www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkçe Kuş Adları Tarama Sözlüğü
Turkish Names of Birds
by
Ümüt Çınar

başlangıç: Aralık 2016
bitiş: kaynaklara erişilip tarandıkça eklenecek
5

01 → Sᴛʀᴜᴛʜɪᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Rʜᴇɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀsᴜᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴛᴇʀʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴇᴘʏᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Dɪɴᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Lɪᴛʜᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Tɪɴᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀʟʟɪfᴏʀᴍᴇs Aɴsᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴏᴇɴɪᴄᴏᴘᴛᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅɪᴄɪᴘᴇᴅɪfᴏʀᴍᴇs Mᴇsɪᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Pᴛᴇʀᴏᴄʟɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟᴜᴍʙɪfᴏʀᴍᴇs

02 → Mᴜsᴏᴘʜᴀɢɪfᴏʀᴍᴇs Oᴛɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴜᴄᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀᴘʀɪᴍᴜʟɢɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛᴇᴀᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Nʏᴄᴛɪʙɪɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅᴀʀɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴏᴅɪfᴏʀᴍᴇs Oᴘɪsᴛʜᴏᴄᴏᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gʀᴜɪfᴏʀᴍᴇs Cʜᴀʀᴀᴅʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Eᴜʀʏᴘʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴀᴇᴛʜᴏɴᴛɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀᴠɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴘʜᴇɴɪsᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cɪᴄᴏɴɪɪfᴏʀᴍᴇs Pʀᴏᴄᴇʟʟᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Pʟᴀᴛᴀʟᴇɪfᴏʀᴍᴇs Pᴇʟᴇᴄᴀɴɪfᴏʀᴍᴇs Aʀᴅᴇɪfᴏʀᴍᴇs

03 → Cᴀᴛʜᴀʀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Aᴄᴄɪᴘɪᴛʀɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛʀɪɢɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟɪɪfᴏʀᴍᴇs Lᴇᴘᴛᴏsᴏᴍᴀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Tʀᴏɢᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Bᴜᴄᴇʀᴏᴛɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʀᴀᴄɪɪfᴏʀᴍᴇs Pɪᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀʀɪᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Fᴀʟᴄᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs

04 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs : Aᴄᴀɴᴛʜɪsɪᴛᴛɪ Tʏʀᴀɴɴɪ Pᴀssᴇʀɪ Mᴇɴᴜʀɪᴅᴀ Cʟɪᴍᴀᴄᴛᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟɪᴘʜᴀɢɪᴅᴀ Oʀᴛʜᴏɴʏᴄʜɪᴅᴀ Cᴏʀᴠɪᴅᴀ Mᴏʜᴏᴜᴏɪᴅᴇᴀ Oʀɪᴏʟoɪᴅᴇᴀ Nᴇosɪᴛᴛᴏɪᴅᴇᴀ Mᴀʟᴀᴄᴏɴᴏᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cᴏʀᴠᴏɪᴅᴇᴀ

05 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟᴀɴᴏᴄʜᴀʀɪᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cɴᴇᴍᴏᴘʜɪʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴀʟʟᴀᴇᴏɪᴅᴇᴀ Pɪᴄᴀᴛʜᴀʀᴛᴏɪᴅᴇᴀ Pᴀʀᴏɪᴅᴇᴀ Sʏʟᴠɪᴏɪᴅᴇᴀ Rᴇɢᴜʟᴏɪᴅᴇᴀ Bᴏᴍʙʏᴄɪʟʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴇʀᴛʜɪᴏɪᴅᴇᴀ Mᴜsᴄɪᴄᴀᴘᴏɪᴅᴇᴀ

06 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀoɪᴅᴇᴀ Dɪᴄᴀᴇɪᴅᴀᴇ Nᴇᴄᴛᴀʀɪɴɪɪᴅᴀᴇ Pʟᴏᴄᴇɪᴅᴀᴇ Esᴛʀɪʟᴅɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀɪᴅᴀᴇ Mᴏᴛᴀᴄɪʟʟɪᴅᴀᴇ Fʀɪɴɢɪʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀoɪᴅᴇᴀ Eᴍʙᴇʀɪzɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀᴇʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀɪᴅᴀᴇ Pᴀʀᴜʟɪᴅᴀᴇ Cᴀʀᴅɪɴᴀʟɪᴅᴀᴇ Tʜʀᴀᴜᴘɪᴅᴀᴇ

 
Passeriformes

Passerida
Melanocharitoidea
Melanocharitidae
Oedistoma pygmaeumcüce balcıgil (ArkınHayAns 1980)
Cnemophiloidea
Cnemophilidae
Loboparadisaea sericeaipek cennet kuşu (CITES 1994), altın-ipeksi cennetkuşu
Cnemophilus loriaeLoria cennetkuşu, Lorya cennet kuşu (CITES 1994)
Cnemophilus macgregoriioraktepeli cennetkuşu, orak sorguçlu cennet kuşu (CITES 1994), sarı sarkık etli cennetkuşu, MacGregor cennetkuşu
Callaeoidea
Notiomystidae
Callaeidaesarkıkgerdanlıgiller, loblukargalar, yenizelandaörgücükuşugiller
Callaeaskokako, kokakos, sarkıkgerdan kuşu, sarkıkgerdanlı karga, sarkıketli karga, loblu karga
Callaeas wilsoniNorth Island kokakosu
Callaeas cinereusSouth Island kokakosu
Philesturnuseyersırt, semerli, semer çizgili kuş
Philesturnus rufusater, Creadion carunculatus rufusater
Philesturnus carunculatus, Creadion carunculatus carunculatus
Heteralocha acutirostris, Neomorpha acutirostrishuia, huya
Petroicidae
Picathartoidea
Picathartidae
Picathartes gymnocephaluskel kaya tavuğu (CITES 1994)
Picathartes oreasgri boyunlu kaya tavuğu (CITES 1994)
Chaetopidae
Eupetidae
Paroidea
Stenostiridae
Elminia longicauda, Erannornis longicaudamavi sinekkapan
Hyliotidae
Remizidae, Remizinaeçulhakuşugiller, çulha kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), çulhakuşları (Boyla 2001), çulha kuşları (Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), penduline baştankaraları (ArkınHayAns 1980 [Remizinae]), penduline altfamilyası (ArkınHayAns 1980 [Remizinae])
Remiz pendulinusçulhakuşu (ArkınHayAns 1980; Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), çulha kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çulha (kuşçular arasında kısaltma olarak), bayağı çulhakuşu, bayağı çulha kuşu, adi çulhakuşu, kesekuşu, keseli baştankara, bardak kuşu*, bardakçı kuşu*, bardakçı*, bardakçın*, bardakçıl*
Panurus + Aegithalos + Remizyalancı baştankaralar (Boyla 2001)
Paridaebaştankaragiller (Karol 1963; ArkınHayAns 1980 [Aegithalinae ve Remizinae dahil]; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), baştankaralar (Kuru 1987; Boyla 2001)
SYN Parinaeasılbaştankaralar (ArkınHayAns 1980)
spp.baştankara, karabaştan* (?), karabaş kuşu, civcivikara*, cinkara*, iskete, arıkuşu, farekuşu, tit [˂ İng. tit]
Melanochlora sultaneasultanbaştankarası (ArkınHayAns 1980)
Periparus ater, Parus aterçam baştankarası (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), köknar baştankarası (Karol 1963), köknarbaştankarası (ArkınHayAns 1980), kara baştankara, kara tit, iskete, sarı yelve
Lophophanes cristatus, Parus cristatustepeli baştankara (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001), tepelibaştankara (ArkınHayAns 1980), tepelikli baştankara, tepeli iskete, kuğu isketesi, başı kabarık tüylü arıkuşu
Poecile lugubris, Parus lugubrisdağ baştankarası, kayalık baştankarası (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986), mahzun baştankara (Karol 1963; Kiziroğlu 1987), esmer baştankara (Baran & Yılmaz 1984), akyanaklı baştankara (Gözcelioğlu 2002), ak yanaklı baştankara (Boyla 2001)
Poecile lugubris anatoliae, Parus lugubris anatoliaeAnadolu baştankarası
Poecile palustris, Parus palustrisbataklık baştankarası (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), söğüt baştankarası (Akçakaya & Bilgin 1986), kayın baştankarası (Boyla 2001; Özkoç 2012)
Poecile montanus, Parus montanusdağ baştankarası (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001), söğüt baştankarası (Oğurlu 1988)
Poecile montanus borealis, Parus montanus borealis, Parus borealisKuzey Kutbu baştankarası
Poecile cinctus, Parus cinctusSibirya baştankarası (Boyla 2001)
Poecile atricapillus, Parus atricapilluskarabaş baştankara, karabaşlı baştankara, karatepeli baştankara, çikadii
Cyanistes caeruleus, Parus caeruleusmavi baştankara (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), büyük mavi baştankara, gök baştankara (Karol 1963; Akçakaya & Bilgin 1986), gökbaştankara (ArkınHayAns 1980), gökçe baştankara (Somçağ 1982/3/4), mavi arıkuşu, mavi tit, mavi iskete, mavikanatlı ispinoz, dağ isketesi, fanta, fanina
§ Mavi baştankaranın Latince adını Boyla 2001 yanlışlıkla "Parus cyaneus" olarak vermiş, dizinde ise doğrusunu Parus caeruleus olarak sıralamış. Parus cyanus (akça baştankara) türünden hemen sonra gelen Parus cyaneus (mavi baştankara) türündeki cyaneus yazımı üstteki cyanus yazımndan etkilenen bir göz kayıntısıdır.
Cyanistes cyanus, Parus cyanusakça baştankara (Boyla 2001)
Parus majorbüyük baştankara (KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), büyük arıkuşu, büyük tit, baştankara (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), bayağı baştankara, kömür baştankarası çᴠʀ [˂ Alm. Kohlmeise], Türk kanaryası, göçen
Parus major bokharensis, Parus bokharensisTürkistan baştankarası, Buhara baştankarası
Parus minor - Japon baştankarası
Sylvioidea
Nicatoridae
Panuridaebıyıklıbaştankaragiller, bıyıklı baştankaragiller, bıyıklı baştankaralar (Boyla 2001) § Dahil olabileceği diğer familyalara da bkz. → Paradoxornithidae & Timaliidae
Panurus biarmicus, Aegithalos biarmicusbıyıklı baştankara (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bıyıklıbaştankara (ArkınHayAns 1980), sakallı uzunkuyruk (Baran & Yılmaz 1984)
Alaudidaetoygargiller, toygarlar (Boyla 2001), tarlakuşugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), tarla kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), tarla kuşları (Kuru 1987)
spp.tarla kuşu (Kosswig 1947; Duran 1958), toygar
haymatloskaba cırık*
haymatlosmala cırık*
haymatlospusağan*, pusacan*, pusucak*
haymatlosküpeli çayırkuşu
haymatlosuzungerdanlı çayırkuşu
Alaemon alaudipesibibik toygarı (Boyla 2001), hüthüt toygarı, uzungagalı tarlakuşu, sirli kuşu [˂ Fr. sirli] (İzmirli 1948)
Ramphocoris clotbeykalıngagalı tarlakuşu, kalın gagalı toygar (Boyla 2001)
Ammomanes cincturaküçük çöl toygarı (Boyla 2001)
Ammomanes desertiçöl toygarı (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), çöl tarlakuşu, dörtçizgili tarlakuşu
Eremopterix, Pyrrhulaudaserçe toygarı, serçe tarlakuşu, ispinoz tarlakuşu
Eremopterix nigricepskara tepeli serçe toygarı (Boyla 2001)
Eremopterix signatusboyalı serçe toygarı
Eremopterix verticalisak enseli serçe toygarı (Boyla 2001 [sa. 375: ak enseli serçe toygası dizin: toygar, ak enseli serçe toygar])
Heteromiraframahmuzlu tarla kuşu (İzmirli 1949) § Ü.Ç: Celâleddin İzmirli [aynen aktarırsak: Macronix, Mahmuzlu tarla kuşu, Fr. alouette éperonnée, Alm. Die sporenlerche, Bio. Kap] üç farklı kuşu biraraya getirmiş. Fransızca alouette éperonnée (Chersomanes albofasciata) ile Almanca Spornlerchen (Heteromirafra = İng. long-clawed lark) farklı tarlakuşlarını belirtirken, Macronyx (İng. longclaw) Motacillidae familyasındandır. Yazarın Almancasından tercüme ettiği isimleri düşününce, "mahmuzlu tarla kuşu" adını en iyisi Heteromirafra olarak algılamak gerekir.
Mirafraçalı tarlakuşu, Afrika tarla kuşu (İzmirli 1949)
Mirafra chenianaötücü çalı tarlakuşu
Mirafra javanicaötücü çalı tarlakuşu (?)
Mirafra cantillansçalı toygarı
Mirafra cordofanicaKordofan toygarı
Eremophila alpestriskulaklı toygar (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kulaklı tarlakuşu, kulaklı tarla kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984 [Ü.Ç: 207. sayfada kulaklı tarlakuşu biçiminde geçiyor, fakat diğerleri hep tarla kuşu biçiminde ayrı yazılmış olduğuna göre, buradaki bitişik yazım baskı hatası olmalı]; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), boynuzlu tarlakuşu, ibikli tarlakuşu, Alp tarlakuşu, Alp toygarı, kar toygarı
Eremophila alpestris alpestris {Kuzey Amerika}
Eremophila alpestris flava {Kuzey Palearktik}kıyı tarlakuşu
Eremophila alpestris [penicillata] (: penicillata, kumerloevei, bicornis, balcanica)
Eremophila alpestris penicillata {Doğu Anadolu}gelinkuşu
Eremophila alpestris kumerloevei {Batı ve Orta Anadolu}
Eremophila alpestris bicornis {Lübnan, Suriye-İsrail sınırı, ?Toroslar}
Eremophila alpestris balcanica {Güney Balkanlar ve Yunanistan}
Eremophila bilophaçöl kulaklı toygarı (Boyla 2001), kulaklı çöl toygarı ᴀᴛ, Temminck kulaklı tarlakuşu
Calandrella cinerea [sensu lato]bozkır toygarı, külrengi tarlakuşu
Calandrella cinerea [sensu stricto] {Sahraaltı Afrika}kızıl tepeli toygar
Calandrella brachydactyla, Calandrella cinerea brachydactylabozkır toygarı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bozkır toygar kuşu (Kiziroğlu 1987), kısa parmak tarla kuşu (Baran & Yılmaz 1984), kısa-parmaklı tarla kuşu (Karol 1963), kısaparmaklı külrengi tarlakuşu
Calandrella brachydactyla hermonensis {Güney Anadolu}
Calandrella brachydactyla woltersi {Güney Anadolu: Amik Gölü, Gaziantep, Birecik}
Calandrella brachydactyla artemisiana {Anadolu}
Calandrella acutirostrisTibet toygarı (Boyla 2001)
Melanocorypha bimaculataküçük boğmaklı toygar (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), küçük boğmaklı tarlakuşu, doğu boğmaklı kuşu (Baran & Yılmaz 1984), dağ toygarı
Melanocorypha calandraboğmaklı toygar (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), boğmaklı tarlakuşu, boğmaklı tarla kuşu (Kiziroğlu 1987), boğmaklı-kuş (Karol 1963), boğmaklı kuş, boğmaklı kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), bomağlı kuş, oklağı toygarı, calandra tarlakuşu
Melanocorypha yeltoniensiskara toygar (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kara tarlakuşu, kara tarla kuşu (Karol 1963), negro tarlakuşu
Chersophilus dupontiDupont toygarı (Boyla 2001)
Eremalauda dunniArabistan toygarı (Boyla 2001)
Alaudala cheleensis or Calandrella cheleensisAsya kısaparmaklı toygarı (Gözcelioğlu 2002), Asya kısa parmaklı toygarı, tuzcul toygar
Alaudala cheleensis niethammeri or Calandrella rufescens niethammeri {Orta Anadolu}
Alaudala raytal or Calandrella raytalakça bozkır toygarı
Alaudala rufescens or Calandrella rufescens [sensu lato : incl. cheleensis]çorak toygarı (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), sessiz tarla kuşu (Baran & Yılmaz 1984), küçük bozkır toygarı (Somçağ 1982/3/4), küçük tarlakuşu, küçük tarla kuşu (Karol 1963)
Alaudala rufescens or Calandrella rufescens [sensu stricto : excl. cheleensis]çorak toygarı (Gözcelioğlu 2002)
Alaudala rufescens minor or Calandrella rufescens minor {Güney Anadolu}
Alaudala rufescens pseudobaetica or Calandrella rufescens pseudobaetica {Doğu Anadolu}
Lullula arboreaorman toygarı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), ağaç toygarı, ağaç tarlakuşu, ağaç tarla kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), ağaççıl tarlakuşu, ağaççıl tarla kuşu (Karol 1963), lulu tarla kuşu (İzmirli 1948), lülü kuşu, sülü kuşu, bayırkuşu, hayde
Alauda razaeRazo tarlakuşu
Alauda leucoptera or Melanocorypha leucopteraak kanatlı toygar (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001), akkanatlı toygar (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), akkanatlı tarlakuşu, ak-kanatlı tarla kuşu (Karol 1963), akkanat tarlakuşu, beyaz kanatlı tarla kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987)
Alauda arvensistarlakuşu* (KaracanOxford 1985; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), tarla kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), tarla toygarı (KaracanOxford 1985), Avrupa tarlakuşu, Avrupa çayırkuşu, adi Avrupa tarlakuşu, adi tarlakuşu, bayağı tarlakuşu, bayağı toygar, toygar* (Somçağ 1982/3/4; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), turgay, tarla serçesi, tarla bakalı*, tarla bakkalı*, tarlacın*, çayırkuşu, çekikkuşu, çekik*, doblin*, duranik*, çığırnık*, çırnık*, cığırcık*, cırıcık*, cıkcık*, cığcık*, corruk*, cırrık*, cırık*, cırkın*, cırıl*, cıhha*, cırtı*, cirtlik*, cırlak*, cillik*, cingek*, cıngıt*, bereşe*, adamaldadan kuşu*
Alauda arvensis cantarella {Orta ve Kuzey Anadolu}
Alauda arvensis armenica {Güneydoğu Anadolu}
Alauda gulgulaküçük tarlakuşu (Boyla 2001)
Galerida theklaThekla toygarı, Tekla toygarı (Boyla 2001) § Thekla Brehm (1833–1857)
Galerida cristatatepeli toygar (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), tepeli tarlakuşu, tepeli tarla kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), tepeli çayırkuşu, sivritepelikli tarlakuşu, sorguçlu tarlakuşu, hotozlu serçe, tepelikuş*, tipili*, tibili*, tibilli*, ibili*, ibilikuş*, dodibik*, duduibik*, gülibik*, gulübuk*, takkalı*, takkalıkuş*, tolaka*, torakel*, torakvel*, tongar*, tongaylı*, dongaylı*, donkaylı*, domkaylı*, tongayli*, dongeyli*, tongali*, tongili*, dogey*, doğiy*, dığdı*, dığılı*, dodalcin*, dodalik*, dodili*, dodilikuşu*, divdili*, divdilli*, dorahilli*, dorfil*, dobi*, bilbili*, cida bilbili*, cüda bülbülü*, coday*, codalı*, ciglaga*, cicigey*, cicige*, cicike*, ciçcili*, çoculu*, cicidan*, bakalak*, bakıldak*, kepişken*, kebeşken*, mamaylı*, manaylı*, maneli*, mangoy*, ala turgay
Galerida cristata meridionalis {Batı Anadolu}
Galerida cristata cypriaca {Kıbrıs}
Galerida cristata caucasica {Kuzey Anadolu}
Galerida cristata zion {Güney Anadolu}
Galerida cristata subtaurica {Orta Anadolu}
Macrosphenidae
Melocichla mentalisbıyıklı bülbül
Pnoepygidae
Acrocephalidae
Arundinax aedon or Acrocephalus aedonkalın gagalı kamışçın (Boyla 2001)
Hippolaismukallitler (Boyla 2001; Deniz 2009), mukallit, eğlence kuşu (İzmirli 1948)
§ Arapçada «taklit eden, taklitçi» anlamına gelen mukallid ( مُقَلّد ) sözünün bir kuş için kullanılması Arapçaya değil Türkçeye (Osmanlıcaya) özgüdür. Arapçada bu ve diğer Sylviidae [sensu lato] cinslerinden kuşlar hâzice ( هازِجَة ) ortak adıyla anılırlar. Aslı Arapçada -d ile bitse de Türkçede kural gereği -t sesine dönüşür; ünsüzle başlayan bir ek aldığında değişmeyen (mukallidler değil, mukallitler) bu -t son sesi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ise -d- iç sesine dönüşür (mukalliti değil, mukallidi). Bu dönüşme Arapça aslına dönüş değil, Türkçenin kendi kuralı gereğidir. Türkçede taklitçi sözü bazı kaynaklarda Mimidae familyasından alaycıkuşlar için kullanılıyor.
Iduna caligata or Hippolais caligataküçük mukallit (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), çalı mukallidi
Iduna pallida or Hippolais pallidaak mukallit (Karol 1963; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Deniz 2009; Özkoç 2012), beyaz mukallit (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), gri mukallit (Kiziroğlu 1987), dere ötleğeni (Somçağ 1982/3/4)
Hippolais languidadağ mukallidi (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), dağ mukalliti (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), dağ öteğeni, dağ ötleğeni (Somçağ 1982/3/4), gri mukallit (Baran & Yılmaz 1984), beyaz mukallit
Hippolais olivetorumbüyük mukallit (Gözcelioğlu 2002), zeytin mukallidi (Boyla 2001), zeytin mukalliti (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), zeytinlik mukallidi (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), zeytin öteğeni, zeytin ötleğeni (Somçağ 1982/3/4), zeytin ardıçkuşu
Hippolais polyglottakısakanatlı sarı mukallit (Gözcelioğlu 2002), kısa kanatlı sarı mukallit (Boyla 2001), şarkıcı mukallit (Boyla 2001)
Hippolais icterinasarı mukallit (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), sarı öteğen, sarı ötleğen (Somçağ 1982/3/4)
!SYN Hippolais hippolaismukallit, piçbülbül, melez bülbül
Acrocephalus [sensu lato]kamışçınlar (Boyla 2001; Deniz 2009), kamışçın (Somçağ 1982/3/4) § krş. Rusça kamışovka (камышовка)
Titiza schoenobaenus or Acrocephalus schoenobaenus; Acrocephalus phragmitiskındıra kamışçını (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), dere bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çit ardıcı (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), çit ardıçkuşu, funda ardıcı
Titiza paludicola or Acrocephalus paludicolasarı kamışçın (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), çizgili saz bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986), su öteğeni, su ötleğeni, su ardıcı (Karol 1963), su ardıçkuşu
Titiza melanopogon or Acrocephalus melanopogonbıyıklı kamışçın (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), bıyıklı saz bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bıyıklı ardıçkuşu, bıyıklı öteğen, bıyıklı ötleğen, ak kaşlı kamışçın, büyük ırmak ardıcı (Baran & Yılmaz 1984), kamış ötleğeni
Notiocichla agricola or Acrocephalus agricoladoğu kamışçını (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Notiocichla dumetorum or Acrocephalus dumetorumkuzey kamışçını (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Notiocichla palustris or Acrocephalus palustrisçalı kamışçını (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), çalı kamışcını (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), batak saz bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bataklık saz ardıcı (Baran & Yılmaz 1984), bataklık saz ardıçkuşu, bataklık ardıcı (Karol 1963)
Notiocichla scirpacea or Acrocephalus scirpaceussaz kamışçını (Boyla 2001; Özkoç 2012), saz kamışcını (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), saz bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), sazbülbülü (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), saz ardıcı (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), saz ardıçkuşu, sazlık ardıcı (Karol 1963), sazlık ötleğeni, bayağı kamışçın, kamışçın (Somçağ 1982/3/4), kamışkuşu
Acrocephalus griseldisBasra kamışçını (Boyla 2001)
Acrocephalus arundinaceusbüyük kamışçın (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), büyük kamışcın (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), büyük saz bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), büyük saz ardıcı (Kiziroğlu 1987), büyük saz ardıçkuşu, saz bülbülü (Kuru 1987), sazlık öteğeni, ırmak ardıcı, ırmak ardıç kuşu (Kuru 1987), çil ardıcı (Karol 1963), çilardıcı (KaracanOxford 1985), çil ardıçkuşu
Acrocephalus stentoreusNil kamışçını (Boyla 2001)
Donacobiidae
Donacobius atricapilla, Donacobius atricapillussiyah sarı alaycıkuş (ArkınHayAns 1980)
Bernieridae
Locustellidae
Locustellaçekirge kamışçınları (Boyla 2001; Deniz 2009), çekirge öteğenleri
Locustella fasciolatabüyük çekirge kamışçını (Boyla 2001), büyük ağaç kamışçını
Locustella certhiolagüzel kuyruklu kamışçın (Boyla 2001)
Locustella lanceolataçizgili kamışçın (Boyla 2001)
Locustella fluviatilisağaç kamışçını (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), çizgili ırmak bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986), ırmak kamışçını (Somçağ 1982/3/4), ırmak ardıcı (Baran & Yılmaz 1984), ırmak ardıçkuşu, ırmak öteğeni (Karol 1963), ırmak ötleğeni
Locustella luscinioidesbataklık kamışçını (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), batak kamışçını (Somçağ 1982/3/4), ırmak bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), dere bülbülü (Baran & Yılmaz 1984), Savi'nin dere bülbülü (Kiziroğlu 1987), dere ardıçkuşu
"Hippolais hippolais luscinoides"sazlık öteğen bülbülü, sazlık ötleğen bülbülü
Locustella naeviaçekirge kamışçını (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), çekirge öteğeni (Karol 1963), çekirge ötleğeni, çizgili kamışçın (Somçağ 1982/3/4), benekli ırmak bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986), tarla bülbülü (Baran & Yılmaz 1984), tarla ardıçkuşu
Megalurus palustrisçizgili kamış öteğeni
Cisticolidae
Neomixinae
Eremomelinae
Spiloptila clamanssahil ötleğeni
Priniinae
Orthotomus sutoriusuzunkuyruklu terzikuşu
Orthotomus derbianusFilipin terzikuşu
Prinia gracilisdikkuyruklu ötleğen (Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), dik kuyruklu ötleğen (Boyla 2001), dikkuyruk öteğen, dikkuyruk ötleğen (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bayağı dikkuyruk ötleğen, çizgili çalı kuşu (Baran & Yılmaz 1984), sürmeli çalıkuşu
Prinia socialisKalküta ötleğeni
Prinia subflavasarı-kahverengi yanlı prinia kuşu
Cisticolinae
Cisticola chinianatakırdayan sistikola kuşu
Cisticola juncidisyelpazekuyruk (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), yelpaze kuyruk (Gözcelioğlu 2002), yelpaze kuyruklu öteğen, yelpaze kuyruklu ötleğen (Baran & Yılmaz 1984), terzi kuşu (Karol 1963 [Cisticola cisticola]), saz ötleğeni, sistikola kuşu
Hirundinidaekırlangıçgiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), kırlangıçlar (Kuru 1987; Boyla 2001)
spp. – kırlangıç*
Pseudochelidon eurystominadere kırlangıcı
Pseudochelidon sirintaraegözlüklü nehir kırlangıcı (CITES 1994)
Phedina cincta or Neophedina cincta or Riparia cinctabüyük kum kırlangıcı
Riparia paludicolaesmer kum kırlangıcı (Boyla 2001), kahverengi boyunlu kırlangıç
Riparia ripariakum kırlangıcı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004 [Ü.Ç: 132. sayfadaki tabloda iki ayrı tür olarak alt alta sıralanan hem "Riparia albifrons" hem de Riparia riparia için "Kum kırlangıcı" adı kullanılmış. "Riparia albifrons" ile kastedilen sanırım Petrochelidon albifrons = Petrochelidon pyrrhonota (American cliff swallow) olmalı]), kumcu martin, kıyı kırlangıcı, sahil kırlangıcı, yalı kırlangıcı, su kırlangıcı, Kutup kırlangıcı, dağ kırlangıcı, Alp kırlangıcı
Tachycineta bicolor, Iridoprocne bicolorağaç kırlangıcı (Boyla 2001)
Tachycineta euchrysea, Kalochelidon euchryseaaltınkanatlı kırlangıç
Atticoraorman kırlangıcı, attikora
Stelgidopteryx serripenniskabakanatlı kırlangıç, sertkanatlı kırlangıç
Progne subis; Progne purpureamor kırlangıç, erguvani kırlangıç
Progne modestaGalapagos kırlangıcı
Pseudhirundo griseopygagri arkalı kırlangıç
Cheramoeca leucosternasiyahbeyaz kırlangıç
Psalidoprocne pristopterakaba kanatlı kırlangıç
Ptyonoprogne rupestris, Hirundo rupestris, Riparia rupestriskaya kırlangıcı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Ptyonoprogne obsoleta, Hirundo obsoletaçöl kırlangıcı
Ptyonoprogne fuligula, Hirundo fuligulaküçük kaya kırlangıcı (Boyla 2001)
Hirundo neoxenahaberci kırlangıç
Hirundo smithiitel kuyruklu kırlangıç
Hirundo rusticakır kırlangıcı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), köy kırlangıcı, tarla kırlangıcı, adi kırlangıç, kırlangıç* (Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), isli kırlangıç, peçeli kırlangıç, ambar kırlangıcı, , kallenkuş*, çatalkuyruk*, yelkuşu*, camikuşu*, hacıkuşu*, hachacık* [˂ Kürtçe hechecik], hacıbabacık*, hacirrücir*, kırlık*, velvecis*, martin [˂ İng.] § 2. sayfadaki sağan/ebabil (Apodidae) isimleriyle karşılaştırın, birbiri yerine geçmiş olanlar bulunabilir.
Hirundo angolensisAngola kırlangıcı
Hirundo lucidakızılgöğüslü kırlangıç
Hirundo aethiopicaEtiyopya kırlangıcı (Boyla 2001)
Delichon urbicum, Hirundo urbicaev kırlangıcı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), evci martin, pencere kırlangıcı (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), saçak kırlangıcı, şehir kılangıcı, kent kırlangıcı (KaracanOxford 1985), un kırlangıcı
Cecropis daurica, Hirundo dauricakızıl kırlangıç (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kırmızı kırlangıç, kızılarkalı kırlangıç
Cecropis abyssinica, Hirundo abyssinicaHabeşistan kırlangıcı
Petrochelidon ariel, Cecropis arielkızılkafalı kırlangıç
Petrochelidon pyrrhonota, Hirundo pyrrhonota; Petrochelidon albifronsak alınlı kırlangıç, uçurum kırlangıcı, yar kırlangıcı, yamaç kırlangıcı (Boyla 2001), saçak kırlangıcı
Pycnonotidaearapbülbülügiller (ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), Arap-bülbülügiller (Karol 1963), Arap bülbülügiller (Baran & Yılmaz 1984), Arap bülbülleri (Kuru 1987), arapbülbülleri (Boyla 2001), gri bülbülgiller (Gözcelioğlu 2002), kıllıkuşlar (?)
spp.arapbülbülü, Arap bülbülü
Microtarsus atriceps, Brachypodius atriceps, Pycnonotus atricepskarakafalı bülbül
PycnonotusArap bülbülü (ArkınHayAns 1980; Petek 2004)
Pycnonotus goiaviersarıbutlu arapbülbülü
Pycnonotus jocosustepeli arapbülbülü, tepeli bülbül (Karol 1963 [iki ayrı yerde Pycnonotus jecosus olarak])
Pycnonotus barbatus {Afrika}esmer arapbülbülü (Boyla 2001), karagözlü bülbül, gri bülbül
Pycnonotus barbatus arsinoe, Pycnonotus arsinoeNil bülbülü (Karol 1963), akkıçlı bülbül
Pycnonotus tricolor, Pycnonotus barbatus tricolorGüney Afrika arapbülbülü, kırmızıgözlü bülbül
Pycnonotus xanthopygos, Pycnonotus barbatus xanthopygos {Türkiye ve Ortadoğu Arap ülkeleri}arapbülbülü (Boyla 2001), Arap bülbülü (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984 [geçerli takson adı olarak P. barbatus verilmiş, sinonim olarak da P. xanthopygos gösterilmiş]; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), adi arapbülbülü, bayağı Arap bülbülü, sarıkıçlı bülbül
Pycnonotis leucotisakkulaklı bülbül, ak-kulaklı bülbül (Karol 1963)
Pycnonotus leucogenysak yanaklı arapbülbülü (Boyla 2001), ak kulaklı arapbülbülü
Pycnonotus caferkaraca arapbülbülü (Boyla 2001), kızıl arapbülbülü
Pycnonotus cafer haemorrhousus; Pycnonotus haemorrhouskızılkıçlı bülbül
Hyliidae
Aegithalidaeuzunkuyrukgiller (Baran & Yılmaz 1984), uzunkuyruklubaştankaragiller, uzun kuyruklu baştankaralar (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), uzunkuyruklubaştankaralar (ArkınHayAns 1980 [Aegithalinae])
Psaltriparus minimusçalıbaştankarası
Psaltriparus melanotissiyah kulaklı çalıbaştankarası (ArkınHayAns 1980)
Aegithalos exilis or Psaltria exiliscüce uzunkuyruk
Aegithalos caudatusbayağı uzunkuyruk, uzunkuyruk (Somçağ 1982/3/4), uzunkuyruk baştankara (Akçakaya & Bilgin 1986), uzunkuyruklu baştankara (KaracanOxford 1985), uzun-kuyruklu baştankara (Karol 1963), uzun kuyruklu baştankara (ArkınHayAns 1980; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), uzun kuyruklu baştan kara (İzmirli 1948), uzunkuyruklu tit, beyaz tepeli uzunkuyruk (Baran & Yılmaz 1984), akkafalı uzunkuyruklu baştankara
Aegithalos caudatus europaeus {Kuzey Trakya}
Aegithalos caudatus macedonicus {Güneybatı Trakya}
Aegithalos caudatus tephronotus {Doğu Trakya uçları ile Batı ve Orta Anadolu}
Aegithalos caudatus major {Kuzeydoğu Anadolu}
Aegithalos caudatus passekii {Güneydoğu Anadolu}
Cettiidae
Erythrocercinae
Scotocercinae
Scotocerca inquietasürmeli küçük ötleğen (Boyla 2001), sürmeli çalı ötleğeni
Cettiinae
Cettia cettikamış bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kamışbülbülü (Boyla 2001; Özkoç 2012), bataklık bülbülü (Baran & Yılmaz 1984), Cetti öteğeni, Seti bülbülü (Kuru 1987), Setti bülbülü, Sétti bülbülü (Kiziroğlu 1987), çalı ötleğeni (Somçağ 1982/3/4), esmer su ötleğeni
Phylloscopidae
Phylloscopus [sensu lato]çıvgınlar (Boyla 2001; Deniz 2009),çıvgın (Somçağ 1982/3/4), söğütbülbülü, söğüt bülbülü, yaprakkuşu
§ Çıvgın adını Phylloscopus cinsinden kuşlar için ilk kez kullanan kişi ekonomist Selim Somçağ olup bunu halk dilinden aktarmıştır. Fakat halk dilinde "bir tür kuş" olarak çıvgın ya da ona yakın bir söz geçmez. Derleme Sözlüğü'ne göre, halk dilindeki çıvgın ~ cıvgınşıvgın ˃ şıfkın ˃ fışkın ᴍᴛ) sözü «ağaç sürgünü, filiz» anlamındadır ve bu da çıv- «(ağaç) filiz vermek» fiilinden -gın ekiyle kuruludur (Eren 1999). Bu ağaç sürgünlerindeki (çıvgınlarındaki, fışkınlarındaki) ufacık kuşlara halk dilinde *çıvgın ya da *çıvgın kuşu dendiğine dair herhangi bir kayıt bulunmuyor [NOT kelimenin önündeki *yıldız işareti dilcilikte kaynaklarda rastlanmayan tahminî biçimler için kullanılır; kelimenin sonundaki yıldız* işaretini ise bu yazıda ben halk dilinde geçen biçimler için kullanıyorum]. Bu yanlış teşhisin nasıl oluştuğunu tahmin edelim: Şehirli kuş gözlemcisi adam dere kıyısındaki köylüye dönüp söğüt sürgünlerinde (çıvgınlarında) dolanan görülmesi kolay olmayan ufacık kuşu kastederek "dayı buna ne diyorsunuz?" diye sorar, köylü dayı da sürgünleri kastettiğini sanarak "onnara çıvgın derik" diye cevaplar. Şehirli kuş gözlemcisi Phylloscopus cinsinden kuşlara halk dilinde çıvgın dendiğini "bizzat kulaklarımla duydum" diyerek cebindeki not defterine kaydeder.
Abrornis inornatus or Phylloscopus inornatussarıkaş söğütbülbülü, sarı kaşlı çıvgın (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), küçük çıvgın (Somçağ 1982/3/4), küçük söğütbülbülü (Boyla 2001), küçük söğüt bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986)
Abrornis humei or Phylloscopus humeiyaprak söğütbülbülü
Abrornis proregulus or Phylloscopus proregulusPallas öteğeni, çalıkuşu çıvgını (Boyla 2001)
Rhadina orientalis or Phylloscopus orientalisboz söğütbülbülü
Rhadina bonelli or Phylloscopus bonelliboz söğütbülbülü (Boyla 2001), boz söğüt bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), boz çıvgın (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001), dağ söğüt bülbülü (Kiziroğlu 1987), dağ öteğeni, dağ ötleğeni, ağaç bülbülü (Baran & Yılmaz 1984)
Rhadina sibilatrix or Phylloscopus sibilatrixorman söğütbülbülü (Boyla 2001), orman söğüt bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), orman çıvgını (Somçağ 1982/3/4 [MÜKERRER 278) Çıvgın-Phylloscopus sibilatrix; 281) Orman Çıvgını-Phylloscopus sibilatrix]; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), orman öteğeni (Karol 1963), orman ötleğeni, çalı bülbülü (Baran & Yılmaz 1984)
Phylloscopus schwarzikoca başlı çıvgın (Boyla 2001)
Phylloscopus fuscatusesmer çıvgın (Boyla 2001)
Phylloscopus trochilussöğütbülbülü (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), söğüt bülbülü (Kiziroğlu 1987), söğüt öteğeni (Karol 1963), söğüt ötleğeni, göçmen söğüt bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), dağ bülbülü (Baran & Yılmaz 1984), bahçe çıvgını (Somçağ 1982/3/4) § Avrupa'daki en yaygın ikinci türü.
Phylloscopus sindianus [sensu lato : incl. lorenzii]Kafkas çıvgını (Boyla 2001[sindiatus])
Phylloscopus sindianus sindianus or Phylloscopus sindianus {Türkiye'de yok}
Phylloscopus sindianus lorenzii or Phylloscopus lorenzii {Türkiye'de var}Kafkas çıvgını
Phylloscopus neglectusküçük çıvgın (Boyla 2001)
Phylloscopus collybitabayağı çıvgın, çıvgın (Somçağ 1982/3/4 [MÜKERRER 278) Çıvgın-Phylloscopus sibilatrix; 281) Orman Çıvgını-Phylloscopus sibilatrix]; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), söğüt bülbülü (Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), tiz sesli söğüt bülbülü, çifçaf [˂ İng. chiffchaff], cif caf (Kiziroğlu 1987), zilpzalp [˂ Alm. Zilpzalp] § Avrupa'daki (ve Türkiye'deki) en yaygın birinci türü.
Pindalus umbrovirens or Seicercus umbrovirens or Phylloscopus umbrovirensküçük boz çıvgın
Seicercus coronatus or Phylloscopus coronatustaçlı çıvgın
Acanthopneuste borealis or Seicercus borealis or Phylloscopus borealisKuzey çıvgını (Boyla 2001), Kutup öteğeni, Kuzey Kutup öteğeni
Acanthopneuste borealis kennicotti or Seicercus borealis kennicotti or Phylloscopus borealis kennicottiAlaska söğüt öteğeni
Acanthopneuste nitidus or Seicercus nitidus or Phylloscopus nitidus {Türkiye'de var}yeşil söğüt bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986), yeşil çıvgın (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001), orman bülbülü (Baran & Yılmaz 1984), ardıç bülbülü
Acanthopneuste trochiloides or Seicercus trochiloides or Phylloscopus trochiloides [sensu lato : incl. nitidus]yeşil söğütbülbülü, yeşil söğüt bülbülü, yeşil öteğen (Karol 1963), yeşil ötleğen, yeşil çıvgın (Gözcelioğlu 2002) § Türkiye'den trochiloides adı altında kaydedilen eski kayıtları günümüzde nitidus olarak algılamak gerekir.
Acanthopneuste trochiloides or Seicercus trochiloides or Phylloscopus trochiloides [sensu stricto : excl. nitidus] {Türkiye'de yok} yeşilimsi çıvgın (Boyla 2001), Kuzey söğüt bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986)
Acanthopneuste plumbeitarsus or Seicercus plumbeitarsus or Phylloscopus plumbeitarsusçift çizgili çıvgın (Boyla 2001)
Sylviidae [sensu latissimo]öteğengiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), ötleğengiller (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Deniz 2009), ötleğenler (KaracanOxford 1985 [Sylvinae of Muscicapidae]), ötleğenkuşugiller, ötleğen kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), ötleğenkuşları, ötleğen kuşları (Kuru 1987), Eski Dünya öteğenleri, Eski Dünya ötleğenleri, çalıbülbülügiller (KaracanOxford 1985), çalı-bülbülügiller (Karol 1963), şakrakkuşugiller
Sylviidae [sensu stricto : incl. Paradoxornithidae]
Sylviidae [sensu strictissimo : excl. Paradoxornithidae]
spp.öteğen (Karol 1963), öteğen kuşu (Karol 1963), ötleğen (KaracanOxford 1985), ötleğen kuşu (Duran 1958), ötlegen kuşu (İzmirli 1949 [hem Sylvia maddesinde hem de dizinde yumuşak g kullanılmamış]), şakıyan kuş, şakıyıcı kuş, şakrak-2
§ Fiili mükerrer (tekrar tekrar) yapan fail için Türkçede -a-ğan/-e-ğen eki kullanılır: öteğen (˂: ötmek), deleğen (˂: delmek), gezeğen (˂: gezmek), kaçağan (˂: kaçmak), vs. Derleme ve Tarama Sözlüklerinde geçen öteğen (اوته كن) sözü etimolojik olarak "çok öten, çok ses çıkaran" anlamındadır: öteğen horoz, öteğen güvercin (Ar. râgi, Far. bânkeş), öteğen yay (Ar. ahdab). Türk yazı dilinde organik öteğen biçimi yerine sütleğen sözünün analojik baskısı sonucu oluşan inorganik ötleğen (buradaki l sesi inorganiktir; yani, aslında olmayıp sonradan eklenmiştir, tıpkı bağırlak sözünün inorganik t ile bağırtlak olması gibi) biçimi daha önceki yıllarda oluşsa da sonra duraklamış, fakat seksenli yıllarda hızla yayılmış ve günümüzde baskın duruma gelmiştir.
Sylvia [sensu lato]gerçek öteğenler, ötleğenler (Boyla 2001; Deniz 2009)
Sylvia atricapillakarabaş öteğen, karabaş ötleğen (Somçağ 1982/3/4), karabaşlı ötleğen (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kara başlı ötleğen (Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), kara-başlı yalı bülbülü (Karol 1963), siyah başlı öteğen, siyah başlı ötleğen, siyah tepeli ötleğen (Baran & Yılmaz 1984), karatakke [˂ İng. blackcap]
Sylvia atricapilla atricapilla {Orta Anadolu}
Sylvia atricapilla dammholzi {Kuzeydoğu Anadolu}
Sylvia borinboz ötleğen (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), bahçe öteğeni (Karol 1963), bahçe ötleğeni (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bahçe bülbülü
Curruca nana or Sylvia nanaçöl ötleğeni (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Curruca deserticola or Sylvia deserticolaAtlas ötleğeni (Boyla 2001)
Curruca melanothorax or Sylvia melanothoraxpullu öteğen, pullu ötleğen (Gözcelioğlu 2002), Kıbrıs ötleğeni (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Curruca mystacea or Sylvia mystaceapembe göğüslü ötleğen (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), pembegöğüs ötleğen, algerdanlı ötleğen (Akçakaya & Bilgin 1986), bıyıklı ötleğen (Baran & Yılmaz 1984), kızılca ötleğen (Somçağ 1982/3/4)
Curruca mystacea mystacea or Sylvia mystacea mystacea {Doğu Anadolu}
Curruca mystacea rubescens or Sylvia mystacea rubescens {Güneydoğu Anadolu}
Curruca ruppeli or Sylvia rueppellikaraboğazlı ötleğen, kara boğazlı ötleğen (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), karagerdanlı ötleğen (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), maskeli öteğen, maskeli öteğen kuşu (Karol 1963), maskeli ötleğen kuşu (Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), çit ötleğeni (Somçağ 1982/3/4)
Curruca melanocephala or Sylvia melanocephalamaskeli öteğen, maskeli ötleğen (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), karabaş ötleğen (Baran & Yılmaz 1984), kara-başlı öteğen (Karol 1963), küçük karabaşlı ötleğen kuşu (Kiziroğlu 1987), karabaş küçük ötleğen, çetikara (Somçağ 1982/3/4), çetikarabaştan* (???)
Curruca cantillans or Sylvia cantillansbıyıklı öteğen, bıyıklı ötleğen (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), aksakal ötleğen, küçük karabaş ötleğen (Baran & Yılmaz 1984), küçük çalıbülbülü
Curruca communis or Sylvia communisakgerdan (Somçağ 1982/3/4), akgerdan ötleğen, akgerdanlı ötleğen (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ak gerdanlı ötleğen (Boyla 2001; Deniz 2009; Özkoç 2012), Akdeniz gerdanlı ötleğen (Gözcelioğlu 2002 [Ü.Ç: algılama yanılgısı Akdeniz ˂ ak]), diken çalı bülbülü (Kuru 1987), çalı bülbülü, çalı ötleğeni (Kiziroğlu 1987), külrengi öteğen (Karol 1963), külrengi ötleğen (KaracanOxford 1985), külrengi ötleğen kuşu, gri ötleğen (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), ötleğen, ötleğen kuşu, bokluca bülbül (?)
SYN Sylvia sylviaçalı öteğeni, çalı şakrağı
Curruca communis communis or Sylvia communis communis {Kuzey Anadolu}
Curruca communis icterops or Sylvia communis icterops {Türkiye}
Curruca conspicillata or Sylvia conspicillatabozkır ötleğeni (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Deniz 2009), gözlüklü ötleğen, gözlüklü çalı bülbülü (Karol 1963; Kuru 1987)
Curruca sarda or Sylvia sardaSardinya ötleğeni, Sardunya ötleğeni (Boyla 2001), Marmora öteğeni
Curruca undata or Sylvia undatafunda ötleğeni (Boyla 2001), dikkuyruklu ötleğen
Curruca nisoria or Sylvia nisoriaçizgili öteğen, çizgili ötleğen (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002 [Cizgili Ötleğen]; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çizgili öteğen kuşu (Karol 1963), çizgili ötleğen kuşu (Kiziroğlu 1987), çizgili çalı bülbülü (Kuru 1987), atmaca şakrağı çᴠʀ [˂ Alm. Sperbergrasmücke]
Curruca buryi or Parisoma buryi or Sylvia buryiYemen ötleğeni
Curruca leucomelaena or Sylvia leucomelaenaArap ötleğeni (Boyla 2001)
Curruca hortensis or Sylvia hortensis [sensu lato : incl. crassirostris]akgözlü ötleğen (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ak gözlü ötleğen (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001), Akdeniz gözlü ötleğen (Gözcelioğlu 2002 [Ü.Ç: algılama yanılgısı Akdeniz ˂ ak]), Orfe ötleğeni, Orfeus ötleğeni (Baran & Yılmaz 1984), Orpheus ötleğeni, çalı bülbülü (Karol 1963; KaracanOxford 1985), bahçe ötleğeni
§ Sylvia hortensis [sensu lato] türü günümüzde iki ayrı tür olarak da düzenlenebilmektedir: Sylvia hortensis [sensu stricto] (hortensis & cyrenaicae alttürleri) + Sylvia crassirostris (crassirostris & balchanica & jerdoni alttürleri). Türkiye'de crassirostris alt türü bulunur ve Türkçe kaynaklarda "Sylvia hortensis" ile kastedilen Güney Avrupa ile Afrika'da bulunan Sylvia hortensis [sensu stricto] değil Sylvia crassirostris türüdür.

Curruca hortensis or Sylvia hortensis [sensu stricto excl. crassirostris] {Türkiye'de bulunmaz}
Curruca crassirostris or Sylvia crassirostris {Türkiye'de bulunur}
Curruca curruca or Sylvia currucaküçük akgerdan (Somçağ 1982/3/4), küçük akgerdanlı ötleğen (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), küçük ak gerdanlı ötleğen (Boyla 2001), çit öteğeni (Karol 1963), küçük ak gerdanlı ötleğen (Özkoç 2012), küçük Akdeniz gerdanlı ötleğen (Gözcelioğlu 2002 [Ü.Ç: algılama yanılgısı Akdeniz ˂ ak]), akgerdan ötleğen, çit öteğeni, çit ötleğeni (Baran & Yılmaz 1984), çit şakrağı, çıngıraksesli ötleğen, bayırcın, bayırkuşu
Paradoxornithidae [sensu lato : incl. Panuridae]papağan gagalıgiller (Baran & Yılmaz 1984), papağan gagalılar (Kuru 1987 [Panurinae]), bıyıklı baştankaragiller
Chamaea fasciataçıt baştankarası, çalı baştankarası
Paradoxornispapağangaga, papağan şakrakkuşu
Zosteropidaeakgözgiller, beyazgözgiller, beyazgözlügiller (ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), beyaz-gözlügiller (Karol 1963), gökbeyazgözgiller, gözlüklükuşlar
spp.akgöz, beyazgöz, beyaz gözlü kuş, gözlük kuşu, gözlükklü kuş
Zosterops japonicusJapon beyazgözü
Zosterops abyssinicus, Zosterops abyssinicaak gözlüklü ötleğen
Zosterops modestusSeyşeller zosteropsu (CITES 1994)
Zosterops lateralis; Zosterops caerulescensgök-beyaz-göz (Karol 1963), gök beyazı göz (ArkınHayAns 1980)
Zosterops albogularisak göğüslü zosterops (CITES 1994)
Zosterops conspicillatusçekik gözlü zosterops (CITES 1994)
Timaliidae, Timeliidae [sensu lato : incl. Panuridae]bıyıklı baştankaralar (Gözcelioğlu 2002)
Timaliidae, Timeliidae [sensu lato : incl. Pellorneidae, Leiothrichidae]timalyagiller, timalyakuşugiller (Karol 1963), timaliler (Boyla 2001), akasyakuşugiller, yedikardeşler
Timaliidae, Timeliidae [sensu stricto]timalyagiller
spp.timalya
Pellorneidae
Leiothrichidae
Leiothrix lutea, Liothrix luteaboyalıbülbül (Boyla 2001), güneşbülbülü, Japon bülbülü (Karol 1963), Çin bülbülü, Pekin bülbülü, Pekin narbülbülü
Leiothrix argentauris or Mesia argentaurisgümüşkulaklı mesia, Çin kızılgerdanı, Pekin kızılgerdanı
Turdoidesyedikardeş (Boyla 2001)
§ Boyla 2001 (sayfa: 304) : Yedikardeş ismi bu kuşların Hindistan'ın çeşitli yörelerinde 'yedi kız kardeş' ya da 'yedi erkek kardeş' olarak isimlendirilmesinden esinlenerek türetilmiştir.
§ Kerem Ali Boyla'nın Turdoides karşılığı olarak verdiği yedikardeş, E. Denison Ross'un İngilizce makalesinden Prof.Dr. Emine Gürsoy-Naskali'nin çevirisiyle TDK yayınları (: 605) arasında çıkan Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü adlı kitaptaki 177 sıra numaralı çikdaçi maddesinde yazılanlardan esinlenmedir: ... bu da bize Hindistan'da "Babbler" (kelime manası: çok konuşan) kuşlara verilen yedi kız kardeşler veya yedi erkek kardeşler (sath bhai) ismini hatırlatıyor.
§ Turdoides striata (jungle babbler): Bengalce সাতভাই ছাতারে (sātabhā'i chātārē), সাতবইলা (sātaba'ilā), সাতভায়লা (sātabhāẏalā), সাত ভাই (sāta bhā'i «yedi erkek kardeş / seven brothers»), Hintçe सात भाई (sāt bhāī «yedi erkek kardeş / seven brothers»).

Argyaargiya, argia
Turdoides altirostris or Argya altirostrisIrak yedikardeşi (Boyla 2001)
Turdoides caudata or Argya caudatayedikardeş (Boyla 2001)
Turdoides squamiceps or Argya squamicepsArabistan yedikardeşi, Arap yedikardeşi (Boyla 2001)
Turdoides fulva or Argya fulvaBerberi yedikardeşi, Kuzey Afrika yedikardeşi (Boyla 2001)
Leucodioptron canorum or Garrulax canorusgüler ardıçkuşu, gürültücü ardıçkuşu
Reguloidea
Regulidaeçalıkuşugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), çalı kuşugiller, çalıkuşları (Boyla 2001), çalı kuşları (Kuru 1987)
Regulus calendulagözlüklü çalıkuşu, pembe-tepeli çalı kuşu (Karol 1963), yakut tepeli çalıkuşu, al taçlı çalıkuşu (Boyla 2001), kızıltaçlı küçükkıral çᴠʀ
Regulus ignicapilla, Regulus ignicapillussürmeli çalıkuşu (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), sürmeli çalı kuşu (Karol 1963; Kuru 1987), sürmeli altıntavukcuk, yaz altın tavukçuğu [çᴠʀ < Alm. Sommergoldhähnchen]) (Kiziroğlu 1987), üççizgili çalıkuşu, kızılbaş çᴠʀ
Regulus satrapaaltıntepeli çalıkuşu
Regulus regulusbayağı çalıkuşu, bayağı çalı kuşu, çalıkuşu (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), çalı kuşu (Karol 1963; Kuru 1987), çalıkkuşu, kış altın tavukçuğu [çᴠʀ < Alm. Wintergoldhähnchen]) (Kiziroğlu 1987), sarıbaş çᴠʀ , altınibik çᴠʀ, altıntavukcuk çᴠʀ , şakrak
Regulus regulus teneriffae or Regulus teneriffaeKanarya Adası çalıkuşu, Tenerif çalıkuşu (Boyla 2001)
Bombycilloidea
Elachuridae
Mohoidae
Moho braccatusHawaii balcıgili (ArkınHayAns 1980), moho, o-o-aa, o-o
Ptiliogonatidae or Ptilogonatidaeipeksisinekçilgiller
spp.ipek sinekkapan, ipektüylü sinekkapan, ipeksi sinekçil
Phainopepla nitensMeksika sinekkapanı
Dulidaepalmiyetaşkuşugiller
Dulus dominicuspalmiye taşkuşu
Hypocoliidaeipekliboğangiller, ipekli boğangiller
Hypocolius ampelinusipekli boğan, tırtılyiyen (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), hurmayiyen (Boyla 2001)
Bombycillidaeipekkuyrukgiller (Boyla 2001), ipekkuyrukkuşugiller (KaracanOxford 1985), ipek-kuyruk-kuşugiller (Karol 1963), ipekkuyruk kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), ipek kuyruk kuşları (Kuru 1987), ipekkuyruklar, ipekkuyruklular (Gözcelioğlu 2002)
Bombycilla garrulusipekkuyruk (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), ipekkuyrukkuşu (KaracanOxford 1985), ipekkuyruk kuşu (Baran & Yılmaz 1984), ipek-kuyruk kuşu (Karol 1963), ipek kuyruk kuşu (Kuru 1987), bayağı ipekkuyruk, adi ipekkuyruk, Avrupa ipekkuyruğu, balmumukanat, balmumukuşu, Bohemya kuşu, bombisilla
Bombycilla japonicaJapon ipekkuyruğu, Japon ipekkuyrukkuşu
Bombycilla cedrorumardıç ipekkuyruğu, sedir ipekkuyruğu (Boyla 2001), sedirağacı ipekkuyrukkuşu
Certhioidea
Tichodromidae, Tichodromadidaeduvartırmaşığıgiller, duvartırmaşıkkuşugiller, duvar tırmaşıkları (Gözcelioğlu 2002), duvar kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984 [Ü.Ç: 267. sayfada familyayı duvar kuşugiller yapıp türü duvar tırmaşık kuşu olarak vermesine bakılırsa tırmaşık kelimesi baskı/dizgi hatası sonucu düşmüş olmalı])
Tichodroma murariaduvartırmaşığı, duvar tırmaşıkkuşu (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001), duvar tırmaşık kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), bayağı duvar tırmaşıkkuşu
Sittidaesıvacıgiller, sıvacılar (Boyla 2001), sıvacıkuşugiller (Karol 1963; Gözcelioğlu 2002), sıvacı kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), sıvacı kuşları (Kuru 1987)
Salpornis spilonotus or Salpornis spilonotabenekli tırmaşıkkuşu
Sitta magnadev sıvacıkuşu
Sitta carolinensisbeyaz göğüslü sıvacıkuşu
Sitta neumayerkaya sıvacı kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), kaya sıvacıkuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kaya sıvacısı (Boyla 2001)
Sitta neumayer zarudnyi {Ankara'ya kadar Batı Anadolu}
Sitta neumayer rupicola {İstanbul'dan Artvin'e kadar Kuzey ve Kuzeydoğu Anadolu}
Sitta neumayer syriaca {Güneydoğu Anadolu}
Sitta tephronotabüyük kaya sıvacıkuşu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), büyük kaya sıvacı kuşu, büyük kaya sıvacısı (Boyla 2001), Doğu sıvacıkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986), dağ sıvacıkuşu (Somçağ 1982/3/4)
Sitta tephronota dresseri {Güneydoğu Anadolu}
Sitta tephronota obscura {Kuzeydoğu Anadolu}
Sitta europaeabayağı sıvacıkuşu, bayağı sıvacı kuşu, sıvacıkuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), sıvacı kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), sıvacı (Boyla 2001; Özkoç 2012), Avrupa sıvacıkuşu, duvarcı ağaçkakanı, çalıkuşu, fındıkkıran çᴠʀ [˂ İng. nuthatch], yemişkıran çᴠʀ [˂ İng. nuthatch]
Sitta europaea europaea {Kuzey Trakya}
Sitta europaea caesia {Trakya ve Kuzeybatı Anadolu}
Sitta europaea levantina {Güneybatı Anadolu}
Sitta europaea caucasica {Kuzeydoğu Anadolu}
Sitta europaea persica {Güneydoğu Anadolu}
Sitta frontalisFilipin mercangagalı sıvacıkuşu
Sitta pygmaea
Sitta pusillakahverengi kafalı sıvacıkuşu
Sitta ledantiCezayir sıvacısı (Boyla 2001)
Sitta krueperiAnadolu sıvacı kuşu (Kiziroğlu 1987), Anadolu sıvacısı (Boyla 2001), küçük sıvacıkuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), cüce sıvacı kuşu (Karol 1963 [Sitta canadensis krüperi]; Baran & Yılmaz 1984)
Sitta canadensiskırmızı göğüslü sıvacıkuşu, Kanada sıvacısı (Boyla 2001)
Sitta whiteheadiKorsika sıvacıkuşu, Korsika sıvacısı (Boyla 2001), cüce sıvacı kuşu (Kuru 1987)
Certhiidaetırmaşıkgiller, tırmaşıklar, tırmaşıkkuşugiller (KaracanOxford 1985), tırmaşık-kuşugiller (Karol 1963), tırmaşık kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), tırmaşıkkuşları (Boyla 2001), tırmaşık kuşları (Kuru 1987), ağaç tırmaşıkları (Gözcelioğlu 2002)
spp.tırmaşık, tırmaşık kuşu, tırmaşıkkuşu, tırmanıcı
Certhia familiarisorman tırmaşığı, orman tırmaşık kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), orman tırmaşıkkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), bayağı tırmaşıkkuşu, tırmaşıkkuşu (Somçağ 1982/3/4), kuyrukkakan
Certhia familiaris familiaris {Trakya}
Certhia familiaris caucasica {Kuzey Anadolu}
Certhia brachydactylabahçe tırmaşığı, bahçe tırmaşık kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), bahçe tırmaşıkkuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), kısapençeli tırmaşıkkuşu
Certhia brachydactyla brachydactyla {Batı Anadolu}
SYN Certhia brachydactyla harterti {Kuzeybatı Anadolu}
Certhia brachydactyla dorotheae {Kıbrıs}
Certhia brachydactyla stresemanni {Orta Anadolu}
Polioptilidae
spp.sivrisinekkapan
Polioptila caeruleamavi-gri sivrisinekkapan
Troglodytidaeçitkuşugiller (KaracanOxford 1985), çit kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), çit kuşları (Kuru 1987), çitkuşları (Gözcelioğlu 2002), çıtkuşugiller (Karol 1963), çıtkuşları (Boyla 2001), çalıkuşugiller
Salpinctinae
Catherpes mexicanuskapız çıtkuşu
Salpinctes obsoletuskaya çıtkuşu
Troglodytinae
Nannus troglodytes or Troglodytes troglodytesçitkuşu (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), çit kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), çıtkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Özkoç 2012), çıt kuşu (Karol 1963), bayağı çitkuşu, bayağı çit kuşu, bayağı çıtkuşu, Avrupa çitkuşu (KaracanOxford 1985), çalıkuşu (Oğurlu 1988), çalı kuşu (Duran 1958), kış çitkuşu, kış çıtkuşu, böğürtlenkuşu (?), diken serçesi (?), bokculu serçe* (?), bokluca bülbül, çöplüce bülbül, boklu bülbül* (?), çalıcıl*, çalı çittiği*, çalı çıtlığı*, çıtlık*, çıttık*, cırtlık*, cırtlık kuş*, cırtlik*, cıtlık*, cırddık*, cıttırık*, cıttır*, citcirik*, citcibiro*, çartkuşu*, çakçak*, cekcek*, cikcik*, çikçik*, cikciki*, cekceki*, cakcakı*
§ Ü.Ç: Reşat Nuri Güntekin'in 1922 yılında yayımlanan "Çalıkuşu" adlı romanına ve kahramanına adını veren kuş budur: Meselâ her teneffüs okullarındaki ağaca tırmanır ve daldan dala atlardı. İşte bunu gören muallim ona "Bu kız insan değil çalıkuşu" diye bağırmış ve o günden sonra Feride'nin adı Çalıkuşu olarak kalmıştır.
§ Duran 1958: 179. sayfada resim altı: Çalı kuşu ve yavruları (Ü.Ç: kuyrukları kalkık); metinde: Çalılıklarda ve tercihan çam ormanlarında yaşayan güzel bir kuş daha vardır. Buna çalı kuşu derler. Hiç durmadan öten bu kuşun vücudu pek küçüktür. Dallar arasında dolaşır, yapraktan yaprağa konar, büyük bir dikkatle bunları araştırır. Çalı kuşunun yapraklar arasında araştırdığı şey bir parça yiyecek birkaç böcektir. Kış olunca çalı kuşlarından beşi onu tek bir yuvada yerleşir, birbirlerini ısıtmıya, bu suretle kışın şiddetli soğuğuna karşı koymıya çalışırlar.

Cistothorus palustris, Telmatodytes palustrisbataklık çıtkuşu
Troglodytes rufociliatuskızılalınlı çıtkuşu
Troglodytes aedonev çitkuşu, ev çıtkuşu, evcil çalıkuşu
Thryothorinae
Thryomanes bewickiiBewick çitkuşu, Bewick çalıkuşu
Thryothorus ludovicianusCarolina çıtkuşu
Campylorhynchus brunneicapilluskaktüs çitkuşu, kaktüs çıtkuşu, kaktüs serçesi, kaktüskuşu, küçük kaktüs çitkuşu
Cyphorhinus aradaötücü çıtkuşu
Henicorhinaorman çıtkuşu
Muscicapoidea
Buphagidaekurtkıyangiller
spp.kurtkıyan (Karol 1963), öküzkakan çᴠʀ [˂ İng. oxpecker], bufaga kuşu, okspekır, okspeykır
Buphagus erythrorhynchuskırmızıgagalı kurtkıyan, kızıl kurtkıyan
Buphagus africanussarıgagalı kurtkıyan, kurtkıyan (Karol 1963)
Mimidaealaycıkuşgiller (Karol 1963; ArkınHayAns 1980), taklitçikuşlar, taklitkuşları
Melanotis caerulescensmavi alaycıkuşu (ArkınHayAns 1980)
Melanotis hypoleucusmavi beyaz alaycıkuşu (ArkınHayAns 1980)
Melanoptila glabrirostriskara kedikuşu
Dumetella carolinensiskedikuşu, bayağı kedikuşu, gri kedikuşu (Boyla 2001)
Toxostoma rufumkahverengi taklitçi (Boyla 2001)
Mimus polyglottusalaycı kuş (Karol 1963), alaycıkuş (ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), taklitçikuş, taklitçi (Boyla 2001), dilbaz, Amerika karatavuğu
Mimus parvulus or Nesomimus parvulusGalapagos alaycı kuşu (Karakaya 2012)
Sturnidaesığırcıkgiller (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), sığırcıklar (Kuru 1987; Boyla 2001), sığırcıkkuşları, sığırcık familyası
Graculinae
Rhabdornithini or Rhabdornithidaefilipintırmaşıkkuşugiller
RhabdornisFilipin tırmaşıkkuşu
Graculini
Basilornis galeatustepeli sığırcık
Sarcops calvusFilipin koletosu
Mino dumontiiYeni Gine minosu
Gracula religiosatepe minosu, Hindistan tepe minosu, Hindistan tepeli miynası, Hindistan mainetesi, Hint yaylakuşu, Hint konuşkanı, konuşan mino, mino, mainete, mernale, beo, evcil sığırcık
Scissirostrum dubiumCelebes sığırcığı, Celebes kuşu
Aplonis metallicakoloni sığırcığı
Sturninae
Sturnini
Sturnus vulgarissığırcık* (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), bayağı sığırcık, adi sığırcık, yaygın sığırcık, sığırcık kuşu, sıvırcık*, sığırçın*, curcun*, çoğurcuk, kıvırcık*, kıvırlık*, karakuş*, cırbıyık*, çekirgekuşu, tembelkuş
Sturnus vulgaris purpurascens {Doğu Anadolu}
Sturnus vulgaris oppenheimi {Güneydoğu Anadolu}
Sturnus unicolorkara sığırcık (Karol 1963; Boyla 2001), siyah sığırcık (Kuru 1987)
Creatophora cinereasakallı sığırcık (Boyla 2001)
SYN Creatophora carunculatakabarcıklı sığırcık
Pastor roseus or Sturnus roseusala sığırcık (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), alasığırcık (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), pembe sığırcık (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), penbe sığırcık, su sığırcığı (Kuru 1987), çekirge sığırcığı
Gracupica contra or Sturnus contra, Sturnopastor contraalaca sığırcık
Agropsar sturninus or Sturnus sturninus Sibirya sığırcığı (Boyla 2001)
Leucopsar rothschildiBali sığırcığı (CITES 1994), Rothschild minosu
Sturnia sinensis or Sturnus sinensisÇin sığırcığı
Acridotheresakridoter
Acridotheres ginginianusdere iğdecisi (Ü.Ç), dere çiğdecisi (Boyla 2001), ırmak minosu, boz çiğdeci
Acridotheres tristisiğdeci (Ü.Ç), çiğdeci (Boyla 2001), adi mino, bayağı mino, mino, miyna, miyna kuşu, mayna (Gözcelioğlu 2002), Güneydoğu Asya sığırcığı
§ Boyla 2001 (sayfa: 328): çiğdeci (Acridotheres tristis) ... Doğal olarak Orta ve Güney Asya'da insanların çevresinde yaşar, Moskova ve Batum'a yerleşmeyi başarmıştır. Türkiye'de son yıllarda Ankara ve İstanbul'da gözlenmiştir. Çiğdeci (çigdaci) ismi Orta Asya kökenlidir. Kelime içindeki çiğdenin trabzon hurması olduğu düşünülmektedir.
§ Ü.Ç: Kerem Ali Boyla'nın Acridotheres tristis türünün Türkçe karşılığı olarak verdiği çiğdeci, E. Denison Ross'un İngilizce makalesinden Prof.Dr. Emine Gürsoy-Naskali'nin çevirisiyle TDK yayınları (: 605) arasında çıkan Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü adlı kitaptaki 177 sıra numaralı çikdaçi (Acridotheres cristatellus) maddesinden esinlenmedir. Buradaki Trabzon hurması, hepimizin yakından bilip severek yediği ve kısaca hurma dediğimiz bitki (Diospyros kaki) değildir. O zamanın İngilizcesinde Trebizond date [Fransızca: dattier de Trébizonde] olarak geçen bitkinin günümüz İngilizcesindeki yaygın adı oleaster ya da Russian silverberry olup bildiğimiz iğde (Elaeagnus angustifolia var. orientalis) demektir. Türk Dil Kurumu yayını olan Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü (1994) adlı kitapta çikdaçi (Acridotheres cristatellus) adı Doğu Türkçesi (Uygurcanın önceki biçimi) olarak yer alır. Bu kaynağa dayanarak Boyla 2001 çiğdeci (Acridotheres tristis) ve dere çiğdecisi (Acridotheres gingianus) adlarını Türkçeye yerleştirmiştir. Fakat unutulan bir şey var: Doğu Türkçesi (Çağatayca) çiğde ve çiğdeçi ile Uygurca cigde ve cigdiçi adları Batı Türkçesi (Osmanlıca) yani bizim Türkçedeki iğde ve iğdeci adının karşılığıdır : Uygurca جىگدىچى җигдичи cigdiçi (Acridotheres cristatellus 八哥), جىگدە җигдә cigde (iğde, Elaeagnus angustifolia 沙枣), قاغا جىگدىسى қаға җигдиси qağa cigdisi (süs iğdesi, Elaeagnus pungens 胡颓子). O yüzden, Türkiye coğrafyasında yakın zamanda görünmeye başlayan Acridotheres cinsinden ötücü kuşlar için çiğdeci değil iğdeci biçimini kullanmak gerekir.
Acridotheres cristatellustepeli iğdeci (Ü.Ç), tepeli mino
Cinnyricinclini
Cinnyricinclus leucogasterak karınlı sığırcık (Boyla 2001), ametist sığırcık, mor sırtlı sığırcık
Onychognathini
Onychognathus moriokırmızı kanatlı sığırcık
Onychognathus tristramii, Amydrus tristramiiArabistan sığırcığı (İzmirli 1948 [Amydrus]), Arap kızılkanadı (Boyla 2001)
Onychognathus salvadorii, Galeopsar salvadoriiHabeşistan sığırcığı (İzmirli 1948 [Caleopsar])
Lamprotornini
Spreoparlak sığırcık
Lamprotornis hildebrandti, Spreo hildebrandtiHildebrandt sığırcığı
Lamprotornis regius, Cosmopsarus regius, Spreo regiusaltıngöğüslü sığırcık, uzunkuyruklu spreo
Cinclidaesukaratavuğugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), su karatavuğugiller (Baran & Yılmaz 1984), su karatavukları (Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), derekuşugiller, derekuşları (Boyla 2001)
Cinclus cinclusdere kuşu, derekuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), su karatavuğu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), su kara tavuğu (Karol 1963), su bakalı (Somçağ 1982/3/4), Avrasya subakalı, su serçesi, suöpeni, suşapırdatanı, sukuşu, dalıcıkuş çᴠʀ [˂ İng. dipper]
Cinclus cinclus caucasicus
SYN Cinclus cinclus amphitryon {Kuzey Anadolu}
Cinclus pallasiikahverengi subakalı, kahverengi sukaratavuğu, boz sukaratavuğu
Cinclus mexicanusKuzey Amerika subakalı, Amerika sukaratavuğu, Meksika sukaratavuğu
Cinclus leucocephalusakbaşlı subakalı, beyaz başlıklı sukaratavuğu, beyaz kafalı sukaratavuğu
Turdidaekaratavukgiller (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985), kara tavuklar (Kuru 1987), karatavuk familyası, ardıçkuşugiller (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Gözcelioğlu 2002), ardıçgiller (Boyla 2001), ardıçlar
spp. (partim)ardıç-kuşları (Karol 1963 [Turdus ve Monticola cinslerinin çeşitli türlerine birarada verilen bir ad]), ardıç, ardıç kuşu, ardıçkuşu, bakal*, bakkal*, makal*
(Turdus, Zoothera, Catharus, Hylocichla, Myiophoneus, Monticola)gerçek ardıçkuşları (ArkınHayAns 1980)
(Erithacus, Phoenicurus, Oenanthe, Saxicola, Luscinia)gerçek olmayan ardıçkuşları (ArkınHayAns 1980)
Sialiamavikuş (KaracanOxford 1985 [bitişik]), mavi kızılgerdan
Sialia currucoidesdağ mavi kuşu (KaracanOxford 1985 [ayrı])
Sialia sialisDoğu mavikuşu, Güney'in mavikuşu, mavikuş, mavi bülbül, Amerika mavi kızılgerdanı
Sialia mexicanaBatı mavikuşu
Zoothera daumaaltın ardıç (Boyla 2001), beyaz ardıçkuşu (ArkınHayAns 1980)
Ixoreus naevius, Zoothera naeviaturuncu ardıç (Boyla 2001)
Ridgwayia pinicola, Zoothera pinicolaAztek ardıçkuşu (ArkınHayAns 1980)
Hylocichla mustelinaorman ardıcı (Boyla 2001), ağaç ardıcı, ağaç ardıçkuşu (ArkınHayAns 1980)
Catharus ustulatus, Hylocichla ustulatabülbül ardıcı (Boyla 2001), zeytuni sırtlı ardıçkuşu
Catharus fuscescensesmer ardıç (Boyla 2001)
Catharus minimusgri yanaklı ardıç (Boyla 2001)
Catharus guttatus, Hylocichla guttatakeşiş ardıcı, münzevi ardıcı (Boyla 2001)
Geokichla sibirica or Zoothera sibiricaSibirya ardıcı
Turdusardıçlar (Boyla 2001), gerçek ardıçkuşu, ardıç kuşu (Kosswig 1947)
Turdus viscivorusökse ardıç kuşu (Baran & Yılmaz 1984), ökse ardıçkuşu (ArkınHayAns 1980), ökse ardıcı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), ökçe ardıcı (Çanakçıoğlu 1982 [Ü.Ç: 232. sayfada "ökçe ardıcı" imlâsıyla geçiyor]), ökseotu ardıç kuşu (Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), iri ökse ardıcı, buruççun*, fırtına ardıcı
Turdus philomelos; Turdus ericetorumöter ardıç kuşu, öter ardıç (KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), ötücü ardıç (Somçağ 1982/3/4), ötücü ardıçkuşu, güzel sesli ardıç, güzel sesli ardıç kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), şarkıcı ardıç, şarkıcı ardıçkuşu, Kuzey bülbülü
Turdus menachensisYemen karatavuğu
Turdus iliacus; Turdus musicuskızıl ardıç kuşu, kızıl ardıç (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), paskanat ardıç (Somçağ 1982/3/4), pas rengi ardıç, pas rengi ardıç kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984), pas renkli ardıç kuşu (Kuru 1987), asma ardıcı, güzelsesli ardıçkuşu, şakıyan ardıçkuşu, müzikçi ardıç, kızılkanat çᴠʀ [˂ İng. redwing]
Turdus migratoriusgöçmen ardıç (Boyla 2001), göçmen ardıçkuşu, kızılgöğüslü ardıçkuşu, Amerikan kızılgerdanı, Amerikan narbülbülü, Amerika narbülbülü
Turdus lherminieri or Cichlherminia lherminieriorman ardıçkuşu (ArkınHayAns 1980)
Turdus merulakaratavuk* (İzmirli 1949; Duran 1958; Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kara tavuk (Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), Avrupa karatavuğu, sarıgagalı karatavuk, karatakı*, karataka*, karakuş*, kara ardıç, kara ardıçkuşu, karabakal (Somçağ 1982/3/4), kara bakal*, kara bakkal*, karabahar*, coz bakal*, cuşa*, zesku*, çavke*, çıvıki*, çafkar*, cabık*, cakılı*, cagart*, cayık*, cayik*, corlayık*, cukcuruk*, curuk bakal* (?), cukcuk*, corcuk*, corcak*, cırnık* (?), ciron* (?)
♂ – kara bakal*, kara bakkal* (İzmirli 1949 [Gerede; sa. 76: karabakkal, dizin: kara bakkal])
♀ – boz bakal*, boz bakkal* (İzmirli 1949 [Karabakkal [Gerede] dişisine boz bakkal derler]]), ak bakal
Turdus merula aterrimus {Batı ve Kuzey Anadolu}
Turdus merula syriacus {Güneybatı ve Güney Anadolu}
Turdus unicolorgri ardıç (Boyla 2001)
Turdus pilaristarla ardıç kuşu, tarla ardıcı (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), bayağı ardıçkuşu, asıl ardıç, ardıç (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ardıç kuşu (İzmirli 1949; Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987), ardıçkuşu (ArkınHayAns 1980), boz renkli ardıçkuşu, boz ardıç (Çanakçıoğlu 1982), boz bakal, boz bakkal, pasrengi ardıçkuşu, topkarın ardıçkuşu, İskandinav ardıcı
Turdus torquatusboğmaklı ardıç kuşu, boğmaklı ardıç (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), boğmaklı bakal (Somçağ 1982/3/4), kolyeli ardıç (Akçakaya & Bilgin 1986), kolyeli ardıç kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), kolyeli ardıçkuşu (ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), yakalı ardıçkuşu, mart saksağanı
Turdus ruficollis [sensu lato : incl. artogularis]koyu göğüslü ardıç, kara gerdanlı ardıç kuşu
Turdus ruficollis [sensu stricto], Turdus ruficollis ruficolliskızıl gerdanlı ardıç (Boyla 2001), al göğüslü ardıç
Turdus atrogularis, Turdus ruficollis artogulariskara gerdanlı ardıç (Boyla 2001), kara göğüslü ardıç
Turdus naumanni [sensu lato : incl. eunonomos]kızıl kanatlı ardıç (Boyla 2001)
Turdus naumanni [sensu stricto], Turdus naumanni naumannikızılca ardıç (Boyla 2001)
Turdus eunomus, Turdus naumanni eunonomoskaraca ardıç (Boyla 2001)
Turdus obscurusak kaşlı ardıç (Boyla 2001)
Turdus pallidusboz ardıç (Boyla 2001)
Muscicapidaesinekkapangiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), sinekkapanlar (Boyla 2001), sinek kapanlar (Kuru 1987), sinekyutangiller, sinek yutangiller (Baran & Yılmaz 1984), sinekyutanlar, Eskidünya sinekkapanları
Muscicapinaeözsinekkapangiller, sinekkapanlar
Alethini
Copsychini
Cercotrichas galactotes or Erythropygia galactotesçalı bülbülü (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kızıl çalı bülbülü, pas renkli çalı kızılgerdanı, dik kuyruk (Baran & Yılmaz 1984), yelpaze kuyruklu bülbül
Cercotrichas galactotes syriaca or Erythropygia galactotes syriaca {Batı ve Güney Anadolu}
Cercotrichas galactotes familiaris or Erythropygia galactotes familiaris {Güneydoğu Anadolu}
Cercotrichas podobekara çalı bülbülü (Boyla 2001)
Saxicoloides fulicatus, Saxicoloides fulicataHindistan narbülbülü
Muscicapini
Muscicapa & Ficedulasinekkapan, sinek kapan, sinekyutan, sinek yutan (Baran & Yılmaz 1984), sinektutan, sinekavcısı, sinekkuşu, sinekçil kuşu, sinekçil*, sinekçin*, sinekyakalayıcı
Muscicapa sibiricaSibirya sinekkapanı (Boyla 2001)
Muscicapa latirostris or Muscicapa dauuricaesmer sinekkapan (Boyla 2001), kahverengi sinekkapan, Japon sinek yutanı (İzmirli 1948 [Butalis])
Muscicapa gambagaeakasya sinekkapanı
Muscicapa striatabenekli sinekkapan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), benekli sinek yutan (Baran & Yılmaz 1984), benekli sinekyakalayıcı, lekeli sinekkapan, lekeli sinek kapan (Kuru 1987), lekeli sinekyutan, çizgili sinekkapan (KaracanOxford 1985), çizgili sinek-kapan (Karol 1963), çizgili sinekyutan, gri sinekkapan (Kiziroğlu 1987), külrengi sinekkapan, sinekkapan, sinekyutan, sinekkuşu
SYN Muscicapa griseola, Butalis griseolasinekkuşu
Muscicapa striata neumanni
Niltavinae
Niltavaniltava
Cyanoptila cyanomelanamavi sinekkapan
Cyornis lemprieri, Niltava lemprieriFilipin sinek yutanı (İzmirli 1949 [Niltava])
Cossyphinae
Erithacus rubeculanar bülbülü (Karol 1963; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), narbülbülü (ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), Eskidünya nar bülbülü, Avrupa nar bülbülü, kızılgerdan çᴠʀ (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985 [nar bülbülü'ne gönderme yapılmış]; Oğurlu 1988; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), kızıl gerdan (İzmirli 1948 [Fr. rouge-gorge; Alm. Rotkehlchen]; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kızılgerdan kuşu, algerdan
Erithacus rubecula rubecula {Batı Anadolu}
Erithacus rubecula caucasicus {Doğu Anadolu}
Saxicolinae
Larvivora cyane or Luscinia cyanemavi bülbül (Boyla 2001)
Irania gutturalisakgerdan, ak gerdanlı bülbül (Somçağ 1982/3/4), beyaz gerdan (Baran & Yılmaz 1984), taş bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), İran bülbülü
Cyanecula svecica or Luscinia svecicagökgerdan, mavigerdan (Boyla 2001), buğdaycıl (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004)
Cyanecula svecica svecica or Luscinia svecica svecicaİsveç bülbülü, kızılbenekli buğdaycıl, kırmızı gırtlaklı gökgerdan
Cyanecula svecica cyanecula or Luscinia svecica cyaneculabuğdaycıl, buğdaycıl bülbül (Karol 1963)
Cyanecula svecica magna or Luscinia svecica magna {Doğu Anadolu}buğdaycıl
Luscinia luscinia; Luscinia philomela, Daulias philomela; Philomela turdoidesardıç bülbülü (Karol 1963; ArkınHayAns 1980 [for Luscinia megarhynchos]; Somçağ 1982/3/4; Petek 2004), benekli bülbül (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), alaca göğüslü bülbül (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), alacagöğüs, esmer bülbül, gagalı bülbül, çalı bülbülü, Asya bülbülü
Luscinia megarhynchosbülbül (İzmirli 1948; Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Petek 2004; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), asıl bülbül, Avrupa bülbülü, gülkuşu*, dukkuk* (?), ıklık* (?)
Luscinia megarhynchos megarhynchos {Orta Anadolu}
Luscinia megarhynchos africana {Doğu Anadolu}
Luscinia megarhynchos golzii or Luscinia megarhynchos hafizi {Doğu İran ve Orta Asya}İran bülbülü, Hafız bülbülü
Calliope calliope or Luscinia calliope, Erithacus calliopeSibirya kızılgerdanı, yakutgerdan (Boyla 2001)
Tarsiger cyanurusmavi kuyruklu bülbül (Boyla 2001)
HAYMATLOSkara bülbül
HAYMATLOSkır bülbülü
HAYMATLOSyosun bülbülü
HAYMATLOSaltın başlıklı bülbül
Ficedula parvaküçük sinekkapan (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), cüce sinekkapan (Karol 1963; Kiziroğlu 1987), cüce sinek kapan (Kuru 1987), cüce sinek yutan (Baran & Yılmaz 1984), kızılgöğüs sinekkapan (Somçağ 1982/3/4)
Ficedula semitorquataalaca sinekkapan (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), yarım yakalı sinekkapan (Somçağ 1982/3/4), yarım yakalı sinek yutan (Baran & Yılmaz 1984), yarımbant sinekkapan
Ficedula hypoleucakara sinekkapan (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), siyah sinekkapan, siyah sinek kapan (Kuru 1987), siyah sinek yutan (Baran & Yılmaz 1984), mahzun sinekkapan (Kiziroğlu 1987)
Ficedula albicollishalkalı sinekkapan (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), kolyeli sinekkapan (Gözcelioğlu 2002), bandlı sinekkapan, yakalı sinekkapan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ak-yakalı sinekkapan (Karol 1963), beyaz yakalı sinekkapan, beyaz yakalı sinek kapan (Kuru 1987), beyaz yakalı sinek yutan (Baran & Yılmaz 1984)
Phoenicuruskızılkuyruklar (Boyla 2001)
Phoenicurus erythronotus or Adelura erythronotakızıl sırtlı kızılkuyruk (Boyla 2001), büyük kızılkuyruk (Akçakaya & Bilgin 1986)
Phoenicurus ochruroskara kızılkuyruk (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), külrengi kızılkuyruk, dağ kızılkuyruğu (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ev kızılkuyruğu (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Kiziroğlu 1987), ev kızıl kuyruğu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987)
Phoenicurus phoenicuruskızılkuyruk (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kızıl kuyruk (Duran 1958), bayağı kızılkuyruk, bahçe kızılkuyruğu (Karol 1963; HayatHayAns 1966; ArkınHayAns 1980; Kiziroğlu 1987), bahçe kızıl kuyruğu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), ağaç kızılkuyruğu, duvar bülbülü
Phoenicurus moussieritaçlı kızılkuyruk (Boyla 2001)
Phoenicurus erythrogastrus, Phoenicurus erythrogasterbüyük kızılkuyruk (Boyla 2001)
Monticola cinclorhynchusmavibaşlı kayaardıcı
Monticola saxatiliskaya ardıcı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kaya ardıç kuşu (Baran & Yılmaz 1984), taşkızıl, taşkızılı çᴠʀ [˂ Alm. Steinrötel] (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Monticola solitariusgök ardıç (Karol 1963), gökardıç (KaracanOxford 1985; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), gök ardıç kuşu, gök ardıçkuşu (ArkınHayAns 1980), gökçe kaya ardıcı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), mavi kaya ardıcı (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), kayakuşu
Monticola rufocinereus, Monticola rufocinereaküçük taşkızılı
Saxicolataşkuşları (Boyla 2001)
Saxicola rubetraçayır taşçalanı (Somçağ 1982/3/4), çayır taş kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), çayır taşkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), vınlayan kuyrukkakan (Karol 1963; ArkınHayAns 1980), kahverengi gerdanlı çayır ardıcı, küçük katırtırnağı ardıcı, akgöt
Saxicola capratakara taşkuşu (Boyla 2001)
Saxicola maurus, Saxicola mauraSibirya taşkuşu (Boyla 2001)
Saxicola maurus variegatus or Saxicola torquatus variegatus, Saxicola torquata variegata or Saxicola maurus armenicus or Saxicola torquatus armenicus, Saxicola torquata armenica {Güneydoğu Anadolu}
Saxicola dacotiaeKanarya Adası taşkuşu (Boyla 2001)
Saxicola rubicolakaragerdanlı çayır ardıcı
Saxicola rubicola rubicola or Saxicola torquatus rubicola {Türkiye}
Saxicola torquatus, Saxicola torquata [sensu lato : incl. rubicola, maurus]taşçalan (Somçağ 1982/3/4), taşkuşu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), taş kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987), taş ardıcı, küçük taş ardıcı, takırdayan kuyrukkakan (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; KaracanOxford 1985), bağrıkara
Myrmecocichla aethiopskarınca bülbülü
Oenanthe kuyrukkakanlar (Boyla 2001)
Oenanthe oenanthebayağı kuyrukkakan, kuyrukkakan (Karol 1963; ArkınHayAns 1980; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kuyruk kakan (Kuru 1987), kuyruk kakan kuşu (Duran 1958), taşöpen çᴠʀ [˂ Alm. Steinschmätzer], akgöt, akgerdan
Oenanthe oenanthe libanotica {Anadolu}
Oenanthe bottaekızıl göğüslü kuyrukkakan
Oenanthe isabellinaboz kuyrukkakan (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bozkuyrukkakan (Gözcelioğlu 2002), bozca kuyrukkakan, toprak renkli kuyrukkakan (Kiziroğlu 1987), step kuyrukkakanı (Baran & Yılmaz 1984), taşöğen
Oenanthe monachakeşiş kuyrukkakanı (Boyla 2001), başlıklı kuyrukkakan
Oenanthe desertiçöl kuyrukkakanı (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Oenanthe hispanicakarakulak kuyrukkakan (Somçağ 1982/3/4), karakulaklı kuyrukkakan (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kara-kulaklı kuyrukkakan (Karol 1963), kara kulaklı kuyrukkakan (Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001), kulaklı kuyrukkakan
Oenanthe hispanica melanoleuca or Oenanthe melanoleuca {Anadolu}
Oenanthe cypriacaKıbrıs kuyrukkakanı (Boyla 2001)
Oenanthe pleschankaalaca kuyrukkakan (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), beyaz tepeli kuyrukkakan (Baran & Yılmaz 1984), karasırt kuyrukkakan (Somçağ 1982/3/4)
Oenanthe moestabüyük kızılca kuyrukkakan (Boyla 2001), büyük kuyrukkakan (Akçakaya & Bilgin 1986)
Oenanthe melanura or Cercomela melanurakarakuyruk (Boyla 2001)
Oenanthe familiaris or Cercomela familiarispaskuyruk (Boyla 2001)
Oenanthe picatadoğu kuyrukkakanı (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001)
Oenanthe leucurakara kuyrukkakan (Boyla 2001), gülen kuyrukkakan
Oenanthe leucopygaaktepeli kara kuyrukkakan (Gözcelioğlu 2002), ak tepeli kuyrukkakan (Boyla 2001), ak tepeli kara kuyrukkakan
Oenanthe albonigra, Oenanthe albonigerkara başlı kuyrukkakan (Boyla 2001)
Oenanthe finschiiaksırt kuyrukkakan (Somçağ 1982/3/4), aksırtlı kuyrukkakan (Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), ak sırtlı kuyrukkakan (Boyla 2001), aksırtlı (Akçakaya & Bilgin 1986), karabaş kuyrukkakan (Baran & Yılmaz 1984), siyahbaşlı kuyrukkakan, kaya kuyrukkakanı
Oenanthe finschii finschii {Batı Anadolu}
Oenanthe finschii barnesi {Doğu Anadolu}
Oenanthe lugenskarasırtlı kuyrukkakan (Gözcelioğlu 2002), kara sırtlı kuyrukkakan (Boyla 2001), karasırt kuyrukkakan, siyah sırtlı kuyrukkakan (Baran & Yılmaz 1984), karakanatlı kuyrukkakan (Akçakaya & Bilgin 1986)
Oenanthe lugentoides or Oenanthe lugens lugentoides – Arabistan kuyrukkanı
Oenanthe xanthoprymna [sensu lato : incl. chrysopygia]kızılca kuyrukkakan (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kızıl kuyrukkakan (Akçakaya & Bilgin 1986), kuyruk sokumu kırmızı kuyrukkakan (Baran & Yılmaz 1984), alkuyruk kuyrukkakan, buğdaycıl
Oenanthe xanthoprymna [sensu stricto], Oenanthe xanthoprymna xanthoprymna {Güneydoğu Anadolu}
Oenanthe chrysopygia, Oenanthe xanthoprymna chrysopygia {Kuzeydoğu Anadolu}


önceki ← → sonraki