www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkiye Günlükböceklerinin Yabancı Dillerdeki Adları
The Common Names for the Mayflies of Turkey
 
by
Ümüt Çınar

Ekim 2013 October

Böceklerin (Insecta [geniş anlamda önceki] = altı bacaklılar Hexapoda) ana sınıflandırması ve günlükböceklerin konumu:

1. Entognatha — içten çeneliler
1.1.
Ellipura
1.1.1. Protura
— duyarga bacaklılar
1.1.2. Collembola
— sıçrar kuyruklular
1.2. Diplura — çatal kuyruklular

2. Ectognatha — dıştan çeneliler / Insecta — böcekler
[dar anlamda şimdiki]
2.1. Monocondylia / Triplura / {↑↓} Apterygota — kanatsız böcekler
2.1.1. Archaeognatha (Microcoryphia) — kambur gümüşçünler
2.1.2. Zygentoma (Thysanura) — gümüşçünler
2.2. Dicondylia / Pterygota — kanatlı böcekler
2.2.1. Paleoptera — ilkel kanatlı böcekler
2.2.1.1. Ephemeroptera — günlükböcekler
2.2.1.2. Odonata kızböcekleri
2.2.2. Neoptera — gelişmiş kanatlı böcekler
2.2.2.1. Exopterygota
2.2.2.1.1. Idioprothoraca
2.2.2.1.1.1. Embioptera ağörenler
2.2.2.1.1.2. Notoptera
2.2.2.1.1.2.1. Grylloblattodea — buzböcekleri
2.2.2.1.1.2.2. Mantophasmatodea — cadıdeveleri
2.2.2.1.2. Rhipineoptera
2.2.2.1.2.1. Plecoptera taşsinekleri
2.2.2.1.2.2. Orthoptera (Saltatoria) — çekirgeler
2.2.2.1.2.3. Phasmatodea (Spectra) — cadıçekirgeleri
2.2.2.1.2.4. Dermaptera (Dermatoptera) kulağakaçanlar
2.2.2.1.2.5. Dictyoptera {↑Pandictyoptera, Holopandictyoptera}
2.2.2.1.2.5.1. Mantodeapeygamberdeveleri
2.2.2.1.2.5.2. Oothecophora
2.2.2.1.2.5.2.1. Blattaria — hamamböcekleri
2.2.2.1.2.5.2.2. Isoptera — termitler
2.2.2.1.3. Eumetabola
2.2.2.1.3.1. Parametabola (Paraneoptera)
2.2.2.1.3.1.1. Zoraptera toprakbitleri
2.2.2.1.3.1.2. Acercaria
2.2.2.1.3.1.2.1. Panpsocoptera
2.2.2.1.3.1.2.1.1. Psocoptera (Copeognatha) — odunbitleri
2.2.2.1.3.1.2.1.2. Phthiraptera (Parasita) — bitler
2.2.2.1.3.1.2.2. Condylognatha (Hemiptera s.lt)
2.2.2.1.3.1.2.2.1. Thysanoptera tripsler
2.2.2.1.3.1.2.2.2. Arthroidignatha (Hemiptera s.st) — yarımkanatlılar
2.2.2.1.3.1.2.2.2.1. "Homoptera" — eşkanatlılar
2.2.2.1.3.1.2.2.2.1.1. Plantisuga (Sternorrhyncha) — yaprakbitleri
2.2.2.1.3.1.2.2.2.1.2. Auchenorrhyncha (+Euhomoptera) — ağustosböcekleri
2.2.2.1.3.1.2.2.2.2. Heteroptera — tahtakuruları
2.2.2.2. Endopterygota (Holometabola, Metabola, Oligoneoptera)
2.2.2.2.1. Elytrophora (Pancoleoptera, Coleopteria)
2.2.2.2.1.1. Strepsiptera — yelpazekanatlılar
2.2.2.2.1.2. Coleoptera — kınkanatlılar (: karafatmalar, uğurböcekleri, bokböcekleri, mayısböcekleri, ateşböcekleri...)
2.2.2.2.2. Neuropteroidea
2.2.2.2.2.1. Birostrata (Planipennia, Neuroptera) — karıncaaslanları
2.2.2.2.2.2. Rhaphidioptera — devesinekleri
2.2.2.2.2.3. Meganeuroptera (Megaloptera) — sazakböcekleri
2.2.2.2.3. Panzygothoraca
2.2.2.2.3.1. Hymenoptera — zarkanatlılar (arılar + karıncalar)
2.2.2.2.3.2. Enteracantha
2.2.2.2.3.2.1. Mecaptera (Mecoptera) — akrepsinekleri
2.2.2.2.3.2.2. Aphaniptera (Siphonaptera) — pireler
2.2.2.2.3.3. Diptera — sinekler
2.2.2.2.3.4. Amphiesmenoptera
2.2.2.2.3.4.1. Trichoptera güvecikler
2.2.2.2.3.4.2. Lepidoptera — pulkanatlılar (kelebekler + güveler)

NOT: Böceklerin daha düzgün akademik sınıflandırması için böcek delisi Kluge'nin Nomina circumscribentia insectorum çalışmasına bakabilirsiniz


Ephemeroptera
günlükböcekler
mayflies

Günlükböcek sınıflandırması (Türkiye'de bulunan familyalar ve cinsleri yeşil renkte belirtilmiştir)

1. subordo Schistonota
1.1. superfamilia Baetoidea
1.1.1. familia Siphlonuridae genus Siphlonurus
1.1.2. familia Ameletidae (Rallidentidae) genera Ameletus · Metreletus
1.1.3. familia Baetidae genera Acentrella · Alainites · Baetis · Centroptilum · Cloeon · Labiobaetis · Nigrobaetis · Patites · Procloeon · Pseudocentroptiloides · Pseudocloeon · Takobia
1.2.4. familia Oniscigastridae
1.2.5. familia Ameletopsidae
1.2.6. familia Ametropodidae
1.2. superfamilia Heptagenioidea
1.2.1. familia Coloburiscidae
1.2.2. familia Oligoneuriidae genus Oligoneuriella
1.2.3. familia Isonychiidae genus Isonychia
1.2.4. familia Heptageniidae genera Dacnogenia · Ecdyonurus · Electrogena · Epeorus · Heptagenia · Rhithrogena · Thalerosphyrus
1.3. superfamilia Leptophlebioidea
1.3.1. familia Leptophlebiidae genera Choroterpes · Euthraulus · Habroleptoides · Habrophlebia · Paraleptophlebia · Thraulus
1.4. superfamilia Ephemeroidea
1.4.1. familia Behningiidae
1.4.2. familia Potamanthidae genus Potamanthus
1.4.3. familia Euthyplociidae
1.4.4. familia Polymitarcydae genus Ephoron
1.4.5. familia Ephemeridae genus Ephemera
1.4.6. familia Palingeniidae genus Palingenia
2. subordo Pannota

2.1. superfamilia Ephemerelloidea
2.1.1. familia Ephemerellidae genera Ephemerella · Serratella · Quatica · Teloganopsis · Torleja
2.1.2. familia Leptohyphidae
2.1.3. familia Tricorythidae
2.2. superfamilia Caenoidea
2.2.1. familia Neoephemeridae
2.2.2. familia Baetiscidae
2.2.3. familia Caenidae genera Brachycercus · Caenis
2.2.4. familia Prosopistomatidae
genus Prosopistoma

Günlükböcek faunası bütün dünyada 42 familya, 400 cins ve 3000 türden oluşurken, Türkiye'de 14 familya, 39 cins, 138 tür ve 5 alttürden oluşmaktadır (< Kazancı & Türkmen 2012).

 

 

Ephemeroptera nomen vernaculum

Günlükböcek adlandırması ~ Ephemeropteronymy

Türk yazı dilinde günlükböcek (~ günlük böcek), günlük sinek, birgün böceği, birgün sineği, gün sineği, su sineği, mayıs sineği, mayıs kelebeği, efemer böceği, efemerid adlarıyla anılan Ephemeroptera takımından böceklerin Türk halk dilindeki karşılıkları kaydedilmemiştir. Daha doğrusu, halk tarafından gözlem yapılan böceklerden olmadıkları için adlandırılmamışlardır. Ömürlerinin yüzde doksan dokuzunu su içinde larva olarak geçiren ve ancak su dışında erginleşip birkaç saat yaşayabilen bu böceklerin halk tarafından gözlemlenip adlandırılmaları oldukça zordur. Türk yazı dilindeki adları da esasen üç büyük Avrupa dilinden gelmektedir: İngilizce'den mayıs sineği (mayfly), Almancadan [bir]günlük sinek[böcek] (Eintagsfliege), Fransızcadan efemer (éphémère). Diğer dünya dillerinin çoğuna da zaten bu üç büyük Avrupa dilinden doğrudan ya da çevrinti (loan translation) olarak geçmiştir. Tatar halk dilinde «İdil (Volga) kelebeği / Volga butterfly» anlamında idėl kübelegė (идел күбәләге) adı kullanılırken Tatar yazı dilinde Rusça подёнка (podyonka) adından çevrinti olan «günlükçü» anlamında könlėkçė (көнлекче) adı geçer. Kazakça birkündik (біркүндік) adı da «birgünlük» anlamında olup yine Rusça aynı addan çevrintidir. Kırgızca künümdük (күнүмдүк) adı da «günümlük» anlamında olup yine Rusça aynı addan çevrintidir. Çuvaşçada «su kelebeği / water butterfly» anlamında şıv lěppi (шыв лĕппи) ile şıv lěpěşě (шыв лĕпĕшĕ) adları kullanılır.

Komi yazı dilinde Rusça подёнка adından çevrinti olarak лунысъя гагъяс («günlük böcekler») ya da öти лунся гагьяс («bir günlük böcekler») adları görülse de, çapak balığı (Abramis brama) avında gözde balık yemi olduğu için Komi halk dilinde «çapak böceği / bream insect» anlamında ёдi гаг (верхневычегодский ile среднесысольский lehçelerinde) ya da ёды гаг (верхнесысольский lehçesinde) adlandırması kullanılır ve bunun anlamına mayısböceği (Melolontha hippocastani) larvası (kadılokması) da girerr.


NOT: Entomolojide (böcek biliminde), tanımlanıp adlandırılan tür orijinal (sp.n.) tamlama (isim [cins] + sıfat [tür(altı) epiteti]) olarak geçerli (accepted) isim ise tanımlayıp adlandıran bilginin adı ve yayımlanma yılı parantezsiz verilirken, revizyon geçiren (yani, sıfatı [tür(altı) epiteti] farklı bir isme [cinse] bağlanıp yeni bir tamlama [comb.n.] yapılan) accepted isimlerde ad ve yıl parantez içine alınır. Revizyonu (tamlamadaki isim değişikliğini) yapan bilginin adı ve yayımlanma yılı ise ilke olarak belirtilmez. Aşağıdaki tür listesinde bu ilkenin dışına çıkılarak revizyonlar da zaruri olarak gösterilmiştir; zira hangi adlandırmanın (tamlamanın) hangi yıldan itibaren kullanıldığını ve ona göre nomen vernaculum (common name) tespiti yapmak gerektiğini biyoterminoloji alanına eğilen dilcilere de göstermek gerekir.


Ephemeroptera Hyatt & Arms 1891

Türkçe günlükböcekler, birgünlük sinekler, birgün sinekleri, gün sinekleri, mayıs sinekleri, efemeridler Tatarca көнлекчеләр Kazakça біркүндіктер Kırgızca күнүмдүктөр İngilizce mayflies, shadflies, dayflies, ephemeral flies, ephemerans Frizce utstrûpers Afrikanca eendagsvlieë Felemenkçe haften, eendagsvliegen, meivliegen Limburgca eindaagsvlege Lüksemburgca Schielmécken Almanca (Hochdeutsch) Eintagsfliegen, Hafte, Ephemeropteren Alemanca (Alemannisch) Eidagsfliege Danca døgnfluer Norveççe (bokmål) døgnfluer Norveççe (nynorsk) døgnfluger, døgerfluger İsveççe dagsländor İzlandaca dægurflugur, maíflugur Litvanca lašalai Letonca viendienītes, viendienīšu kārta Rusça подёнки Beyaz Rusça аўсянікі Ukraynaca одноденки Lehçe jętki Çekçe jepice Slovakça podenky, efeméry Bulgarca еднодневки Makedonca еднодневки Slovence enodnevnice Hırvatça vodencvjetokrilaši, vodencvjetovi Sırpça водени цветови, ефемероптере İrlandaca cuil Bhealtaine Galler Galcesi cylion Mai Fransızca éphéméroptères, éphémères, mouches de mai Katalanca els efemeròpters İspanyolca los efemerópteros, efímeras, efémeras, cachipollas İtalyanca efemerotteri Romence efemeridele Arnavutça mizë-maji Yunanca εφημερόπτερα Macarca kérészek Fince päivänkorennot, surviaiset Estonca ühepäevikulised Korece 하루살이류 halusal-ilyu Japonca カゲロウ(蜉蝣)kagerō Çince 蜉蝣目 fúyóu mù Vietnamca bộ cánh phù du Tayca ชีปะขาว chīpak̄hāw Gürcüce ერთდღიურები ert’dğiurebi İbranice בריומאים

 

Nomina Vernacula Ephemeropterorum Turcicæ

Schistonota

Schistonota

İngilizce splitback mayflies, splitbacks Korece 분시아목 bunsiamog Japonca ヒラタカゲロウ亜目 hiratakagerou amoku Çince 裂盾蜉亞目 liè dùn fú yà mù


Baetoidea

Korece 꼬마하루살이상과 kkomahalusal-isang-gwa Japonca コカゲロウ上科 kokagerō-jō-ka Çince 四節蜉總科 sì jié fú zǒng kē


Siphlonuridae Banks 1900, Siphlurines Albarda in Selys-Lonchamps 1888; Dipteromimidae Kluge, Studemann, Landolt & Gonser 1995

İngilizce gray drakes, primitive minnow mayflies Felemenkçe zomereendagsvliegen Almanca Stachelhafte Norveççe (bokmål) fliksidedøgnfluer, svømmedøgnfluer İsveççe simdagsländor Litvanca ilgakojų lašalų šeima Rusça длиннолапые подёнки Lehçe szczątkówkowate Estonca kaldapäeviklased Korece 쌍꼬리하루살이과 ssangkkolihalusal-igwa 옛하루살이과 yeshalusal-igwa Japonca フタオカゲロウ科 futaokagerou-ka Çince 短絲蜉科 duǎn sī fú kē

Siphlonurus aestivalis (Eaton 1903) Ulmer 1920, Siphlurus aestivalis Eaton 1903

İngilizce large summer dun Almanca Sommer-Stachelhaft Norveççe (bokmål) stor fliksidedøgnflue İsveççe stor simslända

Siphlonurus lacustris Eaton 1870, Siphlurus lacustris (Eaton 1870) Eaton 1871

İngilizce summer mayfly Almanca Teich-Stachelhaft Norveççe (bokmål) liten fliksidedøgnflue İsveççe liten simslända Rusça озёрный длиннолап (nom. nov.) Fince järvisurviainen Estonca harilik kaldapäevik

Siphlonurus muchei Braasch 1983


Ameletidae or Rallidentidae sensu Studemann et al.

İngilizce comb-mouthed minnow mayflies, brown duns Japonca ヒメフタオカゲロウ科 himefutaokagerou-ka

Ameletus inopinatus Eaton 1887

İngilizce upland summer mayfly, montane mayfly Norveççe (bokmål) elvefliksidedøgnflue Çekçe jepice horská Fince kampasurviainen

Metreletus balcanicus (Ulmer 1920) Demoulin 1951, Ameletus balcanicus (Ulmer,1920) Jacob 1984, Metretopus balcanicus Ulmer 1920 [1919]


Baetidae [Baëtidae] Leach 1815

İngilizce small minnow mayflies, small mayflies Almanca Glashafte, Fliegenhafte Norveççe (bokmål) smådøgnfluer, strømdøgnfluer, bekkedøgnfluer İsveççe ådagsländor Litvanca dviuodegių lašalų šeima Rusça двухвостые подёнки, баэтиды Lehçe murzyłkowate Çekçe dvoukřídlé jepice Hırvatça mali vodencvjetovi Fransızca baetidés Macarca teleszkópszemű kérészek Estonca ojapäeviklased Korece 꼬마하루살이과 kkomahalusal-igwa Japonca コカゲロウ科 kokagerō-ka Çince 四節蜉科 sì jié fú kē

Acentrella inexpectata (Tshernova 1928) Jacob 1991, Baetis (Acentrella) inexpectatum (Tshernova 1928) Novikova & Kluge 1987, Baetis inexpectatum (Tshernova 1928) Keffermuller 1980, Pseudocloeon inexpectata Tshernova 1928

Acentrella lapponica Bengtsson 1912, Baetis (Acentrella) lapponicus (Bengtsson 1912) Novikova & Kluge 1987 or Baetis lapponicus (Bengtsson 1912) Müller-Liebenau 1965

Norveççe (bokmål) tohalet smådøgnflue İsveççe lappländsk åslända

Acentrella sinaica Bogoescu 1931, Baetis (Acentrella) sinaicus (Bogoescu 1931) Kluge & Novikova 2011, Baetis sinaicus (Bogoescu 1931) Sowa 1962

Alainites muticus (Linnaeus 1758) Waltz & McCafferty & Thomas 1994 or Baetis muticus (Linnaeus 1758) Bengtsson 1912, Baetis (Acerbaetis) muticus (Linnaeus 1758) Kang & Chang & Yang 1994, Baetis (Nigrobaetis) muticus (Linnaeus 1758) Novikova & Kluge 1987, Ephemera muticus Linnaeus 1758 or Takobia mutica (Linnaeus 1758) Kluge {kuluçkada}

İngilizce iron blue, iron blue dun Norveççe (bokmål) sandsmådøgnflue İsveççe svart öringmatslända, grå åslända

Baetis alpinus (Pictet 1843) Eaton 1871, Baetis (Patites) alpinus (Pictet 1843) Thomas & Dia 1999, Baetis (Baetis) alpinus (Pictet 1843) Kluge 1997, Baetis (Montobaetis) alpinus (Pictet 1843) Kazlauskas 1972, Cloeon alpina (Pictet 1843) emend. Walker 1853, Cloe alpina Pictet 1843 or Patites alpinus (Pictet 1843) Kluge {kuluçkada}

Baetis braaschi Zimmermann 1980, Baetis (Rhodobaetis) braaschi (Zimmermann 1980) Jacob 2003

Baetis buceratus Eaton 1870, Baetis (Baetis) buceratus (Eaton 1870) Novikova & Kluge 1987

İngilizce scarce olive, medium olive dun İsveççe skånsk åslända

Baetis digitatus Nigrobaetis digitatus

Baetis elazigi Berker 1981

Baetis fuscatus [fuscata] (Linnaeus 1761) Stephens 1835, Baetis (Baetis) fuscatus (Linnaeus 1761) Novikova & Kluge 1987, Cloeon fuscata (Linnaeus 1761) emend. Walker 1853, Cloe fuscata (Linnaeus 1761) Pictet 1843-1845, Ephemera fuscatus Linnaeus 1761

İngilizce pale watery olive, pale watery dun Norveççe (bokmål) guløyet smådøgnflue İsveççe spräcklig öringmatslända, gulögd åslända Fince sukeltajasurvainen Japonca ウスグロコカゲロウ usugurokokagerou

Baetis gemellus Eaton 1885, Baetis (Rhodobaetis) gemellus (Eaton 1885) Jacob 2003

Baetis gracilis Nigrobaetis gracilis
Baetis lapponicus Acentrella lapponica

Baetis lutheri

Baetis lutheri lutheri Müller-Liebenau 1967, Baetis (Baetis) lutheri (Müller-Liebenau 1967) Kluge 1997

Baetis lutheri georgiensis Zimmermann 1981

Baetis macani Kimmins 1957, Baetis (Baetis) macani (Kimmins 1957) Novikova & Kluge 1997

Norveççe (bokmål) innsjø smådøgnflue

Baetis macrospinosus Koch 1985

Baetis melanonyx (Pictet 1843) Eaton 1871, Baetis (Patites) melanonyx (Pictet 1843) Jacob 2003, Cloeon melanonyx (Pictet 1843) emend. Walker 1853, Cloe melanonyx Pictet 1843 or Patites melanonyx (Pictet 1843) Kluge {kuluçkada}

Baetis meridionalis Ikonomov 1954, Baetis (Baetis) meridionalis (Ikonomov 1954) Soldán & Godunko 2008

Baetis milani, Baetis (Rhodobaetis) milani Godunko, Prokopov & Soldán 2004

Baetis muticus Alainites muticus
Baetis niger Nigrobaetis niger

Baetis pavidus Grandi 1951

Baetis pentaphlebodes Ujhelyi 1966

Baetis pseudogemellus Soldán 1977, Baetis (Rhodobaetis) pseudogemellus (Soldán 1977) Jacob 2003

Baetis rhodani (Pictet 1843) Eaton 1871, Baetis (Rhodobaetis) rhodani (Pictet 1843) Jacob 2003, Baetis (Baetis) rhodani (Pictet 1843) Tshernova & Kluge & Sinitshenkova & Below 1986, Cloeon rhodani (Pictet 1843) emend. Walker 1853, Cloe rhodani Pictet 1843

İngilizce large dark olive Almanca Glashaft, Rhone-Glashaft Norveççe (bokmål) vanlig smådøgnflue, stor strømdøgnflue İsveççe stor åslända, allmän öringmatslända Rusça двухвостая подёнка, обыкновенная подёнка Çekçe jepice předjarní Slovakça podenka skorá Fransızca petite éphémère à gros yeux, baetis bleu acier, la grande olive, rhodani d'hiver Macarca tavaszi kérész Estonca harilik ojapäevik

Baetis samochai Koch 1981

Baetis scambus Eaton 1870

İngilizce small dark olive Norveççe (bokmål) hvitflekket smådøgnflue İsveççe liten åslända Macarca törékeny kérész

Baetis tricolor Labiobaetis tricolor

*Baetis vardarensis Ikonomov 1962, Baetis (Baetis) vardarensis (Ikonomov 1962) Kluge 1997

Baetis vardarensis caucasicus Zimmermann 1981

Baetis vernus Curtis 1834 [Baetis verna emen. Stephens 1835], Baetis (Baetis) vernus (Curtis 1834) Tshernova & Kluge & Sinitshenkova & Below 1986, Baetis (Vernobaetis) vernus (Curtis 1834) Kazlauskas 1972, Cloe verna (Curtis 1834) Pictet 1843 [Cloeon verna emen. Walker 1853]

İngilizce medium olive, medium olive dun Norveççe (bokmål) sydlig smådøgnflue İsveççe sydlig åslända Fransızca olive moyenne

Centroptilum luteolum (Müller 1776) Eaton 1869, Centroptilum (Centroptilum) luteolum (Müller 1776) Bauernfeind & Moog 2001, Cloeon (Centroptilum) luteolum (Müller 1776) Kluge & Novikova 1992, Baetis luteolus (Müller 1776) Eaton 1868, Ephemera luteola Müller 1776

İngilizce small spurwing, small pale watery Almanca gelbliches Glashaft, gelber Glashaft Norveççe (bokmål) lansettvingedøgnflue, tohalet smådøgnflue İsveççe ljus sporrslända Rusça желтоватая подёнка Fransızca petite éphémère pale Macarca kardszárnyú kérész Fince hentosurviainen Estonca harilik järvepäevik

Cloeon dipterum [Cloëon dipterum] (Linnaeus 1761) Leach 1815, Cloeon (Cloeon) dipterum (Linnaeus 1761) Kluge & Novikova 1992, Cloe diptera (Linnaeus 1761) emend. Burmeister 1839, Cloeopsis diptera (Linnaeus 1761) Eaton 1866, Ephemera diptera Linnaeus 1761

Kırgızca кош канат күнүмдүк İngilizce pond olive Almanca Fliegenhaft Norveççe (bokmål) gul damdøgnflue İsveççe gul dammslända Rusça двукрылая подёнка, двукрылый клеон Ukraynaca двокрила одноденка Lehçe murzyłka dwuskrzydła Çekçe jepice dvoukřídlá Slovakça podenka dvojkrídlová Macarca elevenszülő kérész, kétszárnyú kérész Fince kaksisiipisurviainen Estonca harilik tiigipäevik Korece 외날개꼬마하루살이 oenalgaekkomahalusal-i Japonca フタバカゲロウ futabakagerou

Cloeon simile [Cloëon simile] Eaton 1870, Cloeon (Similicloeon) simile (Eaton 1870) Kluge & Nivikova 1992

İngilizce lake olive Norveççe (bokmål) brun damdøgnflue İsveççe brun dammslända

Labiobaetis balcanicus (Müller-Liebenau & Soldán 1981) or Pseudocloeon balcanicum (Müller-Liebenau & Soldán 1981) Lugo-Ortiz & McCafferty & Waltz 1999, Cymulabaetis balcanicus (Müller-Liebenau & Soldán 1981) McCafferty & Waltz 1995, Baetis balcanicus Müller-Liebenau & Soldán 1981

Labiobaetis tricolor (Tshernova 1928) McCafferty & Waltz 1995, Baetis (Labiobaetis) tricolor (Tshernova 1928) Tshernova & Kluge & Sinitshenkova & Below 1986 or Baetis tricolor Tshernova 1928, Pseudocloeon tricolor (Tshernova 1928) Lugo-Ortiz & McCafferty & Waltz 1999

Nigrobaetis digitatus (Bengtsson 1912) Kazlauskas 1972, Baetis (Nigrobaetis) digitatus (Bengtsson 1912) Novikova & Kluge 1987 or Baetis digitatus Bengtsson 1912

İngilizce scarce iron blue Norveççe (bokmål) seksgjellet smådøgnflue

Nigrobaetis gracilis (Bogoescu & Tabacaru 1957) Kazlauskas 1972, Baetis (Nigrobaetis) gracilis (Bogoescu & Tabacaru 1957) Novikova & Kluge 1987 or Baetis gracilis Bogoescu & Tabacaru 1957

Nigrobaetis kars (Thomas & Kazancı 1989), Baetis (Nigrobaetis) kars (Thomas & Kazancı 1989) Novikova & Kluge 1994, Baetis kars Kazancı & Thomas 1989, Alainites kars (Thomas & Kazancı 1989) or Takobia kars (Thomas & Kazancı 1989) Kluge {kuluçkada}

Nigrobaetis niger (Linnaeus 1761) Kazlauskas 1972, Baetis (Nigrobaetis) niger (Linnaeus 1761) Novikova & Kluge 1987 or Baetis niger (Linnaeus, 1761) Eaton 1870, Ephemera nigra Linnaeus 1761

İngilizce southern iron blue, iron blue dun, iron blue spinners Norveççe (bokmål) seksgjellet smådøgnflue İsveççe svart öringmatslända, svart åslända

Patites alpinus Baetis alpinus
Patites melanonyx Baetis melanonyx

Procloeon bifidum [Procloëon bifidum] (Bengtsson 1912) Bengtsson 1915, Cloeon (Procloeon) bifidum (Bengtsson 1912) Kluge & Novikova 1992, Cloeon bifidum Bengtsson 1912, Pseudocloeon bifidum (Bengtsson 1912) Bengtsson 1914

İngilizce pale evening dun Norveççe (bokmål) guløyet aftendøgnflue İsveççe gulögd aftonslända Estonca suvepäevik

Procloeon nana Pseudocentroptiloides nana

Procloeon pennulatum [Procloëon pennulatum] (Eaton 1870) McCafferty & Waltz 1990, Cloeon (Procloeon) pennulatum (Eaton 1870) Kluge & Novikova 1992, Procloeon (Pseudocentroptilum) pennulatum (Eaton 1870) Soldán & Enktaivan & Godunko 2009, Pseudocentroptilum pennulatum (Eaton 1870) Lowen & Flannagan 1990, Centroptilum (Pseudocentroptilum) pennulatum (Eaton 1870) Bauernfeind & Moog 2001, Centroptilum pennulatum Eaton 1870, Cloeoptilum pennulatum (Eaton 1870) Kazlauskas 1972

İngilizce large spurwing dun

Procloeon pulchrum [Procloëon pulchrum] (Eaton 1885), Cloeon pulchrum (Eaton 1885), Centroptilum pulchrum Eaton 1885

Pseudocentroptiloides nana (Bogoescu 1951), Cloeon (Pseudocentroptiloides) nana (Bogoescu 1951) Kluge & Novikova 1992 or Procloeon nanum [Procloeon nana, Procloëon nana] (Bogoescu 1951) Jacob 1991, Cloeoptilum nanum (Bogoescu 1951) Kazlauskas 1972, Pseudocentroptilum nanum (Bogoescu 1951) Kovacs & Ambrus & Bankuti & Juhasz 1998, Centroptilum nana [Centroptilum nanum] Bogoescu 1951 {biraz karış kuruş oldu gibi; siz yine de en iyisi Kluge'ye bakın}

Pseudocentroptiloides shadini (Kazlauskas 1964) Jacob & Glazaczow (1986)1987, Pseudocentroptilum shadini Kazlauskas 1964, Centroptilum shadini (Kazlauskas 1964) Keffermuller 1978; or synonym of P. nana

Pseudocloeon balcanicum Labiobaetis balcanicus
Takobia kars
Nigrobaetis kars
Takobia mutica
Alainites muticus


Heptagenioidea Needham 1901

Korece 납작하루살이상과 nabjaghalusal-isang-gwa Japonca ヒラタカゲロウ上科 hiratakagerou-jō-ka Çince 扁蜉總科 biǎn fú zǒng kē


Oligoneuriidae Spieth 1938

Kırgızca аз тамырдуу күнүмдүктөр İngilizce brushlegged mayflies, oligoneuriid mayflies Almanca Büschelhafte Litvanca mažagyslių lašalų šeima Rusça маложилковые подёнки, маложильные подёнки Fransızca oligonéuriidés Korece 민날개하루살이과 minnalgaehalusal-igwa Japonca ヒトリガカゲロウ科 hitorigakagerou-ka Çince 寡脈蜉科 guǎ mài fú kē

Oligoneuriella orontensis Koch 1980

Oligoneuriella pallida (Hagen 1855) Sowa 1973, Oligoneuria pallida (Hagen 1855) Eaton 1871, Oligoneuria rhenana var. pallida Hagen 1855

Oligoneuriella rhenana (Imhoff 1852) Ulmer 1924, Oligoneuria rhenana Imhoff 1852

İngilizce Rhine midge, bat-winged ephemerid Almanca Rheinmücke, Ködermücke Rusça волжско-двинская подёнка, рейнская маложильная подёнка Çekçe jepice sporožilná Slovakça podenka hladkokrídla Fransızca mouche du Rhin

Oligoneuriella tskhomelidzei Sowa & Zosidse 1973


Isonychiidae Burks 1953

İngilizce brush-legged mayflies Rusça изонихии Korece 빗자루하루살이과 bisjaluhalusal-igwa Japonca チラカゲロウ科 xhirakagerou-ka Çince 等蜉科 děng fú kē

Isonychia ignota (Walker 1853) Eaton 1871, Isonychia (Isonychia) ignota (Walker 1853) Tiunova & Kluge & Ishiwata 2004, Chirotonetes ignotus (Walker 1853) Eaton 1883, Baetis? ignota Walker 1853

Rusça неизвестная изонихия


Heptageniidae Needham 1901, Ecdyonuridae Ulmer 1920

İngilizce flat-headed mayflies, flat-head mayflies, stream mayflies Almanca Massenhafte Norveççe (bokmål) flatdøgnfluer İsveççe forsdagsländor Litvanca septyndienės šeima Rusça семидневные подёнки, гептагении Lehçe zmarwlocikowate Çekçe proudní jepice Fransızca les heptagéniidés Katalanca els heptagènids İspanyolca los heptageníidos, ecdionúridos Macarca erezett kérészek Estonca kivipäeviklased Korece 꼬리하루살이과 kkolihalusal-igwa 납작하루살이과 nabjaghalusal-igwa Japonca ヒラタカゲロウ科 hiratakagerou-ka Çince 扁蜉科 biǎn fú kē

Dacnogenia coerulans

Dacnogenia coerulans coerulans (Rostock 1878) Wang & McCafferty 2004, Heptagenia (Dacnogenia) coerulans (Rostock 1878) Kluge 1987, Heptagenia coerulans Rostock 1878

Dacnogenia coerulans micracantha (Kluge 1989), Heptagenia (Dacnogenia) coerulans micracantha Kluge 1989

Ecdyonurus aurantiacus (Burmeister 1839) Puthz 1973, Rhithrogena (Rhithrogena) aurantiaca, Rhithrogena aurantiaca (Burmeister 1839) Eaton 1883, Heptagenia aurantiaca (Burmeister 1839) Meyer-Dur 1874, Baetis aurantiaca Burmeister 1839

Ecdyonurus autumnalis Braasch 1980

Ecdyonurus determinatus Thalerosphyrus determinatus

Ecdyonurus dispar (Curtis 1845) Kimmins 1942, Baetis dispar Curtis 1834

Çekçe jepice slapová

Ecdyonurus helveticus (Eaton 1886) Lucas 1911, Ecdyonurus (Helvetoraeticus) helveticus (Curtis 1845) Bauernfeind & Soldán 2012, Ecdyurus helveticus Eaton 1886

Ecdyonurus insignis (Eaton 1870) Ulmer 1920, Ecdyurus insignis (Eaton 1870) Eaton 1883-1888, Heptagenia insignis Eaton 1870

İngilizce large green dun

Ecdyonurus ornatipennis Tshernova 1938

Ecdyonurus russevi Braasch & Soldán 1985

Ecdyonurus starmachi Sowa 1971

Ecdyonurus submontanus Landa 1969

Ecdyonurus venosus (Fabricius 1775) Eaton 1868, Ecdyurus venosus (Fabricius 1775) Eaton 1881, Heptagenia venosa (Fabricius 1775) Eaton 1868, Baetis venosa (Fabricius 1775) Stephens 1835, Ephemera venosa Fabricius 1775

İngilizce late March brown, false March brown Almanca Aderhaft Rusça горная жилковатая подёнка Çekçe jepice potoční Fransızca grand éphémère brune de mars Macarca hegyi kérész

Electrogena anatolica (Kazancı & Braasch 1986) Kazancı 2001, Ecdyonurus anatolicus Kazancı & Braasch 1986

Electrogena antalyensis (Kazancı & Braasch 1986) Belfiore & Tanatmis & Kazancı 2000, Ecdyonurus antalyensis Kazancı & Braasch 1986

Electrogena boluensis Kazancı 1990, Ecdyonurus boluensis (Kazancı 1990) Kazancı 2001

Electrogena dirmil Kazancı 1990, Ecdyonurus dirmil (Kazancı 1990) Kazancı 2001

Electrogena hakkarica (Kazancı 1986) Kazancı 2001, Ecdyonurus hakkaricus Kazancı 1986

Electrogena kugleri (Demoulin 1973), Ecdyonurus kugleri (Demoulin 1973) Kluge 1988, Afronurus kugleri Demoulin 1973

Electrogena lateralis (Curtis 1834) Zurwerra & Tomka 1985, Ecdyurus lateralis (Curtis 1834) Eaton 1883-1888, Heptagenia lateralis (Curtis 1834) Eaton 1871, Baetis lateralis Curtis 1834

İngilizce dusky yellowstreak, scarce dusky yellowstreak

Electrogena madli (Kazancı 1992), Afronurus madli Kazancı 1992

Electrogena monticola (Braasch 1980) Kazancı 2001, Ecdyonurus monticolus Braasch 1980

Electrogena necatii (Kazancı 1987) Kazancı 2001, Ecdyonurus necatii Kazancı 1987

Electrogena pseudaffinis (Braasch 1980) Kazancı 2001, Ecdyonurus pseudaffinis Braasch 1980

Electrogena ressli (Braasch 1981) Kazancı 2001, Ecdyonurus ressli Braasch 1981

Epeorus alpestris (Braasch 1979), Epeorus (Caucasiron) alpestris (Braasch 1979) Kluge 1997, Epeorus (Iron) alpestris (Braasch 1979) Kluge 1988, Iron alpestris Braasch 1979

Epeorus alpicola (Eaton 1871) Eaton 1885, Epeorus (Ironopsis) alpicola (Eaton 1871) Zurwerra & Metzler & Tomka 1987, Epeorus (Epeorus) alpicola (Eaton 1871) Tshernova 1981, Iron (Alpiron) alpicola (Braasch 1979) Braasch 2006, Iron alpicola (Eaton 1871), Heptagenia alpicola Eaton 1871

Epeorus caucasicus (Tshernova 1938) Illies 1978, Epeorus (Caucasiron) caucasicus (Tshernova 1938) Kluge 1997, Epeorus (Iron) caucasicus (Tshernova 1938) Tshernova 1974, Iron caucasicus (Tshernova 1938) Sinitshenkova 1976, Cinygma caucasica Tshernova 1974

Epeorus longimaculatus (Braasch 1979), Epeorus (Iron) caucasicus (Braasch 1979) Kluge 1988, Iron longimaculatus Braasch 1980

Epeorus magnus (Braasch 1978), Epeorus (Caucasiron) magnus (Braasch 1978) Kluge 1997, Epeorus (Iron) magnus (Braasch 1978) Kluge 1988, Iron magnus Braasch 1978

Epeorus nigripilosus (Sinitshenkova 1976), Epeorus (Caucasiron) nigripilosus, Epeorus (Iron) nigripilosus (Sinitshenkova 1976) Kluge 1988, Iron nigripilosus Sinitshenkova 1976

Epeorus sylvicola (Pictet 1865) Eaton 1883-1888, Epeorus (Epeorus) sylvicola (Pictet 1865) Tshernova 1981, Heptagenia sylvicola (Pictet 1865) Eaton 1871, Baetis sylvicola Pictet 1865

Epeorus zaitzevi Tshernova 1981, Epeorus (Epeorus) zaitzevi (Tshernova 1981) Kluge 1988

Heptagenia longicauda (Stephens 1836) Eaton 1871, Heptagenia (Heptagenia) longicauda (Stephens 1836) Kluge 1987, Ecdyurus longicauda (Stephens 1836) McLachlan 1884, Baetis longicauda Stephens 1835

İngilizce scarce yellow May dun

Heptagenia perflava Brodsky 1930, Heptagenia (Heptagenia) perflava (Brodsky 1930) Kluge 1987, Sigmoneuria perflava (Brodsky 1930) Demoulin 1964

Heptagenia sulphurea (Müller 1776) Eaton 1883-1888, Heptagenia (Heptagenia) sulphurea (Müller 1776) Kluge 1987, Baetis sulphurea (Müller 1776) Pictet 1843-1845, Ephemera sulphurea Müller 1776

İngilizce yellow May dun Almanca Schwefel-Aderhaft, schwefelgelbe Eintagsfliege, Steinklammerer Danca flad døgnflue Norveççe (bokmål) gul flatdøgnflue İsveççe gul forsslända Rusça жёлтая подёнка Lehçe zmarwlocik żółtawy Çekçe jepice sírožlutá Slovakça podenka žltkastá Fransızca ephémère jaune de mai Macarca patakvirág Estonca harilik kivipäevik

Rhithrogena amseli (Demoulin 1964) Kluge 1988, Cinygmula amseli (Demoulin 1964) Wang & McCafferty 2004, Epeorus (Epeorus) amseli (Demoulin 1964) Tshernova & Belov 1982, Epeiron amseli Demoulin 1964

Rhithrogena anatolica Kazancı 1985, Epeiron anatolica (Kazancı 1985)

Rhithrogena braaschi Jacob 1974

Rhithrogena caucasica Braasch 1979, Rhithrogena (Rhithrogena) caucasica (Braasch 1979) Kluge 1988

Rhithrogena expectata Braasch 1979, Rhithrogena (Rhithrogena) expectata (Braasch 1979) Kluge 1988

*Rhithrogena iridina (Kolenati 1859) Jacob 1974, Rhithrogena (Rhithrogena) iridina (Kolenati 1859) Kluge 1988, Heptagenia iridana (Kolenati 1859) Eaton 1871 [Heptagenia iridina (Kolenati 1859) Ulmer 1920], Baetis iridina Kolenati 1859

Rhithrogena iridina kownackii Sowa & Zimmermann (1975)1976, Rhithrogena iridina kownackorum (Sowa & Zimmermann 1975) Kazancı & Braasch 1988

Rhithrogena loyalaea Navas 1922

Rhithrogena pontica Sowa, Soldán & Kazancı 1986

Rhithrogena potamalis Braasch 1979

Rhithrogena semicolorata (Curtis 1834) Eaton 1881, Rhithrogena (Rhithrogena) semicolorata (Curtis 1834) Kluge 1988, Heptagenia semicolorata (Curtis 1834) Eaton 1871, Baetis semicolorata Curtis 1834

İngilizce olive upright, olive upright dun Almanca gefleckter Aderhaft Macarca pehelykérész

Rhithrogena sublineata Kazancı & Braasch 1988

Rhithrogena theischingeri Braasch 1981

Rhithrogena tibialis (Ulmer 1920) Kazancı & Braasch 1988, Epeorus (Epeorus) tibiale (Ulmer 1920) Tshernova & Belov 1982, Cinygmula tibialis (Ulmer 1920) Tshernova 1974, Cinygma tibiale Ulmer (1919)1920

Rhithrogena znojkoi (Tshernova 1938) Thomas & Dia 1982, Rhithrogena (Rhithrogena) znojkoi (Tshernova 1938) Kluge 1988, Epeorus (Epeorus) znojkoi (Tshernova 1938) Tshernova 1981, Epeorus znojkoi (Tshernova 1938) Braasch 1978, Epeiron znojkoi (Tshernova 1938) Demoulin 1973, Ecdyonurus (?) znojkoi (Tshernova 1938) Tshernova 1938

Thalerosphyrus determinatus (Walker 1853) Eaton 1881 or Ecdyonurus determinatus (Walker 1853) Kluge 1988, Heptagenia determinata (Walker 1853) Eaton 1871, Baetis? determinata Walker 1853


Leptophlebioidea

Korece 밤색하루살이상과 bamsaeghalusal-isang-gwa 갈래하루살이상과 gallaehalusal-isang-gwa Japonca トビイロカゲロウ上科 tobiirokagerou-jō-ka Çince 细裳蜉總科 xì shang fú zǒng kē


Leptophlebiidae

İngilizce prong-gilled mayflies, pronggills, blue quills and mahogany duns, leptophlebiids Almanca Zarthafte Norveççe (bokmål) spissgjelledøgnfluer İsveççe starrdagsländor Litvanca plonagyslių lašalų šeima Rusça тонкожилковые подёнки Lehçe nízkožabré jepice Çekçe nízkožabré jepice Katalanca els leptoflèbids İspanyolca los leptoflebíidos Macarca ágaskopoltyús kérészek Estonca õrnpäeviklased Korece 밤색하루살이과 bamsaeghalusal-igwa 갈래하루살이과 gallaehalusal-igwa Japonca トビイロカゲロウ科 tobiirokagerou-ka Çince 细裳蜉科 xì shang fú kē

Choroterpes picteti (Eaton 1871) McLachlan 1881, Choroterpes (Choroterpes) picteti (Eaton 1871) Gaino & Puig 1996, Habrophlebia picteti (Eaton 1871) Eaton 1881, Leptophlebia picteti (Eaton 1871)

Euthraulus balcanicus Ikonomov 1961, Choroterpes (Euthraulus) balcanicus (Ikonomov 1961) Illies 1978

Habroleptoides caucasica Tshernova 1945

Habroleptoides kavron Kazancı & Türkmen 2011 {Kluge'de henüz geçmiyor}

Habroleptoides modesta (Hagen 1864) Schoenemund 1929, Habrophlebia (Habroleptoides) modesta (Hagen 1864) Biancheri 1956, Habrophlebia modesta (Hagen 1864) Eaton 1883-1888, Leptophlebia modesta (Hagen 1864) Eaton 1871, Potamanthus modestus Hagen 1864

Habroleptoides umbratilis "Eaton 1884", Habrophlebia (Habroleptoides) umbratilis (Eaton 1884) Biancheri 1957, Habrophlebia umbratilis Eaton 1884

Habrophlebia fusca (Curtis 1834) Eaton 1881, Habrophlebia (Habrophlebia) fusca (Curtis 1834) Gaino & Spano 1979, Leptophlebia fusca (Curtis 1834) Eaton 1868, Potamanthus fuscus (Curtis 1834) Pictet 1843-1854, Ephemera fusca Curtis 1834

İngilizce ditch dun Fince tummanyhäsurviainen Estonca harilik tuttpäevik

Habrophlebia lauta McLachlan 1884

İngilizce "unknown" Norveççe (bokmål) buntgjelledøgnflue Fince nyhäsiipisurviainen

Paraleptophlebia cincta (Retzius 1783) Lestage 1917, Leptophlebia (Paraleptophlebia) cincta (Retzius 1783) Kolesov 1930, Leptophlebia cincta (Retzius 1783) Eaton 1871, Potamanthus cinctus (Retzius 1783) Pictet 1843-1845, Ephemera cincta Retzius 1783

İngilizce purple dun Norveççe (bokmål) purpur gaffelgjelledøgnflue

Paraleptophlebia submarginata (Stephens 1835) Lestage 1917, Leptophlebia (Paraleptophlebia) submarginata (Stephens 1835) Kluge 1997, Leptophlebia submarginata (Stephens 1835) McLachlan 1884, Potamanthus submarginatus (Stephens 1835) Pictet 1843-1845, Ephemera submarginata Stephens 1835

İngilizce turkey brown Almanca geperltes Glashaft Norveççe (bokmål) stor gaffelgjelledøgnflue Macarca vékonyerű kérész Estonca harilik harupäevik

Paraleptophlebia werneri Ulmer (1919)1920, Leptophlebia (Paraleptophlebia) werneri (Ulmer 1919) Kluge 1997

İngilizce scarce purple dun Norveççe (bokmål) liten gaffelgjelledøgnflue

Thraulus bellus Eaton 1881


Ephemeroidea

Hırvatça vodencvjetovi Korece 하루살이상과 halusal-isang-gwa Japonca モンカゲロウ上科 monkagerou-jō-ka Çince 蜉蝣總科 fúyóu zǒng kē


Potamanthidae

İngilizce hacklegill mayflies, hacklegills, golden drakes Almanca Gelbhafte Litvanca upelių lašalų šeima Rusça речные подёнки Lehçe wyskórowate Estonca jõepäeviklased Korece 강하루살이과 ganghalusal-igwa Japonca カワカゲロウ科 kawakagerou-ka Çince 河花蜉科 hé huā fú kē

Potamanthus luteus (Linnaeus 1767) Pictet 1843-1845, Potamanthus (Potamanthus) luteus (Linnaeus 1767) Bae & McCafferty 1991, Baetis luteua (Linnaeus 1767) Hagen 1863, Ephemera lutea Linnaeus 1767

İngilizce yellow mayfly Almanca Gelbhaft, gelbe Eintagsfliege, Fluß-Eintagsfliege Litvanca geltonasis lašalas Rusça яркожелтая подёнка, жёлтая подёнка Ukraynaca жовтувато-крилата одноденка Lehçe wyskór złocisty Çekçe jepice žlutá Slovakça podenka žltá Macarca folyamvirág Fince keltasurviainen Estonca jõepäevik


Polymitarcyidae Banks 1900, Polymitarcydae [sic]

İngilizce pale burrowers, virgin mayflies Almanca Massenhafte Litvanca pakrančių lašalų šeima Rusça береговые подёнки, полимитарциды Korece 흰하루살이과 huinhalusal-igwa Japonca シロイロカゲロウ科 shiroirokagerou-ka Çince 多脈蜉科 duō mài fú kē

Ephoron virgo (Olivier 1791), Polymitarcys virgo (Olivier 1791) Eaton 1868, Palingenia virgo (Olivier 1791) Pictet 1843-1845, Cloeon virgo (Olivier 1791) Stephens 1835, Ephemera virgo Olivier 1791

Tatarca су көнлекчесе Kırgızca жээктеги күнүмдүк İngilizce virgin mayfly, Danube mayfly, Danube flower Felemenkçe schoraas Almanca Uferaas, gemeines Uferaas, Weißwurm, Jungfem-Eintagsfliege Rusça белая подёнка, береговая подёнка Ukraynaca одноденка-красуня Çekçe jepice podenka Slovakça podenka nížinná Sırpça bela jednodnevka Fransızca manne blanche («beyaz kudrethelvası») Macarca dunavirág, fehér kérész


Ephemeridae Latreille 1810

Türkçe günlükböcekgiller, efemeride Kırgızca накта күнүмдүктөр İngilizce burrowing mayflies, common burrower mayflies, common burrowers, mayflies, dayflies Felemenkçe gewone eendagsvliegen Almanca Eintagsfliegen im engeren Sinne, Eintagsfliegen, Ephemeriden Norveççe (bokmål) duskgjelledøgnfluer İsveççe sanddagsländor Litvanca tikrųjų lašalų šeima Rusça настоящие подёнки Lehçe jętkowate, jętki jednodniówkowate Çekçe jepicovití Slovakça podenkovité Hırvatça obični vodencvjetovi Fransızca éphéméridés, éphémères Katalanca els efemèrids, efímeres cavadores İspanyolca los efeméridos Macarca tarka kérészek Estonca ühepäeviklased Korece 하루살이과 halusal-igwa Japonca モンカゲロウ科 monkagerou-ka Çince 蜉蝣科 fúyóu kē

Ephemera danica xxx

İngilizce green drake, green drake mayfly Felemenkçe groene eendagsvlieg Almanca große Eintagsfliege, dänische Eintagsfliege Danca stor døgnflue Norveççe (bokmål) elveduskgjelledøgnflue, vanlig døgnflue İsveççe åsandslända Rusça датская подёнка, майская подёнка Lehçe jętka górska, ętka duńska Çekçe jepice dánská Slovakça podenka pahorkatinová, podenka škvrnitokrídla Fransızca mouche de mai Macarca dán kérész Fince tanskansurviainen Estonca oja-ühepäevik

Ephemera glaucops Pictet 1843-1845, Ephemera (Sinephemera). glaucops, Sinephemera glaucops (Pictet 1843) Kluge

Ephemera lineata Eaton 1870

Tatarca сызыклы көнлекче İngilizce striped mayfly Fince kymisurviainen Estonca triip-ühepäevik

Ephemera vulgata Linnaeus 1758

Türkçe adi birgünsineği İngilizce drake mackerel mayfly, common mayfly Felemenkçe gewone haft Almanca gemeine Eintagsfliege, braune Maifliege, Augustfliege Norveççe (bokmål) innsjøduskgjelledøgnflue, innsjøsanddøgnflue İsveççe sjösandslända Rusça обыкновенная подёнка Ukraynaca звичайна одноденка, звичайна ефемера Lehçe jętka pospolita Çekçe jepice obecná Slovakça podenka obyčajná Slovence navadna majevka Fransızca éphémère vulgaire, éphémère commun Macarca közönséges tarka kérész Fince isosurviainen Estonca harilik ühepäevik

Ephemera zettana Kimmins 1937


Palingeniidae Albarda 1888

İngilizce spinyheaded burrowers, palingeniid mayflies Almanca Wasserblüten, Spargänse Rusça палингении Macarca tiszavirágok Çince 褶緣蜉科 zhě yuán fú kē

Palingenia anatolica Jacob 1977

 

 

Pannota

Pannota

İngilizce fusedback mayflies, fusedbacks Korece 합시아목 habsiamog Japonca マダラカゲロウ亜目 madarakagerou amoku Çince 全盾蜉亞目 quán dùn fú yà mù


Ephemerelloidea

Korece 알락하루살이상과 allaghalusal-isang-gwa Japonca マダラカゲロウ上科 madarakagerou-jō-ka Çince 小蜉總科 ziǎo fú zǒng kē


Ephemerellidae Klapálek 1909

İngilizce spiny crawler mayflies, spiny crawlers Almanca Kleinhafte Norveççe (bokmål) ryggjelledøgnfluer İsveççe mossdagsländor Litvanca kibiakojės šeima Rusça поденковидные, малые подёнки Çekçe letní jepice Fransızca éphémérellidés Macarca kúszó kérészek Estonca samblapäeviklased Korece 알락하루살이과 allaghalusal-igwa Japonca マダラカゲロウ科 madarakagerou-ka Çince 小蜉科 xiǎo fú kē

Ephemerella euphratica Quatica euphratica
Ephemerella ignita Serratella ignita

Ephemerella mucronata (Bengtsson 1909) Tshernova 1952, Ephemerella (Draeconia) mucronata (Bengtsson 1909) Jacobus & McCafferty 2008, Ephemerella (Ephemerella) mucronata (Bengtsson 1909) Tshernova & Kluge & Sinitshenkova & Belov 1986, Ephemerella (Chitonophora) mucronata (Bengtsson 1909) Jacob 1974, Chitonophora mucronata Bengtsson 1909

İngilizce blue winged olive Norveççe (bokmål) liten ryggjelledøgnflue İsveççe liten strömslända

Ephemerella notata Eaton 1887, Ephemerella (Draeconia) notata (Eaton 1887) Jacobus & McCafferty 2008, Ephemerella (Ephemerella) notata (Eaton 1887) Kluge 1997, Chitonophora notata (Eaton 1887)

İngilizce yellow hawk, yellow evening dun İsveççe gul strömslända Fransızca ephémère jaune du soir Japonca キマダラカゲロウ kimadarakagerou

Quatica euphratica (Kazancı 1987) Jacobus & McCafferty 2008, Drunella euphratica Kazancı 1987 or Ephemerella euphratica (Kazancı 1987) Kluge {kuluçkada}

Serratella ignita (Poda 1761) Tiunova 1984, Ephemerella (Serratella) ignita (Poda 1761) Tshernova & Kluge & Sinitshenkova & Belov 1986, Ephemerella (Ephemerella) ignita (Poda 1761) Edmunds 1959, Ephemerella ignita (Poda 1761) Eaton 1871, Ephemerella (Torleya) ignita (Poda 1761) Kluge 1997, Torleya ignita (Poda 1761) Enkhtaivan & Soldán 2008, Ephemera ignita Poda 1761

İngilizce blue-winged olive Almanca feuerfarbene Eintagsfliege Norveççe (bokmål) rød ryggjelledøgnflue İsveççe röd strömslända Litvanca paprastoji kibiakojė Rusça пламенная поденковидка, красновато-коричневая подёнка Ukraynaca вогняна серрателла Slovakça podenka letná Fransızca éphémère à ailes bleues, olive à ailes bleues Macarca vörösbarna kérész Fince elosurviainen Estonca harilik samblapäevik

Serratella karia (Kazancı 1990) Jacobus & McCafferty 2008, Ephemerella karia (Kazancı 1990), Torleya karia (Kazancı 1990), Drunella karia Kazancı 1990

Teloganopsis mesoleuca (Brauer 1857) Jacobus & McCafferty 2008, Serratella mesoleuca (Brauer 1857) Jacob 1993, Ephemerella (Serratella) mesoleuca (Brauer 1857) Bauernfeind & Moog 2001, Ephemerella (Ephemerella) mesoleuca (Brauer 1857) Edmunds 1959, Ephemerella mesoleuca (Brauer 1857) Ulmer 1920, Habrophlebia mesoleuca (Brauer 1857) Eaton 1883-1888, Leptophlebia mesoleuca (Brauer 1857) Eaton 1873, Potamanthus mesoleucus Brauer 1857

Torleja major (Klapalek 1905) Ulmer 1929, Ephemerella (Torleya) major (Klapalek 1905) Edmunds 1959, Ephemerella major Klapalek 1905, Chitonophora major (Klapalek 1905) Ulmer 1920


Caenoidea

İngilizce squaregills Lehçe nibochotki Korece 등딱지하루살이상과 deungttagjihalusal-isang-gwa Japonca ヒメシロカゲロウ上科 himeshirokagerou-jō-ka Çince 細蜉總科 xì fú zǒng kē


Caenidae [Coenidae] Newman 1853, Brachycercidae Lestage 1924

İngilizce small squaregill mayflies, small square-gilled mayflies, small squaregills, squaregills, caenflies Almanca Wimperhafte Norveççe (bokmål) skjoldgjelledøgnfluer, dvergdøgnfluer, slamdøgnfluer İsveççe slamdagsländor Rusça грязевые подёнки, карликовые подёнки Lehçe nibochotkowate İspanyolca los cénidos Estonca mudapäeviklased Korece 등딱지하루살이과 deungttagjihalusal-igwa Japonca ヒメシロカゲロウ科 himeshirokagerou-ka Çince 細蜉科 xì fú kē

Brachycercus harrisella or Brachycercus harrisellus Curtis 1834, Caenis harrisella, Caenis (Brachycercus) harrisella (Curtis 1834) Stephens 1835, Eurycaenis harrisella (Curtis 1834) Bengtsson 1917

İngilizce large broadwings Norveççe (bokmål) pigget skjoldgjelledøgnflue İsveççe slamslända Fince jokisurviainen Estonca sarv mudapäevik

Caenis horaria (Linnaeus 1758) Stephens 1835 {?Baetis horaria < gözyanılgısı: CaenisBaetis}, Ordella horaria (Linnaeus 1758) Tshernova 1928, Cloeon horaria (Linnaeus 1758) Walker 1853, Cloe horaria (Linnaeus 1758) Rambur 1842

İngilizce angler’s curse, white curse, broadwings Almanca Stundenhaft Norveççe (bokmål) håret skjoldgjelledøgnflue İsveççe slamslända Rusça одночасный грязевик Fransızca caenis jaune Macarca törpe kérész Fince pikkusurviainen Estonca harilik mudapäevik

Caenis luctuosa (Burmeister 1839) Pictet 1843, Oxycypha luctuosa Burmeister 1839

İngilizce angler’s curse Norveççe (bokmål) damskjoldgjelledøgnflue

Caenis macrura Stephens 1835, Caenis (Caenis) macrura Stephens 1835, Ordella macrura (Stephens 1835) Tshernova 1944

İngilizceangler’s curse, white curse, broadwings Almanca Wimperhaft Rusça бахромчатая двукрылая подёнка Fransızca caenis de rivière Macarca aprókérész

Caenis martae Belfiore 1984

Caenis pseudorivulorum Keffermuller 1960

İngilizce angler’s curse

Caenis rivulorum (Eaton 1884) Eaton 1888, Caenis dimidiata var. rivulorum Eaton 1884

İngilizce angler’s curse Norveççe (bokmål) elveskjoldgjelledøgnflue Fince vaivaissurviainen

Caenis robusta Eaton 1984

İngilizce angler’s curse


Prosopistomatidae [Prosopistomidae] Lameere 1917

İngilizce water specs İsveççe skölddagsländor Rusça прозопостомы, прозопостоматиды Çince 鱟蜉科 hòu fú kē

Prosopistoma foliaceum (Fourcroy 1785) Lucas 1882, Binoculus foliaceus Fourcroy 1785 or Prosopistoma pennigerum (Müller 1785) Hubbard 1979, Chelysentomon pennigerum (Müller 1785) Joly & Joly 1872, Binoculus pennigerus (Müller 1785) Latreille 1802, Limulus pennigerum Müller 1785

Almanca Schildhaft Rusça щитовидная подёнка Çekçe jepice jezovka

Prosopistoma orhanelicum Dalkıran 2009

Prosopistoma pennigerum Prosopistoma foliaceum

 

 
KAYNAKÇA ~ REFERENCES
 

GÜNLÜKBÖCEK BİLGİSİ

• Ali Demirsoy: Ali İsmet Demirsoy. Yaşamın Temel Kuralları, Cilt II Kısım II: Omurgasızlar- Böcekler Entomoloji. METEKSAN A.Ş. üçüncü baskı 1992 (sayfa: 331-337).

• Kazancı & Türkmen 2008: Nilgün Kazancı. Ephemeroptera (Insecta) türlerinin bir koruma alanındaki akarsuların habitat öelliklerini ve koruma alanı sınırlarını belirlemede indikatör olarak kullanılması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 25(4): 325–331 → egejfas.org

TÜRLER ~ SPECIES
(internete verilen ve tarafımdan görülenlerle sınırlıdır)

• Kazancı & Türkmen 2012: Nilgün Kazancı and Gencer Türkmen. The checklist of Ephemeroptera (Insecta) species of Turkey. Review of Hydrobiology 5(2): 143-156 → researchgate.net

SİNONİMLER~ SYNONYMS

Nikita Julievich Kluge (compiled by). Ephemeroptera of the World, catalogue of literature about all mayfly taxa. Made 1.I.2004; first complete version 28.II.2008; last correction 22.IX.2013 → insecta.bio.spbu.ru

DİLLER ~ LANGUAGES

AFRİKANCA ~ Afrikaans ~ Afrikaans

ALMANCA ~ Deutsch ~ German

Horst Gleiß [Gleiss] (1954). Die Eintagsfliegen, mit 23 Abbildungen. Die neue Brehm-Bücherei. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 1954 → ephemeroptera-galactica.com

ARNAVUTÇA ~ Shqip ~ Albanian

ASTURCA ~ Asturianu ~ Asturian

BAŞKURTÇA ~ Башҡортса ~ Bashkir

BEYAZ RUSÇA ~ Беларуская ~ Belarusian

ÇEKÇE ~ Čeština ~ Czech

• BioLib (Biological Laboratory) je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů. Omezení taxonem: Ephemeroptera → biolib.cz

ÇİNCE ~ 中文 ~ Chinese

DANCA ~ Dansk ~ Danish

ERMENİCE ~ Հայերեն ~ Armenian

ESTONCA ~ Eesti ~ Estonian

FELEMENKÇE ~ Nederlands ~ Dutch

FİNCE ~ Suomi ~ Finnish

FRANSIZCA ~ Français ~ French

• Mouches a truite → trautner-peche-irlande.com

FRİZCE (BATI FRİZCESİ) ~ Frysk ~ West Frisian

GALİÇÇE ~ Galego ~ Galician

GALLER GALCESİ ~ Cymraeg ~ Welsh

HIRVATÇA ~ Hrvatski ~ Croatian

İNGİLİZCE ~ English

• M. Kelly-Quinn & E. C. Regan (2012). Ireland Red List No. 7: Mayflies (Ephemeroptera). National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Dublin, Ireland → npws.ie

İRLANDACA ~ Gaeilge ~ Irish

• Irish animal and plant names → acmhainn.ie

İSKOÇ GALCESİ ~ Gàidhlig ~ Scottish Gaelic

İSVEÇÇE ~ Svenska ~ Swedish

İTALYANCA ~ Italiano ~ Italian

JAPONCA ~ 日本語 ~ Japanese

KIRGIZCA ~ Кыргызча ~ Kyrgyz

• Абдулхай Алдашевич Алдашев (1998). Биология терминдеринин жана айбанат аттарынын орусча-кыргызча сөздүгү {Biologiya terminderinin cana aybanat attarının orusça-kırgızça sözdügü «Biyoloji terimlerinin ve hayvan adlarının Rusça-Kırgızca sözlüğü»}. "Кыргыз Республикасында гуманитардык билим берүүнү өзгөртүү" программасы. Бишкек {Bişkek} → bizdin.kg

KORECE ~ 한국어 ~ Korean

• 한국동식물도감 (illustrated encyclopedia of fauna & flora of Korea) 윤일병 저. 문교부. 제30권 : 동물편(수서곤충류). 서울: 국정교과서, 1988 → dibrary.net

LEHÇE ~ Polski ~ Polish

LETONCA ~ Latviešu ~ Latvian

LİTVANCA ~ Lietuvių ~ Lithuanian

• Antanas Kontautas & Kęstutis Matiukas (2001). Upelių tyrimai. Klaipėda → sprendimas.net

MACARCA ~ Magyar ~ Hungarian

NORVEÇÇE ~ Norsk (bokmål & nynorsk) ~ Norwegian

ROMENCE ~ Română ~ Romanian

RUSÇA ~ Русский ~ Russian

• И.Е. Алехан и Е.А. Казанников (2007). Эколого-систематический обзор личинок поденок (Insecta, Ephemeroptera) Калужской области и их значение в биоиндикации водоемов / / Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: Материалы XII Всероссийской научной конференции. Калуга, 3-5 апреля 2007 г. → stenus.ru

SIRPÇA ~ Српски / Srpski ~ Serbian

• Complete list of Ephemeroptera order found in Serbia → flyandtrout.com

SLOVAKÇA ~ Slovenčina ~ Slovak

SLOVENCE ~ Slovenščina ~ Slovenian

TATARCA ~ Tatarça / Татарча ~ Tatar

• Красная Книга Татарстана {:Tataristan Kırmızı Kitabı}: поденки {:günlükböcekler} → redbook-tatarstan.ru

TAYCA (SİYAMCA) ~ ภาษาไทย ~ Thai (Siamese)

UKRAYNACA ~ Українська ~ Ukrainian

 

FOTO-BİLGİ
 

Türkiye bitki ve hayvanlarının yabancı dillerdeki adları
The common names for the fauna and flora of Turkey

• PLANTAE Bryophyta = karayosunları ~ mosses and liverworts
• FUNGI Lichenes = likenler ~ lichens and lichenized fungi
• ARACHNIDA Araneae = örümcekler ~ spiders
• INSECTA Odonata = kızböcekleri ~ dragonflies and damselflies
• INSECTA Ephemeroptera = günlükböcekler ~ mayflies
• INSECTA Plecoptera = taşsinekleri ~ stoneflies
• INSECTA Dermaptera = kulağakaçanlar ~ earwigs
• INSECTA Trichoptera = güvecikler ~ caddisflies
• INSECTA Thysanoptera = tripsler ~ thrips
• AMPHIBIA Caudata = semenderler ~ newts and salamanders
• MAMMALIA Chiroptera = yarasalar ~ bats