www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkçe Memeli Adları Tarama Sözlüğü
Turkish Names of Mammals
by
Ümüt Çınar

başlangıç: Ocak 2017
kaynaklara erişilip tarandıkça eklenecek
1

01 → xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

02 → xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

05 → xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* Halk dilinde (Türkiye Türkçesi Anadolu ve Rumeli ağızlarında) kullanılan biçimlerin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuş ve bunların çoğu TDK yayını 12 ciltlik Derleme Sözlüğü'nden (1963-1982) aktarılmıştır. Bu veriler daha sonra detaylı olarak başka bir yerde tek tek elekten geçirilecektir. ᴀᴛ ayrışık tamlama (tmesis), tamlanan durumdaki iç tamlamayı ayrıştırıp araya tamlayanı koyarak yapılan ve ortaya anlatılmak istenen anlamın dışında bir anlam çıkaran bozuk tamlamadır. çᴠʀ çevrinti (calque), çeviri alıntı. ᴍᴛ metatez.

Memelilerin Latince bilim adlarının (bilimcelerinin) kullanımdan kalkmış sinonimleri için İngilizce Memeli Adları tarama sözlüğüne bakabilirsiniz.

Sözlükçülükte, eleştirisi en ağır olan iki büyük hatayı kesinlikle yapmamak gerekir: 1) aynı kavramı farklılarmış gibi birden fazla maddede tanımlamak; 2) farklı kavramları karıştırıp aynıymış gibi tek bir maddede vermek.

Mammalia

Mammalia – memeliler, memeli hayvanlar, zatüssedaya
spp. – memeli, hayvan*


Aplacentalia, Aplacentata [Monotremata + Marsupialia] – etenesizler, etensizler, plasentasız memeliler, aplasentalia

Prototheria

Prototheria – ilkel memeliler, yumurtlayan memeliler, gagalı memeliler

Monotremata – tekdelikliler, tek delikliler, tekdelikli memeliler, birdelikliler, yumurtlayan memeliler, kloaklı memeliler, kloaklı hayvanlar, gagalı memeliler, monotremler, monotremeler, monotrematalar

Platypoda
Ornithorhynchidae – ördekgagagiller (Ü.Ç), ördekgagalımemeliler, gagalımemeligiller, gagalımemeliler, ornitorenkgiller
Ornithorhynchus anatinus – ördekgaga (Ü.Ç), ördekgagalı platipus, ördekgagalı platipüs, ördekgagalı kunduz, ördekgagalı Avustralya kunduzu, Avustralya kunduzu, gagalımemeli, gagalı platipus, ornitorenk, platipus, platipüs

Tachyglossa
Tachyglossidae, Echidnidae – karıncakirpisigiller (Ü.Ç), karıncakirpileri, dikenlikarıncayiyengiller, dikenli karıncayiyengiller, dikenlikarıncayiyenler, karıncayiyengiller, ekidnalar
Tachyglossus aculeatus, Echidna aculeata – kısaburun karıncakirpisi (Ü.Ç), kısaburunlu gagalıkirpi, kısaburunlu Avustralya ekidnası, kısaburunlu denizkirpisi, karınca kirpisi, gagalı kirpi, dişsiz kirpi, Avustralya kirpisi, Avustralya karıncayiyeni, Avustralya dikenli karıncayiyeni, oklu karıncayiyen, iğneli karıncayiyen, dikenli karıncayiyen, dikenli karıncayiyici, karıncayiyen, beşparmaklı ekidne, ekidne, ekidna
Tachyglossus aculeatus setosus – Tasmanya karıncakirpisi (Ü.Ç), Tasmanya karıncayiyeni, Tasmanya ekidnesi
Zaglossus – uzunburun karıncakirpisi (Ü.Ç)
Zaglossus attenboroughi – Cyclops karıncakirpisi (Ü.Ç)
Zaglossus bartoni – Batı uzunburun karıncakirpisi (Ü.Ç), Barton karıncayiyeni
Zaglossus bartoni bubuensis or Zaglossus bubuensis – Bubu karıncakirpisi (Ü.Ç), Bubu karıncayiyeni
Zaglossus bruijni [sensu lato : incl. bartoni], Proechidna bruijni, Acanthoglossus bruijni – uzunburunlu ekidne, uzunburunlu ekidna, uzunburunlu gagalıkirpi, uzun-gagalı kirpi, kavisgagalı ve üçparmaklı ekidne, üçparmaklı ekidne, Yeni Gine dikenli karıncayiyeni, ilkel karıncayiyen, proekidne, akantoglos
Zaglossus bruijni [sensu stricto] – Doğu uzunburun karıncakirpisi (Ü.Ç), Bruijn karıncayiyeni
Zaglossus bruijni nigroaculeatus – karadiken karıncakirpisi (Ü.Ç)

Theriiformes

Theriiformes


Allotheria
Multituberculata – çokkabarcıklılar


Triconodonta


Holotheria
Panthotheria – pantoterler
Dryolestida
Amphitherium – amfiteriyum


Theria

Metatheria ~ Marsupialia

Metatheria – keselimemeliler, keseli memeliler, keseliler


Sparassodonta
Borhyaenidae – keselisırtlangiller (Ü.Ç)
Borhyaena – keselisırtlan (Ü.Ç), boriaena
Thylacosmilidae – keselikılıçdişgiller (Ü.Ç)
Thylacosmilus atrox – keselikılıçdiş (Ü.Ç), tilakosmilus
Amphiproviverra – amfiproviverra


Marsupialia – keseliler, keselimemeliler, keseli memeliler, keysiye, karnıtorbalılar, marsupialler, kangurular
SYN Didelphia – ikidölyataklılar


Ameridelphia – Amerika keselileri (Ü.Ç)

Didelphimorphia – Yenidünya oposumları
Didelphoidae, Didelphida – keselisıçanımsılar, keselimemeliler
Didelphidae – keselisıçangiller, keselisıçanlar, keselimemeliler, opossumgiller, Amerika opossumları
Caluromyopsis irrupta – omzukara opossum (Ü.Ç)
Caluromys – yünlü opossum
Metachirus nudicaudatus – kahverengi dörtgöz opossum (Ü.Ç)
Chironectes minimus – su opossumu, yüzücü keseli, yollu opossum, yapok
Lutreolina crassicaudata – samur opossum (Ü.Ç), kalınkuyruklu opossum
Didelphis virginiana – Virjinya opossumu, Virginia opossumu, Virginia keselisıçanı, Amerika keselisıçanı, Kuzey Amerika keselisıçanı, Amerikan keseli kırçıl sıçanı, kırçıl keselisıçan, keselisıçan, keselimemeli, sarig, opossum, oposom, Amerika sincabı
Didelphis marsupialis – bayağı opossum, adi opossum, adi oposom
Didelphis aurita – kocakulak opossum (Ü.Ç)
Didelphis albiventris – akkulak opossum (Ü.Ç)
SYN Didelphis azarae, Didelphys azarae [not Didelphys azarae Temminck, 1824 = Didelphis aurita] – Azara opossumu
Didelphis imperfecta – Guyana akkulak opossumu (Ü.Ç)
Didelphis pernigra – And akkulak opossumu (Ü.Ç)
Philander
Philander opossum – dörtgöz opossum (Ü.Ç), dörtgözlü opossum, dörtgözlü keselisıçan
Philander opossum fuscogriseus – Allen keselisıçanı
Marmosa
Marmosa murina – fare opossum, murin opossum, murin
Micoureus
Monodelphis – kısa kuyruklu opossum

Paucituberculata
Caenolestoidea, Caenolestia –
Caenolestidae – opossum fareleri, fare opossumları
Caenolestes – keselisıçansı fare, keseli soreks, fare opossumu, opossum faresi, opossum sıçanı, Güney Amerika keseli sıçanı
Lestoros inca – lestor
Rhyncholestes raphanurus – Şili opossum sıçanı


Australidelphia [Microbiotheria + Polyprotodontia + Diprotodontia] – Avustralya keselileri (Ü.Ç)

Microbiotheria – microbiotheres
Microbiotheriidae
Dromiciops gliroides – § Amerika'da yaşayan tek Australidelphia keselisidir.

Polyprotodontia [Notoryctemorphia + Dasyuromorphia + Peramelemorphia; excl. Diprotodontia] – çoköndişliler, poliprotodonlar, poliprodontia

Notoryctemorphia
Notoryctidae – keseliköstebekgiller, keseliköstenekler
Notoryctes – keseliköstebek, keseli köstebek, Avustralya köstebeği
Notoryctes typhlops – Güney keseliköstebeği (Ü.Ç)
Notoryctes caurinus – Kuzey keseliköstebeği (Ü.Ç), Güneybatı keseliköstebeği

Dasyuromorphia
Dasyuroidea, Dasyuria [Thylacinidae + Myrmecobiidae + Dasyuridae] – keselisansarımsılar
Thylacinidae – keselikurtgiller (Ü.Ç), keselikurtlar
Thylacinus cynocephalus – keselikurt, keseli kurt, Tasmanya keselikurdu, Tasmanya kurdu, Tasmanya kurtköpeği, yabaneşeği kurt, yabaneşeği oposum, keselikaplan, keseli kaplan, tilasin
Myrmecobiidae – keselikarınccılgiller, keselikarıncacıllar, keselikarıncayiyenler,
Myrmecobius fasciatus – keselikarınccıl, keselikarıncayiyen, keseli karıncayiyen, çizgili karıncayiyen, şeritli karıncayiyen, bantlı karıncayiyen, beyazşeritli keseliporsuk, Avustralya karıncayiyeni, Avustralya numbatı, karıncayiyen numbat, numbat
Myrmecobius fasciatus fasciatus
Myrmecobius fasciatus rufus – kızıl keselikarınccıl
Dasyuridae – keselisansargiller, keseli sansargiller, keselisansarlar, keseliporsuklar, yırtıcıkeseliler, etçilkeseliler
Sminthopsinae –
Antechinomys laniger – keselisıçrak (Ü.Ç), keseli sıçrayan fare, sıçrayan keselifare, jerboa, araptavşanı, keselifare, keselisıçan, Avustralya sıçanı, cep faresi
Antechinomys laniger laniger – küçük keselisıçrak (Ü.Ç)
Antechinomys laniger spenceri – büyük keselisıçrak (Ü.Ç)
Sminthopsis
Sminthopsis murina – keselifare, adi keselifare
Planigale –– yassıkafalı keselifare
Planigale ingrami
Planigale ingrami subtilissima, Planigale subtilissima
Planigale maculata, Antechinus maculatus – cüce keselifare
Dasyurinae – keselisansarlar
Phascogalini, Phascogalinae – keselifareler
Antechinus – genişayaklı keselifare
Micromurexia habbema
Murexechinus melanurus
Murexia longicaudata
Paramurexia rothschildi
Phascogale – fırçakuyruklu keselifare
Phascogale calura – fırçakuyruklu keselifare, fırçakuyruklu keselisansar, keselivampir
Phascogale pirata
Phascogale tapoatafa – süpürgekuyruklu keselifare, süpürgekuyruklu keseli
Phascomurexia naso
Dasyurini –
Dasycercus
Dasycercus blythi
Dasycercus cristicauda – mülgara, kuyruğu sorguçlu keselisıçan
Dasykaluta rosamondae
Dasyuroides byrnei – kuyruğu sorguçlu keselifare
Dasyurus
Dasyurus albopunctatus – Yeni Gine keselisansarı
Dasyurus geoffroii – siyahkuyruklu keselisansar, Batı keselisansarı
Dasyurus hallucatus – Kuzey keselisansarı, Kuzey yerli kedi, Avustralya keselisansarı
Dasyurus maculatus, Dasyurops maculatus – keselipars (Ü.Ç), beneklikuyruklu keselisansar, lekeli keselisansar, keselisansar, benekli yabankedisi, kaplan kedi
Dasyurus spartacus
Dasyurus viverrinus – keselisansar, Doğu keselisansarı, keselikedi
Sarcophilus harrisii – keselişeytan, Tasmanya keselişeytanı, Tasmanya şeytanı, Tasmanyalı şeytan, Tasmanya canavarı

Peramelemorphia
Perameloidea, Peramelia [Thylacomyidae + Chaeropodidae + Peramelidae] – keseliporsuklar
Thylacomyidae
Macrotis lagotis, Thylacomys lagotis – keselitavşan, tavşan keseliporsuk, tavşan bandikut, tavşankulaklı bandikut, bilbi
Macrotis leucura, Thylacomys leucura
Chaeropodidae
Chaeropus ecaudatus – keselidomuz (Ü.Ç), domuzayaklı porsuk, domuzayaklı bandikut
Peramelidae – keseliporsukgiller, keseliporsuklar, bandikutlar
Peramelinae –
Isoodon – keseli porsuk, adi keseli porsuk, bandikut, kısaburunlu bandikut
Perameles
Perameles bougainville – Batı şeritli porsuğu
Perameles gunnii – Tasmanya şeritli porsuğu
Perameles nasuta – uzunburunlu keseliporsuk, uzunburunlu bandikut, uzunburunlu bandicoot, uzunburunlu Hindistan faresi, hintfaresi
Perameles eremiana – çöl keseliporsuğu, turuncu sırtlı keseliporsuk
Echymiperinae –
Echymipera – dikenli bandikut
Echymipera rufescens, Anuromeles rufiventris – anuromel, anuromeles

Diprotodontia [Vombatiformes + Phalangeriformes + Macropodiformes] – iki-öndişliler (Karol 1963), iki ön dişliler

Vombatiformes – vombatımsılar
Phascolarctimorphia
Phascolarctidae – koalagiller
Phascolarctos cinereus – koala, koala ayısı, keseli ayı, Avustralya ayısı
Vombatimorphia
Thylacoleonidae – keseliaslangiller
Thylacoleo carnifex – keseliaslan
Vombatidae – vombatgiller
Vombatus ursinus [sensu lato] – vombat, çıplak burunlu vombat, kabayapılı keseli, keseli kemirici
Vombatus ursinus [sensu stricto : ursinus + tasmaniensis] – ada vombatı
Vombatus ursinus ursinus
Vombatus ursinus tasmaniensis
Vombatus hirsutus [sensu lato : hirsutus + niger] – bayağı vombat, adi vombat
Vombatus ursinus hirsutus
SYN Vombatus ursinus niger
Lasiorhinus – hairy-nosed wombats
Lasiorhinus latifrons – kıllıburunlu vombat, burnutüylü vombat
Lasiorhinus krefftii
Diprotodontidae – diprotodontids
Zygomaturinae, Zygomaturidae –
Hulitherium tomasetti – keselipanda (Ü.Ç)

Phalangeriformes
Phalangeroidea, Phalangeria – kuskuslar, keselikuskuslar, tırmanan keseliler
Phalangeridae – kuskusgiller, kuskus ailesi, tırmanıcı keseliler, uçansincaplar, falangeride
Phalanger orientalis – Doğu kuskusu, kuskus, possum, Avustralya opossumu, Avustralya tembelhayvanı, keseli yarımaymun, asılan keseli, tırmanıcı keseli, falanjer
Spilocuscus maculatus, Phalanger maculatus – benekli kuskus
Trichosurus vulpecula – keselitilki (Ü.Ç), tilki kuskusu, tilki opossum, fırçakuyruklu opossum, fırçakuyruklu kuskus, Avustralya kuskusu
Wyulda squamicaudata – pullukuyruklu kuskus
Petauroidea
Pseudocheiridae
Hemibelideus lemuroides
Petauroides volans, Schoinobates volans – büyük keselisincap (Ü.Ç), büyük uçan kuskus, büyük kanatlıkeseli, büyük kanatlı keseli kuskus
Petropseudes dahli – kaya halkakuyruklu kuskusu, çizgili halkakuyruk, yeşil possum
Pseudocheirus – halkakuyruklu kuskus, halkakuyruklu possuö, halkakuyruklu opossum, halkakuyruk, kuyruğuşeritli kuskus
Pseudocheirus occidentalis
Pseudocheirus peregrinus
?Pseudocheirus griseus – kurşuni halkakuyruklu kuskus
Petauridae – keselisincapgiller (Ü.Ç), kanatlıkeseligiller, uçankuskusgiller, uçankeseliler
Dactylopsila trivirgata – çizgili kuskus
Gymnobelideus leadbeateri – Leadbeater kuskusu, Leadbeater opossumu
Petaurus breviceps – tatlıuçan, tatlı planör, planör
Petaurus norfolcensis; Petaurus sciureus – keselisincap, uçan Avustralya sincabı, uçankeseli, uçan falanger, uçan kuskus, uçar kuskus, kanatlı kuskus, kanatlıkeseli, planör
Tarsipedidae – balkuskusugiller
Tarsipes rostratus; Tarsipes spenserae – bal kuskusu, bal possumu, bal opossumu, bal faresi, bal sıçanı
Acrobatidae – cücekuskusgiller
Acrobates pygmaeus – cüce kuskus, cüce uçar kuskus, cüce kanatlıkeseli, uçan cüce keseli, süzülen cüce kuskus, süzülen cüce akrobat, akrobat, akrobates
HAYMATLOS – cüce dağ kuskusu

Macropodiformes – kangurumsular
Hypsiprymnodontidae
Hypsiprymnodon moschatus – misk kangurusu, misk farekangurusu, miskkokulu fare kangurusu, mantar kangurusu
Potoroidae – kangurufareleri
spp. – farekanguru, fare kanguru, fare kangurusu, sıçan kanguru, kangurufaresi, kanguru faresi, kanguru sıçanı, kangru sıçanı, keselifare
Aepyprymnus rufescens – kızıl farekanguru, kızıl kangurufaresi, pasrengi farekangurusu
Bettongia – göğüslü kanguru
Bettongia gaimardi
Bettongia gaimardi gaimardi
Bettongia gaimardi cuniculus
Bettongia lesueur – budi, kütburunlu farekangurusu, Lesueur kangurufaresi
Bettongia penicillata – fırçakuyruklu kangurufaresi, süpürgekuyruklu keseli
Caloprymnus campestris – çöl kangurufaresi
Potorous – potoru, sincap kanguru
Potorous platyops – genişsuratlı kangurusıçanı
Potorous tridactylus – uzunburunlu farekangurusu, uzunburunlu kangurufaresi
Macropodidae [sensu lato : Hypsiprymnodontinae, Potoroinae, Macropodinae] – kangurugiller, kangurular, kanguru ailesi
Macropodidae [sensu stricto] – kangurugiller
Lagostrophus fasciatus – şeritli tavşan vallabi
Macropodinae – gerçek kangurular
Dendrolagus – ağaçkangurusu, ağaç kangurusu
Dendrolagus inustus – boz ağaçkangurusu, esmer ağaçkangurusu (?)
Dendrolagus lumholtzi – Lumholtz ağaçkangurusu
Dendrolagus bennettianus – Bennett ağaçkangurusu
Dendrolagus ursinus – ağaçkangurusu
Dendrolagus goodfellowi – Goodfellow ağaçkangurusu
Dorcopsis – orman kangurusu
Lagorchestes leporides – tavşan vallabi
Macropus spp. (partim), Wallabia [sensu lato] – valabi, vallabi, cüce kanguru, küçük kanguru
Macropus spp. (16 kromozomlu: agilis, dorsalis, parma, ruficollis, irma, elegans) – çalı vallabisi, çalı wallaby'si
Macropus agilis – çevik vallabi
Macropus dorsalis – siyah şeritli vallabi
Macropus irma – siyah eldivenli vallabi
Macropus parma – Parma vallabisi
Macropus parryi; Macropus elegans – kamçıkuyruklu vallabi
Macropus rufogriseus; Macropus ruficollis – kırmızıboyunlu vallabi
Macropus robustus – valaru, vallaro, kaya kangurusu, dağ kangurusu
Macropus rufus – kızıl kanguru, kırmızı kanguru, iri kızıl kanguru, büyük kızıl kanguru
Macropus fuliginosus – Batı gri kangurusu
Macropus giganteus; Macropus cangaru – Doğu gri kangurusu, büyük gri kanguru, iri kuşuni kanguru, boz kanguru, gri kanguru, büyük kanguru, iri kanguru, koca kanguru, dev kanguru
Macropus giganteus tasmaniensis – Tasmanya orman kangurusu
Onchogalea – çivikuyruklu valabi, çivikuyruklu vallabi
Petrogale – kaya valabisi, kaya kangurusu, taşlık kangurusu
Petrogale penicillata
Setonix brachyurus – kuoka, kuokka, kısakuyruklu kanguru
Thylogale – pademelon
Wallabia bicolor – bataklık vallabisi, siyah kuyruklu vallabi

Eutheria ~ Placentalia

Eutheria, Monodelphia – öz memeliler, gerçek memeliler, gerçek doğuran memeliler, hakiki memeliler

Placentalia [Atlantogenata + Boreoeutheria] – eteneliler, etenliler, eteneli memeliler, plasentalı memeliler, plasentalılar, sonlular

Atlantogenata [Xenarthra + Afrotheria] –

Xenarthra

Edentata [Xenarthra + Pholidota + Tubulidentata + Taeniodonta] – dişsizler, dişsiz memeliler, dişsiz hayvanlar


Xenarthra [Cingulata + Pilosa] –


Cingulata
spp. – tatu, armadillo, armadilyo, armadill (TürkAns [armadillidium mad. önce]), armadillo kertenkelesi, sertkabuklu kertenkele, zırhlı domuz, kabuklu domuz, kabuklu Güney Amerika domuzu, Güney Amerika kabuklu domuzu, kemerlihayvan

Pampatheriidae

Dasypodidae [sensu lato] – tatugiller, tatular, armadillolar, kemerlihayvangiller, kemerli hayvangiller, kemerlihayvanlar
Dasypodidae [sensu stricto] –
Dasypodinae –
Dasypus
Dasypus novemcinctus – dokuzkemerli tatu, dokuzkemerli armadillo, dokuzşeritli armadillo, dokuzçizgili armadillo, dokuzbantlı armadillo, dokuzbantlı kemerlihayvan, tatus, peba
Dasypus septemcinctus – yedikemerli tatu
Cryptophractus pilosus or Dasypus pilosus

Chlamyphoridae
Chlamyphorinae –
spp. – pikiçiyego
Calyptophractus retusus, Burmeisteria retusa – büyük pikiçiyego
Chlamyphorus truncatus – küçük pikiçiyego, küçük tatu, pembe armadillo
Euphractinae –
Euphractus sexcinctus – altıkemerli tatu, altıkemerli tatu, poyu
Chaetophractus vellerosus
Chaetophractus villosus – sekizkemerli tatu, peludo, kıllı peludo, kıllı tatu, kıllı armadillo, kıllı kemerlihayvan, dikenli kemerlihayvan
Zaedyus pichiy – piki, piçi, piço, cüce tatu, cüce kemerlihayvan
Glyptodontinae –
Glyptodon – gliptodon
Tolypeutinae –
Priodontes maximus – dev tatu, dev armadillo, dev armadilyo, dev kemerlihayvan, tatuasu
Tolypeutes matacus
Tolypeutes tricinctus – üçkemerli tatu, üçkemerli armadillo, üçbölmeli armadillo, üççizgili armadillo, motoko, apara, apar, Buffon aparı
Cabassous
Cabassous tatouay
Cabassous chacoensis
Cabassous centralis
Cabassous unicinctus – tatuay


Pilosa

Vermilingua
spp. – karıncayiyen, karıncayiyici, karıncacıl
Cyclopedidae
Cyclopes didactylus – cüce karıncayiyen, cüce karıncaayısı, ipek karıncayiyen, ipektüylü karıncayiyen, ikiparmaklı karıncayiyen, çiftparmaklı karıncayiyen, ağaç karıncayiyeni, karıncaayısı, karıncaavcısı
Myrmecophagidae [sensu lato] – karıncayiyengiller, karıncayiyenler, Amerika karıncayiyenleri
Myrmecophagidae [sensu stricto] –
Myrmecophaga tridactyla – büyük karıncayiyen, dev karıncayiyen, üç parmaklı karıncayiyen, büyük tamandua, yurumi, karınca ayısı
Tamandua –
Tamandua mexicana
Tamandua tetradactyla – tamandua, tamanuvar, küçük karıncayiyen, minyon karıncayiyen, dörtparmaklı karıncayiyen
SYN Tamandua longicaudata – uzunkuyruklu tamandua

Folivora – eringenler (Ü.Ç), tembel hayvanlar
spp – eringen (Ü.Ç), tembelhayvan, tembel hayvan, tembel, slot, sloth
Megatheriidae
Megatherium – megateryum, megatheriyum, dev tembelhayvan, dev slot
Nothrotheriidae
Bradypodidae [sensu lato] – tembelhayvangiller, tembelhayvanlar, bradipodide
Bradypodidae [sensu stricto] – üçparmakeringengiller (Ü.Ç), üç parmaklı tembel hayvanlar
Bradypus – bradipus, bradipo, bradip
Bradypus torquatus
– yakalı eringen (Ü.Ç), yakalı tembelhayvan, ai, ay
Bradypus tridactylus
– üçparmaklı tembelhayvan, üçparmaklı sloth, üçparmaklı bradipus, ağaç tembelhayvanı
Bradypus variegatus
Bradypus pygmaeus
– cüce eringen (Ü.Ç)
Mylodontidae
Megalonychidae – ikiparmakeringengiller (Ü.Ç), iki parmaklı tembel hayvanlar
Choloepus
Choloepus hoffmanni – beyazkafalı ikiparmaklı tembelhayvan, Hoffmann ikiparmaklı tembelhayvanı, Hoffmann ikitırnaklı tembeli, Hoffmann unausu
Choloepus didactylus – unau, ikiparmaklı unau, ikiparmaklı tembelhayvan, bayağı ikiparmaklı tembelhayvan, iki ayaklı tembelhayvan, iki tırnaklı tembelhayvan, ikitırnaklı tembel

Afrotheria

Afrotheria [Afroinsectiphilia + Paenungulata] –

Afroinsectiphilia [Afroinsectivora + Tubulidentata] –

Afroinsectivora [Macroscelidea + Afrosoricida] –


Macroscelidea – filsıçraklar (Ü.Ç)
Macroscelididae – filsıçrakgiller (Ü.Ç), soçrarhortumlugiller, sıçrarhortumlular, fil sivrifareleri, fil soreksler, filfareleri, hortumlufareler
spp. – filsıçrak (Ü.Ç), filfaresi, fil sivrifaresi, fil soreks, Afrika filsoreksi, hortumlu soreks, hortumlu sıçan, hortumlu fare, sıçrarhortumlu, sıçrarsoreks
Macroscelidinae – yumuşakkürklü filsıçraklar (Ü.Ç)
Elephantulus – uzunkulaklı filsivrifaresi, kaya filsivrifaresi
Elephantulus pilicaudus – Karoo kaya filsıçrağı (Ü.Ç)
Elephantulus edwardii – Kap kaya filsıçrağı (Ü.Ç)
Elephantulus myurus – Doğu kaya filsıçrağı (Ü.Ç)
Elephantulus intufi – çalı filsıçrağı (Ü.Ç)
Elephantulus rupestris – Batı kaya filsıçrağı (Ü.Ç)
Elephantulus brachyrhynchus – kısaburunlu filsıçrak (Ü.Ç)
Elephantulus fuscipes – karacaayaklı filsıçrak (Ü.Ç)
Elephantulus fuscus – karacaa filsıçrak (Ü.Ç)
Elephantulus revoili – Somali filsıçrağı (Ü.Ç)
Elephantulus rufescens – kızılca filsıçrak (Ü.Ç)
Petrosaltator rozeti or Elephantulus rozeti – Kuzey Afrika filsıçrağı (Ü.Ç)
Petrodromus tetradactylus – dörtparmaklı filsıçrak (Ü.Ç), orman filsivrifaresi, uzunburunlu orman faresi, hortumlu sıçan
Macroscelides – yuvarlakkulaklı filsıçraklar (Ü.Ç)
Macroscelides proboscideus [sensu lato : incl. flavicaudatus] – bayağı filsivrifaresi, karakulaklı filsivrifaresi, kısakulaklı filfaresi
Macroscelides proboscideus [sensu stricto] – Karoo yuvarlakkulaklı filsıçrağı (Ü.Ç)
Macroscelides flavicaudatus – Namib yuvarlakkulaklı filsıçrağı (Ü.Ç)
Macroscelides micus – Etendeka yuvarlakkulaklı filsıçrağı (Ü.Ç)
Rhynchocyoninae – dev filsıçraklar (Ü.Ç)
Rhynchocyon chrysopygus – sarısağrılı filsıçrak (Ü.Ç)
Rhynchocyon cirnei – damalı filsıçrak (Ü.Ç), damalı fil soreksi
Rhynchocyon petersi – karakızıl filsıçrak (Ü.Ç)
Rhynchocyon udzungwensis – Udzungwa filsıçrağı (Ü.Ç)


Afrosoricida, Tenrecomorpha [Chrysochloridae + Tenrecidae] – tenrekimsiler
Tenrecidae, Centetidae – tanrekgiller, tanrekler, tenrekgiller, tenrekler, tanrek ailesi, dikenlikirpiler, santedide
spp. – tanrek, tenrek
§ İngilizcede yalnızca tenrec yazılırken, Fransızcada günümüzde daha çok tenrec yazılsa da geçmişte tanrec yazımı daha baskındı. Türkçe daha eski kaynaklarda rastlanan tanrek biçimi Fransızcadan, daha yeni kaynaklardaki tenrek biçimi ise İngilizceden alınmıştır. İngilizceye Fransızcadan geçen kelime, oraya da Madagaskarca tandraka ~ trandraka sözünden geçmiştir.
§ Türkçenin kendi kuralı gereği, ünsüzle başlayan bir ek aldığında (tanrekler ~ tenrekler) değişmeyen -k sonsesi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ise -ğ- içsesine dönüşür (tanreği ~ tenreği)
Geogalinae –
Geogale aurita – cüce tanrek
Oryzorictinae – dyumuşaktüylü tanrekler
Microgale mergulus or Limnogale mergulus – su tanreği, bataklık tanreki, perdeayaklı tenrek
Microgale longicaudata – uzunkuyruklu tanrek, uzunkuyruklu tenrek
Oryzorictes tetradactylus – pirinç tanreği, pirinç tanreki
Tenrecinae – dikenlitanrekler
Hemicentetes – çizgili tanrek, çizgili tenrek
Setifer setosus – kirpi tanrek, tilki tanrek, oklu tanrek, dikenli tanrek, dikenli kirpi, Madagaskar kirpisi
Tenrec ecaudatus – tanrek, tenrek, adi tanrek, adi tenrek, bayağı tanrek, bayağı tenrek, kuyruksuz tenrek, Madagaskar tanreği, Madagaskar dorekdi, Madagaskar köstebeği, madagaskar sıçanı, Madagaskar faresi
Potamogalinae, Potamogalidae – suköstebeğigiller, potamogaller, potamogallar
Micropotamogale – küçük suköstebeği
Potamogale velox – suköstebeği, susamuru soreksi, dev potamogal, potamogal, potamogale
Chrysochloridae – altınköstebekgiller, altınporsuklar
spp. – altınköstebek, altınporsuk
Chrysochloris asiatica – Kap latınköstebeği, altınköstebek
Chrysospalax trevelyani – dev altınköstebek, dev orman köstebeği, orman altın köstebeği
Chrysospalax villosus
Eremitalpa granti – çöl altınköstebeği, küçük altınköztebek
Amblysomus hottentotus – kızıl altınköstebek


Tubulidentata – borudişliler, tüpdişliler, damardişliler, damarlıdişliler, karıcayiyenler
Orycteropodidae – yerdomuzugiller, yerdomuzları
Orycteropus afer – yerdomuzu, yer domuzu, karıncayiyen domuz, Afrika karıncayiyeni, Güney Afrika karıncayiyeni, ardvark, aardvark, orikterop


Paenungulata [Hyracoidea + Proboscidea + Sirenia] –


Hyracoidea – damanlar, kırsıçanımsılar, hirakslar
Procaviidae – damangiller, kırsıçanımsıgiller
spp. – daman, kırsıçanımsı, hiraks
Dendrohyrax – ağaç damanı, ağaç hiraksı, ağaç kırsıçanımsı, bosdas
Dendrohyrax arboreus
Dendrohyrax validus
Dendrohyrax dorsalis
Heterohyrax + Procavia – kaya damanı
Heterohyrax brucei – sarıbenekli daman
Procavia capensis – iridişli daman, daman, kaya porsuğu, kaya tavşanı, Afrika tavşanı, kaya samuru, kaya kırsıçanımsı
Procavia capensis capensis – Güney Afrika damanı,
Ümit Burnu damanı
Procavia capensis habessinicus – Habeşistan damanı, kaya damanı
Procavia capensis ruficeps – kızıljafalı daman
Procavia capensis syriacus, Procavia syriaca – Suriye damanı, böbür, zebabe, yaban faresi, gri daman, kaya damanı
§ Türkçeki böbür sözü hayvanın Arapça adından (webrوَبْر) gelir.


Tethytheria [Proboscidea + Sirenia] –


Proboscidea –hortumlumemeliler, hortumlu memeliler, hortumluhayvanlar, hortumlular, hortumiye, filler

Plesielephantiformes
Moeritherium – moeritheriyum
Deinotherium – dinoteryum, dinotheriyum, dinateryum

Elephantiformes
Mammutida – mastodontlar
Mammutoidea
Mammutidae, Mastodontidae – mastodontgiller
Mammut – mastodon
Mammut americanum, Mastodon americanus – mastodon, mastodont
Elephantida
Gomphoterioidea
Elephantoidea – filler
Elephantidae – filgiller, filler
spp. – fil*
Elephantinae –
Loxodontini –
Loxodonta
Loxodonta africana [sensu lato : incl. cyclotis] – Afrika fili
Loxodonta africana [sensu stricto] – çalı fili, savan fili, bozkır fili
Loxodonta cyclotis – orman fili
SYN Loxodonta pumilio – cüce fil, pigme fili
Elephantini –
Elephas –
Elephas maximus – Asya fili, Hindistan fili, Hint fili
Elephas maximus maximus; Elephas maximus ceylonicus – Sri Lanka fili, Seylan fili
Elephas maximus indicus – Hindistan fili
Elephas maximus sumatranus – Sumatra fili
Elephas maximus borneensis – Malaya fili
Elephas maximus sondaicus – Cava fili
Elephas maximus asurus – Maraş fili, Suriye fili
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus – Eskiçağ fili, antik fil
Elephas (Palaeoloxodon) cypriotes – Kıbrıs cüce fili, Kıbrıs fili
Mammuthus
Mammuthus meridionalis – güney fili, cenup fili
Mammuthus primigenius – mamut, mamot, mamut fili, mamot fili, adi mamut, Sibirya mamutu, kuzey mamutu, tüylü mamut, yünlü mamut
Mammuthus columbi; Mammuthus imperator – Kolombiya mamutu, imperator mamut, imperator mamutu, imperator fili, emperyal mamutu
Mammuthus trogontherii – step fili


Sirenia – denizinekleri, denizkızları, zatüssedayayı bahriye

Dugongidae – dugonggiller
Dugonginae, Halicoridae – dugonggiller, dugonglar, halikorlar, denizinekleri
Dugong dugon – dugong, dugung, dugon, denizdevesi, denizineği, denizkızı, siren, halikor, ayıbalığı
SYN Dugong australis – Avustralya dugongu
SYN Dugong indicus – Hint dugongu
Hydrodamalinae, Hydrodamalidae, Rhytinidae – denizineğigiller, denizinekleri
Hydrodamalis gigas; Hydrodamalis stelleri – denizineği, asıl denizineği, Kuzey denizineği, Steller denizineği, ritin

Trichechidae, Manatidae – manatigiller, manatagiller, manategiller, lamantinigiller, manatlar, denizgüzeligiller
Trichechus – manati, manate, manatee, manata, manat, lamantin, lamantini, denizgüzeli, denizperisi, denizayısı, denizaygırı
Trichechus senegalensis – Afrika manatisi, Afrika manatı, Afrika lamantini, Afrika lamantinisi, Afrika denizgüzeli, Afrika denizineği, Batı Afrika manatisi, Batı Afrika denizgüzeli
Trichechus manatus – Amerika manatisi, Amerika manatı, Amerika lamantini, Amerika lamantinisi, Amerika denizgüzeli, Amerika denizineği, Amerika denizayısı, Batı Hint manatisi
Trichechus manatus manatus – Karayip manatisi
Trichechus manatus latirostris – Florida manatisi
Trichechus inunguis – Amazon manatisi, Natrarer manatisi, tırnaksız manati, tırnaksız denizineği
Trichechus pygmaeus; Trichechus bernhardi

Boreoeutheria

Boreoeutheria [Euarchontoglires + Laurasiatheria] –

Euarchontoglires, Supraprimates [Glires + Euarchonta] –

Gliriformes
Glires [Rodentia + Lagomorpha] –

Rodentia

Simplicidentata [Mixodontia + Rodentia] – yalındişliler, basitdişliler, simplisidentata
Rodentia
[Hystricomorpha + Castorimorpha + Anomaluromorpha + Myomorpha + Sciuromorpha] – kemirgenler, kemiriciler, kemirici memeliler, kemirici hayvanlar, kemiren memeliler, kadıma


Hystricomorpha – oklukirpimsiler, oklu kirpimsiler, oklukirpiler, oklukirpiye benzeyen kemiriciler, kirpi benzeri kemiriciler

Ctenodactylomorphi
Diatomyidae
Laonastes aenigmamus
Ctenodactylidae – taraklıkobaygiller, tarakparmaklıgiller, tarakparmaklılar
spp. – gundi, taraklı kobay § Arapça قندي qundī
Pectinator spekei – Speke taraklıkobayı
Massoutiera mzabi
Felovia vae – Senegal gundisi
Ctenodactylus gundi – gundi, taraklı kobay
Ctenodactylus vali – Sahra gundisi

Hystricognathi [Hystricidae + Phiomorpha + Caviomorpha] –
Hystricidae – oklukirpigiller, oklu kirpigiller, oklukirpiler
Hystrix – oklukirpi, dikence
Hystrix brachyura, Acanthion brachyura – Güney Asya oklukirpisi
Hystrix africaeaustralis – Güney Afrika oklukirpisi
Hystrix cristata {Türkiye'de bulunmaz} – tepeli oklukirpi, tepeli kirpi, oklukirpi, Eskidünya oklukirpisi, dikenlidomuz, demirlidomuz, porkupin
Hystrix galeata [excl. cristata] – Doğu Afrika oklukirpisi
Hystrix indica ~ Hystrix leucura {Türkiye'de bulunur} – oklukirpi, oklu kirpi*, çığlı kirpi*, Hindistan oklukirpisi,
Atherurus – fırçakuyruklu oklukirpi, fırçakuyruklu kirpi, Hint domuzu, aterür, aterura
Atherurus africanus – Afrika fırçakuyruk oklukirpisi (Ü.Ç)
Atherurus macrourus – Asya fırçakuyruk oklukirpisi (Ü.Ç), Malezya oklukirpisi
Trichys fasiculata
SYN Trichys lipura – uzunkuyruklu oklukirpi
SYN Trichys macrotis – büyükkulaklı trichys
Phiomorpha
Petromuridae, Petromyidae, Petromyinae – kaya sıçanıgiller, taşlıksıçanları
Petromus typicus, Petromys typicus – kaya fındıkfaresi, taşlık sıçanı, daman sıçanı
Thryonomyidae – sazlık sıçanıgiller, borulusıçanlar
Thryonomys, Aulacodus – kamışfaresi, bambu faresi, boru sıçanı, borulu sıçan, avlakodus
Thryonomys gregorianus, Choeromys gregorianus, Aulacodus gregorianus – küçük kamışfaresi
Thryonomys swinderianus, Aulacodus swinderianus – büyük kamışfaresi, otbiçer çᴠʀ [˂ İng. grasscutter]
Bathyergidae, Georychidae – toprakkazangiller, kumkazanlar, çıplakköstevekler, köstebek sıçanları, batiyergide
Georychus capensis – toprakkazan, Kap georychus'u
Bathyergus – kumkazan, Afrika köstebek faresi, batiyergus
Bathyergus janetta
Bathyergus suillus
Heterocephalidae
Heterocephalus glaber – tüysüz toprakkazan, tüysüz fare, körfaregil, çıplak faregil, çıplak körfare, çıplak köstebek, çıplak köstebekfare, çıplak köstebeksıçan
Caviomorpha – kobayımsılar, kobaysılar, kobaygiller, kobay benzeri kemiriciler
Erethizontidae – ağaç oklu kirpisigiller, oklu ağaç kirpisigiller ᴀᴛ, ağaç dikenceleri, Yenidünya kirpisigiller, Yenidünya kirpileri
Chaetomys subspinosus – incedikenli oklukirpi
Coendou – ağaç oklukirpisi, oklu ağaç kirpisi ᴀᴛ, ağaç dikencesi, kuandu, oriko, dikenli kuandu, dikenli kedi
Coendou prehensilis – kavrayıcıkuyruklu kuandu
Coendou spinosus
SYN Coendou villosus – kıllı kuandu
Coendou rufescens, Echinoprocta rufescens – kısakuyruklu pklukirpi, Yukarı Amazon okluağaçkirpisi
Erethizon dorsatum – Kuzey Amerika oklukirpisi, Kuzey Amerika kirpisi, Amerikan oklukirpisi, Yenidünya kirpisi, ağaç oklukirpisi, urzon, eretizontid
Cuniculidae, Agoutidae, Agoutinae, Coelogenyidae – pakagiller, agutigiller-2, agutisler + pakaslar
Cuniculus paca, Agouti paca – paka, benekli paka, Amerika yaban tavşanı
Cuniculus taczanowskii, Agouti taczanowskii
Dasyproctidae [sensu lato : inc. Cuniculidae] – agutigiller (Karol 1963)
Dasyproctidae [sensu stricto], Dasyproctinae – agutigiller-1
Dasyprocta
Dasyprocta azarae
Dasyprocta leporina; Dasyprocta aguti – aguti, adi aguti, gerçek aguti, altın tavşan, altınrenkli tavşan, altınsarısı tavşan, Amerika tavşanı
Myoprocta acouchy – akuçi, akuşi, kısakuyruklu aguti
Caviidae – kobaygiller, kobaylar, kobaylar + maraslar, kaviidler
Galea – pampa kobayı, kaya kobayı
Microcavia – dağ kobayı
Cavia – gerçek kobay
Cavia aperea – yaban kobayı, yabani kobay, kobay, kavya, aperea
Cavia magna – bataklık kobayı
Cavia porcellus – evcil kobay, evcil hintdomuzu,, kobay, hintdomuzu, tipik hintdomuzu, Gine kobayı, Gine domuzu, Guinea domuzu, Guine domuzu
SYN Cavia cutleri – yaban kobayı, yabani hintdomuzu
IRK GRUBU (long-haired) – uzuntüylü kobay
IRK (Peruvian) – Peru kobayı
IRK GRUBU (short-haired) – kısatüylü kobay
IRK (English or Bolivian) – İngiliz kobayı, Bolivya kobayı
IRK (Dutch) – siyah hollandalı
IRK GRUBU (rough-haired) – serttüylü kobay
IRK (Abessinian) – Habeş kobayı, Habeşistan kobayı § İng. Abessinian cavy
Dolichotis patagonum – mara, Patagonya marası, Patagonya kobayı, Patagonya yabantavşanı, Patagonya tavşanı, pampa tavşanı, dev yabantavşanı, dolikotis
Dolichotis salinicola, Pediolagus salinicola – çöl marası tuzluçöl kobayı
Hydrochoerinae or Hydrochoeridae – sukobayıgiller, suculkobaylat
Hydrochoerus hydrochaeris – kapibara, Güney Amerika kapibarası, Brezilya cabiai'si, kabye, su kobayı, sucul kobay, su domuzu, büyük su domuzu
Hydrochoerus isthmius – Panama kapibarası
Kerodon rupestris – kaya kobayı, moko
Octodontoidea
Octodontidae – sekizdişligiller, oktodontidler, oktodontide
Aconaemys – akonemis
Octodon degus – funda sıçanı, degu
Ctenomyidae – taraklısıçangiller, taraklısıçanlar
Ctenomys – taraklısıçan, köstebek fare, tukotuko
Echimyidae – dikenli sıçangiller, dikenlisıçanlar
Echimys – dikenli sıçan, ekimis, tepeli dikenlifare
Proechimys – dikenli fare
Proechimys guyannensis, Echimys guyannensis
SYN Proechimys cayennensis, Echimys cayennensis
Diplomys caniceps, Loncheres caniceps – yalancı sıçan
Myocastoridae – kunduz sıçanıgiller, sumaymunları, nutriaslar
Myocastor coypus – koypu, bataklık kunduzu, Güney Amerika kunduzu, nutria, sumaymunu
Capromyidae – hutyagiller, ağaç sıçanıgiller, antilopsıçangiller spp. – hutya, hutiya, hutia, domuzumsu fare
Capromys pilorides – Küba hutyası, Küba hutiyası, Küba Capromys'i, ağaç faresi, ağaç sıçanı, ağaç kemesi
ÇÖZEMEDİM Capromys megalomya – büyük sıçan
Geocapromys – kısakuyruklu hutiya
Geocapromys ingrahami – Bahama hutyası
Geocapromys brownii – Jamaican hutiyası
Mysateles prehensilis – karabili
Plagiodontia aedium – Hispaniola hutyası
Heptaxodontidae
Abrocomidae – çinçila sıçanıgiller, şinşilla sıçanları
spp. – çinçilya sıçanı, çinçila sıçanı, şinşilla sıçanı, fare çinçillası
Chinchilloidea
Dinomyidae – pakaranagiller, pakaranaslar
Dinomys branickii – pakarana, yalancı paka, sahte paka
Chinchillidae, Lagostomidae, Viscaciidae – çinçilagiller, çinçilyagiller, şinşilyagiller, çinçilalar, şinşilalar, şinşillalar
Chinchilla – çinçilya, çinçilla, çinçila, şinşilya, şinşilla, şinşila, şinşile, Amerika tavşanı
Chinchilla lanigera – küçük çinçilya, küçük şinşilya, uzunkuyruklu çinçilla, çinçilya
Chinchilla chinchilla; Chinchilla brevicaudata – büyük çinçilya, büyük şinşilya, kısakuyruklu çinçilla
Lagidium viscacia [sensu lato] – pampa tavşanı, Güney Amerika faresi, viskaça, viskaka, vizcacha
or SYN Lagidium viscacia [sensu stricto] –
or SYN Lagidium peruanum – dağ viskaçası, dağ viskavası (BüyükLarousse), pampa tavşanı, And tavşanı
Lagostomus crassus
Lagostomus maximus


Castorimorpha [Geomyoidea + Castoroidea ] – kunduzumsular

Geomyoidea
Geomyidae
– avurdukeseligiller, avurdu keseligiller, avurdukeseli cepfareleri, keseliavurtgiller, keseliavurtlugiller, yanakkeseli sincaplar
Geomys – geomid
Geomys bursarius [sensu latissimo] – avurdukeseli, avurdukeseli fare, avurdukeseli sıçan, keseli sıçan, yanak keseli sincap
Orthogeomys cherriei costaricensis – Kosta Rika avurdukeselifaresi
Thomomys talpoides – kuzey avurdukeselifaresi
Thomomys townsendii – Kuzey Amerika Batı avurdukeselifaresi, Birleşik Amerika Batısının avurdukeselifaresi
Heteromyidae – sıçrarsıçangiller, kanguru faresigiller, kanguru fareleri, yanakkeseli fareler
Dipodomyinae –
spp. – zıplayan fare
Dipodomys – kanguru sıçanı, kanguru faresi
Microdipodops – kanguru faresi
Microdipodops pallidus – bozsırtlı kangurufaresi
Microdipodops megacephalus – bataklık kangurufaresi
Perognathinae –
Perognathus
Perognathus longimembris – küçük cepsıçanı
Perognathus longimembris pacificus – Pasifik cepsıçanı
Chaetodipus californicus – California cepsıçanı
Heteromyinae –
spp. – dikenli cepsıçanı
Heteromys – büyük dikenli cepsıçanı
Liomys – küçük dikenli cepsıçanı

Castoroidea
Castoridae – kunduzgiller, kunduzlar
Castor fiber – kunduz, Eskidünya kunduzu, Avrasya kunduzu, Avrupa kunduzu, sukoyunu, susamuru, samur, kastor
Castor canadensis – Kanada kunduzu, Yenidünya kunduzu, Kuzey Amerika kunduzu, Amerika kunduzu, Amerikan kunduzu


Sciuromorpha – sincabımsılar, sincaplar, sincaba benzeyen kmiriciler, sincap benzeri kemiriciler

Gliridae, Myoxidae, Muscardinidae – yediuyuklayangiller, yediuyurlar, kakırcalar
spp. – fındıkfaresi, kakırca, uyuklayan, uyıklayan, uyuklar, uyur
Leithiinae –
Hypnomys – Balearic ağaç fareleri
Seleviniidae [SYN of Leithiinae] – tuzfareleri
Selevinia betpakdalaensis – çöl fındıkfaresi, çöl kakırcası, çöl ağaç faresi, Betpakdala kakırcası, tuz faresi
Muscardinus avellanarius – fındık faresi, fındık sıçanı, fındık yediuyuru, fındık kakırcası, gerçek fındıkfaresi, kakırca, sincap fare, sincap faresi
SYN Muscardinus avellanarius trapezius – Trabzon fındık faresi
SYN Muscardinus avellanarius abanticus – Abant fındık faresi
Myomimus
Myomimus personatus – sıçankuyruklu fındıkfaresi
Myomimus roachi – yer yediuyuru, farebenzeri yediuyur, faremsiuyur, boz kakırca
Myomimus setzeri
Chaetocauda sichuanensis
Dryomys – orman ağaç fareleri
Dryomys laniger – kaya yediuyuru
Dryomys niethammeri
Dryomys nitedula – hasancık*, orman uyuklayanı, orman kakırcası, orman faresi, orman ağaçfaresi, ağaç yediuyuru
SYN Dryomys pictus – İran yediuyuru, İran yer yediuyuru, Hakkari yediuyuru, Hakkari kayauyuru
Eliomys – bahçe ağaç fareleri
Eliomys melanurus – Asya bahçe yediuyuru
Eliomys munbyanus
Eliomys quercinus – bahçe fındıkfaresi, bahçe yediuyuru, bahçe uyuklayanı, bahçe uyuklıyanı, bahçe uyukluyanı, bahçe uyukları, meşe kakırcası, meşe faresi
Glirinae –
Glirulus japonicus – Japon ağaç faresi, Japon kakırcası
Glis glis – yediuyuklayan, yediuyur, yediuyur fare, uykucu fare, büyük kakırca, büyük ağaç yediuyuru, yenilebilen kakırca, şişman fındıkfaresi, bebek fare, luvar
Glis glis glis
Glis glis orientalis {Anadolu} –
Glis glis pindicus {Trakya} –
Graphiurinae –
Graphiurus – Afrika fındıkfaresi, Afrika ağaç faresi

Protorogomorpha – kuyruksuzsincaplar
Aplodontidae – dağkunduzugiller, yalındişligiller
Aplodontia rufa – dağ kunduzu, dağkunduzu, yalındişli, kızılrenkli Aplodontia

Sciuridae – sincapgiller, sincaplar, sincap ailesi, sincaplar + uçarsincaplar, siuride
Ratufa – Doğu dev sincabı, dev sincap, büyük sincap, ağaçköpeği
Ratufa affinis
Ratufa bicolor
Ratufa indica – Hint sincabı
Ratufa macroura
Sciurillinae –
Sciurillus pusillus – cüce sincap
Sciurinae –
Pteromyini, Petauristini, Petauristinae – uçarsincapgiller, uçansincaplar
spp. – uçarsincap, uçansincap
Pteromys volans – Sibirya uçarsincabı, Sibirya uçansincabı, Siberya uçansincabı, Avrupa uçansincabı, küçük gri uçarsincap, uçarsincap, uçansincap, kanatlı sincap
Petaurista
Petaurista petaurista – dev uçarsincap, dev uçansincap
Glaucomys volans – güney uçarsincabı, Kuzey-Amerika uçansincabı, Güney-Amerika uçarsincabı, küçük uçarsincap, uçarsincap, uçansincap
Glaucomys sabrinus – kuzey uçarsincabı, Kuzey Amerika uçarsincabı, büyük uçarsincap
Petaurillus
Petaurillus hosei – Borneo cüce sincabı, Borneo Adası cüce uçarsincabı, uçan cüce sincap ᴀᴛ
Sciurini – sincapgiller
Tamiasciurus hudsonicus, Sciurus hudsonicus – Amerika kızıl sincabı, Kuzey Amerika kızıl sincabı, kızıl sincap, havlayan sincap, Hudson sincabı, Kanada çizgili sincabı
Sciurus – ağaç sincabı
Sciurus anomalus – Anadolu sincabı, Anadolu ağaç sincabı (Evcin & Akkuzu & Küçük 2012), Kafkas sincabı, İran ağaç sincabı, İran sincabı, sincap*, sarı teyin*, sarı töyün*, teyin*, deyin*, değin*, teğin*, tein*, tehin*, tayın*, töyün*, tin*, tiğin*, tiyin*, teyindirik*, dirik*, dırık*, tırık*, tirik*, tiri*, teygun*, tangala*, tankale*, tankile*, tenkale*, dinkalli*, kalli*, galli*, galle*, kalle*, kale*, gale*, galegale*, kala*, kelli*, ferge*, here*, herre*, heyre*, heğre*, hire*, herik*, herlik*, kirik*, zivzik*, tatarzena*, taterzena*, cale*, calit*, cavlız*, ceviz pisiği*, kekelez*, çekelez*, çekeles*, çakaloz*, cökelez*, çökelez*, çökeles*, çökölöz*, çekelos*, çekeloz*, çekenez*, çöçeler*, çekgaleviz*, çekelavuz*, çekelevüz*, çekeleviz*, çekelebüz*, kaşkaş*, bozgap*, arnet*
Sciurus anomalus anomalus
Sciurus anomalus pallescens
Sciurus anomalus syriacus – Suriye sincabı
SYN Sciurus historicus
Sciurus vulgaris – kızıl sincap, kırmızı sincap, Avrupa sincabı, Avrupa çam sincabı, bayağı sincap, adi sincap, sincap
Sciurus arizonensis – Arizona sincabı
Sciurus aureogaster – kırmızı karınlı sincap
Sciurus aureogaster aureogaster
SYN Sciurus aureogaster hypopyrrhus – ateş-karınlı sincap
Sciurus aureogaster nigrescens
Sciurus carolinensis, Neosciurus carolinensis – Doğu gri sincabı, Karolin gri sincabı, Kuzey Amerika gri sincabı, Amerika gri sincabı, gri sincap, kurşuni sincap, Amerika sincabı
Sciurus nayaritensis apache – Apaçi sincabı
Sciurus niger – kara sincap, tilki sincabı, tilki sincap
Sciurus aberti – püskülkulaklı sincap, kulakları püsküllü sincap, Abert sincabı
Sciurus aberti kaibabensis – Kaibab sincabı
Sciurus aberti navajo – Navaho sincabı
Sciurus griseus – Batı gri sincabı
Hadrosciurus igniventris
Hadrosciurus igniventris flammifer, Sciurus flammifer – alev sincabı
Rheithrosciurus macrotis – büyük kulaklı sincap
Microsciurus – adi cüce sincap
Callosciurinae, Nannosciurinae –
Nannosciurus melanotis – karakulaklı sincap
Callosciurus prevostii – Prevost sincabı, Prevost ağaç sincabı, adi doğu sincabı, rengârenk sincap (?)
Funambulini –
Funambulus palmarum – palmiye sincabı, Hindistan palmiye sincabı, Hint sincabı
Xerinae –
Xerini –
Xerus – hurma sıçanı, hurma faresi
Protoxerini –
Myosciurus pumilio – Batı Afrika cüce sincabı, Batı Afrika sıçan sincabı, cüce sincap
Heliosciurus – güneş sincabı, isindi
Protoxerus – yağ palmiyesi sincabı
Paraxerus – çalı sincabı, Afrika sincabı
Funisciurus – dörtçizgili sincap
Marmotini –
Tamias [sensu lato] – orman gelengisi
Tamias striatus – çipmunk, şipmunk, çizgili sincap, Doğu çizgili sincabı, Amerika sincabı, ufak sincap
Eutamias sibiricus – Sibirya ormangelengisi, sibirya sincabı, alelade Sibirya sincabı, adi dalgalı derili sincap, Avrasya yer sincabı, Asya çizgili sincabı, avurtlu sincap, keseyanaklı sincap, yanağıkeseli sincap, borunduki
Ammospermophilus leucurus – antilop sincap
Marmota, Arctomys – marmot, dağsıçanı, arktomis
Marmota marmota – Alp marmotu, Alp dağsıçanı, alp sıçanı, dağ sıçanı, Avrupa marmotu, marmot, yer sincabı, uykucu,
Marmota bobak – bobak, bobak dağsıçanı, Çin marmotu, step faresi, göçen
Marmota himalayana – Keşmir kızıl marmotu
Marmota monax – odun dağsıçanı, dağsıçanı, yerdomuzu
Marmota caligata – kırçıllı marmot, kırçıl tüylü dağsıçanı, kır dağsıçanı, kır marmot, ıslıkçalan marmot
Marmota flaviventris – sarıkarınlı marmot, kaya marmotu, Kuzey Amerika dağsıçanı
Otospermophilus variegatus – kaya sincabı
Otospermophilus beecheyi – California gelengisi, California yersincabı
Callospermophilus lateralis – altın gelengi, altın pelerinli yersincabı, altıntüylü sincap
Spermophilus [sensu lato] – yer sincabı, spermofil
Spermophilus citellus – Avrupa yersincabı, bayağı gelengi, bayağı tarla sincabı, tarla sincabı, tarla gelinciği, tarla faresi, tarla sıçanı, dağ faresi, yersincabı, cepli sincap, çayır sincabı, toprak sincabı
Spermophilus citellus gelengius – gelengi
Spermophilus suslicus – benekli gelengi
Spermophilus xanthoprymnus – gelengi*, gelenki*, kelengi*, keleni*, geleni*, gelenu*, gelni*, gelgi*, geleği*, geleğü*, kalağu*, keleği*, kelei*, geloğ*, gelö*, gelöğü*, gelevü*, gelevun*, kalavun*, geleğen*, kazıklı sıçan, kazıklı fare, boz sıçan*, at faresi*, yerköpeği*, carbık*, çarbak*, cardın*, çardın*, cartın*, cardon*, cırdon*, cırcan*, circan*, cırman*, cirman*, cumran*, comaran*
Ictidomys tridecemlineatus – çizgili tarla sincabı, çizgili yersincabı, onüç çizgili yersincabı
Urocitellus undulatus – Kuzey Kutup gelengisi
Urocitellus columbianus – Columbia yersincabı
Cynomys – çayırmarmotu, çayır köstebeği, çayırköpeği, vadi köpeği, kırköpeği
Cynomys ludovicianus – karakuyruklu çayırmarmotu, karakuyruklu çayırköpeği, siyahkuyruklu çayırköprği, siyahkuyruklu vadiköpeği
Cynomys leucurus – akkuyruklu çayırmarmotu, beyazkuyruklu çayırköpeği


Anomaluromorpha

Lagomorpha
Duplicidentata [Mimotonida + Lagomorpha] – çiftdişliler
Euarchonta
 
Primates
 
sonraki
KAYNAKÇA ~ REFERENCES
 

AnaBritannica § "uzman danışmanlar" arasında Selim Somçağ'ın adı da geçiyor.

• ArkınHayAns 1973 Arkın Hayvanlar Ansiklopedisi. 3 cilt. İstanbul : Arkın Kitabevi, 1973. → ᴜʟᴀşᴀᴍᴀᴅɪᴍ

• ArkınHayAns 1980 Arkın Hayvanlar Ansiklopedisi. 5 cilt. 960 sayfa. İstanbul : Arkın Kitabevi & Elsevier, 1980

• Buran 1996 Ahmet Buran, Derleme Sözlüğüne Katkılar. Türk Dili. 535: 38-43

• BüyükLarousse

• Çanakçıoğlu 1982 Hasan Çanakçıoğlu, Orman Zoolojisi. İstanbul Üniversitesi Yay. No: 3011, Orman Fakültesi Yay. No: 319. Taş Matbaası. İstanbul, 1982. VIII+258 sayfa.

• Çolak 2007 Mehmet Çolak, Kilis ve Şanlıurfa illerinden toplanan peletlerle, peçeli baykış, Tyto alba (Scopoli, 1769) ve kukumav, Athene noctua (Scopoli, 1769)'nın besin analizi. Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans tezi. Danışman: Doç.Dr. Ahmet Karataş Haziran 2007, 45 sayfa → acikerisim.hakkari.edu.tr

• Duran 1958 Faik Sabri Duran, Hayvanlar âlemi. 1934 yılındaki birinci basının "bir kurul tarafından yeniden düzenlenerek imlâ ve dil bakımından da düzeltilen" yeni basısı. Kanaat Yayınları, Ahmed Sait Matbaası, 1958.

• Duran & Sertel 1928 Sabiha Zekeriya [Sertel], Faik Sabri [Duran], Mehmed Zekeriya [Sertel], چوجوك انسيقلوپه ديسى [Çocuk Ansiklopedisi]. 4. cilt. 1928

Eren 1999 Prof. Dr. Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Ankara, 1999

• Evcin & Akkuzu & Küçük 2012 Özkan Evcin, Erol Akkuzu, Ömer Küçük, "Anadolu ağaç sincabının (Sciurus anomalus (Güldenstaedt, 1785)) ekolojisi : Kastamonu-Araç Merkez Orman İşletme Şefliği Örneği", Ağaç Sincaplarının Türkiye'deki Durumu Sempozyumu I, 13-14 Nisan 2012, Kastamonu → researchgate.net

• Gözcelioğlu 2002 Bülent Gözcelioğlu, Türkiye Tür Listeleri. TÜBİTAK, Bilim ve Teknik, 2002 → biltek.tubitak.gov.tr

• HayatHayAns 1966 Hayat Hayvanlar Ansiklopedisi. 14 fasikül. Hayat yayınları. 1966-1967. Kuşların olduğu fasiküller: 7 (Ekim 1966), 8 (Kasım 1966), 9 (Aralık 1966) § Bu ansiklopediye temel olan eser: "The Animal Kingdom." Bu eser, Meral Gaspıralı yönetiminde bir heyet tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu ansiklopedinin hazırlanmasında yararlanılan diğer eserlerin ve fotoğraf kaynaklarının başlıcaları: ..., Türkiye Kuşları (Saadet Ergene), Zooloji Terimleri Sözlüğü (Sevinç Karol), ...

• KaracanOxford 1985 Karacan Oxford Genel Kültür Ansiklopedisi, 1. cilt Doğa ve İnsan. Karacan yay. & Oxford Üniversitesi yay. İstanbul, 1985

• Karataş 2011 Ahmet Karataş, Türkiye'deki kemirici (Mammalia: Rodentia) türleri. Hantavirüs Sempozyumu, 29 Mart 2010, Ankara. Türk Hijyen ve Deneyzel Biyoloji Dergisi, Cilt/Vol 68, Sayı/Number 2, Ek/Suppl 1, Yıl/Year 2011 → journalagent.com

• Karol 1963 Sevinç Karol, Zoooloji Terimleri Sözlüğü. Türk dil Kurumu yayınları (:209), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1963. VII+426 sayfa.

• Kosswig 1947 Curt Kosswig, Genel zooloji. Adnan Kitabevi, İstanbul, 1947.

• Kumerloeve 1975 Hans Kumerloeve, Die Säugetiere (Mammalia) der Türkei. Veroffentlichungen Zoologischen Staatssammlung München [1. Dez. 1975] 18:69–158 → zobodat.at

• Kuru 1987 Mustafa Kuru, Omurgalı hayvanlar. Atatürk Üniversitesi Yayınları (: 646), Erzurum 1987, XI+735 sayfa.

• MeydanLarousse

• ‎Oğurlu 1988 S. İdris Oğurlu, İşletme ormanlarında yaban hayatı habitatlarının düzenlenmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B Cilt 38 Sayı 2 1988 → dergipark.ulakbim.gov.tr

• Resmî Gazete 2000 Orman Bakanlığı 2000-2001 Yılı Merkez Av Komisyonu Kararı. T.C. Resmî Gazete 13 Haziran 2000 Salı, Sayı: 24078 → resmigazete.gov.tr

• Somçağ 1982/3/4 Selim Somçağ, "Türkiye'de Memeli Türleri", Yurt Ansiklopedisi, 11. cilt, 1982-1983-1984, Anadolu Yayıncılık

• ‎Tozlu 2002 Selahattin Tozlu, Erzurum sazlıkları. Doğu Coğrafya Dergisi cilt 7, sayı 7 (2002): 187-219 → e-dergi.atauni.edu.tr

• Yalvaç 1965 Süavi Yalvaç, Zoolojiye giriş. Atatürk Üniversitesi (: 39), Fen-Edebiyat Fakültesi - Ders Kitapkları Serisi (: 2), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1965. V+219 sayfa.