www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkiye Kızböceklerinin Yabancı Dillerdeki Adları
The Common Names for the Odonates of Turkey
 
by
Ümüt Çınar

Ekim 2013 October

Böceklerin (Insecta [geniş anlamda önceki] = altı bacaklılar Hexapoda) ana sınıflandırması ve kızböceklerinin konumu:

1. Entognatha — içten çeneliler
1.1.
Ellipura
1.1.1. Collembola
— sıçrar kuyruklular
1.1.2. Protura
— duyarga bacaklılar
1.2. Diplura — çatal kuyruklular

2. Ectognatha — dıştan çeneliler / Insecta — böcekler
[dar anlamda şimdiki]
2.1. Monocondylia / Triplura / {↑↓} Apterygota — kanatsız böcekler
2.1.1. Archaeognatha (Microcoryphia) — kambur gümüşçünler
2.1.2. Zygentoma (Thysanura) — gümüşçünler
2.2. Dicondylia / Pterygota — kanatlı böcekler
2.2.1. Paleoptera — ilkel kanatlı böcekler
2.2.1.1. Ephemeropteragünlükböcekler
2.2.1.2. Odonata — kızböcekleri
2.2.2. Neoptera — gelişmiş kanatlı böcekler
2.2.2.1. Exopterygota
2.2.2.1.1. Idioprothoraca
2.2.2.1.1.1. Embioptera ağörenler
2.2.2.1.1.2. Notoptera
2.2.2.1.1.2.1. Grylloblattodea — buzböcekleri
2.2.2.1.1.2.2. Mantophasmatodea — cadıdeveleri
2.2.2.1.2. Rhipineoptera
2.2.2.1.2.1. Plecoptera taşsinekleri
2.2.2.1.2.2. Orthoptera (Saltatoria) — çekirgeler
2.2.2.1.2.3. Phasmatodea (Spectra) — cadıçekirgeleri
2.2.2.1.2.4. Dermaptera (Dermatoptera) kulağakaçanlar
2.2.2.1.2.5. Dictyoptera {↑Pandictyoptera, Holopandictyoptera}
2.2.2.1.2.5.1. Mantodeapeygamberdeveleri
2.2.2.1.2.5.2. Oothecophora
2.2.2.1.2.5.2.1. Blattaria — hamamböcekleri
2.2.2.1.2.5.2.2. Isoptera — termitler
2.2.2.1.3. Eumetabola
2.2.2.1.3.1. Parametabola (Paraneoptera)
2.2.2.1.3.1.1. Zoraptera toprakbitleri
2.2.2.1.3.1.2. Acercaria
2.2.2.1.3.1.2.1. Panpsocoptera
2.2.2.1.3.1.2.1.1. Psocoptera (Copeognatha) — odunbitleri
2.2.2.1.3.1.2.1.2. Phthiraptera (Parasita) — bitler
2.2.2.1.3.1.2.2. Condylognatha (Hemiptera
s.lt)
2.2.2.1.3.1.2.2.1. Thysanoptera tripsler
2.2.2.1.3.1.2.2.2. Arthroidignatha (Hemiptera
s.st) — yarımkanatlılar
2.2.2.1.3.1.2.2.2.1. "Homoptera" — eşkanatlılar
2.2.2.1.3.1.2.2.2.1.1. Plantisuga (Sternorrhyncha) — yaprakbitleri
2.2.2.1.3.1.2.2.2.1.2. Auchenorrhyncha (+Euhomoptera) — ağustosböcekleri
2.2.2.1.3.1.2.2.2.2. Heteroptera — tahtakuruları
2.2.2.2. Endopterygota (Holometabola, Metabola, Oligoneoptera)
2.2.2.2.1. Elytrophora (Pancoleoptera, Coleopteria)
2.2.2.2.1.1. Strepsiptera — yelpazekanatlılar
2.2.2.2.1.2. Coleoptera — kınkanatlılar (: karafatmalar, uğurböcekleri, bokböcekleri, mayısböcekleri, ateşböcekleri...)
2.2.2.2.2. Neuropteroidea
2.2.2.2.2.1. Birostrata (Planipennia, Neuroptera) — karıncaaslanları
2.2.2.2.2.2. Rhaphidioptera — devesinekleri
2.2.2.2.2.3. Meganeuroptera (Megaloptera) — sazakböcekleri
2.2.2.2.3. Panzygothoraca
2.2.2.2.3.1. Hymenoptera — zarkanatlılar (arılar + karıncalar)
2.2.2.2.3.2. Enteracantha
2.2.2.2.3.2.1. Mecaptera (Mecoptera) — akrepsinekleri
2.2.2.2.3.2.2. Aphaniptera (Siphonaptera) — pireler
2.2.2.2.3.3. Diptera — sinekler
2.2.2.2.3.4. Amphiesmenoptera
2.2.2.2.3.4.1. Trichoptera güvecikler
2.2.2.2.3.4.2. Lepidoptera — pulkanatlılar (kelebekler + güveler)

NOT: Böceklerin daha düzgün akademik sınıflandırması için böcek delisi Kluge'nin Nomina circumscribentia insectorum çalışmasına bakabilirsiniz


Odonata
kızböcekleri
odonates (dragonflies and damselflies)

Kızböceği sınıflandırması (Türkiye'de bulunan familyalar ve cinsleri yeşil renkte belirtilmiştir)

1. subordo Zygoptera
1.1. superfamilia Hemiphlebioidea
1.1.1. familia Hemiphlebiidae
1.2. superfamilia Coenagrionoidea
1.2.1. familia Coenagrionidae genera Agriocnemis · Cercion · Ceriagrion · Coenagrion · Enallagma · Erythromma · Ischnura · Pseudagrion · Pyrrhosoma
1.2.2. familia Isostictidae
1.2.3. familia Platycnemididae genus Platycnemis
1.2.4. familia Platystictidae
1.2.5. familia Protoneuridae
1.2.6. familia Pseudostigmatidae
1.3. superfamilia Lestoidea
1.3.1. familia Lestidae genera Chalcolestes · Lestes · Sympecma
1.3.2. familia Lestoideidae
1.3.3. familia Megapodagrionidae
1.3.4. familia Perilestidae
1.3.5. familia Pseudolestidae
1.3.6. familia Synlestidae
1.4. superfamilia Calopterygoidea
1.4.1. familia Amphipterygidae
1.4.2. familia Calopterygidae genus Calopteryx
1.4.3. familia Chlorocyphidae
1.4.4. familia Dicteriadidae
1.4.5. familia Euphaeidae genus Epallage
1.4.6. familia Polythoridae
2. unranked Epiprocta
2.1. subordo Anisozygoptera, Epiophlebioptera
2.1.1. superfamilia Epiophlebioidea
2.1.1.1. familia Epiophlebiidae
2.2. subordo Anisoptera

2.2.1. superfamilia Aeshnoidea
2.2.1.1. familia Aeshnidae genera Aeshna · Anaciaeschna · Anax · Brachytron · Caliaeschna · Hemianax
2.2.1.1. familia Gomphidae genera Anormogomphus · Gomphus · Lindenia · Onychogomphus · Ophiogomphus · Paragomphus · Stylurus
2.2.1.1. familia Neopetaliidae
2.2.1.1. familia Petaluridae
2.2.2. superfamilia Cordulegastroidea
2.2.2.1. familia Cordulegastridae genus (genera) Cordulegaster · Sonjagaster
1.3. superfamilia Libelluloidea
1.3.1. familia Corduliidae genera Cordulia · Somatochlora
1.3.2. familia Libellulidae
genera Brachythemis · Crocothemis · Diplacodes · Leucorrhinia · Libellula · Orthetrum · Pantala · Selysiothemis · Sympetrum · Trithemis · Zygonyx

Bütün dünyada 6.650 kızböceği türü tanımlanmıştır ve bunların 608 kadarı fosildir (< Zhang 2013). Türkiye'de tür ve türaltı kategorilerindeki takson sayısı -bulabildiklerime göre- 140 olup 56 Zygoptera ile 84 Anisoptera türü (ve alttürü ya da varyetesi) bulunmaktadır.

 

 

Nomen Vernaculum for Odonata of Turkey

Kızböceği adlandırması ~ Odonatonymy

Türk yazı dilinde kızböceği ~ kız böceği («girl-insect») adı hem Zygoptera hem Anisoptera bütün Odonata türleri için ortak ad olarak kullanıldığı gibi, kimileri yalnızca Zygoptera türleri için kızböceği, Anisoptera türleri için ise yusufçuk terimini tercih eder. Türk yazı dilinde yusufçuk ~ yusufcuk («Josephlet, Little Joseph (son of Jacob)») adı bütün Odonata türleri için kullanıldığı gibi, kimileri bu kullanımı yalnızca Anisoptera türleriyle sınırlar. Yalnızca yazı dilinde rastlanan kızböceği adlandırması Fransızca demoiselle sözünden çevrinti (calque, loan translation) yoluyla Türk yazı diline aktarılmıştır. Türkçe yusufçuk («küçük Yusuf») adlandırması ise bir halk etimolojisi (folk etymology) örneğidir ve Arapça ye‘sūb يَعْسُوب sözünün halk ağzında Yūsuf يوسف olarak algılanması sonucu oluşmuştur {bu etimolojik bilgi ilk kez burada tarafımdan ifade edilmektedir}. Kızböceği anlamındaki yusufçuk ile eşsesli olan ve Türk halk dilinde güvercingillerden kumru (Streptopelia decaocto) için kullanılan yusufçuk adı da onun gibi bir halk etimolojisi örneğidir ve kuşun gu-guuuk-guk biçimindeki ötüşünün halkça yu-suuuf-çuk olarak algılanması sonucudur. Türk halk dilinde kız-böceği adlandırması kullanılmaz; yusufçuk adının da kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir. Buna karşın halk arasında daha çok helikopter («helicopter»), helikopter böceği («helicopter insect»), teyyare böceği («airplane insect»), şeytan teyyaresi («satan's airplane») gibi adlar kullanılır. Azeri halk dilinde vertolyot («helikopter / helicopter») adı da bu adlandırmayla benzerdir. Türk halk dilinde Odonata türleri için kullanılan ikinci en yaygın adlandırma iğnelik (Isparta, Adana) / innelik (Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana) ya da iğnedenlik (Kayseri) («pincushion») kelimesidir. Yazı dilinde nadiren görülen iğnecik adlandırması da muhtemelen halk dilinden aktarmadır ve bu iğne'li adlandırmaların benzerleri diğer Türk dillerinde de bulunmaktadır: Nogayca iynelik (ийнелик), Kazakça iynelik (инелік), Karakalpakça iynelik (ийнелик), Kırgızca iynelik (ийнелик), Tuvaca inelik (инелик), ineelik (инээлик), Azerice iynəcə (ијнәҹә). Tatarca ene karağı (энә карагы) ile Başkurtça eneğarak (энәғараҡ) adlandırması harfiyen «iğne hırsızı / needle thief» anlamına gelir. Çuvaşça yĕp vărri (йĕп вăрри) adı harfiyen «iğne tohumu / needle seed» demektir. Çuvaşçada «yılan atı / snake horse» anlamında śĕlen laşi (çĕлен лаши) ile śarlan lĕppi (çарлан лĕппи) adları da kullanılır. Rusça стрекоза («örgü iğnesi / darning-needle») ve Lancashire İngiliz halk dilinde devil's darning needle («şeytanın örgü iğnesi») adları da bu iğne'li adlandırmayla ilgilidir. Diğer Türk dillerinde Odonata türleri için kullanılan adlar: Türkmence teneçir Gagauzca popaz beygiri Kumukça tapança (тапанча), yılanğa suv beregen can (йылангъа сув береген жан) Uygurca يىڭناغۇچ жиңнағуч قۇلاي Özbekçe ninaçi (ниначи), süzänäk (сўзанак) [Semerkand-Buhara şivesinde] Karaçay-Balkarca kashalta (къасхалта) Yakutça toğonoççu (тоҕоноччу), temeld‘igen (тэмэлдьигэн)

Diğer Altay dillerinde Odonata türleri için kullanılan adlar: Halha Moğolcası temelzgene (тэмээлзгэнэ) [ayrıca: Tipulidae sinekleri dahil], Buryat Moğolcası arbaljan (арбалжан), Kalmukça teməlcrhn (темәлҗрһн), Evenkice gidalū (гидалӯ), Ulçça guŋguni (ayrıca: çekirge)

Diğer dillerde Odonata ({Anisoptera} & {Zygoptera}) türleri için kullanılan adlar: İngilizce dragonfly {A} damselfly {Z} İngilizce (halk dili) dragon-fly («ejder sineği» 1626 yılından beri), darner, darning needle, devil's darning needle (Lancashire), dining needle, ear sewer, ear cutter, horse-stinger, mosquito fly, mosquito hawk, needle, skeeter hawk, snake doctor («yılan doktoru») (Amerika), snake feeder, spindle Frizce libel Kuzey Frizcesi skirskoot Doğu Frizcesi Hoangst («at /horse») Felemenkçe libel {A} juffer {Z} Limburgca sjiere, hieëre, sjniedere, libèlle, jónkerjanne, jónkerjan {A} waterjóffer {Z} Afrikanca naaldekoker {A} waterjuffer {Z} Aşağı Saksonca (Nedersaksies) glaozemaker (Putten), gläzenmäker (Attem), glazenmaker (Tweants), glaajnmaker (Riesn), glaozewasser (Putten, Armelo), glaoze(n)wasser (Drèents), glaezenwasser (Drèents), glazenwasser (Drèents), droakenvlaig (Grunnegs), blaorenbieter (Drèents), wrattenbieter (Drèents), libelle (Tweants, Veluws), libel (Vaossen, Hoevelaken) Aşağı Almanca (Plattdüütsch) Goldpeer, Arsstipper, Berbuck, Berhan, Bersuper, Bertapper, Bessenbinder, Blauer Dragoner, Blauet Perdje, Blaue Waterjumfer, Blaufarver, Bleienbiter, Blinde Flege, Blinde Ule, Blotsuger, Bolsch, Botterflögel, Botterflünk, Bottervogel, Bremer, Bremer Vogel, Bremse, Brettsnider, Brummer, Brummstert, Bruse, Brutperd, Bullenbiter, Bunter Schoster, Burrevogel, Busse, Dabbel, Damensnider, Dubbeldecker, Dumensnider, Engelsperdje, Flegendet Perd, Flegensnapper, Fleger, Flertje, Flirrk, Flortsche, Flüdderken, Flüdderperd, Fludderule, Flüggeres, Flüggling, Gestperd, Gewiddervogel, Glasemaker, Gläserner Hingst, Gläsker, Glassnider, Gleuworm, Gnitte, Goddesperd, Gökeler, Goldperd, Goldsmett, Gosperd, Grasjumfer, Grille, Gröner Snider, Grote Flege, Grote Mügge, Groter Schoster, Groter Snider, Hans-Peters-Perd, Hauperd, Hauperdje, Hemken, Herrensperd, Herrtjeperdje, Herr-up’t-Perdje, Himmelsperd, Himmelszicke, Hingstperd, Hissekenkiker, Hißperd, Hißperdje, Hoppenperd, Hüppstapel, Immenfreter, Immensnider, Isabelle, Jimsbuck, Jimsflege, Johannisperd, Jumfer, Jumfernlischen, Jumfernstert, Jungfro, Kankel, Kattenstert, Kikejumfer, Klarmaker, Klas-Hingst, Kobirser, Kodod, Kofittjen, Koherder, Kornsnider, Kostert, Kostertje, Koswanz, Krummstert, Kutschperd, Kutscherperd, Langben, Langbenige Mügge, Langbente Flege, Langbente Mügge, Langlif, Libelle, Lüttje Ule, Lüttjer Wartenbiter, Lüttje Waterwage, Maivogel, Morflege, Mügge, Nachtfalder, Nachtule, Nackte Jumfer, Neiersche, Ogensteker, Orsnider, Ossenbrummer, Perdflege, Perdgos, Perdje, Perdjumfer, Perdmänneken, Perdrider, Perdsteker, Perdstert, Perdstertje, Perdwepse, Peter-Vogel, Peter-Hingst, Peter-Perd, Pickschoster, Pingstperd, Postperd, Reinemaker, Retsnider, Rickerperdje, Ridderperd, Ridder-to-Perd, Rider, Riderperd, Ror-Ror, Rüterperd, Rütersporn, Rüter-to-Perd, Rüter-up’t-Perd, Sadelperd, Schandarm, Schaper, Scharrbulle, Schelpflege, Schere, Scherensliper, Schillebold, Schoster, Schosterbuck, Schoster-Dickkopp, Schoster-Picklappen, Schurrscharr, Schurrschott, Schurrschurr, Sejumfer, Snake, Snider, Sniderjunge, Sniderken, Sniderknecht, Snidersche, Snider-Wippwupp, Sommervogel, Sonnenperd, Spanische Jumfer, Spanner, Spelmann, Spinnjumfer, Springhan, Stasche, Stekeding, Stekedings, Stoppnadel, Sturbulle, Sülvernet Perdje, Sumpflege, Surre, Swinesnider, Tonsnider, Ule Uleken, Wartelbiter, Wartenbiter, Waterbottervogel, Waterflege, Waterflittjen, Waterflögel, Watervogel, Watergrille, Waterjumfer, Waterjungfro, Waterlibelle, Waterlöper, Watermügge, Waterperd, Waterrider, Waterschoster, Watersegeler, Watersnider, Watersummer, Waterule, Waterwage, Wegwiser, Wilder Hingst, Wildet Perd ,Windsnider, Wippstert, Wittworm, Zeppelinflege Almanca (Hochdeutsch) Libelle {O&A} Wasserjungfer {Z} Bavyeraca Augnstécher, Libelln Lüksemburgca Libelle Alemanca (Alemannisch) Wasserjumpfere (Appizell), Ougeschüüsser (Toggeborg), "Ohrenschiesser" (Vorarlberg), Dèifelsnaagel, Waserjùmbfere (Obfige) Danca guldsmede {A} vandnymfer {Z} Norveççe (bokmål) øyenstikker («eye-poker») {A} vannymfer {Z} Norveççe (nynorsk) augestikkar, augnestingar {A} vassnymfer {Z} İsveççe trollslända {A} flickslända och jungfruslända {Z} İzlandaca drekafluga (sg) drekaflugur (pl), slenjur {A} meyjarflugur, glermeyjar, dömlur {Z} Förce gullsmiður Litvanca žirgis Litvanca (žemaitėška) šarontios Letonca spāre Latgalca spuorņs Rusça стрекоза § Rusçada bu genel ad dışında daraltımlı adlar da kullanılır: Libellulidae türleri için dar anlamda стрекоза («örgü iğnesi / darning-needle»), Coenagrionidae türleri için стрелка («ok / arrow»), Aeshnidae türleri için коромысло («boyunduruk / shoulder-yoke»), Lestidae türleri için лютка (< лютый «sert, öfkeli / fierce»), Calopterygidae türleri için красотка («güzel kadın / beautiful women»), Gomphidae türleri için дедка («yaşlı adam / old man»), Corduliidae türleri için бабка («kocakarı / old wife») Beyaz Rusça страказа Ukraynaca бабка Lehçe ważka Çekçe vážka Slovakça vážky Aşağı Sorapça (Dolnoserbski) libela, kónik, bogowy kónik Yukarı Sorapça (Hornjoserbsce) libela, konik, swjateje marcyny konik, swjateje mariny konik, bohowy konik Bulgarca водно конче («su atçığı / water little horse») Makedonca вилинско коњче Slovence kačji pastir Hırvatça vilinski konjic («cadı iğnesi / witch-needle») Sırpça вилински коњиц İrlandaca snáthaid mhór {A} béchuil {Z} İskoç Galcesi tarbh nathrach («bull-snake»), tarban-nathrach («bull-snake»), tarbh nathair neimh («venomous bull-serpent»), damhan nathrach («spider-snake»), ceann nathrach («head of snake»), cuileag lasrach («blazing fly») {A} cruinneag («damsel») {Z} Galler Galcesi gwas y neidr («şeytanın uşağı / adder's servant», gwachell neidr, gwaell neidr Kernevekçe nader-margh Bretonca nadoz-aer, nadoez-aer («aiguille de l'air»), marc'h-aer Fransızca libellule {A} demoiselle {Z} Gallo chaevau-de-caloevr Valonca monsieus {A} damjheles {Z} Wallon de Forrières dimwèsèle Liège Valoncası mårtê-diâle («marteau du diable») Ath Fransızcası (patois athois) libellûle, dèmwasèle Pikartça dmòzhéle [dêmoizèl, dëmoizèl, demouhazèle, d'moéselle, dmouéselle] édmòzhéle [édmouéselle, édmoéselle, él'mouéselle] énmòzhéle [énmoéselle] nmòzhéle [n'moéselle, nmouéselle], mamzéle [mamezèle], gobeudeul [gobeu d'eule], gobeudeu [gobeu d'eu], goddue [gode d'u], crinoline [krinoline] Burbonca chevau-du-diable Savoyard Arpitancası demouéla Oksitanca domaisèla [< del latin vulgar dominicella, diminutiu de domina] Provensalca damisèla, libellula Katalanca espiadimonis, cavallets (del diable/dimoni), cavallets de sèquia, cavalls (de serp), cavallets de Santmartí, estiracabells, rodadits, senyores, senyoretes, damisel·les i dimosel·les, parots, parotets, pixavins, mor-te-i-fuigs, relicari, gaiter, guitarrons, guitarretes, escopetes, libèl·lula, tallanassos, teixidor, barratgina İspanyolca libélula {A} caballito del diablo {Z}, aguacil (Arjanntin, Uruguay), pipilacha (Nikaragua) Endülüsçe abión, eliqóhtero, guardarberqâ, qabayito er diablo, torerito, torero Aragonca caballo del diablo Asturca llibélule {A} caballin del diañu (sg), caballinos del diañu (pl), burrines del diañu {Z}, sacagüeyos, cortañatices, bailadera Leonca sacagüeyos, sacagüoyos Cántabru sacaojos, caballucu ‘l diablu Estremeñu sacaojus, saltaojus, aclaraol, cavallitu volaol Mirandaca libelula Galiççe libélula, libeliña, cabalo do demo Portekizce (Portekiz) libélula, libelinha, tira-olhos («göz çalan / eye-snatcher»), lavadeira, cavalinho-das-bruxas, pita Portekizce (Brezilya) lavadeira, papa-fumo, helicóptero, cavalinho-de-judeu, cavalinho-do-diabo, corta-água, donzelinha, jacina, jacinta, lava-cu, odonata, macaquinho-de-bambá, pito, ziguezague ou cabra-cega İtalyanca libellula {A} damigelle, signorine {Z} Soudanèlu pištùn Bergamasco scanaócc Venedikçe siton, pavajon Romanyolca sgnurèna Modenese Orientale frê Ligürce massapræve Sicilyaca scippaocchi, varda acqua Korsikaca filangrocca Sardinya Korsikacası (Gaddhuresu) cabaddu di frati, zinzuloni di riu Sardinyaca (Logudoresu) carabineri d’abba, segapóddighes, isperaranza, caddu de demóniu, caddu de Deu, caddu de abba, caddu de santu Giuanne, soldadu, padre, pùbulu, soldadu ‘etzu, sorda(t)u ‘etzu, sordau, molinarzu, tintulone, tzìntzula de abba, tzìntzula de riu Sardinyaca (Nugoresu) cabaddu de su diàulu, caddu de dimóniu, cabaddu de brusore, caddu de brusore, cabaddu de pilicche, caddu de pilicche, caddu de abba, caddittu de santu Zuanne, conchemazu (conca de mazu), mama de sole, sinnora de sos risos, sinnora pasa, maria sartàine, ispadaluchente Sardinyaca (Campidanesu) sennoredda, para de s’àcua, para de s’arriu, pariarriu, parapunta, parixeddu, preixeddu, preideddu de arriu, cuaddu ‘éndiu, cuaddu éngiu, coipira, coa de vida, segadidus Sardinyaca (Sassaresu) ciarabéddura, aribàttura Furlanca svuarbecjavai, svuarbevoi, predi Romanşça libella Romence libelulă (sg) libelule (pl) odonat (nadiren); halk dilinde: cal-de-apă, calul-dracului, calul-popii; yöresel kullanımda: călugăriță, cobiliță cal-turtit, scăluș-de-apă Arnavutça pilivesë, pilivesa, peliveza Yunanca λιβελλούλη Ermenice ճպուռ č̣puṙ Osetçe туасæн Afganca (Peştuca) بمبیرک Farsça آسیابک {A} سنجاقک sancâḳek («sancakçık / flaget») {Z} تصنيف هجائی tasnif-i hecâ'i Mazenderanca للم‌باز Kürtçe serteşî, serteşîk, lûrteşî, dûvteşî, qûnteşî, teşiyok, zencere Çitralce (Khovarca) dol'uk Sanskrit प्राचिका prācikā Hintçe व्याध पतंग vyādha pataṅga Bengalce ফড়িং phaṛiṁ Nepalce गाइने कीरा gā'inē kīrā Tamilce தட்டாரப்பூச்சி taṭṭārappūcci, தட்டான் taṭṭāṉ Teluguca తూనీగ tūnīga Malayalamca തുമ്പി tumpi Macarca szitakötő Laponca skáhčas, skážas Fince sudenkorento Estonca kiil Vepsçe kaskhaine Ova Maricesi имывор Meryaca бака Erza Mordvacası салмукссалы, салмуксоньзалы (< салмукс «iğne / needle») Mokşa Mordvacası салмоксонь салай (< салмокс «iğne / needle») Udmurtça вукарнан, йырсивандӥсь, дараптан (dial.) Perm Komicesi jурсiгусjавiсj, jурсiгусjалысj Komice юрсигусь, юрсигуська, юрсигусь куль, юрсигусялысь, юрсигуысь, юрсигувись, юрсигуись, юрсикуль, юранöш акö, аньöмакö, анемакö, ва салдат, дiриндi, зак, зак казак, исак, исак казак, зарниборд, истiриндi, кöртбурган, кöртгурган, ном варыш, паськид борда гаг, пель вундан гаг, пернагуська, стрелеч, трелеч Tundra Neneççesi хăрё’ мяӈг (< хăрё «turna») Sölkupça kęzįľtįrä (Kuzey Sölkupçası, Taz), kezįľtįŕà (Фарково), k’azįl’tįre [q’azįl’tįre] (Турухан), kōzelto·ra (Бакланиха), kβazįltare· (Старо-Сондрово), kβeźelto·ŕe (Напас) (kβeźel «demir / iron» + to·ŕe «ok / arrow»), kβezldi·ŕekka (Иванкино), kβeľDe·ŕika (Чижапка), qβəzįltare (Merkezî ve Güney Selkupçası, Ob: Сюсюкум), kβendŕeka [qβendŕeka] (Merkezî ve Güney Selkupçası, Ob: Чумыль-куп, Ласкино), kβįndŕeka (Тюхтерево) Korece 잠자리 jamjali Japonca トンボ(蜻蛉、とんぼ) tonbo Çince 蜻蛉 qīnglíng Yue Çincesi 蜻蜓 qīngtíng, 塘尾 táng wěi [mei] Güney Mincesi chhân-eⁿ Hakkaca yòng-mî (揚尾), fhhiang thîn (蜻蜓) Vietnamca chuồn chuồn Tayca แมลงปอ mælngpx Hmongca kab qaus les Hmerce កន្ទុំរុយ kontom ruy Batı Çerkesçesi щыдыркӀэжъ, пкӀау Abhazca аӡахыбаа(ҩ), амаҭхса, аҧрас, аӡҭас Avarca дерго, мергалрич (dial.) Lakça барзукка, цIицIес Lezgice цIицI, къацу цIицI Tabasaranca битӀраш, ялгинаг Çeçence йилбаздин, йилбазговр, шайтӀанкема İnguşça горидоадерг, йилбазговр Lazca ǩarǩalamťaxu (Fındıklı), oriǯamťaxu (Ardeşen), ororemťaxu (Pazar), toligamağaşe (Fırtına Deresi) Gürcüce ნემსიყლაპია nemsiqlapia (< ნემსი nemsi «needle» + ყლაპია qlapia «swallower»), ჭრიჭინა çriçina Baskça sorgin-orratz («cadı iğnesi / witch-needle») {Z} burruntzi, mariorratz Muyangca (m)anjawanjawa Somalice baalkaa-biyood Arapça يَعْسُوب ye‘sūb, أبو مِغْزَل ebū miğzel (< miğzel مِغْزَل «spindle») Maltaca mazzarell («knitting needle») ħelikopter («helikopter / helicopter»), debba tax-xitan İbranice שַׁפִּירִית şafirit {A} שפרירית şafririt {Z} Yidiş ליבעלעס Malayca pepatung, tuyut (Kelantan), pelatung (Kedah), sibur-sibur (Perak) Sundaca papatong Endonezce capung, sibar-sibar Bancarca sisiur, kasasiur Cavaca kinjeng, semprang, coblang Tagalogca tutubi, alitonton Sebuca (Cebuano) alindanaw Varayca tambuburay, talimbuburay Hiligaynonca tumbak-tumbak Aklanca tambibidli İlokanca tuwato Çamoroca dulalas Tongaca kisikisi, kisikisivai Maorice kakapowai, tiiemiemi, uruururoroa Hawaiice pinao Madagaskarca angidina Kokotaca kupo Tivice pipirriwini Pitjantjatjara / Yankunytjatjara kaluwatawara Bambaraca (Mali) mamarikunba Mamaraca (Mali) gbenifɔn Volofça (Senegal) xund-xund Sevahilice kerengende Çiçevaca (Malavi) tombolombo Şonaca mukonikoni Tsvanaca ntsiterakone, mokodunyane Kuzey Sotocası seboba sa mohlaka, legare Güney Sotocası mofehlo Zuluca ujekamanzi, uzekamanzi Ndebelece inzekamanzi Vendaca (Güney Afrika, Zimbabve) dunzi, dunzwu, murutshwe Lingalaca (Kongo DC) lipúngupúngu Lunguca (Kitabwa, Tanzanya) muengezi (sg) baengezi (pl) İnyupikçe (Alaska) niulġiq Değinakça siq'angine («protect me») Tanakrosça tthedlch'ǒg Vuntut Guçincesi tlʼyah trʼan Nadleh Whut'en Dakelcesi nuduk'ui Vetsuvetence nik'atin Katoca naach'ilkaachow («big one that carries something around in a container») Navahoca tániilʼáí Ojibwe ᒋᐌᑲᓇᐱᔑᔥ jiiweganaabizhiish Passamaquoddy-Maliseet wahantuwi-sahkat Arapahoca cii'owoyéihii Şayence (Cheyenne) hevovetäso Yurokça pa'aahl 'wrrp' Kutnakça waxwik̓ Karukça atayram-sishxárahar(a) («star having a long pеnis») Zunice shumak'olo:wa Lakotaca tusweca Koasatice hachootiniili Krikçe (Maskokece) tv·pv·sv·nv Çerokice ᏩᏓᏚᎦ wa-da-du-ga Western Gitksen (Gitsenimx̱) halibasimts'ooḵ' Klamath qoqding Northern St̕át̕imcets & Líľwat nqíqisten Kwak̓wala mamak̕wa Haislaca x̄et̕lex̄dlála Arikaraca piisuusaahá Nāhuatl Aztekçesi āpipiyalōtl Lakandon Mayacası tulix Guaranice ñahatĩ Aymaraca chhixwiriri Keçuvaca chukcha kʼutu [ayrıca: Tipulidae sinekleri dahil] (Peru Cusco), kachisuwa (Peru Ayacucho), catri suwa (Peru Junín), kharatijsi (Bolivya), khuchi runtuchi Ekvador Keçuvacası chukcha kutu Arjantin Keçuvacası (quichua santiagueño) tinti-kaballu Aşaninkaca shiyenti Zapotekçe gozjalhas San Juan Gbëë Zapotekçesi má-èlìcôptèrò («animal + helicopter») àviôn («airplane») Isthmus Zapotekçesi sumpirinisa, xhumpirinisa Juaneño kamúurat Luiseño kamaríwri


Odonata

Türkçe kızböcekleri (kız böcekleri), yusufçuklar, yusufcuklar, kızböcekleri ve küçük kızböcekleri, matmazelböcekleri, subakireleri, tayyareböcekleri, helikopterböcekleri, sivrisinekyiyenler, odonatlar Azerice iynəcələr Özbekçe ниначилар Tatarca энә караклары Başkurtça энәғараҡтар Kazakça инеліктер Kırgızca ийнеликтер Çuvaşça йĕп вăррисем İngilizce odonates, dragonflies and damselflies Frizce libellen Kuzey Frizcesi skirskööden Doğu Frizcesi päärtjene Felemenkçe libellen Limburgca sjiere Afrikanca die getandes, naaldekokers en waterjuffers Aşağı Saksonca (Nedersaksies) glaozemakers, glaozewassers Aşağı Almanca (Plattdüütsch) Goldpeer Almanca Libellen Bavyeraca Augnstécher, Libelln Lüksemburgca Libellen Danca guldsmede Norveççe (bokmål) øyenstikkere, øyestikkere Norveççe (nynorsk) augestikkarar, augnestingarar İsveççe trollsländor İzlandaca vogvængjur, drekaflugur og glermeyjar Litvanca žirgeliai Letonca spāres, spāru kārta Rusça стрекозы Beyaz Rusça страказы Ukraynaca бабки Lehçe ważki Çekçe vážky Slovakça vážky Bulgarca водни кончета Makedonca вилински коњчиња Slovence pastirji Hırvatça vretenca, vretenokrilaši, vilinski konjici, vilini konjici, vilenjaci, konjske smrti, staklari, zmijaci, čavli, perle, helikopteri, vodeni konjici, vodeni konjići, gospođice Sırpça вилински коњици Bretonca nadozioù-aer Fransızca les odonates, odonatoptères, libellules Valonca damjheles et monsieus, odonates Oksitanca lu odonats, li domaisèlas Katalanca els odonats İspanyolca los odonatos, las libélulas y los caballitos del diablo Asturca les llibélules, los odonatos Galiççe as libélulas Portekizce os odonatos İtalyanca gli odonati Romanşça las libellas Arnavutça pilivesa Yunanca οδοντόγναθα, αεροπλανάκια, λιβελλούλες Ermenice ճպուռևեր č̣puṙever Farsça سنجاقک‌سانان Malayalamca തുമ്പി tumpi Macarca szitakötők Fince sudenkorennot Estonca kiililised, odonaadid Korece 잠자리목 jamjalimog Japonca トンボ(蜻蛉、とんぼ) tonbo Çince 蜻蛉目 qīnglíng mù Vietnamca chuồn chuồn Tayca แมลงปอ mælngpx Gürcüce ნემსიყლაპიები nemsiqlapiebi Baskça odonatoak İbranice שפיראים Malayca pepatung Sundaca papatong Endonezce capung Cavaca kinjeng Navahoca tániilʼáí

 

Nomina Vernacula Odonatorum Turcicæ

Zygoptera

Zygoptera Selys 1850

Türkçe küçük kızböcekleri, kızböcekleri, hanımsinekleri, agrionlar Azerice düzqanadlı iynəcələr Başkurtça тигеҙ ҡанатлы энәғараҡтар, тигеҙ ҡанатлылар Kazakça теңқанаттылар Kırgızca тең канат ийнеликтер Çuvaşça пĕр тан çунатлисем İngilizce damselflies Felemenkçe juffers, gelijkvleugeligen Limburgca waterjóffers Afrikanca waterjuffers Aşağı Almanca (Plattdüütsch) Jumfern, Liekflunken Almanca Kleinlibellen, Wasserjungfern Bavyeraca (Boarisch) Kloanlibelln Lüksemburgca Klenglibellen Danca vandnymfer Norveççe (bokmål) vannymfer Norveççe (nynorsk) vassnymfer İsveççe flicksländor och jungfrusländor İzlandaca meyjarflugur Litvanca vienodasparniai žirgeliai, mažieji žirgeliai Letonca vienādspārnu spāres, vienādspārņi Rusça равнокрылые стрекозы, равнокрылые Beyaz Rusça раўнакрылыя Ukraynaca рівнокрилі Lehçe ważki równoskrzydłe Çekçe motýlice, stejnokřídlice Slovakça šidielka Bulgarca равнокрили водни кончета Makedonca момички Slovence enakokrili kačji pastirji Hırvatça sličnokrilaca, sličnokrilci, sličnokrilaši, tankostruka vretenca, tankostrukci, tankostruki vodeni konjici, tankostruki konjici, male libele, mala vretenca, vodene djevice İrlandaca béchuil İskoç Galcesi cuileagan cruinneig Fransızca les demoiselles Valonca les damjheles, zigopteres Katalanca els zigòpters, cavallets del diable İspanyolca los zigópteros, los caballitos del diablo Asturca los zigópteros, caballinos del diañu, burrines del diañu Portekizce donzelinhas İtalyanca gli zigopteri, damigelle Arnavutça vajzë-fluturuset Yunanca zυγόπτερα Farsça سنجاقک Malayalamca സൂചിത്തുമ്പികൾ sūcittumpikaLL Macarca egyenlő szárnyú szitakötők, kis szitakötők Fince hentosudenkorennot, yhtäläissiipiset Estonca taolistiivalised Korece 실잠자리아목 siljamjaliamog Japonca イトトンボ亜目(均翅亜目) itotonbo amoku (kinshiamoku) Çince 均翅亞目 jūn chì yà mù Vietnamca chuồn chuồn kim Tayca แมลงปอเข็ม mælngpx k̄hĕm Baskça sorgin-orratzak Arapça [حشرات الرعاش الصغيرة], [الرعاشات الصغيرة], [يعسوبيات] İbranice שפריריות Malayca pepatung jarum Sundaca papatong jarum Endonezce capung jarum Cavaca kinjeng dom Navahoca tániilʼáítsʼóóz


Coenagrionidae Kirby 1890, Coenagriidae Fraser 1957, Agrionidae Leach 1815, Agriidae Needham 1930, Puellidae Akramovski 1948, Rhomboides Buchecker 1876, Heteropteroides Sélys 1840

Başkurtça уҡтар İngilizce narrow-winged damselflies, pond damselflies, "blue, blue-tailed & red damselflies" Frizce jufferkes, smelle libellen Felemenkçe waterjuffers Aşağı Almanca Waterjumfern Almanca Schlanklibellen Danca vandnymfer, sivvandnymfer Norveççe (bokmål) blåvannymfer Norveççe (nynorsk) blåvassnymfer İsveççe sommarflicksländor, smalflicksländor, äkta flicksländor, dammflicksländor Litvanca tikrosios strėliukės, strėlikės Letonca krāšņspāres, krāšņspāru dzimta Rusça стрелки Beyaz Rusça стрэлкі Ukraynaca стрілки Lehçe łątkowate Çekçe šidélkovití Slovakça šidielkovité Bulgarca ценагриониди Makedonca теснокрили момички Slovence škratci Hırvatça vodendjevice Fransızca coenagrionides Katalanca cenagriònids, cavallets del dimoni İspanyolca cenagriónidos Asturca coenagriónidos Galiççe donceliñas Arnavutça vajzë fluturuse krahngusht Ermenice նետիկներ netikner Macarca légivadászok, karcsú szitakötők Fince tytönkorennot Estonca liidriklased Korece 실잠자리과 siljamjaligwa Japonca イトトンボ科 itotonbo-ka Çince 细蟌科 xì cōng kē 細蟌科 xì cōng kē

Agriocnemis sania Nielsen 1959, Agriocnemis pygmaea subsp. sania Nielsen, 1959

İngilizce desert wisp

Cercion lindenii → Erythromma lindenii

Ceriagrion georgifreyi [georgi-freyi] Schmidt 1953 or Ceriagrion tenellum georgfreyi (Schmidt, 1953)

İngilizce Turkish red damsel Felemenkçe turkse Koraaljuffer Almanca pontische Scharlachlibelle

Ceriagrion tenellum (De Villers 1789), or Ceriagrion tenellum tenellum (De Villers 1789), Libellula tenella De Villers 1789

İngilizce small red damselfly Frizce read hopke, simmerfjoerke Felemenkçe koraaljuffer Aşağı Almanca Korallenjumfer, Koralljumfer Almanca Scharlachlibelle, zarte Rubinjungfer, späte Adonislibelle, späte Adonisjungfer İsveççe mindre blodflickslända Rusça средиземноморская стрелка Çekçe šidélko pozdní Slovence rdeči voščenec Hırvatça mala crvendjevojčica, mala crvendjevica, mala crvena djevica, obična mala crvena djevica Galler Galcesi mursen fach goch Fransızca cériagrion délicat, agrion délicat, petit agrion rouge Galiççe donceliña fina İtalyanca damigella rossa Arnavutça peliveza e kuqe Macarca lápi légivadász

Ceriagrion tenellum tenellum Ceriagrion tenellum
Ceriagrion tenellum georgfreyi Ceriagrion georgfreyi

Coenagrion hastulatum (Charpentier 1825), Agrion hastulatum Charpentier, 1825

Çuvaşça кăвак кӳлепеллĕ йĕп вăрри Başkurtça ябай уҡ İngilizce northern damselfly, spearhead bluet Frizce feanjufferke, feanjuffer, spearjufferke Felemenkçe speerwaterjuffer Aşağı Almanca Speerwaterjumfer Almanca Speer-Azurjungfer Danca spyd-vandnymfe Norveççe (bokmål) vanlig blåvannymfe Norveççe (nynorsk) vanleg blåvassnymfe İsveççe t-tecknad flickslända, t-flickslända, spjutflickslända Litvanca ietinė strėliukė Letonca zaļganā krāšņspāre Rusça копьеносная стрелка, обыкновенная стрелка Beyaz Rusça стрэлка звычайная Ukraynaca списоносна стрілка Lehçe łątka stawowa Çekçe šidélko kopovité Bulgarca торфено пъстриче Slovence barjanski škratec Hırvatça sjeverna vodendjevojčica, sjeverna vodendjevica İskoç Galcesi cruinneag a’ chinn a tuath Galler Galcesi mursennod glas y Gogledd Fransızca agrion hasté Galiççe donceliña lanceolada Macarca lándzsás légivadász Fince keihästytönkorento Estonca odaliidrik Korece 북방청띠실잠자리 bugbangcheongttisiljamjali, 북방실잠자리 bugbangsiljamjali

Coenagrion lunulatum (Charpentier 1840), Agrion lunulatum Charpentier, 1840

İngilizce Irish damselfly, Irish bluet Frizce dobbejufferke, dobbejuffer, grieneachje Felemenkçe maanwaterjuffer Aşağı Almanca Maandwaterjumfer Almanca Mond-Azurjungfer Danca måne-vandnymfe Norveççe (bokmål) måneblåvannymfe Norveççe (nynorsk) måneblåvassnymfe İsveççe månflickslända Litvanca pjautuvinė strėliukė Letonca zilganā krāšņspāre Rusça серповидная стрелка, полулунная стрелка весенняя стрелка Ukraynaca весняна стрілка Lehçe łątka wiosenna Çekçe šidélko jarní Slovence šotni škratec İrlandaca goirmín corránach Galler Galcesi mursennod glas Iwerddon Fransızca agrion à lunules Macarca holdkék szitakötő Fince kuutytonkorento Estonca kuuliidrik

Coenagrion ornatum (Sélys 1850) Kirby 1890, Puella ornata (Sélys 1850) Akramovski 1948, Agrion ornatum Selys, 1850

İngilizce ornate damselfly, ornate bluet Felemenkçe vogelwaterjuffer Almanca Vogel-Azurjungfer İsveççe månflickslända Rusça украшенная стрелка Ukraynaca прикрашена стрілка Lehçe łątka ozdobna Çekçe šidélko ozdobné Slovakça šidielko ozdobné Bulgarca ручейно пъстриче Slovence koščični škratec Hırvatça istočna vodendjevojčica, istočna vodendjevica Arnavutça vajzë fluturuese e vogël, kaltëroshja e vogël Macarca díszes légivadász

Coenagrion persicum Lohmann 1993

İngilizce "unknown"

Coenagrion ponticum (Bartenev 1929), Coenagrion pulchellum ponticum (Bartenev 1929), Coenagrion syriacum ponticum (Bartenev 1929), Agrion ponticum, Bartenev, 1929

İngilizce Turkish damselfly, Pontian bluet Almanca Kaspische Azurjungfer Rusça понтийская стрелка

Coenagrion puella (Linnaeus 1758), Agrion puella (Linnaeus 1758), Libellula puella (Linnaeus 1758)

Türkçe gökmavisi kızböceği, atnalı desenli yusufcuk, hanımsineği Başkurtça ҡыҙыҡай уҡ Kırgızca көк ийнелик İngilizce azure damselfly, azure bluet, azure blue damselfly, common coenagrion, smaller blue dragon-fly (eskice), little dragon-fly (eskice: Brewster 1829) Frizce blaujufferke Felemenkçe azuurwaterjuffer Aşağı Almanca Azurwaterjumfer Almanca Hufeisen-Azurjungfer Danca hestesko-vandnymfe Norveççe (bokmål) sørlig blåvannymfe Norveççe (nynorsk) sørleg blåvassnymfe İsveççe ljus u-flickslända, ljus lyrflickslända Litvanca pasaginė strėliukė Letonca gaišzilā krāšņspāre Rusça стрелка-девушка, речная нимфа, маленькая стрекоза Beyaz Rusça стрэлка-дзявчына Ukraynaca стрілка-дівчина Lehçe łątka dzieweczka Çekçe šidélko páskované, motýlice modravá Slovakça šidielko obyčajné Bulgarca обикновено пъстриче Slovence travniški škratec, travniški škrlatec Hırvatça modra vodendjevojčica, modra vodendjevica, plava vodendjevojčica, vitko vretence İrlandaca goirmín spéiriúl, béchuil gormghlas İskoç Galcesi cruinneag liath Galler Galcesi mursen las asur Fransızca agrion jouvencelle, agrion fillette, amélie, libellule amélie İspanyolca caballito del diablo azul Galiççe donceliña pequena Portekizce donzelinha-azul, libelinha-azul, libelinha-azul-pequena İtalyanca damigella azzurra Macarca szép légivadász Fince eteläntytönkorento Estonca sadulliidrik

Coenagrion pulchellum

Coenagrion pulchellum pulchellum (Vander Linden 1825) Kirby 1890, Puella pulchella (Vander Linden 1825) Akramovski 1948, Agrion pulchella Vander Linden 1823

Başkurtça матур уҡ İngilizce variable damselfly, variable bluet Frizce blaumasterke, stipjufferke, sompejufferke Felemenkçe variabele waterjuffer Aşağı Almanca variabel Waterjumfer Almanca Fledermaus-Azurjungfer Danca flagermus-vandnyrnfe Norveççe (bokmål) variabel blåvannymfe Norveççe (nynorsk) variabel blåvassnymfe İsveççe mörk u-flickslända, mörk lyrflickslända Litvanca gražioji strėliukė Letonca tumšzilā krāšņspāre Rusça красивая стрелка, красивенькая стрелка Ukraynaca чудова стрілка Lehçe łątka wczesna, łątka nietoperzówka Çekçe šidélko širokoskvrnné Slovakça šidielko veľkoškvrnné Bulgarca ивичесто пъстриче Slovence suhljati škratec Hırvatça ljupka vodendjevojčica, ljupka vodendjevica İrlandaca goirmín luaineach, béchuil luaineach İskoç Galcesi cruinneag chaochlaideach Galler Galcesi mursen las amrywiol Fransızca agrion exclamatif, agrion joli, agrion gracieux Galiççe donceliña fermosa İtalyanca damigella variabile Macarca gyakori légivadász Fince sirotytönkorento Estonca sarvikliidrik

Coenagrion pulchellum saisanicum Belyshev 1964

İngilizce "unknown"

Coenagrion scitulum (Rambur 1842) Kirby 1890, Puella scitula (Rambur 1842) Akramovski 1948, Agrion scitulum Rambur, 1842

Türkçe çatal desenli yusufcuk İngilizce dainty damselfly, dainty bluet Felemenkçe gaffelwaterjuffer Aşağı Almanca Gaffelwaterjumfer Almanca Gabel-Azurjungfer İsveççe gaffelflickslända Rusça стрелка красивая-2 Ukraynaca гарна стрілка Lehçe łątka zalotna Çekçe šidélko huňaté Bulgarca малко пъстриче Slovence povodni škratec Hırvatça primorska vodendjevojčica, primorska vodendjevica Galler Galcesi mursen las bert Galiççe donceliña grácil Ermenice նետիկ նրբագեղ netik nrbageğ Macarca ritka légivadász Vietnamca chuồn chuồn kim xanh

Coenagrion syriacum (Morton 1924), Coenagrion puella syriaca (Morton 1924) Dumont 1991, Agrion puella syriaca Morton 1924 Agrion syriacum (Morton 1924) Schmidt 1954

İngilizce Syrian damselfly, Syrian bluet Felemenkçe syrische waterjuffer Almanca syrische Azurjungfer Rusça сирийская стрелка

Coenagrion vanbrinkae Lohmann 1993

İngilizce Iranian bluet Rusça стрелка Ван Бринк Ermenice վան բրինկի նետիկ Van Brinki netik

Enallagma cyathigerum

Enallagma cyathigerum cyathigerum (Charpentier 1840), Agrion cyathigerum, Charpentier 1840

Başkurtça эналлагма İngilizce common blue damselfly, common bluet Frizce wetterjufferke, wettersneupe, sneupjufferke, blauhynderke Felemenkçe watersnuffel Aşağı Almanca Watersnuut Almanca gemeine Becherjungfer, Becher-Azurjungfer Danca almindelig vandnymfe, torpedoplettet vandnymfle Norveççe (bokmål) stor blåvannymfe Norveççe (nynorsk) stor blåvassnymfe İsveççe sjöflickslända Litvanca mėlynoji strėliukė Letonca ezeru krāšņspāre Rusça голубая стрелка, чашеносная стрелка, чашеносная стрекоза-стрелка, кубконосная синестрелка, эналлагма Beyaz Rusça стрэлка-эналлягма Ukraynaca чашоносна еналягма Lehçe nimfa stawowa Çekçe šidélko kroužkované Slovakça šidielko krúžkované Bulgarca синьогръдо пъстриче Slovence bleščeči zmotec Hırvatça plavetna kosjenka, plavetni smotac, plavetna djevica, obična plavetna djevica İrlandaca goirmín droimriabhach, béchuil gorm coitianta İskoç Galcesi cruinneag chumanta Galler Galcesi mursennod glas cyffredin Fransızca agrion porte-coupe İspanyolca libélula común azul, caballito azul común Galiççe donceliña de copa Farsça سنجاقک اروپایی Macarca kéksávos légivadász Fince okatytönkorento Estonca seenliidrik Korece 알락실잠자리 allagsiljamjali

Enallagma cyathigerum rotundatum Bartenev 1929

İngilizce "unknown"

Erythromma lindenii or Cercion lindenii

Erythromma lindenii lindenii (Sélys 1840) or Cercion lindenii lindenii (Sélys 1840), Coenagrion lindenii (Sélys, 1840), Agrion lindenii Sélys 1840

Türkçe kupa desenli yusufcuk İngilizce goblet-marked damselfly, blue-eye Frizce feartjufferke, lindejufferke Felemenkçe kanaaljuffer Aşağı Almanca Kanaljumfer Almanca Pokaljungfer, Pokal-Azurjungfer İsveççe pokalflickslända Rusça кавказская стрелка, красноглазка Линдена, стрелка Линдена Ukraynaca стрілка Ліндена Lehçe łątka jeziorna, oczobarwnica jeziorna Bulgarca синьо стреличе Slovence prodni paškratec Hırvatça modra kosjenka, Lindenova vodendjevica, Lindenova padjevica, Lindenova kosjenka Fransızca naïade aux yeux bleus, agrion de Vander Linden, agrion à longs cercoïdes Galiççe donceliña de Linden Ermenice լինդենի նետիկ

Erythromma lindenii zernyi (Schmidt, 1939) or Cercion lindenii zernyi Schmidt 1939

İngilizce "unknown"

Erythromma najas (Hansemann, 1823), Agrion najas Hansemann, 1823

İngilizce red-eyed damselfly, large redeye Frizce grutte hynstepoat Felemenkçe grote roodoogjuffer Aşağı Almanca grote Rootogenjumfer Almanca großes Granatauge Danca rødøjet vandnymfe Norveççe (bokmål) rødøyevannymfe Norveççe (nynorsk) raudaugavassnymfe İsveççe rödögonflickslända, rödögd flickslända, större rödögonflickslända Litvanca raudonakė strėliukė Letonca lielā sarkanace Rusça большая красноглазая стрелка, красноглазая стрелка, красноглазка наяда, большая эритромма Beyaz Rusça стрэлка-наяда Ukraynaca червоноочка-наяда, стрілка-наяда Lehçe oczobarwnica większa Çekçe šidélko rudoočko Slovakça šidielko červenooké Bulgarca голямо стреличе Slovence veliki rdečeokec Hırvatça velika crvenookica, veliki crvenookac, velika crvenooka djevica, crvenooka djevica Galler Galcesi mursen lygatgoch fawr Fransızca agrion à yeux rouges Arnavutça vajzë fluturuse sy kuqe Macarca fürge légivadász Fince isotytönkorento Estonca punasilm-liidrik

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840), Agrion viridulum Charpentier 1840

Türkçe nargözlü kızböceği, yeşil kızböceği İngilizce small red-eyed damselfly, small redeye Frizce lytse hynstepoat Felemenkçe kleine roodoogjuffer Aşağı Almanca lüttje Rootogenjumfer Almanca kleines Granatauge Danca lille rødøjet vandnymfe İsveççe mindre rödögonflickslända Litvanca mažoji raudonakė Letonca mazā sarkanace Rusça малая красноглазая стрелка,малая эритромма, красноглазка-зеленушка Ukraynaca зелена червоноочка Lehçe oczobarwnica mniejsza Çekçe šidélko znamenané Slovakça šidielko ixové Bulgarca малко стреличе Slovence mali rdečeokec Hırvatça mala crvenookica, mali crvenookac, mala crvenooka djevica Galler Galcesi mursennod llygatgoch bach, mursen lygatgoch fach Fransızca agrion au corps vert Galiççe donceliña de ollos vermellos İtalyanca damigella tra le bolle Arnavutça vajzë fluturuse vogël sykuq Macarca zöld légivadász

Ischnura elegans

Ischnura elegans elegans (Vander Linden 1820), Agrion elegans Vander Linden 1820

Türkçe mavikuyruklu kızböceği Başkurtça күркәм уҡ, күркәм ишнура İngilizce blue-tailed damselfly, common bluetip Frizce blaukontjufferke, blaupuntjufferke, blaukontsje, blausturtsje, reade wetterjuffer Felemenkçe lantaarntje Aşağı Almanca lüttje Lanteern Almanca große Pechlibelle Danca stor farvevandnymfe Norveççe (bokmål) kystvannymfe Norveççe (nynorsk) kystvassnymfe İsveççe allmän kustflickslända, större kustflickslända Litvanca elegantiškoji strėliukė, elegantiškoji išnura Letonca parastā daiļspāre Rusça изящный тонкохвост, изящная стрелка, изящная ишнура Ukraynaca елегантний тонкохвіст Lehçe tężnica wytworna Çekçe šidélko větší Slovakça šidielko väčšie Bulgarca синевърхо бръсниче Slovence modri kresničar Hırvatça velika mora, veliki krijesničar, velika crna djevica İrlandaca rinnghorm coiteann, béchuil eireaballach gorm İskoç Galcesi cruinneag ghrinn Galler Galcesi mursennod tinlas cyffredin Fransızca agrion élégant İspanyolca cola azul común Galiççe donceliña elegante Arnavutça vajzë flueturuese bishtblu Macarca kék légivadász Fince hoikkatytönkorento Estonca suur-pigiliidrik, pigiliidrik Korece 북방아세아실잠자리 bugbang-aseasiljamjali Çince 长叶异痣蟌 cháng yè yì zhì cōng İbranice שפרירית הדורה

Ischnura elegans ebneri Schmidt 1938

İngilizce "unknown"

Ischnura elegans pontica Schmidt 1938

İngilizce "unknown"

Ischnura evansi Morton 1919

İngilizce blue-banded damsel

Ischnura fountaineae Morton 1905

İngilizce oasis bluetail Almanca Oasen-Pechlibelle Rusça тонкохвост Фунтен

Ischnura intermedia Dumont 1974

İngilizce "unknown"

Ischnura pumilio (Charpentier 1825), Agrion pumilio Charpentier 1825

İngilizce scarce blue-tailed damselfly, small bluetail, small bluetip Frizce koweskaad, lyts blausturtsje Felemenkçe tengere grasjuffer Aşağı Almanca spiddelige Grasjumfer Almanca kleine Pechlibelle Danca lille farvevandnymfe İsveççe mindre kustflickslända Litvanca mažoji strėliukė, mažoji išnura Letonca dienvidu daiļspāre, dienvidu krāšņspāre Rusça маленький тонкохвост, малая стрелка Ukraynaca маленький тонкохвіст Lehçe tężnica mała Çekçe šidélko malé Slovakça šidielko menšie Bulgarca малко бръсниче Slovence bledi kresničar Hırvatça mala mora, mali krijesničar, mala crna djevica İrlandaca rinnghorm beag Galler Galcesi mursennod tinlas bach Fransızca agrion nain, ischnure naine Galiççe donceliña anana Macarca apró légivadász Fince keritytönkorento Estonca väike-pigiliidrik

Ischnura senegalensis (Rambur 1842), Agrion senegalensis Rambur 1842

Türkçe mavi kuyruklu kız böceği İngilizce marsh bluetail, ubiquitous bluetail, African bluetail, Senegal bluetail, Senegal golden dartlet, common bluetail, bluetail Afrikanca hemelstertjie Felemenkçe senegalees lantaarntje Almanca Senegal-Pechlibelle Rusça енегальский тонкохвост, африканская ишнура Makedonca златна сенегалска стрелка, обична синоопашка Sırpça афрички вилински коњиц Malayalamca നീല പുൽമാണിക്യൻ nīla puLmāṇikyaN Macarca kékfarkú szitakötő Korece 푸른아세아실잠자리 puleun-aseasiljamjali Japonca アオモンイトトンボ aomon'itotonbo Çince 青紋細蟌 qīng wén xì cōng 褐斑異痣蟌 hé bān yì zhì cōng, 藍胸細蟌 lán xiōng xì cōng İbranice שפרירית סנגלית

Pseudagrion syriacum (Sélys 1887) Kirby 1905, Pseudagrion kersteni syriacum (Selys 1887) Davies & Tobin 1984, Pseudagrion praetextatum subsp. [race] syriacum Selys 1887

İngilizce Syrian sprite

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer 1776), Libellula nymphula Sulzer 1776

Türkçe kırmızı kızböceği İngilizce large red damselfly, spring redtail Frizce fjoerjuffer, fjoerke, maitiidsfjoerke maitiidsjuffer, readsturt Felemenkçe vuurjuffer Aşağı Almanca Füerjumfer Almanca frühe Adonislibelle, frühe Adonisjungfer Danca rød vandnymfe Norveççe (bokmål) rød vannymfe Norveççe (nynorsk) raud vassnymfe İsveççe röd flickslända Litvanca kruvinoji strėliukėi, raudonoji strėliukė, raudonoji pirosoma Letonca ugunsspāre, sarkanā krāšņspāre Rusça краснотелка, краснотелка-нимфа, краснотелка нимфальная, огнетелка нимфальная, огнетелка нимфа, стрелка суриковая Ukraynaca вогнетілка-русалонька Lehçe łunica czerwona Çekçe šidélko ruměnné Slovakça šidielko červené Bulgarca чернокрако огнивче Slovence rani plamenec Hırvatça smaragdna crvenka, obična velika crvena djevica, veliki rumenac İrlandaca earr-rua an earraigh, béchuil dhearg mhór, béchuil mhór dhearg İskoç Galcesi cruinneag dhearg Galler Galcesi mursen fawr goch Fransızca nymphe au corps de feu, agrion au corps de feu, agrion au corps de deu [sic!] İspanyolca caballito del diablo rojo Galiççe donceliña vermella İtalyanca libellula di primavera Macarca vörös légivadász Fince punatytönkorento Estonca punaliidrik Çince 大紅細蟌 dàhóng xì cōng Arapça ذبابة الفتاة


Platycnemididae Tillyard 1917, Platycnemidae

İngilizce white-legged damselflies, brook damselflies Felemenkçe breedscheenjuffers Aşağı Almanca Breedscheenjumfern Almanca Federlibellen Norveççe (bokmål) bredleggsvannymfer İsveççe fjäderflicksländor, flodflicksländor Litvanca plačiablauzdės strėliukės Letonca platkājspāres, platkājspāru dzimta Rusça плосконожки, стрекозы-плосконожки Ukraynaca плосконіжки Lehçe pióronogowate Çekçe šidélkovití Slovakça šidielkovité Slovence presličarji Hırvatça bjelonoge djevice, presličari Asturca platicnemídidos Galiççe patexas Macarca széleslábú szitakötők Fince sulkakoipikorennot, paksukoipikorennot Estonca ojasääriklased Korece 밥풀실잠자리과 babpulsiljamjaligwa, 방울실잠자리과 bang-ulsiljamjaligwa Japonca モノサシトンボ科 monosashitonbo-ka Çince 琵蟌科 pí cōng kē

Platycnemis dealbata Sélys in Sélys et Hagen 1850, Platycnemis latipes race dealbata Sélys 1863, Agrion dealbata Klug 1849 nomen nudum

İngilizce ivory featherleg Felemenkçe ivoren breedscheenjuffer Rusça бледноватая плосконожка İbranice שפרירית שטוחת-רגל

Platycnemis kervillei (Martin 1909), Psilocnemis kervillei Martin 1909

İngilizce powdered featherleg, Kerville's featherleg Felemenkçe berijpte breedscheenjuffer

Platycnemis pennipes (Pallas 1771), Libellula pennipes Pallas 1771

Türkçe telekli yusufcuk, beyaz bacaklı kızböceği, tüylü bacaklı kızböceği Başkurtça ҡанат аяҡлы ялпаҡтәпәй İngilizce white-legged damselfly, blue featherleg Frizce breedskonkjuffer, platpoat(juffer), platpoatsje, feanbiter Felemenkçe blauwe breedscheenjuffer Aşağı Almanca blaue breedscheenjumfer Almanca blaue Federlibelle, gemeine Federlibelle Danca fjerbenet vandnymfe Norveççe (bokmål) elvevannymfe Norveççe (nynorsk) elvevassnymfe İsveççe flodflickslända Litvanca baltakojė strėliukė Letonca zilā platkājspāre Rusça обыкновенная плосконожка, перистоногая плосконожка Beyaz Rusça стрэлка-плосконожка Ukraynaca плосконіжка звичайна, стрілка-плосконіжка Lehçe pióronóg zwykły Çekçe šidélko brvonohé Slovakça šidielko ploskonohé Bulgarca речно шило Slovence sinji presličar Hırvatça bjelonoga potočnica, bjelonoga djevica, obična bjelonoga djevica, bjelonogi presličar Galler Galcesi mursennod coeswen Fransızca pennipatte bleuâtre, agrion à larges pattes Galiççe patexa azul İtalyanca damigella dalle tibie piatte Romence libelulă cu picioare albe Ermenice չպուռ տափակաոտ Macarca széleslábú szitakötő, levéllábú szitakötő Fince sulkakoipikorento, paksukoipikorento Estonca säärikliidrik, harilik ojasäärik, ojaliidrik


Lestidae Calvert 1901

Türkçe lestegiller Başkurtça люткалар İngilizce spreadwings, emerald damselflies Frizce Hynderkes, Wetterlibellen Felemenkçe pantserjuffers Aşağı Almanca Rüschenjumfern, Diekjumfern Almanca Teichjungfern, Binsenjungfern Danca kobbervandnymfer Norveççe (bokmål) metallvannymfer İsveççe smaragdflicksländor, glansflicksländor Litvanca žaliosios strėliukės Letonca zaigspāres, zaigspāru dzimta Rusça лютки Beyaz Rusça лютки Ukraynaca лютки Lehçe pałątkowate Çekçe šídlatkovití Slovakça šidlovkovité Slovence zverce Hırvatça zelendjevice, smaragdne djevice Fransızca lestes İspanyolca léstidos Asturca léstidos Galiççe gaiteiriños Arnavutça vajzë-fluturuset e holla Ermenice լեսթիդներ Malayalamca ചേരാചിറകൻ cērāciṟakaN Macarca rabló szitakötők Fince keijukorennot Estonca kõrsiklased Korece 청실잠자리과 cheongsiljamjaligwa Japonca アオイトトンボ科 aoitotonbo-ka Çince 絲蟌科 sī cōng kē

Chalcolestes parvidens (Artobolevski 1929) or Lestes parvidens Artobolevski 1929, Chalcolestes viridis parvidens (Artobolevski 1929), Lestes viridis parvidens (Artobolevski 1929)

Türkçe büyük saz yusufcuğu İngilizce eastern willow spreadwing Felemenkçe oostelijke houtpantserjuffer Almanca östliche Weidenjungfer Rusça мелкозубчатая меднолютка, мелкозубчатая медянка, мелкозубая лютка Ukraynaca дрібнозубчаста лютка Bulgarca сенчесто кротиче Slovence presenetljiva pazverca Hırvatça istočna djevica, kratkozuba djevica, kratkozuba vrbova djevica

Chalcolestes viridis (Vander Linden,1825) or Lestes viridis (Vander Linden 1825), Lestes (Chalcolestes) viridis (Vander Linden, 1825), Agrion viridis Vander Linden 1825

Türkçe yeşil leste İngilizce western willow spreadwing, willow emerald damselfly, green emerald damselfly Frizce hynderke, houthynderke Felemenkçe houtpantserjuffer Aşağı Almanca Holtrüschenjumfer Almanca gemeine Weidenjungfer, Weidenjungfer, große Binsenjungfer İsveççe västlig trädflickslända Litvanca didžioji strėliukė, didžioji žalioji strėliukė Rusça зелёная меднолютка, зелёная медянка, зелёная лютка, большая лютка Ukraynaca зелена лютка Lehçe pałątka zielona Çekçe šídlatka velká Slovakça šidlovka zelená Bulgarca върбово кротиче Slovence zelena pazverca, zelena zverca Hırvatça vrbova djevica, vrbova djevica obična vrbova djevica Galler Galcesi mursennod gwyrdd yr helyg Fransızca leste vert İspanyolca caballito de los sauces Galiççe gaiteiriño verde İtalyanca damigella di smeraldo dei salici Arnavutça vajzë fletë smeraldi shelgjeve Macarca zöld rabló

Lestes barbarus (Fabricius 1798), Agrion barbara Fabricius 1798

Türkçe barbar saz yusufcuğu, saz yusufcuğu, güney zümrütrengi kızböceği, vahşi leste Başkurtça сит лютка İngilizce southern emerald damselfly (Britanya), migrant spreadwing Frizce twakleur wetterhynderke, sinne hynderke, strún hynderke, brûns hynderke Felemenkçe zwervende pantserjuffer Aşağı Almanca süüdliche Rüschenjumfer Almanca südliche Binsenjungfer Danca sydlig kobbervandnyme İsveççe långväga smaragdflickslända, vandrande smaragdflickslända Litvanca pietinė strėliukė Rusça лютка-иноземка, дикая лютка Ukraynaca повільна лютка Lehçe pałątka południowa Çekçe šídlatka brvnatá Bulgarca двупетнисто кротиче Slovence grmiščna zverca Hırvatça sredozemna zelendjevica, sredozemna smaragdna djevica Galler Galcesi mursennod gwyrdd y De Fransızca leste barbare, leste sauvage İspanyolca caballito del diablo esmeralda Galiççe gaiteiriño bérber Macarca foltosszárnyjegyű rabló

Lestes dryas Kirby 1890

Başkurtça дриада İngilizce emerald spreadwing (Amerika), scarce emerald damselfly (Britanya), turlough spreadwing (İrlanda; < İrlanda Galcesi: spré-eiteach turlaigh), robust spreadwing Frizce glêd wetterhynderke, glêde wetterlibel, grouwe wetterjuffer, groffe wetterjuffer, grof wetterhynderke, somp-hynderke Felemenkçe tangpantserjuffer Aşağı Almanca Tangenrüschenjumfer Almanca glänzende Binsenjungfer Danca sortmaerket kobbervandnymf Norveççe (bokmål) sørlig metallvannymfe Norveççe (nynorsk) sørleg metallvassnymfe İsveççe kraftig smaragdflickslända Litvanca blizgančioji strėliukė Letonca vasaras zaigspāre Rusça лютка дриада Beyaz Rusça люткен-дрыяд Ukraynaca лютка-дріада Lehçe pałątka niebieskooka, pałątka podobna Çekçe šídlatka tmavá Slovakça šidlovka tmavá Bulgarca обикновено кротиче Slovence obrežna zverca Hırvatça gorska zelendjevica, gorska smaragdna djevica İrlandaca spré-eiteach turlaigh Galler Galcesi mursennod gwyrdd prin Fransızca leste dryade Galiççe gaiteiriño dríade Arnavutça peliveza e vogël e xunkthave Macarca réti rabló Fince isokeijukorento Estonca tumekõrsik Korece 북파란실잠자리 bugpalansiljamjali, 북청실잠자리 bugcheongsiljamjali

Lestes macrostigma (Eversmann 1836), Agrion macrostigma Eversmann 1836

Türkçe kocasolukdelikli leste İngilizce dark emerald damselfly, dark spreadwing Felemenkçe grote pantserjuffer Almanca dunkle Binsenjungfer Rusça тёмная лютка, крупноглазковая лютка Ukraynaca великовічкова лютка Lehçe pałątka wielkoplama Çekçe šídlatka velkoskvrnná Bulgarca дългопетнисто кротиче Slovence južna zverca Hırvatça velika zelendjevica, velika smaragdna djevica Fransızca leste à grands stigmas Galiççe gaiteiriño violáceo Ermenice մեծաչք ճպուռ Macarca nagy foltosrabló

Lestes parvidens → Chalcolestes parvidens

Lestes sponsa (Hansemann 1823), Agrion sponsa Hansemann 1823

Başkurtça кәләш лютка Çuvaşça симĕс кӳлепеллĕ йĕп вăрри İngilizce emerald damselfly, common emerald damselfly, common spreadwing Frizce wetterhynderke, gewoan wetterhynderke, hynderke Felemenkçe gewone pantserjuffer Aşağı Almanca gemeene Rüschenjumfer Almanca gemeine Binsenjungfer Danca almindelig kobbervandnymf Norveççe (bokmål) vanlig metallvannymfe Norveççe (nynorsk) vanleg metallvassnymfe İsveççe allmän smaragdflickslända, pudrad smaragdflickslända Litvanca paprastoji strėliukė, paprastoji žalioji strėliukė Letonca rudens zaigspāre Rusça лютка-невеста, обыкновенная лютка, изумрудная красотка Beyaz Rusça люткен-нявеста Ukraynaca лютка-наречена Lehçe pałątka pospolita Çekçe šídlatka páskovaná Slovakça šidlovka pásikavá Bulgarca северно кротиче Slovence obvodna zverca Hırvatça sjeverna zelendjevica, sjeverna smaragdna djevica İrlandaca spré-eiteach coiteann, béchuil smaragaid İskoç Galcesi cruinneag uaine Galler Galcesi mursen werdd Fransızca leste fiancé İspanyolca caballito del diablo esmeralda Galiççe gaiteiriño noivo İtalyanca damigella sponsa Macarca lomha rabló Fince sirokeijukorento Estonca luhakõrsik Korece 청실잠자리 cheongsiljamjali Japonca アオイトトンボ aoitotonbo

Lestes virens

Lestes virens virens (Charpentier 1825), Agrion virens Charpentier 1825

İngilizce small emerald damselfly, amall apreadwing Frizce lyts wetterhynderke, fyn wetterhynderke, sânhynderke Felemenkçe tengere pantserjuffer Aşağı Almanca spiddelige Rüschenjumfer Almanca kleine Binsenjungfer Danca lille kobbervandnymf İsveççe sydlig smaragdflickslända, mindre smaragdflickslända Litvanca žalsvoji strėliukė, mažoji žalioji strėliukė Letonca zaļganā zaigspāre Rusça ярко-зеленая лютка, зеленоватая лютка, лютка-красивая Ukraynaca лютка ясно-зелена Lehçe pałątka mała Çekçe šídlatka zelená Slovakça šidlovka zelená Bulgarca малко кротиче Slovence loška zverca Hırvatça mala zelendjevica, mala smaragdna djevica Fransızca leste verdoyant Galiççe gaiteiriño verdescente Arnavutça vajzë fletë smeraldi vogël Macarca tavi rabló Fince hentokeijukorento Estonca väikekõrsik

Lestes virens marikovskii Belyshev 1961

İngilizce "unknown"

Lestes virens vestalis Rambur 1842

İngilizce "unknown"

Lestes viridis → Chalcolestes viridis

Sympecma fusca (Vander Linden 1820) Sélys 1887, Sympycna fusca (Vander Linden 1820), Lestes fusca (Vander Linden 1820) Sélys and Hagen 1854, Agrion fusca Vander Linden 1820

Türkçe kahverengi kızböceği Başkurtça ерән лютка, тоноҡ симпикна İngilizce common winter damselfly, winter damselfly Frizce winterjuffer, brune winterjuffer, brún winterhynderke, winterlibel Felemenkçe bruine winterjuffer Aşağı Almanca brune Winterjumfer Almanca gemeine Winterlibelle İsveççe vinterflickslända Rusça бурая серолютка, тусклая лютка, тусклая симпикна, рыжая лютка Ukraynaca руда сіролютка Lehçe straszka pospolita, zimówka rudawa Çekçe šídlatka hnědá Slovakça šidlovka hnedá Bulgarca зимно кротиче Slovence prisojni zimnik Hırvatça veliki zimnjak, velika zimska djevica, zimska djeva Galler Galcesi mursennod y gaeaf Fransızca leste brun Galiççe gaiteiriño de inverno Estonca pruunkõrsik

Sympecma paedisca (Brauer 1882), Sympycna paedisca Brauer 1877

İngilizce Siberian winter damsel Frizce feale winterjuffer, feanwinterjuffer, noardske winterjuffer, lyts winterhynderke Felemenkçe noordse winterjuffer Aşağı Almanca nöördliche Winterjumfer Almanca sibirische Winterlibelle İsveççe sibirisk vinterflickslända Litvanca žieduotoji strėliukė, Sibirinė strėliukė Letonca ziemasspāre Rusça южная серолютка, сибирская лютка, тёмная лютка Ukraynaca кільчаста сіролютка, лютка Брауера Lehçe straszka północna, straszka syberyjska Çekçe šídlatka kroužkovaná Fransızca leste enfant Ermenice սիմպեկմա ճպուռ Fince idänkirsikorento Estonca pronkskõrsik Korece 묵은실잠자리 mug-eunsiljamjali Japonca オツネントンボ otsunentonbo


Calopterygidae Sélys 1850, Agrionidae Kirby 1890, Agriidae Tillyard 1926

Türkçe agriongiller, agrionidler Başkurtça сибәркәйҙәр İngilizce broad-winged damselflies, large-streamed damselflies, calopterygid damselflies, demoiselles Frizce blauynskes, flinterlibellen Felemenkçe beekjuffers Aşağı Almanca Beekjumfern Almanca Prachtlibellen Danca pragtvandnymfer Norveççe (bokmål) praktvannymfer Norveççe (nynorsk) praktvassnymfer İsveççe jungfrusländor Litvanca gražutės Letonca zilspāres, zilspāru dzimta Rusça красотки, стрекозы-красотки Beyaz Rusça красуні Ukraynaca красуні Lehçe świteziankowate Çekçe motýlicovití Slovakça hadovkovité Slovence bleščavci Hırvatça sjajna vretenca, konjske smrti, blistavci Katalanca calopterígids İspanyolca calopterígidos Asturca calopteríxidos Galiççe gaiteiros Arnavutça pilivesat krahëgjëra Macarca színes szárnyú szitakötők Fince neidonkorennot Estonca vesineitsiklased Korece 물잠자리과 muljamjaligwa Japonca カワトンボ科 kawatonbo-ka Çince 珈蟌科 jiā cōng kē, 河蟌科 hé cōng kē, 色蟌科 sè cōng kē Vietnamca họ chuồn chuồn kim cánh rộng Tayca แมลงปอเข็มน้ำตกใหญ่ mælngpx k̄hĕm n̂ảtk h̄ıỵ̀

Calopteryx hyalina (Martin 1909) Dumont 1977, Calopteryx syriaca hyalina (Martin 1909) Bartenef 1912, Calopteryx splendens hyalina Martin 1909

İngilizce clear-winged demoiselle

Calopteryx intermedia Sélys 1887 or Calopteryx splendens intermedia Sélys 1887, Calopteryx xanthostoma intermedia (Sélys 1887) St.Quentin 1965, Calopteryx intermedia intermedia (Sélys 1887) Bartenef 1912

İngilizce "unknown"

Calopteryx mingrelica Sélys 1869 or Calopteryx splendens mingrelica Sélys 1869

İngilizce Mingrelian demoiselle (nom. nov) Rusça мингрельская красотка Gürcüce სამეგრელოს ტურფა

Calopteryx splendens

Calopteryx splendens splendens (Harris 1782), Coenagrion splendens (Harris 1782), Agrion splendens (Harris 1782), Libellula splendens Harris 1780

Türkçe bantlı kızböceği Özbekçe ялтироқ нозанниначи Başkurtça ялтыр сибәркәй İngilizce banded demoiselle, banded jewelwing, banded agrion Frizce pronk-blauynske, blauwe flinterlibel Felemenkçe weidebeekjuffer Aşağı Almanca Weidebeekjumfer Almanca gebänderte Prachtlibelle Danca blåbåndet pragtvandnymfe Norveççe (bokmål) blåbåndvannymfe Norveççe (nynorsk) blåbandvassnymfe İsveççe blåbandad jungfruslända Litvanca blizgančioji gražutė Letonca upju zilspāre Rusça блестящая красотка Beyaz Rusça бліскучая красуня Ukraynaca блискуча красуня, блискуча красуня Lehçe świtezianka błyszcząca, świtezianka lśniąca Çekçe motýlice lesklá Slovakça hadovka lesklá Bulgarca поясно ромолниче Slovence pasasti bleščavec Hırvatça prugasta konjska smrt, konjska smrt, prugasto sjajno vretence, prugasti blistavac İrlandaca brídeog bhandach, demoiselle criosach İskoç Galcesi òigheag ghleansach Galler Galcesi morwynion gwych Fransızca caloptéryx éclatant, agrion éclatant, caloptéryx splendide İspanyolca libélula azul, caballito del diablo verde Arnavutça vajzë-fluturuse me shirita Macarca sávos szitakötő Fince immenkorento Estonca vööt-vesineitsik Vietnamca chuồn chuồn kim cánh rộng có dải màu

Calopteryx splendens amasina Bartenev 1911

İngilizce "unknown"

Calopteryx splendens intermedia → Calopteryx intermedia
Calopteryx splendens mingrelica → Calopteryx mingrelica
Calopteryx splendens waterstoni → Calopteryx waterstoni

Calopteryx syriaca Rambur 1842

İngilizce Syrian demoiselle İbranice שפרירית זוהרת , שפרירית סורית

Calopteryx taurica

Calopteryx taurica taurica Sélys 1853

İngilizce "unknown"

Calopteryx taurica tschaldirica Bartenev 1909

İngilizce "unknown"

Calopteryx virgo

Calopteryx virgo virgo (Linnaeus 1758), Libellula virgo Linnaeus 1758

Türkçe güzel kızböceği, güzel subakiresi, boyalı kızböceği, adi kızböceği Tatarca чибэркэй энэ карагы Başkurtça сибәркәй-ҡыҙ Kazakça әдеміқыз инелік, әдемі инелік, көркемше-инелік Çuvaşça чиперкке йĕп вăрри стрекоза-красотка İngilizce beautiful demoiselle, beautiful jewelwing, spotted wing dragon-fly (Brewster 1829) Frizce blauynske, griene flinterlibel, bosk-blauynske Felemenkçe bosbeekjuffer Aşağı Almanca blaue Beekjumfer Almanca Blauflügel-Prachtlibelle Danca blåvinget pragtvandnymfe Norveççe (bokmål) blåvingevannymfe Norveççe (nynorsk) blåvengevassnymfe İsveççe blå jungfruslända Litvanca grakščioji gražutė Letonca strautu zilspāre Rusça красотка-девушка, красотка-дева, тёмнокрылая красотка Beyaz Rusça красуня-дзявчына Ukraynaca темнокрила красуня, красуня-діва, красуня-дівчина, звичайна стрілка Lehçe świtezianka dziewica, świtezianka modra Çekçe motýlice obecná Slovakça hadovka obyčajná Bulgarca синьо ромолниче Slovence modri bleščavec Hırvatça modra konjska smrt, konjska smrt, plava konjska smrt, plavi blistavac İrlandaca brídeog İskoç Galcesi òigheag bhrèagha Galler Galcesi morwyn dywyll Fransızca caloptéryx vierge, agrion vierge İspanyolca caballito del diablo azul Galiççe gaiteiro azul İtalyanca calotterice vergine, damigella, sposina, signorina Arnavutça vajzë-fluturuse e bukur Macarca kisasszony szitakötő Fince neidonkorento Estonca harilik vesineitsik

Calopteryx virgo festiva Brullé 1832 {birçok kaynakta (Brullé 1832) biçiminde yazılsa da, tanımlayıcının adını parantez dışına çıkaran "basionym" bulunamamıştır}

İngilizce "unknown"

Calopteryx waterstoni Schneider 1984, Calopteryx splendens waterstoni Schneider 1984

İngilizce "unknown"


Euphaeidae Sélys 1853 or Epallagidae Handlirch 1907

İngilizce gossamerwings, epallagid damselflies Felemenkçe oriëntjuffers Almanca Orientjungfern Rusça ложнокрасотки, эпаллагиды Japonca ミナミカワトンボ科 minamikawatonbo-ka Çince 幽蟌科 yōu cōng kē

Epallage fatime (Charpentier 1840) Schneider 1845, Euphaea fatima (Charpentier 1840) Sélys and Hagen 1850, Agrion fatime Charpentier 1840

İngilizce odalisque («odalık») Felemenkçe oriëntjuffer Almanca blaue Orientjungfer Rusça ложнокрасотка Фатима, перемешка Фатима Bulgarca каменисто мекошарче İbranice שפרירית השלפוחיות şafririt haşalpuhiut

 

 

Anisoptera

Anisoptera Sélys 1854

Türkçe büyük kızböcekleri, büyük yusufçuklar, büyük yusufcuklar, yusufcuklar, yusufçuklar, asıl kızböcekleri, gerçek kızböcekleri, ejdersinekleri Azerice müxtəlifqanadlı iynəcələr Başkurtça тигеҙ булмаған ҡанатлылар, төрлө ҡанатлылар Kazakça әр түрлі қанаттылар Kırgızca сыцар канат ийнеликтер Çuvaşça тĕрлĕ çунатлисем İngilizce dragonflies, true dragonflies Felemenkçe echte libellen, ongelijkvleugeligen Limburgca echte sjiere Afrikanca naaldekokers Aşağı Almanca (Plattdüütsch) echten Goldpeer, Verschedenflunken Almanca Großlibellen Bavyeraca (Boarisch) Groaßlibelln Lüksemburgca Grousslibellen Danca ægte guldsmede Norveççe (bokmål) øyenstikkere og libeller Norveççe (nynorsk) libellar İsveççe egentliga trollsländor, stortrollsländor İzlandaca drekaflugur, slenjur Litvanca skirtingasparniai žirgeliai, didieji žirgeliai Letonca dažādspārnu spāres, dažādspārņi Rusça разнокрылые стрекозы, разнокрылые, неравнокрылые стрекозы Beyaz Rusça разнакрылыя Ukraynaca різнокрилі Lehçe ważki różnoskrzydłe Çekçe šídla, různokřídlice Slovakça šidlá, rôznokrídle Bulgarca разнокрили водни кончета Slovence raznokrili kačji pastirji Hırvatça nejednakokrilaca, nejednakokrilci, debelostruki konjici, debelostruka vretenca, debelostrukci İrlandaca snáthaidí móra İskoç Galcesi tarbh nathrach Fransızca les libellules [s.st] Valonca les monsieus, anizopteres Katalanca els anisòpters İspanyolca los anisópteros, las libélulas Asturca los anisópteros, les llibélules propiamente diches Portekizce libélulas verdadeiras İtalyanca gli anisotteri Arnavutça pilivesat e vërteta Yunanca ανισόπτερα Farsça آسیابک Malayalamca കല്ലൻ തുമ്പികൾ kallaN tumpikaL Macarca egyenlőtlen szárnyú szitakötők, nagy szitakötők Fince aitosudenkorennot, erilaissiipiset Estonca eristiivalised Korece 잠자리하목 jamjalihamog Japonca トンボ亜目(不均翅亜目) tonbo amoku (fukinshiamoku) Çince 差翅亞目 chà chì yà mù Vietnamca chuồn chuồn ngô Tayca แมลงปอบ้าน mælngpx b̂ān Baskça burruntziak, burduntziak, anisopteroak Arapça [الرعاشات الكبيرة] İbranice שפיריות Malayca pepatung Sundaca papatong Endonezce capung Cavaca kinjeng Navahoca tániilʼáí íiyisígíí


Aeshnidae Rambur 1842, Aeschnidae

Türkçe asil yusufçuklar, asil yusufcuklar, eşnide Başkurtça көйәнтәләр Kırgızca жаалар İngilizce hawkers (Britanya), hawkers and emperors, darners (Amerika), giant dragonflies, aeshnid dragonflies Frizce glêzebiters, biters Felemenkçe glazenmakers Aşağı Almanca Glasemakers Almanca Edellibellen Danca mosaikguldsmede Norveççe (bokmål) mosaikkøyestikkere İsveççe mosaiktrollsländor Litvanca tikrieji laumžirgiai Letonca dižspāres, dižspāru dzimta Rusça коромысла, стрекозы-коромысла Beyaz Rusça каромысла Ukraynaca коромисла Lehçe żagnicowate Çekçe šídlovití Slovakça šidlovité Slovence deve Hırvatça kraljevska vretenca, kraljice Katalanca èsnids İspanyolca ésnidos Asturca ésnidos Galiççe libeliñas e emperadores Arnavutça pilivesa perandorake gjuetare Ermenice շերեփագիներ Macarca karcsú acsák Fince ukonkorennot Estonca tondihobulased Korece 왕잠자리과 wangjamjaligwa Japonca ヤンマ科 yanma-ka Çince 晏蜓科 yàntíngkē, 蜓科 tíng kē Tayca แมลงปอยักษ์ mælngpx yạks̄

Aeshna affinis Vander Linden 1820

Türkçe güney yırtıcı yusufcuğu İngilizce southern migrant hawker, blue-eyed hawker Frizce blaueach glêzebiter, súdlike glêzebiter, súdlike glêzebiter, súdlike glêzebiter, sinnebiter Felemenkçe zuidelijke glazenmaker Aşağı Almanca süüdlich Glasemaker Almanca südliche Mosaikjungfer İsveççe blå mosaikslända Litvanca mėlynakis laumžirgis Rusça зеленобокое коромысло, сходное коромысло, родственное коромысло Ukraynaca зеленобоке коромисло Lehçe żagnica południowa Çekçe šídlo rákosní Slovakça šidlo trstinové Bulgarca жълтогръд пъстролет Slovence višnjeva deva Hırvatça sredozemni kralj, sredozemna kraljica, sredozemno kraljevsko vretence, sredozemno vretence Galler Galcesi gwas neidr mudol y De Fransızca æschne affine Galiççe libeliña afín Macarca gyakori acsa Fince hohtoukonkorento

Aeshna cyanea (Müller 1764), Aeschna cyanea, Libellula cyanea Müller 1764

Türkçe mavi yırtıcı yusufcuk Başkurtça зәңгәр көйәнтә İngilizce southern hawker, southern hawker dragonfly, blue hawker Frizce túnglêzebiter, skaadglêzebiter, skaadfleaner, skaadbiter, smûkskaadzjende beamte-grienfleaner, beamteskaadbiter, wartebiter Felemenkçe blauwe glazenmaker Aşağı Almanca blau Glasemaker Almanca blaugrüne Mosaikjungfer Danca blå mosaikguldsmed Norveççe (bokmål) blågrønn øyenstikker Norveççe (nynorsk) blågrøn augestikkar İsveççe blågrön mosaikslända Litvanca mėlynžiedis laumžirgis Letonca zilzaļā dižspāre Rusça синее коромысло, голубое коромысло, зелёное коромысло Beyaz Rusça сіняе каромысел, блакітнае каромысел Ukraynaca синє коромисло Lehçe żagnica sina, żagnica okazała, żagnica błękitna Çekçe šídlo modré Slovakça šidlo modré Bulgarca петнист пъстролет Slovence zelenomodra deva, modrozelena deva Hırvatça modri kralj, modra kraljica, modro kraljevsko vretence, modro vretence İrlandaca seabhcaí an deiscirt İskoç Galcesi tarbh nathrach a’ chinn a deas Galler Galcesi gweision neidr y de, gwas-neidr llachar Fransızca æschne bleue, aeschne bleue Galiççe libeliña de cu azul Ermenice կապույտ ճպուռ Macarca sebes acsa Fince kirjoukonkorento Estonca metsa-tondihobu, sinine tondihobu Çince 藍晏蜓 lán yàn tíng

Aeshna isosceles → Anaciaeschna isosceles

Aeshna juncea (Linnaeus 1758), Aeschna juncea, Libellula juncea Linnaeus 1758

İngilizce common hawker, moorland hawker, sedge darner Frizce feanbiter, heidebiter, sânbiter Felemenkçe venglazenmaker Aşağı Almanca Fehnglasemaker Almanca Torf-Mosaikjungfer Danca siv-mosaikguldsmed Norveççe (bokmål) vanlig øyenstikker Norveççe (nynorsk) vanleg augestikkar İsveççe starrmosaikslända Litvanca paprastasis laumžirgis Letonca purvaiņu dižspāre Rusça камышовое коромысло, голубое коромысло Ukraynaca очеретяне коромисло Lehçe żagnica torfowa, żagnica sitowa Çekçe šídlo sítinové Bulgarca планински пъстролет Slovence barjanska deva İrlandaca seabhcaí an phortaigh, mangaire coitianta İskoç Galcesi tarbh nathrach nan cuilcean Galler Galcesi gweision neidr glas Fransızca aeschne des joncs Katalanca espiadimonis Galiççe libeliña brañega Macarca fatörzsvadász acsa Fince siniukonkorento Estonca soo-tondihobu Moğolca дамнуурга цэнхэр соно Korece 별박이왕잠자리 byeolbag-iwangjamjali Japonca ルリボシヤンマ ruriboshiyanma

Aeshna mixta Latreille 1805

İngilizce migrant hawker, autumn hawker Frizce hynstebiter, lytse glêzebiter, bleinebiter Felemenkçe paardenbijter Aşağı Almanca Peerdsteker Almanca Herbst-Mosaikjungfer Danca efterårs-mosaikguldsmed İsveççe höstmosaikslända Litvanca rudeninis laumžirgis Letonca dienvidu dižspāre Rusça помесное коромысло, спутанное коромысло Ukraynaca мале коромисло Lehçe żagnica jesienna Çekçe šídlo pestré Slovakça šidlo pestré Bulgarca есенен пъстролет Slovence bleda deva Hırvatça jesenski kralj, jesenska kraljica, jesensko kraljevsko vretence, jesensko vretence İrlandaca seabhcaí an fhómhair İskoç Galcesi tarbh nathrach ballach Galler Galcesi gwas neidr mudol Fransızca aeschne mixte Galiççe libeliña de outono Macarca nádi acsa Fince etelänukonkorento Estonca sügis-tondihobu Korece 애별박이왕잠자리 aebyeolbag-iwangjamjali Japonca マダラヤンマ madarayanma

Aeshna serrata Hagen 1856

İngilizce Baltic hawker Almanca nordische Mosaikjungfer İsveççe vassmosaikslända Rusça пильчатое коромысло Ukraynaca пильчасте коромисло Ermenice սղոցակիր ճպուռ Fince rannikkoukonkorento

Anaciaeschna isosceles or Aeshna isosceles

Anaciaeschna isosceles isosceles or Aeshna isosceles isosceles (Müller 1764), Anaciaeschna isoceles, Aeshna isoceles, Libellula isoceles Müller 1767 (emended by Lucas)

Türkçe küçük yırtıcı yusufcuk Başkurtça ерәнһыу көйәнтә İngilizce Norfolk hawker, green-eyed hawker Frizce kylplakbiter Felemenkçe vroege glazenmaker Aşağı Almanca fröh Glasemaker Almanca Keilfleck-Mosaikjungfer, Keilflecklibelle Danca kileplet-mosaikguldsmed İsveççe kilfläckslända Litvanca rudasis laumžirgis Letonca rudā dižspāre Rusça рыжеватое коромысло, рыжеватое дозорокоромысло Beyaz Rusça рыжае каромысел Ukraynaca руде коромисло Lehçe żagnica ruda, żagiew ruda Çekçe šídlo červené Bulgarca кафяв пъстролет Slovence deviški pastir Hırvatça žuti ban, žutopjedgi ban, žutopjega pastirica, žutopjego kraljevsko vretence, obično žutopjego kraljevsko vretence Galler Galcesi gweision neidr llygadwyrdd Fransızca æschne isocèle, aeschne isocèle Galiççe libeliña isósceles Macarca lápi acsa Estonca rohesilm-tondihobu

Anaciaeschna isosceles antehumeralis Schmidt 1950 or Aeshna isosceles antehumeralis (Schmidt 1950)

İngilizce "unknown"

Anax ephippiger (Burmeister 1839) or Hemianax ephippiger (Burmeister 1839), Aeschna ephippigera Burmeister 1839

İngilizce vagrant emperor Frizce sealglêzebiter, sealkeizer Felemenkçe zadellibel Aşağı Almanca Sadelgoldpeerd Almanca Schabrackenlibelle, Schabracken-Königslibelle Danca brun kejserguldsmed Norveççe (bokmål) trekkøyenstikker İsveççe brun kejsartrollslända, vandrande mosaikslända Letonca klejotājdižspāre Rusça дозорщик-седлоносец, полудозорщик-седлоносец Ukraynaca швидкий дозорець Lehçe husarz wędrowny Çekçe šídlo hnědé Bulgarca прелетен пъстролет Slovence afriški minljivec Hırvatça grof skitnica, obična skitnica, obična lutalica, lutajuće kraljevsko vretence, obično lutajuće kraljevsko vretence İrlandaca impire fánach İskoç Galcesi tarbh nathrach dìollaideach Galler Galcesi gwas neidr crwydrol Fransızca anax porte-selle Galiççe emperador peregrino Ermenice թամբակիր ճպուռ Macarca nyerges szitakötő, nyerges acsa İbranice שפירית נודדת

Anax immaculifrons Rambur 1842

İngilizce magnificent emperor Almanca indische Königslibelle Tayca แมลงปอยักษ์เขียวท้องส้ม mælngpx yạks̄ʹ̒ k̄heīyw tĥxng s̄̂m

Anax imperator Leach 1815

Türkçe büyük kral yusufcuk Azerice imperator iynəcəsi Başkurtça алсапҡы-император, император энәғарағы Kazakça әмірші инелік, шолғыншы инелік İngilizce emperor dragonfly, emperor, blue emperor Frizce keizerslibel, blauwe keizer, grutte keizer, keizer Afrikanca blou keiser Felemenkçe grote keizerlibel Aşağı Almanca groot Kaisergoldpeerd Almanca große Königslibelle Danca stor kejserguldsmed Norveççe (bokmål) keiserøyenstikker Norveççe (nynorsk) keisaraugestikkar İsveççe blå kejsartrollslända, kejsartrollslända Litvanca imperatoriškasis laumžirgis, didysis karališkasis žirgelis Letonca karaliskā dižspāre Latgalca kieniskais lelspuorņs Rusça дозорщик-повелитель, дозорщик-император Beyaz Rusça дазоршчык-ýладар, дазорщык-iмператар Ukraynaca дозорець-володар, дозорець-імператор Lehçe husarz władca Çekçe šídlo královské Slovakça šidlo obrovské Bulgarca царски пъстролет Slovence veliki spremljevalec Hırvatça veliki car, veliko carsko vretence, veliki vladar, kraljevsko vretence, predikudija İrlandaca impire gorm İskoç Galcesi tarbh nathrach ìmpireil Galler Galcesi ymerawdwyr Fransızca anax empereur Katalanca libèl·lula emperador, libèl·lula blava İspanyolca libélula emperador Galiççe emperador grande Romence libelulă imperială Macarca óriás szitakötő Fince keisarikorento Estonca kuningkiil Çince 帝王伟蜓 dìwáng wěi tíng Güney Mincesi hông-tè chhân-eⁿ Vietnamca chuồn chuồn ngô hoàng đế, chuồn chuồn hoàng đến xanh Gürcüce საიმპერატორო ნემსიყლაპია Maltaca mazzarell sultan İbranice שפירית קיסרית , שפירן קיסרי

Anax parthenope (Sélys 1839), Aeschna parthenope Sélys 1839

İngilizce lesser emperor, yellow-ringed emperor Frizce súdlike keizerslibel, sinnekeizer Felemenkçe zuidelijke keizerlibel Aşağı Almanca süüdlich Kaisergoldpeerd Almanca kleine Königslibelle Danca lille kejserguldsmed İsveççe mindre kejsartrollslända Litvanca karališkasis laumžirgis, mažasis karališkasis laumžirgis Letonca Partenopes dižspāre Rusça темнолобый дозорщик, июльский дозорщик Ukraynaca малий дозорець Lehçe husarz mniejszy, husarz ciemny, husarz jeziorny Çekçe šídlo tmavé Slovakça šidlo tmavé Bulgarca тъмен пъстролет Slovence modroriti spremljevalec Hırvatça mali car, mali vladar, malo carsko vretence İrlandaca impire buífháinneach Galler Galcesi ymerawdwyr bach Fransızca anax napolitain Galiççe emperador pequeno Macarca tavi szitakötő Fince sormusukonkorento Estonca kollavööt-kuningkiil Korece 왕잠자리 wangjamjali Japonca ギンヤンマ [銀蜻蜓] gin'yanma Çince 綠胸晏蜓 lǜ xiōng yàn tíng İbranice שפירית סירונית

Brachytron pratense (Müller 1764), Libellula pratense Müller 1764

Türkçe mozaik yusufcuğu Başkurtça аҡ көйәнтә, болон брахитроны İngilizce hairy dragonfly, hairy hawker, spring hawker Frizce hynsteskaad, greidebiter, maitiidsbiter Felemenkçe glassnijder Aşağı Almanca Glassnieder Almanca früher Schilfjäger, kleine Mosaikjungfer Danca håret mosaikguldsmed Norveççe (bokmål) vårøyenstikker Norveççe (nynorsk) våraugestikkar İsveççe tidig mosaikslända Litvanca baltaplaukis laumžirgis Letonca agrā dižspāre Rusça беловолосое коромысло, луговой короткобрюх, луговой брахитрон Beyaz Rusça белавалосае каромысел Ukraynaca лучний короткочеревець Lehçe żagniczka zwyczajna Çekçe šídlo luční Slovakça šidlo lúčne Bulgarca пролетен пъстролет Slovence zgodnji trstničar Hırvatça proljetni kraljević, proljetno kraljevsko vretence, obično proljetno kraljevsko vretence, proljetni trskaš, proljetno vretence İrlandaca seabhcaí an earraigh, snáthaid mhór gruagach, snáthaid mhór chlúmhach İskoç Galcesi tarbh nathrach gaoisideach Galler Galcesi gweision neidr blewog Fransızca æschne printanière, aeschne printanière Galiççe libeliña peluda Macarca szőrös szitakötő Fince karvaukonkorento Estonca väike-tondihobu

Caliaeschna microstigma (Schneider 1845), Calaeschna microstigma, Aeshna microstigma Schneider 1845

İngilizce eastern spectre Felemenkçe schaduwlibel Almanca Schattenlibelle Rusça коромыслик-мелкоглазка Bulgarca речен пъстролет Slovence bledi vetrnjak Hırvatça konavoski knez, onavoski staklar, konavosko kraljevsko vretence, obično konavosko kraljevsko vretence

Hemianax ephippiger → Anax ephippiger


Gomphidae Rambur 1842

Türkçe dere yusufçukları, dere yusufcukları Başkurtça бабаҡайҙар İngilizce club-tailed dragonflies, clubtail dragonflies, club-tails, gomphid dragonflies Frizce bouten, tongerbouten Felemenkçe rombouten Aşağı Almanca Kohsteerten Almanca Flussjungfern Danca flodguldsmede Norveççe (bokmål) elveøyenstikkere İsveççe flodtrollsländor Litvanca skėstaakiai laumžirgiai, upeliniai žirgeliai Letonca upjuspāres, upjuspāru dzimta Rusça дедки, речники Beyaz Rusça дзядкі, дзядка Ukraynaca дідки Lehçe gadziogłówkowate Çekçe klínatkovití Slovakça klinovkovité Slovence porečniki Hırvatça riječnjaci, riječna vretenca Fransızca gomphidés Katalanca gòmfids İspanyolca gónfidos Asturca gónfidos Galiççe candís Arnavutça pilivesat bisht kopçe Ermenice գոմֆիդներ Macarca folyami szitakötők, csermelyszitakötők Fince jokikorennot Estonca vesihobulased Korece 측범잠자리과 cheugbeomjamjaligwa 부채장수잠자리과 buchaejangsujamjaligwa Japonca サナエトンボ科 sanaetonboka サナエトンボか sanaetonbo ka Çince 春蜓科 chūn tíng kē 箭蜓科 jiàn tíng kē Tayca แมลงปอเสือ mælngpx s̄eụ̄x

Anormogomphus kiritshenkoi Bartenev 1913

Kazakça Кириченко инелігі İngilizce Kirichenko's club-tailed dragonfly Rusça летодедка Кириченко

Gomphus davidi Sélys 1887

İngilizce Levant clubtail Felemenkçe levantrombout Rusça дедка Давида, речник Давида İbranice שפירית דוד

Gomphus flavipes → Stylurus flavipes

Gomphus kinzelbachi Schneider 1984

İngilizce "unknown"

Gomphus schneideri Sélys in Sélys & Hagen 1850, Gomphus vulgatissimus schneideri (Sélys in Sélys & Hagen 1850)

İngilizce Turkish clubtail Felemenkçe turkse rombout Aşağı Almanca törksch Beekkohsteert Almanca türkische Keiljungfer Rusça дедка Шнайдера, речник Шнайдера Hırvatça Schneiderov riječnjak, Schneiderovo riječno vretence

Gomphus ubadschii → Stylurus flavipes ubadschii

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus 1758), Libellula vulgatissima Linnaeus 1758

İngilizce common clubtail, club-tailed dragonfly Frizce tongerbout, beektongerbout Felemenkçe beekrombout Aşağı Almanca gemeen Beekkohsteert, Beekkohsteert Almanca gemeine Keiljungfer Danca almindelig flodguldsmed Norveççe (bokmål) klubbeelveøyenstikker Norveççe (nynorsk) klubbe-elveaugestikkar İsveççe sandklubbslända Litvanca upelinis laumžirgis Letonca melnkāju upjuspāre Rusça обыкновенный дедка, обыкновенный речник Beyaz Rusça звычайны дзядка Ukraynaca звичайний дідок Lehçe gadziogłówka pospolita, gadziogłówka zwyczajna Çekçe klínatka obecná Slovakça klinovka obyčajná Bulgarca пролетно цигулче Slovence popotni porečnik Hırvatça crni regoč, crnonogi riječnjak, crnonogo riječno vretence, riječno vretence , klinsato vretence Galler Galcesi gwas neidr tindrwm Fransızca gompus très commun Galiççe candil de Linneo Arnavutça gomfusi i zakonshëm Macarca feketelábú szitakötő Fince aitojokikorento Estonca harilik jõgihobu, harilik vesihobu

Lindenia tetraphylla (Vander Linden 1825), Aeshna tetraphylla Vander Linden, 1825

İngilizce bladetail, Arabian lobetail, lobe-tailed dragonfly Felemenkçe vaandeldrager Aşağı Almanca Seedrake Almanca Seedrache Rusça обыкновенный линдения, четырёхлистная линдения Slovence velika peščenka Hırvatça jezerski regoč, jezersko vretence, obično jezersko vretence, veliki jezeraš Fransızca lindénie à quatre feuilles, lindénie tétraphylle, lindénie caudifoliée Galiççe candil de catro follas Arnavutça peliveza tetrafile

Onychogomphus assimilis (Schneider 1845) Sélys 1854, Diastatomma assimile (Schneider 1845) Kirby 1890, Gomphus assimilis Schneider 1845

İngilizce dark pincertail Rusça сходный когтедедка, сходный оникс, похожий когтедедка Ermenice նմանաձև ճպուռ Gürcüce მსგავსი ნემსიყლაპია

Onychogomphus flexuosus (Schneider 1845) Sélys 1854, Gomphus (Onychogomphus) flexuosus (Schneider 1845) Sélys & Hagen 1858, Lindenia flexuosa (Schneider 1845) Kirby 1890, Gomphus flexuosus Schneider 1845

İngilizce waved pincertail Aşağı Almanca smuck Tangengoldpeerd Almanca zierliche Zangenlibelle

Onychogomphus forcipatus

Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linnaeus 1758) Sélys 1854, Gomphus (Onychogomphus) forcipatus (Schneider 1845) Sélys & Hagen 1858, Gomphus forcipatus (Linnaeus 1758) Sélys & Hagen 1850, Paradigma forcipata (Linnaeus 1758) Cowley 1934, Lindenia forcipata (Linnaeus 1758) Kirby 1890, Libellula forcipata Linnaeus 1758

Türkçe küçük kerpetenkuyruklu yusufçuk, pense kuyruklu küçük yusufçuk, yeşilgözlü çengelkuyruk Başkurtça ҡойроҡло бабаҡай, ҡойроҡло онихогомфус İngilizce small pincertail, green-eyed hooktail Frizce lytse tongerbout Felemenkçe kleine tanglibel Aşağı Almanca lütt Tangengoldpeerd Almanca kleine Zangenlibelle Danca lille tangguldsmed Norveççe (bokmål) tangelveøyenstikker Norveççe (nynorsk) tangelveaugestikkar İsveççe stentångtrollslända, stenflodtrollslända Litvanca žnyplinis laumžirgis Letonca knaibļspāre Rusça европейский дедка, хвостатый дедка, хвостатый онихогомфус, вильчатый когтедедка, вильчатый оникс, клешневатый речник Ukraynaca кліщоносний оніхогомфус Lehçe smaglec mniejszy, smaglec ogonokleszcz Çekçe klínatka vidlitá Slovakça klinovka čiernonohá Bulgarca щипесто цигулче Slovence bledi peščenec Hırvatça potočni regoč, zelenooko riječno vretence, zelenooko kliještasto vretence, obično zelenooko kliještasto vretence, zelenooki sprudaš Fransızca gomphus à pinces Galiççe candil tenazado Arnavutça pilivesa sy jeshil bisht gremç Macarca csermely szitakötő Fince pihtijokikorento Estonca näps-vesihobu

Onychogomphus forcipatus albotibialis Schmidt 1954

İngilizce "unknown"

Onychogomphus lefebvrii or Onychogomphus lefebvrei (Rambur 1842) Sélys 1854, Lindenia lefebvrei (Rambur 1842) Kirby 1890, Gomphus lefebvrei Rambur 1842

İngilizce pale pincertail Galiççe candil de Lefebvre (nom. nov.) Rusça когтедедка Лефебврэ, оникс Лефебврэ, дедка Лефевра

Onychogomphus macrodon Sélys 1887, Lindenia macrodon (Sélys 1887) Kirby 1890

İngilizce Levant pincertail

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy 1785) Jacobson & Bianki 1905, Diastatomma cecilia (Fourcroy 1785) Kirby 1890, Libellula cecilia Fourcroy 1785

Başkurtça мөгөҙлө бабаҡай, йылан офиогомфусы İngilizce green snaketail, green clubtail, green gomphid Felemenkçe gaffellibel Aşağı Almanca Gaffelgoldpeerd, gröön Gaffelgoldpeerd Almanca grüne Flussjungfer, grüne Keiljungfer Danca grøn kølleguldsmed İsveççe grön flodtrollslända Litvanca pleištinis laumžirgis, pleištinis žirgelis, pleištinė skėtė Letonca zaļā upjuspāre Rusça рогатый змеедедка, рогатый дедка, рогатый офиогомфус, обыкновенный змеедедка, обыкновенный змеевик Beyaz Rusça рагаты дзедка Ukraynaca рогатий офіогомфус, офіогомфус Цецилія Lehçe trzepla zielona Çekçe klínatka rohatá Slovakça klinovka hadia Bulgarca зеленогръдо цигулче Slovence kačji potočnik Hırvatça rogati regoč, obični rožac, rogato riječno vretence, obično rogato riječno vretence Fransızca ophiogomphe serpentin, gomphe serpentin, gomphus serpentin İtalyanca gonfo coda di serpente verde, libellula cecilia Macarca erdei szitakötő Fince kirjojokikorento Estonca rohe-vesihobu

Paragomphus genei (Sélys 1841) Sélys 1854, Paragomphus (Mesogomphus) genei (Sélys 1841) Schmidt 1938, Mesogomphus genei (Sélys 1841) Morton 1924, Gomphus genei Sélys 1841, Gomphus (Onychogomphus) genei (Sélys 1841) Sélys & Hagen 1858, Lindenia genei (Sélys 1841) Kirby 1890

İngilizce common hooktail, green hooktail, corkscrew hooktail Felemenkçe groene haaklibel Aşağı Almanca afrikaansch Sandkohsteert Almanca afrikanische Sandjungfer, Zwerg-Flussjungfer Galiççe candil de Gené

Paragomphus lineatus (Sélys 1850) Davies & Tobin 1985, Mesogomphus lineatus (Sélys 1850) Fraser 1924, Onychogomphus lineatus (Sélys 1850) Sélys 1854, Lindenia lineata Sélys 1850

İngilizce lined hooktail

Stylurus flavipes or Gomphus flavipes

Stylurus flavipes flavipes (Charpentier 1825) or Gomphus flavipes flavipes (Charpentier 1825), Aeschna flavipes Charpentier 1825

İngilizce river clubtail, yellow-legged clubtail, yellow-legged dragonfly Felemenkçe rivierrombout Aşağı Almanca Stroomkohsteert Almanca asiatische Keiljungfer İsveççe större klubbslända Litvanca geltonkojis laumžirgis, geltonkojis žirgelis Letonca dzeltenkāju upjuspāre Rusça желтоногий дедка, желтоногий речник, желтоногий длиннохвост, золотистый дедка Ukraynaca жовтоногий дідок Lehçe gadziogłówka żółtonoga Çekçe klínatka žlutonohá Slovakça klinovka žltonohá Bulgarca жълто цигулче Makedonca жолтоного вилинско коњче Slovence rumeni porečnik Hırvatça dravski regoč, žutonogi riječnjak, žutonogo riječno vretence Fransızca gomphe à pattes jaunes İtalyanca gonfo coda clavata di fiume Arnavutça pilivesa shpinë verdhë, peliveza flavipes Macarca sárgás szitakötő, sárga szitakötő, sárgalábú szitakötő Estonca ida-jõgihobu, ida-vesihobu

Gomphus flavipes lineatus Bartenev 1929

İngilizce "unknown"

Stylurus flavipes ubadschii (Schmidt, 1953) or Gomphus ubadschii Schimidt 1953, Stylurus ubadschii (Schmidt 1953)

İngilizce İngilizce Syrian clubtail Felemenkçe syrische rombout


Cordulegastridae Calvert 1893, Cordulegasteridae

Türkçe dağ yusufçukları, dağ yusufcukları İngilizce spiketails, spike-tails, biddies, cordulegastrid dragonflies Felemenkçe bronlibellen Aşağı Almanca Borngoldpeer Almanca Quelljungfern Danca kongeguldsmede Norveççe (bokmål) kongeøyenstikkere, bekkeøyenstikkere İsveççe kungstrollsländor Litvanca žieduotapilviai žirgeliai, kordulegastrai Letonca strautuspāres, strautuspāru dzimta Rusça булавобрюхи, кордулегастериды, кордулегастры Beyaz Rusça кордулегастры Ukraynaca кордулегастрові, кордулегастериди Lehçe szklarnikowate Çekçe páskovcovití Slovakça pásikavcovité Slovence studenčarji Hırvatça potočnjaci, potočna vretenca Fransızca cordulégastridés Katalanca cordulegàstrids İspanyolca cordulegástridos Asturca cordulegástridos Galiççe tizóns Arnavutça pilivesat unazë arta Macarca hegyi szitakötők Fince purokorennot Estonca vöötkiillased Korece 장수잠자리과 jangsujamjaligwa Japonca オニヤンマ科 oniyanmaka Çince 勾蜓科 gōu tíng kē 大蜓科 dà tíng kē Tayca แมลงปอเสือหางแหลม mælngpx s̄eụ̄x h̄āng h̄ælm

Cordulegaster amasina Morton 1916, Cordulegaster amasinus Morton 1916, Cordulegaster insignis race amasinus Morton 1916, Cordulegaster insignis amasina Morton 1916 or Sonjagaster amasina (Morton 1916)

İngilizce "unknown"

Cordulegaster bidentata Sélys 1843, Cordulegaster (Thecagaster) bidentata (Sélys 1843), Thecagaster bidentata (Sélys 1843), Thecagaster (Thecagaster) bidentata (Sélys 1843)

İngilizce sombre goldenring, two-toothed goldenring Felemenkçe zuidelijke bronlibel Aşağı Almanca süüdliche Borngoldpeerd Almanca gestreifte Quelljungfer Rusça двузубый булавобрюх, двузубчатый булавобрюх, двузубчатый кордулегастр Ukraynaca двозубчастий кордулегастр, двозубчастий кордулегастер Lehçe szklarnik górski Çekçe páskovec dvojzubý Bulgarca двузъбесто воденичарче Slovence povirni studenčar Hırvatça dvozubi potočar, dvozubi potočnjak, dvozubo potočno vretence, žutopjego vretence Fransızca cordulégastre bidenté Galiççe tizón bidentado Arnavutça pilivesat dydhmbsh unazart Macarca hegyi szitakötő

Cordulegaster charpentieri (Kolenati 1846) or Sonjagaster charpentieri (Kolenati 1846), Cordulegaster insignis charpentieri (Kolenati 1846), Thecagaster (Sonjagaster) charpentieri (Kolenati, 1846), Thecagaster charpentieri (Kolenati, 1846), Aeschna charpentieri Kolenati 1846

İngilizce Caucasian goldenring Rusça булавобрюх Шарпентье

Cordulegaster insignis Schneider 1845, Cordulegaster insignis insignis Schneider 1845 or Sonjagaster insignis (Schneider 1845), Cordulegaster charpentieri insignis (Schneider 1845), Thecagaster (Sonjagaster) insignis (Schneider 1845), Thecagaster insignis (Schneider 1845)

Kazakça көрнекті шоқпар қарынды инелік Kırgızca тикен куйрук ийнелик İngilizce blue-eyed goldenring Felemenkçe blauwoogbronlibel Almanca türkische Quelljungfer Rusça заметный булавобрюх, булавобрюх замечательный Bulgarca синеоко воденичарче

Cordulegaster mzymtae Bartenev 1929, Cordulegaster insignis mzymtae Bartenev 1929, Cordulegaster charpentieri mzymtae, Thecagaster (Thecagaster) mzymtae (Bartenev 1929), Thecagaster mzymtae (Bartenev 1929), Sonjagaster mzymtae (Bartenev 1929)

İngilizce Mzymta goldenring (nom. nov), Circassian goldenring (nom. nov), Pontian goldenring Rusça булавобрюх мзымтский, булавобрюх мзымтинский Gürcüce მზიმთას ნემსიყლაპია mzimt’as nemsiqlapia

Cordulegaster nobilis Morton 1916, Cordulegaster insignis nobilis Morton 1916 or Sonjagaster nobilis (Morton 1915), Thecagaster (Sonjagaster) nobilis (Morton 1915), Thecagaster nobilis (Morton 1915)

İngilizce "unknown"

Cordulegaster picta Sélys 1854, Cordulegaster (boltonii) picta

Türkçe iki çizgili yusufcuk İngilizce Turkish goldenring Felemenkçe turkse bronlibel Almanca gezeichnete Quelljungfer Rusça пестрый булавобрюх Bulgarca южно воденичарче Slovence rumeni studenčar Hırvatça dalmatinski potočar, dalmatinski potočnjak, jugoistočno potočno vretence

Sonjagaster amasina → Cordulegaster amasina
Sonjagaster charpentieri → Cordulegaster charpentieri
Sonjagaster insignis → Cordulegaster insignis
Sonjagaster nobilis → Cordulegaster nobilis


Corduliidae Sélys 1850

Türkçe metalik yusufçuklar, metalik yusufcuklar Başkurtça әбекәйҙәр İngilizce emerald dragonflies, emeralds, green-eyed skimmers Frizce glêzemakkers, grienkoppen, glânseagen Felemenkçe glanslibellen Aşağı Almanca Glanzgoldpeer Almanca Falkenlibellen Danca smaragdlibeller Norveççe (bokmål) metalløyestikkere, glansøyenstikkere İsveççe skimmertrollsländor Litvanca blizgiosios skėtės, kordulijos Letonca smaragdspāres, smaragdspāru dzimta Rusça бабки, патрульщики Beyaz Rusça бабкі Ukraynaca металічні бабки, металеві бабки, кордуліїди Lehçe szklarkowate Çekçe lesklicovití Slovakça ligotavkovité Bulgarca блестящи водни кончета Slovence lebduhi Hırvatça smaragdna vretenca Fransızca corduliidés Katalanca cordúlids Asturca cordúlidos Galiççe esmeraldas Arnavutça pilivesat smeralde Fince kiiltokorennot Estonca hiilgekiillased Korece 청동잠자리과 cheongdongjamjaligwa 북방잠자리과 bugbangjamjaligwa Japonca エゾトンボ科 ezotonbo-ka Çince 弓蜓科 gōng tíng kē 偽蜓科 wěi tíng kē Tayca แมลงปอใหญ่ mælngpx h̄ıỵ̀ แมลงปอมาโคร mælngpx mākhor แมลงปอมรกต mælngpx mrkt

Cordulia aenea (Linnaeus 1758), Libellula aenea Linnaeus 1758

Başkurtça йәшел әбекәй İngilizce downy emerald Frizce grienkopglêzemakker, brûnzen glêzebiter, knotsglêzebiter, brûnskop Felemenkçe smaragdlibel Aşağı Almanca Smaragdgoldpeerd Almanca Falkenlibelle, gemeine Smaragdlibelle Danca grøn smaragdlibel Norveççe (bokmål) smaragdøyenstikker Norveççe (nynorsk) smaragdaugestikkar İsveççe guldtrollslända Litvanca bronzinė skėtė Letonca agrā smaragdspāre Rusça бронзовая бабка, обыкновенная бабка, зелёная бабка Beyaz Rusça бронзава-зялёная страказа Ukraynaca бронзова кордулія, бронзово-зелена бабка Lehçe szklarka zielona Çekçe lesklice měděná Slovakça ligotavka medená Bulgarca мъхеста зеленка Slovence močvirski lebduh Hırvatça močvarni smaragd, smaragdni metalac, obično smaragdno vretence, blistavo vretence İrlandaca smaragaid umha-dhaite İskoç Galcesi smàrag umha-dhathte Galler Galcesi gweision gwyrdd blewog Fransızca cordulie bronzée Galiççe esmeralda bronceada İtalyanca smeraldo vellutato Macarca érces szitakötő Fince vaskikorento Estonca harilik hiilgekiil Korece 청동잠자리 cheongdongjamjali

Somatochlora borisi Marinov 2001

Türkçe Balkan su bakiresi İngilizce Bulgarian emerald Felemenkçe bulgaarse glanslibel Almanca Rhodopen-Smaragdlibelle Bulgarca пролетна зеленка

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden 1825), Libellula flavomaculata Vander Linden, 1825

İngilizce yellow-spotted emerald Frizce omswever, omswalker, kruser, sompe grienkop Felemenkçe gevlekte glanslibel Aşağı Almanca Placken-Glanzgoldpeerd Almanca gefleckte Smaragdlibelle Danca plettet smaragdlibel Norveççe (bokmål) gulflekket metalløyenstikker Norveççe (nynorsk) gulflekka metallaugestikkar İsveççe gulfläckig glanstrollslända Litvanca geltondėmė skėtė Letonca plankumainā smaragdspāre Rusça жёлтопятнистая бабка, жёлтопятнистая зелёнотелка Ukraynaca жовтоплямиста зеленотілка Lehçe miedziopierś żółtoplama Çekçe lesklice skvrnitá Bulgarca жълтопетниста зеленка Slovence pegasti lesketnik Hırvatça plitvička zelenka, žutopjegi blistavac, žutopjego blistavo vretence Fransızca cordulie à taches jaunes Arnavutça pilivesat njolla verdha Macarca sárgafoltos szitakötő Fince täpläkiiltokorento Estonca kollatähn-läikkiil, kollatähn-hiilgekiil

Somatochlora meridionalis Nielsen 1935

İngilizce Balkan emerald Felemenkçe zuidelijke glanslibel Almanca Balkan-Smaragdlibelle Çekçe lesklice jižní Bulgarca речна зеленка Slovence sredozemski lesketnik Hırvatça sredozemna zelenka, južni blistavac, južno blistavo vretence İtalyanca smeraldo meridionale


Libellulidae Rambur 1842

Türkçe gerçek yusufçuklar, gerçek yusufcuklar Başkurtça ысын энәғараҡтар ғаиләһе, энәғараҡтар Kırgızca накта ийнеликтер İngilizce skimmers, perchers, "chasers, skimmers and darters" Frizce glêzewaskers Felemenkçe korenbouten Aşağı Almanca Koornsnieders Almanca Segellibellen, Kurzlibellen Danca libeller Norveççe (bokmål) libeller Norveççe (nynorsk) libellar İsveççe segeltrollsländor Litvanca raštuotosios skėtės Letonca spāres, ceļotājspāru dzimta Rusça настоящие стрекозы Beyaz Rusça сапраўдныя страказы Ukraynaca справжні бабки Lehçe ważkowate Çekçe vážkovití Slovakça vážkovité Bulgarca плоски водни кончета Slovence ploščci Hırvatça vilini konjici, vilenjaci, libele Fransızca libellulidés Katalanca libel·lúlids İspanyolca libelúlidos Asturca llibelúlidos Galiççe libélulas e lavacús İtalyanca libellulide Arnavutça pilivesat gjahtare Ermenice իսկական ճպուռներ Farsça کوتاه‌سنجاقکان Macarca laposhasú acsák Fince varsinaiset sudenkorennot Estonca vesikiillased Korece 잠자리과 jamjaligwa Japonca トンボ科 tonbo-ka Çince 蜻蜓科 qīngtíng kē 蜻科 qīng kē Tayca แมลงปอบ้าน mælngpx b̂ān

Brachythemis fuscopalliata (Sélys 1887), Trithemis fuscopalliata Sélys 1887

İngilizce dark-winged groundling

Brachythemis leucosticta (Burmeister 1839), Libellula leucosticta Burmeister 1839

İngilizce banded groundling, four-square groundling Afrikanca gebande grondkruiper Rusça белопятнистый коротышка İbranice שפירית דרכים

Crocothemis erythraea (Brullé 1832), Libellula erythraea Brullé, 1832

Türkçe kızıl yusufcuk, kırmızı teyyare İngilizce scarlet darter, common scarlet darter, scarlet dragonfly, broad scarlet, broad scarlet dragonfly Afrikanca breë blosie Frizce fjoerreade libel, fjoerlibel, fjoerbúk Felemenkçe vuurlibel Aşağı Almanca Füergoldpeerd Almanca Feuerlibelle İsveççe karmintrollslända Litvanca ryškiapilvė skėtė Rusça красный крокотемис, красная стрекоза, ярко-красная стрекоза, красная шафранка Ukraynaca червона шафранка Lehçe szafranka czerwona Çekçe vážka červená Bulgarca голямо червениче Slovence opoldanski škrlatec Hırvatça vatreni jurišnik, vatreni strijelac, obični vatreni strijelac, obični vatrenjak, obični jurišnik Galler Galcesi gwäell scarlad Fransızca libellule écarlate, crocothémis écarlate Katalanca libèl·lula vermella Galiççe lavacú escarlata Macarca déli szitakötő Maltaca mazzarell skarlat İbranice שפירית אדומה şafirit aduma

Crocothemis servilia (Drury 1773), Libellula servilia Drury, 1773

İngilizce scarlet skimmer, oriental scarlet Rusça южная стрекоза, шафранка невольница Ermenice ճպուռ-ծառա Korece 붉은배잠자리 bulg-eunbaejamjali 고추잠자리 gochujamjali Japonca ショウジョウトンボ [猩々蜻蛉] shoujoutonbo Çince 猩紅蜻蜓 xīnghóng qīngtíng Tayca แมลงปอบ้านบ่อ mælngpx b̂ān b̀x

Diplacodes lefebvrii or Diplacodes lefebvrei (Rambur 1842), Libellula lefebvrii Rambur 1842

İngilizce black percher Felemenkçe moriaantje Almanca glänzender Schwarzpfeil

Leucorrhinia caudalis (Charpentier 1840), Coenotiata caudalis (Charpentier 1840) Buchecher 1878, Libellula caudalis Charpentier 1840

İngilizce lilypad whiteface, dainty white-faced darter Felemenkçe sierlijke witsnuitlibel Aşağı Almanca lütt Wittsnuutgoldpeerd Almanca zierliche Moosjungfer Danca åkande kærguldsmed Norveççe (bokmål) vannlilje torvlibelle, nøkkrosetorvlibelle Norveççe (nynorsk) vasslilje-torvlibelle İsveççe bred kärrtrollslända Litvanca grakščioji skėtė Letonca resnvēdera purvuspāre Rusça толстохвостый белонос, хвостатая стрекоза, длиннохвостая леукорриния, толстобрюхая леукорриния, обыкновенный белонос, обыкновенный толстохвост Ukraynaca товстохвоста білоноска, хвостата бабка Lehçe zalotka spłaszczona Çekçe vážka široká Slovakça vážka malá Slovence mrtvični spreletavec Hırvatça crni tresetar, crnkasti tresetnjak, crnkasti tresetni strijelac Fransızca leucorrhine à large queue Macarca tócsa szitakötő Fince lummelampikorento Estonca hännak-rabakiil

Leucorrhinia dubia (Vander Linden 1825), Libellula dubia Vander Linden 1825

İngilizce white-faced darter, small whiteface Frizce lytse glêzewasker, lytse wytsnút Felemenkçe venwitsnuitlibel Aşağı Almanca Fehnwittsnuutgoldpeerd Almanca kleine Moosjungfer Danca lille kærguldsmed Norveççe (bokmål) liten torvlibelle Norveççe (nynorsk) lita torvlibelle İsveççe myrtrollslända Litvanca mažoji skėtė Letonca mazā purvuspāre Rusça сомнительный белонос, сомнительная стрекоза Ukraynaca білоноска маленька Lehçe zalotka torfowcowa, zalotka wątpliwa Çekçe vážka čárkovaná Slovakça vážka malá Bulgarca рилско графитче Slovence barjanski spreletavecİskoç Galcesi gathair bàn-aghaidheach Galler Galcesi picellwyr wynebwyn Fransızca leucorrhine douteuse Galiççe libélula de fronte branca Fince pikkulampikorento Estonca väike-rabakiil Korece 진주잠자리 jinjujamjali

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier 1825), Libellula pectoralis Charpentier 1825

Başkurtça ике төҫлө энәғараҡ, һаҙ левкорринаһы İngilizce large white-faced darter, yellow-spotted whiteface Frizce grutte glêzewasker, gielflekglêzewasker, grutte wytsnút Felemenkçe gevlekte witsnuitlibel Aşağı Almanca Placken-Wittsnuutgoldpeerd Almanca große Moosjungfer Danca stor kærguldsmed Norveççe (bokmål) stor torvlibelle Norveççe (nynorsk) stor torvlibelle İsveççe citronfläckad kärrtrollslända Litvanca šarvuotoji skėtė Letonca spilgtā purvuspāre Rusça пестрогрудый белонос, болотная стрекоза, болотная левкоррина, двухцветная стрекоза Ukraynaca болотна білоноска, грудна бабка Lehçe zalotka większa Çekçe vážka jasnoskvrnná Bulgarca жълтопетнисто графитче Slovence dristavični spreletavec Hırvatça veliki tresetar, veliki tresetnjak, veliki tresetni strijelac Fransızca leucorrhine à gros thorax Romence libelulă cu torace gros Ermenice ճահճային ճպուռ Macarca lápi szitakötő, piros szitakötő Fince täplälampikorento Estonca suur-rabakiil

Libellula depressa Linnaeus 1758, Libellula (Ladona) depressa, Ladona depressa (Linnaeus 1758), Plathemis depressa (Linnaeus 1758)

Türkçe geniş vücutlu yusufcuk, basık karınlı yusufcuk, gerçek su bakiresi Azerice yastı iynəcə Başkurtça яҫы энәғараҡ Kırgızca жоон көчүк ийнелик Çuvaşça лаптак йĕп вăрри İngilizce broad-bodied chaser, broad-bodied darter Frizce platte glêzewasker, wespbúkje Felemenkçe platbuik Aşağı Almanca Plattbuuk Almanca Plattbauch Danca blå libel Norveççe (bokmål) bred blålibelle Norveççe (nynorsk) brei blålibelle İsveççe bred trollslända Litvanca plokščioji skėtė Letonca plakanā spāre Rusça плоская стрекоза, плоская либеллула, плоскобрюхая стрекоза, сжатый плоскобрюх Beyaz Rusça плоская страказа Ukraynaca плоска бабка Lehçe ważka płaskobrzucha Çekçe vážka ploská Slovakça vážka ploská Bulgarca плоскотело живениче Makedonca плоснато вилинско коњче Slovence modri ploščec Hırvatça vilin konjic, plosni vilin konjic, plosnati vilenjak, plosnato vretence, plosno vretence, obično vretence İskoç Galcesi ruagaire leathann Galler Galcesi picellwyr praff Fransızca libellule déprimée Katalanca el cabot İspanyolca libélula de vientre plano, libélula flecha Galiççe libélula azuleira Arnavutça pilivesat gjahtare gjerrë Macarca laposhasú acsa Fince litteähukankorento Estonca lapik vesikiil Çince 基斑蜻 jī bān qīng

Libellula fulva Müller 1764, Ladona fulva (Müller 1764)

Türkçe sivri lekeli su bakiresi Başkurtça ерән энәғараҡ İngilizce scarce chaser, blue chaser Frizce bûnte glêzewasker, goudbúkje Felemenkçe bruine korenbout Aşağı Almanca bruun Koornsnieder Almanca Spitzenfleck Danca spidsplettet libel İsveççe spetsfläckad trollslända Litvanca rusvoji skėtė Letonca mainīgā spāre Rusça рыжая стрекоза, рыжий плоскобрюх Ukraynaca руда бабка, руда лібелюля Lehçe ważka żółta, ważka ruda Çekçe vážka plavá Bulgarca речно живениче Slovence črni ploščec Hırvatça vilin dorat, žutosmeđi vilin konjic, žutosmeđi vilenjak Galler Galcesi picellwr prin Fransızca libellule fauve Galiççe libélula fouveira Arnavutça pilivesa gjahtare e rrallë Macarca mocsári szitakötő Fince sorjahukankorento Estonca triipvesikiil

Libellula pontica Sélys 1887, Libellula fulva pontica, Ladona pontica

İngilizce red chaser Rusça черноморская стрекоза, понтийский плоскобрюх Ermenice սևծովյան ճպուռ

Libellula quadrimaculata Linnaeus 1758, Leptetrum quadrimaculatum (Linnaeus 1758) Kirby 1890; Libellula quadripunctata Fabricius 1781; Libellula maculata Harris 1782

Türkçe dörtbenekli kızböceği, dörtbenekli libellula, dörtlekeli ejdersineği, benekli kızböceği Başkurtça дүрт таплы энәғараҡ İngilizce four-spotted skimmer, four-spotted chaser Frizce fjouwerplakjeslibel, flekbúkje Felemenkçe viervlek Aşağı Almanca Veerplack Almanca Vierfleck Danca fireplettet libel Norveççe (bokmål) firflekklibelle Norveççe (nynorsk) fireflekklibelle İsveççe fyrfläckad trollslända Litvanca keturtaškė skėtė Letonca plankumainā spāre, četrplankumu ceļotājspāre Rusça четырёхпятнистая стрекоза, четырхпятнистый плоскобрюх Beyaz Rusça четырехпятнистая страказа Ukraynaca чотириплямиста бабка Lehçe ważka czteroplama Çekçe vážka čtyřskvrnná Slovakça vážka štvorškvrnná Bulgarca кафяво живениче Makedonca четиридамчесто вилинско коњче Slovence lisasti ploščec Hırvatça vilin dvopjeg, četvoropjegi vilenjak, četvoropjegi vilin konjic, četvoropjego vretence, pjegasto vretence İrlandaca ruagaire ceathairbhallach, sealgaire ceithe-spotach İskoç Galcesi ruagaire ceithir-bhallach Galler Galcesi picellwyr pedwar nod Fransızca libellule é quatre taches İspanyolca libélula de cuatro puntos Galiççe libélula maculada İtalyanca libellula dalle quattro macchie Romence libelulă cu patru pete Macarca négyfoltos acsa Fince ruskohukankorento Estonca harilik vesikiil Korece 넉점박이잠자리 neogjeombag-ijamjali Japonca ヨツボシトンボ yotsuboshitonbo

Orthetrum albistylum (Sélys 1848), Libellula albistylum Sélys 1848

Türkçe akkuyruklu yusufcuk İngilizce white-tailed skimmer Felemenkçe witpuntoeverlibel Almanca östlicher Blaupfeil İsveççe vitstjärtad sjötrollslända Rusça белоховстый прямобрюх, белоховстый отретрум Ukraynaca білохвостий рівночеревець, білохвоста бабка Lehçe lecicha białoznaczna Çekçe vážka bělořitná Bulgarca бяловърхо синилниче Slovence temni modrač Hırvatça bjelorepi klizač, bijeli vilenjak Macarca fehér pásztor Korece 밀잠자리 miljamjali Japonca シオカラトンボ shiokaratonbo Çince 白刃蜻蜓 báirèn qīngtíng

Orthetrum anceps or Orthetrum coerulescens anceps (Schneider 1845), Libellula anceps Schneider, 1845

İngilizce "unknown"

Orthetrum brunneum (Fonscolombe 1837), Libellula brunnea Fonscolombe 1837

Türkçe güneyli yusufcuk, güney çalı bakiresi İngilizce southern skimmer Frizce súdlike ringlibel, blauwe ringlibel, sinnesitter Felemenkçe zuidelijke oeverlibel Aşağı Almanca süüdlich Övergoldpeerd Almanca südlicher Blaupfeil İsveççe blåpannad sjötrollslända Litvanca pietinė skėtė Letonca brūnā ezerspāre Rusça коричневый прямобрюх, коричневая стрекоза, коричневый отретрум Ukraynaca коричневий рівночеревець Lehçe lecicha południowa Çekçe vážka hnědoskvrnná Bulgarca бродещо синилниче Slovence sinji modrač Hırvatça sredozemni klizač, primorski vilenjak Galiççe libélula mediterránea Arnavutça pilivesa shkumore jugut Macarca pataki szitakötő

Orthetrum cancellatum (Linnaeus 1758), Libellula cancellata Linnaeus 1758

Türkçe karakuyruklu çalıbakiresi Başkurtça күк энәғараҡ, рәшәткәле ортэтрум İngilizce black-tailed skimmer Frizce grutte ringlibel, kantsitter, unrêst, blaupylk Felemenkçe gewone oeverlibel Aşağı Almanca normol Övergoldpeerd Almanca großer Blaupfeil Danca stor blåpil Norveççe (bokmål) stor blålibelle Norveççe (nynorsk) stor blålibelle İsveççe större sjötrollslända, stor sjötrollslända Litvanca tinkliškoji skėtė Letonca lielā ezerspāre Rusça решётчатый прямобрюх, решётчатая стрекоза, решётчатый ортетрум, решётчатый ортэтрум, большая голубая стрекоза, голубая стрекоза Ukraynaca решітчастий рівночеревець Lehçe lecicha pospolita Çekçe vážka černořitná Slovakça vážka rybničná Bulgarca черновърхо синилниче Slovence prodni modrač Hırvatça veliki klizač, veliki vilenjak İrlandaca acimire earrdhubh, scimín earrdhubh Galler Galcesi picellwyr tinddu Fransızca orthétrum réticulé Katalanca libèl·lula blava petita Galiççe libélula de cu negro İtalyanca libellula dalle ali nere Macarca vízi pásztor Fince merisinikorento Estonca harilik sinikiil, sinikiil Maltaca mazzarell ta' l-istrixxi

Orthetrum chrysostigma (Burmeister 1839), Libellula chrysostigma Burmeister 1839

Türkçe apoletli yusufcuk İngilizce epaulet skimmer Afrikanca epoulet skepper Felemenkçe epauletoeverlibel Almanca Rahmstreif-Blaupfeil Galiççe libélula esvelta Fransızca orthétrum à taille fine İbranice שפירית כחולה

Orthetrum coerulescens or Orthetrum coerulescens coerulescens (Fabricius 1798), Libellula coerulescens Fabricius 1798

Türkçe karinalı yusufcuk İngilizce keeled skimmer, heathland skimmer Frizce lytse ringlibel, kwelsitter Felemenkçe beekoeverlibel Aşağı Almanca Beekövergoldpeerd Almanca kleiner Blaupfeil Danca lille blåpil Norveççe (bokmål) liten blålibelle İsveççe mindre sjötrollslända, liten sjötrollslända Litvanca melsvapilvė skėtė Rusça голубой прямобрюх, голубая стрекоза, малая голубая стрекоза, синеющий прямобрюх Ukraynaca синіючий рівночеревець Lehçe lecicha mała Çekçe vážka žlutoskvrnná Bulgarca бледо синилниче Slovence mali modrač Hırvatça modri klizač, zapadni vilenjak İrlandaca scimire na sruthlán İskoç Galcesi uachdarair dìreach Galler Galcesi picellwyr cribog Fransızca orthétrum bleuissant Galiççe libélula celeste Macarca kék pásztor Fince hoikkasinikorento Estonca lõunasinikiil Maltaca kaħlan żgħir

Orthetrum coerulescens coerulescens → Orthetrum coerulescens
Orthetrum coerulescens anceps → Orthetrum anceps

Orthetrum ransonnetti (Brauer 1865), Libellula ransonneti Brauer 1865

İngilizce "unknown"

Orthetrum sabina (Drury 1770), Libellula sabina Drury 1770

Kazakça оңтүстік азиялық тік қарынды инелік İngilizce slender skimmer, green marsh hawk Felemenkçe slanke oeverlibel Almanca schlanker Blaupfeil Rusça южноазиатский прямобрюх, тонкобрюхий прямобрюх, ортетрум Сабина Ermenice սաբինա ճպուռ Çince 杜松蜻蜓 dù sōng qīngtíng 中分蜻蜓 zhōng fēn qīngtíng 綠沼蜻蜓 lǜ zhǎo qīngtíng Tayca แมลงปอบ้านเสือลายเขียว mælngpx b̂ān s̄eụ̄x lāy k̄heīyw

Orthetrum taeniolatum (Schneider 1845), Libellula taeniolata Schneider 1845

Türkçe küçük yusufcuk, şeritli yusufcuk İngilizce small skimmer, little skimmer Felemenkçe kleine oeverlibel Almanca zierlicher Blaupfeil

Orthetrum trinacria (Sélys 1841), Libellula trinacria Selys 1841

İngilizce long skimmer, slender skimmer Afrikanca gestrekte skepper Felemenkçe lange oeverlibel Almanca langer Blaupfeil Galiççe libélula siciliana

Pantala flavescens (Fabricius 1798), Libellula flavescens Fabricius 1798

İngilizce globe skimmer, global wanderer, wandering glider, pantala Afrikanca narbroekie Felemenkçe wereldzwerver Almanca Wanderlibelle İsveççe monsuntrollslända Rusça рыжая бродяжница, желтоватая бродяжница Galler Galcesi gleidwyr crwydrol Fransızca pantale globe-trotteur Malayalamca തുലാത്തുമ്പി tulāttumpi Korece 된장잠자리 doenjangjamjali Japonca ウスバキトンボ usubakitonbo Çince 薄翅蜻蜓 báo chì qīngtíng Tayca แมลงปอบ้านแผ่นปีกกว้าง mælngpx b̂ān p̄hæ̀n pīk kŵāng

Selysiothemis nigra (Vander Linden 1825), Libellula nigra Vander Linden 1825

Kazakça Селисия қара инелігі İngilizce black pennant Felemenkçe windvaantje Almanca Teufelchen Rusça чёрная селисия Ukraynaca чорна селісія Bulgarca черно стъклениче Slovence temni slaniščar Hırvatça paška čipka, Selysov strijelac, obični Selysov strijelac Katalanca libèl·lula negra Galiççe libélula negra

Sympetrum arenicolor Jödicke 1994, Sympetrum sinaiticum arenicolor (Jödicke 1994)

İngilizce sandy darter Felemenkçe zandkleurige heidelibel Rusça песочный сжатобрюх

Sympetrum danae (Sulzer 1776), Libellula danae Sulzer 1776; Sympetrum scoticum (Donovan 1811), Libellula scotica Donovan 1811

Başkurtça ҡара энәғараҡ, ҡара симпетрум İngilizce black darter, black meadowhawk Frizce swarte heidelibel, swart hopke Felemenkçe zwarte heidelibel Aşağı Almanca swart Heidegoldpeerd Almanca schwarze Heidelibelle Danca sort hedelibel Norveççe (bokmål) svart høstlibelle Norveççe (nynorsk) svart haustlibelle İsveççe svart ängstrollslända Litvanca juosvoji skėtė Letonca melnā klajumspāre Rusça чёрный сжатобрюх, чёрная стрекоза, чёрный симпетрум, сжатобрюх даная Ukraynaca чорний тонкочеревець Lehçe szablak szkocki, szablak czarny Çekçe vážka tmavá Slovakça vážka tmavá Slovence črni kamenjak Hırvatça crni strijelac İrlandaca sciobaire dubh İskoç Galcesi gathair dubh Galler Galcesi gweyll du Fransızca sympétrum noir Macarca fekete szitakötő Fince tummasyyskorento Estonca must loigukiil Korece 검은고추잠자리 geom-eungochujamjali 검정좀잠자리 geomjeongjomjamjali

Sympetrum decoloratum (Sélys 1884) Ris 1911 or Sympetrum vulgatum decoloratum (Sélys 1884) Grigoriev 1905, Diplax vulgata race decolorata Sélys 1884

İngilizce plain darter

Sympetrum depressiusculum (Sélys 1841), Libellula depressiuscula Sélys 1841

İngilizce spotted darter, marshland darter Frizce plat hopke Felemenkçe kempense heidelibel Aşağı Almanca kemper Heidegoldpeerd Almanca Sumpf-Heidelibelle İsveççe svartfläckad ängstrollslända Litvanca pelkinė skėtė Rusça уплощенный сжатобрюх, уплощённая стрекоза, уплощённый симпетрум Ukraynaca сплющений тонкочеревець Lehçe szablak przypłaszczony Çekçe vážka rumělková Bulgarca петнисто червениче Slovence stasiti kamenjak Hırvatça močvarni strijelac Ermenice տափակ ճպուռ Macarca lassú szitakötő Korece 고추잠자리 gochujamjali 고추좀잠자리 gochujomjamjali 대륙고추좀잠자리(북한) daelyuggochujomjamjali (bughan) Japonca タイリクアキアカネ tairikuakiakane Çince 秋紅蜻蜓 qiū hóng qīngtíng

Sympetrum flaveolum

Sympetrum flaveolum flaveolum (Linnaeus 1758), Libellula flaveola Linnaeus 1758

Türkçe sarı kanatlı yusufcuk Başkurtça һары энәғараҡ, һары симпетрум İngilizce yellow-winged darter Frizce gielbûnte heidelibel, gielbûnt hopke, bûnte heidelibel Felemenkçe geelvlekheidelibel Aşağı Almanca Geelplacken-Heidegoldpeerd Almanca gefleckte Heidelibelle Danca gulvinget hedelibel Norveççe (bokmål) gulvinget høstlibelle İsveççe gulfläckad ängstrollslända Litvanca geltonsparnė skėtė Letonca dzeltenā klajumspāre Rusça жёлтый сжатобрюх, жёлтая стрекоза, жёлтый симпетрум, желтоватый сжатобрюх, желтоватая стрекоза Beyaz Rusça жоўтая страказа Ukraynaca жовтий тонкочеревець, жовта бабка Lehçe szablak żółty Çekçe vážka žlutavá Slovakça vážka žltoškvrnná Bulgarca жълтокрило червениче Slovence rumeni kamenjak Hırvatça jantarni strijelac, žutokrili strijelac İrlandaca sciobaire buí-eiteach İskoç Galcesi gathair buidhe-sgiathach Fransızca sympétrum jaune Galiççe lavacú azafrán Arnavutça pilivesa shigjetë krahverdh Macarca útszéli szitakötő, sárgaszárnyú szitakötő Fince elokorento Estonca kollatähn-loigukiil, kollane loigukiil Korece 북방고추잠자리 bugbang-gochujamjali 붉은좀잠자리 bulg-eunjomjamjali Japonca エゾアカネ ezoakane Çince 紅脈蜻蜓 hóng mài qīngtíng

Sympetrum flaveolum austrinum Akramowski 1948

İngilizce "unknown"

Sympetrum fonscolombii (Sélys 1840) Kirby 1890, Diplax fonscolombii (Sélys 1840) Brauer 1966, Libellula fonscolombii Sélys 1840

Türkçe kırmızdamarlı yusufcuk, ilkbahar taş bakiresi İngilizce red-veined darter Frizce strúnheidelibel, readwjokheidelibel, readwjok, read sinnehopke, readwjokhopke Afrikanca swerwertjie Felemenkçe zwervende heidelibel Aşağı Almanca Heidegoldpeerd Almanca frühe Heidelibelle İsveççe vandrande ängstrollslända Litvanca raudongyslė skėtė Letonca sarkandzīslu klajumspāre Rusça сжатобрюх Фонсколомба, сжатобрюх Фонколома Ukraynaca тонкочеревець Фонсколомба Lehçe szablak wędrowny, szablak wiosenny Çekçe vážka jarní Bulgarca синеоко червениче Slovence malinovordeči kamenjak Hırvatça žućkasti strijelac, Fonscolombeov strijelac İrlandaca sciobaire deargfhéitheach İskoç Galcesi gathair dearg-fhèitheach Galler Galcesi gweyll gwythiennod coch Fransızca sympétrum corps déprimeé Galiççe lavacú de Fonscolombe Portekizce libélula-de-nervuras-vermelhas İtalyanca libellula di Fonscolombe Macarca atkás szitakötő Fince kulkusyyskorento Korece 두점배좀잠자리 dujeombaejomjamjali Maltaca mazzarell aħmar

Sympetrum haritonovi Borisov 1983

İngilizce dwarf darter

Sympetrum meridionale (Sélys 1841) Mayer & Dür 1874, Diplax meridionalis (Sélys 1841) Brauer 1968, Libellula meridionalis Sélys 1841

Türkçe güneyli atılgan yusufcuk, güney taş bakiresi İngilizce southern darter Frizce súdlike heidelibel, sinnehopke Felemenkçe zuidelijke heidelibel Aşağı Almanca süüdlich Heidegoldpeerd Almanca südliche Heidelibelle İsveççe ljusröd ängstrollslända Rusça распространённый сжатобрюх, распространённая стрекоза, южный сжатобрюх Ukraynaca південний тонкочеревець Lehçe szablak południowy Çekçe vážka jižní Bulgarca бледо червениче Slovence sredozemski kamenjak, malinovordeči kamenjak Hırvatça južni strijelac Galiççe lavacú meridional Macarca sárgatorú szitakötő, csíkos katona-szitakötő, sárgás szitakötő

Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni 1766), Libellula pedemontanum (Müller 1766) Charpentier 1840, Diplax podemontana (Müller 1766) Buchecker 1876, Libellula pedemontanum Müller 1766

Uygurca قوڭۇر بالداق قىزىل يىڭناغۇچ Başkurtça билдәш энәғараҡ, билдәш симпетрум Kırgızca кыйык канат ийнелик İngilizce banded darter Frizce bânheidelibel, bânhopke Felemenkçe bandheidelibel Aşağı Almanca Bandheidegoldpeerd Almanca gebänderte Heidelibelle Danca båndet hedelibel İsveççe bandad ängstrollslända Litvanca rudajuostė skėtė Letonca joslu klajumspāre Rusça перевязанный сжатобрюх, перевязанная стрекоза, перевязанный симпетрум, предгорный сжатобрюх Beyaz Rusça перавязаная страказа, перавязаны сціснутабрух Ukraynaca перев’язаний тонкочеревець, перев'язана бабка Lehçe szablak przepasany, szablak przewiązany, szablak górski Çekçe vážka podhorní Slovakça vážka pásavá Bulgarca поясно червениче Slovence pasasti kamenjak Hırvatça crnkasti strijelac, četvoropjegi strijelac Galler Galcesi gweyll rhesog Fransızca sympétrum du Piémont Galiççe lavacú de franxas Macarca szalagos szitakötő, barnacsíkos szitakötő, barnafoltos szitakötő Fince vyösyyskorento Korece 노란띠고추잠자리 nolanttigochujamjali 날개띠좀잠자리 nalgaettijomjamjali 산좀잠자리 sanjomjamjali Japonca ミヤマアカネ miyamaakane Çince 褐带赤蜻 hè dài chì qīng

Sympetrum sanguineum

Sympetrum sanguineum sanguineum (Müller 1764) Mayer & Dür 1874, Diplax sanguinea (Müller 1764) Brauer 1868, Libellula sanguinea Müller 1764

Türkçe al yusufcuk, siyah ayaklı taş yusufcuğu Başkurtça ҡан-ҡыҙыл энәғараҡ, ҡан-ҡыҙыл İngilizce ruddy darter Frizce bloedreade heidelibel, bloed hopke Felemenkçe bloedrode heidelibel Aşağı Almanca blootroot Heidegoldpeerd Almanca blurote Heidetlibelule Danca blodrød hedelibel Norveççe (bokmål) blodrød høstlibelle Norveççe (nynorsk) blodraud haustlibelle İsveççe blodröd ängstrollslända Litvanca kruvinoji skėtė Letonca sarkanā klajumspāre Rusça кроваво-красный сжатобрюх, кроваво-красная стрекоза, кровяная стрекоза, кровяной симпетрум Ukraynaca криваво-червоний тонкочеревець Lehçe szablak krwisty Çekçe vážka rudá Slovakça vážka červená Bulgarca кърваво червениче Slovence krvavordeči kamenjak Hırvatça cveni strijelac, crveno vretence, krvavocrveni strijelac İrlandaca ssciobaire sosdubh, sciotán dearg İskoç Galcesi gathair dearg Galler Galcesi gweyll rhudd Fransızca sympétrum rouge sang Valonca rodje dimwèsèle Katalanca libèl·lula daurada İspanyolca flecha roja Galiççe lavacú sanguiño Arnavutça pilivesa shigjetare kuqe Macarca alföldi szitakötő, vörös katona-szitakötő Fince verikorento Estonca puna-loigukiil

Sympetrum sanguineum armeniacum (Sélys 1884) Ris 1911, Sympetrum armeniacum (Sélys 1884) Kirby 1890, Diplax armeniaca Sélys 1884; or synonym of Sympetrum sanguineum

İngilizce "unknown"

Sympetrum sanguineum cf. obsoletum Bartenev 1925

İngilizce "unknown"

Sympetrum striolatum

Sympetrum striolatum striolatum (Charpentier 1840) Mayer & Dür 1874, Diplax vulgata striolata (Charpentier 1840) Schoch 1880, Diplax striolata (Charpentier 1840) Brauer 1868, Libellula striolata Charpentier 1840

Türkçe büyük taş bakiresi, bacakları çizgili teyyareböceği İngilizce common darter Frizce grutte heidelibel, hjersthopke Felemenkçe bruinrode heidelibel Aşağı Almanca bruunroot Heidegoldpeerd Almanca große Heidelibelle Danca stor hedelibel Norveççe (bokmål) rødbrun høstlibelle İsveççe större ängstrollslända, stor ängstrollslända Litvanca didžioji skėtė Letonca lielā klajumspāre Rusça исчерченный сжатобрюх, исчерченная стрекоза, полосатый сжатобрюх Ukraynaca смугастий тонкочеревець Lehçe szablak podobny, szablak późny Çekçe vážka žíhaná Slovakça vážka pestrá Bulgarca обикновено червениче Slovence progasti kamenjak Hırvatça veliki strijelac İrlandaca sciobaire soiteann, sciotán coitianta İskoç Galcesi gathair cumanta Galler Galcesi gwäell gyffredin Fransızca sympétrum à côté strié Galiççe lavacú estriado Arnavutça pilivesa shigjetare zakonshme Macarca gyakori szitakötő Fince lännensyyskorento Estonca ranna-loigukiil Korece 대륙좀잠자리 daelyuggochujamjali 대륙좀잠자리 daelyugjomjamjali Japonca タイリクアカネ tairikuakane

Sympetrum striolatum palidum Sélys 1887

İngilizce "unknown"

Sympetrum vulgatum or Sympetrum vulgatum vulgatum (Linnaeus 1758), Libellula vulgata Linnaeus 1758

Başkurtça ябай энәғараҡ, йәки ябай симпетрум İngilizce vagrant darter, moustached darter Frizce gewoane heidelibel, hingsnorhopke Limburgca steinroej heisjier Felemenkçe steenrode heidelibel Aşağı Almanca steenroot Heidegoldpeerd Almanca gemeine Heidelibelle Danca almindelig hedelibel Norveççe (bokmål) sørlig høstlibelle Norveççe (nynorsk) sørleg haustlibelle İsveççe tegelröd ängstrollslända, allmän ängstrollslända Litvanca paprastoji skėtė Letonca parastā klajumspāre Rusça обыкновенный сжатобрюх, обыкновенная стрекоза, обыкновенный симпетрум Beyaz Rusça звычайная страказа Ukraynaca звичайний тонкочеревець, звичайна бабка Lehçe szablak zwyczajny Çekçe vážka obecná Slovakça vážka obyčajná Bulgarca есенно червениче Slovence navadni kamenjak Hırvatça mali strijelac, obični strijelac Galler Galcesi gwäell grwydrol Fransızca sympétrum commun Galiççe lavacú vadío Arnavutça pilivesa shigjetare e endacake Macarca közönséges szitakötő Fince punasyyskorento Estonca harilik loigukiil Korece 만주좀잠자리 manjujomjamjali

Sympetrum vulgatum vulgatum → Sympetrum vulgatum
Sympetrum vulgatum decoloratum → Sympetrum decoloratum

Trithemis annulata (Palisot de Beauvois 1805), Libellula annulata Palisot de Beauvois 1805

Türkçe menekşeli yusufçuk İngilizce violet dropwing, violet-marked darter Felemenkçe purperlibel Almanca violetter Sonnenzeiger, violetter Sonnendeuter Slovence ciklamni telovnikar Fransızca trithémis pourpré, trithémis annelé, libellule purpurine Galiççe lavacú violeta İbranice שפירית הארגמן

Trithemis arteriosa (Burmeister 1839), Libellula arteriosa Burmeister 1839

İngilizce red-veined dropwing Afrikanca rooinerfie Felemenkçe rode zonnewijzer Almanca Rotader-Sonnenzeiger Fransızca trithémis écarlate İbranice שפירית מעורקת

Trithemis festiva (Rambur 1842), Libellula festiva Rambur 1842

İngilizce indigo dropwing, black stream glider Felemenkçe blauwe zonnewijzer Almanca schwarzer Sonnenzeiger Fransızca trithémis indigo Çince 樂仙蜻蜓 lè xian qīngtíng Tayca แมลงปอบ้านไตรมิตรดำ mælngpx b̂ān tịrmitr dả

Zygonyx torridus or Zygonyx torrida (Kirby 1889), Pseudomacromia torrida Kirby 1889 {Tyriobapta torrida Kirby 1889 ile karıştırılmamalı}

İngilizce ringed cascader Felemenkçe watervallibel Almanca Wasserfall-Kreuzer Galiççe libélula tórrida

 

 
KAYNAKÇA ~ REFERENCES
 

KIZBÖCEĞİ BİLGİSİ

• Ali Demirsoy: Ali İsmet Demirsoy. Yaşamın Temel Kuralları, Cilt II Kısım II: Omurgasızlar- Böcekler Entomoloji. METEKSAN A.Ş. üçüncü baskı 1992 (sayfa: 338-353).

TÜRLER ~ SPECIES
(internete verilen ve tarafımdan görülenlerle sınırlıdır)

• Ayten & Özgökçe 2009: Yakup Ayten and Mehmet Salih Özgökçe. Van ve Çevresinde Bulunan Odonata Türleri, Yayılışları ve Habitatları. YYÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 19(1): 1-9 → tarimdergisi.yyu.edu.tr

• Demirsoy 1082: Ali İsmet Demirsoy. Türkiye Odonata Faunası, Türkiye Faunası, Seri (Arthropoda): 8, Bölüm (Insecta): 4, Sayı (Odonata): 8, TÜBİTAK Yayınları No: 508, TBAG Seri No: 28, Ankara, 155 pp.

Hacet & Aktaç 2009: Nurten Hacet and Nihat Aktaç. Contribution to the knowledge of Odonata fauna of Southern Marmara Region of Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi 33(3): 171-178 → entomoloji.ege.edu.tr

Karataş 2008: Ahmet Karataş. Türkiye Yusufçuk ve Kızböceği Türleri – Checklist of Turkish Dragonflies and Damselflies → host.nigde.edu.tr

Miroğlu & Kartal 2008: Ali Miroğlu and Veysel Kartal. Additional Notes on the Odonata Fauna of Kurupelit (Samsun, Turkey). Turkish Journal of Botany 32: 33-41 → journals.tubitak.gov.tr

• Salur 2013: Ali Salur . Türkiye’nin Odonatları. 7 Mayıs 2013 → suyonetimi.ormansu.gov.tr

• Salur & Kıyak 2006: Ali Salur and Suat Kıyak. Additional records for the Odonata Fauna of east mediterranean region of Turkey. Munis Entomolgy & Zoology 1(2): 239-252 → munisentzool.org

• Salur & Kıyak 2007a: Ali Salur and Suat Kıyak. Additional records for the Odoanata fauna of South-Western Anatolia - Part I: Anisoptera). Munis Entomology & Zoology 2(1): 63-78, January 2007 → munisentzool.org

• Salur & Kıyak 2007b: Ali Salur and Suat Kıyak. Additional records for the Odoanata fauna of South-Western Anatolia - Part II: Zygoptera). Munis Entomology & Zoology 2(2): 499-510, June 2007 → munisentzool.org

• Salur & Özsaraç 2004: Ali Salur and Özlem Özsaraç. Additional Notes on the Odonata Fauna of Çiçekdağı (Kırşehir), Turkey. Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University 17(1): 11-19 → gujs.gazi.edu.tr

SİNONİMLER~ SYNONYMS

Charles A. Bridges. Catalogue of the family-group, genus-group and species-group names of the Odonata of the World. Third edition: 31 December 1994 (first edition: 15 June 1991, second edition: 1 February 1993) → ia600400.us.archive.org

• World Odonata List - University of Puget Sound, 2013 → pugetsound.edu

Cyrille Deliry. Odonates du Paléarctique Ouest. (première édition en 2004), Histoires Naturelles n°26, Juillet 2013 → deliry.com

Cyrille Deliry. Liste chonologique des Libellules d’Europe. Quatrième édition (première édition 2005), Histoires Naturelles n°18, Juin 2013 → deliry.com

DİLLER ~ LANGUAGES

AFRİKANCA ~ Afrikaans ~ Afrikaans

• Willis & Samways (2011). Water Dancers of South Africa’s National Botanical Gardens. An illustrated dragonfly and damselfly checklist. Compiled by Christopher K. Willis & Michael J. Samways. SANBI Biodiversity Series 21, Pretoria, 2011 → sanbi.org

ALMANCA ~ Deutsch ~ German

ARNAVUTÇA ~ Shqip ~ Albanian

• E. Halimi, A. Paparisto, D. Topi, K. Misjaa (2011). Environmental Impact on Biodiversity and Habitats of Aquatic Insects from the Shkumbini and Ishemi Delta Rivers (Albania). Journal of Environmental Protection and Ecology 12(4): 1619-1626 → tour.teithe.gr

ASTURCA ~ Asturianu ~ Asturian

• Antonio Torralba-Burrial (2011). Les Llibélules d’Asturies {:Asturya Kızböcekleri}. Ciencies, Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía 1: 54-79 → academiadelallingua.com

BAŞKURTÇA ~ Башҡортса ~ Bashkir

• С. С. Хәйретдинов (2012). Бөжәктәр донъяһында {:Böcekler dünyasında}. Башҡортостан уҡытыусыһы 3(913): 77-80 → uchbash.ru

BEYAZ RUSÇA ~ Беларуская ~ Belarusian

• Красная Книга Республики Беларусь [:Beyaz Rusya Kırmızı Kitabı] → redbook.minpriroda.gov.by

ÇEKÇE ~ Čeština ~ Czech

ÇİNCE ~ 中文 ~ Chinese

DANCA ~ Dansk ~ Danish

• Checklist, Danish common names → dragonflypix.com

ERMENİCE ~ Հայերեն ~ Armenian

• Հայաստանի հանրապետության կենդանիների կարմիր գիրք {:Ermenistan Cumhuriyeti Hayvanlarının Kırmızı Kitabı}. 2009 Երևան {:Erivan} → gov.am

ESTONCA ~ Eesti ~ Estonian

FELEMENKÇE ~ Nederlands ~ Dutch

Libellennet dé informatiesite over libellen in Nederland. Libellennet is samengesteld door De Vlinderstichting. → libellennet.nl

FİNCE ~ Suomi ~ Finnish

• Matti Hämäläinen (1983). Sudenkorentojen suomenkieliset nimet {Vernacular names for Finnish dragonfly species}. Luonnon tutkija 88(5): 200-201 → caloptera.com

• Suomessa esiintyvät sudenkorentolajit → sudenkorento.fi

FRANSIZCA ~ Français ~ French

FRİZCE (BATI FRİZCESİ) ~ Frysk ~ West Frisian

• Ep van Hijum (2005). Friese namen van libellen {:Kızböceklerinin Frizce adları}. Twirre - natuur in Fryslân 16(4): 142-147 → hynstebiter.nl

GALİÇÇE ~ Galego ~ Galician

• Cosme D. Romay, Adolfo Cordero-Rivera, Anxos Romeo, Martiño Cabana, Darío X. Cabana, Miguel Á. Fernández-Martínez (2011). Nomes galegos para as libélulas (orde Odonata) da Península Ibérica {:İber Yarımadası Kızböceklerinin Galiççe adları}. Chioglossa 3:21-36 → ecoevo.uvigo.es

GALLER GALCESİ ~ Cymraeg ~ Welsh

• CELl Dragonflies list. Holl rywogaethau gweision neidr gwledydd prydan / all British dragonfly species. Natural History Museum → nhm.ac.uk

HIRVATÇA ~ Hrvatski ~ Croatian

• Tomislav Bogdanović & Matija Franković (2006). Croatian vernacular names for dragonflies: review and discussion proposal. Slovenian Entomological Symposium 1. / Prešern, Janez (ed). - Ljubljana : Slovenian Entomological Society of Štefan Michieli and Slovenian Museum of Natural History, 2006. 72-73 → bib.irb.hr {yorum: bu bildiri, Hırvatça kızböceği adları açısından gerçek bir hazinedir; elinize sağlık, kaleminiz kırılmasın. Ü.Ç.}

İNGİLİZCE ~ English

• Checklist, English common names → dragonflypix.com

İRLANDACA ~ Gaeilge ~ Irish

• Dragonflies & Damselflies [.Checklist of Irish Dragonflies and Damselflies] WILDLIFE information on the environment / eolas ar an gcomhshaol, March 2005 → noticenature.ie

• Austin Cooney & Tom Lynch. The Shannon Airport Lagoon - A Unique Irish Habitat. Mammals & Insects → clarebirdwatching.com

• Irish animal and plant names → acmhainn.ie

İSKOÇ GALCESİ ~ Gàidhlig ~ Scottish Gaelic

• Dragonflies and damselflies in Scotland → snh.org.uk

İSVEÇÇE ~ Svenska ~ Swedish

• Checklist, Swedish common names → dragonflypix.com

İTALYANCA ~ Italiano ~ Italian

• La Società italiana per lo studio e la conservazione delle libellule → odonata.it

Le libellule in provincia di Cremona. Centro di Documentazione Ambientale Quaderni 15, Cremona 2011 → bibliotecadigitale.provincia.cremona.it

JAPONCA ~ 日本語 ~ Japanese

KIRGIZCA ~ Кыргызча ~ Kyrgyz

• Абдулхай Алдашевич Алдашев (1998). Биология терминдеринин жана айбанат аттарынын орусча-кыргызча сөздүгү {Biologiya terminderinin cana aybanat attarının orusça-kırgızça sözdügü «Biyoloji terimlerinin ve hayvan adlarının Rusça-Kırgızca sözlüğü»}. "Кыргыз Республикасында гуманитардык билим берүүнү өзгөртүү" программасы. Бишкек {Bişkek} → bizdin.kg

KORECE ~ 한국어 ~ Korean

• 한국동식물도감 (illustrated encyclopedia of fauna & flora of Korea) 윤일병 저. 문교부. 제30권 : 동물편(수서곤충류). 서울: 국정교과서, 1988 → dibrary.net

LEHÇE ~ Polski ~ Polish

LETONCA ~ Latviešu ~ Latvian

• Spāres – Odonata → dabasdati.lv

LİTVANCA ~ Lietuvių ~ Lithuanian

MACARCA ~ Magyar ~ Hungarian

• Magyarország szitakötő fajai {:Macaristan Kızböceği Türleri} → szitakotok.hu

NORVEÇÇE ~ Norsk (bokmål & nynorsk) ~ Norwegian

ROMENCE ~ Română ~ Romanian

• Cosmin-Ovidiu Manci (2012). Fauna de libelule (Insecta: Odonata) din România {:Romanya Kızböceği Faunası}. Rezumatul tezei de doctorat (conducător științific: Prof. Dr. László Rákosy). Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie și Geologie, Departamentul de Taxonomie și Ecologie. Cluj‐Napoca, 2012 → doctorat.ubbcluj.ro

RUSÇA ~ Русский ~ Russian

• В. Э. Скворцов (2010). Стрекозы Восточной Европы и Кавказа: Атлас-определитель {V. E. Skvortsov. The dragonflies of Eastern Europe and Caucasus: An illustrated guide} → odonata.su

• Стрекозы Беларуси (Odonata of Belarus) {:Beyaz Rusya Kızböcekleri} → odonata.weebly.com

SLOVAKÇA ~ Slovenčina ~ Slovak

• Vážky na Slovensku {:Slovakya Kızböcekleri} → vazky.sk

SLOVENCE ~ Slovenščina ~ Slovenian

• Matjaž Bedjanič, Alja Pirnat & Ali Šalamun (1999). Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev širšega območja ob reki Dravi med Ptujem in Središčem ob Dravi, severovzhodna Slovenija (Insecta: Odonata) {A Contribution to the knowledge of the dragonfly fauna of broader area along Drava R. between Ptuj and Središče ob Dravi, Northeastern Slovenia (Insecta: Odonata)}. Natura Sloveniae 1(1): 45-70 → web.bf.uni-lj.si

• Matjaž Bedjanič & Alja Pirnat (2000). Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Insecta, Odonata) Vipavske doline (zahodna Slovenija) {A Contribution to the knowledge of the dragonfly fauna (Insecta: Odonata) of the Vipava Valley, w Slovenia}. Natura Sloveniae 2(2): 29-45 → web.bf.uni-lj.si

TATARCA ~ Tatarça / Татарча ~ Tatar

• Красная Книга Татарстана {:Tataristan Kırmızı Kitabı}: стрекозы {:kızböcekleri} → redbook-tatarstan.ru

TAYCA (SİYAMCA) ~ ภาษาไทย ~ Thai (Siamese)

• Siam Insect-Zoo & Museum. Mae Rim-Samoeng Rd. (Nam Tok Mae Sa Soi 6, Monkey School), Chiang Mai (ซอยโรงเรียนลิง อยู่ขวามือ ก่อนถึงน้ำตกแม่สา 2 กิโลเมตร) → malaeng.com {:Odonata : Zygoptera (Damselflies) แมลงปอเข็ม} malaeng.com {:Odonata : Anisoptera (Dragonflies) แมลงปอบ้าน}

UKRAYNACA ~ Українська ~ Ukrainian

• Олена Дятлова, Людмила Хрокало & Влад Лондонський. Назви бабок фауни України → zoomus.lviv.ua

Червона книга України {:Ukrayna Kırmızı Kitabı}: Бабки → redbook-ua.org

Червона книга Волинської області {:Volın Oblastı Kırmızı Kitabı} → archive.nbuv.gov.ua

• Види тварин, що підлягають особливій охороні на території харківської області -навчально-довідковий посібник / під заг.ред. В.А.Токарського – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2012. – 24 с. → dspace.univer.kharkov.ua

 

FOTO-BİLGİ
BİYOTERMİNOLOJİ

Türkiye bitki ve hayvanlarının yabancı dillerdeki adları
The common names for the fauna and flora of Turkey

• PLANTAE Bryophyta = karayosunları ~ mosses and liverworts
• FUNGI Lichenes = likenler ~ lichens and lichenized fungi
• ARACHNIDA Araneae = örümcekler ~ spiders
• INSECTA Odonata = kızböcekleri ~ dragonflies and damselflies
• INSECTA Ephemeroptera = günlükböcekler ~ mayflies
• INSECTA Plecoptera = taşsinekleri ~ stoneflies
• INSECTA Dermaptera = kulağakaçanlar ~ earwigs
• INSECTA Trichoptera = güvecikler ~ caddisflies
• INSECTA Thysanoptera = tripsler ~ thrips
• AMPHIBIA Caudata = semenderler ~ newts and salamanders
• MAMMALIA Chiroptera = yarasalar ~ bats