www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkçe Kuş Adları Tarama Sözlüğü
Turkish Names of Birds
by
Ümüt Çınar

başlangıç: Aralık 2016
bitiş: kaynaklara erişilip tarandıkça eklenecek
6

01 → Sᴛʀᴜᴛʜɪᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Rʜᴇɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀsᴜᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴛᴇʀʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴇᴘʏᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Dɪɴᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Lɪᴛʜᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Tɪɴᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀʟʟɪfᴏʀᴍᴇs Aɴsᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴏᴇɴɪᴄᴏᴘᴛᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅɪᴄɪᴘᴇᴅɪfᴏʀᴍᴇs Mᴇsɪᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Pᴛᴇʀᴏᴄʟɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟᴜᴍʙɪfᴏʀᴍᴇs

02 → Mᴜsᴏᴘʜᴀɢɪfᴏʀᴍᴇs Oᴛɪᴅɪfᴏʀᴍᴇs Cᴜᴄᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀᴘʀɪᴍᴜʟɢɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛᴇᴀᴛᴏʀɴɪᴛʜɪfᴏʀᴍᴇs Nʏᴄᴛɪʙɪɪfᴏʀᴍᴇs Pᴏᴅᴀʀɢɪfᴏʀᴍᴇs Aᴘᴏᴅɪfᴏʀᴍᴇs Oᴘɪsᴛʜᴏᴄᴏᴍɪfᴏʀᴍᴇs Gʀᴜɪfᴏʀᴍᴇs Cʜᴀʀᴀᴅʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Eᴜʀʏᴘʏɢɪfᴏʀᴍᴇs Pʜᴀᴇᴛʜᴏɴᴛɪfᴏʀᴍᴇs Gᴀᴠɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴘʜᴇɴɪsᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cɪᴄᴏɴɪɪfᴏʀᴍᴇs Pʀᴏᴄᴇʟʟᴀʀɪɪfᴏʀᴍᴇs Sᴜʟɪfᴏʀᴍᴇs Pʟᴀᴛᴀʟᴇɪfᴏʀᴍᴇs Pᴇʟᴇᴄᴀɴɪfᴏʀᴍᴇs Aʀᴅᴇɪfᴏʀᴍᴇs

03 → Cᴀᴛʜᴀʀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Aᴄᴄɪᴘɪᴛʀɪfᴏʀᴍᴇs Sᴛʀɪɢɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʟɪɪfᴏʀᴍᴇs Lᴇᴘᴛᴏsᴏᴍᴀᴛɪfᴏʀᴍᴇs Tʀᴏɢᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs Bᴜᴄᴇʀᴏᴛɪfᴏʀᴍᴇs Cᴏʀᴀᴄɪɪfᴏʀᴍᴇs Pɪᴄɪfᴏʀᴍᴇs Cᴀʀɪᴀᴍɪfᴏʀᴍᴇs Fᴀʟᴄᴏɴɪfᴏʀᴍᴇs

04 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs : Aᴄᴀɴᴛʜɪsɪᴛᴛɪ Tʏʀᴀɴɴɪ Pᴀssᴇʀɪ Mᴇɴᴜʀɪᴅᴀ Cʟɪᴍᴀᴄᴛᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟɪᴘʜᴀɢɪᴅᴀ Oʀᴛʜᴏɴʏᴄʜɪᴅᴀ Cᴏʀᴠɪᴅᴀ Mᴏʜᴏᴜᴏɪᴅᴇᴀ Oʀɪᴏʟoɪᴅᴇᴀ Nᴇosɪᴛᴛᴏɪᴅᴇᴀ Mᴀʟᴀᴄᴏɴᴏᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cᴏʀᴠᴏɪᴅᴇᴀ

05 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀɪᴅᴀ Mᴇʟᴀɴᴏᴄʜᴀʀɪᴛᴏɪᴅᴇᴀ Cɴᴇᴍᴏᴘʜɪʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴀʟʟᴀᴇᴏɪᴅᴇᴀ Pɪᴄᴀᴛʜᴀʀᴛᴏɪᴅᴇᴀ Pᴀʀᴏɪᴅᴇᴀ Sʏʟᴠɪᴏɪᴅᴇᴀ Rᴇɢᴜʟᴏɪᴅᴇᴀ Bᴏᴍʙʏᴄɪʟʟᴏɪᴅᴇᴀ Cᴇʀᴛʜɪᴏɪᴅᴇᴀ Mᴜsᴄɪᴄᴀᴘᴏɪᴅᴇᴀ

06 → Pᴀssᴇʀɪfᴏʀᴍᴇs Pᴀssᴇʀoɪᴅᴇᴀ Dɪᴄᴀᴇɪᴅᴀᴇ Nᴇᴄᴛᴀʀɪɴɪɪᴅᴀᴇ Pʟᴏᴄᴇɪᴅᴀᴇ Esᴛʀɪʟᴅɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀɪᴅᴀᴇ Mᴏᴛᴀᴄɪʟʟɪᴅᴀᴇ Fʀɪɴɢɪʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀoɪᴅᴇᴀ Eᴍʙᴇʀɪzɪᴅᴀᴇ Pᴀssᴇʀᴇʟʟɪᴅᴀᴇ Iᴄᴛᴇʀɪᴅᴀᴇ Pᴀʀᴜʟɪᴅᴀᴇ Cᴀʀᴅɪɴᴀʟɪᴅᴀᴇ Tʜʀᴀᴜᴘɪᴅᴀᴇ


Passeriformes

Passeroidea
Promeropidae
Promerops caferKap şekerkuşu
Modulatricidae
Dicaeidaeçiçekkakangiller, çiçekgagalayangiller (KaracanOxford 1985), çiçek-gagalayangiller (Karol 1963), ökseotukuşları
spp. çiçekkakan, çiçekgagalayan, çiçekyiyen kuş
Dicaeum cruentatumkırmızı sırtlı çiçekgagalayan (KaracanOxford 1985)
Dicaeum hirundinaceumAvustralya ökseotukuşu, ökseotu kuşu
Pardalotus punctatuatus → bkz. 4. sayfada: Pardalotidae
Nectariniidaenektaremengileler, nektar-emengiller (Karol 1963), nektarkuşugiller, nektarkuşları (Boyla 2001), balözüemengiller, güneşkuşugiller (KaracanOxford 1985), örümcekyiyengiller, Eskidünya kolibrileri
Arachnotheraörümcekavcısı, örümcekyiyen
Chalcoparia singalensisalgöğüslü nektarkuşu
Hedydipna platura or Anthodiaeta platura, Anthreptes platurus [sensu lato : incl. metallica]Nil nektarkuşu (Boyla 2001)
Hedydipna platura or Anthodiaeta platura, Anthreptes platurus [sensu stricto]küçük nektarkuşu
Hedydipna metallica or Anthodiaeta metallica, Anthreptes metallicus, Nectarinia metallica Nil nektarkuşu, nektarkuşu, nektar kuşu (Karol 1963), nektarmen
Nectarinia famosamalakit nektarkuşu
Nectarinia johnstonialtüylü nektarkuşu
Cyanomitra reichenowi or Drepanorhynchus reichenowi or Nectarinia reichenowialtınkanatlı kolibri
Chalcomitra tacazze or Nectarinia tacazzeTakaze kolibrisi
Cinnyris osea, Nectarinia osea Filistin güneş kuşu (Karol 1963), Filistin nektarkuşu (Boyla 2001)
Cinnyris habessinicus, Nectarinia habessinicaal göğüslü nektarkuşu
Cinnyris venustuskıvrıkgagalı Hint kolibrisi
Cinnyris venustus albiventrisSomali güneşkuşu
Cinnyris sovimanga, Nectarinia sovimangasuymanga
Arachnechthra asiatica or Cinnyris asiaticus, Nectarinia asiaticamor nektarkuşu (Boyla 2001)
Irenidaemaviperikuşugiller
Irenaçatal kuyruk (İzmirli 1948)
Irena puellamaviperikuşu
Chloropseidae
spp.yaprakkuşu
Chloropsis aurifronssarıalınlı yaprakkuşu, altınalınlı yaprakkuşu
Peucedramidae
Peucedramus taeniatus; Peucedramus olivaceus
Prunellidae, Accentoridaedağbülbülügiller, dağbülbülleri (Boyla 2001), bozboğazgiller (Gözcelioğlu 2002), bozboğazlar, çitserçesigiller, serçemsigiller (Baran & Yılmaz 1984), serçemsiler, şarkıcıkuşugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), alpşarkıcıkuşugiller, aksentoride
spp. çitserçesi, şarkıcıkuşu
Prunella collarisbüyük dağbülbülü (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), büyük dağ bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986), dağ çit serçesi (Somçağ 1982/3/4), Alp serçesi, Alp şarkıcı kuşu (Karol 1963), Alp ötleğeni, gerdanı lekeli serçe (Baran & Yılmaz 1984), şarkıcıkuş
Prunella collaris subalpina {Güneybatı Anadolu}
Prunella collaris montana {Kuzey ve Doğu Anadolu}
Prunella himalayanaHimalaya şarkıcıkuşu
Prunella modularisbayağı dağbülbülü, dağbülbülü (Boyla 2001; Özkoç 2012), dağ bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bozboğaz (Kiziroğlu 1987), çit serçesi (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987), bayağı çitserçesi, çit ötleğeni, çit şakrağı, cırcırkuşu, aksentor, dunok [˂ İng. dunnock]
Prunella modularis euxina {Kuzey ve Kuzeybatı Anadolu}
Prunella modularis obscura {Kuzeydoğu Anadolu}
Prunella atrogulariskara boğazlı dağbülbülü (Boyla 2001)
Prunella ocularissürmeli dağbülbülü (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), sürmeli dağ bülbülü (Akçakaya & Bilgin 1986), sürmeli çitserçesi, siyah tepeli serçe (Baran & Yılmaz 1984), karabaş çit serçesi (Somçağ 1982/3/4)
Prunella faganiArap dağbülbülü
Prunella montanellaSibirya dağbülbülü (Boyla 2001)
Prunella rubidaJapon şarkıcıkuşu
Urocynchramidae
Urocynchramus pylzowi
Ploceidae [sensu lato : incl. Viduidae, Estrildidae, Passeridae]serçegiller, serçeler, Eski Dünya tohum yiyicileri (Kuru 1987)
Ploceidae [sensu stricto]dokumacıkuşugiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), dokumacıkuşları, dokumacıkuşlar, dokumacılar (Boyla 2001), terzikuşları
spp.dokumacıkuşu, dokumacı kuşu, dokumacıkuş, dokumacı, çulhakuşu, salıncakkuşu
Bubalornithinae [SYN of Ploceidae]bufalodokumacıkuşugiller, mandadokumacıkuşları
spp.buffalo dokumacıkuşları (KaracanOxford 1985), buffalo dokumacıkuşu, manda dokumacıkuşu, mimarkuşu
Dinemellia dinemellibeyaz başlı buffalo dokumacıkuşu (KaracanOxford 1985)
Bubalornis albirostrisbeyaz gagalı buffalo dokumacıkuşu (KaracanOxford 1985), alekto [˂ Alm. Alektoweber]
Bubalornis niger
Sporopipinae [SYN of Ploceidae]sakaldokumacıkuşları
Sporopipes frontalis bıyıklı dokumacı kuşu (CITES 1994)
Ploceinae [SYN of Ploceidae]özdokumacıkuşugiller, dokumacıkuşları, dokumacıkuşlar
Philetairus sociuscumhuriyetçi dokumacıkuşu, cumhuriyetçi kırlangıç, cumhurkuşu, mimarkuşu, arkadaş canlısı dokumacıkuşu, Afrika çulhakuşu
Quelea queleakırmızıgagalı dokumacıkuşu, kırmızıgagalı kuş, kırmızıgagalı quelea, kırmızı ibikli quelea, kırmızı kuela, küela, kızılgagalı tahılyiyen, kızılgagalı bıldırcın, tahılyiyen, dokumacıkuşu
Ploceus [sensu lato]gerçek dokumacıkuşu, dokumacı kuşu (İzmirli 1949)
Ploceus manyarçizgili dokumacı (Boyla 2001)
Ploceus philippinus; Ploceus bayaHindistan dokumacıkuşu, Filipin dokumacı kuşu (Karol 1963) § Loxia philippina Linnaeus, 1766, Philippines; error = Sri Lanka; Hintçe ve Bengalce बया (baya)
Euplectinae [SYN of Ploceidae]ateşdokumacıkuşları
Euplectespiskopos kuşu
Euplectes aferNapolyon çulhası, altın piskopos, dul euplectes
Euplectes franciscanusörücükuş
Euplectes orixnar dokumacıkuşu, turuncu çulha, kızıl şakrak, kırmızı piskopos
Euplectes macroura
Euplectes macroura macrocercus, Euplectes macrocercus, Coliuspasser macrocercussarı omuzlu dokumacıkuşu
Euplectes jacksoniJackson dul kuşu (Karakaya 2012)
Textor luteolus or Ploceus luteolus, Sitagra luteolamaskeli cüce dokumacıkuşu
Textor capensis or Ploceus capensisKap dokumacı kuşu (Karol 1963)
Textor galbula or Ploceus galbulakara suratlı dokumacı
Textor cucullatus or Ploceus cucullatuskara başlı dokumacı
Textor melanocephalus or Ploceus melanocephaluskarabaşlı dokumacıkuşu, siyah başlıklı dokumacıkuşu
HAYMATLOSpeçeli dokumacı
HAYMATLOSsarı dokumacı
HAYMATLOSbeyaz başlıklı dokumacıkuşu
HAYMATLOSaltın dokumacıkuşu
Viduidae, Viduinaedulkuşugiller, dulkarıkuşugiller, parazitdokumacıkuşugiller
spp.dulkuşu, dul kuşu, dulkarı kuşu, Afrika dokumacıkuşu, vayda, vuidah
Vidua macrouraiğnekuyruk (Ankara Hayvanat Bahçesi), uzunkuyruklu dokumacıkuşu, şerit kuyruklu çinte (CITES 1994), Dominik dulkuşu
Vidua paradisaea, Steganura paradisaea [sensu lato]cennet dokumacıkuşu, Afrika cennet kuşu (Kuru 1987), cennetkuşu, cennet vuidah'ı, dokumacı kuşu (Kuru 1987)
Vidua paradisaea [sensu stricto]
Vidua obtusa, Steganura obtusagenişkuyruklu cennetkuşu
Vidua orientalis, Steganura orientalisKuzey cennet çintesi (CITES 1994), cennetkuşu
Vidua interjectauzun kuyruklu cennet çintesi (CITES 1994)
Vidua togoensisTogo cennetkuşu, Togo çintesi (CITES 1994)
Vidua regiadulkuşu
Vidua chalybeata, Hypochera chalybeataçivit çinte (CITES 1994), atlas dulkuşu, Batı Afrika ispinozu
Vidua raricolaJamandu çintesi (CITES 1994)
Vidua wilsoniboz kanatlı çinte (CITES 1994)
Vidua larvaticolabaka çintesi (CITES 1994)
Estrildidaesüsdokumacıkuşları, mumsugagalıgiller, mumgagalar (Boyla 2001)
Lonchurinae
Erythrurapapağangaga
Erythrura gouldiae or Chloebia gouldiae, Gouldaeornis gouldiae, Poephila gouldiaeyamalı saka, Gould amadini, Gould ispinozu, Gouldian ipinozu, Lady Gould ispinozu
Erythrura trichroamavi başlı papağan ispinozu
Stagonopleura oculata, Zonaeginthus oculatuskızılkulak
Stagonopleura guttatapırlantakuşu
Taeniopygia guttata [sensu lato], Poephila guttatazebra ispinozu (Boyla 2001), Hint bülbülü
Taeniopygia guttata guttata or Taeniopygia guttata [sensu stricto]Timor zebra ispinozu
Taeniopygia guttata castanotis or Taeniopygia castanotisAvustralya zebra ispinozu, zebra ispinozu, mandarin
Aidemosyne modesta or Neochmia modestaerikbaşlı saka
Bathilda ruficauda or Neochmia ruficaudayıldız saka
Poephila personatamaskeli saka, maskeli iskete (CITES 1994), maskeli ispinoz kuşu
Poephila acuticaudauzun kuyruklu çim ispinozu (CITES 1994)
Poephila cincta
Poephila cincta cinctakara boyunlu iskete (CITES 1994)
Poephila cincta atropygialissiyah kuyruklu iskete (CITES 1994)
Spermestes caniceps or Odontospiza caniceps or Odontospiza griseicapilla or Lonchura griseicapillainci başlı gümüşgaga
Spermestes cucullatus or Spermestes cucullata or Lonchura cucullatabaşlıklı tunç ispinoz (CITES 1994), Çin kırlangıcı
Spermestes bicolor or Lonchura bicolorsiyah beyaz ispinoz (CITES 1994)
Spermestes fringilloides or Lonchura fringilloidessaksağan ispinoz (CITES 1994)
Euodice malabarica or Lonchura malabaricaHint gümüşgagası (Boyla 2001), gümüşgaga
Euodice cantans or Lonchura cantansAfrika gümüşgagası (Boyla 2001), Afrika gümüşgaga ispinozu (CITES 1994)
Lonchura oryzivora, Munia oryzivora, Padda oryzivorapirinç kuşu, pirinççil kuşu, pirinç yiyici kuş, çeltikkuşu, Cava serçesi, Cava ispinozu, Java ispinozu, Japon serçesi, dağ güvercini, padda
Lonchura striata
Lonchura striata var. domestica, Lonchura domesticaBengal ispinozu
Lonchura punctulatabaharat ispinozu
Lonchura malaccaüç renkli rahibe
Estrildinae
Amandava amandava, Sporaeginthus amandava, Estrilda amandavakırmızı bengali, kırmızı mumgaga, avadavat (Boyla 2001)
Amandava formosa, Sporaeginthus formosus, Estrelda formosayeşil bengali
Amandava subflava, Sporaeginthus subflavus, Estrilda subflavaçizgili mumgaga, altın göğüslü mumgaga
Amadina fasciatakesikboyun, kesikboyun kuşu, kesik boyun ispinoz, boğazıbantlı, bantlı kuş, algerdanlı bengali, algerdanlı dokumacıkuşu, al yaka ispinoz (CITES 1994), amadin, amadina
Uraeginthusmavikordon [˂ Fr. cordonbleu]
Uraeginthus bengalus, Estrilda bengaluskızıl yanaklı aşçı kuşu, kırmızı yanaklı ahçı kuşu, mavi mumgaga (CITES 1994), bengali, bengali kuşu
Pyrenestes ostrinus, Pirenestes ostrinussiyah karınlı ispinoz (CITES 1994)
Spermophaga haematinakırmızı göğüslü mumgaga (CITES 1994)
Hypargos niveoguttatusbenekli ispinoz (CITES 1994)
Pytilia melbamelba ispinozu, yeşil kanatlı pytilia
Pytilia phoenicopteraseher ispinozu
Lagonosticta senegalasenegali, Senegal ateşbülbülü (CITES 1994; Boyla 2001), ateş ispinozu
Lagonosticta rufopictagerdanı benekli ateşbülbülü (CITES 1994)
Lagonosticta larvata
Lagonosticta larvata vinacea or Lagonosticta vinaceaşaraprenkli bengali, maskeli ateşbülbülü (CITES 1994)
Lagonosticta rarakara karınlı ateşbülbülü (CITES 1994)
Lagonosticta rubricatamavigerdanlı bengali, Afrika ateşbülbülü (CITES 1994)
Mandingoa nitidulayeşil sırtlı ispinoz (CITES 1994)
Estrilda caerulescensmavi bengali, mavi Senegal mumgagası (CITES 1994)
Estrilda troglodytesalyanak, siyah sağrılı mumgaga (CITES 1994), kırmızı kulaklı mumgaga, mercangaga çᴠʀ [˂ Fr. bec de corail], gri mumgaga (Boyla 2001)
SYN Estrilda cinereakırmızıgagalı astrilda, kırmızıgagalı dokumacıkuşu
Estrilda melpodaal yanak mumgaga (CITES 1994), al yanaklı mumgaga (Boyla 2001), turuncu yanaklı mumgaga
Estrilda astrildmumgaga (CITES 1994; Boyla 2001), adi mumgaga, St. Helena mumgagası
HAYMATLOSGüney Afrika bengalisi
HAYMATLOSincili bengali
Passeridae, Passerinaeserçegiller (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), serçeler (Boyla 2001)
Carpospiza brachydactyla, Petronia brachydactylaçöl serçesi (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), step serçesi (Baran & Yılmaz 1984), taş serçesi, boz serçe (Boyla 2001)
Petronia petroniakaya serçesi (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kayalık serçesi (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987)
Petronia petronia petronia {Batı Anadolu}
Petronia petronia exigua {Orta Anadolu}
Petronia petronia puteicola {Güney Anadolu}
Montifringilla nivaliskar serçesi (Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kar ispinozu, beyaz ispinoz, dağ ispinozu
Montifringilla nivalis leucura {Batı Anadolu}
Gymnoris dentata or Petronia dentatakızıl kaşlı kaya serçesi
Gymnoris xanthocollis or Petronia xanthocollissarı gerdanlı serçe, sarıboğazlı serçe (Gözcelioğlu 2002), sarı boğazlı serçe (Boyla 2001), sarıgırtlak serçe
Passer ammodendrisaksavul serçesi, saksaval serçesi, kara tepeli serçe
Passer domesticusserçe* (İzmirli 1949; Duran 1958; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), ev serçesi (Kiziroğlu 1987), evcil serçe (Karol 1963), bayağı serçe, adi serçe, şehir serçesi, seçer*, seyçer*, çerçe*, kör serçe*, kör semçi*, kürkuşu*, köykuşu*, köylüce*, camikuşu*, cevcer*, civcer*, sivler*, çimçe*, çinçe*, çimçek*, çinçik*, cinçik*, çıpçık*, cıvcık*, civcik*, cücük*, cinez*, cingez*, cingey*, çink*, çingenkuşu*, çingencik*, cingencik*, becet, becet kuşu, becit kuşu, kırkır*, cıvıldırık*, cırıldırık*, cıldırık*, çıldırık*, buğdaycık*, buğdaydık*
karaboğaz*

Passer domesticus domesticus {Türkiye}
Passer domesticus biblicus {Güneydoğu Anadolu ve Kıbrıs}
Passer italiaeİtalyan serçesi, İtalyan ev serçesi
Passer hispaniolensissöğüt serçesi (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), bataklık serçesi (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), İspanyol serçesi
Passer hispaniolensis hispaniolensis {Batı Anadolu}
Passer hispaniolensis transcaspicus {Doğu Anadolu ve Kıbrıs}
Passer pyrrhonotusılgın serçesi
Passer moabiticusçalı serçesi (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), küçük serçe (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), Arap serçesi (Baran & Yılmaz 1984), su serçesi, Birecik serçesi, Ölüdeniz serçesi
Passer moabiticus moabiticus {Kıbrıs}
or SYN Passer moabiticus mesopotamicus {Güney Anadolu}
Passer iagoensisİago serçesi
Passer simplexçöl serçesi (Boyla 2001)
Passer montanusorman serçesi (Somçağ 1982/3/4), ağaç serçesi (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), yaban serçesi, yabani serçe, kır serçesi, dağ serçesi (İzmirli 1949; Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), dağırcan* (İzmirli 1949 [Memleketimizde dağ serçesine dağırcan derler]), darıcan*, darılcan*, daracan*, darcan*, daraca*, darılcak*, daracık*, darıcık*, darıkuşu*, darıbişik*, habur*, celali*
Passer montanus montanus {Türkiye}
Passer montanus transcaucasicus {Doğu Anadolu}
Passer luteusaltın serçe, altın şarkı serçesi
Passer euchlorus, Passer luteus euchlorussarı serçe
Passer eminibeykestane serçesi
HAYMATLOSmotuk serçe*
Motacillidaekuyruksallayangiller (KaracanOxford 1985; Gözcelioğlu 2002), kuyruk sallayangiller (Baran & Yılmaz 1984), kuyruk sallayanlar (Kuru 1987), kuyruksallıyangiller, incirkuşları ve kuyruksallayanlar (Boyla 2001), incirkuşugiller, dereeşasıgiller
Motacillinae [SYN of Motacillidae]
spp. – kuyruksallayan, kuyruk sallayan, titrekkuyruk çᴠʀ [İng. ˂ wagtail]
Dendronanthus indicusorman kuyruksalayanı
Motacilla kuyruksallayanlar (Boyla 2001)
Motacilla cinereadağ kuyruksallayanı (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), dağ kuyruk sallayanı (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), dağ kuyruksallıyanı, gri kuyruksallayan
Motacilla cinerea cinerea {Türkiye}
Motacilla flavasarı kuyruksallayan (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986, Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), sarı kuyruk sallayan (Kuru 1987), sarı kuyruksallıyan, sarı çobanaldatan (Karol 1963), sarı çoban aldatan (Baran & Yılmaz 1984), dere eşası
Motacilla flava flavamavi başlı kuyruksallayan
Motacilla flava leucocephala or Motacilla leucocephala or Motacilla tschutschensis leucocephalabeyaz başlı kuyruksallayan
Motacilla flava feldegg or Motacilla feldegg {Türkiye}siyah başlı kuyruksalayan, maskeli kuyruksallayan (Kiziroğlu 1987), dere eşası, inekcil*, inekkuşu*, öküz kuşu*, öküz serçesi*, alâoküz*, alogüz*, dere serçesi*, özekçi kuşu*
Motacilla flava thunbergi or Motacilla thunbergigri başlı kuyruksallayan
Motacilla flava flavissima or Motacilla flavissimasarı çobanaldatan
Motacilla citreolasarıbaş kuyruksallayan (Somçağ 1982/3/4), sarı baş kuyruksallayan (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), sarı başlı kuyruksallayan (Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), sarıbaşlı kuyruksallayan (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), sarıdöş yondakuşu, karaense kuyruksallayan
Motacilla aguimpalaca kuyruksallayan, kolyeli kuyruksallayan (Boyla 2001)
Motacilla albaak kuyruksallayan (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), beyaz kuyruk sallayan (Kuru 1987), nehir kuyruksallayanı, kuyruksallayan (Somçağ 1982/3/4; Kiziroğlu 1987), kuyruk sallayan (Baran & Yılmaz 1984), kuyruksallıyan, kuyruksalan, kuyrukkakan, kuyrukkaldıran*, dingil*, dingili*, dingilli*, cingilli*, çingilli*, cingit*, tingili*, dingilcik*, çinçin*, tintin*, tintin kuşu*, dandan kuşu*, dandaniça*, dandiligaç kuşu*, dimdimi*, mintiminti* (Antalya), cıcılbıcıl*, siksil*, vicik*, vicit kuşu*, kesekkuşu*, yağmurcuk*, peygamberkuşu, yonda kuşu, yond kuşu, yont kuşu, yunt kuşu, yund kuşu, çobanaldatan
Motacilla alba alba {Türkiye}
Motacilla alba yarrellii or Motacilla yarrelliikırçıllı kuyruksallayan, lekeli kuyruksallayan, siyah-beyaz tüylü kuyruksallayan, alaca kuyruksallayan, alaca titekkuyruk çᴠʀ [İng. ˂ pied wagtail]
Motacilla alba personata or Motacilla personatamaskeli kuyruksallayan
Motacilla alba ocularis or Motacilla ocularisgözlüklü kuyruksallayan
Anthinae [SYN of Motacillidae]
spp.incirkuşu, incir kuşu (İzmirli 1948), incirdelen, incirli* (?)
Anthus [sensu lato] – incirkuşları (Boyla 2001)
Corydalla novaeseelandiae or Anthus novaeseelandiae [sensu latissimo : incl. australis, richardi, rufulus]mahmuzlu incirkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), mahmuzlu incir kuşu (Kuru 1987)
Corydalla novaeseelandiae or Anthus novaeseelandiae [sensu stricto : incl. australis]
Corydalla novaeseelandiae or Anthus novaeseelandiae [sensu strictissimo : excl. australis]
Corydalla campestris or Anthus campestriskır incirkuşu (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), kır incir kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), tarla incirkuşu
Anthus campestris campestris
SYN Anthus campestris boehmii {Türkiye}
Corydalla berthelotii or Anthus berthelotiiKanarya Adası incirkuşu (Boyla 2001)
Corydalla richardi or Anthus richardimahmuzlu incir kuşu çᴠʀ [˂ Alm. Spornpieper] (Karol 1963), Richard incir kuşu çᴠʀ [˂ İng. Richard's pipit]
Corydalla godlewskii or Anthus godlewskiiMoğol incirkuşu (Boyla 2001)
Corydalla similis or Anthus similisuzun gagalı incirkuşu (Boyla 2001)
Tmetothylacus tenellussarı incirkuşu
Anthus gustaviPeçora incirkuşu (Boyla 2001)
Anthus trivialisağaç incir kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), ağaç incirkuşu (ArkınHayAns 1980; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), orman incirkuşu (Somçağ 1982/3/4)
Anthus hodgsoniyeşilsırtlı incirkuşu (Gözcelioğlu 2002), yeşil sırtlı incirkuşu (Boyla 2001), yeşil sırtlı incir kuşu
Anthus cervinuskızıl-gerdanlı incir kuşu (Karol 1963), kızıl gerdanlı incir kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), kızıl gerdanlı incirkuşu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kızılgerdan incirkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), algerdan incirkuşu, al gerdanlı incir kuşu (Kiziroğlu 1987), pasgerdan incirkuşu (Somçağ 1982/3/4)
Anthus rubescensPasifik incirkuşu (Boyla 2001)
Anthus rubescens pacificusPasifik incir kuşu
Anthus pratensisçayır incir kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987), çayır incirkuşu (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Boyla 2001; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012)
Anthus spinolettadağ incirkuşu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002 [(Dağ İncirkuşu Habitat)]; Özkoç 2012), dağ incir kuşu, su incirkuşu (KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), su incir kuşu (Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), dere incir kuşu (Kiziroğlu 1987), dere incirkuşu (Somçağ 1982/3/4)
Anthus spinoletta coutellii {Kuzey, Güney ve Doğu Anadolu}
Anthus petrosuskaya incirkuşu (Boyla 2001)
Fringillidaeispinozgiller (Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Petek 2004), ispinozlar, serçegiller, Yeni Dünya tohum yiyicileri (Kuru 1987 [Ü.Ç: sayfa: 471; 1994 baskısı: sayfa: 542; Ploceidae için Eski Dünya tohum yiyicileri adını kullanmış])
Fringillinaeispinozlar
Fringilla montifringilladağ ispinozu (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), dağ ispinoz (Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004 [tek geçiyor]), dağbabası, dağbabaları, dağ babaları (Kuru 1987), Kuzey ispinozu, orman filuryası
Fringilla coelebsispinoz (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kayın ispinozu (KaracanOxford 1985), bayağı ispinoz (Petek 2004), adi ispinoz, asıl ispinoz, alaca serçe § Rumca σπίνος sözünden Türkçeye ispinoz olarak geçmiştir.
Fringilla coelebs coelebs {Kuzey ve Batı Anadolu}
Fringilla coelebs solomkoi {bazen kışın Türkiye}
Fringilla coelebs alexandrovi {kışın Doğu Anadolu}
Fringilla coelebs syriaca {Kıbrıs ve Güneydoğu Anadolu}
Fringilla teydeamavi ispinoz (Boyla 2001), Kanarya Adaları ispinozu, Kanarya adaları ispinozu (KaracanOxford 1985 [adaları])
Euphoniinae
Euphonia violacea, Tanagra violaceamor tangara
Carduelinaesakakuşugiller, sakakuşları
Coccothraustini
Mycerobas carnipes, Coccothraustes carnipessarı karınlı kocabaş (Boyla 2001)
Hesperiphona vespertina or Coccothraustes vespertinusakşam kocabaşı (Boyla 2001), şeker kuşu çᴠʀ [˂ Fr. oiseau de sucre] (İzmirli 1949 [Hesperiphona])
Hesperiphona abeillei or Coccothraustes abeilleikukuletalı kocabaş, kara kukuletalı kocabaş
Coccothraustes coccothraustesbayağı kocabaş, kocabaş (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kocabaş kuşu, kocabaş çekirdekısıran, çekirdekısıran, kocagaga, flurcun, flurcin, florcin, filorcin, filorcin kuşu
Coccothraustes coccothraustes coccothraustes {Kuzeybatı ve Kuzey Anadolu}
Coccothraustes coccothraustes nigricans {Kuzeydoğu Anadolu}
Eophona migratoria, Coccothraustes migratoriusgöçmen kocabaş, siyah kuyruklu kocabaş
Eophona personata, Coccothraustes personatusmaskeli kocabaş (KaracanOxford 1985)
Pyrrhulini
Pinicola enucleatorçam ispinozu, çam piniolası, tayga çütresi (Boyla 2001), çengelkuşu çᴠʀ [˂ Alm. Hakengimpel] (İzmirli 1949), katıgaga, ıskataron kuşu
Pyrrhula pyrrhulaşakrak kuşu (İzmirli 1949; Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), şakrakkuşu (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Petek 2004), bayağı şakrakkuşu, bayağı şakrak kuşu, شقراق şakrak (Boyla 2001), şakayık, şakayıkkuşu, boğa ispinozu çᴠʀ [˂ İng. bullfinch]
§ 15 santimlik Türkçe şakrak [شَقراق] (Pyrrhula pyrrhula) kuşu ile 30 santimlik Arapça şiḳirrâḳ [شِقِرّاق] («gökkuzgun», Coracias garrulus) kuşu arasında etimolojik bir ilgi kurulamaz, sanırım. Türkçedeki şakrak kuşu şakramak (şakımak, ötücü kuşlar ezgili ses çıkarmak) fiilinden geliyor gibi gözüküyor. Ancak, şakrak (şen, neşeli) bir ses çıkardığına dair pek bilgi yok: Boyla 2001: Çoğunlukla ürkektir, yerini pes islığıyla ele verir: 'dyu'. Bu sesin üç kere tekrarından oluşan zayıf ve cılız bir ötüşü vardır.
Pyrrhula pyrrhula pyrrhulabüyük şakrakkuşu, Kuzey şakrakkuşu
or SYN Pyrrhula pyrrhula paphlagoniae {Bolu}
Pyrrhula pyrrhula rossikowi {Kuzey ve Ortagüney Anadolu}
Pyrrhula murinaAsor şakrağı (Boyla 2001)
Bucanestes githagineus, Erythrospiza githagineaküçük alamecek (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), çöl şakrakkuşu, çöl şakrağı, çöl trompetçisi, moro § "bir nevi şakrak kuşu" (İzmirli 1948 [Erythrospiza])
Bucanetes githagineus crassirostris {Doğu ve Güneydoğu Anadolu}
Bucanestes mongolicus or Eremopsaltria mongolicadoğu alameceği (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002)
Rhodopechys sanguineus [Fringilla sanguinea Gould, 1838, Erzurum, Turkey] {Ortagüney ve Doğu Anadolu}alamecek* (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), alamencik*, alamançık*, elāmencik*, kırmızı kanatlı şakrak kuşu (Baran & Yılmaz 1984), çöl şakrakkuşu
§ alamecek (Afşin Maraş), alamencik (Taşoluk Göksun Maraş) «kanatlarının üstü ve boynu kırmızı renkli küçük bir kuş»; alamançık (Kayışlı Adana) «kanarya kuşu»; elāmencik (Osmaniye Adana) «ispinoz kuşu». TDK Derleme Sözlüğü'nde -mecek'li biçimin tek yerden, -mencik'li biçimin üç yerden kayıtlı olması, alamecek değil alamencik biçimin ana söz olduğunu gösteriyor; ala «alaca» + mencik «bkz. DS».
Carpodacini
Carpodacus erythrinus or Erythrina erythrinabayağı çütre, çütre (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Özkoç 2012), al şakrakkuşu, al ispinoz (Akçakaya & Bilgin 1986), al-renkli şakrak kuşu (Karol 1963), karmen renkli şakrak kuşu (Kuru 1987), karmenrengi şakrakkuşu, karmen şakrağı, karmen kuşu (İzmirli 1948 [Carpodacus]), kırmızı şakrak kuşu (Baran & Yılmaz 1984)
§ TDK Derleme Sözlüğü'de çütre ya da ona yakın bir kuş adına rastlayamadım.
Carpodacus erythrinus kubanensis or Erythrina erythrina kubanensis {Kuzey ve Doğu Anadolu}
Carpodacus synoicusSina çütresi (Boyla 2001)
Carpodacus rubicillabüyük çütre (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), büyük al ispinoz (Akçakaya & Bilgin 1986), dağ şakrak kuşu (Baran & Yılmaz 1984), kırmızı-kuyruklu şakrak kuşu (Karol 1963), al kuyruklu şakrakkuşu, kaya şakrağı
Carpodacus sibiricus or Uragus sibiricusuzunkuyruklu şakrakkuşu, uzun kuyruklu çütre (Boyla 2001)
Carpodacus roseusgül çütresi (Boyla 2001), gül kuşu (İzmirli 1948 [Carpodacus])
Drepanidini or Drepanidinae or Drepanididaeelbisekuşugiller, elbise-kuşugiller (Karol 1963 [Drepanidae]), elbiselikuşlar, Hawaii elbisekuşugilleri, Hawaii ispinozugiller
Drepanis coccinea or Vestiaria coccineaiivi, iivis, ivi, jivi, al elbisekuşu
Drepanis pacificamamo (Karol 1963)
Chlorodrepanis virens or Hemignathus virens, Viridonia virens, Loxops virensamakihi
Loxops coccineus, Loxops coccineaakepa
Hemignethus obscurusakihiloa (Karol 1963)
Carduelini
Haemorhous mexicanus or Carpodacus mexicanusev çütresi, al şakrakkuşu (KaracanOxford 1985)
Haemorhous purpureus or Carpodacus purpureusmor çütre
Rhodospiza obsoleta or Rhodopechys obsoletus or Rhodopechys obsoletaboz alamecek (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), beyaz kanatlı şakrak kuşu (Baran & Yılmaz 1984), ak şakrak
Rhynchostruthus socotranusak yanaklı kocabaş
Chloris chloris or Carduelis chlorisflorya (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Petek 2004; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), flurya, fülürya, filûrya, frilya, florya kuşu (İzmirli 1948), filûrya kuşu, çameriye, yelve, yelve kuşu (Karol 1963), yeşil ispinoz, büyük iskete § Rumca tekil φλώρι adının çoğul biçimi olan φλώρια sözünden Türkçeye florya olarak geçmiştir.
yavrudağbabası
Chloris chloris chlorotica or Carduelis chloris chlorotica {Ortagüney Anadolu}
Chloris chloris bilkevitchi or Carduelis chloris bilkevitchi {Kuzeydoğu Anadolu}
Chloris sinica or Carduelis sinica – gri başlı yeşil ketenkuşu (CITES 1994)
Crithagra flaviventris or Serinus flaviventrisSenegal kanaryası, Sainte-Helene kanaryası, Sainte-helere kanaryası (Petek 2004), St. Helena tohum yiyicisi, dev yeşil şarkıcı ispinoz
Crithagra gularis or Serinus gularisçizgi baş iskete (CITES 1994)
Crithagra menachensis or Serinus menachensisYemen isketesi
Crithagra mozambica or Serinus mozambicus; Serinus icterusMozambik isketesi, Mozambik kanaryası (CITES 1994; Petek 2004), Mozanbik kanaryası, yeşil şarkıcı ispinoz
Crithagra leucopygia or Serinus leucopygiusak sağrılı iskete (CITES 1994), Afrika şarkıcısı, Afrika ötücüsü, Afrika şantörü çᴠʀ [˂ Fr. chanteur d'Afrique]
Crithagra rothschildi or Serinus rothschildiboz iskete
Linaria flavirostris or Carduelis flavirostris, Acanthis flavirostris, Cannabina flavirostris, Linota flavirostrissarıgagalı ketenkuşu (Gözcelioğlu 2002), sarı-gagalı keten kuşu (Karol 1963), sarı gagalı ketenkuşu (Boyla 2001), sarı gagalı keten kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), sarıgaga ketenkuşu, sarıgagalı kenevirkuşu, kenevirkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986), boz ketenkuşu (Somçağ 1982/3/4)
Linaria flavirostris brevirostris or Carduelis flavirostris brevirostris, Acanthis flavirostris brevirostris, Cannabina flavirostris brevirostris {Ortagüney ve Doğu Anadolu}çedenekuşu* (???)
Linaria cannabina or Carduelis cannabina, Acanthis cannabinaketen kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Kuru 1987), ketenkuşu (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Petek 2004; Özkoç 2012), kenevir kuşu (Karol 1963; KaracanOxford 1985), hoş ötüşlü kenevirkuşu
Linaria cannabina cannabina or Carduelis cannabina cannabina, Acanthis cannabina cannabina, Linota cannabina cannabina {Batı Anadolu}
Linaria cannabina bella or Carduelis cannabina bella, Acanthis cannabina bella, Linota cannabina bella {Ortabatı Anadolu ve Kıbrıs}
Linaria yemenensis or Acanthis yemenensis or Carduelis yemenensisYemen ketenkuşu
Acanthis [sensu lato : incl. Linaria]ketenkuşları (Boyla 2001)
Acanthis flammea or Carduelis flammea; Carduelis linaria – Kuzey keten kuşu, Kuzey ketenkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; CITES 1994; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), huş ketenkuşu (CITES 1994), huş isketesi (Boyla 2001), keten kuşu (Karol 1963 [C. linaria]), kenevirkuşu (Somçağ 1982/3/4), kızıl alınlı ve kara gerdanlı saka kuşu, kızıl başlı ispinoz kuşu, filorcin kuşu
Acanthis flammea hornemanni or Acanthis hornemanni or Carduelis hornemannikutup isketesi (Boyla 2001), kutup ketenkuşu (CITES 1994)
Loxia çaprazgagalar (Boyla 2001)
Loxia leucopteraak kanatlı çaprazgaga (Boyla 2001)
Loxia leucoptera leucopteraçizgili çaprazgaga
Loxia leucoptera bifasciataçiftçizgili çaprazgaga
Loxia pytyopsittacusçam çaprazgagası (Akçakaya & Bilgin 1986), çam kuşu (İzmirli 1948), çam papağanı, papağan çaprazgagası, koca başlı çaprazgaga (Boyla 2001)
Loxia scotica; Loxia pinicolaİskoç çaprazgagası (Boyla 2001), İskoç çaprazgaga (Karakaya 2012)
Loxia curvirostraçaprazgaga (Karol 1963; Somçağ 1982/3/4; Çanakçıoğlu 1982; Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Kuru 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), çapraz gaga (Baran & Yılmaz 1984), çaprazgagalı (KaracanOxford 1985), çaprazgagalı ispinoz, bayağı çaprazgaga, ladin çarazgagalısı (KaracanOxford 1985), yenidünya (İzmirli 1948; Karol 1963; Çanakçıoğlu 1982; Kuru 1987), munta, munta kuşu, çingene kuş (Kuru 1987)
Loxia curvirostra curvirostra
SYN Loxia curvirostra vasvarii {Kuzeybatı Türkiye}
Loxia curvirostra guillemardi {Türkiye ve Kıbrıs}
Carduelis Carduelis ispinozları (Boyla 2001)
Carduelis carduelissaka (Somçağ 1982/3/4; Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Petek 2004; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), saka kuşu (İzmirli 1948; Duran 1958; Karol 1963; Baran & Yılmaz 1984; KaracanOxford 1985; Kuru 1987; Oğurlu 1988), sakakuşu (Kiziroğlu 1987), öksekuşu, dikenkuşu*, cembercik* (?), çembelcik* (?), dennûre* (?), altın ispinoz çᴠʀ [˂ İng. goldfinch]
"carduelis group" (: carduelis, britannica, volgensis, frigoris, parva, tschusii, balcanica, colchica, niediecki, loudoni)siyah başlı sakakuşu
Carduelis carduelis balcanica {Kuzeybatı Türkiye}
Carduelis carduelis loudoni {Doğu Anadolu}
Carduelis carduelis niediecki {Batı, Ortagüney ve Kuzeydoğu Anadolu}
"caniceps group" (: caniceps, paropanisi, subulata, ultima)gri başlı sakakuşu
Carduelis citrinella, Serinus citrinellaAlp isketesi (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), iskete, İtalyan kanaryası, venturon kanaryası
Carduelis corsicana, Serinus corsicanusKorsika isketesi (Boyla 2001)
Serinuskanarya (KaracanOxford 1985 [on türü bulunan ötücü kuş cinsi]), gübük (Somçağ 1982/3/4)
§ Halk dilindeki hayvan adlarını doğru yanlış birtakım yakıştırmalarla yazı dilinde değerlendiren Selim Somçağ'ın gübük ismini nereden aktardığını bulamadım. TDK Derleme Sözlüğü'nde kökteş iki gübük verisi var : «hindi» anlamındaki gübük (Köşker Kırşehir) sözü ile «horoz ve tavukların çene altında sarkan et uzantıları, sakal» anlamındaki gübük (Pazarcık Maraş) sözü. Ayrıca, Somçağ'ın gübük sözüyle Derleme Sözlüğü'nde «kırçıllı tüyleri olan küçük bir kuş» anlamındaki gubülluk (Silifke İçel) sözü arasında da bir ilgi kuramadım.
Serinus canariayaban kanaryası (CITES 1994), yabani kanarya (Boyla 2001), yabanıl kanarya, Kanarya Adalarının kanaryası, kanarya (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Petek 2004), kanarya kuşu (İzmirli 1949 [Kanara kuşu]), asıl kanarya
Serinus canaria var. domesticuskanarya, kanarya kuşu, kafes kanaryası (KaracanOxford 1985)
IRKBoğaziçi kanaryası
IRKİstanbul kanaryası, istanbulin kanaryası, istanbulin, yerli kanarya
IRKMalta kanaryası, Maltız kanaryası § gri Malta kanaryası, yeşil Malta kanaryası, sarı Malta kanaryası, beyaz Malta kanaryası, kırmızı Malta kanaryası
IRK GRUBUkıvırcık kanarya
IRK (Fr. frisé parisien)Paris kıvırcığı, Paris kıvırcık kanaryası, kıvırcık Paris kanaryası ᴀᴛ, Parisien kanaryası, parisienne § beyaz Paris kıvırcığı; beyaz katmerli Paris kıvırcığı; sarı katmerli Paris kıvırcığı; sarı Paris kıvırcığı, acı sarı Paris kıvırcığı
IRK – Hollanda kıvırcığı, Hollanda kıvırcık kanaryası, kıvırcık Hollanda kanaryası ᴀᴛ, hollanda kanaryası, hollandais kanaryası, holândez kanaryası, Felemenk kanaryası § Kuzey Hollanda kıvırcığı, Güney Hollanda kıvırcığı
IRK – İtalyan kıvırcığı, İtalyan kıvırcık kanaryası, kıvırcık İtalyan kanaryası ᴀᴛ § düzbaşlı İtalyan kıvırcığı, sorguçlu İtalyan kıvırcığı
IRK GRUBU – kambur kanarya, bossu kanarya
IRK (Fr. bossu belge) – Belçika kamburu, Belçika kanburu kanaryası, Belçika kanbur kanaryası, kanbur Belçika kanaryası ᴀᴛ § acısarı Belçika kamburu, altınrengi Belçika kamburu; açıksarı Belçika kamburu, kamışî Belçika kamburu
IRK – İtalyan kamburu, İtalyan kanburu kanaryası, İtalyan kanbur kanaryası, kanbur İtalyan kanaryası ᴀᴛ
IRK – Bern kanaryası
IRK – Yorkshire kanaryası, Yorkşayr kanaryası § altın sarısı Yorkshire kanaryası, düz beyaz Yorkshire kanaryası
IRK – Manchester kanaryası, Mançister kanaryası
IRK – Lancashire kanaryası, Lankşayr kanaryası, Lankşayr Kopi
IRK – Norwich kanaryası, Norviç kanaryası § düzbaşlı Norwich kanaryası, düzbaşlı Norviç kanaryası, tepesiz Norwich kanaryası, Norwich Plainhead kanaryası, Norviç pleynhed kanaryası; tepeli Norwich kanaryası, tepeli Norviç kanaryası, taçlı Norviç kanaryası, Norwich Crested kanaryası, Norviç krestıd kanaryası; Norwich Crest-Bred kanaryası, Norviç krest-bred kanaryası
IRK (lizard canary) – lizard kanaryası, lizart kanaryası § altın lizard kanaryası, altın renkli lizard kanaryası, altuni lizard kanaryası; gümüş lizard kanaryası, gümüş renkli lizard kanaryası, gümüşi lizard kanaryası
IRK GRUBU – fancy kanaryası, fansi kanaryası
IRK – Border kanaryası, Border fancy kanaryası, Border fansi kanaryası, Cumberlant fancy kanaryası
IRK – London fancy kanaryası, Landın fansi kanaryası
IRK – Gloster kanaryası, Gloster fancy kanaryası, Gloster fansi kanaryası, Gloucester kanaryası § tepesiz Gloster kanaryası, consort; tepeli Gloster kanaryası, taçlı Gloucester kanaryası, coronas
IRK – İskoç kanaryası, Scots fancy kanaryası, Skoç fansi kanaryası, İrlanda kanaryası
IRK – Five fancy kanaryası
IRK – Saint-Andréasberg kanaryası
IRK – Sakson kanaryası, Alman Sakson kanaryası, adi Alman kanaryası, Cermen kanaryası, roller kanaryası, roller
IRK (Alm. Harzer Roller, Edelroller) – Harz kanaryası, Hartz kanaryası, Harzer kanaryası, soylu Harz kanaryası, hakiki Harz kanaryası, hakiki Cermen kanaryası, edelroller
IRK – Chopper
IRK – Smet kanaryası, Paris kanaryası
IRK – Paris bülbülü, Paris bülbülü kanaryası, Fransız Malinua kanaryası
IRK – Belçika bülbülü, Belçika Malinua kanaryası, Malinua kanaryası, Malinois kanaryası
IRK – Waterslager, Vaterslager
IRK – İspanyol kanaryası
IRK – Alman beyazı
IRK – İngiliz beyazı
Carduelis cucullata × Serinus canaria domesticustarin, tarin kuşu, Venezuela isketesi, Venezuela sakası, ateş kırmızısı kanarya
Serinus serinusküçük iskete (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), yaban kanaryası, kanarya (Baran & Yılmaz 1984 [syn: Serinus canaria]; Akçakaya & Bilgin 1986; Kuru 1987; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), sini kanarya, cini kanarya, gübük (Somçağ 1982/3/4)
Serinus syriacusSuriye isketesi (Boyla 2001), Suriye kanaryası (Baran & Yılmaz 1984), dağ kanaryası (Akçakaya & Bilgin 1986), sedir kanaryası, sedir gübüğü (Somçağ 1982/3/4)
Serinus pusilluskara iskete (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kara kanarya (Akçakaya & Bilgin 1986), kara gübük (Somçağ 1982/3/4), kızılalın iskete, kırmızı alınlı kanarya (Baran & Yılmaz 1984), al kanarya, Asya kanaryası
Serinus alario or Alario alario
Serinus canicollisKap kanaryası, Cape kanaryası
Chionomitris thibetana or Serinus thibetanus or Spinus thibetanus or Carduelis thibetanaTibet isketesi
Astragalinus lawrencei or Spinus lawrencei or Carduelis lawrenceiLawrence sakası (CITES 1994)
Astragalinus tristis or Spinus tristis or Carduelis tristisAmerika sakası (CITES 1994), sarıkuş
Astragalinus psaltria or Spinus psaltria or Carduelis psaltriakoyu sırtlı saka (CITES 1994)
Spinus spinus or Carduelis spinusiskete (Somçağ 1982/3/4; KaracanOxford 1985; Akçakaya & Bilgin 1986; Petek 2004), bayağı iskete, karabaş iskete, karabaşiskete (Kiziroğlu 1987 [Ü.Ç: tamamen bitişik yazılmış]), karabaşlı iskete (Kuru 1987; Gözcelioğlu 2002), kara-başlı iskete (Karol 1963), kara başlı iskete (Baran & Yılmaz 1984; Boyla 2001; Özkoç 2012), mühürlü iskete, sarısandal, yabani kanarya, kanarya § Rumca σκαθί sözünden Türkçeye iskete olarak geçmiştir.
Spinus pinus or Carduelis pinusçam isketesi, çam sakası (CITES 1994)
Sporagra cucullata or Spinus cucullatus or Spinus cucullata or Carduelis cucullatakırmızı iskete (CITES 1994)
Sporagra spinescens or Spinus spinescens or Carduelis spinescensAnd sakası (CITES 1994)
Sporagra yarrellii or Spinus yarrellii or Carduelis yarrelliisarı yüzlü iskete (CITES 1994)
Icteroidae
Calcariidae
Plectrophenax nivalisalaca kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), alaca kiraz kuşu, alaca çinte (Boyla 2001), kar kirazkuşu, kar kiraz kuşu, kar yelvesi, kar çintesi, karkuşu, asmakuşu, şakayıkkuşu
Calcarius lapponicusLaponya kiraz kuşu (İzmirli 1948), Lapon çintesi, mahmuzlu kirazkuşu, mahmuzlu kiraz kuşu , mahmuzlu çinte (Boyla 2001), mahmuzlu kuş (İzmirli 1948)
Rhodinocichlidae
Emberizidaekirazkuşugiller (Gözcelioğlu 2002), kiraz kuşugiller (Baran & Yılmaz 1984), kirazkuşları (Boyla 2001), yelvegiller (Karol 1963; KaracanOxford 1985), yelveler, çintegiller, çinteler (Boyla 2001)
SYN Emberizinaeözkirazkuşugiller, çinteler
spp.yelve, yelve kuşu, kirazkuşu, kiraz kuşu (İzmirli 1948) çinte (Somçağ 1982/3/4)
§ TDK Derleme Sözlüğü: çinte (Kıranbergaz Çanakkale), çinçe, çimçe ... «serçe». Yalnızca tek bir yerden kayıtlı hapax lagomenon veriye dayanarak Emberiza ve yakın cinslerden kuşlara çinte adını vermek Türkçeyi Esperantolaştırmaktan başka bir şeye yaramaz.
Melophus melanocephalus or Granativora melanocephala or Emberiza melanocephalakarabaş kirazkuşu, karabaş kiraz kuşu (Baran & Yılmaz 1984), kara başlı kirazkuşu (Boyla 2001), kara başlı kiraz kuşu, karabaşlı kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kara başlı çinte (Boyla 2001), karabaş çinte (Somçağ 1982/3/4), kiraz kuşu (Karol 1963; KaracanOxford 1985; Kuru 1987)
Melophus bruniceps or Granativora bruniceps or Emberiza brunicepskızılbaşlı kirazkuşu (Gözcelioğlu 2002), kızıl başlı kirazkuşu (Boyla 2001), kızıl başlı kiraz kuşu, kızıl başlı çinte (Boyla 2001), kahvebaş kirazkuşu, bozkır kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986)
Melophus lathamitepeli yelve
Emberiza calandra or Miliaria calandratarla kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), tarla kiraz kuşu (Baran & Yılmaz 1984), tarla çintesi (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), ekin yelvesi (Karol 1963; KaracanOxford 1985)
Emberiza calandra calandra or Miliaria calandra calandra {Güneydoğu hariç}
Emberiza calandra buturlini or Miliaria calandra buturlini {Güneydoğu Anadolu}
Emberiza ciakaya kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), kaya kiraz kuşu (Baran & Yılmaz 1984), kaya yelvesi (Karol 1963), kaya çintesi (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001)
Emberiza cia cia {Batı Anadolu}
Emberiza cia par {Doğu Anadolu}
Emberiza cioidesçayır çintesi (Boyla 2001)
Emberiza buchananidoğu kirazkuşu (Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), doğu kiraz kuşu, dağ kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986), dağ çintesi (Somçağ 1982/3/4), taş kiraz kuşu (Baran & Yılmaz 1984)
Emberiza buchanani cerrutii {Güneydoğu Anadolu}
Emberiza cineraceaboz kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), boz çinte (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001), boz kiraz kuşu, külrengi kiraz kuşu (Baran & Yılmaz 1984), külrengi yelve (Karol 1963), gri kirazkuşu
Emberiza cineracea cineracea – {Güneybatı Anadolu}
Emberiza cineracea semenowi {Güneydoğu Anadolu}
Emberiza hortulanabayağı kirazkuşu, bayağı kiraz kuşu, kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Kiziroğlu 1987; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004; Özkoç 2012), kiraz kuşu (Baran & Yılmaz 1984), bayağı çinte, çinte (Somçağ 1982/3/4), bahçe yelvesi, yağ yelvesi, ortolan (Karol 1963; KaracanOxford 1985), ortolon
Emberiza caesiakızıl kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), kızıl kiraz kuşu, kızıl çinte (Somçağ 1982/3/4), gri kiraz kuşu (Baran & Yılmaz 1984), mavi tepeli yelve
Emberiza cirlusbahçe kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), bahçe kiraz kuşu, bahçe çintesi (Özkoç 2012), ağaç kiraz kuşu (Baran & Yılmaz 1984), çit kirazkuşu (Kiziroğlu 1987), çalı yelvesi, sarıgerdanlı yelve, boğmaklı çinte (Somçağ 1982/3/4)
Emberiza stewartikara sürmeli çinte
Emberiza citrinellasarı kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), sarı kiraz kuşu (Baran & Yılmaz 1984), sarı renkli kirazkuşu (Kiziroğlu 1987), sarı yelve (Karol 1963), sarı çinte (Somçağ 1982/3/4; Boyla 2001; Özkoç 2012), sarıasma kuşu, sarıkanatlı ağaçkakan (DANDY), iskete
Emberiza citrinella erythrogenys {bazen Türkiye}
Emberiza leucocephalosakbaş kirazkuşu, ak başlı kiraz kuşu, ak başlı kirazkuşu (Boyla 2001), akbaşlı kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), ak-başlı yelve (Karol 1963), ak başlı çinte (Boyla 2001)
Fringillaria sahari or Emberiza sahariev kiraz kuşu, çöl fringillaria'sı
Fringillaria striolata or Emberiza striolatagribaşlı kirazkuşu (Gözcelioğlu 2002), gri başlı kirazkuşu (Boyla 2001), gri başlı kiraz kuşu, gri başlı çinte (Boyla 2001)
Fringillaria tahapisi or Emberiza tahapisiAfrika kaya çintesi (Boyla 2001)
Schoeniclus schoeniclus or Emberiza schoeniclusbataklık kirazkuşu (Kiziroğlu 1987; Boyla 2001), bataklık kiraz kuşu (Baran & Yılmaz 1984; Gözcelioğlu 2002), bataklık çintesi (Boyla 2001; Özkoç 2012), batak kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Altan & Artar & Atik & Çetinkaya 2004), sazlık yelvesi (Karol 1963), saz çintesi (Somçağ 1982/3/4), kamış yelvesi
Schoeniclus schoeniclus reiseri or Emberiza schoeniclus reiseri {Batı ve Orta Anadolu}
Schoeniclus schoeniclus caspius or Emberiza schoeniclus caspia {Doğu Anadolu}
Schoeniclus pallasi or Emberiza pallasiküçük saz çintesi, küçük bataklık çintesi (Boyla 2001)
Schoeniclus aureolus or Emberiza aureolakuşaklı kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986), kuşaklı kiraz kuşu, söğüt çintesi (Boyla 2001)
Schoeniclus rusticus or Emberiza rusticaakkaşlı kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Gözcelioğlu 2002), ak kaşlı kiraz kuşu (Boyla 2001), ak kaşlı çinte (Boyla 2001)
Schoeniclus pusillus or Emberiza pusillaküçük kirazkuşu (Akçakaya & Bilgin 1986; Boyla 2001; Gözcelioğlu 2002), küçük kiraz kuşu, küçük çinte (Boyla 2001), cüce yelve (Karol 1963; KaracanOxford 1985)
Schoeniclus spodocephala or Emberiza spodocephalakara suratlı çinte, kara yüzlü çinte (Boyla 2001)
Schoeniclus rutilus or Emberiza rutilakızıl çinte, kestane rengi çinte (Boyla 2001)
Schoeniclus chrysophrys or Emberiza chrysophryssarı kaşlı çinte (Boyla 2001)
Passerellidae
Spizellini
Chondestes grammacustoygar çintesi (Boyla 2001)
Spizella passerina; Spizella socialis
Spizella pusillatarla serçesi
Chlorospingini
Ammodramini
Passerellini
Spizelloides arborea or Passerella arborea or Spizella arboreaağaç serçesi
Passerella iliacakızıl kuyruklu çinte (Boyla 2001)
Junco hyemaliskara gözlü junko (Boyla 2001)
Junco phaeonotusMeksika junkosu
Zonotrichia albicollisbeyaz boğazlı serçe, ak boğazlı çinte (Boyla 2001), şingolo serçesi [˂ Fr. chingolo] (İzmirli 1949)
Zonotrichia leucophrysporsuk çintesi, ak tepeli çinte (Boyla 2001)
Passerculini
Ammospiza maritima or Ammodramus maritimusdenizkıyısı serçesi, deniz serçesi
Ammospiza maritima nigrescens or Ammodramus maritimus nigrescens, Ammospiza nigrescensesmer denizkıyısı serçesi
Passerculus sandwichensisbozkır çintesi (Boyla 2001)
Melospiza melodiaötücü çinte (Boyla 2001)
Melospiza georgiana, Zonotrichia georgianabataklık çintesi
Pipilonini
Pipilio erythrophthamusala pipilo (Boyla 2001)
Phaenicophilidae
Zeledonidae
Zeledonia coronata
Icteridaeamerikasarıasmasıgiller (KaracanOxford 1985), Amerika-sarı-asmasıgiller (Karol 1963), ikteridler (Boyla 2001)
spp.Amerika sarıasması
Icteriinae
Icteria virens
Sturnellinae
Xanthocephalus xanthocephalussarı başlı karatavuk (Boyla 2001)
Dolichonyx oryzivoruspirinçkuşu (KaracanOxford 1985), pirinç kuşu (Karol 1963), bobolink [˂ İng. bobolink] (Boyla 2001)
Sturnellaçayırkuşu
Sturnella neglectabatı çayırkuşu
Sturnella magnadoğu çayırkuşu, tarlasığırcığı
Cacicinae
Sturnella militaris or Leistes militariskızılgöğüslü amerikabakalı, kızılgöğüslü karatavuk
Psarocolius
Psarocolius wagleri or Zarhynchus wagleriPanama sığırcığı
Psarocolius viridisyeşil oropendola
Psarocolius montezumamontezuma
Cacicus celakasik kuşu (Karakaya 2012)
Icterinae
Icterus parisorumScott sarıasması
Icterus galbula; Icterus baltimoreBaltimore sarıasması, Baltimore sarıasma kuşu, Baltimor sarıasması (Boyla 2001), Baltimore kuşu, Baltimor kuşu (Karol 1963)
Icterus waglerikara sokumlu sarıasma
Icterus spuriusmeyvecil Amerika sarıasması
Agelaiinae
Agelaius + Euphagusamerikabakalı, karatavuk, karakuş
Agelaius phoeniceus – kızılkanatlı amerikabakalı, kızıl kanatlı karatavuk, kızıl kanatlı karakuş, kırmızı kanatlı karakuş, ala kanatlı karatavuk
Molothrusinekkuşu
Molothrus aterpasbaş inekkuşu, boz başlı inekkuşu (Boyla 2001), kahverengi başlı sığırcık kuşu, inekkuşu
Molothrus oryzivorus
Quiscalus quisculamor karatavuk (Boyla 2001), karga karakuş, mısırhırsızı, bot kuyruk çᴠʀ [˂ Alm. Bootschwanz] (İzmirli 1949)
Quiscalus quiscula versicolor, Quiscalus versicolorbronzrengi sığırcık
Gymnomystax mexicanusbüyük sarıasma kuşu
Parulidaeormanöteğenigller, ormanötleğenleri (Boyla 2001), Amerika ormanötleğenigiller, Amerika orman ötleğenleri, ormanbülbülleri, Yenidünya öteğenleri, manolyaötleğeni ailesi
spp.orman öteğeni, orman ötleğeni, orman şakıyıcıkuşu, orman bülbülü
Seiurinae
Seiurus aurocapilla, Seiurus aurocapilluskızıl taçlı suötleğeni (Boyla 2001)
Helmitherinae
Helmitheros vermivorum
Vermivorinae
Parkesia noveboracensis or Seiurus noveboracensiskuzey suötleğeni (Boyla 2001)
Parkesia motacilla or Seiurus motacillaLouisiana suöteğeni, Luisiana suötleğeni (Boyla 2001 [Ü.Ç: dizinde de aynı])
Mniotilta variatırmaşık ötleğeni (Boyla 2001)
Vermivora chrysopteraaltın kanatlı ötleğen (Boyla 2001)
Geothlypinae
Leiothlypis peregrina or Vermivora peregrinaTennessee öteğeni, Tennesse ötleğeni (Boyla 2001 [Ü.Ç: iki ayrı sayfada ve dizinde, ayrıca İngilizcesi de Tennesse Warbler olarak verilmiş])
Geothlypis trichassarıgerdan çᴠʀ [˂ İng. yellowthroat], sarıgerdanlı öteğen, sarı gerdanlı ötleğen (Boyla 2001)
Parulinae
Wilsonia citrina or Setophaga citrinasarı yüzlü ötleğen (Boyla 2001)
Setophaga ruticillakızıl kuyruklu ötleğen, kızılkuyruk ötleğeni (Boyla 2001)
Setophaga tigrina or Dendroica tigrinakaplan ötleğeni (Boyla 2001)
Setophaga americana or Parula americanaparula ötleğeni (Boyla 2001)
Setophaga magnolia or Dendroica magnoliamanolya ötleğeni (Boyla 2001)
Setophaga fusca or Dendroica fuscaturuncu boğazlı ötleğen (Boyla 2001)
Setophaga petechia or Dendroica petechiasarı ötleğen (Boyla 2001), altuni ötleğen kuşu
Setophaga petechia [aestiva] ("aestiva group") or Setophaga aestivasarı öteğen, sarı ötleğen
Setophaga striata or Dendroica striataak yanaklı ötleğen (Boyla 2001), karabaş öteğen
Setophaga pensylvanica or Dendroica pensylvanicasarı tepeli ötleğen (Boyla 2001)
Setophaga caerulescens or Dendroica caerulescensmavi sırtlı ötleğen (Boyla 2001)
Setophaga palmarum or Dendroica palmarumpalmiye ötleğeni (Boyla 2001)
Setophaga coronata or Dendroica coronatataçlı ötleğen (Boyla 2001)
Setophaga virens or Dendroica virensyeşil sırtlı ötleğen (Boyla 2001)
Basileuterinae
Cardellina canadensis or Wilsonia canadensisKanada ötleğeni (Boyla 2001)
Cardellina pusilla or Wilsonia pusillatakkeli ötleğen (Boyla 2001)
Mitrospingidae
Cardinalidae, Cardinalinae, Richmondeninae, Pyrrhuloxiinaekardinaller, şakrakkuşları
Cardinalis cardinalis, Richmondena cardinaliskardinal kuşu (Karol 1963; KaracanOxford 1985), kardinalkuşu, kardinal, kardinal sakası, kırmızı kardinalkuşu, Virginia kardinalkuşu, Virjinya bülbülü
Piranga olivacea; Piranga rubra-2al tangara, kızıl tangara, kara kanatlı tangara (Boyla 2001)
Piranga ludovicianakızılbaş, kırmızı Amerikan ispinozu, Batı tangarası
Piranga rubra-1; Piranga aestivayaz tangarası, kırmızı tangara (Boyla 2001)
Pheucticus ludovicianusal göğüslü kocabaş (Boyla 2001), kızılgöğüslü kocagaga, pembegöğüslü flurcun, pembegerdan, kızılgerdanlı yelve, patatesböceği kuşu
Spiza americanasarılı çinte, diksisel [˂ İng. dickcissel] (Boyla 2001)
Passerina caerulea, Guiraca caeruleamavi kocabaş
Passerina cyaneaçivit renkli yelve, çivit çinte (Boyla 2001 [Ü.Ç: karşılığı "Passerina ciris Indigo Bunting" olarak gösterilmiş. Latincesi yanlış, İngilizcesi doğru. Resmine göre indigo bunting (Passerina cyanea), fakat dizinde de ciris geçiyor, cyanea alınmamış]), çivit çintesi, turuncu yelve
Passerina amoenalazuli çintesi
Passerina cirisboyalı yelve, boyalı çinte, papa
Thraupidaetanagragiller (KaracanOxford 1985), tanagralar, tangaralar (Boyla 2001), tangarlar, balcıgiller
spp. tangara, tanagra, tanagre, tanager, Amerika ispinozu
Catamblyrhynchini, Catamblyrhynchidaepelüştepeliispinozgiller
Catamblyrhynchus diademahotozlu ispinoz, pelüştepeli ispinoz
Porphyrospizini
Orchesticini
Pipraeideini
Cissopini
Gubernatrix cristatasarı kardinal kuşu (CITES 1994)
Paroaria coronatakırmızı başlı kardinal, kırmızı sorguçlu cennet kuşu [sic] (CITES 1994)
SYN Paroaria cucullataboz kardinal kuşu, kurşuni kardinalkuşu
Paroaria capitatasarı gagalı cennet kuşu [sic] (CITES 1994)
Thraupini
Tangara chilensiscennet tangarası
Tangara chilensis paradisea, Tangara paradiseacennet tangarası, yedirenkli tangara
Tangara fastuosayedirenkli tanagra (KaracanOxford 1985)
Tangara episcopus or Thraupis episcopusmavi tangara, piskopos tangarası
Dacninae
Nemosiini
Conirostrini
Diglossini
Diuca speculifera
Hemithraupini
Ramphocelus bresiliusgümüşgaga
Charitospizini
Dacnini
SYN Tersinidae, Tersininaemaskeliispinozgiller
Tersina viridiskırlangıç tangara, maskeli ispinoz
Cyanerpes cyaneusmavi baltırmaşığı, mavi şekerkuşu
Emberizoidini
Saltatorini
Poospizini
Coerebini, Coerebinae, Coerebidaeşekerkuşları
spp.baltırmaşığı, şekerkuşu
Coereba flaveolapitpit
Certhidea + Platyspiza + Pinaroloxias + Geospiza = Geospizinae, GeospiziniGalapagos ispinozları (KaracanOxford 1985), Darwin ispinozları, Darwin kuşları
spp.Galapagos ispinozu, Darwin ispinozu, Darwin kayın ispinozu
Certhidea olivaceaötücü ispinoz
Geospiza septentrionalis or Geospiza difficilis septentrionalisvampir ispinoz
Geospiza heliobates or Camarhynchus heliobatesmangrov ispinozu
Geospiza pallida or Camarhynchus pallidusağaçkakan ispinozu
Geospiza magnirostrisirigagalı ispinoz
Geospiza scandenskaktüs ispinozu
HAYMATLOSbüyük ispinoz
Sporophilini
Sporophilapapa

önceki