www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkçe Kuş Adları Tarama Sözlüğü
Turkish Names of Birds
by
Ümüt Çınar

başlangıç: Ocak 2016
bitiş: kaynaklara erişilip tarandıkça eklenecek
2

01 → Sᴛʀᴜᴛʜɪᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Rʜᴇɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀsᴜᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴛᴇʀʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴇᴘʏᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Dɪɴᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Lɪᴛʜᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Tɪɴᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀʟʟɪfᴏʀᴍᴇs Aɴsᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴏᴇɴɪᴄᴏᴘᴛᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅɪᴄɪᴘᴇᴅɪfᴏʀᴍᴇs Mᴇsɪᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Pᴛᴇʀᴏᴄʟɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟᴜᴍʙɪfᴏʀᴍᴇs

02 → Mᴜsᴏᴘʜᴀɢɪfᴏʀᴍᴇs Oᴛɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴜᴄᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀᴘʀɪᴍᴜʟɢɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛᴇᴀᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Nʏᴄᴛɪʙɪɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅᴀʀɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴏᴅɪfᴏʀᴍᴇs Oᴘɪsᴛʜᴏᴄᴏᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gʀᴜɪfᴏʀᴍᴇs Cʜᴀʀᴀᴅʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Eᴜʀʏᴘʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴀᴇᴛʜᴏɴᴛɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀᴠɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴘʜᴇɴɪsᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cɪᴄᴏɴɪɪfᴏʀᴍᴇs Pʀᴏᴄᴇʟʟᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Pʟᴀᴛᴀʟᴇɪfᴏʀᴍᴇs Pᴇʟᴇᴄᴀɴɪfᴏʀᴍᴇs Aʀᴅᴇɪfᴏʀᴍᴇs

03 → Cᴀᴛʜᴀʀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Aᴄᴄɪᴘɪᴛʀɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛʀɪɢɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟɪɪfᴏʀᴍᴇs Lᴇᴘᴛᴏsᴏᴍᴀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Tʀᴏɢᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Bᴜᴄᴇʀᴏᴛɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʀᴀᴄɪɪfᴏʀᴍᴇs Pɪᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀʀɪᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Fᴀʟᴄᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs

04 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs : Aᴄᴀɴᴛʜɪsɪᴛᴛɪ Tʏʀᴀɴɴɪ Pᴀssᴇʀɪ Mᴇɴᴜʀɪᴅᴀ Cʟɪᴍᴀᴄᴛᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟɪᴘʜᴀɢɪᴅᴀ Oʀᴛʜᴏɴʏᴄʜɪᴅᴀ Cᴏʀᴠɪᴅᴀ Mᴏʜᴏᴜᴏɪᴅᴇᴀ Oʀɪᴏʟoɪᴅᴇᴀ Nᴇosɪᴛᴛᴏɪᴅᴇᴀ Mᴀʟᴀᴄᴏɴᴏᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cᴏʀᴠᴏɪᴅᴇᴀ

05 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟᴀɴᴏᴄʜᴀʀɪᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cɴᴇᴍᴏᴘʜɪʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴀʟʟᴀᴇᴏɪᴅᴇᴀ Pɪᴄᴀᴛʜᴀʀᴛᴏɪᴅᴇᴀ Pᴀʀᴏɪᴅᴇᴀ Sʏʟᴠɪᴏɪᴅᴇᴀ Rᴇɢᴜʟᴏɪᴅᴇᴀ Bᴏᴍʙʏᴄɪʟʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴇʀᴛʜɪᴏɪᴅᴇᴀ Mᴜsᴄɪᴄᴀᴘᴏɪᴅᴇᴀ

06 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀoɪᴅᴇᴀ Dɪᴄᴀᴇɪᴅᴀᴇ Nᴇᴄᴛᴀʀɪɴɪɪᴅᴀᴇ Pʟᴏᴄᴇɪᴅᴀᴇ Esᴛʀɪʟᴅɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀɪᴅᴀᴇ Mᴏᴛᴀᴄɪʟʟɪᴅᴀᴇ Fʀɪɴɢɪʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀoɪᴅᴇᴀ Eᴍʙᴇʀɪzɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀᴇʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀɪᴅᴀᴇ Pᴀʀᴜʟɪᴅᴀᴇ Cᴀʀᴅɪɴᴀʟɪᴅᴀᴇ Tʜʀᴀᴜᴘɪᴅᴀᴇ


Non-Passeriformes

Musophagiformes
Musophagidaemuzculgiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), muzcugiller, turakogiller, turakolar, turakoslar
spp.muzcul, muzcu, muz yiyen, muzyiyiyci, turako, sorguç kuşu
Corythaixoides concolorkurşuni muzcul, Habeşistan muzculu
Crinifer zonurusmuz yiyen gri kuş
Tauraco persayeşil tepeli Gine turakosu (CITES 1994)
Tauraco schuettiikara gagalı turako (CITES 1994)
Tauraco schalowiSchalow turakosu (CITES 1994)
Tauraco livingstoniiLivingstone muzculu, Livingstone turakosu (CITES 1994)
Tauraco corythaixGüney Afrika muzculu, yeşil Güney Afrika turakosu (CITES 1994)
Tauraco fischeriAfrika muzculu (Karol 1963), Fischer turakosu, Fisher turakosu (CITES 1994)
Tauraco bannermaniBannerman turakosu (CITES 1994)
Tauraco erythrolophusal tepeli turako (CITES 1994)
Tauraco macrorhynchus or Pseudopoetus macrorhynchussarı gagalı turako (CITES 1994)
Tauraco leucotis or Menelikornis leucotisak yanaklı turako (CITES 1994)
Tauraco ruspoliiRuspoli turakosu (CITES 1994)
Tauraco hartlaubimavi ibikli muzcul, kara tepeli turako (CITES 1994), Hartlaub muzculu
Tauraco leucolophusak tepeli turako (CITES 1994)
Tauraco porphyreolophus or Gallirex porphyreolophusmor tepeli turako (CITES 1994)
Ruwenzorornis johnstoni or Gallirex johnstoniRuwenzori muzculu
Musophaga violaceaKap muzculu (Karol 1963), mor muzcul, mavi turako (CITES 1994)
Musophaga rossaeRoss muzculu


Otidiformes
Otididae, Otidaetoygiller (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982), toylar (Boyla 2001), toykuşugiller (Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), toy kuşları (Kuru 1987)
Tetrax tetraxmezgeldek* (Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), mezgerdek*, mezmerdek*, mejgeldek*, bezmeldek*, mezmeldek*, vezgeldek*, vazgeldek*, küçük toy (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), küçük toy kuşu (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Kuru 1987), bodur toy (Çanakçıoğlu 1982), toylak
Otis tardatoy* (Duran 1958; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), toy kuşu (Duran 1958), toykuşu (KaracanOxford 1985), bayağı toy, büyük toy (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), büyük toy kuşu (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), toytoklu*, toydan, toydarı, toğdarı, tokduru*, dova*, baklan, bağlan, taraklı kuş, yaban hindisi*, yabanhindisi (Duran 1958), yaban tavuğu*
Ardeotis nuba or Neotis nubaNubya toyu
Ardeotis denhami or Neotis denhamikızıl enseli toy
Ardeotis arabsArabistan toyu, Arap toyu (Boyla 2001)
Ardeotis korikori toyu
Ardeotis nigricepsHint toy kuşu (CITES 1994)
Chlamydotis undulatayakalı toy (Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), yakalı toy kuşu (CITES 1994), tepeli toy kuşu, kıvırcık toy kuşu, hubara
Eupodotis senegalensisbeyazgöğüslü toy kuşu
Houbaropsis bengalensisBengal toy kuşu (CITES 1994)


Coccygymorhae guguklar (Karol 1963 [: Cuculi + Colii + Coraciae])
Cuculi guguk-kuşları (Karol 1963 [: Cuculidae + Musophagidae])
Cuculiformesguguksular (Karol 1963 [: Cuculi + Psittaci]), guguklar, kukuklar (Kosswig 1947), guguk kuşları (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), gugukgiller
Cuculidaegugukgiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), guguk kuşugiller (Gözcelioğlu 2002), guguklar (Kuru 1987; Boyla 2001), guguk kuşları
Crotophaginaeaniler
Crotophaga
Crotophaga majorbüyük ani
Crotophaga aniyassı gagalı ani, düzgün gagalı ani, ani
Crotophaga sulcirostrisoluk gagalı ani
Guira guiraguira guguğu, guira
Neomorphinaekoşucu guguk kuşları, koşucugugukkuşları (KaracanOxford 1985), yer guguk kuşları
Tapera naeviaçizgili guguk
Morococcyx erythropygusküçük yer guguğu
Dromococcyx phasianellussülün guguğu
Dromococcyx pavoninustavus guguğu
Geococcyxkoşar guguk, koşar guguk kuşu, koşucu guguk kuşu, yol koşucusu, yolaşan, yılanyiyen, kertenkele kuşu, çöl horozu, tepeli guguk kuşu, harp kuşu
Geococcyx californianusbüyük koşar guguk, bayağı koşar guguk, Meksika koşar guguğu, tepeli guguk kuşu (KaracanOxford 1985)
Geococcyx veloxküçük koşar guguk
Neomorphus geoffroyipas kıçlı yer guguğu
Neomorphus squamigerpullu yer guguğu
Neomorphus radiolosusçizgili yer guguğu
Neomorphus rufipennispas kanatlı yer guguğu
Neomorphus pucheraniikızıl gagalı yer guguğu
Centropodinae
Centropuskukallar (pl), kukal
Centropus milosarı göğüslü kukal
Centropus goliathgoliath kukalı
Centropus violaceusmor kukal
Centropus menbekibüyük kara kukal
Centropus ateralbusbenekli kukal
Centropus phasianinussülün kukalı, sülün guguğu
Centropus spilopterusiskele kukalı
Centropus bernsteiniküçük kara kukall
Centropus chalybeusBiak kukalı
Centropus rectunguiskısa parmaklı kukal
Centropus steeriikara tepeli kukal
Centropus sinensisiri kukal
Centropus andamanensisAndaman kukalı
Centropus nigrorufusSunda kukalı
Centropus viridisFilipin kukalı
Centropus toulouMadagaskar kukalı
Centropus grilliikara kukal
Centropus bengalensisküçük kukal
Centropus chlororhynchusyeşil gagalı kukal
Centropus leucogasterkara gerdanlı kukal
Centropus anselliGabon kukalı
Centropus monachusmavi göğüslü kukal
Centropus cupreicaudusbakır kuyruklu kukal
Centropus senegalensisSenegal kukalı (Boyla 2001)
Centropus superciliosusak kaşlı kukal, ak tepeli kukal
Centropus melanopskara gözlü kukal
Centropus celebensisdefne kukalı
Centropus unirufuspaslı kukal
Phaenicophaeinaeasalak olmayan guguk kuşları
Carpococcyx radiceusBorneo yer guguğu
Carpococcyx viridisSumatra yer guguğu
Carpococcyx renauldimercan gagalı yer guguğu
Coua
Coua delalandeiDelalande kua'sı
Coua gigasiri coua
Coua coquereliCoquerel couası
Coua serrianakızıl göğüslü coua
Coua reynaudiikızıl başlı coua
Coua cursorkoşar coua
Coua ruficepskırmızı kepli coua
Coua cristatatepeli coua
Coua verreauxiVerreaux couası
Coua caeruleamavi coua
Ceuthmochares aereus – sarı gaga
Taccocua leschenaultii – sirkeer malkohası
Rhinortha chlorophaea – süprüntücü malkoha, Raffles malkohası
Zanclostomus javanicus – kızıl gagalı malkoha
Rhamphococcyx calyorhynchus – sarı gagalı malkoha
Phaenicophaeus diardi – kara karınlı malkoha
Phaenicophaeus sumatranus – kestane karınlı malkoha
Phaenicophaeus tristis – yeşil gagalı malkoha
Phaenicophaeus viridirostris – mavi yüzlü malkoha
Phaenicophaeus curvirostris – kestane göğüslü malkoha
Phaenicophaeus pyrrhocephalus – kızıl yüzlü malkoha, kızıl sürmeli malkoha
Dasylophus superciliosus – kızıl taçlı malkoha, al kaşlı guguk kuşu
Lepidogrammus cumingi or Dasylophus cumingi – pullu tüylü malkoha, pullu tüylü guguk kuşu
Clamator coromandus – kestane kanatlı guguk
Clamator glandarius – tepeli guguk (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), tepeli guguk kuşu (Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), büyükbenekli guguk, büyüklekeli guguk
Clamator levaillantii – büyük alaca guguk, Levaillant guguğu
Clamator jacobinus – benekli guguk, alaca guguk, alaca ibikli guguk, ibikli guguk
Coccyzinae – Amerikan gugukları
Coccycua pumila – cüce guguk
Coccycua cinerea – dişbudak renkli guguk
Coccycua minuta – küçük guguk
Piaya cayana – sincap guguğu, sincap kuyruklu guguk kuşu
Piaya melanogaster – kara karınlı guguk
Coccyzus rufigularis – defne göğüslü guguk
Coccyzus pluvialis – kestane göbekli guguk
Saurothera – takko
Coccyzus merlini – büyük kertenkele guguğu
Coccyzus vetula – Jamaika kertenkele guguğu
Coccyzus longirostris – İspanya kertenkele guguğu
Coccyzus vieilloti – Porto Riko kertenkele guguğu
Coccyzus erythrophthalmus – kara gagalı guguk (Boyla 2001), siyah gagalı guguk, kırmızı gözlü guguk
Coccyzus americanus – sarıgagalı guguk, sarı gagalı guguk (Boyla 2001), sarıgagalı guguk kuşu, sarı ağızlı guguk kuşu
Coccyzus minor – mangrov guguğu
Coccyzus ferrugineus – Cocos Adası guguğu
Coccyzus melacoryphus – koyu gagalı guguk
Coccyzus lansbergi – gri kepli guguk
Cuculinae – gerçek gugukkuşları, asalak gugukkuşları
Pachycoccyx audeberti – kalın gagalı guguk
Microdynamis parva – cüce koel
Eudynamys scolopaceus – Asya koeli, koel, koel guguk kuşu, kara kukal
Eudynamys melanorhynchus – kara gagalı koel
Eudynamys cyanocephala – Avustralya koeli
Urodynamis taitensis – uzun kuyruklu koel
Scythrops novaehollandiae – oluk gagalı guguk, dev guguk, dev guguk kuşu, büyük guguk, büyük scythrops
Chrysococcyx megarhynchus or Chalcites megarhynchus – uzun gagalı guguk
Chrysococcyx minutillus or Chalcites minutillus – küçük bronz guguğu
Chrysococcyx russatus or Chalcites russatus
Chrysococcyx rufomerus or Chalcites rufomerus
Chrysococcyx crassirostris or Chalcites crassirostris
Chrysococcyx lucidus or Chalcites lucidus – parıltılı bronz guguğu, tunç renkli guguk, tunç renkli guguk kuşu, bronz guguk
Chrysococcyx basalis or Chalcites basalis – Horsfield bronz guguğu
Chrysococcyx ruficollis or Chalcites ruficollis – pasgerdan bronz guguğu
Chrysococcyx meyeri or Chalcites meyerii – ak kulaklı bronz guguğu
Chrysococcyx osculans or Chalcites osculans – kara kulaklı guguk
Chrysococcyx maculatus – Asya zümrüt guguğu
Chrysococcyx xanthorhynchus – mor guguk, mor guguk kuşu
Chrysococcyx flavigularis – sarı gerdan guguk
Chrysococcyx klaas – küçük yeşil guguk, Klaas guguğu
Chrysococcyx cupreus; Chrysococcyx smaragdineus – zümrüt guguk, zümrüt yeşili guguk, Afrika zümrüt guguğu, Afrika zümrüt guguk kuşu, Senegal guguk kuşu (İzmirli 1948)
Chrysococcyx caprius – altın guguk (Karol 1963 [cupreus]), altın guguk kuşu, dideric guguğu, yeşil guguk (Boyla 2001)
Cacomantis pallidus or Heteroscenes pallidus – solgun guguk
Cacomantis sonneratii – çizgili defne guguğu
Cacomantis merulinus – ağlayan guguk
Cacomantis variolosus – çalı guguğu
Cacomantis heinrichi – Maluku guguğu
Cacomantis castaneiventris – kestane göğüslü guguk
Cacomantis flabelliformis – yelpaze kuyruklu guguk
Cacomantis leucolophus or Caliechthrus leucolophus – ak taçlı koel
Cercococcyx mechowi – koyu uzun kuyruklu guguk
Cercococcyx olivinus – zeytuni uzun kuyruklu guguk
Cercococcyx montanus – çizgili uzun kuyruklu guguk
Surniculus – drongo guguğu, guguk drongo
Surniculus lugubris – Asya drongo guguğu
Surniculus velutinus – Filipin drongo guguğu
Hierococcyx crassirostris – Sulawesi atmaca guguğu
Hierococcyx sparverioides – büyük atmaca guguğu, atmaca guguğu
Hierococcyx varius – bayağı atmaca guguğu
Hierococcyx vagans – bıyıklı atmaca guguğu
Hierococcyx fugax – Hodgson atmaca guguğu
Hierococcyx pectoralis – Filipin atmaca guguğu
Cuculus solitarius – kızıl göğüslü guguk
Cuculus clamosus – kara guguk, siyah guguk
Cuculus micropterus – Hint guguğu
Cuculus canorus – guguk* (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), kukuk (Kosswig 1947 [Ü.Ç: 355. sayfada 12 kez geçiyor]), guguk kuşu (Kiziroğlu 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), gugukkuşu (KaracanOxford 1985), gukguk*, gukguk kuşu*, gügük*, guggu*, guggu kuşu*, gosgok*, gosgouk*, dukkuk*, kuku, kuku kuşu, bayağı guguk, Avrupa adi guguk kuşu, Avrupa guguğu, Eskidünya guguğu, külrengi guguk (Karol 1963), külrengi guguk kuşu, gri guguk kuşu, kurşuni guguk kuşu, sincabi guguk kuşu (Kuru 1987), parazit kuş
Cuculus gularis – Afrika guguğu, Güney Afrika guguğu
Cuculus saturatus – tayga guguğu (Boyla 2001), Doğu guguğu
Cuculus optatus – Horsfield guguğu
Cuculus poliocephalus – küçük guguk
Cuculus rochii – Madagaskar guguğu


Cypselomorphae – sağanlar-çobanaldatanlar (Karol 1963), çoban aldatan ve kolibriler (Kosswig 1947)
Aegotheliformes
Aegothelidae – üğücükgiller (Ü.Ç), kurbağaağızlıbaykuşgiller
Aegotheles – üğücük (Ü.Ç), gecekuşu
Caprimulgiformes – çobanaldatanımsılar (KaracanOxford 1985), çobanaldatanlar (Gözcelioğlu 2002), çoban-aldatanlar (Karol 1963), çoban aldatanlar (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), çobanaldatangiller (Kiziroğlu 1987), keçisağanlar, böcekyiyicikuşlar
Steatornithiformes
Steatornithidae – yağkuşugiller, guaçarogiller (KaracanOxford 1985)
Steatornis caripensis – yağkuşu, guaçaro (KaracanOxford 1985) § Karol 1963 bunu sözlüğüne almamış
Podargiformes
Podargidae – ağızcıngiller (Ü.Ç), kurbağaağızlıbaykuşgiller (KaracanOxford 1985)
spp. – ağızcın (Ü.Ç), kurbağaağız, kurbağaağızlı, kurbağaağızlı baykuş, kurbağakuşu, baykuş kırlangıcı, Eski Dünya dev baykuş kırlangıcı
Podargus strigoides – kurbağaağızlı baykuş (KaracanOxford 1985)
Batrachostomus – kurbağa kırlangıcı (İzmirli 1948)
Nyctibiidae – niktibigiller (KaracanOxford 1985), potoogiller
spp. – niktibi, poto, poto kuşu (Karakaya 2012), potoo, Güney Amerika gece kırlangıcı, dev gece kırlangıcı
Nyctibius grandis – büyük poto, dev potoo, Tropik Amerika dev potoo'su
Nyctibius griseus – kurşuni niktibi
Caprimulgidae – çobanaldatangiller (KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), çoban-aldatangiller (Karol 1963), çoban aldatangiller (Baran & Yılmaz 1984), çobanaldatanlar (Boyla 2001), çoban aldatanlar (Kuru 1987)
Chordeilinae
Chordeiles minor – Amerika çobanaldatanı, Kuzey Amerika çobanaldatanı, gece atmacası, gece şahini, gecedoğanı (Boyla 2001), gecekuşu
Caprimulginae
Nyctidromus albicollis – akboyunlu çobanaldatan
Phalaenoptilus nuttallii – uykucu çobanaldatan, Nuttall çobanaldatanı, purvuil, poorwill
Antrostomus vociferus – bağırgan çobanaldatan, vuippurvuil
Caprimulgus ruficollis – kızılboyunlu çobanaldatan, kızıl boyunlu çobanaldatan(Boyla 2001)
Caprimulgus europaeus – çobanaldatan (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), çoban-aldatan (Karol 1963), çoban aldatan (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), çobanaldatan kuşu, bayağı çobanaldatan, Avrupa çobanaldatanı (KaracanOxford 1985), nigâh çobanaldatan, keçikandıran, keçi sağan (Kuru 1987), çomarlık*, çüngüş*, durulu*, gece kırlangıcı
Caprimulgus aegyptius – çöl çobanaldatanı (Boyla 2001), Mısır çobanaldatanı
Caprimulgus mahrattensis – ılgın çobanaldatanı
Caprimulgus nubicus – Kızıldeniz çobanaldatanı, Nubya çobanaldatanı (Boyla 2001)
Caprimulgus eximius – sarı çobanaldatan
Caprimulgus asiaticus – kızıl enseli çobanaldatan
Caprimulgus inornatus – boz başlı çobanaldatan
Caprimulgus longipennis – dengelikli çobanaldatan
Caprimulgus vexillarius – sancaklı çobanaldatan
Uropsalis lyra – lirkuyruklu çobanaldatan


Apodiformes – sağanlar (Karol 1963 [Cypseli]; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), sağangiller (Kiziroğlu 1987), karasağanlar ve kolibriler, ebabiller (Gözcelioğlu 2002)
Hemiprocnidae – tepelisağangiller
Hemiprocne – tepeli sağan, tepeli karasağan, tepeli yelyutan, ağaç tepelisağanı, ağaççıl sağan, ağaç kırlangıcı
Hemiprocne mystacea
Apodidae, Cypselidae, Micropodidaesağangiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), sağanlar (Kuru 1987), kılıçkırlangıcıgiller, ebabilgiller (Gözcelioğlu 2002), ebabiller (Boyla 2001), yelkenliler, uçucular
spp.sağan (İzmirli 1948; Karol 1963), karasağan, yelyutan (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), yel kuşu (Cumhuriyet Gazetesi 19 Eylül 1977 [Ben de öbür çocuklar gibi kırlangıçlara «Yel kuşu» leyleğe «Hacı baba» derdim]), dağ kılangıcı (İzmirli 1948), ebabil (Somçağ 1996)
§ 5. sayfadaki kırlangıç (Hirundinidae) isimleriyle karşılaştırın, birbiri yerine geçmiş olanlar bulunabilir.
§ Ü.Ç: Arapça bir alıntı olan ebâbîl أَبَابِيلَ bu dilde Apus ya da başka bir kuş için kullanılmaz, Kur'an'da Fil Suresinde geçer.
§ Somçağ 1996 [Dergâh, Sayı 72, Şubat 1996]: Bu arada, siz Türkçe kitaplarda ebabili ebabil olarak aramayın. Ansiklopedilerde bu kuş genellikle sağan olarak geçer. Neyi sağıyormuş diyeceksiniz; anlatayım. Çobanaldatan kuşuna (Caprimulgus europaeus) Almancada Ziegenmelker, yani keçisağan derler. Çünkü eskiden Alman köylüleri ağzı çok büyük olan bu kuşun ahırlara girip keçilerin memesinden süt emdiğine inanırlarmış. 1950'lere kadar ebabiller çobanaldatanlarla aynı takım içinde sınıflandırıldığından bizdeki tercümeye dayanan eserlerde (mesela Hayat Hayvanlar Ansiklopedisi) keçisağan adı, yayıncılar ebabil kelimesini bilmediklerinden, ebabillere de teşmil edilmiş. Daha sonra da ismi bende mahfuz olan bir zat keçi kelimesini de atarak sağan diye bir kuş ismi icat etti; bu da bazı yayınlara girdi. Dolayısıyla bu uydurma ada itibar etmemek gerekiyor. Ebabil için bildiğim tek Türkçe karşılık Steuerwald'ın Almanca-Türkçe sözlüğünde bulduğum yelyutan. Güzel bir isim, fakat kimsenin bilip kullandığını duymadım. Belki bundan sonra kuşlarla ilgili bilimsel yayınlarda bu güzel ismi kullanıp ebabil adını Fil Suresine bırakmak yerinde olur; fakat bu da yüzlerce yıl Apuslara ebabil demiş olan İstanbullulara saygısızlık olmaz mı?

Cypseloidinae
Cypseloides niger – Kuzey Amerika siyah sağanı
Streptoprocne zonaris – yakalı karasağan, beyaz yakalı kivi
Streptoprocne semicollaris – akenseli ebabil
Apodinae
Collocaliini
Collocalia esculentasalangan, mağara sağanı, mağara karasağanı, Asya kırlangıcı, Cava kırlangıcı
Collocalia troglodytescüce yelyutan
Hydrochous gigasşelale kırlangıcı (Karakaya 2012)
Chaeturini – dikenlisağanlar, dikenkuyruklu sağanlar, dikenkuyruklu yelyutanlar, iğnekuyruklu sağanlar
Hirundapus caudacutus – dikenli sağan, dikenkuyruklu sağan, dikenkuyruklu yelyutan, iğnekuyruklu sağan, iğne kuyruklu ebabil (Boyla 2001), beyazboyunlu sağan, beyazboyunlu kılıçkırlangıcı
Hirundapus giganteus – dev sağan
Chaetura pelagica – baca sağanı, baca karasağanı, baca yelyutanı, baca ebabili (Boyla 2001), baca kırlangıcı, Amerika baca yelyutanı
Chaetura brachyura – dikenli kırlangıç (İzmirli 1948 [Acanthylis])
Apodini
Cypsiurus parvus – hurma yelyutanı, palmiye sağanı, palmiye ebabili
Tachymarptis melba – akkarınlı sağan (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Gözcelioğlu 2002), ak-karınlı sağan (Karol 1963), ak karınlı sağan (Boyla 2001), beyaz karınlı sağan (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), ak karınlı ebabil (Boyla 2001; Özkoç 2012), akkarın ebabil, ak karınlı yelyutan (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), büyük sağan (Somçağ 1982/3/4), dağcıl sağan, kaya karasağanı, Alp karasağanı, Alp sağanı, Alp kırlangıcı, ebabil, yelyutan
Apus pacificus – Pasifik ebabili (Boyla 2001)
Apus caffer – Endülüs ebabili, ak sokumlu ebabil (Boyla 2001)
Apus horus – Horus ebabili
Apus affinis – küçük sağan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), küçük ebabil (Boyla 2001), küçük yelyutan (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ev sağanı (Baran & Yılmaz 1984), ak sağrılı sağan, ak kuyruk sokumlu ebabil, beyaz gerili kırlangıç, Angola sağanı, Hint sağanı, Hint ev yelyutanı
Apus alexandri – İskender ebabili
Apus unicolor – Kanarya Adası ebabili, (Boyla 2001), kara ebabil
Apus apus – kara sağan (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984), karasağan (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), kara sağan kuşu, siyah sağan (Kuru 1987), sağan (İzmirli 1948; KaracanOxford 1985), dağ kırlangıcı (İzmirli 1948), kılıç kırlangıcı, ebabil (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ebabil kuşu (Kiziroğlu 1987), yelyutan (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Apus pallidus – bozca sağan (Somçağ 1982/3/4), boz sağan (Boyla 2001), bozsağan (Gözcelioğlu 2002), boz ebabil (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), soluk sağan, solgun sağan, külrengi sağan (Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986), gri ebabil
Trochilidae – kolibrigiller (Karol 1963), kolibriler, sinekkuşugiller (KaracanOxford 1985)
spp. – kolibri, sinekkuşu (KaracanOxford 1985), sinek kuşu, sinekçil, sinekçil kuşu, arıkuşu, vızvız kuşu, vızılayan kuş, heming
Phaethornithinae
Eutoxeres aquila – orakgagalı kolibri, orakgaga, Gould orakgagalısı, kartal gagalı kolibri (İzmirli 1948)
Glaucis dohrnii – kıvrık gagalı kolibri (CITES 1994)
Glaucis hirsutus – kanca burunlu hermit (sinekkuşu) (CITES 1994)
Phaethornis superciliosus – uzunkuyruklu ardıçkuşu
Phaethornis longirostris – Guatemala keşişi, Guatamala keşişi
Trochilinae
Florisuga mellivora – beyazyakalı kolibri
Colibri thalassinus – yeşil menekşekulaklı
Colibri coruscans – morkulaklı kolibri, büyük sinekkuşu (CITES 1994), Gould'un sinekkuşu
Colibri serrirostris – ak kıçlı menekşekulak
Anthracothorax – mango
Anthracothorax nigricollis – Güney Amerika mangosu (Karol 1963 [Lampornis violicauda])
Topaza pella – kral kolibri (Karol 1963), kral sinek kuşu
Chrysolampis mosquitus – yakut-safir sinek kuşu, yakut ve topaz kivi kuşu
Lophornis magnificus – farbalalı işvebaz
Discosura popelairii or Popelairia popelairii – boynuzgaga, boynuz-gaga (Karol 1963)
Trochilus polytmus [sensu lato : incl. scitulus] – uçurtma kuyruklu kolibri, uzunkuyruklu kolibri, uzun-kuyruklu kolibri (Karol 1963), uzun kuyruklu kolibri, uzun kuyruklu sinekkuşu, Jamayik sinekkuşu (İzmirli 1948 [Aithurus])
Leucippus taczanowskii – benekboyunlu sinekkuşu (CITES 1994)
Amazilia [sensu stricto] – amazilya
Amazilia amazilia – tarçıni sinek kuşu (CITES 1994)
Agyrtria – agirtria
Amazilia versicolor or Agyrtria versicolor – ala sinekkuşu (CITES 1994)
Amazilia fimbriata or Polyerata fimbriata – kestanebaş sinek kuşu (CITES 1994)
Amazilia viridigaster or Saucerottia viridigaster – yeşil karınlı sinekkuşu (CITES 1994)
Microchera albocoronata – karlıbaşlık
Lampornis clemenciae – mavi boğazlı sinek kuşu
Lampornis amethystinus – mor kolibri, mor sinekkuşu, ametist, ametist kuşu (İzmirli 1948), amatis kuşu
Clytolaema rubricauda – Brezilya yakutu
Coeligena torquata – yakalı inka, Güney Amerika yakalı inkası, yakalı kolibri
Ensifera ensifera – kılıçgagalı kolibri, kılıçgagalı sinekkuşu, kılıç gaga kuşu (İzmirli 1948 [Docimastes])
Patagona gigas – dev kolibri (Karol 1963), dev sinek kuşu, koca patagona, giant sinekkuşu
Ocreatus underwoodii – raket kuyruklu kolibri
Lesbia victoriae – çatalkuyruklu kolibri
Sappho sparganurus – safo kolibrisi
Polyonymus caroli – bronz kolibri (CITES 1994)
Ramphomicron – dikengagalı kolibri
Oxypogon guerinii – miğfertepeli kolibri
Chalcostigma – dikengagalı kolibri
Aglaiocercus coelestis – cennetperisi
Heliactin bilopha – altıntepelikli sinekkuşu
Loddigesia mirabilis – kürekkuyruklu kolibri, loddijezi
Rhodopis vesper – akşam kolibrisi (CITES 1994)
Thaumastura cora – uzun kuyruklu kolibri (CITES 1994)
Calothorax lucifer – Meksika yıldızı (Karol 1963 [˂ İng. Mexican star]), göğsügüzel kolibri
Mellisuga helenae – arı kolibri, arı kolibrisi, arı sinekkuşu, arı sinek kuşu, arıkuşu, Küba kolibrisi, Küba sinekkuşu
Mellisuga minima – cüce kolibri (Kuru 1987), arı kolibri (Karol 1963)
Archilochus colubris – yakutgerdanlı kolibri, yakutgerdanlı sinekkuşu, yakut boğazlı sinek kuşu, yakutboyunlu arıkuşu, yakutkuşu, lâlgerdanlı kolibri, algerdanlı sinekkuşu (KaracanOxford 1985), kızılgerdanlı kolibri, kızılboyunlu sinekkuşu, kırmızıboyunlu kolibri, kırmızıyakalı kolibri, adi kolibri, kolibri, sinekkuşu
Archilochus alexandri – siyahçeneli kolibri
Calypte anna – Anna kolibrisi, Anna sinekkuşu (CITES 1994)
Myrtis fanny – mor gerdanlı peri kolibri (CITES 1994)
Selasphorus platycercus – geniş kuyruklu sinekkuşu (KaracanOxford 1985)
Selasphorus rufus – kızıl kolibri, kızıl sinek kuşu
Selasphorus sasin; Selasphorus alleni – Allen kolibrisi


Opisthocomiformes – tepelitavuklar, tepeli-tavuklar (Karol 1963 [Opisthocomi])
Opisthocomidae – tepelitavukgiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), çingenetavukları, hoatzingiller, hoatzinler (Kuru 1987)
Opisthocomus hoazin – hoatzin (Kuru 1987), hoazin, hoatzin tavuğu, Çingene tavuğu, tepeli tavuk (Karol 1963), tepelitavuk (KaracanOxford 1985), tepeli sülün, Amerika tepeli sülünü, kokulu sülün


Diatrymiformes
Diatryma – diyatrima


Gruiformes [Otidae dahil] – turnamsılar (Kiziroğlu 1987; Gözcelioğlu 2002), turnalar (Baran & Yılmaz 1984), "turnalar, toylar ve su tavukları" (Çanakçıoğlu 1982), bataklıkkuşları (KaracanOxford 1985), bataklık kuşları, sutavukları, gralle
Gruiformes – turnamsılar
Ralli
Aptornithidae
Aptornis
Phorusrhacidae
Rallidae – suyelvesigiller, suyelveleri (Boyla 2001), sutavuğugiller (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; KaracanOxford 1985), su tavuğugiller (Baran & Yılmaz 1984), su tavukları (Kuru 1987), yelvegiller (Gözcelioğlu 2002), yelveler
Rallina eurizonoides – orman sutavuğu
Laterallus jamaicensis – kara yelve
Gallirallus australis – weka suyelvesi
Gallirallus australis hectori – Doğu su tavuğu (CITES 1994)
Gallirallus sylvestris or Hypotaenidia sylvestris – Lord Howe adası su tavuğu (CITES 1994)
Gallirallus torquatus or Hypotaenidia torquata – şeritli suyelvesi, şeritli sutavuğu, iri ot tavuğu
Gallirallus philippensis or Hypotaenidia philippensis – Filipin suyelvesi
Gallirallus wakensis or Hypotaenidia wakensis – Wake Adası sutavuğu
Gallirallus striatus or Lewinia striata – çizgili suyelvesi, çizgili sutavuğu
Rallus longirostris – uzungagalı sutavuğu, Kuzey Amerika su yelvesi (KaracanOxford 1985)
Rallus elegans – kral suyelvesi, kral sutavuğu
Rallus limicola – Virginia suyelvesi, Virginia sutavuğu
Rallus aquaticus – sukılavuzu (Boyla 2001; Özkoç 2012), su kılavuzu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), su yelvesi (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), sutavuğu, saz tavuğu, beyaz saz tavuğu, yelve (Somçağ 1982/3/4; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Rallus caerulescens – Kap suyelvesi, Kap sutavuğu
Lewinia pectoralis – grigöğüslü sutavuğu
Lewinia muelleri – Auckland sutavuğu
Crex crex – bıldırcınkılavuzu (Boyla 2001), bıldırcın kılavuzu (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bıldırcın klavuzu, bıldırcın kralı, kızıl sutavuğu (KaracanOxford 1985), kızıl su tavuğu (Karol 1963), çayır yelvesi, yelve
Amaurornis phoenicurus – akgöğüslü sutavuğu, ak suratlı suyelvesi
Aenigmatolimnas marginalis or Amaurornis marginalii or Porzana marginalis – boz suyelvesi (Boyla 2001)
Porzana
Porzana parva or Zapornia parva – bataklık sutavuğu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), bataklık suyelvesi (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), benekli yelve (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), küçük benekli su yelvesi (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), küçük yelve (Somçağ 1982/3/4), cüce bataklık tavuğu (Karol 1963), cüce bataklık sutavuğu (KaracanOxford 1985), cüce sutavuğu
Porzana pusilla or Zapornia pusilla – küçük sutavuğu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), küçük suyelvesi (Boyla 2001), küçük yelve (Akçakaya & Bilgin 1986), cüce benekli suyelvesi, cüce benekli su yelvesi (Baran & Yılmaz 1984), benekli cüce suyelvesi, cüce yelve (Somçağ 1982/3/4), kurşuni bataklık sutavuğu, kurşuni sutavuğu, Baillon bataklıktavuğu
Porzana porzana – benekli sutavuğu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), benekli suyelvesi (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), benekli su yelvesi (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), benekli yelve (Somçağ 1982/3/4), bataklık suyelvesi (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bataklık tavuğu-2 (Karol 1963), bataklık sutavuğu, bataklık saztavuğu, küçük yelve (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), yelve (Akçakaya & Bilgin 1986)
Porzana carolina – Kuzey Amerika bataklık sutavuğu, sora bataklık tavuğu, sora suyelvesi (Boyla 2001)
Porphyrio porphyrio – sazhorozu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), saz horozu (Kiziroğlu 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), gök saz tavuğu (Akçakaya & Bilgin 1986), gök tavuk, mor sutavuğu, mor saz tavuğu (Somçağ 1982/3/4), kırmızı ayaklı su tavuğu (Baran & Yılmaz 1984), su sülünü, sultantavuğu, sultani tavuk, sultan tavuk
Porphyrio mantelli – takahe, takahé, takame, Yeni Zelanda sutavuğu, notornis
Porphyrio alleni, Porphyrula alleni – küçük sazhorozu (Boyla 2001), Allen tavuğu
Porphyrio martinicus – Amerika sazhorozu (Boyla 2001), Kuzey Amerika susülünü, mor sutavuğu, erguvani sutavuğu, erguvan saztavuğu, erguvan tavuk
Gallinula chloropus – saztavuğu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), saz tavuğu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986), yeşilayaklı sutavuğu, yeşil-ayaklı su tavuğu (Karol 1963), yeşil ayaklı su tavuğu (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), yeşilayak sutavuğu, sutavuğu (Boyla 2001; Özkoç 2012), su tavuğu (Çanakçıoğlu 1982; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), sukuşu, adi sutavuğu
Gallinula galeata
Gallinula galeata sandvicensis – Hawaii sutavuğu
Fulica
Fulica cristata – tepeli meke (Boyla 2001), tepeli sutavuğu, Afrika sutavuğu
Fulica atra – sakarmeke (Boyla 2001; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), sakar meke* (Çanakçıoğlu 1982), sakarmeki (Kiziroğlu 1987), sakar meki, kokar meke*, meke, meki, su yelvesi (Kosswig 1947 [su yebesi (194. sayfa), su yelvesi (indeks)]), su tavuğu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), sutavuğu (KaracanOxford 1985), bayağı sutavuğu, yaygın sutavuğu, Avrupa sutavuğu, akalınlı, akalınlı sutavuğu (KaracanOxford 1985), kara sutavuğu, karatavuk*
Fulica americana – Amerika mekesi (Boyla 2001), Amerika sutavuğu, Amerikan sutavuğu
Fulica gigantea – büyük meke, büyük sutavuğu, dev sutavuğu
Fulica cornuta – boynuzlu sakarmeke (Karakaya 2012), boynuzlu sutavuğu
Aenigmatolimnas marginalis or Amaurornis marginalis, Porzana marginalis – boz suyelvesi
Limnocorax flavirostra or Zapornia flavirostra or Amaurornis flavirostra – kara suyelvesi (Boyla 2001)
Heliornithes – yüzgeçayaklılar
Heliornithidae – dalgıçsutavuğugiller (KaracanOxford 1985), göltavukları, lobluyüzgeçayaklıgiller
spp. – dalgıç sutavuğu, göl tavuğu, yüzgeçayaklı
Podica senegalensis – Afrika dalgıç sutavuğu, Senegal dalgıç sutavuğu (KaracanOxford 1985)
Heliopais personatus – Asya dalgıç sutavuğu (KaracanOxford 1985)
Heliornis fulica – cüce dalgıç sutavuğu (KaracanOxford 1985), Yeni Dünya yüzgeç ayaklısı, Brezilya tavuğu
Grui
Psophiidae – borazankuşugiller (Karol 1963), borazan kuşugiller, borazankuşları, trompetkuşugiller, trompetkuşları
ssp.
Psophia crepitans – bozkanatlı borazankuşu, boz kanatlı borazan kuşu, kurşun kanatlı borazankuşu, borazankuşu, borazan kuşu (Karol 1963), bayağı borazankuşu, adi borazankuşu, trompetkuşu, agami, ağaç turnası, Güney Amerika leyleği, Cenubi Amerika hindisi
Psophia leucoptera – akkanatlı borazankuşu, ak kanatlı borazan kuşu, beyaz kanatlı borazankuşu
Psophia viridis – yeşilkanatlı borazankuşu, yeşil kanatlı borazan kuşu
Aramidae – yelveliturnalar, limpkingiller, limpkinler, aramide
Aramus guarauna – ağlayankuş, topalca, yelveli turna, limpkin, aramus
Gruidae – turnagiller (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), turnalar (Boyla 2001), turnakuşugiller, turnakuşları, turna kuşları (Kuru 1987)
Balearicinae
Balearica pavonina– kara taçlı turna, taçlı turna (CITES 1994), taçlıturna (KaracanOxford 1985), taçlı turna kuşu, Afrika taçlı turnası, tepeli turna, tuğlu turna, sorguçlu turna, tavus turnası, tavus balıkçılı, balearika
Balearica regulorum – gri taçlı turna (CITES 1994)
Gruinae
Anthropoides virgo or Grus virgo – telli turna (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), telliturna (KaracanOxford 1985 [Telliturnagiller, turnakuşugiller (Gruidae) ailesinden, Anadolu, Güney Avrupa, Güney Asya, Orta Asya ve Moğolistan'da yaşayan göçmen kuş türü (Anthropoides virgo); Ü.Ç: Madde başı familya adı gibi düzenlense de metin içinde tür olarak geçiyor]), uzun telekli turna, kır turnası, karkara
Anthropoides paradisea or Grus paradisea – cennet turnası, mavi turna (CITES 1994), Stanley turnası
Bugeranus carunculatus or Grus carunculata – ibikli turna, sarkıkgerdanlı turna, Afrika turnası, akasya turnası
Grus leucogeranus or Leucogeranus leucogeranus – ak turna (Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), beyaz turna, Sibirya ak turnası, Sibirya beyaz turnası, Siberya beyaz turnası, Sibirya turnası, kar turnası, rahibe turnası (Gözcelioğlu 2002)
Grus antigone or Antigone antigone – Hint turnası (Duran 1958), Hindistan turnası, Güney Asya turnası, büyük turna, sarus turnası, antigona turnası, antigon turnası, antigone, Seyhan turnası
Grus rubicunda or Antigone rubicunda – Avustralya turnası
Grus vipio or Antigone vipio – ak enseli turna, ak boyunlu turna (CITES 1994), beyaz boyunlu turna
Grus canadensis or Antigone canadensis – kum turnası, sandhill turnası, Kanada turnası (CITES 1994; Boyla 2001)
Grus canadensis canadensis
Grus canadensis nesiotes – Küba turnası (CITES 1994)
Grus canadensis pulla – Misisipi turnası (CITES 1994)
Grus canadensis pratensis – Florida turnası (CITES 1994)
Grus canadensis tabida
SYN Grus canadensis mexicana – Meksika turnası
Grus canadensis rowani
Grus grus – turna* (Karol 1963; Boyla 2001; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), turna kuşu, bayağı turna, adi turna, Avrupa turnası (KaracanOxford 1985), Avrasya turnası, külrengi turna, gri turna, gök kazı*, göv kazı*
Grus monacha – tepeli turna, başlıklı turna, kukuletalı turna, rahip turnası, rahibe turna (CITES 1994)
Grus americana – bağıran turna, uluyan turna, cıyaklayan turna, haykıran turna, haykıran turna kuşu, gülen turna, baykuş gibi öten turna, ötücü turna (CITES 1994), beyaz turna, Amerika turnası
Grus nigricollis – kara boyunlu turna (KaracanOxford 1985; CITES 1994), siyah boyunlu turna
Grus japonensis – kızıl taçlı turna, kırmızı taçlı turna, Japon turnası, Japonya turnası (CITES 1994), Mançurya turnası


Charadriiformes, Larolimicolae – yağmurkuşları (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982), yağmur kuşları (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), yağmurkuşugiller (Gözcelioğlu 2002), kıyı kuşları
Charadrii, Limicolae – kıyıkuşları, çamurkoşarları (Karol 1963)
Chionidi
Burhinidae, Oedicnemidae – kalınbacaklıgiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), kocagözgiller (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), kocagözler (Boyla 2001), taşçulluğugiller
Burhinus oedicnemus – kalınbacak, kalınbacaklı, kalınbacaklı kuş, kalın-bacaklı kuş (Karol 1963), kocagöz (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bayağı kocagöz, çayır balabanı (Kiziroğlu 1987), çayırbalabanı (Gözcelioğlu 2002), tokat, terlikçin, kervankıran, bağırtlak kervançulluğu, taş çulluğu, kaya yağmurkuşu, öküzburnu kuşu, bağırgan oedicnemus
Burhinus senegalensis – Nil kocagözü (Boyla 2001)
Burhinus vermiculatus – su kalınbacaklısı, kocagöz dikkopkuşu (Karakaya 2012)
Burhinus bistriatus – ikiçizgili kalınbacaklı, gürültücü kalınbacak
Esacus recurvirostris – büyük kalınbacaklı, iri kalınbacak
Esacus magnirostris – kumsal kalınbacaklısı
Chionidae – kıngagagiller, kıngagalıgiller, kıngagalılar, kılıfgagalılar, karkuşugiller (KaracanOxford 1985)
spp. – kıngaga, kıngagalı, kılıfgagalı, karkuşu, Cenup güvercini
Chionis albus – büyük kıngaga, beyaz karkuşu, sarı gagalı karkuşu (KaracanOxford 1985)
Chionis minor – küçük kıngaga, küçük karkuşu, siyah gagalı karkuşu (KaracanOxford 1985)
Pluvianellidae
Pluvianellus socialis
Ibidorhynchidae
Ibidorhyncha struthersii – aynakgaga, Himalaya kervançulluğu
Haematopodidae – poyrazkuşugiller, poyraz kuşugiller, poyrazkuşları (Boyla 2001), denizsaksağanıgiller, deniz saksağanıgiller (Baran & Yılmaz 1984), denizsaksağanları, deniz saksağanları (Gözcelioğlu 2002), istiridyeavcısıgiller (KaracanOxford 1985), midye yiyenler (Kuru 1987)
Haematopus ater – siyah deniz saksağanı (Baran & Yılmaz 1984)
Haematopus meadewaldoi – Kanarya Adaları poyrazkuşu, Kanarya Adası poyrazkuşu (Boyla 2001)
Haematopus moquini – kara poyrazkuşu
Haematopus ostralegus – poyrazkuşu (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), poyraz kuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bayağı poyraz kuşu, deniz saksağanı (Baran & Yılmaz 1984), deniz çulluğu, adi istiridyeavcısı, istiridyeavcısı (KaracanOxford 1985), istridyeavcısı, istiridyekuşu, istridyekuşu, istiridyeci kuş, midyeci, mideyeyiyen
Recurvirostridae – kılıçgagagiller (Boyla 2001), kılıçgagalar, kılıçgagalıgiller (KaracanOxford 1985), uzubacakgiller (Baran & Yılmaz 1984), uzunbacaklar, uzunbacaklıgiller, uzunbacaklı kıyıkuşları, avozetkuşugiller (Gözcelioğlu 2002)
Himantopus himantopus – uzunbacak (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), bayağı uzunbacak, karakanatlı uzunbacak, kara kanatlı uzunbacak, siyahkanatlı uzunbacak, siyah kanatlı kıyıkoşarı (KaracanOxford 1985), sırıkkuşu, kıyıkoşarı, kıyı koşarı (Karol 1963), bayağı kıyıkoşarı
Himantopus mexicanus – karaboyunlu uzunbacak, kara boyunlu uzunbacak, karaboyunlu kıyıkoşarı
Cladorhynchus leucocephalus – dalgaga kuşu, kamışgaga, kızılkarınlı uzunbacak, kızıl karınlı uzunbacak, şeritli kıyıkoşarı
Recurvirostra avosetta – kılıçgaga (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), bayağı kılıçgaga, kılıçgagalı (Karol 1963; KaracanOxford 1985), bayağı kılıçgagalı, Avrupa kılıçgagalısı, eğrikılıç kuşu, avoset, avoset kuşu (Baran & Yılmaz 1984; ), avozet kuşu (Kiziroğlu 1987)
Recurvirostra americana – Amerika kılıçgagası, Amerika kılıçgagalısı
Recurvirostra novaehollandiae – kızıl boyunlu kılıçgaga, kızılboyunlu kılıçgagalı, kırmızıboyunlu kılıçgagalı
Recurvirostra andina – And kılıçgagası, Şili kılıçgagalısı
Charadriidae – yağmurcungiller, yağmurcunlar (Boyla 2001), yağmurkuşugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), yağmur kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), yağmur kuşları (Kuru 1987)
Vanellinae – kızkuşları (Boyla 2001)
Vanellus vanellus – kızkuşu* (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kız kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), bayağı kız kuşu, tavusçuk kuşu, göksukızı*, deniz serçesi
Vanellus armatus – silahlı kızkuşu
Vanellus spinosus – diken kanatlı kızkuşu (Somçağ 1982/3/4), diken kanatlı yağmur kuşu (Baran & Yılmaz 1984), dikenli kızkuşu, kanadımahmuzlu yağmurcun, mahmuzlu yağmurcun, mahmuzlu kızkuşu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), mahmuzlu kız kuşu (Kiziroğlu 1987)
Vanellus tectussiyahbaşlı yağmurkuşu, kara tepeli kızkuşu (Boyla 2001), ?tepelikli kızkuşu
Vanellus malabaricussarı ibikli kızkuşu, sarkık sarı gerdanlı kızkuşu
Vanellus indicuskızıl ibikli kız kuşu, büyük kızkuşu (Gözcelioğlu 2002 [büyükkızkuşu]), büyük kızkuşu (Boyla 2001), büyük kız kuşu, sarkık kırmızı gerdanlı kızkuşu, kırmızı çizgili kızkuşu, Hint kızkuşu, Seylan kızkuşu, kızkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986 [Ü.Ç: hem 132. Kızkuşu - Vanellus vanellus hem de 135a. Kızkuşu - Vanellus indicus türüne aynı ad verilmiş; ikincisi sanırım çift numaradan dolayı (135. Akkuyruk Kızkuşu - Vanellus leucurus 135a. Kızkuşu - Vanellus indicus 136. Altın Yağmurcun - Pluvialis apicaria) bir karışıklığa gelmiş ve tür sıfatı silinmiş])
Vanellus tricolorüçrenkli kızkuşu
Vanellus milesmaskeli kızkuşu
Vanellus gregarius – sürmeli kız kuşu, sürmeli kızkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), step kızkuşu, step yağmur kuşu (Baran & Yılmaz 1984), sarıayak kızkuşu, boz kızkuşu (Somçağ 1982/3/4)
Vanellus leucurus – ak kuyruklu kızkuşu (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), akkuyruklu kızkuşu (Gözcelioğlu 2002), akkuyruk kızkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986), beyaz kuyruklu kız kuşu (Kiziroğlu 1987)
Vanellus chilensis – Şili kızkuşu
Charadriinae – gerçek yağmurkuşları
spp. – yağmurkuşu, yağmurcun
Pluvialis – yağmurcunlar (Boyla 2001)
Pluvialis apricaria; Charadrius pluvialis – altın yağmurcun (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), altın yağmurkuşu, altın renkli yağmur kuşu (Kiziroğlu 1987), Avrasya altın yağmurcunu, altın kızkuşu, altınrenkli büyük yağmurkuşu, yaldızlı yağmurkuşu, yaldızlı yağmur kuşu (KaracanOxford 1985), Sibirya yağmurkuşu, yağmur kuşu (Karol 1963)
Pluvialis fulva – küçük altın yağmurcun (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Pluvialis dominica – Amerika altın yağmurcunu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), Amerika altın yağmurkuşu, Amerika altınsarısı kızkuşu, Amerika yaldızlı yağmurkuşu, Amerika yağmurkuşu, küçük altın yağmurcun (Akçakaya & Bilgin 1986), Kanada yağmurkuşu
Pluvialis squatarola – gümüş yağmurcun (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), gümüş yağmurkuşu, gümüşi yağmurcun, gümüşi yağmurkuşu, boz renkli yağmurcun, gri yağmur kuşu (Kiziroğlu 1987), siyah karınlı yağmurcun (Baran & Yılmaz 1984), Pasifik yağmurkuşu
Charadriuscılıbıt (Somçağ 1982/3/4), cılıbıtlar (Boyla 2001), gerçek yağmurkuşu
§ Yazı dilinde cılıbıt sözünü Charadrius cinsinden kuşlar için kullanan ilk kişi Selim Somçağ'dır. Nereden aldığını bilmiyorum. TDK Derleme Sözlüğü'nde herhangi bir anlamda cılıbıt sözü geçmez.
Charadrius obscurus – Yeni Zelanda yağmurkuşu, Yeni Zelanda yaldızlı yağmurkuşu
Charadrius hiaticula – büyük kolyeli yağmurkuşu, büyük kolyeli yağmur kuşu, kolyeli büyük yağmurcun ᴀᴛ, kolyeli büyük yağmur kuşu ᴀᴛ (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), kolyeli büyük yağmurkuşu ᴀᴛ (Gözcelioğlu 2002), kolyeli yağmurkuşu, halkalı yağmurcun, halkalı yağmurkuşu, halkalı kızkuşu, halkalı cılıbıt (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), cılıbıt (Somçağ 1982/3/4), gagacan
Charadrius semipalmatus – yarı perdeli yağmurkuşu, yarım zarlı yağmurkuşu, perdeli cılıbıt (Boyla 2001)
Charadrius placidus
Charadrius dubius – küçük kolyeli yağmur kuşu (Baran & Yılmaz 1984), kolyeli küçük yağmur kuşu ᴀᴛ (Kiziroğlu 1987), kolyeli küçük yağmurkuşu ᴀᴛ (Gözcelioğlu 2002), küçük kolyeli yağmurcun, kolyeli küçük yağmurcun ᴀᴛ, küçük halkalı yağmurkuşu, halkalı küçük yağmurkuşu ᴀᴛ, halkalı küçük yağmur kuşu (KaracanOxford 1985), küçük halkalı cılıbıt (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), halkalı küçük cılıbıt ᴀᴛ (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), göl cılıbıtı (Somçağ 1982/3/4 [7925. sayfa, 124. sıra: Göl Cılıbıtı]), çöl cılıbıtı (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004 [2 kere Çöl cılıbıtı, 1 kere de Çöl cılıbıt; Ü.Ç: "göl cılıbıtı" yazılması gerekirken bir algılama yanılgısıyla "çöl cılıbıtı" olmuş]), bayağı cılıbıt (AnaBritannica 1987)
Charadrius vociferus – gürültücü yağmurkuşu, çayır cılıbıtı (Boyla 2001)
Charadrius pecuarius – Kittlitz yağmurkuşu, Nil cılıbıtı (Boyla 2001)
Charadrius tricollaris – üçşeritli yağmurkuşu, üç halkalı cılıbıt (Boyla 2001)
Charadrius alexandrinus – akça cılıbıt (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), akgerdan cılıbıt (Somçağ 1982/3/4), küçük cılıbıt (Akçakaya & Bilgin 1986), kesik kolyeli yağmur kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), keikkolye yağmurkuşu, kesikyakalı yağmurkuşu, yarımyakalı yağmurcun, Kentish yağmurkuşu
Charadrius bicinctus – şeritli yağmurkuşu
Charadrius mongolus – kızılgerdan yağmurkuşu, Moğol cılıbıtı (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Charadrius leschenaultii – büyük cılıbıt (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), büyük yağmurkuşu, büyük kum yağmur kuşu (Baran & Yılmaz 1984), çöl yağmurkuşu (Gözcelioğlu 2002), çöl yağmurcunu
Charadrius asiaticus – Doğu cılıbıtı (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), Asya yağmurcunu, Asya yağmurkuşu (Gözcelioğlu 2002), pas gerdanlı yağmur kuşu (Baran & Yılmaz 1984), Hazar yağmurkuşu
Charadrius montanus – dağ yağmurkuşu
Charadrius modestus – kış yağmurkuşu
Charadrius morinellus or Eudromias morinellus – dağ cılıbıtı (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), dağ yağmurcunu (Somçağ 1982/3/4), dağ yağmurkuşu (Gözcelioğlu 2002), dağ yağmur kuşu (Baran & Yılmaz 1984), küçük yağmurcun, kalinis
Ochthodromus pallidus or Charadrius pallidus – tuzcul cılıbıt (Boyla 2001)
Scolopaci
Scolopacidae – çullukgiller (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), çulluklar (Kuru 1987), skolopaside
Scolopax
Scolopax rusticola – çulluk* (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), çoluk*, adi çulluk, orman çulluğu, Avrupa orman çulluğu, Avrasya çulluğu, Eski Dünya çulluğu, sultan çulluğu, ???çöleke*, lökeçe*, lökece*, lökeşe*, lökeşeği*, lökeşi*, löküşe*, lökşe*, lökçe*, sökeşe*, hocaali*, eloca*, elhoca*, elkoca*, elikoca*, eğrikoca*, patkoca*, bekas, bekaç, bekasa, bekaçe, bekaça, bakaça (Çanakçıoğlu 1982), bekaçya, bakasya, tekbağırsak*, helvacı*, helvacı kuşu*, helvacın*, selvâ, yelve* (Çanakçıoğlu 1982), yevle*, yevli*, yelfe*, yelfi (Çanakçıoğlu 1982; Kiziroğlu 1987), yalva*, kör yelve*, kör yevle*, kör culuk*, kör tavuk*, bağ tavuğu*, meşe tavuğu*, dağ tavuğu*, yaban tavuğu*, gübür tavuğu*, gazel-ahmet*, gazel tavuğu*, gazel ördeği*, papaz tavuğu*, yabani papaz tavuğu, pırnakal*, burnaka*, burnuuzun*, gagalı*, kazıklı*, kakaç, kepelden*, kepelcen*, lüleli*, karagözlüm*, çirona*
Scolopax minor – Amerika çulluğu, Amerikan çulluğu, Amerika orman çulluğu, Kuzey Amerika çulluğu
Coenocorypha aucklandica – Yeni Zelanda bataklık çulluğu
Lymnocryptes minimus – balçık çulluğu, küçük bataklık çulluğu, küçük suçulluğu (Boyla 2001), küçük su çulluğu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), cüce bekasin (Baran & Yılmaz 1984), cüce bekazin
Gallinago – suçullukları (Boyla 2001)
Gallinago solitaria – yalnız bataklık çulluğu
Gallinago stenura – kılkuyruk suçulluğu, çizgilikuyruk suçulluğu, Sibirya suçulluğu (Boyla 2001), Sibirya çulluğu
Gallinago megala – Baykal suçulluğu (Boyla 2001)
Gallinago media – büyük suçulluğu (Boyla 2001), büyük su çulluğu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), büyük bataklık çulluğu (Baran & Yılmaz 1984), iri bataklık çulluğu, sultan suçulluğu, sultani su çulluğu (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), koca çulluk
Gallinago gallinago – suçulluğu (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), su çulluğu (Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bayağı suçulluğu, bataklık çulluğu (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), bataklıkçulluğu (ArkınHayAns 1980), batak çulluğu, bekasin (Çanakçıoğlu 1982), bekazin (Kiziroğlu 1987), bakaçunya (Çanakçıoğlu 1982), sonbahar çulluğu, yelve, yelve kuşu, cızlak*, vivelek*, uçankeçi
Gallinago delicata – Wilson bataklık çulluğu
Limnodromus griseus – kısa gagalı suçulluğu (Boyla 2001), kızıl çulluk
Limnodromus scolopaceus – uzun gagalı suçulluğu (Boyla 2001)
Limosa – çamurçullukları (Boyla 2001), kıyıçulluğu (KaracanOxford 1985 [cins adı olarak tamamen bitişik yazılırken, türlerini ise kıyı çulluğu biçiminde ayırmış])
Limosa limosa – kıyı çulluğu (Somçağ 1982/3/4), bayağı kıyı çulluğu, siyah kıyı çulluğu, siyah kuyruklu kıyı çulluğu (KaracanOxford 1985), siyahkuyruklu deniz çulluğu, karakuyruk çamur kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), çamurçulluğu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çamur çulluğu, batak çulluğu (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Limosa haemastica – Hudson kıyı çulluğu, Hudson çamurçulluğu (Boyla 2001)
Limosa lapponica – kızıl kıyı çulluğu (KaracanOxford 1985), Kuzey kıyı çulluğu (Somçağ 1982/3/4), kıyı çulluğu (Karol 1963; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kıyı çamurçulluğu (Boyla 2001), kıyı çamur çulluğu (Gözcelioğlu 2002), yalı çulluğu, deniz çulluğu, Lapon çulluğu (Kiziroğlu 1987 [Lepon çulluğu])
Limosa fedoa – benekli kıyı çulluğu, mermersi kıyı çulluğu
Bartramia longicauda – uzun kuyruklu düdükçün (Boyla 2001)
Numeniuskervançullukları (Boyla 2001), kervançulluğu, kervan çulluğu (İzmirli 1949), donka (Somçağ 1982/3/4), kurli kuşu-2 [˂ Fr. courlis]
§ TDK Derleme Sözlüğü: donka (Cemele Kırşehir) «çulluk kuşu». Halk dilindeki bu veriyi yazı diline aktaran kişi Selim Somçağ'dır. Yalnızca tek bir yerden kayıtlı hapax lagomenon veriye dayanarak Numenius cinsinden kuşlara donka adını vermek Türkçeyi Esperantolaştırmaktan başka bir şeye yaramaz.
Numenius minutus – cüce kervançulluğu, küçük kervançulluğu (Boyla 2001), küçük kervan çulluğu (CITES 1994)
Numenius borealis – Eskimo kervançulluğu (KaracanOxford 1985), Eskimo kervan çulluğu, kutup kervançulluğu, Kutup kervan çulluğu (CITES 1994)
Numenius phaeopus – sürmeli kervançulluğu (Boyla 2001), sürmeli kervan çulluğu (CITES 1994; Gözcelioğlu 2002), yağmur kervançulluğu (KaracanOxford 1985), yağmur kervan çulluğu (Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), yağmur donkası (Somçağ 1982/3/4), yarım kervançulluğu
Numenius hudsonicus – Hudson kervan çulluğu
Numenius tahitiensis – Tahiti kervan çulluğu, Taiti kervan çulluğu (CITES 1994), Alaska kervan çulluğu
Numenius tenuirostris – incegagalı kervan çulluğu (Akçakaya & Bilgin 1986), ince gagalı kervançulluğu (KaracanOxford 1985; Boyla 2001), ince gagalı kervan çulluğu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), incegaga kervançulluğu, ince gaga kervan çulluğu (CITES 1994), incegagalı büyük kervan çulluğu, cılızgaga, küçük kervan çulluğu (Gözcelioğlu 2002), kervançulluğu, kervan çulluğu, donka (Somçağ 1982/3/4)
Numenius arquata – büyük kervançulluğu (KaracanOxford 1985), büyük kervan çulluğu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994), bayağı kervan çulluğu, kervançulluğu (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kervan çulluğu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kervan kuşu* (?), Avrasya kervan çulluğu, büyük donka (Somçağ 1982/3/4), büyük çulluk, koca nadaskuşu, kır çulluğu
Numenius americanus – uzungagalı kervançulluğu, uzun gagalı çulluk (CITES 1994), Amerika kervançulluğu
Numenius madagascariensis – Doğu kervançulluğu, Sibirya kervan çulluğu (CITES 1994)
Tringa – düdükçünler (Boyla 2001)
Tringa erythropus – alaca düdükçün (Somçağ 1982/3/4; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), benekli kızılbacak (Akçakaya & Bilgin 1986), benekli albacak, koca albacak, pasrenkli albacak, pas renkli kızılbacak (Kiziroğlu 1987), pas rengi kızılbacak (Baran & Yılmaz 1984), pas rengi kızılbacak düdükçün (CITES 1994), kara kızılbacak (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Tringa totanus – kızılbacak (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), albacak (KaracanOxford 1985), koca albacak (Karol 1963)
Tringa stagnatilis – bataklık düdükçünü (CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), batak düdükçünü (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bataklık kızılbacağı (Kiziroğlu 1987), bataklık siyah bacağı (Baran & Yılmaz 1984)
Tringa nebularia – yeşilbacak (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), yeşil bacak (Baran & Yılmaz 1984), yeşilbacak düdükçün (CITES 1994), büyük yalıçulluğu, büyük çulluk kuşu
Tringa semipalmata or Catoptrophorus semipalmatus – boz düdükçün, alaca kanatlı düdükçün (Boyla 2001)
Tringa guttifer – benekli kızılbacak düdükçün (CITES 1994)
Tringa melanoleuca – büyük sarıbacak (Boyla 2001), büyük sarıbacak düdükçün (CITES 1994)
Tringa flavipes – küçük sarıbacak (Boyla 2001), küçük sarıbacak düdükçün (CITES 1994)
Tringa solitaria – esmer düdükçün (CITES 1994; Boyla 2001)
Tringa brevipes or Heteroscelus brevipes – gri sırtlı düdükçün (Boyla 2001)
Tringa ochropus – yeşil düdükçün (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), yeşil piropiro, yeşil çulluk, beyaz kuyruklu yeşilbacak (Baran & Yılmaz 1984), suçulluğu
Tringa glareola – orman düdükçünü (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), orman kızılbacağı (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), orman kızılbacağı düdükçün (CITES 1994), orman kumçulluğu, orman çulluğu, orman piropirosu (KaracanOxford 1985), küçük albacak, küçük suçulluğu
Xenus cinerea; Tringa terek – sarı düdükçün (Somçağ 1982/3/4), sarıbacak (Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), Terek düdükçünü (Boyla 2001), Terek yalıçulluğu
Actitis hypoleucos – düdükçün (Somçağ 1982/3/4), bayağı düdükçün, düdükçin, dere düdükçünü (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), akkarın yeşilbacak, beyaz karınlı yeşilbacak (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), kum çulluğu, adi kum çulluğu, su çulluğu, kalinis, küçük piropiro, şövalye kuşu
Actitis macularius – benekli düdükçün (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), benekli kumçulluğu, benekli çulluk, büyük piropiro, çalı piropirosu
Arenariini, Arenariinae – taşçevirenler (Boyla 2001)
Arenaria interpres – taşçeviren (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), taş çeviren (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), bayağı taşçeviren, taşçeviren yağmurkuşu, taşçeviren kuşu, taş kuşu, kolyeli yağmurkuşu
Arenaria melanocephala – kara taşçeviren
Prosobonia cancellata or Aechmorhynchus cancellatus – küçük Polinezya çulluğu
Calidriini, Eroliinae – kumkuşugiller
Calidris – kumkuşları (Boyla 2001)
Calidris tenuirostris – benekli kumkuşu (Boyla 2001), kara benekli kumkuşu
Calidris canutus – kırmızı göğüslü kum kuşu (Baran & Yılmaz 1984), kırmızı göğüslü kumkuşu (Gözcelioğlu 2002), büyük kumkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), büyük kum kuşu, kanut kuşu (Karol 1963)
Calidris virgata or Aphriza virgata – dalgakuşu
Calidris pugnax or Philomachus pugnax – dövüşkenkuş (Somçağ 1982/3/4; Gözcelioğlu 2002), dövüşken kuş, döğüşkenkuş (KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), döğüşken kuş (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), döğüşken kuşu, dövüşken, dövüşen kuş, vahşi çulluk, yaban tavusu
Calidris falcinellus or Limicola falcinellus – akgerdan kumkuşu (Somçağ 1982/3/4), sürmeli kumkuşu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), sürmeli kum kuşu, uzungagalı kumkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), genişgaga çulluk, genişgagalı balçık çulluğu, geniş gagalı balçık kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987)
Calidris acuminata – kıl kuyruklu kumkuşu (Boyla 2001)
Calidris ferruginea – kızıl kumkuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kızıl kum kuşu, kırmızı kum kuşu (Kiziroğlu 1987), kum kuşu (Baran & Yılmaz 1984)
Calidris himantopus, Micropalama himantopus – uzun bacaklı kumkuşu (Boyla 2001)
Calidris temminckii – göl kumkuşu (Somçağ 1982/3/4; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), sarıbacaklı kumkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), sarı bacaklı kumkuşu (Boyla 2001), sarı bacaklı kum kuşu, Temminck kumkuşu, Temminck kum kuşu (Baran & Yılmaz 1984), Temminck'in kız kuşu (Kiziroğlu 1987 [Ü.Ç: Temminck'in kum kuşu değil!), kumkuşu
Calidris subminuta – uzun parmaklı kumkuşu (Boyla 2001)
Calidris ruficollis – kızıl boyunlu kumkuşu (Boyla 2001)
Calidris alba – akça kumkuşu (Somçağ 1982/3/4), ak kumkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ak kum kuşu, beyaz çakıl kuşu (Baran & Yılmaz 1984), çakılkuşu, kum çulluğu, deniz çulluğu, dağ piropirosu (KaracanOxford 1985)
Calidris alpina – kumkuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), dağ kum kuşu (Kiziroğlu 1987), bayağı kumkuşu, dağ kumkuşu, Güney kum kuşu (Baran & Yılmaz 1984), karakarınlı kumkuşu (Gözcelioğlu 2002), kara karınlı kumkuşu (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kara karınlı kum kuşu, deniz tarlakuşu, su çulluğu
Calidris maritima – mor kumkuşu (Boyla 2001), mor kum çulluğu, sahil çulluğu, ötleğen kuşu
Calidris bairdii – uzun kanatlı kumkuşu (Boyla 2001), Baird piropirosu
Calidris minuta – küçük kum kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), küçük kumkuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), yalı çulluğu
Calidris minutilla – cüce kumkuşu (Boyla 2001), cüce çulluk
Calidris fuscicollis – ak sokumlu kumkuşu (Boyla 2001), ak sokumlu kum kuşu, beyazbacak
Calidris subruficollis or Tryngites subruficollis – çayırkoşarı (Boyla 2001)
Calidris melanotos – çizgili kumkuşu (Boyla 2001), çizgili kum kuşu
Calidris pusilla – perdeli kumkuşu (Boyla 2001)
Calidris mauri – Alaska kumkuşu (Boyla 2001)
Phalaropodidae – denizdüdükçünügiller, denizdüdükçünleri (Boyla 2001 [Phalaropodinae]), kumkuşugiller (Gözcelioğlu 2002), falaropgiller (KaracanOxford 1985), kumkuşları
spp. – deniz düdükçünü, deniz düdükçüsü, deniz çulluğu, kumkuşu, sukuşu, suyabasan, falarop
Phalaropus tricolor or Steganopus tricolor – büyük denizdüdükçünü (Boyla 2001), büyük deniz düdükçünü (Gözcelioğlu 2002), büyük deniz düdükçüsü, akkuyruklu kumkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986), üçrenk denizdüdükçünü, Wilson denizdüdükçünü, Wilson falaropu (KaracanOxford 1985), deniz düdükçüsü (indeks de de)
Phalaropus lobatus – denizdüdükçünü (Boyla 2001), deniz düdükçünü (Somçağ 1982/3/4; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kızılboyunlu kumkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986), kızılboyunlu denizdüdükçünü, kızılboyun kumkuşu, kırmızı yakalı kum kuşu (Baran & Yılmaz 1984), dargagalı falarop, ince gagalı falarop (KaracanOxford 1985), Kuzey falaropu, Kutup çulluğu, adi Kutup çulluğu
Phalaropus fulicarius – kızıl denizdüdükçünü (Boyla 2001), kızıl deniz düdükçünü (Gözcelioğlu 2002), kızıl falarop, al kumkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986), boz denizdüdükçünü, geniş gagalı falarop (KaracanOxford 1985 [tulicarius])
Thinocori
Rostratulidae – boyalıçullukgiller (KaracanOxford 1985), boyalıçulluklar (Boyla 2001), altınçulluklar, kesikkolyeliçullukgiller
spp. – boyalı çulluk, boyalı su çulluğu, altın çulluk
Rostratula benghalensis [sensu lato : incl. australis] – Eskidünya boyalı su çulluğu (AnaBritannica 1987)
Rostratula benghalensis [sensu lato : excl. australis] – Bengal boyalıçulluğu, boyalıçulluk (Boyla 2001), alaca çulluk (Akçakaya & Bilgin 1986)
Rostratula australis
Nycticryphes semicollaris – Güney Amerika boyalıçulluğu, Güney Amerika boyalı su çulluğu (AnaBritannica 1987)
Jacanidae – jakanagiller (KaracanOxford 1985), jasanagiller, yapraktavukları
spp. – jakana, jasana, jassana, yakana, cerrah kuşu, uzunparmak kuşu, lotüs kuşu, nilüfer gezgini, yaprak tavuğu
Microparra capensis – küçük jakana
Actophilornis africanus – Afrika jakanası, Afrika jasanası
Actophilornis albinucha – Madagaskar jakanası
Irediparra gallinacea – ibikli jakana, taraktepeli jassana
Hydrophasianus chirurgus – sülün kuyruklu jakana, sülün kuruklu jasana, sülün kuyruklu jassana, uzun kuyruklu jakana
Metopidius indicus – bronz kanatlı jakana
Jacana spinosa – Amerika jakanası, Amerika jasanası, Amerika jassanası
Jacana jacana – saz jakanası
Pedionomidae – kolyelikavgacıbıldırcıngiller
Pedionomus torquatus – kolyeli kavgacıbıldırcın, Avustralya halkalı hemipodu
Thinocoridae – çiğitçingiller (Ü.Ç), tohumculbataklıkçulluğugiller, tohum bekasinleri, kum çulluğugiller
spp. – çiğitçin (Ü.Ç), tohum çulluğu, tohum bekasini, tohumcul bataklık çulluğu, toygar yağmurcunu
Attagis gayi – paskarın çiğitçin (Ü.Ç), kızılkarınlı tohumcul bataklık çulluğu
Attagis malouinus – akkarın çiğitçin (Ü.Ç)
Thinocorus orbignyianus – bozgöğüslü çiğitçin (Ü.Ç)
Thinocorus rumicivorus – cüce çiğitçin (Ü.Ç), cüce toygar yağmurcunu, minik tohumcul bataklık çulluğu, tohum çulluğu
Turnici
Turnicidae – koşucu tavuklar, kavgacı bıldırcınlar, yarımayaklı kavgacıbıldırcıngiller, üçparmaklıbıldırcıngiller, bıldırcınyelveleri (Boyla 2001)
Turnix – koşucu tavuk, kavgacı bıldırcın, bedevi bıldırcın, düğme bıldırcın, hemipod
Turnix sylvaticus – üçparmaklı bıldırcın, bıldırcınyelvesi, Endülüs bıldırcınyelvesi (Boyla 2001)
Turnix suscitator – çizgili üçparmaklı bıldırcın
Turnix velox – küçük bıldırcın
Ortyxelos meiffrenii – Orta Afrika üçparmaklı bıldırcını
Lari [sensu lato] – martımsılar, martılar ve alklar (Kosswig 1947), martılar (Karol 1963; Yalvaç 1965), sahil kuşları
Dromadidae – yengeçyağmurcunugiller, yengeçyağmurcunları, yengeç yağmurcunları (Boyla 2001), yengeçyağmurkuşugiller
Dromas ardeola – yengeç yağmurcunu (Boyla 2001), yengeç yağmurkuşu
Pluvianidae
Pluvianus aegyptius – timsahbekçisi, timsah bekçisi (Karol 1963), timsahkuşu (Boyla 2001), Mısır timsahbekçisi, Mısır yağmurkuşu, Mısır kızkuşu, zikzak kuşu
Glareolidae [sensu lato : incl Cursoriidae] – bataklıkkırlangıcıgiller (Boyla 2001), bataklık kırlangıcıgiller (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002)
Cursoriinae, Cursoriidae (SYN of Glareolidae [sensu lato]) – koşargiller (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985)
spp. (Cursorius + Rhinoptilus) – koşar, koşan sukuşu, yarış kuşu
Cursorius cursor – çölkoşarı (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çöl koşarı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), kahverengi çöl koşarı, koşar sukuşu (Gözcelioğlu 2002), koşan su kuşu (Baran & Yılmaz 1984)
Cursorius coromandelicus – Hint koşarı, Hindistan koşarı
Rhinoptilus africanus – çift bantlı çöl koşarı
Rhinoptilus bitorquatus – Jerdon çöl koşarı
Glareolinae, Glareolidae [sensu stricto : excl Cursoriidae] – bataklıkkırlangıcıgiller (ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), bataklık-kırlangıcıgiller (Karol 1963), bataklık kırlangıcıgiller, bataklık kırlangıçları, stepkırlangıçları
Glareola lactea – küçük batak kırlangıcı
Glareola nuchalis – akkanatlı batak kırlangıcı
Glareola isabella or Stiltia isabella – Avustralya batak kırlangıcı
Glareola nordmanni – karakanatlı bataklıkkırlangıcı, kara kanatlı bataklıkkırlangıcı (Boyla 2001), karakanatlı bataklık kırlangıcı (Kiziroğlu 1987), karakanatlı batak kırlangıcı (Akçakaya & Bilgin 1986), kara kanatlı batak kırlangıcı (Somçağ 1982/3/4), siyah kanatlı bataklık kırlangıcı (Baran & Yılmaz 1984; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), karakanat bataklıkkırlangıcı
Glareola pratincola – bataklık kırlangıcı (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bataklıkkırlangıcı (ArkınHayAns 1980; Boyla 2001), bayağı bataklık kırlangıcı, adi bataklık kırlangıcı, batak kırlangıcı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986), bayağı batak kırlangıcı, gerdanlıklı bataklık kırlangıcı, deniz kekliği
Glareola maldivarum – kısa kuyruklu bataklıkkırlangıcı (Boyla 2001)
Stercorariidae – korsanmartıgiller, korsanmartılar (Boyla 2001), yırtıcımartıgiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), yırtıcı martılar (Kuru 1987)
spp.korsanmartı (Boyla 2001), korsan martı, korsan kuş (Duran 1958), havakorsanı
Stercorarius parasiticus – Kutup korsan martısı, yırtıcı martı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986), asalak yırtıcımartı, yağmacı martı, korsanmartı (Boyla 2001), korsan martı (Gözcelioğlu 2002), Kuzey Denizi martısı, küçük sutavşancılı, piskuş, yeger, yeygir kuşu
Stercorarius longicaudus – uzun kuyruklu korsanmartı (Boyla 2001), uzunkuyruklu korsan martı (Gözcelioğlu 2002), uzunkuyruklu yırtıcı martı, uzunkuyruklu martı, uzunkuyruklu skua, küçük yırtıcı martı (Akçakaya & Bilgin 1986)
Stercorarius pomarinus – küt kuyruklu korsanmartı (Boyla 2001), kütkuyruklu korsan martı (Gözcelioğlu 2002), büyük yırtıcı martı (Akçakaya & Bilgin 1986), örtülüburunlu yırtıcımartı, kaşık martı, pomarin martı
Stercorarius skua – büyük korsanmartı (Boyla 2001), büyük korsan martı (Gözcelioğlu 2002), büyük yırtıcı martı (KaracanOxford 1985), büyük skua, büyük sutavşancılı, dev yırtıcımartı, korsan martı (Akçakaya & Bilgin 1986), yırtıcı martı, yırtıcı yeygir kuşu, skua, pagalo martısı
Stercorarius maccormicki – Güney Kutbu korsanmartısı, Güney kutbu korsanmartısı (Boyla 2001 [kutbu küçük]), Güney martısı
Alcae – alkalar
Alcidae– dalıcımartıgiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), alkle r(Boyla 2001), aukgiller, alside
Alcinae
Alcini
Alle alle – küçük dalıcımartı, küçük alk (Boyla 2001), küçük auk, cüce dalıcımartı, cüce mergula, cüce karabatak, "buzkuşu" (Grönlandlılarca)
Uria aalge – deniz tavuğu, bayağı dalıcımartı, kısaboyunlu martı, kapşonlu karabatak, uria, yaygın alk, alk (Boyla 2001)
Uria lomvia – ince gagalı dalıcımartı, kalın gagalı alk (Boyla 2001)
Alca torda – usturagaga (Boyla 2001), usturagagalı (KaracanOxford 1985 [313. sayfadaki kendi maddesinde]), usturagagalı dalıcımartı, usuturagagalı kuş, ustura-gagalı kuş (Karol 1963 [62. sayfadaki familya maddesinde]), usturagagalı kuş (KaracanOxford 1985 [78. sayfadaki familya maddesinde]), usturagagalı alk, ustura-gagalı alk (Karol 1963 [264. sayfadaki kendi maddesinde]), alka, auk, auks, ook, küçük penguen, büyükkanatlı penguen, penguen
Pinguinus impennis – büyük dalıcımartı, büyük alk, büyük auk, büyük ook, dev alk, koca penguen (Duran 1958), gözlüklü alk, gözlüklü alka, Kuzey Atlantik pengueni
Cepphini
Cepphus grylle – kara dalıcımartı, kara alk (Boyla 2001)
Cepphus columba – güvercin dalıcımartı
Cepphus carbo – gözlüklü dalıcımartı
Brachyramphini
Brachyramphus marmoratus – mermerli dalıcımartı, çizgili alk
Brachyramphus perdix – uzun gagalı dalıcımartı
Brachyramphus brevirostris – Kittlitz dalıcımartısı
Synthliboramphini
Synthliboramphus hypoleucus– Xantus dalıcımartısı
Synthliboramphus craveri – Craver dalıcımartısı
Synthliboramphus antiquus – antik dalıcımartı, ak saçlı alk (Boyla 2001)
Synthliboramphus wumizusume – Japon dalıcımartısı
Fraterculinae
Aethiini
Ptychoramphus aleuticus – Cassin dalıcımartısı
Aethia psittacula – papağan dalıcımartı, papağan alkı (Boyla 2001), papağan gagalı alk
Aethia cristatella – sorguçlu dalıcımartı, kahküllü alk, kaküllü alk (Boyla 2001)
Aethia pygmaea – sakallı dalıcımartı
Aethia pusilla – cüce dalıcımartı
Fraterculini
Cerorhinca monocerata – gergedan dalıcımartı
Fratercula arctica – bayağı deniz papağanı, deniz papğanı, denizpapağanı (Boyla 2001), Atlantik denizpapağanı, atlantik martısı, Kuzey Atlantik martısı, Kuzey martısı, kuzey martısı (KaracanOxford 1985), Kuzey pengueni, dalıcı papağan, şişgingagalı martı, şişgagalı martı, deniz soytarısı, puffin
Fratercula corniculata – boynuzlu deniz papağanı, boynuzlu alk
Fratercula cirrhata – tepeli denizpapağanı (Boyla 2001), sorguçlu deniz papağanı, kulaklı denizpapağanı, püsküllü martı, gergedan alk
Lari [sensu stricto]
Sternidae, Sterninae – sumrugiller, sumrular (Boyla 2001 [Sterninae]), denizkırlangıcıgiller (Gözcelioğlu 2002), deniz-kırlangıcıgiller (Karol 1963), deniz kırlangıcıgiller (Baran & Yılmaz 1984), deniz kırlangıçları (Duran 1958)
spp.denizkırlangıcı, deniz kırlangıcı, sumru (Somçağ 1982/3/4)
§ Yazı dilinde sumru sözünü Sterna cinsinden kuşlar için kullanan ilk kişi Selim Somçağ'dır. Nereden aldığını bilmiyorum. TDK Derleme Sözlüğü'nde herhangi bir anlamda sumru sözü geçmez.
Anous stolidus – kahverengi nodi (Boyla 2001), noddi, adi denizkırlangıcı
Anous minutus – küçük nodi
Gygis alba – ak sumru, beyaz denizkırlangıcı, peri denizkırlangıcı, peri kırlangıcı
Onychoprion fuscata – isrengi denizkırlangıcı, karabaşlı denizkırlangıcı, karagagalı denizkırlangıcı, kara sırtlı sumru (Boyla 2001)
Onychoprion anaethetus – sürmeli sumru (Boyla 2001)
Onychoprion aleuticus – Aleut sumrusu, Alüt sumrusu (Boyla 2001 [Ü.Ç: dizinde de aynı])
Sternula albifrons – küçük sumru (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), cüce denizkırlangıcı, akalınlı sumru, akalınlı denizkırlangıcı, ak alınlı deniz kırlangıcı (KaracanOxford 1985), akalın denizkırlangıcı, ak-alınlı (Karol 1963), ak alınlı, beyaz alınlı, beyaz alınlı deniz kırlangıcı (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987)
Sternula antillarum – Antil sumrusu (Boyla 2001)
Sternula saundersi – Hint küçük sumrusu (Boyla 2001)
Sternula balaenarum – Damara sumrusu
Gelochelidon nilotica – gülen sumru (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), gülen deniz kırlangıcı (Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987)
Hydroprogne caspia – Hazar sumrusu (Somçağ 1982/3/4 [Hydroprogne tschegrava]; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), Hazar denizkırlangıcı, Hazar Denizi kırlangıcı, Hazar Denizi martısı (Kiziroğlu 1987), Hazar martısı, Hazer sumrusu (Akçakaya & Bilgin 1986), Hazer denizi martısı (Baran & Yılmaz 1984), büyük sumru (Gözcelioğlu 2002)
Larosterna inca – İnka sumrusu, İnka denizkırlangıcı, Peru denizkırlangıcı
Chlidonias – bataklık sumruları (Boyla 2001), bataklık sumrusu
Chlidonias hybrida – bıyıklı sumru (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), akbıyık denizkırlangıcı, akbıyıklı denizkırlangıcı, ak-bıyıklı deniz kırlangıcı (Karol 1963), beyaz bıyıklı deniz kırlangıcı (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987)
Chlidonias leucopterus – ak kanatlı sumru (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), akkanatlı sumru (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), akkanatlı denizkırlangıcı, ak-kanatlı deniz kırlangıcı (Karol 1963), beyaz kanatlı deniz kırlangıcı (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), beyaz denizkırlangıcı, palamut kuşu (Kiziroğlu 1987)
Chlidonias niger – kara sumru (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kara denizkırlangıcı, kara deniz kırlangıcı (Karol 1963; KaracanOxford 1985), siyah deniz kırlangıcı (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), uzungagalı martı
Thalasseus maximus – kral sumru (Boyla 2001)
Thalasseus bergii – büyük tepeli sumru, tepeli büyük sumru ᴀᴛ (Boyla 2001)
Thalasseus sandvicensis – karagagalı sumru (Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kara gagalı sumru (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), Sandwich deniz kırlangıcı (Baran & Yılmaz 1984), taneli denizkırlangıcı
Thalasseus acuflavidus eurygnathus or Thalasseus eurygnathus – sarı gagalı sumru (Boyla 2001)
Thalasseus elegans – Kaliforniya sumrusu (Boyla 2001)
Thalasseus bengalensis – tepeli sumru (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Sterna [sensu lato : incl. Onychoprion, Sternula, Gelochelidon, Hydroprogne, Thalasseus] – deniz sumruları (Boyla 2001)
Sterna dougallii – Dougall denizkırlangıcı, pembe sumru (Boyla 2001)
Sterna hirundo – sumru (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), bayağı sumru, deniz kırlangıcı (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), adi deniz kırlangıcı (Kiziroğlu 1987), balıkçın, balıkçan*
SYN Sterna fluviatilis – ırmak denizkırlangıcı, ırmak kıyıkırlangıcı, ırmak kırlangıcı (Karol 1963)
Sterna paradisaea – Kutup sumrusu, Kutup denizkırlangıcı, Kuzey Kutbu denizkırlangıcı, Kuzey Kutup denizkırlangıcı, Kuzey sumrusu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), deniz kırlangıcı (Kosswig 1947; Çanakçıoğlu 1982), büyükkuyruklu deniz kırlangıcı (KaracanOxford 1985 [Sterna macrura]), büyük kuyruklu deniz kırlangıcı (Karol 1963 [Sterna macrura]; Çanakçıoğlu 1982), sahil denizkırlangıcı, kıyı denizkırlangıcı, kıyı kırlangıcı (Karol 1963)
Sterna forsteri – maskeli sumru (Boyla 2001)
Sterna repressa – Arap sumrusu (Boyla 2001)
Rhynchopidae, Rynchopinae – makasgagalıgiller, makasgagalılar, makasgagalar, kevgirgagalıgiller (KaracanOxford 1985), kevgirkuşugiller
spp. – makasgaga, makasgagalı, makasgaga kuşu, kevgirgagalı, kevgir kuşu, süzgeçgagalı martı, makyera gagalı
Rynchops niger – kara makasgaga, kara makasgagalı, Amerika kara makasgagalısı, siyah makasgagalı, siyah kevgirgagalı
Rynchops flavirostris – Afrika makasgagası (Boyla 2001), Afrika makasgagalısı, Afrika kevgirgagalısı
Rynchops albicollis – Hint makasgagası, Hint makasgagalısı, Hint kevgirgagalısı, büyük makasgaga
Laridae [sensu lato : Sterninae, Rynchopinae, Larinae] – martıgiller (Boyla 2001)
Laridae [sensu stricto : excl. Sternidae & Rhynchopidae] – martıgiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), martılar (Kuru 1987)
SYN Larinae (of Laridae [sensu lato]) – martılar (Boyla 2001)
spp.martı, martı kuşu, akkuş*, hamsi kuşu*, curruk*
Larus argentatus etc. spp.beyaz başlı martılar
Larus ridibundus etc. spp.kukuletalı martılar
Creagrus furcatus – çatalkuyruk martı, çatalkuyruklu martı, çatalkuyruk, kırlangıç kuyruklu martı, gri başlı martı
Rissa tridactyla – üçparmak martı, üçparmaklı martı, karabacaklı martı, karaayaklı martı (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), kara ayaklı martı (Boyla 2001), Kutup martısı, okyanus martısı, kittiwake
Pagophila eburnea – fildişi martı, beyaztürlü martı, düzbeyaz martı, ak martı, buz martısı (Boyla 2001)
Xema sabini – Sabine martısı, çatalkuyruk martı, çatal kuyruklu martı (Boyla 2001)
Chroicocephalus brunnicephalus – Hint martısı (CITES 1994; Boyla 2001)
Chroicocephalus cirrocephalus – boz başlı martı (Boyla 2001)
Chroicocephalus ridibundus – karabaş martı (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), karabaşlı martı (Kuru 1987), güler martı (Karol 1963), gülen martı (CITES 1994), gülenmartı (KaracanOxford 1985 [tamamen bitişik]), alelâde martı kuşu, deniz kargası
Chroicocephalus genei – ince gagalı martı (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), incegagalı martı (Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), incegagalı (Akçakaya & Bilgin 1986), incegaga martı, mercan kırmızısı ayaklı martı, kızılayaklı martı
Chroicocephalus philadelphia – küçük karabaş martı (CITES 1994; Boyla 2001), Bonapart martısı
Hydrocoloeus minutus – küçük martı (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), cüce martı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Gözcelioğlu 2002), cücemartı (KaracanOxford 1985), küçük karabaş martı
Rhodostethia rosea – Ross martısı, pembe martı (Boyla 2001), penbe sırtlı martı
Leucophaeus scoresbii – Macellan martısı
Leucophaeus atricilla – gülen martı (CITES 1994; Boyla 2001 [Larus atricapillus])
Leucophaeus pipixcan – maskeli martı (CITES 1994; Boyla 2001), Franklin martısı, "kır güvercini"
Leucophaeus fuliginosus – lav martısı
Ichthyaetus melanocephalus – Akdeniz martısı (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), karabaş martı, karabaşlı martı, kara-başlı martı (Karol 1963)
Ichthyaetus relictus – Moğol martısı (CITES 1994)
Ichthyaetus leucophthalmus – beyaz gözlü martı, Kızıldeniz martısı (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Ichthyaetus hemprichii – Arabistan martısı, Arap martısı (Boyla 2001), isli martı
Ichthyaetus ichthyaetus – büyük karabaş martı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), karabaşlı martı
Ichthyaetus audouinii – ada martısı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kaya martısı (KaracanOxford 1985), Audouin martısı (Baran & Yılmaz 1984), Audouini martısı, pembegaga martı (CITES 1994), pembegagalı martı, pembe gagalı martı (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Larus crassirostris – kara kuyruklu martı (CITES 1994)
Larus heermanni – kara martı (CITES 1994)
Larus canus – küçük gümüş martı (Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), küçük martı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), fındık martı, boz martı, koyumavi martı, koyumavi renkli martı, fırtına martısı
Larus delawarensis – gagası halkalı martı (CITES 1994), halkalı martı (Boyla 2001)
Larus occidentalis – kırmızı ayaklı martı (CITES 1994)
Larus livens – sarı ayaklı martı (CITES 1994)
Larus californicus – Kalifornia martısı (CITES 1994), California martısı
Larus glaucoides – Grönland martısı (CITES 1994; Boyla 2001)
Larus argentatus – gümüş martı (Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994), gümüşmartı (KaracanOxford 1985 [tamamen bitişik]), gümüşi martı (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), gümüşü martı, gümüşlü martı, gümüşsel martı (Karol 1963), gümüşrenkli martı, Kuzey gümüş martısı (Boyla 2001), kuzey gümüş martı (Gözcelioğlu 2002), büyük gümüşlü martı, büyük martı (Kuru 1987), gri martı, ringa martısı, adi martı, bayağı martı, martı (Somçağ 1982/3/4)
Larus cachinnans – Hazar martısı (Özkoç 2012), kahkahacı martı, gümüş martı (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), gümüşi martı
Larus michahellis – gümüş martı (Özkoç 2012)
Larus armenicus – Van martısı, Van Gölü martısı (Boyla 2001), göl martısı, Doğu martısı (Gözcelioğlu 2002), büyük gümüş martı (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Larus fuscus – kara sırtlı martı (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), karasırtlı martı (Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kara martı (Karol 1963), siyah martı (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), küçük siyah martı (Kiziroğlu 1987)
Larus heuglini – Sibirya martısı (Boyla 2001), Heuglin martısı
Larus schistisagus – gri sırtlı martı (CITES 1994)
Larus glaucescens – buz rengi martı (CITES 1994)
Larus hyperboreus – Kutup martısı (CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), Kuzey Kutbu martısı, Kuzey Denizi martısı, külrebgi martı, yeşilimsi martı, yeşilimsi kanatlı martı, büyük martı
Larus marinus – büyük kara sırtlı martı (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), büyük karasırtlı martı (CITES 1994; Gözcelioğlu 2002), büyük karabaşlı martı, büyük kara-başlı martı (Karol 1963), büyük siyah gagalı martı, büyük siyah martı (Kiziroğlu 1987), karakanatlı martı, kıyı martısı, deniz martısı, deniz güvercini


Eurypygiformes
Eurypygidae – güneşyelveleri, güneş balabanları, güneşbalabanıgiller, şafaktavuğugiller
Eurypyga helias – güneş yelvesi, güneş balabanı, güneş balıkçılı, güneş tavuğu, şafak tavuğu, küçük göl tavusu
Rhynochetidae – kagugiller (KaracanOxford 1985)
Rhynochetos jubatus – kagu (KaracanOxford 1985; CITES 1994)


Phaethontiformes
Phaethontidae – tropikkuşugiller, tropik-kuşugiller (Karol 1963), tropikkuşları (Boyla 2001)
spp. – porsunkuşu, tropikkuşu, tropikkuşu, samankuyruk, fayton
Phaethon aethereus – kırmızıgagalı tropikkuşu, kırmızı-gagalı tropik kuşu (Karol 1963), kırmızı gagalı tropikkuşu (Boyla 2001), kırmızıgagalı tropikkuş
Phaethon rubricauda – kızılkuyruklu tropikkuşu, kırmızıkuyruklu tropikkuşu, kırmızı-kuyruklu tropik kuşu (Karol 1963)
Phaethon lepturus – sarıgagalı tropikkuşu, sarı-gagalı tropik kuşu (Karol 1963), ak kuyruklu tropik kuşu, beyaz kuyruklu tropikkuşu


Gaviiformes – dalgıçkuşları (Karol 1963 [Pygopodes, Colymbiformes : Colymbidae & Podicipedidae]), dalgıç kuşları (Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), deniz dalgıçları (Baran & Yılmaz 1984), Kutup dalgıç kuşları, dalankuşlar, lunlar, lun'lar (HayatHayAns 1966)
Gaviidae, Colymbidae – dalgıçgiller (Baran & Yılmaz 1984), dalgıçlar (Boyla 2001), dalgıçkuşugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), dalgıç kuşugiller, dalgıç kuşları
spp. – dalgıç, dalgıç kuşu, dalgıçkuşu, lun, pupla, deniz kedisi
Gavia stellata – pasgerdanlı dalgıç, pas gerdanlı dalgıç (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984), pasgerdanlı dalgıçkuşu, pasrengi gerdanlı dalgıç, pas rengi gerdanlı dalgıç (Karol 1963 [Colymbus stellatus]), pasrengi dalgıçkuşu, kızılgerdan dalgıç (Gözcelioğlu 2002), kızılgerdanlı dalgıç, kızıl gerdanlı dalgıç (Boyla 2001), kızılgerdanlı dalgıçkuşu, kızıl gerdanlı lun (HayatHayAns 1966), kırmızı gerdanlı dalgıçkuşu, kızılboyunlu dalgıç (Akçakaya & Bilgin 1986), kırmızı göğüslü karabatak kuşu, kırmızı göğüslü şimal karabatağı, akgagalı dalgıçkuşu, küçük dalgıçkuşu, küçük şimal karabatağı, deniz dalgıçkuşu
Gavia arctica – karagerdan dalgıç, karagerdanlı dalgıç (Gözcelioğlu 2002), kara-gerdanlı dalgıç (Karol 1963 [Colymbus arcticus]), kara gerdanlı dalgıç (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Özkoç 2012), karagerdanlı buzdalgıcı, kara gerdanlı lun (HayatHayAns 1966), siyah gerdanlı dalgıç (Baran & Yılmaz 1984), siyah gerdanlı dalgıç kuşu, karaboyunlu dalgıç (Akçakaya & Bilgin 1986), Kutup dalgıçkuşu, buz dalgıcı
Gavia pacifica
Gavia immer – buz dalgıcı (Karol 1963 [Colymbus glacialis]; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), büyük dalgıç, büyük dalgıçkuşu (KaracanOxford 1985), Kuzey büyük dalgıcı (HayatHayAns 1966), gerdanlı dalgıç, gerdanlı dalgıçkuşu (KaracanOxford 1985), akgerdanlı dalgıçkuşu, adi lun (HayatHayAns 1966), karagagalı dalgıçkuşu, dalgıçkuşu, dalıcıkuş, Şimal karabatağı, karabatak
Gavia adamsii – sarıgaga dalgıç, sarıgagalı dalgıç, sarı gagalı dalgıç (Boyla 2001), sarıgagalı dalgıçkuşu, sarı gagalı lun (HayatHayAns 1966), beyazgagalı dalgıçkuşu, beyaz gagalı dalgıçkuşu (KaracanOxford 1985), Şimal ördeği


Sphenisciformes, Impennes – penguenler (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), penguen'ler (HayatHayAns 1966), pinguinler (Kosswig 1947), teleksizler, kısakanatlıkuşlar
Spheniscidae – penguengiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984), penguenler (Kuru 1987), kısa kanatlı kuşlar (HayatHayAns 1966 [Tabiat bilginleri, penguen'lerin bilinen on yedi türünü «kısa kanatlı kuşlar» aile adı altında bir araya toplamaktadırlar]), sfenisside
spp. – penguen, pinguin, manşo, manşo kuşu
Aptenodytes – dev penguen
Aptenodytes patagonicus – kral penguen (Karol 1963; Kuru 1987), kral pengueni, kral manşo, kızıl penguen, şah karabatak
Aptenodytes forsteri – şah penguen, imparator penguen (KaracanOxford 1985; Kuru 1987), imparator pengueni (HayatHayAns 1966), imparator manşo, kayzer penguen
Pygoscelis & Eudyptula – eşek pengueni
Pygoscelis papua – gentoo pengueni, gentoo, gento, gentu pengueni
Pygoscelis adeliae – Adélie pengueni, Adelie pengueni (Karol 1963; KaracanOxford 1985), Adel pengueni
Pygoscelis antarcticus – çene bağlı penguen
Eudyptes pachyrhynchus – Fiordland pengueni
Eudyptes robustus – Snares pengueni
Eudyptes sclateri – dik sorguçlu penguen, tepeli penguen
Eudyptes chrysocome [sensu lato : chrysocome, filholi, moseleyi] – ibikli penguen, tepeli penguen, kaya pengueni, altın penguen (Karol 1963)
Eudyptes chrysocome [sensu lato : chrysocome, filholi] – Güney kaya pengueni
Eudyptes chrysocome [sensu stricto] – Amerika kaya pengueni
Eudyptes filholi – Hint-pasifik kaya pengueni
Eudyptes moseleyi – Kuzey kaya pengueni
Eudyptes chrysolophus – Makaroni pengueni, altın penguen
Eudyptes schlegeli – kraliyet pengueni
Megadyptes antipodes – sarıgözlü penguen, sarı sürmeli penguen, sarı penguen, devayaklı penguen
Megadyptes waitaha – Waitaha pengueni
Eudyptula minor – küçük mavi penguen (HayatHayAns 1966; KaracanOxford 1985), mavi penguen, cüce penguen (Kuru 1987), küçük penguen (Karol 1963), Avustralya pengueni
Eudyptula minor chathamensis – Chatham Adaları pengueni
Eudyptula albosignata – beyakanatlı penguen
Spheniscus demersus – gözlüklü penguen (Karol 1963; CITES 1994), Kap pengueni, siyah ayaklı penguen (Kuru 1987), jakas pengueni, Güney Kutbu pengueni
Spheniscus humboldti – Peru pengueni, Humbolt pengueni (CITES 1994)
Spheniscus magellanicus – Macellan pengueni (CITES 1994), Magellan pengueni, Macellan kral pengueni
Spheniscus mendiculus – Galapagos pengueni (CITES 1994)


Procellariiformes,Tubinares – fırtınakuşları (Karol 1963; KaracanOxford 1985), fırtına kuşları (Gözcelioğlu 2002), tüp burunlu kuşlar (Kuru 1987), tüpburunlular, boru burunlular (Baran & Yılmaz 1984), albatros'lar (HayatHayAns 1966), albatroslar ve yelkovanlar (Kosswig 1947), yelkovanlar
Pelecanoididae – küçükfırtınakuşugiller, dalıcı fırtına kuşları (HayatHayAns 1966), dalıcı petreller
spp.
Pelecanoides garnotii – Peru dalıcı borankuşu, Peru dalıcı fırtına kuşu (HayatHayAns 1966)
Pelecanoides magellani – Macellan dalıcı fırtınakuşu
Pelecanoides urinatrix – dalıcı borankuşu, bayağı dalıcı borankuşu, dalıcı fırtınakuşu, dalıcı yelkovankuşu, dalgıç kuşu
Procellariidae – yelkovangiller (Karol 1963 [Puffinidae]; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), yelkovankuşugiller (Gözcelioğlu 2002), yelkovanlar, fırtınakuşugiller (KaracanOxford 1985), fırtınakuşları, fırtına kuşları (HayatHayAns 1966), fırtınakuşları ve yelkovanlar (Boyla 2001), prosellaride
Aphrodrominae
Aphrodroma brevirostris or Lugensa brevirostris
Pachyptilinae
Halobaena caerulea
Pachyptila – buz kuşu (HayatHayAns 1966), balina kuşu (HayatHayAns 1966 [İngiliz ve Amerika'lı denizciler bellibaşlı bazı fırtına kuşu tiplerini tanırlar. Meselâ, fırtına kuşları'nın daha küçük bir grubu olup bizde ayrı ismi olmayan, İngilizce'de ise «prion» denilen bir gruba «buz kuşu» veya «balina kuşu», yelkovan'lara ise «koyun kuşu» derler])
Pachyptila belcheri – ince gagalı fırtına kuşu (HayatHayAns 1966)
Fulmarinae
Macronectes giganteus – güney dev fırtınakuşu (Boyla 2001), dev fulmar, dev kutupfırtınakuşu, dev fırtına kuşu (HayatHayAns 1966), dev denizkırlangıcı
Macronectes halli – kuzey dev fırtınakuşu
Fulmarus glacialis – fulmar, Kuzey fulmarı, Kutup fırtınakuşu (Boyla 2001), kutup fırtına kuşu (Karol 1963 [kutup küçük harfle başlamış]), buz fırtınakuşu, buzkuşu, balina kuşu
Fulmarus glacialoides – Güney fulmarı
Daption capense – alaca fırtınakuşu (Boyla 2001), Kap güvercini, Kap fırtınakuşu, damalı fırtınakuşu
Pagodroma nivea – kar fırtına kuşu (HayatHayAns 1966), beyaz tüylü fırtınakuşu, küçük kar kırlangıcı
Pterodrominae
Pterodroma leucoptera – ak kanatlı fırtınakuşu
Pterodroma mollis – pufla fırtınakuşu
Pterodroma incerta – ak karınlı fırtınakuşu (Boyla 2001)
Pterodroma hasitata – maskeli fırtınakuşu (Boyla 2001)
Pterodroma hasitata caribbaea or Pterodroma caribbaea – Jamaika fırtınakuşu, Jamayka fırtınakuşu
Pterodroma cahow – Bermuda kahovu (HayatHayAns 1966 [Bizde karşılığı olmadığı için, İngilizce adına dayanarak «Bermuda kahovu» (Pterodroma cahow) diyebileceğimiz bir türün ...]), kahov
Pterodroma madeira – Madeira fırtınakuşu (Boyla 2001)
Pterodroma feae – Kap Verde fırtınakuşu (Boyla 2001)
Pterodroma neglecta – Kermadek fırtınakuşu
Pterodroma sandwichensis – Hawaii yelkovan kuşu
Bulweriinae
Bulweria bulwerii – fırtına kırlangıcı, uzun kuyruklu fırtınakuşu (Boyla 2001)
Bulweria fallax – Arap fırtınakuşu (Boyla 2001)
Puffininae
spp. – yelkovan (HayatHayAns 1966), koyun kuşu (HayatHayAns 1966 [İngiliz ve Amerika'lı denizciler ..., yelkovan'lara ise «koyun kuşu» derler])
Ardenna pacifica or Puffinus pacificus – kama kuyruklu yelkovan (Boyla 2001)
Calonectris leucomelas – ak yüzlü yelkovan (Boyla 2001)
Calonectris diomedea; Puffinus kuhli – sarıgaga yelkovan, sarıgagalı yelkovan, sarı-gagalı yelkovan (Karol 1963 [kuhli]), sarı gagalı yelkovan (Baran & Yılmaz 1984), boz yelkovan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), Akdeniz yelkovanı, Akdeniz yelkovan kuşu (Kuru 1987)
Calonectris edwardsii – Kap Verd yelkovanı
Puffinus puffinus – karagagalı yelkovan, kara-gagalı yelkovan (Karol 1963), karagagalı yelkovan kuşu, siyah gagalı yelkovan (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), Atlantik yelkovanı (Boyla 2001), İngiliz yelkovanı (KaracanOxford 1985), küçük yelkovan, yelkovankuşu (KaracanOxford 1985)
Puffinus yelkouan, Puffinus puffinus yelkouan – yelkovan (Somçağ 1982/3/4 [Puffinus puffinus]; Akçakaya & Bilgin 1986 [Puffinus puffinus]; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), yelkovan kuşu, yelkovan martı, ebabil, ebabil kuşu, dağ kırlangıcı
Puffinus mauretanicus – Balear yelkovanı (Boyla 2001)
Puffinus persicus – Basra yelkovanı (Boyla 2001)
Puffinus assimilis – küçük yelkovan (Boyla 2001)
Puffinus lherminieri – tropikal yelkovan
Puffinus carneipes or Ardenna carneipes – pembe ayaklı yelkovan (Boyla 2001)
Puffinus gravis or Ardenna gravis – büyük yelkovan (Boyla 2001)
Puffinus griseus or Ardenna grisea – kül rengi yelkovan (Boyla 2001)
Puffinus tenuirostris or Ardenna tenuirostris – koyunkuşu
Procellariinae [sensu lato : incl. Puffininae]
Procellariinae [sensu stricto]
Procellaria
Diomedeidae – albatrosgiller (Baran & Yılmaz 1984), albatroslar (ArkınHayAns 1980; Kuru 1987; Boyla 2001), albatros'lar (HayatHayAns 1966)
Diomedea exulans – gezgin albatros (HayatHayAns 1966; Boyla 2001), gezginci albatros, gezici albatros, büyük gezgin albatros, büyük gezginci albatros, seyyah albatros (Duran 1958), dolaşanalbatros (ArkınHayAns 1980), göçmen albatros (Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), bağırgan albatros, uluyan albatros, adi albatros (HayatHayAns 1966), albatros (Karol 1963), kutan kuşu
Diomedea epomophorakral albatros, kralalbatros (ArkınHayAns 1980), kraliyet albatrosu
Phoebastria irrorata – Galapagos albatrosu, dalgalı albatros (HayatHayAns 1966), dalgalıalbatros (ArkınHayAns 1980)
Phoebastria albatrus – kısa kuyruklu albatros (HayatHayAns 1966; ArkınHayAns 1980), kısa kuyruk albatros (CITES 1994)
Phoebastria nigripes – kara ayaklı albatros (HayatHayAns 1966), kara ayaklı albatros (CITES 1994), siyah ayaklı albatros (ArkınHayAns 1980)
Phoebastria immutabilis – Laysan albatrosu (HayatHayAns 1966; ArkınHayAns 1980), Laysan albatros (sic) (CITES 1994)
Thalassarche melanophrys – karakaşlı albatros, kara kaşlı albatros (Boyla 2001)
Thalassarche cauta – ak tepeli albatros (CITES 1994; Boyla 2001)
Thalassarche chrysostoma – gribaşlı albatros
Thalassarche chlororhynchos – sarıburunlu albatros, sarı burunlu albatros (HayatHayAns 1966; CITES 1994; Boyla 2001)
Phoebetria – islialbatros (ArkınHayAns 1980)
Phoebetria fusca – isli albatros
Phoebetria palpebrata
Hydrobatidae [sensu lato : Oceanitinae, Hydrobatinae] – fırtınakuşugiller (Karol 1963 [Procellariidae, Hydrobatidae]; Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), fırtına kuşugiller, küçükfırtınakuşugiller, suda yürüyen fırtına kuşları (HayatHayAns 1966), fırtına kırlangıçları, fırtınakırlangıçları (Boyla 2001), fırtınakırlangıcıgiller, yağmurkuşları (Duran 1958)
spp.fırtına kuşu (Duran 1958), yağmurkuşu (Duran 1958 [Albatrosa en ziyade benziyen hayvanlar martı kuşları ve yağmurkuşlarıdır. ... Gemiciler, bu kuşların denizlerde görünmesi bir fırtına kopacağına işaret olduğuna dikkat etmişlerdir. Bu cihetle yollarında bu küçük yağmurkuşları görünmeğe başlayınca havanın bozacağını, yağmurun başlayacağını ve fırtınanın kopacağını anlarlar. Bu cihetle bu kuşlara bazı memleketlerde yağmurkuşu, bazı yerlerde fırtına kuşu ismi verilir)])
Oceanitidae, Oceanitinae
Oceanites oceanicus – Kutup fırtınakuşu, Wilson fırtına kuşu (HayatHayAns 1966 [Oceanites wilsoni]), Wilson fırtınayelkovankuşu, sarı ayaklı fırtınakırlangıcı (Boyla 2001)
Pelagodroma marina – ak yüzlü fırtınakırlangıcı (Boyla 2001)
Hydrobatidae [sensu stricto], Hydrobatinae
Hydrobates pelagicus – borankuşu (Somçağ 1982/3/4), bayağı borankuşu, fırtına kırlangıcı (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984), fırtınakırlangıcı (Boyla 2001), asıl fırtına kırlangıcı, fırtınakuşu (Boyla 2001), fırtına kuşu (Gözcelioğlu 2002), küçük fırtınakuşu, kırlangıç fırtınakuşu, suda yürüyen fırtına kuşu (HayatHayAns 1966), fırtına martısı, fırtına yelkovan kuşu, yelkovan kuşu, deniz ördeği
Oceanodroma microsoma – ufak fırtına kuşu (HayatHayAns 1966)
Oceanodroma leucorhoa – okyanus fırtınakuşu, okyanus fırtına kuşu (Karol 1963; HayatHayAns 1966), çatal kuyruklu fırtınakırlangıcı (Boyla 2001), Leach fırtına kuşu (HayatHayAns 1966)
Oceanodroma furcata – çatalkuyruk fırtınakuşu, çatalkuyruklu fırtınakuşu
Oceanodroma castro – Madeira fırtınakırlangıcı (Boyla 2001)
Oceanodroma monorhis – buz fırtınakırlangıcı (Boyla 2001)


Ciconiiformes [Ardeidae dahil] – leyleksiler (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), leylekler (Baran & Yılmaz 1984), leylekler ve balıkçıllar (Kosswig 1947; Yalvaç 1965), leylekgiller, uzunbacaklılar
Ciconiiformes, Ciconiae – leyleksiler (Kiziroğlu 1987), leylekler (Karol 1963 [Ciconiae])
Ciconiidae – leylekgiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), leylekler (Kuru 1987; Boyla 2001)
Mycteriini – ormanleylekleri, ormanibisleri
Mycteria
Mycteria americana – Amerika orman leyleği (CITES 1994), Yeni Dünya orman leyleği, orman leyleği, orman ibisi, amerika leyleği, Amerika doymazı (Karol 1963 [Tantalus loculator]), tantal, derikafalı, yassıkafalı, demirkafalı, papaz leyleği, ağaç leyleği, İspanyol akbabası
Mycteria cinerea – Malay leyleği (CITES 1994)
Mycteria ibis – Afrika ormanleyleği, orman ibisi, ibis kuşu, sarıgagalı leylek (Gözcelioğlu 2002), sarı gagalı leylek (Boyla 2001)
Mycteria leucocephala – boyalı leylek
Anastomus lamelligerus – açıkgagalı leylek, açık-gagalı leylek (Karol 1963), açıkgaga kuşu, anastomus
Ciconiini
Ciconia nigra – kara leylek (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), siyah leylek (Kuru 1987), ada leyleği*
Ciconia abdimii – çekirge leyleği (Ü.Ç.), küçük kara leylek, Habeşistan leyleği, İç Afrika evcil leyleği (Karol 1963), Abdim leyleği, Abdim'in leyleği, abdimi § Abdim < Arnavut Âbidin Bey (Âbidin Bey al-Arnaut) [عابدين بك ] (1780–1827) was an Albanian-born Egyptian administrator.
Ciconia episcopus – ak boyunlu leylek, yünlüboyunlu leylek, piskopos leyleği
Ciconia maguari – maguari, maguari leyleği, Güney Amerika leyleği, Arjantin balıkçılı
Ciconia ciconia; Ciconia alba – leylek (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), ak leylek (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987), akleylek (CITES 1994), beyaz leylek (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), yaver leylek, hacı leylek*, hacıbaba*, akça hacı*, laklak
Ciconia boyciana – Uzak doğu leyleği (CITES 1994)
Leptoptilini
Ephippiorhynchus asiaticus or Xenorhynchus asiaticus – Asya jabirusu, siyah boyunlu leylek
Ephippiorhynchus senegalensis – eyergagalı leylek, eğer-gagalı leylek (Karol 1963), eğer gagalı leylek, eyer burunlu leylek (CITES 1994), semer gagalı leylek, jabiru (CITES 1994)
Jabiru mycteria – jabiru, jabiru leyleği, kel leylek (CITES 1994)
Leptoptilos javanicus – küçük murabıtkuşu
Leptoptilos dubius – büyük murabıtkuşu, Asya murabıtkuşu
Leptoptilos crumenifer – murabıtkuşu, Afrika murabıtkuşu, torbalı murabıtkuşu, murabıt, murabet kuşu, murabut, murabut kuşu, marabut, marabut kuşu, marabu (Karol 1963; KaracanOxford 1985; CITES 1994; Boyla 2001), marabu kuşu, marabu leyleği, marabou leyleği, keseli turna


Suliformes, Phalacrocoraciformes
Fregatidae – firkateynkuşugiller, firkateynkuşları (Boyla 2001), fregatkuşugiller (Karol 1963; HayatHayAns 1966; KaracanOxford 1985), fregat kuşları (HayatHayAns 1966), fregatgiller
spp.kotan kuşu (Duran 1958 [158. sayfada hem metinde hem de resim altında geçiyor])
Fregetta grallaria – ak karınlı fırtınakırlangıcı
Fregetta tropica – kara karınlı fırtınakırlangıcı
Fregata magnificens – büyük firkateynkuşu (Boyla 2001), harikulâde fregat kuşu (HayatHayAns 1966), görkemli fregatkuşu (KaracanOxford 1985), görkemli fregat kuşu (CITES 1994), görkemli firkateynkuşu
Fregata aquila – kotan kuşu, kutan kuşu, kutan, kırmızıkeseli kuş, yelkenkuşu, fırkateynkuşu, firkateynkuşu, fıregatkuşu, fregatkuşu, fregat kuşu (Karol 1963), fregat, frigeyt, kartalsı fregat kuşu (CITES 1994), deniz kartalı (Duran 1958 [156. sayfada resim altı: albatrostan sonra deniz kuşlarının en büyüğü bu kuştur. Buna deniz kartalı derler. Kanatlarının genişliği açık iken iki metreyi bulur])
Fregata minor – büyük fregat kuşu (CITES 1994), küçük fregat kuşu (HayatHayAns 1966 [minor])
Fregata ariel – küçük fregatkuşu, küçük fregat kuşu (CITES 1994), küçük firkateynkuşu
Fregata andrewsi – Kritimati fregat kuşu (CITES 1994)
Sulidae – sümsükgiller (Karol 1963; HayatHayAns 1966; KaracanOxford 1985), sümsükler (Boyla 2001), sümsük'ler (HayatHayAns 1966), sümsükkuşugiller, sümsük kuşugiller, sümsükkuşları (Gözcelioğlu 2002)
spp. sümsük, sümsükkuşu, sümsük kuşu, yağkuşu, bobo, bobokuş, bobi, bubi, gannet, genit, genıt, pikeci
Morus bassanus – Kuzey sümsüğü (HayatHayAns 1966), Kuzey sümsükkuşu, Kuzey martısı, Atlantik sümsükkuşu, Bassan sümsüğü, sümsük, sümsükkuşu (KaracanOxford 1985), sümsük kuşu (Karol 1963; Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Gözcelioğlu 2002), solan kazı
Morus capensis – Kap sümsüğü (Boyla 2001)
Morus serrator – Avustralya sümsüğü
Papasula abbotti – Abbot sümsükkuşu, Abbott sümsük kuşu (CITES 1994)
Sula nebouxii – maviayaklı sümsük, mavi ayaklı sümsük (CITES 1994), maviayaklı sümsükkuşu, maviayaklı booby, maviayaklı bubi, mavibacaklı sümsükkuşu, mavibacaklı pikeci, mavipatikli kuş
Sula variegata – Peru sümsüğü (HayatHayAns 1966), Peru sümsükkuşu, pikero (HayatHayAns 1966)
Sula dactylatra; Sula cyanops – maskeli sümsük (CITES 1994; Boyla 2001), maskeli sümsükkuşu, maskeli pikeci
Sula sula – kızılayaklı sümsükkuşu, kırmızıayaklı sümsük, kırmızı ayaklı sümsük (HayatHayAns 1966; CITES 1994; Boyla 2001), kırmızıayaklı sümsükkuşu, kırmızı-ayaklı sümsük kuşu (Karol 1963 [Sula piscator]), kırmızıayaklı pikeci
Sula leucogaster – kahverengi sümsükkuşu, kara sümsük (CITES 1994; Boyla 2001)
Phalacrocoracidae – karabatakgiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), karabataklar (Kuru 1987; Boyla 2001), karabatak'lar (HayatHayAns 1966), dalgıçkuşlar, dalgıçkuşları
Phalacrocoracinae
Leucocarboninae
Phalacrocorax africanus or Microcarbo africanus – uzun kuyruklu karabatak (Boyla 2001)
Phalacrocorax pygmeus or Microcarbo pygmeus – küçük karabatak (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), cüce karabatak (HayatHayAns 1966; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Phalacrocorax perspicillatus – dev karabatak
Phalacrocorax harrisi – Galapagos karabatağı (HayatHayAns 1966), kanatsız karabatak, uçamayan karabatak, uçmayan karabatak
Phalacrocorax auritus – kulaklı karabatak (Boyla 2001), çiftibikli karabatak
Phalacrocorax carbo – büyük karabatak (KaracanOxford 1985), karabatak (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), bayağı karabatak, adi karabatak (HayatHayAns 1966), karabatak kuşu, karakuş, karabaş martı, deniz kargası, kormoran (Duran 1958 [Bir nevi Karabatak daha vardır. Buna kormoran derler. Çinliler bunları balık avına alıştırmışlardır. Ü.Ç: İngilizce cormorant karşılığı olarak]), kormorant, kormorant kuşu, tumağan*, kubabez*, kukarma*
Phalacrocorax capillatus – Japon karabatağı (HayatHayAns 1966)
Phalacrocorax nigrogularis or Leucocarbo nigrogularis – Basra karabatağı (Boyla 2001)
Phalacrocorax bougainvillii or Leucocarbo bougainvillii – Peru karabatağı (HayatHayAns 1966), Bougainville karabatağı, beyaz göğüslü guanay (HayatHayAns 1966), guanay, guanoy, guana
Phalacrocorax albiventer or Leucocarbo albiventer – ?tüylü kral
Phalacrocorax magellanicus or Leucocarbo magellanicus – Macellan karabatağı
Phalacrocorax aristotelis or Leucocarbo aristotelis – tepeli karabatak (Karol 1963; HayatHayAns 1966; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), sorguçlu karabatak, yeşil karabatak, uzuntüylü karabatak, kabatüylükuş, karabatak (Duran 1958 [Ü.Ç: İngilizce shag karşılığı olarak])
Phalacrocorax gaimardi or Leucocarbo gaimardi – Gaimard karabatağı
Anhingidae, Anhinginae – yılanboyungiller, yılanboyunlar (Boyla 2001), yılanboyunkuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), yılanboyunlular, yılankuşları (HayatHayAns 1966)
spp. – yılan kuşu (HayatHayAns 1966 [Yerine göre «anhinga» veya «su hindisi» diye de adlandırılan yılan kuşları, ...]), su hindisi (HayatHayAns 1966), anhinga (HayatHayAns 1966)
Anhinga anhinga – Amerika yılan kuşu (HayatHayAns 1966)
Anhinga rufa – yılanboyun (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), yılanboyun kuşu (Baran & Yılmaz 1984), yılan boyunlu kuş 1986; Kuru 1987), yılanboynu kuşu, yılanboyun karabatak, yılankuş, yılankuşu, yılan kuşu (Karol 1963), kaz karabatağı, anhinga, aninga (Duran 1958)
Anhinga melanogaster – yılanboyun (Akçakaya & Bilgin 1986), Hint karabatağı
Anhinga novaehollandiae
Plotopteridae


Pelecaniformes, Steganopodes – pelikansılar (Karol 1963 [Pelecaniformes]; HayatHayAns 1966), pelikanımsılar (HayatHayAns 1966), pelikanlar, pelikanlar, sakakuşları, saka kuşları ve karabataklar (Kosswig 1947), "pelikanlar, karabataklar" (Yalvaç 1965), kürek ayaklılar (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), kürek-ayaklılar (Karol 1963 [Steganopodes]), kürekayaklı kuşlar (Gözcelioğlu 2002), kürek ayaklı kuşlar (Kuru 1987)
Scopidae – gölgekuşları, çekiçbaşgiller (KaracanOxford 1985), çekiç-başgiller (Karol 1963), çekiçbaşlıgiller
Scopus umbretta – gölgekuşu (KaracanOxford 1985), gölge kuşu (Karol 1963), çekiçbaş, çekiç başlı, çekiç başlı leylek, çekiç kafalı leylek, çekiç tepeli leylek, siyah balıkçıl, hırsızkuş, hamerkop
Balaenicipitidae – pabuçgagagiller, pabuçgagalıgiller (KaracanOxford 1985), balinabaşlıleylekgiller
Balaeniceps rex – pabuçgaga, pabuç gaga (CITES 1994), pabuçgagalı (KaracanOxford 1985 [Ü.Ç: Madde başı ile metin içindeki familya adı pa-p-uç olarak geçse de resim altında pa-b-uç olarak yazıyor. Alfabetik sırası "Özerk sinir sitemi, Papuçgagalı, Paçavrabalığı" biçiminde pa-b-uç olacak biçimde düzenlenmiştir]), pabuç gagalı, pabuç gagalı leylek, papuçgagalı, papuç-gagalı (Karol 1963), papuçgagalıkuş, toynakgaga, balina başlı leylek, balina leyleği, balenli turna, baleniseps
Pelecanidae – pelikangiller (Karol 1963; Baran 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), pelikanlar (Kuru 1987; Boyla 2001), kaşıkçı kuşları (Kuru 1987), büyük saka kuşları (Kuru 1987)
Pelecanus – pelikan, pelikan kuşu, kutan, kortan, saka kuşu, büyük saka kuşu, kaşıkçı kuşu (Duran 1958), kaşıkçın, tulumboğaz kuş*
Pelecanus onocrotalus – ak pelikan (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), akpelikan (Gözcelioğlu 2002), ak kutan (Akçakaya & Bilgin 1986), beyaz pelikan (Baran 1984; Kiziroğlu 1987), büyük beyaz pelikan, Eski Dünya ak kutanı, pembe pelikan, adi pelikan, pelikan (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), bayağı kutan, kutan (Somçağ 1982/3/4), kaşıkçı kuşu (Kuru 1987)
Pelecanus rufescens – küçük pelikan (Boyla 2001), pembe sırtlı pelikan
Pelecanus philippensis – benekli gagalı pelikan
Pelecanus crispus – tepeli pelikan (Karol 1963; Baran 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), tepeli kutan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986), tepeli kaşıkçıkuşu, tepeli balıkçıl kuşu, saka kuşu, Dalmaçya pelikanı
Pelecanus conspicillatus – Avustralya pelikanı, gözlüklü pelikan
Pelecanus erythrorhynchos – Amerika ak pelikanı, Yeni Dünya ak kutanı, Amerika beyaz pelikanı, Kuzey Amerika pelikanı (CITES 1994), beyaz pelikan
Pelecanus occidentalis – kahverengi pelikan, kahverengi papağan (sic) (CITES 1994 [iki kere geçiyor]), kahverengi kutan, esmer pelikan (Karol 1963 [fuscus]), kırmızı gagalı pelikan
Pelecanus thagus – Peru pelikanı
Threskiornithidae, Plegadidae – aynakgiller, aynaklar ve kaşıkçılar (Boyla 2001), kelaynakgiller (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), kelaynaklar, ibisgiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), ibisler, kaşıkgagalıgiller
Threskiornithinae
spp. – aynak, ibis
Threskiornis aethiopicus – yılancıl, kutsal aynak (CITES 1994; Boyla 2001), kutsal ibis (KaracanOxford 1985), ibis (Karol 1963), Mısır turnası, Mısır leyleği, kara leylek
Threskiornis solitarius, Raphus solitarius – Réunion solitairus'u, soliter
Pseudibis papillosa – kara ibis
Pseudibis gigantea – dev ibis
Geronticus eremita – kelaynak* (Karol 1963; Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kel aynak, kelaylak, kelaynak kuşu, keçelinak*, kel ibis, aynak
Geronticus calvus – Güney Afrika kelaynağı (CITES 1994)
Nipponia nippon – Japon aynağı, Japon ibisi, tepeli ibis, tepeli aynak (CITES 1994)
Bostrychia olivacea – zeytin ibisi
Bostrychia rara – benekli ibis, benek gerdanlı aynak (CITES 1994)
Bostrychia hagedash – hadada aynağı (CITES 1994), hadada
Bostrychia carunculata – ibikli ibis
Eudocimus albus – ak aynak (CITES 1994), beyaz ibis (KaracanOxford 1985), beyaz balıkçıl
Eudocimus ruber – kızıl aynak (CITES 1994), kızıl çeltikkargası, kızıl ibis, al aynak, al renkli ibis, al çeltikkargası, kırmızı ibis (KaracanOxford 1985), kırmızı ibis kuşu, kırmızı balıkçıl
Plegadinae (SYN of Threskiornithinae) – çeltikkargasıgiller (KaracanOxford 1985)
Plegadis falcinellus – bayağı aynak, aynak (Somçağ 1982/3/4), çeltikçi (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çeltikçi kuşu (Kuru 1987), çeltikçi aynak (CITES 1994), çeltik kargası (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çeltikkargası (KaracanOxford 1985), hergeleci, parlak ibis, parlak balıkçıl, ibis, kahverengi ibis kuşu, yeşil Mısır leyleği, kara leylek (Duran 1958)
Plegadis chihi – akyüzlü aynak, beyazyüzlü çeltikkargası, ak başlı aynak (CITES 1994)
Lophotibis cristata – taçlı ibis
Plataleinae – kaşıklıbalıkçılgiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985)
Platalea leucorodia – kaşıkçı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kaşıkçıl (Kosswig 1947; Kiziroğlu 1987; CITES 1994), kaşıkçı balıkçıl (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), kaşıkçı kuşu (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bayağı kaşıkçı, Avrupa kaşıkçı kuşu, kaşıklı balıkçıl (Karol 1963), kaşıklıbalıkçıl (KaracanOxford 1985), kaşıkgaga, kaşıkçın, kepçecil*, spatül kuşu (Kuru 1987), spatula, Felemenk balıkçılı, Mısır turnası
Platalea regia – karagagalı kaşıkçı
Platalea alba – Afrika kaşıkçısı, Afrika kaşıklı balıkçılı, ak kaşıkçı
Platalea minor – küçük kaşıkçı
Platalea flavipes – sarıgagalı kaşıkçı
Platalea ajaja – pembe kaşıkçı (CITES 1994; Boyla 2001), pembe kaşıkçı balıkçılı, pembe kaşıklı balıkçıl, pembe spatula, kırmızı kaşıklıbalıkçıl (KaracanOxford 1985), kırmızı kaşıkgaga, gülrengi kaşıklı balıkçıl, Amerika kaşıklı balıkçılı, Haiti spatülkuşu, Hayiti spatülkuşu
Ardeiformes, Ardeae – balıkçıllar (Karol 1963 [Ardeae])
spp. – balıkçıl, balıkçıl kuşu, balıkçı kuşu*, balıkçık*, balıkçın*, balıkçan*, balıktutan*, çaykuşu*, kepelden*, kepelten*, kuruali*, heron
Ardeidae – balıkçılgiller (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), balıkçıllar (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), balıkçılkuşugiller (Baran 1984), balıkçılkuşları, balıkçıl kuşlar (Kuru 1987)
Tigriornithinae, Tigrisomatinae
Tigriornis leucolopha – Afrika kaplan balıkçılı
Tigrisoma – kaplan balıkçıl
Tigrisoma lineatum – çizgili kaplan balıkçıl
Tigrisoma mexicanum – Meksika kaplan balıkçılı
Cochleariinae, Cochleariini
Cochlearius cochlearius – ibrikgagalı, ibrik-gagalı (Karol 1963), ibrikgagalı balıkçıl, kayıkgagalı, kayık gagalı balıkçıl, sandal gagalı balıkçıl kuşu, kaşıkgaga
Botaurinae – balabangiller, balabankuşları (ArkınHayAns 1980)
Botaurus stellaris – bayağı balaban, balaban (Somçağ 1982/3/4; Baran 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), balaban kuşu (Karol 1963; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), balabankuşu (ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), Avrupa balabanı, telli balıkçıl, sarı balıkçıl, sazlık balıkçılı, okar, çakır, çakırkuşu, bataklık çulluğu
Botaurus poiciloptilusAvustralya balabanı
Botaurus lentiginosusAmerika balabanı (Boyla 2001), Amerika balıkçılı, Amerika balıkçılkuşu
Botaurus pinnatusGüney Amerika balabanı
Ixobrychus exilisKuzey Amerika cüce balabanı, Amerika küçük balabanı (Boyla 2001), küçük balabankuşu
SYN [rufous morph] Ixobrychus exilis neoxenusCory cüce balabanı
Ixobrychus sturmiikül sırtlı balaban (Boyla 2001)
Ixobrychus minutuscüce balaban (Karol 1963; Baran 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), cüce balabankuşu, cüce sazlık balıkçılı, cüce yırtıcı balıkçıl, küçük balaban (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), yırtıcı balıkçıl
Ixobrychus sinensisÇin küçük balabanı
Ixobrychus flavicollis or Dupetor flavicollissiyah mangrov balabanı
Ixobrychus eurhythmusMançurya balabanı (Boyla 2001)
Nycticoracinae [sensu lato : Nycticoracini, Cochleariini]
Nycticoracinae [sensu stricto : excl. Cochleariini], Nycticoracini
Nyctanassa violaceasarı taçlı gece balıkçılı
Nycticorax nycticoraxgece balıkçılı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), gecebalıkçılı (ArkınHayAns 1980), gece balıkçıl kuşu, ufak balıkçıl
Nycticorax caledonicusnankeen gece balıkçılı
Ardeinae [sensu lato : incl. Nycticoracinae]balıkçıllar
Ardeinae [sensu stricto : excl. Nycticoracinae]
Syrigma sibilatrixıslıkçı balıkçıl
Egrettabeyaz balıkçıl (KaracanOxford 1985)
Egretta rufescenskızılca balıkçıl (CITES 1994), kızılımsı akbalıkçıl
Egretta ardesiacakara balıkçıl, kara egreti
Egretta tricolorüç renkli balıkçıl (CITES 1994; Boyla 2001), Louisiana balıkçılı, Lousiana balıkçılı (ArkınHayAns 1980)
Egretta caeruleaküçük mavi balıkçıl, küçük mavi balıkçıl kuşu, mavi balıkçıl (CITES 1994; Boyla 2001), Florida balıkçılı (ArkınHayAns 1980)
Egretta thulasüt beyazı balıkçıl, karbeyazı balıkçıl (ArkınHayAns 1980), karbeyaz balıkçıl (CITES 1994), karlı balıkçıl, Amerika balıkçılı, Amerika akbalıkçılı
Egretta garzettaküçük akbalıkçıl (Kiziroğlu 1987), küçük ak balıkçıl (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), küçük beyaz balıkçıl (Baran 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), küçük balıkçıl, ak balıkçıl (Somçağ 1982/3/4), tepeli balıkçıl, ipek balıkçıl
Egretta gulariskıyı balıkçılı (CITES 1994; Boyla 2001)
Egretta sacra kaya akbalıkçılı, mercan balıkçılı, Pasifik resif balıkçılı (CITES 1994)
Egretta eulophotesÇin balıkçılı (CITES 1994)
Agamia agamiagami balıkçıl
Butorides striatayeşil sırtlı balıkçıl (Boyla 2001)
Butorides virescensküçük yeşil balıkçıl, küçük yeşil balıkçıl kuşu, yeşil balıkçıl (ArkınHayAns 1980 [Kuzey Amerika'da yaşayan yeşil balıkçılık boyunun 40 cm olmasına karşılık, altfamilyaların boyu 127 cm.'yi bulur]; Boyla 2001), yeşil sırtlı balıkçıl, yeşil heron, gri balıkçıl, gri renkli balıkçıl (ArkınHayAns 1980)
Ardeola ralloidesalaca balıkçıl (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), alacabalıkçıl (ArkınHayAns 1980), toparak (Kiziroğlu 1987; CITES 1994), küçük balıkçıl
Ardeola grayiiHint alaca balıkçılı (Boyla 2001)
Ardeola bacchusÇin alaca balıkçılı (Boyla 2001)
Bubulcus ibis or Ardea ibisöküz balıkçılı (Baran 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987), sığır balıkçılı (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), sığırbalıkçılı (ArkınHayAns 1980), sığırgüden balıkçıl
Mesophoyx intermedia or Egretta intermedia or Ardea intermediaortanca balıkçıl (CITES 1994; Boyla 2001), tüylü beyaz balıkçıl
Ardeabalıkçıl (KaracanOxford 1985)
Ardea alba or Casmerodius albusbüyük akbalıkçıl (Kiziroğlu 1987), büyük ak balıkçıl (ArkınHayAns 1980; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), büyük beyaz balıkçıl (CITES 1994), büyük beyaz balıkçıl kuşu, adi ak balıkçıl, ak balıkçıl (Karol 1963), beyaz balıkçıl (Baran 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), büyük balıkçıl, gümüşi balıkçıl
Ardea alba alba
Ardea alba melanorhynchos, Casmerodius albus melanorhynchus, Ardea melanorhynchos
Ardea alba egretta, Ardea egretta, Casmerodius egrettaAmerika akbalıkçılı, Amerika ak balıkçılı (ArkınHayAns 1980)
Ardea cinereaboz balıkçıl (CITES 1994; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), gri balıkçıl (Baran 1984; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), külrengi balıkçıl (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987), külrengi balıkçılkuşu, bayağı balıkçıl, adi balıkçıl, balıkçıl (Somçağ 1982/3/4), balıkçıl kuşu, balıkçı kuşu
Ardea herodiasbüyük mavi balıkçıl (ArkınHayAns 1980), büyük mavi balıkçıl kuşu, Amerika gri balıkçılı (CITES 1994; Boyla 2001)
Ardea melanocephalakara boyunlu balıkçıl (Boyla 2001)
Ardea goliathdev balıkçıl (Boyla 2001), dev balıkçıl kuşu, büyük balıkçıl (CITES 1994), Calut balıkçıl kuşu, Golyat balıkçıl kuşu
Ardea purpureaerguvani balıkçıl (Karol 1963; Baran 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), erguvanî balıkçıl (ArkınHayAns 1980), mor balıkçıl (Somçağ 1982/3/4; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), firfiri balıkçıl, esmer balıkçıl


önceki ← → sonraki