www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

BİYOLOJİ ~ BIOLOGY
 

Ixodida = keneler ~ ticks
Myriapoda = çokbacaklılar (çıyanlar ve kırkayaklar) ~ myriapods (centipedes and millipedes)
Mantodea = peygamberdeveleri ~ mantises
Bryophyta = karayosunları ~ mosses and liverworts
Lichenes = likenler ~ lichens and lichenized fungi
Odonata = kızböcekleri ~ odonates (dragonflies and damselflies)
Ephemeroptera = günlükböcekler ~ mayflies
Plecoptera = taşsinekleri ~ stoneflies
Dermaptera = kulağakaçanlar ~ earwigs
Trichoptera = güvecikler ~ caddisflies
Thysanoptera = tripsler ~ thrips


 
bürküt kalpak
KALEMİNİZ KIRILMASIN
 

 

Hasan Koç

http://www.hasankoc.net/
Doç. Dr. Hasan KOÇ (1968)
BÖCEK BİLGİNİ = Tipulidae, Limoniidae, Pediciidae

Tipula (Lunatipula) transmarmarensis Koç, Aktaş & Oosterbroek, 1996
Tipula (Acutipula) aktashi Koç, Hasbenli & Jong, 1998
Conophorus aktashi Hasbenli, Koç & Zaitzev, 1998
Phyllolabis kocmani Koç, 2004
Tipula (Lunatipula) cillibema Koç, 2004
Tipula (Lunatipula) murati Koç, 2004
Liponeura osmanica Koç & Zwick, 2006
Tipula (Lunatipula) oosterbroeki Koç, 2007
Tipula (Lunatipula) jaroslavi Koç, 2007
Tipula (Lunatipula) gebze Koç, Hasbenli & Vogtenhuber, 2007
Urytalpa chandleri Bechev & Koç, 2008 

 

Kadir Boğaç Kunt

http://www.dogatarihi.net/
Kadir Boğaç KUNT (1972)
ÖRÜMCEK BİLGİNİ = Örümcekler (Araneae)

Megalepthyphantes turkeyensis Tanasevitch, Kunt & Seyyar, 2004
Leiurus abdullahbayrami Yağmur, Koç & Kunt, 2009
Harpactea christodeltshevi Bayram, Kunt & Yağmur, 2009
Harpactea erseni Kunt, Özkütük & Kaya, 2010
Hersiliola turcica Marusik, Kunt & Yağmur, 2010
Philodromus bucaensis (Logunov & Kunt, 2010) = Artanes bucaensis
Raveniola arthuri Kunt & Yağmur, 2010
Tegenaria bayrami Kaya, Kunt, Marusik & Uğurtaş, 2010
Thanatus nitidus Logunov & Kunt, 2010
Hygrocrates deelemanus Kunt & Yagmur, 2011
Dasumia gasparoi Kunt, Özkütük & Elverici, 2011
Harpactea arnedoi Kunt & Elverici & Özkütük & Yağmur, 2011
Harpactea kencei Kunt & Elverici & Özkütük & Yağmur, 2011
Hygrocrates kovblyuki Kunt & Marusik, 2013
Harpactea ballarini Kunt, Özkütük & Elverici, 2013
Nesticus dimensis López-Pancorbo, Kunt & Ribera, 2013


 

 

İlhami Kiziroğlu

http://www.ikiziroglu.com/
Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU (1944)
KUŞ BİLGİNİ =

 

 

 

 

http://zaferkaraer.com/
Prof. Dr. K. Zafer KARAER (1950)
BÖCEK BİLGİNİ =

 

 

 

Kemal Hüsnü Can Başer

http://www.khcbaser.com/
Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can BAŞER (1949)
BİTKİ BİLİGİNİ = Farmakognozi

 

 

 

Bayram Göçmen

http://www.bayramgocmen.com/
Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN (1965)
HERPETOLOG ve FOTOBİYOLOG

Ablepharus budaki Göçmen, Kumlutaş & Tosunoğlu, 1996
Entodinium dalli forma rudidorsospinatum Göçmen, Kumlutaş & Tosunoğlu, 1996
Entodinium williamsi
Göçmen & Öktem, 1996
Epidinium graini
Göçmen, 2000
Entodinium oektemae Göçmen, Tosunoğlu & Falakalı, 2001
Entodinium imaii
Göçmen, Tosunoğlu & Falakalı, 2001
Eudiplodinium dehorityi Göçmen, Falakalı-Mutaf & Tosunoğlu, 2001
Entodinium salmani
Göçmen & Rastgeldi, 2004
Monocystis elongatum Bandyopadhyay, Chakraborty, Mitra & Göçmen, 2008
Monocystis constricta Bandyopadhyay, Mitra & Göçmen, 2009
Entodinium cypriensis Göçmen & Gürelli, 2009
Lyciasalamandra irfani
Göçmen, Arıkan & Yalçınkaya, 2011
Lyciasalamandra arikani Göçmen & Akman, 2012
Lyciasalamandra yehudahi Göçmen & Akman, 2012

 

 

 

Kazım Çapacı

http://www.kazimcapaci.com/
Prof. Dr. Kazım ÇAPACI (1967)
Doğa fotoğrafçısı ya da fotoğraf bilgini

 

 

 

Pogona vitticeps

http://www.turkherptil.org/

AdaMerOs Herptil Türkiye
Türkiye Kurbağa ve Sürüngenleri Gözlemciliği ve Fotoğrafçılığı Topluluğu
The Amphibians and Reptiles Monitoring & Photography Society in Turke

Türkiye'nin herpetolojik türlerini (iki yaşayışlılar [kurbağalar, semenderler] ile sürüngenler [kaplumbağalar, yılanlar, kertenkeleler]) doğa fotoğrafçılığı yoluyla görümlük bilgi olarak sunan site. Doğaya ve fotoğrafçılığa ilgisi olan herkesin sık sık bakması gereken bir yer.

 

 

 

Surnia ulula

http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=@

Fotoğraf ağırlıklı olarak, "sitenin amacı ülkemizde doğal ortamda yaşayan kuş türleri hakkında anonim olarak bilgi toplanması, toplanan bilgilerin paylaşılması ve doğa sevgisinin gelişmesine katkı sağlanmasıdır."

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİTKİ VE HAYVAN ADLANDIRMASI ÜZERİNE ÇALIŞANLAR VE ÇALIŞMALARI

Selim Somçağ (1964)
ekonomist

1. Balaban Hangi Kuştur? (< Dergâh, Sayı 70, Aralık 1995) http://www.selimsomcag.org/tr/articles.asp?ID=75
2. Boz Yapalak Devlengece...
(< Dergâh, Sayı 71, Ocak 1996) http://www.selimsomcag.org/tr/articles.asp?ID=76
3. Filleri Durduran Ebabil
(< Dergâh, Sayı 72, Şubat 1996) http://www.selimsomcag.org/tr/articles.asp?ID=77
4. İstanbul'da Kuşçuluk-1
(< İstanbul Araştırmaları, Sayı 1, Nisan 1997) http://www.selimsomcag.org/tr/articles.asp?ID=79
5. İstanbul'da Kuşçuluk-2
(< İstanbul Araştırmaları, Sayı 2, Temmuz 1997) http://www.selimsomcag.org/tr/articles.asp?ID=80
6. İstanbul'da Kuşçuluk-3
(< İstanbul Araştırmaları, Sayı 3, Ekim 1997) http://www.selimsomcag.org/tr/articles.asp?ID=81
7. Türkiye Kuşları

“Türkiye Kuşları” bu konuda Türkiye ve Türk kültürü merkezli ve ağırlıklı olarak telif bilgiye dayanan ilk Türkçe eserdir. Kitapta Türkiye’de düzenli olarak görülen 386 kuş türünden 92 tanesi ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır. 92 tür iki kıstasa göre seçilmiştir. Birincisi, Türk halkının tarihte veya bugün iyi tanıdığı, Türk kültüründe iz bırakmış, türkülere, deyimlere girmiş bütün kuşlara yer verilmiştir. Bu türlerin önemli bir bölümü Türklerin avlamak, canlı yakalamak, kafeste beslemek, insana alıştırmak gibi yollarla doğrudan fiziksel ilişki kurduğu kuşlardır. Türklerin bu tür “kuşçuluk” faaliyetleri hakkında ilgili tür bölümleri içinde geniş bilgi verilmiştir. Bu anlamda kitap aynı zamanda bir halk kültürü kitabıdır. Bu konudaki bilgilerin önemli bölümü doğrudan doğruya benim derlediğim, başka yazılı kaynaklarda bulunamayacak verilere dayanmaktadır.

Kitapta iyi tanınan kuşlarla ilgili atasözü, deyim ve türkü gibi sözlü kültür ürünlerine de mümkün olduğunca yer verilmiştir. İkinci olarak, Türk kültüründe kendine yer edinmiş kuş türlerinin yanısıra, halk tarafından iyi tanınmasa da Türkiye kuş varlığının tipik unsuru olan veya kelaynak gibi biyolojik önem arz eden türlere de kitapta yer verilmiştir. Böylece kitap hem tarih boyunca Türklerin kuşlarla kurduğu ilişki hakkında, hem de Türkiye kuş varlığının bellibaşlı ve tipik türleri hakkında kuşbakışı bir panorama sunmaktadır. Kitabın diğer bir boyutu da Türkçe kuş adları konusundaki bilgilerdir. Kitapta ele alınan kuşların Anadolu’da kullanılan bellibaşlı bütün yerel adlarına, varsa tarihî Türkçedeki adlarına ve bulunabildiği ölçüde diğer Türk dil ve lehçelerindeki adlarına da yer verilmiş, ayrıca mümkün olduğu ölçüde kuş adlarının etimolojisi, kökenleri de incelenmiştir. Bu konudaki bilgiler 25 yıllık derleme ve sözlük tarama çalışmalarımın ürünü olup ilk defa burada yayınlanmaktadır.

Selim Somçağ, Türkiye Kuşları

 

 

http://www.mertgokalp.com/
M. Mert Gökalp (1978 Ankara)
doğa fotoğrafçısı

Türkiye Deniz Canlıları Rehberi

Kendisi de Vikipedi yazarları arasında bulunan Mert Gökalp'in ''Türkiye Deniz Canlıları Rehberi'' adını taşıyan kitabı İnkilâp yayını olarak 2012 yılında çıkmıştır.

Türkiye denizlerinde yaşayan balıklar, knidliler, yumuşakçalar ve kabuklular sınıflarına ait yaklaşık 280 sualtı canlısının anlatıldığı kitapta, deniz canlılarının tanımları ile Türkçe dahil 4 farklı dildeki karşılıkları bulunmaktadır.

Ülkemizde deniz canlılarına olan ilgisizlik ve düzgün kaynak yetersizliği, bilgi karmaşası gibi noktalardan yola çıkarak hazırlanan kitap İnkılap Yayınlarından 2012′ mayis ayında çıktı ve tüm kitabevlerine dağıtıldı. 3 senelik bir çalışmanın eseri olan 330 sayfalık kitapta her gruptan (anemon, balık, mercan, karides vs..) yaklaşık 280 tür 700 civarı fotoğraf bulunmakta. Bu kitaba hazırlarken Türkiye'nin çeşitli noktalarında, farklı ekosistemlerde gece-gündüz, serbest-scuba dalış yöntemi ile yapılan 300 kadar dalışta 200.000 kadar fotoğraf çekildi. Kitaptaki fotoğrafların hepsi benim şahsen karşılaştığım canlılara ait fotoğraflar. Elimde Akdeniz'de yasamakta olan 450 deniz sualtı canlısına dokuman mevcut bulunmaktadır, inşallah ileriki baskılarda bunları da ekleyeceğiz....
<
www.turkishpaintings.com

Mert Gökalp, Türkiye Deniz Canlıları Rehberi
 
 
 
 
 
 
 
Kaleminiz kırılmasın