www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

KENELER ~ TICKS

Phylogeny_of_the_thicks_2008


Akar anatomi1 Akar anatomi2

http://www.kolonin.org/1.html G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009


Gnathosoma
: Baş kısmıdır. Ağız parçaları (rostellum), bir çift [pedi]palp (palp), bir çift keliser, keliser kılıfı, delmeye ve kan emmeye yarayan hipostom 'dan oluşur. Bunlar basis capituli üzerine oturur ve kapitulum (capitulum) olarak adlandırılırlar. Ixodidae kenelerinin bütün evrelerinde kapitulum üstten görülebilirken, Argasidae kenelerinde gövdenin altına doğru kıvrık olduğu için görünmezler. Palpler, dört eklemli ve dört parçadan ibaret olup dördüncü segmentte dokunma duyu kılları taşır. Ixodidae kenelerinin 4. palp segmenti çok küçük olup, 3. palp parçasının içinde yer alır. Palplerin iç yüzü diğer ağız organellerinden keliser ve hipostomu içine alacak şekilde çukurlaşmıştır. Keliserler keliser kılıfı içinde kayarak ileri geri hareket ederler, üç parçalı olup, ve son kısım testere dişlidir. Keliserler, kene kan emeceği zaman hipostomunu deriye sokması için deriyi perfore ederler. Keliserler aynı zamanda çiftleşme esnasında erkeklerin kendilerini sabit tutmasına yardımcı olurlar. Hipostom, radula ve tekastome adlarını da almaktadır. Tek parçadan ibaret olan hipostom üzerinde türlere göre değişen sayı ve büyüklükte geriye dönük dişler bulunur. Basis capituli üzerinde Ixodidae ailesine bağlı dişli kenelerde area porose adı verilen ve türlere göre değişen şekilde, süngerimsi yapıda iki alan bulunmaktadır.

İdiosoma: Gövde kısmıdır; göğüs ve karnın birleşmesinden oluşmuştur (thoraco-abdomen). Bacaklar buradadır. Ergin ve nimflerde 4 çift, larvalarda 3 çift bacak bulunur. Gövdeden uca doğru parçalar; kalça (coxa), uyluk bileziği (trochanter), uyluk (femur), baldır (tibia), pretarsus ve ayak (tarsus) olarak sıralanır. Kalçalar (coxa) gövdeye yapışık ve hareketsizdirler. Ixodidae kene türlerinin coxa ’ları büyüktür ve bazı türlerinde mahmuz (spur) bulunur. Tarsusların uçlarında üzerinde bir çift tırnak bulunan pulvillum denen zarımsı oluşumlar vardır. Tutunmaya yarayan bu oluşumlar yazkenesigillerde (Ixodidae) görülür, kışkenesigillerde (Argasidae) yoktur. Birinci çift tarsusların sırt yüzünde Haller organı ( ya da Haller organeli) denen çukurluk biçiminde bir duyu aparatı bulunur. Bunlar, ısı, mevcut hava koşulları, koku ve kimyasalları saptar. İlk iki bacak çifti öne, son iki çifti geriye yönelmiştir.

Gelişme dönemlerine ve cinsiyetlerine göre vücutlarının bazı kısımlarında kitin oranı artar ve kitin plakları oluşur. Ixodidae kenelerinin dişi, larva ve nimflerinde kapitulumun gerisinde yaka tarzındaki kitin tabakası (scutum), erkeklerde vücudun dorsalinin tamamını kaplamıştır (conscutum). Kitin plakalar stigma civarında da bulunurlar ve peritrem olarak isimlendirilirler. Bazı Ixodidae türlerinin erkeklerinin anüs civarında bulunan, türlere göre değişen yapıda ve sayıdaki plakalara da anal plakalar adı verilir. Amblyomma, Dermacentor ve Haemaphysalis cinslerine ait kenelerde anal plaka yoktur.

 

henüz daha görmedimThe Book of Rhipicephaluskaynakçaya dahil değil

Rhipicephalus Koch, 1844 KAHVERENGİ KENELER Afrika (çoğu), Avrasya (birazı) BROWN TICKS

ADLANDIRMA
TÜRKÇE
kahverengi keneler İNGİLİZCE brown ticks ALMANCA braune Zecken

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Çoğu üç konaklı kenelerdir. Digineus altcinsinden olanlar (Rh. bursa, Rh. evertsi, Rh. glabroscutatum) iki konaklıdır. Bazı sınıflandırmacıların ayrı cins olarak sınıflandırdığı Boophilus altcinsinden olanlar ise tek konaklıdır. Büyük ve küçük memelilerde asalaktır;
TAŞINTI
HABİTAT Yarı kurak alanlar
YAYILIM Türlerinin büyük çoğunluğu Afrika'da bulunur. Avrupa ve Asya'da bulunun türleri nispeten azdır. Bir türü (R. sanguineus) ise insan tarafından gayrıihtiyari taşınarak Amerika dahil bütün dünyaya yayılmıştır.

NOT: Vikipiedi'nin Rhipicephalus maddesi ve Rhipicephalus türleri tarafımdan yazılmıştır.

Rhipicephalus appendiculatus Neumann 1901 KAHVERENGİ KULAK KENESİ Afrika BROWN EAR TICK

ADLANDIRMA
1. "kahverengi kulak kenesi"TÜRKÇE kahverengi kulak kenesi İNGİLİZCE brown ear tick ALMANCA braune Ohrenzecke AFRİKANCA bruinoorbosluis
2. "kahverengi kene"İNGİLİZCE brown tick ALMANCA braune Zecke

MORFOLOJİ Erkek, kahverengimsi, kırmızımsı kahverengi ya da çok koyu olabilir. Ayakları kırmızımsı kahverengidir. Dişi, biraz daha koyu kahverengidir;
BİYOLOJİ Erginleri konağın yalnızca kulaklarına saldırır. Nimfleri kulak, baş ve bacaklara, larvalar ise baş ve bacaklarda bulunur. Bir konakda yüksek sayıda (1000 ergin ve birkaç bin larva ve nimf) bulunurlar. Erginleri yağmur mevsiminde aktifken, larva ve nimfleri kurak mevsimde hareketlenir. Dişiler 3000-5000 yumurta döker. Yılda 3 nesil verir;
KONAK Üç konaklı kenedir. Büyük ve küçük memelilerde, özellikle sığır, Afrika mandası ve antiloplarda asalaktır. Larva ve nimfleri küçük antilop, etçil ve tavşanlarda görülür;
TAŞINTI Hayvan sağlığında gerçekten "baş belasıdır". Sığırlardaki Doğu Kıyısı hummasının (Theileria parva) birincil taşıyıcısıdır ve % 90 il'a 100 arası ölüm getirir. Ayrıca Nairobi Sığır Hastalığı Virüsü ile Thogoto virüsünün de taşıyıcısıdır. Yüksek sayıda bulunduklarından kansızlık (anemi) yaparlar;
HABİTAT
YAYILIM Afrika'da nispeten gölgeli, çalı gibi serin veya ağaçsı savana veya ormanlık alanlarda yayılım gösterir: Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Kenya, Tanzanya, Zaire, Zambiya, Malavi, Zimbabve, Mozambik, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mauritius.

KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

2. (http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/rhipicephalus_appendiculatus.pdf) Institute for International Cooperation in Animal Biologics (2009), Rhipicephalus appendiculatus

3. (http://webpages.lincoln.ac.uk/fruedisueli/FR-webpages/parasitology/Ticks/TIK/tick-key/background_rhipicephalus.htm)

Rhipicephalus aquatilis Walker, Keirans & Pegram, 1993 SİTATUNGA KENESİ Afrika

ADLANDIRMA
TÜRKÇE
sitatunga kenesi

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Üç konaklı kenedir. Erginleri , suda yaşayan antiloplardan sitatunga (Tragelaphus spekei) üzerinde asalaktır. Ayrıca sığır, aslan ve parsta da görülebilir. Larva ve nimflerinin konakları bilinmiyor;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Uganda, Tanzanya (kuzey-batı) ve Zambiya.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus armatus Pocock, 1900 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Üç konaklı kenedir. Nadir türlerdendir. Erginleri özellikle etçillerde (aslan, pars, çita, sırtlan, çakal ve diğerleri) asalaktır. Bununla birlikte kirpilerde de görülür. Larva ve nimfleri etçil ve tavşanlarda bulunur;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Etiyopya, Somali, Uganda, Kenya ve Tanzanya.

KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus arnoldi Theiler & Zumpt, 1949 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Üç konaklı kenedir. Erginleri, kızıl tavşan (Pronolagus rupestris) ile Rand pamukkuyruk tavşanı (Pronolagus randensis) üzerinde asalaktır. Larva ve nimfleri daman (Procavia capensis), filsivrifarelerinde (Elephantulus myurus) ve tavşanlarda bulunur;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zimbabve.

KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus bequaerti Zumpt, 1949 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Üç konaklı kenedir. Erginleri, Afrika mandası, yaban domuzları, sığır, keçi ve insanda asalaktır. Larva ve nimflerinin konakları bilinmiyor;
TAŞINTI
HABİTAT 1800 ilâ 2500 m yükseklikteki dağ ormanlarında bulunur;
YAYILIM Nadir türlerdendir. Sudan (güney), Kenya, Zaire, Ruanda, Burundi ve Tanzanya.

KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus bergeoni Morel & Balis, 1976 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Üç konaklı kenedir. Erginleri, sığır başta olmak üzere koyun, çalı antilobu (Tragelaphus scriptus), nyala (Tragelaphus angasii), büyük kudu (Tragelaphus strepsiceros) üzerinde asalaktır. Larva ve nimflerinin konakları bilinmiyor;
TAŞINTI
HABİTAT 3000 m yükseklikteki dağ savanalarında bulunur;
YAYILIM Etiyopya ve doğu Sudan.

KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus boueti Morel, 1957 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Üç konaklı kenedir. Erginleri, daman (Procavia capensis) üzerinde asalaktır. Larva ve nimflerinin konakçıları bilinmiyor;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Benin ve Kamerun.

KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus bursa Canastrini & Fanzago, 1877 AVRASYA DAVAR KENESİ Akdeniz, Avrasya

ADLANDIRMA
TÜRKÇE
Avrasya davar kenesi

MORFOLOJİ Erkekleri 3,5-4,5x2,6-3,2 mm büyüklüğünde oval yapılı olup, scutumu açık kahverengi ve sık noktalıdır. Servikal olukları kısa ve sığdır. 11 festonlu olan bu türün anal oluğunun uçları genital oluklarla birleşmiş haldedir. Aksesor plakları dar ve sivridir. Stigma peritremi arkaya ve dışa doğru kıvrılmıştır. Dişileri aç halde, 3,2-4,2x1,7-2,2 mm büyüklüğünde, scutumu sık noktalı ve boyuna göre daha geniş olup, sarımsı-kırmızı renklidir;
BİYOLOJİ Bağlı bulunduğu yazkenesigiller familyasının tipik özelliği olarak yaz aylarında aktiftir. Larva ve nimfleri konaklarının özellikle kulaklarında bulunurlar. Yaşam döngüsü bir yıldır. Elazığ ve çevresinde 1996-1997 yılları arasında Erdoğmuş ile Aksın'ın yaptığı araştırma sonuçlarına göre yaşam döngüsü: "Mart-Ağustos ayları arasında toplanan Rh. bursa ’nın gelişmesi invitro ve tabii şartlar altında incelenmiştir. Rh. bursa’nın geliştirilmesi ve muhafazası 26°C ısı ve %85-90 nispi neme ayarlı etüvde yapılmıştır. Bu ortamda doymuş Rh. bursa'ların preovipozisyon süresinin 3-10 gün, ovipozisyon süresinin 6-13 gün, yumurtaların kuluçka süresinin 10-23 gün, yumurtalardan larvaların çıkış süresinin 7 gün, larvaların canlı kalma süresinin 210 gün, doymuş nimflerin deri değiştirme süresinin 6-8 gün ve deri değiştirerek aç imago haline geldikten sonra bu ortamda canlı kalma süresinin 90-120 gün olduğu tespit edilmiştir. Kenenin beslenme safhaları Haziran ayı içinde bir tavşan ve bir kuzuda geçirilmiştir. Tavşanın kulağına bırakılan larvaların 2-3 gün içinde kan emmeye başladıkları, larva ve nimf safhasını 17-25 gün içinde tamamlayarak ayrıldıkları görülmüştür. Kuzuların kulağında beslenen aç imagoların 8-10 gün içinde doyarak konaktan ayrıldıkları gözlenmiştir."
KONAK İki konaklı kenedir. Erginleri, davar (koyun ve keçi) üzerinde asalaktır. Larva ve nimfleri kuzu ve tavşanlarda görülür;
TAŞINTI Protozoonlar; babeşyoz (Babesia ovis, B. equi), teyleryoz (Theileria ovis), Q humması, Erlichia ovis, borrelyoz, Rus ilkbahar yaz ensefaliti, Japon B ensefaliti. Ayrıca, kene felci toksikasyonunu yapar;
HABİTAT
YAYILIM Afrika, Avrupa ve Asya'da yayılım gösterir: Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, eski Yugoslavya, Arnavutluk, İsviçre, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya (güney), Ukrayna (güney), Madeira, Korsika, Sardinya, Sicilya, Kıbrıs, Rusya (Kuzey Kafkasya ve aşağı Volga bölgesi), Türkiye, Suriye, İsrail, Irak (kuzey), İran (Kuzey), Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi. En yaygın olduğu ülkeler Türkiye ile Bulgaristan'dır. Türkiye’de hemen hemen her iklim bölgesinde görülmektedir.
KAYNAK

1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009
2. (http://webpages.lincoln.ac.uk/fruedisueli/FR-webpages/parasitology/Ticks/TIK/tick-key/background_rhipicephalus.htm)
3. (http://www.tarim.gov.tr/Files/Files/kkka_ve_keneler.doc) İsmail Aydın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Keneler

4. (http://www.fusabil.org/pdf/pdf_FUSABIL_414.pdf) Zerrin Erdoğmuş ve Nursel Aksın (2006), Rhipicephalus bursa'nın invitro şartlar ve tabii şartlar altında geliştirilmesi, F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(1), 69-72

Rhipicephalus camicasi Morel, Mouchet & Rodhain, 1976 Afrika, Orta Doğu

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ Erginleri kurak mevsimde aktiftir;
KONAK Erginleri, sığır başta olmak üzere, zebradan tavşana kadar değişkenlik gösteren yabani memelilerde asalaktır. Larva ve nimflerinin doğal ortamdaki durumları bilinmiyor;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Mısır, Sudan, Etiyopya, Cibuti, Somali ve Kenya'da; Asya'da ise, Yemen, Suudi Arabistan, Lübnan ve Ürdün.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus capensis Koch, 1844 KAP KAHVERENGİ KENESİ Afrika CAPE BROWN TICK

ADLANDIRMA
1. "Kap kahverengi kenesi"TÜRKÇE Kap kahverengi kenesi İNGİLİZCE Cape brown tick ALMANCA braune Zecke der Kapkolonie AFRİKANCA kaapse bruinbosluis
MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Erginleri, Taurotragus oryx, Damaliscus pygargus, gemsbok (Oryx gazella), sığır, at, dağ zebrası (Equus zebra) ve tilkilerde asalaktır. Larva ve nimfleri, kemirgenlerde bulunur;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Cape Province bölgesinde endemiktir.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus carnivoralis Walker, 1966 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Erginleri, etçillerde (aslan, pars, sırtlan, çita) asalaktır. Bazen sığır, evcil köpek ve insanda da görülebilir. Nimfleri damanlarda bulunur;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Uganda, Kenya, Tanzanya, Zambiya ve Nijerya.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus complanatus Neumann, 1911 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Erginleri, yaban domuzlarında asalaktır. Bazen evcil domuz, Afrika mandası ve Tragelaphus scriptus türünde de görülür. Larva ve nimflerinin konakları bilinmiyor;
TAŞINTI
HABİTAT Afrika'nın ekvator ormanları;
YAYILIM Gine (güney), Liberya, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zaire, Gabon, Kongo ve Angola (kuzey).
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus compositus Neumann, 1897 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ Erginleri kurak mevsimin sonuna kadar aktiftir. Yaşam döngüsü 1 yıldır.
KONAK Erginleri, Afrika mandası ile sığırda asalaktır. Bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Kenya, Uganda ve Sudan'da sığırlara ender olarak saldırırken, Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve'de sığırların yaygın asalağıdır. Bazen diğer toynaklılar ile evcil köpek dahil etçillerde de görülür. Larva ve nimfleri kemirgenlerde bulunur;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Sudan (güney), Uganda, Kenya, Tanzanya, Zaire, Ruanda, Burundi, Zambiya, Angola, Zimbabve ve Malavi.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus cuspidatus Neumann, 1906 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Üç konaklı kenedir. Yerdomuzu (Orycteropus afer) ile düğmeli Afrika domuzu (Phacochoerus aethiopicus) ana konaklarıdır. Yerdomuzu yuvasını ziyaret eden diğer memelilere de bulaşırlar;
TAŞINTI
HABİTAT Kurak savanalarda yayılım gösterir
YAYILIM Senegal ve Moritanya'dan Sudan'a kadar.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus deltoideus Neumann, 1910 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Yalnızca 2135 m yükseklikte konakçısı belirsiz 1 erkek ve 3 dişi örnekten tanımlanmıştır;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Lesoto.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus duttoni Neumann, 1907 ANGOLA KAHVERENGİ KULAK KENESİ Afrika ANGOLAN BROWN EAR TICK

ADLANDIRMA
1. "Angola kahverengi kulak kenesi"TÜRKÇE Angola kahverengi kulak kenesi İNGİLİZCE Angolan brown ear tick
MORFOLOJİ
BİYOLOJİ Konaklarının kulaklarına saldırırlar;
KONAK Öncelikli konağı sığır olsa da Afrika mandasında da görülebilir. Bazen diğer evcil ve yabani memelilerde de bulunabilir;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Angola, Zaire ve Namibya.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus dux Dönitz, 1910 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Erginlerin ana konakçısı Afrika mandasıdır. Yaban domuzu, fil, sığır ve evcil domuzlarda da bulunabilir. Larva ve nimflerinin konağı bilinmiyor;
TAŞINTI
HABİTAT Afrika'da nemli ekvator ormanlarında;
YAYILIM Zaire, Uganda (batı), Ruanda ve Angola.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus evertsi Neumann, 1897 KIZILBACAKLI KENE Afrika, Arabistan RED-LEGGED TICK

ADLANDIRMA
1. "kırmızı-bacaklı kene" TÜRKÇE kızılbacaklı kene İNGİLİZCE red-legged tick ALMANCA rotbeinige Zecke AFRİKANCA rooipootbosluis
2. "kırmızı kene" İNGİLİZCE red tick ALMANCA rote Zecke
3. "Afrika kırmızı-kenesi" İNGİLİZCE African red tick ALMANCA afrikanische rote Zecke
Rhipicephalus evertsi evertsi
4. "bacağı-şeritli kene" İNGİLİZCE band-legged tick
Rhipicephalus evertsi mimeticus
5. "Güney-batı Afrika kırmızı-bacaklı kenesi" İNGİLİZCE South West African Red-Legged Tick AFRİKANCA Suidwes-Afrika Rooipootbosluis

ALTTÜRLER
Rhipicephalus evertsi mimeticus Donitz, 1910 Namibya, Botsvana (batı), Angola, Zaire (güneybatı), Güney Afrika Cumhuriyeti
Rhipicephalus evertsi evertsi Neumann, 1897 Diğer bölgelerde
MORFOLOJİ
BİYOLOJİ Erginleri konağının özellikle kuyruk ve perianal sahasına saldırır. Larva ve nimfleri ise kulaklarında bulunur. Yaklaşık olarak bütün yıl boyunca aktiftirler. Konağın baş, bacak gibi tüysüz bölümlerine ve kuyruk altı bölgesine saldırırlar.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, erginlerin en aktif dönemi yazdır. Larvalar 7 ay, erginler ise 14 ay beslenmeden (kan emmeden) yaşayabilir;
KONAK İki konaklı kenedir. Bütün evrelerinde yabani ve evcil toynaklılarda, özellikle de tektoynaklılarda (zebra, eşek, at, katır) asalaktır. Larva ve nimfleri ayrıca tavşanlarda ve ender olarak da kemirgen ve kuşlarda da görülebilir;
TAŞINTI Koyunlarda Theileria separata, atlarda Babesia equi; sığırda Babesia bigemia, Rickettsia conorii, Theileria mutans, Borrelia theileri
HABİTAT
YAYILIM Güney Afrika'dan Sudan'ın kuzeyine ve Yemen ile Suudi Arabistan'ın güneybatısına kadar.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009
2. (http://webpages.lincoln.ac.uk/fruedisueli/FR-webpages/parasitology/Ticks/TIK/tick-key/background_rhipicephalus.htm)

Rhipicephalus exophthalmos Keirans & Walker 1993 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Erginlerinin öncelikli konağıı sığır, koyun, keçi, antilop ve tavşanlardır. Larva ve nimfleri tavşan ve filsivrifarelerinde bulunurlar;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Namibya, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Angola (?).
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus follis Dönitz, 1910 KAROO KAHVERENGİ KENESİ Afrika RED-LEGGED TICK

ADLANDIRMA
1. "Karoo kahverengi kenesi" TÜRKÇE Karoo kahverengi kenesi İNGİLİZCE Karoo brown tick AFRİKANCA karoobruinbosluis


MORFOLOJİ
BİYOLOJİ Erginleri Ağustostan Marta kadar aktiftir;
KONAK Erginlerinin öncelikli konağı sığır, eland, at, zebra, koyun ve değişik türde antiloplardır. Larva ve nimfleri kemirgenlerde bulunur;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Güney Afrika Cumhuriyeti ve Svaziland.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

 

Rhipicephalus fulvus Neumann, 1913 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Erginlerinin öncelikli konağı sığır, koyun, keçi ve develerdir. Ayrıca, Berberi koyunu (Ammotragus lervia) ve gundi denen kemirgenlerde de bulunur. Larva ve nimfleri gundi (Ctenodactylus gundi ve Massoutiera mzabi) türlerinde aslaktır;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Tunus, Nijer ve Çad.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus gertrudae Feldman-Muhsam, 1960 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Erginlerinin öncelikli konağı sığır ve koyunlardır. Diğer evcil ve yabani memelilerde de bulunabilirler. Babunda (Papio ursinus) da enfestasyon yaptığı kaydedilmiştir. Larva ve nimfleri tavşan ve kemirgenlede bulunur;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Namibya ve Güney Afrika Cumhuriyeti.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus glabroscutatum Du Toit, 1941 Afrika

ADLANDIRMA
1. "pürüzsüz kahverengi-kene" İNGİLİZCE smooth brown tick AFRİKANCA gladde bruinbosluis
Bilim adı < Latince glaber 'prüzsüz' + scutum + -ata '-li/lı'; Erginlerinin pürüzsüz parlak scutum'undan dolayı.
MORFOLOJİ Küçük, parlak kestanerengi kenedir;
BİYOLOJİ Bütün evreleri konaklarının bacaklarının aşağı kısımları ve toynaklarına saldırır. Erginleri Eylül ayından Şubata kadar, larva ve nimfleri de Marttan Ağustosa kadar aktiftir. Yaşam döngüsü 1 yıldır;
KONAK İki konaklı kenedir. Bütün evreleri öncelikle koyun, keçi ve büyük kudu (Tragelaphus strepsiceros) antilobunda asalaktır. En çok keçilerde (614 kayıt), koyunlarda (66 kayıt), büyük kudu (Tragelaphus strepsiceros) (60 kayıt), sığır (49 kayıt), Pelea capreolus (44 kayıt) ve Damaliscus pygargus dorcas (41 kayıt) antiloplarında kayıt vardır. Bazen diğer toynaklılarda da görülebilir. Kuşlardan yalnızca beçtavuğunda (Numida meleagris) görülmüştür. Larva ve nimfleri tavşanlarda (Lepus saxatilis) bulunur;
TAŞINTI Doğu Kap bölgesinde koyun ve keçilerin toynağında yerleşerek onların topallamasına sebep olur;
HABİTAT
YAYILIM Güney Afrika Cumhuriyeti.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus guilhoni Morel & Vassiliades, 1963 Afrika

ADLANDIRMA
Bilim adı Profesör M. Guilhon'a ithafendir.
MORFOLOJİ
BİYOLOJİ Erginleri Mayıstan Haziran ayına yağmur mevsiminde, nadiren de kışın görülür;
KONAK Erginleri öncelikli olarak sığır ve koyunlarda asalaktır. Diğer evcil ve yabani memelilerde de bulunabilirler. Hatta, büyük kuşlarda da (deve kuşu, toy, marabu, akbaba) görülür. Larva ve nimfleri tavşan ve kemirgenlerde bulunur;
TAŞINTI
HABİTAT Afrika'nın kurak savanaları
YAYILIM Moritanya, Senegal, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Kamerun (kuzey), Sudan ve Etiyopya.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus haemaphysaloides Supino, 1897 Asya

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Erginleri, büyük ve orta boy memelilerde, larva ve nimfleri ise küçük memelilerde (böcekçil ve kemirgen) asalaktır;
TAŞINTI Hindistan'da hayvan sağlığını tehdit eden kenelerdendir. Manda babeşyozu hastalığının taşıyıcısıdır;
HABİTAT Afrika'nın kurak savanaları
YAYILIM Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Laos, Myanmar, Tayland, Kamboçya, Vietnam, Malezya, Endonezya (kuzey Sumatra ve Sulawesi) ve Çin.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus hoogstraali Kolonin sp. n.2009 Afrika

ADLANDIRMA
Akarolog G. V. Kolonin tarafından meslektaşı Harry Hoogstraal'ın adına ithaf edilmiştir;
MORFOLOJİ Yeni bir türdür. Rh. lunulaus türüne çok benzer. Erkek, belirgin adanal kalkana sahiptir. Erkek ve dişinin palpleri uzundur. Capitulum 'ları Rh. lunulatus 'a göre daha dardır. Erkekte capitulum temeli dikdörtgen, Rh. lunulatus 'unki ise altıgendir. Holotip (erkek) ve paratip (dişi) Moskova Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde saklanmaktadır;
BİYOLOJİ
KONAK Erginleri, koyun, keçi, deve ve sığırda asalaktır. Larva ve nimflerinin konakları bilinmiyor;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Somali ve Cibuti.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus humeralis Rondelli, 1926 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Erginleri, sığır, deve, fil ve gergedanda asalaktır. Bazen evcil ve yabani memelilerde de görülebilir. Larva ve nimflerinin konakları bilinmiyor;
TAŞINTI
HABİTAT
YAYILIM Somali, Kenya ve Tanzanya.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009

Rhipicephalus hurti Wilson, 1954 Afrika

ADLANDIRMA

MORFOLOJİ
BİYOLOJİ
KONAK Erginleri, Afrika mandası ve sığırda asalaktır. Bazen diğer toynaklıler ve etçillerde de görülebilir. Larva ve nimflerinin konakları bilinmiyor;
TAŞINTI
HABİTAT Afrika'nın 1500 m yükseklikteki dağ ormanları ve çayırları
YAYILIM Uganda, Ruanda, Burundi, Kenya ve Tanzanya.
KAYNAK
1. (http://www.kolonin.org/17.html) G. V. Kolonin, Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae), Moscow 2009