www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkçe Kuş Adları Tarama Sözlüğü
Turkish Names of Birds
by
Ümüt Çınar

başlangıç: Aralık 2016
bitiş: kaynaklara erişilip tarandıkça eklenecek
4

01 → Sᴛʀᴜᴛʜɪᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Rʜᴇɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀsᴜᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴛᴇʀʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴇᴘʏᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Dɪɴᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Lɪᴛʜᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Tɪɴᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀʟʟɪfᴏʀᴍᴇs Aɴsᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴏᴇɴɪᴄᴏᴘᴛᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅɪᴄɪᴘᴇᴅɪfᴏʀᴍᴇs Mᴇsɪᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Pᴛᴇʀᴏᴄʟɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟᴜᴍʙɪfᴏʀᴍᴇs

02 → Mᴜsᴏᴘʜᴀɢɪfᴏʀᴍᴇs Oᴛɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴜᴄᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀᴘʀɪᴍᴜʟɢɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛᴇᴀᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Nʏᴄᴛɪʙɪɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅᴀʀɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴏᴅɪfᴏʀᴍᴇs Oᴘɪsᴛʜᴏᴄᴏᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gʀᴜɪfᴏʀᴍᴇs Cʜᴀʀᴀᴅʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Eᴜʀʏᴘʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴀᴇᴛʜᴏɴᴛɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀᴠɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴘʜᴇɴɪsᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cɪᴄᴏɴɪɪfᴏʀᴍᴇs Pʀᴏᴄᴇʟʟᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Pʟᴀᴛᴀʟᴇɪfᴏʀᴍᴇs Pᴇʟᴇᴄᴀɴɪfᴏʀᴍᴇs Aʀᴅᴇɪfᴏʀᴍᴇs

03 → Cᴀᴛʜᴀʀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Aᴄᴄɪᴘɪᴛʀɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛʀɪɢɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟɪɪfᴏʀᴍᴇs Lᴇᴘᴛᴏsᴏᴍᴀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Tʀᴏɢᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Bᴜᴄᴇʀᴏᴛɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʀᴀᴄɪɪfᴏʀᴍᴇs Pɪᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀʀɪᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Fᴀʟᴄᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs

04 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs : Aᴄᴀɴᴛʜɪsɪᴛᴛɪ Tʏʀᴀɴɴɪ Pᴀssᴇʀɪ Mᴇɴᴜʀɪᴅᴀ Cʟɪᴍᴀᴄᴛᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟɪᴘʜᴀɢɪᴅᴀ Oʀᴛʜᴏɴʏᴄʜɪᴅᴀ Cᴏʀᴠɪᴅᴀ Mᴏʜᴏᴜᴏɪᴅᴇᴀ Oʀɪᴏʟoɪᴅᴇᴀ Nᴇosɪᴛᴛᴏɪᴅᴇᴀ Mᴀʟᴀᴄᴏɴᴏᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cᴏʀᴠᴏɪᴅᴇᴀ

05 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟᴀɴᴏᴄʜᴀʀɪᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cɴᴇᴍᴏᴘʜɪʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴀʟʟᴀᴇᴏɪᴅᴇᴀ Pɪᴄᴀᴛʜᴀʀᴛᴏɪᴅᴇᴀ Pᴀʀᴏɪᴅᴇᴀ Sʏʟᴠɪᴏɪᴅᴇᴀ Rᴇɢᴜʟᴏɪᴅᴇᴀ Bᴏᴍʙʏᴄɪʟʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴇʀᴛʜɪᴏɪᴅᴇᴀ Mᴜsᴄɪᴄᴀᴘᴏɪᴅᴇᴀ

06 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀoɪᴅᴇᴀ Dɪᴄᴀᴇɪᴅᴀᴇ Nᴇᴄᴛᴀʀɪɴɪɪᴅᴀᴇ Pʟᴏᴄᴇɪᴅᴀᴇ Esᴛʀɪʟᴅɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀɪᴅᴀᴇ Mᴏᴛᴀᴄɪʟʟɪᴅᴀᴇ Fʀɪɴɢɪʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀoɪᴅᴇᴀ Eᴍʙᴇʀɪzɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀᴇʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀɪᴅᴀᴇ Pᴀʀᴜʟɪᴅᴀᴇ Cᴀʀᴅɪɴᴀʟɪᴅᴀᴇ Tʜʀᴀᴜᴘɪᴅᴀᴇ

Passeriformes

Passeriformesötücükuşlar (KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), ötücü-kuşlar (Karol 1963), ötücü kuşlar (Kosswig 1947; Duran 1958; Yalvaç 1965; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), ötücüler, serçegiller, serçeler, serçe kuşları (Çanakçıoğlu 1982), passerinler, tünekkuşları, tüneyenkuşlar, tüneyenler, tane ile beslenen kuşlar, devriye, devriyeler

eski sınıflandırma

Anisomyodi, Passeres Anisomyodae [: Subclamatores + Clamatores]ses kasları gelişigüzel dizililer, ses-kasları-gelişigüzel-dizililer (Karol 1963)
Subclamatores [: Eurylaimidae]yalancı bağırganlar, yalancıbağırganlar (Karol 1963)
Desmodactylae [: Eurylaimides]bitişik parmaklılar
Clamatores [: Tyrannidae, Pipridae, Cotingidae, Phytotomidae, Fornicariidae, Furnariidae]bağırganlar (Karol 1963), bağırgankuşlar, bağırankuşlar, bağırıcılar
Diacromyodi, Passeres Diacromyodae [: Suboscines + Oscines]ses kasları eşit dizililer, ses-kasları-eşit-dizililer (Karol 1963)
Suboscines [: Menuridae]yalancı-ötücüler (Karol 1963)
Oscines [: diğerleri]öz-ötücüler (Karol 1963), özötücüler (KaracanOxford 1985), asıl ötücükuşlar, ötücükuşlar

yeni sınıflandırma

Acanthisittidae, Xenicidaeyenizelandaçitkuşugiller, yenizelandaçalıkuşugiller, yenizelandaçalıkuşları
Acanthisitta chloris
Xenicus lyalli, Traversia lyalliStephen Adası çitkuşu
Eupasseres [oscines and suboscines]
Tyranni [suboscines]
Eurylaimides
Eurylaimoidea, Eurylaimigenişgagalılar, genişgaglımsılar
Philepittidaemadagaskarpittasıgiller, loblu pitaslar, asitigiller
Philepitta castaneaMadagaskar pittası, filepitta, adi filepitta
Eurylaimidae [sensu lato : incl. Smithornithinae, Calyptomeninae]genişgagalıgiller (KaracanOxford 1985), geniş-gagalıgiller (Karol 1963), genişaağızlılar
spp.genişgaga
Eurylaimidae [sensu stricto : excl. Smithornithinae, Calyptomeninae]
Pseudocalyptomena graueriAfrika genişgagası
Cymbirhynchus macrorhynchossiyah ve kırmızı renklı genişgaga
Sapayoaidae
Sapayoa aenigma
Smithornithidae, Smithornithinae [of Eurylaimidae]
Smithornis capensisAfrika adi genişgagası
Calyptomenidae, Calyptomeninae [of Eurylaimidae]
Calyptomena viridisyeşil geniş-gaga (Karol 1963)
Pittidaepittagiller (KaracanOxford 1985), pitaslar
Erythropitta kochi, Pitta kochibıyıklı pita (CITES 1994)
Hydrornis gurneyi, Pitta gurneyiGurney pitası (CITES 1994)
Hydrornis guajanus, Pitta guajanaçizgili pita (CITES 1994), şeritli pitta, mavikuyruklu pitta
Pitta angolensisAngola pittası, mücevher ardıç
Pitta reichenowiyeşilgöğüslü pitta
Pitta brachyuraHint pitası (CITES 1994), mavikanatlı pitta
Pitta megarhynchaManglar pitası (CITES 1994)
Pitta moluccensismavi kanatlı pita (CITES 1994)
Pitta nymphaperi pita (CITES 1994)
Pitta steeriiSteere pittası
Pitta eleganssüslü pita (CITES 1994)
Pitta superbaharika pitta
Tyrannoideatiranımsılar, tiranlar
Pipridaemonogiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), manakingiller, iplikkuşları
Masius gutturalis, Corapipo gutturalisakgerdanlı manakin
Chiroxiphia galeata, Antilophia galeatamiğferli mono
Chiroxiphia caudatauzunkuyruklu manakin
Chiroxiphia pareolamavisırtlı manakin, mavitepeli manakin (?)
Chiroxiphia lanceolatamızrakkuyruklu mono
Manacus manacusmono (Karol 1963), mono kuşu, manakin
Manacus candeibeyazenseli mono
Manacus vitellinusaltınyakalı manakin, Gould monosu
Ceratopipra mentalis, Pipra mentalis – kırmızı başlı mono
Cotingidaekontingagiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), kotingide
Rupicolinae
Rupicolakaya horozu, kayalık horozu, kayatavuğu
Rupicola peruvianus, Rupicola peruvianaAnd kaya tavuğu (CITES 1994), Peru kotingası, kızıl kayahorozu
Rupicola rupicolanarçiçeği kotinga (Karol 1963), Guyana kaya tavuğu (CITES 1994), turuncu kotinga
Phoenicircus carnifexkırmızı kotinga
Phytotominae, Phytotomidaebitkikesengiller, bitki-kesengiller (Karol 1963 [Phytotomidae]), bitkikeseğengiller, tırpankuşugiller
Phytotoma raraŞili bitkikesen kuşu, Şili bitki-kesen kuşu (Karol 1963)
Cotinginae
Haematoderus militariskırmızı yemiş kargası
Cephalopterusşemsiyekuşu, sorguçlu kotinga, sefalopter kuşu
Cephalopterus glabricolliskırmızısakallı şemsiyekuşu
Cephalopterus penduligeruzunsakallı şemsiyekuşu, kravatlı şemsiye kuşu (CITES 1994)
Cephalopterus ornatussüslü şemsiyekuşu, süslü kotinga, şemsiyekuşu, şemsiye kuşu (CITES 1994)
Perissocephalus tricolorkapüsin keşişkuşu, kapuçin kuşu
Lipaugus vociferanspiha, bağıran piha, adi gri kotinga
Procniasçankuşu, araponga
Procnias tricarunculatus, Procnias tricarunculatasarkıketli çankuşu
Procnias albus, Procnias alba
Cotinga cayana, Ampelis cayanabenekli kotinga
Cotinga amabilismavi kotinga (CITES 1994)
Cotinga ridgwayiturkuvaz kotinga (CITES 1994)
Cotinga nattereriimavi kotinga (CITES 1994)
Cotinga cotingamor göğüslü kotinga (CITES 1994)
Cotinga maculatabenekli kotinga (CITES 1994)
Carpodectes nitidushayalet kotinga
Xipholena punicea; Xipholena pompadurabordo kotinga (CITES 1994), şarap rengi kotinga (Karol 1963 [Xipholena pompadura]), pompadour kotingası, pompadour gevezesi
Xipholena atropurpureaak kanatlı kotinga (CITES 1994)
Xipholena lamellipennisak kuyruklu kotinga (CITES 1994)
Oxyruncidaekeskingagalıgiller
Oxyruncus cristatuskeskingaga, keskingagalı
Onychorhynchidae
Onychorhynchus coronatustaçlı tiran
Tityridae
Tityra semifasciatamaskeli titira
Tityra cayanakarakuyruklu titira
Tityra inquisitorkaratepeli titira
Pachyramphusbekard
Pachyramphus polychopterusbeyazkanatlı bekard
Pachyramphus aglaiaepembeboyunlu bekard, alboyunlu kotinga
Pipritidae
Platyrinchidae
Tachurididae
Tachuris rubrigastra
Rhynchocyclidae or Pipromorphidae
Tyrannidaetirangiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), tiranlar, tiransinekkapanıgiller, tiranide
spp.tiran, tiran sinekkapan, tiran sinekkapanı, kralkuş, kralkuşu, zorba sinekkuşu, Yenidünya sinekkapanı, Amerika sinekkapanı, Amerikan sinekkapanı, Amerikan sinekkuşu
Attila cinnamomeustarçınrenkli attila
Myiarchus crinitustepeli tiran, büyüksorguçlu sinekyutan, büyükibikli sinekkuşu
Pitangus sulphuratus, Tyrannus sulphuratusbentevi, bentivi
Tyrannus verticalisbatı kralkuşu
Tyrannus tyrannusdoğu kralkuşu, kral kuş (Karol 1963; KaracanOxford 1985), hükümdarkuşu, arıkuşu
SYN
Tyrannus carolinensisKarolina tiranı, Karolin tiranı (Karol 1963), kralkuş
Tyrannus forficatus, Muscicapa forficatamakaskuyruklu tiran, makaskuyruklu sinekkuşu, makaskuyruklu böcekçil, çatalkuyruklu kralkuş
Pyrocephalus rubinusal tiran, al sinekkuşu
Sayornis phoebefibi tiranı (Boyla 2001)
Empidonax virescensyeşil tiran (Boyla 2001)
Furnarioidea, Tracheophonae
Melanopareiidae
Melanopareia maximilianialaca karıncaçıtkuşu
Conopophagidaeant-incirkuşugiller
Conopophaga (İng. gnateater, eskiden: ant-pipit)sivrisinekkapan, sinekyiyen, ant-incirkuşu
Conopophaga melanogasterkarakarınlı sinekyiyen
Thamnophilidaekarıncakuşugiller, ant-kuşugiller
(antbird) spp.karıncakuşu
(antwren) spp. – karıncaçıtkuşu
(antshrike) spp.karıncaörümcekkuşu
Microrhopias quixensisAmazon karıncaçıtkuşu
Thamnophilus doliatusbeyazçizgili karıncaörümcekkuşu
Pyriglenaateşgöz
Pyriglena leucopterabeyazkanatlı ateşgöz, ateşgöz (Karol 1963)
Pithys albifronsbeyazyüzlü karıncakuşu
Grallariidae
(antpitta) spp.karınca-pittası
Hylopezus maculariusbenekli karıncakuşu, benekli karıncaardıcı
Grallaria squamigeraondüleli karıncapittası
Grallaria rufocinereaikirenkli karıncakuşu
Rhinocryptidae, Pteroptochidaetapakulogiller, küçükburunlular
spp.tapakulo
Formicariidae [sensu latissimo : incl. Thamnophilidae, Grallariidae]karıncakuşugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), karıcayiyenkuşlar
Formicariidae [sensu lato : incl. Grallariidae]
Formicariidae [sensu strictissimo : Formicarius + Chamaeza]
(antthrush) spp.karıncaardıcı
Furnariidae [sensu lato : incl. Dendrocolaptidae]
Furnariidae [sensu stricto : excl. Dendrocolaptidae]çömlekçikuşugiller (KaracanOxford 1985), çömlekçi-kuşugiller (Karol 1963), çömlekçikuşları, fırınkuşugiller, fırın kuşları (Kuru 1987)
Dendrocolaptinae or Dendrocolaptidaeağaçtırmaşıkkuşugiller
Dendrocolaptes certhiaağaç tırmaşıkkuşu, odunkesici
Campylorhamphusorakgaga, tırpangaga
Campylorhamphus trochilirostriskızılgagalı orakgaga, kırmızıgagalı tırpangaga
Furnariinae
Furnarius leucopusgerçek çömlekçikuşu
Furnarius rufusçömlekçi kuşu (Karol 1963), kızıl çömlekçikuşu (KaracanOxford 1985), kızıl kahverengi çömlekçikuşu, pas renkli çömlekçikuşu (KaracanOxford 1985), ocakkuşu, fırınkuşu, furunkuşu
Phleocryptes melanopsbataklık çömlekçikuşu
Upucerthia dumetariatoprak tırmaşıkkuşu
Anabacerthia striaticollisçizgiligöğüslü çömlekçikuşu
Asthenes hudsoniHudson çömlekçikuşu
Synallaxis erythrothoraxpasböğürlü iğne kuyruklu (Karakaya 2012)
Passeri
Menurida, Menuroidealirkuşları, lirkuşumsular
Menuridaelir-kuşugiller (Karol 1963), lirkuşugiller (KaracanOxford 1985), lirkuyruklular, lierkuyruklular
Menura albertiAlbert lirkuşu
Menura novaehollandiae; Menura superbalir kuşu (Karol 1963), lirkuşu (KaracanOxford 1985), görkemli lirkuşu, rebapkuşu, harpkuşu, harp, şelyakkuşu, şalyakkuşu, şilyakkuşu, Avustralya karatavuğu
Atrichornithidaefundalıkkuşugiller, çalıkuşları
spp.bükkuşu, fundalıkkuşu, çalılıkkuşu, çalıkuşu, Avustralya çalıkuşu, çalı kukumavı (CITES 1994)
Atrichornis rufescenspasrenkli bükkuşu, kızılca çalı kukumavı (CITES 1994)
Atrichornis clamosusgürültücü bükkuşu, gürültücü kuşu, gürültülü çalılıkkuşu, çalı kukumavı (CITES 1994)
Climacterida
Climacteridaeavustralyatırmaşıkkuşugiller
Ptilonorhynchidaeçardakkuşugiller, beşikkuşugiller, tüylügagalılar
Ailuroedinae
Ailuroeduskedikuşu
Ptilonorhynchinae
spp.çardakkuşu, çardak kuşu, beşikkuşu, kameriyekuşu, tünelkuşu
Scenopoeetes dentirostrisdiş gagalı kedi kuşu (Karakaya 2012)
Amblyornis subalarisportakalrengi sorguçlu bahçıvankuşu
Amblyornis newtoniana, Prionodura newtonianaaltın çardakkuşu
Amblyornis inornata, Amblyornis inornatusbahçıvan çardakkuşu (Karakaya 2012), bahçıvankuşu, bahçıvankuş, bahçevankuşu, ibiksiz bahçıvankuşu, tepeliksiz bahçıvankuşu, çardakkuşu
Sericulus chrysocephalusnaipkuşu
Ptilonorhynchus violaceusipekli çardakkuşu, ipekli çardak kuşu (Karol 1963), ipek çardakkuşu, nakışçı çardakkuşu (Karakaya 2012), atlaskuşu, seten çardakkuşu, setenkanatlı
Chlamydera maculatabenekli çardakkuşu, beşikkuşu
Meliphagida
Maluridaeperiçitkuşugiller, Avustralya ispinozları
Malurus cyaneusmaluro, peri çitkuşu, Avustralya çitkuşu, Avustralya çıtkuşu, Avustralya ötleğeni, Avustralya ispinozu
Dasyornithidae
Dasyornis brachypteruskahverengi sinekkapan (CITES 1994)
Dasyornis longirostrisuzungaga sinekkapan (CITES 1994)
Dasyornis broadbentikızıl sinekkapan (CITES 1994)
Pardalotidae (sensu lato : incl. Acanthizidae)
Pardalotidae (sensu stricto)elmaskuşugiller, pardalotgiller
Pardalotus punctatuselmaskuşu (Karol 1963), Avustralya elmaskuşu
Acanthizidae avustralyaötleğenigiller
Meliphagidaebalcıgiller (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), Avustralya balcıgilleri, balkuşugiller, balkuşları, balyiyengiller, balyiyenler
spp.balcıgil, balcıkuş, balkuşu, balyiyen
Myzinae
Philemoninae
Phylidonyrini
Lichmera indistinctakahverengi balyiyen
Melithreptini
Philemonini
Myzomelini
Myzomela erythrocephalakırmızıbaşlı balkuşu
Myzomela sanguinolentakızıl balkuşu, kankuşu
Gliciphilinae
Acanthorhynchini
Prosthemaderini
Prosthemadera novaeseelandiaetui (Karol 1963), Yeni Zelanda tuisi, vaızcı kuş, rahip kuş, keşiş kuşu § ˂ İng. tui ˂ Maorice tūī
Anthornis melanuraantornis
Gliciphilini
Epthianurini or Epthianuridae – avustralyataşkuşugiller
Meliphaginae – "honeyeaters, wattlebirds, miners"
Meliphagini
Acanthochaeraakantoker, akantokera
Anthochaera paradoxasarı hotoz kuşu (ArkınHayAns 1980)
Lichenostomus melanops
Lichenostomus melanops melanopssarı sorguçlu bal kuşu (CITES 1994)
Lichenostomus melanops cassidixsorguçlu bal kuşu (CITES 1994)
Manorina melanophrysçankuşu
Manorina melanocephalamadenci
Orthonychida
Orthonychidaekütükkoşucusugiller
Pomatostomidae
Corvida
Mohouoidea
Mohouidae
Orioloidea
Oreoicidae
Falcunculidae
Cinclosomatidae
Pachycephalidaeıslıkçıkuşgiller (KaracanOxford 1985), ıslıkçıkuşugiller, kalınbaşlıgiller
ColluricinclaAvustralya saksağanı (İzmirli 1948)
Pachycephala pectoralisaltın ıslıkçıkuş (KaracanOxford 1985)
Pachycephala rufiventrisekong
Eulacestomatidae
Oriolidaesarıasmagiller (KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), sarı-asmagiller (Karol 1963), sarı asmagiller (Baran & Yılmaz 1984), sarasmalar (Boyla 2001), sarı asmalar (Kuru 1987), gerçeksarıasmalar, Eskidünya sarıasmaları
Sphecotheresincirkuşu
Mimeta sagittata, Oriolus sagittatusyeşilsırtlı sarıasma
Xanthonotus albiloris, Oriolus albilorisgöz ile gaga arasındaki bölgesi beyaz sarıasma
Xanthonotus isabellae, Oriolus isabellaeİsabella sarıasması
Analcipus mellianus, Oriolus mellianusbozasma
Oriolus chinensissiyah enseli sarıasma
Oriolus oriolussarıasma (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), sarı-asma (Karol 1963), sarı asma (Kosswig 1947; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), sarıasma kuşu (KaracanOxford 1985), sarı asma kuşu (Oğurlu 1988), bayağı sarıasma, Avrupa sarıasması, asmasarı*, asmasarısı*, altın asmakuşu, altın sarıcık, sarıcık, sarılık*, sarıkuş*, sarıbülbül*, sarıkandil*, sarısandal*, sandalkuşu, incirkuşu
Oriolus kundoomango kuşu
Paramythiidae
Psophodidae
Psophodes olivaceusarabacı kuş
Pteruthiidae
Vireonidaevireogiller, vireolar (Boyla 2001), yaprakbağırtlakları
spp.vireo, yaprak bağırtlağı
Vireo philadelphicusFiladelfiya vireosu (Boyla 2001)
Vireo olivaceuskızıl gözlü vireo, kırmızı gözlü vireo (Boyla 2001)
Vireo flavifronssarı gerdanlı vireo (Boyla 2001)
Cyclarhisbiber örümcekkuşu
Cyclarhis gujanensiskahverengisırtlı örümcekkuşu
Neosittoidea
Neosittidae
Daphoenositta, NeosittaAvustralya ağaç-koşarı
Malaconotoidea
Campephagidaetırtılyiyengiller, tırtıl-yiyengiller (Karol 1963), guguksuörümcekkuşugiller, dikenlikuşlar
spp.tırtılyiyen, tırtılyiyenkuş, guguksu örümcekkuşu, guguk örümcekkuşu, guguk çekirgekuşu
Pericrocotus ethologusuzunkuyruklu tırtılyiyen
Pericrocotus flammeusbüyük tırtılyiyen, büyük tırtılyiyenkuş, büyük tırtıl-yiyen kuş (Karol 1963)
Pericrocotus roseusbüyük tırtılyiyenkuş
Lobotosloplu tırtılyiyenkuş (?)
Campephaga flava; Campephaga sulphurata
Rhagologidae
Artamidae [sensu lato : incl. Cracticidae]
Artaminae, Artamidae [sensu stricto]ormankırlangıcıgiller (KaracanOxford 1985), bağırtlakkırlangıçlar
Artamusorman kırlangıcı, ağaç kırlangıcı, Avustralya kırlangıcı, bağırtlak kırlangıç
Artamus fuscuskahverengi ormankırlangıcı
Artamus personatusmaskeli ormankırlangıcı
Cracticinae, Cracticidaeavustralyasaksağanıgiller (KaracanOxford 1985), çıngıraksaksağanıgiller, kavalkuşları
Strepera graculinakuravong, Avustralya saksağanı, çalarsaat
Cracticuskasapkuşlar (KaracanOxford 1985), kasapkuşu, kasapkuş, Avustralya kasapkuşu
Cracticus tibicen, Gymnorhina tibicençıngırak saksağanı, çıngıraklı saksağan, çan saksağanı, karasırtlı çıngıraksaksağanı, çalgıcı saksağan, çalgıcı karga, Avustralya saksağanı, flütkuşu, kavalkuşu
Cracticus tibicen dorsalis, Gymnorhina tibicen dorsalisbatı çıngıraksaksağanı
Cracticus tibicen hypoleuca, Gymnorhina tibicen hypoleucaaksırtlı çıngıraksaksağanı, Avustralya saksağanı (ArkınHayAns 1980 [for Gymnorhina hypoleuca])
Cracticus torquatusboz kasapkuşu
Machaerirhynchidae
Aegithinidae
Aegithina tiphiaiora, yaprakkuşu
Pityriaseidaeborneoörümcekkuşugiller
Pityriasis gymnocephalaöfkeli örümcekkuşu
Malaconotidaeormanörümcekkuşugiller, çalıörümcekkuşları
spp.çalı örümcekkuşu, çalı çekirgekuşu, orman örümcekkuşu, gladyatör kuşu, gladyatör
Nilaus aferbrubru örümcekkuşu
Tchagra senegalaSenegal çagrası (Boyla 2001)
Telophorustelefon kuşu (İzmirli 1949 [Lat. Telephonus, Fr. le téléphone])
Telophorus cruentus or Rhodophoneus cruentusal göğüslü örümcekkuşu
Telophorus viridis quadricolor, Telophorus quadricolor, Chlorophoneus quadricolordörtrenkli çalıçekirgekuşu
Chlorophoneus multicolorçokrenkli çalıçekirgekuşu
Laniariusçansesli çekirgekuşu, çankuşu, gonolek
Laniarius barbarusBerberi çekirgekuşu
Laniarius erythrogasterAfrikalı karabaş
Laniarius aethiopicusHabeşistan örümcekkuşu, aldöşlü örümcekkuşu
Platysteiridae
Vangidaevangagiller
Prionopinae, Prionopidaebaşlıklıörümcekkuşugiller, miğferli örümcekkuşugiller, miğferliörümcekkuşları, ormanörümcekkuşları, gözlüklübağırtlaklar
Prionops plumatus; Prionops poliocephalusbeyaz miğferli örümcekkuşu
Vanginaevangaörümcekkuşugiller, mavi bağırtlaklar
Calicalicus madagascariensiskızılkuyruklu vanga
Cyanolanius madagascarinusmavi vanga
Vangavanga, vanga örümcekkuşu, Madagaskar saksağanı (İzmirli 1949), mavi bağırtlak
Vanga curvirostriskancagagalı vanga, çengelgagalı vanga
Euryceros prevostiimiğferkuşu
Falculea palliataorakgaga
Corvoidea
Dicruridaedrongogiller
spp.drongo, kral karga, arı kralı
Edolius adsimilis or Dicrurus adsimilis Afrika drongosu, çatalkuyruklu böcekkuşu
Edolius macrocercus or Dicrurus macrocercus kara drongo
Dicrurus paradiseusraketkuyruklu drongo, flamalı drongo
Lamproliidae
Rhipiduridae, Rhipidurinaeyelpazekuyruklusinekkapangiller
spp.yelpazekuyruklu, yelpazekuyruklu sinekkapan
Cyanonympha cyaniceps, Rhipidura cyanicepsmavi yelpazekuyruklu
Ifritidae
Melampittidae
Corcoracidae or Struthideidaeavustralyaçamuryuvalısıgiller
Paradisaeidaecennetkuşugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), cennetkuşları, cennet kuşları (Kuru 1987)
spp.cennetkuşu, cennet kuşu (İzmirli 1948, 1949; Duran 1958), tanrıkuşu, devletkuşu, hüma
Phonygamminae
Lycocorax pyrrhopteruscennetkargası, ipekli karga
Manucodia comriimanükot kuşu
Paradisaeinaecennetkuşları
Pteridophora albertigökbayraklı cennetkuşu, gök-bayraklı cennet kuşu (Karol 1963), bayraklı cennetkuşu, bayrakkuşu, Prens Albert cennet kuşu (CITES 1994), Sakson cennetkuşu, Saksonya Kralı cennetkuşu, kral cennetkuşu, piteridofor kuşu
Parotiabayrakkuşu
Parotia carolaeCarola cennet kuşu (CITES 1994)
Parotia sefilata; Parotia sexpennisaltıtelli cennetkuşu, altıtüylü cennetkuşu, altı ok kuşu (İzmirli 1949 [Parotia sexsetacea])
Seleucidis melanoleucus; Seleucides ignotusonikitelli cennetkuşu, oniki-telli cennet kuşu (Karol 1963),
SYN
Seleucides nigersiyah seleucides
SYN
Seleucides albabeyaz seleucides
Drepanornis albertisiorakkuşu
Semioptera wallaciiWallace cennetkuşu, yarıkanat cennetkuşu
Lophorina; Ptiloristüfekkuşu
Lophorina superbaşahane cennetkuşu, mağrur cennet kuşu (CITES 1994)
Lophorina superba minor, Lophorina minorküçük cennetkuşu, küçük lophorhina
"Epimachinae"pusatlılar
Loboparadisaea & Cnemophilus → bkz. 5. sayfada: Cnemophilidae
Epimachusorakgagalı cennetkuşu, orak gaga cennet kuşu, epimahus
Epimachus fastuosussiyah orak gaga cennet kuşu, orak gaga siyah cennet kuşu ᴀᴛ (CITES 1994)
SYN
Falcinellus striatusçizgili falcinellus
Epimachus meyerikahverengi orak gaga cennet kuşu, orak gaga kahverengi cennet kuşu ᴀᴛ (CITES 1994), Meyer cennetkuşu
Paradigalla
, Paradigalluscennettavuğu
Astrapia nigracennetsaksağanı, saksağan cennetkuşu, uzunkuyruklu cennetkuşu, Arfak siyah gerdanlı cennet kuşu (CITES 1994)
Astrapia splendidissimaparlak cennet kuşu (CITES 1994)
Astrapia rothschildiHuon cennet kuşu (CITES 1994)
Astrapia mayerikurdelekuyruklu cennetkuşu, kurdele kuyruklu astrapya cennet kuşu (CITES 1994)
Astrapia stephaniaePrenses Stephanie cennetkuşu, Prenses Stephanie cennet kuşu (CITES 1994), Prens Stephania cennetkuşu, Prens Stephan cennetkuşu
Cicinnurus regiuskral cennetkuşu, kral cennet kuşu (Karol 1963; CITES 1994), kıral cennetkuşu, şah cenntkuşu, şah cennet kuşu (İzmirli 1949 [Manicodia, Syn. Cicinnuris regius])
Diphyllodes respublica, Cicinnurus respublicacumhuriyetçi cennetkuşu, cumhuriyet cennetkuşu, mavitepeli cennetkuşu, mavi tepeli cennet kuşu (CITES 1994), Wilson cennetkuşu
Diphyllodes magnificus, Cicinnurus magnificusmuhteşem cennetkuşu, ihtişamlı cennetkuşu, görkemli cennetkuşu, büyük cennetkuşu, büyük cennet kuşu (CITES 1994), ikitelli cennetkuşu
Paradisaeacennet kuşu (İzmirli 1949)
Paradisaea rudolphi, Paradisornis rudolphigök cennetkuşu, mavi cennetkuşu, mavi cennet kuşu (CITES 1994), Arşidük Rudolf cennetkuşu
Paradisaea guilielmikral cennet kuşu (CITES 1994)
Paradisaea rubrakızıl cennetkuşu, kızıl cennet kuşu (CITES 1994), kırmızı cennetkuşu, kırmızı cennet kuşu (Karol 1963)
Paradisaea decoraGoldie cennet kuşu (CITES 1994), süslü cennetkuşu
Paradisaea minor; Paradisaea papuanaküçük cennetkuşu, küçük cennet kuşu (Karol 1963; CITES 1994), küçük zümrüt
Paradisaea apodabüyük cennetkuşu, büyük cennet kuşu (Karol 1963; CITES 1994), büyük zümrüt, ayaksız cennetkuşu
Paradisaea raggianaRaggiana cennetkuşu, Raggiana cennet kuşu (CITES 1994), kırmızıtüylü cennetkuşu
Monarchidaemutlaksinekkapangiller
Terpsiphoninae
Hypothymis azurea, Monarcha azureahakan sinekkapanı
Terpsiphone
Terpsiphone paradisi [sensu lato]cennet sinekkapanı, cennet sinekçili
Terpsiphone paradisi [sensu stricto]Hindistan cennetsinekkapanı
Monarchinae
Grallinidae [SYN of Monarchinae]çamuryuvalıgiller
Grallina cyanoleucaAvustralya örümcekkuşu
Monarcha sandwichensis, Chasiempis sandwichensisHawaii elepaio'su
Laniidaeörümcekkuşugiller (KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), örümcek-kuşugiller (Karol 1963), örümcek kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), örümcekkuşları (Boyla 2001), örümcek kuşları (Kuru 1987), çekirgekuşugiller (Gözcelioğlu 2002), çekirgekuşları, boğangiller
SYN
Laniinaegerçekörümcekkuşugiller, gerçekörümcekkuşları, gerçekçekirgekuşları
spp.örümcekkuşu, örümcek kuşu, çekirgekuşu, çekirge kuşu, arıkuşu, cırlayık*, cılleyik*, cırlavuk*, çırlavuk*, cırlak, cırlık*, çağırtkan, bağırtlak, yalancı saksağan, kasapkuş, kasapkuşu, boğan
Eurocephalus anguitimensbeyaztaçlı örümcekkuşu
Neofiscus cabanisi or Lanius cabanisiuzunkuyruklu kuş
Corvinella corvinauzunkuyruklu örümcekkuşu
Urolestes melanoleucus or Corvinella melanoleucasaksağan örümcekkuşu
Lanius nubicusalaca örümcekkuşu (Gözcelioğlu 2002), alaca örümcek kuşu, maskeli örümcekkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), maskeli örümcek kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), maskeli çekirgekuşu, maskeli çekirge kuşu (Kiziroğlu 1987), maskeli boğan, sakar örümcekkuşu (Somçağ 1982/3/4), sakar çekirgekuşu
Lanius excubitor; Lanius majorbüyük örümcekkuşu (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), büyük örümcek kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), büyük çekirgekuşu, büyük çekirge kuşu (Kiziroğlu 1987), büyük boğan (KaracanOxford 1985), yırtıcı boğan, cırlayık, alaca sığırcık, ala sığırcık, ala karga, alaca tavuk, çobanaldatan
Lanius ludovicianusahmak örümcekkuşu
Lanius meridionalisbozkır örümcekkuşu
Lanius excubitoroidesgri sırtlı örümcekkuşu, Afrika örümcekkuşu
Lanius senatorkızılbaşlı örümcekkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002 [Kızlbaşlı]; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kızıl-başlı örümcek kuşu (Karol 1963), kızıl başlı örümcekkuşu (Boyla 2001), kızıl başlı örümcek kuşu (Baran & Yılmaz 1984), kızıl başlı çekirge kuşu (Kiziroğlu 1987), kızıl kafalı örümcekkuşu, kırmızı başlı örümcekkuşu, kırmızı başlı örümcek kuşu (Kuru 1987), pasbaş örümcekkuşu (Somçağ 1982/3/4), pasbaş çekirgekuşu, dokuzboğan çᴠʀ [˂ Alm. Neuntöter]
Lanius minorkaraalınlı örümcekkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), kara-alınlı örümcek kuşu (Karol 1963), kara alınlı örümcekkuşu (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), karaalınlı çekirgekuşu, kara alınlı çekirge kuşu (Kiziroğlu 1987), karaalınlı boğan, siyah alınlı örümcek kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), boz örümcekkuşu (Somçağ 1982/3/4), boz çekirgekuşu, küçük örümcekkuşu
Lanius collarissiyah-beyaz örümcekkuşu
Lanius vittatusküçük kara alınlı örümcekkuşu
Lanius isabellinuskızılkuyruklu örümcekkuşu (Gözcelioğlu 2002), kızıl kuyruklu örümcekkuşu (Boyla 2001), kızıl kuyruklu örümcek kuşu
Lanius colluriokızılsırtlı örümcekkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kızıl sırtlı örümcekkuşu (Boyla 2001; Özkoç 2012), kızıl sırtlı örümcek kuşu (Kuru 1987), kızılsırtlı çekirgekuşu, kırmızı-sırtlı örümcek kuşu (Karol 1963), kırmızı sırtlı örümcek kuşu (Baran & Yılmaz 1984), kırmızı sırtlı örümcekkuşu (KaracanOxford 1985), kırmızı sırtlı çekirgekuşu, kırmızı sırtlı boğan (KaracanOxford 1985), kırmızı örümcekkuşu, örümcekkuşu (Somçağ 1982/3/4), çekirge kuşu (Kiziroğlu 1987), bayağı çekirgekuşu
Lanius schachuzunkuyruklu örümcekkuşu (Gözcelioğlu 2002), uzun kuyruklu örümcekkuşu (Boyla 2001), uzun kuyruklu örümcek kuşu
Lanius cristatuskahverengi örümcekkuşu (Boyla 2001)
Corvidaekargagiller (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002) kargalar (Kuru 1987), karga ailesi, kuzgungiller (Gözcelioğlu 2002)
spp.karga*, cula*, cüla*, çula kuşu*, culak*, cularğa*, culha kuşu*, culka kuşu*, cırlak*, çırtlak*, bidercik*, bağrıkara
Pyrrhocoracinae
Pyrrhocorax, Coracia
Pyrrhocorax pyrrhocoraxkızılgagalı dağkargası (Gözcelioğlu 2002), kızıl gagalı dağkargası, kızılgagalı dağ kargası (Akçakaya & Bilgin 1986), kızılgaga dağ kargası, kırmızı-gagalı dağ kargası (Karol 1963), kırmızı gagalı dağ kargası (Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987; Boyla 2001), kızılca dağ kargası, kızılca karga, kızıl karga, kazmalı dağ kargası (Somçağ 1982/3/4), burnukızıl*, kaya kuzgunu, Alp kargası, kırmızı ayaklı dağ kargası
Pyrrhocorax graculussarıgagalı dağkargası (Gözcelioğlu 2002), sarı gagalı dağkargası, sarıgagalı dağ kargası (Akçakaya & Bilgin 1986), sarı-gagalı dağ kargası (Karol 1963; Boyla 2001), sarı gagalı dağ kargası (Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), sarıgaga dağ kargası, sarıburun dağ kargası (Somçağ 1982/3/4), Alp Dağları alaca kargası, İngiliz alaca kargası
Crypsirininae
Crypsirina temiaraket kuyruklu saksağan
Dendrocitta vagabunda; Dendrocitta rufaağaç saksağanı, gezgin saksağan, gezgin kuzgun
Cissinae
Cissa chinensisÇin mavi saksağanı, mavi Çin saksağanı ᴀᴛ, Çin saksağanı, yeşil saksağan
Urocissamavi saksağan
Urocissa flavirostrissarı gagalı mavi saksağan
Urocissa erythrorhyncha
Urocissa erythroryncha occipitalis, Urocissa occipitalisHimalaya saksağanı
Perisoreinae
Cyanopica cyanusmavi kanatlı saksağan, mavi saksağan (Boyla 2001)
Perisoreus infaustusSibirya alakargası, Sibirya kestanekargası, Sibirya kargası (Boyla 2001), mukallit alakarga
Perisoreus internigransgri kestanekargası
Perisoreus canadensisKanada kestanekargası, Kanada kargası (İzmirli 1948 [Cractes])
Cyanocoracinae
Cyanolyca turcosa, Cyanocitta turcosaPeru alakargası
Cyanocitta stelleriSteller alakargası, Steller kestanekargası
Cyanocitta cristatamavi alakarga, mavi kestanekargası, mavi tüylü alakarga, mavi karga, mavi kuzgun, tepeli kestanekargası, Amerika mavi kargası, amerika alakargası, Yenidünya alakargası
Aphelocoma wollweberiMeksika alakargası
Aphelocoma coerulescensçalı alakargası, fundalık alakargası
Aphelocoma woodhouseiiWoodhouse alakargası
Aphelocoma insularisSanta Cruz alakargası
Cyanocorax
SYN
Xanthoura, Xanthurasarı kuyruk karga (İzmirli 1949)
Cyanocorax yncasyeşil alakarga
Cyanocorax yncas guatimalensis; Xanthoura guatemalensisGuatemala kargası
Corvinae
Garrulus glandariusbayağı alakarga, alakarga* (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), ala karga*, alaca karga*, alacagergen*, Avrupa alakargası, Avrupa kestanekargası, kestane kargası (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), ayrılık kargası (Kuru 1987), orman kargası, meşe kargası*, meşe kuşu*, palu kuşu*, pelitçi*, pölütçü, falak*, kel falak*, kör falak*, ala falak*, ala farlak*, alabarak*, kel karga*, alakabak*, alagabak*, alağabak*, alabaş*, alağabaş*, alağabış*, alagabış*, alakabış*, alakaşık*, alakişik*, alakise*, alakese*, alankese*, alakesa*, alafsa*, alibicik*, alibıccık*, alamemed*, ağaç aygırı*, çam aygırı*, çakincik*, soyga, zoyka*, kemaleç* § Topladığı meşe palamutlarını (= pelitleri), daha sonra yemek üzere, birer birer toprağa gömerek saklar.
Garrulus glandarius anatoliae
Garrulus glandarius corsicanusKorsika alakargası
Pica picasaksağan* (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), bayağı saksağan, adi saksağan, Avrupa saksağanı, tarla saksağanı, sarsağan*, sahsuvan*, saksıkan*, sağsıkan*, sakıskan*, cakcağan*, calağan*, cığcığik*, cebik*, cakak*, gacak*, gıcık*, kıjik* [krş. Kürtçe qıjqıjik], sağsak*, saksak*, saksa*, ala sakça*, ala saksağan*, ala cekceki*, ala çekçeki*, alaca karga*, ala karga*, gecele*, kecele*, kacele*, kaçkaç*, kaçkaça*, kaçkaçan*, kaskara*, çakal karga*, çalı kargası*, sabuncu kargası*, tavasapı*, saplıca karga*, saplı karga*, kazmalı*, keleker*, karrak*, kanber*, akko*
Pica nuttallisarıgagalı saksağan
Ptilostomus aferAfrika saksağanı
Podoces panderisaksaul alakargası, saksaval alakargası, yer alakargası, yer kargası, koşucu karga
Podoces pleskeiibibik kargası (Boyla 2001), hüthüt kargası
Nucifraga columbianaAmerika göknarkargası, Kuzey Amerika köknarkargası, Clark köknarkargası
Nucifraga caryocatactesköknar kargası (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), göknar kargası (Boyla 2001), köknar bakır kargası, Avrasya göknarkargası, Eskidünya köknarkargası, fındıkkıran, fındıkkuşu, cevizkıran, ceviz kargası, çam kargası
Coloeus monedula or Corvus monedulaküçük karga (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), cüce karga, bayağı karga, karga (Somçağ 1982/3/4), şehir kargası, ala karga, alaca karga, bayağı alaca karga, çan kargası, cak kargası*, sakça*, sahça*, zağça*, zakça*
Coloeus dauuricus or Corvus dauuricusalaca küçük karga (Boyla 2001)
Corvusasıl kargalar, karga (İzmirli 1948)
Corvus capensisKap kargası
Corvus frugilegusekin kargası (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985 [ferugilegus]; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), ekin kuzgunu, tahıl kargası, tohum kargası, gök karga, alaca karga, zağ
Corvus crassirostriskalıngagalı kuzgun
Corvus albicollisbeyaz boyunlu kuzgun, Afrika beyaz kuzgunu
Corvus coraxkuzgun (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), bayağı kuzgun, kuzgun karga, kara kuzgun, kara karga (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), karaca karga, kara zah*, zağ-ı siyah (eskice), gurab-ı esved (eskice), garap, garab, büyük karga (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), karga (KaracanOxford 1985 [kuzgun ismi ansiklopedide hiç geçmiyor; 176. sayfa: Ailenin örnek türü karga ya da kara karga (Corvus corax), ötücü kuşların en irilerindendir]), hamaz karga*, hamaz*, kolk kargası çᴠʀ [˂ Alm. Kolkrabe]
Corvus cryptoleucusAmerika beyaz boyunlu kuzgunu, Amerika beyaz kuzgunu
Corvus rhipiduruskısa kuyruklu kuzgun (Boyla 2001), yelpaze kuyruklu kuzgun
Corvus ruficollisçöl kuzgunu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kahverengi boyunlu kuzgun
Corvus albusgömlekli karga (Boyla 2001), alaca karga
Corvus brachyrhynchosAmerika kara kargası
Corvus corone [sensu lato : incl. cornix]leş kargası (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), gri karga (Kuru 1987) § Kaynaklarda "Corvus corone" ile kastedilen kuş bugün ayrı tür kabul edilen "Corvus corone cornix" alt türüdür ve bu basamaktaki Türkçe adların tamamına yakını gerçekte "cornix" içindir.
Corvus corone, Corvus corone coronekara leş kargası (Boyla 2001), Avrupa leş kargası
Corvus cornix, Corvus corone cornixleş kargası (Karol 1963; Kiziroğlu 1987; Özkoç 2012), gri leş kargası (Boyla 2001), gri karga, külrengi karga (Karol 1963), atkılı kuzgun, palanlı karga*, başlıklı karga, taçlı karga, bok kargası*, bok sakçası*, bok sahçası*, zağ, gavram*, gavran*, kartuk
Corvus splendens, Anomalocorax splendensHint kargası (Boyla 2001), ev kargası, ıspalandit kuzgunu (İzmirli 1948)
Corvus macrorhynchosiri gagalı karga
Corvus coronoidesAvustralya kuzgunu

önceki ← → sonraki