www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

PEYGAMBERDEVELERİ ~ MANTISES
by
Ümüt Çınar

* filum/phylum: Arthropoda (eklembacaklılar)
** üstsınıf/superclass: Hexapoda (altıbacaklılar)
*** sınıf/class: Insecta (böcekler)
**** altsınıf/subclass: Pterygota
***** infrasınıf/infraclass: Neoptera
****** kohort/cohort: Polyneoptera
******* üsttakım/superorder: Dictyoptera
******** takım/order: Blattodea (hamamböcekleri ve termitler [Isoptera])
******** takım/order: Mantodea (peygamberdeveleri)


Mantodea

Tarafımdan türetilen ve ilk kez burada yayımlanan terimler (K ) işaretiyle belirtilmiştir

Mantodea
peygamberdeveleri ~ mantises, praying mantises

Mantode classification


Mantodea leg

Mantis religiosa
 
 

Adlandırma / Naming

Mantis and Praying

Mantodea takımını 1838 yılında Alman böcek bilgini Hermann Burmeister tanımlanmış olup adı Linneaus'un 1758 yılında tanımladığı Mantis cins adına dayanır ve Eski Yunanca μάντις «kâhin/soothsayer» sözünden gelir. Latince bilim adından İngilizce (mantis), Fransızca (mante), İtalyanca (mantide) gibi dillere de geçmiştir.

Takımın örnek ve aynı zamanda en çok bilinen türü Mantis religiosa olup Latince epitet adı «dini/religious» anlamına gelen bir sıfattır ve böceğin ilk bacak çiftinin (kollarının) Hristiyan usulü iki elin avuç içlerini birbirine yapıştırılıp dua etme hareketine benzerliğinden dolayı ilk kez Carl Linnaeus tarafından 1758 yılında adlandırılıp tanımlanmış ve Gryllus (cırcırböceği, Orthoptera) cinsinde sınıflandırılmış (Gryllus religiosus Linnaeus, 1758, Gryllus (Mantis) religiosus Linnaeus, 1758), daha sonra da Mantis cinsine aktarılmıştır (Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)). Cinsinin tip türüdür (type species). Latince bilim adından harfiyen diğer dillere da çevrilmiştir: İngilizce/English praying mantis (bu ad daha sonra bütün Mantodea türlerini kapsayacak biçimde genişlemiştir), İrlandaca/Irish maintis chrábhaidh, İtalyanca/Italian mantide religiosa, Fransızca/French mante religieuse, Valonca/Walloon mante rilidjeuse, Rusça/Russian богомол религиозный, Asturyaca/Asturian mantis relixosa.

PEYGAMBER DEVESİ ~ PROPHET CAMEL

Türkiye Türkçesi/Turkish peygamberdevesi, peygamber devesi (pl: peygamberdeveleri, peygamber develeri) (< peygamber «prophet» + deve «camel»)

TANRI DEVECİĞİ ~ GOD'S LITTLE CAMEL

Osmanlı Türkçesi/Ottoman Turkish (Tarama Sözlüğü) تنكرى د ه وه جكى [taŋrıdevecigi] (< تنكرى [taŋrı] «Tanrı, Allah/God» + د ه وه جك [devecik] «küçük deve/little camel»)

DEVECİK ~ LITTLE CAMEL

Osmanlı Türkçesi/Ottoman Turkish (Tarama Sözlüğü) دوه جك [devecik] (< دوه [deve] «deve/camel» + جك [-cik] «küçültme eki/diminutive suffix»)

KADINCIK DEVESİ ~ LITTLE WOMAN CAMEL

Farsça/Persian شُتُرزَنَک [şütür-zenek] (< شُتُر [şütür] «deve/camel» + زنگ [zenek] «kadıncık/little woman»)

KIZLAR DEVESİ ~ GIRLS' CAMEL

Osmanlı Türkçesi/Ottoman Turkish (Tarama Sözlüğü) kızlar devesi (< kızlar «girls» + deve «camel»)

YAHUDİ DEVESİ ~ JEW CAMEL

Arapça/Arabian جَمَلُ اليَهُود [cemel-ül-yehud] (< جَمَلُ [cemel] «deve/camel» + اليَهُود [yehud] «Yahudi/Jew»)

SÜLEYMAN DEVESİ ~ SOLOMON'S CAMEL

İbranice/Hebrew גמל שלמה [gamál şlomo] (< גָּמָל [gamál] «deve/camel» + שְׁלֹמֹה [şlomo] «Süleyman/Solomon»)

DEVE BÖCEĞİ ~ CAMEL INSECT

Türkiye Türkçesi/Turkish deve böceği (< deve «camel» + böcek «insect»)

PEYGAMBER ATI ~ PROPHET HORSE

Arapça/Arabian فرَسُ النَّبىِّ feres-ün-nebiyyi (< فرس feres «at/horse» +نبي nebi «peygamber/prophet»)
Kürtçe/Kurdish hespê pêxember, hespê nebî (< hesp «at/horse» + pêxember/nebî «peygamber/prophet»)

TANRI ATI ~ GOD'S HORSE

Kürtçe/Kurdish hespê Xwedê (< hesp «at/horse» + Xweda «Tanrı, Allah/God»)
Hausaca/Hausa (Nijer ve Nijerya) dokin Allah (< doki «at/horse» + Allah «Tanrı, Allah/God»)
Ngizimce/Ngizim (Nijerya) dūkà Kàkaskù (< dūkà «at/horse» + Kàkaskù «Tanrı, Allah/God»)
Karekarece/Karekare (Nijerya) dṑku mà Ndagài (< dṑku «at/horse» + Ndagài «Tanrı, Allah/God»)
Anibce/Anib (Nijerya) yàm àrìk (< ìɲàm «at/horse» + àrìk «Tanrı, Allah/God»)
Akece/Ake (Nijerya) nyimɔ ròmà (< nyìmà «at/horse» + òróma «Tanrı, Allah/God»)
Madaca/Mada (Nijerya) nyàn mkparu (< nyàn «at/horse» + Mkparū «Tanrı, Allah/God»)
Lopaca/Lopa (Nijerya) ki atɔɔndu (pl: aki atɔɔndu) (< ? «?/?» + iratɔndu «Tanrı, Allah/God») [taaŋgo «at/horse»]
Portekizce/Portuguese cavalo-de-deus (< cavalo «at/horse» + Deus «Tanrı, Allah/God»)
Sierra Leone Kreolü/Krio (Sierra Leone) gødøs (< God's horse < yerli diller [örn. Mandinka])
Mandinkaca/Mandinka (Sierra Leone) alalasuwoo, ala suwo
Yorubaca/Yoruba (Nijerya) ẹṣin òrìṣà (< ẹṣin «at/horse» + òrìṣà «Tanrı, Allah/God; deity») [ayrıca/also bukalemun/chameleon]

TANRI ATÇIĞI ~ GOD'S LITTLE HORSE

Portekizce/Portuguese cavalinho-de-deus (< cavalinho «atçık/little horse» < cavalo «at/horse» + Deus «Tanrı, Allah/God»

ŞEYH ATI ~ SHEIKH'S HORSE

Kürtçe/Kurdish (dialect: Muş) hespê şêx (< hesp «at/horse» + şêx «şeyh/sheikh»)

ALİ ATI ~ ALI'S HORSE

Kürtçe/Kurdish hespê Îmam Elî (< hesp «at/horse» + Îmam Elî «Hz. Ali/Ali, Alī bin Abī Ṭālib»)

FATMA ATI ~ FATIMAH'S HORSE

Kürtçe/Kurdish hespê Fatma Nebî (< hesp «at/horse» + Fatma Nebî «Fatma bint Muhammed/Fatimah, daughter of Muhammad and wife of Alī bin Abī Ṭālib»)

FATMA ÇEKİRGESİ ~ FATIMAH'S GRASSHOPPER

Kürtçe/Kurdish kuliyê Fatmayê (< kulî «çekirge/grasshopper» + Fatma Nebî «Fatma/Fatimah»)

FATMA ? ~ FATIMAH'S ?

Kürtçe/Kurdish kerikê Fatma Nebiya (< ? kerik «kulak kepçesi/?» + Fatma Nebî «Fatma/Fatimah»)

FATMA HANIM ~ LADY FATIMAH

Kürtçe/Kurdish Fatma Xanim (< Fatma «Fatma/Fatimah» + xanim «hanım/lady»)

Hamza pehlivan/? + At/Horse

Kürtçe/Kurdish hespê Hemzeyê Pehlewan (< hesp «at/horse» + Hemzeyê Pehlewan «?/?»)

EVLİYA ATI ~ SAINT HORSE

Kürtçe/Kurdish hespê pîrî (< hesp «at/horse» + pîr «evliya/saint»)

MERYEM ATÇIĞI ~ MARY'S LITTLE HORSE

Yunanca/Greek αλογάκια της Παναγίας (< αλογάκια «atçık/little horse» < άλογο «at/horse» + Παναγία «Meryem Ana, Hz. İsa'nın annesi/Mary, mother of Jesus»)

BÜYÜK YAKUP ATÇIĞI ~ JAMES'S LITTLE HORSE

Estremenyuca/Extremaduran (İspanya) caballitu de Santiagu (< caballitu «atçık/little horse» < caballu «at/horse» + Santiagu «Büyük Yakup/Saint James the Greater, son of Zebedee/Santiago el Mayor»)

YILAN ATI ~ SERPENT HORSE

Katalanca/Catalan cavall de serp (< cavall «at/horse» + serp «yılan/serpent»). Ayrıca/Also denizatı/seahorse (Hippocampus) & kızböceği/dragonfly (Odonata)

AYA YORGİ ATI ~ SAINT GEORGE'S HORSE

Arapça/Arabian (Lübnan Hristiyanları/Lebanese Christians) حصان مار جرجس [hısan mar Cercis] (< حِصَان [hısan] «at/horse» + مار [mar] «?» + جرجس [Cercis] «Aya Yorgi/Saint George»)

ŞEYTAN ATI ~ DEVIL'S HORSE

Arapça/Arabian حصان أبليس [hısan iblis] (< حِصَان [hısan] «at/horse» + أبليس [iblis] «İblis/Satan, Lucifer»)
Arapça/Arabian
(Filistin: Ramallah) فرس أبليس [feres iblis] (< فرس [feres] «at/horse» + أبليس [iblis] «İblis/Satan, Lucifer»)
Cajun Fransızcası/Cajun French
(ABD) cheval du diable (< cheval «at/horse» + diable «İblis/Satan, Lucifer»)
İspanyolca/Spanish
caballo del diablo (< caballo «at/horse» + diablo «şeytan/devil»)
Zapotekçe/Zapotec
(Zapoteco de San Juan Gbëë/Mixtepec, Meksika) càbây-mén-dǒx, càbây-diâbl (< càbây «at/horse» + mén-dǒx/diâbl «şeytan/devil»)

ŞEYTAN ATÇIĞI ~ DEVIL'S LITTLE HORSE

Endülüsce/Andalusian Spanish (İspanya) qabayito er diablo (< qabayito «atçık/little horse» + diablo «şeytan/devil»)

ŞEYTAN KISRAĞI ~ DEVIL'S MARE

Korsikaca/Corsican ghjumenta di u diauli (< ghjumenta «kısrak, dişi at/mare, female horse» + diauli «şeytan/devil»)

RAHİP KISRAĞI ~ PRIEST'S MARE

Korsikaca/Corsican ghjumenta di preti (< ghjumenta «kısrak, dişi at/mare, female horse» + preti «rahip/priest»)

RAHİP KANCIK KATIRI ~ PRIEST'S MOLLY MULE

Korsikaca/Corsican mula di u preti (< mula «dişi katır/molly, female mule» + preti «rahip/priest»)

? KISRAK ~ ? MARE

Korsikaca/Corsican ghjumenta cavallina (< ghjumenta «kısrak, dişi at/mare, female horse» + ? cavallina «atçık/little horse» < cavallu «at/horse»)

KANATLI AT ~ WINGED HORSE

Zapotekçe/Zapotec (Zapoteco de San Juan Gbëë/San Juan Mixtepec, Meksika) càbây-xǐil (< càbây «at/horse» + xǐil «kanat/wing»)

AĞAÇ/KÜTÜK ATI ~ TREE/LOG HORSE

Zapotekçe/Zapotec (Zapoteco de San Juan Gbëë/San Juan Mixtepec, Meksika) càbây-yâg (< càbây «at/horse» + yâg «ağaç; kütük/tree; log»)

GÖK [CENNET] ATI~ SKY [HEAVEN] HORSE

Vietnamca/Vietnamese ngựa trời (<ngựa «at/horse» + trời «gök; cennet/sky; heaven»)

AT BÖCEĞİ ~ HORSE INSECT

Vietnamca/Vietnamese bọ ngựa (< bọ «böcek/insect» + ngựa «at/horse»)

AT ÇEKİRGESİ ~ HORSE GRASSHOPPER

Porca/Pear, Por (Kompong Thom dialect: Kamboçya) kdɔːp sɛːh (< kdɔːp «çekirge/grasshopper, locust» + sɛːh «at/horse»)

SUFİ ÇEKİRGE ~ SUFI GRASSHOPPER

Tatarca/Tatar суфи чикерткә/sufi çikertkä (< суфи «sufi, tasavvuf ehli/sufi» + чикерткә «çekirge/grasshopper»)
Başkurtça/Bashkir суфый сиңерткә/sufıy siñertkə (< суфый «sufi/sufi» + сиңерткә «çekirge/grasshopper»)

MOLLACIK ~ LITTLE MULLAH

Farsça/Persian آخوندک [âhûndek] (< آخوند [âhûnd] «molla/mullah» + ک -ek «küçültme eki/dimunitife suffıx»)

KEŞİŞÇİK ~ LITTLE MONK

Bretonca/Breton (Fransa) leanegan (< lean «keşiş/monk» + -egan «küçültme eki/dimunitife suffıx»)

RAHİBECİK ~ LITTLE NUN

Arnavutça/Albanian murgeshëz [harfitarif/definite article: murgeshëza] (< murgeshë «rahibe/nun» + -zë ~ -ëz «küçültme eki/dimunitife suffıx [is used to construct feminine diminutives]»)

RAHİBE ~ NUN

Rumence/Romanian călugăriță (pl: călugărițe) (< călugăriță «rahibe/nun»)
Furlanca/Friulian muinie (< muinie «rahibe/nun»)

AZİZE TERESA BÖCEĞİ ~ SANTA TERESA'S INSECT

İspanyolca/Spanish insecto de Sta. Teresa (< Sta. Teresa «Avilalı Teresa/Teresa of Ávila/Santa Teresa de Jesús»)

AZİZE TERESA ~ SANTA TERESA

İspanyolca/Spanish (Güney Amerika) santateresa, santa teresa [pl: santa teresas]
Endülüsce/Andalusian Spanish (İspanya) santateresa, teresa
Asturyaca/Asturian (İspanya) santateresa

TERESACIK ~ LITTLE SANTA TERESA

Estremenyuca/Extremaduran (Extremeño de Granja de Torrehermosa, İspanya) teresita
Endülüsce/Andalusian Spanish (İspanya) santateresita

MARİA TERESA ~ MARIA TERESA

Estremenyuca/Extremaduran (Zahinos, İspanya) mariatersa

??? TERESA ~ ??? TERESA

Estremenyuca/Extremaduran (Talarrubias, İspanya) tarantela (< contamination of Teresa and Tarantula)

HOTANTO TANRISI ~ HOTTENTOT GOD

Afrikanca/Afrikaans hottentotsgod, hottentotsgot, hotnotsgot (< hottentot «Hotanto/Hottentot» + God «Tanrı, Allah/God»)

TANRIYA DUA EDEN ~ PRAYER TO GOD

Katalanca/Catalan pregadéu (< pregar «dua etmek/to pray» + Déu «Tanrı, Allah/God»)
Provensce/Provençal prega-Diou (< pregar «dua etmek/to pray» + Diou «Tanrı, Allah/God»)
Oksitanca/Occitan pregadieu (< pregar «dua etmek/to pray» + Dieu «Tanrı, Allah/God»)
Alp Oksitancası/Vivaro-Alpine Occitan pregadieu, prejadieu (< prejar, pregar «dua etmek/to pray» + Dieu «Tanrı, Allah/God»)
Fransızca/French prie-Dieu (< prier «dua etmek/to pray» + Dieu «Tanrı, Allah/God»)
Almanca/German Gottesanbeterin (< beten «dua etmek/to pray» > anbeterin «dua eden kadın/prayer [fem.]» + Gott «Tanrı, Allah/God»)
Letonca/Latvian dievlūdzējs (< Dievs «Tanrı, Allah/God» + lūdzieties «dua etmek/to pray» + -ējs «eril sıfat eki/masculine adjective suffix, -er»)
Rusça/Russian богомол (< Бог «Tanrı, Allah/God» + молиться «dua etmek/to pray»)
Ukraynaca/Ukrainian богомол (< Бог «Tanrı, Allah/God» + молитися «dua etmek/to pray»)
Beyaz Rusça/Belarus багамол (< Бог «Tanrı, Allah/God» + маліцца «dua etmek/to pray»)
Bulgarca/Bulgarian богомолка (< Бог «Tanrı, Allah/God» + моля «dua etmek/to pray» + -ка «küçültme eki/dimunitife suffıx»)
Makedonca/Macedonian богомолка (< Бог «Tanrı, Allah/God» + се молат «dua etmek/to pray» + -ка «küçültme eki/dimunitife suffıx»)
Slovence/Slovenian bogomolka (< Bog «Tanrı, Allah/God» + molite «dua etmek/to pray» + -ka «küçültme eki/dimunitife suffıx»)
Hırvatça/Croatian bogomoljka (< Bog «Tanrı, Allah/God» + moliti «dua etmek/to pray» + -ka «küçültme eki/dimunitife suffıx»)
Sırpça/Serbian богомољка (<Бог«Tanrı, Allah/God» + молити «dua etmek/to pray» + -ка «küçültme eki/dimunitife suffıx»)

TANRIYA DUA EDEN BERNARD~ BERNARD PRAYER TO GOD

Oksitanca/Occitan pregadieu-bernat (< Bernat «Bernard»)

ANIZ TANRIYA DUA EDENİ ~ STUBBLE PRAYER TO GOD

Oksitanca/Occitan pregadieu de restoble (< restoble «anız/stubble»)

DUA EDEN ÇEKİRGE ~ PRAYING GRASSHOPPER

Felemenkçe/Dutch bidsprinkhaan (< bidden «dua etmek/to pray» > bid «dua eden/prayer» + sprinkhaan «çekirge/grasshopper»)
Macarca/Hungarian imádkozó sáska (< imádkozik «dua etmek/to pray» > imádkozó «dua eden/prayer» + sáska «çekirge/grasshopper»)
Fince/Finnish rukoilijasirkka (< rukoilla «dua etmek/to pray» > rukoilija «dua eden/prayer» + sirkka «çekirge/grasshopper»)
Estonca/Estonian palvetajaritsikas (<palvetama«dua etmek/to pray» > palvetaja «dua eden/prayer» + ritsikas «çekirge/grasshopper»)
Havaice/Hawaiian ʻūhinipule (< ʻūnihi «çekirge/grasshopper, cricket» > pule «dua eden/prayer»)

DUA EDEN CIRCIR ~ PRAYING CRICKET

İsveççe/Swedish bönsyrsa (< bedja «dua etmek/to pray» > bön «dua eden/prayer» + syrsa «cırcır/cricket»)

DUA EDEN BÖCEK ~ PRAYING INSECT

İngilizce/English praying insect (< pray «dua etmek» + insect «böcek»)

DUA EDEN PEYGAMBERDEVESİ ~ PRAYING MANTIS

İngilizce/English praying mantis, preying mantis (< pray «dua etmek» + mantis «peygamberdevesi»)
İspanyolca/Spanish (Kolombiya) mantis rezador

DUA EDEN ~ PRAYER

Estonca/Estonian palvetaja (< palvetama «dua etmek/to pray» > palvetaja «dua eden/prayer»)
İzlandaca/Icelandic beiða (pl: beiður) (< beiða «dilemek; dua etmek/to request; pray»)
İspanyolca/Spanish (Kolombiya) rezadora (pl: rezadoras)
Katalanca/Catalan resadora, ressadora
Ermenice/Armenian աղոթարար ağot’arar (< eski/old use աղոթարար «молящийся, молельщик (устар.)» < աղոթ ağot’ «dua/pray, prayer» + արար arar «?/?»)

DUA EDEN [müennes] ~ PRAYER [feminine]

Bretonca/Breton (Fransa) pederez (< pederez «dua eden [müennes]/prayer [feminine]» < peder «dua eden [müzekker]/prayer [masculine]» < pediñ «dua etmek/to pray» + -ez «müennes/dişil yapım eki/-ess, suffix forming the feminine of a noun»)

DUA EDERCE ~ PRAYERET

Lehçe/Polish modliszka (pl: modliszki) (< modlić się «dua etmek/to pray» + -sz-ka «bir dişil küçültme eki/a feminine diminutive suffix»)
Slovakça/Slovak modlivka (pl: modlivky) (< modliť sa «dua etmek/to pray» + -v-ka «bir dişil küçültme eki/a feminine diminutive suffix»)

[DUA İÇİN] DİZ ÇÖKEN ~ KNEELER [FOR PRAY]

Danca/Danish knæler (< knæle «[dua için] diz çökmek/kneel [for to pray]» > knæler «[dua için] diz çöken/[prayer] kneeler»)
Norveççe/Norwegian (Bokmål)‬ kneler (< knele «[dua için] diz çökmek/kneel [for to pray]» > kneler «[dua için] diz çöken/[prayer] kneeler»)
Norveççe/Norwegian (Nynorsk) knelar (< knele «[dua için] diz çökmek/kneel [for to pray]» > knelar «[dua için] diz çöken/[prayer] kneeler»)

TANRIYI ÖVEN ~ GOD-PRAISER

Portekizce/Portuguese louva-a-deus (< louvar «övmek/to praise, commend» + Deus «Tanrı, Allah/God»)

YEŞİL ? ~ GREEN ?

Avarca/Avar (Kafkasya) гӀурччинцарагьо (< гӀурччин «yeşil/green» > царагьо «?/?»)

YEŞİL ....? BÖCEK ~ GREEN ....? INSECT

Malayalamca/Malayalam (Hindistan) പച്ചത്തൊഴുംപ്രാണി paccattoḻuṁprāṇi (< പച്ച pacca «yeşil/green» + ? - പ്രാണി prāṇi «böcek/insect»

BEŞİK SALLAYAN ~ CRIB ROCKER

Özbekçe/Uzbek бешиктерватар, beshiktervatar (< бешик терватар, beshik tervatar «beşik sallayan/crib rocker» > бешик терватмоқ, beshik tervatmoq «beşik sallamak/crib rock to sleep», бешик, beshik «beşik/beşik/infant bed, cot, crib, cradle»)
Tacikçe/Tajik гаҳвораҷунбон, gahvåracunbån(< гаҳвора ҷунбон, gahvåra cunbån «beşik sallayan/crib rocker» > гаҳвора ҷунбондан, gahvåra cunbåndan «beşik sallamak/crib rock to sleep», гаҳвора, gahvåra «beşik/beşik/infant bed, cot, crib, cradle»)

TANRI DADISI ~ GOD'S NANNY

İspanyolca/Spanish tatadiós (pl: tatadioses) (< tata «dadı/nanny» + Diós «Tanrı, Allah/God»)

NİNE ~ GRANDMOTHER

Ndebelece/Ndebele (Zimbabve) ugogo (pl: ogogo) (< ugogo «nine, nene/grandmother»)

? GÖBEK BAĞI ~ ? UMBLICAL CORD

Arapça/Arabian سُرْعُوف [sürr uvf], سُرْعُوفَة [sürr uvfet] (< سُرُّ [sürr] «göbek bağı/umbilical cord» + عُوف [uvf] «?»)

YONTARCA ~ WHITTLERET

Çekçe/Czech kudlanka (pl: kudlanky) (< kudlat «yontmak/whittle» < kudla «çakı/jackknife» + -n-ka «bir ek/a suffix»)

BAŞ TIRAŞ EDEN ~ HEAD-SHAVER

Soninkece/Soninke (Mali, Senegal) yinsiyaana (< yinme «baş, kafa/head» + siye «tıraş, tıraş etmek/shave»)

BALTA BAŞ ~ AX-HEAD

Madagaskarca/Malagasy famakiloha (< famaky «balta/axe, ax, cleaver, hatchet» + loha «baş/head»)

TANRI UZUN BIÇAĞI~ GOD'S TALL KNIFE

Bambaraca/Bambara (Mali) ála-ká-mùru-jàn (< Ala «Tanrı, Allah/God» + «iyelik edatı/possessive marker» + mùru «bıçak/knife» + jàn «uzun/tall») [ayrıca/also gökkuşağı/rainbow]

ÇİMDİK ATAN ~ PINCHER

Kubvaca/Cubeo (Brezilya, Kolombiya) ábijoco (pl: ábijova) (< ábijoco «çimdik atmak, sıkmak/pinch, squeeze»)

MASKELİ TÖREN ŞOKU ~ MASQUERADE SHOCK

Gbarice/Gbari (Nijerya) kucinɗori (< kuci «maskeli tören/masquerade» + ɗo «şok, darbe/shock»)

KAVGA ÇIKARAN ~ ONE OFFERING FIGHT

İgboca/Igbo (Nijerya) òche ọ̀gụ̀ (< -che «sunmak;teklif etmek/present; offer» + ọ̀gụ̀ «kavga; savaş/fight; fighting; war»)

RAFYA KRALI ~ KINGG OF RAFFIA

Ngombaca/Ngomba (Kamerun) lyɔ̌ŋfɔɔ (< lyɔŋ «rafya bambusu/bamboo of raffia» + fɔɔ «kral, reis/king, chief»)

DEVEKUŞU ÇEKİRGESİ ~ CASSOWARY GRASSHOPPER

Kamasauca/Kamasau (Yeni Gine) quanji duagi, quanj duaji (Ghini dialect), quanj duagui (Hagi dialect) (< quanj «çekirge/grasshopper, cricket, locust» + duagi, duaji, duagui «devekuşu/northern cassowary, Casuarius unappendiculatus»)
Rumuca/Rumu (Yeni Gine) hakanë-waî (< hakanë «çekirge/grasshopper» + waî «devekuşu/cassowary»)
Guhu-Samanece/Guhu-Samane (Yeni Gine) hoodzobeedzo (kısaca/simply: bee) (< ? + bee «devekuşu /cassowary»)

KANO BİÇİMLİ DEVEKUŞU ~ CANOE-SHAPED CASSOWARY

Rumuca/Rumu (Yeni Gine) waîroroù (< waî «devekuşu/cassowary» + rorôu adj.«kano, kayık gibi kavisli, bombeli/dished, curved (like a canoe)»)

...? ÇEKİRGE ~ ...? GRASSHOPPER

Makary Kotokocası/Makary Kotoko (Kamerun) hayo nk'uni (< hayo «çekirge/grasshopper» + nk'uni «?»)

GÜVERCİN YAKALAYAN KÖPEK~ DOVE CATCHER DOG

Bambaraca/Bambara (Mali) ntúganminɛwulu («chien qui attrape les tourterelles»)

KÖPEK ? ~ DOG ?

Bambaraca/Bambara (Mali) náwùlú («terme de respect-chien»)

KÖPEK ? ~ DOG ?

Bambaraca/Bambara (Mali) náwuluwɔɔsɔ, wuluwɔɔsɔ (< wulu «köpek/dog»)

KÖPEK ? ~ DOG ?

Alekanoca/Alekano (Yeni Gine) gala nuhulizá (< gala «köpek/dog» + nuhulizá «?»)

SERVET ? ~ WEALTH ?

Suenaca/Suena (Yeni Gine) wau kowio (< wau «servet;zenginlik/wealth;riches» + koa, kowa, koawa «bir tür böcek; bir muz çeşidi/a kind of insect; a kind of banana»)

AYAKKABICI ~ SHOEMAKER

Kürtçe/Kurdish koşkar (< koş «ayakkabı/shoe» + -kar «yapan/maker»)

DÖRT ŞEYTAN ~ FOUR DEVİLS

Korece/Korean 사마귀 samagwi (< 사 «dört/four» + 마귀 «şeytan/devil»)

GİTAR ÇALAN ~ GUITAR BEATER

Bakaca/Baka (Pygmy; Kamerun, Gabon) gbɔ́-ngɔ̀mbi (< «beat-guitar»)

YILAN ANASI ~ MOTHER OF SNAKE

Guaranice/Guarani mboisy (< mbói «yılan/snake» + sy «ana, anne/mother»)

HAMUR YOĞURAN ~ DOUGH KNEADER

Türkiye Türkçesi/Turkish (dialect: Kahramanmaraş) hamuryoğuran (< hamur «dough» + yoğurmak «to knead»)

İKİLEME ~ REDUPLICATION

Kürtçe/Kurdish fatfatok
Kürtçe/Kurdish balbalok
Çaraca/Cara (Nijerya) pugumpugum (pl: apugumpugum)
Nyankpaca/Nyankpa (Nijerya) ɔ̀ŋgbɔŋgbɔ̀ŋ (pl: àŋgbɔŋgbɔ̀ŋ)
Yangkamca/Yangkam (Nijerya) ngaamagaama
Basaca/Basa-Benue (Nijerya) ogubogubo
Hausaca/Hausa (Nijerya) ƙoƙi-ƙoƙi
Bolece/Bole (Chadic language, Nijerya) jòngò-jongo, zòngò-zongo
Ngamoca/Ngamo (Gudi dialect, Nijerya) jòngòjongò
İbanice/Ibani
(Nijerya) ngelengéle (< İgboca/Igbo)
Zarmaca/Zarma
(Nijer) beri beri
Şonaca/Shona
(Karanga dialect; Zimbabve) mbuyambuya
Yamice/Yami
(Tayvan) cila-cilan, tilan-tilan
Kavalanca/Kavalan
(Tayvan) psiksikiw
Vantoatça/Wantoat
(Yeni Gine) konggong
Burumca/Burum, Somba-Siawari (Yeni Gine) bomaboma
Suenaca/Suena (Yeni Gine) enene (large praying mantis)
Hiligaynonca/Hiligaynon (Filipinler) dahón-dahón
İlokanca/Ilokano (Filipinler) wasaywásay
Sebuca/Cebuano (Filipinler) baying-baying
Nimipuca/Nez Perce (ABD: Idaho) kiyéwkiyew [hatta/also Tettigoniidae çekirgesi/katydid]

BİLİNMİYOR ~ UNKNOWN

Kazakça/Kazakh дәуіт, dəwit
Abhazca/Abkhaz амарҵыф, амарцыф
Abhazca/Abkhaz адерџь
Kovarca/Khowar (Pakistan) gor'obargi
Lakandonca/Lacandon Maya (Meksika) xämän
Zapotekçe/Zapotec (Meksika) biago'ṉ (Zapoteco de San Bartolomé Zoogocho, Zapoteco de Yatzachi), bago'nne (Zapoteco de Yalálag), bi’ago’on
Zapotekçe/Zapotec (Zapoteco del Istmo, Meksika) daaya
Zapotekçe/Zapotec (Zapoteco de San Juan Gbëë/San Juan Mixtepec, Meksika) mǐl
Muinanece/Muinane (Kolombiya) dúúmójo
Muinanece/Muinane (Kolombiya) éjeecuga
Maşakalice/Maxakalí (Brezilya) kaxõy
Maorice/Māori (Yeni Zelanda)
Maorice/Māori (Yeni Zelanda) whē
Malayca/Malay mentadak, mentadu
Malayca/Malay cengkadak, cengkadu
Tagalogca/Tagalog (Filipinler) mandarangkal, mandadangkal
İfugaoca/Ifugao (Filipinler) ba'wag
Davanca/Uab Meto, Dawan(Endonezya: Batı Timor) atâlaë
Fuyugca/Fuyug (Yeni Gine) ámb’keis
Baruyaca/Baruya (Yeni Gine) aawɨnaaja
Kamanoca/Kamano (Yeni Gine) tusera'
Mendece/Mende (Yeni Gine) apmorjawu
Giravaca/Girawa (Yeni Gine) sanakuras
Giravaca/Girawa (Yeni Gine) äriwäs (small preying mantis)
Dagaca/Daga (Yeni Gine) ewagania [ayrıca/also sopa çekirgesi/walking stick]
Bargamca/Bargam (Yeni Gine) silaskor, silatkor
İamelelece/Iamalele (Yeni Gine) sasea, tasea
Mapos Buangcası/Mapos Buang (Yeni Gine) deġödahë
Vafaca/Waffa (Yeni Gine) róóbauqeenna
Rotokasca/Rotokas (Yeni Gine) siirare
Mbulaca/Mbula (Yeni Gine) tarkamkaamba, tarakamkaama
Mbulaca/Mbula(Yeni Gine) tarkoŋkoŋ
Mbulaca/Mbula (Yeni Gine) koŋsiloŋkaboŋ
Ririoca/Ririo (Solomon Adaları) qetqet ro’s
Kaurnaca /Kaurna Warra (Avustralya) pukoli
Vatice/Wati (Pitjantjatjara and Yankunytjatjara dialects; Avustralya) kuwal(pa) [ayrıca/also sopa çekirgesi/walking stick]
Cavoynca /Jawoyn (Avustralya) ngalgarnday
Yincibarndice /Yinjibarndi, Yindjibarndi (Avustralya) maarrga
Dayakça/Dayak (Borneo) tugang lengit
Kaduglice/ Kadugli (Katcha dialect, Sudan) tanta
Kayigangca/ Kayigang (Sudan) koosong (pl: nikoosong)
Bangimece/ Bangime, Baŋgi me (formerly Dogon languages, Mali) kindi yiyanjε
Mombo Dogoncası/ Mombo Dogon (Ambaleeŋge of Kema dialect, Mali) dεŋgumandεŋgu
Mendece/ Mende (Sierra Leone) lèlèmá
Dompoca/ Dompo (Gana) bɔŋgɔrɔ
Nonice/Noni (Kamerun) ncooŋke (pl: boncooŋke)
Logone-Birni Kotokocası/Logone-Birni Kotoko (Kamerun) da ga magumi
Muyangca/Muyang (Kamerun) kə̀rkátà
Hedice/Kedi (Kamerun) ŋwaleghweɗ
Komca/Kom (Kamerun) bòsôŋ
İzonca/Izon (Kolokuma dialect, Nijerya) akáyènghibáụ
Mvağavulca/Mwaghavul (Nijerya) nnalaak, nghalaak
İzonca/Izon (Nijerya) akáyènghibáụ
Badece/Bade (Western dialect, Nijerya) màkuɗvəbjlàmən
Ngamoca/Ngamo (Yaya dialect, Nijerya) do ndêi
İbanice/Ibani (Nijerya) ábōnta
Ogbiaca/Ogbia (Agholo dialect, Nijerya) ayobo
Kosece/Kose, Akoose (Nijerya) ekwɛle-ehónɛ
İcoca/Ijaw languages (Nijerya) tumogalaga
Varcice/Warji, Sirzakwai (Nijerya) gangiɗmai
Çipuca/Cipu, Cicipu (Nijerya) kàgàatàɓɔ́ɔn
Miyaca/Miya (Nijerya) gángəɗáhən
Tapşince/Sur, Tapshin (Nijerya) kaltokɔri
Tarokça/Tarok (Nijerya) aŋàl
Kvankaca/Kwanka, Kwang (Nijerya) làŋgàŋgà (pl: àlàŋgàŋgà)
Pece/Pe (Nijerya) uɓwaɗik gbel (pl: aɓwaɗik gbel)
Horomca/Horom (Nijerya) bùkùì (pl: ìbùkùì)
Rukulca/Rukul (Nijerya) mumuryal (pl: amumuryal)
Teece/Tee (Nijerya) tùtúgùakpọmté
Haşaca/Hasha (Nijerya) jòrògòn
Ninkaca/Ninka (Nijerya) àcàŋgɔ́ŋgɔn
Eloyice/Eloyi (Nijerya) ŋgòŋgòríŋgo
Eggonca/Eggon (Nijerya) engro
İdunca/Idun (Nijerya) ùndórã̀ (pl: àndórã̀)
Tesuca/Tesu (Nijerya) ə́gege
Toroca/Toro (Nijerya) agigi
Ningyece/Ningye (Nijerya) kuruŋban
Hyamca/Hyam (Nijerya) nak
Sambece/Sambe (Nijerya) sěŋàn
Ndunca/Ndun (Nijerya) èbwàtɛ̀n (pl: ebwátɛ̀n)
Madaca/Mada (Rija, Gbugyàr, Njigbān, Kəjà, Ncɔ̀, Rinzɛ̄ dialects; Nijerya) tʃitʃiŋbə̀
Madaca/Mada (Ncə̀kpə̀ dialect; Nijerya) hə̌x
Madaca/Mada (Ndəywān dialect; Nijerya) māywē
Kongoca/Kongo, Kikongo (Kibokolo dialect; Kongo, Zaire, Angola) lunkunza-mbuku
Kongoca/Kongo, Kikongo (Bako = San Salvador dialect; Kongo, Zaire, Angola) lunkunza-nkonzo
Kongoca/Kongo, Kikongo (Makuta dialect; Kongo, Zaire, Angola) lunsunga-nkombo
Luhyaca/Luhya (Wanga dialect, Kenya) eshitsiamolu, litsiamolu
Luhyaca/Luhya (Wanga dialect, Kenya) iswenene
Kuriyaca/Kuria (Kenya, Tanzanya) eγe[sááráβáríísya
Bendece/Bende (Tanzanya) likalamanyíngu (pl: makalamanyíngu)
Bendece/Bende (Tanzanya) likalyânsesé (pl: makalyânsesé)
Şonaca/Shona (Zimbabve) mankhwanyahali
Şonaca/Shona (Karanga, Zezuru dialects; Zimbabve) kachemberebande
Şonaca/Shona (Manyika dialect; Zimbabve) chiremba
Vendaca/Venda (Güney Afrika, Zimbabve) mambeule
Hamca/ǀXam (Güney Afrika, Lesotho) ǀkággǝn, ǀkákkǝn, ǀkákka, ǀkắkkĭ, ǀkắggĭ (not: ǀ = dental click)
Hamca/ǀXam (Güney Afrika, Lesotho) ǃkauru (not: ǃ = alveolar click)
Taaca/Taa, !Xoon (Kakia dialect, Botsvana, Namibya) ǁnanana (not: ǁ = lateral click)

 

anatomi / anatomy

xxx

 

sınıflandırma ve türleri / classification and species

xxx

 

Türkiye Mantodea Türleri / Mantises of Turkey

familya
family
altfamilya
subfamily
oymak
tribe
  tür
species
Amorphoscelidae Amorphoscelinae Amorphoscelini 01 Amorphoscelis pantherina Roy, 1966
Empusidae Blepharodinae   02 Blepharopsis mendica mendica (Fabricius, 1775)
Empusinae Empusini 03 Empusa fasciata Brulle, 1832
04 Empusa pennicornis pennicornis Pallas, 1773
Eremiaphilidae Eremiaphilinae   05 Eremiaphila dagi Doganlar, 2007
06 Eremiaphila genei Lefebvre, 1835 (SYN: E. burmeisteri Saussure, 1871, E. laevipennis Werner, 1905)
Mantidae Amelinae Amelini 07 Ameles heldreichi Brunner, 1882
08 Ameles syriensis Giglio-Tos, 1915
Dystactinae Dystactini 09 Armene robusta Mistshenko, 1956
Mantinae Mantini 10 Mantis religiosa religiosa (Linne, 1758)
Paramantini 11 Sphodromantis transcaucasica Kirby, 1904 [Hierodula transcaucasica Brunner, 1878]
12 Sphodromantis viridis viridis Forskal, 1775 [Hierodula viridis (Forskal, 1775) ]
Miomantinae Rivetinini 13 Bolivaria brachyptera Pallas, 1773
14 Bolivaria kurda Ramme, 1950
15 Geomantis larvoides Pantel, 1896
16 Rivetina caucasica turcica Ramme, 1950
17 Rivetina fasciata Thunberg, 1815
Tarachodidae Tarachodinae Tarachodini 18 Iris oratoria Linne, 1758

Çıplak, B. and Demirsoy, A. 1997. Mantodea (Insecta) Fauna of Malatya Vicinity (Turkey) and Some Remarks on the Mantises of Anatolia. Journal of Orthoptera Research 6: 105-111 → jstor.org

Doğanlar, Mikdat 2007. A New Species of the Genus Eremiaphila Lefebvre, 1835 (Mantodea:Eremiaphilidae) from Turkey, Australian Journal of Basic and Applied Sciences Research, 1(1): 1-6, 2007 → ajbasweb.com

Koçak, A.Ö., Kemal, M. & E.Seven 2011. Amorphoscelis pantherina Roy (Amorphoscelidae, Mantodea): New family, genus and species to the fauna of Turkey. Cesa News 63: 8–9, 2 figs. → home.us.archive.org

 

insanlarca besin olarak tüketimi/ human food

Peygamberdeveleri Papua Yeni Gine ve Afrika'da insanlarca besin olarak tüketilir.

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de yerli halk (Kiriwinian, Chuave) tarafından sopa çekirgeleri (Phasmatodea) ile Hierodula sternosticta türünden ve Tenodera cinsinden peygamberdeveleri (Kiriwinian dilinde: tataya, Chuave dilinde: keikabu) insanlarca yenir. Daha çok kızartılarak tüketilen bu böcekler araştırmacı Meyer-Rochow'un tadımına göre karides ile çiğ mantar karışımı bir tadı vardır (< Meyer-Rochow, V.B. 1973. Edible insects in three different ethnic groups of Papua and New Guinea. Am. J. Clin. Nutr. 26: 673-677; Meyer-Rochow, V.B. 1975. Local taxonomy and terminology for some terrestrial arthropods in five different ethnic groups of Papua New Guinea and Central Australia. Jour. Roy. Soc. West. Austral. 58(1): 15-30 www.food-insects.com). Mapos Buang halkı deġödahë adını verdikleri peygamberdevelerini iyi tadından dolayı severek yerler (Negga deġödahë in nivesa «He was eating praying mantis because it tasted good» < Mapos Buang Dictionary by Bruce A. Hooley).

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da tırtıl, termit, çekirge ve peygamberdevesi gibi böcekler insanlarca yenir (< Country Study of Burkina Faso Biodiversity, February 1999)

 

kültürel etkileri / cultural influences

Yeni Gine (New Guinea): The praying mantis, in Asmat art, symbolizes head-hunting because the female praying mantis eats the head of the male during mating. Headhunting itself is ritually very important. Every death must be avenged with a headhunt as an actual human head is necessary in order to restore the "ancestral spirit essence" to the people. Ancestors are the most important spirits in this culture and great lengths are taken to keep the ancestral spirits satisfied and in good nature in order that they not bring hardship to the community. Through this, the society is kept in running order as "without death there is no life; the two are inextricably connected" ( www.clarku.edu).

According to one San myth, Kaang, a praying mantis, was eaten by an ogre, who then vomited him up. In another myth, Kaang was killed by thorns and had his bones picked clean by ANTS. Kaang then reassembled his skeleton and rose again. The San believe that Kaang created the moon from an old shoe (< Encyclopedia of African History and Culture, Willie F. Page (revised edition by R. Hunt Davis), p. 200: praying mantis elearning.zaou.ac.zm)

 

atasözleri / proverbs

Bambaraca/Bambara (Mali) Náwùlú yéli kójugu bé fúru dè kófɔ («Voir souvent une mante religieuse est signe de mariage») [náwùlú = mante]

 

çakma peygamberdeveleri / false mantises

Mantis fly and shrimp

 

mantodeonymy
İngilizce Peygamberdevesi Adları ~ English Mantis Names

Acanthops dead leaf mantises, boxer mantises
Acanthops falcata South American dead leaf mantis, boxer mantis
Acanthops falcataria South American dead leaf mantis
Acanthops parafalcata South American dead leaf mantis
Acromantis boxer mantises, flower mantises
Acromantis australis island mantis
Acromantis elegans elegant acromantis
Acromantis formosana Taiwan flower mantis
Acromantis gestri Thai boxer mantis, Thailand boxer praying mantis, Sumatran acromantis
Acromantis hesione Burmese mantis
Acromantis indica Burmese mantis
Acromantis insularis Luzon mantis
Acromantis japonica Japanese boxer mantis
Acromantis luzonica Luzon mantis
Acromantis montana mountain acromantis
Acromantis moultoni Borneo acromantis
Acromantis palauana Palau acromantis
Acromantis philippina Philippines acromantis
Acromantis siporana Mentawai mantis
Aethalochroa stick mantises
Aethalochroa affinis Pakistani stick mantis
Aethalochroa ashmoliana Iranian stick mantis
Aethalochroa insignis Indian stick mantis
Aethalochroa spinipes stick mantis
Alalomantis muta Cameroon mantis
Ameles spallanzania European dwarf mantis
Archimantis stick mantises
Archimantis latistyla large brown mantis, Australian stick mantis, Australian mantis, stick mantis
Archimantis monstrosa monster mantis
Asiadodis shield mantises, hood mantises, hooded mantises, leaf mantises, leafy mantises
Asiadodis squilla Asian shield mantis
Asiadodis yunnanensis Chinese shield mantis
Blepharopsis mendica devil's flower mantis, Egyptian flower mantis, Arab mantis, thistle mantis
Brunneria stick mantises
Brunneria borealis Brunner's mantis, Brunner's stick mantis, American stick mantis
Brunneria brasiliensis Brazilian stick mantis
Brunneria subaptera small-winged stick mantis
Chloroharpax modesta Nigerian flower mantis
Choeradodis shield mantises, hood mantises, hooded mantises, leaf mantises, leafy mantises
Choeradodis columbica Columbian shield mantis
Choeradodis rhombicollis Peruvian shield mantis
Choeradodis rhomboidea tropical shield mantis, hood mantis, hooded mantis, leaf mantis, leafy mantis
Choeradodis stalii tropical shield mantis, hooded mantis, leaf mantis
Choeradodis strumaria leaf mantis
Cilnia humeralis wide-armed mantis
Creobroter gemmatus jeweled flower mantis, Indian flower mantis
Creobroter pictipennis Indian flower mantis
Deroplatys dead leaf mantises
Deroplatys desiccata giant dead leaf mantis, Malaysian dead leaf mantis
Deroplatys lobata Malaysian dead leaf mantis, dead leaf mantis
Deroplatys philippinica Philippines dead leaf mantis
Empusa pennata conehead mantis
Eremiaphila arabica Arabian mantis
Eremiaphila anubis Anubis mantis
Eremiaphila brunneri common desert mantis
Eremiaphila luxor Luxor mantis
Eremiaphila pierrei Pierre's mantis
Eremiaphila zetterstedti desert pebble mantis
Euchomenella heteroptera twig mantis, Malaysia long neck mantis
Euchomenella long neck mantises, twig mantises
Euchomenella macrops long neck mantis
Gonatista grisea grizzled mantis, grizzled mantid, lichen mimic
Gongylus gongylodes wandering violin mantis, ornate mantis, Indian rose mantis
Gyromantis bark mantises
Gyromantis kraussii spiny bark mantis
Gyromantis occidentalis eastern bark mantis
Hierodula grandis giant Asian mantis, giant Indian mantis
Hierodula membranacea giant Asian mantis, Sri Lanka mantis, green mantis
Hierodula patellifera giant Asian mantis, Asian mantis, Indochina mantis
Hierodula salomonis jade mantis
Hierodula viridis giant Asian mantis, bush mantis
Holaptilon pusillulum jumping mantis
Hoplocorypha African stick mantises
Hymenopus orchid mantises
Hymenopus coronatus Malaysian orchid mantis, Malaysian orchid praying mantis, pink orchid mantis, orchid mantis
Idolomantis diabolica giant devil's flower mantis, devil's flower mantis
Idolomorpha dentifrons alien head mantis
Iris oratoria Mediterranean mantis, iris mantis
Litaneutria agile ground mantis
Litaneutria minor minor ground mantis
Litaneutria skinneri Skinner's ground mantis
Mantis octospilota eight-spotted mantis, blackbarrel mantis
Mantis religiosa European mantis, praying mantis
Mantoida maya little Yucatán mantis, little Yucatan mantid
Miomantis abyssinica Egyptian mantis, Egyptian praying mantis, Ethiopian mantis
Miomantis caffra South African mantis, springbok mantis
Miomantis paykullii Egyptian mantis
Myrmecomantis atra ant mantis
Odontomantis planiceps Asian ant mantis, grass mantis
Oligonicella mexicana slim Mexican mantis
Oligonicella scudderi Scudder’s mantis
Orthodera ministralis garden mantis, Australian green mantis
Orthodera novaezealandiae New Zealand mantis, New Zealand praying mantis
Otomantis boxer mantises
Oxyopsis gracilis South American green mantis
Oxyopsis peruviana Peruvian mantis
Oxyothespis grass mantises
Oxyothespis dumonti North African grass mantis
Oxypilus distinctus Gambian boxer mantis
Parasphendale affinis budwing mantis
Parasphendale agrionina budwing mantis
Paratoxodera borneana Borneo stick mantis
Paratoxodera cornicollis giant Malaysian stick mantis
Parhymenopus davisoni Davidson's mantis
Phyllocrania paradoxa ghost mantis
Phyllovates chlorophaea Texas unicorn mantis, Mexican unicorn mantis
Pnigomantis medioconstricta Indonesia double shield mantis, double shield mantis
Polyspilota aeruginosa Madagascan marbled mantis
Polyspilota griffinii Griffin mantis
Popa spurca African twig mantis
Pseudempusa pinnapavonis peacock mantis
Pseudocreobotra ocellata ocellated spiny flower mantis, spiny flower mantis
Pseudocreobotra wahlbergii Walhbergi's spiny flower mantis, spiny flower mantis, African flower mantis
Pseudoharpax virescens Gambian spotted-eye flower mantis
Pseudomantis albofimbriata false garden mantis
Pseudovates arizonae Arizona unicorn mantis
Pseudovates peruviana Peruvian stick mantis
Rhombodera basalis giant Malaysian shield mantis
Rhombodera extensicollis giant shield mantis
Rhombodera megaera giant shield mantis
Rivetina baetica ground mantis
Sphodromantis aethiopica Ethiopian mantis
Sphodromantis aurea Congo green mantis
Sphodromantis balachowskyi African mantis, African praying mantis
Sphodromantis centralis African mantis, Central African mantis
Sphodromantis congica Congo mantis
Sphodromantis gastrica common green mantis, African mantis
Sphodromantis lineola African mantis, African praying mantis, African lined mantis
Sphodromantis royi Roy's mantis
Sphodromantis rubrostigma Kenya mantis
Sphodromantis tenuidentata Tanzanian mantis
Sphodromantis viridis giant African mantis, African mantis, bush mantis
Sphodropoda tristis burying mantis
Stagmatoptera hyaloptera Argentine white-crested mantis
Stagmomantis amazonica Amazon mantis
Stagmomantis californica California mantis
Stagmomantis carolina Carolina mantis
Stagmomantis floridensis larger Florida mantis
Stagmomantis gracilipes Arizona tan mantis
Stagmomantis limbata bordered mantis, Arizona mantis
Stagmomantis montana mountain mantis
Tamolanica tamolana New Guinea shield mantis
Tarachodes afzelli Tanzanian ground mantis
Tarachodes bicornis two-horned mantis
Taumantis sigiana lime mantis
Tenodera aridifolia Japanese giant mantis
Tenodera aridifolia angustipennis narrow-winged mantis
Tenodera australasiae purple-winged mantis
Tenodera sinensis, Tenodera aridifolia sinensis Chinese mantis, Chinese mantid
Theopompa Asian bark mantises
Theopropus elegans banded flower mantis, Asian boxer mantis
Thesprotia American grass mantises
Thesprotia brasiliensis Brazilian grass mantis
Thesprotia caribea Caribbean grass mantis
Thesprotia graminis American grass mantis, grass-like mantis, grass-like mantid
Thesprotia insolita Costa Rican grass mantis
Thesprotia macilenta Bolivian grass mantis
Yersiniops solitaria horned ground mantis
Yersiniops sophronica Yersin's ground mantis

FOTO-BİLGİ

Kazım Çapacı'dan Mantodea fotoğrafları ~ The Mantodea photographs by Kazım Çapacı