www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

ANASAYFAMAKALELER 93 MACİRLERİ


YUPİKÇE
Toplama Sözlük
Caliunga Çalışıyorum YUP'IK
Picking Dictionary
This word picking is for Yugtun Wik'ipitiyaq
~ quyana tamarpeci atanqiurallerpecenek ~
Nunivak Cup'ig childNunivak Cup'ig childNunivak Cup'ig child

Yup'ik speaking areas

Kısaca Yupikçe ya da tam adıyla Alaska Yupikçesi (esu; kendilerince: Yugtun, Yugcetun, Yup'igtun, Yupiatun; İngilizce: Alaskan Yup'ik, Central Alaskan Yupik, West Alaskan Eskimo, Mainland Southwest Alaska Eskimo, Yup'ik-speaking Eskimos), Batı ve Güneybatı Alaska'da Yupiklerin (kendilerince: Yupiit, Yupiat) konuştuğu Yupik dilleri kolundan bir Eskimo dilidir. Yupikçenin de facto yazı dili olan biçimi Yukon ve Kuskokwim ırmakları çevresinde konuşulan şivedir. Yupikler 23.000 olan nüfuslarıyla Alaska'nın en kalabalık yerli halkıdır. Fakat, ancak 14.000 den biraz fazlası anadilini konuşabiliyor. Yine de bu rakam Yupikçeyi Alaska'da en fazla konuşanı olan yerli dil yapar. Alaska İngilizcesinde apostrofsuz Yupik biçimi Sivuqaq (St. Lawrence) adasındaki Sibirya Yupikleri için kullanılırken, apostroflu Yup'ik (okunuşu: Yuppik) biçimi Alaska Yupiklerini ifade eder. Yupikçenin iki lehçesi Çupik adını alır: Chevak kasabasındakiler Cup'ik, Nunivak adasındakiler ise Cup'ig. Nunivak Çupikçesi, Yupikçenin en farklılaşmış lehçesidir ve dünyada yalnızca Nunivak adasının Mekoryuk kasabasında tek bir okulda öğretilmektedir. Yupikçenin kuzeydeki Unaliq-Pastuliq lehçesi İnuit kolundan Eskimo dili olan İnyupikçe'nin Malimiut lehçesinden etkilenmiş ve onu da etkilemiştir. Soyu tükenen güney sınırdaki Egegik Yupikçesi üzerine bilgiler azdır ve diğer Güney lehçesi olan Bristol Bay Yupikçesi de diğer bir Yupik kolundan Eskimo dili olan Supikçeden etkilenmiş ve onu da etkilemiştir.

İngilizce bilmeyen Alaska yerlileri içinde 1993 yılında ilk sırayı % 42'lik oranla Yupikler, ikinci sırayı da % 20'lik oranla İnyupikler çeker. (< M. Travis 1993, Bilingual-bicultural education programs:1992-1993, Alaska Department of Education, Juneau: AK). Alaska'da 1980 yılında 17.000 etnik Yupikten 14.000 (% 80) kadarı (yetişkinlerin tamamına yakını ve çocukların bir kısmı) dillerini konuşabiliyorken, 1992 yılında 18.000 Yupikten ancak 12.000 (% 67) kadarı dillerini konuşabiliyordu. (< Panu Hallamaa 1997, Unangam Tunuu and Sugtestun: A Struggle for Continued Life, Northern Minority Languages: Problems of Survival, Senri Ethnological Studies 44 1997, p: 194). 68 Yupik köyünden 17'sinde çocukların öğrendiği ilk dil ana dilleri olan Yupikçedir (< Alaska Native Language Center).

Yupik alfabesinde (Yugtun igaryarat) 18 harf vardır. Bunların 14 tanesi (c, g, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, y) ünsüz olup, 4 kısa (a, e, i, u) ve 3 uzun (aa, ii, uu) ünlü bulunur. Ayrıca, 6 tane de (ai, au, ia, iu, ua, ui) diftong vardır.

The Yup'ik letter c as Turkish ç and the Yup'ik schwa (e) as Turkish dotless i (ı) or Russian yery (ы)

Yup'ik tribes
Yupikçenin lehçeleri
/ The Yup'ik dialects :

1. Unaliq-Pastuliq Yupikçesi NS ═ Norton Sound Yup'ik
1.1. Unaliq Yupikçesi NSU [kabile: Unalirmiut / Unaligmiut] ═ Unaliq subdialect (Unaaliq [sic] by Morris Swadesh 1952), Norton Sound-Unaliq subdialect of Yup'ik, Unaliq dialect of Central Yupik
1.1.1. Atnegmiut
1.1.2. Kuuyuŋmiut ("Kuuyungmiut")
1.1.3. Eŋlutaleġmiut ("Englutaalegmiut")
1.1.4. Caxtulegmiut
1.1.5. Uŋallaqłiŋmiut
1.1.6. Tacirmiut
1.2. Pastuliq Yupikçesi NSK [kabile: Pastulirmiut] ═ Kotlik subdialect, Norton Sound-Kotlik subdialect of Yup'ik


2. Yupikçe GCY [kendilerince: Yup'ik / Yupiaq (sg) Yupiik (dual) Yupiit (pl) Yugtun/Yugcetun (dil)] ═ General Central Yup'ik, Yup'ik, Yuk dialect, Yukon-Kuskokwim dialects, Kuskokwim Yupik, Kuskokwim Eskimo, Bethel Yupik, Central Alaskan Yupik, Southwest Alaska Eskimos
2.1. Qerauranermiut
2.2. Kuigularmiut
2.3. Qip'ngayarmiut
2.4. Qaluyaarmiut ("Kaialigamiut, Kayaligmiut, Kaealegmiut" < Qaluyaaq = Nelson Island) NI
2.5. Marayaarmiut ("Marayarmiut, Mararmiut, Maarmiut, Magemiut") < Marayaaq = Scammon Bay
2.6. "Chnagmiut" / "Ankachagmiut"
2.7. Kuigpagmiut ("Kwik[h]pagmiut")( < Kuigpak = Yukon River), Iqugmiut (Ikogmiut")
2.8. Akulmiut
2.9. Caninermiut
2.10. Kusquqvagmiut ("Kuskowag[a]miut, Kuskwogmiut" < Kusquqvak = Kuskokwim River)
2.10.1. Unegkumiut
2.10.2. Kiatagmiut, Nushagagmiut
2.11. Tuyuryarmiut ("Togiag[a]miut")
2.12. "Aglurmiut / Aglegmiut / Aglemiut / Agolegmiut"  ═ Bristol Bay Yup'ik
BB


3. Egegik Yupikçesi ═ Egegik Yup'ik
: Egegik (Yupikçe: Igyagiiq)


4. Çupikçe HBC [kendilerince: Cup'ik (sg) Cupiik (dual) Cupiit (pl) Cugtun/Cugcestun(dil)] ═ Cup'ik, Cuk dialect, Hooper Bay-Chevak Cup'ik, Hooper Bay-Chevak dialect
4.1. Hooper Bay Çupikçesi [kabile: Askinarmiut] ═ Hooper Bay subdialect
4.2. Chevak Çupikçesi [kabile: Qissunamiut] ═ Chevak subdialect, Chevakers, Kashunamiut


5. Nunivak Çupikçesi NUN [kendilerince: Cup'ig (sg) Cupiik (dual) Cupiit (pl) Cugtun (dil) Nuniwarmiut ("Nunivaarmiut, Nuniwagamiut, Nunivagmiut")] ═ Cup'ig, Nunivak Cup'ig or Cup'ik, Nunivak dialect, Nunivak Central Yupik, Nunivak Island Eskimo, Cug dialect, Cux Eskimo on Nunivak Island (Cup'ig: Nuniwar; Yup'ik: Nunivaaq)


The General Central Yup'ik dialect (excluded Norton Sound, Hooper Bay-Chevak, and Nunivak Island dialects) is divided into 7 subdialects (from Andrews 1989) :

"Core" "Mixed" "Peripheral"
1. Lower Kuskokwim 3. Nelson Island 5. Lower Yukon
2. Bristol Bay 4. Nushagak River 6. Middle Kuskokwim
    7. Lake Iliamna

Yup'ik land map

Yupikçe üzerine ilk lengüistik çalışmalar Rus Amerikası döneminde Ortodoks Ruslarca Hristiyanlığı yayma amacıyla başlatılmış ve daha sonra aynı misyonerlik doğrultusunda Cizvit Katolik ve Moravya misyonerlerince sürdürülmüştür. Bir yandan Hristiyanlığı yayan misyonerler öte yandan da Yupiklerin geçmişten gelen inanç ve geleneklerini sürdürmelerini (buna şamanların etkisinin kırılması ve dans dahil) manastır sıkılığında yasaklamıştır. Rus Alaskası döneminde (1733-1867) Rusçayla tanışan Yupiklerin dilinde yaklaşık 200 kadar Rusça alıntı bulunur (Krauss 1996). 1867 yılında Alaska'yı Ruslardan satın alan Amerika Birleşik Devletleri döneminde Amerikan misyoner ve devlet okullarında yalnızca İngilizce kullanmaya zorlandılar. Bu zorlamada dayak en etkili yöntemlerden biri idi. Adalarında izole bir yaşam sürdüren Nunivak Çupikleri Hristiyanlıkla yoğun olarak en geç tanışan Yupik grubudur ve ancak 1936 yılında adalarında Evangelical Covenant Church Kilisesi kurulmuştur.

1960'lı yıllarda Irene Reed ve arkadaşlarınca Fairbanks Alaska Üniversitesi bünyesinde modern yazı sistemi geliştirilmiş ve Yupik köy ve kasabalarındaki ilk iki dilli okul proğramlarında ancak kırk yıl önce 1970'lerin ilk yıllarında kullanılmıştır. Alaska'da yerlilerin toprak taleplerini çözmek üzere ABD Kongresinde 18 Aralık 1971 tarihinde başkan Richard Nixon tarafından imzalanarak yürülüğe giren ve ABD tarihinin en büyük toprak talebini karşılayan yasa olan Alaska Yerli Talepleri Çözümleme Yasası (ANCSA / Alaska Native Claims Settlement Act) Alaska yerlilerinin yeniden diriliş yasasıdır ve bu yasadan sonra yerli Alaska dilleri baskın oldukları yörenin okullarında iki dilli eğitimin bir parçası olmuştur.

Yupiklerin komşusu olan Kızılderililerin (Yupikçe. Ingqiliq) hepsi kendileri gibi Asya (Sibirya) kökenli olan Atabask grubundan Na-Dene Kızılderilileridir. Güneydoğuda Denağinalar Kuzeydoğuda ise büyük ölçüde Değinaklar ve daha az olarak da Holikaçuk ile Koyukon Kızılderilileri komşudur. Yupiklerin Kızılderililer için kullandıkları genel Ingqiliq adı Ingalik biçiminde Osgood tarafından 1936 yılında Değinaklar (Deg Hit'an, Deg Xinag) için kullanılmaya başlanmış ve Amerikalılar tarafından yıllarca Yupiklerin verdiği adla anılmışlardır. Yupikçede Kızılderili dillerinden, özellikle de Değinakçadan geçme alıntılar (luqruuyak ~ eleqruyak, nuuniq) da bulunur.

All the re-designed images (taken from the Wikipedia) in "this page" are not copyrighted and may be freely used for any purpose.
Yupiit kegginaqutYupiit kegginaqutYupiit kegginaqutYupiit kegginaqutYupiit kegginaqut
Yupikçe Toplama Sözlük (Nunivak Çupikçesi hariç)
Yup'ik Picking Dictionary (excluded Nunivak Cup'ig)
Yup'ik ═ English ═ Turkish
word-picker : Ümüt Çınar
March 2012
Quyana Cakneq Paangelria (R.A.N)

See Steven A. Jacobson (compiler), Yup'ik Eskimo Dictionary, 2nd edition, 2012, Alaska Native Language Center.

Abbreviations ═ Kısaltmalar : abs3sg absolutive case, third-person singular possessor and singular possessum (for possessed nominals) ═ BB Bristol Bay ═ Bristol Bay Yupikçesi GCY General Central Yup'ik ═ Yukon-Kuskokwim-Bristol Bay Yupikçesi HBC Hooper Bay and Chevak ═ Hooper Bay ve Chevak Çupikçesi K Kuskokwim ═ Kuskokwim Yupikçesi lit. literally ═ adlandırma çevirisi (harfiyen) NI Nelson Island ═ Nelson Adası Yupikçesi NS Norton Sound ═ Unaliq-Pastuliq Yupikçesi NSK Northon Sound-Kotlik ═ Pastuliq Yupikçesi NSU Northon Sound-Unaliq ═ Unaliq Yupikçesi pl plural ═ çoğul rel. relative case (ergative/genitive) ═ sg singular ═ tekil Y Yukon ═ Yukon Yupikçesi

aa- (pl) to say "ah" ═
aaggaqtaat (pl) gloves ═
aaggsak (pl) aaggsiit (pl) starfish (Asteroidea); gloves ═ denizyıldızı; eldiven
aakaq [< İnyupikçe / Iñupiaq aaka < Iñupiatun Eskimo Dictionary by Wolf A. Seiler 2012] mother ═ anne, ana
aalemyaaq snail ═ salyangoz
aaluuyaaq swing ═ salıncak
aamaq (sg) aamak (dual) aamat (pl) female breast ═ meme, kadın memesi (→ evsaik)
aamak tarenraillrak mammogram, mammography ═ mamografi
aamagpet ikayutekaak breast health ═ meme sağlığı
aamar- to suckle; to suck on breast or bottle ═ emzirmek; emmek
aamarkat (pl) infant formula ═ bebek maması
aamatuuq it drinks milks
aamaurluq poor breast
aana ~ aanaq (sg) aanat (pl) aanam (rel.sg) mother, mom ═ anne, ana
aanaa
mother! ═ anneee!/anaaa!
aanagka [lit. "my two mothers"] my mother and father ═ benim anam babam, ebeveynim
aanaka my mother ═ annem, anam
aanam of my mother ═ annemin, anamın
aanan your1 mother ═ annen, anan
aananteng their own mother ═ kendi annesi/anası
aanartangqertuq there is a mom ═
aanauguk they are two mothers ═
aanairutka my deceased mother ═ rahmetli anam/annem
aanakellriik (dual) mother and daughter/son ═ ana kız, anne ile kızı; ana oğul, anne ile oğlu
aanaulriik (dual) two mothers; two who are mothers
aa-ng yes ═ evet
aangruyak dispatching weapon ═ mors avında kullanılan ve onların iri cüsselerini çekip sevketmeye uygun olan zıpkın
aangikvak [lit. "big two-eyed spirit of the dead"] HBC common eider ═ pufla ördeği (→ metraq)
aapelaaq (sg) aapelaat (pl) [< İngilizce / English apple] apple ═ elma
aaqassaaq dried fish skin ═ kurutulmuş balık derisi
aaqcurliq American robin (Turdus migratorius) ═
aarayuli red-necked grebe ═ kızılboyunlu batağan (Podiceps grisegena)
aarcirtuun (sg) aarcirtuutet (pl) warnings ═ uyarılar
aarraangiiq (K) long-tailed duck, oldsquaw duck, oldsquaw (Clangula hyemalis) ═ telkuyruk (ördek)
aarraangiiraq (sg) aarraangiirat (pl) (HBC) → aarraangiiq
aasgaaq (sg) aasgaak (dual) aasgaat (pl) (Yukon) glove; dancing glove ═ eldiven; dans eldiveni
Aassaqvik [lit. "place to keep secrets"] slough on west bank Johnson River 2 mil above Kangirrlak ═ bir yer adı
aata ~ aataq (sg) aatat (pl) aatam (rel.sg) father, dad ═ baba (cf. ata Turkish "ancestor"; Turkic "father")
aatakaqa he is my father ═ o babamdır
aatama atallranek
my father's deceased father ═
aatartangqertuq there is a dad ═
aatailnguq one without a father ═
aatakellriik father and son ═ baba oğul, baba ile oğlu
aatevtaaqtavtaaq
aatunaq arctic dock, arctic sourdock, sourdock (locally), wild rhubarb (locally), wild spinach (locally) (Rumex arcticus var. arcticus & perlatus) ═
aavcaaryaraq a dart game ═
aayuli red-necked grebe ═ kızılboyunlu batağan (Podiceps grisegena)
ac'aca so little, few! ═ azıcık, çok az, biraz, kirkaç
acacuar (sg) acacuaraat (pl) small aunt ═ küçük hala
acacungaq (sg) acacungat (pl) [lit. "dear little aunt"]
acagpak big aunt ═ büyük hala
acagurluq [lit. "poor dear aunt"] poor aunt ═
acak (sg) aciik (dual) aciit (pl) aciim (rel.sg) aciit (rel.pl) paternal aunt, aunt (father's sister) ═ hala
acaci your aunts ═ acai his aunts ═ acait their aunts ═ acaka my aunt ═ halam acakaa she is his aunt ═ acakaaci you are his aunts ═ acakaak she is their2 aunt ═ acakaakuk we2 are his aunts ═ acakaakut we are his aunts ═ acakaat she is their aunt ═ acakaatek you2 are his aunts ═ acakaci they are your aunts ═ acakagkek they are their2 aunts ═ acakai they are his aunts ═ acakait they are their aunts ═ acakaitkuk we2 are their aunts ═ acakaitkut we are their aunts ═ acakak they2 are his aunts ═ acakapuk they are our2 aunts ═ acakaput they are our aunts ═ acakaqa she is my aunt ═ acakatek they are your2 aunts ═ acakek their2 aunts ═ acapuk our2 aunts ═ acaput our aunts ═ acatek your2 aunts ═ acii his aunt ═ aciigka my two aunts ═ aciik his two aunts or their2 aunt ═ aciit their aunt ═
acakellriik (dual) aunt (father's sister) and nephew (or niece) ═ hala ile yeğen
acaluq float board (on which the harpoon line was coiled) ═
acapik real aunt ═ gerçek hala
acarkaqatsalugpiaq
ac'eciyaraq custom of completely dressing the namesake of a dead person at the Memorial Feast [Elriq or Merr'aq] (putting on him/her a parka, a cloth parka cover, a skin boot, and sometimes mitten as well); custom of dressing the two 'married' children at the Would-be Bladder Feast [Nakaciruaq]; custom of dressing the 'head person' at the time of the Messenger Feast [Kevgiq] in the Yukon ═ (< Osahito Miyaoka, Sketch of Central alaskan yupik, an Eskimoan Language)
aci area below; mattress ═
aciirturtet (pl) [lit. "those that run under, ones that go under or come before"] early run herring, early herring; the first group of king salmon running under the smelt; early herring ═
aciirtutet [lit. "those under (the ice)"] early run herring, early herring ═
aciirtutet (pl) those under (the ice) ═
Aciirun [lit. "the part of a river that runs under a bluff or cut bank"] slough flowing from northeast into upper Kayigyalik Lake ═ bir yer adı
acilquq (sg) acilqut (pl) root of plant, plant root ═ bitki kökü
aciqliq the one below ═
aciqsig-
aciqsigtuq it is far down ═
ackiik (dual) [< Rusça / Russian очки] glasses, eyeglasses ═ gözlük
ackiigka tukniuk my glasses are strong ═ gözlüğüm sağlamdır
acliq (Yukon) saucer ═
acsalilria place that currently has lots of berries ═
acsalituli place that normally has lots of berries ═
acsalugpiaq (sg) acsalugpiak (dual) acsalugpiat (pl) (K) → atsalugpiaq
acsaq (sg) acsak (dual) acsat (pl) berry, fruit ═ meyve (→ atsaq)
acsarpiaq (Y) → atsarpiaq
acsilariit picking cloudberries ═
acsiyalriit berrypickers ═
acuniaqengaq (sg) acuniaqengat (pl) illegitimate child ═ gayri meşru çocuk
acuniaryaraq act of engaging in illicit sexual relations ═
acuraq (sg) acurat (pl) brother-in-law ═ kayın
aga- to be hanging ═
agaani across there ═
agalkaq
agamyak one who is unsettled or restless, yearning to be elsewhere ═
agartaa he hung it up ═
agautaq (sg) agautat (pl) claspleaf twistedstalk (var. amplexifolius & papillatus), tubercle twistedstalk (var. chalazatus) (Streptopus amplexifolius var. amplexifolius & chalazatus & papillatus); highbush cranberry, squashberry (Viburnum edule) ═
agayu- to pray, to worship, do church service ═ ibadet itmek, tapınmak
agayuaqameng when they pray ═
agayuuq he is praying ═
agayulirta (sg) agayulirtek (dual) agayulirtet (pl) [lit. "one who has the ceremony"] Catholic priest; clergyman, priest, preacher, minister ═
agayumaciq religion ═ din
Agayun ~ agayun (sg) agayutek (dual) agayutet (pl) god; God ═ tanrı; Tanrı
agayutka my god ═ tanrım
Agayuneq ~ agayuneq Sunday; week ═ Pazar; hafta
agayuner- Sunday to come ═ Pazar gelmek
agayussuun hymnal ═ ilahi kitabı
agayuvik (sg) agayuviik (dual) agayuviit (pl) church ═ kilise
agayuyaraq [lit. "way of making prayer"] requesting abundance, masked dancing, dancing with masks requesting abundance in the coming season, held in late February or early March" (< Fienup-Riordan 2005); ═ (→ Qaariitaaq)
age- to go over (but not to go across something) ═
agi (you1) go over! ═
agu don't! ═
ag'uq he is going over ═
aggautaqagautaq
agiinik root of marshmarigold (Caltha palustris) ═
agiirrnguat the ones looking as if they are approaching from a distance ═
agiirte- to approach from the distance (intrans. only) ═
aglenerraraat (pl) females who have menstruated for the first time ═
aglenrraq (sg) aglenrrat (pl) girl who had their first menses, girl who reached puberty ═
agluirun (sg) agluirutek (dual) agluirutet (pl) [lit. "device for a jaw"] earrings connected with strands of beads ═
agluq ridgepole, center beam, roof beam ═
agluquq (sg) agluqurrit (pl) jawbone, jaw═ çene kemiği, çene
agluryaq rainbow ═ gökkuşağı
agna one across there ═
agsaq (NS: Kotlik; Lower Yukon villages: Mountain Village and Pilot Station) star ═ yıldız (→ agyaq)
agtur- to touch ═
agturaa he touches it ═
aguartengnaqevkenani avoid conflict ═
?agun (sg) angutek (dual) angutet (pl) open canoe ═
agyacuar (sg) agyacuaraat (pl) little star ═ küçük ıldız, yıldızcık
agyalek [lit. "one having a star"] club (card suit) ═ sinek (♣)
agyaq (sg) agyak (dual) agyat (pl) agyam (rel.sg) star ═ yıldız (→ agsaq)
Akerta, Iraluq, agyat-llu Sun, Moon, and stars ═ Güneş, Ay ve yıldızlar
agyam anaa meteor ═ meteor
Agyarrlak North Star ═ Kutup Yıldızı
agyaruaq (sg) agyaruat (pl) [lit. "imitation star"] starfish ═ denizyıldızı (Asteroidea)
agyarugaat multitude of stars ═
ai what did you say? ═
aiccuq free gift (with no expectation of return) ═ beleş
Aiggailnguq [lit. "one who has no hand"] a personal name ═ bir kişi adı
aiggaq (Yukon, HBC) hand ═ el (→ unan)
aiggatet (pl) seal-calling stick, ice scratcher ═ fok pençesinden yapılan ve buz üzerindeki foklara yanaşırken fokların gizlenmiş avcıdan kaçmamaları için buzda aynen fok pençesi izine benzeyen tırmalama izi bırakmak için fok sesi çıkaran avcının kullandığı yardımcı kandırıcı araç (→ cetugyugun)
aikiu have him as your husband ═
aipaat their second ═
aipaineq widow, widower ═ dul
aipaq companion, partner, spose, mate ═
aipaiput our counterparts ═
aipaqa my companion ═
aipaqellriik (dual) married couple, two companions ═
aipirin Tuesday ═ Salı
airraq ~ aarraq ~ aareq (HBCk) cat's cradle, string story ═ sicimi parmaklara geçirerek oynanan çocuk oyunu, beşik
aivagun wedge ═ kıskı, kama
ak'a already, ago ═
ak'a tamani a long time ago at that place (is a phrase that begins most Yup'ik qulirat) ═ evvel zaman içinde, çok zaman önce
a'ka tamaani yuullrat life in the past ═
ak'anirnek ~ ak'anek since a long time ago, for a long time ═
ak'anun for a long time ═
ak'anurpak for a very long time ═
akacakayak white-winged scoter (Melanitta deglandi); surf scoter (Melanitta perspicillata) ═
Akagg'aq a personal name ═ bir kişi adı
Akagtaq [lit. "one who was rolled over"] a male personal name ═ bir erkek adı
akagte- to roll ═
akagutacuar [lit. "little car"] bike ═ bisiklet
akagutaq four wheel (car or truck) ═ dört tekerli araba
akakiik (Aleknagik and Manokotak) broad whitefish (Coregonus nasus) (→ qaurtuq)
ak'allaq (sg) ak'allat (pl) old thing, old (one) ═ eski şey, eski biri
ak'allaar old person ═
ak'allaat ayagassuutet traditional travel ═
ak'allau- to be old ═ eskimek, eski olmak
ak'allauguq it is old ═ eskidir
akalria (Yukon) automobile, wheel, fish wheel ═
akalriaqa my automobile ═
akalriaq (sg) akalriat (pl) (Kuskokwim) wheel (of car) ═
akalriarpak big automobile ═ büyük araba
akalriarpaka my big automobile ═ benim büyük arabam
ak'anun for a long time ═
akeka ~ akaa (Hooper Bay & Chevak) ouch! ═
akeq (sg) akret (pl) ladder, stair, rung; barb ═ merdiven (pl form için), basamak (sg form için)
akra its (spear) barb ═
Akerta / akerta (sg) akertem (rel.sg) Sun, sun ═ Güneş, güneş
akertem ayarua sun column
akertekegtaar beautiful sun ═
akertir- to be sunny ═
aki I other side ═
akiani on the other side of it ═
akin other side of you1 ═
aki II "equivalent, value, money" → akiq
aki- to reciprocate, answer back ═
Akiacuaq Akiachak ═ bir yer adı
Akiacuarmi in the Akiak ═ Akiachak'ta
akiaq other side ═ diğer taraf
Akiaq akiak ═ bir yer adı
Akiarmi in the Akiak ═ Akiak'ta
akiilnguq debt; something cheap or reasonably priced ═
Wik'ipitiyaq, akiilnguq yuvrirviun Wikipedia, the free encyclopedia ═
akilir- to pay for something using money, to provide with an equivalent, to buy an item in a store ═
akiliraa he is paying for it ═
akiliutaa he is paying for him or her ═
akiliun payment ═ ödeme
akiliurvik bank ═
akimiaq fifteen, 15 ═
akimiaq atauciq 16 ═
akimiaq malruk 17 ═
akimiaq pingayun 18 ═
akimiarunrita'ar ~ akimiarunritaraan fourteen, 14 ═
akin (sg) akitek (dual) akitet (pl) pillow ═ yastık (→ putuskaq)
akitekaqa it is my pillow ═
akinauryaraq reciprocating way of paying them back ═
akingun (sg) akingutet (pl) salaries ═
akiq ~ aki (sg) akit (pl) money, cash; equivalent, value ═ para; eşdeğer, değer
akia its cost; he paid her back ═
akinguq he is earning money ═
akitnaq blunt tipped bird hunting arrow ═
akitukaqa I think it is expensive ═
Akiugalria a personal name ═ bir kişi adı
akiuk (< aki- to reciprocate, answer back) echo ═ yankı
Akiuk'aq a personal name ═ bir kişi adı
aklegaq barbed harpoon with float ═
akleng ~ nakleng too bad!, por you!, I'm sorry! ═
akluq (sg) aklut (pl) piece of clothing or other valued possession, something one owns, article of clothing, or bedding, belongings, merchandise, etc. ═
akmani across there ═
akngirnailitaq shell thimble ═
akngirte- ~ aknirte- (HBC: aqnirte-) to hurt or injure ═
akngirnarquq it causes one to get hurt, it can hurt ═
akngirrnarquq it is hurting, painful ═
akngirtuq he gets hurt ═
akngirqun a dead person who is very dear to one who does the Memorial Feast (or does the dressing) for him/her ═
aknircailkun nacaq helmet ═
akqi- to promise ═
akquq branch, knot of tree ═ dal, budak
akqun promise ═
aku ~ akuq (sg) akut (pl) hem of garment ═
akuani in its hem ═
akun your1 hem ═
akula area between, space in between, middle ═
akuli it's middle
akuleqliq the one in between, middle ═
akuliq middle, area between ═
akuliraq nose bridge, bridge of nose ═ burnun iki göz arasına denk gelen kökü (ya da başka bir deyişle. gözlüğün burundan destek aldığı yer)
akulmiqurcetaaq two pronged bird arrow ═
Akulmiut People in the Middle (Nunapitcuk, Kasigluk Akiuk, Kasigluk Akula, and Atmautluak) ═
akulqucuk crack between boards ═
akultuqucuk gap between logs of a tree ═
akuqliq bottom part (the one on the hem of the parka) ═
akuraq lower abdomen/part of torso ═
akurtur- to receive, to acquire ═
akurturta consumer ═
akusrarutekiyaraq act of fooling around, making a commotion, and engagingin physical activity without purpose, especially illicit sexual relations ═
akutaq [lit. "something mixed"] Eskimo ice cream, Indian ice cream, native ice cream (a mixture of berries, shortening, seal oil, and sugar) ═ akutak, Eskimo dondurması
akutaqa my icecream ═ akutağım
akutartur- ═ akutak yemek
akutarturtuq he is eating Eskimo icecream ═
?akute- to mix ═
akwaugaq ~ akwauvak (sg) akwaugam (rel.sg) yesterday; fewdays ═ dün
ala-i oh my! (expression of surprise or fear) ═
alailulet the [grave] posts that are to tell (or remember) the dead persons ═
alailun marker ═
alait- to be visible ═
alakaa he comes upon it
alak'aa (Yukon, Nelson Island) [< İnyupikçe / Iñupiaq alakkaa! (excl) «1) expression of sorrow. 2) expression
of dismay.» < Iñupiatun Eskimo Dictionary by Wolf A. Seiler 2012] is that so? ═
alangruq (sg) alangrut (pl) [lit. "thing which appears unexpectedly"] ghost or apparition, devil spirits ═
alangrur- to experience apparition═
alap'aa (Yukon, Norton Sound) [< İnyupikçe / Iñupiaq alappaa (excl) «oh, it's cold!» < alappaaq- «to be cold » < Iñupiaq Combined Dictionary] my, how cold! ═
alapaq I rubber boot ═ lastik çizme < İngilizce rubber
alapaq II (Egegik) Black person, Negro ═ Zenci, Arap < Supikçe / Sugpiaq alapaq < Rusça / Russian ара́п aráp < Türkçe (Turkish & Turkic) arap "Arab; Negro"
alaq ~ al'aq ~ al'a the eldest female among all brothers, sisters, and parallel cousins; in the family ═
Alaqnaqiq Aleknagik ═ bir yer adı
alar- to be in error ═
alarcaquq (Y) ~ alarcauk ~ alarcuaq ~ alarcaun appendix ═
alarneq mistake (already made), place with error ═
Alarneq Alakanuk ═ bir yer adı
alarrneq making errors ═
alarte- to make a mistake ═
alartua I made a mistake ═
alatiq (< Rusça / Russian ола́дьи olád'i) pancake, hot cake ═ akıtma, krep
alerqur- to order, request, instruct, advise; to tell to do something, to advise, to regulate ═
alerquuciurtet legislature ═ yasama organı
alerquun (sg) alerquutet (pl) laws or instructions, prescriptions, advice, a Yup'ik advisory story (rules, values, belief, teachings, saying and laws as found within the harmonious ways of Yup'ik life) ═
alerquutet iinrutun ayuqut advice is like medicine ═
aipaqellrianun alerquun advice to couples ═
Yupiit alerquutait Yup'ik values ═
aliaaliq (NS) → aarraangiiq
alianiuryaicaraq humor ═
aliiman ~ aliuman mitten, glove ═ eldiven (tek ya da çok parmaklı)
alike- to fear (trans. only) ═ korkmak
alikaa she is afraid of it ═
aliknia he says s.o. is afraid of her ═
aliman (sg) alimatek (dual) alimatet (pl) mitten ═
calissuutek aliimatek (dual) work gloves ═ iş/çalışma eldiveni
alin your1 sleeve ═
alinge- to be afraid (intrans.) ═
alingnaq hazardous thing ═
alingnarqellruut frightening ═
alingnarquq it is frightening ═
alingnia he says she is afraid ═
alinguq he is afraid ═
alingyaaquq he is afraid ═ ═
aliruaq Pacific razor clam (locally or simply: razor clam) (Siliqua patula) ═ denizçakısı
alituq he learns
aliurtuq ghost ═ hayalet
aliurtur- to see ghost ═ hayalet görmek
alla (sg) allat (pl) one of a different kind, different one ═
allat pissurviit different coastal hunting areas ═
allauguq it is another ═
allakaq strange, diffrenet thing ═
allakar- to be separate, single out, become independent ═
allakaraa to sort ═
allami last year ═ geçen yıl (→ allragni)
allamirnirnek since last year ═ geçen yıldan beri
allamiku next year ═ gelecek yıl, önümüzdeki yıl (→ allragniku)
allamillaq a year old ═
allaneq (sg) allanret (pl) stranger, guest, visitor ═
allanret Alaskamun visitors to Alaska ═
allanitamken welcoming you with this gift ═
allaniuq welcoming people ═
allaniuryaraq way of treating allaniuq
allanivik [lit. "place with strangers"] hotel ═ otel
allayuggaq slightly different ═
allayuggaq qapilaaq (sg) allayuggat qapilaat (pl) zebra mussel (Dreissena polymorpha) ═
allayuk a very strange thing ═
allganeq tear ═
allgiar ~ allgiaraqaarraangiiq
allgiaraat (pl) female common eider ═
allgiinraat (pl) oldsquaw duck feathers ═
alliqsaq ~ alliqsak (sg) alliqsiik (dual) burlap socks, pair of twined grass boot liners, grass socks, woven socks (Jacobson 1984: woven liner made for skin boot; made by twining dried grass, burlap fibers, etc.) ═
allngiguaq marsh marigold ═
allngik patch on boot sole ═
allragni last year ═ geçen yıl (→ allami)
allragnimi
allragnirnek since last year ═ geçen yıldan beri
allragniku next year ═ gelecek yıl, önümüzdeki yıl (→ allamiku)
allrakuq ~ al'rrakuq (HBC) year ═ yıl
allungak ~ qantam allungii bottom part of a wooden bowl ═ tahta çanağın (: qantaq) alt kısmı
allyuituq it never tears ═
almaruat (pl) tall fireweed, fireweed (Chamerion angustifolium) ═
almigaq (NS) bearded seal ═ sakallı fok (→ maklak)
alngar- (Y, HBC, NS) to write ═ (K → igar-)
alngarcuun (Yukon) ~ alngarin pencil, pen ═ kalem
alngarinalngarcuun
alngiguaq [lit. "pretend boot sole patch"] Pallas' buttercup, Pallas buttercup (Coptidium pallasii); yellow marsh marigold, marshmarigold (locally) (Caltha palustris var. palustris & radicans) ═ Eskimo düğünçiçeği (Coptidium pallasii); bataklık nergisi (Caltha palustris)
alpakalpaq
alpaq common murre, common guillemot, thin-billed murre (Uria aalge); thick-billed murre, Brünnich's guillemot (Uria lomvia) ═
alqaq (Kuskokwim, Bristol Bay, Yukon) ~ al'qaq (HBC) older sister; older female parallel cousin ═ abla
alqaruaq wife's sister, husband's sister ═ baldız, elti
alu ~ aluq sole of boat
aluka sole of my foot
Aluaryaq a female personal name ═ bir kadın adı
alular- to drive ═ sürmek (araba, uçak)
alularcuun (sg) alularcuutet (pl)
alularcuun kalikartaq driver's license ═ sürücü belgesi, ehliyet
alularcuutet kalikiviatnek Division of Motor Vehicle ═
alularta (sg) alulartek (dual) alulartet (pl) driver, pilot═ sürücü, şoför, pilot
alungaa its dog soup
alungiu lap it up!
alungun tongue ═ dil (→ ulu)
aluqatkaq beaver castor (scent glands of beavers used in folk medicine) ═ Yupik halk tıbbında kullanılan kunduzun koku bezleri
Alussistuaq (sg) Alussistuam (rel.sg) Christmas ═ Noel < Rusça / Russian Рождество́ (Rozhdestvó)
Alussistuaqegcikina (sg) Alussistuaqegcikici (pl) You [all] have a good Christmas!, Have a good Christmas! ═
Kass'alugpiat Alussistuarat Russian Christmas ═
aluuyaq oval shaped long wooden bowl ═ oval biçimli uzun tahta çanak
aluvak (sg) aluviit (pl) teardrop ═ gözyaşı
aluyak chum salmon, dog salmon (in Alaska) ═ köpek som balığı (Oncorhynchus keta)
amaq (sg) amak (dual) back pack (or backpack), load on back, load on one's back, something carried on back, something carried on one's back
amai his backpacks ═
Am'aq a personal name ═ bir kişi adı
amaqaayak pink salmon, humpback salmon, humpy or humpie (in Alaska) ═ kambur som balığı (Oncorhynchus gorbuscha)
amaqaiyakamaqaayak
amaqatak fish back or hump ═ balık kamburu
amaqsuqamaqaayak
amaqucuk hump/dorsal fin ═ sırt yüzgeci
amar- to carry on back, to backpack ═
amatiigni three days ago, three days/years before ═ üç gün önce
amatiignirnek since two days before yesterday ═ üç gün önceden beri
amatiiku three days hence, three days/years hence ═ üç gündür, üç gün boyunca
amaurluq great grandmother (endearing term) ═
ama'urluq poor guy carried on back ═
amci hurry up!
amiik door, entrance ═
amiingirayulit those who are good at blocking doors ═
amiingitulit those who obstruct passageways
amiiriq teaching the skinning of animals ═
amik entranceway
amikuk (sg) amikut (pl) a male seal-person (a supernatural being)
Amilquyugarmiut
amiq (sg) amiik (dual) amiit (pl) amia (abs3sg) skin, pelt ═ deri, post
amiiraa s/he is skinning it ═
amiqaa it is his skin ═
amira his fish-skin foot gear ═
amiraayaaq young caribou get antlers ═
Amiraayaaq (Nelson Island) September ═ Eylül
amirairun antlers of caribou get velvety ═
Amirairun (Nelson Island) October ═ Ekim
Amirairviat Tuntut [lit. "shedding time of caribou"] (Y) September ═ Eylül
Amirairvik September ═ Eylül
amirak (sg) amiriik (dual) amiriit (pl) fishskin boot ═ balık derisinden yapılma bot
amirkaq [lit. "raw material for a pelt"] young bearded seal ═ (→ maklacuar)
amirli(r)- to be sloudy ═
amirluitenqurraq cloudless opening ═
amirlucuar little cloud ═ küçük bulut, bulutçuk
amirluq (sg) amirlut (pl) cloud ═ bulut
amkut ones over there ═
amlek crotch, area between legs ═
amllenrulria the one that is more ═
amlleq (sg) amlleret (pl) much, lot, enough ═
amlleret many things ═
amller- to be numerous, to be much/many, plentiful ═
amllertuq it is enough ═
amllerutaq relationship through one's parents, where one is related to someone in multiple ways ═
amllir- to step over
amllit (pl) a supernatural being (are abrasive creatures that live in shallow, milky-colored lakes), monster fish ═
amna the one over there ═
ampi hurry up!, let's go! ═
amutaq Pacific cod (Gadus macrocephalus); saffron cod (Eleginus gracilis); Pacific tomcod (Microgadus proximus) ═ mezgit
amyak clam ═
anaana maternal aunt, aunt (mother's sister); stepmother ═ teyze; üvey ana
anacruq front component of gun sight ═
anagtuq he escapes, wins ═
anaiq stink beetle ═
anainessaaq (sg) anainessaat ~ an'ianessaat (pl) (< İngilizce / English onions) onion ═ soğan (→ luuk)
anaq (sg) anak (dual) fece, excrement ═ bok
anaan of his feces
anai his feces
anan your1 feces
anait waste, fish waste, fish feces ═
anar- to defecate ═
anartuq he defecates
anarniilnguqanarnissagaq
anarnissagaat (pl) Steller's eider (Polysticta stelleri) ═
anarnissagaqanarnissagaq
anarnissakaq common goldeneye, goldeneye ═ altıngöz (Bucephala clangula)
anarvik (sg) anarviit (pl) toilet
ancaqunaku don't take it out
ancurturyaraq way of being cautions and reserved ═
ane- to go out
anvik log out ═
anenerraq (sg) anenerrat (pl) newborn, new/recently born child ═ yenidoğan
anenerra'armek from new born baby
anerneq [lit. "breath"] (HBC) → iinruq
anernerrluk evil spirit ═
anerrluaq [< ane- "to go out"] Togiak trout or lake trout (locally) (goes out in spring) (Salvelinus malma) ═
anerteksaar- to pant ═ hızlı hızlı solumak, lehlemek
anertur- to save (from danger, sonflict) ═
aneryaatuuq it breathes
angak maternal uncle, uncle (mother's brother) ═ dayı
angai his uncles ═ dayısı
angakek their2 uncle2 ═
angatek your2 uncle ═
Angalgaq a male personal name ═ bir erkek adı
Angalga-am Angalgaq's ═ Angalgaq'ın
angalkuq ~ angalkuk (sg) angalkut (pl) angalkum (rel.sg) shaman ═ şaman
angalkunek qanemcit stories of angalkut ═ şaman hikâyeleri
angalkurpak ~ angarvak powerful shaman ═ güçlü/etkili şaman
Angall'aq a female personal name ═ bir kadın adı
Angalralria a personal name ═ bir kişi adı
an'gar ~ an'garaq woman's brother's child ═
angarvakangalkurpak
angassaq ladle ═ kepçe
Angass'aq a personal name ═ bir kiş adı
angayuqaq (sg) angayuqat (pl) parent or boss, chieff ═
Angayuqaq a personal name ═ bir kişi adı
angayuqat irniarit-llu parents and children ═
angayuqaak his or her two parents ═
ange- to be big/large ═ büyük/iri olmak
angmiuq it is also big ═
angniuq he says he's big ═
ang'uq it is big ═ o büyüktür/iridir
angelria one who/that is big ═ büyük/iri biri
angelria angun the big man ═ büyük adam
angenquq big toe, the biggest one ═
angenquyuk big toe (Y); big iceberg; the biggest one ═
angenra [lit. "his/its bigness"] the one bigger ═
angeq (Yukon: kuc'uq) chewing gum ═ sakız, ciklet
angerturtuq he is chewing gum ═ o sakız çiyniyor
angesvak big boat ═ büyük kayık (→ angyarpak)
angi- to become loose ═
angicissuun screwdriver ═ tornavida
angicivik toolbox ═
an'gilaq (sg) an'gilak (dual) an'gilat (pl) (< Rusça / Russian ангел) angel ═ melek
angilukviit (pl) (Scammon Bay) Canada goose (American Ornithologists' Union), Canadian goose, big Canada goose (in America), greater Canada goose (in Britain), lesser Canada goose (in America for subspecies: Branta canadensis parvipes) ═ Kanada kazı (Branta canadensis)
Angivv'aq a male personal name ═ bir erkek adı ═
Angivv'am Angivv'aq's ═ Angivv'aq'ın ═
anglani- to have fun, to enjoy, to watch ═
anglanarquq it is fun ═
angli- to grow ═
angli-lli so big, so much! ═
anglingnarlit ones who grow ═
anglingnarlinkut the family of ones who grow ═
angllurayuli osprey, fish hawk ═ balık kartalı (Pandion haliaetus)
angneq being big; boss, leader, authority ═
angniq happiness ═
angnir- to be happy ═ (→ nunanili-)
Angnirnarqellria Nutaraq Allrakuq! Happy New Year! ═
angpartaa he opens it ═
angqaq ball ═
angqeryaraq basketball ═ basketbol
angqissnguat
angsaq (NS, Lower Yukon villages: Mountain Village and Pilot Station) boat ═ kayık (→ angyaq)
angtacia how big it is ═
angtuaq big one ═
angu- to catch something for food═ yemek için bir şey yakalamak
anguarun (sg) anguarutek (dual) anguarutet (pl) single-bladed paddle ═
anguarutnguat three-cornered skin-sewing needles
angucaluq male non-human living things (such as dog, moose, beaver, fish, etc.) ═ erkek hayvan
angukaq wild rhubarb (locally), Alaskan wild rhubarb, Alaska wild rhubarb, alpine knotweed (Aconogonon alpinum) ═ Alaska söğütotu
angukar little old man; not really/manly man, not nukalpiaq ═
anguksuaraat (pl) small men ═ küçük erkek (→ angutecuar)
angu'kuk male-top part of arctic dock (Rumex arcticus var. arcticus & perlatus)
angulvakanguterpak
angulvall'er huge man ═
angun (sg) angutek (dual) angutet (pl) angutem (rel.sg) angutet (rel.pl) man, male human; one who provides edible items ═ erkek, adam
angutet arnat-llu men and women ═ erkekler ve kadınlar
angutem pania man's daughter ═ adamın kızı
angutet nacait men's hats ═ adamların şapkaları
angucetaq qantaq man's bowl ═
angunquq (HBC angunquyuk) big toe ═
angussaagta one who tries to provide edibles ═
angutecuar (sg) angutecuaraat (pl) small man ═ küçük erkek
angutelqurraq normal man ═
anguterpak ~ angulvak big man ═ büyük erkek
Angutikiayak a male personal name ═ bir erkek adı
anguturluq Mackenzie water-hemlock, poisonous water hemlock, poison water hemlock (Cicuta virosa) ═
Anguuq Ongoke ═ bir yer adı
anguyag- to fight ═
anguyagcuun (sg) anguyagcuutet (pl) tools for war ═ savaş malzemesi
anguyagta (sg) anguyagtet (pl) anguyagtem (rel.sg) warrior ═ savaşçı
anguyagtem yuarutii a warrior's song ═
anguyagtaq military ═
angvaa how big! ═
angvalluriiq Richardson's willow, wooly willow (Salix richardsonii) ═
angvassurliq clam ═
angyacuar (sg) angyacuaraat (pl) little boat ═
angyacuarmi in the small boat ═
angyalek one with a boath ═ kayıklı biri
angyalleq former boat, that which was a boat ═
angyall'ni his former boat ═
angyallra his former boat ═
angyall'er darn (bad, old) boat ═
angyapiaq frame boat covered with bearded seal skins ═
angyapigpak big genuine boat ═
angyapik genuine boat ═
angyaq (sg) angyak (dual) angyat (pl) angyam (rel.sg) boat, large open boat ═
angyaqa my boat ═
angyan your boat ═
angyaa his/her boat ═
angyani his/her own boat ═
angyagket their (dual) boat ═
angyaat their boat ═
angyai his boats ═
angyakun by boat (instrumental) ═
angyaq-llu and the boat ═
angyaatni in their boat ═
angyami in the boat, at the boat (locative) ═
angyamni in my boat ═
angyamteni in our boats ═
angyamun to the boat (allative) ═
angyani in the boats
angyauguq it is a boat ═
angyam kingunga the back of the boat ═
angyaqatak skin boat
angyaqatet skin covered, wooden framed boats (< Coffing 1991)
angyar- to use boat ═
angyarkaq future boat, material for a boat ═ kayıklık, kayık yapmaya uygun malzeme
angyarpak (sg) angyarpiik (dual) big boat ═
angyarugaat many boats ═
angya'urluq boat (shabby) ═
angyayagaq [lit. "small boat"] cinereus shrew or masked shrew, common shrew & dusky shrew (Sorex cinereus & Sorex monticolus) ═
aniiparsugaq (HBC) short-eared owl ═ kır baykuşu (Asio flammeus)
aningauq it is exposed ═
aninguaq boil ═
anipaanipaq
anipaq (sg) anipat (pl) anipam (rel.sg) snowy owl ═ kar baykuşu (Bubo scandiacus, Nyctea scandiaca)
anipam quliraa snowy owl story ═
aniparuaq (sg) aniparuat (pl) imitation snowy owl ═ taklit kar baykuşu
aniparuaq kegginaquq snowy owl mask ═ kar baykuşu maskesi
anirtur "rescue" or "save one's life or soul" ═
aniuq it escaped on him, got out ═
anirtur- to save, rescue ═ kurtarmak
anirturta (sg) anirturtek (pl) anirturtet (pl) savior ═ kurtarıcı
aniu (NS) snow on ground ═
aniu- (NS) get snow on ground ═
anllat (pl) → anlleq
anllelek (sg) anllelget (pl) one with mousefood ═
anllelget (pl) mouse akutaq, mouse akutak ═ bir tür akutak: farelerin kışlık depolarından alınan bitki kök ve saplarıyla (ugnarat neqait «fare yiyeceği / mouse food») yapılır
anlleq (sg) anlleret (pl) a piece of mousefood: mouse nuts, grass root, raindrops, the roots (tubers) of tall cottongrass (Eriophorum angustifolium) ═ Eriophorum angustifolium otunun farelerce yuvada biriktirilen ve Yupiklerce fare yuvaları kazılıp çıkarılarak yenilen yumru kökü
anluaq fishing bole ═
anngaq ~ annga (sg) anngaat (pl) older brother; older male parallel cousin ═ ağabey
anngaqelriik those to who were brothers ═
anngartangqertuq there is an older brother ═
anngaqlikacaar oldest brother ═
anngaqliq second oldest brother ═
anngauraq wife's brother, husband's brother ═ kayın, kayın birader
anngunquq toe ═ ayak parmağı (→ putukuq)
anqiitayagaq recently born infant/bird ═
anqiiyaaq recently born infant/bird ═
anrutaq stomach ═ mide, karın (→ aqsaq)
anssaagtuq it trys to go out ═
antaa he took it out ═
anuk dogharness ═
anuktutliaraat (pl) heartleaf saxifrage (subsp. nelsoniana), Pacific saxifrage (subsp. pacifica) (Saxifraga nelsoniana subsp. nelsoniana & pacifica) ═
an'uq it goes out, he is going out, he went out ═
anuqa (sg) anuqem (rel.sg) wind ═rüzgâr
anuqem tungai ellaliuryaraq-llu weather directions and forecasting
anuqlir- to be windy ═
anuqlirpaa how windly! ═
anuqsa(g)ar- to be breezy ═
anuq'vag- to be very windy ═
anuurluq (some parts of Yukon) grandmother, grandma ═ nine, büyükanne (→ maurluq, uma)
Anyaraq [lit. "place to go out"] Aniak ═ bir yer adı
Anyarami in the Aniak ═ Aniak'ta
anyuk [lit. "wanting to go out"] sea-run Dolly Varden or sea run dollies (locally) (are Dolly Varden taken in salt water) (Salvelinus malma) ═
apaapaurluq
apakussutaq clam ═
apalek one with a grandfather ═ dedeli biri
apallircuun (sg) [lit. "device for making the verse"] (Yukon) three pointers held a dance baton ═ (→ eniraraun)
apallirturta one who performs the verse ═
apalluq (sg) apalluk (dual) apallut (pl) apalluum (rel.sg) apallua (abs3sg) verses, lyrics of a dance song ═
yuarutem apallua
apalluum ciuqlia [lit. "verse's first one"] first verse ═
apalluum kinguqlia [lit. "verse's younger sibling"] second verse ═
Apanuugpak Yup'ik legendary mythical figure: a fearless warrior and hunter ═
apa'urluq ~ apaurluq ~ apa grandfather (endearing), grandpa ═ dede, büyükbaba
apa'urluqellriik grandfather and grandchild ═ dede ile torun
aperyaraq
apete- to ask ═
apci ask! ═
apmia he also asks her ═
apqanrilu don't ask questions ═
aptaa [s]he is asking her ═
aptuq [s]he asks ═
apqara'arcuun shaman drum ═ şaman davulu
apr- to pronounce ═
apran you1 say it ═
Apsuilnguq a female personal name ═ bir kadın adı
apun (NS) snow on ground ═
apurai he encountered them ═
aqasiigiq (NS) → aqesgiq
aqesgiq (sg) aqesgit (pl) willow ptarmigan, Alaskan willow ptarmigan ═ bayağı kar kekliği (Lagopus lagopus alascensis)
aqesgit yuuciat the life of ptarmigans ═
aqessgiqaqesgiq
aqessngaituq he will not sneeze ═
aqeve-aqvaqur-
aqevyigsuq berry picking ═ meyve toplama (→ at'sasuq)
aqevyiiq (sg) aqevyiit (pl) (HBC) {Hooper Bay} cloudberry, lowbush salmonberry (locally: salmonberry) (Rubus chamaemorus) ═ (→ acsalugpiaq)
aqevyik (HBC) {Chevak} → aqevyiiq
aqeygirpak (sg) aqeygirpiik (dual) aqeygirpiit (pl) [lit. "big ptarmigan" ] (neologism) turkey (Meleagris ocellata) ═ hindi
aqivik multi-use building ═
aqlin sg) aqlitek (dual) aqlitet (pl) earring ═ küpe
aqnirte-akngirte-
aqsak ~ aqsaq (sg) aqsiik (dual) stomach, belly, abdomen (often used in dual aqsiik) ═ mide, karın
aqsagka my stomach ═ benim karnım/midem
aqsaquq abdomen, stomach (fish) ═
aqsatuyaaq baby beaver ═ bebek kunduz
aqsatuyaq baby beaver ═ bebek kunduz
aqsiuq he is full of food ═
aqui- to play physically ═
aquiciqua I will play ═
aquiguq s/he is playing ═
aquivik / ayagyuat aquiviat community gym / teen center ═
aqume- to sit down ═
aqumi sit down ═
aqumgavik sitting place ═
aqumuq s/he sat down ═
aqumga- to be sitting ═
aqumgautaq (sg) aqumgautaat (pl) kayak seats, seat plank in a kayak ═
aqumlleq ~ aqumllitaq (sg) aqumlleret (pl) chair ═
aqva- to fetch, to go to get ═
aqvaa s/he is fetching it ═
aqvaciki fetch them ═
aqvak'ngaq child of the guest in messenger feast (or reciprocally of the host) ═
aqvaqur- ~ aqeve- to run on two legs ═
aq'vici run! ═
aqvautellriit (pl) racers ═
araq ash; punk, fungus ash, ash of the kumakaq/ararkaq or chew ash fungus (Phellinus igniarius) ═
araani in its ash ═
ararkaq chew ash fungus, punk fungus (Phellinus igniarius) (→ kumakaq)
arakaqararkaq
arca be quiet!, too much; it's excessive
aren oops! ═
arenqiapaa too bad ═
arenqig- to be agreeble ═
arenqik
arenvak (sg) arenviit (pl) big (in size) woman ═ büyük kadın (→ arnarpak)
ari make ash! ═
arilluuk (dual) fishskin mitten ═ balık derisinden tek parmaklı eldiven ═
ar'inaq (HBC, Y, NI) sealskin knapsack ═
arinaq (Y, HBC) aged fish ═
aritvak mitten ═ tek parmaklı eldiven
ari- to become pliable ═
ariuq it gets mashed ═
arliaq (< Aleutça / Aleut, Unangan aĝligax̂) albatross (Diomedeidae); mew gull, short-billed gull, common gull, sea gull (Larus canus) ═ albatros; küçük gümüş martı
arlunaq polar bear ═
arnacaluq female non-human living things (such as dog, moose, beaver, fish, etc.) ═ dişi hayvan
arnacuar small woman ═ ufak kadın
arnacungaq dear little woman ═
arnarpak (sg) arnarpiit (pl) big (in size) woman ═ büyük kadın (→ arenvak)
Arnaucuaq [lit. "little woman"] a female personal name ═ bir kadın adı
arnaq (sg) arnak (dual) arnat (pl) arnam (rel.sg) woman ═ kadın
arnartaq qantaq woman's bowl ═
arnam pania the woman's daughter ═ kadının kızı
arnaruk (fat, large) woman (teasingly but indirectly implying the size) ═
arnau- to be a woman ═
arnauneq man's elder sister; being a woman, womanhood ═
arnaurluq [lit. "poor dear woman"] Mackenzie water-hemlock, poisonous water hemlock, poison water hemlock (Cicuta virosa)
arnauyaraq way of life for a woman ═
arnayagaq (Lake Iliamna) a little (unusually) woman, girl ═
arraangiiqaarraangiiq
Arr'aq a personal name ═ bir kişi adı
arr'inaq sealskin hunting bag ═
arrluguaq (sg) arrluguat (pl) imitation killer whale ═ taklit katil balina
arrluguaq kegginaquq killer whale mask ═ katil balina maskesi
arrluk (sg) arrluuk (dual) arrluut (pl) killer whale ═ katil balina (Orcinus orca)
arrnaq sea otter ═ deniz samuru (Enhydra lutris)
arturaa he cannot manage, bear it ═
aru- to rot, to ripen ═
arua it rotted ═
arukan when it rots ═
aruuq it rots ═
arula- to be in motion, to move back and forth ═
arulaituli (sg) arulaitulit (pl) stop consonant (p, t, c, k, q) ═
arulaq woman's Eskimo dance═
arularaq a supernatural being (a monster with three toes on each foot and six toes and forth) ═
arulailkat (pl) [lit. "one that have stopped moving around"] broad whitefish (Coregonus nasus) ═
arumaneq rotten wood ═ çürümüş tahta
arunquq ripe berry ═ olgun meyve
aruqe- to distribute gifts or share of a catch, to distribute a share of the catch (harvest) ═
aruquq he is distributing things or catch to people ═
arumavik [lit. "place for being rotten"]
aruqun distributed share of something, distributed share of a harvest ═
aruqutkat gifts ═
aruvak smoke (→ puyuq)
arveq (sg) arverek (dual) arveret (pl) bowhead whale, bowhead, black whale ═ Grönland balinası (Balaena mysticetus)
arveruaq (sg) arveruat (pl) imitation bowhead whale═ taklit Grönland balinası
arveruaq kegginaquq whale mask ═ balina maskesi
Arviiq Platinum ═ bir yer adı
arvinlegat ~ arvinelgat their sixth ═
arvinlegen ~ arvinelgen six, 6 ═ altı
Asaacarsaq Mountain Village ═ bir yer adı
asaaquq (sg) asaaqut (pl) toggling harpoon ═
asemte- to break in two ═
asemnia he says it broke in half ═
asemńia he says (s.o./he himself) broke it (s.t. long) in half ═
Asgiilleq a personal name ═ bir kişi adı
asmuq ~ aymuq (HBC) it breaks, it broke in two ═
aspiartuq excellent ═
asriq ~ ayriq (HBC) naughty child ═
asrurtur- to bless ═
assali- to make pancakes, fry (< Rusça / Russian жарить 'to fry')
assali make pancakes! ═
assalilukuassaliq
assaliq fried fish, fresh fried fish ═ yağda kızartılmış taze balık
assaliaq fried bread, fry bread, pancake ═
assaliluku fried fish ═
assiilnguq sin; something bad ═
assiite- to be bad ═ kötü olmak
assiituq it is bad ═ o kötüdür
assiituk they² are bad ═ o ikisi kötüdür
assiitut they³ are bad ═ onlar kötüdür
assike- to like (trans. only) ═
assikaa s/he likes it ═
assikekenka my preferences ═
assir- to be good; to be nice; to be well ═ iyi olmak
assirtuq it is good ═ o iyidir
assirtuk they² are good ═ o ikisi iyidir
assirtut they³ are good ═ onlar iyidir
assiriinarluni making progress ═
assirluni satisfactory ═
as'un (sg) as'utek (dual) as'utet (pl) earring hook that goes through the ear ═
asveq (sg) asveret ~ asevret (pl) asverem ~ asevrem (rel.sg) asveret ~ asevret (rel.pl) walrus ═ mors (Odobenus rosmarus) (→ HBC kaugpak)
asverem amia walrus('s) skin ═ mors(un) derisi
asverem enra walrus bone ═ mors kemiği
asverem kemga walrus('s) meat ═ mors(un) eti
asverem paivutai ═ morstan elde edilen ürünler
asverem qilui walrus('s) intestines ═ mors(un) bağırsağı
asverem tului walrus('s) ivory ═ mors(un) dişi/fildişi
asverem uqua walrus('s) oil ═ mors(un) yağı
asverpak (sg) asverpiit (pl) big, rough walrus ═ büyük, iri mors
asveruaq (sg) asveruat (pl) imitation walrus, carved figure of a walrus ═ taklit mors
asveruaq kegginaquq walrus mask ═ mors maskesi
ata- to be attached ═
ata let me see ═
ataki well then, well now, let me see ═
atam look!, pay attention! ═
ataa he puts it on ═
atai he puts them on ═
atnia he says she pot it on ═
ataam again ═
ataata paternal uncle, uncle (father's brother); stepfather ═ amca; üvey baba
ataatakaa he is her uncle ═
ataku (sg) atakum (rel.sg) this evening, this coming evening ═ bu akşam (gelecek olan akşam)
ataku- to become evening ═ akşam olmak
atakuar ~ atakuaraq early evening ═ erken akşam
atallgaq (sg) atallgaak (dual) atallgaat (pl) ankle-high skin boot ═
ataneq [lit. "being attached"] boss, chief, lord; ═
atasuak ~ atayuak (dual) summer pants, summer trousers ═ yazlık pantolon
atata later on ═
atataku after a while ═
atatakuteqaqina (Kuskokwim) would you plan to go later? ═
atatakutuq (Kuskokwim) he is planning to go later ═
atauciq one (numeral), 1 ═ bir
atauyaraq way of being a father ═
atawauguq it is a blessing ═
atayuakatasuak
at'e- to dress, put on clothes ═
at'uq he put on an article of clothing ═
atellgun (sg) atellgutek (dual) atellgutet (pl) namesake, ones with the same name ═ adaş
atellgutka my namesake ═ benim adaşım
atepikatpik
ateq (sg) atret (pl) name, namesake ═ ad, isim
atengqertua yugtun ... my Yup'ik name is ... ═ benim Yupikçe adım ...'dır
atqa my name ═ adım
at'ma of my name ═
at'mi of his own name ═
at'ni his own name ═
atqaa it is his name ═
atra his name ═ adı
atren your¹ name ═ adın
atertaulleq yuk the person who drifted away ═
aterte- to drift witch the current ═
atgiaq (Manokotak, Aleknagik, Twin Hills, Togiak) burbot (locally: lush), loche fish, lingcod ═ tatlısu gelinciği (Lota lota) (→ manignaq)
atkucuar shirt ═
atkug- to put on parka ═
atkugtur-
atkugturtuq he is wearing a parka ═
atkuk (sg) atkuut (pl) atkua (abs3sg) parka, pullover parka ═
atkua his parka ═
atkuli make a parka! (you1) ═
atkulici make a parka! (you) ═
atkulirraq great grey owl (Strix nebulosa) ═
atkupiaq [lit., "genuine parka"] real parka ═
atkupika my real parka ═
atkupiliciqukut we will make a real parka ═
atkupiliyunritukut we do not wish to make a real parka ═
at'lek ~ atlek one with a name ═
atleq former name ═ eski (önceki) ad
atellra his former name ═ onun eski (önceki) adı
atler funny name ═
at'lirtuq he has many names ═
atliq I (Y: acliq) saucer ═
atlirtuq he is using a saucer ═
atliq II area below ═
atmak backpack, rucksack, knapsack ═ (→ kalngak)
Atmaulluaq Atmautluak ═ bir yer adı
atpik (GCY, NS: Kotlik, HBC) ~ atepik (NS: Unaliq) ~ real name (not a nick name), age-old established or "formal" names ═
atpiara his real name ═
atqataq hanging wooden figure ═
atrar- to go down, descend ═
atraraa s/he is going down it ═
atrartuq s/he is going down ═
atrilnguq [lit. "one without a name"] ring finger; no name ═ yüzük parmağı, adsız [lit. "no name"] parmak; adısz
atsalugpiaq (sg) atsalugpiak (dual) atsalugpiat (pl) cloudberry, lowbush salmonberry (locally: salmonberry) (Rubus chamaemorus) ═
atsalugpiaruaq (sg) atsalugpiaruat (pl) imitation salmonberry ═
atsalugpiaruaq kegginaquq salmonberry mask ═
atsaluk fried bread ═
atsapik [lit. "genuine/real berry"] → atsalugpiaq
atsaq (sg) atsak (dual) atsat (pl) berry, fruit ═ meyve (→ acsaq)
atsarpak (sg) atsarpiit (pl) [lit. "big berry"] an apple/orange ═ elma, portakal gibi iri meyveler
atsarpiaq [lit. "genuine/real berry"] → atsalugpiaq
atsaruaq (sg) atsaruat (pl) [lit. "imitation berry"] chamomile (locally), wild chamomile, pineappleweed (pineapple weed) (Matricaria discoidea) ═ papatya
at'sasuq (?) berry picking ═ meyve toplama (→ aqevyigsuq)
atsaturtuq s/he is eating berries ═ meyve yiyor
atsiraq a type of sauce (cranberries were frequently made into atsiraq) ═
atuciq
atulleq singing ═
atullgutka my singing partner ═
atuneq how to sing ═
atunem cikir- to match something received, to give mutually, exchange mutually, to match something exactly; barter
atuq s.t. useful ═
atur- to use, follow, wear, or sing ═
atua sing! ═
atucuaqaqina would you sing a short song? ═
aturtuq she is using, wearing something ═
at'ullagluni (he) suddenly singing ═
atullagluni (he) singing imitatingly ═
aturaq (sg) aturat (pl) clothing ═ giysi
aturcetaa kenerkai-llu battery operated radio ═
aturyugarkat special needs items ═
atuullrat
imarpigmiutaat atuullrat
kenirarautet atuullrat dance sticks
nayit atuullrat uses of ringed-seal skins
uginat atuullrat uses of sea lions
atuun song ═
atu'urkaq article for clothing ═
atuyaraq the way of singing ═
aug'ar- to take out of the way ═
augkut ancestors, ones over there ═
Augmi Naullutnek Kitugcitulit Navgutait HIV (Human Immunodeficiency Virus) ═
augna one going away ═
augtuaraq (sg) augtuaraat (pl) HBC red phalarope (in America), grey phalarope (in Britain) ═ kızıl deniz düdükçünü (Phalaropus fulicarius)
augtur- [lit. "partake of blood"] to take communion ═
augturtuq s/he is taking communion ═
augturtuk they² are taking communion ═
augturtut they³ are taking communion ═
augturcuun (sg) augturcuutek (dual) augturcuutet (pl) communion dress, first communion dress ═
auk blood ═ kan
augmi in the blood ═ kanda
auka my blood ═ kanım
aukaa it is his blood ═
aumi of his own blood ═
aullu watch out ═
auluke- to take care of ═
aulukaqa
aulukaa
aulukan
aulukatek
aulukaci
aulukaput
aulukait
aulukiciki tegganeci take care of your elders ═
auluklerkait neqet taking care of fish/game ═
aumaq (Yukon, Hooper Bay & Chevak, Nelson Island) ember ═ kor, köz
auneq armpit ═
Aurralria [lit. "one who is crawling"] a personal name ═ bir kişi adı
aurre- to crawl (humans only) ═ sürünmek, emeklemek
aurruq he is crawling ═
aut'raaq pintail, pintail duck, northern pintail, pointed duck ═ kılkuyruk (Anas acuta)
avangcaq (sg) avangcak (dual) avangcat (pl) (Yukon) mask ═ maske (→ kegginaquq)
avani over there ═
avaqutaq son (term used on Nunivak Island and in stories) ═ oğul (Nunivak Çupiklerince ve hikayelerde kullanılır)
avayaq branch ═ dal
avcellngaqavelngaq
avek half ═
avga half of it ═
avelngaq ~ avcellngaq (Yukon) singing vole & northern red-backed vole (Microtus miurus & Clethrionomys rutilus); mouse ═ (→ uugnar)
Avergaq a male personal name ═ bir erkek adı
Avergam Avergaq's ═ Avergaq'ın
aviteqernga excuse me ═
aviuqaqe- to offer food ═ yiyecek vermek, yiyecek sunmak
aviuqaqsaraq ceremonial offering of food to the spirits of the deceased ═ ölenlerin ruhları için yemek sunma töreni
avngulek balsam poplar, cottonwood (locally) (Populus balsamifera) ═ kavak
avu- to supplement ═
avurai he is gathering them ═
avvingatuk they2 remain separated ═
avvutuk they2 separate ═
avur- to gather, collect (s.t. scattered) ═
ayag- to go away, leave, depart, start ═
ayagluk let us2 go ═
ayagtuq he is leaving ═
Ayagalria [lit. "one who is travelling around"] a personal name ═ bir kişi adı
ayagciigalnguut (pl) ones who cannot go ═
ayagcuun (sg) ayagcuutek (dual) ayagcuutet (pl) thigh-high boot with fur on the outside ═
Ayagina'ar [lit. "one who leisurely travels"] a male personal name ═ bir erkek adı
ayagneq start, beginning ═
ayagnicuaq little beginning, introduction ═
ayagyuaq (sg) ayagyuak (dual) ayagyuat (pl) [lit. "one who want to travel"] youth ═
arnaq, ayagyuarli wall' arnaurrli aamamiikun apqucingyug'ngauq naulluutekayagmek a woman, young or old can get breast cancer ═
ayalleq (sg) ayallret (pl) one that went away, one who left ═
ayallru- to have left ═
ayaneq leaving ═
ayaperviik the kayak stanchions of Yup'ik Eskimos
ayaperviik (dual) cockpit coaming stanchions, central deck stiffener of a kayak (Used to support the paddler's weight when exiting the kayak. Decorated with smiling male and frowning female faces, they also spiritually balance and protect the craft.) ═ kayak kokpitinde kullanılan bilezik destekleri. İki tane olup tahtadan yapılır ve birisine gülümseyen erkek (angun), diğerine de asık suratlı bir kadın (arnaq) yüzü resmedilir.
Ayaprun a male personal name ═ bir erkek adı
ayaruq walking stick ═
ayaun thumb ═
ayaurun something to pole a boat with ═
ayautaq something taken along, hunting gear ═
Ayikataq old village near Kasigluk (< Miyaoka 2010) ═
AyikatarmiutAyikataq
aymuqasmuq
ayriqasriq
ayuan as the fire starts blazing ═
ayuayuq
ayugiugiq pine grosbeak (Pinicola enucleator) ═
ayuq ~ ayu tundra tea (locally), Eskimo tea (locally), narrow-leaf Labrador tea, Labrodor tea (Rhododendron palustre subsp. decumbens) ═ Eskimo çayı
ayumek yuurqeryugtua I want to drink some tundra tea ═
ayuqa likeness ═
ayuqe- I to be similar, to resemble ═ benzemek, benzer olmak
ayuqan your1 look like him ═
ayuqen your1 resemblance ═
ayuqeliluku make a like object; copy ═
ayuquk they2 are alike ═
ayuqucin pascirluku yuugi start living with something to back you up ═
ayuquq he is like something ═
ayuqe- II (Yukon) to cook by boiling ═ kaynatarak pişirmek, haşlamak (Kuskokwim kenir-)
ayuqenrilnguut aamalget various mammals ═
ayuqlutek two things the same; equal ═
ayuquciq way of being ═
ayuqucirtur- to instruct ═
ayuqucirtuun (sg) ayuqucirtuutet (pl) instruction, direction ═

C

ca what thing?, something, what? ═
ca- to do what?, to do something
cayit (HBC: casit) what are you1 doing? ═
caagnitellriit (pl) people experiencing first menstruation, miscarriage, or death in the family ═
caalaqsaalaq
caalivik tribal hall ═
caaniiguaq (sg) caaniiguat (pl) imitation tea kettle ═ taklit çaydanlık
caarralaqsaarralaq
caarrluk dust and scent ═
caayuqsaayuq
caayuryaq (NS) coho salmon, silver salmon (in Alaska) ═ gümüş som balığı (Oncorhynchus kisutch)
caciryaraq (sg) caciryarat (pl) way of life, activities ═
kingunermi caciryaraq domestic skills ═
cagiqnaternaq
Cagluaq a male personal name ═ bir erkek adı
caguyaq [< Aleutça / Aleut, Unangan chaxudax̂] conical wooden hat ═
caiggluk wormwood, stinkweed (Artemisia spp.) ═ yavşan, pelin
caiggluqcaiggluk
cainik ~ caini[i]k ~ caani[i]k (< Rusça / Russian чайник) kettle, tea kettle ═ çaydanlık (dial: çaynik)
cairaa he strips her of her things
Cakayak a male personal name ═ bir erkek adı
Cakcaaq a river name ═ bir nehir adı
Cakcaam Painga Cakcaaq River Mouth ═
cakiq (sg) cakit (pl) spouse's parent, spouse's sibling, parent-in-law
cakiraq wife's brother, husband's brother; wife's sister, husband's sister ═ kayın birader; baldız, elti
caklluq ledge stonecrop, western roseroot, roseroot (locally), rosewort (locally), king's crown (Rhodiola integrifolia) ═
cakneq very much
cakuciq what kind?
cali more (uninflectable), still ═
cali-am and also, and again ═
cuucekaat cali-llu kenret wall'u spic'kat candles and matches or lighter ═ mumlar ve kibrit ya da çakmak
cali- to work ═ çalışmak
caliunga I am working ═ ben çalışıyorum
caliuq he is working ═ o çalışıyor
caliuten
caliutek
caliuci
caliukut
unuamek caliukut we are working today ═ biz bugün çalışıyoruz
caliut
calia he makes it ═
caliciquq he will work ═
calii he makes them ═
caliqaa please work! ═
caliu make it! ═
caliskenguq he works (for someone) ═
calisqenguq he is beginning to ask himself to work ═
caliaq job ═ iş
caliam of the work ═
caliinguaq (?) traditional arts and crafts ═
calinek working ═ çalışma
calinra the one working (who works) more ═
calirpagyaraq hard work ═
calissuun (sg) calissuutek (dual) calissuutet (pl) tools, tools for working on things, basic tools, traditional tools ═ araç gereç, çalışma malzemeleri
enemi aklut calissuutet household tools ═
calissuun kalikaq Social Security card ═
calissuutek aliimatek (dual) work gloves ═ iş/çalışma eldiveni
calista (sg) calistek (dual) calistet (pl) [lit. "one who works"] worker ═ işçi, çalışan
calistelleq one who worked ═ çalışmış biri
calisterpak big worker ═ büyük işçi/çalışan
calivik (sg) caliviit (pl) work station, workshop ═
caliyug- to want to work ═
caliyugtua I want to work ═
cal'kuuyaq ~ calkuuyaqsal'kuuyaq
Callerquaq [lit. "a little piece of something, a little piece of what once way"] a personal name ═ bir kişi adı
calliuraqluten exercise ═
callmag- to patch (clothing) ═ yamamak
callmagaa he's patching it ═
callmagtuq he's patching something ═
callmak patch, patch clothing ═ yama
callug- to fight (with) ═
calquq any old thing, a piece of junk ═
calugun skin scraper ═
cam ayagniqarraallra origins
cama-i hello (on first meeting, or after not seeing someone for a while; usually accompanied by shaking hands) ═ merhaba
camani down there ═
camek of what? ═
cami when?, at what specific time? (past or future) ═
camiunguluten?
cana- ~ canar- to carve (intrans.) ═
canegpik (sg) canegpiit (pl) [lit. "genuine/real grass"] reed canarygrass (Phalaris arundinacea)
canek (sg) can'get (pl) grass (Elymus & Leymus & Puccinella ... spp.) ═
canegnek carririssuun grass grooming tool ═
canegnek piliat things made from grass ═ otlardan yapılan şeyler
can'ga his grass ═ (onun) otu
caneggvik grass gathering place ═ otluk
cangacit? how are you? ═ nasılsın?
canganarqenrituq satisfactory ═
cangate what is amiss?, something is amiss ═
cangatuq something's amiss with it ═
cangerlak bad season ═
cangerliigpiit (HBC)
can'ggaq small grass ═
can'ggelquq fontanelle ═
can'giiq (sg) can'giirek (dual) can'giiret (pl) (K, BB) Alaska blackfish (locally: blackfish, black fish) ═ Alaska karabalığı (Dallia pectoralis)
can'gilquq spot with no grass ═
canguaq mask ═
canguaq keglunruaq false wolf (like a wooden miniature) ═
cani area beside something ═
canineq lower coast, lower coastal ═
Canineq lower Kuskokwim coastal
caniqliq the one beside ═
caniqsig-
caniqsigtuq it is close to the side ═
canir- to sweep ═ (→ kagi-)
caniurtaq quiver ═
canyagaqcuaraneng Carex & Puccinella & Leymus/Elymus spp.
capa curtain ═
cap'akiqsap'akiq
cape- to block from view ═
caperrnarqe- to be difficult ═
capkutaq curtain, something used as a shield ═
capun (sg) caputek (dual) caputet (pl) fish fence ═ balık çiti
capuraun seal's diaphragm
caqelngataq butterfly ═ kelebek
caqiar ~ caqiaraq Steller's eider (Polysticta stelleri) ═
caqlak HBC {Chevak} ledge stonecrop, western roseroot, roseroot (locally), rosewort (locally), king's crown (Rhodiola integrifolia) ═
caqtaaryaraq (sg) caqtaaryarat (pl)
ellam qaralii caqtaaryarat-llu designs of the sky and annual ceremonies ═
caqucaquq
caqu- to wrap ═
caqua he wrapped it ═
caqucayuk container for seal oil (used walrus stomach) ═ tek parça mors midesinden yapılan fok yağı saklama kabı
caqukaq wrapping ═
caqun (sg) caqutek (dual) caqutet (pl) container, sealskin poke ═
caquq ~ caqu I wrapping, bandage ═
caquq II (HBC) wing ═ kanat (→ yaquq)
caqusayuk sealskin pokes used for storing subsistence food, such as beluga skin and fat ═
caranglluut grass (→ canek)
carangllugnek piliat things made of grass ═
carangllugnek quyurcaraq gathering grass ═
carayaguaq imitation monster ═ taklit canavar
carayaguaq kegginaquq monster mask ═ canavar maskesi
carayak (sg) carayiik (dual) carayiit (pl) carayiim (rel.sg) [lit. "terrible fearsome thing"] bear (in some areas monster), brown bear ═ boz ayı (Ursus arctos); canavar
carayiim amia bear skin ═ ayı derisi
carraq a little bit ═
carraqapiarmek just a little bit ═
carr'ilquq meadow, clearing, clean place ═
carr'it- to be clean ═
carrluk something unsavory ═
carumik left, left hand ═
casit what are you1 doing? ═
caskaqsaskaq
caskuk weapon ═
cat what things? ═
cataitellriit missing ═
cataituq they are not here/not present ═
catquk (dual) dyed sealskin boot ═
cuucekaat (pl) candle ═ mum
cauciun (sg) matter ═ madde
cauciun piniun-llu matter and energy ═ madde ve enerji
cauga? what is…? ═
Augkut sail-at caugat? What are sails called? ═
cauqaciyaq
cauraa keep on doing (something) ═
caurluq poor, dear thing ═
Caurluq Cinderella ═ Külkedisi
cauyalria (sg) cauyalriik (dual) cauyalriit (pl) drummer ═ davulcu
cauyaq (sg) cauyak (dual) cauyat (pl) drum ═ davul (def benzeri)
cauyar- to drum ═ davul çalmak
cauyaraq (sg) cauyarat (pl) kayak rib ═ kayağın kaburga gibi duran yan kıvrık çıbukları
cauyarialnguq displays motion to music with no singing ═
cauyarnariuq time for drumming
cauyaruaq (sg) cauyaruat (pl) imitation drum, drum model ═ taklit davul, model davul, oyuncak davul
cauyaruarraak a design of two drums ═
Cauyarvik [lit. "during the time for drumming / place for drumming"] (Nelson Island) November ═ Kasım
Cauyarvigmi in November ═ Kasımda
cave- to row ═ kürek çekmek
cav'uq he is rowing ═ o kürek çekiyor
cavenrituq he is not rowing ═ o kürek çekmiyor
cavluni (he) rowing ═
cavegneq harpoon ═
cavek (sg) cavget (pl) toggling harpoon point (for sea mammal hunting) ═
cavesratuli one who knows how to work on everything ═
caviggaq (sg) caviggaak (dual) caviggaat (pl) a piece of metal (Y, HBC, NI); a man's cutting knife ═ (→ cavik, nuussiq)
cavignaq metal ═ metal
cavik I metal, iron; knife ═ metal, demir; bıçak
cavia his metal ═ onun metali/demiri/bıçağı
cavik II gym ═ spor salonu
cavilquq shavings, piece of metal/iron/tin ═
cavirrutnaq (Kokhanok, Newhalen) round whitefish, candlefish (Prosopium cylindraceum); (Levelock, Igiugig) least cisco (Coregonus sardinella) ═
cavun (sg) cavutek (dual) cavutet (pl) oar ═ kürek
cayaksayak
cayaraq doing something; custom, festival ═
cayuruaq Canadian burnet, Sitka burnet, Sitka great burnet (Sanguisorba canadensis) ═
ceg- to cut fish (for drying) (→ seg-)
cegat (pl) [herring] fish cut for drying ═
cekaviaq gyrfalcon ═ sungur (Falco rusticolus)
cekepipipiiq gray-headed chickadee, Siberian tit (Poecile cinctus); boreal chickadee (Poecile hudsonicus) ═
cekpiipiiq gray-headed chickadee, Siberian tit (Poecile cinctus)
cekpik biceps muscle ═
cella (Yukon) → ella
Cellam Yua (Yukon) → Ellam Yua
cella- (Yukon) → ella-
cellallir- ~ cellarrlir- to snow heavily ═
cellaluk (Yukon) → ellaluk
cellarrlukellarrluk
Cellitemiut Sleetmute ═ bir yer adı
cemerliq (HBC) rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax) ═
cena cenaq
cenair [lit. "bird that lives (and eats) along the shore"] western sandpiper (Calidris mauri) ═
cenairaq cenair
cenairpak [lit. "big cenair"] dunlin ═ karakarınlı kumkuşu (Calidris alpina)
cenaq shore, rim, coastal area ═
cenayaq surf scoter (Melanitta perspicillata) ═
cengqulkegcitat (pl) bunchberry (locally), bunchberry dogwood, dwarf dogwood (Cornus canadensis) ═
cengqullektat (pl) bunchberry (locally), bunchberry dogwood, dwarf dogwood (Cornus canadensis) ═
cengqulliktaaq bunchberry (locally), bunchberry dogwood, dwarf dogwood (Cornus canadensis) ═
ceningqa- to be visiting ═
cenirte- to visit (someone living nearby) ═
cenirtuq s/he is visiting ═
ceremraq dunlin ═ karakarınlı kumkuşu (Calidris alpina)
certuqsertuq
cerurparuaqceturqaaq
cetaaq little bird ═
cet'aar vesper (a small migratory bird)
cetaman four, 4 ═ dört
cetamirin Thursday ═ Perşembe
cetamiit their fourth ═ dördüncü
cetiinkaq (sg) cetiinkaat (pl) pig ═ domuz
cetuat yualuit (pl) beluga sinew ═
cet'lugpiaq a small migratory bird ═
cetuaq (sg) cetuak (dual) cetuat (pl) beluga, beluga whale, belukha, white whale ═ beyaz balina (Delphinapterus leucas)
cetuat yualuit (pl) beluga sinew ═
cetuapiit real beluga ═
cetuarcutulit beluga committee ═ (< -tulit "people endowed with")
cetugciarcuun nail polish remover ═
cetugnaq single-barbed point for fish spear ═
cetuguaqceturqaaq
cetugyugun seal scratcher ═ fok pençesinden yapılan ve buz üzerindeki foklara yanaşırken fokların gizlenmiş avcıdan kaçmamaları için buzda aynen fok pençesi izine benzeyen tırmalama izi bırakmak için fok sesi çıkaran avcının kullandığı yardımcı kandırıcı araç (→ aiggatet)
cetuk ~ cituk ~ setuk nail (finger-nail, toe-nail) ═ tırnak
cetumquq ~ setumquq seal flipper, bird claw, talon; caribou-nail scraper ═
cetumquruarraak a design of hooves or claws ═
ceturpagnik smelling or tasting strongly of beluga ═
ceturqaaq spreading woodfern, spreading wood fern, alpine buckler fern, fiddleneck fern, fiddlehead fern (Dryopteris expansa) ═
ceturqaarceturqaaq
ceturqaaraat (pl) → ceturqaaq
ceturrnaq [< ceturc- 'to stretch (legs) out'] Pacific cod (Gadus macrocephalus); saffron cod (Eleginus gracilis); Pacific tomcod (Microgadus proximus) ═ mezgit
cetuskar ~ cetuskaraq harlequin duck (Histrionicus histrionicus) ═
cetuuq he goes downstream ═
Cetuyaraq New Stuyahok ═ bir yer adı
Cev'allrarmiut People of Old Chevak ═
cev'aq [lit. "that which is cut through"] channel, cut-through place ═
Cev'aq Chevak ═ ═ bir yer adı
Cevv'arneq Chefornak ═ bir yer adı
ciguraq (sg) ciguraat (pl) Kittlitz's murrelet (Brachyramphus brevirostris)
cigvik nose piece ═
cigyak (sg) cigyiit (pl) split strip of wood used in making fish trap, spruce strips laid the length on the trap ═
ciikaaq capelin (Mallotus villosus) ═
ciileqtaaq (Kuskokwim) plastic ═
ciilmak (HBC) American golden plover, golden plover ═ Amerika altın yağmurcunu (Pluvialis dominica)
ciilqaaq fireweed ═
ciilraq dragonfly; helicopter ═ kızböceği; helikopter
ciilrayauguq it is a dragonfly ═
ciimaq (sg) ciimat (pl) stone ═ taş (→ siimaq)
ciin why? ═
ciiq (sg) ciirek (dual) ciiret ~ ciit (pl) sheefish, inconnu (Stenodus leucichthys nelma) ═
ciiqa my sheefish ═
Ciiqicivik Sewage Lagoon ═
ciisquq (HBC: cisquq) knee ═ diz
ciisqurraq knee cap (patella) ═
ciissiq (sg) ciissiit (pl) insect, crawling thing ═ böcek
ciitaarayuli [lit. "the one who is good at making the sound "ciitaar""] hermit thrush (Catharus guttatus); varied thrush (Ixoreus naevius) ═
ciituq it is smashed (as an egg) ═
ciituuq it chaps ═
ciivak ~ ciuvak house fly ═
ciivcivciuk [onom. < "sweet sweet sweet"] yellow warbler (Dendroica petechia) ═
cikaar capelin (Mallotus villosus) ═
Cikem'aq a personal name ═ bir kişi adı
cikepiipiiq black-capped chickadee (Poecile atricapillus) ═
cikertaarutaqluni sharing ═
cikignaq ~ cikigniq lake trout (Salvelinus namaycush) ═
cikigpak (sg) cikigpiit (pl) hoary marmot (Marmota caligata) ═
cikik (NS) → qanganaq
Cikill'aq a personal name ═ bir kişi adı
Ciking'aq a personal name ═ bir kişi adı
cikiun (sg) cikiutek (dual) cikiutet (pl) gift, the thing that one gives ═
cikiutenka my contributions ═
cikir- to give, to give something to ═
cikiraa she is giving something to her ═
ciklaq pick, pickaxe, root pick ═ Eriophorum angustifolium başta olmak üzere değişik bitki köklerini çıkarmak ya da fare yuvalarından "mousefood" denilen yığıntı erzağına ulaşmak için kullanılan çapa, kazma
cikme- to close eyes ═ gözünü kapamak
ciknalriit those who are jealous ═
ciku ~ cikuq ice ═ buz
ciku- to freeze, to ice ═ donmak, buz kesilmek
cikuuq it froze ═
cikuilquq open hole in ice; fontanelle (HBC, BB) ═
cikuilriit (pl) ones on whom (something) is frozen ═
cikuliur- to work on ice ═
cikuliurun ice pick ═
cikulquq iceberg, onshore pile of old ice ═
cikuyaq late spring icing of bays ═
cilkiayaraq rigorous training to become a good hunter ═
cillkaq tall fireweed, fireweed (Chamerion angustifolium); dwarf fireweed (Chamerion latifolium) ═
cimigliq rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax) ═
ciminerrarallret recent changes ═
cimiq a substituted item, substitution ═
cimir- to replace; to substitute; to exchange one state or item for another; to change ═
cimiraa he replaced it ═
cimirtuq it changed ═
cimiyuilnguq one which never changes ═
cingar- to kiss ═ öpmek, öpüşmek (dudaksız burun yolu ile)
Cingarkaq [lit. "one to touch nose to nose"] a personal name ═ bir kişi adı
cinge- to push ═
cingik tip of land ═
Cingik Golovin ═ bir yer adı
cingikeggliq [lit. "one with a good point"] humpback whitefish (Coregonus pidschian) ═
cingilek socketpiece, arrowhead, spearhead, harpoon head ═
cingilleq ankle ═ ayak bileği
cingiq point ═
cingiqeggliq humpback whitefish (Coregonus oidschian) ═
cingir- to sharpen ═
cingqullegtaqcengqulliktaaq
cingqulliktaaqcengqulliktaaq
cingssiik (sg) cingssiiget (pl) the little people (a supernatural being) ═
cingumailriit
cingumainrilnguut ones who do not encourage others ═
cingun (Kuskokwim) elbow ═ dirsek (→ ikusek)
cipnermiutaak (dual) cipnermiutaat (pl) dangling ends, ends dangling down in front, ends dangling down in front of a woman's naqugun (belt) ═
ciqamciq egg in formative stage, inside bird ═
Ciqellaq a personal name ═ bir kişi adı
ciqiciviim missuugi garbage bags ═ çöp torbaları
Ciqill'aq a personal name ═ bir kişi adı
ciriiqmaqaruaq
cirunelvialuk an legendary sea creature ═ efsanevi bir deniz yaratığı
ciruneq (sg) cirunrek (dual) cirunret (pl) antler ═ boynuz
cirunqatak old antler ═
cisquqciisquq
citegtaq (HBC) → ceturrnaq
cituaqcetuaq
citukcetuk
citurnaqceturrnaq
ciu forepart, area in front, time preceding (HBC: civu) ═
ciu- to be ahead ═
ciuciqsuun ear medicine ═
Ciugun a personal name ═ bir kişi adı
ciukiq quill ═
ciuliaq (sg) ciuliat (pl) ancestor ═
ciuliamta akluit things of our ancestors ═
ciuliq eldest sibling (calling name for an eldest male of the children of sisters or brothers by the younger ones), the eldest male among all brothers, sisters, and parallel cousins ═
ciulirneret elders ═
ciulvak (one with) a big ear ═
ciulvalek one with big ears ═
ciun (sg) ciutek (dual) ciutet (pl) ear ═ kulak
ciuteka my ear ═ benim kulağım
ciutii his ear ═ onun kulağı
ciuneq something in front, what lies ahead, direction, destination ═
ciunirvik hotel ═ otel
ciuqalek (dual) fancy dyed sealskin boot with dark fur over the shin ═
ciuqliq (sg) ciuqliit (pl) ~ ciuqliat (pl) ciuqliim (abs.sg3) ciuqlia (abs.sg3) the one in front, the first one ═
ciuqliim tungii [lit. "new to the first"] second ═
ciuraa (HBC: civuraa NS: sivuraa) s/he wrings it (pliable wet item) ═
ciutemquq snail shell ═ salyangoz kabuğu
ciuterpak (one with) a big ear ═
ciutnguaq any dried fruit ═
ciuvakciivak
civuciu
civuraaciuraa
cuassaat picked before flower blooms
Cucuaq a male personal name ═ bir erkek adı
cucukecetaalria candidate ═ aday
cucuklircuun ballot ═ oy pusulası
kalikaq cucuklircuun paper ballot
cucuklircuutvet voter ═ seçmen
cucuklillruunga I voted! ═
kina cucukliryuumaa who can vote
wii-qa cucukliryumaunga Alaska-mi? can I vote in Alaska?
cucuklirvik (sg) cucuklirviit (pl) polling place ═ oy verme yeri
cucuklirvigni calilriit election board ═ seçim kurulu
cucukliryaraq election ═ seçim
cucukliryaram ikayui voting assistance ═
cucukliutet imiumalriit yaassiigat ballot box ═ oy sandığı
cugg'ek (sg) cugg'ek (dual) cugg'et (pl) lip; beak, bill ═ dudak; gaga (→ sugg'ek, qerrluq)
cugtu-sugtu-
cuignilnguq (sg) cuignilnguut (pl) land otter, otter (Lontra canadensis) ═ Kuzey Amerika su samuru
cuignilnguruaq (sg) cuignilnguruat (pl) imitation land otter ═ taklit su samuru
cuignilnguruaq kegginaquq land otter mask ═ su samuru maskesi
cuilqerluni (?) tundra walk ═
cuituq (Cugtun) there's no one
cuk (sg) cuugek (dual) cuut (pl) (Cugtun) → yuk
cugyagtuq (Cugtun) there's many people
cuka- to be fast ═
cukauq it is fast ═
cukangegautaq bow and arrows ═
cukcugli [lit. "the one that goes chuck ... chuck"] rusty blackbird (Euphagus carolinus) ═
cukcukuat (pl) wildrye, wheatgrass (Elymus spp.) ═
cukilek ninespine stickleback, needle-fish (locally) (Pungitius pungitius) ═
cukunak ~ cukunaq [< Rusça / Russian чугунок] cast iron pot ═
cukvak (HBC) → cuukvak
cukvvaguaqcuukvaguaq
culugaq dorsal fin ═ sırt yüzgeci
culugpak [lit. "big dorsal fin"] arctic grayling (→ culugpauk)
culugpaugaq arctic grayling (→ culugpauk)
culugpauk arctic grayling (Thymallus arcticus); fish spear prong ═ gölgebalığı (→ nakrulluqpak)
culuk (sg) culuut (pl) feather quill, quill of feather; dorsal fin (fish); telek tüyü; sırt yüzgeci ═
culunaqsulunaq
culurte- to dock a boat ═
cumikarkanka my watchlist ═
cungackellria (very) yellow ═
cungagcete- to be yellow/green ═ sarı/yeşil olmak
cungagcetuq it is yellow/green ═
cungagliq yellow (one) ═ (→ esirliq)
cungagpayagaat Carex & Puccinella & Leymus/Elymus spp.
cungagpiit (pl) [lit. "long green ones"] (HBC) wildrye, wheatgrass (Elymus spp.)
cungakcuarnaq [lit. "bile colored (greenish-yellow) little thing"] yellow warbler (Dendroica petechia) ═
cungaliyagaq yellow bird (a small migratory bird)
cungaq gall (fish) ═ safra kesesi, öd
cungarpak labret ═ dudak küpesi (→ mengkuk)
cungarrlugaq HBC {Chevak} uzunkuyruklu korsanmartı (Stercorarius longicaudus)
cungarrlutaq [lit. "good old shrimplike, hawk-like bird"] uzunkuyruklu korsanmartı (Stercorarius longicaudus)
cungartak longnose sucker, long-nosed sucker (Catosomus catostomus) ═
cupa ice floe ═
Cup'aq a female personal name ═ bir kadın adı
cupe- to blow on, [ice] to break up ═
cupegte- to be homesick ═
CupiaqCup'ik
Cup'ik (sg) Cupiik (dual) Cupiit (pl) (Cugtun) Cup'ik, Chevaker Yup'ik ═ Çupik, Chevak Çupiği/Çupikleri
cuplulek (sg) cuplulget (pl)
cupluq pipe, hose ═ boru, hortum
cupuruaq dwarf birch, dwarf arctic birch ═ bodur huş (Betula nana)
Cupvik (Y) June ═ Haziran
cuqa measurement ═
cuqcaqunaki do not measure them ═
yutruq cuqcaqunaki do not measure people–do not judge people ═
cuqciuq he is measuring something ═
cuqluku measure it ═
cuqcissuun (sg) cuqcissuutek (dual) cuqcissuutet (pl) ruler ═ cetvel, şerit metre, uzunluk ölçme aleti
cuqcista (sg) cuqcistek (dual) cuqcistet (pl) judge ═ yargıç, hakim
cuqcurliq rusty blackbird (Euphagus carolinus) ═
cuqlamcaq tuber of pink plumes (locally), meadow bistort, common bistort, bistort (Polygonum bistorta var. plumosum) ═ kurtpençesi
cuqlamcaraat (pl) ledge stonecrop, western roseroot, roseroot (locally), rosewort (locally), king's crown (Rhodiola integrifolia) ═
cuqpeqamaqaayak
cuqtaariyaraq process of measuring ═
cuqyun pattern ═
curacituyaaq (Y) ~ curacituyagaat (pl) baby muskrat ═ yavru misk sıçanı
curacungaq [lit. "dear little blueberry"] raisin ═ kuru üzüm
curaq (sg) curat(pl) blueberry (locally), lowbush blueberry, alpine blueberry, bog blueberry, bog bilberry (Vaccinium uliginosum) ═ (→ suraq)
Curarpalek [< cura[r]-pa-lek '(place) with big blueberries = büyük mersinli (yer)' < curaq 'blueberry' -pak 'big' -lek 'with'] Chuathbaluk ═ bir yer adı § Ümüt Çınar (2010), Öküzün Altında Aranan Buzağı: "Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri" / A sucking calf under the ox: "The Turkic Tracks in an Eskimo Language" (in Turkish) → http://kmoksy.com/kalem/OkuzunAltindaArananBuzagi.pdf
curcurliq American robin (Turdus migratorius); (Nushagak) mallard, malard duck, wild duck (Anas platyrhynchos) ═
curcurpak [lit. "big cuq cuq"] northern shoveler (Anas clypeata) ═ kaşıkgaga
curcurpetcurcurpak
curluq nasal passage ═
currluk murky water, berry (black current) ═
curug- to go over to attack, physically or verbally ═
curukaq (sg) curukat (pl) potlatch, village-to-village gift-exchange dance, (invited guest to) intervillage feast (characterized by institutionalized competitions in dancing, athletics, and gift-exchange < Miyaoka 2010), invited villagers. Curukaq is a "feast wherein one village goes over to another to dance and exchange gifts or challenges (athletic, dance, gift-giving, etc.)" (Jacobson 1984). It is also called Kevgiryaraq (Fienup-Rirodan)
curumrat dunlin ═ karakarınlı kumkuşu (Calidris alpina)
curuq (sg) curuk (dual) mattress, bedding skin ═ şilte, yatak şiltesi
Curyuk ~ Curyung Dillingham ═ bir yer adı
cuukvaguaq (sg) cuukvaguat (pl) alder (Alnus spp.) ═ kızılağaç
cuukvak (sg) cuukviik (dual) cuukviit (pl) cuukviim (rel.sg) northern pike (Esox lucius) ═ turna balığı (→ luqruuyak)
cuukvaquaqcuukvaguaq
Cuurruyak a male personal name ═ bir erkek adı
Cuuyaraq (Cugtun) Cup'ik ways (→ yuuyaraq)
cuyalquq piece of leaf tobacco ═
cuyaq (sg) cuyak (dual) cuyat (pl) leaf; leaf chewing tobacco ═ yaprak; çiğneme tütünü
cuyaqsuk diamondleaf willow (diamond-leaf willow) ═ elmasyapraklı söğüt (Salix pulchra)
cuyaqsuut (pl) tree and shrub ═ ağaç, çalı
cuyarraq a little bit of tobacco ═ bir çiğnem tütün
cuyarraam of a little bit of tobacco ═

E

ega- (Y) to cook; to boil ═ pişirmek; haşlayarak pişirmek (→ kenir-)
egatau (who) cooked for him? ═
egatua she cooks it (usually) ═
egatui she (usually) cooks them ═
egaaq cooked food (→ keniraq)
egacuayiit non-human persons ═
egaleq (sg) egalret (pl) [originally "smoke hole"] window, seal gut window ═ pencere (eskiden cam olarak fok bağırsağı kullanılırdı)
egamaaqegamaarrluk
egamaarrluk [< ega- "to boil" plus the nominalizing suffix -maarrluk] split and half dried fish, partially (half) dried and then boiled fish not smoked ═ yarılarak kısmen kurutulmuş balık
egamaarruk egamaarrluk
egan (sg) egatek (dual) egatet (pl) [lit. "cooking device"] cooking pot ═ pişirme kabı, tencere
egatii his cooking pot ═ onun tenceresi
egcan as it is tossed ═
egelruciayuli [lit. "one who is really good at moving fast"] ruffed grouse (locally: willow grouse Kari 1985) (Bonasa umbellus) ═
eggnia she said she threw it ═
egiaq (BB) mew gull, short-billed gull, common gull, sea gull ═ küçük gümüş martı (Larus canus)
eglerte- to be in motion ═
egmian immediately ═
egneq juice ═
egnia she said it is rendering oil (or other liquid) ═
egte- to throw out ═
egtaa he threw it away ═
egtuk ~ egtuuk spruce grouse, spruce chicken (locally) (Falcipennis canadensis) ═
egturyaq mosquito ═ sivrisinek (→ makuryaq)
egtuukegtuk
egumcaat (pl) (Bristol Bay) the fatty portion of the salmon belly that is not used for strips (in English locally pronounced "gumchuk" ; a locally-made delicacy of chinook or sockeye salmon bellies, which are smoked for three days and then baked in Yoshida's gourmet sauce <Krieg 2007) ═
egumuq the seam comes undone ═
egun (sg) egutet (pl) spear throwers ═ (→ nuqaq)
eiertuq he farts ═
eka fire (large) ═
ekciquq it will catch on fire ═
eke- to get aboard, to put into a container ═
ekaa she put it in ═
ek'uq she got in ═
ek'eralria the one crossing over ═
ekiq wound, cut ═
ekinka my wounds ═
ekiqa my wound ═
ekua- to burn ═
ekuteka my (travel) ticket ═
Ekvicuaq [lit. "little cliff"] Eek ═ bir yer adı (→ Iik)
Ekvicuarmi in the Eek ═ Eek'te
Ekvicuaq Elitnaurvik Eek School ═
Ekvicuarmiut people of Eek ═
ekvik cliff, bluff, riverbank, bank ═ (→ penaq)
ekviqtaar tree swallow ═ ağaç kırlangıcı (Tachycineta bicolor)
elag- to dig ═
elagaa s/he is digging it ═
elagaqa I dig it ═
elagtuq s/he is digging ═
elakatartut they are about to dig ═
elagaq alpine sweetvetch, Eskimo patato, Indian potato, wild potato (locally), wild carrot (locally), Yupik potatoes (locally) (Hedysarum alpinum) ═
elagayuli [lit. "the one who's really good at digging"] American robin (Turdus migratorius); hermit thrush (Catharus guttatus); fox sparrow (Passerella iliaca)
elakaq water source ═
el'ar-ngel'ar-
elate area outside of something ═
elaten area outside your1 house
elautaa he is burying it ═
elaturramelnguq the one in the porch ═
elave- to crouch ═
elavelta (dial: 'lavelta) let us crouch ═
elavngigcaun spleen ═
elcailkun stopper, plug to retain air ═
elcan as it is deflated ═
elciayaat (pl) → elciayuli
elciayagaq [lit. "the dear little (or baby) burper"] → elciayuli
elciayuli [lit. "the one who is really good at belching or burping / one who is really good at making a burping (drumming) sound"] rock ptarmigan, mountain ptarmigan (locally) (Lagopus muta); ruffed grouse (locally: willow grouse Kari 1985) (Bonasa umbellus) ═ dağ kar kekliği, kar tavuğu (Lagopus muta)
elegcivik incinerator ═
elegtuq it singes ═
eleq fart ═
eleqruyak luqruuyak
ElerleraaqLerleraaq
elicar- (Yukon) to study (intrans.); to teach someone (trans.) ═ (→ elitnaur-)
elicaraq (sg) elicarat (pl) elicaram (rel.sg) (Yukon) student ═ öğrenci (→ elitnauraq)
elicaram atra student's name ═ öğrencinin adı
elicari- (Yukon) to teach (intrans.) (→ elitnauri-)
elicarista (Yukon) teacher ═ öğretmen (→ elitnaurista)
elisngaciq (Nushagak) traditional knowledge ═
elisngauq he is learned ═
elite- (Kuskokwim) to learn ═
elitua I am learning ═ öğreniyorum
elituq s/he learns ═
elitnaur- (Kuskokwim) to study (intrans.); to teach someone (trans.) ═ (→ elicar-)
elitnauraa s/he is teaching him ═
elitnaurtuq he is studying ═
elitnauraq (sg) elitnaurat (pl) elitnauram (rel.sg) (Kuskokwim) student ═ öğrenci (→ elicaraq)
elitnauri- (Kuskokwim) to teach (intrans.) ═ (→ elicari-)
elitnaurista (sg) elitnauristet (pl) elitnauristem (rel.sg) (Kuskokwim) teacher ═ öğretmen (→ elicarista)
elitnaurstet enait teacher housing ═
elitnaurvik (sg) elitnaurviit (pl) elitnaurviim (rel.sg) [lit. "place for teaching"] school ═ okul
elitnaurvigmi in/at the school ═ okulda
Kuinerrarmiut Elitnaurviat
Mikelnguut Elitnaurviat
Yuut Elitnaurviat
eliveq possession of deceased person ═
elkek them2 ═
ella (sg) ellam (rel.sg) (Kuskokwim) ~ cella (Yukon) weather, outside, universe, awareness ═ evren; hava, atmosfer; gök
ellavut our world and weather ═ bizim dünyamız ve havamız
Ella-gguq allamek yuituk The world, they say, contains no one else but persons ═
ellami aquivik recreation area ═
ellam iinga weather's eye, the eye of awareness ═
ellam qaralii caqtaaryarat-llu designs of the sky and annual ceremonies ═
Ellam Yua [lit. "the person or spirit of the universe"] Creative Force; God═ "Evrenin İnsanı" (daha doğrusu: evrenin insan biçimli ruhu; zira Yupikler ruhları insan biçiminde tasavvur ederler) anlamına gelen bu kelime Yupik şamanizminde "Yaratıcı Güç" için kullanılırken günümüz Hristiyan Yupik inancında "Tanrı" (Agayun = God) için de kullanılmaktadır
ella- ~ cella- to become weathered/tanned ═
Ellaar a female personal name ═ bir kadın adı
ellalliurcuun (sg) ellalliurcuutek (dual) ellalliurcuutet (pl) raincoat ═ yağmurluk
ellaliuryaraq checking the weather, weather forecasting ═
ellallir- ~ cellallir- to be rainy ═
ellallirtuq it is raining (→ HBC ivyirtuq)
ellalluk rain; raindrop (→ cellalluk [Yukon], ivsuk; HBC ivyuk)
ellangcaq (?) community members / Elders approaching someone who is doing contrary behavior, helper
ellanguaq (sg) ellanguat (pl) imitation universe, pretend or model universes ═ taklit evren, evren modeli
ellanquaryaraq presentation of the model universe, the way to ensure ella's benevolence (to model ella) ═
Ellaq'aq a male personal name ═ bir erkek adı
ellarpak [lit. "big weather"] universe, awareness, world, big/whole world; one (little child) who has a great awareness ═ evren
ellarrluk ~ cellarrluk bad weather, weather which is so bad that outdoor activity is virtually impossible ═
ellarrlugmi cayaraq what to do during a storm ═
ellarvak strong rain, very bad weather, dark cloud ═
ellciiyak ruffed grouse (locally: willow grouse Kari 1985) (Bonasa umbellus) ═
elli- to put, to place ═
ellia he put it ═
ellin sharpening stone ═
elliqeryaraq outboard motor ═ (→ levaaq)
ellivik (sg) elliviit (pl) [lit. "underground temporary storage place"] subterranean storage pit ═
ellma a little ═
ellmikutuulleq humility ═
ellminek ikayuryqraq yuilqumi Yup'ik survival tools ═
ellnarquq it must be leaked out ═
ellugniyaagat iqallugpiit small dollies ═
ellugtur- (Y) → evcugtur-
ellugturyaraq (Y)
elluuyak least cisco (Coregonus sardinella) ═
ellvik ventilator ═
elnguq paper birch, American white birch, canoe birch, Kenai birch (Betula papyrifera var. kenaica) ═ kağıt huşu
elngur- to be tough ═
elngurliq sewing thread ═
elpet you1 ═ sen
elpenguten you1 are attaining an awareness/feeling ═
elpenguuten it is you1 ═
elqiaq bentwood visor, hunting visor, bentwood hat, hunting hat ═
elquaq (sg) elquat (pl) herring roe-on-kelp, herring spawn-on-kelp ═ yosundaki ringa yumurtası
elquarniq rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax) ═
Elriq Festival of the Dead, Great Feast of the Dead, Memorial Feast ═ Ölüler Bayramı. Ölüler alemiyle canlıların aleminin buluşma noktası bayramın yapıldığı yerdir ve ölenlerin ruhları burada periyodik olarak olarak yatıştırılır. Nelson Adasında beş-on yılda bir yapılır. Yukon Irmağında ise yılda iki kez, ilki Nakaciuq'tan sonra, diğeri ilkbaharda balık avı başlamadan önce yapılır. Törende çok yavaş çalınan davullar eşliğinde yapılan dansta "ağlamak" (qia-) fiilinden köken alan ve Qiatait denilen acıklı şarkılar söylenir. (< Ann Fienup-Riordan (1995), Boundaries and Passages: Rule and Ritual in Yup'ik Eskimo Oral Tradition, University of Oklahoma Press, 1995 pp. 389)
eltan you(sg.) are deflating it ═
eltetuli (sg) eltetulit (pl) fricative consonant (v, l, s, y, g, r, vv, ll, ss, gg, rr, w, u͡g, u͡r, u͡rr) ═
erinailnguut eltetulit voiceless fricatives ═
erinalget eltetulit voiced fricatives ═
eltuq it leaks ═
elucirtur- to give direction, to instruct ═
elucirtuun (sg) elucirtuutet (pl) direction or instruction ═
eme- to quiet down, to sooth ═
emeqmeq
emermer-
emerluk let us2 drink! ═
emerrluk dirty water ═
emerun ~ emervik place for drinking ═
emute- to seek medical aid, or take an item for repair ═
ena (sg) enet (pl) enem (rel.sg) enii (abs.sg) ~ na (sg) net (pl) nem (rel.sg) house ═ ev
enii his/her house ═ onun evi
enemi ~ nem'i in the house/home ═ evde
enevni in your1 house ═
en'eurlua his poor house ═
nek'a my house ═
nem ngelii around the house ═
enairaa he took his seat ═
enecuar ~ enecuaraq (sg) enecuaraat (pl) small house ═ ufak ev, evcik
enelgutka my roommate ═
enelinga make me a house ═ (HBC: enlinga)
enepik ~ enepiaq ~ enpik → nep'ik
eneq (sg) enret (pl) bone; seed ═ kemik; tohum (HBC neneq)
enernek piliat things made of bone ═ kemikten yapılma şeyler
enerpak big bone ═ büyük kemik
enerpalcilleq big old (abandoned) house ═
engelangela
engelu beaver house ═ kunduz yuvası
engelulluiraat cliff swallow (Petrochelidon pyrrhonota) ═
englar-ngel'ar-
enig- to press down ═
eniraraun (sg) enirarautet (pl) dance sticks, dance batons, pointing sticks, pointers ═ (→ apallircuun)
enliuryaraq (sg) enliuryarat (pl) working with bone ═ kemik işi, kemikten yapılma elişi
enqatak backbone (fish) ═ balık omurgası, kılçığın bağlandığı kemikler
enrilnguaq (sg) enrilnguat (pl) littletree willow (little-tree willow), peachleaf willow (Salix arbusculoides) ═ ağaççık söğüdü
enuqituq he lacks something ═
epu handle ═
epulquq (sg) epulqut (pl) stem ═ sap, bitki sapı
eqciquq it will shrink ═
equguaq imitation driftwood ═ taklit ordun
equguaq kegginaquq driftwood mask ═ odun maskesi
equirtuq he is chopping wood ═
equg- to carry thing on shoulder ═
equgmelnguq [lit. "carries a beetle on its shoulder"] tree swallow ═ ağaç kırlangıcı (Tachycineta bicolor)
equk wood, driftwood, log; thing carried on shoulder, something carried on shoulder ═ dalgaların karaya attığı odun
eq'uq it is shrinking ═
ercan as it downs ═
eretaarpak (Nunapitchuk) mallard, malard duck, wild duck ═ yaban ördeği (Anas platyrhynchos)
erina ~ erinaq (sg) erinak (dual) erinat (pl) voice ═
erinailnguq (sg) erinailnguut (pl) voiceless consonants ═ sessiz ünlüler
erinailnguut eltetulit voiceless fricatives ═
erinalek (sg) erinalget (pl) voiced consonants ═ sesli ünlüler
erinalget eltetulit voiced fricatives ═
erinituli (sg) erinitulit (pl) vowel ═ ünlü (a, i, u, e)
malrulget erinitulit long vowels ═ uzun ünlüler (aa, ii, uu)
erinitulit katungqalriit diphthongs, vowel clusters ═ diftong (ai, au, ia, iu, ua, ui)
erinituliunrilnguq (sg) erinituliunrilnguut (pl) consonant ═ ünsüz (p, t, c, k, q, v, l, s, y, g, r, vv, ll, ss, gg, rr, m, n, ng, ḿ, ń, ńg, w, u͡g, u͡r , u͡rr, u͡k, u͡q)
eriq milt ═
eritar- to pluck ═ (→ meqtar-)
eritarluku plucking it ═
ermig- to wash one's face ═ yüzünü yıkamak
ermigaa s/he is washing another's face ═
ermigtuq s/he is washing his own face ═
ermiumaneq (channel) going from the lake further into the interior ═
ermiutaq washcloth ═ yüz havlusu
erneq (sg) erneret (pl) ernerem (rel.sg) erenra (abs3sg) day (vs. night), one day ═ gün
ayagniqarraallemteni first day
unuaquani second day
pingayuatni erenret third day
cetamiitni erenret fourth day
tallimiitni erenret fifth day
arvinelgatni erenret sixth day
malrunlegatni erenret seventh day
pingayunelgatni erenret eighth day
qulngunrita'ariitni erenret ninth day
qulngurtellratni erenret tenth day
qula ataucimek cipluku ernengluku eleventh day
qula malrugnek cipluku ernengluku twelfth day
qula pingayun cipluku ernengluku thirteenth day
akimiarunrita'arnek ernengluku fourteenth day
akimiaratnek ernengluku fifteenth day
ernerem naaqerkaa today's featured article ═
ernerem tarenraa today's featured picture ═
erenrani during the day ═
ernermi in the daytime/today ═
ernequ later/midday today ═
ernerculria common raven, raven ═ kuzgun (Corvus corax principalis)
ernermiku midday today (after now) ═
ernerpak [lit. "big day"] (Yukon) all day; today ═ bütün gün, gün boyunca; bugün
ernerpagmi
errit (pl) spawn (white milt) ═ balık sütü (erkek balığın spermi)
errmiuq the day also breaks ═
errneq dawning, dawn ═
errngaituq it will not dawn ═
erte- to dawn ═
erur- to wash ( dishes, etc.) ═
eruraa he is washing it ═
ervigivik washeteria, water treatment plant ═
esip'aq ~ esip'aaq (< İngilizce / English zipper) zipper ═ fermuar
esiq (K, BB, HBC) ~ eyiq egg yolk, yolk of egg, yolk ═ yumurta sarısı
esiqa my yolk of egg ═ benim yumurta sarısı
esircete- to be yellow ═ sarı olmak
esircetuq it is yellow ═ o sarıdır
esircetellria yellow (one, thing) ═ sarı (biri, şey)
esirliq yellow (one; thing) ═ (→ cungagliq)
eskaviaq northern goshawk, goshawk (Accipiter gentilis atricapillus); sharp-shinned hawk (Accipiter striatus); gyrfalcon (Falco rusticolus) ═ çakır (Accipiter gentilis atricapillus); Accipiter striatus; sungur (Falco rusticolus)
eskuuluqskuuluq
essalaungsat (pl) firewood shoots (Chamerion angustifolium) ═
essurpalek gadwall ═ boz ördek (Anas strepera)
esswataq (< İngilizce / English sweeter) sweeter ═
estuuluq (sg) estuulum (rel.sg) → stuuluq
esvaikevsaik
ete- to be ═ olmak
eteq ~ teq anus ═ anüs
eteqa ~ teq'a my anus ═
etgalquq shallow place ═ sığ yer
etgate- to be shallow ═ sığ olmak
et'u- to be deep ═ derin olmak
etuuq to be deep ═
et'ullruuq it was deep ═
et'unquq ~ et'ulquq deep place ═ derin yer
evaluni (it) nesting ═
evcug- to shake off (snow/sand) ═
evcugtur- ~ (Y) ellugtur- to brush.off (dirt/snow) ═
evcugturyaraq ~ (Y) ellugturyaraq symbolic brushing (of diseases, etc.) during ceremonial dances ═
evegaatevek
evegeraat Carex & Puccinella & Leymus/Elymus spp.
evek (sg) evget (pl) white cottongrass, arctic cotton grass (Carex spp.) ═
everun ~ evrunverun
evgerayagaat Carex & Puccinella & Leymus/Elymus spp.
evineq small grassy island ═
eviuq winter wren (Troglodytes hiemalis) ═
eviutet (pl) (HBC) grass used as insulation placed over the frames of the sod house═
evsaik ~ esvaik female breast ═ kadın memesi (→ aamaq)
eyag- to do the practice ═
eyagnarqellriit admonishments for seal hunting ═
eyagyaraq (sg) eyagyarat (pl) abstinence laws, abstinence, traditional abstinence practices, traditional practice; taboo related with birth, death, illness, puberty, etc. ═
eyiqesiq

I

icivaarqu soon, in near future ═
icivaq a few days/weeks ago, a while ago ═
icivaqu a few days/weeks from now ═
iga- to swallow ═ yutmak
igalleq
igan your1 mark, symbol, letter ═
iganeq
igar- (Kuskokwim) to write ═ (→ alngar-)
igartua
igartuq s/he is writing ═
igartuten
igartutek
igartuci
igartukut
igartut
igaraa he is writing to him ═
igarru write to him! ═
igaulluku write it down ═
atren igausgu write your name ═
igarcuun (sg) igarcuutek (dual) igarcuutet (pl) (Kuskokwim) pen, pencil ═ kalem (→ NI igarrsuun, Y alngarcuun)
igarcuusvik a place for pencils ═ kalemlik
igarkaq [lit. "material for marking"] paper ═ kâğıt (→ kalikaq)
igarrsuun (NI) → igarcuun
igaryaraq way of writing ═
igaugek (sg) igauget (pl) wooden eyeshades ═
igayuli one who writes well ═
igayulleq one who was good at writing ═
igayulria ~ igayusta one who writes well ═
igcailkutek (dual) spear holder ═
ige- to swallow ═
igaa he swallowed it ═
igtuuq (K, BB) ~ ig'tuuq (Y.HBC) he knows how to swallow ═
ig'uq he swallowed ═
iggiayuli [lit. "one who is good at eyeballing"] great-horned owl ═ Amerika puhusu (Bubo virginianus)
igta den, animal den, lair ═ in, hayvan ini
kaviarem igtii fox's den ═ tiki ini, tilki yuvası
igte- to fall down from an elevation ═
igtuq it fals ═
iguuk (dual) testicle ═ taşak
igvar- to appear from close behind something, to come into sight ═
igvarluni (he) coming into view ═
Igyagiiq Egegik ═ bir yer adı
igyaralek clam ═
igyaraq throat ═
Igyaraq Igiugig ═ bir yer adı
ii (sg) iik (dual) eye ═ göz
iika my eye ═ benim gözüm
iikaa it is his eye ═
iimi of his own eye ═
iinga his eye ═
iinguuk they2 are eyes ═
iilia he is making an eye for it ═
iiurlua his poor eye ═
iicilleq eye socket ═
iigmiuraa to signal with the eyes ═
ii-i yes ═ evet
Iik Eek ═ bir yer adı (→ Ekvicuaq)
Iigmi in the Eek ═ Eek'te
iikaq kayak tote hole at the bow ═
Iilgayaq Nushagak River ═ bir yer adı
iingaq eyeball ═ göz küresi, göz yuvarı
iingaraq head ═ baş
iingilquq spot with no eye ═
iingilqurra [lit. "where it has no eye"] spot where its eye was ═
iingineq snowblindness ═
iingirtuq he is snowblind ═
iingirvailkutak wooden sunglasses ═
iingiryaraq snowblindness ═
iinguaq (sg) iinguak (dual) iinguat (pl) eyeglasses (often used in the dual: iinguak); imitation eye, pretend eye, false eye ═ gözlük; taklit göz
iinruq ~ iinru (sg) iinrut (pl) pill, medicine (contemporary meaning); charm, amulet (traditionally meaning) ═ eskiden yalnızca "muska" anlamına gelen bu kelime günümüzde daha ok "hap, ilaç" anlamında kullanılır
iinru medicate (yourself)! ═
iinruu medicate him! ═
iinriurta nurse, health aide ═ hemşire
iinrivik clinic ═ klinik
iipik real eye ═ gerçek göz
iiqupak (sg) iiqupiit (pl) iiqupiim (rel.sg) seed ═ tohum
iir- to hide ═
iira hide! ═
iiraa he hides it ═
iiraak they2 are hiding something ═
iiria he is hiding something of/from her ═
iiriak he is hiding their2 something ═
iirlua (I) hiding ═
iirniuq he said he (himself) hid ═
iiqan when he hides ═
iisuayaaqiisuruayaaq
iisuayaariisuraar, iisuruayaaq
iisuraar(aq) (Scammon Bay) western sandpiper (Calidris mauri) ═
iisuruayaaq solitary sandpiper (Tringa solitaria) ═
iitaq (sg) iitat ~ iitaat (pl) tall cottongrass, narrow-leaved cottongrass, common cottongrass, cottongrass (Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium & triste) ═
iituliaraat (pl) [lit. "ones with big eyes"] young broad whitefish (Coregonus nasus) ═
iiyuaq (HBC) {Hooper Bay} solitary sandpiper (Tringa solitaria) ═
iiyuraar(aq) (HBC) {Chevak} western sandpiper (Calidris mauri) ═
iiyuraaraq (HBC) {Chevak} solitary sandpiper (Tringa solitaria) ═
ikamralugpiaq flatbed sled ═
ikamraq (sg) ikamrak (dual) ikamrat (pl) dog sled, sled (often used in the dual for one single sled, because of the two runners) ═ kızak, köpek kızağı
ikamrar- to travel by sled ═ kızakla seyahat etmek
ikamraruaq (sg) ikamraruat (pl) imitation sled, sled model ═ taklit kızak, model kızak, oyuncak kızak
ikamvak big sled ═ büyük kızak
ikani across there ═
ikaraliin (sg) ikaraliit (pl) grass mat used in a kayak ═
aqumgautaat ikaraliin-llu kayak seats and grass mats
ikayuasta helper (long time) ═
ikayur- to help ═
ikayuraa he is helping him ═
ikayurta (sg) ikayurtet (pl) helper; advocate ═ yardımcı; avukat
ilakellriit ikayurta family helper ═
ikayurtaagutleq cooperation ═
ikayurtaarutaqluni helping ═
ikayurtalriit those who are always ready to help others ═
ikayurvik (sg) ikayurviit (pl)
ikayuun help ═
ikgellrulria the one that is less ═
ikgete- to be few in number, small in amount ═
ikgetut they are few ═
ikigtuq it tilts ═
ikiituk wild celery (locally), seacoast angelica, sea-watch (Angelica lucida) ═
ikiitulek (sg) ikiitulget (pl) one with wild celery ═
ikiitulek (pl) akutaq with wild celery ═ bir tür akutak
ikiituqikiituk
ikika I suppose so! ═
ik'iki so much! ═
ikingqa- to be open ═
ikircissuun manual can opener ═ konserve açacağı
ikirtaat references ═ kaynaklar, kaynakça
ikirte- to open ═
ikirtaa he opened it ═
ikirtuq it opens ═
ikirun main page ═ ana sayfa, açılış sayfası
Ikit'aq a personal name ═ bir kişi adı
ikituq ikiituk
ikusek (Yukon) elbow ═ dirsek (→ cingun)
ila part (of), relative (kin), one of ═
ilaa he adds to it ═
ilai he adds to them ═
ilakak they2 are his family ═
ilakek their2 family ═
ilakuk they2 are of the same family ═
ilan your1 relative ═
ilanka my family ═ benim ailem
ilaten your1 relatives ═
ila- to add ═
ilaariuq (?) mending nets ═
ilaiyaraq addition ═
ilakellriit our relatives ═
ilakellriit caarkait ~ ilakellriit cauryarait family roles ═
ilakellriit ikayurta family helper ═
ilakellriit qulirait family legend ═
ilakellriit quyurrluteng family coming together
ilakutaq (sg) ilakutak (dual) ilakutat (pl) friend; relatives, extended family ═ arkadaş; akraba
ilaliurucaraq way of being sociable ═
ilaliurutkaq interaction ═
ilangarciyaraq subtraction ═
ilangqersarag having friends and associates ═
ilapiaput our real (biological) relatives ═
ilaqcungaqquar'uuk & cukilek
ilataq brought items
ilau add (more) to it!
Ilegvak a male personal name ═ bir erkek adı
iligvak muskrat (Ondatra zibethicus) ═ misk sıçanı (→ kanaqlak)
ilii his helper
ilinguq he gets a helper
ilinguq he gets a partner/helper ═
illaliurutlerkaq humor ═
ilquq (K, Y) il'quq (HBC) brain ═ beyin
ilu interior, inside, area inside; inner feelings ═
ilua its inside ═
enem iluani inside the house ═
ilui its interiors ═
iluliquq he has a stomach ache ═
ilulliquq he feels sad ═
ilumun truly, surely ═
ilungacungacuar cute female cousin (cherished) (of a female) ═
ilungaq (sg) ilungat (pl) woman's female cross-cousin, female cross cousin of a female ═
ilungaqellriik two women cross cousins ═
ilupeq underwear ═
iluperaq (sg) iluperat (pl) great-grandchild, parallel cousin's child's child ═
iluqsig-
iluqsigtuq it (e.g. nunamta our village) is far inside; she (panika my daughter) is very close to heart ═
iluqsinrurte- to become more cherished ═
iluracungaq (sg) iluracungat (pl) [lit. "dear man's male cross-cousin"] little cross-cousin ═
ilurall'er bad cross-cousin ═
ilurapak big male cross-cousin ═
iluraq (sg) ilurat (pl) man's male cross-cousin ═
iluriuryarat (pl) relationship between cross-cousins ═
iluteqe- to be sorrowful or emotionally painted, to grieve ═
ilutuliar deep bowl ═
ilutunqucuk dip/hole in the ground ═
ilu'urqellriit those who are cross-cousins (including ilungat, ilurat, uicungaat, nuliacungaat) ═
imailnguq zero, 0 ═ sıfır
imangaq (sg) imangat (pl) Alaska blackfish (locally: blackfish, black fish) ═ Alaska karabalığı (Dallia pectoralis) (→ can'giiq)
Imangaq Emmonak ═ bir yer adı
Imangami in Emmonak ═ Emmonak'ta
imaq (sg) imat (pl) content, pus, bullet ═
Imam Yua [lit. "person of the sea"] (Y) the spirit of the sea (as the controller of the sea)
imaqcaaqimaqcaar
imaqcaar red-necked phalarope, northern phalarope, hyperborean phalarope ═ deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus)
imaqcaaraq (sg) imaqcaarat (pl) → imaqcaar
imaqucuk pus (green and yellow) ═
imaquq (Kuskokwim) pus ═
imarmiu (sg) imarmiut (pl) sea dweller ═
imarmiutaq (sg) imarmiutaat (pl) mink (Neovison vison) ═
imarmiutaat cuignilnguut-llu piciryarallrat customs regarding mink and otter ═
imarnin (sg) imarnitek (dual) imarnitet (pl) ~ imarniit (pl) gut parka, seal-gut parka, seal-gut rain parka, gut rain parka; spray cover for kayak ═
imarpicuar sea
Bering-aam Imarpicuari
Beaufort-aam Imarpicuari
imarpigmiut [lit. "people of the ocean"] sea animals ═ deniz hayvanları
Imarpigmiut Ungungssiit Murilkestiit (IUM) Watchers of the Sea
imarpigmiutaq (sg) imarpigmiutaat (pl) sea mammals ═ deniz memelileri
imarpigmiutarnek piliat things made from sea mammals ═ deniz memelilerinden yapılan şeyler
imarpigmiutaat anrutait nakacuit-llu sea-mammal stomachs and bladders ═
imarpigmiutaat aruqutkellrat distribution of seal meat and oil ═
imarpigmiutaat atuullrat uses of sea-mammal skins ═
imarpigmiutaat ayuquciit sea mammal behavior ═
imarpigmiutaat enrit sea-mammal bones ═
imarpigmiutaat qiluit sea-mammal intestines ═
imarpik (sg) imarpiim (rel.sg) imarpia (abs3sg) ocean, sea ═ okyanus; deniz
imarpigmi pissurcuutet tools for ocean hunting ═
imarpigmi ungungssit animals of the ocean/sea ═ deniz ya da okyanus hayvanları
imarpiim unguvalriit [lit. "living things in the ocean"] sea animals ═ deniz hayvanları
Imarpik Bering Sea ═ Bering Denizi
imarpinraq (sg) imarpinr[a]at (pl) Bering cisco (Coregonus laurettae) ═ (→ naptaq)
imarrluk puss-like matter ═
imegyuk bark of birch (Betula papyrifera var. kenaica) ═ huş kabuğu
img- to role up ═
imggu wrap it up! ═
imgayagaq cigarette ═
imin bullet mold ═
imir- to put contens into (trans. only) ═
imiraa he put the contents in ═
imirru fill it! ═
imiun contents, replaced shared item with another ═
imkut those aforementioned ═
imlaucuaq sac roe ═
imna the aforementioned ═
imqatartuq it is about to collapse ═
im'umi at that time ═
imumirpagmi ever since one can remember, for a long time ═
inangqa- to be lying down ═
inarrviik sleeping bag ═
inarte- to lie down, go to bed ═
inartuq he is (in the act of) lying down, he lay down ═
inarcuqtua I want to lay down ═
ineqe- to coo to a child using special words made up for that child ═
ineqsikika how cute! ═
ineqsukiyaraq
ineqsuyugluteng doing something because a child was cute and lovable ═
inerquq admonish ═
inerqur- to warn, forbid, prohibit, or proscribe; to admonish, to tell or want not do something ═
inerquun (sg) inerquutet (pl) admonishment, prohibition, warning, established saying ═
Ingallak a male personal name ═ bir erkek adı
ingciraarcuutet engraving tools ═
ingegcuun (sg) ingegcuutek (dual) ingegcuutet (pl) fountain pen ═ dolma kalem
ingek (< İngilizce / English ink) ink ═ mürekkep
Ingrirrlleq [lit. "shabby bit of mountain"] Holy Cross Village
ingkiq gum (anatomical) ═
ingkut ones over there ═
ingleq bed ═
inglu other one of a pair ═ çiftin diğer teki
sap'akima inglua my other shoe ═ ayakkabımın teki
suukiima inglua my other sock ═ çorabımın teki
ingluilnguq [lit. "one lacking the other one of a pair"] ~ ingluperayugaat (pl) a supernatural being (have one leg, one arm, one eye, half a head, and half a body) ═
inglupgayuk half-woman ═
inglukellriik (dual) inglukellriit (pl)
inglukellriik kegginaquq
ingqi- to dice, to cut up ═
Ingqiliq (sg) Ingqiliit (pl) Indian (the word "Ingalik" for Deg Hit'an Indian from Yup'ik) ═ Kızılderili (İngilizcede Değinak Kızılderilileri için kullanılan "İngalik" adının kaynağı Yupikçe Ingqiliq sözüdür)
Athabascan-at Ingqiliit ═ Atabask Kızılderilileri
Chickasaw Ingqiliit ═ Çikasav Kızılderilileri
Ingqiliit akmaken American Indian ═ Amerika yerlileri
Ingricuar [lit. "little mountain"] Twin Hills village ═ bir yer adı
Ingricuar [lit. "small island"] Black Rock (in northern Bristol Bay, The Walrus Islands State Game Sanctuary) ═ bir yer adı
ingriq ~ ingri (sg) ingrit (pl) ingrim (rel.sg) mountain ═ dağ
Ingriqvak [lit. "big island"] High Island (in northern Bristol Bay, The Walrus Islands State Game Sanctuary) ═ bir yer adı
Ingri'urluq [lit. "poor dear mountain"] Three Step Mountain (near the Kwethluk River)
ingtat /(pl) molting birds ═
ingte- to molt ═ tülemek, tüy dökmek
ingtuq it is molting ═
ingulaq a harvest festival or celebration and slow ceremonial dancing performed by women (after berry picking concluded for akutaq) in which the qasgi
ingulaun (sg) ingulautet (pl) slow song to accompany an ingulaq, old-style slow songs ═ kadınlarca hasat sonrası ingulaq dansında söylenen eski tarz ağır şarkı
ingun crosspiece on which one sits in a boat, slat of bed ═
Ingun (Nelson Island) July ═ Temmuz
Inguqiralria a male personal name ═ bir erkek adı
ini- to hang up, hang out to dry, to hang for drying ═ kurutmak üzere asmak
inia he hung it up to dry ═
iniki hang them! ═
iniissuun clothespin ═
initaq (sg) initak (dual) initat (pl) fish rack; clothes line ═ balık kurutma askısı; çamaşır ipi
initan your1 clothes line ═
iniissuun clothespin ═
inivik clothes line, washing line ═ çamaşır ipi
inqutaq made up words for cooking babies/children ═
inuguaq (sg) inuguat (pl) (< İnyupikçe / Iñupiaq iñuk "person" < Iñupiatun Eskimo Dictionary by Wolf A. Seiler (2012) + the Yup'ik postbase [-k→ -g-]-uaq "imitation") a wooden (or ivory) doll, small wooden doll, toy doll ═ tahtadan ya da mors dişinden yapılan ufak oyuncak bebek (→ irniaruaq)
ipaq partner ═
ipegcar- to sharpen ═
ipegcariyaraq how to sharpen ═
ipegcariyuli one good at sharpening═
ipek diamond (card suit) ═ karo (♦)
ipka my diamond (playing card) ═ benim karo kartım
ipg- it is sharp ═
ipegtuq it is sharp ═
ipgaqami whenever it is sharp ═
ipik limb ═
iplua getting myself out of view ═
ipug- to ladle, to scoop; move with bow high in air ═
ipukaquyaraq dipnetting for tomcod ═
ipuun (sg) ipuutek (dual) ipuutet (pl) ladle (usually wooden) ═ kepçe (daha çok tahtadan)
iqa- to be dirty ═
iqaciquq it will be dirty ═
iqainerraq a thing (that has) just (been) washed ═
iqairinerraq one who has just washed (s.t.) ═
iqairaa he is washing it ═
iqairissuun [lit. "device for removing dirt from things"] washing machine ═ çamaşır makinesi
iqalluaq rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax); Pacific cod (Gadus macrocephalus), saffron cod (Eleginus gracilis), Pacific tomcod (Microgadus proximus) ═
iqalluanek iqsalriit smelt fishing ═
iqalluarpak (sg) iqalluarpiik (dual) iqalluarpiit (pl) [lit. "big smelt"] Pacific herring (locally or simply: herring) ═ Pasifik ringası (Clupea pallasii, Clupea harengus pallasii)
Iqalluarpiit anutiit (Nelson Island) May ═ Mayıs
iqallugpak [lit. "big chum salmon"] (?!) Pacific herring (locally or simply: herring) ═ Pasifik ringası (Clupea pallasii, Clupea harengus pallasii)
iqallugpik (sg) iqallugpiik (dual) iqallugpiit (pl) Dolly Varden, Dolly Varden trout (locally: trout or char) (Salvelinus malma); comes in fall (Dolly Varden) ═ (→ anerrluaq, anyuk, iqualuipik)
iqalluguaq (sg) iqalluguat (pl) [lit. "imitation chum salmon"] snowdrifts with fishscale-like surfaces created by wind, snowdrift in the lee of an object ═
iqalluk (sg) iqalluuk (dual) iqalluut (pl) (K) chum salmon, dog salmon (in Alaska) ═ köpek som balığı (Oncorhynchus keta) (→ kangitneq)
iqaq dirt ═
iqan your dirt ═
iqauq it is dirty ═
iqelquq (Kuskokwim) little finger ═
iqeq corner of mouth ═
iqeqa my corner of mouth ═
iqra his mouth-corner ═
iqertak (sg) iqertiik (dual) iqertiit (pl) thing made of fish skin ═
iqertak yurarcuun sleeveless ceremonial shirt made of fishskin partially tanned and dyed ═
iqertagnek piliat things made of fish skin ═ balık derisinden yapılan şeyler
iqertaq (sg) iqertak (pl) iqertat (pl) sealskin boot with fur inside ═
iqlu wrong, wrong one ═
iqlu- to lie, to tell a lie, to tell a falsehood ═
iqlua he told him a lie ═
iqlungarli liar ═
iqmik chewing tobacco ═ çiğneme tütünü
iqmiutaak tobacco box ═ tütün kutusu, tütün kesesi
iqsak fishhook, fish hook ═ (→ manaq)
iqsai his fish hooks and lines ═
Iqsakalleq a female personal name ═ bir kadın adı
iqsuk left hand, left foot ═
iqsulirneq left ═
iqtu- to be wide ═
iqtuuq it is wide ═
iqualuipik [sic?] → iqallugpik
Iquaq [lit. "end of the bluff"] Ekwok ═ bir yer adı
iquciquq it will keel over ═
Iqugmiut Russian Mission ═ bir yer adı
iqugmiutaq (sg) iqugmiutaat (pl) (NI) bag fastener ═ (→ kakiyun)
iquk end (of object, time period, story), end piece, other end, tip ═
iqukeggun beaver-tooth engraving tool ═
iqukvaq towards the end of winter ═ son kış (Yupiklerde uksuq [ilk kış] ile up'nerkaq [ilk bahar] arasında yer alan mevsim)
iqulquq end piece ═
iqvalleq one who pick berries ═ meyve toplayan biri
iqvallgutka one who pick berries with me ═
iqvaq (sg) iqvat (pl) iqvam (rel.sg) (picked) berry/berries ═ toplanmış meyve
iqvai his/her picked berries ═
iqvar- to pick berries ═ meyve toplamak (→ unatar-)
iqvartuq she (also he) is picking berries ═ meyve topluyor
iralir- (moon) to shine ═ ay parlamak
iralissuun calendar ═ takvim
Iralissuun 2012 2012 Calendar ═ 2012 takvimi
Iralull'er (Kuskokwim) ~ Iralull'eq (Yukon) January (Y), November (K) ═ Ocak (Yukon), Kasım (Kuskokwim)
Iraluq ~ iraluq (sg) iralut (pl) moon, month ═ Ay, ay (gökteki); ay (takvimdeki) (→ unuggsuun)
Iralunkuk Akerta-llu the Moon and the Sun ═ Ay ile Güneş
iraluruaq (sg) iraluruat (pl) imitation moon ═ taklit ay
iralussuutet ~ iralurcuutet calendar ═ takvim
ircaquq heart ═ kalp
ircenrraq (pl) ircenrraat (pl) human like beings who had power to transverse with great speed on and through the earth, extraordinary persons encountered in the wilderness in both human and animal form, sometimes referred to as little person ═
ircir a creature that is half human, half animal (cf. Nunivak Çupikçesi / Nunivak Cup'ig irci "legendary creature, half man half fox" < Nunivak Island Cup'ig Language Preliminary Dictionary) ═ yarı insan yarı tilki mitolojik karakter
irciruaq (sg) irciruat (pl) imitation half human half fox ═ taklit yarı insan yarı tilki
irciruaq kegginaquq half human half fox mask ═ yarı insan yarı tilki maskesi
irnerrluk beluga guts, beluga intestines ═
irni- to give birth ═ doğurmak
irniaq child, offspring ═
irniarit children ═
irniarpak big child ═ büyük çocuk
irniarpalek one with a big child ═ büyük çocuklu biri
irniaruaq (sg) irniaruat (pl) irniaruam (rel.sg) [lit. "imitation/pretend child"] doll ═ oyuncak bebek (→ inuguaq)
irniaruam atkua doll parka ═
irnituuq it gives birth ═
irniuq she gave birth ═
irpayagak least cisco (Coregonus sardinella) ═
iruiruq
irunguaq gun rest ═
irupacuk leg of a bird, animal ═ kuş ya da memeli hayvan bacağı
iruq ~ iru (sg) iruk (dual) irut (pl) leg ═ bacak
irua his leg ═ onun bacağı
tuntum irua leg of caribou ═ rengeyiğinin bacağı
tuntum iruit legs of caribou ═ rengeyiğinin bacakları
irvarluni (he) wading ═
isquq side of sandbars where the water is deep ═
issaaluuqissaluuq
issaluq issaluuq
issaluuq (sg) issaluut (pl) North American porcupine (locally or simply: porcupine) ═ Kuzey Amerika oklukirpisi (Erethizon dorsatum) (→ nuuniq)
issran (sg) issratek (dual) issratet (pl) grass storage bag, tote bag, carrying bag, pack basket ═
issran mallegtaq closely-twined grass carrying bag ═
issratka-llu also my grass bag, backpack ═
issratkaa-llu it is also her/his grass bag, backpack ═
issuriq (sg) issurit (pl) BB & OTHERS harbor seal, common seal (Phoca vitulina); BB spotted seal (Phoca largha) ═
issuriyaagaq ~ issuriyagaq one-year-old harbor seal (Phoca vitulina) ═
isvukivsuk
itek foot measurement ═
itercivik public safety ═ kamu güvenliği
iterneq cold draft entering a house ═
iteryaraq how to enter; entrance ═
it'gaq (sg) it'gak (dual) it'gat (pl) foot, feet (often used in the dual: it'gak) ═ ayak
it'gagka my two feet ═ benim [iki] ayağım
itgaralget (pl) → it'garralek
it'garralek sea chickwood (locally), sea purslane (locally), sea sandwort (UK), seaside sandplant (Canada) (Honckenya peploides) ═
it'neq the activity of entering ═
itqan when he comes in ═
itqiirpak a supernatural being ═
itr- to enter, come in ═
itertuq he is coming in, he came in ═
itra come in! ═
itrai he enters their house ═
Itruka'ar Qaariitaaq
ituli [lit. "big eyes"] round whitefish (Prosopium cylindraceum) ═
itume- to break into pieces ═
ivaluq (HBC) sinew ═ (→ yualuq)
ivar- (HBC) to search for something ═ (→ yuar-)
ivaramken (HBC) I miss you ═ seni özledim
ivarun (HBC) song, chorus ═ (→ yuarun)
ivr- to step into water ═
ivrar- to wade ═
ivrarcuun (sg) ivrarcuutek (dual) ivrarcuutet (pl) wading boot ═
ivruciq (sg) ivrucik (dual) ivrucit (pl) skin (or rubber) wading boot, waterproof skin boot, waterproof boot, waterboot ═
ivsir- to rain, drizzle ═
ivsirtuliqkayutaq
ivsuk ~ isvuk ( HBC ivyuk) drizzle; rain ═ (→ ellalluk)
ivsunge- to begin to rain, drizzle ═
ivyirtuq (HBC) it is raining (→ ellallirtuq)
ivyuk (HBC) → ivsuk
Iyuussiiq Igushik ═ bir yer adı

K

kaaka listen ═
kaaltaaq (sg) kaaltaat (pl) playing cards ═ oyun kartları, iskambil
kaapaq ~ kaapaaq ~ kaupaq ~ kaupaaq beaded hair net of married Russian orthodox women (from Russian) ═
kaassarvik tank farm ═
kagi- to sweep ═ süpürmek (→ canir-)
kagia he is sweeping it ═
kagiuq he is sweeping ═
kagin ~ kagisuun broom; swan wing broom ═ süpürge; telek, süpürge olarak kullanılan kuğu kanadı
kagista (sg) kagistek (dual) kagistet (pl) [lit. "one who sweeps"] janitor, custodian ═ hademe, kapıcı, odabaşı
kaig- to be hungry ═
kaigpaa I'm hungry! ═
kaigtuq he is hungry ═
kaigtuten-qaa? are you hungry? ═ aç mısın?
kaikan if he is hungry ═
Kaigalria [lit. "one who is always asking"] a personal name ═ bir kişi adı
kaineq hunger ═
kak'acuk pompom (hood of parka) ═
kakeggluk nasal mucus, snot ═
Kakgailnguq a female personal name ═ bir kadın adı
kakiaq fork ═
kakiarcuun kakissuun
kakissuun ~ kakiarcuun [lit. "device for piercing/poking"] multi-pronged spear, fish spear, fish harpoon (this instrument for spearing whitefish [imarpinraq] or pike originally had a long wooden handle) ═ imarpinraq ya da turna balığı avlamada kullanılan üç-beş dişli çatal biçiminde zıpkın
kakivik (sg) kakiviit (pl) sewing bag ═
kakiyun (sg) kakiyutet (pl) (Nelson Island) bag fastener ═ (→ iqugmiutaq)
kakuun (sg) kakuutet (pl) needle ═ (→ mingqun)
kalagaqkayutaq
Kaligtuq a female personal name ═ bir kadın adı
kalikaq (sg) kalikak (dual) kalikat (pl) kalikam (rel.sg) paper (singular form kalikaq for paper, letter; plural form kalikat for papers or book) (< Çukçice / Chukchi кэликэл kelikel "kitap / book / книга" ; but, Fortescue 1998: Koryak kalikal "book, letter")
kalikaqa my paper ═
kalikaa his/her paper ═
kalikai his/her papers ═
kalikanka my papers ═
kalikan your1 paper ═
kalikagken your1 two papers ═
kalikaten your1 papers ═
kalikivik (sg) kalikiviit (pl) post office; library ═ postahane; kütüphane
kalivneq (sg) kalivnerek (dual) kalivneret (pl) chain ═ zincir
kallakutaq ptarmigan stomach (used as a child's toy) ═
kallir- to thunder ═
kalluk electricity ═
kalngag- to carry [fish] on backpack/rucksack/knapsack ═
kalngaggaq (sg) kalngaggaak (dual) kalngaggaat (pl) small storage bag ═
kalngak (sg) kalngiik (dual) kalngiit (pl) backpack, rucksack, knapsack, traditional bag ═ (→ atmak)
kalmanaq ~ kalmainaq ~ kalmiinaq ~ kalmaaniq (HBC) pocket ═
kalukaq (< Aleutça / Aleut, Unangan kalukax̂ "dish") wooden bowl ═ tahta çanak (cf. Nunivak Çupikçesi / Nunivak Cup'ig kalukar "woman's bowl")
Kalukaq (Bristol Bay) a feast for sharing of a successful harvest of subsistence resources. A household will not only share food but may also share material items with people that are attending the feast (< Krieg 2007)
kalvag- to go down into ground ═
kalvagyaraq underground passage to a traditional underground structure ═
kameksaq (sg) kameksiik ~ kameksak (dual) kameksiit (pl) ankle-high skin boot, fur boots, house slipper (often used in the dual: kameksak) ═
kamgug- (Yukon) to put on skin boots ═ (→ pilugug-)
kamguk (dual) kamgut (pl) (Yukon) boot (native-made) ═ (→ kameksak, piluguk)
kaminiaq (sg) kaminiat (pl) (< Rusça / Russian камин) stove ═ soba (→ pelit'aaq)
kaminiar- to use heat stove ═
kaminiaruaq (sg) kaminiaruat (pl) imitation stove, model stove ═ taklit soba, soba modeli, oyuncak soba
kana-i down there! ═
kanaqlak (sg) kanaqliik (pl) kanaqliit (pl) kanaqliim (rel.sg) muskrat (Ondatra zibethicus) ═ misk sıçanı (→ iligvak, tevyuli)
Kanaqlak [lit. "muskrat"] a male personal name ═ bir erkek adı
kanaqlaguaq
kanaqlayagaq baby muskrat ═ yavru misk sıçanı (→ curacituyaaq)
kanartaq half dried whole fish ═ kısmen kurutulmuş tüm balık
kanayurnaq burbot (locally: lush), loche fish, lingcod ═ tatlısu gelinciği (Lota lota)
kaneq frost ═
kaner- be frosty/frost sth. ═
Kanerearakgtar [eski yazı / old orthography] → Qaneryaraqegtaar
kanevcir- to get fine snow/rain particles ═
kanevvluk fine snow/rain particles ═
kangciraq (sg) kangcirat (pl) grass mat ═
kangeq (sg) kangia (rel.sg) top (mountain), peak (mountain), source (river) ═
kangiliriyaraq [lit. "to provide with a beginning"] giving someone the name of deceased person ═
Kangina'ar Kangirnaq
kangingnaurta (sg) kangingnaurtek (dual) kangingnaurtet (pl) (BB) jury; juror ═ jüti; jüri üyesi
kangingnaurtet tukninrit grand jury ═ büyük jüri
kangingyaraq discovery by understanding ═
kangiq principle, beginning, meaning, source ═
kangiralek five gallon can ═
kangiraq quarter, quarter dollar (coin) ═ 25 sentlik tüm çeyrek metal dolar
Kangirnaq ~ Kangina'ar Kongiganak ═ bir yer adı
Kangirnaarmi in the Kongiganak ═ Kongiganak'ta
Kangirrluar Toksook Bay (bay; not city) ═ bir yer adı
kangitneq (sg) kangitnerek (dual) kangitneret (pl) (BB) chum salmon, dog salmon (in Alaska) ═ köpek som balığı (Oncorhynchus keta) (→ iqalluk)
kanguq (sg) kanguk (pl) kangut (pl) snow goose ═ kar kazı (Chen caerulescens)
kanguruaq [lit. "imitation snow goose"] snow bunting, snowbird (locally) (Plectrophenax nivalis); great grey shrike, northern grey shrike, northern shrike (Lanius excubitor) ═
kankiiq (sg) kankiik (dual) ice skate ═
Kanruyauciq February (Nelson Island: December) ═ Şubat (Nelson Adasında: Aralık)
kantuvvilaq ═ bir bitki (? patates)
kape- to stab, to poke in ═ sivri bir aletle saplamak
kap'issuun hypodermic needle ═ derialtı iğnesi
kapisuunkakissuun
kapsuun hypodermic needle; fork ═ derialtı iğnesi; çatal
kapukaraq (sg) kapukarat (pl) → kapuukaraq
kapuqsuun [lit. "device to stab/poke with"] → kakissuun
kaputaq drill, awl or other hole-making device ═
kapuukarkapuukaraq
kapuukaraq (sg) kapuukaraat ~ kap'uukaraat (pl) Pallas' buttercup, Pallas buttercup (Coptidium pallasii) ═ Eskimo düğünçiçeği
kapuutaq armed with sharp spears ═
kasme- to push ═
Kass'alugpiaq (sg) Kass'alugpiak (dual) Kass'alugpiat (pl) [lit. "genuine white person"] Russian ═ Rus
Kass'alugpiat Alussistuarat Russian Christmas ═
Kass'alugpiartaq item pertaining to the Russian Orthodox Church ═
Kass'alugpiatun Russian language ═ Rusça
Kass'apik [lit. "genuine white person"] → Kass'alugpiaq
Kass'aq ~ Kassaq (sg) Kass'ak (dual) / Kass'at (pl) (< Rusça / Russian казак "cossack") white person; English-speaking American ═ Beyaz; İngilizce konuşan Amerikalı
kassartaat (pl) white man's boats ═
Kass'atun English language ═ İngilizce
kass'atun atra his name in English ═
Kass'atun atren?
Kass'atun qalarcararten-qaa?
Kass'atun qanyiutut maani
kassayak least cisco (Coregonus sardinella) ═ (→ qassayagaq)
kassayaq least cisco (Coregonus sardinella) ═ (→ qassayagaq)
kassiaq least cisco (Coregonus sardinella) ═ (→ qassayagaq)
Kassigluq Kasigluk ═ bir yer adı
kassiyuryaraq old-time celebration ═
kassuute- to marry, to join in order to form a circle ═
kassuutellra irniangellra-llu marriage and children ═
katungqalriit [pl of katungqalria] crowd; flock ═ kalabalık; sürü
erinitulit katungqalriit diphthongs, vowel clusters ═ diftong (ai, au, ia, iu, ua, ui)
kaug- ~ kaugtur- to strike or hit ═
kaugtuutaq club ═
kaugpak (HBC) → asveq
Kaugun June ═ Haziran
kaukan when it (clock) rings ═
kaullra when it struck (timewise) ═
kauman mitten ═ tek parmaklı eldiven
kaupaq ~ kaupaaqkaapaq ~ kaapaaq
kaurtuq broad whitefish (Coregonus nasus) ═
kauturyar tree swallow ═ ağaç kırlangıcı (Tachycineta bicolor)
kauturyaraq [lit. "one that nests in a small cavity"] tree swallow ═ ağaç kırlangıcı (Tachycineta bicolor)
kaviaq (sg) kaviak (dual) kaviat (pl) kaviarem ~ kaviam (rel.sg) fox, red fox ═ kızıl tilki
kaviat uliiret-llu red and Arctic foxes ═
kaviarem igtii ~ kaviam igtii fox's den ═ tiki ini, tilki yuvası
kaviarem pamyua fox's tail ═ tiki kuyruğu
kaviaruaq (sg) kaviaruat (pl) imitation red fox ═ taklit kızıl tilki
kaviaruaq kegginaquq red fox mask ═ kızıl tilki maskesi
kaviayaaq baby fox ═ tilki yavrusu
kavickellria (very) red ═
kavircete- to be red ═
kavircetuq it is red ═
kavirliq (sg) kavirliit (pl) [lit. "red one/thing"] lowbush cranberry, mountain cranberry, rock cranberry, lingonberry, red crowberry, redberry (locally Pete 1991) (Vaccinium vitis-idaea) ═
kavirliyagaq penny (coin) ═ 1 sentlik tüm metal dolar
kavlagpak (sg) kavlagpiit (pl) [lit. "big bearberry"] apple ═ elma
kavlaguyat (pl) → kavlak
kavlak (sg) kavlat (pl) bearberry, black bearberry, kinnikinnik (Arctostaphylos alpina) ═
kavlakuaq (HBC) crowberry, black crowberry, curlewberry (locally: blackberry or mossberry) (Empetrum nigrum hermaphroditum)) ═
kavlakuareq (HBC) → kavlakuaq
kavtak hailstone ═
kayanguq ~ kayangu (sg) kayangut (pl) egg (bird's) (→ manik, peksuq)
kayangut piyagaat-llu eggs and nestlings ═
Kayangut anutiit (Nelson Island) June ═ Haziran
kayangussulleq egg hunting ═
kayangutuuq it lays eggs ═
kayaruaq bar-tailed godwit ═ kıyı çamur çulluğu (Limosa lapponica)
kayukayutaq
kayu- (Yukon) to be strong physically ═ (→ pinir-)
kayuli strong person ═
kayurrlugaqkayutaq
kayutakkayutaq
kayutaq coastrange sculpin (Cottus aleuticus); slimy sculpin, devil fish (locally), bullhead (Cottus cognatus) ═
keggaggun through outdoors ═
keggalrun pumice ═
keggan (sg) keggatek (dual) keggatet (pl) trunk of body, chest and shoulder ═ gövde, göğüs ile omuz
keggapatayuk gray jay, whiskey jack (Perisoreus canadensis) ═
kegge- to bite ═
keggaa it bit her ═
kegg'an you1 are biting it ═
kegg'uq it bit ═
kegginalek (HBC) woman's semi-lunar knife, curved knife ═ daha çok kadınlarca kullanılan yarımay biçimli Eskimo bıçağı (→ uluaq)
kegginaq face; blade of a knife ═
kegginaquq (sg) kegginaquk (dual) kegginaqut (pl) kegginaqum (rel.sg) [lit. "thing that is like a face"] (< kegginaq ["face"] + -quq ["one that is like"] mask, dancing mask ═ maske, dans maskesi (yalnızca şamanlar tarafından kullanılan maskeler nepcetaq adını alır)
aniparuaq kegginaquq snowy owl mask ═ kar baykuşu maskesi
arrluguaq kegginaquq killer whale mask ═ katil balina maskesi
arveruaq kegginaquq whale mask ═ balina maskesi
asveruaq kegginaquq walrus mask ═ mors maskesi
atsalugpiaruaq kegginaquq salmonberry mask ═
equguaq kegginaquq driftwood mask ═
carayaguaq kegginaquq monster mask ═ canavar maskesi
cuignilnguruaq kegginaquq land otter mask ═ su samuru maskesi
inglukellriik kegginaquq
irciruaq kegginaquq half human half fox mask ═ yarı insan yarı tilki maskesi
kaviaruaq kegginaquq red fox mask ═ kızıl tilki maskesi
kegguteliruarluni kegginaquq mask with a wide, toothy mouth and a tuutaq (man's labret) at one corner
keglunruaq kegginaquq wolf mask ═ kurt maskesi
Kuigpagmiutaq kegginaquq
maklaguaq kegginaquq bearded seal mask ═ sakallı fok maskesi
melnguruaq kegginaquq beetle mask ═
naruyaruaq kegginaquq seagull mask ═ martı maskesi
naunraruat kegginaqut plant masks ═ bitki maskeleri
neqnguaq kegginaquq fish mask ═ balık maskesi
pitarkallraruak kegginaquq paired black and red (grizzly) bear mask
qimugteruaq kegginaquq dog mask ═ köpek maskesi
qugyuguaq kegginaquq swan mask ═ kuğu maskesi
tuauneruaq kegginaquq death mask ═ ölüm maskesi
tulukaruguaq kegginaquq raven mask ═ kuzgun maskesi
tuquneruaq kegginaquq half-face masks, the missing part of the face was called tuquneq [part that is deceased].
tuulleguaq kegginaquq common loon mask ═ dalgıç kuşu maskesi
ugguguak kegginaquk ugguk masks ═
uiluruaq kegginaquq clam mask ═
uliiruaq kegginaquq white fox mask ═ Kutup tilkisi maskesi
yaquleguaq kegginaquq duck mask ═ ördek maskesi
kegginaqur- to put a mask ═
kegginaqurluni yuralleq singing and dancing with masks ═
kegginaquryaraq way of dancing mask
kegglaq saw ═
kegglar- to saw ═
keggmiaq thing held in the teeth, mouth-piece ═
keggsaraq mouthpiece of bow drill (for starting fires or drilling) ═
keggsuli [lit. "one good at biting"] northern pike (Esox lucius) ═ turnabalığı
keggsuutek pliers ═
kegguciurista ~ kegguciurta dentist ═ dişçi
keggukarangelriit very elderly people who, after losing their teeth, grow a set that looks like animal teeth ═
keggun (sg) keggutek (dual) keggutet (pl) tooth, teeth ═ diş
keggutai his teeth ═ onun dişleri
kegguteliruarluni kegginaquq mask with a wide, toothy mouth and a tuutaq (man's labret) at one corner ═
kegguteliur-
kegguteliurtuq he is brushing his teeth ═
keggutepik real tooth (not false) ═
kegguteqarraaq baby tooth ═
keggutnguaq false tooth ═
kegkenglleq one that bites ═
kegluneq (sg) keglunrek (dual) keglunret (pl) keglunrem (rel.sg) wolf ═ kurt
keglunertangqertuq there is a wolf ═
keglunrem pamyua wolf's tail ═ kurt kuyruğu
keglunruaq (sg) keglunruat (pl) imitation wolf ═ taklit kurt
keglunruaq kegginaquq wolf mask ═ kurt maskesi
kela'askaq (< Rusça / Russian краска) paint ═
keleg- to invite people to one's house, usually to eat ═ yemek için birisinin evine insanları davet etmek
KelekQaariitaaq
kelg- to invite ═
kelgaa he invited her / he invited him ═
kelgan you1 invite him ═
kellgu (K, BB) ~ kell'gu [Y, HBC] invite him! ═
kelgiq invite people to eat ═
kelgiyuilnguut households or people that do not invite people to eat ═
kelgun invitation ═
kelguqengyaraq telling another what someone else has said him behind his back ═
keligneq scrapings ═
kelig- to scrape ═
kelipaq (sg) kelipak (dual) kelipat (pl) bread (< Russian хлеб) (→ qaq'uq)
keliparkaq dough ═ hamur
Kelivv'aq a male personal name ═ bir erkek adı
kellarvik (sg) kellarviik (dual) kellarviit (pl) kellarviim (rel.sg) bag, storage bag, container (traditionaly meaning); locker (contemporary meaning) ═
kellarvilek [lit. "one with a pouch"] (BB) wolf spider (spider that appears to have a pouch) § Wolf spiders (Lycosidae) are unique in the way that they carry their eggs. The egg sac, a round silken globe, is attached to the spinnerets at the end of the abdomen, allowing the spider to carry her unborn young with her. ═ kurt örümceği
kelun area behind you1 ═
kelucairissuutet extra keys ═
kelucar- to lock ═
kelugkaq (sg) kelugkaat (pl) coarse grass was picked in late summer and made into tomcod storage bags and grass socks (< yupikscience.org) / "coarse grass used for weaving mats" and also "sewing thread; sewing sinew" (< Jacobson 1984)
kelugquq (sg) kelugqut (pl) (HBC) special stitching with caribou throat hair and sinew on thin strips of dyed skin or dried bird-foot leather on fancy parkas and other items (< Fienup-Riordan 2005) ═ (→ kelurguq)
keluk stitch ═
keluqliq the one close behind ═
keluqsig-
keluqsigtuq it is far behind ═
kelurquq (sg) kelurqut (pl) (GCY) fancy stitches ═ (→ kelugguq)
kemegtuqaq thigh ═ uyluk, but (→ qugtuqaq)
kemek (sg) kemget (pl) kemga (abs3sg) flesh, meat ═ et
kemga his flesh ═ onun eti
kemka my flesh ═ benim etim
kemeksungaraq ~ kemek'ungiaraqtengesqaar
kemlek one with meat ═ etli (kişi/şey)
kemlek (pl) akutaq with meat ═ etli akutak
Kenayut (pl) Kenai Dena'ina ═ Kenai Denağinaları
kencikluki ilaten be kind to others ═
kenciksaraq way of showing respecting ═ (→ taqaqiyaraq)
kenegnalria one who is pretty, lovely, good ═
kenegnapiaq very pretty ═
kenegnaq someone lovable ═
kenegnaqapigtellria very lovely one ═
kenegnartuq he is pretty, lovely, good ═
kenekluki mikelnguut ~ keneknarqellrat mikelnguut love for children
keneq (sg) kenret (pl) fire (small); match ═ ufak ateş; kibrit
keneqpataq short-eared owl ═ kır baykuşu (Asio flammeus)
kengaciqaq bundle of dried wild celery ═
kenilleq fireplace ═ şömine
kenir- (Kuskokwim) to cook, to cook by boiling ═ (→ ayuqe-, ega-)
kenirtuq she [also he] is cooking ═
keniraq cooked food, cooked on top of the stove; cooked fish, fresh cooked fish (→ egaaq)
kenirta (sg) kenirtet (pl) (K, NI, BB) cook ═ aşçı
kenirvik kitchen ═ mutfak
kenivik primer box ═
kenka love ═
kenke- to love ═
kenkaa he loves him ═
kenkamken I love you ═
kenkelriim yuarutii one who is loving someone's song ═
kenkilria one who loves ═
kenkiyaraq love for all ═
kenkumalria one who is loved═
kenngessuutet fire-making tools, fire starters ═
kenriiq rough-legged hawk (in America), rough-legged buzzrard (in Britain) (Buteo lagopus sanctijohannis); short-eared owl (Asio flammeus) ═ paçalı sar (Buteo lagopus sanctijohannis); kır baykuşu (Asio flammeus)
kenugtuq she is putting make-up on ═
kenugun (sg) kenugutet (pl) personal adornment ═
kenurqutaq flashlight ═ el feneri
kenurqutaq kenerka-llu flashlight and batteries ═ el feneri ve piller
kenurtuq he turns flashlight on something ═
kenurraq (sg) kenurrat (pl) (Kuskokwim) lamp, light, clay lamp, seal oil lamp stone lamp ═ (→ naniq)
kep'alek (sg) kep'algek (dual) kep'alget (pl) greater scaup (locally or simply: scaup) ═ karabaş patka (Aythya marila)
kepcetaaq dyed leather ═
kepe- to cut off, sever ═
kep'iyuli beaver ═ kunduz (→ paluqtaq)
Kepnerciq March ═ Mart
Kep'nerciq (Nelson Island) February ═ Şubat
kepun (sg) keputek (dual) keputet (pl) adz, adze; axe ═ keser; balta
kete area towards river with respect to something ═
keveg- to lift ═
kev'ggauguq (Y) ~ kevvgauguq (K, BB) it is easy to lift ═
kev'ggu ~ kevvgu (K) lift it! ═
kevek load (carried) ═
kevg- to lift, raise ═
kevgaq (sg) kevgat (pl) messenger, helper ═
kevgan your1 helper ═
kevgauguq he is a helper ═
kevgiq Messenger Feast ═
kevgiruaq (sg) imitation Kevgiq, mock Kevgiq, pretend Kevgiq ═ taklit Kevgiq
kevgiryarak Messenger Feast ═
kevraacinraq root of spruce ═ ladin kökü
kevraartuq white spruce (Picea glauca); black spruce (Picea mariana) ═ ak ladin (Picea glauca); kara ladin (Picea mariana)
kia who ═
kiag- to become summer ═ yaz olmak, yaz gelmek
kiagtuq it becomes summer ═
kiagpak [lit. "big summer"] whole, long summer, all this present summer ═ yaz boyu, bütün yaz
kiagtaq [lit. "summer thing"] fish from last year; Chinook salmon, king salmon (in Alaska) ═ geçen yıldan (= yazdan) kalma balık; şah som balığı (Oncorhynchus tshawytscha)
kiak (sg) kiagem (rel.sg) summer, last summer ═ yaz (Yupiklerde up'nerkaq [ilk bahar] ile uksuaryartuq [ilk güz] arasında yer alan mevsim)
kiagnirnek since summer ═ yazdan beri
kiakan when it is summer ═
kiakvaq all last summer ═
kiaku next summer ═
kiallaq thing of last summer ═
kiallaugut they are from last summer ═
kianeq open water ═
kiaqliq one further toward inland ═
kiarte- to scan one's surroundings ═
kiatiini in its up-river area ═
kicaq (sg) kicam (rel.sg) anchor ═
kic'aqutaq sinker ═ (→ kis'un)
kicar- to anchor ═
Kicarvik [lit. "place for anchors"] Anchorage ═ bir yer adı
Kicarvigmi in/at Anchorage ═ Anchorage'da
kii- to be alone, only ═
kiikan when it comes off in layers ═
kiiki hurry up! ═
kiima I alone ═
kiimta we alone ═
kiiq heat in the air ═
kiircete- to be hot (weather) ═
kiircetuq it is hot out ═
kiircuun heater ═
kiiryug- to be hot (person, warm blooded creature) ═
kiiryugtuq he is hot ═
kiituani how lucky!, finaally! ═
kikikiaq (HBC) whimbrel, Hudsonian curlew ═ sürmeli kervançulluğu (Numenius phaeopus hudsonicus) (→ pipipiaq)
kill'uni (it) sinking ═
kina who? ═
kinkuk who2? ═
kinacungaq ~ kinacuar who (dear)? ═
kinengyak (sg) kinengyat (pl) dried meat; dried seal or caribou meat ═ kurutulmuş et; kurutulmuş fok ya da rengeyiği eti
kinerciriyaraq
neqnek kinerciriyaraq drying fish ═
kinerneret (pl) dried food ═
kinertaqkinengyak
kinertallukkinengyak
kinerte- to dry something, or to be dry ═
kingu (sg) kingua (rel.sg) rear, back part (inanimate), area behind, stern ═
kingu- to back up, go back to ═
kinguneq area in the back, past, zone left behind ═
kinguqlikacaar youngest sibling ═
kinguqliq ~ kinguqli (sg) kinguqlia (abs3sg) younger sibling; the one behind/after, second ═
kinguvar- to pass (it) down to succeeding generation ═
kinguvartaq inheritance ═
kinrumalriit (pl)
kipusvig- go to the store ═ dükkana/mağazaya gitmek
kipusvigtuq he went to the store ═
kipusvik (sg) kipusviit (pl) store ═ dükkân, mağaza
kipusviliur-
kipusviliurtuq he is working at the store ═
kipusviliurta (sg) kipusviliurtet (pl) storekeeper ═
kipusvilleq former store ═ eski (önceki) dükkân
kipusvillrit their former stores
kipute- to buy ═
kiputuq he is buying something ═
kiputesta buyer, storekeeper ═
kisirallerr gray jay, whiskey jack (Perisoreus canadensis) ═
kis'un sinker ═ (→ kic'aqutaq)
kita here! (when handing something), give it here ═
kitak okay, go ahead ═
kitaki please ═
kitalaq guitar ═ gitar
kita'arta
kit'e- to sink or fall into the water ═
kit'uq it sank ═
kit'lartuq (K, BB) ~ kitlartuq ~ kit'elartuq it sinks
kitneq sinking ═
kitngikkitnigpak
kitngilquq heel of a sled runner ═
kitnigpak highbush cranberry, squashberry (Viburnum edule) ═
kitugciyuli one good at repairing ═
kitugte- to fix, repair ═
kitugtaa he is fixing it ═
kitur- to pass by ═
kituu- & kinkuu- who is ...? (use kituu- with singular subject, kinkuu- with plural or dual) ═
kiu- to answer ═
kiugiu answer him! ═
kiuguq he is answering ═
kiukan when he answers ═
kiutii his answer ═
kiutiini in his answer ═
kiutuani because he answers him ═
kiviiraq dried fish packed in seal skin poke ═
kuaggciqquagciq
kucuknaq icicle ═
kuc'uq (Yukon) chewing gum ═ (→ angeq)
kucuquq pelvis (bone) ═
kuicuar (sg) kuicuaraat (pl) small river
kuiggaq (sg) kuiggaat (pl) little river
Kuiggayagaq Oscarville ═ bir yer adı
Kuiggayagarmi in the Oscarville ═ Oscarville'de
Kuiggluk Kwethluk ═ bir yer adı
Kuigglugmi in the Kwethluk ═ Kwethluk'ta
Kuigglugmiut
Kuigilnguq [lit. "one that has no river"] Kwigillingok ═ bir yer adı
Kuigilngurmi in the Kwigillingok ═ Kwigillingok'ta
Kuigilngurmiu
Kuigilngurmiupiaq original, old-time Kuigilnguq man ═
Kuigpagmiu (sg) Kuigpagmiut (pl) Yukoner, person from the Yukon ═
Kuigpagmiuni Kassiyulriit Yukon dance festival ═
kuigpagtat (pl) [lit. "thing of the Yukon"] ocean run (sheefish) ═
Kuigpak (sg) Kuigpiim (rel.sg) [lit. "big river"] Yukon River ═
Kuigpagmi in/at the Yukon ═ Yukon'da
Kuigpiim Kusquqviim-llu Neqautain Cuqyutiit
kuiguaq (sg) kuiguat (pl) [lit. "imitation river"] oxbow lake ═
kuik (sg) kuiget (pl) kuigem (rel.sg) kuiget (rel.pl) river ═ ırmak, nehir
kuiga his river ═
kuika my river ═
kuikaa it is his river ═
kuikan it is your1 river ═
kuiget carritullrat cleaning streams ═
kuigem paanga river's mouth ═ ırmağın ağzı, nehrin ağzı
kuikaman'ayaaq blackpoll warbler (Dendroica striata) ═
kuiliaq [lit. "made river"] manmade river channel ═
kuilleq former river ═ eski (önceki) nehir
kuillra its former river
kuilqurraq creek ═
kuimalriit (pl) swimmers ═
kuimar- ~ kuime- to swim ═ yüzmek
kuimartuq he is swimming ═
kuimayuli one good at swimming ═
kuineq main (deep) channel of river ═
Kuinerraq [lit. "making of a new river"] Quinhagak ═ bir yer adı
Kuinerrarmiut
Kuinerrarmiut Elitnaurviat Quinhagak School ═
kuingiq ~ kuiniq tobacco pipe, pipe; cigarette ═
kuingir- to smoke ═ sigara içmek
kuingirtua
kuingirtuq
kuingituten
kuingirtutek
kuingirtuci
kuingirtukut
kuingirtut
luingiryuitua I don't smoke ═
kuingiyuiruyellruunga allrakuni yuinami I quite smoking 20 years ago! ═
kuiniqkuingiq
kukisvakqukisvak
kukugyarpak
kukukuaq common snipe ═ suçulluğu (Gallinago gallinago)
kukumyar ~ kukumyaraq black scoter, American scoter ═ Amerika kara ördeği (Melanitta americana)
kukumyaraat male common eider ═
kukumyararcuun (sg) kukumyararcuutek (dual) kukumyararcuutet (pl) whistle ═ düdük
kukumyeqkukumyar
kukupak freckle ═
kukusvakqukisvak
kuk'uq puppy ═
kuluk'uunaq (< Rusça / Russian колокол) bell ═ çan
kulun ring ═
kuluvak (sg) kuluviit (pl) [< Rusça / Russian корова] cow ═ inek
kuma- to be lit ═
kumak louse ═ bit (→ neresta, ungilak)
kumakaq chew ash fungus, punk fungus, birch tree fungus (Phellinus igniarius) ═
kumarte- to ignite ═
kumarulluut (pl) dried-moss lamp wicks
kumaurutet (pl) sphagnum moss (Sphagnum magellanicum) ═
KumelucekaqKumluc'kaq
kumg- to scratch ═
kumlaciq frozen meat to be eaten in that state ═ dondurulmuş durumda yenen et
kumlaneq (sg) kumlanrek (dual) kumlanret (pl) frozen fish to be eaten in that state; frozen soil; permafrost; cold spring water ═ dondurulmuş durumda yenen balık; donmuş toprak; permafrost; soğuk kaynak suyu
kumlate- to be cold (object) ═
kumlatuq it is cold (thing) ═
kumlatneq (way of) being cold ═
kumlivirluuki stored in freezer ═
Kumluc'kaq ~ Kumelucekaq Thumbelina ═ Parmak Çocuk
Kumluilnguq [lit. "one who has no thumb"] a personal name ═ bir kişi adı
kumssaagtuq he trys to scratch ═
kusgua- to help, to gie aid ═
kusgunarqe- to cause one to feel compassion or protective toward someone ═
kusguryug- to feel compassion ═
kuskaq (sg) kuskat (pl) (< Rusça / Russian кошка) domestic cat ═ kedi
kuskaq avelngaq-llu cat and mouse ═ kedi ile fare
Kusquqvagmiu person from the Kuskokwim ═
Kusquqvak (sg) Kusquqviim (rel.sg) Kuskokwim River ═
Kusquqvagmi in/at the Kuskokwim ═ Kuskokwim'de
Kusquqviim painga Kuskokwim Bay ═
kuulicaaq (sg) kuulicaat (pl) (< Rusça / Russian курица) chicken; turkey ═ tavuk; hindi
kuuniq (sg) kuunit (pl) (< Rusça / Russian конь) horrse ═ at
kuusqun (sg) kuusqutet (pl) woven grass basket for fish ═
kuuvviaq (sg) kuuvviat (pl) (< Rusça / Russian кофе) coffee ═ kahve
kuuvviaqaa it is his coffee ═
kuuvviartuq he is having coffee ═
Kuuviaqyugtua?
Ii-i, Kuuvviaryugtua
kuve- to spill ═
kuvaa he spills it ═
kuvciquq (K, BB) 〜 kuv'ciquq (Y.HBC) it will spill ═
kuvmia he spills it too ═
kuv'uq it spills ═
kuvsaq (Lower Yukon villages: Mountain Village and Pilot Station) net ═ (→ kuvyaq)
kuvyacuar small net ═
kuvyallrem aperyarai fishing words
kuvyaluteng netting, fishing by netting ═
kuvyaq fishnet, sinew net ═ (→ kuvsaq)
kuvyarkaq something for making fishnets, twine ═
kuvyasta (sg) kuvyastek (dual) kuvyastet (pl) one who fishes by net, net-fisherman ═ ağ ile avlanan balıkçı
kuvyiiluuni ?fishing
kuyak lower part of seal ═

L
'laagayuli hermit thrush (Catharus guttatus) ═
Laapaaq ~ Laavlaaq Saami, Lapp ═ Lapon
'laavkaaq (< Rusça / Russian лавка) store, frame building ═
lagilinraat (pl) geese eggs ═ kaz yumurtası
lagilugpiaq ~ 'lagilugpiaq Canada goose (American Ornithologists' Union), Canadian goose, big Canada goose (in America), greater Canada goose (in Britain), lesser Canada goose (in America for subspecies: Branta canadensis parvipes); white-fronted goose, greater white-fronted goose, specklebelly (Anser albifrons) ═ Kanada kazı (Branta canadensis); sakarca (Anser albifrons)
lagiq ~ 'lagiq (sg) lagik (dual) lagit (pl) (K) goose, geese (Anserinae spp.); cackling goose (American Ornithologists' Union), cackling Canada goose, cackler (locally), little Canada goose (in America), small Canada goose (in America), lesser Canada goose (in Britain) (Branta hutchinsii) ═
lagirpaq Canada goose (American Ornithologists' Union), Canadian goose, big Canada goose (in America), greater Canada goose (in Britain), lesser Canada goose (in America for subspecies: Branta canadensis parvipes) ═ Kanada kazı (Branta canadensis)
lakcakcar ~ 'lakcakcar cackling goose (American Ornithologists' Union), cackling Canada goose, cackler (locally), little Canada goose (in America), small Canada goose (in America), lesser Canada goose (in Britain) (Branta hutchinsii) ═
laqeciagaq (BB) black brant, Pacific black brant, Pacific brant ═ yosun kazı (Branta bernicla nigricans) → (neqlernaq)
lauciq (< Laponca / Northern Sami, Lapp lávže) reindeer halter or harness ═ rengeyiği yuları
'laveltaelavelta
'lavisqaq ~ navisqaq (< Rusça / Russian навес) attic, loft ═
lavqaq (HBC) {Chevak} gulls and terns ═ martılar ve sumrular (Laridae & Sternidae)
leqleq ~ 'leqleq (Yukon) white-fronted goose, greater white-fronted goose, specklebelly ═ sakarca (Anser albifrons)
leqlernaq ~ 'leqlernaq (sg) leqlernat (pl) (Y) black brant, Pacific black brant, Pacific brant ═ yosun kazı (Branta bernicla nigricans) (→ neqlernaq)
'Lerleraaq ~ Elerleraaq Chinese ═ Çinli
levaaq outboard motor, motor ═ (→ elliqeryaraq)
Lilgayaq Bristol Bay area ═ bir yer adı
liitiuq riitiuq
lituuliiyak [lit. "ones with large eyes"] rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax) ═
Liivlek Levelock ═ bir yer adı
lingra- to be grateful ═
lugluqussaaq (sg) lugluqussaak (dual) float, net float ═
'lumarraq ~ numarraq (< Rusça / Russian рубаха) shirt, cloth ═
luqruuyak ~ 'luqruuyak ~ eleqruyak [< Değinakça /Deg Xinag Athabascan giliqoy (< Deg Xinag Ałixi Ni'elyoy / Deg Xinag Learners' Dictionary); cf. Koyukonca / Koyukon Athabascan k'oolkkoye] northern pike ═ turna balığı (Esox lucius) (→ cuukvak)
luuk (< Rusça / Russian лук) onion ═ soğan (→ anainessaaq)
luuskaaq ~ luuskaq ~ 'luuskaq (< Rusça / Russian ложка) spoon ═ kaşık
luussitaq (sg) luussitat (pl) horrse (< Rusça / Russian ло́шадь< Turkic аlаşа) ═ at
luussitaruaq toy (wooden) horse ═ tahta at, oyuncak at
lyukarpak (NS) mallard, malard duck, wild duck ═ yaban ördeği (Anas platyrhynchos)
M

maa-irpak in this season, at this time, this time, this year ═
maa-irpak caarkat current events ═
maanelnguq the one here ═
maani here ═
maanetua I'm here/present ═
maavet to here ═
maass'laqmass'laq
maasslirissuunmasslirissuun
macaq (NS) sun ═
macar- (NS) to shine ═
mak'aq a kind of akutaq ═ bir tür akutak: Pasifik sombalığı yumurtalarını fok yağı ile karıştırıp kaymak gibi köpürene kadar çırparlar ve içine Rubus spectabilis meyvesi katarak yapılır
makengqulluk cut and dried but not smoked fish ═
makete- to rise, arise, get up ═
maktaa he sets it upright, he is setting it upright ═
maktuq he is getting up ═
makiiraq (?) gathering edible and medicinal plants ═
makikcaq squirrel snare ═
maklaaq ~ maklagaq ~ maklaar bearded seal pup, baby bearded seal ═ [yenidoğan] sakallı fok yavrusu
maklacuar [lit. "small bearded seal"] (NS: Stebbins) young bearded seal ═ (→ amirkaq)
maklacuk adult bearded seal (Erignathus barbatus) with a small body but the flippers and intestines of an adult ═ boyu ufak fakat yüzgeç ve bağırsakları normal yetişkinlerinki gibi olmasına karşın bedeni ufak olan yetişkin sakallı fok
maklagaqmaklaaq
maklaguaq (sg) maklaguat (pl) imitation bearded seal ═ taklit sakallı fok
maklaguaq kegginaquq bearded seal mask ═ sakallı fok maskesi
maklak (sg) makliit (pl) maklagaam (rel.sg) bearded seal ═ sakallı fok (Erignathus barbatus) (→ tungunquq)
maklassugaq two-year-old bearded seal ═ iki yaşında sakallı fok
maklassuk adolescent bearded seal, subadult bearded seal ═ genç (ergen) sakallı fok
mak'niituut (pl)
Makqalria [lit. "one who remains sitting up"] a male personal name ═ bir erkek adı
makuat (pl) glittering particles used as compasses, tiny particles such as dust or ice crystals glittering in the sun, sometimes referred to as "eyes of the ocean" ═
makugtalriit those working hard and suffering discomfort ═
makumiu resident of the village ═
makuryaq mosquito ═ sivrisinek (→ egturyaq)
malagg'aayaq fur hat ═
malak'uuq → muluk'uuq
malat'uuq → mulut'uuq
maliak their2 companion ═
maligtaquluten follow directions ═
maligte- to follow, accompany, to go with, follow ═
malika one who's with me ═
maliss'aat prayers ═
malluk a beached carcass ═
mallussuq [lit. "looking for a beached carcass"] combing the beaches to salvage dead walrus which have washed ashore ═
malruk two, 2 ═ iki
akimiaq malruk 17
malruk ipiaq (some Yukon people) 40
yuinaak malruk 40
yuinaak malruk qula 50
malrulek (sg) malrulget (pl) ═
malrulget erinitulit long vowels ═ uzun ünlüler (aa, ii, uu)
malrunlegen ~ malrunelgen seven, 7 ═ yedi
mamkilnguar dime (coin) ═ 10 sentlik tüm metal dolar
mamteraq (sg) mamterak (dual) mamterat (pl) cache, storehouse ═ ambar, depo
Mamterat Goodnews Bay ═ bir yer adı
Mamterilleq (sg) Mamterillrem (rel.sg) Bethel ═ bir yer adı
Mamterillerni at Bethel ═ Bethel'de
Mamterillermiut [lit. "smokehouse people"] → Mamterilleq
mamtuqtaq nickel (coin) ═ 5 sentlik tüm metal dolar
mamtuuq it is thick ═
man'aman'aaq traditional game similar to prisoner's base ═
manaq fishing lure with hook, fishhook, fish hook ═ olta (→ iqsak)
manaa his fishing lure ═
manavni on your(sg.) fish hooks ═
managni his own two fish hooks ═
manarni (you1) say you are hooking! ═
Man'aq a personal name ═ bir kişi adı
manaqutaq (Nelson Island) hook and sinkers, fishing hook, line, and pole ═ olta takımı (kanca, ip, kazık)
manar- to fish with a hook, line, and lure by jigging ═ oltayla balık avlamak
manartuq he is fishing ═
manaryugtua I want to fish ═ balık tutmak istiyorum
manarluteng jigging, fishing by jigging ═
manaryaraq fishing through the ice ═
mangautek scissors ═
mania she put it (on stove) / she shows it ═
maniu (you1) put it (on stove) / show it! ═
maneq (Yukon, Nelson Island) clump of tundra grass ═
maniaq roasted (barbecued) fish, cooked over fire ═ fırında kızartılmış taze balık
manigcete- ~ manig- to be smooth ═
manignaalleryak ~ manignaleryak Pacific cod (Gadus macrocephalus); saffron cod (Eleginus gracilis); Pacific tomcod (Microgadus proximus) ═ mezgit
manignaq (sg) manignat (pl) [lit. "like an egg"] (Nushagak River villages: Ekwok, Koliganek, New Stuyahok) burbot (locally: lush), loche fish, lingcod (Lota lota) ═ tatlısu gelinciği (→ atgiaq)
Manignarcuutnguaq (Nelson Island) January ═ Ocak
manigtacuarat brook trout ═
manik egg ═ yumurta (→ kayanguq, peksuq)
manite- to be short ═
manumik chest decoration
Manuquutaq Manokotak ═ bir yer adı
maqamyuarun ~ maqanqaun great-great-grandchild ═
maqaq warmth ═
maqar- to be warm ═ sıcak olmak
maqaruaq (sg) maqaruak (dual) maqaruat (pl) snowshoe hare, snowshoe rabbit (locally: rabbit) (Lepus americanus) ═
maqi- to take a steam bath, to streambath ═
maqiunga
maqiuq he is taking a steam bath ═
maqiuten
maqiutek
maqiuci
maqiukut
maqiut
maqillgutka my bathing companion ═
Maqineq Saturday ═ cumartesi
Maqinermi on Saturday ═ cumartesi günü
maqiq steambath, steam bath ═
maqissuun fire-bath hat ═
maqivik steam-bath house ═
marallaq (sg) marallat (pl) HBC alpine sweetvetch, Eskimo patato, Indian potato, wild potato (locally), wild carrot (locally), Yupik potatoes (locally) (Hedysarum alpinum) ═
maraq meadow ═
mararmiutaq [lit. "lowland tundra dweller"] Lapland longspur, Lapland bunting (Calcarius lapponicus) ═
maraspak very wet mud ═
marastu- to be muddy ═
marayaq mud ═
Marayarmiut Scammon Bay ═ bir yer adı
masseq old salmon near spawning ═
Masserculleq Marshall ═ bir yer adı
mass'laq ~ maass'laq (< Rusça / Russian масло) butter ═ tereyağı
masslirissuun ~ maasslirissuun butter-knife ═ tereyağı bıçağı
matangqa- to be naked ═
matar- to take off clothes ═
matartua
matartuq
matartuten
matartutek
matartuci
matartukut
matartut
matarte- to undress, remove one's coat, unharness a dog ═
maurluq grandmother, grandma ═ nine, büyükanne (→ anuurluq, uma)
maurluqellriik [lit. "grandmother-related ones"] grandmother and grandson, grandmother and grandchild ═ nine ile torunu
Maurluss'aq a personal name ═ bir kişi adı
May'aq (sg) May'am (rel.sg) a personal name ═ bir kişi adı
mayur- to ascend, climb, go up ═
mayuraa s/he is going up it ═
mayurtuq s/he is going up ═
mecangqaq buttocks ═ kalça, popo (→ nulluuk)
mecqituq he steps into puddle ═
mecugelugaat wild celery (→ ikiituk)
mecuq fluid, juice, sap ═
mellgar man's knife with a bent blade, crooked knife, curved knife
mellkuruaq white cottongrass, arctic cotton grass (Eriophorum scheuchzeri) ═
mellqerupceret furry bugs ═
melnguq
melnguruaq
melnguruaq kegginaquq beetle mask ═
melqulgaq crab ═
melqulget (pl) furbearers (beaver, otter, muskrat, mink, red fox…) ═ kürklük av hayvanı
melquq (sg) melqut (pl) feather, fur, body hair ═
melucuaq herring roe-on-kelp, herring spawn-on-kelp ═ yosundaki ringa yumurtası
melug- to suck, smoke ═ içine çekmek, içmek (sigara)
melugpaa oh! how I smoked! ═
meluguaq (Yukon) cigarette ═ (→ kuingiq)
melugyaraat (pl) gnat ═
melugyuli [lit. "one who sucks (birds eggs)"] long-tailed jaeger, long-tailed skua ═ uzunkuyruklu korsanmartı (Stercorarius longicaudus)
meluk (sg) meluut (pl) fish egg, roe; herring roe ═ baluk yumurtası; ringa yumurtası
melut cu'at (pl) → melucuaq
meluskaq snuff tobacco ═ enfiye
meluskarvik (sg) meluskarviit (pl) [lit. "container for snuff"] snuff box ═ enfiye kutusu
menge- to sing a song with drumming preliminary to dancing ═
mengluni
meng'esta
mengkuk (sg) mengkuut (pl) labret ═ dudak küpesi (→ cungarpak, tuutaq)
mengqucivak northern hawk-owl (Surnia ulula) ═
menuitqapigtellria very clean one ═
meq (sg) mer'ek (dual) mer'et (pl) ~ emeq water, fresh water; buckets/bottles of water ═
meq'a my water ═ benim suyum
meqe- to shed hair ═
meqenquq bold / hairless spot ═ kel
meqneq bald spot ═
meqsugtuq she is thirsty ═
meqtar- to pluck ═ (→ eritar-)
meqtaa pluck (birds)! ═
mequlegcuryaraq trapping ═ tuzakla/kapanla yapılan avcılık
mequq (Yukon) human waste ═
meq'uq it sheds ═
mequssuk shaggy dog═
mer- ~ emer- to drink something cold ═ içmek (soğuk şeyler için)
mertua
mertuq s/he is drinking a cold beverage ═
mertuten
mertutek
merluci
mertukut
merciqut
mer'a ~ emera drink! ═
merqai he waters them ═
Mercullugpiit
meriiq a supernatural being ═
mernur- to be tired, exhausted (→ taqsuqe-)
mernurtuq he is tired ═
mertaq bee ═ bal arısı
mertam neqait ~ mertamneqait woolly lousewort (Pedicularis lanata) ═
mertar- to get water, fetch water
mertartuq he is getting water ═
Mertarvik [lit. "place (or spring) for getting water"] a place on Nelson Island ═
mer'un (sg) mer'ek (dual) water bucket; cup ═ su kovası; tas (→ saskaq)
metcuqeggliq wild spinach (locally), lamb's quarters (lambsquarters), white goosefoot (Chenopodium album var. album & missouriense)) ═ sirken
metervik (sg) meterviit (pl) metervim (rels.g) bald eagle ═ akbaşlı denizkartalı, Amerikan kartalı (Haliaeetus leucocephalus washingtoniensis)
migpak sudden noise or thud ═
miilicaaq one million ═ bir milyon
Miisaq a male personal name ═ bir erkek adı
Miisam Miisaq's ═ Miisaq'ın
miiskaaq large bowl (usu. to make akutaq in) ═
mike- ~ mikete- to be little, to be small ═
miktuq it is small ═
mikellramikenra
mikelnguq (sg) mikelnguuk (dual) mikelnguut (pl) child, little one ═
mikelnguyagaq child (dear) / little child, toddler ═
mikelquq (Y) little finger ═
mikenqurraq the lowest amount (coin) ═ en düşük değerdeki tüm metal dolar
mikenra ~ mikellra the one smaller ═
mik'neq being small ═
Mikngayaq a female personal name ═ bir kadın adı
mikur- to be abundant ═
Mikuryaq Mekoryuk ═ bir yer adı
milek (< İngilizce / English milk) milk ═ süt
milg- (< İngilizce / English milk) to drink milk ═ süt içmek
milqautaq something to throw with, e.g. sling ═
milqar- to throw ═
miluqu- to heave or throw with malicious intent ═
miluquyuli a legendary rock-throwing creature, the size of a small human, unseen creature living in woods that are believed to throw wood/stones (at people); monkey ═
milurtuuciqellria one suffering from the wound ircenraat (extraordinary persons) made when they threw rocks at the person ═
minaq reserved food for someone, food set aside for someone ═
minar- to leave, keep, or save food for someone else ═
minegpak big wake of fish ═
minek (sg & dual) minet (pl) wake of fish, boat ═
minek ripple ═
minerpak big thigh of bird ═
mingeqsarat ways of sewing ═
min'ggaq small wave ═
mingqaq coiled grass basket ═
mingqe- to sew ═
mingquq s/he is sewing ═
mingqessuun (sg) mingqessuutek (dual) mingqessuutet (pl) chewing machine (contemporary meaning); sewing tools (traditionally meaning) ═ dikiş makinesi; dikiş araç ve gereçleri
arnat mingqessuutait women's sewing tools ═ kadınların dikiş araç ve gereçleri
mingqiigaq grass basket ═
mingqiiyaraq (?) sewing ═
mingqun (sg) mingqutet (pl) needle ═ (→ kakuun)
mingqusviutaq (sg) mingqusviutat (pl) needle case ═
mingugaa he is painting it ═
minguk paint, color ═
miqii- to make a grass basket ═
mirespak copious vomitting ═
miryaq vomit ═
missuuk (< Rusça / Russian мешок) bag, sack ═
misvik ~ miyvik (HBC) airport; landing place ═
misvilliut they are building an airport ═
mite- to alight, to land from the air ═
mit'uq it is landing ═
mit'ellria one that is landing ═
miyvik (HBC)
muir- to fill up, to be full ═
mukaalget (pl)
mukaaq flour ═ un [< Rusça / Russian мука]
mukaarci- to buy some flour ═ biraz un satın almak
mukaarciuq s/he is buying some flour ═ o biraz un satın alıyor
mukaarkaq (sg ) mukaarkat (pl) wheat, seeds of wheat ═ buğday tanesi
Mukul'uq a female personal name ═ bir kadın adı
muluk'uulget (pl)
muluk'uuq (sg) muluk'uut (pl) ~ malak'uuq (< Rusça / Russian молоко) milk ═ süt
mulutuuk they(du.) take a long time arriving, don't come early ═
mulut'uuk ~ mulutuuk ~ multuuk ~ mul'tuuk ~ mulut'uutaq ~ mulut'uuq ~ malat'uuq (< Rusça / Russian молоток) hammer ═ çekiç
mulyaaq ~ mulyagaq small nipple ═
mumeq (sg) mumerek (dual) mumeret (pl) drumstick, drumming stick, a stick for the drum ═ davul tokmağı
Mumessaq a personal name ═ bir kişi adı
mumig- turned over, inverted ═
mumignengulluku beginning to experience life in the opposite way ═
mumigtaq translation; (Y) pancake ═ çeviri, tercüme; (Yukon) pankek
mumigte- to turn over, to translate ═ çevirmek, tercüme etmek
mumingqa- to be turned over ═
Mumyuli [lit. "expert drummer"] a personal name ═ bir kişi adı
munalriit (pl) ones who are dexterous ═
munar- to be skillful ═
muragaq (sg) muragket (pl) firewood ═ yakacak odun
murak (sg) muriit (pl) wood ═ odun, tahta
muriit akluput our things made out of wood ═ tahtadan yapılma şeylerimiz
uutarluki muriit curing wood with heat ═
muraliuryaraq (sg) muraliuryarat (pl) working with wood ═ ağaç işi, ağaçtan/odundan/tahtadan yapılma elişi
muralquq broken piece of driftwood ═
murapik (sg) murapiit (pl) [lit. "real wood"] spruce driftwood ═ dalgaların karaya attığı ladin odunu
muraq wood, firewood, log ═
murilkaa s/he is watching him
murilkuq s/he is being attentive
muru- to stink ═
muruaneq soft deep snow ═
muruayuli [lit. "the one that is good at sinking"] a supernatural being ═
muruqak slippers ═

N

naena
naaguq it becomes complete (in number) ═
naamikika ~ naamell' I don't know; I'm not sure ═
naanguaq (sg) naanguak (dual) naanguat (pl) toy ═ oyuncak
naanguar- to play with toy ═ oyuncakla oynamak
naaqe- to count or read (trans.) ═ saymak, okumak
naaqiuq he is reading or counting ═
naaqilria the one reading ═ okuyan biri
naaqiq read ═
naaqivik (sg) naaqiviit (pl) library ═
naaqiyaraq how to read, reading ═
naaqun (sg) naaqutek (dual) naaqutet (pl) number, numeral ═ sayı
naaquteliureyarat caliarkait mathematics worksheets ═
Nacailnguq [lit. "one without a hat"] a personal name ═ bir kişi adı
nacallngaaraq arctic tern ═ Kuzey sumrusu (Sterna paradisaea)
nacallngaq (sg) tern eggs ═ sumru yumurtası
nacallngar Sabine's gull (Xema sabini) ═
nacallngaraq mew gull, short-billed gull, common gull, sea gull ═ küçük gümüş martı (Larus canus)
nacaq (sg) nacat (pl) hat, parka hood, cap ═
angutet nacait men's hats ═ adamların şapkaları
nacar- to put on a hat ═
nacarrluk [lit. "bad hat"] dance headdress ═
nacarpiaq (sg) nacarpiat (pl) fancy hat ═
nacaukuparaq Lapland longspur, Lapland bunting (Calcarius lapponicus) ═
nacaullek (sg) nacaullgek (dual) nacaullget (pl) [lit. "one having a parka hood"] emperor goose (Chen canagica, Philacte canagica, Anser canagicus) ═
nacaullinrat (pl) emperor goose eggs ═
nacaullngar [lit. "black spot on head"] → nacallngar
nacessvik place for a lookout ═
nacetuq (HBC: nastuq) he is on the lookout ═
nagiiquyaq (sg) ~ nagiquyaq [sic!] nagiiquyat (pl) dart, spear used with a throwing board (nuqaq), seal-hunting spear ═ hem erkeklerce hem de kadınlarca kullanılabilen mızrak fırlatıcı (nuqaq) ile fırlatılan fok avlama mızrağı
nagtiik their2 snag ═
nagtuqaq ivory belt fastener ═
nakaaq ~ nak'aaq stem or male-top part of arctic dock (Rumex arcticus var. arcticus & perlatus)
Nakaciuq [lit. "something done with bladders"] ~ Nakaciuryaraq [lit. "the process of doing something with bladders"] Bladder Festival, Bladder Feast (Nakaciuryaraq is a "bladder feast, a traditional celebration involving the ceremonial use of inflated sea-mammal bladders (< Jacobson 1984); "Bladder Festival, in which bladders of caribou and seal are sent on a journey under the ice to return the following season; held in late fall" (< Fienup-Rirodan 2005) ═ Adını nakacuk (mesane = bladder) kelimesinden alan bir Yupik bayramı. Avlanan fokların ruhlarının yatışması ve sağlanan et ve yağ için şükran duygularının ortaya konması için her av sezonunda, genelde kış gün dönümünde (20-23 Aralık) bir kez yapılırdı. Yupik şamanizmine göre öldürülen fokların ruhları mesanede yaşamaktadır. Av mevisiminde öldürülen bütün fokların mesaneleri toplanarak kurutulur. Kurutulmuş fok mesaneleri şişirilir ve ottan örülme beyaz bir sepet içinde tutulur. Mesanede korunan fokun ruhu, kapalı kaldıkçe hem insanlara zarar veremez hem de yapılan törende ruhu yatışır ve gelecek av sezonunda bir aksilik çıkmaz. Dansın hızlı hareketleri sepetteki şişirilmiş mesanelerin titreşimlerle kıpırdamasını sağlar. Köy odasında (Qasgiq) beş gün (bazı kabilelerde altı gün) süren törenler yapılır. Son gün (beşinci gün) denize gidilerek buzlar içinde bir fok deliğinden içeri atılır. Böylece fok ruhlarının seneye tekrar fok olarak gelmesi sağlanır. Eskiden sonu cinsel aktivite ile biten bu bayram yıllar önce terkedilmiştir ve bugün yeniden keşfedilerek daha çok dans yönüyle folklorik değer taşımaktadır.
nakacuguaq light bulb ═ ampul
nakacuk (sg) nakacuut (pl) bladder ═ mesane, sidik torbası (daha çok fok ve morsların)
nakacuut nalugyaraat time or place the seal bladders swim in number ═
tan'gaurluq nakacuut ayautellrat the boy who was taken away by bladders ═
naken from where? ═ nereden?
naklecuar poor dear ═
naklegnarquq poor and humble, a cause for compassion and pity ═
naklekiyaraq caring for others ═
nakleng poor thing; → akleng
Nakniq Naknek ═ bir yer adı
nakrullugpak arctic grayling (Thymallus arcticus) ═ gölgebalığı (→ culugpauk)
nakrutet (pl) flight stablizing feathers ═
nakukaa he is picking on him ═
nala- to die (plant/fish/sun), become numb ═
nalaqaa he finds it ═
nalataa he kills it ═
nalig- to cover; cover, tent, shelter ═
nalikutaq blanket ═
nalir which one(s) ═
naliak which one of them(du.) ═
nalkaa he found it ═
nalkuq it has been found ═
nalkiik panties ═
nalleqliq the one beside ═
nallu state/place of not knowing ═ bilinmeyen yer
nalluani behind his back ═
nallu- to not know, to be ignorant (of) ═ bilmemek, cahil olmak
nallua he doesn't know it ═
nalluunga I don't know ═ bilmiyorum
nalluuq he doesn't know ═
nalluma- to be in the state of not knowing ═
nallumquq dull-witted person ═
nallunairteqsiyaagyaraq being uninhibited, overly sociable ═
nallunartuq it is not known ═
nallunritaa he knows it ═
nallunrituq he knows ═
nallunrirarkat community portal ═
nallunritlerkait
nallunritlerkait ilat knowledge of family tree
nallunritlerkait Yugtun atenek knowledge of Yup'ik names
nalluvkenaki ciuliamta ilakuciit knowledge of family tree ═
nalluvkenaku qaneryaraq knowledge of language
nalluyagute- to forget ═ unutmak
nalluyagutua
nalluyagutuq
nalluyagututen
nalluyagutuk
nalluyagutuci
nalluyagutukut
nalluyagutut
nalluyaqutaqa atren I forgot your name! ═ senin adını unuttum!
nanerpak seal spear or harpoon used with an atlatl (spear-thrower) ═
nange- to be consumed, gone ═
nangengqa- to be standing ═
nangerciciyaraq
nangerte- to stand up ═
nangertuq she stood up ═
nangneq using up; cowlick, vortex of head hair, hair standing on end; the last one ═
nangquq end, arrow- or spear-head ═
nangteqe- (Yukon) to be ill ═ hasta olmak, hastalanmak (Kuskokwim: naulluu- Bristol Bay: qena-)
nani where? ═
nanituq it is short ═
nanilnguaraq short skin boot ═
naniq (Yukon) lamp, light (→ kenurraq)
nanit- to be short ═
nanraraa he praises her ═
nanuaq polar bear (Ursus maritimus) ═
nanvaq (sg) nanvat (pl) lake ═
nanvarpak (sg) nanvarpiit (pl) big lake ═
Nanvarpak ~ Nan'varpak ~ Iliamna-m Nanvaa Iliamna lake ═ Iliamna Gölü
napa ~ napaq (sg) napat (pl) napam (rel.sg) tree; spruce ═ ağaç; ladin
napam cuyaa tree leaf ═ ağaç yaprağı
napcan as it sticks ═
napa- to be upright ═
napalek wooded place ═
napaliuryaraq
Napamiut Napamute ═ bir yer adı
napamiutaat ungungsiit animals of the forest ═ orman hayvanları
napan (sg) support / something that helps one stay alive ═
naparcilluk grass storage basket ═
napartaq barrel (Yukon); mast, post
Naparyaarmiut Hooper Bay ═ bir yer adı
Naparyarraq Napakiak ═ bir yer adı
Napaskiaq Napaskiak ═ bir yer adı
napayaaq small tree ═ ufak ağaç
naptaq Bering cisco (Coregonus laurettae) ═ (→ imarpinraq)
naqugte- to put a belt on ═
naquggcaaqluteng they put belt on ═
naqugun (sg) naqugutek (dual) naqugutet (pl) belt, hunting belt ═
arnat naqugutait women's belts ═ kadınların kemerleri
nare- to smell ═
nariki smell them ═
narug- to meet, intercept ═
Narull'aq a personal name ═ bir kişi adı
narullgiq stoat, short-tailed weasel (locally: weasel) ═ kakım (Mustela erminea)
narusvak glaucous gull ═ Kutup martısı (Larus hyperboreus)
naruyacuaq small gull ═ küçük martı, martıcık
naruyacuaqneraq black-legged kittiwake (Rissa tridactyla) ═
naruyaq (sg) naruyat (pl) gull, seagull (Laridae spp.); mew gull, short-billed gull, common gull, sea gull (Larus canus) ═ martı (Laridae); küçük gümüş martı (Larus canus)
naruyarpak [lit. "big gull"] glaucous gull ═ Kutup martısı (Larus hyperboreus)
naruyaruaq (sg) naruyaruat (pl) imitation seagull ═ taklit martı
naruyaruaq kegginaquq seagull mask ═ martı maskesi
naruyinraat [sea]gull eggs ═ martı yumurtası
nas'ak unmarried girl ═ evlenmemiş kız
nasaurluq (sg) nasaurluut (pl) [lit. "poor dear nas'ak"] girl, young girl, young lady ═
naspaa- (Kuskokwim) to taste, sample ═ tatmak (→ Yukon uigtaa-)
naspaagaqa
naspaatuk
naspaatuten
naspaatek
naspaaci
naspaagagut
naspaatut
naspaagaa he is tasting it ═
naspaagluten akutaq taste the Eskimo icecream!
naspaaguq he is trying something ═
naspaaluku to try; to taste (HBC: uigtualuku)
naspaalleq taste (sense); act of tasting ═
nasqupaguaq (sg) nasqupaguat (pl) arrowleaf sweet coltsfoot, arrow-leaved, head plant (locally) sweet coltsfoot (Petasites frigidus var. sagittatus) ═
nasquq (sg) nasqut (pl) head (anatomical or other); director / provider in the context of the potlatch ═ baş (Kuskokwim: qamiquq)
nasqurrun (sg) nasqurrutet (pl) dance headdress, headdress ═
Nassarluk a male personal name ═ bir erkek adı
natenpak halibut ═
nateq (sg) natrem (rel.sg) floor ═
natra his floor ═
naternaq (sg) naternat (pl) starry flounder (Platichthys stellatus); arrowtooth flounder (Atheresthes stomias); yellow fin sole (Limanda aspera); arctic flounder (Liopsetta glacialis) ═
naternarpak [lit. "big flounder"] Pacific halibut (locally or simply: halibut) (Hippoglossus stenolepis) ═
natriik their little area of floor ═
naternaq starry flounder (Platichthys stellatus) ═
naternarpak halibut (Hippoglossus stenolepis) ═
natqu(v)igte- to drift along ground (for snow/etc.) ═
natquik drifting snow/etc. ═
natmun to where? ═
nat'raq sole of skin boot ═
nau- to grow ═
naucetaaq (sg) naucetaat (pl) flower (or plant) ═
naucetarvik [lit. "place for plants"] garden ═ bahçe
nauciq wild rhubarb (locally), Alaskan wild rhubarb, Alaska wild rhubarb, alpine knotweed (Aconogonon alpinum); willow (Salix spp.) ═ Alaska söğütotu (Aconogonon alpinum); söğüt (Salix spp.)
naugganauwa
nauguq it grows ═
naulaq harpoon point, harpoon head ═
naulluu- (Kuskokwim) to be ill, to be sick ═ hasta olmak, hastalanmak (Yukon: nangteqe- Bristol Bay: qena-)
naulluuguq he is ill ═
naulluun (sg) naulluutek (pl) naulluutet (pl) illness ═ hastalık
naulluuvik hospital ═ hastahane, hastane
naunerrluk wormwood, stinkweed (Artemisia spp.) ═ yavşan, pelin
naunerrluut (pl) vegetables ═ sebze
naungrruyak plant, vegetable ═
naunraq (sg) naunrat (pl) (Nelson Island) salmonberry, cloudberry (Rubus chamaemorus) ═
naunraruaq (sg) naunraruat (pl) imitation plant ═ taklit bitki
naunraruat kegginaqut plant masks ═ bitki maskeleri
naunrayagaq arctic dock, arctic sourdock, sourdock (locally), wild rhubarb (locally), wild spinach (locally) (Rumex arcticus var. arcticus & perlatus) ═
naunraat (pl) plants ═ bitkiler
naunraat ungungssit-llu plants and animals ═ bitkiler ve hayvanlar
unguvalriit naunraat-llu animals and plants ═ hayvanlar ve bitkiler
naunriaviit berry patches ═
nauvkarissuun fertilizer ═
nauwa (in some areas: naugga) where? ═
navcaq (NSU) snow cornice, snow (formation) about to collapse ═
navcite- get caught in an avalanche ═
naverrniaryaraq trading ═
navertaq something traded or exchanged ═
naverte- to trade [not involving cash], to exchange it (Krieg 2007: means "to trade, to exchange it" and is the equivalent of the regulatory term "barter") ═
navg- to break, shatter, crush, damage ═
navegtuq it broke ═
navgan you1 break it ═
navisqaq'lavisqaq
navpigtuq it really breaks ═
navrar- to borrow ═
navran your1 borrowed thing ═
navritaa he lent something to ═
nav'lleq ~ navvleq (K) one that broke ═
navriun a loan or something lent, a thing that a person loans to someone else ═
navrun something borrowed, a borrowed thing ═
nayagaq man's younger sister, younger sister of male ═
nayangaryaq (♀) common eider ═ pufla ördeği (→ metraq)
nayangeryiit female common eider ═
nayaruaq clasping-leaf pondweed, perfoliate pondweed (Potamogeton perfoliatus) ═
nayimgalnguq [lit. "one resembling a nayiq"] → issuriq (Phoca vitulina & largha)
nayiq (sg) nayiit (pl) nayiim (rel.sg) ringed seal, hair seal (Phoca hispida) ═ halkalı fok
issurit nayiit-llu harbor and ringed seals ═
nayiuguq-qaa? is it ringed seal? ═ o, halkalı fok mudur?
nayirte- to catch a ringed seal ═ halkalı fok yakalamak/tutmak/avlamak
nayirtuq he caught a ringed seal ═
necuar (sg) necuaraat (pl) small house ═
negair(aq) ~ negaiq spider ═ örümcek
negairem negaa ~ negairaam negaa spider web ═ örümcek ağı
negairpak (sg) negairpiik (dual) negairppiit (pl) [lit. "big spider" ] big spider; tarantula ═ büyük örümcek; tarantula
negaq snare; single mesh of a net; spider web ═
negaqaa it is his snare ═
negaasget mouse food ═
negcik gaff, hook ═
negcikcuar small gaff ═
negcigpak large gaff, big hook ═
negeq north ═
negeqliq the one to the north ═
Negeqliq St. Mary's ═ bir yer adı
Negeqlirmiut Elicarviat Yupiit Yuutait St. Mary's schools ═
Negeqliim Painga Pitka's Point ═ bir yer adı
negeqvaq north wind ═
negeqvam yua the spirit of North Wind (this spirit likes cold and stormy weather) ═
negeqvaqliq the farthest one to the north ═
negtaat (pipe) organ ═
Negtemiut Nightmute ═ bir yer adı
nekevraarcinraat spruce roots soaked in water, split, and used to bind the trap ═
nel'ar-ngel'ar-
nelernaq bean ═
nelget ones with houses ═
nel'inga ~ enelinga make me a house ═
nell'eq former house ═ eski (önceki) ev
nellrat their former house
Nel'ulugaq Nilikluguk ═ bir yer adı
nemercuk-? maklacuk-
nemqa my bandage ═
nemra his bandage ═
nemiarutkat short strips of green wood, encircling the lengthwise strips. Note the center cut, adding to the strip's flexibility ═
nemr- to bind, wrap ═
nemrru bind it up! ═
neneq (HBC) bone ═ kemik (→ eneq)
nengaugitaq (sg) nengaugitat (pl) son-in-law from another village ═
nengauk daughter's husband; parallel cousin's daughter's husband, sister's husband, father's sister's husband═ damat; enişte
nengaukelriik (dual) father-in-law and son-in-law ═
nengcisgu stretch it for him ═
nengla cold weather ═
nengla- (HBC) to laugh (→ ngel'ar-)
nenglartuq (HBC) he laughs ═
nenglla coldness ═
nengllir- to be cold (water) ═
nengllirtuq it is cold (weather) ═
Nengqerralria [lit. "one pleasantly extended"] a personal name ═ bir kişi adı
nepa sound, noise
nep'lirtuq it has many sounds
neplirtuq it is noisy
nepcak longnose sucker, long-nosed sucker (Catostomus catostomus) ═
nepcetaq (sg) nepcetat (pl) [lit. "something that sticks to the face"] plaque masks, shaman mask (were made and used only by shamans [angalkut], individuals who served as intermediaries between the human and spirit worlds. All nepcetaq were the property of angalkut, but not all angalkut had power enough to possess them) ═ kegginaquq denilen dans maskelerinden farklı olarak yalnızca şamanlar (angalkuq) tarafından kullanılan maske türü.
nep'ik (HBC enêpik, enpik) real house, genuine house ═
neqa (sg) neqek (dual) neqet (pl) neqem (rel.sg) neqet (rel.pl) fish, salmon; food ═
neqeka my food /fish ═
neqkan your1 food ═
neq'mi of his own fish ═
neq'ni his own fish ═
neqnguuq it is a fish ═
neqem pamyua fish's tail ═ balığın kuyruğu
neqet qeciit (pl) fish skin ═ balıkların derileri
neqaiq [lit. "fish (food)-stealer"] common raven, raven (Corvus corax principalis); gray jay, whiskey jack (Perisoreus canadensis); belted kingfisher (Megaceryle alcyon) ═ kuzgun (Corvus corax principalis); Perisoreus canadensis; alıçapkını (Megaceryle alcyon)
neqalluarpak [contamination: neqa + iqalluarpak] Pacific herring (locally or simply: herring) ═ Pasifik ringası (Clupea pallasii)
neq'ar- to remember suddenly, to recall ═
neqaraqneqpik
neq'ayaraq thing to remember, parable, story to suggest one's behavior ═
neqcaq (sg) neqcak (dual) bait, fish lure ═
neqcan your1 bait ═
neqcuar ~ neqcuaraq (sg) neqcuaraak (dual) yaqulecuaraat (pl) little fishes; fish fry ═ küçük balık; yavru balık, balık yavrusu
neqeliur-
neqeliurtuq he is cutting fish
neqerrluaq (sg) neqerrluat (pl) dried smoked fish; dried salmon ═ tütsülenerek kurutulmuş balık; kurutulmuş som balığı
neqerrlugkuaq leftover dried fish ═
neqerrluk (sg) neqerrluut (pl) split dried and smoked fish (for salmon) dried fish (for herring) ═ yarılarak kurutulup tütsülenmiş balık
neqkaq (sg) neqkat (pl) food prepared for consumption, a prepared meal, raw material for food ═
neqkiuryaraq food preparation, preparation of food ═
neqlepik [lit. "genuine/real goose"] white-fronted goose, greater white-fronted goose, specklebelly ═ sakarca (Anser albifrons)
neqleq (sg) neqllerek (dual) neqlleret (pl) (BB, K) goose, geese (Anserinae spp.); white-fronted goose, greater white-fronted goose, specklebelly (Anser albifrons) ═ kaz (Anserinae spp.); sakarca (Anser albifrons)
neqlernaq (sg) neqlernat (pl) black brant, Pacific black brant, Pacific brant (Branta bernicla nigricans); (BB) Canada goose (American Ornithologists' Union), Canadian goose, big Canada goose (in America), greater Canada goose (in Britain), lesser Canada goose (in America for subspecies: Branta canadensis parvipes) ═ yosun kazı (Branta bernicla nigricans); Kanada kazı (Branta canadensis)
neqlicaraq food offering to the namesake of the deceased ═
neqlilleq summer fish camp, summer fishing camp for preparing fish for winter ═ yazlık balık kampı
neqlillerni at summer fish camp ═ yazlık balık kampında
neqlillertuq he went to fishcamp ═
neqliur- to serve food ═
neqliuraa he is serving him ═
neqliurtuq he is serving ═
neqlivik fish camp ═
neqnguaq fish mask, likeness of a fish ═
neqnguaq kegginaquq fish mask ═ balık maskesi
neqnirliar oysterleaf, oysterplant, sea bluebell (Mertensia maritima var. maritima & asiatica) ═
neqpiat (pl) [lit. "real fish"] → neqpik
neqpik(sg) neqpiik (dual) neqpiit (pl) [lit. "real fish"] salmon ═ som balığı
nequiak [lit. "little fish"] round whitefish (Prosopium cylindraceum) ═
neqraq a little bit of fish/food ═
neqsullgutka my fishing partner ═
neqsuq fishing ═ balık avlama
neqsurcuun (sg) neqsurcuucet (pl) fishing tools ═ balıkçılık malzemesi
neqsurcuun kalikartaq fishing lisence ═
neqsurta (sg) neqsutek (dual) neqsurtet (pl) subsistence fisherman ═
neqsurvik (sg) neqsurviit (pl) fish camp ═
Neqsurviit Wiitaurvitt Fisheries Support Center
neqsuryaraq [lit. "how to fish, way of fishing"] fishing camp ═
uksuarmi uksumi-llu neqsuryaraq fall and winter fishing ═
neqtaa his catch of fish ═
neqtuq he catches fish ═
neqyaaller ~ neqyaalleraq least cisco (Coregonus sardinella) ═
neqyaaq (sg) neqyagaat (pl) little fish; least cisco (Coregonus sardinella); least cisco (Coregonus sardinella) Bering cisco (Coregonus laurettae); young broad whitefish (Coregonus nasus) ═ küçük balık
nerangnaqsaraq [lit. "trying to find something to eat, seeking sustenance"] subsistence ═
ner'cetaaq ~ nercetaaq (K) poison bait ═
ner'cilleq remains of eating / biting ═
nere- to eat ═
nerua
ner'utuq
nertuten
nertutek
nerluci
ner'ukut
ner'ut
ner'aqami when he eats ═
ner'ciquq ~ nerciquq (K) he will eat ═
nerelta let us eat! ═
nerenrituq he is nor eating ═
neri eat! ═
nerici eat! ═
neriki eat them! ═
neriu eat (it) ═
nerkina (K, BB) ~ ner'kina (Y, HBC) (you1) eat (soon, in future)! ═
nerli may s/he eat? ═
nerlii may I eat? ═
nerrliniuq (K, BB) ~ ner'lliniuq (Y, HBC) I see he ate ═
nerngaituq he will not eat ═
nerqan you1 feed him ═
ner'qertuq ~ nerqertuq (K) he eats a little ═
nerqaa he is feeding it ═
(camek) nersit (HBC: neryit) (what) are you1 eating? ═
ner'uci you are eating ═
ner'uq he is eating ═
nerellra one he ate ═
neresta (sg) nerestet (pl) [lit. "eater"] louse ═ bit (→ ungilak, kumak)
nerevkarin [lit. "(time for) letting (someone) eat"] a feast, party (way of inviting/asking to eat) ═
nerevkariq to have a feast or party ═
ner'lleq ~ (K. BB) nerrleq one who ate ═
nernarquq it is edible ═
nerneq eating ═
nerneryaq Arctic lamprey (locally: eel Kari 1985) (Lethenteron camtschaticum, Lampetra camtschatica, Lethenteron japonicum, Lampetra japonica) ═
nerpak big house ═
ner'ssuun ~ nerrsuun (K) fork ═
nertulikayutaq
neruvailitaq great-great-great-grandchild ═
nervik (sg) nerviit (pl) restaurant ═ lokanta
neryunqeggialnguq one who does not like to eat ═
neryunqeggli one who loves to eat ═
neryunqellria one who loves to eat ═
neviaq young girl ═
neviarcaq young lady ═
Neviarcaurluq Elim ═ bir yer adı
nevlugte- have clinging debris/...'lint/snow/dirt... ═
nevluk clinging debris ═
ngela ~ ngel'a ~ engela border ═
ngel'ar- ~ englar- ~ nel'ar- ~ el'ar- ~ nenglar- (HBC) to laugh ═ gülmek
ngel'artuq ~ engelartuq ~ englartuq ~ nenglartuq (HBC) ~ el'artuq he laughs ═
ngeleqliq north side ═
nigaugek old-style snow goggles made out of wood ═
niicugni- to listen ═
niicugni listern
niicugnia he is listening to him ═
niicugniuq he is listening ═
niisngauq he is listening, obedient ═
niicugnissuun (sg) niicugnissuutek (dual) niicugnissuutet (pl) radio ═ radyo (→ riitiuq ~ liitiuq)
niicuilquq one who is the most stubborn one, does not mind/heed ═
niisngayaraq (sg) niisngayarat (pl) listening obediently, way of listening, with the implication of understanding and obeying ═
niite- to hear, to obey ═ duymak, işitmek, dinlemek
niitaa s/he hears it ═
niituq s/he hears something ═
niiteqainalria (sg) niiteqainalriit (pl) [lit. "those who merely listen"] one who just hear things superfacially ═
niitessuun (sg) niitessuutek (dual) niitessuutet (pl) hearing aid ═ işitme cihazı
nillarissuun hide dryer, skin-stretching frame or form ═ deri kurutma gergisi
Niugtaq Newtok ═ bir yer adı
nipe- ~ qame- to be extinguished, to go out ═
nipcan as it is turned off ═
nipkan when it is turned off ═
niptan you1 turned it off ═
nipteqerru (HBC: nipteqarru) please extinguish it! ═
nip'uq it went out ═
nitiliq ~ nitilik [< Rusça / Russian недели pl неделя sg] week ═
malrugni nitiligni two weeks
mat'umi nitilimi this week
niuk (HBC: nivuk) rustling sound ═
nuiga (Nelson Island) its rustling sound ═
nuak (HBC,NS: nuvak) saliva ═
nuaga his saliva
nuakan it is your1 saliva ═
nucugcuun fire drill cord handles ═
Nug'aralria a personal name ═ bir kişi adı
nugtaa he is fishing it out
nukalpialler bad nukalpiaq ═
nukalpiaq (sg) nukalpiat (pl) [lit. "good hunter or provider, successful hunter"] man in his/their prime ═ § Only the best marksmen (nukalpiaq "good hunter") were permitted to harpoon or shoot the walrus (Fall 1991)
nukalpiaqegtaar good hunter (handsome, respectful) ═
nukalpiartaq excellent, genuine accomplished hunter; more accomplished than a nukalpiaq
nukalpiarullerkaq succesful hunter ═
nukaq second-year beaver, middle stage between ucinglluaraak and aqsatuyaaq
Nuk'aq a personal name ═ bir kişi adı
nuliacungaq (sg) nuliacunga[a]t (pl) [lit. "dear little wife"] man's female cross cousin, father's sister's daughter, mother's brother's daughter, parent's parent's cross cousin's child's daughter (male speaker) ═ ═
nulialek one with a wife ═ karılı biri
malrugnek nulialek the one with two wives ═ iki karılı biri
nuliaq wife ═ karı
nuliagka my two wives ═ benim iki karım
nuliagken your two wives ═ senin iki karın
nuliarak his two wives ═ onun iki karısı
nulianka my wives (pl) ═ benim karılarım
panika nulirqa-llu my daughter and my wife ═ benim kızım ve karım
nulirqellriik wife and husband ═
nulirruaq pretend wife ═
nulirruaryaraq [lit. "having a pretend wife"] condution in which a man constantly has sexual fantasies about a woman, causing his health to deteriorate ═
nulirruatulriit
nulirtur- to marry (of men) ═ evlenmek (erkek için)
nulluq (sg) nulluuk (dual) buttock ═ kalça, popo (→ mecangqaq)
nullutuuyak (BB) → maqaruaq
numarraq'lumarraq
nuna (sg) nunak (dual) nunat (pl) nunam (rel.sg) nunam (rel.pl) nunii (abs.sg3) land; village, country ═
nunain of his lands
nuniin of his land
nunaput our places
nunam amia the earth's skin ═
nunat calritnarqellrat community wellness ═
Nunam Iqua Nunam Iqua (formerly: Sheldons Point) ═ bir yer adı
nunam pektellri ?? earthquake
nunacuar (sg) nunacuaraat (pl) small land
nunailnguq one who has no land, place to stay ═
Nunakauyaq Toksook Bay (city; not bay) ═ bir yer adı
nunakuar- to go by land, walk along the river/lake bank not by boating ═ karadan gitmek
nunakuarcuun (sg) nunakuarcuutek (dual) nunakuarcuutet (pl) automobile (K); transportation on land ═ araba (Kuskokwim); karada nakil vasıtası
nunalget host village (to invite the counter-village) ═
nunalgutka one from the same village as me ═
nunalleq former village ═ eski (önceki) köy
nunallra his former village
Nunalukaq [lit. "land big enough to live on awhile"] Crooked Island (in northern Bristol Bay, The Walrus Islands State Game Sanctuary) ═ bir yer adı
nunamiutaq ~ ungungssiq (quadruped) land animals, land mammals ═
nunamiutarnek ungungssinek piliat thisngs made from land animals
Nunangnerrarmiut
nunanili- to be happy ═ (→ angnir-)
nunaniryuk gray jay, whiskey jack (Perisoreus canadensis) ═
Nunapic'ngaq site of Moravian children's home near Kwethluk ═
Nunapicuaq [lit. "little tundra"] Nunapitchuk ═ bir yer adı
nunapicuar little tundra ═ küçük tundra, tundracık
nunapik [lit. "real earth"] tundra, high ground ═ tundra
nunarmiutaq (sg) nunarmiutaat (pl) land mammals ═
nunarpak (sg) nunarpiit (pl) [lit. "big land"] city ═ şehir
nunate- to visit (place to place) ═
nunaciiquq he will visit ═
nunaun property (landed) ═
Nunevragak [lit. "temporary camping place"] Twins (in northern Bristol Bay, The Walrus Islands State Game Sanctuary) ═ bir yer adı
nung- to shoot ═
nungama of my pulse ═
nunguyutet (pl) buttons or fasteners (presently we call them Kuukicaat or Puukicaat) ═
Nunivaaq (sg) Nunivaam (rel.sg) Nunivak Island ═ Nunivak Adası
Nunivaam yung'eqarraallra how Nunivak first got its people ═
nunvarmiutat neqet (pl) freshwater fish ═ tatlısu balığı
nunur- to scold, reprimand ═
nunuraa he is scolding him ═
nunurtuq he is scolding ═
nunuun punishment
nunuutek scissors ═
nuqaq (sg) nuqat (pl) spear-thrower, spear-throwing device, spear-throwing stick, throwing board, atlatl (device used for throwing spears) ═ mızrak fırlatıcı, zıpkın fırlatıcı (→ egun)
Nuqaq'aq a personal name ═ bir kişi adı
Nuqarrluk a female personal name ═ bir kadın adı
nuqluku pull it ═
Nuraar a female personal name ═ bir kadın adı ═
nuraq fawn, caribou calf ═
Nurarcurvik [lit. "place of caribou calf hunting"] (Y) August ═ Ağustos
nurr'acungaq (sg) nurr'acungat (pl) [lit. "dear little woman's sister's child"]
nurr'aq (sg) nurr'at (pl) woman's sister's child ═
nurtaa he did nor reach it ═
nutaan fine; uninflectable word indicating that something has just now occurred for the better ═
nutaraq (sg) nutarat (pl) new thing ═ yeni şey
Nutaraq Allrakuq New Year ═
nutaraq angyaq new boat ═ yeni kayık
nutarat naaqerkat new features ═
nutarau- to be new ═ yeni olmak
nutaryuk (HBC) fresh snow ═
nutg- to shoot ═
nutegtuq she shot ═
nut'ga shoot repeatedly! ═
nutgagka I shot them2 ═
nutgu shoot it! ═
nut'guaq
nut'ngama because I got a gun / began shooting ═
nutyuuq he is good at shooting ═
nutek (sg) nutget (pl) firearms, gun, rifle ═ ateşli silah (tabanca, tüfek)
nutga his gun ═
nutngama of my pulse ═
nuuk (HBC, NS: nuvuk) ~ nuuget (pl) nuuga (abs3sg) point, projection; peninsula ═
nuuga its point ═
nuugmi at the point ═
Alaska-m Nuuga Alaska Peninsula ═
Kenai-am Nuuga Kenai Peninsula ═
Seward-aam Nuuga Seward Peninsula ═
nuuniq [< Değinakça /Deg Xinag Athabascan noynik (< Deg Xinag Ałixi Ni'elyoy / Deg Xinag Learners' Dictionary); cf. Koyukonca / Koyukon Athabaskan noona] porcupine ═ oklukirpi (→ issaluuq)
Nuuriileng Newhalen ═ bir yer adı
nuusaaq pike spear ═
nuusaarpak (sg) nuusaarpiit (pl) [lit. "big nuusaaq"] large bird spear, three-pronged fish or bird spears ═
nuussiq (< Russian нож) knife ═ bıçak (→ cavik, caviggaq)
nuvak (HBC) → nuak
nuv'at blackfish hung to dry ═
nuve- to string ═
nuvvleq one that was threaded ═
nuyaaralget (pl) [lit. "places with imitation hair"] → nayaruaq
nuyalek one with hair ═ saçlı biri
tungulrianek nuyalek one with black hair ═ siyah saçlı biri
nuyaq (sg) nuyat (pl) hair (singular form is a single hair) ═ saç
nuyaqaa it is his hair ═
nuyarpak [lit. "big hair"] (one that has) long hair ═
nuyarpalek one with long hair ═
nuyarpaulria one that has long hair ═
nuyarpilria ~ nuyarpalilria one with very thick hair ═
nuyurrilnguut ungungssit domestic animals ═ evcil hayvanlar

P

paacat barges ═
paacat uciiruiit barge landing ═
paangeq use double-bladed oars ═
Paangelria [lit. "one who is rowing with a double-bladed paddle"] a female personal name ═ bir kadın adı
paangrun (sg) paangrutek (dual) paangrutet (pl) double-bladed paddle ═
paankaq ~ paankaaq ~ painkaq (< Rusça / Russian банка) can ═ teneke
Paaskaaq ~ HBC Paskaaq (< Rusça / Russian Пасха) Easter ═ Paskalya
Paaskaaqegcikina (sg) Paaskaaqegcikici (pl) Happy Easter! ═ Mutlu Paskalyalar!
paciguaq nostril ═ burun deliği
pacik (dual) gills ═ solungaç
pai mouth (of river, bottle, etc.; not anatomical), cockpit coaming ═ nehir ağzı, şişe ağzı
paikaa it is its mouts ═
painga its mouth ═
pai- to stay behind at home, to babysit ═
paigan you1 are staying with him ═
paiguq he stays behind at home ═
pailleq one who babysat
painkaqpaankaq
pair- to lick ═
paira lick! ═
pairaa he licks it ═
pairan you1 are licking it ═
pairpaa oh! how I licked! ═
pairte- to encounter, to meet ═
pairtaa she met her ═
pairtuq she met someone ═
paissikelaaq (sg) paissikelaak (dual) (< İngilizce/English) bike, bicycle ═ bisiklet
paitaqaa he inherited it ═
paitat inheritance, reward ═
Pak'aq [lit. "buck"] a male personal name ═ bir erkek adı
pakaurluq [lit. "poor dear buck"]
pakmani upstairs ═
palagg'uutaq steamboat ═
palak'aaq (< Rusça / Russian балык "smoked strips of salmon" < Türkçe / Turkic balık/balyq "fish") smoked strips of salmon ═ tütsülenmiş som balığı dilimleri (other Alaskan native languages: Aleut baliikax̂, Sugpiaq/Alutiiq palik ~ palek; Siberian native languages: Koryak палык /palǝk/)
§ "There were several popular methods of drying and smoking king salmon. The preparation of "strips" (palak'aaq) was the most time-consuming, but the most preferred method. The fish were first filleted and cut into thin strips, then soaked in a brine solution and hung to dry. When the strips were well-dried, they were hung in the smokehouse to be smoked by a smoldering fire until the skins turned golden. Damp or green cottonwood was favored for smoking. the cottonwood imparted a distinctive flavor and the damp wood prevented the fire from burning too hot and scorching the fish. Smoking and drying time varied depending on the weather and taste preferences. When finished, the pieces were cut into smaller strips and stored by the bagful in caches or freezers." Manokotak (< Schichnes 1988)
palkaassaneng sailboats ═
paltuuk (K, BB) ~ pal'tuuk (other) [< Rusça / Russian пальто] zippered parka, zippered coat, buttoned coat ═ (→ Bristol Bay ullirtaaq)
palukan when he starves ═
palukutaq (sg) palukutat (pl) deer mushroom, deer shield mushroom, fawn mushroom (Pluteus cervinus) ═
palungqa- to be lying face-down ═
paluqtaq (sg) paluqtak (dual) paluqtat (pl) North American Beaver (locally or simply: beaver) ═ Kuzey Amerika kunduzu (Castor canadensis) (→ kep'iyuli)
paluqtaat pamyuit beavers' tails ═ kunduzların kuyrukları
pamailnguaraurluuq one who was always slow to respond ═
pamani back there ═
pamesquq coccyx (small bone at the stem of a spinal column) ═
pamyuq (sg) pamyua (abs3sg) tail ═ kuyruk
pamyua encore (at the Eskimo dance; it refers to "the tail end of the dancing when the energy is at its most extreme) ═
kaviarem pamyua red fox's tail ═ kızıl tilki kuyruğu
keglunrem pamyua wolf's tail ═ kurt kuyruğu
neqem pamyua fish's tail ═ balık kuyruğu
paluqtaat pamyuit beavers' tails ═ kunduzların kuyrukları
qimugtem pamyua dog's tail ═ köpek kuyruğu
uiluruyiit pamyuit mice's tails ═ farelerin kuyrukları
pamyurpak big tail ═ büyük kuyruk
pamyu'rpak one with a big tail; (you1) big tail! (affective) ═
panaq large spear ═
pangalg- to run on four legs ═
pangaleg- to run at a gallop ═ dörtnala koşmak
Pangalgalria a personal name ═ bir kişi adı
Pangall'aq a personal name ═ bir kişi adı
Paniguaq a personal name ═ bir kişi adı
panik (sg) paniit (pl) pania (abs3sg) daughter ═ kız, kız evlat
panika my daughter ═ benim kızım
panikaa she is his daughter ═
angutem pania man's daughter ═ adamın kızı
arnam pania the woman's daughter ═ kadının kızı
Paning'aq a personal name ═ bir kişi adı
paparnaq (sg) paparnat (pl) yellow pond-lily, water lily (Nuphar polysepala) ═
paplu drum handle ═
paqeskia come and check me ═
paqete- to check on, to go see ═
paqnayugutkaq featured content ═
paralunguaqparaluruaq
paraluq (sg) paraluk (dual) paralut (pl) (Kuskokwim) larva, maggot, housefly maggot, pure white maggots ═ kurt, sinek kurdu (Y, HBC, NI → qup'luq)
paraluruaq (sg) paraluruat (pl) ~ paralunguaq (sg) paralunguat (pl) [lit. "imitation maggot"] grain of rice ═ pirinç tanesi
pascirissuun spruce-root clamp ═
pasi- to squash, to crush, to flatten ═
pasima- to be squashed ═
Paskaaq (HBC) → Paaskaaq
Paskaaqegcikina (sg) Paskaaqegcikici (pl) (HBC) → Paaskaaqegciki
passi- to get smashed ═
passimquq (Yukon) tray ═ tepsi, tabla (Kuskokwim → qantaq)
passin grinder, pestle ═
Passiqaq a female personal name ═ bir kadın adı
pataaskaarrluunkuk negair-llu the spider and the mouse ═
pateq brain; marrow ═ beyin; ilik
patran of his/its bone marrow ═
patitussaaq (< İngilizce / English potatoes) potato ═ patates
Pat'galria a female personal name ═ bir kadın adı
patgan you1 patted him ═
patu (sg) patuk (dual) lid, cover ═
patu- to cover, close ═
patuaqa
patuluku
patu
patutegu
patuciu
patulakut
patua
patui he covers them ═
patuu cover it! ═
pauggaq little pole ═
pavani back there ═
payari- to weld, solder (< Rusça / Russian паять 'to solder') ═ kaynak yapmak, lehimlemek
payiq (sg) payit (pl) red-breasted merganser ═ tarakdiş (Mergus serrator)
payirpak [lit. "big merganser"] common merganser ═ büyük tarakdiş (Mergus merganser)
payugquriq giving gifts ═
payugte- to take food or a gift over to someone ═
payugtaa he took some food to her
payugun food taken over, food brought, something to bring over ═
pec'aqaq yellow-breasted .....? (a small migratory birds) (? yellow-breasted bunting, Emberiza aureola)
pegte- to release, let go
pegtaa he releases it
pekcaqunak don't move!
pekete- to move around, to walk ═
pektuq he is moving ═
peksuq ~ peksu (sg) peksuut (pl) egg ═ yumurta (→ kayanguq, manik)
peksun your1 egg ═ senin yumurtan
pekutaq (NS) snow shovel ═ kar küreği (→ qanikciurun)
Pekyun (sg) Monday ═ pazartesi
Pekyutmi on Monday ═ pazartesi günü
pelakvvelak
pelatuuk [< Rusça / Russian платок] scarf ═ atkı
peleqpel'er ~ peleqpelra(a)q frog ═ kurbağa
pelinaq ?mattress for bed (? cf. Russian пелёнка "diaper, nappy")
pelit'aaq (Yukon) (< Rusça / Russian плита) stove ═ soba (→ kaminiaq)
pellug- to pass (time) happen ═
pelluq ash ═
pelumessaak (< İngilizce / English bloomers) bloomers ═
penacuat small cliffs ═
penaq cliff, bluff, bank ═ (→ ekvik)
pengiga'rte- to break out in hives ═
pengucuar small hill ═
penguguayaaq baby hill ═
pengulkuq a tussock of grass on the tundra ═
penguq hill ═
penguqucuk hillock ═
penguquiner little bit of a hill ═
pengurpak big hill ═
pengurpall'er great big hill ═
pengurraq little hill ═
penguruaq imitation hill ═
penguyaaq tiny hill ═
pequq scruff of the neck ═
pere- to be bent (intrans.) ═
perneq bending; bent (side), e.g. of oval bowl, something already bent ═
perrir- to wipe ═
perrirru wipe it! ═
perte- to bend something (trans.) ═
pertaa he bends it ═
petug- to fasten, tie═
Petugtaq [lit. "request certain items / something tied on"] The Gift Festival, gift exchange between the men and the women (another important winter ceremony was the "commercial play" known as Petugtaq. This event is usually described as an exchange of gifts between the man and woman of an village. Normally the gifts given were relatively small... < Lawrence E. Sullivan 2003), Asking Festival (< Susan W. Fair 2000) ═ Bir köyden erkek ve kadınlar arasında kışın yapılan hediyeleşme bayramıdır.
petuk dog leash, chain, line ═
pi thing ═
pia his thing ═
piak their2 thing ═
pin your thing ═
piuguq it is a thing ═
piuq he is doing ═
pi- to do, say ═
piat they do it ═
pilaku may I do it? ═
piluci (you) doing ═
piluki doing them ═
piluku doing it ═
piani back there ═
piarkaq cross-cousin ═
picetaarun evil deed, temptation ═
piciatun in any manner ═
picingssak clown or comical person, comedian ═ palyaço, komik kişi, komedyen
piciqellria one who will do (go, etc.) ═
picirkartuli one who does many different (unsavory) things (possibly a comedian) ═
piciryaraq (sg) piciryarat (pl) Yup'ik ways of working, manners, customs, traditions ═
picsaqe- to act intentionally ═
picsaqenritamken pardon me ═
picuar a small thing ═
picugtaarpeknani humility ═
picugtuq ~ pic'ugtuq he wants to catch (game) ═
piilitsaaq (< Rusça / Russian перец) pepper ═ biber
piinrek (dual) dried grass insoles ═
piinrituq he doesn't have insoles in his boots ═
piipiq (< İngilizce / English baby) baby ═ bebek
piipiq qianguq the baby is beginning to cry ═
piipiqa my baby ═ benim bebeğim
piitulriit one who is lacking necessities ═
piituq he has nothing ═
piiyuumiutailnguq one with no desire to alive according to instructions or with no positive aspirations, someone not in need of anything ═
pika-i up there! ═
pikanirnaqluni needs improvement ═
pikanirnarquq improvement needed ═
pikaq future possesion ═
pikar- to get something ═
pilek one with a thing ═ şeyli biri
piliaq (sg) piliat (pl) thing ═
canegnek piliat ~ carangllugnek piliat things made from grass, things made of grass ═
enernek piliat things made of bone
imarpigmiutarnek piliat things made from sea mammals
iqertagnek piliat things made of fish skin
qangananek piliat things made from squirrel
tulunek piliat things made of ivory
yaqulegnek piliat things made from birds
pilinguaq artwork (e.g. animal or person carved from walrus ivory or bone) ═
Pilipiinaat (pl) Filipino ═ Filipinliler
pillerkiryaraq prediction ═
pillrui he did them ═
pillrua he did it ═
pilugug- to put on skin boots ═ (→ kamgug-)
piluguq (sg) piluguk (dual) pilugut (pl) skin boot, calf high skin boot , knee-high skin boot with bearded seal skin sole, sealskin boot, boot (native-made) ═ (→ kamguk)
pilukan when he put foot-gear on ═
pimeggni in their own thing ═
pimegni in their(du.) own thing ═
pin cause ═
pinetutaciirutet
naanguat pinetutaciirutet-llu toys and games of strength and skill ═
Pingayirin Wednesday ═ çarşamba
Pingayiritminirnek since Wednesday ═ çarşambadan beri
pingayuat their third; third ═ üçüncü
pingayulek buckbean, bog buckbean, bog-bean (Menyanthes trifoliata) ═
pingayun three, 3 ═ üç
pingayunlegen ~ pingayunelgen eight, 8 ═ sekiz
pingayupegcetaaq (sg) pingayupegcetaat (pl) three pronged arrow, arrows with three-pronged points ═
pinguq he gets something ═
pinir- to be strong physically ═ (→ Yukon kayu-)
piniq'apigtuq he is very strong ═
pinirtaryaraq Yup'ik/Cup'ik sports during summer and winter ═
piniun energy ═ enerji
pinqigtaa he repeats it ═
pinrituq he doesn't ═
pipipiaq Scammon Bay whimbrel, Hudsonian curlew ═ sürmeli kervançulluğu (Numenius phaeopus hudsonicus) (→ kikikiaq)
piqertuutaq axe ═ (→ qalqapak)
pircir- to blizzard ═
pir(e)t(e)pag- to blizzard severely ═
pirpakluki allat respect for others ═
pirpakluki yuulgutet respect for tribe ═
pirpakluku nuna respect for land ═
pirpakluku yuilquq respect for nature ═
pirrelvag- to blizzard severely ═
pirta ~ pirtuk blizzard, snowstorm ═ tipi, kar fırtınası
piruk a fat person ═
pistelleq former servant
pisqumatet (pl) [lit. "ways of doing things"] sayings, traditional abstinence practices ═
pisqun rule, law ═
pissur- to hunt ═ avlamak
pissurtuq he is hunting ═
pissurcuun (sg) pissurcuutet (pl) hunting tools ═ avcılık araç ve gereçleri
pissurcuutet imarpigmi tools for ocean hunting ═ okyanus avcılığı için araç ve gereçler
pissurcuun kalikartaq hunting license ═ avcılık lisansı
pissurta (sg) pissurtek (dual) pissurtet (pl) hunter ═ avcı
pissuryaraq hunting ═ avcılık
kaviarnek uliirnek-llu pissuryaraq hunting red and arctic foxes ═ tilki (kızıl ve Kutup) avı
uksuarmi pissuryaraq fall hunting ═ güz avcılığı, güzün yapılan avcılık
pista servant ═
pistengua I acquired a servant ═
pisterpak large or great helper ═
pisteruk big servant ═
pitalgutka my same age, peer ═
pitallgutka my same age, peer, age-groups ═
pitaq caught thing ═
pitaqe- to catch ═
pitaqaa he caught it ═
pitarkallraruak
pitarkallraruak kegginaquq paired black and red (grizzly) bear mask ═
pitarkall'er bear ═
pitarkat (pl) game animals (black bear, moose) ═
pitegcaun (sg) pitegcautek (dual) pitegcautet (pl) arrow ═ (→ qerruq)
pitegcautet uminek cingilelget arrows with stone points ═
urluvret pitegcautet-llu bows and arrows ═
pitegcurliq American robin (Turdus migratorius) ═
pitengnaqe- to try to catch game ═ avı yakalamaya çalışmak
pitengnaqsaraq [lit. "the way of subsistence hunting"] subsistence board game, a particular Monopoly-like board game dealing with subsistence themes ═
pitsaqenritamken [lit. "I didn't act intentionally towards you"] (?) I'm sorry ═
pituq he catches (game) ═
piuraa good-bye ═
piunrilnguq something worthless ═
piurlua I his poor thing; poor dear, go ahead! ═
piurlua II I keeping on ═
pivakellria selfish person ═
piyagaq (sg) piyagaat (pl) nestling, baby bird; duckling ═ kuş yavrusu; ördek yavrusu
piyua- to walk ═
piyuagua
piyuaguq
piyuaguten
piyuagutek
piyuaguci
piyuagukut
piyuagut
piyuagi elitnaurvigmun walk to school ═
piyuavik hallway ═
piyugtuq he wants to ═
plugutaq arrowleaf sweet coltsfoot, arrow-leaved, head plant (locally) sweet coltsfoot (Petasites frigidus var. sagittatus) ═
puckaq (< Rusça / Russian бочка) barrel ═ (→ pucunaq, napartaq)
pucunaq (< Rusça / Russian бочонок) barrel ═
pucuur- (Lake Iliamna, Egegik) [< Supikçe / Sugpiaq] to kiss on the mouth ═ dudak dudağa öpüşmek (burun buruna öpüşme olan cingar- ile karıştırmamak gerekir) § krş. Rusça / cf. Russian поцелу́й /pət͡sɨˈluj/ (kiss ═ öpücük), поцеловать /pət͡sɨlɐˈvatʲ/ (to kiss ═ öpmek, öpüşmek)
pucuurtuk (it) they² are kissing ═ ikisi öpüşüyor
puga surfaced seal, seal on water surface, emerging seal ═ su yüzeyindeki fok
puge- to come to the surface, emerging halfway ═
pugluni (it) surfacing ═
pugsuaq sinew ptarmigan net ═
pugta- to float ═
pugtaqutaq (sg) pugtaqutat (pl) float on a fish net, gill-net float, buoy ═ balık ağındaki şamandıra
pugtautaq lung ═
Pulaviilnguq [lit. "one who does not have place to go forward"] a personal name ═ bir kişi adı
pulengtaarluni pattern ═
pupik sore, crusted sore, pimple ═
pupika my sore ═
pupikucuk (something like) impetigo ═
pupsugcetaat (pl) snowshoes ═
pupsuk (sg) pupsuuk (dual) pincer; scissors (for dual form: a pair of scissors) ═ kıskaç; makas
pupsulek (sg) pupsulget (pl) [lit. "one with a pincer"] dungeness crab (Metacarcinus magister, Cancer magister) ═
puqig- to be intelligent ═
puqigtuq he is smart ═
puqla heat, warmth ═
puqliq
puqtaqutayagaq bufflehead (Bucephala albeola) ═
pussiq ~ puussiq (< İngilizce / English pussy) cat ═ kedi
Putukuilnguq [lit. "one without a big toe, one who has no big toe"] a personal name ═ bir kişi adı
putukuq (sg) putukuk (dual) (Kuskokwim) big toe; toe ═ ayak parmağı (→ anngunquq)
putukuqa my big toe ═
putuqayagaat (pl) holes made through material for lacing it
putuskaq (< Rusça / Russian подушка) pillow ═ yastık (→ akin)
puugtuq would be something like "divebombing" ═
puugtuyuli [lit. "the one who is good at diving through the air and banging its head against something"] American three-toed & downy & hairy woodpecker (Picoides dorsalis & Picoides pubescens & Picoides villosus) ═ ağaçkakan
puukar- to bump ═
puuliq bullet ═
puveltuqqilagmiutaq
puvluni (it) being swollen ═
puyiiq pine grosbeak (Pinicola enucleator) ═
puyiir common redpoll (Carduelis flammea) ═
puyiiraq common redpoll (Carduelis flammea); pine grosbeak (Pinicola enucleator) ═
puyiitaar(aq) → common redpoll (Carduelis flammea) ═
puyugarrpuyuraaq
puyuq smoke ═ (→ aruvak)
puyuqumaar(aq) [lit. "the little bird that looks like smoke"] American dipper ═ Amerika su karatavuğu (Cinclus mexicanus)
puyur- to smoke ═
puyuraaq arctic raspberry, wild raspberry, Alaskan raspberry, raspberry (locally), nagoonberry (locally) (Rubus arcticus); American red raspberry, American raspberry (locally: raspberry) (Rubus strigosus) ═
puyuraarpuyuraaq
puyuraaraat (pl) → puyuraaq
puyuraarpak ? → puyuraaq
puyuragaqpuyuraaq
puyurkarvik gunpowder container ═ barutluk
puyurkirissuun powder measure ═ barut ölçeği
puyurniq (sg) puyurnit (pl) (HBC) → puyuraaq
puyurtur-
puyurturtuq he is smoking
puyurtuutaq tobacco pipe, pipe ═ (→ kuingiq)
puyurvat (pl) → puyuraaq

Q

qaa really? ═
qaangqanga
Qaariitaaq ~ Kelek ~ Itruka'ar ~ Agayuyaraq old-time festival with masks; Qaariitaaq is "an old-time festival held in late October" with "masked participants;" and "although this festival predates contact with Europeans, the name has been adopted for Halloween" or "October" (Jacobson 1984). Qaariitaaq is also described as "a ceremony in the fall after freeze-up when children with painted faces visit house-to-house receiving food and water" (Fienup-Riordan 2005). As a garment that would have been worn during Kelek, a major winter festival, also called Qaariitaaq, Itruka'ar, Agayuyaraq, or the Inviting-In Feast, it will be featured in the "Ceremony, Celebration" section of the Yup'ik community case (<Molly Gleeseon)
Qaariitaarvik Halloween; October ═ Cadılar Bayramı; Ekim ayı
qacarneq wall, side, impact of wind ═
qacarneqliq the one by the wall (side) ═
qacarrneq hitting, slapping ═
qacngatuq it is louse ═
qacpagtuq he claps hard ═
qaculluut wolf fish ═
qagret (pl) freeze them a little after boiling them (fish)
qagtulit
qai surface, top ═
qaillun how?, in what manner? ═
qaimiutaq child who clings to its parents ═
qaingan of its surface; as it (water) is getting rough ═
qaiq wave (on water) ═
qakiiyaq (sg) qakiiyak (dual) qakiiyat (pl) (< Supikçe / Sugpiaq ~ Alutiiq id) coho salmon, silver salmon (in Alaska) ═ gümüş som balığı (Oncorhynchus kisutch)
qaku when? (future), how long from now? ═
qaku'urtaq northern harrier (Circus cyaneus hudsonius); goshawk (Accipiter gentilis atricapillus); northern hawk-owl (Surnia ulula) ═
qaku'urtaruaq boreal owl ═ paçalı baykuş (Aegolius funereus)
qaku'urtayaraqqaku'urtaruaq
Qakvaralria a male personal name ═ bir erkek adı
qalagyaq walrus harpoon point ═
qalamciq (sg) qalamciit (pl) (K, BB) ~ qalangssak a Yup'ik story (an oral story of a recent event), story, folktale ═ (→ qanemciq)
qalangssakqalamciq
qalarte- (K, BB) to talk, to speak ═
qalartuq s/he is talking, speaking (→ qanertuq)
qalekcuuk red-necked grebe ═ kızılboyunlu batağan (Podiceps grisegena)
qaleqcuukqalekcuuk
qalervagtuq
kegluneq qalervagtuq the wolf bawls! ═
piipiq qalervagtuq the baby is bawling ═
qaliluuk an old worn caribou parka whose caribou fur has fallen out, used for summer ═
qaliq mink parka ═
qaliqaq roof; outer covering (as on a house) ═
qaliraq extra covering ═
Qalirneq Koliganek ═ bir yer adı
qaliruaq ankle-high skin boot for dress wear ═
qallacikiyak [lit. "one with umbilicus"] baby pup of harbor seal, newborn harbor seal
qallaciq navel, belly button ═
qallaulluki boiled fish, fresh boiled fish ═ haşlanmış taze balık
qalmaraa he calls it (dog) ═
qalqapak axe ═ (→ piqertuutaq)
Qalqaq Lower Kalskag ═ bir yer adı
qalqerayak black-billed magpie (locally: magpie) ═ saksağan (Pica hudsonia)
qalriq (sg) qalrit (pl) large male bearded seal giving its mating call ═ çiftleşme döneminde böğüren iri erkek sakallı fok
qalrir- to cry out, shrick ═
qalru [< Değinakça /Deg Xinag Athabascan giliqoy (< Deg Xinag Ałixi Ni'elyoy / Deg Xinag Learners' Dictionary); cf. Koyukonca / Koyukon Athabascan k'oolkkoye] northern pike ═ turna balığı (Esox lucius) (→ luqruuyak)
qaltaq (sg) qaltak (dual) qaltat (pl) bucket, pail ═
qalturuaq arctic sweet coltsfoot (Petasites frigidus var frigidus) ═
qalu ~ qaluq (sg) qalut (pl) dipnet, dip-net ═
qalukan if he fishes by dip nets ═
qaluluni (he) dip-netting ═
qalugyaq harpoon head; lance point ═
Qaluksuk a male personal name ═ bir erkek adı
qalulissuun tool for making a dipnet ═
qaluluteng dipping, fishing by dipping, fishing by dipnetting ═
qalun dipper ═ su kepçesi
qalupauk fish dipper ═
qalurpak large dip net ═
Qalut'aq a personal name ═
qaluurarlutek dipping the net ═
Qaluyaaq (sg) Qaluyaat (pl) [lit. "place of the dipnet"] Nelson Island ═ Nelson Adası
Qaluyaani Cingiit Nelson Island Points
Qaluyaarmiut Nelson Islanders ═ Nelson Adası sakinleri
qaluyaraq dipnetting through the ice ═
qaluyaraq manaryaraq-llu dipnetting and fishing through the ice ═
qamaggun on the inside ═
Qamaneq [lit. "place lacking winds or water currents"] (Chevak) salmon-fishing campsite on the Kiuqliivik River
Qamanermiut
qamani in there
qame- to retreat from sight ═ (→ nipe-)
qamenqut retreats, that is, their bladders ═
qamigarluni spring seal hunting ═
qamigaun (sg) qamigautek (dual) qamigautet (pl) kayak sled, small flat sled ═
qamiggaq
qamiqerrluk split heads of king salmon ═ şah sombalığının yarılmış kafası
qamiqunaq
qamiquq head, section of a tree stump ═
qamiqurllut dried and smoked Chinook heads from the previous season
qamiraq seal hunting ═
qamiquq (Kuskokwim) head ═ baş, kafa (→ nasquq)
qamna one inside ═
qamnguq he begins to give up ═
qamulek the one pulling a sled ═
Qamulria a female personal name ═ bir kadın adı
qamungelria one who develops something that drags behind ═
qamungelriit (pl) old bear ═
qamur- to pull or drag behind, to drag or pull something ═
qamvvailgan ~ qamvailgan before the fire is extinguished ═
qamyuuq (HBC: qamsuuq) you1 in there! ═
qaneksuartuli [lit. "the one that murmurs or mumbles"] red-breasted nuthatch ═ sıvacıkuşu (Sitta canadensis)
qanellrenka my talk ═
qanelriit what they said ═
qanellrit piciurtut a Yup'ik prediction story (what our ancestors have shared in story form of things to come to pass) ═
qanemcicuaraat
talliman qanemcicuaraat five stories ═
qanemciq (sg) qanemcit (pl) story, real story, account, real or actual accounts ═ (Kuskokwim→ qalamciq)
una qanemciuguq this is a story ═
angalkunek qanemcit stories of angalkut ═ şaman hikâyeleri
qanengssak (sg) qanengssiit (pl) legend, small talk or socializing talk
qaneq mouth (anatomical) ═ ağız
qanma of my mouth ═
qaner- (Y, NI) to speak, to talk ═ (Kuskokwim → qalarte-)
qanertua
qanertuq s/he is talking, speaking ═ (→ qalartuq)
qanertuten
qanertutek
qanertuci
qanertukut
qanertut
Kass'atun qantuunga I speak English ═
Yup'igtun qanuitua We don't speak Yup'ik ═
nepaunak qalarten talk quietly! ═
qanercetaarvik (sg) qanercetaarviit (pl) qanercetaarviim (rel.sg) district court ═ yerel mahkeme
qanercetaarviit ngeliit judicial district ═
qanercetaarvigmi cuqcista ═ district court judge ═ yerel mahkeme yargıcı
qanercetaarviim quyinra superior court ═ üst mahkeme, yüksek mahkeme
qanercetaarviim quyinrani cuqcista superior court judge ═
qanermiaq respirator for fire-bath; thing held in the mouth ═
qanerpak (one with) a big mouth; one who talks a lot; coastrange sculpin (Cottus aleuticus); slimy sculpin, devil fish (locally), bullhead (Cottus cognatus) ═
qanertiit their spokesman
qanervik [lit. "one whom (one) talks to)"] cross-cousin of a same sex, i.e. ilungaq (female) or iluraq (male) ═
qaneryaraliuryaraq linguistics ═ dil bilimi
qaneryaraq (sg) qaneryarat (pl) [lit. "that which is spoken, ways of living"] language, word, words of advice, sayings ═
Qaneryaraqegtaar [lit. "the wonderful instructions"] [eski yazı / old orthography: Kanerearakgtar] New Testament ═ Yeni Ahit
qanga ~ qang'a ~ qaang no ═ hayır
qanga-llu or ═
qanganacuar little squirrel ═
qanganaq (sg) qanganat (pl) arctic ground squirrel (locally: parky squirrel, parka squirrel, squirrel) ═ Kutup gelengisi (Spermophilus parryii)
qangananek piliat things made from squirrel ═
qanganaruaq wormwood, stinkweed (Artemisia spp.) ═ yavşan, pelin
qangiar ~ qangiaraq man's brother's child ═
qangqiiq (sg) qangqiiret (pl) qangqiirem (rel.sg) willow ptarmigan, Alaskan willow ptarmigan ═ bayağı kar kekliği (Lagopus lagopus alascensis)
Qangqiit ingutiit (Nelson Island) August ═ Ağustos
qangqiiyaaq small ptarmigan ═ ufak kar kekliği
qangvaq when? (past), how long ago? ═
qangvarpak [lit. "big when"] how long (has it been)? ═ ne kadar uzun süre?
qanikcalek [lit. "one with snow on the ground"] an akutaq═ yerdeki karla yapılan akutak türü
qanikcaq snow on the ground ═ yerdeki kar
qanikcir- get snow on ground ═
qanikciurun snow shovel ═ kar küreği
qaniqun shamanistic rite involving incantation ═
qanir- to snow ═ kar yağmak
Qanirtuuq Kenektok River ═
qanisqineq snow floating on water ═
qanngualria (sg) qanngualriit (pl) gossiper ═ dedikoducu, dedikodu yapan, söylenti yayan
qannguaq gossip; rumor; chatter ═ söylenti, dedikodu
qannguq he begins to talk ═
qanpagtuq he shouts ═
qanrucunailnguq rebellious person, one who cannot be disciplined ═
qanrute- to tell someone ═
qanrutaa he told him ═
qanruyun (sg) qanruyutet (pl) qanruyutait (abs3pl) words of wisdom, wise words, teaching, adages, oral instructions ═
wangkuta yupigni qanruyutet aturluki anglituukut we, the Yup'ik people, grow up following the traditional values and principles ═
qantacuaraak two small bowls ═
qantaq (sg) qantat (pl) qantam (rel.sg) bowl, dish, plate ═
qantat qaltat-llu bowls and buckets ═
qantam allungii → allungak
qanturarnik deep pools can a river (where beluga sometimes feed) ═
qanuk snowflake ═ kar tanesi
qanuniq (sg) qanunit (pl) legendary seal person wearing a gut rain parka ═
qanyuuq he speaks well ═
qapeq cloth cover parka═
qapiaryaraq skinning seals starting at their heads, leaving their skins intact ═
qapilaaq (sg) qapilaat (pl) freshwater clam ═
qapuk foam, froth ═
qaqaq (K, NI) → qaqataq
qaqatakqaqataq
qaqataq red-throated loon (America), red-throated diver (Britain) ═ kızılgerdanlı dalgıç (Gavia stellata)
qaqite- to finish, complete ═
qaqliqqatkeggliq
qaquq ~ qaq'uq middle finger (Kuskokwim → qatneq)
qaq'uq bread (→ kelipaq)
qaralit colours ═ renkler
Qarr'unaq Kokhanok ═ bir yer adı
qasgimiut (pl) ones in the qasgiq (men's house) ═ qasgi halkı, qasgidekiler
qasgiq ~ qasgi (sg) qasgit (pl) qasgim (rel.sg) (HBC qaygiq; Nunivak Çupikçesi kiiyar; İnyupikçe / Iñupiaq qargi) kashim (in Alaska) community house, community sod house, traditional community house, communal men's house, men's community house, men's house, ceremonial house, council house, communal gathering place (traditionaly meaning); room used for yuraq, dance house (contemporary meaning) ═ Alaska'da Yupik ve İnyupik Eskimolarında yalnızca erkeklerce kullanılan yarı yarıya toprağa gömülü, üstü toprakla örtülü tek odalı geniş ve büyük ev. Yapımında köyün bütün erkekleri çalışırdı. Toprak kazılır, dalgaların kıyıya sürüklediği odun ve kütükler, hatta balina kemikleri kullanarak duvar ve çatısı yapılır, üstüne kuru ot yığınları konarak üzeri toprakla örtülürdü. Çatıdan açılan çıkarılabilir pencereye "cam" olarak balina ya da morsun karınzarı gerilir. Taban yaygısı olarak daha önceden toplanan kuru otlar serilir. Qasginin ortasında ateş çukuru bulunur. Duvara yakın kıyılarda oturma ve yatma sekileri yapılır. Yaşlılar (tegganret) köşelere otururken yaşça küçük genç ve çocuklar duvarın merkezine doğru sıralanırdı. Köyün erkeklerinin erkek çocuklarıyla birlikte kaldıkları qasgiler aynı zamanda okul görevi de görürlerdi. Yupik ve Çupiklerin çetin coğrafyada hayatta kalma teknik ve bilgilerinin genç kuşaklara öğretilmesinde yüzyıllardır tek kurum Qasgilerdi ve bu yönleriyle okul görevi de görürlerdi. İyi bir avcı ya da balıkçı nasıl olunur, hangi hayvanlar hangi mevsimde nerede bulunur ve avlanır, neler yenir, nelerden sakınılır gibi yaşam için gerekli bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı yerlerdi. Evlilikte yapılması gerekenlerden tutun yapılmaması gereken şamanistik tabulara kadar hemen hemen her şeyin konuşulduğu Qasgiler, geleneksel hikâyelerin sıkça anlatıldığı mekânlar olduğu gibi, erkekler arasında oynanan güreş, ağırlık kaldırma, zıplama, minyatür ok ve yay yarışması, kickball gibi değişik oyunların da mekânıdır. Nakaciuq denen bayram burada yapılırdı. Kadınlar eş ve çocuklarına yiyecek getirmek için ancak Qasgiye uğrarlar, fakat dans yapılacağı zaman kız ve kadınların da Qasgiye girip dansa katılmalarına ses çıkarılmazdı. Qasgiye kapanma genelde sonbaharda kışa doğru başlardı.Yarı yarıya toprağa gömülü olduğundan Arktik bölgedeki en önemli ve belirgin arkeolojik kalıntıları oluştururlar. Tarihöncesi dönemlerden kalma kalıntıları bulunmaktadır.
§ "The qasgiq was an important gathering place. The qasgiq was never left without a name. The qasgiq in Akiacuaq (Akiachak) was called Upussaluk, the one in Akiaq (Akiak) was called Qasgikaq. And the qasgiq in Tuulessaaq (Tuluksak) was called Tallurnavak. And the one down in Mamterilleq (Bethel) was called Urucaraq. The qasgiq in Napaskiaq (Napaskiak) was called Uivngavak" (< from Joshua (Maqista) Phillip)
qasgimi in the Qasgi ═ qasgi'de
qasgimi elitnaullra enemi-llu education in the qasgi and home ═
Qasgikaq the qasgiq in Akiaq (Akiak) ═ Akiak'taki qasgi
qasgiruaq (sg) qasgiruat (pl) imitation qasgi, qasgi model ═ taklit qasgi, oyuncak qasgi
qaspeq (sg) qaspet (pl) cloth cover parka, summer dress, kuspuk (in Alaska) ═ yazlık gömlek parka
qasperrluk fish skin parka ═ balık derisinden parka
qasruq chew ash fungus, punk fungus (Phellinus igniarius) ═
qasrulek (sg) qasrulget (pl) ~ qasruliq ribbon seal (Histriophoca fasciata) ═
qassaq raw thing, raw fish or meat ═ çiğ şey (et ya da balık)
qassar- to eat raw fish or meat ═ çiğ balık ya da et yemek
qassarluki raw, aged frozen raw fish ═
qassayaaq fermented fish; least cisco (Coregonus sardinella) ═
qassayagaq least cisco (Coregonus sardinella) ═ (→ kassiaq)
qastuluten louder ═
qategarpak horned puffin (Fratercula corniculata) ═
qatek (sg) qatget (pl) chest, lungs ═
qatellria white (thing) ═ beyaz şey
qatellria atkuk white parka ═ beyaz parka
qatenquq white spot ═ beyaz benek
qater- to be white ═ beyaz olmak
qaterliq white (one; thing); white clothing for winter seal-hunting ═ beyaz (biri; şey); kışın fok avı için kamuflaj amaçlı bembeyaz giyecek
qaterliq qaspeqa my white (cloth) parka cover ═ benim beyaz gömleğim
qaterliqa paltuuka my white jacket ═ benim beyaz ceketim
qat'gai rib ═
qatkeggliq American wigeon (locally: wigeon or widgeon) ═ fiyu, Amerika fiyusu (Anas americana)
qatli- to sting ═
qatlinaq (sg) qatlinak (dual) qatlinat (pl) stinging nettle, nettle (locally) (Urtica dioica subsp. dioica & gracilis); pepper ═ ısırgan; biber
qatneq air sack (fish); (K) middle finger (→ qaquq) ═ hava kesesi (balık); (Kuskokwim) orta parmak
qat'ngun one related through spouse exchange, cross-cousin (originally a reciprocal term used by those whose parents had engaged in spouse exchange) ═
qaugeqquagaq
Qaugkumiut [lit. "upriver people"] pople of Tuluksak upriver ═
qaugyaq sand ═
qauqe (♂) (NS) common eider ═ pufla ördeği (→ metraq)
qauraa his forehead; he has head sores ═
qaurai (K, NI, HBC) they have head sores ═
Qaurraak
Qaurraarmiut
qaurtuq (Yukon) broad whitefish (Coregonus nasus) ═ (→ akakiik)
qavalria (sg) qavalriik (dual) qavalriit (pl) sleeper ═ uyuyan, uykucu
qavanquq one who sleeps much, does not observe much, sleepyhead ═
qavarcuun (sg) qavarcuutek (dual) qavarcuutet (pl) pajama ═ pijama
qavar- to sleep ═
qavartuq he is sleeping ═
qavara- to be sleep ═ (→ qavarni-)
qavarni- to be sleepy ═ (Yukon qavara-)
qavarniuga I am sleepy ═
qavarniuq s/he is sleeping ═
qavarvik (sg) qavarviit (pl) motel/hotel; bedroom ═
qavcicuaq [lit. "little wolverine"] American marten (locally or simply: marten) ═ Amerika sansarı (Martes americana)
qavcicuarqavcicuaq
qavcik wolverine (Gulo gulo) ═ Kutup porsuğu (→ terikaniaq)
qavcin how many? ═
qavcinun kaugta? what time is it? ═
qavcinek how many? ═
qavcinek kaugta? what time is it? ═
qavlunaq (HBC) coho salmon, silver salmon (in Alaska) ═ gümüş som balığı (Oncorhynchus kisutch)
qavluq eyebrow ═ kaş
Qayaciq [lit. "place to go in a kayak"] Round Island (in northern Bristol Bay, The Walrus Islands State Game Sanctuary) ═ bir yer adı
qayacualek one with a small kayak ═ küçük kayaklı biri
qayacuar ~ qayacuaraq (sg) qayacuaraat (pl) ~ qayaksuar ~ qayaksuaraq (sg) small kayak, little kayak ═ küçük kayak, kayakçık
qayacuarall'er darn little kayak ═
qayaksuar ~ qayaksuaraqqayacuar
qayalek one with a kayak ═ kayaklı biri
qayali make a kayak! ═
qayaliakut he makes a kayak for us ═
qayaliciquci you will make a kayak ═
qayaliciquq he will make a kayak ═
qayalingaitua I will not a make a kayak ═
qayaliqataraqa I am going to make him a kayak ═
qayaliyaraq kayak construction
qayalleq (sg) qayalleret (pl) former kayak ═ eski (önceki) kayak
qayallrat their former kayak
qayallgutka my sharer of a kayak ═
qayaller darn kayak ═
qayapik real kayak ═ gerçek kayak
qayapiliciqukut we will make a real kayak ═
qayaq (sg) qayak (dual) qayat (pl) qayam (rel.sg) qayaa ~ qasaa (Kotlik) (abs3sg) kayak ═ kayak, Eskimo kayığı
qayaq angyaq-llu kayak and boat ═ kayak ve kayık
qayaa (NSK: qasaa) his kayak ═ onun kayağı
qayaa aatama my father's kayak ═
qayaan of his kayakqayapiik two real kayaks ═
qayaat their kayak ═
qayagput our two kayaks ═
qayama of my kayak ═
qayami in the kayak ═
qayan your1 kayak ═
qayanguq he gets a kayak ═
qayaqaa it is his kayak ═
qayarput our kayak ═
qayatgun (HBC) with the kayaks ═
qayam amillra putting the skin on the kayak
qayam amiryaraa skinning a kayak
qayam atunrillra end of an era
qayam auluksaraa kayak care
qayam kingua stern of a kayak ═
qayam mingullra painting the kayak
qayam uciliryaraa loading a kayak
qayat aklukaitnek quyurciyaraq gathering materials for the kayak
qayakun neqsuryaraq fishing from the kayak
qayami qavaryaraq sleeping in a kayak
Qayaq'aq a personal name ═ bir kişi adı
qayarpak (sg) qayarpiim (rel.sg) big kayak ═
qayarpagtun like a big kayak ═
qayarpagmi in the big kayak ═
qayarpai his big kayaks ═
qayarpiim ciunga bow of the big kayak ═
qayarpiin ciunga bow of his big kayak ═
qayarpalek one with a big kayak ═ büyük kayaklı biri
Qayarrluk a male personal name ═ bir erkek adı
qayaruaq (sg) qayaruat (pl) imitation kayak, model kayak ═ taklit kayak, oyuncak kayak
qayaulleq one that was a kayak ═
qayaulria one that is a kayak ═
qaya'urluq kayak (poor) ═
qaygiq (sg) qaygit (pl) (HBC) → qasgiq
qayukeggliq (sg) qayukegglit (pl) [lit. "one with good broth"] → qayuqeggliq
qayuqeggliq tundra hare, arctic hare (but true arctic hare is L. arcticus and it's not live in Alaska) (locally: hare, jackrabbit or jack rabbit) ═ tundra tavşanı (Lepus othus)
qayumi just as I thought ═
qayusat salmon roe and plant soup ═ som balığı yumurtası ile bitkilerden yapılan çorba
qayuwa (Y, HBC) how, unexpectedly ═
qecervak glaucous gull ═ Kutup martısı (Larus hyperboreus)
qeciq (sg) qeciit (pl) beluga skin (is best eaten with the blubber) ═
tuntum qecikaa it is caribou skin ═
qeciit meqciryaraat removing fur from sealskins ═
qeciit uquiryaraat cleaning and processing sealskins ═
qeciqutaq walrus-bladder water container ═
qecirniirutet (pl) desserts ═ tatlılar (akutak gibi)
qeckarluni jumping ═
qellukaq aged seal flipper ═
qelta scale of a fish, bark of a tree, peeling ═
qeluluni (he) tightening up (as of a muscle) ═
qelun spring ═
qemagte- to pack, to stow ═
qemaggvik (sg) qemaggviit (pl) container for s.t. precious, storage bag ═
qemiq (sg) qemik (dual) qemit (pl) ridge of hills; lead line or float line of a fishing net ═
qemir- to string floats or leads on a fishnet ═
qemirrlageq one with a little broad-topped hill ═
qemirrluk backbone, spine ═
qena- (BB) to be ill ═ hasta olmak, hastalanmak (→ nangteqe-, naulluu- )
qenan (BB) disease ═ hastalık
qenerte- to be angry (transitive base is qenrute-) ═ kızmak, kızgın olmak
aataq qenertuq dad is angry ═
qengaarut snowbanks ═
qengacuar(aq) [lit. "small nose"] horned puffin (Fratercula corniculata) ═
qengakuatuli (sg) qengakuatulit (pl) nasal consonant (are m, n, ng; ḿ, ń, ńg) ═
qengallek [< *qengar-lek > qengal-lek lit. "one/thing with nose"] king eider (Somateria spectabilis) ═
qengaq nose ═ burun
qengarpalek one with a big nose ═ büyük burunlu biri
qengaruk (Y, HBC) snow bank ═
qen'ngailnguq one who does not get mad easily or act in anger ═
qenuilquq fontanelle ═
qenuirissuun dipper ═
qerar- to go across ═
qercua- to be frostbitten ═
qercuaguq it got frostbitten ═
qercuaneq frostbite ═
qercurtaq (sg) qercurtat (pl) freeze-dried skin dondurularak kurutulan deri
qeriurarvik power plant farm ═
qerkilnguq low spot; one that has little elevation ═
qerkit- to be low ═
qerpertaq an akutaq ═ bir tür akutak: taze çiğ turna balığı yumurtası, kırmızı Vaccinium oxycoccos meyvesi, şeker ile fok yağı karıştırılarak yapılır ya da kurutulmuş balık yumurtası fok yağında ezilerek çok hızlı bir şekilde yumurta çırpar gibi çırpılır ve içerisine pişmiş Vaccinium oxycoccos meyvesi eklenir
qer'qaalleraq [lit. "shabby old croaker"] common raven, raven ═ kuzgun (Corvus corax principalis)
qerratalriaqugyuk
Qerrataralria a female personal name ═ bir kadın adı
qerretrar- (NSU) for snow to crust ═
qerrluq lip ═ dudak (→ cugg'ek)
qerrlurcat burbot hooks ═
qerruinaq sealskin float, poke ═
qerrulliik (dual) trouser, pants, one pair of pants ═ (→ BB ulruk)
Qerrulliik [lit. "a pair of pants" – from its location, where the Yukon River splits apart nearby like the legs on a pair of trousers] Kotlik ═ bir yer adı
qerruq (sg) qerrut (pl) arrow ═ (→ pitegcaun)
qerruqeryaraq
qerrur- to inflate ═
qerrute- to be cold (warm blooded creature) ═
qerrutaanga I'm cold ═
qerrutuq feeling cold ═
qerruyaaq (Y, NS, HBC) small arrow, bullet ═
qerruyaq ~ qerruyak goose bumps, goose pimples, goose flesh (cutis anserina) ═ tüyleri diken diken olma
qertu- to be high ═
qertulria high spot; one that has much elevation ═
qertunqucuk hummock mound ═
qessa- to feel lazy or disinclined to act ═
qessamquq (Kuskokwim qessanquq) ~ qessamkaq lazy one, lazy person ═
qesuuraq vivianite (a rare pigment found on cliffs on Nelson Island and pulverized to make blue paint) ═
qet'aqqeteq
qetek tuber of mare's tail plant (Hipprus vulgaris) ═
qeteq (sg) qetget (pl) root of marestail (Hippuris vulgaris) ═ atkuyruğu kökü
qetrar- (NSU) for snow to crust ═
qetunraq (sg) qetunrat (pl) qetunram (rel.sg) son ═ oğul, erkek evlat
qetunraqa my son ═ benimoğlum
qeya-qia-
qia- (some of Yukon, HBC qeya-) to cry ═ ağlamak
qiaguk they2 are crying ═
qiaguq s/he is crying ═
qiangan as he cried ═
piipiq qianguq the baby is beginning to cry ═
piipiq qiangiinartuq the baby is crying harder ═
qiatait
qigcikiyaraq [lit. "way of respectful"] honoring others ═
qigcikluki nuna ungungssit-llu respect for nature and animals
qiguiq American red squirrel, red squirrel (locally: tree squirrel) ═ Kuzey Amerika kızıl sincabı (Tamiasciurus hudsonicus)
qiiq (sg) qiiret (pl) grey hair ═ kır saç
qiingan as he acquired grey hair ═
qiirayuli rough-legged hawk (in America), rough-legged buzzrard (in Britain) (Buteo lagopus sanctijohannis); merlin, pigeon hawk (Falco columbarius suckleyi); peregrine falcon (Falco peregrinus) ═ paçalı sar (Buteo lagopus sanctijohannis); bozdoğan (Falco columbarius suckleyi); laçın, şahin (Falco peregrinus)
qiivuusaaq bow drill ═
qikertaq (sg) qikertat (pl) qikertaa (abs3sg) island ═ ada
Nunivaam Qikertaa Nunivak Island ═ Nunivak Adası
qikmiruaq seedhead of arctic sweet coltsfoot (Petasites frigidus var frigidus)
qikuq clay ═
qilaamruyaat
qilag- to knit, weave; to make a fishnet ═ örmek; balık ağı yapmak
qilagcuun (sg) qilagcuutek (dual) qilagcuutet (pl) tool for making a fishnet [net gauge], net shuttles═
qilagmelnguq (sg) qilagmelnguut (pl) the one in heaven ═ cennetteki biri
qilagmiutaq northern collared lemming ═ Kuzey yakalı lemingi (Dicrostonyx groenlandicus, Dicrostonyx kilangmiutak)
qilak sky; heaven; ceiling ═ gök, gökyüzü; cennet; tavan
qilagmi in heaven ═ cennette
qilakeggun (sg) qilakeggutet (pl) net gauge ═
qilangaq horned puffin (Fratercula corniculata) ═
Qilkeq Summit Island (in northern Bristol Bay, The Walrus Islands State Game Sanctuary) ═ bir yer adı
qiluqiluq
qilug- to bark, to bark at ═
qilugtuq it is barking ═
qilukan if it barks ═
qilugta one who barks ═
qiluq ~ qilu (sg) qilut (pl) qilui (abs3sg) gut, intestine ═ bağırsak
qimaneq act of fleeing ═
qimug- to pull hard ═
qimugciryaraq dog mushing ═
qimugkauyar ~ qimugkauyaraq (sg) kimugkauyaraat (pl) puppy ═ it eniği, köpek yavrusu
qimugta (sg) qimugtek (dual) qimugtet (pl) qimugtem (rel.sg) qimugtet (rel.pl) [lit. "puller"] dog ═ köpek (harfiyen [kızak] çekici)
qimugteka my dog ═ benim köpeğim
qimugtem pamyua dog's tail ═ köpek kuyruğu, köpeğin kuyruğu
Angalga-am qimugtai Angalgaq's dogs ═ Angalgaq'ın köpekleri
qimugtekegtaar beautiful dog ═
qimugtelinraq dog feces; dog track ═
qimugterpak ~ qimulvak big dog ═ büyük köpek
qimugteruaq (sg) qimugteruat (pl) imitation dog ═ taklit köpek
qimugteruaq kegginaquq dog mask ═ köpek maskesi
qimugterugaat lots of dogs ═
qimugtervik kennel ═ köpek kulübesi
qimugteyagaq dear little / small dog ═
qimulvakqimugterpak
qingaq (Kuskokwim) fetus ═ cenin
qingaryugyaraq feeling angry or displeased ═
qinqaun random article ═
Qinuyang South Naknek ═ bir yer adı
qipaliunguaq Pacific silverweed, Pacific cinquefoil, beach cinquefoil (Argentina pacifica) ═
qipcissnga take me back ═
Qipneq Kipnuk ═ bir yer adı
Qipnermi in the Kipnuk ═ Kipnuk'ta
Qip'nermiu (sg) Qip'nermiut people of Kipnuk ═
qipsak screw ═
qipsalek (sg) qipsalget (pl) fastener ═ vida
qiputaq bowl cable twister ═
qirussit (pl) decorative appendages ═
qisran harpoon-blade sheath ═
qitevte- to speak English (contemporary meaning); to babble, speak in a non-Yupik language (traditionally meaning) ═ İngilizce konuşmak; Yupikçe dışında anlaşılmaz bir dilde konuşmak
qitevtuq s/he is speaking English ═ İngilizce konuşuyor
qit'vutaa aanani s/he talked English to his mother ═ annesiyle İngilizce konuştu
qit'vutuk they2 speak English to each other ═ ikisi birbiriyle İngilizce konuşuyor
qiu- to become blue ═
qiuckellria (very) blue ═
qiugcete- to be blue ═ mavi olmak
qiugcetuq it is blue ═
qiugliq blue (one), blue thing ═ mavi (şey, kimse)
qiugliq qaspeq blue/bluish (cloth) parka cover ═
qiugtalek (Unaliq) green-winged teal (Anas carolinensis) ═
qiuguk they2 are bluish ═ ikisi mavidir
qiulria (sg) qiulriit (pl) black and blue (injury) ═
qiulriit curat ripe blueberries ═
qiuneq Mongolian spot, Mongolian mark, Mongolian blue spot, congenital dermal melanocytosis ═ Moğol lekesi
qiungan as it is turned blue ═
qiuq bluish-grey rock or mountain ═
qiuracitak American golden plover, golden plover ═ Amerika altın yağmurcunu (Pluvialis dominica)
qiuryaq northern lights, aurora borealis ═
qivyuq (sg) qivyut (pl) qivyuit (abs3pl) down, down feather of bird; underhair, undercoat hair of animal ═ hav tüyü
quagaq spectacled eider (Somateria fischeri) ═
quagciq (sg) quagcit (pl) arctic dock, arctic sourdock, sourdock (locally), wild rhubarb (locally), wild spinach (locally) (Rumex arcticus var. arcticus & perlatus) ═
quaquuq rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax) ═
quanqellerkaa piciryaram responsibility to culture ═
quarruukquar'uuk & cukilek
quar'uuk threespine stickleback, three-spined stickleback, needlefish (Gasterosteus aculeatus) ═
quaruutquar'uuk
quatelrit tallaarvit steelhead / large white rainbow trout ═
qucilkuryukqucillgaq
qucillagaq (NS) {Stebbins} → qucillgaq
qucillgaq (sg) qucillgaak (dual) qucillgaat (pl) sandhill crane (locally: crane) ═ Kanada turnası (Grus canadensis) (→ qut'raaq)
qucillgaruaq (sg) qucillgaruat (pl) imitation crane, crane model ═ taklit turna, turna figürü
qucillngaqqucillgaq
qucuniq (HBC) → qucuuniq
qucuuniq red-throated loon (America), red-throated diver (Britain) ═ kızılgerdanlı dalgıç (Gavia stellata)
Qugcun a personal name ═ bir kişi adı
qugmelnguq tree swallow ═ ağaç kırlangıcı (Tachycineta bicolor)
qugniilnguq balsam poplar, cottonwood (locally) (Populus balsamifera) ═ kavak
qugnillnguq cottonwood ═
qugsuk Norton Sound {Kotlik} → qugyuk
qugtaq qathering wood ═
qugtuqaq thigh ═ uyluk, but (→ kemegtuqaq)
quguyugpaguaq mastodon flower (locally), swamp ragwort, northern swamp groundsel, marsh fleabane, marsh fleawort, clustered marsh ragwort (Senecio congestus) ═
quguyuguaqquguyugpaguaq
qugyak Norton Sound {Stebbins} → qugyuk
qugyinraat (pl) swan eggs; flight stabilizers made from swan quills ═
qugyuguaq imitation swan ═ taklit kuğu
qugyuguaq kegginaquq swan mask ═ kuğu maskesi
qugyuk (sg) qugyuut (pl) qugyuum (rel.sg) swan, whistling swan (locally: swan) ═ tundra kuğusu, kuğu (Columbus columbianus columbianus)
qukamelnguq the one in the center ═
qukaneq reaching the middle ═
qukaq middle, waist ═
qukan your waist
qukaqliq the one in the middle ═
qukar- to reach middle ═
qukarneq middle area; midsection of a fish ═ orta bölge; balığın orta bölümü
qukisvak [lit. "big loud-mouthed bird or gull"] glaucous gull ═ Kutup martısı (Larus hyperboreus)
qula ~ qulen ten, 10 ═ on
qulni in tens ═
qula atauciq 11 ═
qula malruk 12 ═
qula pingayun 13 ═
qule area above something ═
qulni area above him ═
quleqlikacaar the very top one ═
quleqliq the top one, the one higher ═
Qulic'aq a personal name ═ bir kişi adı
qulin bath water (for washing hair) ═
quliraq (sg) qulirat ~ quliraat (pl) myth, mythology, mythical story, stories of distant time, legend (A quliraq is a traditional story said to have taken place long ago. The category subsumes the folklorist's genres of folktale and myth. Yupik tellers would classify what English speakers call legends, memorates, news reports, and anecdotes in a second category, that of the qanemciq. This latter category includes more recent stories of events that are generally attributable to named individuals. Some tales do not fall clearly into one or the other genre; it is not a rigid system of categorization. < Elsie P. Mather & Phyllis Morrow, There are no more words to the story, Oral Tradition, 13/1 (1998): 200-242)
qulirat qanemcit-llu tales and stories (Qulirat [The telling of legendary stories handed down for entertainment. Usually includes a model for behavior or has a moral to the story] and Qanenciq [The re-telling of real life events, i.e. history of people]< Bernard Segal)
qulirarta [lit. "one who tells a story"] Protestant priest
quliri- to tell a story ( intrans.) ═
quliriuq s/he is telling a story ═
qulirite- to tella story to someone (trans.) ═
qulitaa he is washing another's hair ═
qulituq he is washing his own hair ═
qulngunritaar ~ qulngunrita'ar ~ qulngunritaraan nine, 9 ═ dokuz
qulqin (sg) qulqitet (pl) cupboard (for plural form) ═
qul'ssurtuq (Y) ~ qullsurtuq (K) it is en dollars ═
qulsugtuq (Kotlik) it costs 10 dollars ═
qul'tun ~ qultun (K) for ten dollars ═
Qulukaq a former village on Kulukak Bay ═ bir yer adı
qulvani way up high ═
qumacuk someone similar to a worm ═
qumicuk something inside the abdomen ═
qumig- to enclose ═
qumik something tucked inside, one inside, fetus ═
qunarliaqquunarliaraq
qungasvik (sg) qungasviit (pl) storage container (wooden boz, ivory box, walrus-stomach bag, sealskin bag, squirrel-skin bag, twined basket) ═
qungiciyaraq way of burying; funeral ceremony ═
qungmelnguyaaq tree swallow ═ ağaç kırlangıcı (Tachycineta bicolor)
qunguturaunrilnguut ones that have not been domesticated ═
qungyarcetaaq bird decoy ═
qunuituq he is generous, not stingy ═
qununiq a male seal-person (a supernatural being) ═
qunutungartuq he is stingy ═
qunuuq he is reluctant to part with something ═
qupa half ═
qupanuar(aq) gray jay, whiskey jack (Perisoreus canadensis) ═
qup'luq (Y, HBC, NI) larva, maggot, housefly maggot, pure white maggots ═ kurt, sinek kurdu (Kuskokwim → paraluq)
qupneq crack, result of splitting ═
qup'neq splitting ═
qupun lateral line ═ balıklarda yan çizgi
qurrun chamber-pot; honey-bucket ═
quseq a cough, a cold, the flu ═
qusngiq (sg) qusngik (dual) qusngit (pl) qusngim (rel.sg) ~ quyngiq (< Çukçice / Chukchee ӄораӈы qoraŋǝ ya da Koryakça ӄойаӈа qoyaŋa ~ ӄораӈа qoraŋa (Çavçuvence qojaŋa Palanca qoraŋa Karagince qoraŋa Alutorca quraŋa) reindeer, semidomestic caribou (Rangifer tarandus tarandus); sheep (a lot of the old bible translations use qusngiq for sheep) ═ evcil rengeyiği (yabanisine "tuntu" denir); eski İncil çevirilerinde: koyun
qusngilliur-
qusngilliurtuq he is cooking reindeer meat
qusngirngalngurpak big goat ═
qusngiyagaq (sg) qusngiyagaat (pl) lamb ═ kuzu
qusr- to couch, to have a cold or the flu ═
quslarluni (K) (he) coughs ═
quslian because he has a lot of phlegm ═
qusslian (K, BB) ~ qus'llian (others) because he might have a cold ═
qusni ~ quyni (HBC) his own cough ═
quy'yuituq (HBC: qusyuiyuq) he never coughs ═
qusuuk (K) rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax) ═
qusuurem pamyua smelt's tail ═
qusuuqqusuuk
qut'raaq crane, sandhill crane (→ qucillgaq)
quugaarpiit (pl) a supernatural being (live underground and swim on land)
quuguk they2 are closing in ═
quukan when it (hole) closes up ═
quunarliaqquunarliaraq
quunarliaraq (sg) quunarliaraat (pl) mountain sorrel, alpine mountainsorrel, alpine sorrel, wood sorrel, sourgrass (Oxyria digyna) ═
quuyurni- to smile (intrans.) ═
quuyurniuq he is smiling ═
quuyurnite- to smile at someone (trans.) ═
quya- to be thankful or grateful ═
quyauq he is thankful ═
quyavikaa he expressed his thanks to him ═
quyana thank you ═
quyana cakneq thank you very much ═
quyana tamarpeci atanqiurallerpecenek thank you for your patience ═
quyanacuar thank you (dear) ═
quyanayagaq thank you (small/dear) ═
quyanaqvaa I am so thankful ═
quyaunga I am thankful ═
Quyavik Thanksgiving ═ Şükran Günü
Quyayaraq [lit. "the act of giving thanks"] Thanksgiving ═ Şükran Günü
quyayarar- to celebrate Thanksgiving, to have Thanksgiving ═
quyngiqqusngiq
quyungqalriit the ones grouped together ═
Quyungssirmiut
quyurciyaraq neqnek gathering food ═
Quyurtaq gathering wherein several villages go to another to attend a song fest (a religious gathering) ═
quyuuk (HBC) → qusuuk

R
riitiuq ~ liitiuq radio ═ radyo (→ niicugnissuun)
S
saalaq ~ caalaq (< Rusça / Russian сало) lard shortening ═
saantaq you can guess this one! ═
saarralaq ~ caarralaq (< Rusça / Russian сахар) sugar ═ şeker
saarralaqeryaraq sugar diabete ═ şeker hastalığı
saayuq ~ caayuq (< Rusça / Russian чай) tea ═ çay
sagiq yellowfin sole (Limanda aspera) ═
Saguyaq Clark's Point ═ bir yer adı
Sak'aq a personal name ═ bir kişi adı
salkuuyaq baked fish, fresh baked fish, oven fry ═ fırında pişirilmiş taze balık
sal'kuuyaq ~ cal'kuuyaq ~ salkuuyaq ~ calkuuyaq a kind of casserole ═
salkuyak baked fish, fresh baked fish, oven fry ═ fırında pişirilmiş taze balık
sap'akiq ~ cap'akiq (sg) sap'akik ~ cap'akik (dual) sap'akit ~ cap'akit (pl) (< Rusça / Russian сапоги) shoe, boot (non-native style), manufactured boot or shoe
sap'akima inglua my other shoe ═ ayakkabımın teki
saskaq ~ caskaq (< Rusça / Russian чашка) cup ═ tas (→ mer'un)
sass'artuq it took an hour ═
sayagcutet (pl) sockeye salmon nets ═
sayak sockeye salmon, red salmon (in Alaska) ═ kızıl som balığı (Oncorhynchus nerka)
sayalleq spawned-out sockeye salmon, spawning sockeye salmon, red fish (in Alaska); dried spawned-out sockeye salmon ═ yumurta döken kızıl som balığı
seg- ~ ceg- to cut open (abdominal cavity of fish)
seggayaat (pl) smoked herring ═ tütsülenmiş ringa
segtuq he is cutting fish for drying ═
selip'ussaaq (BB) (< İngilizce / English slippers) slipper ═ (→ slipessaak)
seq sweat ═
serluni he perspiring ═
sertuq ~ certuq he is perspiring ═
setukcetuk
setuluqstuuluq
setumquq cetumquq
siimaqciimaq
sivuraaciuraa
skuuluq ~ skuulaq (dial: eskuuluq) (< İngilizce / English school) school ═ okul
Slaaviq Russian Orthodox Christmas ═
Slaaviqegcikina (sg) Slaaviqegcikici (pl) Merry Russian Christmas!
slipessaak (dual) (< İngilizce / English slippers) slipper ═ (→ selip'ussaaq)
slipessaagken yuukek! take of your slippers ═
snuukuuq (sg) snuukuut (pl) (< İngilizce / English snow-go) snowmobile, snowmachine ═
spickaq ~ spiickaq ~ spiickaaq (in some areas: espickaq, sepickaq) spic'kat (pl) (< Russian спичка) match ═ kirbit
stuulucualler little old table ═
stuuluq (dial: estuuluq, setuluq) (< Rusça / Russian сто́л) table ═ masa
sugaq (sg) sugat (pl) → yugat
sugaruaq (sg) sugaruat (pl) toy doll ═ oyuncak bebek (→ inuguaq)
sugg'aliq hardtack (or hard tack), pilot bread, ship's biscuit, shipbiscuit, sea biscuit, sea bread (Iñupiak: qaqqulaq) ═
sugg'ek (sg) sugg'ek (dual) sugg'et (pl) → cugg'ek
sugg'erpak [lit. "big beak/lip"] northern shoveler (Anas clypeata) ═ kaşıkgaga (→ curcurpak)
sugtu- or cugtu- to be tall (humans) ═
sugtulria one who is tall ═
sugtuuq (NI, HBC: cugtuuq) he is tall ═
sulissuliar → sulissuliq
sulissuliq savannah sparrow (Passerculus sandwichensis) ═
sulissuliyaarsulissuliq
sulissuliyagaqsulissuliq
sulunaq ~ suulunaq ~ culunaq (< Rusça / Russian солонина ?) salted fish, salted salmon, salted fish head (and sometimes bellies), salted heads of king salmon ═ tuzlama balık (daha çok kafası bazen de gövdesi)
suraq (sg) surak (dual) surat (pl) → curaq
surauvak early blueberry, Alaska blueberry, huckleberry (Schichnes 1988) (Vaccinium ovalifolium) ═
suugi- to scrub ═
suugissun scrub brush ═
suukiiq (sg) suukiik (dual) (< Rusça / Russian чулки́ ya da / or İngilizce / English sock) socks ═
suukiima inglua my other sock ═ çorabımın teki
suulunaqsulunaq
suupaq (< İngilizce / English soup) soup, stew ═

suupam tepii aroma of soup ═ çorbanın kokusu
suupiluku soup (fish) ═
T
taangaq (< Aleutça / Aleut, Unangan taangax̂ "fresh water"; cf. kasakam taangaa [lit. "Russian water"] "vodka") liquor ═
taangar- to drink (liquor), to drink booze ═
taangartua
taangartuq
taangartuten
taangartutek
taangartuci
taangartukut
taangartut
taangaiyuitua I don't drink booze ═
taangiquq he is drunk ═
taangatuli (sg) taangatulik (dual) taangatulit (pl) drinker ═ içkici, akşamcı
taangatu- to drink (alcohol) regularly (to excess) ═ içki içmek (alışkanlık)
taangaun (sg) taangautek (dual) taangautet (pl) container of liquor ═
taavaaqiq (< Rusça / Russian табак) tobacco ═ tütün
taavtaaq cockle shell spoon (→ tavtaaq)
tacellgaqqucillgaq
Taciq St. Michael ═ bir yer adı
Tacimi in the St. Michael ═ St. Michael'de
tage- to go up from shore to land or up any gradual incline ═
tagi go up! ═
tag'uq he went up slope ═
tai- to come over ═
taigua
taiguq he is coming ═
taiguten
tailutek
tailuci
taigukut
taiciqut
taiciqua I will come ═
taigua! I'm coming! ═
tailuten! come here! ═
tailituq I want him to come ═
taiqaa please come! ═
tai-tai come here ═
taituuk they2 usually come ═
ta-ima there (not in sight) ═
taitaa he brings it ═
taitaak they2 bring it ═
taitak he brings them2 ═
taitir- to be foggy ═
taituk fog ═
takaqe- to be shy, to feel respect for ═
takaqaqa I am shy of him ═
takaqluki wall'u qigcikluki tegganret allat-llu respect for elders and others ═
takaqiyaraq way of showing respecting ═ (→ kenciksaraq)
takartaryaraq being respectful ═
take- to be long, lengthy ═
tak'uq it is long ═
taklartuq he is lying on his back ═
taksartuq it would be long ═
takrartuq it is a little too long ═
takellria (K, BB) ~ takelria (sg) takellriit (pl) long one ═ uzun biri
takvia his pupil (eye) ═
takvialnguaraq boreal owl (Aegolius funereus); great grey owl (Strix nebulosa) ═
takvialnguq person with poor sight ═
takvialquq blind spot ═
talaariq (sg) talaarit (pl) rainbow trout, steelhead ═ gökkuşağı alabalığı, gökkuşağı alası (Oncorhynchus mykiss)
talaarit mikcuavat mountain trout / small mountain trout ═
talariyarat mountain trout / small rainbow trout ═
talayaqsayalleq
taliq group dance (< İnyupikçe / Iñupiaq taliq- "to dance in Iñupiaq style [sitting position while moving arms]" < taliq " arm" < Iñupiatun Eskimo Dictionary by Wolf A. Seiler 2012) ═
talir- to Eskimo dance ═
talliman five, 5 ═ beş
tallimiit their fifth ═ beşinci
tallimirin Friday ═ Cuma
tallipilerneq right ═
talliq (sg) tallik (dual) arm ═ kol
tallinka my arms ═ benim iki kolum
tallin ciin nemrumaa? why is your1 arm bandaged? ═
talliquq flipper of seal, leg of an animal ═
Talliquq (Y) Alaska Peninsula and Aleutian Islands ═ Alaska Yarımadası ile Aleut Adaları
Talliqurmiu (sg) Talliqurmiut (pl) Aleut, Unangan ═ Aleut, Unangan
Talliqurrnaq ... ═
talliqutaq spur of mountain, mountain spur ═
talliraq bracelet ═ bilezik
tallirpik right arm, right side ═ sağ kol, sağ yan
tallirpilirneq right ═ sağ
talliruaq (sg) talliruat (pl) [lit. "imitation arm"] the roots of the tree ═ ağaç kökü
talun comb ═
Tallurnavak the qasgiq in Tuulessaaq (Tuluksak) ═ Tuluksak'taki qasgi
Talurarivik Talularevuk Point ═
talusvaktaluyarpak
taluyaq (sg) taluyat (pl) fish trap, fishtrap, funnel trap ═ huni biçimli balık kapanı, balık tuzağı
taluyarluteng trapping, fishing by trapping ═
taluyarpak (sg) taluyarpiit (pl) large fish trap, big fish trap ═ iri/büyük balık kapanı/tuzağı
taluyaruaq (sg) taluyaruat (pl) [lit. "imitation fish trap"] grass fish trap, wooden trap (for Alaska blackfish) ═ daha çok Alaska karabalığı avlamada kullanılan ottan örme ya da tahtadan yapılma balık kapanı
tamacenaq parka made of a combination of different bird skins ═
tamakucirtaq something pertaining to that kind of thing ═
tamalkuq dollar (coin), dollar coin ═ 100 sentlik tüm metal dolar
tamalkur- to be all, whole ═
tamalkuryaq (sg) tamalkuryat (pl) [lit. "those that are whole (i.e., not filleted and exposed to air)"] half dried whole fish; processed non-fatty herrings or less oily herrings ═
tamalleq one who backpacked ═
tamamta all of us ═
tamana that one ═
tamar- to be misplaced, to lose or misplace ═
tamaraa he lost it ═
tamartuq it got lost ═
tamat all kinds ═
tamaunaq dried spawned-out sockeye salmon (usually eaten with seal oil
tamluq chin ═ çene
tamlurpak big chin ═ büyük çene
tamukassaaq aged beluga skin (eaten raw) ═
tang look!, look here!, behold! (interjection) ═
tan'gaurluq (sg) tan'gaurluut (pl) tan'gaurluum (rel.sg) little boy, lad ═
tan'geq darkness ═
tangercetaaq movie ═ sinema
tan'gercete- to be dark ═
tan'gercetuq it is dark ═
tangerqapigculi one who just sees, i.e. doing nothing further, not giving a helping hand ═
tan'gerliqtan'gerrliq
tangerpak (Y) big seal blubber
tan'gerpak (sg) tan'gerpiit (pl) [lit. "big dark (thing)"] crowberry, black crowberry, curlewberry (locally: blackberry or mossberry) (Empetrum nigrum hermaphroditum) ═
tan'gerrliq ~ tan'gerliq black bear ═
tanglleq view, appearance, vision; one who saw ═
tangelqa my vision ═
tangluq (sg) tangluk (dual) snowshoe ═ kar ayakkabısı
tanglur- to snowshoe ═
tangnirqutet (pl) decorations ═
tangrr- to see ═
tangrraa he sees it ═
tangrriu! look ! ═
tangertuq s/he sees ═
tangercetuq he lets himself to be seen ═
tangerciquq he will see ═
tangerrsugtuq he wants to see ═
tangrruaq hallucination ═
tan'gurraq (sg) tan'gurraat (pl) boy, young boy, lad ═
tangvag- to watch, look at ═
tangvagaa he is looking at it ═
tangvagtuq he is looking ═
tangviarrluar a little bit of seal blubber ═
tangviarrluk seal blubber with oil rendered ═
tanqig- to be bright ═
tanqik brightness ═
Tanuk'aq a personal name ═ bir kişi adı
tapaktayaq gray jay, whiskey jack (Perisoreus canadensis) ═
taperrnaq (sg) taperrnat (pl) American dunegrass, dune wildrye, beach rye grass, saltwater rye grass, coarse seashore grass (Leymus mollis) ═
Tapraq Stebbins (cf. Iñupiaq Tapqaq) ═ bir yer adı
tapuuluq [< Rusça / Russian топор /tɐ'por/] axe ═ balta
taqaqiyaraq way of showing respecting ═ (→ kenciksaraq)
taqe- to finish or quit ═
taquq
taq'utuq
taq'uten
taqututek
taqutuci
taqutukut
taqutut
taqaa he finishes it ═
taqai he finishes them ═
taq'uci you quit ═
taq'uq he quits ═
taqenritaa caliani he didn't finish his work ═
taqlartuq (Y) ~ taq'lartuq (K.BB) he finishes ═
taqlia maybe he finished it ═
taqeq blood vein ═
taqilek clam ═
taqiunga I decided not to ═
taqiuq he decided not to do it ═
Taqikaq a female personal name ═ bir kadın adı
taqmak dress ═
taqngaituq
taqsuqe- to be tired, exhausted ═ (→ mernur-)
taquaq food to take along ═
taqukaq (sg) taqukaat (pl) brown bear; seal (is the generic name for seals [bearded, ringed, spotted seal] along the coast, i.e Nelson Island; it means "brown bear" inland and upriver) ═ boz ayı (iç bölgelerde); fok (kıyı bölgelerinde)
taqukaruak seal masks ═
taqumalriit complete things; ones which have been completed ═
taqumanrilnguut incomplete things; ones that have not been completed ═
taquq braid ═
taquci your braids ═
taqutesta producer ═
tarenrairissuun (sg) tarenrairissuutek (dual) tarenrairissuutet (pl) camera ═ fotoğraf makinası
tarenrairista (sg) tarenrairistek (dual) tarenrairistet (pl) photographer ═ fotoğrafçı
tarenriurun (sg) tarenriurutek (dual) tarenriurutet (pl) mirror ═ ayna
taringe- to understand ═
taringaqa
taringaa
taringan
taringate
taringaci
taringaput
taringaat
taringuq he understands ═
taringuten-qaa? do you understand? ═
carrarmek Yup'ik-aamek taringetuunga I understand a little Yup'ik ═
taringenritamken I don't understand you ═
taringnaurutet metaphors ═
tarnaq cow parsnip (cowparsnip), common cowparsnip, Indian celery (Heracleum maximum) ═
tarr'u go away! (against dogs) ═
tarsarpaktaryaqvak
tarsuq (Lower Yukon villages: Mountain Village and Pilot Station) salt ═ tuz (→ taryuq)
tartuaka my kidneys ═
taruyamaarun (sg) taruyamaarutek (dual) taruyamaarutet (pl) dance fans (→ tegumiaq)
tarvaq wild celery ═
tarvarluki fumigate with smoke ═
tarvaryaraq [lit. "way of doing wild celery"] the process of protecting and purifying oneself with smoke, purification by smoke from burning Labrador tea, wild celery, or parsnip ═ değişik bitkilerden yapılan tütsüyle arınma töreni
taryaqvagcuun king salmon net
taryaqvak (sg) taryaqviik (dual) taryaqviit (pl) taryaqviim (rel.sg) Chinook salmon, king salmon (in Alaska) ═ şah som balığı (Oncorhynchus tshawytscha)
taryiraq neqerrluk salted, dried, and smoked fish ═ tuzlanarak kurutulup tütsülenmiş balık
taryirissuun salt shaker ═ tuzluk
taryuq salt ═ tuz
tassiitaq backpack yoke ═
tataicaraq way of quickly responding ═
tatame- to be startled, to get startled ═
tatangquq cartilage in fish head ═
taugaam however, but ═
tauna that one (near person spoken to) ═
taunarpall'er that great big one ═
tauqsiq buy ═
tauukaq [lit. "target"] brown bear ═ boz ayı
tavingaluni (he) being choked ═
tavnguq he begins to panic ═
tavtaaq butter clam (Saxidomus gigantea) ═
Tayaq'aq a female personal name ═ bir kadın adı
tayaruq (sg) tayarut (pl) common mare's-tail, mare's-tail, marestail, goose grass (locally) (Hippuris vulgaris) ═
tayima is gone, past ═
tegak (sg) tegiit (pl) male ringed seal (locally: gasoline seal); ringed seals with rotten faces ═
tegetuq he took something ═
teggalquliuryaraq (sg) teggalquliuryarat (pl) working with stone ═ taş işi, taştan yapılma elişi
teggalquq rock ═
teggalqurraq a little rock ═
tegganeq ~ teggneq (sg) tegganret (pl) elder ═
tegganeq cinirluku time spent with elders ═
teggarvak large rock, large stone ═
teggarvall'er big rock ═
tegge- to be hard or tough ═
teggemquq ~ teggenquq hard piece, styloid process, unripe berry that is still hard, salmonberry (unripe, hard) ═
teggenquqteggemquq
teggenra the one harder ═
teggerpak (sg) teggerpiit (pl) tundra rose, shrubby cinquefoil (Dasiphora fruticosa subsp. floribunda ) ═
teggerpayagaq Alaskan spirea, Beauverd's spirea (Spiraea stevenii) ═
teggliq bead, metal ═
teggneqtegganeq
tegg'neq being hard ═
tegleg- to steal ═
teglegtuq he stole [something] ═
tegleng'arli ~ teglengarli a thief ═
tegu- to take (into hands), to take in hand, to grasp ═
teguaqa
tegua
teguan
teguatek
teguaci
teguaput
tegui
tegumiaq (sg) tegumiak (dual) tegumiat (pl) [lit. "thing held/carried in hands/arms"] dance fan, women's finger mask ═ kadınların dansta kullandıkları parmak maskesi (→ taruyamaarun)
tegumiaqluku hold it ═
tegusta (sg) tegustet (pl) policeman ═ polis
teguteguaq (HBC) bar-tailed godwit ═ kıyı çamur çulluğu (Limosa lapponica)
tekciuk Lapland longspur, Lapland bunting (Calcarius lapponicus) ═
tekellria long one ═
tekeq (sg) tekret (pl) index finger, forefinger ═ işaret parmağı
tekci your forefinger2 ═
tek'mi of his own index-finger ═
tekqa my forefinger ═
tekeryuk [lit. "thing like index finger"] wingtip feather (primary remiges, primaries) ═ telek, telek tüyü
tekiq ear wax ═ kulak kiri
tekite- to arrive, to reach destination
tekitua
tekituq
tekituten
tekitutek
tekituci
tekitukut
tekitut
tekpik real forefinger ═ gerçek işaret parmağı
Tekrilnguq [lit. "one without index finger"] a personal name ═ bir kişi adı
teleqcaaraat (pl) HBC red-necked phalarope, northern phalarope, hyperborean phalarope ═ deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus) (→ imaqcaar)
telleqcaraq small swimming bird
tema body ═
temeni in the body ═
temem pinircautai
temcinarqerrlulriit some that are slightly funny ═
temtemtaaq ruffed grouse (locally: willow grouse Kari 1985) (Bonasa umbellus) ═
tengak pubic hair ═ kasık kılı
tengalralek angyaq
tengalrat sails ═
tengalrautet ones with a sail ═
tenge- to fly away, to take off into the air ═
tengua I fly ═
teng'uk they2 fly ═
teng'uq it is taking off
Tengemqapiar (Nelson Island) April ═ Nisan
tengesqaaqtengesqaar
tengesqaar green-winged teal, pocket duck (locally) ═ çamurcun (Anas carolinensis)
tengesqaaraqtengesqaar
tengmaarrluk (BB) chum salmon, dog salmon (in Alaska) ═ köpek som balığı (Oncorhynchus keta)
tengmiallertengmialleraq
tengmialleraq [lit. "shabby old bird"] common raven, raven ═ kuzgun (Corvus corax principalis)
tengmiaq (sg) tengmiat (pl) bird; goose ═ kuş; kaz
tengmiaraat (pl) duck ═ ördek
tengmiarcuun (sg) tengmiarcuutek (dual) tengmiarcuutet (pl) shotgun for bird hunting ═ kuş için kullanılan av tüfeği (→ yaqulegcuun)
tengmiarpak (sg) tengmiarpiit (pl) [lit. "big bird"] golden eagle (Aquila chrysaetos canadensis) or bald eagle (Haliaeetus leucocephalus washingtoniensis) (contemporary meaning); a supernatural being, extraordinary people, ?giant eagle, thunderbird ? (traditionally meaning) ═ kaya kartalı (Aquila chrysaetos canadensis); akbaşlı denizkartalı, Amerikan kartalı (Haliaeetus leucocephalus washingtoniensis); dev kartal (doğaüstü bir valık)
tengmiarrluk golden eagle ═ kaya kartalı (Aquila chrysaetos canadensis)
Tengmiirviguaq (Nelson Island) March ═ Mart
Tengmiirvik April ═ Nisan
tengmilqurraq small bird ═
tengssuuciurta pilot ═ pilot
tengssuuksuartengssuutecuar
tengssuulvak ~ tengssulvak big airplane ═ büyük uçak
tengssuun (sg) tengssuutek (dual) tengssuutet (pl) tengssuutem (rel.sg) [lit. "device for flying"] airplane ═ uçak
tengsuutmi in the airplane ═ uçakta
tengssuutecuar ~ tengssuuksuar small plane ═ ufak uçak
tengssuut'nguaq toy airplane ═ oyuncak uçak
tengtengaaq guitar, banjo ═
tenguggluk a kind of akutaq ═ bir tür akutak: bol suda kaynatılan balık karaciğerine (tenguk) suyunu ayırmadan iki balıktan çıkarılan çiğ balık yumurtası, fok yağı, Rubus spectabilis, Empetrum nigrum meyveleri ile şeker eklenip karıştırılarak yapılır
tenguirayulit (pl) [lit. "the ones which like to take the livers"] a supernatural being ═ Yupik inançlarında görülen doğaüstü bir varlık (Türklerdeki ciğer söken "Alkızı / Alkarısı" inancını hatırlatır)
tenguk (sg) tenguuk (dual) liver ═ karaciğer
Tengun August ═ Ağustos
tepa ~ tep'a (sg) tepet (pl) smell, odor, aroma; fermented fish head, stinky heads, stink heads of king and silver salmon ═ koku; fermente edilerek kokutulan balık kafası (ki gözde Yupik yiyeceğidir)
tepka my smell, my fermented fish head ═
suupam tepii aroma of soup ═ çorbanın kokusu
tep'aq driftwood ═ dalgaların karaya attığı adun
tepcuaraq aged and frozen fish ═ dinlendirilmiş ve dondurulmuş balık
tepcuaraq kumlaneq aged and frozen fish ═ dinlendirilmiş ve dondurulmuş balık
tepkaq food for aging ═
tepngayaaq fermented a little frozen (ish) ═
tepsarqe- to stink ═ kokmak
tepsarqua
tepsarquq he/she/it stinks ═ o kokuyor
tepsarquten
tepsarqutek
tepsarquci
tepsarqukut
tepsarqut
teptuguyukteptukuyuk
teptukuyuk Siberian yarrow (Achillea sibirica) ═
teqeteq
teqirayuliteqiyaar
teqiyaar arctic tern ═ Kuzey sumrusu (Sterna paradisaea)
teqiyaaraqteqiyaar
teq'ulungssaq clam ═
teriaaq stoat, short-tailed weasel ═ kakım (Mustela erminea)
teriayaaqteriaaq
terikaniaq (sg) terikaniak (dual) terikaniat (pl) wolverine ((Gulo gulo luscus) ═ Kutup porsuğu (→ qavcik)
terikaniarterikaniaq
terr'et (pl) sea anemone ═ denizlalesi (Actiniaria)
terr'ilitaq diaper made of a seal stomach ═
tertuleqtertuli
tertuli Canada lynx (locally: lynx) ═ Kanada vaşağı (Lynx canadensis)
tevateguaq (Scammon Bay) bar-tailed godwit ═ kıyı çamur çulluğu (Limosa lapponica)
tevatevaaq American golden plover, golden plover ═ Amerika altın yağmurcunu (Pluvialis dominica); (HBC) bar-tailed godwit ═ kıyı çamur çulluğu (Limosa lapponica) (→ teguteguaq)
tevingaluni (it) being draped ═
tevurayaraq portaging ═
Tevyaraq Crooked Creek ═ bir yer adı
Tevyarmiut
tevyuli muskrat (Ondatra zibethicus) ═ misk sıçanı (→ iligvak, kanaqlak)
tevyuliqtevyuli
tiissicsaaqtiissitsaaq
tiissitsaaq (sg) tiissitsaak (dual) tiissitsaat (pl) ~ tiissicsaaq (sg) (< Rusça / Russian тысяча) thousand ═ bin
malruk tiissitsaak 2000
pingayun tiissitsaat 3000
cetaman tiissitsaat 4000
talliman tiissitsaat 5000
qulen tiissitsaat 10000
yuinaat talliman tiissitsaaq 100000
tiissitsaaq miilicaaq [lit. "one thousand million"] one billion ═ bir milyar
tiiviiq TV ═
tua-i then, there ═
tuani over there, near you ═
tuaq shore-fast ice ═
tuauneruaq (sg) tuauneruat (pl) imitation death ═ taklit ölüm
tuauneruaq kegginaquq death mask ═ ölüm maskesi
tucnak two insoles ═
tugglugpak (HBC) wildrye, wheatgrass (Elymus spp.)
tugkar ~ tugkaraq tusk, carved tusk, ivory ═
tugkarmek piliaq ivory device ═
tugrun ice pick ═
tukailitaq an implement to kick with ═
tukur- to be wealthy ═
tukurliq wealthy person ═
tukirvik [lit. "place with guests"] hotel ═ otel
tukutukuar(aq) great grey owl (Strix nebulosa) ═
tukutukuaraller common snipe ═ suçulluğu (Gallinago gallinago)
tukuun source of wealth ═
tuliigaqtuusiik
tuluq (sg) tuluk (dual) tuluut (pl) tului (abs3sg) ivory, ivories ═ fildişi
tulun your1 ivory ═ senin fildişin
tulunek piliat things made of ivory ═ fildişinden yapılma şeyler
tulukaruk (sg) tulukaruut (pl) tulukaruum (rel.sg) common raven, raven ═ kuzgun (Corvus corax principalis)
tulukaruguaq imitation raven, pretend raven ═ taklit kuzgun
tulukaruguaq kegginaquq raven mask ═ kuzgun maskesi
tulukaruq tulukaruk
tululiuryaraq working with ivory ═ fildişi işleme sanatı
tuluruaq skin scraper ═
tuluryaaq [lit. "small ivory"] canine tooth ═ köpek dişi
tuma (sg) tumet (pl) footprint, track, trail ═ ayak izi, iz
tumiinun to its footprint ═
tuntut tumait caribou trails ═ rengeyiği izleri
tumag- to taste bitter ═ acı tatmak
tumagliaq tumagliq
tumagliq (sg) tumaglit (pl) [< tumag- 'to taste bitter'] lowbush cranberry, mountain cranberry, rock cranberry, lingonberry, red crowberry, redberry (locally Pete 1991) (Vaccinium vitis-idaea) ═
tumangqa- to be altogether ═
tumcuar (sg) tumcuaraat (pl) small footprint ═ ufak ayak izi
tumnaq (sg) tumnak (dual) tumnat (pl) serving bowl, big wooden bowl ═ servis çanağı, büyük tahta çanak
tumnaruaq wooden serving dish ═ ufak tahta servis tabağı
tumuageliqtumagliq
tumuana dried spawned-out sockeye salmon ═
tumyaraq (sg) tumyaram (rel.sg) road, trail ═
Tun'aq a personal name ═ bir kişi adı
tune- to sell (for money), trade or give something ═
tunaa she is giving it to someone ═
tunaat they sell it ═
tuniuq sold it, he is selling something ═
tuniut they sell (something) ═
tunenaq giving/selling, something given/sold ═
tunge- direction of ... (must be used with possessed ending) ═
tungelquq distant cousin/relative ═
tungeqliq the one close ═
tungiinun towards it ═
tungliq the second ═
tungliquurluteng in order ═
tungu- to be black ═
tunguuq it is black ═
tunguut they are black ═
tunguckellria (very) black ═
tunguliq black one ═ siyah biri
tunguliq kegluneq black-colored, blackish wolf ═ siyah kurt
tungulret talaarit black rainbow trout ═
tungulria the black one ═
tunguneq being dark ═
tungunqeggliq black scoter, American scoter ═ Amerika kara ördeği (Melanitta americana)
tungunqucuk dark fur trim on parka, ruff, calfskin; added strip of dark skin or fur on a parka or other ewn object ═
tungunquq (Nelson Island) bearded seal ═ sakallı fok (→ maklak)
tungyiaq the trade of goods involving some form of currency (customary trade) ═
tungyir- (tide) to come in ═
Tunrall'aq a personal name
tuntu (sg) tuntuk (dual) tuntut (pl) tuntum (rel.sg) tuntut (rel.pl) caribou, wild caribou (Rangifer tarandus granti) (in some areas reindeer [domesticated caribou] = qusngiq [Rangifer tarandus tarandus]) ═ yabani rengeyiği (R. t. granti); bazı bölgelerde evcil rengeyiği [qusngiq] (R. t. tarandus) için de kullanılır
tuntum iruit leg of caribou ═ rengeyiğinin bacakları
tuntum qecikaa it is caribou skin ═
tuntut tumait caribou trails ═ rengeyiği izleri
tuntulget (pl) reindeer herders ═
tuntupiaqtuntupik
tuntupik ~ tuntupiaq (sg) tuntupiit (pl) [lit. "genuine/real caribou"] caribou (Rangifer tarandus granti) ═ yabani rengeyiği
tunturyuaryuk a legendary caribou-like creature ═ efsanevi rengeyiği benzeri yaratık
tuntute- to catch a caribou ═ karibu yakalamak/tutmak/avlamak
tuntutuq he caught a caribou ═
Tuntutuliaq [lit. "place of many caribou"] Tuntutuliak ═ bir yer adı
tuntuvagte- to catch a moose ═ sığın yakalamak/tutmak/avlamak
tuntuvagtuq he caught a moose ═
tuntuvak (sg) tuntuviik (dual) tuntuviit (pl) tuntuviim (rel.sg) [lit. "big caribou"] moose ═ sığın (Alces alces)
tuntuviim cirunrek moose antlers ═ sığın boynuzu
tuntuviim enra moose bone ═ sığın kemiği
tuntuviim kemga moose meat ═ sığın eti
tuntuviit yualuit moose sinew ═ sığın siniri
tuntuvayaaqtuntuvayagaq
tuntuvayagaq ~ tuntuvayaaq (sg) tuntuvayagaat (pl) moose calf ═ sığın yavrusu
tuntuyagaq caribou calf, baby caribou, young caribou ═ rengeyiği yavrusu
tunu backwards; back (anatomical) ═
tunu- to move backwards ═
tunuc- to turn one's back (on) ═
tunucellek (HBC) {Hooper Bay}→ tunutellek
tunucillek (HBC) {Chevak}→ tunutellek
tunucukvak a point at the back base of the neck of a beluga or walrus, where they can be shot and killed quickly ═
tunulek an akutaq ═ bir tür akutak
Tununeq Tununak ═ bir yer adı
Tununermi int the Tununak ═ bir yer adı
tunuqliq the one behind ═
tunuqsig-
tunuqsigtuq it is far behind ═
tunutellek (sg) tunutellgek (dual) tunutellget (pl) tunutellget (pl) [lit. "the one that has the (occipital) bump in the back of its head"] Pacific loon (America), Pacific diver (Britain) (Gavia pacifica); arctic loon or black-throated loon (America), black-throated diver (Britain) (Gavia arctica) ═ Pasifik dalgıcı (Gavia pacifica); karagerdanlı dalgıç (Gavia arctica)
tupag- to wake up (tupagte- trans.) ═
tupagtuq she woke up ═
Tupagalria a personal name ═ bir kişi adı
Tupak'aq a personal name ═ bir kişi adı
tupiq'uyaq (Unaliq) [< İnyupikçe / Iñupiaq tupiquraq "mosquito tent"; cf. tupqiyaq- "to pack a tent away" and tupiq (coastal dialects) "tent"< Iñupiatun Eskimo Dictionary by Wolf A. Seiler 2012] mosquito-net tent around a bed, mosquito tent ═ cibinlik
tuqlur- to call out ═
tuqluryaraq the way of knowing who your relativs are ═
tuqluun (sg) tuqluutet (pl) relational terms appropriate to the dead namesake ═
tuqtuqaaq ~ tuqtuq an old type of boat engine ═
tuqu- to die ═ ölmek
tuquci die!, kill (something) ═
tuqunarquq it is deadly, or poisonous ═
tuquuq he or it died ═
tuquilria mourner ═
tuqunaq poison ═
tuqunaqpiaq something that surely kills ═
tuqunarqellriit poisonous substances═
tuqunarquq it is poisonous ═
tuquneq part that is deceased ═
tuquneruaq (sg) tuquneruat (pl)
tuquneruaq kegginaquq
tuqunqucuar freckle ═
tuqunquq mole or blemish on the human skin; dead branch/tree ═ insan vücudunda ben ya da leke; ağaçta kuru dal
tuqutarayuli [lit. "one who kills repeatedly"] murderer ═ katil
tuqute- to kill ═ öldürmek
tuqutaa he killed it ═
tuqutak he kills them2 ═
tusairnaq horned grebe ═ kulaklı batağan (Podiceps auritus)
tuseq (sg) tusek (dual) (HBC) shoulder ═ omuz (→ tuyeq)
tuskat planks ═
tussituq he limps ═
tusyaaq ~ tusyagaq small shoulder ═ ufak omuz, omuzcuk
tut bedmate ═
tut- to sleep next to ═
tutaruaq arctic daisy (Chrysanthemum arcticum) ═ Kutup papatyası
tutarvat (pl) rose hip (Rosa acicularis) ═ kuşburnu
tut'at (pl) (NI) large open-weave baskets
tutgar ~ tutgaraq grandchild, parallel cousin's child ═
tutgarallra his deceased grandchild ═
tutgara'urluq orphan child ═
tutgarrluuk! grandchild! ═
tuullegpak [lit. "big loon"] yellow-billed loon (America), white-billed diver (Britain) (Gavia adamsii) ═ sarı gagalı dalgıç (Gavia adamsii)
tuulleguaq (sg) tuulleguat (pl) imitation common loon ═ taklit dalgıç kuşu
tuulleguaq kegginaquq common loon mask ═ dalgıç kuşu maskesi
tuullek (sg) tuulget (pl) common loon or great northern loon (America), great northern diver (Britain) (Gavia immer); yellow-billed loon (America), white-billed diver (Britain) (Gavia adamsii) ═ buz dalgıcı (Gavia immer); sarı gagalı dalgıç (Gavia adamsii)
Tuulkessaaq Tuluksak ═ bir yer adı
Tuulkessa(a)mi in the Tuluksak ═
tuunralek (sg) tuunralget (pl) [lit. "one with familiar spirit"] shaman ═ "tuunraq'lı biri" anlamına gelen ve şamanlar için kullanılan isim
tuunraq (sg) tuunrat (pl) tuunraa (abs3sg) a familiar spirit used by shaman, shaman's helping spirit, helping spirits, spirit helper ═
angalkum tuunraa shaman's familiar spirit ═ şamanın tuunraq
tuunri use spirit power! ═
tuunrii he uses spirit power on them ═
tuunrissuun (sg) tuunrissuutet (pl) doctoring songs od shaman ═ şamanın tedavi edici şarkıları
tuusiik(Y, K, BB) American golden plover, golden plover ═ Amerika altın yağmurcunu (Pluvialis dominica)
tuutaalquciq (NSK) cackling Canada goose, cackler (locally), little Canada goose (in America), small Canada goose (in America), lesser Canada goose (in Britain) (Branta hutchinsii) ═
Tuutalgaq Pilot Station ═ bir yer adı
tuutangayagpaq (Y) Canada goose (American Ornithologists' Union), Canadian goose, big Canada goose (in America), greater Canada goose (in Britain), lesser Canada goose (in America for subspecies: Branta canadensis parvipes) ═ Kanada kazı (Branta canadensis)
tuutangayak (K, NS) Canada goose (American Ornithologists' Union), Canadian goose, big Canada goose (in America), greater Canada goose (in Britain), lesser Canada goose (in America for subspecies: Branta canadensis parvipes); cackling goose (American Ornithologists' Union), cackling Canada goose, cackler (locally), little Canada goose (in America), small Canada goose (in America), lesser Canada goose (in Britain) (Branta hutchinsii) ═ Kanada kazı (Branta canadensis)
tuutangayayagaq [lit. "little tuutangayak"] cackling goose (American Ornithologists' Union), cackling Canada goose, cackler (locally), little Canada goose (in America), small Canada goose (in America), lesser Canada goose (in Britain) (Branta hutchinsii) ═
tuutaq (sg) tuutak (dual) tuutat (pl) labret ═ dudak küpesi (→ cungarpak, mengkuk)
tuuttaruaq rose hip (Rosa acicularis) ═ kuşburnu
tuuyiiktuusiik
tuvqake- to save some to share, to a person who elects to save a dish of food or any edible resource for someone else to share with ═
tuvqakiyaraq generosity ═
tuvqakuquraulluteng sharing ═
tuvqatartuq he is generous ═
tuvun object stuck in throat ═
tuvvneq to be choked ═
tuyeq (HBC: tuseq) shoulder ═
tuylek one with shoulders ═
tuyun your1 mail order ═
tuyuq (< Rusça / Russian тойон "выборный, староста инородцев" < Turkic [Yakut /Sakha] тойон/toyon (sg) тойоттор/toyottor (pl) "господин / boss, lord, master") native trading chiefs ═ yerli ticaret başkanı
tuyur- to send ═
tuyuraa she is sending something to her ═
Tuyuryaq Togiak River ═
U

uamuq he is wasting time ═
uatek haunch, body from the waist down ═
uani at the mouth of the river; the exit, near the exit ═
uavet towards the mouth of the river or the exit ═
uci load, load on sled or boat, cargo ═
ucinglluaraak smaler or younger beaver ═ genç kunduz
ucinglluk (dual) parents or adults / biggest beaver ═ yetişkin kunduz
ucingluq (sg) parents or adults / biggest beaver ═ yetişkin kunduz
ucip'agtuq it is loaded down, has a great load ═
ucuk (sg) ucuuk (dual) penis (for singular form); vulva, vagina (for dual form) ═ tekil (sg) form için: sik (vulgar), çük (pretty); ikil (dual) form için: am (vulgar)
ucukatellngiiq a small migratory bird
ugaani because ═
Ugaassarmiut Alutiiq, Sugpiaq (rather Ugashik Sugpiaq people) ═ Supik (daha doğrusu Batı Supiklerinin anakaradaki kabilesi)
ugguguaq (sg) ugguguak (dual) ugguguat (pl) imitation ugguk ═
ugguguak kegginaquk ugguk masks ═
uginaq (sg) uginat (pl) uginam (rel.sg) sea lion ═
uginam itegai sea lion flippers ═ denizaslanı yüzgeçleri
ugirtuq it (boat) beached ═
ugi'irtuq it (boat) beached suddenly/accidentally ═
ugna one down river ═
ugnaraq (sg) ugnarat (pl) singing vole & northern red-backed vole (Microtus miurus & Clethrionomys rutilus) ═
ugnarat neqait (pl) mousefood (mouse food) (roots and tubers of herbs, sedges, and grasses cached by mice, voles and lemmings: I. The roots of Hedysarum alpinum, II. The tubers of Hippuris vulgaris, III. The lower part of Eriophorum angustifolium or Eriophorum scheuchzeri) ═ Yupiklerce fare yuvaları kazılıp çıkarılarak yenilen üç farklı bitkinin yumru kökleri»
ugsuuq (HBC: ugyuuq) you1 there (toward door)! ═
ugtaq seal on ice-floe ═ yüzer buz parçası üzerindeki fok
ugtarcuun (sg) ugtarcuutek (dual) ugtarcuutet (pl) bentwood hat, conical wooden hat, devices to get seals on ice floes ═ yüzer buz parçası üzerindeki fokları avlayana avcıların kullandıkları tahta kamuflaj şapkası
ugtarlutek resting on the ice ═
ugte- to climb up onto the top of something ═
ugvicuutuqvik
ugyuuqugsuuq
ui (sg) uit (pl) husband ═ koca
uika my husband ═ benim kocam
uikaa he is her husband ═
uikai they are her husbands ═
uikan your1 husband to be ═
uikia have me as your1 husband! ═
uimi of her own husband ═
uinga her husband ═ onun kocası
uinguq she gets a husband ═
uinguuq he is a husband ═
uicuar (sg) uicuaraat (pl) small husband ═ ufak koca, kocacık
uicungaq (sg) uicunga[a]t (pl) [lit. "dear little husband"] woman's male cross cousin, father's sister's son, mother's brother's son, parent's parent's cross cousin's child's son (female speaker) ═
uig- to taste, sample, try ═
uigtua- (Yukon) to sample or taste, attemt, try ═ (→Kuskokwim naspaa-)
uilgutkellriik husband-related ones ═
uilingiataq desirable woman who will only marry a great hunter ═
uil'kaaq (BB) fork ═
uilleq former husband ═ eski (önceki) koca
uillra his former husband ═ onun eski (önceki) kocası
uiluq (sg) uiluk (dual) Arctic surfclam (Pacific northwestern United States: pink- or red-necked clam) (Mactromeris polynyma); clamshell spoon ═
uiluruaq (sg) uiluruat (pl) imitation clam ═ taklit deniztarağı
uiluruaq kegginaquq clam mask ═
uiluruyak meadow jumping mouse (Zapus hudsonius) ═
uiluruyiit pamyuit mice's tails ═ farelerin kuyrukları
uinge- to marry (of a woman) ═ evlenmek (kadın için), koca bulmak
uingiar small cranberry, bog cranberry (Vaccinium oxycoccos) ═
uingiaraat (pl) → uingiar
uirpak big husband ═ büyük koca
uita- to stay, be located or situated ═
uitaunga
uitauq he lives here ═
uitauten
uitautek
uitauci
uitaukut
uitaut
wani uita stay here ═
uitalria the one left or staying ═
uitavigkaq future place to stay ═
uiteraq red ocher ═
uiteraq urasqaq-llu ocher and white clay ═
uivcetaaq wooden top ═
uive- to go around ═
Uivik December ═ Aralık
uivneq joint or connected part ═
Uivngavak the qasgiq in Napaskiaq (Napaskiak) ═ Napaskiak'taki qasgi
uivquq knot in wood ═
uivqurraq circular cap ═
Ukalikcirmiut
ukani coming this way, in the future, in time/area toward now/here ═
ukaniku in the future ═
ukaqsig-
ukaqsigtuq it is nearby ═
ukayiruaq tall cottongrass, narrow-leaved cottongrass, common cottongrass, cottongrass (Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium & triste) ═
uki- to get a hole ═
ukineq hole ═
ukinqucuk tote-hole at the bow of a kayak ═
ukite- to pierce ═
ukitneq making a hole ═
ukli- to dice/cut up (fish, bread) ═
ukna this one coming ═
uksilleq winter village ═ kışlık köy
uksuaq fall, autumn, last fall ═ son güz (Yupiklerde uksuaryartuq [ilk güz] ile uksuq [ilk kış] arasında yer alan mevsim)
uksuarmi in the fall ═ son güzün
uksuarmi mequlegcuryaraq fall trapping ═ güzün tuzakla/kapanla yapılan avcılık
uksuarmi pissuryaraq fall hunting ═ güz avcılığı, güzün yapılan avcılık
uksuarmi uksumi-llu neqsuryaraq fall and winter fishing ═
uksuaqu this coming fall ═
uksuar- to become autumn ═ güz olmak, güz gelmek
uksuartat raw, aged frozen raw fish
uksuaryartuq pre-fall, early fall, between summer and fall ═ ilk güz (Yupiklerde kiak [yaz] ile uksuaq [son güz] arasında yer alan mevsim)
uksuilleq fall camp ═ güz kampı
uksullaraquksurtaq
uksupiaq real winter (with lots of snow and cold) ═
uksuq (sg) uksum (rel.sg) winter, last winter ═ ilk kış (Yupiklerde uksuaq [son güz] ile iqukvaq [son kış] arasında yer alan mevsim)
uksumi in the winter ═ ilk kışın
Uksuqaq [lit. "suddenly little winter"] a male personal name ═ bir erkek adı
uksuqu this coming winter ═
uksurpak [lit. "big winter"] all last winter═ kış boyu, bütün kış
uksurtaq snow bunting, snowbird (locally) ( Plectrophenax nivalis) ═
uksurtaruksurtaq
uksuuyaq winter camp for hunting mink, setting traps, black fish, setting nets ═
ukucuaraat these little ones ═
ukuk these two ═
ukut these ═
ukulkatagpak (Y) → uqulkatagpak
ukurraq son's wife, parallel cousin's son's wife, brother's wife ═ gelin; yenge
ukurram angayaqai bride parents ═
ukuruut these (stout) ones ═
ukveqe- ~ ukveke- to believe (trans.) ═
ukvekaa he believes him ═
ukvekumayaraq spirituality ═
ukvengqelleq spirituality ═
Ukveryaraput
ule (sg) ulek (dual) high tide, tide ═
ule- to rise, flood ═
ulervak (sg) ulerviit (pl) (Cugtun) big tide ═
ulevla- to bubble and overflow ═
ulevlalria [lit. "one who is bubbling out"] one who is talkative
ulig- to use blanket ═
ulik blanket ═
ulikaa it is his blanket ═
ulinguq he gets a blanket ═
uliiq (sg) uliiret (pl) Arctic fox, white fox, polar fox, snow fox (Vulpes lagopus) ═ Kutup tilkisi
uliiruaq (sg) uliiruat (pl) imitation white fox ═ taklit Kutup tilkisi
uliiruaq kegginaquq white fox mask ═ Kutup tilkisi maskesi
ulikutaq shawl ═
ullag- to approach, go to (trans. only) ═
ulligcissuun [lit. "a device for cutting fish for drying"] (NI) homemade fish cutting tool for drying (which is a piece of bone or ivory, sharpened and pointed on one end with the other end wrapped in cloth, and string or twine to form a comfortable handle) ═
ulliggluku cut and dried not smoked fish
ulligpengayiit (pl) processed fatty herring ═
ulligtapiak dried dog salmon ═ kurutulmuş köpek sombalığı
ulligtaq dried king and red salmon ═ kurutulmuş şah ve kızıl sombalığı
ulligte- to cut fish (for drying) ═ kurutmak için balık kesmek
ullipengayaq (sg) ullipengayiit (pl) [lit. "one lacking the other one of a pair / those that are filleted and exposed to the air"] processed fatty herring (fatty herrings are processed into ullipengayiit) ═
ullirneq (Y) cut ═
ullirtaaq (Bristol Bay) zippered parka, zippered coat, buttoned coat ═ (→ paltuuk)
ulluvak cheek ═
ulluvalqin preopercle of a fish ═
ulluvalquq disembodied cheek of a fish ═
ulqit Siberian springbeauty (Claytonia sibirica) ═
ulruk (dual) (Bristol Bay) trouser, pants, one pair of pants (→ qerrulliik)
ulu (sg) uluk (dual) tongue ═ dil (→ alungun)
uluka my tongue ═ benim dilim
uluaq (sg) uluak (dual) uluat (pl) semi lunar knife, woman's knife, ulu (in Alaska) ═ daha çok kadınlarca kullanılan yarımay biçimli Eskimo bıçağı (→ HBC kegginalek)
ulug- to soften a skin or similar object by working it with one's hands, to crumple ═
ulugtuq it is wrinkled, is being rubbed clean ═
ulunguayagaat (pl) [lit. "fake, little tongues"] (HBC) alkaligrass (alkali grass), grass (simply) (Puccinella spp.) ═
ulurrugnaq a sea monster said to devour whales ═
ul'utvak [lit. "white coat"] baby pup of spotted seal, newborn spotted seal (Phoca largha)
uma grandmother, grandma ═ nine, büyükanne (→ anuurluq, maurluq)
umga its stopper
umiq [lit. "hard stone"] spade (card suit) ═ maça (♠)
umialek [< İnyupikçe / Iñupiaq umialik (lit. "boat owner") "1) king; rich person 2) boss; boat captain" < Iñupiatun Eskimo Dictionary by Wolf A. Seiler 2012] rich man ═
umilek arrow with a stone point ═
umingmaq (sg) umingmiit (pl) [< İnyupikçe / Iñupiaq umiŋmak muskox (Ovibos moschatus) ═ misk sığırı
umingmiim kemga muskox meat ═ misk sığırı eti
uminguak two pretend arrow-point designs ═
umkuk cliff ═
Umkumiut people at a fishing camp on the Nelson Island where the islanders stay in the summer ═
umlikqaq boiled fish, fresh boiled fish ═ haşlanmış taze balık
umyuacuk a thoughtless person ═
umyuallgutka one with the same thinking as mine ═
umyuallguteksagutellriik [lit. "two who have become like minded"] two in consensus, literally ═
umyuallgutkurluteng cooperation ═
umyuaqe- to remember ═
umyuaqeggellria one with goed wishes toward others, one who is thoughtful ans unselfish, one who uses his mind wisely ═
umyuaqeggilriit those who have become wise, with strong minds, referring to elders ═
umyuaqeqciuq thoughtful ═
umyuaqutait things for remembering them ═
umyuarrliqelria one without good wishes toward others, shaman with negative yhoughs ═
umyuarrluk thinks thoughtlessly of something ═
umyuarteqe- to think (intrans. only) ═
umyuartur-
umyuarturtuq he is thinking ═
umyugiuryaraq following one's own mind, both thoughts ans desires; living without restraint ═
umyuiqsaraq to be depressed, have a troubled mind ═
una this one (near speaker) ═
un'a one down there ═
un'gani down there ═
unacungaq ~ unacuar this little one, this (dear) one ═
unake- to obtain ═
unaksuar small hand ═
unaller ~ unalleraq this (darn) one ═
unan (sg) unatek (dual) (Kuskokwim)hand (human...); flipper (seal) ═ el (→ aiggaq)
unaten your1 hand ═
unarciaq straight-grained wood from which thinner and thinner lengths of spruce were split, first using a wedge and then using the blunt end of a crooked knife ═
unarpak this big one (being/acting extraordinary), fat one ═
unaruk this (stout) one (person) ═
unatar- (some parts of Yukon) to pick berries ═ meyve toplamak (→ iqvar-)
uneq armpit ═ koltuk altı
unra his armpit ═ onun koltuk altı
uner- to put under arm ═
unermiaq thing held under the arm ═
ungaircuunungairissuun
ungairissuun ~ ungaircuun razor ═
ungairtuq he is shaving ═
ungagpak long beard or mustache ═ uzun sakal/bıyık
ungagpalek long moustached ═ uzun sakallı/bıyıklı biri
ungak beard or mustache hair ═ sakal; bıyık
ungani his (own) beard ═
ungaten your beard ═
ungalaqliq (sg) ungalaqliit (pl) the one to the south, the southern one/side ═
Ungalaqliit Unalakleet ═ bir yer adı
Ungalaqlirmi in the Unalakleet ═ Unalakleet'te
ungalek one with a beard or moustache ═ sakallı/bıyıklı biri
ung'aqercecingnaqellriit those who are trying to get affection from others ═
ungilag- to itch ═
ungilak louse; spruce cone ═ bit; ladin kozalağı (→ neresta, kumak)
unglusuq going to the shoreline to gather clams ═
ungungssiq (sg) ungungssit (pl) ungungssim (rel.sg) animal; land animal, quadruped; bear ═ hayvan; kara memelisi; ayı
imarpigmi ungungssit animals of the ocean ═
imarpiim ceniini ungungssit animals of the coast ═
mermecetulit ungungssit animals of the river ═
yuilqumi ungungssit animals of the land ═
napamiutaat ungungssit animals of the forest ═
nuyurrilnguut ungungssit domestic animals ═
ungungssiq qulugnelek camel ═ deve
ungungssiq qulugtelria (sg) ungungssit qulugtelriit (pl) camel ═ deve
ungungssit uitaviit animal habitat ═
ungungssiyagaq (sg) ungungssiyagaat (pl) baby animal ═
unguva (sg) unguviik (dual) life ═
unguvii its life ═
unguvalria [lit. "one that is alive"] bear ═ ayı
unguvalriik (dual) unguvalriit (pl) [lit. "living thing"] animal ═
unguvalriit naunraat-llu animals and plants ═
unguyalriit
unguyaq driving of waterfowl in the tundra lakes to be harvested ═
uni- to disappear, dissolve ═
unista deceased parent ═
unite- to leave someone or something behind ═
unitaa he left it behind ═
unitan you! left us ═
unkumiutaq sea mammal ═
univkat (pl) oral history ═
unuakautarkat
unuaku (sg) unuakut (rel.pl) tomorrow morning ═ yarın sabah (gelecek olan sabah)
unuakuar early morning, early in the morning ═ erken sabah, erken vakitteki bu sabah
unuakuayaar very early in the morning, break of the day ═ çok erken vakitteki bu sabah (geçmiş olan sabah)
unuakuayaarmi during very early morning ═ çok
unuakuayaarqu very early tomorrow morning / at the crack of dawn ═ çok erken vakitteki yarın sabah (gelecek olan sabah)
unuakutaq breakfast ═ kahvaltı
unuamek (Kuskokwim) today ═
unuaq this morning, this past morning ═ bu sabah (geçmiş olan sabah)
unuami than this (past) morning ═
unuatun like this morning ═
unuaqu tomorrow ═ yarın (gelecek olan sabah?/gün???)
unuaqumek from tomorrow ═
(utaqakina) unuaqumun (you should wait) until tomorrow morning ═
unuaqu- to become tomorrow ═ yarın olmak
unug- night to fall, to become night ═
unugtuq night fell ═
unuggsuun (Nelson Island) moon, month (Miyaoka 2010: possibly a word taboo for iraluq) ═ ay; Ay (→ iraluq)
unugpak [lit. "big night"] all night ═ gece boyunca, bütün gece
unuk (sg) unuum (rel.sg) unuut (rel.pl) last night ═ dün gece (geçmiş olan gece)
unugkun by night ═ geceleyin
unugmi in the night ═ gecede
unugnirnek since last night ═ dün geceden beri
unuku tonight (this coming) ═ bu gece (gelecek olan gece)
upak
upete- to prepare, to get someone ready ═
upingauten-qaa? are you prepared? ═
upten get ready ═
upnariuq it is time to get ready ═
up'nerkaq spring season, last spring ═ ilk bahar (Yupiklerde iqukvaq [son kış] ile kiak [yaz] arasında yer alan mevsim)
upnerkaa his spring ═ onun ilk baharı
up'nerkami in the spring ═ ilk baharda
up'nerkarpak [lit. "big spring"] all last spring ═ ilk bahar boyunca, bütün ilk bahar
upnerkiaq spring camp for all family members to hunt muskrats, birds, seals, herring ═
up'nerkilleq spring camp ═ ilk bahar kampı
up'nerkiyaraq spring camp ═ ilk bahar kampı
Upussaluk the qasgiq in Akiacuaq (Akiachak) ═ Akiachak'taki qasgi
Uqamailnguq [lit. "one which is heavy"] a personal name ═ bir kişi adı
uqamaite- to be heavy ═
uqeq lee side ═
uqicetaaryaraq sharing freshly caught uquq (seal blubber) and seal meat ═
uqiggete- to be light in weight ═
uqiggetuq it is light ═
uqiinaq an akutaq ═ bir tür akutak
uqila- to be fleet-footed, to run fast ═
uqilali fast runner ═
uqiquq ~ uqiquryaraq seal party, sharing of the harvest ═ İlkbaharda avcı adamın mevsimin ilk sakallı fokunu (Erignathus barbatus) tutduğunda, avcının karısı ya da annesi ya da ailesinden herhangi bir kadın yakını yalnızca kadınların katıldığı bir şölen (uqiquq) düzenler ve avı parçalayarak aileden olmayan yabancılara dağıtır. Kadınlar ailedeki her erkeğin ilk avını paylaştırdığı için ilkbaharda bu şölenler birkaç kere tekrar eder. Yüzlerce dolar edecek olan eti aile dışındakilere paylaştırma geleneği günümüzde de canlılığını korumaktadır. İnyupiklerdeki Nalukataq bayramını hatırlatan bu geleneğin Yupiklerin (ve Çupiklerin) sosyalleşmesinde ve yardımlaşmasında (ikayurtaagutleq) önemli bir rolü vardır. Fok yağının taşınmasında uqisaqsuun denilen kanca kullanılır.
uqisaqsuun blubber hook ═
uqlalriit
aturaten uqlalriit yuuki take of your dirty clothes ═
uqlartuq making a mess ═
uqr- to wipe (anal area) ═ götünü silmek
uqrutaq (sg) uqrutat (pl) shelter, windbreak; toilet paper ═
uqrutarkaq (sg) uqrutarkat (pl) toilet paper ═ tuvalet kâğıdı
Uqsungiar a male personal name ═ bir erkek adı
uqsuqaq (Kuskokwim, Nushagak, Norton Sound) pintail, pintail duck, northern pintail, pointed duck ═ kılkuyruk (Anas acuta)
uqsuqerpak [lit. "big pintail"] (K) mallard, malard duck, wild duck ═ yaban ördeği (Anas platyrhynchos)
uqsuqerrpak (NS) mallard, malard duck, wild duck ═ yaban ördeği (Anas platyrhynchos)
uqsuqinraq (sg) uqsuqinraat (pl) duck eggs ═ ördek yumurtası
uqsurtaq (NS) mallard, malard duck, wild duck ═ yaban ördeği (Anas platyrhynchos)
uqucilek (sg) uquucillret (pl) underground storage pits (used for storing subsistence fod, such as beluga skin at fat) ═
uqulegaq [lit. "one having oil or fat"] (Scammon Bay) → uqulkatak
uqulkatagpak (sg) uqulkatagpiik (dual) uqulkatagpiit (pl) [lit. "big pintail"] (BB) mallard, malard duck, wild duck ═ yaban ördeği (Anas platyrhynchos)
uqulkatak (BB) pintail, pintail duck, northern pintail, pointed duck ═ kılkuyruk (Anas acuta)
uqulkataq (BB) → uqulkatak
uqulkatarpak (BB) → uqulkatagpak
uqunquq fatty part ═
uquq (sg) uquk (dual) uqut (pl) uqua (abs3sg) seal oil, now also general oil; seal pokes of oil ═
uquri- to be fat ═
uquriuq he is fat ═
uqurliq [lit. "one with oil or fat"] fall chum, red chum (Oncorhynchus keta); (Yukon) coho salmon, silver salmon (Oncorhynchus kisutch) ═ güz köpek som balığı; gümüş som balığı
uqurvik qantaq seal-oil container ═
uquutvaguaq Mackenzie water-hemlock, poisonous water hemlock, poison water hemlock (Cicuta virosa) (→ arnaurluq)
uqvataaraq Alaskan spirea, Beauverd's spirea (Spiraea stevenii) ═
uqviaq → uqvik
uqviar → uqvik
uqvigaq → uqvik
uqvigpak [lit. "big willow"] feltleaf willow, Alaska willow (Salix alaxensis) ═ Alaska söğüdü
Uqvigtalek [lit. "place of many willows"] an abandoned village at the west end of Taylor Lagoon (west of Golovin on Norton Sound) ═ bir yer adı
uqviicaquqviicaraq
uqviicaruqviicaraq
uqviicaraq common redpoll (Carduelis flammea) ═
uqvik willow; tree ═ söğüt; ağaç
uqvilqurraq piece of branch ═
uqvvikaq diamondleaf willow (diamond-leaf willow) (Salix pulchra) ═ elmasyapraklı söğüt
uraluq starry flounder (Platichthys stellatus); Arctic flounder (Liopsetta glacialis) ═
uraruq (Iliamna Lake subregion) humpback whitefish (Coregonus pidschian); (Togiak and Nushagak drainages) round whitefish (Prosopium cylindraceum); starry flounder (Platichthys stellatus); Arctic flounder (Liopsetta glacialis) ═
urasqaq white clay ═
urluvcuar small bow ═ ufak yay, yaycık
urluveq (sg) urluvret (pl) urluvrem (rel.sg) bow (shooting device) ═ yay (ok çekme aracı)
urluvret pitegcautet-llu bows and arrows ═ yaylar ve oklar
urluvrem qemaggvia storage bag for bow ═
urluvruaq toy bowl, model bowl ═
Urr'agmiut Ohagamiut, Ohogamiut ═ bir yer adı
urrneq oil rendering ═
urr'urruayulit (pl) common loon or great northern loon (America), great northern diver (Britain) ═ buz dalgıcı (Gavia immer)
uruar (something like) moss (similar but not completely so) ═
Urucaraq the qasgiq in Mamterilleq (Bethel) ═ Bethel'deki qasgi
urug- to melt, to warm up ═
urugtuq it is melting ═
urukan when it melts ═
ur'uq it becomes watery ═
ur'ut they became watery, melted ═
urugnaq arrow with barbed ivory point ═
uruq (sg) urut (pl) tundra moss ═
ururrluar a little bit of moss; a little bit mossy ═
ururrluk a certain kind of moss, something mossy-like (not in the tundra but as in different kinds of things left out in moist places < Miyaoka 2010)
uruvak great-great-grandchild ═
us' you1 (here)! ═
useqnak adolescent (two-year old) harbor (Phoca vitulina) and (BB) spotted (Phoca largha) seal
usgunertuliaret [lit. "ones that have many joints"] water horsetail, horsetail, snakegrass (Equisetum fluviatile) ═
uskuraq dog harness ═
uskurar- to harness ═
usruq man's sister's child ═
ussluni eroding ═
ussukaascengiiraq (?) [lit. "one having a little nail-like beak"] yellow-rumped warbler (Setophaga coronata) ═
ussukcayagaq (sg) ussukcayagaat (pl) small nail ═
Ussungaq a female personal name ═ bir kadın adı
ussut (HBC) the roots of longer plants that grow on the sides of ponds (eat by brant geese)
usugunertuliarr water horsetail, horsetail, snakegrass (Equisetum fluviatile) ═
usviilriit (pl) ones with no reasoning, ones who lose their ability to think clearly or function normally ═
utaqa- to await, wait for ═
utaqaa he is waiting for him ═
utaqauq he is waiting ═
utengqa- to be back home ═
uterte- to return, to go home ═
utertuq she returned ═
utnguk wart ═
utngungsaat (pl) root of marestail (Hippuris vulgaris) ═ atkuyruğu kökü
utngungssaaq (HBC) {Chevak} root of marestail (Hippuris vulgaris) ═ atkuyruğu kökü
utngungssaq root of marestail (Hippuris vulgaris) ═ atkuyruğu kökü
utngungssaraat (pl) root of marestail (Hippuris vulgaris) ═ atkuyruğu kökü
utvak snow carved in block ═
uu- to be cooked ═
uukan when it cooks ═
uunguq it begins to be done cooking ═
uugnar ~ ugnaraq (sg) ugnarat (pl) mouse, vole ═ fare (→ avelngaq)
uugnaraam neqkai mouse food ═
uulungiiq squirrel-skin parka ═
uumi recently; in this one ═
uumiku next time ═
uumimi a few days ago ═
uuminirnek since the last time ═
uumirnirnek ~ uumirnek since the other day (recent) ═
uumirpagmi for many days, recently ═
*uumiaq (< Miyaoka 2010)
uumiarqu a few days from now ═
uuneq burn on flesh ═
uunra (HBC: unra) burn on his flesh ═
uunguuq it is this one ═
uuqnarqe- to be hot (object) ═
uuqnarquq it is hot ═
uurcaq alerts the people that he has caught a bearded seal ═
uutaq sugar candy, bread, biscuit; baked fish ═
uutkaaq [< Rusça /Russian утка 'ördek / duck'] (Scammon Bay) pintail, pintail duck, northern pintail, pointed duck ═ kılkuyruk (Anas acuta)
uutkaarpak [lit. "big pintail"] (Yukon) mallard, malard duck, wild duck ═ yaban ördeği (Anas platyrhynchos)
uverte- to be tilted or leaning ═
uya neck ═ boyun
uyamiaq ~ uyamik necklace ═ kolye
uyaquq neck (anatomical) ═ boyun
uyat (pl) → yugat
uyaquq neck ═
uyaqua his neck ═
uyaquruaq (sg) uyaquruat (pl) imitation neck, pretend neck═ taklit boyun
Uyaquruaq Chinit Point ═ bir yer adı
uyarr'uyaq ruddy turnstone ═ taşçeviren (Arenaria interpres)
uyarruyuaquyarr'uyaq
uyungsuaq leg flexing ═
uyuraq (sg) uyuraat (pl) man's younger brother/male parallel cousin, woman's younger sister/female parallel cousin, younger sibling, brother or sister ═
Uyuruciaq a female personal name ═ bir kadın adı

V
'verun (sg) verutet (pl) everun ~ evrun (HBC) foreign object in eye ═
'viuq gray-cheeked thrush (Catharus minimus) ═ (cf. Iñupiaq piiġaq)
vvelak ~ pelak [vvelak < İngilizce / English flag ; pelak < Rusça / Russian флаг] flag ═ bayrak
W
wakaa hello!═
waqaacuar hello (dear) ═
waken right from the immediate area ═
wakencuillak one who immediately retaliates ═
wall' ~ wall'u or ═ veya, ya da
wangkuta we, us ═
wani here ═
waniku after a while ═
wanirpak right now ═
waqaa hello, what's up? ═
waq'avialuk ~ waqaavialuk hello (angered, not welcome, teasing) ═
waq'ayagaq here you are, hello (small/dear) ═
waten like this ═
watqapik never! ═
watua a (short) while ago, a while ago, at this moment, just now ═
watuanirnek since a while ago, for a while ═
wiinga I, me ═
wiinga meqsugtua I want a drink of water ═
wiinga yuqercugtua I want to use the bathroom ═
Wik'ipitiyaq (sg) Wik'ipitiyat (pl) Wik'ipitiyam (rel.sg) Wikipedia ═ Vikipedi
Caucia Wik'ipitiyam About Wikipedia ═ Vikipedi Hakkında
Cikiutekat Wik'ipitiyamun Donate to Wikipedia ═
Qayagaurluku Wik'ipitiyaq Contact Wikipedia ═
Tamarmeng inararucimalriit Wik'ipitiyami Complete list of Wikipedias ═
Wik'ipitiyat qaneryaraat Wikipedia Languages ═
wincaucat wind farm ═
Y
yaaliagni (sg) yaaliagnim (rel.sg) day before yesterday, two days ago, two days/years before ═
yaaliagnirnek since two days/years ago, since the day/year before yesterday/last year ═
yaaliaku day after tomorrow, two days/years hence ═
yaani yonder, over there ═
yaaqsig- to be distant ═
yaaqsigtuq it is distant, it is far away ═
yaarui- to tell a story by drawing things ═
yaaruilta [lit. "let's go story knife"] storyknifing ═
yaaruilriit (pl) → yaaruin
yaaruin (sg) yaaruitek (sg) yaaruitet (pl) story knife, story telling knife (usually ivory) ═
tamaa-i tamakut yaaruitni pencil-aqelqaput wangkuta the story knives were our pencils (< alaska.si.edu) ═
yaaruiqyaaruin
yaassiicuar ~ yaassiicuaraq (sg) yaassiicuaraak (dual) yaassiicuaraat (pl) little box ═ küçük kutu, kutucuk
yaassiicuarmi inside the little box ═
yaassiik (sg) yaassiigek (dual) box (< Russian ящик) ═ kutu
yaaveskaniryaraq cultural education ═
yaavet towards over there ═
yagtaqluten qalarpailegpet raise hands before speaking
yaqulecuar (sg) yaqulecuaraat (pl) small bird ═
yaqulecungaq cute little bird ═ sevimli kuşcağız
yaqulegcurcuun (sg) yaqulegcurcuutet (pl) bola for bird hunting ═
yaqulegcuryaraq bird hunting ═
yaqulegcuun (sg) yaqulegcuutek (dual) yaqulegcuutet (pl) shotgun for bird hunting ═ kuş için kullanılan av tüfeği (→ tengmiarcuun)
yaqulegpiit (pl) [lit. "big bird"] common loon or great northern loon (America), great northern diver (Britain) ═ buz dalgıcı (Gavia immer)
yaqulegte- to catch a bird ═ kuş yakalamak/tutmak/avlamak
yaqulegtuq he caught a bird ═
yaquleguaq (sg) yaquleguat (pl) imitation bird/duck, pretend or model bird/duck═ taklit kuş/ördek, kuş/ördek modeli
yaquleguaq kegginaquq duck mask ═ ördek maskesi
yaqulek (sg) yaqulgek (dual) yaqulget (pl) yaqulgem (rel.sg) yaqulga (abs3sg) [lit. "one with a wing"] bird; duck ═
yaqulek nacaq bird hat ═
yaqulgem angliurallra bird's life ═ kuşun yaşamı
yaqulget amlleret birds in abundance ═
yaqulget atkuut bird-skin parkas ═ kuş derisinden parkalar
yaqulget ayuqenrilnguut birds in abundance ═
yaqulget naulluutiit bird flu, avian flu, avian influenza ═ kuş gribi
yaqulegnek piliat things made from birds ═
yaqulekpak [lit. "big bird"] Pacific loon (America), Pacific diver (Britain) ═ Pasifik dalgıcı (Gavia pacifica)
yaqulepiit real birds ═
yaquleyagaq (sg) yaquleyagaak (dual) yaquleyagaat (pl) baby bird; little bird ═ yavru kuş, kuş yavrusu; küçük kuş, kuşcağız
yaqulpak (sg) yaqulpiit (pl) [lit. "big bird"] golden eagle (Aquila chrysaetos canadensis); bald eagle (Haliaeetus leucocephalus washingtoniensis) ═ kaya kartalı (Aquila chrysaetos canadensis); akbaşlı denizkartalı, Amerikan kartalı (Haliaeetus leucocephalus washingtoniensis)
yaqulquq something similar to wings ═
yaqulvak (sg) bald eagle ═ akbaşlı denizkartalı, Amerikan kartalı (Haliaeetus leucocephalus washingtoniensis)
yaqulyagaq
yaquq wing ═ kanat (→ HBC caquq)
Yiissussaaq Jesus ═
yuale'rsaq red king crab (locally or simply: king crab) (Paralithodes camtschaticus) ═
yualqa one I searched for ═
yualta let us search! ═
yualulek [lit. "one with a sinew"] sinew-backed bow ═
yualuq (sg) yualut (pl) sinew ═ (→ HBC ivaluq)
yuar- to search for something ═ (→ HBC ivar-)
yuaraa (HBC ivaraa) he is looking for him ═
yuarai he is looking for them ═
yuariu look for something of this ═
yuarqa I am searching for it ═
yuaralget gloves ═
yuaraq finger ═ el parmağı
yuarun (sg) yuarutet (pl) yuarutem (rel.sg) song, chorus ═ (→ HBC ivarun)
yuarutem apallua
yuarutii his/her songs ═
yucuar small person ═
yucuarmek (from) small person ═
yucuarpak [lit. "big little person"] big midget ═ büyük cüce
yuc'uk self centered; he anticipates something bad; thoughtless of others ═
yugalek sinew-backed bow ═
yugat (pl) (Kuskokwim) sugaq (sg) sugat (pl) uyat (pl) human figure, toy doll ═ oyuncak bebek (→ inuguaq)
YugcetunYugtun
yugiyugiq American robin (Turdus migratorius) ═
yugnike- to feel comfortable with ═
yugnikek'ngaq friend ═
yugpacuaq [lit. "little big person"] little giant ═ küçük dev
yugpak giant ═
Yugtun ~ Yugcetun ~ Yup'igtun ~ Yupiatun Yup'ik language, in the Yup'ik Eskimo language; like Yup'iks ═ Yupikçe
Yugtun-qaa qaneryugngauten? Can you speak Yup'ik? ═
Camek atengqerta tauna Yugcetun? What's the name of that in Yup'ik? ═
qaneryaurci Yup'igtun learn to speak Yup'ik ═
Yugtun igautellrit Kass'atun-llu mumigtellrit Yup'ik transcription and translation ═
Yugtun kituulruak? What were their Yup'ik names? ═
Yugtun igaryarat Yup'ik letters ═
Yugtun igaryaraq [igalleq / iganeq] nalluaqa I do not know (the way of ) writing Yupik ═
yugtutuli man-eater ═
yuguaq effigy, doll ═
yugyaq Dolly Varden, Dolly Varden trout (locally: trout or char) (Salvelinus malma) ═
yuilquq wilderness; tundra ═
yuilqumi in the wilderness ═
yuilqurmiutaq wild animal ═
yuilriq (sg) yuilriit (pl) (Lake Iliamna) = witch or ghost that walks in the air above the ground and has no liver; a large monster that lives in the mountains and eats people ═
yuinaq (sg) yuinaak (dual) yuinaat (pl) twenty, 20 ═
yuinaq atauciq 21 ═
yuinaq malruk 22 ═
yuinaq qulen 30 ═
yuinaak malruk [lit. "two twenties"] 40 ═
yuinaak malruk atauciq ~ malruk ipiaq atauciq 41 ═
yuinaak malruk qulen ~ malruk ipiaq qulen 50 ═
yuinaat pingayun [lit. "three twenties"] ~ pingayun ipiaq 60 ═
yuinaunrita'ar ~ yuinaunritaraan nineteen ═
yuk (sg) yuuk (dual) yuut (< yuget) (pl) yuum (rel.sg) yua (abs3sg) human, person, people; human-like spirit, spirit ═
yuut atertellri people who drifted away ═
yuut ungungssit-llu humans and animals ═
yuum temiin elpeksuutai the senses of the human body ═
negeqvam yua the spirit of North Wind ═
yuunritut they are not human beings ═
yull'aq artifact left by people of the past ═
yun'erraq (sg) yun'errat (pl) young men, teenaged boys ═
yungaq parasitic jaeger, parasitic skua, arctic skua ═ Kutup korsanmartısı (Stercorarius parasiticus)
yungcar-yuungcar-
yungcaraqyuungcaraq
yungcaristayuungcarista
yungcartayuungcarta
yungcaunyuungcaun
Yupiatun Yugtun
Yup'igtaat Yupik things ═
Yup'igtunYugtun
Yup'ik (sg) Yupiik (dual) Yupiit (pl) ~ Yupiaq (sg) Yupiat (pl) [lit. "genuine person"] Yup'ik, Eskimo (of southwestern Alaska)
Yupiugua I am Yupiaq
Yupiuguq he is an Eskimo
Yupiugukut we are the Yup'ik people
Yupiit augkut Yup'ik ancestors
Yupiit Yuraryarait Yup'ik ways of dancing
Yup'ik nunarpak Yup'ik world
Yupiit atunem anguyakutellrat Yupiit going to war against each other
Yupiulriit ones who are Yupiks ═
Yupiuyaraq becoming a Yup'ik person, being / living like a Yupik, the way of being aYupik ═
yuralleq
kegginaqurluni yuralleq singing and dancing with masks ═
yuralria (sg) yuralriit (pl) dancer ═ dansçı
yurapiaq ~ yurapik (sg) yurapiit (pl) [lit. "real dance"] long story dance performed by women (< Fienup-Rirodan 1996). Yurapik/Yurapiaq is a type of inherited dance that has been passed down from generation to generation.
yuraq (sg) yurat (pl) yuram (rel.sg) traditional Yup'ik prayer dance, ceremonial community dance, Yup'ik/Cup'ik dance, Eskimo dance; generic term for Yup'ik dancing ═
yurar- to dance (Eskimo dance) ═
yurartuq s/he is Eskimo dancing ═
arnaq yurartuq the woman is dancing ═ kadın dans ediyor
arnak yurartuk the women (two) are dancing ═ iki kadın dans ediyor
arnat yurartut the women (three or more) are dancing ═ kadınlar (en az üçü) dans ediyor
yurarcuun (sg) yurarcuutet (pl) dance regalia ═
yuraryaraq (sg) yuraryarat (pl) way of Eskimo dancing. Yuraryarat, the various dance ceremonials including kevgiq, ineqsukiyaraq, kelgiq, kegginaquryaraq and nangerciciyaraq are diverse forms of prayer.═
yuu- to remove from container, to remove clothing, to get out of a boat ═
yuuguq she took it out ═
yuugissuun camera ═
Yuuguralria a male personal name ═ bir erkek adı
yuukaq (HBC) pintail, pintail duck, northern pintail, pointed duck ═ kılkuyruk (Anas acuta)
yuukarpak [lit. "big pintail"] (HBC) mallard, malard duck, wild duck ═ yaban ördeği (Anas platyrhynchos)
yuulgun (sg) yuulgutek (sg) yuulgutek (pl) one born in the same year; agemate; peer ═ yaşıt
yuungcar- ~ yungcar- to medicate ═
yuungcaraq ~ yungcaraq one who has been medicated, patient ═
yuungcarista ~ yungcarista (sg) yuungcaristet (pl) doctor, medical doctor, medicine ═ hekim, tıp doktoru
yuungcarivik (sg) yuungcarviit (pl) hospital; clinic ═ hastahane; klinik
yuungcarta ~ yungcarta (→ yuungcarista)
yuungcaun ~ yungcaun medication ═
yuungnaqengyarat living on their own ═
yuungnaqpiallerput the way we genuinely live ═
yuurqaq hot beverage ═ sıcak içecek (çay, kahve, vs.)
yuurqaqa my tea (hot drink) ═ benim sıcak içeceğim (çayım/kahvem)
yuurqar- to drink something hot ═ sıcak olarak içmek
yuurqertua
yuurqertuq s/he is drinking a hot beverage ═
yuurqeruten
yuurqerci
yuurqertukut
yuurqertua
ayumek yuurqeryugtua I want to drink some tundra tea ═
yuurte- to be born ═
yuurtellerpet kalikartaa birth certificate ═
yuurtellra allrakua his/her birthdate ═
yuurtellran nunii his/her birthplace ═
yuuyaraq ~ cuuyaraq the way of the human being, Yup'ik ways ═
yuvgeq fish slime ═ balık sümüğü (balık bedenini kaplayan sümüksü tabaka)
yuvrir- to examine ═
 
Eskimo hunterEskimo hunter dil bilgisi Eskimo hunterEskimo hunter

Eskimo-Aleut dillerininin lengüistik konumlarını Türkologlara daha iyi gösterebilmek için Türkolojideki yaklaşık dengi olan terimlerle ifade edersek:

Eskimo-Aleut dilleri
Eskimo-Aleut languages
Türk dilleri
Turkic languages
Aleutça
Aleut (Unangan)
Çuvaşça
Chuvash
Eskimo dilleri
Eskimo languages
Genel Türkçe
General Turkic
Sirenik Yupikçesi
Sirenik Yupik
Yakutça
Yakut (Sakha)
Yupik dilleri
Yupik languages
Kıpçak dilleri
Kipchak languages
Sibirya Yupikçesi
Siberian Yupik
Altayca / Hakasça / Tuvaca
Altai / Hkahas / Tuvin
Yupikçe
Central Alaskan Yup'ik
Kazakça / Kırgızca
Kazakh / Kyrgyz
Çupikçe
Chevak Cup'ik
Tatarca / Başkurtça
Tatar / Bashkir
Nunivak Çupikçesi
Nunivak Cup'ig
Karaçay-Balkarca
Karachay-Balkar
Supikçe
Alutiiq (Sugpiaq)
Özbekçe / Uygurca
Uzbek / Uyghur
İnuit dilleri
Inuit languages
Oğuz dilleri
Oghuz languages
İnyupikçe
Inupiaq
Türkmence
Turkmen
Batı Kanada İnuitçesi
Western Canadian Inuit (Inuvialuktun)
Azerice
Azerbaijani
Doğu Kanada İnuitçesi
Eastern Canadian Inuit (Inuktitut)
Türkiye Türkçesi
Turkish
Labrador İnuitçesi
Labrador Inuttitut
Anadolu ağızları / Ahıskaca
Anatolian dialects & Meskhetian
Grönland İnuitçesi
Greenlandic
Rumeli ağızları / Gagauzca
Rumelian dialects & Gagauz

"Central Alaskan Yup'ik shares a basic morphological structure with all of the Eskimoan languages stretching across the Arctic, from Siberia to Greenland. Words are either inflectable (nouns and verbs) or uninflectable (particles). Inflectable words consist of a single root (traditionally termed a base), optional derivational suffixes (postbases), and an inflectional suffix complex (ending). Tense and aspect distinctions are all expressed by postbases. (The inflectional suffix complex consists of a mood marker and a pronominal suffix referring to the core arguments of the clause.) The tense system is relative rather than absolute. Tense markers situate events with respect to a reference point that may be either the moment of speaking or the moment under discussion.Within a narrative, for example, the past tense suffix -llru- indicates a time before the timeline of the narrative. Thus Yup'ik verbs with no tense marking will typically be translated as past tense in English when they are part of a narration of past events: the events they denote are simultaneous with the moment under discussion. The future tense suffix -ciqe- similarly indicates a time after either the moment of speech or narrative time.It is thus translated 'w ill' in some contexts but 'would' in others." (< Mithun & Ali 1996)

* Kelimelerde üç sayı vardır: tekil (sg : singular)), ikil (dual), çoğul (pl : plural)

* Kelimeler yalın halde çoğu zaman nominatif eki alırlar : tekil için daha çok -q, ikil için daha çok -k, çoğul için daha çok -t

* Kelimeler (ya da cümleler) dört bölümden oluşur: kök (base, stem, root), yapım eki (postbase), çekim eki (ending), edat ve bağlaç (İng. enclitic)

* Tamlama (isim ya da sıfat) bulunmaz

* Türkçede iyelik tamlaması (genitive possessive) ile ifade edilen (örn: adamın evi) yapılar, Eskimo-Aleut dillerinde iyelik tamlaması olmadığı için ona yakın başka bir yapıyla kurulur: relative absolutive:

qayam paanga : kayağın ağzı
nunam iqua : tundranın sonu

* Eskimo dillerinde mastar (infinitive) olmadığı için sözlüklerde fiiller genelde üçüncü tekil şahıs bildirme kipi (indicative) olarak yeralır ya da uluslararası teammüllere uygun olarak tire (-) ile fiil kökü belirtilir.

* Yupikçe karşılığı bulunmayan kavramlar için İngilizcesinden alıntı yapılır ve bunlar yazıda bir tire (-) işaretiyle ayrılır: yogurt-aaq (sg) yogurt-aat (pl) "yoğurt"


şahıs zamirleri (personal pronouns) < Miyaoka 2010
singular dual
plural
first wii ~ wiinga
ben
wangkuk
(biz) ikimiz
wangkuta
biz (üçümüz)
second elpet
sen
elpetek
(siz) ikiniz
elpeci
siz (üçünüz)
reflexive-third ellmi
kendi
ellmek
kendi ikisi
ellmeng
kendileri (kendi üçü)
third absolutive ellii
o
elkek
(o) ikisi
ellait
onlar (o üçü)
relative elliin
onun
elkenka
(o) ikisinin
ellaita
onların (o üçünün)


Yupiklerin (ve diğer bütün Eskimoların) kavramları algılama ve adlandırma biçimleri bize biraz garip gelebilir:

Yupikler, diğer bütün Eskimo halkları gibi Şamanist inanca göre dillerini yoğurmuşlardır. Görünen insan ve görünmeyen ruhları aynı kelimeyle (yuk = insan) ifade ederler. Bir başka deyişle, ruhları insan biçiminde tasavvur ve tasvir ederler:

Ellam yua (harfiyen: göğün/evrenin insanı) "yaratıcı güç" yani "tanrı"
negeqvam yua the spirit of North Wind (negeqvaq)

Yupikler yılı dört değil altı mevsime bölerler:

uksuaryartuq (ilk güz)
uksuaq (son güz)
uksuq (ilk kış)
iqukvaq (son kış)
up'nerkaq (ilk bahar)
kiak (yaz)

Uzun süren zaman dilimlerini "büyük" olarak adlandırırlar:

qangvarpak [lit. "big when"] how long (has it been)? ═ ne kadar uzun süre?
ernerpak [lit. "big day"] all day ═ bütün gün, gün boyunca
kiagpak [lit. "big summer"] whole, long summer, all this present summer ═ yaz boyu, bütün yaz
uksurpak [lit. "big winter"] all last winter═ kış boyu, bütün kış
unugpak [lit. "big night"] all night ═ gece boyunca, bütün gece
up'nerkarpak [lit. "big spring"] all last spring ═ ilk bahar boyunca, bütün ilk bahar

tulukaruq and anguntulukaruq and anguntulukaruq and anguntulukaruq and anguntulukaruq and anguntulukaruq and anguntulukaruq and angun
 

Atsat or Acsat the Yup'ik berries
IKIRTAAT REFERENCES KAYNAKÇA
Aamagpet Ikayutekaak / Breast Health, given in Yup'ik by Carrie Paton, National Cancer Institute, CHAP Cancer Education, 2007
< akchap.org
Aangaarraam Laavkaara / Sophie's Bookstore, Materials Catalog 2006-2007, This catalog is a compilation of many of the books and educational materials available within the Lower Kuskokwim School District's Department of Academic Programs. < lksd.org
Alaska Native Place Names < uaf.edu
Alaska Subsistence Fisheries 2002 Annual Report, Alaska Departement of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, December 2003
< arlis.org
Glossary Words (Cup'ik) < alaskool.org
Andrews (1983) Elizabeth Frances and Raymond Peterson, Wild resource use of Tuluksak River drainage by residents of Tuluksak, 1980-1983, Technical Paper No. 87, Alaska Departement of Fish and Game, Division of Subsistence, December 1983
< arlis.org
Andrews (1989), Elizabeth Frances, The Akulmiut: Territorial Dimensions of a Yup'ik Eskimo Society, Technical Paper No. 177, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, May 1989
< subsistence.adfg.state.ak.us
Arenqiallugtem Nalliini Cat Upingaarkaten / Your Basic Emergency Kit, The State of Alaska, Division of Homeland Security and Emergency Management
< ak-prepared.com
Barr (1980), Wilma and Lucille Frey, Living in Alaska / Yungnaqneq Alaska-mi. Produced in Yup'ik with permission of The Learning Tree, Etc by Southwest Region School District, Dillingham, Alaska
< uaf.edu
Charles (2004), George R. Cultural Identity Through Yupiaq Narrative, Circumpolar Ethnicity and Identity, edited by Takashi Irimoto and TakakoYamada, Senri Ethnological Studies 66: 41-62 @2004
< ir.minpaku.ac.jp
Chythlook (1994), Molly & Philippe Coiley, The Subsistence Use of Beluga Whale in Bristol Bay by Alaska Native, 1993, Technical Paper No. 231, Alaska Departement of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, July 1994
< arlis.org
Coffing (1991), Michael W., Kwethluk subsistence: Contemporary land use patterns, wild resource harvest and use, and the subsistence economy of a Lower Kuskokwim River area community, Technical Paper No. 157, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, December, 1991
< subsistence.adfg.state.ak.us
Coffing (1998), Michael W., Cheryll L. Scott, and Charles J. Utermohle, The Subsistence harvest of seals and sea lions by Alaska Natives in Three Communities of the Yukon-Kuskokwim Delta, Alaska, 1997-98, Technical Paper No. 255, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, October 1998
< kuskokwimcouncil.org
Coffing (2001), Michael W., Louis Brown, Gretchen Jennings and Charles J. Utermohle, The Subsistence Harvest and Use of Wild Resources in Akiachak, Alaska, 1998, Technical Paper No. 258, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, November, 2001
< arlis.org
Corbetta (1996), Greville G. and Marianne Mithun, Associative forms in a typology of number systems: evidence from Yup'ik, Journal of Linguistics (1996), 32 : pp 1-17
< surrey.ac.uk
Çınar (2010), Ümüt, Öküzün Altında Aranan Buzağı: "Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri" / A sucking calf under the ox: "The Turkic Tracks in an Eskimo Language" (in Turkish), Internet version, Ankara, Turkey, 2010
< kmoksy.com
Çınar (2012a), Ümüt, Yupikçe Bitki ve Hayvan Adları / Yup'ik Plant and Animal Names, Internet version, Ankara, Turkey, March 2012
< kmoksy.com
Çınar (2012b), Ümüt, Nunivak Çupikçesi Bitki ve Hayvan Adları / Nunivak Cup'ig Plant and Animal Names, Internet version, Ankara, Turkey, May 2012 < kmoksy.com
Fall (1991), James A., Molly Chythlook, Janet Schichnes, and Rick Sinnott, Walrus Hunting at Togiak, Bristol Bay, southwest Alaska, Technical Paper No. 212, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, October 1991
< subsistence.adfg.state.ak.us
Fall (1996), James A., Molly Chythlook, Janet C. Schichnes, and Judith M. Morris, An Overview of the Harvest and Use of Freshwater Fish by the Communities of teh Bristol Bay Region, Southwest Alaska, Technical Paper No. 166, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, Jully 1991
< subsistence.adfg.state.ak.us
Fall (1997), James A., Monica Riedel, and Kate Winne, Community-Based Harbor Seal Management and Biological Sampling, Restoration Project 96244 Annual Report, Exxon Valdez Oil Spill Restoration Project Annual Report, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Anchorage, Alaska, April 1997
< evostc.state.ak.us
Fienup-Riordan (1999), Ann, Yaqulget Qaillun Pilartat (What the Birds Do): Yup'ik Eskimo Understanding of Geese and Those Who Study Them, Arctic, Vol. 52, No. 1 (March 1999), p. 1-22
 
Fienup-Riordan (2004), Ann, Learning from Our Elders: Yup'ik Culturalism at the Umkumiut Culture Camp, Circumpolar Ethnicity and Identity, edited by Takashi Irimoto and TakakoYamada, Senri Ethnological Studies 66: 63-79 @2004
< ir.minpaku.ac.jp
Fienup-Riordan (2010), Ann, Yup'ik perspectives on climate change: "The world is following its people", ÉTUDES/INUIT/STUDIES, 2010, 34(1): 55-70
< bsierp.nprb.org
Garibaldi (1999), Ann, Medicinal Flora of the Alaska Natives, A Compilation of knowledge from literary Sources of Aleut, Alutiiq, Athabascan, Eyak, Haida, Inupiat, Tlingit, Tsimshian, and Yupik traditional Healing Methods Using Plants, Alaska Natural Heritage Program, Environment and Natural Resources Institute, University of Alaska Anchorage, July 1999
< aknhp.uaa.alaska.edu
Georgette (1998), Susan, Michael Coffing, Cheryl Scott, and Charles Utermohle, The Subsistence Harvest of Seals and Sea Lions by alaska natives in the Norton Sound-Bering Strait Region, Alaska, 1996-97, Technical Paper No. 242, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, April 1998
< arlis.org
Glossary of Election Terms / Cucukliryarami Aperyarat Nalqigutait, Central Yup'ik, 2009, State of Alaska Division of Elections < aknativevote.com
Holton (2009), Gary, Landscape and language at the intersection of Athabascan and Eskimo, Presentation given at the Annual Meeting of the Society for the SSILA (Study of the Indigenous Languages of the America), 10 January 2009, San Francisco
 
Jacobson (1984), Steven A., Central Yup'ik and the Schools, A handbook for teachers, Alaska Native Language Centeri Developed by Alaska Department of Education, Bilingual/Bicultural Education Programs, Juneau, Alaska 1984
< uaa.alaska.edu
Kari (1985) Priscilla Russell, Wild resource use and economy of Stony River Village, Technical Paper No. 108, Alaska Departement of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, March 1985
< kuskokwimcouncil.org
Kellutellra Alaska-m Ungalaqlirnera Eniaritulinun Itrallerkaaneng Kass'at Yup'iit-llu Qaneryaraitgun / Protecting Southwestern Alaska from Invasive Species, United States Department of Agriculture & Center for Alaskan Coastal Studies & Forest Service, Alaska Region, December 2011
< fs.usda.gov
Krauss (1985), Michael E., Jeff Leer, Steven A. Jacobson, Lawrence Kaplan. Yupik Eskimo Prosodic Systems: Descriptive and Comparative Studies, Alaska Native Language Center, Research Papers No. 7, University of Alaska, Fairbanks, 1985, pp. 216
 
Krieg (2005), Theodore, Molly Chythlook, Philippa Coiley-Kenner, Davin Holen, Kurt Kamletz and Hans Nicholson, Freshwater Fish Harvest and use in communities of Kvichak Watershed, 2003, Technical Paper No. 297, Alaska Departement of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, April 2005
< alaska.fws.gov
Krieg (2007), Theodore M., James A. Fall, Molly B. Chythlook, Robbin LaVine, and David Koster, Sharing, Bartering, and Cash Trade of Subsistence Resources in the Bristol Bay Area, Southwest Alaska, Technical Paper No. 326, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, October 2007 § pp. 99-102: Table 5.–Bristol Bay Central Yup'ik Terms Related to Sharing, Barter, Trade, and Sale of Subsistence Resources.
< alaska.fws.gov
Krougly-Enke (2008), Nikita (Н. Круглый-Энке), Preservation of the Nostratic Heritage and Renewal of Animal Names in Eskaleutian Languages, 2008, Москва
< nostratic.ru
La Vine (2007), Robbin, Mark J. Lisac and Philippa Coiley-Kenner, Traditional Ecological Knowledge of 20th-Century Ecosystems and Fish Populations in the Kuskokwim Bay Region, U.S. Fish and Wildlife Service, Office of Subsistence Management, Fisheries Resource Monitoring Program (Project no. FIS 04 – 351) Anchorage, Alaska
< alaska.fws.gov
Marshall Cultural Atlas: Edible and Useful Plants of Scammon Bay, Upward Bound Students of Keggatmiut High School (teacher: Frank J. Keim; students: Barbara Hunter, Laura Hunter, Clifford Kaganak, Joseph Strongheart, Bruno Kasayuli Jr., Steven Walker, Johnny Ulak)
< ankn.uaf.edu
Marshall Cultural Atlas: The Flowers of Scammon Bay, Upward Bound Students of Keggatmiut High School (teacher: Frank J. Keim; students: Joseph Strongheart, John Strongheart, Darlene Kaganak, Sharon Ulak, Johnny Ulak, Maggie Strongheart, Francis Utteryuk, Barbara Hunter, Eva Hunter, Stephanie Tunutmoak)
< ankn.uaf.edu
Marshall Cultural Atlas: Edible Plants of Hooper Bay, by the Hooper Bay Upward Bound (Upward Bound Instructor: Frank J. Keim; students: Michael Tall, Chuck Rivers, Christine Olson, Eunice Joe, Della Mae Green, Victor Night, Francis Bell, Emma Smith, Patty Murran)
< ankn.uaf.edu
Miller (2006), Terryl, Yup'ik (Central Eskimo) Language Guide (and more!), a useful introduction to the Central Eskimo (Yup'ik) Language, World Friendship Publishing, Bethel, Alaska, 2006
 
Mithun (1996) Marianne & Elizabeth Ali, The elaboration of aspectual categories: Central Alaskan Yup'ik, Folia Linguistica Europaea, Volume 30, Issue 1-2, pp 111–127
< linguistics.ucsb.edu
Mithun (1998), Marianne, The Sequencing of Grammaticization Effects: A Twist from North America. Monika S. Schmid, Jennifer R. Austin and Dieter Stein, eds. Historical Linguistics 1997: Selected Papers from the 13th International Conference on Historical Linguistics, Düsseldorf, 10-17 August 1997. Amsterdam: John Benjamins. 291-314
< linguistics.ucsb.edu
Mithun (2000), Marianne, Valency-Changing Derivation in Central Alaskan Yup'ik." In Changing Valency: Case Studies in Transitivity. Ed. R. M. W. Dixon and Alexandra Y. Aikhenvald. Cambridge: Cambridge UP, 2000
< linguistics.ucsb.edu
Mithun (2010), Marianne, The Search for Regularity in Irregularity: Defectiveness and its Implications for our Knowledge of Words, in Defective Paradigms : Missing Forms and What They Tell Us, 2010
< britishacademypublications.com & < linguistics.ucsb.edu
Miyaoka (1978), Osahito. Yup'ik Eskimo Orthography, Yup'ik Language Workshop, Kuskokwim Community College, University of Alaska, 1978
 
Miyaoka (1979), Osahito & Elsie Mather, Yup'ik Eskimo Orthography, Yup'ik Language Center, Kuskokwim Community College, Bethel, Alaska, revised edition 1979
< uaf.edu
Miyaoka (2010), Osahito. A Grammar of Central Alaskan Yupik, An Eskimoan Language
< uaf.edu & < uaf.edu
Morgounova (2004), Daria, Language Contact on Both Sides of the Bering Strait, A Comparative Study of Central Siberian Yupik-Russian and Central Alaskan Yupik-English Language Contact. Supervisors: Peter Harder & Michael Fortescue, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Engelsk Institut, May 2004
< connexion-dte.dk
Nushagak River Watershed Traditional Use Area Conservation Plan, Nushagak-Mulchatna Watershed Council, November, 2007
< nature.org
Paige (1996), Amy W., Cheryl L. Scott, David B. Andersen, Susan Georgette, and Robert J. Wolfe, Subsistence use of birds in the Bering Strait Region, Alaska, Technical Paper No. 239, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, Jully 1996
< arlis.org
Pete (1986), Mary C. & Ronald E. Kreher, Subsistence herring fishing in the Nelson Island District 1986, Technical Paper No. 144, Alaska Departement of Fish and Game, Division of Subsistence, Bethel, Alaska, December 1986
< arlis.org
Pete (1991), Mary C., Contemporary patterns of wild resource use by residents of Russian Mission, Alaska, Technical Paper No. 127, Alaska Departement of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, February 1991
< subsistence.adfg.state.ak.us
Ray (2010), Lily, Caroline Brown, Amy Russell, Tracie Krauthoefer, Crystal Wassillie, and Jennifer Hooper, Local Knowledge and Harvest Monitoring of Nonsalmon Fishes in the Lower Kuskokwim River Region, Alaska, 2005-2009, Technical Paper No. 356, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Fairbanks, Alaska, November 2010
< alaska.fws.gov
Reed (1977), Irene, Osahito Miyaoka, Steven Jacobson, Paschal Afcan, Michael Krauss. Yup'ik Eskimo Grammar, a publication of the Alaska Native Language Center and the Yup'ik Language Workshop, University of Alaska, Fairbanks, Alaska, 1977, pp. 351
 
Schichnes (1988), Janet & Molly Chythlook, Use of fish and wildlife in Manokotak, Alaska, Technical Paper No. 152, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Dillingham, Alaska, December, 1988
< subsistence.adfg.state.ak.us
Schichnes (1991), Janet & Molly Chythlook, Contemporary use of fish and wildlife in Ekwok, Koliganek, and New Stuyahok, Alaska, Technical Paper No. 185, Alaska Department of Fish and Game Division of Subsistence, Juneau, Alaska, October, 1991
< arlis.org
Segal, Bernard, Establishing Best Practices for Traditional People, Center for Alcohol and Addiction Studies, Institute for Circumpolar Health Studies, University of Alaska Anchorage
< elders.uaa.alaska.edu
Seitz (1996), Jody, The use of fish and wildlife in Clark's Point, Alaska, Technical Paper No. 186, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, May 1996
< subsistence.adfg.state.ak.us
Simon (2007), Jim, Tracie Krauthoefer, David Koster, and David Caylor, Subsistence Salmon Harvest Monitoring Report, Kuskokwim Fisheries Management Area, Alaska, 2004, Technical Paper No. 313, Alaska Department of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, August 2007
< alaska.fws.gov
Wolfe (1984), Robert J., Joseph J. Gross, Steven J. Langdon, John M. Wright, George K. Sherrod, Linda J. Ellanna, Valerie Sumida, Peter J. Usher, Subsistence-based Economies in Coastal Communities of Southwest Alaska, Technical Paper No. 95, Alaska Departement of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska and Minerals Management Service, Alaska Region, U.S. department of the Interior, Anchorage, Alaska, February 1984
< alaska.boemre.gov
Wolfe (1993), Robert J. & Craig Mishler, The Subsistence Harvest of Harbor Seal and Sea Lion by Alaska Natives in 1992, Technical Paper No. 229, Part 1, Alaska Departement of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, July 1993
< alaska.boemre.gov
Woodbury (2004), Anthony C. Morphological Orthodoxy in Yupik-Inuit, Proceedings Of The Thirtieth Annual Meeting Of The Berkeley Linguistics Society, February 13-16, 2004, Special Session on the Morphology Of Native American Languages
< elanguage.net
Wright (1994), John M. & Molly B. Chythlook, Subsistence Harvest of Herring Spawn-on-kalp in the Togiak District of Bristol Bay, Technical Paper No. 116, Alaska Departement of Fish and Game, Division of Subsistence, Juneau, Alaska, March 1985
< arlis.org
Yupiit Atunem Anguyakutellrat / Yup'ik People Going to War Against One Another, Told by Paul John of Toksook Bay, July 2007
< surrealstudios.com
Yuungnaqpiallerput / The Way We Genuinely Live : Masterworks of Yup'ik Science and Survival
< yupikscience.org
Google Moogle Books
 
Fienup-Riordan (2005a), Ann (editor), Yup'ik translations by Marie Meade, Yup'ik Elders at the Ethnologisches Museum Berlin: Fieldwork Turned on Its Head. University of Washington Press, Seattle, 2005 http://www.yupikscience.org/books.html (Quyana caknek Calista Elders Council for this book)
Fienup-Riordan (2005b), Ann (editor), translations from the Yup'ik by Alice Rearden, Wise Words of the Yup'ik People: We Talk to You because We Love You, University of Nebraska Press, Lincoln, 2005 http://www.yupikscience.org/books.html (Quyana caknek Calista Elders Council for this book)
Fienup-Riordan (2007), Ann, Yuungnaqpiallerput/The Way We Genuinely Live: Masterworks of Yup'ik Science and Survival, University of Washington Press, Seattle, 2007 http://www.yupikscience.org/books.html (Quyana caknek Calista Elders Council for this book)
John (2003), Paul (author), Ann Fienup-Riordan (edited by), Sophie Shield (translated by), Qulirat Qanemcit-llu Kinguvarcimalriit/Stories for Future Generations: The Oratory of Paul John, Calista Elders Council, Bethel, University of Washington Press, Seattle, 778 pp http://www.yupikscience.org/books.html (Quyana caknek Calista Elders Council for this book)
Meade (1996), Marie (transcribed and translated) and Ann Fienup-Riordan (edited), Agayuliyararput, Kegginaqut, Kangiit-llu / Our Way of Making Prayer,Yup'ik Masks and the Stories They Tell, Anchorage Museum of History and Art in association with the University of Washington Press, Seattle and London, 1996
Meade, (2005), Marie (translated by) and Ann Fienuo-RIiordan (edited by), Ciuliamta Akluit/Things of Our Ancestors, Yup'ik Elders Explore the Jacobsen Collection at the Ethnologisches Museum Berlin, Calista Elders Council, Bethel, Alaska, University of Washington Press, Seattle, 448 pp http://www.yupikscience.org/books.html (Quyana caknek Calista Elders Council for this book)
Rearden (2005), Alice (transcriptions and translated with Marie Meade), Ann Fienup-Riordan (editor), Yupiit Qanruyutait/Yup'ik Words of Wisdom, University of Nebraska Press, Lincoln, 2005 http://www.yupikscience.org/books.html (Quyana caknek Calista Elders Council for this book)
 
I'm sorry. I don't have these books
Jacobson (1984), Steven A., Yup'ik Eskimo Dictionary, Alaska Native Language Center, Fairbanks, Alaska, 1984, 758 pp.
Steven A. Jacobson is a "language warior" of Yupik languages
Woodbury (1981), Anthony Cabot, Study of the Chevak Dialect of Central Yup'ik Eskimo, University of California, Berkeley, 1981
a little part: archive.org
   
   
   
issuriruaq kegginaquqissuriruaq kegginaquqissuriruaq kegginaquqissuriruaq kegginaquqissuriruaq kegginaquqissuriruaq kegginaquqissuriruaq kegginaquq
Bir Eskimo Dilinde Türkçenin izleri



ANASAYFA
MAKALELER 93 MACİRLERİ