS(D) 8 –
0869 Aʟᴍ Kalugaer TümmlerCulbutant de Kalouga İɴɢ Kaluga Tumbler RUS 8 –
0870 Aʟᴍ Eisker Doppelkuppiger PositurtümmlerCulbutant de posture d'Eisk İɴɢ Eisk Double Crested Tumbler RUS(D) 9 –
0871 Aʟᴍ GriwuntümmlerHaut-volant Grivuni İɴɢ Griwuni Tumbler RUS(D) 7 –
0872 Aʟᴍ Nordkaukasischer PositurtümmlerCulbutant de posture du Caucase İɴɢ Nord Caucasian Tumbler RUS(D) 10 –
0873 Aʟᴍ Rostower PositurtümmlerCulbutant de posture de Rostov İɴɢ Rostov Tumbler RUS(D) 10 –
0874 Aʟᴍ Wolgaer PositurtümmlerCulbutant de posture de la Volga İɴɢ Volga Tumbler RUS(D) 10 –
0875 Aʟᴍ HagenaarHagenaar İɴɢ The Hague Highflyer NL 8 –
0876 Aʟᴍ Belgischer HochfliegerHaut-volant Belge İɴɢ Belgian Highflyer B 8 –
0877 Aʟᴍ Polnischer KronentümmlerCulbutant Polonais à couronne İɴɢ Polish Crest Tumbler PL 7 –
0878 Aʟᴍ Göteborg TümmlerCulbutant de Göteborg İɴɢ Goeteborg Tumbler S 9 –
0879 Aʟᴍ Bergen TümmlerCulbutant de Bergen İɴɢ Bergen Tumbler N 7 + 8 –
0880 Aʟᴍ Norwegischer TümmlerCulbutant de Norvège İɴɢ Norwegian Tumbler N 9 –
0881 Aʟᴍ Schwedischer TümmlerCulbutant de Suède İɴɢ Swedish Tumbler S 8 –
0882 Aʟᴍ Belgischer TümmlerCulbutant Belge İɴɢ Belgian Tumbler B 7 –
0883 Aʟᴍ Französischer TümmlerCulbutant Français İɴɢ French Tumbler F 7 –
0884 Aʟᴍ Französischer HochfliegerHaut-volant Français İɴɢ French Highflyer F 7 –
0885 Aʟᴍ Rakonitzer RollerRouleur de Rakovnik İɴɢ Rakovnik Roller CZ 7 –
0886 Aʟᴍ Serbischer HochfliegerHaut-volant Serbe İɴɢ Serbian Highflier SRB 7 –
Sırp yüksek uçucusu
0887 Aʟᴍ Nischer HochfliegerHaut-volant de Nis İɴɢ Nisch Highflyer SRB 7 –
0888 Aʟᴍ SarajevorollerRouleur de Sarajevo İɴɢ Sarajewo Roller BiH 7 –
0889 Aʟᴍ Novisader KurzeCulbutant de Novisad İɴɢ Novisad Short-Faced Tumbler SRB 7 –
0890 Aʟᴍ Staparer TümmlerCulbutant de Stapar İɴɢ Stapar Tumbler SRB(D) 7 –
0891 Aʟᴍ Kiewer TümmlerCulbutant de Kiev İɴɢ Kiev Tumbler RUS(D) 7 –
0892 Aʟᴍ Usbekischer TümmlerCulbutant Ouzbek İɴɢ Usbekian Tumbler Rus. Узбекский бойный голубь RUS(D) 10 –
Özbek taklacısı, Özbek oyunlusu, iki tepeli Özbek güvercini, Özbek savaşçısı
0893 Aʟᴍ AgarantaubeClaqueur Agaran İɴɢ Agaran Pigeon Rus. Агаран RUS(D) 10 –
ağaran güvercini § Türkmenistan kökenli. Adı Türkiye Türkmencesindeki ağaran (süt, yoğurt, ayran v.b. ürünler) sözüyle de ilintilidir.
0894 Aʟᴍ Bursa TümmlerCulbutant de Bursa İɴɢ Bursa Tumbler TR(D) 7 –
Bursa makaracısı
... İɴɢ Bursa Roller
bursa (Yılmaz & Boz 2012), Bursa oynarı, oynar* § Bursa, İstanbul, İnegöl, Mustafa Kemal Paşa, Afyon. Makaracı. Renk varyeteleri: kanat-kuyruk beyaz ve kafa siyah ise karabaş (karabaş güvercin) ya da beyazkanat-beyazkuyruk; sadece kuyruk tüyleri beyaz ise karakanat ya da siyahkanat-beyazkuyruk; kafa döneklerdeki gibi tamamen kesme beyaz ise akman; kafadaki beyazlık alında ise abraş; beyazlık gözden göze serit gibi birleşirse kılıtlı; beyazlık göz hizasından kafanın arkasına doğru giderse sürmeli ya da çekmeli; kafada gaga altında beyazlık varsa beyazlığın büyüklüğüne göre sırayla (azdan çokluğa) noktalı, muskalı, yaşmaklı ismini alır.
... Bursa × Yabani Güvercin ; İɴɢ Mulakat Roller, Bursa
mülakat (Yılmaz & Boz 2012) § Bursa, İstanbul ve çevresi. Makaracı
0895 Aʟᴍ CakalrollerRouleur Chakal İɴɢ Cakal Roller TR(D) 7 –
çakal (Yılmaz & Boz 2012), nalbant* (eski kuşçularca) § Ege ve Marmara. Makaracı. Renk varyeteleri: sarı çakal (: akkuyruk; akkuyruk akkanat), kızıl çakal (kırmızı çakal)
0896 Aʟᴍ Englische NonneNonne Anglaise İɴɢ Nun (English) GB 8 –
baştankara (Yılmaz & Boz 2012), rahibe § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu
0897 Aʟᴍ Deutsches NönnchenNonne Allemande İɴɢ German Nun D 7 –
0898 Aʟᴍ Hamburger SchimmelTigré de Hambourg İɴɢ Hamburg Schimmel D 8 –
0899 Aʟᴍ Hamburger TümmlerCulbutant de Hambourg İɴɢ Hamburg Tumbler D 7 –
0900 Aʟᴍ Hamburger KalotteCalotte de Hambourg İɴɢ Hamburg Helmet D 7 –
0901 Aʟᴍ Rostocker TümmlerCulbutant de Rostock İɴɢ Rostock Tumbler D 7 –
0902 Aʟᴍ Märkische ElsterPie des Marches İɴɢ Markish Magpie Tumbler D 9 –
0903 Aʟᴍ Schöneberger StreifigeCulbutant de Schöneberg İɴɢ Schoeneberg Barred Tumbler D 7 –
0904 Aʟᴍ Berliner KurzeCourt-bec de Berlin İɴɢ Berlin Short-Faced Tumbler D 8 –
0905 Aʟᴍ Königsberger FarbenkopfCulbutant de Königsberg à tête colorée İɴɢ Koenigsberg Coloured Head Tumbler D 7 + 9 –
0906 Aʟᴍ Königsberger ReinaugeCulbutant de Königsberg à oeil pur İɴɢ Koenigsberg Reinaugen Tumbler D 7 + 8 –
0907 Aʟᴍ AltstämmerAltstämmer İɴɢ Ancient Tumbler D 8 –
0908 Aʟᴍ Elbinger WeißkopfTête blanche d'Elbing İɴɢ Elbing Whitehead Tumbler D 7 –
0909 Aʟᴍ Gumbinner WeißkopfTête blanche de Gumbinnen İɴɢ Gumbinnen White-Head Tumbler D 7 + 8 –
0910 Aʟᴍ Posener FarbenkopfCulbutant de Poznan İɴɢ Posener Coloured Head Tumbler D 7 –
0911 Aʟᴍ Breslauer TümmlerCulbutant de Breslau İɴɢ Breslau Tumbler D 7 –
0912 Aʟᴍ Stettiner TümmlerCulbutant de Stettin İɴɢ Stettin Tumbler D 7 –
0913 Aʟᴍ Prager TümmlerCulbutant de Prague İɴɢ Prague Short-Faced Tumbler CZ 7 –
0914 Aʟᴍ Chinesischer TümmlerCulbutant Chinois İɴɢ Chinese Tumbler D 8 –
0915 Aʟᴍ Domestic Show FlightDomestic Show Flight İɴɢ Domestic Show Flight ESKT 8 –
0916 Aʟᴍ Wolverhampton Elster TümmlerCulbutant Pie de Wolverhampton İɴɢ Woverhampton Magpie Tumbler GB 7 –
0917 Aʟᴍ Wolverhampton Badge TümmlerCulbutant Badge de Wolverhampton İɴɢ Wolverhampton Badge Tumbler GB 7 –
0918 Aʟᴍ Birmingham-RollerRouleur de Birmingham İɴɢ Birmingham Roller GB 7 –
Birmingham makaracısı
0919 Aʟᴍ Englischer Schau-FlugtipplerExhibition Flying Tippler İɴɢ Exhibition Flying Tippler GB 8 –
0920 Aʟᴍ Schiras TümmlerShérazie İɴɢ Schiras Tumbler, Shaksharli Tumbler, Shakhsharli D 9
çakşırlı*, çağşırlı*, çakçırlı (Yılmaz & Boz 2012), çarçurlu*, şıhşelli* (Volksetymologie), panda*, panda güvercin, şirazi, Şiraz taklacısı § Güneydoğu Anadolu. Filo uçucusu. Yavuz İşçen'in (guvercinbirligi.com) «Ortadoğu ülkelerinde ve Türkiye'de uzun yıllardır yetiştirilen ve bilinen bir ırk olan Şıhşellilere, Lübnan'da "Sheik Shalli" adı verilmektedir. Arapça'da Sheik kelimesi, Türkçe'deki Şeyh kelimesi ile eş anlamlıdır ve İslamiyet öncesi Arap topluluklarında kabile reisi anlamına gelmektedir. İslami dönemde ise aynı kelime tarikat başkanları için kullanılmıştır. Shalli kelimesi ise gene Arapça'da güvercin sürüsü anlamındadır. Sheik Shalli ise, buradan çıkarılacağı gibi, güvercinlerin en yetkin olanı, en iyisi gibi bir anlama gelmektedir. Şıhşelli ise bu kelimenin Türkçeleştirilmiş halidir» demesine hiç katılmıyorum, zira kuşun adı çakşır (ya da çağşır 1. paça bölümü diz üstünde veya diz altında kalan bir tür erkek şalvarı; 2. kuşların ayağında bulunan ve süs gibi görünen tüy) gibi paçalı olmasından kaynaklanıyor ve adı da o yüzden çakşırı olan anlamında çakşırlıdır. Arapçada ç sesi yoktur ve Türkçe gibi ç sesi olan dillerden Arapçaya geçen alıntılarda ş sesine dönüşür, tıpkı Çerkes sözünün Arapçada Şerkes olması gibi, Türkçe çakşırlı da Arapçaya şaḫşirli (الشخشرلي) biçiminde geçmiştir. Şıhşelli ("Sheik Shalli") açıklaması ise tipik bir halk etimolojisi (Volksetymologie) örneğidir.
0921 Aʟᴍ Portugiesischer TümmlerCulbutant Portugais İɴɢ Portugal Tumbler P 7 –
0922 niye boş burası?
0923 Aʟᴍ EscampadissaEscampadissa İɴɢ Escampadissa Tumbler E 8 –
0924 niye boş burası?
0925 Aʟᴍ RefiladorRefilador İɴɢ Refilador Tumbler E 8 –
0926 Aʟᴍ PintaCulbutant Pinta İɴɢ Pinta Tumbler E 8 –
0927 Aʟᴍ BorinoBorino İɴɢ Borino E 8 –
0928 Aʟᴍ Katalanischer TümmlerCulbutant Catalan İɴɢ Catalan Tumbler E 7 –
0929 Aʟᴍ Amsterdamer BärtchentümmlerCulbutant barbu d'Amsterdam İɴɢ Amsterdam beard Tumbler NL 8 –
0930 Aʟᴍ Kaschauer TümmlerHaut-volant de Kosice İɴɢ Kosice Tumbler SK 7 –
0931 Aʟᴍ Kaschauer RollerRouleur de Kosice İɴɢ Kosice Roller SK 7 –
0932 Aʟᴍ Slowakischer HochfliegerHaut-volant Slovaque İɴɢ Slovak Highflyer SK 7 –
0933 Aʟᴍ Arader TümmlerHaut-volant d'Arad İɴɢ Arad Tumbler RO(D) 7 –
0934 Aʟᴍ Polnische KalotteKrymka Polonais İɴɢ Polish Krymka Tumbler PL 8 + 11 –
0935 Aʟᴍ Bialostocka KalotteKrymka de Bialostok İɴɢ Bialostocka Krymka Tumbler PL 10 –
0936 Aʟᴍ Warschauer SchmetterlingPapillon de Varsovie İɴɢ Warsaw Butterfly Tumbler PL 10 –
Warschauer makaracısı
0937 Aʟᴍ Polnischer Griwun TümmlerGrivuni Polonais İɴɢ Polish Griwuni Tumbler PL 7 –
0938 Aʟᴍ Sisaker RollerRouleur de Sisak İɴɢ Sisak Roller HR 7 –
0939 Aʟᴍ Apatiner TümmlerCulbutant d'Apatin İɴɢ Apatin Tumbler SRB 7 –
0940 Aʟᴍ Szolnoker TümmlerCulbutant de Szolnok İɴɢ Szolnok Tumbler H 7 –
0941 Aʟᴍ Südbatschkaer TümmlerCulbutant de Sud-Batschka İɴɢ South Batschka Tumbler H 7 –
0942 Aʟᴍ Szekesfehervarer PurzlerCulbutant de Szekesfehervar İɴɢ Szekesfehervar Tumbler H 7 –
0943 Aʟᴍ Kecskeméter TümmlerCulbutant de Kecskemét İɴɢ Kecskemét Tumbler H 7 –
0944 Aʟᴍ Kiskunfelegyhazer Tümmler, glattköpfigCulbutant de Kiskunfélegyháza à tête lisse İɴɢ Kiskunfelegyhaz Tumbler H 8 –
0945 Aʟᴍ Monorer TümmlerCulbutant de Monor İɴɢ Monor Tumbler H 7 –
0946 Aʟᴍ Travniker KurzeHaut-volant de Travnik İɴɢ Travnik Highfligher BiH 7 –
0947 Aʟᴍ Vrschatschkaer TümmllerCulbutant de Vrsac İɴɢ Vrschatschka Tumbler SRB 7 –
0948 Aʟᴍ Polnischer KurzeCulbutant Polonais à bec court İɴɢ Polish short beak Tumbler PL 7 – küçük gagalı leh güvercini (İbrahim Hakkı 1933)
0949 Aʟᴍ Krasnodarer TümmlerClaqueur de Krasnodar İɴɢ Krasnodar Tumbler RUS(D) 8 –
0950 Aʟᴍ Broder PurzlerCulbutant de Brod İɴɢ Brod Tumbler HR(D) 7 –
0951 Aʟᴍ Zagreber RollerCulbutant de Zagreb İɴɢ Zagreb Tumbler HR 7 –
Zagrep makaracısı
0952 Aʟᴍ Botoschaner TümmlerCulbutant de Botosani İɴɢ Botoschan Tumbler RO 10 –
0953 Aʟᴍ Lausitzer PurzlerCulbutant de Lusace İɴɢ Lausitz Tumbler D 7 –
0954 Aʟᴍ Bajaer TümmlerCulbutant de Baja İɴɢ Baja Tumbler H 7 –
0955 Aʟᴍ Budapester Belatschter, gestorchter TümmlerCulbutant de Budapest pattu cigogne İɴɢ Budapest stork marked muffed Tumbler H 10 –
0956 Aʟᴍ Csepeler TümmlerCulbutant de Csepel İɴɢ Csepel Tumbler H 7 –
0957 Aʟᴍ Makoer HochfliegerHaut-volant de Makó İɴɢ Makó Highflyer H 7 –
0958 Aʟᴍ Ungarischer ElstertümmlerPie Hongrois İɴɢ Hungarian Magpie-Tumbler H 7 –
0959 Aʟᴍ Hódmezövásárhelyer Schaukapp. TümmlerCulbutant de Hódmezövásárhely à oeillères İɴɢ Hódmezövásárhelyer Show Crest Tumbler H 7 –
0960 Aʟᴍ Polnischer MasciuchCulbutant Polonais Masciuch İɴɢ Polish Masciuch Tumbler PL 7 –
0961 Aʟᴍ Niederschlesischer Belatschter TümmlerCulbutant de Basse-Silésie pattu İɴɢ Low Silesian muffed Tumbler PL 12 –
0962 Aʟᴍ Sibirischer PositurtümmlerCulbutant de posture de Sibérie İɴɢ Siberian Tumbler RUS(D) 10 –
0963 Aʟᴍ Polnischer AdlerOrlik Polonais İɴɢ Ukrainian Skycutter, Polish high flying skycutter, Polish Orlik, Polish Eagle, Nikolaevsky Rus. Николаевский тучерез PL 8 –
Ukrayna gök kesicisi, gökyüzü kesicisi
0964 Aʟᴍ Wilnaer AdlerOrlik de Vilnius İɴɢ Polish Wilna Eagle PL 8 –
0965 Aʟᴍ Polnischer Schildiger HochfliegerHaut-volant Polonais à bouclier coloré İɴɢ Polish Shield Highflyer PL 8 –
0966 Aʟᴍ Ungarischer DunkelgestorchterHochflieger Haut-volant Hongrois cigogne foncé İɴɢ Hungarian darkstorked Highflyer H 7 –
0967 Aʟᴍ Böhmischer TümmlerCulbutant de Bohême İɴɢ Bohemian Tumbler CZ 8 –
0968 Aʟᴍ Masurischer WerferCulbutant de Mazurie İɴɢ Masurian Tumbler PL 10 –
0969 Aʟᴍ Polnische kurzschnäbelige ElsterPie Polonais á bec court İɴɢ Polish shortbeaked Magpie Tumbler PL 9 –
0970 Aʟᴍ Blagodarer TümmlerClaqueur de Blagodarny İɴɢ Blagodar Tumbler RUS(D) 9 –
0971 Aʟᴍ Französische KalottePigeon à calotte Français İɴɢ French Krymka Tumbler F 10 –
0972 Aʟᴍ Bukarester schwarzer HängeflügeltümmlerHaut-volant de Bucarest İɴɢ Bukarest black Hanging Flight Tumbler RO 7 –
Bükreş makaracısı
0973 Aʟᴍ Craiovaer kastanienbrauner TümmlerHaut-volant de Craiova İɴɢ Craiova chestnutbrown Tumbler RO 7 –
0974 Aʟᴍ Galatzer RollerRouleur de Galati İɴɢ Galatz Roller RO 7 –
Galatzer makaracısı
0975 Aʟᴍ Klausenburger BlauerBleu de Cluj İɴɢ Cluj-Napoca Blue RO 7 –
0976 Aʟᴍ Klausenburger RollerRouleur de Cluj İɴɢ Cluj-Napoca Roller RO 8 –
0977 Aʟᴍ Muntenia WeißschwanztümmlerQueue blanche de Munténie İɴɢ Muntenia Whitetail Tumbler RO 7 –
0978 Aʟᴍ Rumänische Bindiger HochfliegerHaut-volant Roumain barré İɴɢ Romanian Barred Highflyer RO 7 –
0979 Aʟᴍ Klausenburger TümmlerCulbutant de Cluj İɴɢ Cluj-Napoca Tumbler RO 7 –
0980 Aʟᴍ Ostslowakischer RollerRouleur de Slovaquie Orientale İɴɢ Eastslowakian Roller SK 7 –
0981 Aʟᴍ Wiener HochfliegerHaut-volant Viennois İɴɢ Vienna Highflyer A 7 + 8 –
0982 Aʟᴍ Altwiener HochfliegerHaut-volant de Vienne ancien İɴɢ Old Vienna Highflyer A 7 –
0983 Aʟᴍ Wiener RöserlscheckViennois à épaulettes İɴɢ Vienna Röserlscheck A 7 –
0984 Aʟᴍ Bayerischer HochfliegerHaut-volant de Baviére İɴɢ Bavarian Highflyer D 9 –
0985 Aʟᴍ Moskauer Schwarzgeelster TümmlerCulbutant pie noir de Moscou İɴɢ Moskau Black Magpied RUS(D) 7 –
0986 Aʟᴍ Bulgarischer Weißschild RollerRouleur Bulgare à bouclier blanc İɴɢ Bulgarian whiteshield Roller BG 7 –
0987 niye boş burası?
0988 Aʟᴍ Dobrudshaner TümmlerCulbutant de la Dobroudja İɴɢ Dobrudshan Roller BG 7 –
0989 Aʟᴍ Lomer TümmlerCulbutant de Lom İɴɢ Lome Tumbler BG 7 –
0990 Aʟᴍ Lugojer RollerRouleur de Lugoj İɴɢ Lugoj Roller RO 7 –
0991 Aʟᴍ Haskower FarbkopftümmlerTête colorée de Haskovo İɴɢ Haskow Colourhead Tumbler BG 7 –
Hasköy karabaşı, karabaş § Bulgarcada da карабаш ya da onun çevrintisi olan цветноглав kullanılır.
0992 Aʟᴍ Pazardchiner RollerRouleur de Pazardjik İɴɢ Pazardchin Roller BG 7 –
0993 Aʟᴍ Razgrader RollerRouleur de Razgrad İɴɢ Razgrad Roller BG 7 –
Razgrad gerdanlısı § Bulgarcada da разградски герданлия kullanılır.
0994 Aʟᴍ Russer BärtchentümmlerCulbutant barbu de Russé İɴɢ Russe Tumbler BG 7 – topgerdanlı § Bulgarcada da топгерданлия kullanılır.
0995 Aʟᴍ Russer Blauer TümmlerCulbutant Maavii de Russé İɴɢ Russe Blue Tumbler BG 7 –
Rusçuk mavisi, mavi § Bulgarcada da мавия kullanılır.
0996 Aʟᴍ Russer TschilbolliTschilbolii de Russé İɴɢ Russe Tschilbolli BG 7 –
0997 Aʟᴍ Schumener TümmlerCulbutant de Schumen İɴɢ Schumen Tumbler BG 7 – Şumnu güllüsü, Şumnu güvercini
0998 Aʟᴍ Sofiaer gescheckter TümmlerCulbutant de Sofia İɴɢ Sofia Tumbler BG 7 –
0999 Aʟᴍ Targovister TümmlerCulbutant de Targoviste İɴɢ Targovist Tumbler BG 7 –
1000 Aʟᴍ Varnaer TümmlerCulbutant de Varna İɴɢ Varna Tumbler BG 7 –
... Bʟɢ старозагорски шарен, старозагорски високолетач, ямалия
yamalı
1001 Aʟᴍ Limerick-TümmlerCulbutant de Limerick İɴɢ Limerick Tumbler IRL 10 –
1002 Aʟᴍ Rumänischer kirschroter HochfliegerHaut-volant Roumain Visiniu İɴɢ Romanian cherry-coloured Highflier RO 7 –
1003 Aʟᴍ Konstanzaer TümmlerCulbutant de Constanta İɴɢ Konstanza Tumbler RO 7 –
1004 Aʟᴍ Rumänischer rostfarbiger HochfliegerHaut-volant Roumain Orbetean İɴɢ Romanian rust-coloured Highflier RO 7 –
1005 Aʟᴍ Targovister roter HochfliegerHaut-volant rouge de Tárgoviste İɴɢ Targovista red Highflyer RO 7 –
1006 Aʟᴍ Liller TümmlerCulbutant Lillois İɴɢ Lille Tumbler F 10 –
1007 Aʟᴍ Bihac RollerRouleur de Bihac İɴɢ Bihac Roller BIH 7 –
1008 Aʟᴍ Bijeljnina RollerRouleur de Bijeljnina İɴɢ Bijeljnina Roller BIH 7 –
1009 Aʟᴍ Prager Mittelschnäblicher TümmlerCulbutant de Prague á bec moyen İɴɢ Prague Tumbler middle face CZ 7 –
1010 Aʟᴍ Janja RollerRouleur de Janja İɴɢ Janja Roller BIH 8? –
1011 Aʟᴍ Zenica RollerRouleur de Zenica İɴɢ Zenica Roller BIH 7 –
1012 Aʟᴍ Perniker RollerRouleur de Pernik İɴɢ Pernic Roller BG 7 –
1013 Aʟᴍ Beloslatiner doppelkoppiger TümmlerCulbutant de Beloslatin à coquille et visière İɴɢ Beloslatin Double crested Tumbler BG 7 –
1014 Aʟᴍ Burgaser RollerRouleur de Burgas İɴɢ Burgas Roller BG 7 –
1015 Aʟᴍ Aitoser TümmlerRouleur d'Aitos, Culbutant d'Aitos İɴɢ Aitos Tumbler BG 7 –
1016 Aʟᴍ Armavir langschnäblicher KlatschtümmlerClaqueur d'Armavir à bec long İɴɢ Armavir Longface RUS(SK) 10 –
ESKİ 1016 Aʟᴍ Böhmischer TümmlerCulbutant de Bohême à bec moyen İɴɢ Bohemian Tumbler CZ 8 –
1017 Aʟᴍ Jassyer weisser TümmlerCulbutant Blanc de Iasi İɴɢ Iasi white tumbler RO 7 –
1018 Aʟᴍ Jassyer Pag TümmlerCulbutant Pag de Iasi İɴɢ Iasi Pag Tumbler RO 7 –
1019 Aʟᴍ Bukarester roter Ciung HochfliegerHaut-volant de Bucarest Ciung rouge İɴɢ Bucarest red Ciung Highflier RO 7 –
ESKİ 1019 Aʟᴍ Subotica RollerRouleur de Subotica İɴɢ Subotica Roller SRB 7 –
1020 Aʟᴍ Calarasier doppelkuppiger TümmlerCulbutant de Calarasi á coquille et visière İɴɢ Calarasi double crested Tumbler RO 7 –
1021 Aʟᴍ Bratislava HochfliegerHaut-Volant de Bratislava İɴɢ Bratislava Highflier SK 7 –
1022 Aʟᴍ Zadarer RollerRouleur de Zadar İɴɢ Zader Roller HR 8 –
ESKİ 1020 Aʟᴍ Pancevische TaubePigeon de Panceve İɴɢ Panceve Pigeon SRB 8 –
1023 Aʟᴍ Irischer FlugtümmlerRouleur d'Irlande İɴɢ Irisch Flying Tumbler ÌRL 7 –
1024 Aʟᴍ KarakandtaubeKarakand, Haut-volant Syrien à queue large İɴɢ Karakand Pigeon SYR(F) 8 –
... İɴɢ Karakandkarakan (Yılmaz & Boz 2012), gez*, gümüşkuyruk*, gümüşdestekuyruk*, yelpazekuyruk* § Güneydoğu Anadolu. Süs. Kuyruk telek sayısı: 16-22. Renk varyeteleri: alaca, karagümüş (siyah, arap), gök (mavi), halebi-2 (kırmızı ve sarı)
... İɴɢ Karakand Fantail, Syrian Fantailgümüşkuyruk (Yılmaz & Boz 2012), gez*, kırkkuyruk* § Güneydoğu Anadolu. Süs. Kuyruk telek sayısı: 16-20. Renk varyeteleri: alaca, siyah, kızıl ve sarı
1025 Aʟᴍ Krusevacko Pomeravski TümmlerCulbutant de Krusevac İɴɢ Krusevac Tumbler SRB 8 –
1026 Aʟᴍ Loznicki KurzeCulbutant de Loznik à courte face İɴɢ Loznicki short face Tumbler SRB 7 –
1027 Aʟᴍ Nischer Standard TaubePigeon de Nis İɴɢ Nis Standard Pigeon SRB 8 –
... İɴɢ Van Highflier
Van yüksek uçucusu (Yılmaz & Boz 2012) § Van ve çevresi. Yüksek uçucu
... İɴɢ Katal
katal (Yılmaz & Boz 2012), katal kuşu*, festakkalı ~ fes takkalı* (kuscular.org), fes tepeli*, fesli* § Denizli. Yüksek uçucu. Büyük çoğunluğu üstten bakıldığında 90 derece köşeli görünen festakka adı verilen bir arka tepeye sahiptir.
... –
alabadem (Yılmaz & Boz 2012) § Edirne. Taklacı ve süs. Renk varyeteleri: siyah (arap), kızıl, sarı, açık gri, açık mavi ve beyaz çizgili
... İɴɢ Yusufi
içağlı (Yılmaz & Boz 2012) § Diyarbakır. Taklacı ve süs. Renk varyeteleri: Zengi, Tahini, Gümüşkuyruk, Kara, Miski, Yusufi
... –
Ketme (Yılmaz & Boz 2012) § Diyarbakır. Taklacı ve süs. Renk varyeteleri: Ketmeatlas, Bozak, Ketmeciğeri, Ketmegökela, Ketmekürenk, Ketmeyusufi
... İɴɢ Mavibash –
Kızılbaş (Yılmaz & Boz 2012), Mavibaş* § Diyarbakır. Taklacı ve süs. Renk varyeteleri: Karabaş, Sarıbaş, Kızılbaş, Mavibaş, Zeytunibaş
... İɴɢ Taklambac Tumbler
Taklambaç (Yılmaz & Boz 2012), Pirinç Dıkdık* § Konya. Taklacı ve süs. Sadece tek takla atmayı tercih eder ve peşpeşe takla atmaz.
... İɴɢ Asiatic Clap Tumbler, Turkish Tumbler, Crack Tumbler
Takla (Yılmaz & Boz 2012), talka* ᴍᴛ, taklacıl* § Bütün bölgelerde (Mardin, Şanlıurfa, Sivas, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Malatya ve Konya vilayetlerinde daha çok). Taklacı
... Mac. ankarai keringő
Ankara taklacısı § Ankara. Taklacı. Türkiyedeki taklacı ırkların en küçüğüdür. Renk varyeteleri: beyaz, gök, siyah (arap), açık boz (kirli sabuni)
... –
Mardin yer kuşu, Mardin taklacısı § Mardin. Taklacı
... –
Sandıklı mermeri, Afyon mermeri § Afyon (Sandıklı). Taklacı
... İɴɢ Atlas
göğsüak (Yılmaz & Boz 2012) § Diyarbakır. Taklacı. Renk varyeteleri: atlas, narinci, ciğeri, gökela, kürenk, zeytuni
... İɴɢ Malatya Tumbler
malatya (Yılmaz & Boz 2012), Malatya güvercini, Malatya paçalısı § Malatya. Taklacı. Renk varyeteleri: kırmızı kalkanlı, sırtı kula, gökağbaş, kulaağbaş, arap, arbeş, karakuyruk, yanıgök, pembe, karakuyruk.
... İɴɢ Batschka, Bácka, Bacska
baska (Yılmaz & Boz 2012) § Trakya ve Ege. Dalıcı.
... İɴɢ Dolapci
dolapçı* (Yılmaz & Boz 2012), dolavcı*,oynak*, oyumlu*, fırtıkçı*, dönek*-2 § Göller Bölgesi: Denizli, Isparta ve Burdur. Dalıcı ve dönücü. Renk varyeteleri: dağlı güvercin
... İɴɢ Dunek
dönek*-1 (Yılmaz & Boz 2012), selanik*, Selanik döneği, paçasız dönek, muradiye*, akbaş* [Denizli], akkafa* [Burdur, Isparta], galaça* [İzmir] § Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Edirne. Dalıcı ve dönücü. Renk varyeteleri: pal kanat, kara kanat, bango, atom, kurt dereli
... –
Makedon döneği, paçalı dönek, ?Kosova döneği
... –
kelebek (Yılmaz & Boz 2012), saya* § İzmir, Manisa, Bursa ve Balıkesir. Dalıcı ve dönücü. Takla ırkından sonra en çok tanınan güvercin ırkıdır. Renk varyeteleri: şeş güvercin (çiller [bencikler] yalnızca baş bölgesinde olursa kafa şeş güvercin; baş bölgesinden göğse doğru inerse sığırcık şeş güvercin; bütün vücutta orantılı dağılırsa kaplan şeş güvercin), kaplan güvercin (alt tipleri: siyah kaplan; kaplan karabaş)
... İɴɢ Spot Kelebek
ödemiş (Yılmaz & Boz 2012), Ödemiş yerlisi*, Ödemiş kelebeği* § İzmir'in Ödemiş ilçesi. Dalıcı ve dönücü
... –
oynak (Yılmaz & Boz 2012) § Burdur ve Isparta. Dalıcı ve dönücü
... –
telkuyruk (Yılmaz & Boz 2012) § Soyu tehlikede. Dönücü. Renk varyeteleri: sarı, kızıl, siyah
... İɴɢ Chorum Tumbler
çorum (Yılmaz & Boz 2012), Çorum güvercini, Çorumlu*, Çorum çıplağı*, çıplak* § Çorum (özellikle Alaca), Yozgat. Makaracı. Ayakları dirsekten aşağı çıplak (paçasız). Renk varyeteleri: saf beyaz, gökala, siyahala, çilli
... İɴɢ Smyrna Roller
İzmir makaracısı (Yılmaz & Boz 2012), Doğu makaracısı § İzmir ve çevresi. Makaracı. Renk varyeteleri: siyah, beyaz, kırmızı, sarı, mavi (küllü), çakal (çok renkli), limoni (zavrak), şekeri (koyu zeytini veya açık kırmızı), zeytini (kara pal), siyah çilli (siyah benekli, siyah kaplan), gri çilli (gümüşi çilli, gümüşi benekli, gri kaplan), kırmızı çilli
... –
İzmir taklacısı
1101 Aʟᴍ SpeelderkeSpeelderke İɴɢ Speelderke B 7 –
... İɴɢ circle flier tumbler
çember dövücüler, çember dövücü (Yılmaz & Boz 2012 [havada takla atarken aynı zamanda çember şekli çizen güvercin ırkıdır], Ringlager güvercini § Anadolu Çember Dövücüsü
1102 Aʟᴍ Belgischer RingschlägerRingslager Belge İɴɢ Belgium Ringbeater B 8 –
Belçika ringlager'i
1103 Aʟᴍ Rheinischer RingschlägerRingslager du Rhin İɴɢ Rhine Ringbeater D 7 –
Ren ringlager'i
1104 Aʟᴍ Anatolischer RingschlägerRingslager d'Anatolie İɴɢ Anatolian Ringbeater TR(D) 7 –
Anadolu Çember Dövücüsü (Yılmaz & Boz 2012), tek gugul*, gugullu*, tepeli*, tepeli kanatçırpan § Trabzon, Erzincan. Çember dövücü.
... – trabzon (Yılmaz & Boz 2012), Trabzon güvercini, Trabzon tekgugulu*,
Trabzon tepelisi § Soyu tehlikede. Dönücü. Renk kahverengi çizgili gri, siyah çizgili gri, gri çizgili koyu kahvrengi, saf siyah, sarı
1105 Aʟᴍ Groninger SlenkeSlenke de Groningue İɴɢ Groninger Slenke NL 8 –
1106 Aʟᴍ Geldersche SlenkeSlenke de Gueldre İɴɢ Gelderland Slenke NL 8 –
... İɴɢ Ukrainian Shield Tumbler, Bokati
Ukrayna kalkan taklacısı
... İɴɢ Iranian Highflying Tumbler, Iranian Highflier, Persian Highflying Tumbler, Tehrani
İran yüksek uçucusu, Tahran güvercini
... –
Musul taklacısı
... –
Hamedan taklacısı
... –
sapajon
... –
Hint taklacı güvercini
... –
mağ
... –
şeber*
... –
safı* § krş. Safra
... –
kısagagalı meston
... –
mutavaka, mutavvaka
... –
pelenk § kızıl pelenk
... –
dalıkara*
... –
büyük beyaz*
... –
beyaz güvercin, akkuş
... –
yakalı güvercin (BüyükLarousse 1986)
... –
yeleli güvercinler (BüyükLarousse 1986)
... –
düğmeli güvercin
... –
Alman süs güvercini (BüyükLarousse 1986)
... –
Lazkiye güvercini
... – Suriye makaracısı
... – İran makaracısı
... – Makedonya makaracısı
... – Bulgar çift tepe makaracısı
... – Moldaner makaracısı
Claravinae, Peristerinae
Columbina & Metriopelia yer güvercini
Columbina passerinayer güvercini
Raphinae [sensu lato : Phabini, Raphini, Treronini, Turturini, Ptilinopini]
Phabini
Gallicolumba menageiTavi tavi güvercini (CITES 1994)
Gallicolumba platenaeMindoro güvercini (CITES 1994)
Gallicolumba keayiNegros güvercini (CITES 1994)
Gallicolumba crinigeraMindanao güvercini (CITES 1994)
Gallicolumba luzonicaLuzon güvercini (CITES 1994), kızıl göğüslü güvercin, yaralı güvercin
Alopecoenas jobiensisak göğüslü yer güvercini
Alopecoenas canifronsPalau güvercini (CITES 1994)
Ocyphaps lophotesAvustralya güvercini (İzmirli 1949 [Avusturalya güvercini])
Leucosarcia melanoleucabeyaz etli güvercin (İzmirli 1948 [Aʟᴍ Weißfleischtaube])
Geopelia cuneataelmas güvercin, elmas kumru (Petek 2004)
Geopelia striataçizgili güvercin
Geopelia placidasakin güvercin
Geophaps plumiferasorguçlu güvercin
Geophaps scriptakeklik güvercini, bronz kanatlı güvercin
Raphini [sensu lato : Trugon, Microgoura, Otidiphaps, Goura, Didunculus, Caloenas, Raphus, Pezophaps]
Otidiphabinae (SYN of Raphini [sensu lato])
Otidiphaps nobilissülün güvercini, Yeni Gine güvercini
Gouridae [sensu lato : incl. Phapidinae, Caloeninae] (SYN of Raphinae [sensu lato])
Gourinae (SYN of Raphini [sensu lato]) tepeligüvercinler
Gourataçlı güvercin (İzmirli 1948), ibik taçlı güvercin, sorguçlu güvercin, tepeli güvercin
Goura cristata; Goura coronataBatı mavi sorguçlu güvercini, mavi sorguçlu Batı güvercini ᴀᴛ (CITES 1994), mavi tepeli güvercin, taçlı güvercin (Petek 2004)
Goura scheepmakeriGüney mavi sorguçlu güvercini, mavi sorguçlu Güney güvercini ᴀᴛ (CITES 1994)
Goura victoriaViktorya sorguçlu güvercini (CITES 1994), taçlı Viktoriya güvercini ᴀᴛ, Victoria tepeli güvercini, külrengi güvercin
Didunculinae (SYN of Raphini [sensu lato])dişligüvercingiller (Karol 1963), dişligüvercinler
Didunculus strigirostrisdişli güvercin (Karol 1963), dişgagalı güvercin, dişsigagalı güvercin, gagasıdişli güvercin
Caloenadinae, Caloeninae (SYN of Raphini [sensu lato])
Caloenas nicobaricaNikobar güvercini (CITES 1994)
Raphinae [sensu stricto], Dididae (SYN of Raphini [sensu lato]) dodogiller (Karol 1963)
Raphus cucullatusdodo (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), gerçek dodo, dront (Duran 1958), dronte
Pezophaps solitariaRodriguez solitarius'u, keşiş
Treroninaemeyve güvercinleri
Treronyeşil güvercin, kızıl ayaklı yeşil güvercin, treron
Treron calvusAfrika yeşil güvercini, Somali güvercini (İzmirli 1949 [Vinago])
Turturini
Oena capensisKap kumrusu (Boyla 2001)
Turtur afercüce kumru, Afrika kumrusu
Ptilinopini, Ptilinopinae, Lopholaimini, Duculinae, Hemiphaginaemeyva kumruları, boyalı güvercinler
Duculaşah güvercin (CITES 1994), imparator güvercini, Sumatra güvercini
Ducula poliocephalapembe karınlı şah güvercin (CITES 1994)
Ducula forsteniak karınlı şah güvercin (CITES 1994)
Ducula mindorensisMindoro şah güvercini (CITES 1994)
Ducula radiatagri başlı şah güvercin (CITES 1994)
Ducula aeneayemiş güvercini (Karol 1963)
Hemiphaga novaeseelandiae Yeni Zelanda güvercini
Lopholaimus antarcticussorguçlu güvercin
Gymnophaps albertisiiAvustralya güvercini (İzmirli 1948 [Gymnophasis])
Alectroenasmavi yemiş güvercini, mavi güvercin
Ptilinopus superbusyemiş kumrusu, zarif meyve güvercini, güvercin papağan

sonraki
KAYNAKÇA ~ REFERENCES
 

• Akçakaya & Bilgin 1986 H. Reşit Akçakaya ve C. Can Bilgin, "Türkiye Kuşları Tür Listesi". Aralık 1986. In Asaf Ertan, Aygün Kılıç ve Max Kasparek (1989), Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları. sayfa: 139-156. Doğal Hayatı Koruma Derneği ve International Council for Bird Preservation işbirliği ile basılmıştır. kasparek-verlag.de

• Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004 Türker Altan, Mustafa Artar, Meryem Atik ve Gülay Çetinkaya, Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Yönetim Planı. LIFE- Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Planlama Projesi. Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 372 sayfa, Adana. → academia.edu § Ü.Ç: Kuş adları tek bir elden çıkmış gibi gözükmüyor ve aynı türden kuşlar çizelgelerde farklı adlarla geçebiliyor.

AnaBritannica § "uzman danışmanlar" arasında Selim Somçağ'ın adı da geçiyor.

• ArkınHayAns 1973 Arkın Hayvanlar Ansiklopedisi. 3 cilt. İstanbul : Arkın Kitabevi, 1973. → ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• ArkınHayAns 1980 Arkın Hayvanlar Ansiklopedisi. 5 cilt. 960 sayfa. İstanbul : Arkın Kitabevi & Elsevier, 1980

• Arslangündoğdu 2013 Zeynel Arslangündoğdu, "Karatavuk'un yöresel isimleri". Avrasya Terim Dergisi 1 (1): 30–39 → eurasscience.com

• Aysöndü 2005 Mehmet Hanifi Aysöndü, Kaya kekliklerinde (Alectoris graeca) farklı barındırma şeklinin yumurta verimi, kuluçka özellikleri ve yumurta kalitesi üzerine etkileri. Doktora tezi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Elazığ, 2005 → arpacik.net

• Baran & Yılmaz 1984 İbrahim Baran ve İrfan Yılmaz, Ornitoloji dersleri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi no. 87. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova - İzmir, 1984, XVII+323 sayfa.

• Barış & Bilgin & Oksay & Göksu & Ertan & Eken 1996 Barış, S., Bilgin C., Oksay S., Göksu A., Ertan A., Eken G., 1996. Türkçe kuş isimleri. DHKD & AKGT, Ankara. ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• Berktay 2005 Joseph de Tournefort, Torunefort Seyahatnamesi. Editör Stefanos Yerasimos, Birinci kitap çeviren Ali Berktay, ikinci kitap çeviren Teoman Tunçdoğan.

• Boyla 2001 Kerem Ali Boyla (çeviren ve uyarlayan), Türkiye ve Avrupa'nın Kuşları, Kuzey Afrika ve Ortadoğu dahil. Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul, 2001. [< Herman Heinzel, Richard S. R. Fitter and John Parslow, Birds of Britain and Europe and Europe with North Africa and the Middle East (5 ed.). Collins Pocket Guide. London: HarperCollins. 1995.]

• Bozkurt 1960 Tarihin En Korkunç Güvercin Katliamı. Enterasan köşe: Meraklı Bahisler. Bozkurt gazetesi, Kıbrıs, 3 Aralık 1960. → evrak.cm.gov.nc.tr

• Buran 1996 Ahmet Buran, Derleme Sözlüğüne Katkılar. Türk Dili. 535: 38-43

• BüyükLarousse

• CITES 1994 CITES Tanımlama Kılavuzu – Kuşlar. Bir Kanada Çevre Bakanlığı, Kanada Yaban Hayatı Dairesi ve Baie-Comeau Üniversitesi projesidir → milliparklar.gov.tr

• Clodius 1730 Johann C. Clodius, Compendiosum lexicon Latino-Turcico-Germanicum, in quo non solum voces et phrases usitatae continentur, sed etiam illarum lectio, adjectis ubique observationibus variis, ad statum ecclesiasticum, politicum, et militarem pertinentibus; cum praefatione de lingua et litteratura Turcarum, corruptisque vulgari pronuntiatione, nominibus ministrorum Aulae Turcicae; accessit Triplex index, ac Grammatica Turcica, opera ac studio Johannis Christiani Clodii. Lipsia, 1730 → books.google

• Çakmak & Işın 2005 Merete Çakmak & Priscilla Mary Işın, Anadolu Kuş Adları Sözlüğü. 196 sayfa, Kitap Yayınevi, İstanbul, Eylül 2005 ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• Çanakçıoğlu 1982 Hasan Çanakçıoğlu, Orman Zoolojisi. İstanbul Üniversitesi Yay. No: 3011, Orman Fakültesi Yay. No: 319. Taş Matbaası. İstanbul, 1982. VIII+258 sayfa.

• Deniz 2009 Hamza Deniz, Karacadağ'da (Diyarbakır) üreyen bozkır ötleğeni'nin (Sylvia conspicillata Temminck, 1820) davranış ve ekolojisine ilişkin gözlemler. Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, yüksek lisans tezi. Diyarbakır, Temmuz 2009. → kutup.dicle.edu.tr

• Dik & Yamaç 2008 Bilal Dik ve Elif Yamaç, Türkiye'de bir kara akbaba'da (Aegypius monachus L.) ilk Colpocephalum trachelioti (Amblycera: Menoponidae). Türkiye Parazitoloji Dergisi 32 (2): 149–152 → turkiyeparazitolderg.org

• Duran 1958 Faik Sabri Duran, Hayvanlar âlemi. 1934 yılındaki birinci basının "bir kurul tarafından yeniden düzenlenerek imlâ ve dil bakımından da düzeltilen" yeni basısı. Kanaat Yayınları, Ahmed Sait Matbaası, 1958.

• Duran & Sertel 1928 Sabiha Zekeriya [Sertel], Faik Sabri [Duran], Mehmed Zekeriya [Sertel], چوجوك انسيقلوپه ديسى [Çocuk Ansiklopedisi]. 4. cilt. 1928

• ELRT 2013 EE-Liste der Rassetauben, ELRT (Stand: 01-07-2013) Festgestellt und veröffentlicht von der Sparte Rassetauben des Europaverbandes für Geflügel- und Kaninchenzüchter (Entente Européenne d' Áviculture et de Cuniculture) / EE-List of the breeds of fancy pigeons ELFP (Revision 01-07-2013) Authorized and published by the Section for Fancy pigeons of the European Association of Poultry-, Pigeon- and Rabbit breeders (Entente Européenne d' Áviculture et de Cuniculture) / Liste EE des races de pigeons LERP (Situation au 01-07-2013) Etablie et publiée par la section Pigeons de l' Entente Européenne d' Áviculture, de Cuniculture et de Colombiculture → entente-ee.com

Eren 1999 Prof. Dr. Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara, 1999

Ergene 1945 Saadet Ergene (Saadet Bayramoğlu), Türkiye kuşları. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monagrafileri No. 4, 1945 → ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• Gözcelioğlu 2002 Bülent Gözcelioğlu, Türkiye Tür Listeleri. TÜBİTAK, Bilim ve Teknik, 2002 → biltek.tubitak.gov.tr

• Güngör 2014 Ahmet Güngör, Kırgızlarda kartalla avcılık geleneği. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], Erzurum 2014, 51: 319-339 → e-dergi.atauni.edu.tr

• HayatHayAns 1966 Hayat Hayvanlar Ansiklopedisi. 14 fasikül. Hayat yayınları. 1966-1967. Kuşların olduğu fasiküller: 7 (Ekim 1966), 8 (Kasım 1966), 9 (Aralık 1966) § Bu ansiklopediye temel olan eser: "The Animal Kingdom." Bu eser, Meral Gaspıralı yönetiminde bir heyet tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu ansiklopedinin hazırlanmasında yararlanılan diğer eserlerin ve fotoğraf kaynaklarının başlıcaları: ..., Türkiye Kuşları (Saadet Ergene), Zooloji Terimleri Sözlüğü (Sevinç Karol), ...

• İbrahim Hakkı 1933 İbrahim Hakkı (yazan), 550 Cinsi olan bir kuş: Güvercin. Yayına hazırlayan: Yavuz İşçen. Yayına Hazırlayanın Notu: 1933 yılında yazılmış olan bu yazı, güvercin literatürümüz için önemli bir belge niteliğinde olup aslına tamamen sadık kalınarak, günümüz Türkçesine uyarlanmaksızın aktarılmıştır. Yazı içinde kelime yazım hataları ve imla konusunda herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. {Ü.Ç: yazının aslını görmedim ve ancak İşçen'in aktarımına erişebildim} → taklaciguvercin.com

• İzmirli 1948 Celâleddin İzmirli, Özet Ornitoloji Lugatı (Dictionnaire Ornithologique). Fasikül: I. Burhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul, 1948. § ÖN SÖZ ... Bu lûgatte kuşların fennî adı olan Lâtince yalnız cins adları yazılmış ve ornitolojinin tarihçesi ve kullanılan nomanklatürden de bahsedilmiş ve bir çok kuşların ayrıca Türkçe, Fransızca, Almanca mukabilleri gösterilmiş, yaşadığı yer ve sistematikteki takımı da yazılmıştır, Türkiye'de bulunan kuşların yanına * işareti konmuştur. Lûgat özet olduğundan tabiatile dünyadaki bütün kuşları ihtiva etmemektedir. Mahalli adlarını bizzat halktan işitmek maksadile Anadolu'nun muhtelif yerlerinde seyahat ettim, bazı kuşlar hakkında Avcılar Cemiyetinden izahat aldım. Bu itibarla bazı kuşların Türkçe adının yanına mahalli adları da yazılmıştır.

• İzmirli 1949 Celâleddin İzmirli, Özet Ornitoloji Lugatı (Dictionnaire Ornithologique). Fasikül: II. Burhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul, 1949.

• KaracanOxford 1985 Karacan Oxford Genel Kültür Ansiklopedisi, 1. cilt Doğa ve İnsan. Karacan yay. & Oxford Üniversitesi yay. İstanbul, 1985

• Karakaya 2012 Muharrem Karakaya, Yuva ustası kuşlar. Eski yeni, yıl: 4, sayı: 42, sayfa: 48-57, Ağustos 2012. → eskiyeni.eskisehir.gov.tr § * Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu: Ekolojik Potpuri, TAKAV Yayınları, 2001'den özetlenerek yazılmıstır. → yayin.ikiziroglu.com

• Kasparek & Bilgin 1996 M. Kasparek & C. C. Bilgin, Türkiye kuşları tür listesi, pp. 25-88. In: A. Kence & C. Can Bilgin (eds), Türkiye omurgalılar tür listesi, DPT/TÜBİTAK, Ankara → ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• Karol 1963 Sevinç Karol, Zoooloji Terimleri Sözlüğü. Türk dil Kurumu yayınları (:209), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1963. VII+426 sayfa.

• Kiziroğlu 1987 İlhami Kiziroğlu und Filiz Kiziroğlu, Die Vogelarten im Vogelparadies des "Kuş Cenneti/Bandırma" Nationalparks und seiner Umbegung. Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern 24, 1987: 515—532 → zobodat.at

• Kiziroğlu 2001 İlhami Kiziroğlu, Ekolojik Potpuri. TAKAV Yayınevi, Ankara. 397 sayfa, Mayıs 2001 ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• Kosswig 1947 Curt Kosswig, Genel zooloji. Adnan Kitabevi, İstanbul, 1947.

• Kuru 1987 Mustafa Kuru, Omurgalı hayvanlar. Atatürk Üniversitesi Yayınları (: 646), Erzurum 1987, XI+735 sayfa.

• Kürkçüoğlu 1992 S. Sabri Kürkçüoğlu, "Şanlıurfa'da Kuşlar ve Kuşçuluk", Yöre Folklor Edebiyat Kültür ve Sanat Dergisi, Gaziantep, Sayı: 11, Eylül 1992, s: 10-11 ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• Kürkçüoğlu 2002 S. Sabri Kürkçüoğlu, "Şanlıurfa Folklorunda Kuşlar ve Kuşçuluk", ŞANLIURFA/Uygarlığın Doğduğu Şehir, Şanlıurfa, Şanlıurfa Valiliği, Nisan 2002, s: 316-319 ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• ‎Kürkçüoğlu 2011 S. Sabri Kürkçüoğlu, "Şanalıurfa geleneksel mimarisinde kuş takaları (kuş evleri)", ŞURKAV Şanlıurfa kültür sanat tarih ve turizm dergisi (Eylül 2011) 4(11): 42–50 → surkav.org.tr

• MeydanLarousse

• ‎Oğurlu 1988 S. İdris Oğurlu, İşletme ormanlarında yaban hayatı habitatlarının düzenlenmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B Cilt 38 Sayı 2 1988 → dergipark.ulakbim.gov.tr

• ‎Özbay 2006 Erhan Özbay, Elazığ Yöresi Avcılık Terimleri Sözlüğü. Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı yüksek lisans tezi. Danışman: Ahmet Buran. Elazığ 2006. → arpacik.net

• Özdemir 2007 Gökçe Özdemir, Kaya Keklikleri'nin (Alectoris graeca) yer ve kafes sistemlerinde büyüme, besi performansı ve karkas özellikleri. Doktora tezi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Elazığ, 2007 → arpacik.net

• Özek 2001 Kasım Özek, "Keklik yetiştiriciliği". Tavukçuluk Araştırma Dergisi 3 (1): 53-56 → arastirma.tarim.gov.tr

• Özkoç 2012 Ömral Ünsal Özkoç, Kocaeli, Kandıra-Sarısu'nun Kuşları, 2010-2012. → academia.edu

• Petek 2004 Metin Petek, "Kafes kuşları". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23(1-2-3): 131–136 → dergipark.ulakbim.gov.tr

• Resmî Gazete 2000 Orman Bakanlığı 2000-2001 Yılı Merkez Av Komisyonu Kararı. T.C. Resmî Gazete 13 Haziran 2000 Salı, Sayı: 24078 → resmigazete.gov.tr

• Somçağ 1982/3/4 Selim Somçağ, "Türkiye'de Kuş Türleri", Yurt Ansiklopedisi, 11. cilt, 1982-1983-1984, Anadolu Yayıncılık

• Somçağ 2005 Selim Somçağ, Türkiye kuşları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005 ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• ‎Şafak & Okan & Hızal & Keçecioğlu & Işık & Acar 2015 İsmail Şafak, Taner Okan, Erdem Hızal, Tamer Keçecioğlu, Caner Işık ve Sedat Acar, Avcıların Kültürel Özellikleri. → ormanmuhendisi.org

• ‎Tozlu 2002 Selahattin Tozlu, Erzurum sazlıkları. Doğu Coğrafya Dergisi cilt 7, sayı 7 (2002): 187-219 → e-dergi.atauni.edu.tr

• Turan 1990 Nihat Turan, Türkiye'nin av ve yaban hayvanları - Kuşlar (2. cilt). Orm. Gn. Md. Eğitim Daire Bşk. Yay, 274 sayfa, Gazi-Ankara. ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• Yalvaç 1965 Süavi Yalvaç, Zoolojiye giriş. Atatürk Üniversitesi (: 39), Fen-Edebiyat Fakültesi - Ders Kitapkları Serisi (: 2), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1965. V+219 sayfa.

• ‎Yazıcı Yakın 2010 Aslı Yazıcı Yakın 2010, Güvercin Uçuverdi; bir turku olarak Ankara ve Urfa'da güvercin yetirştiriciliği ve kültürü. Kebikeç 30 : 184–214 → kebikecdergi.files.wordpress.com

• ‎Yılmaz & Boz 2012 Orhan Yılmaz ve M. Akif Boz, Türkiye'de amatör güvercin yetiştiriciliğinin durumu ve kullanılan yöresel tip sınıflandırmaları. Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 45-60 → dergipark.ulakbim.gov.tr

• ‎Yılmaz & Savaş & Ertuğrul 2012 Orhan Yılmaz, Türker Savaş ve Mehmet Ertuğrul, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde güvercin yetiştiriciliği kültürü, kimi sorunlar ve çözüm önerileri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (1): 49– 53 → dergipark.ulakbim.gov.tr

 

 
Türkçedeki Bitki ve Hayvan Adlandırması Üzerine Birkaç Not
Ümüt Çınar
Ocak 2016

 

TAMLAMA TÜRLERİ

1. Sıfat tamlaması (sʏɴ sıfat takımı, sıfat birliği, sıfat-isim birliği, sıfat terkibi, tavsif terkibi, terkib-i vasfî, izafet-i sıfatiye).
1.1. Sıfatlı sıfat tamlaması.
1.1.1. Yalın sıfat tamlaması : büyük panda, küçük kertenkele, bayağı engerek, kör yılan, hafif kertenkele, ince kertenkele, kalın bacak, dar gaga.
1.1.2. Sıfatlaştırıcı-ekli sıfat tamlaması : çıngıraklı yılan, ayaksız kertenkele, çalgıcı kubağa, yırtıcı kaplumbağa, yılansı kaplumbağa, çamurcul kurbağa, kaypak semender, yumuşak kaplumbağa, kapan kaplumbağa, uçar keler, doğurgan kertenkele, çorbalık kaplumbağa.
1.1.3. Zincirleme sıfat tamlaması : gizli-solungaçlı semender, kalın-derili kaplumbağa, küt-ağızlı semender, sivri-burunlu kurbağa, kısa-başlı kurbağa, uzun-parmaklı semender.
1.2. Karma sıfat tamlaması : yılan-boyunlu kaplumbağa, kedi-gözlü yılan, kürek-ayaklı kurbağa, mermer-damarlı semender, kanca-dişli engerek, mavi-yüzgeçli orkinos.
1.3. İsimli sıfat tamlaması (sʏɴ takısız isim tamlaması, takısız ad tamlaması, takısız tamlama, eksiz tamlama, eksiz isim tamlaması, eksiz ad tamlaması, eksiz izafet, morfemsiz izafet, ünvanlı izafet, ekleri düşmüş isim tamlaması, üçüncü türlü ad takımı, üçüncü nevi isim tamlaması).
1.3.1. Sıfatlığı kolay anlaşılan (sıfat kılıklı) : yavru kurbağa, ebe kurbağa, dev kaplumbağa, kara yılan, yeşil kertenkele, altın balık, gümüş tilki.
1.3.2. Sıfatlığı zor anlaşılan (isim kılıklı) : kaplan semender, fil kaplumbağa, aligator kaplumbağa, kösele kaplumbağa, mermer semender, kamçı yılan, kamçı kuyruk, tarak diş, tilki burun.
1.3.3. Zincirleme isimli sıfat tamlaması.
1.3.3.1. Sıfat tamlamalı sıfat tamlaması : altın-yeşil kurbağa, sapan-kuyruk agama, yılan-göz kertenkele, kara-bacak kedi, kara-baş martı, kızıl-gerdan dalgıç, tulum-boğaz kuş, altın-göz mercan, balta-baş karagöz, bebek-yüz japon.
1.3.3.2. İsim tamlamalı sıfat tamlaması : gök-kuşağı alabalık, kükürt-sarısı geko, bitki-yeşili geko, altın-yeşili kurbağa, kahve-rengi ayı, süt-beyazı balıkçıl, kan-kırmızısı karınca.
1.4. Devrik tamlama (sʏɴ ters çevrilmiş tamlama, isnat tamlaması, isnad tamlaması, isnat grubu, terkib-i isnadî)
1.4.1. Eklemesiz : eli-yüzü yalamaç, sırtı kara, bağrı kara, yanı yivli, kulağı sarı, adı yaman, boğazı bantlı, beli bağlı, kuyruğu ölü, kuyruk sokumu kırmızı kuyrukkakan.
1.4.2. Eklemeli (sʏɴ iyelik ekiyle kurulan zincirleme sıfat tamlaması) : ensesi-zırhlı timsah, sırtı-düz kaplumbağa, boynu-halkalı güvercin, gerdanı-lekeli serçe, gerdanı-sarkıntılı guan, ardı-sarı liparis.
2. İsim tamlaması (sʏɴ isim takımı, ad takımı, ad tamlaması, ad tümlemesi, izafet, izafet terkibi, izafet ilgisi).
2.1. Belirtili isim tamlaması (sʏɴ belirtili isim takımı, belirtili tamlama, belirli tamlama, belirtili ad tamlaması, belirli isim tamlaması, belirli ad takımı, ilgi takımı, tayinli izafet, iki ekli tamlama, birinci nevi isim tamlamasıi birinci nevi izafet, izafet-i lamiye) : ringalar'ın kralı, gevişenler'in çengellikurdu.
2.1.1. Zamir tamlaması (sʏɴ adıl tamlaması) : benim kedim, senin kedin, onun kedisi, bizim kedimiz, sizin kediniz, onların kedisi.
2.1.2. Devrik izafet [özellikle oluşturulup adlandırma yapılan bir tamlama değildir; tamlamanın devrik cümledeki devriklik gereği ayrışmasıdır] : Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz (Ziya Paşa'nın biz dizesi; kişinin âyinesi).
2.2. Belirtisiz isim tamlaması (sʏɴ belirtisiz isim takımı, belirtisiz ad tamlaması, belirtisiz tamlama, belirsiz tamlama, belirsiz isim tamlaması, belirsiz ad takımı, iyelik takımı, açıklayıcı tamlama, basit tamlama, tek ekli tamlama, ikinci nevi isim tamlaması, ikinci nevi izafet, tayinsiz izafet, izafet-i beyaniye) : kurbağa yavrusu, çamur kurbağası, toprak kurbağası, su kurbağası, kara kurbağası, ağaç kurbağası, mağara semenderi, misk kaplumbağası, deniz kaplumbağası, Akdeniz kaplumbağası, kaya keleri, ev yılanı, bataklık timsahı.
2.3. Zincirleme isim tamlaması (sʏɴ zincirleme isim takısı, zincirleme ad tamlaması, zincirleme tamlama, zincirleme izafet, tatabu-i izafet, izafet-i mütetabia) : ateş-böceği balığı, gemi-dibi balığı, kara-kurbağası balığı, eşek-arısı kelebeği, şeker-kamışı kurbağası, yılan-balığı semenderi.
3. Ayrışık tamlama [tmesis; tamlanan durumdaki iç tamlamayı ayrıştırıp araya tamlayanı koyarak yapılan ve ortaya anlatılmak istenen anlamın dışında bir anlam çıkaran bozuk tamlamadır] : dev Japon semenderi (= Japon dev-semenderi), dev Çin semenderi (= Çin dev-semenderi), sivri-burunlu bahçe faresi (= bahçe sivri-burunlu-faresi), sivri-burunlu Kafkas faresi (= Kafkas sivri-burunlu-faresi), sivri-burunlu kır faresi (= kır sivri-burunlu-faresi), sivri-burunlu su faresi (= su sivri-burunlu-faresi), sivri-burunlu bahçe faresi (= bahçe sivri-burunlu-faresi).

TAMLAMA BÖLÜMLERİ

Tamlayan (sʏɴ tamamlayan, tamlayıcı, tümleyici, ulama tümleci, belirten, belirtken, isim belirtici, vasıflayan, muzafunileyh) : Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça gibi dillerde ilk; Latince, Fransızca, Farsça, Arapça gibi dillerde son bölümdür. Türkçede yalnızca belirtili isim tamlaması türünde bir tamlama eki (= üçüncü şahıs ilgi eki: -ın, -in, -un, -ün / -nın, -nin, -nun, -nün ; -ların, -lerin) alır. Tamlamanın türünü tamlayanın anlamca cinsi belirler.

Tamlanan (sʏɴ belirtilen, vasıflanan, muzaf, mevsuf) : Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça gibi dillerde son; Latince, Fransızca, Farsça, Arapça gibi dillerde ilk bölümdür. Türkçede sıfat tamlamalarında hiç bir tamlama eki almayıp yalın halde bulunur; isim tamlamalarında ise yalın halde bulunmayıp bir tamlama eki (= üçüncü şahıs iyelik eki : -ı, -i, -u, -ü / -sı, -si, -su, -sü ; -ları, -leri) alır. Tamlanana gelen bu ek, tamlayanın isim ya da sıfat olduğunun belirlenmesinde birincil ölçüdür.

Yukarıdaki açıklamalar düz tamlama içindir. Devrik tamlama'da bölümler yer değiştirir. Tamlanan isim başa gelerek üçüncü şahıs iyelik ekini alır; tamlayan sıfat da sona gelir.SIFAT İSİMLER ve İSİMLERİN İSİM veya SIFAT OLARAK KULLANIMI

Türkçedeki bitki ve hayvan adlandırmasında daha çok tamlama kullanılır. Sıfat ve isim tamlaması olmak üzere iki tür tamlama vardır. Sıfat tamlaması anlamca sıfat, isim tamlaması da anlamca isim olan tamlayanla yapılır; tamlanandaki tamlama ekinin bulunup bulunmadığına göre de ayırt edilirler. Sıfat tamlamasında eksiz, isim tamlamasında eklidir.

Ekli sıfat tamlaması veya eksiz isim tamlaması diye bir tamlama Türkçede yoktur. Bilinçsizce yapılan örneklerin çokluğuna aldanıp gayri meşru yapıyı meşru kılmak Türkçeyi Esperantolaştırmaktan başka bir şeye yaramaz.

Eksiz isim tamlamasını bazı dilciler yapıca isim, anlamca sıfat olan tamlayanla kurulu tamlamalara vermektedir ki, bunlar yapısına göre değil anlamına göre tamlandığı için açıkça sıfat tamlamalarıdır. Asıl eksiz isim tamlaması (bunlara ben kırık tamlama diyorum), hem yapıca hem de anlamca isim olan Adana kebap, Afrika ateş killy, Berlin plati, Simpson kılıçkuyruk, halk bilim, gök bilim, evren doğum örnekleri içindir ve bunların doğru tamlamalı biçimleri de Adana kebabı, Afrika ateş killy'si, Berlin platisi, Simpson kılıçkuyuğu, halk bilimi, gök bilimi, evren doğumu olarak kullanılır.

Ekli sıfat tamlaması, Türkçenin tamlama düzenini bol örneğiyle alt üst eden en önemli bozuk yapıdır. Türkçede isimler sıfat, sıfatlar da isim gibi kullanılabilir: Kuzey Anadolu örneğindeki kuzey sıfat, Kuzey geyiği örneğindeki kuzey isimdir; ipekli kumaş örneğindeki ipekli sıfat, Bursa ipeklisi örneğindeki ipekli isimdir; kara üzüm örneğindeki kara sıfat, Adana karası örneğindeki kara isimdir; altın bilezik örneğindeki altın sıfat, altın tozu örneğindeki altın isimdir. Sıfat gibi kullanılan isimler (sıfat isimler), yapıca isim olmasına bakılarak isim tamlamasıyla değil, anlamca sıfat olduğu için sıfat tamlamasıyla kullanılmalıdır. Doğru olan da budur. Fakat yanlış tamlamalı örnekleri o kadar çok ve yaygındır ki, bunların doğru tamlamalı biçimleri neredeyse "yanlış" kabul edilmektedir.

Tamlayanı yapıca isim olan tamlamalarda, tamlananın ek alıp almaması kapladığı alana göre belirlenebilir. Vücuda dağılıyorsa ek almaz (sıfat tamlaması), dağılmayıp bir bölgede kalıyor ve bölge belirtilmiyorsa ek alır (isim tamlaması), bölge belirtiliyorsa ek almaz (sıfat tamlaması). Dağılanlar: yılan balık, kirpi balık, cam balık, kâğıt balık, iğne balık, parmak mercan, deve kuş, fil kuş, kaplan balık, leopar kurbağa, zebra mangust, arı sinek. Bölgesiz dağılmazlar: domuz balığı, ördek balığı, kedi yılanı, geyik böceği. Bölgeli dağılmazlar. domuzburun balık, ördekburun balık, kedigöz yılan, geyikboynuz böcek.

Eğer bölgeli dağılmazlarda adlandırıcı olan tamlanan kopar da tamlayan eksik kalırsa isimleşir ve sonradan açıklayıcı tamlanan aldığında ekli kullanılabilir:

domuzburun balık domuzburun domuzburun balığı
sıfat + adlandırıcı isim isim + açıklayıcı
(balık, domuzburunlu'dur)   (domuzburun, bir balık'tır)

Yapıca ve anlamca isim olan kelimeler, isim değerlidir ve isim tamlamasıyla kullanılır (tamlanan eklidir): inci istiridyesi, inci elde edilen bir istiridyedir (eğer üzeri inci gibi benek benek olan bir istiridye için kullanılacaksa inci istiridye olmalı); ipek böceği, ipek elde edilen bir böcektir (eğer ipek gibi yumuşak bir böcek için kullanılacaksa ipek böcek olmalı); kırmız böceği, kırmız elde edilen bir böcektir (eğer kırmız kırmızısı renkte bir böcek için kullanılacaksa kırmız böcek olmalı); kıl biti, hayvan kıllarında yaşayan ve o kıllarla beslenen bir bittir (eğer kıl gibi ince olan bir bit için kullanılacaksa kıl bit olmalı; benzer durumdaki kıl yılan için kıl yılanı uygun değildir); yumurta yılanı, yumurta yiyici bir yılandır; tarla toygarı, tarlada yaşayan bir toygardır; örümcek arısı, örümcek avlayıcı bir arıdır.

Yapıca isim, anlamca sıfat olan kelimeler (sıfat isimler), sıfat değerlidir ve sıfat tamlamasıyla kullanılır (tamlanan eksizdir): örümcek yengeç, bacakları örümceğinki gibi ince uzun olan bir yengeçtir ve bu anlamda kullanılan örümcek yengeci yanlıştır, zira bu yengeç örümcek yemiyor ki; fındık japon, fındık kadar ufak japonbalığı yavrusudur; fındık faresi, fındık yiyen kakırca (Muscardinus avellanarius) anlamında kullanılırsa doğru, evdeki fındık kadar ufak sıçan (Mus musculus) için kullanılacaksa yanlış olup doğrusu fındık fare biçimidir; parmak mercan, el parmakları biçiminde bir mercandır ve ona parmak mercanı demek doğru değildir; ağaç mercan, ağaç gibi dallı budaklı bir mercandır ona ağaç mercanı demek doğru değildir, zira ağaçta yaşamıyor ki; yılan balığı, yılanlarca yenilen ya da yılanları yiyen bir balık değil, yılan gibi ince uzun gövdeli bir balıktır ve doğrusu yılan balık olmalı; iğne balığı, dikenlerinden iğne yapılan ya da iğneli olan, iğne batıran bir balık değil, iğne gibi ince uzun bedenli bir balıktır ve ona iğne balık demek daha doğrudur; kirpi balığı, kirpi yiyen ya da kirpilerce yenilen bir balık değil, şişirdiğinde gövdesi kirpi gibi tombulca ve dikenli olan bir balıktır ve ona kirpi balık demek daha doğrudur; deve kuşu, develerin üzerinde asalak ayıklayan ya da develerin bokuna gelen böcekleri avlayan bir kuş değil, deve gibi iri boylu ve uzun boyunlu olan bir kuştur ve onun da doğrusu deve kuş biçimidir.

Tamlanan, meslek sahibine aitse isim tamlaması, ait değil de bizzat kendisiyse sıfat tamlaması yapılır: sütçü beygiri, sütçülerin süt arabasını çektirmek için kullandıkları beygir olup sahibine (= sütçüye) aittir; sütçü sığır ise süt veren sığır ırkıdır. helvacı kabağı, bir zamanlar helvacılarca tatlı yapımında kullanılan kabak çeşididir; etçi tavuk, yumurtacı tavuk, et, yumurta veren tavuk ırklarıdır; balıkçı kurdu, balıkçıların balık avında yem olarak kullandığı kurttur; balıkçı kuşu ise balık avlayan kuş olduğu için balıkçı kuş biçimi daha doğrudur. Diğer yanlış örnekler arasında sıvacı kuşu, balıkçı sansarı, bahçıvan kuşu vs. sayılabilir. Doğru örnekler olarak evci martin, kumcu martin, ormancı güve, mezarcı böcek, kürekçi böcek vs. verilebilir.

Bazı hayvanların ilgi çekici öcellikleri sıfat yapımına elverişlidir: aslan gibi yeleli (aslan köpek, aslan maymun, aslan tamarin); kaplan gibi çizgili (kaplan balıkçıl, kaplan gelincik, kaplan kedi, kaplan piton, kaplan semender) ya da yırtıcı (kaplan balık, kaplan böcek); pars gibi benekli (pars iguana, pars sihlid); leopar (= pars) gibi benekli (leopar çöpçü, leopar kedi, leopar kertenkele, leopar kurbağa, leopar lepistes, leopar yayın); zebra gibi çizgili (zebra balık, zebra danio, zebra kuyruklukelebek, zebra mangust, zebra sıçrayanörümcek); panda gibi ak kara alaca (panda çöpçübalığı); arı gibi sarı kara alaca (arı moli, arı sinek); fil kadar iri (fil kaplumbağa, fil kuş), fakat fil gibi uzun burunlu / hortumlu (fil balığı, fil böceği, fil faresi); bukalemun gibi renk değiştiren (bukalemun ahtapot); yengeç gibi yan yan giden (yengeç örümcek); yılan gibi ayaksız ince uzun bedenli (yılan balık, yılan yıldız).

Hayvan bedenlemeli hayvan adlandırmasında tamlayan sıfat isimdir ve sıfat tamlaması yapılır: aslan-baş, manda-baş, manda-göz, tilki-burun, yılan-boyun, tavus-kuyruk, kırlangıç-kuyruk, sıçan-kuyruk. Hayvan bedenlemeli bitki adlandırmasında ise isimdir ve isim tamlaması yapılır: kedi-başı, keçi-boynuzu, horoz-ibiği, fare-kulağı, kuzu-kulağı, sığır-gözü, leylek-burnu, turna-gagası, aslan-ağzı, aslan-dişi, keçi-sakalı, tavşan-yüreği, tavşan-memesi, tavuk-kursağı, kuzu-göbeği, aslan-pençesi, katır-tırnağı, kaz-ayağı, deve-tabanı, at-kuyruğu, sıçan-kuyruğu.

Sıfat veya sıfat isimle kurulu adlandırmalar kopuntu (eksiltimli kelime; geçmişteki Ayşe Kadın fasulyesi tamlamasının kopuntusu günümüzde ayşekadın olarak yayılmıştır) olduğunda isimleşir ve isimliği, sonradan açıklayıcı tamlanan alarak isim tamlaması yapıldığında daha da belirginleşir: çarpan balığı, yapışkan balığı, kızılkanat balığı, kazıkkuyruk balığı, camgöz balığı, tülkanat böceği.


BİRLEŞİK KELİMELİ HAYVAN ADLARINDA YAZIM

1980 öncesi bitişik yazımına alıştığımız birleşik kelimeler, 1980 sonrası bu günkü Türk Dil Kurumu (TDK) yeni yazım kurallarına göre ayrı yazılmaktadır. Fakat bu kuralların Türkçede örneği çok fazla olan ikiden fazla kelimeyle kurulu hayvan adlarına uygulanması sakınca doğurabilmektedir. Çünkü böyle adlar ancak bitişikliğine göre kavratıcı olabilir.

Örnek olarak, anlamına göre kırmızıkuyruklu baştankara (baştankara'nın kuyruğu kırmızı olanı) ya da kırmızı kuyruklubaştankara (kuyruklu-baştankara'nın kırmızı olanı) biçiminde yazılabilecek bir adı Türk Dil Kurumu yazım kurallarına göre kırmızı kuyruklu baştankara biçiminde ayrı yazmak kavratıcı değildir. Ayrıca böyle bitişik yazım, belirtilmek istenmeyen anlamı belirten kuyruklu kırmızı baştankara gibi ayrışık tamlamayla kurulu bozuk adlandırma yapılmasına da engel olur.

BİRLEŞİK ADLARIN AYRI / BİTİŞİK YAZIMINA YÖNELİK KURALLAR ÖNERİSİ

A.1. İki kelimeden oluşan birleşikler;
A.1.1. Tamlanan hayvan adıysa AYRI yazılır: su semenderi.
A.1.2. Tamlanan hayvan adı değilse BİTİŞİK yazılır: kılıçkuyruk.
A.2. İkiden fazla kelimeden oluşan birleşikler;
A.2.1. Tamlayan ve tamlananlar ayrılarak kendi aralarında BİTİŞİK yazılır. Yeni bir tamlayan geldiğinde eski tamlayan tamlanan olur: kırmızıkarınlı susemenderi, Çin kırmızıkarınlısusemenderi.
A.2.2. Belirtilmek istenmeyen anlamı belirten;
A.2.2.1. Ayrışık adlar AYRI yazılır: kapakburunlu Mısır yarasası (belirtilmek istenen: Mısır kapakburunluyarasası).
A.2.2.2. Pekişik adlar AYRI yazılır: dev Komodo varanı (belirtilmek istenen: dev varan + Komodo varanı).
A.3. Öbek (sınıf, takım, familya) adları BİTİŞİK yazılır: çıngıraklıyılangiller, sürüngenkalçakemerlidinozorlar.
A.4. Özel adlar da bu kurallara uyar; tamlayansa büyük, tamlanansa küçük harfle yazılır: Kuzeyamerika köknarkargası, Güneyamerika kulaklıfoku, Güneydoğuasya altınkedisi, kızılkanatlı amerikabakalı, avustralyasaksağanıgiller.
A.5. Kısaltmalı adlarda (tek örnek: ABD) tire kullanılır: Doğu-ABD karakurbağası.

B.1. İkilemeli birleşikler BİTİŞİK yazılır;
B.1.1. İkizlemeli: bibi, bazbaz, carcar, cırcır, tırtır, kırkır, cızcız, vızvız, koskos, göçgöç, fisfis, cikcik, çinçin, çömçöm, gıragıra, gartgart, mırtmırt, nenenene.
B.1.2. Gölgelemeli: cıcılbıcıl, ağzakbuğzak, ibikgügük, allıpullu § Gölgelemeler, anlamlı esas kelime ile onun bir takım kurallara göre yapılmış gölge'sinden oluşan ilgi çekici yapılardır: tAkır-tUkur, kAra-kUra, Çatal-Matal, Süslü-Püslü, Edi-BÜdü, İri-YArı.
B.1.3. Tekeşlemeli: terlikpabuç, ayşefatmaböceği, açılyumulböceği, eğriyanlış, incirüzümolduran.
B.2. Ortaklamalı birleşikler BİTİŞİK yazılır: koyunkeçi (koyun ile keçinin melezi). § Ortaklamalar, ikilemelere benzeyen, onlardan yalnızca anlam sınırı bakımından ayrılan yapılardır. İkilemelerde belirtilen iki kelime dışındaki yakın kelimeler de kastedilir ve anlam genişler. Ortaklamalarda ise anlam daralır, yalnız belirtilen kelimelerle sınırlanır. İsimleri sıfat gibi kullanarak oluşturulan tamlamalarla da karıştırılmamalıdır. Bunlar benzerliğe dayalıdır ve kullanım tek yönlüdür. ortaklamalarda ise benzerlik değil bizzat kendisi söz konusudur ve kullanım iki yönlüdür : çatal kaşık (ikileme: çatal, kaşık, bıçak vb. sofra aletleri; ortaklama: bir ucu çatal, diğer ucu kaşık olarak kullanılan alet; sıfat tamlaması: sapan çatalı gibi iki uçlu ve uçların her birinde kaşık olan alet veya iki saplı kaşık).
B.3. Kaynaşık birleşikler BİTİŞİK yazılır;
B.3.1. Ara girimli: kaplumbağa (< kaplu-n-bağa), kertenkele (< kerte-n-keler).
B.3.2. Ara çıkımlı: keçemen (< keç'emen < keçi emen), acot (< ac'ot <acı ot), sarot (< sar'ot < sarı ot), isot (< is'ot < isi ot).
B.4. Devrik birleşikler BİTİŞİK yazılır: yanıyivli, imanısarı, burnukızıl, boynuçıplak, göğsükızıl, boğazıbantlı, götükara, burnuuzun, bağrıkara, belibağlı, dilleribulunanlar, boynuhilalli kaz, boynuçizgili çömlekçikuşu.
B.5. Durum ekli birleşikler BİTİŞİK yazılır:
B.5.1. Yönelmeli: kulağakaçan, bahtabakan, taşaişeyen, çamuradalanlar;
B.5.2. Kalmalı: yerdegezen, çamurdazıplayan;
B.5.3. Çıkmalı: baştankara, kehtenbakan, kafadanbacaklılar.
B.6. Fiilli birleşikler BİTİŞİK yazılır: elöpen, toprakkazan, kumkazan, ağaçdelen, konakdelen, odundelen, zindandelen, yediuyuklayan, ağaçkakan, ağaçkesen, kuyruksallayan, kurtkıyan, taşısıran, balçıkyiyen, yelkovan, danabağırtan, baldırsokan, ağören, halkaören, süngerören, çobanaldatan, kuzukapan, uşakkapan, taşakkapan, burunkapan, kuyruksüren, yelyutan, taşemen, inekemen, boyunburan.
B.7. Bedenlemeli birleşikler BİTİŞİK yazılır: alabaş, bakırbaş, sarıbaş, kızılbaş, karabaş, yeşilbaş, elmabaş, çekiçbaş, baltabaş; kalaykafa; kısaboynuz; altınibik; karakulak, kızılkulak, sarıkulak, uzunkulak, kısakulak, dikkulak, kepçekulak; alyanak, sarıyanak; altınkaş, karakaş; alagöz, akgöz, beyazgöz, karagöz, sarıgöz, ateşgöz, irigöz, kocagöz, torbagöz, kesegöz, tepegöz, dörtgöz, camgöz; tilkiburun, sivriburun, bizburun, uzunburun, nalburun, kütburun, çıraburun, kababurun; orakgaga, kılıçgaga, makasgaga, kepçegaga, kaşıkgaga, pabuçgaga, boynuzgaga, genişgaga, çaprazgaga, yarımgaga, kıngaga, akgaga, dargaga; sekizbıyık; tersağız, kocaağız; tarakdiş, bozynuzdiş; dönerboyun, eğriboyun, yılanboyun, kesikboyun, tüylüboyun, kızılboyun; bozboğaz, karaboğaz; kızılgerdan, mavigerdan, akgerdan, sarkıkgerdan; eyersırt; incigövde, yumurtagövde; kızılgöğüs, alacagöğüs; alakanat, sarıkanat, akçakanat, çakırkanat, etkanat, tülkanat, camkanat; albacak, kızılbacak, yeşilbacak, uzunbacak, kalınbacak; kırkayak; sarıyüzgeç, altınyüzgeç, maviyüzgeç, kanlıyüzgeç, yayyüzgeç; akgöt; akkuyruk, kızılkuyruk, yelkenkuyruk, kamakuyruk, kılıçkuyruk, çatalkuyruk, aykuyruk, lirkuyruk, kılkuyruk, dikkuyruk, tülkuyruk, batmankuyruk, ipekkuyruk.
B.8. Öbeklik birleşikler BİTİŞİK yazılır. Çokluk eki ne tamlanana ne de tamlayana aittir; tamlamanın ortak kullanımıdır: çıngıraklıyılangiller (TDK: çıngıraklı yılangiller), arıkuşugiller (TDK: arı kuşugiller), artobruklular, kaliforniyababaköşügiller.
B.9. Cinslik birleşikler BİTİŞİK yazılır: suyılanı, peygamberdevesi, susemenderi.
B.10. Türlük birleşikler AYRI / BİTİŞİK yazılır;
B.10.1. Türemesi olmayanlar AYRI yazılır: küpeli yılan, bağırgan albatros, Nil timsahı.
B.10.2. Türemesi olanlar (tamlanan değeri taşıyanlar) BİTİŞİK yazılır: karamoli (: dikkuyruk karamoli, aykuyruk karamoli), çitkertenkelesi, vanyılanı, boyundurukluyılan.
B.11. Sınıflık birleşikler AYRI / BİTİŞİK yazılır;
B.11.1. Adlandırıcı olduğunda BİTİŞİK yazılır. Sınıflık ad kaldırıldığında hayvan belirtilmiyorsa adlandırıcıdır: uğurböceği, ateşböceği, fenerbalığı, sarıbalık, karakuş, devekuşu.
B.11.2. Açıklayıcı olduğunda AYRI yazılır. Sınıflık ad kaldırıldığında hayvan belirtiliyorsa açıklayıcıdır: gümüşçün böceği, yayın balığı, iskorpit balığı, ton balığı, serçe kuşu, saka kuşu, tavus kuşu.
B.133. Pekişik birleşlikler AYRI yazılır: dev Komodo varanı, kalınkuyruklu büyük galago, kırmızıbenekli Amerikan semenderi.
B.14. Ayrışık birleşikler AYRI yazılır: Anlamca bitişik olanlar ayrışıp araya başka kelime (= gerçek tamlayan) aldıkları için bitişik yazmak olanaksızdır: boncuklu Meksika kertenkelesi (demek istenen: Meksika boncuklu-kertenkelesi), sivriburunlu cüce fare, sivriburunlu ev faresi, kolyeli büyük yağmurkuşu, kolyeli küçük yağmurkuşu, kapakburunlu Mısır yarasası, ıslıklı Alp tavşanı, kıvırcık Hollanda kanaryası, Kanada beyaz yabankoyunu, Kanada kara yabankoyunu, çıngıraklı elmas yılan.