www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkiye Güveciklerinin Yabancı Dillerdeki Adları
The Common Names for the Caddisflies of Turkey
 
by
Ümüt Çınar

Ekim 2013 October

Böceklerin (Insecta [geniş anlamda önceki] = altı bacaklılar Hexapoda) ana sınıflandırması ve güveciklerin konumu:

1. Entognatha — içten çeneliler
1.1.
Ellipura
1.1.1. Protura
— duyarga bacaklılar
1.1.2. Collembola
— sıçrar kuyruklular
1.2. Diplura — çatal kuyruklular

2. Ectognatha — dıştan çeneliler / Insecta — böcekler
[dar anlamda şimdiki]
2.1. Monocondylia / Triplura / {↑↓} Apterygota — kanatsız böcekler
2.1.1. Archaeognatha (Microcoryphia) — kambur gümüşçünler
2.1.2. Zygentoma (Thysanura) — gümüşçünler
2.2. Dicondylia / Pterygota — kanatlı böcekler
2.2.1. Paleoptera — ilkel kanatlı böcekler
2.2.1.1. Ephemeroptera — günlükböcekler
2.2.1.2. Odonata kızböcekleri
2.2.2. Neoptera — gelişmiş kanatlı böcekler
2.2.2.1. Exopterygota
2.2.2.1.1. Idioprothoraca
2.2.2.1.1.1. Embioptera ağörenler
2.2.2.1.1.2. Notoptera
2.2.2.1.1.2.1. Grylloblattodea — buzböcekleri
2.2.2.1.1.2.2. Mantophasmatodea — cadıdeveleri
2.2.2.1.2. Rhipineoptera
2.2.2.1.2.1. Plecoptera taşsinekleri
2.2.2.1.2.2. Orthoptera (Saltatoria) — çekirgeler
2.2.2.1.2.3. Phasmatodea (Spectra) — cadıçekirgeleri
2.2.2.1.2.4. Dermaptera (Dermatoptera) kulağakaçanlar
2.2.2.1.2.5. Dictyoptera {↑Pandictyoptera, Holopandictyoptera}
2.2.2.1.2.5.1. Mantodeapeygamberdeveleri
2.2.2.1.2.5.2. Oothecophora
2.2.2.1.2.5.2.1. Blattaria — hamamböcekleri
2.2.2.1.2.5.2.2. Isoptera — termitler
2.2.2.1.3. Eumetabola
2.2.2.1.3.1. Parametabola (Paraneoptera)
2.2.2.1.3.1.1. Zoraptera toprakbitleri
2.2.2.1.3.1.2. Acercaria
2.2.2.1.3.1.2.1. Panpsocoptera
2.2.2.1.3.1.2.1.1. Psocoptera (Copeognatha) — odunbitleri
2.2.2.1.3.1.2.1.2. Phthiraptera (Parasita) — bitler
2.2.2.1.3.1.2.2. Condylognatha (Hemiptera s.lt)
2.2.2.1.3.1.2.2.1. Thysanoptera tripsler
2.2.2.1.3.1.2.2.2. Arthroidignatha (Hemiptera s.st) — yarımkanatlılar
2.2.2.1.3.1.2.2.2.1. "Homoptera" — eşkanatlılar
2.2.2.1.3.1.2.2.2.1.1. Plantisuga (Sternorrhyncha) — yaprakbitleri
2.2.2.1.3.1.2.2.2.1.2. Auchenorrhyncha (+Euhomoptera) — ağustosböcekleri
2.2.2.1.3.1.2.2.2.2. Heteroptera — tahtakuruları
2.2.2.2. Endopterygota (Holometabola, Metabola, Oligoneoptera)
2.2.2.2.1. Elytrophora (Pancoleoptera, Coleopteria)
2.2.2.2.1.1. Strepsiptera — yelpazekanatlılar
2.2.2.2.1.2. Coleoptera — kınkanatlılar (: karafatmalar, uğurböcekleri, bokböcekleri, mayısböcekleri, ateşböcekleri...)
2.2.2.2.2. Neuropteroidea
2.2.2.2.2.1. Birostrata (Planipennia, Neuroptera) — karıncaaslanları
2.2.2.2.2.2. Rhaphidioptera — devesinekleri
2.2.2.2.2.3. Meganeuroptera (Megaloptera) — sazakböcekleri
2.2.2.2.3. Panzygothoraca
2.2.2.2.3.1. Hymenoptera — zarkanatlılar (arılar + karıncalar)
2.2.2.2.3.2. Enteracantha
2.2.2.2.3.2.1. Mecaptera (Mecoptera) — akrepsinekleri
2.2.2.2.3.2.2. Aphaniptera (Siphonaptera) — pireler
2.2.2.2.3.3. Diptera — sinekler
2.2.2.2.3.4. Amphiesmenoptera
2.2.2.2.3.4.1. Trichoptera — güvecikler
2.2.2.2.3.4.2. Lepidoptera — pulkanatlılar (kelebekler + güveler)

NOT: Böceklerin daha düzgün akademik sınıflandırması için böcek delisi Kluge'nin Nomina circumscribentia insectorum çalışmasına bakabilirsiniz


Trichoptera
güvecikler
caddisflies

Güvecik sınıflandırması (Türkiye'de bulunan familyalar ve cinsleri yeşil renkte belirtilmiştir)

1. subordo "Spicipalpia"
1.1. superfamilia Rhyacophiloidea
1.1.1. familia Rhyacophilidae genus Rhyacophila
1.1.2. familia Hydrobiosidae
1.1.2.1. subfamilia Apsilochoreminae
1.1.2.2. subfamilia Hydrobiosinae
1.2. superfamilia Hydroptiloidea
1.2.1. familia Glossosomatidae
1.2.1.1. subfamilia Agapetinae genus Agapetus
1.2.1.2. subfamilia Glossosomatinae
1.2.1.2.1. tribus Anagapetini
1.2.1.2.2. tribus Glossosomatini genus Glossosoma
1.2.1.3. subfamilia Protoptilinae
1.2.2. familia Hydroptilidae
1.2.2.1. subfamilia Hydroptilinae genera Agraylea · Allotrichia · Hydroptila · Orthotrichia · Oxyethira
1.2.2.2. subfamilia Stactobiinae genera Stactobia · Stactobiella
1.2.2.3. subfamilia Leucotrichiinae
1.2.2.4. subfamilia Neotrichiinae
1.2.2.5. subfamilia Ochrotrichiinae
1.2.2.6. subfamilia Orthotrichiinae genera Ithytrichia · Orthotrichia
1.2.3. familia Ptilocolepidae genus Ptilocolepus
2. subordo Annulipalpia
2.1. superfamilia Philopotamoidea
2.1.1. familia Stenopsychidae
2.1.1.1. subfamilia Stenopsychinae
2.1.1.2. subfamilia Stenopsychodinae
2.1.2. familia Philopotamidae
2.1.2.1. subfamilia Paulianodinae
2.1.2.2. subfamilia Philopotaminae genera Philopotamus · Wormaldia
2.1.2.3. subfamilia Chimarrinae
2.2. superfamilia Hydropsychoidea
2.2.1. familia Hydropsychidae
2.2.1.1. subfamilia Arctopsychinae
2.2.1.2. subfamilia Diplectroninae genus Diplectrona
2.2.1.3. subfamilia Hydropsychinae genera Cheumatopsyche · Hydropsyche
2.2.1.4. subfamilia Macronematinae
2.2.1.5. subfamilia Smicrideinae
2.2.2. familia Dipseudopsidae
2.2.2.1. subfamilia Dipseudopsinae
2.2.2.2. subfamilia Hyalopsychinae
2.2.2.2. subfamilia Pseudoneureclipsinae genus Pseudoneureclipsis
2.2.3. familia Polycentropodidae
2.2.3.1. subfamilia Kambaitipsychinae
2.2.3.2. subfamilia Polycentropodinae genera Cyrnus · Holocentropus · Plectrocnemia · Polycentropus
2.2.4. familia †Electralbertidae
2.2.5. subfamilia Ecnomidae genus Ecnomus
2.2.6. familia Xiphocentronidae
2.2.7. familia Psychomyiidae
2.2.7.1. subfamilia Psychomyiinae genus Psychomyia
2.2.7.2. subfamilia Tinodinae genera Lype · Tinodes

3. subordo Integripalpia
3.1. infraordo Plenitentoria
3.1.1. superfamilia Phyrganeoidea
3.1.1.1. familia †Dysoneuridae
3.1.1.2. familia †Kalophryganeidae
3.1.1.3. familia Oeconesidae
3.1.1.4. familia Brachycentridae genera Brachycentrus (Oligoplectrum) · Micrasema
3.1.1.5. familia Phryganopsychidae
3.1.1.6. familia Pisuliidae
3.1.1.7. familia Lepidostomatidae
3.1.1.7.1. subfamilia Lepidostomatinae genus Lepidostoma
3.1.1.7.2. subfamilia Theliopsychinae genus Martynomyia
3.1.1.8. familia Kokiriidae
3.1.1.9. familia †Baissoferidae
3.1.1.10. familia Plectrotarsidae
3.1.1.11. familia Phryganeidae
3.1.1.11.1. subfamilia †Amagupsychinae
3.1.1.11.2. subfamilia Phryganeinae genera Agrypnia · Phryganea
3.1.1.11.3. subfamilia Yphriinae
3.1.2. superfamilia Limnephiloidea
3.1.2.1. familia Goeridae
3.1.2.1.1. subfamilia Goerinae genera Goera · Lithax · Silo
3.1.2.1.2. subfamilia Larcasinae
3.1.2.1.3. subfamilia Lepaniinae
3.1.2.2. familia †Taymyrelectronidae
3.1.2.3. familia Uenoidae
3.1.2.3.1. subfamilia Thremmatinae genus Thremma
3.1.2.3.2. subfamilia Uenoinae
3.1.2.4. familia Rossianidae
3.1.2.5. familia Apataniidae
3.1.2.5.1. subfamilia Apataniinae
3.1.2.5.1.1. tribus Apataniini genera Apatania · Apataniana
3.1.2.5.1.2. tribus Baicalinini
3.1.2.5.1.2. tribus Thamastini
3.1.2.5.2. subfamilia Moropsychinae
3.1.2.6. familia Limnephilidae
3.1.2.6.1. subfamilia Dicosmoecinae
3.1.2.6.2. subfamilia Drusinae genera Drusus · Ecclisopteryx · Hadimina · Metanoea
3.1.2.6.3. subfamilia Limnephilinae
3.1.2.6.3.1. tribus Chaetopterygini genera Chaetopteryx · Kelgena · Psilopteryx · Rizeiella
3.1.2.6.3.2. tribus Chilostigmini
3.1.2.6.3.3. tribus Limnephilini genera Anabolia · Colpotaulius · Glyphotaelius · Grammotaulius · Limnephilus

3.1.2.6.3.4. tribus Stenophylacini genera Halesus · Mesophylax · Potamophylax · Stenophylax (Micropterna)
3.1.2.6.4. subfamilia Pseudostenophylacinae
3.2. infraordo Brevitentoria
3.2.1. superfamilia Tasimioidea

3.2.1.1. familia Tasimiidae
3.2.2. superfamilia Leptoceroidea
3.2.2.1. familia Limnocentropodidae
3.2.2.1. familia Odontoceridae
3.2.2.1.1. subfamilia Odontocerinae genus Odontocerum
3.2.2.1.2. subfamilia Pseudogoerinae

3.2.2.2. familia Atriplectididae
3.2.2.3. familia Philorheithridae
3.2.2.4. familia Molannidae

3.2.2.4. familia Calamoceratidae
3.2.2.4.1. subfamilia Anisocentropodinae
3.2.2.4.2. subfamilia Calamoceratinae genus Calamoceras

3.2.2.5. familia Leptoceridae
3.2.2.5.1. subfamilia Leptocerinae
3.2.2.5.1.1. tribus Achoropsychini
3.2.2.5.1.2. tribus Athripsodini genera Athripsodes · Ceraclea
3.2.2.5.1.3. tribus Blyzophilini
3.2.2.5.1.4. tribus Leptocerini genus Leptocerus
3.2.2.5.1.5. tribus Leptorussini
3.2.2.5.1.6. tribus Mystacidini genus Mystacides
3.2.2.5.1.7. tribus Nectopsychini
3.2.2.5.1.8. tribus Oecetini genus Oecetis
3.2.2.5.1.9. tribus Setodini genus Setodes
3.2.2.5.1.10. tribus Triaenodini genera Adicella · Triaenodes (Ylodes)
3.2.2.5.2. subfamilia Triplectidinae
3.2.2.5.2.1. tribus Grumichellini
3.2.2.5.2.2. tribus Hudsonemini
3.2.2.5.2.3. tribus Triplectidini
3.2.3. superfamilia Sericostomatoidea
3.2.3.1. familia Barbarochthonidae
3.2.3.2. familia Hydrosalpingidae

3.2.3.3. familia Petrothrincidae
3.2.3.4. familia Sericostomatidae genera Cerasma · Notidobia · Oecismus · Schizopelex · Sericostoma

3.2.3.5. familia Beraeidae genera Beraea · Beraeamyia · Beraeodes · Ernodes
3.2.3.6. familia Anomalopsychidae
3.2.3.1. familia Helicopsychidae genus Helicopsyche
3.2.3.2. familia Chathamiidae
3.2.3.3. familia Helicophidae

3.2.3.1. familia Calocidae
3.2.3.2. familia Antipodoeciidae
3.2.3.3. familia Conoesucidae

Güvecik faunası bütün dünyada 49 (+ fosil: 12) familya, 616 (+ fosil: 125) cins ve 14.548 (+ fosil: 685) türden oluşurken, Türkiye'de 300 küsur türden oluşmaktadır: 291 (< Uherkovich & Nógrádi 2002), 300[+] (< Morse et al. 2011) ["Turkey" anahtar sözüne göre kendi sayımım, yanılmış olabilirim]

 

Trichoptera nomen vernaculum

Güvecik adlandırması ~ Trichopteronymy

Türk yazı dilinde güvemsi («mothoid»), su güvesi («water moth»), pervane («moth»), kadis pervanesi («caddis-moth»), kadis sineği («caddis-fly»), caddis sineği («caddis-fly»), boru sineği («tube-fly»), evcikliböcek («insect-with-houslet»), dörtkanatlı böcek («four-winged insect»), dörtkanatlı sinek («four-winged fly»), trikopter (from French < Latin), frigan (from French) adlarıyla anılan Trichoptera takımından böceklerin bu adlarından biri hariç hiçbiri geniş kitlelerce benimsenmemiştir. Bunlardan evcikliböcek adlandırması Ali Demirsoy'un adlandırımı olup onun Yaşamın Temel Kuralları kitap serisiyle yayılmaktadır. Fakat, ben bu sayfada ise ilk kez güvecik (nom. nov. Ü.Ç) («mothlet, little moth») terimini kullanacağım; zira bu böcekler gece kelebeklerine (diğer bir deyişle: güvelere) şaşırtıcı biçimde benzerler ve sistematikte de yakın akraba oldukları pulkanatlılarla (kelebekler ve güveler) birlikte bir üst grupta toplanırlar. Türk halk dilindeki karşılıkları, özellikle, su içinde değişik malzemeyle kapladıkları bir kundak ya da evcik içinde gelişen larvalarının adları bilinmiyor; su yakınlarında çoğu gececil karacıl yaşam sürdüren ve gece kelebekleri gibi ışığa gelen erginleri ise muıhtemelen gece kelebeklerinden (güvelerden) ayırtedilemedikleri için onlarla aynı adla anılıyor olmalı. Diğer Türk dillerinde Rusça ручейник (ruçeynik) ya da Latinceden Rusçaya çevrilen волосистокрылый (volosistokrılıy «kıllı/saçlı-kanatlı») kelimesinin çevrintisi olarak görülür: Tatarca yılğa kübelegė (елга күбәләге «nehir kelebeği / river butterfly»), yılğa qoñğızı (елга коңгызы «nehir böceği / river beetle, insect») Kazakça jılğalık (жылғалық «nehirlik»). kundaktı (құндақты «kundaklı / swaddled») Kırgızca tukkanat (тукканат).

Diğer dillerdeki adları: İngilizce caddisfly ~ caddis fly, caddice fly ~ caddice-fly (??? «sadak böceği /quiver insect» 17. yy.dan beri), caddis, sedge-fly («saz sineği»), sedge («saz» balıkçıların dilinde / by fishermen), rail-fly («parmaklık sineği»), shad-fly («tirsi sineği» balıkçıların dilinde / by fishermen), sand-fly («kum sineği» balıkçıların dilinde / by fishermen), trichopteran Felemenkçe schietmot («shoot moth»), zijdebijter («ipek ısıran/ silk-biter») Almanca Köcherfliege («sadak sineği / quiver fly»), Köcherjungfer («sadak kızböceği / quiver odonate»), Köcherhaft («sadak günlükböceği / quiver mayfly»), Frühlingsfliege («ilkbahar sineği / spring fly»), Wassermotte («su güvesi / water moth») Danca vårflue («ilkbahar sineği / spring fly») Norveççe (bokmål) vårflue («ilkbahar sineği / spring fly») Norveççe (nynorsk) vårfluge («ilkbahar sineği / spring fly») İsveççe nattslända («gece kızböceği / night dragonfly») İzlandaca vorfluga («ilkbahar sineği / spring fly»), várur (pl), Förce várfluga («ilkbahar sineği / spring fly») Litvanca apsiuva (< àpsiuva «diken, dikici / third-person present tense of verbe apsiū́ti» < ap- «fiilden isim yapım eki / a prefix» + siūti «giyecek dikmek / to sew, to make clothes») Letonca makstene (< maksts «kılıf, kın / case, sheath, scabbard» + -ene [feminine form of -enis] «isimden isim yapım eki / a suffix») Rusça ручейник (< ручей «dere, çay, küçük ırmak / brook, stream, creek» + -ник «isimden isim yapım eki / a suffix»), шыцик, мошка [sg] мошки [pl] (birincil / primarly: Simuliidae), метлица [sg] метлицы [pl] (ayrıca / also: Ephemeroptera), метла [sg] мётлы [pl] («süpürge / broom»), бабочница [sg] бабочницы [pl] (< бабочка «kelebek / butterfly» birincil / primarly: Psychodidae) Beyaz Rusça ручайнік, шыцік Ukraynaca волохокрилець (< ... «kıl, saç / hair» + крила «kanat / wings» + -ець «isimden isim yapım eki / a suffix»), джерельник Lehçe chruścik (< chrust «çalı çırpı / brushwood» + -ik «isimden küçültmeli isim yapım eki / a diminutive suffix»), kłódka («tomrukçuk / loglet, little log»), obszywka, klajduk Çekçe chrostík (< chróst «çalı çırpı / brushwood» + -ík «isimden küçültmeli isim yapım eki / a diminutive suffix») Slovakça potočník (< potok «dere, çay, küçük ırmak / brook, stream, creek» + -ník «isimden isim yapım eki / a suffix») Bulgarca ручейник Makedonca воден молец («su güvesi / water moth») Slovence mladoletnica (< mlado leto «genç yıl = ilkbahar / young year = spring» + -nica [feminine form of -nik] «isimden isim yapım eki / a suffix»), ločnica, šaš Hırvatça tular, vodeni moljac Sırpça tularaš, čauraš, vodeni moljac, krznokrilac, kadis, kedis İrlandaca cuil chadáin Bretonca fruganez Fransızca phrygane, caset Katalanca frigànies (pl) İspanyolca frigánea Portekizce frigânio, mosca-de-água («su sineği / water fly») İtalyanca portasassi (pl) («taş taşıyan / stone bearers»), portalegna («odun taşıyan / wood carrier»), friganea Romence muscă de arin ??? («kızılağaç sineği / alder [Alnus] fly») Macarca tegzes («sadaklı / have of quiver, quivered»), tegzes-moly («sadaklı güve / quivered moth»), tegzes-szitakötő («sadaklı kızböceği / quivered odonate») Fince sirvikäs, vesiperhonen («su güvesi / water moth») Estonca ehmestiivaline, ehmeslane Korece 날도래 naldolae Japonca トビケラ tobikera («çaylak danaburnu / black kite mole cricket») 飛螻蛄 hi kera Çince 石蛾 shí é («taş güvesi / stone moth») Tayvan Çincesi 石蛾 shí é («taş güvesi / stone moth») Viernamca cánh lông («saç-kanat / hair-wing») Tayca แคดดิสฟลาย khæddis̄ flāy Malayca serangga kadis («kadis sineği / caddis fly») Gürcüce რუისელი ruiseli Arapça ذُبابَة القَمَص , قَمَص İbranice שעירי כנף Navahoca iichʼąhiitsʼósí

Sudaki larvaları: Türkçe su kurdu («water worm») İngilizce caddisworm Felemenkçe kokerjuffer («boru kızböceği / tube odonate») İrlandaca cruimh chadáin Fransızca porte-bois («odun taşıyıcı / wood-carrier»), porte-bûches («tomruk taşıyıcı / log-carrier»), porte-feuilles («yaprak taşıyıcı / leaf-carrier»), traîne-bûches («tomruk taşıyıcı / log-carrier»), traîne-bois («odun taşıyıcı / wood-carrier»), charrée («taşıyıcı / carrier»), charpentier («marangoz / carpenter»), vers d'eau (pl «su kurdu / water worm» balıkçıların dilinde / using by fishermen) Katalanca cuques de riera (pl), dragues (pl) Romence carabeț (pl: carabeți), scorobeț (pl: scorobeți) Macarca kárász (ayrıca /also Ephemeroptera, Plecoptera) Estonca puruvanake («kırıntı,döküntü ihtiyarcağızı / crumbs-oldie») Gürcüce ქვაში შეხვეული ჭია k’vaşi şehveuli çia («taşa bağlı solucan / stone-bound worm»)


NOT: Entomolojide (böcek biliminde), tanımlanıp adlandırılan tür orijinal (sp.n.) tamlama (isim [cins] + sıfat [tür(altı) epiteti]) olarak geçerli (accepted) isim ise tanımlayıp adlandıran bilginin adı ve yayımlanma yılı parantezsiz verilirken, revizyon geçiren (yani, sıfatı [tür(altı) epiteti] farklı bir isme [cinse] bağlanıp yeni bir tamlama [comb.n.] yapılan) accepted isimlerde ad ve yıl parantez içine alınır. Revizyonu (tamlamadaki isim değişikliğini) yapan bilginin adı ve yayımlanma yılı ise ilke olarak belirtilmez. Aşağıdaki tür listesinde bu ilkenin dışına çıkılarak revizyonlar da zaruri olarak gösterilmiştir; zira hangi adlandırmanın (tamlamanın) hangi yıldan itibaren kullanıldığını ve ona göre nomen vernaculum (common name) tespiti yapmak gerektiğini biyoterminoloji alanına eğilen dilcilere de göstermek gerekir.


Trichoptera Kirby 1813, Plicipennia Leunis 1860, Plicipennes Latreille 1817, Lophiacera Billberg 1820, Gnathostoma Leach 1815

Türkçe güvecikler (nom. nov.), güvemsiler, su güveleri, pervaneler, kıllıkanatlılar, evcikliböcekler, trikoptera, trihoptera Tatarca елга күбәләкләре, чәчканатлылар Kazakça жылғалықтар, құндақтылар, түкқанаттылар, қылшық қанаттылар Kırgızca тукканаттар İngilizce caddisflies, caddisworms, caddices, sedge-flies, rail-flies, trichopterans Doğu Frizcesi Tonnebikker-Oardiche Afrikanca kokerjuffers Felemenkçe schietmotten, kokerjuffers Limburgca sjeetmotte Almanca Köcherfliegen, Köcherjungfern, Haarflügler, Frühlingsfliegen, Wassermotten, Trichopteren Danca vårfluer, hårfluer Norveççe (bokmål) vårfluer, hårfluer Norveççe (nynorsk) vårfluger İsveççe nattsländor İzlandaca vorflugur, várur Förce várflugur Litvanca apsiuvos, apsiuvų būrys Letonca makstenes, maksteņu kārta Rusça ручейники, волосистокрылые, власокрылые, пухокрылые Beyaz Rusça ручайнікі, шыцікі Ukraynaca волохокрильці, волохокрилі Lehçe chruściki Çekçe chrostíci Slovakça potočníky Bulgarca ручейници (art: ручейниците), космокрили Makedonca водни молци (art: водените молци) Slovence mladoletnice, ločnice, šaši Hırvatça tulari, vodeni moljci, trihòpteri Sırpça krznokrilci İrlandaca cuileanna chadáin Fransızca les trichoptères Katalanca els tricòpters İspanyolca los tricópteros, frigáneas Portekizce os tricópteros, frigânios, moscas-de-água İtalyanca i tricotteri Romence muștele tricoptere Rumançça las muos-chas a cuzer Yunanca τα τριχόπτερα Macarca tegzesek Fince vesiperhoset, sirvikkäät Estonca ehmestiivalised Korece 날도래목 naldolaemog Japonca トビケラ目 tobikera-me 毛翅目 mō shimoku Çince 毛翅目 máo chì mù Tayvan Çincesi 毛翅目 máo chì mù Viernamca bộ cánh lông Tayca แคดดิสฟลาย khæddis̄ flāy Gürcüce რუისელები ruiselebi Arapça ذباب القمص

 

Nomina Vernacula Trichopterorum Turcicæ

Spicipalpia

Spicipalpia Weaver 1984

İngilizce cocoon-making caddisflies, cocoon-makers, closed cocoon makers [closed-cocoon-makers] Japonca ナガレトビケラ亜目 nagaretobikera amoku


Rhyacophiloidea JF Stephens 1829

Korece 물날도래 상과 mulnaldolae sang-gwa


Rhyacophilidae JF Stephens 1836

Kırgızca риакофилалар İngilizce free-living caddisflies İsveççe rovnattsländor Letonca plēsējmakstenes Rusça ручейники стремнинные, риакофилы, риакофилиды Lehçe otworówkowate Fransızca rhyacophilidés Macarca örvénytegzesek Fince koskisirvikkäät Estonca lõpusehmeslased Korece 물날도래과 mulnaldolaegwa Japonca ナガレトビケラ科 nagaretobikera-ka Tayvan Çincesi 流石蛾科 liúshí é kē

Rhyacophila FJ Pictet 1834

İngilizce green sedges, green rock worm (balıkçıların dilinde / by fisherman) İsveççe knottätare Letonca plēsējmakstene Rusça ручейник стремнинный, риакофила, риакофил Lehçe otworówka Macarca örvénytegzes Fince louhekas Estonca lõpusehmeslane Korece 물날도래 속 mulnaldolae sog Japonca ナガレトビケラ属 nagaretobikera zoku Tayvan Çincesi 流石蛾屬 liúshí é shǔ

Rhyacophila aberrans AV Martynov 1913

Rhyacophila arhaviensis F Sipahiler 1986

Rhyacophila armeniaca FE Guerin-Meneville 1844

Rhyacophila borcka F Sipahiler 1996

Rhyacophila clavalis AV Martynov 1913

Rhyacophila fasciata HA Hagen 1859; Rhyacophila septentrionis McLachlan 1865

Almanca gebänderte Flussköcherfliege Çekçe chrostík bystřinný Macarca közönséges örvénytegzes Fince purolouhekas Estonca harilik lõpusehmeslane

Rhyacophila fasciata fasciata

Rhyacophila fasciata aliena AV Martynov 1916, Rhyacophila aliena AV Martynov 1916

Rhyacophila forcipulata AV Martynov 1926

Rhyacophila gorgitensis F Sipahiler 1997

Rhyacophila isparta F Sipahiler 1996

Rhyacophila ivrizica F Sipahiler 2007

Rhyacophila nubila JW Zetterstedt 1840; Rhyacophila subnubila Martynov 1934;Rhyacophila paupera Hagen 1859

İsveççe allmän knottätare Rusça риакофила темная Çekçe chrostík potoční Estonca jõe-lõpusehmeslane

Rhyacophila osellai H Malicky 1981

Rhyacophila spinulata AV Martynov 1913

Rhyacophila subovata AV Martynov 1913

Rhyacophila tristis FJ Pictet 1834

Rhyacophila zwickorum H Malicky 1972


Hydroptiloidea JF Stephens 1836

Korece 애날도래 상과 aenaldolae sang-gwa


Glossosomatoidea HDJ Wallengren 1891

Korece 광택날도래 상과 gwangtaegnaldolae sang-gwa

NOT: Bazıları Glossosomatidae familyasını Hydroptiloidea üstfamilyasından çıkarıp Glossosomatoidea adıyla kendi üstfamilyasında sınıflandırır.


Glossosomatidae HDJ Wallengren 1891

İngilizce saddle case-maker caddisflies, saddle case-making caddisflies, saddle case-makers [saddlecase makers], tortoise-case makers, tortoise caddisflies, little black caddisflies, glossosomatid caddisflies İsveççe stenhusnattsländor Litvanca glososomų šeima Rusça ручейники языковые Lehçe osteńkowate Fince hormisirvikkäät Estonca kuppelehmeslased Korece 광택날도래 과 gwangtaegnaldolae gwa Japonca ヤマトビケラ科 yamatobikera-ka Tayvan Çincesi 舌石蛾科 shé shí é kē

Agapetinae AV Martynov, 1913

Agapetus J Curtis 1834

İsveççe iglobyggare Letonca kopciuszek Rusça агапет Estonca kuhikehmeslane Korece 큰광택날도래 속 keungwangtaegnaldolae sog Japonca コヤマトビケラ属 koyamatobikera zoku Tayvan Çincesi 小舌石蛾屬 xiǎoshé shí é shǔ

Agapetus subgenus Agapetus J Curtis 1834

Agapetus altineri, Agapetus (Agapetus) altineri F Sipahiler 1989

Agapetus belareca, Agapetus (Agapetus) belareca L Botosaneanu 1957

Agapetus birgi, Agapetus (Agapetus) birgi (F Sipahiler 1989) H Malicky 2005, Synagapetus birgi F Sipahiler 1989

Agapetus caucasicus, Agapetus (Agapetus) caucasicus AV Martynov 1913

Agapetus delicatulus, Agapetus (Agapetus) delicatulus R McLachlan 1884

Agapetus episkopi, Agapetus (Agapetus) episkopi H Malicky 1972

Agapetus hadimensis, Agapetus (Agapetus) hadimensis F Sipahiler 1996

Agapetus karabagi, Agapetus (Agapetus) karabagi F Cakin 1983

Agapetus laniger, Agapetus (Agapetus) laniger FJ Pictet 1834

Agapetus selgensis, Agapetus (Agapetus) selgensis F Sipahiler 2005

Agapetus sinopicus, Agapetus (Agapetus) sinopicus F Sipahiler 2012

Agapetus subgenus Synagapetus R McLachlan 1879, Synagapetus

Agapetus anatolicus, Agapetus (Synagapetus) anatolicus (F Cakin 1983), Synagapetus anatolicus F Cakin 1983

Agapetus gorgitensis, Agapetus (Synagapetus) gorgitensis F Sipahiler 1996

Agapetus sarayensis, Agapetus (Synagapetus) sarayensis F Sipahiler 1996

Glossosomatinae HDJ Wallengren 1891

Korece 광택날도래 아과 gwangtaegnaldolae agwa

Glossosomatini HDJ Wallengren 1891

Glossosoma J Curtis 1834

Rusça языкан, глоссосома Lehçe osteńka Fince hormikas Korece 광택날도래 속 gwangtaegnaldolae sog Japonca ヤマトビケラ属 yamatobikera zoku Tayvan Çincesi 舌石娥屬 shé shí é shǔ

Glossosoma baclava, Glossosoma (Glossosoma) baclava H Malicky 1972

Glossosoma capitatum, Glossosoma (Glossosoma) capitatum AV Martynov 1913

Glossosoma develi, Glossosoma (Glossosoma) develi H Malicky 1972

Glossosoma tunceliense, Glossosoma (Glossosoma) tunceliense F Sipahiler 1987

Glossosoma unguiculatum, Glossosoma (Glossosoma) unguiculatum AV Martynov 1925

Glossosoma yigilca, Glossosoma (Glossosoma) yigilca F Sipahiler 1996

Hydroptilidae JF Stephens 1836

İngilizce microcaddisflies [micro caddisflies], purse-makers, purse-case makers, purse-case caddisflies, purse-cased caddisflies Danca mikrovårfluer İsveççe smånattsländor Litvanca storapilvių apsiuvų šeima Letonca pundurmakstenes Rusça пухотелые ручейники, ручейники-гидроптилиды Ukraynaca гідроптиліди Lehçe wodolotkowate Fransızca hydroptilidés Macarca mikrotegzesek Fince pikkusirvikkäät Estonca pisiehmeslased Korece 애날도래 과 aenaldolae gwa Japonca ヒメトビケラ科 himetobikera-ka Tayvan Çincesi 姬石蛾科 jī shí é kē

Hydroptilinae JF Stephens 1836, Hydroptilini

Agraylea J Curtis 1834

Rusça нитеедка Lehçe pstrówka

Agraylea sexmaculata, Agraylea (Agraylea) sexmaculata J Curtis 1834

Allotrichia R McLachlan 1880, Agraylea subgenus Allotrichia

Allotrichia pallicornis (AE Eaton 1873), Agraylea pallicornis Eaton 1873

Fince kalvaspalkonen

Allotrichia vilnensis M Raciecka 1937

Hydroptila JW Dalman 1819

Rusça пухотел, ручейник гидроптила Lehçe wodolotka Estonca pisiehmeslane Korece 애날도래 속 aenaldolae sog Japonca ヒメトビケラ属 himetobikera zoku Tayvan Çincesi 姬石蛾屬 jī shí é shǔ

Hydroptila abantica F Sipahiler 1996

Hydroptila alara F Sipahiler 1994

Hydroptila angustata ME Mosely 1939

Hydroptila armathai F Schmid 1959

Hydroptila asteria H Malicky 1997

Hydroptila atargatis H Malicky 1997

Hydroptila cornuta ME Mosely 1922

Fince virtapalkonen

Hydroptila erkakanae F Sipahiler 1997

Hydroptila forcipata (AE Eaton 1873), Phrixocoma forcipata Eaton 1873

Fince koskipalkonen

Hydroptila friedeli H Malicky 1972

Hydroptila kalonichtis H Malicky 1972

Hydroptila lotensis ME Mosely 1930

Fince köngäspalkonen

Hydroptila manavgatensis H Malicky & F Cakin 1983

Hydroptila mugla F Sipahiler 1989

Hydroptila occulta (AE Eaton 1873); Phrixocoma occulta Eaton 1873; Hydroptila kimminsi Mosely 1930

Fince noropalkonen

Hydroptila oemerueneli F Sipahiler 2003

Hydroptila ortaca F Sipahiler 1989

Hydroptila ovacikensis F Sipahiler 1987

Hydroptila simulans ME Mosely 1920

Fince hippupalkonen

Hydroptila sparsa J Curtis 1834

Fince jokipalkonen

Hydroptila taurica AV Martynov 1934

Hydroptila tigurina F Ris 1894

Hydroptila tineoides JW Dalman 1819

Fince kivipalkonen

Hydroptila trilobata S Jacquemart 1965

Hydroptila varla F Sipahiler 1996

Hydroptila vichtaspa F Schmid 1959

Hydroptila vectis J Curtis 1834

Fince vihnepalkonen

Oxyethira AE Eaton 1873

Rusça кувшинник, окситира Ukraynaca оксиєтира, окситира Lehçe flirtka Estonca karikehmeslane Tayvan Çincesi 尖毛石蛾屬 jiān máo shí é shǔ

Oxyethira delcourti, Oxyethira (Oxyethira) delcourti S Jacquemart 1973

Oxyethira falcata, Oxyethira (Oxyethira) falcata KJ Morton 1893

Fince lirupalkonen

Stactobiinae L Botosaneanu 1956, Stactobiini

Stactobia R McLachlan 1880

Japonca カクヒメトビケラ属 kakuhimetobikera zoku

Stactobia bademli F Sipahiler 2003

Stactobia bolzei S Jacquemart 1965

Stactobia cermikensis F Sipahiler 1998

Stactobia fethiyensis F Sipahiler 1989

Stactobia jacquemarti H Malicky 1977

Stactobia lekoban F Sipahiler 1998

Stactobia marlieri F Schmid 1959

Stactobia seki F Sipahiler 2000

Stactobia wimmeri H Malicky 1988

Stactobiella AV Martynov 1924

Tayvan Çincesi 擬滴石蛾屬 nǐ dī shí é shǔ

Stactobiella celtikci F Cakin 1983

Orthotrichiinae A Nielsen 1948

Ithytrichia AE Eaton 1873

Rusça власотел

Ithytrichia lamellaris AE Eaton 1873

Rusça пластинчатый власотел Fince silmupalkonen Estonca näsaehmeslane

Orthotrichia AE Eaton 1873

Rusça прямоволос Lehçe molówka Estonca vaguehmeslane Japonca オトヒメトビケラ属 otohimetobikera zoku

Orthotrichia costalis (J Curtis 1834), Hydroptila costalis J Curtis 1834; Orthotrichia tetensii Kolbe 1887

Rusça плоскодонный прямоволос (as O. tetensii) Japonca コスタオトヒメトビケラ kosutaotohimetobikera

Ptilocolepidae AV Martynov 1913, Ptilocolepinae

Ptilocolepus F Kolenati 1848

Lehçe bledek

Ptilocolepus colchicus AV Martynov 1913

Ptilocolepus dilatatus AV Martynov 1913

 

Annulipalpia

Annulipalpia AV Martynov 1924, Hydropsychina J Curtis 1835, Vericloacia JS Weaver 1984

Kırgızca муунак тинтүүрдүү тукканаттар İngilizce retreat-making caddisflies, retreat makers, netspinners and retreat makers, fixed-retreat-makers Rusça ручейники кольчатощупиковые Fransızca équipalpes Estonca sõõrkobijalised Korece 환상수 아목 hwansangsu amog Japonca シマトビケラ亜目 shimatobikera amoku


Philopotamoidea JF Stephens 1829

Korece 입술날도래상과 ibsulnaldolaesang-gwa


Philopotamidae JF Stephens 1829

İngilizce fingernet caddisflies, fingernets, finger-net and silken-tube spinner caddisflies, bag-making caddisflies İsveççe stengömmenattsländor Litvanca pakrančių apsiuvų šeima Rusça ручейники приречные, филопотамиды Lehçe broszczelowate Çekçe prstovití chrostíci Fransızca philopotamidés Fince harjasirvikkäät Estonca huulehmeslased, keelehmeslased Korece 입술날도래과 ibsulnaldolae-gwa Japonca カワトビケラ科 kawatobikera-ka Tayvan Çincesi 指石蛾科 zhǐ shí é kē

Philopotaminae JF Stephens 1829

Philopotamus JF Stephens 1829

Rusça приречник, потоколюб Lehçe broszczel

Philopotamus achemenus F Schmid 1959

Philopotamus montanus (Donovan 1813), Phryganea montanus Donovan 1813; Philopotamus scopulorum Stephens 1836; Philopotamus tigrinus Brauer 1857; Phryganea charpentieri Zettersted 1840

Litvanca kalninė apsiuva Rusça горный приречник, горный потоколюб, горный филопотамус Lehçe broszczel górski Çekçe chrostík horský Fince kultaharjakas

Philopotamus tenuis AV Martynov 1913

Philopotamus variegatus (JA Scopoli 1763), Phryganea variegatus Scopoli 1763; Philopotamus pedemontanus Navas 1934

Wormaldia R McLachlan 1865

Rusça вормальдия Lehçe złudniczek, wormaldyja Korece 입술날도래속 ibsulnaldolaesog Japonca ヒメタニガワトビケラ属 himetanigawatobikera zoku Tayvan Çincesi 同鬚石蛾屬 tóng xū shí é shǔ

Wormaldia balcanica K Kumanski 1979

Wormaldia dizkiran F Sipahiler 2001

Wormaldia erzincanica F Sipahiler 2012

Wormaldia hemsinensis F Sipahiler 1987

Wormaldia ikizdere F Sipahiler 2000

Wormaldia khourmai F Schmid 1959

Wormaldia mahiri F Sipahiler 2012

Wormaldia subnigra R McLachlan 1865

Rusça чёрная вормальдия, черноватый потоколюб Fince sysiharjakas

Wormaldia sukranae F Sipahiler 2007

Wormaldia triangulifera R McLachlan 1878

Wormaldia yavuzi F Sipahiler 1996


Hydropsychoidea J Curtis 1835

İngilizce net-spinning caddisflies Korece 줄날도래상과 julnaldolaesang-gwa


Hydropsychidae J Curtis 1835

İngilizce net-spinning caddisflies, common netspinners, drift feeding caddisflies İsveççe ryssjenattsländor Litvanca hidropsichidžių šeima Rusça ручейники-гидропсихиды, гидропсихиды Lehçe wodosówkowate Fransızca hydropsychidés Fince siiviläsirvikkäät Estonca jõgiehmeslased, jõe-ehmeslased Korece 줄날도래과 julnaldolaegwa Japonca シマトビケラ科 shimatobikera-ka Tayvan Çincesi 紋石蛾科 wén shí é kē

Diplectroninae G Ulmer 1951

Korece 산골줄날도래 아과 sangoljulnaldolae agwa

Diplectrona JO Westwood 1840

Korece 산골줄날도래 속 sangoljulnaldolae sog Japonca ミヤマシマトビケラ属 miyamashimatobikera zoku Çince 腺紋石蛾屬 xiàn wén shí é shǔ Tayvan Çincesi 腺紋石娥屬 xiàn wén shí é shǔ

Diplectrona atra R McLachlan 1878

Diplectrona yazata F Schmid 1959; or synonym of D. atra

Hydropsychinae J Curtis 1835

Korece 줄날도래 아과 julnaldolae agwa

Cheumatopsyche HDJ Wallengren 1891

Korece 꼬마줄날도래 속 kkomajulnaldolae sog Japonca コガタシマトビケラ属 kogatashimatobikera zoku Tayvan Çincesi 合脈石蛾屬 hé mài shí é shǔ

Cheumatopsyche capitella, Cheumatopsyche (Cheumatopsyche) capitella (AV Martynov 1927), Hydropsyche capitella Martynov 1927

Cheumatopsyche lepida, Cheumatopsyche (Cheumatopsyche) lepida (FJ Pictet 1834), Hydropsyche lepida Pictet 1834

Rusça чешуйчатая водопадница Fince pikkuseulakas Estonca karvapea

Hydropsyche FJ Pictet 1834

Rusça гидропсиха, гидропсихида, ручейник-гидропсих, ручейник-гидропсихе Lehçe wodosówka, sowica, broszczel Estonca jõgiehmeslane, jõe-ehmeslane Korece 줄날도래 속 julnaldolae sog Japonca シマトビケラ属 shimatobikera zoku Tayvan Çincesi 紋石蛾屬 wén shí é shǔ

Hydropsyche acuta, Hydropsyche (Hydropsyche) acuta AV Martynov 1909

Hydropsyche akseki, Hydropsyche (Hydropsyche) akseki F Sipahiler 2004

Hydropsyche alaca, Hydropsyche (Hydropsyche) alaca H Malicky 1974

Hydropsyche alanya, Hydropsyche (Hydropsyche) alanya F Sipahiler 1987

Hydropsyche alarensis, Hydropsyche (Hydropsyche) alarensis F Sipahiler 2004

Hydropsyche ayasi, Hydropsyche (Hydropsyche) ayasi F Sipahiler 2010

Hydropsyche bitlis, Hydropsyche (Hydropsyche) bitlis H Malicky 1986

Hydropsyche botosaneanui, Hydropsyche (Hydropsyche) botosaneanui M Marinkovic-Gospodnetic 1966

Hydropsyche bulbifera, Hydropsyche (Hydropsyche) bulbifera R McLachlan 1878

Hydropsyche burnukensis, Hydropsyche (Hydropsyche) burnukensis F Sipahiler 2010

Hydropsyche cetibeli, Hydropsyche (Hydropsyche) cetibeli H Malicky & F Sipahiler 1993

Hydropsyche cirali, Hydropsyche (Hydropsyche) cirali F Sipahiler 2004

Hydropsyche consanguinea, Hydropsyche (Hydropsyche) consanguinea R McLachlan 1884

Hydropsyche contubernalis R McLachlan 1865

Fince tyrskyseulakas Estonca hele jõe-ehmeslane

Hydropsyche cornuta, Hydropsyche (Hydropsyche) cornuta AV Martynov 1909

Hydropsyche delamarei, Hydropsyche (Hydropsyche) delamarei Jacquemart 1965

Hydropsyche djabai, Hydropsyche (Hydropsyche) djabai F Schmid 1959

Hydropsyche elmali, Hydropsyche (Hydropsyche) elmali F Sipahiler 2004

Hydropsyche emarginata, Hydropsyche (Hydropsyche) emarginata L Navas 1923

Hydropsyche gemecika, Hydropsyche (Hydropsyche) gemecika H Malicky 1981

Hydropsyche hadimensis, Hydropsyche (Hydropsyche) hadimensis F Sipahiler 2004

Hydropsyche incognita, Hydropsyche (Hydropsyche) incognita T Pitsch 1993

Hydropsyche instabilis, Hydropsyche (Hydropsyche) instabilis (J Curtis 1834), Philopotamus instabilis Curtis 1834; Hydropsyche cinerea Pictet 1834; Hydropsyche hibera Schmid 1952; Hydropsyche lanceolata McLachlan 1865; Hydropsyche pallida Pictet 1865; Hydropsyche stictica Pictet 1865; Phryganea maculata Donovan 1813

Hydropsyche jordanensis, Hydropsyche (Hydropsyche) jordanensis B Tjeder 1946

Hydropsyche kazdagensis, Hydropsyche (Hydropsyche) kazdagensis F Sipahiler 2004

Hydropsyche kebab, Hydropsyche (Hydropsyche) kebab H Malicky 1974

Hydropsyche kepez, Hydropsyche (Hydropsyche) kepez F Sipahiler 2004

Hydropsyche kirikhan, Hydropsyche (Hydropsyche) kirikhan F Sipahiler 1998

Hydropsyche krassimiri, Hydropsyche (Hydropsyche) krassimiri H Malicky 2001

Hydropsyche lepnevae, Hydropsyche (Hydropsyche) lepnevae L Botosaneanu 1968

Hydropsyche mahrkusha, Hydropsyche (Hydropsyche) mahrkusha F Schmid 1959

Hydropsyche martynovi, Hydropsyche (Hydropsyche) martynovi L Botosaneanu 1968

Hydropsyche modesta, Hydropsyche (Hydropsyche) modesta L Navas 1925

Hydropsyche mutensis, Hydropsyche (Hydropsyche) mutensis F Sipahiler 2004

Hydropsyche nadire, Hydropsyche (Hydropsyche) nadire F Sipahiler 2004

Hydropsyche orduensis, Hydropsyche (Hydropsyche) orduensis F Sipahiler 1987

Hydropsyche pellucidula, Hydropsyche (Hydropsyche) pellucidula (J Curtis 1834), Philopotamus pellucidula Curtis 1834; Hydropsyche atomaria Rambur 1842; Hydropsyche hibernica Curtis 1836; Hydropsyche laeta Pictet 1834; Hydropsyche maxima Brauer 1857; Hydropsyche tenuicornis Pictet 1834; Hydropsyche uentchensis Schmid 1968; Hydropsyche variabilis Pictet 1834; Hydropsyche versicolor Brauer 1857; Philopotamus lanceolatus Curtis 1834

İngilizce grey flag Rusça прозрачная гидропсихида Fince ukkoseulakas Estonca harilik jõgiehmeslane, harilik jõe-ehmeslane

Hydropsyche perelin, Hydropsyche (Hydropsyche) perelin H Malicky 1987

Hydropsyche peristerica, Hydropsyche (Hydropsyche) peristerica L Botosaneanu & M Marinkovic-Gospodnetic 1968

Hydropsyche ressli, Hydropsyche (Hydropsyche) ressli H Malicky 1974

Hydropsyche saimbeyli, Hydropsyche (Hydropsyche) saimbeyli F Sipahiler 2004

Hydropsyche salihli, Hydropsyche (Hydropsyche) salihli F Sipahiler 2004

Hydropsyche sappho, Hydropsyche (Hydropsyche) sappho H Malicky 1976

Hydropsyche sciligra, Hydropsyche (Hydropsyche) sciligra H Malicky 1977

Hydropsyche sinopensis, Hydropsyche (Hydropsyche) sinopensis F Sipahiler 2004

Hydropsyche sultanensis, Hydropsyche (Hydropsyche) sultanensis F Sipahiler 2007

Hydropsyche taskalensis, Hydropsyche (Hydropsyche) taskalensis F Sipahiler 2012

Hydropsyche tigrata, Hydropsyche (Hydropsyche) tigrata H Malicky 1974

Hydropsyche valkanovi, Hydropsyche (Hydropsyche) valkanovi K Kumanski 1974

Hydropsyche yenisar, Hydropsyche (Hydropsyche) yenisar F Sipahiler 2004

Hydropsyche yukaritepe, Hydropsyche (Hydropsyche) yukaritepe F Sipahiler 2004

Dipseudopsidae G Ulmer 1904

Japonca シンテイトビケラ科 shinteitobikera-ka

Pseudoneureclipsinae G Ulmer 1951

Pseudoneureclipsis G Ulmer 1913

Japonca ニセスイドウトビケラ属 nisesuidoutobikera zoku

Pseudoneureclipsis graograman H Malicky 1987

Pseudoneureclipsis gudulensis F Cakin 1983

Polycentropodidae G Ulmer 1903, Polycentropidae

İngilizce trumpetnet caddisflies, trumpetnet makers, tube maker caddisflies, snare-making caddisflies İsveççe fångstnätnattsländor Litvanca apsiuvų-verpėjų šeima Fransızca polycentropidés Fince rysäsirvikkäät Estonca võrgendehmeslased Korece 깃날도래과 gisnaldolaegwa Japonca イワトビケラ科 iwatobikera-ka Tayvan Çincesi 多距石蛾科 duō jù shí é kē

Cyrnus JF Stephens 1836

Rusça цепник Lehçe rozwórka Estonca konksehmeslane Japonca コイワトビケラ属 koiwatobikera zoku

Cyrnus trimaculatus (J Curtis 1834), Philopotamus trimaculatus Curtis 1834; Cyrnus unipunctatus Stephens 1836; Plectrocnemia atomaria Kolenati 1859

İsveççe fångstnätnattslända Fince koijurysäkäs

Holocentropus R McLachlan 1878

Rusça глазастик Lehçe szarówka Estonca sooehmeslane Japonca タキトビケラ属 takitobikera zoku

Holocentropus picicornis (JF Stephens 1836), Polycentropus picicornis Stephens 1836

Rusça черноусый глазастик Fince korterysäkäs

Plectrocnemia JF Stephens 1836

Rusça плектрокнемия Lehçe kołczanka Estonca suurpea-ehmeslane Korece 깃날도래 속 gisnaldolae sog Japonca ミヤマイワトビケラ属 miyamaiwatobikera zoku

Plectrocnemia abraracourcix H Malicky 1979

Plectrocnemia brevis R McLachlan 1871

Plectrocnemia intermedia AV Martynov 1917

Plectrocnemia latissima AV Martynov 1913

Plectrocnemia renetta H Malicky 1975

Plectrocnemia rizeiensis F Sipahiler 1987

Plectrocnemia torosica F Sipahiler 2007

Polycentropus G Ulmer 1905

Rusça сетевик Lehçe przyocznica Tayvan Çincesi 粗足石蛾屬 cū zú shí é shǔ

Polycentropus flavomaculatus (FJ Pictet 1834), Hydropsyche flavomaculatus Pictet 1834; Polycentropus concinnus Stephens 1836; Polycentropus fuliginosus Stephens 1836; Polycentropus multiguttatus Curtis 1835; Polycentropus pyrrhoceras Stephens 1836; Polycentropus trimaculatus Stephens 1836; Hydropsyche brevicollis Pictet 1834; Hydropsyche vitreus; Phryganea atomaria Schrank 1802

İngilizce yellow spotted sedge İsveççe fångsnätnattslända, svalbonätbyggare Rusça желтопятнистый сетевик Fince haavirysäkäs Estonca harilik võrgendehmeslane

NOT: bazıları Polycentropus irroratus J Curtis 1835 (Plectrocnemia irroratus F Brauer 1857) [Fince sammalrysäkäs] türünü Polycentropus flavomaculatus türünün sinonimleri arasında sayar

Polycentropus flavomaculatus hebraeus L Botosaneanu & A Gasith 1971

Polycentropus ierapetra H Malicky 1972

Polycentropus ierapetra adana F Sipahiler 1996

Polycentropus ierapetra anatolica F Sipahiler 1989

Polycentropus ierapetra isparta F Sipahiler 1996

Polycentropus ierapetra septentrionalis K Kumanski 1986

Polycentropus mazdacus F Schmid 1959

Polycentropus yuecelcaglari F Sipahiler 1999

Ecnomidae G Ulmer 1903

İngilizce ecnomid caddisflies İsveççe trattnattsländor Litvanca eknomidų šeima Rusça экномиды Lehçe wrzecionkowate Fince mertasirvikkäät Estonca järvehmeslased, järve-ehmeslased Korece 별날도래 과 byeolnaldolae gwa Japonca ムネカクトビケラ科 munekakutobikera-ka Tayvan Çincesi 長鬚石蛾科 cháng xū shí é kē

Ecnomus R McLachlan 1864

Rusça экномус Lehçe wrzecionka Korece 별날도래 속 byeolnaldolae sog Japonca ムネカクトビケラ属 munekakutobikera zoku Tayvan Çincesi 長鬚石蛾屬 cháng xū shí é shǔ

Ecnomus gedrosicus F Schmid 1959

Ecnomus kurui F Sipahiler 1989

Ecnomus tenellus (P Rambur 1842), Philopotamus tenellus Rambur 1842; Ecnomus falcatus Mosely 1932; Ecnomus omiensis Tsuda 1942

Rusça нежный экномус Fince mertasirvikäs Estonca järvehmeslane, järve-ehmeslane Korece 별날도래 byeolnaldolae Japonca ムネカクトビケラ munekakutobikera Tayvan Çincesi 巧妙長鬚石蛾 qiǎomiào cháng xū shí é

Psychomyiidae F Walker 1852

İngilizce net tube caddisflies, gallery-making caddisflies İsveççe tunnelnattsländor Rusça ручейники-психеи, психеи, психомииды Lehçe upiorkowate Fince hentosirvikkäät Estonca tunnelehmeslased Korece 통날도래 과 tongnaldolae gwa Japonca クダトビケラ科 kudatobikera-ka Tayvan Çincesi 管石蛾科 guǎn shí é kē

Psychomyiinae F Walker 1852

Psychomyia PA Latreille 1829

Lehçe upiorek Korece 통날도래 속 tongnaldolae sog Japonca クダトビケラ属 kudatobikera zoku Tayvan Çincesi 管石蛾屬 guǎn shí é shǔ

Psychomyia dadayensis F Sipahiler 2006

Psychomyia mengensis F Sipahiler 2006

Psychomyia pusilla (JC Fabricius 1781), Phryganea pusilla Fabricius 1781; Psychomyia acuta Pictet 1834; Psychomyia annulicornis Pictet 1834; Psychomyia shelkovnikovi Martynov 1925; Psychomyia tenuis Pictet 1834; Anticyra ciliaris Stephens 1836; Anticyra gracilipes Curtis 1834; Anticyra latipes Curtis 1834; Anticyra subochracea Stephens 1836; Cyrnus unicolor Stephens 1836

İngilizce small yellow sedge Rusça ручейник-крошка Fince hammasjämsikäs Estonca tunnelehmeslane

Tinodinae YJ Li & JC Morse 1997

Lype R McLachlan 1878

Rusça паутинник Lehçe kołolotek Tayvan Çincesi 淺色石蛾屬 qiǎn sè shí é shǔ

Lype dadayensis F Sipahiler 2006

Lype phaeopa (JF Stephens 1836), Anticyra phaeopa Stephens 1836; Anticyra gracilipes Stephens 1836; Psychomyia derelicta McLachlan 1863; Cyrnus urbanus Stephens 1836; Tinodes pusillus Kolenati 1859

Rusça черноглазый паутинник Fince liekoraspikas

Lype reducta (HA Hagen 1868), Psychomyia reducta Hagen 1868

Fince puroraspikas Estonca puiduehmeslane

Tinodes J Curtis 1834

Rusça пленочник Lehçe obłoczek Japonca ホソクダトビケラ属 hosokudatobikera zoku Tayvan Çincesi 齒叉石蛾屬 chǐ chā shí é shǔ

Tinodes beysehirensis F Sipahiler 1999

Tinodes caputaquae L Botosaneanu & A Gasith 1971

Tinodes gueneyensis F Sipahiler 1995

Tinodes kadiellus L Botosaneanu & A Gasith 971

Tinodes karadere H Malicky & F Sipahiler 1993

Tinodes kemerensis F Sipahiler 1989

Tinodes kypselos H Malicky 1977

Tinodes manni R McLachlan 1878

Tinodes negevianus L Botosaneanu & A Gasith 1971

Tinodes nehirae F Sipahiler 1992

Tinodes oyae F Sipahiler 1994

Tinodes pluvialis H Malicky 1987

Tinodes polifurculatus L Botosaneanu 1956

Tinodes popovi K Kumanski 1975

Tinodes rauschi H Malicky 1975

Tinodes unidentatus F Klapalek 1894

Tinodes yuecelaskini F Sipahiler 1995

 

Integripalpia

Integripalpia AV Martynov 1924

Kırgızca туташ тинтүүрдүү тукканаттар İngilizce case-making caddisflies, portable-case-makers, tube-case-makers Rusça ручейники цельнощупиковые Fransızca inéquipalpes Estonca lihtkobijalised Korece 무환수 아목 muhwansu amog Japonca エグリトビケラ亜目 eguritobikera amoku


Plenitentoria JS Weaver 1984


Phyrganeoidea WE Leach 1815

Korece 날도래 상과 naldolae sang-gwa

NOT: Bazıları bunun familyalarını Limnephiloidea üstfamilyasında sınıflandırır.


Brachycentridae G Ulmer 1903

İngilizce humpless casemaker caddisflies, apple caddisflies, grannoms, brachycentrid caddisflies İsveççe bäcknattsländor Litvanca medgraužių šeima Rusça стеблерубы Lehçe żeglarkowate Fince sammalsirvikkäät Estonca käppvanalased Korece 둥근얼굴날도래 과 dung-geun-eolgulnaldolae gwa Japonca カクスイトビケラ科 kakusuitobikera-ka

Brachycentrus J Curtis, 1834

Rusça брахицентрус Lehçe żeglarka Japonca カクスイトビケラ属 kakusuitobikera zoku

Brachycentrus subgenus Oligoplectrum R McLachlan, 1868, Oligoplectrum

Lehçe wioślarka

Brachycentrus maculatus, Brachycentrus (Oligoplectrum) maculatus (AF Fourcroy 1785), Oligoplectrum maculatum AF Fourcroy 1785

Micrasema R McLachlan 1876

Rusça микразема Lehçe womólik Fince sammalsirvikäs Korece 둥근얼굴날도래 속 dung-geun-eolgulnaldolae sog Japonca マルツツトビケラ属 marutsutsutobikera zoku

Micrasema anatolicum L Botosaneanu 1974

Micrasema bifoliatum AV Martynov 1925

Micrasema mencilis F Sipahiler 1995

Lepidostomatidae G Ulmer 1903

İngilizce bizarre caddisflies, lepidostomatid caddisflies İsveççe kantrörsnattsländor Rusça чешуеротые ручейники Lehçe pierzekowate Fransızca lépidostomatidés Fince ruutusirvikkäät Estonca täpikvanalased Korece 네모집날도래 과 nemojibnaldolae gwa Japonca カクツツトビケラ科 kakutsutsutobikera-ka Tayvan Çincesi 鱗石蛾科 lín shí é kē

Lepidostomatinae G Ulmer 1903

Lepidostoma P Rambur 1842

İsveççe fyrkantshusbyggare Rusça чешуерот Lehçe pierzek Japonca カクツツトビケラ属 kakutsutsutobikera zoku

Lepidostoma belkisae (F Sipahiler 2000), Lasiocephala belkisae Sipahiler 2000

Lepidostoma chaldyrense (AV Martynov 1909), Dinarthrum chaldyrense Martynov 1909, Acrunoeciella chaldyrensis Martynov 1909; Dinarthrum chaldyrense breviplicatum Martynov 1909

Lepidostoma hirtum (JC Fabricius 1775), Phryganea hirta Fabricius 1775; Lepidostoma hirtum orientale Mey & Jung 1986; Lepidostoma lapponicum Siltala 1908; Lepidostoma sericeum Rambur 1842; Lepidostoma squamulosum Rambur 1842; Lepidostoma villosum Rambur 1842; Mormonia gracilicornis Curtis 1834; Mormonia immaculata Stephens 1836; Mormonia maculicornis Curtis 1834; Mormonia nigromaculata Stephens 1836; Ayabeopsyche nipponica Tsuda 1942

İngilizce small silver sedge İsveççe liten fyrkantshusbyggare Rusça щетинистый чешуерот Fince rassisirvikäs Estonca täpikvana

Lepidostoma holzschuhi (H Malicky 1977), Lasiocephala holzschuhi Malicky 1977

Lepidostoma iranicum (F Schmid 1959), Dinarthrum iranicum Schmid 1959

Lepidostoma mesoplicatum (AV Martynov 1913), Dinarthrum mesoplicatum Martynov 1913

Lepidostoma longiplicatum (AV Martynov 1913), Dinarthrum longiplicatum Martynov 1913, Dinarthrum (Paradinarthrum) longiplicatum Martynov 1913

Lepidostoma olimpense (F Cakin & H Malicky 1983), Lasiocephala olimpensis Cakin & Malicky 1983

Theliopsychinae JS Weaver 1993

Martynomyia FCJ Fischer 1970

Martynomyia ayderensis F Sipahiler 1989

Martynomyia martynovi F Sipahiler 1995

Phryganeidae WE Leach 1815

İngilizce giant casemakers Almanca Frühlingsfliegen, Köcherhafte İsveççe broknattsländor Litvanca frigenų šeima Letonca dižmakstenes Rusça фриганеиды, фриганоиды Lehçe chróścikowate Hırvatça vodeni moljci Fransızca phryganidés, phryganéidés Macarca pozdorjánfélék Fince isosirvikkäät Estonca puruvanalased Korece 날도래 과 naldolae gwa Japonca トビケラ科 tobikera kē Tayvan Çincesi 石蛾科 shí é kē

Phryganeinae WE Leach 1815

Agrypnia J Curtis 1835

İngilizce peter Rusça тростничник Lehçe wruczajek Fince hiidekäs Estonca keeruvana Korece 단발날도래 속 danbalnaldolae sog Japonca ウンモントビケラ属 unmontobikera zoku

Agrypnia pagetana J Curtis 1835; Phryganea aegrota Burmeister 1839; Oligotricha strigosa Rambur 1842

İngilizce yarmouth grannom Fince rytihiidekäs Estonca harilik keeruvana Korece 단발날도래 danbalnaldolae

Agrypnia varia (JC Fabricius 1793), Phryganea varia Fabricius 1793; Phryganea detrita Motschulsky 1853

İngilizce speckled peter Fince loimuhiidekäs

Phryganea C Linnaeus 1758

Kırgızca фриганеялар Rusça фриганея (sg) фриганеи (pl) Lehçe chrościk, chrośnik (Galicja), chruścik (Wileńczyzna), wodosówka (Wileńszczyzna) Estonca puruvana Japonca ツマグロトビケラ属 tsumagurotobikera zoku

Phryganea grandis, Phryganea (Phryganea) grandis C Linnaeus 1758

İngilizce great red sedge, murragh Felemenkçe grote schietmot Almanca große Köcherfliege, Wassermotte Rusça большой ручейник Beyaz Rusça вялікі ручайнік Ukraynaca звичайний волохокрилець, великий волохокрилець Lehçe chróścik olbrzym, olbrzymek Çekçe chrostík veliký Fransızca grande phrygane, grande phrygane rouge Macarca nagy tegzes, nagy csíkos tegzes, nagy pozdorján Fince isosirvikäs Estonca suur puruvana

Phryganea (Phryganea) grandis ochrida H Malicky 1975, Phryganea ochrida Malicky 1975; or synonym of Ph. grandis


Limnephiloidea F Kolenati 1848

Korece 우묵날도래 상과 umugnaldolae sang-gwa


Goeridae G Ulmer 1903

İsveççe grusrörsnattsländor Litvanca sparnuotųjų apsiuvų šeima Rusça прибрежные ручейники Lehçe rozpostrzycowate Fransızca goéridés Fince riippasirvikkäät Estonca kivivanalased Korece 가시날도래 과 gasinaldolae gwa Japonca ニンギョウトビケラ科 ningyoutobikera-ka Tayvan Çincesi 瘤石蛾科 liú shí é kē

Goerinae G Ulmer 1903

Korece 가시날도래 아과 gasinaldolae agwa

Goera JF Stephens 1829

Rusça гера Lehçe rozpostrzyca Korece 가시날도래 속 gasinaldolae sog Japonca ニンギョウトビケラ属 ningyoutobikera zoku Tayvan Çincesi 瘤石蛾屬 liú shí é shǔ

Goera pilosa (JC Fabricius 1775), Phryganea pilosa Fabricius 1775

İngilizce medium sedge Rusça волосистая гера Fince kiviriippasirvikäs Estonca kivivana

Lithax R McLachlan 1876

Lehçe osłocinka

Lithax incanus (HA Hagen 1859), Silo incanus HA Hagen 1859

Lithax musaca H Malicky 1972

Silo J Curtis 1830

Rusça сило Lehçe osłonka Estonca klibuvana

Silo tuberculatus AV Martynov 1909

Uenoidae M Iwata 1927

İngilizce stonecase caddisflies Korece 가시우묵날도래 과 gasiumugnaldolae gwa Japonca クロツツトビケラ科 kurotsutsutobikera-ka Tayvan Çincesi 黑管石蛾科 hēi guǎn shí é kē

Thremmatinae AV Martynov 1935

Thremma R McLachlan 1876

Thremma anomalum R McLachlan 1876

Thremma martynovi H Malicky 1976

Apataniidae HDJ Wallengren 1886

İngilizce early smoky wing sedges, apataniid caddisflies Rusça апатании Fince neitosirvikkäät Korece 애우묵날도래 과 aeumugnaldolae gwa Japonca コエグリトビケラ科 koeguritobikera-ka

Apataniinae HDJ Wallengren 1886

Korece 애우묵날도래 아과 aeumugnaldolae agwa

Apataniini HDJ Wallengren 1886

Apatania F Kolenati 1848

Rusça ручейник-скрытноглав Korece 애우묵날도래 속 aeumugnaldolae sog Japonca コエグリトビケラ属 koeguritobikera zoku

Apatania olympica H Malicky 1982

Apatania subtilis AV Martynov 1909

Apataniana ME Mosely 1936

Apataniana borcka F Sipahiler 1996

Limnephilidae F Kolenati 1848, "Limnophilidae"

İngilizce northern caddisflies, limnephilid caddisflies İsveççe husmasknattsländor Litvanca medvėžių šeima Letonca dīķmakstenes Rusça настоящие ручейники, лимнофилиды Lehçe bagiennikowate Fransızca limnephilidés Macarca mocsártegzesfélék Fince putkisirvikkäät Estonca järvevanalased Korece 우묵날도래 과 umugnaldolae gwa Japonca エグリトビケラ科 eguritobikera-ka Tayvan Çincesi 沼石蛾科 zhǎo shí é kē

Drusinae N Banks 1916

Drusus JF Stephens 1837

Rusça друзус Lehçe nażka, omrzyszka, olmrzyszka Macarca karsztforrástegzes

Drusus bayburtii F Cakin 1983

Drusus caucasicus G Ulmer, 1907

Rusça кавказский друзус

Drusus concolor P Kempny 1908

Drusus demirsoyi F Cakin 1983

Drusus fuesunae H Malicky 1986

Drusus goembensis F Sipahiler 1991

Drusus gueneri F Sipahiler 1995

Drusus hackeri H Malicky 1986

Drusus ingridae F Sipahiler 1993

Drusus kazanciae F Cakin 1983

Drusus muchei H Malicky 1987

Drusus muchei ilgazensis F Sipahiler 1996

Drusus muchei kazdagensis F Sipahiler 1996

Drusus rizeiensis F Sipahiler 1986

Drusus simplex AV Martynov 1927

Ecclisopteryx F Kolenati 1848

Lehçe dżeliga

Ecclisopteryx dalecarlica F Kolenati 1848

Fince okapääsirvikäs

Hadimina F Sipahiler 2002

Hadimina torosensis F Sipahiler 2002

Metanoea R McLachlan 1880

Metanoea anatolica F Sipahiler 1986

Limnephilinae F Kolenati 1848

Korece 우묵날도래 아과 umugnaldolae agwa

Chaetopterygini HA Hagen 1858

Chaetopteryx JF Stephens 1829

Rusça хэтоптерикс Lehçe szczeciowłos, okruszka

Chaetopteryx akgolensis F Sipahiler 2010

Chaetopteryx bektasensis F Sipahiler 2008

Chaetopteryx bosniaca M Marinkovic-Gospodnetic 1959

Chaetopteryx nalanae F Sipahiler 1996

Chaetopteryx sinopica F Sipahiler 2010

Kelgena W Mey 1979

Kelgena macahelensis F Sipahiler 1999

Psilopteryx JPEF Stein 1874

Lehçe okruszka

Psilopteryx turcicus F Cakin 1983

Psilopteryx turcicus aladagensis F Sipahiler 2005

Rizeiella F Sipahiler 1986

Rizeiella anatolica F Sipahiler 1986

Rizeiella camiliensis F Sipahiler 1999

Limnephilini F Kolenati 1848

Korece 우묵날도래 족 umugnaldolae jog

Anabolia JF Stephens 1837

Rusça анаболия Lehçe określica Estonca oksavana

Anabolia anatolica F Sipahiler 2001

Colpotaulius F Kolenati 1848

Colpotaulius incisus (J Curtis, 1834) or Limnephilus incisus J Curtis 1834

Rusça надрезанный ручейник Lehçe szczerbiec Fince viitasirvikäs

Glyphotaelius JF Stephens 1833

Lehçe wyrzynka

Glyphotaelius pellucidus (AJ Retzius 1783), Phryganea pellucidus Retzius 1783; Limnephilus basalis Curtis 1834; Limnephilus emarginatus Curtis 1834; Phryganea argentata Gmelin 1789

Fince vällysirvikäs Estonca lehevana

Glyphotaelius selysii R McLachlan 1869

Grammotaulius F Kolenati 1848

Rusça ручейник-архитектор Lehçe prostka Japonca アヤトビケラ属 ayatobikera zoku

Grammotaulius nigropunctatus (AJ Retzius 1783)

Fince rytiviirusirvikäs

Limnephilus WE Leach 1815

Rusça обыкновенный ручейник, лимнофилюс Beyaz Rusça лімнафілюс Lehçe bagiennik, bagieniec, strzębocik Estonca järvevana Korece 모시우묵날도래 속 mosiumugnaldolae sog Japonca キリバネトビケラ属 kiribanetobikera zoku Tayvan Çincesi 沼石蛾属 zhǎo shí é shǔ

Limnephilus affinis J Curtis 1834

Rusça сходный ручейник Fince meriputkisirvikäs

Limnephilus alaicus (AV Martynov 1915), Astratus alaicus AV Martynov 1915

Limnephilus auricula J Curtis 1834

Rusça ушковидный ручейник Fince pikkuputkisirvikäs

Limnephilus binotatus Limnephilus xanthodes

Limnephilus bipunctatus J Curtis 1834

Rusça двуточечный ручейник Fince siloputkisirvikäs

Limnephilus caucasicus F Schmid 1955; Limnophilus abbreviatus AV Martynov 1926

Limnephilus decipiens (F Kolenati 1848), Chaetotaulius decipiens F Kolenati 1848; Chaetotaulius nobilis Brauer 1855

Rusça продольный ручейник Fince pilkkuputkisirvikäs

Limnephilus extricatus R McLachlan 1865

Rusça пляжный ручейник Fince soraputkisirvikäs

Limnephilus flavicornis (JC Fabricius 1787), Phryganea flavicornis JC Fabricius 1787

Rusça желтоусый ручейник Çekçe chrostík žlutorohý Slovakça potočník žltorohý Macarca közönséges tegzes Fince hirsiputkisirvikäs Estonca harilik järvevana

Limnephilus flavospinosus (JPEF Stein 1874), Stenophylax flavospinosus JPEF Stein 1874; Limnophilus henyeri L Navas 1923

Limnephilus griseus (C Linnaeus 1758), Phryganea griseus C Linnaeus 1758

Rusça сероватый ручейник, седоватый ручейник Lehçe siwek Fince kluuviputkisirvikäs

Limnephilus hirsutus (FJ Pictet 1834), Phryganea hirsutus FJ Pictet 1834

Fince muruputkisirvikäs

Limnephilus incisus Colpotaulius incisus

Limnephilus lunatus J Curtis 1834

Rusça лунный ручейник Fince kuuputkisirvikäs

Limnephilus major (AV Martynov 1909), Colpotaulius major AV Martynov 1909

Limnephilus microdentatus AV Martynov 1913

Limnephilus nigriceps (JW Zetterstedt 1840), Phryganea nigriceps JW Zetterstedt 1840

Rusça черноголовый ручейник Fince särmäputkisirvikäs

Limnephilus peculiaris R McLachlan 1875

Limnephilus ponticus R McLachlan 1898

Limnephilus rhombicus (C Linnaeus 1758), Phryganea rhombicus C Linnaeus 1758

İngilizce cinnamon sedge İsveççe rhomboidfläckad nattslända Rusça ромбический ручейник, ромбическая мошка Lehçe szachownica Çekçe chrostík kosníkový Slovakça potočník rombický Macarca mocsári tegzes Fince pölliputkisirvikäs Estonca voolu-järvevana

Limnephilus sparsus J Curtis 1834

Rusça редкий ручейник Fince suruputkisirvikäs Japonca シロフキリバネトビケラ shirofukiribanetobikera

Limnephilus subcentralis F Brauer 1857

Fince järviputkisirvikäs

Limnephilus tauricus F Schmid 1964

Limnephilus vittatus (JC Fabricius 1798), Phryganea vittatus JC Fabricius 1798

Rusça ленточный ручейник Fince kiilaputkisirvikäs

Limnephilus xanthodes R McLachlan 1873 or Limnephilus binotatus J Curtis 1834; Chaetotaulius borealis F Kolenati 1848

Rusça желтоватый ручейник Fince luhtaputkisirvikäs

Stenophylacini F Schmid 1955

Korece 띠무늬우묵날도래 족 ttimunuiumugnaldolae jog

Halesus JF Stephens 1836

İngilizce caperer Rusça ручейник-строитель Lehçe krążlaczek Estonca võsavana Japonca ユミモントビケラ属 yumimontobikera zoku

Halesus digitatus (F von Paula Schrank 1781), Phryganea digitatus F von Paula Schrank 1781

İngilizce caperer Fince hakosirvikäs

Mesophylax R McLachlan 1882

Mesophylax aspersus (P Rambur 1842), Limnephila aspersus P Rambur 1842

Mesophylax impunctatus R McLachlan 1884

Micropterna Stein 1874; or synonym of Stenophylax

Rusça ручейник-короткокрыл Lehçe ustronnik Estonca kraavivana

Micropterna caesareica Stenophylax caesareicus

Micropterna coiffaiti Stenophylax coiffaiti

Micropterna hatatitla Stenophylax hatatitlus

Micropterna nycterobia Stenophylax nycterobius

Micropterna taurica Stenophylax tauricus

Potamophylax HDJ Wallengren 1891

İngilizce large cinnamon sedge Rusça речной ручейник, потамофилакс Estonca jõevana

Potamophylax cingulatus (JF Stephens 1837), Halesus cingulatus JF Stephens 1837

İngilizce large cinnamon sedge Fince jokikalmiosirvikäs Estonca jõevana

Potamophylax latipennis or Potamophylax latipenne (J Curtis 1834), Limnephilus latipenne J Curtis 1834

İngilizce large cinnamon sedge Fince virtakalmiosirvikäs Estonca harilik jõevana

Potamophylax nigricornis (FJ Pictet 1834), Phryganea nigricornis FJ Pictet 1834

Fince purokalmiosirvikäs

Stenophylax F Kolenati 1848

Kırgızca стенофилдер Rusça стенофилы, ручейник-стенофил Beyaz Rusça стэнафілакс Lehçe kleczar, klecza

Stenophylax caesareicus (F Schmid 1959) or Micropterna caesareica F Schmid 1959

Stenophylax clavatus (AV Martynov 1916), Micropterna clavatus AV Martynov 1916

Stenophylax coiffaiti (H Decamps 1963) or Micropterna coiffaiti H Decamps 1963

Stenophylax fissus (R McLachlan 1875) or Micropterna fissa R McLachlan 1875, Micropterna fissus R McLachlan 1875

Stenophylax hatatitlus (H Malicky 1985) or Micropterna hatatitla H Malicky 1985

Stenophylax malaspina (F Schmid 1957), Micropterna malaspina F Schmid 1957

Stenophylax meridiorientalis H Malicky 1982

Stenophylax muehleni (R McLachlan 1884), Micropterna muehleni R McLachlan 1884

Stenophylax nycterobius (R McLachlan 1875) or Micropterna nycterobia R McLachlan 1875

Stenophylax permistus R McLachlan 1895

Fince isoleppisirvikäs

Stenophylax sequax (R McLachlan 1875), Micropterna sequax R McLachlan 1875

Fince puroleppisirvikäs

Stenophylax sipahilerae (K Kumanski & H Malicky 1997), Micropterna sipahilerae K Kumanski & H Malicky 1997

Stenophylax tauricus (AV Martynov 1917), Micropterna taurica AV Martynov 1917, Micropterna tauricus AV Martynov 1917

Stenophylax torosicus L Botosaneanu 1995


Brevitentoria JS Weaver 1984


Leptoceroidea WE Leach 1815

Korece 나비날도래 상과 nabinaldolae sang-gwa .


Odontoceridae HDJ Wallengren 1891

İngilizce mortarjoint casemakers İsveççe böjrörsnattsländor Lehçe uwłosicowate Fransızca odontocéridés Estonca vooluvanalased Korece 바수염날도래 과 basuyeomnaldolae gwa Japonca フトヒゲトビケラ科 futohigetobikera-ka

Odontocerinae HDJ Wallengren 1891

Odontocerum WE Leach 1815

Lehçe uwłosica

Odontocerum hellenicum Malicky 1973

Calamoceratidae G Ulmer 1905

İngilizce long-horned caddisflies, longhorn caddisflies, long-horned sedges Korece 채다리날도래 과 chaedalinaldolae gwa Japonca アシエダトビケラ科 ashiedatobikera-ka Tayvan Çincesi 枝石蛾科 zhī shí é kē

Calamoceratinae G Ulmer 1905

Calamoceras F Brauer 1865

Calamoceras illiesi H Malicky & K Kumanski 1974

Leptoceridae WE Leach 1815

İngilizce long-horned caddisflies, longhorn caddisflies, long-horned sedges İsveççe långhornssländor Litvanca plonaūsių apsiuvų šeima Letonca slaidmakstenes Rusça тонкоусые ручейники Lehçe wąsatkowate, niprzyrówkowate Macarca hosszúcsápú tegzesek Fince sarvisirvikkäät Estonca toruvanalased Korece 나비날도래 과 nabinaldolae gwa Japonca ヒゲナガトビケラ科 higenagatobikera-ka Tayvan Çincesi 長角石蛾科 cháng jiǎoshí é kē

Leptocerinae WE Leach 1815

Athripsodini JC Morse & ID Wallace 1976

Athripsodes GJ Billberg 1820

İngilizce brown silverhorns Rusça атрипсодес, ручейники атрипсоды Estonca tundelvana

Athripsodes albifrons (C Linnaeus 1758), Phryganea albifrons C Linnaeus 1758

İngilizce brown silverhorn Fince laukkisarvekas Estonca tundelvana

Athripsodes angriamani F Schmid 1959

Athripsodes antalya F Sipahiler 1994

Athripsodes caglari F Sipahiler 2008

Athripsodes fulvicornis (AV Martynov 1913), Leptocerus fulvicornis AV Martynov 1913

Athripsodes iltschi H Malicky 1987

Athripsodes karsensis F Cakin & H Malicky 1983

Athripsodes longispinosus (AV Martynov 1909), Homilia longispinosus AV Martynov 1909

Athripsodes ozerenae F Sipahiler 2008

Athripsodes sewangensis (AV Martynov 1925), Homilia sewangensis AV Martynov 1925

Ceraclea JF Stephens 1829

Estonca pasunvana Korece 나비날도래 속 nabinaldolae sog Japonca タテヒゲナガトビケラ属 tatehigenagatobikera zoku Tayvan Çincesi 角突石蛾屬 jiǎo tū shí é shǔ

Ceraclea subgenus Ceraclea JF Stephens 1829

Ceraclea senilis, Ceraclea (Ceraclea) senilis (H Burmeister 1839), Mystacides senilis H Burmeister 1839

Fince äijäsarvekas

Ceraclea subgenus Athripsodina DE Kimmins 1963

Ceraclea aurea, Ceraclea (Athripsodina) aurea (FJ Pictet 1834), Mystacide aurea FJ Pictet 1834

Ceraclea riparia, Ceraclea (Athripsodina) riparia (H Albarda 1874), Leptocerus riparia H Albarda 1874

Leptocerini WE Leach 1815

Leptocerus WE Leach 1815

Rusça тонкоус, лептоцерус Lehçe wąsatka, niprzyrówka Japonca ヒゲナガトビケラ属 higenagatobikera zoku Tayvan Çincesi 長角石蛾屬 cháng jiǎoshí é shǔ

Leptocerus aksu F Sipahiler 2005

Leptocerus interruptus (JC Fabricius 1775), Phryganea interruptus JC Fabricius 1775

Leptocerus savur F Sipahiler 2001

Leptocerus tineiformis J Curtis 1834

Fince neulasarvekas

Mystacidini H Burmeister 1839

Mystacides AA Berthold 1827

İsveççe långhornsslända, långhornad nattslända Rusça призрачник Lehçe orzęsica, szuwarek Estonca pulkvana Korece 청나비날도래 속 cheongnabinaldolae sog Japonca アオヒゲナガトビケラ属 aohigenagatobikera zoku Tayvan Çincesi 上突石蛾屬 shàng tú shí é shǔ

Mystacides azureus or Mystacides azurea (C Linnaeus 1761), Phryganea azureus C Linnaeus 1761; Phryganea nigrocoerulea AJ Retzius 1783; Mystacides nigra FJ Pictet 1834; Mystacides atra J Dziedzielewicz 1877

İngilizce black silverhorns, black silverhorn, black caddisfly Fince sinisarvekas Estonca pulkvana Japonca アオヒゲナガトビケラ aohigenagatobikera

Mystacides niger or Mystacides nigra (C Linnaeus 1758) {homonym: Mystacides nigra FJ Pictet 1834}, Phryganea niger C Linnaeus 1758; Leptocerus nigricans JF Stephens 1836; Leptocerus obtusus JF Stephens 1836; Phryganea plumosa Sulzer 1776

İngilizce black caddisfly Lehçe czarnoskrzydł Fince mustasarvekas Estonca pulkvana

Oecetini AJ Silfvenius 1905

Oecetis R McLachlan 1877

Rusça эконом Lehçe dłuszczecik, domowi, domonit Estonca röövvana Japonca クサツミトビケラ属 kusatsumitobikera zoku Tayvan Çincesi 家居石蛾屬 jiājū shí é shǔ

Oecetis brignolii H Malicky 1981

Oecetis furva (P Rambur 1842), Mystacida furva P Rambur 1842

Fince lahtipetosarvekas

Oecetis notata (P Rambur 1842), Mystacida notata P Rambur 1842

Fince vuopetosarvekas

Oecetis ochracea (J Curtis 1825), Leptocerus ochracea J Curtis 1825

İngilizce ochre caddis-fly Fince kalvaspetosarvekas

Setodini JC Morse 1981

Setodes P Rambur 1842

Lehçe długoszczecik Japonca セトトビケラ属 setotobikera zoku Tayvan Çincesi 彎突石蛾屬 wān tū shí é shǔ

Setodes anatolicus F Schmid 1964

Setodes bulgaricus K Kumanski et H Malicky 1976, Setodes viridis bulgaricus K Kumanski et H Malicky 1976

Setodes dehensurae F Cakin & H Malicky 1983

Setodes kuehbandneri H Malicky 1987

Setodes muglaensis F Sipahiler 1989

Setodes punctatus (JC Fabricius 1793), Phryganea punctatus JC Fabricius 1793

Setodes viridis (AF Fourcroy 1785), Phryganea viridis AF Fourcroy 1785

Setodes viridis viridis Setodes viridis

Setodes viridis bulgaricus Setodes bulgaricus

Triaenodini JC Morse 1981

Adicella R McLachlan 1877

Japonca コヒゲナガトビケラ属 kohigenagatobikera zoku

Adicella altandroconia L Botosaneanu & K Novak 1965

Adicella dionisos H Malicky 1977

Adicella filicornis (FJ Pictet 1834), Mystacide filicornis FJ Pictet 1834

Adicella hakkariensis H Malicky 1987

Adicella hypseloknossoios H Malicky 1977

Adicella syriaca G Ulmer 1907

Adicella thalia H Malicky 1976

Triaenodes R McLachlan 1865

Rusça тройчатник Lehçe szuwarek Estonca ujuvana Japonca センカイトビケラ属 senkaitobikera zoku Tayvan Çincesi 叉長角石蛾屬 chā cháng jiǎoshí é shǔ

Triaenodes conspersus (P Rambur 1842) or Ylodes conspersus (P Rambur 1842), Mystacida conspersus P Rambur 1842

Triaenodes internus R McLachlan 1875 or Ylodes interna (R McLachlan 1875)

Triaenodes kawraiskii AV Martynov 1909 or Ylodes kawraiskii (AV Martynov 1909)

Ylodes Milne 1934; or synonym of Triaenodes

Ylodes conspersus Triaenodes conspersus

Ylodes interna Triaenodes internus

Ylodes kawraiskii Triaenodes kawraiskii


Sericostomatoidea JF Stephens 1836

Korece 털날도래 상과 teolnaldolae sang-gwa.


Sericostomatidae JF Stephens 1836

İngilizce bushtailed caddisflies, bushedtailed caddisflies İsveççe krumrörsnattsländor Litvanca šilkaburnių apsiuvų šeima Rusça ручейники шелкоротые, серикостоматиды Fince koukkusirvikkäät Estonca ojavanalased Korece 털날도래 과 teolnaldolae gwa Japonca ケトビケラ科 ketobikera-ka Tayvan Çincesi 毛石蛾科 máo shí é kē

Cerasma R McLachlan 1876

Cerasma cairon H Malicky 1986

Notidobia JF Stephens 1829

Rusça нотидобия Lehçe brunetka, brunitka, kosmatka, sajdaczka Estonca pruunvana

Notidobia demelti H Malicky 1974

Notidobia forsteri H Malicky 1974

Notidobia kumbetensis F Sipahiler 2008

Notidobia melanoptera JPEF Stein 1863

Notidobia salihli H Malicky & F Sipahiler 1993

Oecismus R McLachlan 1876

Lehçe łyżakowiec

Oecismus kazdagensis F Sipahiler 1996

Oecismus monedula (HA Hagen 1859), Sericostoma monedula HA Hagen 1859

Oecismus monedula pinkeri H Malicky 1975

Schizopelex or Schzopelex R McLachlan 1876

Schizopelex anatolica or Schzopelex anatolica F Schmid 1964

Schizopelex boluensis or Schzopelex boluensis F Sipahiler 2012

Schizopelex rhamnes or Schzopelex rhamnes H Malicky 1976

Schizopelex sinopica or Schzopelex sinopica F Sipahiler 2012

Schizopelex yenicensis or Schzopelex yenicensis F Sipahiler & S. Pauls 2012

Sericostoma PA Latreille 1825

Rusça серикостома Lehçe kosmarek, łyżak Estonca ojavana

Sericostoma flavicorne WG Schneider 1845

Sericostoma grusiense AV Martynov 1913

Rusça грузинская серикостома

Sericostoma ida F Sipahiler 2000

Sericostoma mesopotamicum R McLachlan 1898

Sericostoma schneiderii (F Kolenati 1848), Prosoponia schneiderii F Kolenati 1848

Beraeidae HDJ Wallengren 1891

İsveççe sandrörsnattsländor Rusça отмелевые ручейники Lehçe kudłorożkowate Fransızca béraéidés Fince nokisirvikkäät Estonca salevanalased, allikvanalased Japonca ツノツツトビケラ科 tsunotsutsutobikera-ka Tayvan Çincesi 貝石蛾科 bèi shí é kē

Beraea JF Stephens 1833

Rusça отмелевик Ukraynaca kudłorożka, womolik

Beraea alihosi F Sipahiler 2008

Beraea tschundra H Malicky 1977

Beraea walteri H Malicky 1975

Beraeamyia ME Mosely 1930

Beraeamyia antalya F Sipahiler 1989

Beraeamyia devrekensis F Sipahiler 2005

Beraeamyia kamberlera H Malicky & F Sipahiler 1993

Beraeamyia mugla F Sipahiler 1989

Beraeodes AE Eaton 1867

Beraeodes minutus (C Linnaeus 1761), Phryganea minutus C Linnaeus 1761

Fince suipponokisirvikäs Estonca salevana

Ernodes HDJ Wallengren 1891

Ernodes abanticus F Cakin 1983

Ernodes anatolicus F Cakin 1983

Ernodes articularis (FJ Pictet, 1834), Rhyacophila articularis FJ Pictet, 1834

Ernodes dirginensis F Sipahiler 1998

Ernodes macahelensis F Sipahiler 1997

Ernodes orduensis F Sipahiler 2008

Ernodes rizeiensis F Sipahiler 1987

Helicopsychidae G Ulmer 1906

Kırgızca улулсымак тукканаттар İngilizce snail-case caddisflies, helicopsychid caddisflies Rusça улитчатые ручейники Korece 달팽이날도래 과 dalpaeng-inaldolae gwa Japonca カタツムリトビケラ科 katatsumuritobikera-ka

Helicopsyche C von Siebold 1856

İngilizce snail-case caddisfly Korece 달팽이날도래 속 dalpaeng-inaldolae sog Japonca カタツムリトビケラ属 katatsumuritobikera zoku

Helicopsyche bacescui, Helicopsyche (Helicopsyche) bacescui T Orghidan & L Botosaneanu 1953

 
KAYNAKÇA ~ REFERENCES
 

GÜVECİK BİLGİSİ

• Ali Demirsoy: Ali İsmet Demirsoy. Yaşamın Temel Kuralları, Cilt II Kısım II: Omurgasızlar- Böcekler Entomoloji. METEKSAN A.Ş. üçüncü baskı 1992 (sayfa: 793-801).

Ralph W. Holzenthal, Roger J. Blahnik, Aysha L. Prather, and Karl M. Kjer (2007). Order Trichoptera Kirby, 1813 (Insecta), Caddisflies. Zootaxa 1668: 639–698 mapress.com

Ralph W. Holzenthal, Roger J. Blahnik, Aysha Prather, and Karl Kjer (2010). Trichoptera (Caddisflies). Version 20 July 2010 (under construction). tolweb.org

TÜRLER ~ SPECIES
(internete verilen ve tarafımdan görülenlerle sınırlıdır)

• Diken & Boyacı 2008: Gürkan Diken and Yunus Ömer Boyacı. Light-Trapping of Caddisflies (Insecta: Trichoptera) from Eğirdir Lake in the Southern Turkey. Journal of Fisheries Sciences 2(4): 653-661 → fisheriessciences.com

• Girgin & Kazancı 2008: Sönmez Girgin and Nilgün Kazancı. A Study on the Trichoptera (Insecta) Fauna of Ankara Stream. Review of Hydrobiology 1: 45-51 → researchgate.net

• Morse et al. 2011: J.C. Morse, P.C. Barnard, R.W. Holzenthal, J. Huisman, V.D. Ivanov, F.C. de Moor, K. Tanida, A. Wells, and W. Wichard, 2011 December 19. Trichoptera World Checklist. World Wide Web electronic publication. (generated Thursday December 22 22:10:33 +0100 2011 from FADA website) → fada.biodiversity.be

• Özdikmen 2007: Hüseyin Özdikmen. A nomenclatural act: replacement names for two homonymous caddisfly generic names (Trichoptera). Munis Entomolgy & Zoology 2(2): 443-444 → munisentzool.org

• Özdikmen 2008: Hüseyin Özdikmen. A nomenclatural act for caddis flies (Trichoptera). Munis Entomolgy & Zoology 3(2): 614-616 → munisentzool.org

• Sipahiler 1996: Füsun Sipahiler. Studies on the Trichoptera fauna of southern Anatolia. Entomofauna (Zeitschrift für Entomologie) 17 (16): 293-312 → andesmuseum.at

• Sipahiler 1999: Füsun Sipahiler. Five new species of Trichoptera from France, Spain and Turkey (Philopotamidae, Psychomyiidae, Polycentropodidae). BRAUERIA (Lunz am See, Austria) 26: 41-43 → landesmuseum.at

• Sipahiler 2003: Füsun Sipahiler. The Trichoptera fauna of Lakes District in Turkey with the description of a new species. BRAUERIA (Lunz am See, Austria) 30: 31-34 → landesmuseum.at

• Sipahiler 2012: Füsun Sipahiler. Five new species of Trichoptera with the faunistic list of Sinop and Samsun provinces in Turkey (Glossosomatidae, Philopotamidae, Hydropsychidae, Sericostomatidae). Munis Entomolgy & Zoology 7(1): 1-17 → munisentzool.org

• Sipahiler & Malicky 1987: Füsun Sipahiler und Hans Malicky. Die Köcherfliegen der Türkei (Trichoptera). Entomofauna (Zeitschrift für Entomologie) 8: 77-165 → 81.10.184.26:9001{Almanca}

• Sipahiler & S Pauls 2012. Two new species of the genus Schizopelex Mc Lachlan, from northern Turkey (Trichoptera: Sericostomatidae). Munis Entomolgy & Zoology 7(1): 184-190 → munisentzool.org

• Uherkovich & Nógrádi 2002: Ákos Uherkovich & Sára Nógrádi. Trichoptera from the Balkans and Asia Minor in Hungarian and a Dutch collection. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 44-45: 33-42 → mavige.hu

SİNONİMLER~ SYNONYMS

John S. Weaver III (2002). A synonymy of the caddisfly genus Lepidostoma Rambur (Trichoptera: Lepidostomatidae), including a species checklist. Tijdschrift voor Entomologie 145: 173-192 → nev.nl

DİLLER ~ LANGUAGES

AFRİKANCA ~ Afrikaans ~ Afrikaans

ALMANCA ~ Deutsch ~ German

ARNAVUTÇA ~ Shqip ~ Albanian

ASTURCA ~ Asturianu ~ Asturian

BAŞKURTÇA ~ Башҡортса ~ Bashkir

BEYAZ RUSÇA ~ Беларуская ~ Belarusian

ÇEKÇE ~ Čeština ~ Czech

• BioLib (Biological Laboratory) je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů. Omezení taxonem: Trichoptera → biolib.cz

ÇİNCE ~ 中文 ~ Chinese

DANCA ~ Dansk ~ Danish

ERMENİCE ~ Հայերեն ~ Armenian

ESTONCA ~ Eesti ~ Estonian

• Trichoptera: Ehmestiivalised / Caddisflies / Köcherfliegen / Ручейники → urmaskruus.planet.ee

FELEMENKÇE ~ Nederlands ~ Dutch

FİNCE ~ Suomi ~ Finnish

• → nic.funet.fi

FRANSIZCA ~ Français ~ French

FRİZCE (BATI FRİZCESİ) ~ Frysk ~ West Frisian

GALİÇÇE ~ Galego ~ Galician

GALLER GALCESİ ~ Cymraeg ~ Welsh

HIRVATÇA ~ Hrvatski ~ Croatian

İNGİLİZCE ~ English

Caddis Training Course; Supplementary larval identification notes. Presentation prepared by Ian Wallace (Liverpool Museum) 2007 → fba.org.uk

İRLANDACA ~ Gaeilge ~ Irish

• Irish animal and plant names → acmhainn.ie

İSKOÇ GALCESİ ~ Gàidhlig ~ Scottish Gaelic

İSVEÇÇE ~ Svenska ~ Swedish

İTALYANCA ~ Italiano ~ Italian

JAPONCA ~ 日本語 ~ Japanese

• 日本産トビケラの種リスト{:Japonya güvecikleri tür listesi / Species list of Japanese caddisflies}: 28科110属513種(+1亜種)が記録されています(2013年8月23日現在)。 → homepage2.nifty.com

KIRGIZCA ~ Кыргызча ~ Kyrgyz

• Абдулхай Алдашевич Алдашев (1998). Биология терминдеринин жана айбанат аттарынын орусча-кыргызча сөздүгү {Biologiya terminderinin cana aybanat attarının orusça-kırgızça sözdügü «Biyoloji terimlerinin ve hayvan adlarının Rusça-Kırgızca sözlüğü»}. "Кыргыз Республикасында гуманитардык билим берүүнү өзгөртүү" программасы. Бишкек {Bişkek} → bizdin.kg

KORECE ~ 한국어 ~ Korean

• 한국동식물도감 (illustrated encyclopedia of fauna & flora of Korea) 윤일병 저. 문교부. 제30권 : 동물편(수서곤충류). 서울: 국정교과서, 1988 → dibrary.net

LEHÇE ~ Polski ~ Polish

• Trichopteron: Biuletyn Sekcji Trichopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (Bulletin of the Trichopterological Section of The Polish Entomological Society) → uwm.edu.pl

• Edyta Serafin. Polish names of caddisfly species and its tones → uwm.edu.pl

• S. Czachorowski (2007). Polskie nazwy gatunkowe chruścików w Słowniku Erazma Majewskiego (XIX w.). Trichopteron 24 (7): 4-5 → robale.pl

LETONCA ~ Latviešu ~ Latvian

LİTVANCA ~ Lietuvių ~ Lithuanian

MACARCA ~ Magyar ~ Hungarian

NORVEÇÇE ~ Norsk (bokmål & nynorsk) ~ Norwegian

ROMENCE ~ Română ~ Romanian

RUSÇA ~ Русский ~ Russian

• Ручейники → edu.zelenogorsk.ru {Fontsuz Rusça karakterler okunmayabilir. Buradaki Rusça güvecik adlandırması oldukça farklıdır ve internet ortamında tektir}

• Сайт посвящен редким видам животных и насекомых → rarespecies.ru

SIRPÇA ~ Српски / Srpski ~ Serbian

SLOVAKÇA ~ Slovenčina ~ Slovak

SLOVENCE ~ Slovenščina ~ Slovenian

TATARCA ~ Tatarça / Татарча ~ Tatar

TAYCA (SİYAMCA) ~ ภาษาไทย ~ Thai (Siamese)

TAYVAN ÇİNCESİ ~ 國語 Guóyǔ/Kuo-yü 臺灣華語 Táiwān Huáyǔ ~ Taiwanese Mandarin

• Catalogue of Life in Taiwan → taibnet.sinica.edu.tw

UKRAYNACA ~ Українська ~ Ukrainian

 

FOTO-BİLGİ

 

BİYOTERMİNOLOJİ

Türkiye bitki ve hayvanlarının yabancı dillerdeki adları
The common names for the fauna and flora of Turkey

• PLANTAE Bryophyta = karayosunları ~ mosses and liverworts
• FUNGI Lichenes = likenler ~ lichens and lichenized fungi
• ARACHNIDA Araneae = örümcekler ~ spiders
• INSECTA Odonata = kızböcekleri ~ dragonflies and damselflies
• INSECTA Ephemeroptera = günlükböcekler ~ mayflies
• INSECTA Plecoptera = taşsinekleri ~ stoneflies
• INSECTA Dermaptera = kulağakaçanlar ~ earwigs
• INSECTA Trichoptera = güvecikler ~ caddisflies
• INSECTA Thysanoptera = tripsler ~ thrips
• AMPHIBIA Caudata = semenderler ~ newts and salamanders
• MAMMALIA Chiroptera = yarasalar ~ bats