www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkçe Kuş Adları Tarama Sözlüğü
Turkish Names of Birds
by
Ümüt Çınar

başlangıç: Ocak 2016
bitiş: kaynaklara erişilip tarandıkça eklenecek
3

01 → Sᴛʀᴜᴛʜɪᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Rʜᴇɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀsᴜᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴛᴇʀʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴇᴘʏᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Dɪɴᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Lɪᴛʜᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Tɪɴᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀʟʟɪfᴏʀᴍᴇs Aɴsᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴏᴇɴɪᴄᴏᴘᴛᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅɪᴄɪᴘᴇᴅɪfᴏʀᴍᴇs Mᴇsɪᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Pᴛᴇʀᴏᴄʟɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟᴜᴍʙɪfᴏʀᴍᴇs

02 → Mᴜsᴏᴘʜᴀɢɪfᴏʀᴍᴇs Oᴛɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴜᴄᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀᴘʀɪᴍᴜʟɢɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛᴇᴀᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Nʏᴄᴛɪʙɪɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅᴀʀɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴏᴅɪfᴏʀᴍᴇs Oᴘɪsᴛʜᴏᴄᴏᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gʀᴜɪfᴏʀᴍᴇs Cʜᴀʀᴀᴅʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Eᴜʀʏᴘʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴀᴇᴛʜᴏɴᴛɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀᴠɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴘʜᴇɴɪsᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cɪᴄᴏɴɪɪfᴏʀᴍᴇs Pʀᴏᴄᴇʟʟᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Pʟᴀᴛᴀʟᴇɪfᴏʀᴍᴇs Pᴇʟᴇᴄᴀɴɪfᴏʀᴍᴇs Aʀᴅᴇɪfᴏʀᴍᴇs

03 → Cᴀᴛʜᴀʀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Aᴄᴄɪᴘɪᴛʀɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛʀɪɢɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟɪɪfᴏʀᴍᴇs Lᴇᴘᴛᴏsᴏᴍᴀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Tʀᴏɢᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Bᴜᴄᴇʀᴏᴛɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʀᴀᴄɪɪfᴏʀᴍᴇs Pɪᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀʀɪᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Fᴀʟᴄᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs

04 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs : Aᴄᴀɴᴛʜɪsɪᴛᴛɪ Tʏʀᴀɴɴɪ Pᴀssᴇʀɪ Mᴇɴᴜʀɪᴅᴀ Cʟɪᴍᴀᴄᴛᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟɪᴘʜᴀɢɪᴅᴀ Oʀᴛʜᴏɴʏᴄʜɪᴅᴀ Cᴏʀᴠɪᴅᴀ Mᴏʜᴏᴜᴏɪᴅᴇᴀ Oʀɪᴏʟoɪᴅᴇᴀ Nᴇosɪᴛᴛᴏɪᴅᴇᴀ Mᴀʟᴀᴄᴏɴᴏᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cᴏʀᴠᴏɪᴅᴇᴀ

05 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟᴀɴᴏᴄʜᴀʀɪᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cɴᴇᴍᴏᴘʜɪʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴀʟʟᴀᴇᴏɪᴅᴇᴀ Pɪᴄᴀᴛʜᴀʀᴛᴏɪᴅᴇᴀ Pᴀʀᴏɪᴅᴇᴀ Sʏʟᴠɪᴏɪᴅᴇᴀ Rᴇɢᴜʟᴏɪᴅᴇᴀ Bᴏᴍʙʏᴄɪʟʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴇʀᴛʜɪᴏɪᴅᴇᴀ Mᴜsᴄɪᴄᴀᴘᴏɪᴅᴇᴀ

06 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀoɪᴅᴇᴀ Dɪᴄᴀᴇɪᴅᴀᴇ Nᴇᴄᴛᴀʀɪɴɪɪᴅᴀᴇ Pʟᴏᴄᴇɪᴅᴀᴇ Esᴛʀɪʟᴅɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀɪᴅᴀᴇ Mᴏᴛᴀᴄɪʟʟɪᴅᴀᴇ Fʀɪɴɢɪʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀoɪᴅᴇᴀ Eᴍʙᴇʀɪzɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀᴇʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀɪᴅᴀᴇ Pᴀʀᴜʟɪᴅᴀᴇ Cᴀʀᴅɪɴᴀʟɪᴅᴀᴇ Tʜʀᴀᴜᴘɪᴅᴀᴇ


Non-Passeriformes


Cathartiformes – Yenidünya-kuşları (Karol 1963 [Cathartae])
Teratornithidae – teratornlar
Aiolornis incredibilis, Teratornis incredibilis – dev akbaba
Cathartidae – yenidünyaakbabasıgiller (KaracanOxford 1985), Yenidünya-akbabasıgiller (Karol 1963), Yeni Dünya akbabaları (Kuru 1987), Yenidünya akbabaları (ArkınHayAns 1980), Amerikan akbabaları (Kuru 1987)
Cathartes aura – hindi akbabası (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; CITES 1994), hindi akbaba, hindiakbaba (KaracanOxford 1985 [tamamen bitişik]), Hint akbabası
Cathartes burrovianus – küçük sarı başlı akbaba, sarıbaşlı akbaba, sarıkafalı akbaba
Cathartes melambrotus – büyük sarı başlı akbaba
Coragyps atratus – urubu, kara akbaba (ArkınHayAns 1980; CITES 1994), Amerika kara akbabası (Dik & Yamaç 2008), karabaşlı akbaba, karga akbabası (Karol 1963; ArkınHayAns 1980)
Sarcoramphus papakral akbaba (CITES 1994), akbaba kralı (Karol 1963; ArkınHayAns 1980), akbabalar kralı, zamuro
Gymnogyps californianusKaliforniya kondoru (CITES 1994), Kaliforniya akbabası, California akbabası, papaz akbaba
Vultur gryphusAnd kondoru, Andlar kondoru, And akbabası (CITES 1994), And Dağları akbabası, And tepeli akbabası, Güney Amerika kondoru, Güney Amerika tepeli akbabası, Güney Amerika akbabası, Amerika akbabası, Amerikan akbabası, kondor (Duran 1958; Karol 1963), قوندور (Duran & Sertel 1928), tepeli akbaba (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985)


Falconiformes (eskiden) = Accipitriformes & Falconiformes alıcı kuşlar, gündüz yırtıcı kuşları (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987; Yalvaç 1965), gündüz yırtıcıları (Boyla 2001), gündüz-yırtıcıları (Karol 1963), günsel yırtıcı kuşlar, yırtıcı günsel kuşlar, yırtıcı kuşlar, yırtıcıkuşlar (Gözcelioğlu 2002), yırtıcılar, kartallar (Karol 1963; KaracanOxford 1985), kartalsılar, aksipitriformes, aksipitres
spp. (genel olarak)alıcı*, alıcı kuşu*, yırtıcı kuş*, vurucu kuş*, kuş* (doğancılıkta / in falconry)
spp. (avcılıkta kullanılan)avcı kuş, av kuşu
Accipitriformeskartallar, yırtıcı kuşlar (Kiziroğlu 1987 [Falconiformes hariç])
Falconidae, Falconinae [sensu lato: incl. Falconidae + Accipitridae]kartalgiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985)
Falconidae [sensu lato: incl. Falconidae and Accipitridae; excl. Aegypiidae, Sagittariidae, Pandionidae]
Sagittariidae – kâtipkuşları, sekreter kuşları (Kuru 1987), sekreterkuşugiller (KaracanOxford 1985), yılanakbabasıgiller, yılan-akbabasıgiller (Karol 1963)
Sagittarius serpentarius – kâtip kuşu, كاتب قوشى (Duran & Sertel 1928), katip kuşu (CITES 1994), kâtip kuş, kâtip kartal, كاتب قارتال (Duran & Sertel 1928), sekreter kuşu (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), yılan akbabası (Karol 1963), yılancıl, yılancıl kuşu
Pandionidae, Pandioninae – balıkkartalıgiller, balık-kartalıgiller (Karol 1963), balık kartalıgiller , balık kartalları (Kuru 1987)
Pandion haliaetus – balık kartalı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), balıkkartalı (KaracanOxford 1985), balık avlayan kartal, بالق آولايان قارتال (Duran & Sertel 1928), balık atmacası, balıkçıl, ırmak kartalı, deniz tavşancılı, osprey
Accipitridae – atmacagiller (Baran & Yılmaz 1984; Boyla 2001), atmacalar, atmaca ve şahinler (Kuru 1987), şahingiller, gündüzyırtıcısıgiller, gündüzyırtıcılarıgiller (KaracanOxford 1985), yırtıcıkuşlar (Gözcelioğlu 2002)
Elaninae – akkuyruklu çaylaklar, boz çaylaklar, elanine çaylakları
Gampsonyx swainsonii – inci çaylağı
Chelictinia riocourii – Afrika kırlangıçkuruklu çaylağı, Eski Dünya kırlangıçkuruklu çaylağı, kırlangıç çaylağı (İzmirli 1948 [Elanoides = Chelictinia]), çatal kuyruklu çaylak (CITES 1994), çaylak-kırlangıç
Elanus
Elanus caeruleus – ak çaylak (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), beyaz çaylak, beyazçaylak, gök çaylak (Akçakaya & Bilgin 1986), karaomuz çaylak (CITES 1994), kara omuzlu çaylak, siyahomuzlu çaylak, kara kanatlı çaylak, karakanat çaylak, siyah çaylak, kara sungur
Elanus axillaris; Elanus notatus – kara omuzlu çaylak, siyah omuzlu çaylak (CITES 1994)
Elanus scriptus – yazılı çaylak, yazılıkanat çaylak (CITES 1994)
Elanus leucurus – akkuyruklu çaylak, karakuyruk çaylak (CITES 1994)
Gypaetinae [sensu lato : incl. Polyboroides]
Polyboroidinae
Polyboroides typus – Afrika yılancı kartalı (CITES 1994)
Polyboroides radiatus – yılancı kartal (CITES 1994)
Gypaetinae [sensu stricto]
Gypohierax angolensis – hurma akbabası, palmiye akbabası
Neophron percnopterusleş akbabası (Karol 1963; ArkınHayAns 1980), leşçil akbaba, leşyiyen akbaba, gerçek leş akbabası, küçük akbaba (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), Mısır akbabası (Somçağ 1982/3/4), Mısır beyaz akbabası, Mısır kartalı (Duran 1958), مصر قارتالى (Duran & Sertel 1928), firavun akbabası, firavun tavuğu, akrenkli akbaba (Kiziroğlu 1987), beyaz akbaba (CITES 1994), beyaz kartal, akbaba* (Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), akçababa*, akkuş*, ak kerkez*, ak kerkes*, akça kerkez*, kel kerkes*, hobu*, hubi* § Türkçede akbaba adı ilk önce Neophron percnopterus için oluşturulmuştur.
Gypaetus barbatussakallı akbaba (ArkınHayAns 1980; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), sakallı kartal, صاقاللى قارتال (Duran & Sertel 1928), sakallı karakuş, kuzu akbabası, kuzu kartalı, kuzu kuşu (Karol 1963; Kuru 1987), kuzu kapan (CITES 1994), toklugötüren (Azerice), danakaldıran*, karakuş (Somçağ 1982/3/4), kara kuş, uşakkapan, uşakkapan kuşu, çocukkapan, akbaba, ötleği, ötleğü, ötlegü
Perninaepernine çaylakları
Eutriorchis asturMadagaskar yılankartalı
Cymindisdoğan çaylağı (İzmirli 1948)
Chondrohierax uncinatus – kanca gaga çaylak (CITES 1994), kanca gagalı çaylak, çengelgaga çaylak, çengel gagalı çaylak
Chondrohierax wilsonii, Cymindis wilsonii – Küba kanca gaga çaylağı (CITES 1994)
Leptodon
Leptodon cayanensis, Cymindis cayenensis – gri başlı çaylak
Leptodon forbesi
Elanoides forficatus – Amerika kırlangıçkuruklu çaylağı, Yeni Dünya kırlangıçkuruklu çaylağı, kırlangıç kuyruklu çaylak (CITES 1994), Amerika çaylağı
Pernis apivorus arıcıl, bayağı arı şahini, arı şahini (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), arı şahin, arı yiyen çaylak (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), uzun kuyruklu doğan
Pernis ptilorhyncus – tepeli arı şahini (Boyla 2001)
Hamirostra melanosternon – kırmızıgöğüslü çaylak, şahin çaylağı
Lophoictinia isura – dörtköşekuyruklu çaylak
Aviceda – baza, guguk kartal
Aviceda leuphotes – kara baza, Hindistan çaylağı
Aviceda cuculoides – Afrika guguk şahini
Aviceda madagascariensis – Madagaskar guguk şahini
Aviceda jerdoni – Jerdon bazası
Aviceda subcristata – Pasifik bazası
Vulturidae = Cathartidae + Aegypiidae – akbabagiller (ArkınHayAns 1980)
Gypinae, Aegypiinae, Aegypiidae – akbabagiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), eskidünya akbabasıgiller, Eskidünya akbabaları (ArkınHayAns 1980), nesriye fasilesi
Sarcogyps calvus – al başlı akbaba (CITES 1994), kel akbaba, Pondiçeri akbabası
Trigonoceps occipitalis or Aegypius occipitalis – ak başlı akbaba (CITES 1994), akkafalı akbaba, beyaz başlı akbaba (Dik & Yamaç 2008)
Aegypius monachus – kara akbaba (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Dik & Yamaç 2008), Avrupa kara akbabası (Dik & Yamaç 2008), esmer akbaba (Kuru 1987), rahip akbaba (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987; Dik & Yamaç 2008), asıl akbaba, akbaba, uşakkapan, siyah griffon kuşu
Torgos tracheliotos or Aegypius tracheliotus – kulaklı akbaba, sarkık yanaklı akbaba (CITES 1994; Boyla 2001; Dik & Yamaç 2008)
Necrosyrtes monachus – keşiş akbabası (CITES 1994), keşiş akbaba (Boyla 2001)
Gyps africanus – Afrika ak sırtlı akbaba (CITES 1994), Afrika akbabası
Gyps bengalensis – Hint akbabası (CITES 1994), beyazbaşlı akbaba
Gyps himalayensis – Himalaya akbabası (CITES 1994)
Gyps fulvus – kızıl akbaba (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kızılakbaba (KaracanOxford 1985), kaz akbabası, gerçek akbaba (KaracanOxford 1985 [Eski Dünya akbabalarının örnek türü olan, bu nedenle "gerçek akbaba" da denen kızılakbaba, yaklaşık 1.10 cm boyunda, kanat açıklığı 3 m'yi bulan büyük bir kuştur]), asıl akbaba, sarı akbaba, çıplakboyunlu akbaba, Akdeniz akbabası, grifon akbabası, büyük kerkenez, küçük bağırtkan, boz akbaba
Gyps coprotheres – Kap akbabası (CITES 1994)
Gyps rueppellii – benekli akbaba (CITES 1994; Boyla 2001), Rupel akbabası
Gyps indicus – uzun gagalı akbaba (CITES 1994), Hint akbabası
Circaetinae
Spilornis cheela – tepeli yılankartalı, tepeli yılan kartalı, tepeli yılan akbabası
Spilornis baweanus – Bawean yılan kartalı
Spilornis minimus – Nikobar yılan kartalı
Spilornis holospilus – Filipin yılan kartalı
Spilornis kinabaluensis – dağ yılan kartalı
Spilornis elgini – Andaman yılan kartalı
Spilornis rufipectus – Sulawesi yılan kartalı
Pithecophaga jefferyi – maymunyiyen kartal, maymun yiyen kartal, büyük Filipin kartalı (CITES 1994), Filipin kartalı, Mindanao kartalı
Terathopius ecaudatus – cambaz kartal (Boyla 2001), kuyruksuz kartal (CITES 1994), Senegal kartalı, bateleur
Circaetus cinerascens – Batı çizgili yılan kartalı
Circaetus fasciolatus – Güney çizgili yılan kartalı
Dryotriorchis spectabilis or Circaetus spectabilis – Kongo yılankartalı
Circaetus cinereus – kahverengi yılan kartalı
Circaetus gallicus – yılan kartalı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), yılankartalı, yılan atmacası
Circaetus pectoralis – kara göğüslü yılan kartalı
Harpiinae
Macheiramphus alcinus – yarasa atmacası, yarasa şahini
Harpyopsis novaeguineae – Yeni Gine kartalı (CITES 1994), Papua kartalı (Ü.Ç: CITES 1994'teki yanlış yerden buraya aktardım, çünkü olması gereken yer burası)
Harpia harpyja – harpi, harpi kartalıi harpya kartalı, harpya, arpia kartalı, sorguçlu kartal, tepeli kartal, yırtıcı kartal, cani kartal, Amerika kartalı, Amerika doğanı, Papua kartalı (CITES 1994 [Ü.Ç. Harpia harpyja için Papua kartalı, Harpyopsis novaeguineae için de Yeni Gine kartalı adı kullanılmış; aslında Papuan eagle adı Harpyopsis novaeguineae içindir, zira Harpia harpyja Papua Yeni Gine'de değil Amerika'da yaşar])
Morphnus guianensis – tepeli kartal (CITES 1994), ibikli kartal
Stephanoaetus coronatus – taçlı kartal, Afrika taçlı kartalı
Spizaetus [sensu lato : incl Nisaetus] – atmaca kartalı, atmaca kartal
Nisaetus cirrhatus [sensu lato : incl. limnaetus] or Spizaetus cirrhatus [sensu lato] – tepeli atmaca-kartal (CITES 1994), değişken atmacakartalı
Nisaetus nanus or Spizaetus nanus – Wallace kartalı
Nisaetus nipalensis or Spizaetus nipalensis – dağ atmacakartalı
Spizaetus melanoleucus – siyah beyaz atmaca-kartal (CITES 1994), siyahbeyaz kartal
Spizaetus ornatus – ak tepeli atmaca-kartal (CITES 1994), süslü atmacakartalı, süslü kartal
Spizaetus isidori or Oroaetus isidori – İsidor kartalı, İsidor tepeli kartalı
Lophotriorchis kienerii or Hieraaetus kienerii – kızıl karınlı kartal (CITES 1994), kahverengi atmaca kartalı
Polemaetus bellicosus – savaşçı kartal (CITES 1994), kavgacı kartal (KaracanOxford 1985), cenkçi kartal
Lophaetus occipitalis – Afrika sorguçlu kartalı, taçlı Afrika kartalı (CITES 1994), tepeli kartal
Ictinaetus malayensis – Hindistan siyah kartalı
Clanga
Clanga pomarina or Aquila pomarina or Lophaetus pomarinus – küçük orman kartalı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), küçük bağırgan kartal (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994), küçük bağırtgan kartal, küçük bağırtkan kartal, küçük bağırtkan, bayağı orman kartalı, orman kartalı (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Clanga hastata or Aquila hastata
Clanga clanga or Aquila clanga – büyük orman kartalı (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), büyük bağırgan kartal (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994), büyük bağırtgan kartal, büyük bağırtkan, orman kartalı (Somçağ 1982/3/4)
Hieraaetus
Hieraaetus wahlbergi or Aquila wahlbergi – Wahlberg kartalı
Hieraaetus ayresii or Aquila ayresii – Ayres atmacakartalı, Ayres atmaca-kartalı (CITES 1994)
Hieraaetus weiskei or Aquila weiskei
Harpagornis moorei
Hieraaetus pennatus or Aquila pennatus – küçük kartal (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), cüce kartal (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), cücekartal (KaracanOxford 1985)
Hieraaetus morphnoides or Aquila morphnoides – Avustralya kartalı (CITES 1994), Avustralya küçük kartalı
Aquila – gerçek kartallar, paçalı kartallar
Aquila nipalensis – bozkır kartalı-1 (Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), step kartalı (Kiziroğlu 1987), stepler kartalı
Aquila nipalensis nipalensis – Himalaya altın kartalı
Aquila rapax – bozkır kartalı-2 (Somçağ 1982/3/4; Kiziroğlu 1987), büyük bozkır kartalı (CITES 1994), yırtıcı kartal (Baran & Yılmaz 1984), korsan kartal (Boyla 2001), esmer kartal, adam kaçıran kartal
Aquila vindhiana or Aquila rapax vindhiana
Aquila adalberti – İspanyol şah kartalı (CITES 1994; Boyla 2001), İspanyol kartalı, İberya şah kartalı
Aquila heliaca [sensu lato : incl. adalberti]
Aquila heliaca [sensu stricto], Aquila imperialis; Aquila mogilnik Dresser – şah kartal (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), şah kartalı (Kiziroğlu 1987), kayzer kartalı, kral kartal, kara kartal, karakuş kartal, karakuş, kurkur (Gagavuzca), körkör*, hırhır*, kerkeri*, kahraka*
?SYN striated eagle (Bree 1875a, 1876 [as Striated Eagle (?) Aquila mogilnik Dresser]) § Bree 1875a: Dr. Cullen, of Kustendji, says most positively that A. heliaca never has a striated plumage, but that the Striated Eagle is well known there as the "Sari Kartal" (Ü.Ç: sarı kartal in Turkish) the Yellow Eagle, as distinct from "Biaz-omz" (Ü.Ç: beyaz omuz in Turkish) the White-shouldered Eagle, which does not breed in its immature plumage. ... The range of the Striated Eagle appears to be from Turkey eastwards to China. ... Is the Striated Eagle the immature form of Aquila Culleni?
Aquila chrysaetos kaya kartalı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), taş kartalı, altın kartal (Duran 1958; KaracanOxford 1985 [kaya kartalının tüyleri kızıl kahverengidir (bu nedenle "altın kartal" da denir)]), آلتون قارتال (Duran & Sertel 1928), altın kanatlı kartal (Duran 1958), آلتون قانادلى قارتال (Duran & Sertel 1928), kızıl kartal, uşakkapan, tavşancıl, ?keklik kartalı
Aquila chrysaetos canadensis, Falco canadensis – Kanada kartalı (Karol 1963)
Aquila africana or Spizaetus africanus
Aquila gurneyi
Aquila audax – kama kuyruklu kartal (CITES 1994), takoz kuyruklu kartal, Avustralya kartalı
Aquila verreauxii – ak sırtlı kartal (Boyla 2001), Verreaux kartalı (CITES 1994), kara kartal
Aquila fasciata or Hieraaetus fasciatus – yılancıl, tavşancıl (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), atmaca kartalı (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994), Bonelli kartalı, çubuklu kartal
Aquila spilogaster or Hieraaetus spilogaster – Afrika atmaca-kartalı (CITES 1994)
Lophospizinae
Lophospiza trivirgata or Accipiter trivirgatus
Lophospiza griseiceps or Accipiter griseiceps
Accipitrinae [sensu stricto]
Melieraxini, Melieraxinae
Kaupifalco monogrammicus – kertenkele şahini, Senegal atmacası
Micronisus gabar – gabar atmacası
Urotriorchis macrourus – uzunkuyruklu Afrika atmacası
Hieraspiza collaris or Accipiter collaris – yarımyakalı atmaca
Melierax
Melierax metabates – şarkıcı doğan, ötücü çakır (Boyla 2001)
Melierax poliopterus – Habeşistan çaylağı
Melierax canorus; Melierax musicus
Accipitrini [incl. Circus]
Tachyspiza minulla or Accipiter minullus – küçük Afrika Atmacası
Tachyspiza gularis or Accipiter gularis – Japon atmaca (CITES 1994)
Tachyspiza virgata or Accipiter virgatus – besra
Tachyspiza badia or Accipiter badius – şikra (Boyla 2001)
Tachyspiza brevipes or Accipiter brevipes yoz atmaca (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), yaz atmacası (Boyla 2001), Ortadoğu atmacası, Doğu atmacası-1 (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kısa parmaklı atmaca (Kiziroğlu 1987), kısaparmak atmaca (CITES 1994), kısa tırnaklı atmaca (Baran & Yılmaz 1984), göçmen atmacası, av atmacası
Tachyspiza soloensis or Accipiter soloensis – Çin çakır atmacası (CITES 1994)
Tachyspiza haplochroa or Accipiter haplochrous – beyaz karınlı çakır atmaca (CITES 1994), tavuk atmacası (CITES 1994)
Tachyspiza rufitorques or Accipiter rufitorques – Fiji çakırı
Tachyspiza francesiae or Accipiter francesii – Madagaskar çakırı
Tachyspiza imitator or Accipiter imitator – taklitçi atmaca (CITES 1994)
Accipiter [sensu lato] – atmacalar (Boyla 2001)
Accipiter nisus – atmaca* (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Oğurlu 1988; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), bayağı atmaca (CITES 1994), alelâde atmaca, küçük atmaca, Eski Dünya atmacası, Avrupa atmacası, Doğu atmacası-2 (Kiziroğlu 1987), kırgı*, ?sefi*, ?seyfi*, ?zeyfi*
– cura*, cure*, cöre*

JUV
göğüs yazısına göre – (1) çita; (2) kupa; (3) çapa; (4) aykırı; (5) karagöz; (6) şahin; (7) elif; (8) nokta yazıda
genel tüy rengine göre – (1) beyaz*; (2) sarı*; (3) açık sarı; (4) yanmış sarı; (5) boz kızıl; (6) pak boz kızıl; (7) beyaz boz kızıl; (8) küllü boz kızıl; (9) açık karaya bakan boz kızıl; (10) sarı boz kızıl; (11) çam boz kızıl; (12) çita kızıl*, çıta kızıl; (13) çam kızıl; (14) açık çam kızıl; (15) uça çam kızıl; (16) yanmış çam kızıl; (17) kara çam kızıl; (18) kara kızıl*; (19) açık kara*; (20) boz kara*; (21) kel boz kara; (22) çita kara, çıta kara; (23) ufak kara*; (24) büzük kara; (25) ispiri
eğitilmiş – terempe*
av tutmayan – kaçağan*
Accipiter striatus – kızıl atmaca (CITES 1994), çizgili atmaca
Astur cooperii or Accipiter cooperii – güvercin atmacası (CITES 1994), Cooper atmacası
Astur gentilis or Accipiter gentilis; Accipiter palumbarius – çakır (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Özkoç 2012), çakırkuşu (Boyla 2001), çakır kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çayır kuşu (Gözcelioğlu 2002 [Ü.Ç: hemen üst satırdaki Circus pygargus (Çayır Delicesi) türünden bir göz kayıntısıyla çakır yerine yanlışlıkla çayır yazılmış]), çakır atmaca (CITES 1994), çakır doğan, bayağı çakır, büyük atmaca, atmaca şahini, ala doğan, alaca doğan, balaban, balaban doğan
Circinae – delicegiller
Circus – tuygun, ... doğan (KaracanOxford 1985 [Falco ve Circus cinslerinde toplanan yırtıcı kuşları belirten ortak ad]), ... deliceler (Boyla 2001), belibağlı*, muymul § UYARI Türk doğancılığında duygun ˂ tuygun avcılıkta kullanılan bir kuştur; Circus cinsinden kuşlar ise kesinlikle avcılıkta kullanılmaz.
Circus assimilisbenekli tuygun
Circus cyaneusgökçe delice (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), gökçe delicesi (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004 [Ü.Ç: 2 kez gökçe delice, 1 kez gökce delicesi, 3 kez de gökçe delicesi]), gökçe tuygun (Somçağ 1982/3/4), gök delice (Kiziroğlu 1987), gök delicesi, gök doğan (Karol 1963; CITES 1994), mavi doğan (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994), ekin delicesi, saz delicesi, delice doğan, tepeli doğan, tepeli bataklık doğanı, tepeli şahin, tepeli çaylak, muymul
Circus hudsoniusAmerika tuygunu
Circus macrourus – bozkır delicesi (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bozkır doğanı (Karol 1963; Kiziroğlu 1987), bozkır tuygunu (Somçağ 1982/3/4), step delicesi, step doğanı (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), akça delice, akçe delice (Gözcelioğlu 2002)
Circus maurus – kara tuygun
Circus cinereus – boz tuygun, kurşuni tuygun
Circus buffoni – uzun kanatlı tuygun
Circus pygargus – çayır delicesi (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), çayır doğanı (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), çayır tuygunu (Somçağ 1982/3/4)
Circus melanoleucos – alaca tuygun
Circus aeruginosus – saz delicesi (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), saz tuygunu (Somçağ 1982/3/4), al doğan (CITES 1994), kırmızı doğan (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), kızıl doğan (Karol 1963), kızıl sungur, üsküflü doğan, muymul, bataklık doğanı, bataklık atmacası
Circus approximans – bataklık tuygunu
Circus spilonotus – mangrov tuygunu
Circus maillardi – Madagaskar tuygunu
Circus ranivorus – Afrika bataklık tuygunu
Circus eylesi – Eyles tuygunu
Buteoninae [sensu lato : Harpagini, Milvini, Buteonini]
Harpagini
Harpagus bidentatus – çiftdişli çaylak
Milvini [= Milvinae + Haliaeetinae]
Milvinae – çaylakgiller, gerçek çaylaklar, milvine çaylakları
Haliastur indus – balıkçı çaylak, ak başlı çaylak (CITES 1994), Brahman çaylağı, Hint çaylağı
Haliastur sphenurus – ıslıkçı çaylak (CITES 1994), ıslakçalan çaylak, ıslıkçalan kartal, ıslıklı kartal
Milvus – çaylaklar (Karol 1963; Boyla 2001)
Milvus milvus – kızıl çaylak (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kırmızı çaylak (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), kırmızı kocalak, çaylak (KaracanOxford 1985), kocalak, sıçancıl, milan
Milvus migrans; Milvus korschun – kara çaylak (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), siyah çaylak (Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), çaylak*, çağlak*, çayırlak, çalağan*, çalağan kuşu*, çıngıllı*, çinkilli*, çıngaylı*, cülcülük*, dölengeç, hel*, helhel*, hölhlö*, hilhili*, helele*, helha*, helle*, helli*, helây*, hilây, kala*, tavuk kaldıran*, tavuk kapan*, kurruk kapan*, zera*, zeyra*, karakuş*, akkuyruk*
Milvus lineatus – karakulak çaylak (CITES 1994)
Haliaeetinae
Haliaeetus – denizkartalları (KaracanOxford 1985), deniz kartalı (Duran 1958)
Haliaeetus leucoryphus – küçük deniz kartalı (Akçakaya & Bilgin 1986), Moğol kartalı (CITES 1994; Boyla 2001), Pallas balık kartalı
Haliaeetus pelagicus – ak omuzlu balık kartalı (CITES 1994), Steller deniz kartalı (KaracanOxford 1985)
Haliaeetus albicilla – ak kuyruklu deniz kartalı (KaracanOxford 1985), akkuyruklu kartal (Gözcelioğlu 2002), ak-kuyruklu kartal (Karol 1963), ak kuyruklu kartal (Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ak kuyruk kartal (CITES 1994), beyaz kuyruklu kartal (Kuru 1987), bayağı deniz kartalı, deniz kartalı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986), Avrupa denizkartalı, balık kartalı
Haliaeetus leucocephalus – akbaşlı denizkartalı, ak başlı deniz kartalı (KaracanOxford 1985), ak başlı kartal (CITES 1994; Boyla 2001), akbaş kartal, beyaz başlı kartal, dazlak kartal, çıplak başlı kartal, kel kartal, kel başlı kartal, kelkafa kartal, Amerikan deniz kartalı, Amerika kartalı, Amerikan kartalı
Haliaeetus leucogaster or Icthyophaga leucogaster – ak karınlı balık kartalı (CITES 1994), beyaz karınlı deniz kartalı
Haliaeetus vocifer or Icthyophaga vocifer – ötücü kartal (CITES 1994; Boyla 2001), Afrika deniz kartalı
Haliaeetus vociferoides or Icthyophaga vociferoides – Madagaskar balık kartalı (CITES 1994), Madagaskar deniz kartalı
Ichthyophaga humilis – küçük balık kartalı
Ichthyophaga ichthyaetus – kurşunikafalı balıkkartalı
Buteonini – şahingiller
Butastur
Butastur rufipennis – çekirge şahinkartalı
Butastur teesa – beyazgözlü şahinkartalı, ak gözlü şahin
Butastur liventer – kızılkanatlı şahinkartalı
Butastur indicus – griyüzlü şahinkartalı, Hindistan şahini
Ictinia mississippiensis – Misiisipi çaylağı, Mississippi çaylağı
Busarellus nigricollis – siyahyakalı şahin, kara
Rostrhamus sociabilis – salyangoz çaylağı (CITES 1994), karındanbacaklı çaylak, Florida bataklık çaylağı, Everglade çaylağı, Everglades çaylağı, toplumcul doğan, bataklık şahini
Helicolestes hamatus or Rostrhamus hamatus – ince gagalı çaylak (CITES 1994)
Cryptoleucopteryx plumbea or Leucopternis plumbeus – kurşuni şahin
Buteogallus
Buteogallus schistaceus or Leucopternis schistaceus – gri mavi renkli şahin
Buteogallus aequinoctialis – yengeç şahini
Buteogallus anthracinus – bayağı siyah şahin
Buteogallus meridionalis – al kanatlı şahin
Buteogallus lacernulatus or Leucopternis lacernulatus – beyazboyunlu şahin
Buteogallus urubitinga – büyük siyah şahin, büyük şahin, urubitinga
Buteogallus solitarius or Harpyhaliaetus solitarius – siyah şahinkartalı
Buteogallus coronatus or Harpyhaliaetus coronatus – taçlı şahinkartalı
Morphnarchus princeps or Leucopternis princeps – prens şahini
Rupornis magnirostris or Buteo magnirostris – tıknaz gagalı şahin (CITES 1994)
Parabuteo unicinctus – dorukanatlı şahin, Harris şahini (CITES 1994)
Parabuteo leucorrhous or Buteo leucorrhous
Geranoaetus albicaudatus or Buteo albicaudatus – beyaz kuyruklu şahin (CITES 1994)
Geranoaetus polyosoma – kızıl sırtlı şahin (CITES 1994)
Geranoaetus poecilochrous or Buteo poecilochrous
Geranoaetus melanoleucus – gri şahinkartalı, kara gerdanlı kartal (CITES 1994)
Leucopternis [sensu lato : incl. Pseudastur]
Pseudastur occidentalis or Leucopternis occidentalis – grisırtlı şahin
Pseudastur albicollis or Leucopternis albicollis – beyaz şahin
Pseudastur polionotus or Leucopternis polionotus – mantolu şahin
Leucopternis semiplumbeus – yarı kuşuni şahin
Leucopternis melanops – siyahyüzlü şahin
Leucopternis kuhli – beyazalınlı şahin
Buteo – sar, sardoğan, şahin (KaracanOxford 1985; Boyla 2001), gerçek şahin § UYARI Türk doğancılığında şahin avcılıkta kullanılan bir kuştur; Buteo cinsinden kuşlar ise kesinlikle avcılıkta kullanılmayan ve yüzüne dahi bakılmayan hantal kuşlardır.
Buteo lineatus – kızıl omuzlu şahin (CITES 1994)
Buteo platypterus – genişkanatlı şahin
Buteo brachyurus – kısa kuyruklu şahin, kısa kuyruklu (CITES 1994 [Kısa kuyruklu])
Buteo galapagoensis – Galapagos şahini
Buteo swainsoni – kır şahini (CITES 1994), sivri kanatlı şahin (Boyla 2001), Swainson şahini
Buteo albonotatus – Kuzey Amerika şahini
Buteo jamaicensis – kızılkuyruklu şahin, kırmızı kuyruklu şahin (CITES 1994)
Buteo lagopus – paçalı şahin (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4 [parçalı şahin]; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), eğribacaklı şahin
Buteo regalis; Buteo ferrugineus – pütür ayaklı şahin (CITES 1994), demir renkli şahin –
Buteo augur – augur doğanı
Buteo rufofuscus; Buteo jakal – çakal şahini (CITES 1994), falcı şahin
Buteo hemilasius – yayla şahini, Moğol şahini
Buteo buteo – şahin (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), bayağı şahin, fare şahini (KaracanOxford 1985), sıçan şahini, ?hayeci*
Buteo rufinus; Buteo ferox – kızıl şahin (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), yırtıcı şahin


Strigiformes – baykuşlar (Kosswig 1947; Yalvaç 1965; Kuru 1987), baykuşsular (KaracanOxford 1985), baykuşgiller (Kiziroğlu 1987), gece-yırtıcıları (Karol 1963), gece yırtıcıları (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), gece yırtıcı kuşları (Kuru 1987), tünsel yırtıcı kuşlar
spp. – baykuş*, gecekuşu, er kuşu, çön kuşu*, con kuşu*, cönk kuşu*, conk kuşu*, cunk kuşu*, huma kuşu*, hümmatun*, malkadın*, mididin*, hayırlı kuş*, devlet kuşu*, devletli*, hacı kuşu*, hacımurat*, murat kuşu*, muratçık*, tonguç*, altınbaş*, altunbaş*, ishak kuşu*, ishak*, izah kuşu*, hak kuşu*, kılağız*, kuluguz*, kulugaz*, guluguş*, guluguşu*, kulukoca*, kulukulu*, hullukuş*, gulguluk*, gonguluk*, konguluk*, konkuluk*, çırona*, hohora*, hohori*, hüttük*, bum (Osm.), buh (Osm.), buhe (Osm.), kûf (Osm.)
Tytonidae – peçelibaykuşgiller (KaracanOxford 1985), peçeli-baykuşgiller (Karol 1963), peçeli baykuşgiller (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), peçeli baykuşlar (Kuru 1987; Boyla 2001)
Phodilinae
Phodilus badius – Doğu dorubaykuşu (Ü.Ç), uluyan baykuş, maskeli baykuş
Tytoninae
Tyto
Tyto capensis – Afrika peçeli baykuşu, Afrika yer baykuşu (CITES 1994)
Tyto longimembris – Doğu peçeli baykuşu, Doğu yer baykuşu (CITES 1994)
Tyto tenebricosa [sensu stricto : excl. multipunctata] – büyük peçeli baykuş
Tyto multipunctata – küçük peçeli baykuş
Tyto novaehollandiae – Avustralya peçeli baykuşu
Tyto aurantia – altuni peçeli baykuş
Tyto manusi – Manus peçeli baykuşu
Tyto sororcula – Maluku peçeli baykuşu
Tyto nigrobrunnea – Taliabu peçeli baykuşu
Tyto inexspectata – Minahassa peçeli baykuşu
Tyto rosenbergii – Sulawesi peçeli baykuşu
Tyto soumagnei – Madagaskar peçeli baykuşu, Madagaskar baykuşu (CITES 1994)
Tyto alba – peçeli baykuş (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), peçelibaykuş (KaracanOxford 1985), bayağı peçeli baykuş, peçeli kukumav, samanlık baykuşu, ak baykuş, kukumav
Tyto glaucops – soluk yüzlü peçeli baykuş
Strigidae – baykuşgiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), baykuşlar (Boyla 2001), asıl baykuşlar (Kuru 1987), gerçek baykuşlar
Ninoxinae
Sceloglaux albifacies – gülen baykuş, Yeni Zelanda gülen baykuşu, Yeni Zelanda baykuşu
Ninox novaeseelandiae
Ninox novaeseelandiae undulata – Norfolk adası baykuşu (CITES 1994)
Ninox scutulata – doğu yırtıcı baykuşu, Hindistan baykuşu
Ninox philippensis – Filipin şahin-baykuşu (CITES 1994)
Ninox natalis, Ninox squamipila natalis – Christmas Adası şahin-baykuşu (CITES 1994)
Surniinae
Micrathene whitneyi – cin baykuş, cin baykuşu, peri baykuş, cüce baykuş, minik baykuş, küçük baykuş, küçük kukumav
Aegolius funereus; Aegolius tengmalmi – paçalı baykuş (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), Tengmalm baykuşu, Tengmalm kukumavı, yapalak kuşu
Aegolius acadicus – Acadius baykuşu, testeresesli peçeli baykuş
Heteroglaux blewitti – orman kukumavı (CITES 1994)
Athene cunicularia – yer baykuşu, in kukumavı, mağara baykuşu, çukur baykuşu, toprak baykuşu, toprağıkazan baykuş, gömücü baykuş, ova baykuşu (CITES 1994)
Athene noctua – kukumav* (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kukumav kuşu, kukuvaya, asıl kukumav, ufak baykuş, kukkumav*, kukkumavuk*, kukumavuk*, gugumavuk*, gugumavık*, gugumavak*, kutmavuk*, dıkmavuk*, mavuk kuşu*, manguyk*, gugumavk*, gugumavka*, kukumak*, kokumak*, kukumiyav*, gökgüven*, kukkagun*, dukdugan*, kukkulav*, kuvalak*, pilavıcık*, gökçepilav*, gugukpilav*, gugukkuşu*, guukuşu*, gükgük*, gukguk*, gugguş*, guggu*, gukku*, gukki*, gukgi*, gukgu*, kuğuruk*, duguk*, dukkuk*, dikguluk*, dölehli*, dölekli*, döleli*, kukku*, kuku*, kukudi*, hüpbükkuş*, ibuk*, ölü kuşu*, viran kuşu*, vekvekviyan*, vikvikviyan*, dot*, dotto*
Athene brama – benekli kukumav (CITES 1994), Hint kukumavı (Boyla 2001)
Taenioglaux cuculoides or Glaucidium cuculoides – çizgili Asya kukumavı (CITES 1994)
Surnia ulula – atmaca baykuş (CITES 1994; Boyla 2001), atmaca baykuşu, atmacamsı baykuş, çıplakayaklı baykuş, zağanoz
Glaucidium passerinum – kukumavcık, serçe baykuşu (Boyla 2001), serçe glaucidium, cüce glaucidium
Glaucidium gnoma – pigme baykuş, pigme baykuşu (KaracanOxford 1985)
Glaucidium jardinii – And cüce baykuşu, cüce And baykuşu ᴀᴛ (CITES 1994)
Glaucidium minutissimum – Amazon cüce baykuşu, cüce Amazon baykuşu ᴀᴛ (CITES 1994)
Striginae
Otini
Otus bakkamoenakara gözlü ishakkuşu
Otus gurneyi or Mimizuku gurneyi – dev ishak kuşu (CITES 1994)
Otus scops – cüce baykuş (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985 [baykuşsular maddesinde]; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), cücebaykuş (KaracanOxford 1985 [kendi maddesinde]), küçük puhu, ishakkuşu (CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), ishak kuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kuluguz (Somçağ 1982/3/4)
Otus brucei – çizgili baykuş (Baran & Yılmaz 1984), çizgili ishakkuşu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), boz ishak kuşu (Akçakaya & Bilgin 1986)
Asionini
Ptilopsis leucotis – beyaz yüzlü cüce baykuş
Asio flammeus; Asio brachyotus – bataklık baykuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987; CITES 1994), kır baykuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kısakulaklı baykuş, ishakkuşu
Asio capensis – Afrika bataklık baykuşu (Boyla 2001)
Asio otus – orman baykuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kulaklı orman baykuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), kulaklı baykuş, adi kulaklı baykuş, adi baykuş, tepelikli baykuş, uzunkulaklı baykuşi boynuzlu büyük baykuş, boynuzlu baykuş, sarıkebe, çığlıklı baykuş
Megascopini
Megascops trichopsis, Otus trichopsis – bıyıklı baykuş (CITES 1994)
Megascops guatemalae, Otus guatemalae – şaperon çığlıkçı baykuş (CITES 1994)
Megascops asio, Otus asio – Amerika cüce baykuşu, çığlıkçı baykuş (CITES 1994), kaba sesli baykuş
Pulsatricini
Pulsatrix perspicillata – gözlüklü baykuş (CITES 1994)
Pulsatrix koeniswaldiana – sarı kaşlı baykuş (CITES 1994)
Pulsatrix melanota – çizgi karınlı baykuş (CITES 1994)
Strigini
Strix nebulosa – boz baykuş, esmer baykuş, iri kurşuni baykuş, büyük gri baykuş, Laponya baykuşu, Lapon baykuşu (Boyla 2001), Lapon baykuş (CITES 1994), Lapon kukumavı
Strix uralensis – Ural baykuşu (CITES 1994; Boyla 2001), Ural puhusu
Strix aluco – alaca baykuş (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), alacabaykuş (KaracanOxford 1985 [tamamen bitişik]), alaca kukumav, ala baykuş, yayla kuşu, yaylak kuşu, esmer baykuş, orman baykuşu
Strix butleri – çöl baykuşu (Boyla 2001), Hume alaca baykuşu (CITES 1994)
Ciccaba occidentalis or Strix occidentalis – benekli baykuş
Ciccaba varia or Strix varia – çizgili baykuş
Ciccaba hylophila or Strix hylophila – çizgili baykuş (CITES 1994)
Buboninae
Bubonini
Bubo – kartal baykuş (KaracanOxford 1985)
Bubo scandiacus, Nyctea scandiaca – kar baykuşu (Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; CITES 1994; Boyla 2001), kar harfangı, harfang, harfang kukumavı, beyaz baykuş, ak baykuş, Kutup baykuşu, Kutup puhusu, büyük kukumav
Bubo virginianus – Amerika puhusu, Amerikan baykuşu (CITES 1994), Kuzey Amerika puhusu, Kuzey Amerika baykuşu, büyük sorguçlu baykuş, büyük boynuzlu baykuş, boynuzlu büyük baykuş ᴀᴛ, tepeli büyük baykuş ᴀᴛ
Bubo magellanicus – Macellan puhusu
Bubo bengalensis – Bengal puhusu
Bubo africanus – benekli puhu, küçük puhu, Afrika baykuşu (CITES 1994)
Bubo cinerascens – boz puhu
Bubo capensis – Kap puhusu
Bubo ascalaphus – firavun puhu
Bubo bubo – puhu* (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), puhu kuşu* (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), bayağı puhu, büyük puhu, büyük puhu kuşu, buhu*, puğu*, buva*, poğuç*, bubuh*, hukuşu*, ahu*, üğü*, öğü*, ü*, üyü*, ulukuş*, uğukuşu*, uğukuş*, uğu*, ukuşu*, kör üğü*, kör üvü*, korov*, kör kuş*, kör bağakuş*, kör yapalak*, yapalak*, yaplak*, boynuzlu kuş*, tavşankaldıran*, kartal baykuş, kartal baykuşu
Bubo coromandus – gölgeli puhu
Bubo leucostictus – Akun puhusu
Nyctaetus shelleyi or Bubo shelleyi – Shelley puhusu
Nyctaetus lacteus or Bubo lacteus – Verreaux puhusu, verreaux baykuşu, Etyopya baykuşu (CITES 1994), süt puhusu
Scotopelia peli, Bubo peli – balıkçıl kukumav
Ketupa [sensu lato]
Ketupa nipalensis or Bubo nipalensis – orman puhusu
Ketupa sumatrana or Bubo sumatranus – çizgili puhu
Ketupa vosseleri or Bubo vosseleri – Usambara puhusu
Ketupa poensis or Bubo poensis – Fraser puhusu
Ketupa philippensis or Bubo philippensis – Filipin puhusu
Ketupa blakistoni or Bubo blakistoni
Ketupa [sensu stricto]
Ketupa zeylonensis – balık baykuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), bayağı balık baykuşu, balıkçı baykuş, balıkçıl baykuş, balıkçıl puhu, balıkçı puhu, su baykuşu, Seylan baykuşu (Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), ketupa, ketubu
Ketupa ketupu balık baykuşu (Kuru 1987)


Coliiformes – farekuşları, fare-kuşları (Karol 1963), fare kuşları, farekuşlar, farekuşumsular, sıçankuşları, meyveyiyici kuşlar, koliler
Coliidae – farekuşugiller (KaracanOxford 1985), fare-kuşugiller (Karol 1963), fare kuşugiller, farekuşgiller, sıçankuşugiller, koligiller
spp. – fare kuşu, fare kuş, sıçan kuşu, koli
Urocoliinae
Urocolius macrourus – mavi enseli fare kuşu, mavi enseli farekuşu, mavi tüylü farekuşu, farekuşu, fare kuşu (Karol 1963)
Urocolius indicus – kırmızı yüzlü farekuşu
Coliinae
Colius striatus – benekli fare kuşu
Colius colius


Leptosomatiformes – kirombogiller (KaracanOxford 1985), guguksugökkuzgungiller
Leptosomatidae
Leptosomus discolor – kirombo (KaracanOxford 1985), guguksu gökkuzgun


Trogoniformes – kemirgengagalılar, kemirgen-gagalılar (Karol 1963 [Trogones]), kemirgengagalımsılar (KaracanOxford 1985), trogonlar, pharomacrus'lar
Trogonidae – kemirgengagalıgiller (KaracanOxford 1985), kemirgen-gagalıgiller (Karol 1963), trogongiller
spp. – trogon, kemirgengagalı
Euptilotis neoxenus – kulaklı quetzal, kulaklı trogon (CITES 1994)
Pharomachrus mocinno – ketsal (CITES 1994), ketsal kuşu, ketzal (KaracanOxford 1985), ketzel, küesal (Karol 1963), kuetzal, quetzal, şaşaalı quetzal, Amerikan cennetkuşu, "dağ kolibrisi"
Pharomachrus antisianus – ibikli quetzal
Pharomachrus auriceps – altın başlı quetzal
Pharomachrus fulgidus – beyaz uçlu quetzal
Pharomachrus pavoninus – pavonin quetzal
Priotelus temnurus – Küba guguk kuşu
Trogon elegans – bakırkuyruklu trogon (CITES 1994)
Trogon elegans ambiguus or Trogon ambiguus – bakırkuyruklu trogon
Trogon collaris – çizgili kuyruklu kemirgen gagalı
Trogon massena – massena trogonu
Trogon viridis – ak kuyruklu trogon, pompeo kuşu (İzmirli 1949)


Bucerotiformes
Upupi
Upupidae – ibibikgiller (Baran & Yılmaz 1984), ibibikler (Boyla 2001), çavuşkuşugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), çavuş kuşları (Kuru 1987), hüthütgiller
Upupa epops – ibibik* (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), ıbıbık*, ibibuk*, ibibük*, ibübük*, ebebik*, ibobik*, übübük*, übübuk*, hübübük*, hibibik*, ibubuk*, bübübük*, ivibik*, ibigügük*, ibikgügük*, ibikkukuk*, ibbik*, hübbük*, hübbuk*, güpbük*, ibik*, ibük*, ibikli*, ibikli kuş*, ibibili*, ibilik*, ibicik*, ibilcik*, ibidik*, ibileyik*, ibrik*, ipek kuşu, alacaibik, kelibibik*, kelibik*, kılibik*, kakaribik*, kokaribik*, kokaryürülük*, yürubuk*, yirıbık*, yiribik*, horozibiği, harman-horozu*, dağ-horozu*, ali-horozu*, süleyman-horozu*, ipopoş*, pipo*, bupbu*, bubu*, bububub*, ibabap*, ibobop*, huphup*, hophop*, hophopık*, hopop*, hipop*, hoplop*, incop*, çavuşkuşu (KaracanOxford 1985), çavuş kuşu* (Karol 1963 [Ü.Ç: bu ve hüthüt adı verilmiş, ibibik sözü ise hiç alınmamış]; Kosswig 1947; Kuru 1987), ala çavuş*, yol çavuşu*, kızlar çavuşu*, kutkut*, hütüt*, hüthüt (Karol 1963; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), hüthüt kuşu, hüdhüt kuşu, hüdhüd, taraklı*, taraklı kuş*, daraklı kuş*, darak kuşu*, darakçin*, tarakçın*, tarakçıl*, tarakçı*, takkalı*, takkalı kuş*, kazma-kürek*, nacaklı*, baltalı*, baltalı kuş*, baltacı kuşu*, baltabaş*, yamalkan*, bayramcak*
Upupa africana – Afrika ibibiği
Upupa marginata – Madagaskar ibibiği
Phoeniculidae – ibiksizçavuşkuşugiller (KaracanOxford 1985), ormanhüthütügiller
spp. – orman ibibiği, ağaç çavuşkuşu, ibiksiz çavuşkuşu, Afrika alaycıkuşu, alaycıkuş, irrisor
Rhinopomastus aterrimus – kara ormanibibiği
Phoeniculus purpureus – kırmızıgagalı alaycıkuş
Buceroti
Bucorvidae
Bucorvus abyssinicus – boynuzlukarga, boynuzlu karga (Karol 1963), bozynuz kargası, öküz kargası, yer boynuzlugagalısı, büyük kara kalao, yaban hindisi, abragamba, ergum, bukorvus
Bucorvus leadbeateri – boynukeseli boynuzlukarga
Bucerotidae – boynuzcungiller (Ü.Ç), boynuzlugagalıgiller (KaracanOxford 1985), boynuzlu-gagalıgiller (Karol 1963;), boynuzgagalıgiller, boynuzlu kargalar, gergedan kuşları, buserotide
spp. – boynuzcun (Ü.Ç), boynuzgaga, boynuzgaga kuşu, boynuzgagalı, boynuzlugagalı, boynuzlugaga kuşu, boynuzlu karga, boynuzlu kuş, iri gagalı kuş, kalao, hornbil, hornbill
Lophoceros camurus or Tockus camurus – toko, tok, küçük kalao
Lophoceros nasutus or Tockus nasutus – Afrika boz boynuzcunu (Ü.Ç), boynuzgaga, irigagalı guguk
Tockus flavirostris – sarıgaga boynuzcun (Ü.Ç) sarıgagalı boynuzlukuş
Tockus erythrorhynchus – kızılgaga boynuzcun (Ü.Ç), kızılgagalı boynuzgaga, kızılgagalı boynuzlukuş, kırmızıgagalı hornbill
Tropicranus albocristatus or Horizocerus albocristatus – karabaş boynuzcun (Ü.Ç), beyazibikli boynuzlukuş
Ceratogymna atrata – akibik boynuzcun (Ü.Ç), siyah başlıklı boynuzlukuş
Bycanistes albotibialis – akbut boynuzcun (Ü.Ç), akbutlu boynuzgaga
Rhinoplax vigil – miğferli boynuzcun (Ü.Ç), miğferli boynuzgaga, miğferli boynuzlugagalı, miğferli busero (CITES 1994), kalkanlı boynuzlugagalı, kalın boynuzlu kuş
Buceros hydrocorax – Filipin buserosu (CITES 1994 [Buceros hydrocorax hydrocorax])
Buceros bicornis – büyük boynuzcun (Ü.Ç), büyük boynuzgaga, büyük boynuzgagalı, büyük boynuzlugagalı, büyük boynuzlukuş, büyük benekli kalao, büyük tukan, ikiboynuzlu kalao, ikiboynuzlugagalı (KaracanOxford 1985), iki-boynuzlu kuş (Karol 1963), busero (CITES 1994)
Buceros rhinoceros – gergedan boynuzcun (Ü.Ç), gergedan boynuzlukuş, gergedankuş, gergedankuşu, gergedan kalao, gergedan busero (CITES 1994), öküzburnu, gugukgil kuşu, Afrika ağaçkakanı, kalao (Karol 1963), kalao kuşu, buseros
Aceros nipalensis – Nepal boynuzgagası (CITES 1994)
Rhyticeros undulatus – dalgalı boynuzgaga (CITES 1994), çelenkli boynuzlukuş
Rhyticeros subruficollis – Papua boynuzgagası (CITES 1994)
Rhabdotorrhinus corrugatus or Rhyticeros corrugatus or Aceros corrugatus – boynuzgaga (CITES 1994)


Coraciiformes – gökkuzgunumsular (KaracanOxford 1985), gök-kuzgunumsular (Karol 1963), gökkuzgunlar, kuzgunlar, kuzgunkuşları, kuzgun kuşları (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), kuzgungiller (Kiziroğlu 1987), kargalar
Meropi
Meropidae – arıkuşugiller (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), arı kuşugiller, arıkuşları (Boyla 2001), arı kuşları (Kuru 1987)
Nyctyornis athertoni – mavi sakallı arıkuşu
Merops bulocki – kızılgerdanlı arıkşu, kırmızı boğazlı arı kuşu
Merops bullockoides – beyaz yüzlü arı kuşu
Merops breweri – kara başlı arı kuşu
Merops boehmi – Böhm arıkuşu, Boehm arı kuşu
Merops gularis – kara arı kuşu
Merops muelleri – mavi başlı arı kuşu
Merops pusillus – küçük arıkuşu, küçük arı kuşu
Merops variegatus – mavi göğüslü arı kuşu
Merops oreobates – tarçın göğüslü arı kuşu
Merops hirundineus – kırlangıç kuyruklu arı kuşu
Merops revoilii – Somali arı kuşu
Merops albicollis – alaca arıkuşu, beyaz boğazlı arı kuşu
Merops malimbicus – pembe arı kuşu
Merops nubicus – Kuzey kırmızı arı kuşu, kırmızı arıkuşu (ArkınHayAns 1980)
Merops nubicoides – Güney kırmızı arı kuşu
Merops orientalis – küçük yeşil arıkuşu (Boyla 2001), küçük yeşil arı kuşu
Merops leschenaulti – kızıl başlı arı kuşu
Merops viridis – mavi boğazlı arı kuşu, yeşil arıkuşu (Karol 1963)
Merops apiaster – arıkuşu* (ArkınHayAns 1980; Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), arı kuşu (Karol 1963; Kosswig 1947; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), arruş*, adi arıkuşu, bayağı arıkuşu, Avrupa arı kuşu, arıkıran*, arıcıl*, urukçrl*, urruk*, fırık*, fıyık*, vırrık*, virik*, petekkıran, petek kuşu*, petekçi*, bal kuşu, harman kuşu*, geğeç kuşu
Merops ornatus – gökkuşağı arıkuşu (ArkınHayAns 1980 [Gökkuşağı arıkuşugiller Avustralya'da yumurtladıktan sonra Yeni Gine'ye uçarlar]), gökkuşağı arı kuşu
Merops philippinus – mavi kuyruklu arı kuşu
Merops persicus – yeşil arı kuşu, yeşil arıkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), İran arıkuşu, kahverengi gerdanlı arıkuşu
Merops persicus persicus, Merops superciliosus persicus {Güneydoğu Anadolu}
Merops superciliosus [sensu lato : incl. persicus] – pasgerdan arı kuşu (Baran & Yılmaz 1984), yeşil arıkuşu (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001)
Merops superciliosus [sensu stricto : excl. persicus] {Batı ve Güney Afrika; Türkiye'de bulunmaz} – arıkuşu (Gözcelioğlu 2002 [Merops persicius (Yeşil Arıkuşu), Merops supercillosus (Pallas, 1773) (Arıkuşu), Merops apiaster (Linnaeus, 1758) (Arıkuşu)]; ÜÇ: Yazar yanılgıya düşmüş, ayrıca aynı Türkçe adı iki tür için birden kullanmış. Eskiden dört alt türü bulunan superciliosus türünün iki alt türü günümüzde persicus adıyla ayrı tür olarak sınıflandırılıyor. Yani, geçmişte superciliosus adıyla Türkiye'den kaydedilenleri persicus olarak algılamak gerekiyor artık)
Coracii – gökkuzgunlar, gök-kuzgunlar (Karol 1963)
Brachypteraciidae, Atelornithidae – yergökkuzgunugiller, madagaskarkargasıgiller
Brachypteraciasbrakipterasias
Geobiastes squamigerMadagaskar kargası
Coraciidae – gökkuzgungiller (KaracanOxford 1985), gök-kuzgungiller (Karol 1963), gökkuzgunlar (Boyla 2001), gökkuzgunugiller (sic), mavi kuzgungiller (Baran & Yılmaz 1984), mavikuzgungiller, mavikuzgunlar, mavi kuzgunlar (Kuru 1987), kuzgungiller (Gözcelioğlu 2002), kuzgunlar
Eurystomus gularis – mavigerdan gökkuzgun
Eurystomus glaucurus – geniş gagalı gökkuzgun
Eurystomus orientalis – dolarkuşu, dolar kuşu, Doğu gökkuzgunu, genişgagalı gökkuzgun
Eurystomus azureus – gökçe gökkuzgun
Coracias naevius – yeşil sırtlı gökkuzgun, pas taçlı gökkuzgun
Coracias benghalensis – Bengal gökkuzgunu, Hint gökkuzgunu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), bozkuzgun (Akçakaya & Bilgin 1986)
Coracias temminckii – Temminck gökkuzgunu
Coracias spatulatus – raket kuyruklu gökkuzgun, Afrika gökkuzgunu
Coracias caudatus – uzunkuyruklu gökkuzgun, eflatun göğüslü gökkuzgun, eflatun göğüslü gökkarga, pembe göğüslü gökkuzgun
Coracias abyssinicus – tel kuyruklu gökkuzgun, Habeş gökkuzgunu, Etiyopya gökkuzgunu
Coracias garrulus – gökkuzgun (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), gök kuzgun (Karol 1963), bayağı gökkuzgun, adi gökkuzgun, mavi gökkuzgun, mavi kuzgun (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), Avrupa mavi kuzgunu, gök karga (Somçağ 1982/3/4), gökçe karga*, gökçe gırav*, gök kırag*, gök oğlak*, mavi karga (Kuru 1987), mor karga, yeşil karga (Karol 1963), bakır karga, bakır kargası, kırakıra*, kragra*, gırav*, gıravgırav*, dıradıra*, dıray*
Coracias cyanogaster – mavi karınlı gökkuzgun
Halcyoni, Alcedini
Todidae – todigiller, todusgiller, todisler
spp. – todi, todus
Todus angustirostris – dargagalı todi
Todus multicolor – Küba todisi
Todus subulatus – genişgagalı todi
Todus todus – Jamaika todisi
Todus mexicanus – Porto Riko todisi
Momotidae – motmotgiller (KaracanOxford 1985), momotgiller, testereli kargalar
Hylomanes momotula – cüce motmot, todi motmotu
Eumomota superciliosa – firuze yüzlü motmot, türkuvaz kaşlı motmot, turkuvaz tepeli motmot
Baryphthengus ruficapillus – kızıl motmot, kırmızımsı motmot
Momotus momota – motmot (KaracanOxford 1985), momot, momot kuşu, monta kuşu, adi motmot, mavi taçlı motmot, mavi tepeli motmot, mavi ibikli motmot kuşu, testereli karga § bir nevi Meksika kargası (İzmirli 1949)
Alcedines
Alcedinidae [sensu lato : Alcedininae, Cerylinae, Halcyoninae] – yalıçapkınıgiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), yalı çapkınıgiller (Baran & Yılmaz 1984), yalıçapkınları (Boyla 2001), yalı çapkınları (Kuru 1987)
Alcedininae or Alcedinidae [sensu stricto : excl. Cerylinae, Halcyoninae] – balıkçı yalıçapkınları
Ispidina picta – cüce yalıçapkını
Ispidina lecontei – Afrika cüce yalıçapkını
Corythornis madagascariensis or Ispidina madagascariensis – Madagaskar yalıçapkını
Corythornis cristatus or Alcedo cristata – ibikli yalıçapkını, tepeli yalıçapkını
Alcedo euryzona – mavi bantlı yalıçapkını
Alcedo meninting – mavi kulaklı yalıçapkını
Alcedo atthis – yalıçapkını (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Oğurlu 1988; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), yalı çapkını (Karol 1963; Kosswig 1947; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), yalıçapkını kuşu, yalıcı, bayağı yalıçapkını, adi yalıçapkını, Avrupa yalıçapkını, küçük ibikli Avrupa yalıçapkını, iskele kuşu, dere kuşu (Kuru 1987), bahri, emircik, emircik kuşu, balıkavlayan, balıkçı kuşu, balıkçıl, adi balıkçıl, kral balıkçı kuşu, buzkuşu
Ceyx erithaca – oryantal cüce yalıçapkını, siyah sırtlı yalıçapkını, üç parmaklı yalıçapkını
Cerylinae or Cerylidae
Megaceryle lugubris – büyük alacalı yalıçapkını
Megaceryle maxima – dev yalıçapkını, Afrika dev yalıçapkını
Megaceryle alcyon – kuşaklı yalıçapkını (Boyla 2001), çizgili yalıçapkını
Megaceryle torquata – gerdanlıklı yalıçapkını
Ceryle rudis – alaca yalıçapkını (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), alacalı yalıçapkını, siyah-beyaz dere kuşu (Baran & Yılmaz 1984), gri yalıçapkını, gri renkli yalıçapkını, göçmen yalıçapkını, muhacir yalıçapkını
Chloroceryle amazona – Amazon yalıçapkını
Chloroceryle aenea – yeşil yalıçapkını
Chloroceryle americana
Chloroceryle americana septentrionalis – Teksas yalıçapkını
Halcyoninae or Halcyonidae, Daceloninae – orman yalıçapkınları
Pelargopsis capensis – leylekgagalı yalıçapkını, leylek gagalı yalıçapkını, turna gagalı yalıçapkını
Halcyon – halsiyon (İzmirli 1948)
Halcyon smyrnensis – İzmir yalıçapkını (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), İzmir yalı çapkını (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984), İzmir çapkını
Halcyon leucocephala – boz başlı yalıçapkını, gri tepeli yalıçapkını, büyük yalıçapkını
Halcyon chelicuti – çizgili yalıçapkını
Halcyon senegalensis – orman yalıçapkını, ormanda yaşayan dere kuşu
Halcyon senegaloides – mangrov yalıçapkını, büyük mangrov yalıçapkını
Melidora macrorrhina – çengelgagalı yalıçapkını
Dacelo novaeguineae; Dacelo gigas – kokabura (KaracanOxford 1985), kokaburra, kookaburra, kukubara, Avustralya kukubarası, Avustralya yalıçapkını, Avustralya gülereşeği, gülereşek, gülen kokabura (KaracanOxford 1985), gülen kookaburra
Tanysiptera galatea – cennet yalıçapkını, raketkuyruklu yalıçapkını
Actenoides monachus – yeşil sırtlı yalıçapkını
Todiramphus macleayii – orman yalıçapkını
Todiramphus chloris – yeşil yalıçapkını, beyaz yakalı yalıçapkını
Todiramphus sanctus – sarı kutsal yalıçapkını


Piciformes – ağaçkakanımsılar, ağaçkakansılar, ağaçkakanlar (Kosswig 1947; Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Yalvaç 1965; Çanakçıoğlu 1982; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), ağaçkakangiller (Kiziroğlu 1987)
Galbuli or Galbuliformes
Galbulae
Galbulidae – jakamargiller, parlakkuşgiller, parlak-kuşgiller (Karol 1963), parlakkuşlar, galbulide
Jacamaralcyon tridactyla – üçparmaklı jakamar
Brachygalba – brakigalba
Jacamerops aureus – büyük jakamar, genişgagalı jakamar, Brezilya arıkuşu
Galbalcyrhynchus leucotis – beyaz jakamar
Galbula dea – cennet jakamarı
Galbula leucogastra – tunçgöğüslü jakamar
Galbula ruficauda – paskuyruk jakamar, kızılkuyruklu jakamar, pembekuyruklu jakamar
Galbula galbula – yeşil jakamar (Karol 1963 [Galbula viridis])
Buccones
Bucconidae – şişikkuşgiller, tembelkuşlar, tembel kuşlar, ponponkuşugiller, bukkogiller
spp. – şişikkuş, puf kuşu, tembelkuş, sakallı guguk (İzmirli 1948)
Malacoptila panamensis – beyaz sakallı puf kuşu (Karakaya 2012)
Bucco capensis – yakalı şişikkuş, siyahyakalı sakallıguguk
Nystalus maculatus – benekli şişikkuş
Chelidoptera tenebrosa – kırlangıçkanatlı sakallıguguk
Monasa, Monacha – rahibe kuşu
Monasa morphoeus – beyazsakallı rahibekuşu
Monasa atra – siyah rahibekuşu
Micromonacha lanceolata – mızrakgagalı sakallıguguk
Notharchus tectus – alacalı sakallıguguk
Notharchus hyperrhynchus – Bonapart sakallıguguğu
Notharchus macrorhynchos – akboyunlu şişikkuş, beyazboyunlu sakallıguguk, sakallı guguk (Karol 1963)
Pici or Piciformes [sensu stricto] – ağaçkakanlar (ArkınHayAns 1980)
Ramphastides
Megalaimidae, Megalaeminae – asyasakalcınıgiller (Ü.Ç)
Psilopogon haemacephalus or Megalaima haemacephala – kırmızı kafalı yeşil ve sarı sakallıkuş
Psilopogon zeylanicus or Megalaima zeylanica – yeşil sakallıguguk (KaracanOxford 1985)
Psilopogon asiaticus or Megalaima asiatica – gökgerdan sakalcın (Ü.Ç), mavigerdanlı sakallıkuş
Lybiidae [sensu lato : Megalaimidae, Lybiidae]
Lybiidae [sensu stricto], Pogonorhynchinae – afrikasakalcınıgiller (Ü.Ç)
Trachyphonus darnaudii – D'Arnaud sakalcını (Ü.Ç), Arnaud sakallıkuşu
Trachyphonus margaritatus – inci kuşu (İzmirli 1949 [˂ Alm. Perlvogel])
Pogoniulus atroflavus – sarıgöğüslü sakallıkuş
Pogonornis bidentatus or Lybius bidentatus – ikidişli barbet
Capitonidae [sensu lato : Pogonorhynchinae, Megalaeminae, Capitoninae = Megalaimidae, Lybiidae, Capitonidae, Semnornithidae] – sakallıgugukgiller (KaracanOxford 1985), sakallıkuşlar
spp. – sakalcın (Ü.Ç), sakallı guguk, sakallı kuş, barbet
Capitonidae [sensu stricto] – amerikasakalcınıgiller (Ü.Ç)
Eubucco versicolor – alacalı sakallıkuş
Semnornithidae – tukansakalcıngiller (Ü.Ç)
Semnornis ramphastinus – tukan sakalcın (Ü.Ç), sakallı tukan
Ramphastidae [sensu lato : incl. Megalaimidae, Lybiidae, Capitonidae]
Ramphastidae [sensu stricto] – tukangiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), tukanlar (Kosswig 1947), ramfostide
spp. – tukan, vaizkuş, siyah papağan
Ramphastos toco – toko tukanı, toko tukan, toko, gerçek tukan, tukan (Karol 1963), tukan kuşu (İzmirli 1949), tukano, toukan kuşu, dev tukan (CITES 1994)
Ramphastos tucanus – kırmızı gagalı tukan (CITES 1994)
Ramphastos sulfuratus – yeşil gagalı tukan (CITES 1994), sarıgöğüslü tukan
Ramphastos culminatus – sarı kuyruklu tukan (CITES 1994)
Ramphastos vitellinus – cilalı gagalı tukan (CITES 1994)
Pteroglossus viridis – yeşil arakiri, yeşil tukan (CITES 1994)
Pteroglossus torquatus – yakalı arasari
Pteroglossus beauharnaesii – kıvırcıktepeli arakari
Pteroglossus aracari – arakari, arakiri, arkari, arakahi (Karol 1963), arasari, arassari, aracari, siyah boyunlu tukan (CITES 1994)
Andigena – dağ tukanı, andigena
Andigena nigrirostris – karagagalı tukan
Andigena hypoglauca – mavi tukan, bozkarınlı dağ tukanı, grigöğüslü tukan
Selenidera & Aulacorhynchus – küçük tukan, tukanet
Aulacorhynchus prasinus – zümrüt tukan, zümrüt tukanı
Aulacorhynchus atrogularis – siyahyakalı arakiri
Picides, Picoidea
Indicatoridae – balkılavuzugiller, kılavuzkuşugiller (KaracanOxford 1985), balrehberigiller, balrehberleri
spp. – balkılavuzu, balkılavuzu kuşu, balkılavuz kuşu, kılavuzkuşu, balkuşu, balrehberi, balgösteren, bal guguğu
Indicator xanthonotus – Himalaya balguguğu
Indicator indicator – balkılavuzu, balkılavuzu kuşu, balkılavuz kuşu, kılavuzkuşu, balkuşu, balrehberi, balgösteren, bal guguğu, adi balguguğu, büyük balkılavuzu
Melichneutes robustus – rebapkuyruklu balguguğu
Picidaeağaçkakangiller (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), ağaçkakanlar (Kuru 1987; Boyla 2001)
spp. – ağaçkakan*, ağaçdelen, ağaçdeleğen, çamdelen*, çamçakan*, kavakdelen*, demirdelen*, tahtadelen*, deleğen*, delecen*, deleğeç*, dakdelen*, takdelen*, dahdelen*, dekdelek*, tıkdelek*, tıkdelen*, delengiç*, dikdeleğaç*, tıktıkdeleğen*, taktiliğen*, tahtalağan*, dakdaka*, taktakı*, tahtakı*, tahtakellesi*, tahtalı*, takaç*, takıç*, takacan*, taktakacan*, toktokucan*, tıksıkıcan*, takagan*, tıktıca*, tarkurtike*, tekkuma*, telken*, türilik*, hıtkakan*, hatkakan*, hartkakan*, hartlagan*, hatlağan*, kakana*, kakaç*, kakacan*, kekeçen*, gügük*, guduktera*, gudukdera*, kodana*, kuşkura*
Jynginae – boyun çevirengiller (Baran & Yılmaz 1984), dönerboyunlular, yer ağaçkakanları
Jynx torquilla – boyunburan* (Somçağ 1982/3/4), boyunçeviren (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Özkoç 2012), boyun çeviren (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), boyunçeviren kuşu, dönerboyun (Karol 1963; KaracanOxford 1985), dönerboyunlu ağaçkakan, eğriboyun, eğriboyunlu ağaçkakan, bayağı boyunburan, Avrasya dönerboynu, gerdankıran, yunda kuşu
Jynx ruficollis – kızılgöğülü boyunburan, kızıl gerdanlıklı dönerboyun
Picumninae – cüce ağaçkakanlar
spp. (Sasia + Picumnus) – cüce ağaçkakan, yumuşak kuyruklu ağaçkakan (˂ İng. a small [or tiny] soft-tailed woodpecker), pikulet (˂ İng. piculet)
Picinae – gerçek ağaçkakanlar
Campephilini
Chrysocolaptes lucidus – yazldızlı ağaçkakan, yazldızlı Hint ağaçkakanı, altınsırtlı ağaçkakan
Campephilus – Amerika ağaçkakanı (İzmirli 1948), tırtıl kuşu (İzmirli 1948)
Campephilus magellanicus – Macellan ağaçkakanı
Campephilus principalis – fildişi gagalı ağaçkakan (CITES 1994)
Campephilus imperialis – şah ağaçkakan (CITES 1994), imparator ağaçkakan
Picini
Chrysophlegma miniaceum – çizgili ağaçkakan
Chrysophlegma mentale – kareli göğüslü ağaçkakan
Chrysophlegma flavinucha – büyük sarıboyun
Picus chlorolophus – küçük sarıboyun
Picus puniceus – kızıl kanatlı ağaçkakan
Picus awokera – Japon ağaçkakanı
Picus erythropygius – kara başlı ağaçkakan
Picus canus – boz ağaçkakan, gri ağaçkakan (ArkınHayAns 1980; Çanakçıoğlu 1982 [Picus canus canus]; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), külrengi ağaçkakan (Karol 1963; KaracanOxford 1985), küçük yeşil ağaçkakan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012)
Picus vaillantii – Atlas ağaçkakanı, Atlas yeşil ağaçkakanı (Boyla 2001), Levaillant ağaçkakanı
Picus viridis – yeşil ağaçkakan (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982 [Picus viridis karelini]; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012)
Picus squamatus – pul karınlı ağaçkakan, pullu ağaçkakan
Picus xanthopygaeus – çizgili boğazlı ağaçkakan
Picus rabieri – kızıl taçlı ağaçkakan
Picus viridanus – çizgili göğüslü ağaçkakan
Picus vittatus – örgülü ağaçkakan
Geocolaptes olivaceus – yer ağaçkakanı
Colaptes auratus – altın ağaçkakan (Boyla 2001), fliker, flikir, flike [˂ İng. flicker]
Colaptes auratus auratus – sarı ağaçkakan, sarıkarınlı ağaçkakan, sarıkanat, sarıcık
Colaptes auratus cafer or Colaptes cafer – kızıl ağaçkakan, kırmızı ağaçkakan
Dryocopus javensis richardsi – ak karınlı ağaçkakan (CITES 1994)
Dryocopus martius – kara ağaçkakan (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), siyah ağaçkakan (ArkınHayAns 1980; Çanakçıoğlu 1982 [Dryocopus martius pinetorum]; Kuru 1987; Oğurlu 1988)
Dryocopus pileatus – büyük ağaçkakan (CITES 1994)
Celeus elegans – kumral ağaçkakan
Melanerpini
Sphyrapicus – özekemen (Ü.Ç), ağaçözü emen ağaçkakan, Amerika ağaçkakanı
Sphyrapicus thyroideus – kara özekemen (Ü.Ç), Williamson ağaçkakanı
Sphyrapicus varius – sarıkarınlı özekemen (Ü.Ç), sarı karınlı ağaçkakan (Boyla 2001), sarıkanatlı ağaçkakan
Sphyrapicus nuchalis – kızılenseli özekemen (Ü.Ç)
Sphyrapicus ruber – kızılgöğüslü özekemen (Ü.Ç)
Melanerpes erythrocephalus – kızılbaşlı ağaçkakan, kırmızı başlı ağaçkakan, kırmızı kafalı orman ağaçkakanı
Melanerpes formicivorus – pelit ağaçkakanı (Ü.Ç), meşe palamudu ağaçkakanı, Kaliforniya ağaçkakanı
Melanerpes uropygialis – Gila ağaçkakanı (Karakaya 2012)
Picoides tridactylus – üçparmaklı ağaçkakan, üç parmaklı ağaçkakan (Boyla 2001)
Picoides arizonae – Arizona ağaçkakanı (KaracanOxford 1985)
Yungipicus, Jyngipicus – Borneo ağaçkakanı, Borneo ağaç kakanı (İzmirli 1948 [Iyngipicus])
Dendrocopos [sensu lato : incl. Dendrocoptes, Dryobates] – alaca ağaçkakan, alacalı ağaçkakan
Dendrocoptes medius or Leiopicus medius or Dendrocopos medius – ortanca ağaçkakan (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), ortaboy ağaçkakan, orta boylu ağaçkakan (Kuru 1987), orta benekli ağaçkakan (Çanakçıoğlu 1982 [Dendrocopos medius anatoliae]), orta alaca ağaçkakan (ArkınHayAns 1980; Somçağ 1982/3/4), orta ağaçkakan (Baran & Yılmaz 1984), alabaşlı ağaçkakan (Kiziroğlu 1987), albaş ağaçkakan
Dendrocoptes dorae or Dendrocopos dorae – Arap ağaçkakanı
Dendrocopos leucotos – aksırt ağaçkakan, ak sırtlı ağaçkakan (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001), aksırtlı ağaçkakan (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Gözcelioğlu 2002), beyaz sırtlı ağaçkakan (Çanakçıoğlu 1982 [Dendrocopos leucotos lilfordi]; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987)
Dendrocopos leucopterus – ak kanatlı ağaçkakan
Dendrocopos major – büyük alaca ağaçkakan (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Çanakçıoğlu 1982 [Dendrocopos major paphlagoniae]; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), büyük alacalı ağaçkakan, büyük benekli ağaçkakan, büyük ağaçkakan (Akçakaya & Bilgin 1986), alaca ağaçkakan, orman alaca ağaçkakanı (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), orman alaca ağaçkakan (Özkoç 2012) , orman ağaçkakanı (Boyla 2001), göknar ağaçkakanı, köknar ağaçkakanı (Somçağ 1982/3/4) § Boyla 2001: Avrupa'daki en yaygın ağaçkakandır
Dendrocopos syriacus – alaca ağaçkakan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), küçük alacalı ağaçkakan, alaca mehriban*, alakabak*, alakakan*, alatakaç*, alatakalak*, alahatak*, Suriye alaca ağaçkakanı (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), Suriye ağaçkakanı (Çanakçıoğlu 1982 [Dendrocopos syriacus syriacus]), kırmızı ağaçkakan (Çanakçıoğlu 1982 [Dendrocopos syriacus syriacus]), bahçe ağaçkakanı § Boyla 2001: Türkiye'deki en yaygın ağaçkakandır
Dendrocopos assimilis – ılgın ağaçkakanı
Dryobates minor or Dendrocopos minor – küçük alaca ağaçkakan (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Somçağ 1982/3/4), küçük alacalı ağaçkakan, alacalı küçük ağaçkakan ᴀᴛ, küçük ağaçkakan (Çanakçıoğlu 1982 [Dendrocopos minor danfordi]; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), azbenekli ağaçkakan
Hylatomus pileatus or Dryocopus pileatus – tepeli ağaçkakan, kütük horozu (˂ İng. log-cock)
Dryocopus martius – kara ağaçkakan (Karol 1963; KaracanOxford 1985), siyah ağaçkakan


Cariamiformes – kariyamalar
Phorusrhacos, Phororhacos – fororakos
Cariamidae – kariyamagiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), seriemagiller, saramiaslar
Cariama cristata – kariyama (Karol 1963), seriema, tepeli kariyama (KaracanOxford 1985), tepelikli kariyama, kırmızıayaklı kariyama, çığlıkçı kuşu, taçlı balıkçıl kşu, yılan leyleği, yılan turnası
Chunga burmeisteri – kara bacaklı kariyama (KaracanOxford 1985), siyahayaklı kariyama, gri kariyama, Burmesiter kariyaması, Güney kariyaması, Güney çığlıkçı kuşu


Falconiformes – doğanlar, doğangiller-2 (Kiziroğlu 1987)
Falconidae, Falconinae [sensu lato] – doğangiller-1 (Gözcelioğlu 2002), doğanlar (Boyla 2001), kerkenezgiller (Baran & Yılmaz 1984), kerkenezler (Kuru 1987), şahingiller, uzun kanatlılar, kartalgiller (sic) (KaracanOxford 1985 [Accipitridae için gündüzyırtıcılarıgiller, Falconidae için ise kartalgiller demiş: "Özellikle doğanlar, kerkenezler ve karakaraları kapsayan kartalgiller ailesi üyelerinin bedenleri sağlam, bacakları tüylerle kaplı, pençeleri güçlüdür" ])
Herpetotherinae [sensu lato : incl. Micrastur]
Herpetotherinae [sensu stricto : excl. Micrastur]
Herpetotheres cachinnans
Micrasturinae
Micrastur
Polyborinae [sensu lato : incl. Herpetotherinae]
Polyborinae [sensu stricto : excl. Herpetotherinae], Caracarinae, Daptriinae – karakaralar
Spiziapteryx circumcincta
Caracara plancus [sensu lato : incl. cheriway] – tepeli karakara, ibikli karakara, ibikli atmaca, tepeli şahin
Caracara plancus [sensu stricto] – Güney karakarası
Caracara cheriway – Kuzey karakarası
Caracara cheriway audubonii – Audubon karakarası, Meksika kartalı
Caracara lutosa – Guadalupe karakarası
Caracara creightoni – Bahama karakarası
Caracara latebrosus – Porto Riko karakarası
Caracara tellustris or Milvago tellustris – yer karakarası
Ibycter americanus – kızılgerdanlı karakara (KaracanOxford 1985)
Milvago chimachima – sarı kafalı karakara (KaracanOxford 1985), Amerika çaylağı
Phalcoboenus chimango or Milvago chimango – Arjantin karakarası, şimango
Phalcoboenus megalopterus – dağ karakarası
Falconinae
Polihieracini, Polihieracinae
Polihierax
Microhierax erythrogenys – Filipinler küçük doğanı
Microhierax caerulescens – cüce doğan, yakalı küçük doğan
Microhierax melanoleucus – alaca küçük doğan
Microhierax fringillarius – Endonezya küçük doğanı
Microhierax latifrons – Borneo küçük doğanı
Falconini
Neohierax insignis or Polihierax insignis
Falco zoniventris – çizgili kerkenez
Falco naumanni – küçük kerkenez (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kızıl kerkenez (Kiziroğlu 1987; CITES 1994)
Falco alopex – tilki kerkenezi
Falco rupicoloides – büyük kerkenez, Afrika atmacası
Falco araeus – Seyşel kerkenezi, Seyşeller kerkenezi (CITES 1994)
Falco newtoni – Madagaskar kerkenezi (CITES 1994)
Falco newtoni aldabranus – Aldabra kerkenezi
Falco punctatus – Mauritius kerkenezi, Morityus kerkenezi (CITES 1994)
Falco moluccensis – benekli kerkenezi Moluk kerkenezi
Falco tinnunculus – bayağı kerkenez, kerkenez (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kerkenes (Kosswig 1947), kerkenek*, gergenek*, kerkinek*, sarsak doğan (KaracanOxford 1985), alaca doğan, toğrul, muymul, adi muymul, vitvit*, vidvid*, divdiv*, elekçi kuşu*
Falco cenchroides – Avustralya kerkenezi
Falco sparverius – ala kerkenez (CITES 1994; Boyla 2001), Amerika kerkenezi (CITES 1994), atmaca doğan
Falco vespertinus [sensu lato : incl. amurensis]
Falco vespertinus [sensu stricto : excl. amurensis] – ala doğan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), aladoğan (Özkoç 2012), kızılayak kerkenez (CITES 1994), kızılayaklı doğan, kırmızı ayaklı kerkenez (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), kırmızıayaklı küçük doğan, kızılbacak kerkenez, kobez, kobez doğanı
Falco amurensis – Amur doğanı, Amur kızılayaklı doğanı
Falco columbarius – boz doğan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), bozdoğan, güvercin doğanı (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; CITES 1994), güvercin doğan, küçük doğan, çakır kuşu, çakır doğan, cüce doğan, merlin
Falco ardosiaceus – boz kerkenez
Falco dickinsoni – Dickinson kerkenezi
Falco berigora – kahverengi doğan
Falco rufigularis – yarasa doğanı (CITES 1994)
Falco deiroleucus – turuncu göğüslü doğan, turuncu gerdanlı doğan (CITES 1994)
Falco longipennis – küçük doğan
Falco severus – Doğu doğanı
Falco eleonorae – ada doğanı (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kara doğan (Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kaya doğanı (Baran & Yılmaz 1984)
Falco concolor – isli doğan, gri doğan (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Falco subbuteo – delice (Somçağ 1982/3/4), delice doğan (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), delicedoğan (KaracanOxford 1985 [tamamen bitişik]), boz doğan, boz şahin, sar doğan, esperi doğan, esperi, at atmacası
Falco cuvierii – Afrika doğanı
Falco novaeseelandiae – Yeni Zelanda doğanı
Falco femoralis – kurşuni doğan, aplomado doğanı (CITES 1994)
Falco chicquera [sensu lato : incl. ruficollis] – kızıl boyunlu doğan, al başlı doğan
Falco mexicanus – kır doğanı (CITES 1994), bozkır doğanı, Meksika doğanı
Falco fasciinucha – Taita doğanı, Teita doğanı (CITES 1994)
Falco peregrinusbayağı doğan, doğan (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986), duvan*, toygan, gök doğan (CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), gökdoğan (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), gezginci dogan (Kiziroğlu 1987), göçmen doğan (KaracanOxford 1985), ala doğan, benekli doğan, laçın*, laçin*, ?kızılkuş*, şahin (Duran & Sertel 1928), شاهين (Duran & Sertel 1928), alelade şahin, anke şahini* [˂ Lazca anǩeşaini Hopa, anç̌eşaini Pazar; ˂ anǩe "kerkenez"], peregrine şahini, peregrin şahini, peregrin
Falco peregrinus minor – küçük doğan (Karol 1963), kobez
Falco peregrinus macropus – karayanaklı doğan
Falco pelegrinoides – kızıl enseli doğan (CITES 1994; Boyla 2001)
Falco peregrinus pelegrinoides or Falco pelegrinoides pelegrinoides – Berber doğanı
Falco peregrinus babylonicus or Falco pelegrinoides babylonicus
Falco biarmicus; Falco lanarius – bıyıklı doğan (Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çöl sunguru (Somçağ 1982/3/4), çöltilkisi doğanı, avcı doğan, yün doğanı
Falco biarmicus feldeggii – Feldeg doğanı, Feldek doğanı, boz doğan
Falco jugger – laggar doğanı, jagar doğanı (CITES 1994)
Falco subniger – kara doğan
Falco rusticolus – ak sungur (CITES 1994; Boyla 2001), ak doğan, akdoğan (KaracanOxford 1985), ak çakır, kar doğanı (CITES 1994), kır doğan, sungur, bay sungur, sar doğan, sarı doğan, toğrul
Falco cherrug; Falco sacer – ütelgi*, ulu doğan (Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), tepeli akdoğan, kutsal doğan, sungur (Somçağ 1982/3/4; CITES 1994), ? bay sungur, ?gegeç kuşu, ?seksek


Psittaciformes – papağanımsılar (KaracanOxford 1985), papağansılar, papağanlar (Karol 1963 [Psittaci]; Kosswig 1947; Yalvaç 1965; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002)
spp. – papağan, dudu, dudu kuşu, tûti (Osm.)
Strigopoidea
Strigopidae – baykuş papağanlar
Strigopini
Strigops habroptila – kakapo (CITES 1994), baykuş papağan, baykuş papağanı (Karol 1963), gece papağanı, yer papağanı
Nestoridae – nestorgiller, nestor papağanları
spp. – nestor, nestor papağanı, yer papağanı (İzmirli 1949 [˂ Alm. Erdkakadu])
Nestor notabilis – kea (KaracanOxford 1985; Petek 2004), Yeni Zelanda kea'sı, Yeni Zelanda koca papağanı (Karol 1963), Yeni Zelanda papağanı
Nestor productus – Norfolk Adası papağanı
Nestor meridionalis – kaka
Cacatuoidea
Cacatuidae – kakadugiller, kakadular, kakaduslar, ibikli papağanlar
spp. – kakadu (KaracanOxford 1985 [Ü.Ç: başlığı çoğul eki almamış, fakat tanımı altaile olarak yapılmış]), kakadu papağanı, kakatu papağanı, kakatua (CITES 1994), kakatuva, kakatoe, kakatoa, kokatoo, koketu papağanı, kukatu, ibikli papağan, sorguçlu papağan, tepeli papağan, Avustralya papağanı
Nymphicinae, Leptolophinae
Nymphicus hollandicus – sultan papağanı, kakatu papağanı (CITES 1994)
Calyptorhynchinae, Calyptorhynchini
Calyptorhynchus banksii; Calyptorhynchus magnificus – kara kakadu, siyah kakadu, karga papağanı, kızıl kuyruklu kakadu
Cacatuinae
Microglossini, Proboscigerini, Proboscigeridae
Probosciger aterrimus – büyük siya kakadu, büyük kara Malezya papağanı, siyah kakatu (CITES 1994), palmiye kakadusu (Petek 2004), mara kakadusu, arara kakadu, kazmalos papağanı [˂ Alm. Kasmalos] (İzmirli 1949 [Microglossum])
Cacatuini
SYN Callocephaloninae, Callocephalonidae, Callocorydontinae
Callocephalon fimbriatum – kırmızı başlı kakatua (CITES 1994)
Eolophus roseicapilla – galah, pembe kakatua (CITES 1994), kızıl kafalı kakadu
Cacatua leadbeateri – pembe kakadu, pembe kakatua (CITES 1994)
Cacatua sulphurea – küçük sarı sorguçlu kakatua, sarı sorguçlu küçük kakatua ᴀᴛ (CITES 1994)
Cacatua galerita – miğferli kakadu, miğferli kakatua, tepeli kukatu, kâfur ibikli kokatoa, sarı ibikli kakadu, sarı tepeli kakadu (Petek 2004), sarı tepelikli kakadu, büyük sarı sorguçlu kakatua, sarı sorguçlu büyük kakatua ᴀᴛ (CITES 1994 [sarı sorguçlu büyük kakatuası]), kükürt tepeli kakadu, kükürt sorguçlu papağan, kükürt rengi sorguçlu papağan, sülfür göğüslü kokatoo, güzel başlı papağan
Cacatua ophthalmica – mavi gözlü kakatua (CITES 1994)
Cacatua moluccensis – pembe sorguçlu kakatua (CITES 1994)
Cacatua alba – beyaz kakatuası (CITES 1994)
Cacatua haematuropygia – Filipin kakatuası (CITES 1994)
Cacatua goffiniana – Tanimbar kakatuası (CITES 1994)
Cacatua ducorpsii – Dukorps kakatuası (CITES 1994)
Cacatua tenuirostris – sivri gagalı turuncu yüzlü kakatua (CITES 1994), burunlu papağan (İzmirli 1948 [Licmets; Alm. Nasenkakadu])
Cacatua sanguinea – korella kakatua (CITES 1994)
Psittacoidea
Psittacidae [sensu latissimo] – papağangiller (KaracanOxford 1985 [papağanımsıların tek familyası])
Psittacidae [sensu stricto : incl. Psittaculidae] – papağangiller (Karol 1963; Gözcelioğlu 2002; Petek 2004), papağanlar (Kuru 1987; Boyla 2001), hakiki papağanlar, psittaside
Psittacidae [sensu strictissimo]
spp. [küçük türler] – paraket, parakeet, parakit, perikit (CITES 1994)
Psittacinae – papağanlar (KaracanOxford 1985)
Psittacus erithacus [sensu lato : incl. timneh] – jako (Karol 1963), asıl papağan, külrengi papağan, külrenkli papağan, kurşuni papağan, gri papağan (Kuru 1987; Petek 2004), Afrika gri papağanı, gri Afrika papağanı, İspanyol papağanı, dudu kuşu
Psittacus erithacus [sensu stricto : excl. timneh]
Psittacus erithacus erithacus – jako papağanı (CITES 1994)
Psittacus erithacus princeps or Psittacus timneh princeps – Fernando Po jako papağanı (CITES 1994)
Psittacus erithacus timneh or Psittacus timneh or Psittacus timneh timneh – Timneh jako papağanı (CITES 1994)
Poicephalus – yuyu
Poicephalus robustus – kahverengi boyunlu papağan (CITES 1994)
Poicephalus gulielmi – kırmızı alınlı papağan (CITES 1994)
Poicephalus meyeri – Meyer papağanı (CITES 1994)
Poicephalus rufiventris – kırmızı karınlı papağan (CITES 1994)
Poicephalus senegalus – Senegal papağanı (CITES 1994)
Arinae
Amoropsittacini
Psilopsiagon aurifrons – dağ perikiti (papağanı) (CITES 1994)
Psilopsiagon aymara – gri tepeli perikit (CITES 1994)
Bolborhynchus – bolborinkus
Bolborhynchus orbygnesius – And papağanı
Brotogerini
Myiopsitta monachus – keşiş papağanı (CITES 1994; Boyla 2001), keşiş paraket, keşiş perikiti (CITES 1994), rahip papağan, yeşil paraket, Güney amerika papağanı, Patagonya muhabbetkuşu
Brotogeris, Brotogerys – brotogeris
Brotogeris tirica – yeşil perikit (CITES 1994)
Brotogeris versicolurus – sarı kanatlı perikit (CITES 1994)
Brotogeris pyrrhoptera – turuncu kanatlı perikit (CITES 1994), Brezilya papağanı
Brotogeris jugularis – turuncu sakallı perikit (CITES 1994)
Brotogeris cyanoptera – mavi kanatlı perikit (CITES 1994)
Brotogeris chrysoptera – altın kanatlı perikit (CITES 1994)
Androglossini
Pionopsitta pileata – kırmızı başlı papağan (CITES 1994)
Hapalopsittaca fuertesi – Furtes papağanı
Pyrilia barrabandi or Pionopsitta barrabandi – sarı yanaklı papağan (CITES 1994)
Pyrilia caica or Pionopsitta caica – siyah baş Brezilya papağanı (İzmirli 1948 [Caica])
Graydidascalus brachyurus – kısakuyruklu papağan
Pionus fuscus – mor papağan (CITES 1994)
Pionus sordidus – al gagalı papağan (CITES 1994)
Pionus maximiliani – pullu başlı papağan (CITES 1994)
Pionus menstruus – mavi başlı papağan (CITES 1994)
Pionus senilis – ak sorguçlu papağan (CITES 1994)
Pionus chalcopterus – siyah papağan (CITES 1994)
Amazona
Amazona albifrons – akalın papağan (CITES 1994)
Amazona xantholora – Yucatan papağanı (CITES 1994)
Amazona ventralis – İspanyola papağanı (CITES 1994)
Amazona leucocephala – Küba papağanı (CITES 1994)
Amazona vittata – Porto Riko papağanı (CITES 1994)
Amazona festiva – kırmızı omuzlu papağan (CITES 1994)
Amazona vinacea – kızıl karınlı papağan (CITES 1994)
Amazona tucumana – Tukuman papağanı (CITES 1994)
Amazona pretrei – kırmızı başlı papağan (CITES 1994)
Amazona imperialis – şah papağan (CITES 1994)
Amazona brasiliensis – kırmızı kuyruklu papağan (CITES 1994)
Amazona amazonica – turuncu kanatlı papağan (CITES 1994), Amazon papağanı (Karol 1963), amazon papağanı, amazon, sarıbaşlı amazon papağanı, yeşil papağan, güdükkuyruklu papağan
Amazona guildingii – San Visente papağanı (CITES 1994)
Amazona viridigenalis – yeşil yanaklı papağan (CITES 1994)
Amazona finschi – eflatun alınlı papağan (CITES 1994)
Amazona autumnalis – kırmızı tepeli papağan (CITES 1994)
Amazona farinosa – mavi başlı papağan (CITES 1994)
Amazona dufresniana – mavi yanaklı papağan (CITES 1994)
Amazona rhodocorytha – kırmızı sorguçlu papağan (CITES 1994)
Amazona arausiaca – kırmızı boyunlu papağan (CITES 1994)
Amazona versicolor – alaca papağan (CITES 1994), Saint Lucia papağanı
Amazona oratrix – sarı başlı papağan (CITES 1994)
Amazona ochrocephala – sarı alınlı papağan (CITES 1994)
Amazona barbadensis – sarı sırtlı papağan (CITES 1994)
Amazona aestiva – mavibaş papağan (CITES 1994), mavi alınlı amazon
Forpini
Forpus
Forpus cyanopygius – Meksika cüce papağanı (CITES 1994)
Forpus passerinus yaz papağanı (CITES 1994), yeşil sağrılı papağan (CITES 1994)
Forpus xanthopterygius – mavi kanatlı cüce papağan (CITES 1994)
Forpus conspicillatus – gözlüklü cüce papağan (CITES 1994)
Forpus modestus; Forpus sclateri [sensu lato] – koyu gagalı cüce papağan (CITES 1994)
Forpus coelestis – Pasifik cüce papağanı (CITES 1994)
Forpus xanthops – sarı başlı cüce papağan (CITES 1994)
Arini
Deroptyus accipitrinus – zorba papağan (CITES 1994), atmaca papağanı (İzmirli 1948), örgülü papağan (İzmirli 1948 [< Alm. Zopfpapagei])
Pionites melanocephalus – kara başlı papağan (CITES 1994)
Pionites leucogaster – beyaz karınlı papağan (CITES 1994)
Ognorhynchus icterotis – sarı kulaklı papağan (CITES 1994)
Rhynchopsitta pachyrhyncha – geniş gagalı papağan (CITES 1994)
Rhynchopsitta terrisi – dağ papağanı (CITES 1994)
Pyrrhura cruentata – kara kuyruklu perikit (CITES 1994)
Pyrrhura frontalis – kahve karınlı perikit (CITES 1994)
Pyrrhura perlata (şimdi); Pyrrhura rhodogaster (eskiden) – kırmızı karınlı perikit (CITES 1994)
Pyrrhura molinae – yeşil yanaklı perikit (CITES 1994)
Pyrrhura griseipectus – boz gerdanlı papağan
Pyrrhura picta – pembe başlı perikit (CITES 1994)
Pyrrhura parvifrons or Pyrrhura roseifrons parvifrons
Pyrrhura pacifica or Pyrrhura melanura pacifica
Pyrrhura melanura – kahve kuyruklu perikit (CITES 1994)
Enicognathus ferrugineus – Güney perikiti (CITES 1994)
Enicognathus leptorhynchusince gagalı perikit (CITES 1994)
Cyanoliseus patagonus – Patagonya perikiti (CITES 1994)
Anodorhynchus hyacinthinus sümbül ara (Ü.Ç), sümbül arası (CITES 1994), sümbül papağanı, sümbül renkli iri papağan, mavi ara
Anodorhynchus glaucus yeşil ara (CITES 1994)
Anodorhynchus leari – çivit mavisi ara (CITES 1994)
Eupsittula pertinax or Aratinga pertinax – kirli yüzlü perikit (CITES 1994)
Eupsittula nana or Aratinga nana – kapari perikiti (CITES 1994)
Eupsittula canicularis or Aratinga canicularis – turuncu alınlı perikit (CITES 1994)
Eupsittula aurea or Aratinga aurea – şeftali alınlı perikit (CITES 1994)
Guarouba guarouba – sarı perikit (CITES 1994), sarı papağan
Thectocercus acuticaudatus or Psittacara acuticaudatus or Aratinga acuticaudata – mavi tepeli perikit (CITES 1994)
Diopsittaca nobilis – Hahn arası (CITES 1994)
Psittacara leucophthalmus or Aratinga leucophthalma – gözlüklü perikit (CITES 1994)
Psittacara wagleri or Aratinga wagleri – kızıl yüzlü perikit (CITES 1994)
Psittacara mitratus or Aratinga mitrata – kırmızı yüzlü perikit (CITES 1994)
Psittacara erythrogenys or Aratinga erythrogenys – kırmızı başlı perikit (CITES 1994)
Psittacara euops or Aratinga euops – Küba perikiti (CITES 1994)
Psittacara chloropterus or Aratinga chloroptera – Hispanyola perikiti (CITES 1994)
Psittacara finschi or Aratinga finschi – kızıl alınlı perikit (CITES 1994)
Psittacara holochlorus or Aratinga holochlora – yeşil kanatlı perikit (CITES 1994)
Conuropsis carolinensis – Karolina papağanı, Carolina papağanı, Carolina paraketi
Aratinga weddellii – alaca başlı perikit (CITES 1994)
Aratinga nenday or Nandayus nenday – nanday papağanı (CITES 1994; Boyla 2001)
Aratinga solstitialis – güneş perikiti (CITES 1994)
Aratinga jandaya – kırmızılı perikit (CITES 1994)
Aratinga auricapillus – altın tepeli perikit (CITES 1994), ?altınbaş paraket
Cyanopsitta spixii – mavi ara (CITES 1994)
Orthopsittaca manilatus – kırmızı karınlı makao (CITES 1994)
Primolius maracana – mavi kanatlı ara (CITES 1994)
Primolius auricollis – sarı enseli ara (CITES 1994)
Ara – ara, ara papağanı, arara, mako, makao, makav, makav papağanı, macaw, macawslar (pl) (Petek 2004), iri papağan, iri tropik papağanı, uzunkuyruklu papağan
Ara ararauna– – mavi-sarı ara (CITES 1994), mavi sarı iri papağan, sarı mavi renkli iri papağan, mavi ve sarı makao, mavi ara, mavi makav papağanı, mavi papağan, ararauna
Ara glaucogularis – mavi-sarı boyunlu ara (CITES 1994)
Ara militaris – asker ara (CITES 1994)
Ara ambiguus – beyaz yüzlü ara (CITES 1994)
Ara macao – kızıl ara, kızıl papağan, kırmızı ara, kırmızı makao, kırmızı papağan, al papağan, kırmızı kanatlı papağan (KaracanOxford 1985), kırmızı sarı renkli iri papağan, makao arası, ara makao (CITES 1994), arakanga
Ara chloropterus – yeşil kanatlı papağan (KaracanOxford 1985), kırmızı yeşil ara (CITES 1994), kırmızı mavi ve yeşil mako, kırmızı makav papağanı, Tropikal Amerika makosu
Ara rubrogenys – kırmızı alınlı ara (CITES 1994)
Ara severus – yeşil alınlı ara (CITES 1994)
Psittaculidae [sensu lato : incl Psittrichasiidae]
Psittrichasinae [sensu lato : incl. Coracopsinae], Psittrichasiidae
Psittrichasinae [sensu stricto : excl. Coracopsinae] [SYN of Psittrichasinae (sensu lato)] – kıllıbaşlar
Psittrichas fulgidus – kıllıbaş, saçlı papağan (İzmirli 1949 [Dasyptilus; Alm. Haarkakadu])
Coracopsinae [SYN of Psittrichasinae (sensu lato)]
Coracopsis – vasa
Mascarinus vasa or Coracopsis vasa
Psittaculinae [sensu lato], Psittaculidae [sensu stricto : excl Psittrichasiidae]
Psittaculini [sensu lato], Psittaculinae [sensu stricto]
Micropsittini [SYN of Psittaculini (sensu lato)] – cüce papağanlar, ağaçkakanımsı papağanlar
Micropsitta – cüce papağan, ağaçkakanımsı papağan
Micropsitta keiensis – kanarya papağanı (İzmirli 1949 [Nasiterna; Alm. Zeisipapei [sic] Ü.Ç < Zeisigpapagei])
Polytelini [SYN of Psittaculini (sensu lato)]
Alisterus amboinensis – Molük şah papağanı (CITES 1994), mavi kuyruklu papağan
Alisterus chloropterus – Papua şah papağanı (CITES 1994)
Alisterus scapularis – Avustralya şah papağanı (CITES 1994)
Aprosmictus jonquillaceus – Timor papağanı (CITES 1994)
Aprosmictus erythropterus – kızılkakantlı papağan, kırmızı kanatlı papağan (CITES 1994)
Polytelis swainsonii – Barraband papağanı (CITES 1994)
Polytelis anthopeplus – kralcık papağan (CITES 1994)
Polytelis alexandrae – Aleksandra papağanı (CITES 1994)
Psittaculini [SYN of Psittaculini (sensu lato)]
Prioniturus – raket kuyruklu papağan
Eclectus roratus – kızılyanlı papağan, eklektik papağanı (CITES 1994)
Geoffroyus geoffroyi – kırmızı yanaklı papağan
Tanygnathus megalorynchos – iri gagalı papağan (CITES 1994)
Tanygnathus lucionensis – mavi enseli papağan (CITES 1994)
Psittacula himalayana – gri başlı perikit (CITES 1994)
Psittacula intermedia – ortanca perikit (CITES 1994)
Psittacula cyanocephala erikbaş papağan (CITES 1994), çiçekbaşlı papağan, Seylan papağanı, Hint papağanı
Psittacula roseata – pembe başlı perikit (CITES 1994)
Psittacula eupatria – İskender papağanı (Boyla 2001), büyük İskender papağanı, büyük yeşil papağan (CITES 1994)
Psittacula krameri – yeşil papağan (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), Ankara yeşil papağanı (CITES 1994), kırmızı halkalı yeşil papağan, kolyeli yeşil papağan, kolyeli papağan, yakalı papağan, yakalı muhabbetkuşu, halkalı boyunlu paraket, boynuhalkalı paraket, gerdanlıklı küçük papağan, küçük İskender papağanı, aleksandır, okkuyruk papağan
Psittacula krameri borealis – Ankara papağanı, Ankara yeşil papağanı
Psittacula eques
Psittacula eques echo – Mauritius adası papağanı (CITES 1994)
Psittacula eques eques
Psittacula derbiana – Derby adası papağanı (CITES 1994)
Psittacula alexandri – sakallı papağan (CITES 1994)
Psittacula caniceps – Nikobar papağanı (CITES 1994)
Psittacula longicauda – uzun kuyruklu perikit (CITES 1994)
Psittacula columboides – Malabar papağanı (CITES 1994)
Psittacula calthropae – Ceilan papağanı (CITES 1994)
Psittacellini, Psittacellinae
Psittacella
Platycercinae [Pezoporini + Platycercini]
Pezoporini
Pezoporus occidentalis – gece papağanı (CITES 1994; Petek 2004), yer papağanı
Pezoporus wallicus – çalı papağanı (CITES 1994), yer papağanı, yer paraketi, gece papağanı
Neopsephotus bourkii – Bourke papağanı (CITES 1994)
Neophema chrysostoma – mavi kanatlı papağan (CITES 1994)
Neophema elegans – süslü papağan (CITES 1994)
Neophema petrophila – kaya papağanı (CITES 1994)
Neophema chrysogaster – turuncu karınlı papağan (CITES 1994)
Neophema pulchella – turkuvaz papağan (CITES 1994), çayır papağanı
Neophema splendida – al gerdanlı papağan (CITES 1994)
Platycercini
Psephotus haematonotus – al sağrılı papağan (CITES 1994)
Northiella haematogaster – mavi yüzlü perikit (CITES 1994)
Psephotellus dissimilis or Psephotus dissimilis – siyah başlıklı papağan (CITES 1994)
Psephotellus chrysopterygius or Psephotus chrysopterygius – sarı omuzlu papağan (CITES 1994)
Psephotellus pulcherrimus or Psephotus pulcherrimus – cennet papağanı (CITES 1994)
Barnardius zonarius – sarı gerdanlıklı yassıkuyruk (CITES 1994)
Barnardius barnardi – Bernard yassıkuyruğu (CITES 1994), bernardius
Platycercus – yassıkuyruk (CITES 1994), yassıkuyruklu papağan
Platycercus icterotis – sarı kulaklı yassıkuyruk (CITES 1994)
Platycercus elegans – kırmızı yassıkuyruk (CITES 1994)
Platycercus elegans flaveolus or Platycercus flaveolus – sarı yassıkuyruk (CITES 1994)
Platycercus adelaidae – Flama yassıkuyruk (CITES 1994)
Platycercus caledonicus – sarı-yeşil gerdanlı yassıkuyruk (CITES 1994), sarı karınlı papağan
Platycercus eximius – renkli yassıkuyruk (CITES 1994)
Platycercus adscitus – soluk saçlı yassıkuyruk (CITES 1994)
Eunymphicus cornutus – tepeli paraket
Cyanoramphus forbesi – Forbes sarı alınlı perikit (CITES 1994)
Cyanoramphus auriceps – sarı alınlı perikit (CITES 1994)
Cyanoramphus malherbi – turuncu böğürlü papağan (Karakaya 2012), Alp perikiti (CITES 1994), Malherbe papağanı
Cyanoramphus novaezelandiae – kırmızı alınlı perikit (CITES 1994)
Agapornithini, Agapornithinae
Bolbopsittacus lunulatus – Filipin papağanı (İzmirli 1948 [20. sayfa: Fibipin papağanı; 1949 88. sayfa endeks: Filipin papağanı])
Agapornis – aşkkuşu (CITES 1994)
Agapornis pullarius – kırmızıbaş aşkkuşu (CITES 1994), Gine serçesi
Agapornis canus – külbaş aşkkuşu (CITES 1994)
Agapornis roseicollis – Afrika muhabbetkuşu, Afrika papağanı, Etyopya muhabbetkuşu, küçük muhabbetkuşu, asıl muhabbetkuşu, muhabbetkuşu, pembe yüzlü muhabbetkuşu, pembe yüzlü aşkkuşu (CITES 1994), pembe boyunlu papağan, gül başlı cennet papağanı (Boyla 2001)
Agapornis fischeri – Fisher aşkkuşu (CITES 1994)
Agapornis personatus – maskeli muhabbetkuşu, yakalı aşkkuşu (CITES 1994), serçe papağan, serçepapağan (KaracanOxford 1985), kara başlı cennet papağanı (Boyla 2001)
Agapornis lilianae – Lilian aşkkuşu (CITES 1994), çilekbaş aşkuşu (CITES 1994)
Loriculus – sarkan papağan (CITES 1994), yarasa papağan, yarasa papağanı
Loriculus philippensis – Filipin sarkan papağanı (CITES 1994)
Loriculus galgulus – mavi taçlı sarkan papağan (CITES 1994)
Loriculus stigmatus – siyah gagalı sarkan papağan (CITES 1994)
Loriculus amabilis – Molük sarkan papağanı (CITES 1994)
Loriculus exilis – kırmızı gagalı sarkan papağan (CITES 1994)
Loriculus pusillus – sarı boyunlu sarkan papağan (CITES 1994)
Loriculus flosculus – Wallace sarkan papağanı (CITES 1994)
Loriini [sensu lato : incl. Cyclopsittini, Melopsittacini], Loriinae
Cyclopsittini [SYN of Loriini], Opopsittidae
spp. – incir papağanı (CITES 1994)
Cyclopsitta diophthalma – çiftgöz incir papağanı (CITES 1994)
Cyclopsitta diophthalma coxeni or Cyclopsitta coxeni – Coxen çiftgöz incir papağanı (CITES 1994)
Psittaculirostris desmarestii – incir papağanı (CITES 1994)
Psittaculirostris edwardsii – Edwards incir papağanı (CITES 1994)
Psittaculirostris salvadorii – Salvadori perikiti (CITES 1994)
Melopsittacini [SYN of Loriini] – muhabbet kuşları (KaracanOxford 1985)
Melopsittacus undulatus – muhabbet kuşu* (Karol 1963; Kuru 1987; CITES 1994), muhabbetkuşu* (KaracanOxford 1985; Boyla 2001), muhabbet*, dalgalı muhabbetkuşu, minik papağan, küçük papağan, küçük kır papağanı, küçük zebra papağanı, Avustralya papağanı, Avustralya budgerigarı, budgerigar
wild form – yabani muhabbetkuşu, yabani muhabbet kuşu (Petek 2004), yabanıl muhabbetkuşu, çayır yeşili renkli muhabbetkuşu
domesticated form – evcil muhabbetkuşu
DOM – Danimarka alacası, Danimarka ikirenklisi
DOM – Avustralya çizgili alacası, Avustralya çizgili muhabbetkuşu, Avustralya başat alacası, çizgili alaca
DOM – Alman açık sarı muhabbetkuşu
DOM – İngiliz açık sarı muhabbetkuşu
DOM – Avustralya gri muhabbetkuşu
DOM – İngiliz gri muhabbetkuşu
DOM – gümüşkanat, gümüşkanatlı muhabbetkuşu
DOM – beyazkanat
DOM – sarıkanat
DOM – kâhküllü muhabbetkuşu, yarı dairesel taçlı muhabbetkuşu
DOM – taçlı muhabbetkuşu, dairesel taçlı muhabbetkuşu
DOM – hotozlu muhabbetkuşu, tepeli muhabbetkuşu
Loriini [sensu stricto : excl. Cyclopsittini, Melopsittacini] [SYN of Loriini (sensu lato)], Loriidae, Trichoglossinae, Trichoglossidae – fırçadilligiller (Karol 1963), loriler (KaracanOxford 1985), lorisler
spp. – lori, loriket, loricik, nuru, fırçadilli
Charmosyna rubronotata – kırmızı yüzlü lori (CITES 1994)
Charmosyna placentis – mavi kulaklı lori (CITES 1994) küçük lori, Yeni Gine papağanı
Charmosyna diadema – Yeni Kaledonya papağanı
Charmosyna margarethae – Margarita lorisi (CITES 1994)
Charmosyna pulchella – küçük kırmızı lori (CITES 1994)
Charmosyna josefinae – Josefin lorisi (CITES 1994)
Charmosyna papou – uzun kuyruklu lori (CITES 1994), Papua lorisi
Lorius garrulus – çaçaron papağan (CITES 1994)
Lorius domicella – erguvani başlı lori
Lorius lory – Papua lorisi (Karol 1963), kadın papağanı (İzmirli 1948 [< Alm. Frauenlori])
Lorius hypoinochrous – mor karınlı papağan (CITES 1994)
Glossoptilus goldiei or Psitteuteles goldiei – Goldie lorisi (CITES 1994)
Pseudeos fuscata – alaca lori (CITES 1994)
Chalcopsitta duivenbodei – kahverengi lori (CITES 1994)
Chalcopsitta atra – kırmızı lori (CITES 1994)
Chalcopsitta scintillata – sarı çizgili lori (CITES 1994)
Eos reticulata – mavi çizgili lori (CITES 1994)
Eos cyanogenia – siyah kanatlı lori (CITES 1994)
Eos squamata – mor boyunlu lori (CITES 1994)
Eos bornea or Eos rubra – kızıl lori (CITES 1994), kırmızı lory (Petek 2004)
Eos semilarvata – mavi gözlü lori (CITES 1994)
Trichoglossus haematodus – gökkuşağı lori (CITES 1994), gökkuşağı lorykeet (Petek 2004), ebemkuşaklı lori
Trichoglossus moluccanus – Swainson papağanı
Trichoglossus euteles – yeşil başlı lori (CITES 1994)
Trichoglossus flavoviridis – sarı-yeşil lori (CITES 1994)

önceki ← → sonraki