www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

YUPİKÇE
Toplama Sözlük
Caliunga Çalışıyorum YUP'IK
Picking Dictionary
This word picking is for Yugtun Wik'ipitiyaq
~ quyana tamarpeci atanqiurallerpecenek ~
Nunivak Cup'ig childNunivak Cup'ig childNunivak Cup'ig child

Yup'ik speaking areas

Kısaca Yupikçe ya da tam adıyla Alaska Yupikçesi (esu; kendilerince: Yugtun, Yugcetun, Yup'igtun, Yupiatun; İngilizce: Alaskan Yup'ik, Central Alaskan Yupik, West Alaskan Eskimo, Mainland Southwest Alaska Eskimo, Yup'ik-speaking Eskimos), Batı ve Güneybatı Alaska'da Yupiklerin (kendilerince: Yupiit, Yupiat) konuştuğu Yupik dilleri kolundan bir Eskimo dilidir. Yupikçenin de facto yazı dili olan biçimi Yukon ve Kuskokwim ırmakları çevresinde konuşulan şivedir. Yupikler 23.000 olan nüfuslarıyla Alaska'nın en kalabalık yerli halkıdır. Fakat, ancak 14.000 den biraz fazlası anadilini konuşabiliyor. Yine de bu rakam Yupikçeyi Alaska'da en fazla konuşanı olan yerli dil yapar. Alaska İngilizcesinde apostrofsuz Yupik biçimi Sivuqaq (St. Lawrence) adasındaki Sibirya Yupikleri için kullanılırken, apostroflu Yup'ik (okunuşu: Yuppik) biçimi Alaska Yupiklerini ifade eder. Yupikçenin iki lehçesi Çupik adını alır: Chevak kasabasındakiler Cup'ik, Nunivak adasındakiler ise Cup'ig. Nunivak Çupikçesi, Yupikçenin en farklılaşmış lehçesidir ve dünyada yalnızca Nunivak adasının Mekoryuk kasabasında tek bir okulda öğretilmektedir. Yupikçenin kuzeydeki Unaliq-Pastuliq lehçesi İnuit kolundan Eskimo dili olan İnyupikçe'nin Malimiut lehçesinden etkilenmiş ve onu da etkilemiştir. Soyu tükenen güney sınırdaki Egegik Yupikçesi üzerine bilgiler azdır ve diğer Güney lehçesi olan Bristol Bay Yupikçesi de diğer bir Yupik kolundan Eskimo dili olan Supikçeden etkilenmiş ve onu da etkilemiştir.

İngilizce bilmeyen Alaska yerlileri içinde 1993 yılında ilk sırayı % 42'lik oranla Yupikler, ikinci sırayı da % 20'lik oranla İnyupikler çeker. (< M. Travis 1993, Bilingual-bicultural education programs:1992-1993, Alaska Department of Education, Juneau: AK). Alaska'da 1980 yılında 17.000 etnik Yupikten 14.000 (% 80) kadarı (yetişkinlerin tamamına yakını ve çocukların bir kısmı) dillerini konuşabiliyorken, 1992 yılında 18.000 Yupikten ancak 12.000 (% 67) kadarı dillerini konuşabiliyordu. (< Panu Hallamaa 1997, Unangam Tunuu and Sugtestun: A Struggle for Continued Life, Northern Minority Languages: Problems of Survival, Senri Ethnological Studies 44 1997, p: 194). 68 Yupik köyünden 17'sinde çocukların öğrendiği ilk dil ana dilleri olan Yupikçedir (< Alaska Native Language Center).

Yupik alfabesinde (Yugtun igaryarat) 18 harf vardır. Bunların 14 tanesi (c, g, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, y) ünsüz olup, 4 kısa (a, e, i, u) ve 3 uzun (aa, ii, uu) ünlü bulunur. Ayrıca, 6 tane de (ai, au, ia, iu, ua, ui) diftong vardır.

The Yup'ik letter c as Turkish ç and the Yup'ik schwa (e) as Turkish dotless i (ı) or Russian yery (ы)

Yup'ik tribes
Yupikçenin lehçeleri
/ The Yup'ik dialects :

1. Unaliq-Pastuliq Yupikçesi NS ═ Norton Sound Yup'ik
1.1. Unaliq Yupikçesi NSU [kabile: Unalirmiut / Unaligmiut] ═ Unaliq subdialect (Unaaliq [sic] by Morris Swadesh 1952), Norton Sound-Unaliq subdialect of Yup'ik, Unaliq dialect of Central Yupik
1.1.1. Atnegmiut
1.1.2. Kuuyuŋmiut ("Kuuyungmiut")
1.1.3. Eŋlutaleġmiut ("Englutaalegmiut")
1.1.4. Caxtulegmiut
1.1.5. Uŋallaqłiŋmiut
1.1.6. Tacirmiut
1.2. Pastuliq Yupikçesi NSK [kabile: Pastulirmiut] ═ Kotlik subdialect, Norton Sound-Kotlik subdialect of Yup'ik


2. Yupikçe GCY [kendilerince: Yup'ik / Yupiaq (sg) Yupiik (dual) Yupiit (pl) Yugtun/Yugcetun (dil)] ═ General Central Yup'ik, Yup'ik, Yuk dialect, Yukon-Kuskokwim dialects, Kuskokwim Yupik, Kuskokwim Eskimo, Bethel Yupik, Central Alaskan Yupik, Southwest Alaska Eskimos
2.1. Qerauranermiut
2.2. Kuigularmiut
2.3. Qip'ngayarmiut
2.4. Qaluyaarmiut ("Kaialigamiut, Kayaligmiut, Kaealegmiut" < Qaluyaaq = Nelson Island) NI
2.5. Marayaarmiut ("Marayarmiut, Mararmiut, Maarmiut, Magemiut") < Marayaaq = Scammon Bay
2.6. "Chnagmiut" / "Ankachagmiut"
2.7. Kuigpagmiut ("Kwik[h]pagmiut")( < Kuigpak = Yukon River), Iqugmiut (Ikogmiut")
2.8. Akulmiut
2.9. Caninermiut
2.10. Kusquqvagmiut ("Kuskowag[a]miut, Kuskwogmiut" < Kusquqvak = Kuskokwim River)
2.10.1. Unegkumiut
2.10.2. Kiatagmiut, Nushagagmiut
2.11. Tuyuryarmiut ("Togiag[a]miut")
2.12. "Aglurmiut / Aglegmiut / Aglemiut / Agolegmiut"  ═ Bristol Bay Yup'ik
BB


3. Egegik Yupikçesi ═ Egegik Yup'ik
: Egegik (Yupikçe: Igyagiiq)


4. Çupikçe HBC [kendilerince: Cup'ik (sg) Cupiik (dual) Cupiit (pl) Cugtun/Cugcestun(dil)] ═ Cup'ik, Cuk dialect, Hooper Bay-Chevak Cup'ik, Hooper Bay-Chevak dialect
4.1. Hooper Bay Çupikçesi [kabile: Askinarmiut] ═ Hooper Bay subdialect
4.2. Chevak Çupikçesi [kabile: Qissunamiut] ═ Chevak subdialect, Chevakers, Kashunamiut


5. Nunivak Çupikçesi NUN [kendilerince: Cup'ig (sg) Cupiik (dual) Cupiit (pl) Cugtun (dil) Nuniwarmiut ("Nunivaarmiut, Nuniwagamiut, Nunivagmiut")] ═ Cup'ig, Nunivak Cup'ig or Cup'ik, Nunivak dialect, Nunivak Central Yupik, Nunivak Island Eskimo, Cug dialect, Cux Eskimo on Nunivak Island (Cup'ig: Nuniwar; Yup'ik: Nunivaaq)


The General Central Yup'ik dialect (excluded Norton Sound, Hooper Bay-Chevak, and Nunivak Island dialects) is divided into 7 subdialects (from Andrews 1989) :

"Core" "Mixed" "Peripheral"
1. Lower Kuskokwim 3. Nelson Island 5. Lower Yukon
2. Bristol Bay 4. Nushagak River 6. Middle Kuskokwim
    7. Lake Iliamna

Yup'ik land map

Yupikçe üzerine ilk lengüistik çalışmalar Rus Amerikası döneminde Ortodoks Ruslarca Hristiyanlığı yayma amacıyla başlatılmış ve daha sonra aynı misyonerlik doğrultusunda Cizvit Katolik ve Moravya misyonerlerince sürdürülmüştür. Bir yandan Hristiyanlığı yayan misyonerler öte yandan da Yupiklerin geçmişten gelen inanç ve geleneklerini sürdürmelerini (buna şamanların etkisinin kırılması ve dans dahil) manastır sıkılığında yasaklamıştır. Rus Alaskası döneminde (1733-1867) Rusçayla tanışan Yupiklerin dilinde yaklaşık 200 kadar Rusça alıntı bulunur (Krauss 1996). 1867 yılında Alaska'yı Ruslardan satın alan Amerika Birleşik Devletleri döneminde Amerikan misyoner ve devlet okullarında yalnızca İngilizce kullanmaya zorlandılar. Bu zorlamada dayak en etkili yöntemlerden biri idi. Adalarında izole bir yaşam sürdüren Nunivak Çupikleri Hristiyanlıkla yoğun olarak en geç tanışan Yupik grubudur ve ancak 1936 yılında adalarında Evangelical Covenant Church Kilisesi kurulmuştur.

1960'lı yıllarda Irene Reed ve arkadaşlarınca Fairbanks Alaska Üniversitesi bünyesinde modern yazı sistemi geliştirilmiş ve Yupik köy ve kasabalarındaki ilk iki dilli okul proğramlarında ancak kırk yıl önce 1970'lerin ilk yıllarında kullanılmıştır. Alaska'da yerlilerin toprak taleplerini çözmek üzere ABD Kongresinde 18 Aralık 1971 tarihinde başkan Richard Nixon tarafından imzalanarak yürülüğe giren ve ABD tarihinin en büyük toprak talebini karşılayan yasa olan Alaska Yerli Talepleri Çözümleme Yasası (ANCSA / Alaska Native Claims Settlement Act) Alaska yerlilerinin yeniden diriliş yasasıdır ve bu yasadan sonra yerli Alaska dilleri baskın oldukları yörenin okullarında iki dilli eğitimin bir parçası olmuştur.

Yupiklerin komşusu olan Kızılderililerin (Yupikçe. Ingqiliq) hepsi kendileri gibi Asya (Sibirya) kökenli olan Atabask grubundan Na-Dene Kızılderilileridir. Güneydoğuda Denağinalar Kuzeydoğuda ise büyük ölçüde Değinaklar ve daha az olarak da Holikaçuk ile Koyukon Kızılderilileri komşudur. Yupiklerin Kızılderililer için kullandıkları genel Ingqiliq adı Ingalik biçiminde Osgood tarafından 1936 yılında Değinaklar (Deg Hit'an, Deg Xinag) için kullanılmaya başlanmış ve Amerikalılar tarafından yıllarca Yupiklerin verdiği adla anılmışlardır. Yupikçede Kızılderili dillerinden, özellikle de Değinakçadan geçme alıntılar (luqruuyak ~ eleqruyak, nuuniq) da bulunur.

All the re-designed images (taken from the Wikipedia) in "this page" are not copyrighted and may be freely used for any purpose.
Yupiit kegginaqutYupiit kegginaqutYupiit kegginaqutYupiit kegginaqutYupiit kegginaqut
Yupikçe Toplama Sözlük (Nunivak Çupikçesi hariç)
Yup'ik Picking Dictionary (excluded Nunivak Cup'ig)
Yup'ik ═ English ═ Turkish
word-picker : Ümüt Çınar
March 2012
Quyana Cakneq Paangelria (R.A.N)

Steven A. Jacobson (compiler), Yup'ik Eskimo Dictionary, 2nd edition, 2012, Alaska Native Language Center.

Facebook: Learn Useless Yup'ik (editörüyüm)
Facebook Learn Yup'ik & Yup'ik language & Cup'ik Word Of The Day - Chevak

Abbreviations ═ Kısaltmalar

ABS absolutive case ═ ABS.3 third-person possessum for possessed nominals. The possessum (possessed, possessee) is in the absolutive case ═ Kısmen Türkçedeki dengi: tamlanan (İngilizce için: head, modified) BB Bristol Bay ═ Bristol Bay Yupikçesi GCY General Central Yup'ik ═ Yukon-Kuskokwim-Bristol Bay Yupikçesi HBC Hooper Bay and Chevak ═ Hooper Bay ve Chevak Çupikçesi K Kuskokwim ═ Kuskokwim Yupikçesi lit. literally ═ adlandırma çevirisi (harfiyen) NI Nelson Island ═ Nelson Adası Yupikçesi NS Norton Sound ═ Unaliq-Pastuliq Yupikçesi NSK Northon Sound-Kotlik ═ Pastuliq Yupikçesi NSU Northon Sound-Unaliq ═ Unaliq Yupikçesi pl plural ═ çoğul REL relative case or ERG ergative case (ergative/genitive). The possessor for the derived noun is in the relative case ═ Kısmen Türkçedeki dengi: tamlayan (İngilizce için: dependent, modifier) sg singular ═ tekil Y Yukon ═ Yukon Yupikçesi

arnam (REL.sg) arnat (REL.pl) atra (ABS.3sg.sg) atri (ABS.3sg.pl) atrit (ABS.3pl.pl)
arnam atra the woman's name ═ kadının adı
arnam atri the woman's names ═ kadının adları
arnat atrit the women's names ═ kadınların adları

aa- (pl) to say "ah" ═
aaggaqtaat (pl) gloves ═
aaggsak (pl) aaggsiit (pl) starfish (Asteroidea); gloves ═ denizyıldızı; eldiven
aakaq [< İnyupikçe aaka < Iñupiatun Eskimo Dictionary by Wolf A. Seiler 2012] mother ═ anne, ana
aalemyaaq snail ═ salyangoz
aaluuyaaq swing ═ salıncak
aamalangelria (sg) aamalangelriik (dual) aamalangelriit (pl) aamalangelriim (REL.sg)
aamaq (sg) aamak (dual) aamat (pl) female breast ═ meme, kadın memesi (→ evsaik)
aamak tarenraillrak mammogram, mammography ═ mamografi
aamagpet ikayutekaak breast health ═ meme sağlığı
aamar- to suckle; to suck on breast or bottle ═ emzirmek; emmek
aamarcuun (sg) aamarcuutek (dual) aamarcuutet (pl) aamarcuutem (REL.sg) aamarcuutii (ABS.3sg.sg) aamarcuutiit (ABS.3pl.sg) aamarcuutai (ABS.3sg.pl) aamarcuutait (ABS.3pl.pl) baby bottle ═ biberon
aamarkat (pl) infant formula ═ bebek maması
aamarrsuun (sg) aamarrsuutek (dual) aamarrsuutet (pl) aamarrsuutem (REL.sg) aamarrsuutii (ABS.3sg.sg) aamarrsuutiit (ABS.3pl.sg) aamarrsuutai (ABS.3sg.pl) aamarrsuutait (ABS.3pl.pl) baby bottle ═ biberon
aamatuuq it drinks milks
aamaurluq poor breast
aana ~ aanaq (sg) aanak (dual) aanat (pl) aanam (REL.sg) aanii (ABS.3sg.sg) mother, mom ═ anne, ana
aanaa
mother! ═ anneee!/anaaa!
aanagka [lit. "my two mothers"] my mother and father ═ benim anam babam, ebeveynim
aanaka ~ aanaqa my mother ═ annem, anam
aanakaqa ~ aanaqaqa she is my mother ═ o annemdir, anamdır
aanama of my mother, my mother's ═ annemin, anamın
aanama aanii my mother's mother ═ annemin annesi, anamın anası
aanama atra my mother's name ═ annemin adı, anamın adı
aanama qaspeqa my mother's parka cover ═ annemin kaspığı, anamın kaspığı
aanan your¹ mother ═ annen, anan
aanii her/his mother ═ annesi, anası
aananteng their own mother ═ kendi annesi/anası
aanartangqertuq there is a mom ═
aanauguk they are two mothers ═
aanairun (sg) aanairutii (ABS.3sg.sg)
aanairutka my late mother, my deceased mother ═ rahmetli anam/annem
aanakellriik (dual) mother and daughter/son ═ ana kız, anne ile kızı; ana oğul, anne ile oğlu
aanaulriik (dual) two mothers; two who are mothers
aana'u͡rluq (sg) aanaurlua (ABS.3sg.sg) poor dear mother
aanaurlua his/her poor dear mother
aa-ng yes ═ evet
aangruyak dispatching weapon ═ mors avında kullanılan ve onların iri cüsselerini çekip sevketmeye uygun olan zıpkın
aangikvak [lit. "big two-eyed spirit of the dead"] HBC common eider ═ pufla ördeği (→ metraq)
aanirta (sg) aanirtek (dual) aanirtet (pl) aanirtem (REL.sg) aanirtii (ABS.3sg.sg) aanirtiit (ABS.3pl.sg) aanirtai (ABS.3sg.pl) aanirtait (ABS.3pl.pl) godmother ═ vaftiz anası
aapelaaq (sg) aapelaat (pl) [< İngilizce apple] apple ═ elma
aaqassaaq dried fish skin ═ kurutulmuş balık derisi
aaqcurliq American robin (Turdus migratorius) ═
aarayuli (sg) aarayulik (dual) aarayulit (pl) aarayulim (REL.sg) red-necked grebe ═ kızılboyunlu batağan (Podiceps grisegena)
aarcirtuun (sg) aarcirtuutek (dual) aarcirtuutet (pl) aarcirtuutem (REL.sg) aarcirtuutii (ABS.3sg.sg) aarcirtuutiit (ABS.3pl.sg) aarcirtuutai (ABS.3sg.pl) aarcirtuutait (ABS.3pl.pl) warning ═ uyarı
aarnarqe- = to be dangerous; to be such as to make one wary
aarnarquq it makes one wary ═ dikkat!
aarnarqellria (sg) aarnarqellriik (dual) aarnarqellriit (pl) aarnarqellriim (REL.sg)
aarnarqelria (sg) aarnarqelriik (dual) aarnarqelriit (pl) aarnarqelriim (REL.sg) dangerous ═ tehlikeli
aarraangiiq (K) long-tailed duck, oldsquaw duck, oldsquaw (Clangula hyemalis) ═ telkuyruk (ördek)
aarraangiiraq (sg) aarraangiirat (pl) (HBC) → aarraangiiq
aarrangyaraq (sg) aarrangyaraak (dual) aarrangyaraat (pl) aarrangyaram (REL.sg) aarrangyaraa (ABS.3sg.sg) aarrangyaraat (ABS.3pl.sg) aarrangyarai (ABS.3sg.pl) aarrangyarait (ABS.3pl.pl) (HBC) long-tailed duck, oldsquaw duck, oldsquaw (Clangula hyemalis) ═ telkuyruk (ördek)
aarrarrarraalria (sg) aarrarrarraalriik (dual) aarrarrarraalriit (pl) aarrarrarraalriim (REL.sg)
aasgaaq (sg) aasgaak (dual) aasgaat (pl) (Yukon) glove; dancing glove ═ eldiven; dans eldiveni
aassaqe- to have a secret; to be secretive
aassaqellria (sg) aassaqellriik (dual) aassaqellriit (pl) aassaqellriim (REL.sg) the one who is hiding
aassaqun (sg) aassaqutek (dual) aassaqutet (pl) aassaqutem (REL.sg) aassaqutii (ABS.3sg.sg) aassaqutiit (ABS.3pl.sg) aassaqutai (ABS.3sg.pl) aassaqutait (ABS.3pl.pl) secret
Aassaqvik [lit. "place to keep secrets"] slough on west bank Johnson River 2 mil above Kangirrlak ═ bir yer adı
aata ~ aataq (sg) aatat (pl) aatam (REL.sg) aatii (ABS.3sg.sg) father, dad ═ baba (cf. ata Turkish "ancestor"; Turkic "father")
aataka ~ aataqa my father ═ babam
aatakaqa ~ aataqaqa he is my father ═ o babamdır
aatan
your¹ father ═ baban
aatii
her/his father ═ babası
aatiit
their father
aatavut ~ atavut ~ ataput
our father ═ babamız
aataput
our³ father or our³ fathers³ ═ babamız ya da babalarımız
aatama atallranek
my father's deceased father ═
aatartangqertuq there is a dad ═
aatam kinguani after my father ═ babamdan sonra
mikelnguum aatii child's father ═ çocuğun babası
aatailnguq one without a father ═
aatairun (sg) aatairutii (ABS.3sg.sg) aatairutiit (ABS.3pl.sg)
aatairutiit their late father ═ onların rahmetli babası
aatairutellria (sg) aatairutellriik (dual) aatairutellriit (pl) aatairutellriim (REL.sg)
aatairutellriit those who had lost their fathers
aatakellriik father and son ═ baba oğul, baba ile oğlu
aatevtaaqtavtaaq
aatunaq arctic dock, arctic sourdock, sourdock (locally), wild rhubarb (locally), wild spinach (locally) (Rumex arcticus var. arcticus & perlatus) ═
aavcaalinilria (sg) aavcaalinilriik (dual) aavcaalinilriit (pl) aavcaalinilriim (REL.sg)
aavcaalria (sg) aavcaalriik (dual) aavcaalriit (pl) aavcaalriim (REL.sg)
aavcaaq dart
aavcaar- to play darts
aavcaaryaraq a dart game ═
aayuli (sg) aayulik (dual) aayulit (pl) aayulim (REL.sg) red-necked grebe ═ kızılboyunlu batağan (Podiceps grisegena)
ac'aca so little, few! ═ azıcık, çok az, biraz, kirkaç
acacuar (sg) acacuaraat (pl) small aunt ═ küçük hala
acacungaq (sg) acacungat (pl) [lit. "dear little aunt"]
acagpak big aunt ═ büyük hala
acagurluq [lit. "poor dear aunt"] poor aunt ═
acak (sg) aciik (dual) aciit (pl) aciim (REL.sg) aciit (REL.pl) acii (ABS.3sg.sg) paternal aunt, aunt (father's sister) ═ hala
acaci your aunts ═ halalarınız acai his/her aunts ═ onun halaları acait their aunts ═ onların halaları acaka my aunt ═ halam acakaa she is his/her aunt ═ onun halasıdır acakaaci you are his/her aunts ═ acakaak she is their² aunt ═ acakaakuk we² are his aunts ═ acakaakut we are his aunts ═ acakaat she is their aunt ═ acakaatek you² are his aunts ═ acakaci they are your aunts ═ acakagkek they are their² aunts ═ acakai they are his aunts ═ acakait they are their aunts ═ acakaitkuk we² are their aunts ═ acakaitkut we are their aunts ═ acakak they² are his aunts ═ acakanka my paternal aunts ═ halalarım acakapuk they are our² aunts ═ acakaput they are our aunts ═ acakaqa she is my aunt ═ acakatek they are your² aunts ═ acakek their² aunts ═ acapuk our² aunts ═ acaput our aunts ═ acatek your2 aunts ═ acii his aunt ═ aciigka my two aunts ═ aciik his two aunts or their² aunt ═ aciit their aunt ═
acakellriik (dual) aunt (father's sister) and nephew (or niece) ═ hala ile yeğen
acaluq tray on front of kayak for coiled harpoon rope, float board (on which the harpoon line was coiled), harpoon line holder ═
acalurnaq skin container ═
acaluruaq (sg) acaluruak (dual) acaluruat (pl) acaluruam (REL.sg) snowshoe with upturned front end
acapik real aunt ═ gerçek hala
acarkaqatsalugpiaq
ac'eciyaraq custom of completely dressing the namesake of a dead person at the Memorial Feast [Elriq or Merr'aq] (putting on him/her a parka, a cloth parka cover, a skin boot, and sometimes mitten as well); custom of dressing the two 'married' children at the Would-be Bladder Feast [Nakaciruaq]; custom of dressing the 'head person' at the time of the Messenger Feast [Kevgiq] in the Yukon ═ (< Osahito Miyaoka, Sketch of Central alaskan yupik, an Eskimoan Language)
acetu- to be high; to be tall
acetulria (sg) acetulriik (dual) acetulriit (pl) acetulriim (REL.sg)
can'get acetulriit tall grasses
aci (sg) acia (ABS.3sg.sg) area below; area under; mattress ═ alt, aşağı (alan)
cikum aciani under the ice ═ buzun altında
estuulum aciani under the table ═ masanın altında
inglerem aciani ~ ingelrem aciani under the bed ═ yatağın altında
natrem aciani under the floor ═ tabanın altında
nunam aciani underground ═ yerin altında
pengurpallraam aciani under the big hill ═ büyük tepenin altında
qanikcaam aciani under the snow ═ karın altında
qasgim aciani under the kashim
aciirturtet (pl) [lit. "those that run under, ones that go under or come before"] early run herring, early herring; the first group of king salmon running under the smelt; early herring ═
aciirtutet [lit. "those under (the ice)"] early run herring, early herring ═
aciirtutet (pl) those under (the ice) ═
Aciirun [lit. "the part of a river that runs under a bluff or cut bank"] slough flowing from northeast into upper Kayigyalik Lake ═ bir yer adı
acilquirissuun (sg) acilquirissuutek (dual) acilquirissuutet (pl) acilquirissuutem (REL.sg) acilquirissuutii (ABS.3sg.sg) acilquirissuutiit (ABS.3pl.sg) acilquirissuutai (ABS.3sg.pl) acilquirissuutait (ABS.3pl.pl) root pick; digging stick
acilquq (sg) acilquk (dual) acilqut (pl) acilqum (rel.sg) acilqua ~ acilqu͡rra (ABS.3sg.sg) acilqui ~ acilqu͡rri (ABS.3sg.pl) acilquit ~ acilqurrit (ABS.3pl.pl) plant root; tree stump ═ bitki kökü; ağaç kütüğü
aciqengyaraq naming after a dead person
aciqliq the one below ═
aciqsig-
aciqsigtuq it is far down ═
acir-
aciraa he named her ═
acivaqanillinilria (sg) acivaqanillinilriik (dual) acivaqanillinilriit (pl) acivaqanillinilriim (REL.sg)
ackiik (dual) [< Rusça очки] glasses, eyeglasses ═ gözlük
ackiigka tukniuk my glasses are strong ═ gözlüğüm sağlamdır
ackiirpak (sg) ackiirpiik (dual) ackiirpiit (pl) big glasses ═ iri gözlük
acliq (Yukon) saucer ═
acsalilria (sg) acsalilriik (dual) acsalilriit (pl) acsalilriim (REL.sg) acsalilriara (ABS.3sg.sg) place that currently has lots of berries ═
acsalituli place that normally has lots of berries ═
acsalugpiaq (sg) acsalugpiak (dual) acsalugpiat (pl) (K) → atsalugpiaq
acsaq (sg) acsak (dual) acsat (pl) berry, fruit ═ meyve (→ atsaq)
acsarpak fruit; apple ═ meyve; elma (→ atsarpak)
acsarpiaq (Y) → atsarpiaq
acsilariit picking cloudberries ═
acsiyalria (sg) acsiyalriik (dual) acsiyalriit (pl) acsiyalriim (REL.sg) ═ meyve toplamaya giden (→ atsiyalria)
acuniaqengaq (sg) acuniaqengak (dual) acuniaqengat (pl) acuniaqengam (REL.sg) acuniaqengaa (ABS.3sg.sg) acuniaqengait (ABS.3pl.pl) illegitimate child, child of a woman by a man to whom she is not married ═ gayri meşru çocuk
acuniaryaraq act of engaging in illicit sexual relations ═
acuraq (sg) acurat (pl) brother-in-law ═ kayın
aga- to be hanging ═
agaani across there ═
agalkaq
agalria (sg) agalriik (dual) agalriit (pl) agalriim (REL.sg) agalriara (ABS.3sg.sg) the one who is hanging
agamyak one who is unsettled or restless, yearning to be elsewhere ═
agangqa- to hang (stative); to be hanging
agangqalria (sg) agangqalriik (dual) agangqalriit (pl) agangqalriim (REL.sg)
agartaa he hung it up ═
agauralria (sg) agauralriik (dual) agauralriit (pl) agauralriim (REL.sg)
agautaq (sg) agautat (pl) claspleaf twistedstalk (var. amplexifolius & papillatus), tubercle twistedstalk (var. chalazatus) (Streptopus amplexifolius var. amplexifolius & chalazatus & papillatus); highbush cranberry, squashberry (Viburnum edule) ═
agayu- to pray, to worship, do church service ═ ibadet itmek, tapınmak
agayuaqameng when they pray ═
agayuuq he is praying ═
agayulirta (sg) agayulirtek (dual) agayulirtet (pl) agayulirtem (REL.sg) agayulirtii (ABS.3sg.sg) agayulirtiit (ABS.3pl.sg) agayulirtai (ABS.3sg.pl) agayulirtait (ABS.3pl.pl) [lit. "one who has the ceremony"] Catholic priest; clergyman, priest, preacher, minister ═
agayulria (sg) agayulriik (dual) agayulriit (pl) agayulriim (REL.sg)
agayumaciq (sg) agayumacim (REL.sg) agayumacia (ABS.3sg.sg) Christianity ═ Hristiyanlık
agayumalria (sg) agayumalriik (dual) agayumalriit (pl) agayumalriim (REL.sg) Christian ═ Hristiyan
agayun I (sg) agayutek (dual) agayutet (pl) agayutem (REL.sg) agayutii (ABS.3sg.sg) agayutiit (ABS.3pl.sg) agayutai (ABS.3sg.pl) agayutait (ABS.3pl.pl) (HBC) medallion worn as a pendant ═
Agayun ~ agayun II (sg) agayutek (dual) agayutet (pl) Agayutem ~ agayutem (REL.sg) Agayutii ~ agayutii (ABS.3sg.sg) Agayutiit ~ agayutiit (ABS.3pl.sg) agayutai (ABS.3sg.pl) agayutait (ABS.3pl.pl) god; God ═ tanrı; Tanrı
agayutka my god ═ tanrım
Agayutem Akqutii Nutaraq the New Testament ═
Agayutem alerquutai God's rules ═
Agayutem Irniaqestii Mother of God ═
Agayuneq ~ agayuneq (sg) agayunrek (dual) agayunret (pl) agayunrem (REL.sg) agayunra (ABS.3sg.sg) agayunri (ABS.3sg.pl) agayunrit (ABS.3pl.pl) Sunday; week ═ Pazar; hafta
Agayunruuq it is Sunday ═ Pazardır
Agayunermi on Sunday ═ Pazar günü
agayuner- Sunday to come ═ Pazar gelmek
agayunerte- (for a week's time) to pass
agayunertuq a week passed
agayunertellilria (sg) agayunertellilriik (dual) agayunertellilriit (pl) agayunertellilriim (REL.sg)
agayussuun (sg) agayussuutek (dual) agayussuutet (pl) agayussuutem (REL.sg) agayussuutii (ABS.3sg.sg) agayussuutiit (ABS.3pl.sg) agayussuutai (ABS.3sg.pl) agayussuutait (ABS.3pl.pl) hymn; hymnal; religious object
agayut'liaq (sg) agayut'liak (dual) agayut'liat (pl) agayut'liim (REL.sg) agayut'liara (ABS.3sg.sg) agayut'liarat (ABS.3pl.sg) idol
agayutnguaq (sg) agayutnguak (dual) agayutnguat (pl) agayutnguam (REL.sg) idol
agayuvik (sg) agayuviik (dual) agayuviit (pl) agayuviim (REL.sg) agayuvia (ABS.3sg.sg) agayuviat ((ABS.3pl.sg) ) church ═ kilise
agayuvigmi in the church ═ kilisede
agayuvigmun into the church
agayuviim kuluk'uunaa church bell ═ kilise çanı
agayuyaraq [lit. "way of making prayer"] requesting abundance, masked dancing, dancing with masks requesting abundance in the coming season, held in late February or early March" (< Fienup-Riordan 2005); ═ (→ Qaariitaaq)
agciun (sg) agciutek (dual) agciutet (pl) agciutem (REL.sg) agciutii (ABS.3sg.sg) agciutiit (ABS.3pl.sg) agciutai (ABS.3sg.pl) agciutait (ABS.3pl.pl) paddle ═ kürek
age- to go over (but not to go across something) ═
agi (you1) go over! ═
agu don't! ═
ag'uq he is going over ═
agelrumalria (sg) agelrumalriik (dual) agelrumalriit (pl) agelrumalriim (REL.sg)
aggautaqagautaq
aggsuun (sg) aggsuutek (dual) aggsuutet (pl) aggsuutem (REL.sg) aggsuutii (ABS.3sg.sg) aggsuutiit (ABS.3pl.sg) aggsuutai (ABS.3sg.pl) aggsuutait (ABS.3pl.pl) fishing spear, lesiter ═
agiinik root of marshmarigold (Caltha palustris) ═
agiirrnguat the ones looking as if they are approaching from a distance ═
agiirte- to approach from the distance (intrans. only) ═
agiirtelleq (sg) agiirtellrek (dual) agiirtellret (pl) agiirtellrem (REL.sg) agiirtellra (ABS.3sg.sg) agiirtellrat (ABS.3pl.sg) agiirtellri (ABS.3sg.pl) agiirtellrit (ABS.3pl.pl)
yuum taum agiirtellrem tekitellinia
agiirtellria (sg) agiirtellriik (dual) agiirtellriit (pl) agiirtellriim (REL.sg) the one who is approaching ═ yaklaşan, yakına gelen
elitnaursita agiirtellria
tengssuun agiirtellria the plane is approaching
yaqulget agiirtellriit
aglenerraraat (pl) females who have menstruated for the first time ═
aglenraralria (sg) aglenraralriik (dual) aglenraralriit (pl) aglenraralriim (REL.sg)
aglenrraq (sg) aglenrrat (pl) girl who had their first menses, girl who reached puberty ═
agluirun (sg) agluirutek (dual) agluirutet (pl) agluirutem (REL.sg) agluirutii (ABS.3sg.sg) agluirutiit (ABS.3pl.sg) agluirutai (ABS.3sg.pl) agluirutait (ABS.3pl.pl) [lit. "device for a jaw"] earrings connected with strands of beads ═
agluq ridgepole, center beam, roof beam ═
agluquq (sg) agluquk (dual) agluqut ~ agluqurrit (pl) agluqum (rel.sg) agluqua ~ agluqra (ABS.3sg.sg) agluqui ~ agluqri (ABS.3sg.pl) agluquit ~ agluqrit (ABS.3pl.pl) jaw, jawbone; mandible ═ çene
asveret agluqurrit walrus jawbones
cuukviit agluqrit the jaws of pike ═
agluryaq rainbow ═ gökkuşağı
agluryir- to be rainbowing ═ gökkuşaklı olmak
agluryirtuq there is a rainbow
agluruyak (sg) agluruyiik (dual) agluruyiit (pl) agluruyiim (REL.sg) stoat, short-tailed weasel (locally: weasel) (Mustela erminea) ═
agluruyiim tumai weasel tracks ═
agna one across there ═
agnguallgun (sg) agnguallgutek (dual) agnguallgutet (pl) agnguallgutem (REL.sg) agnguallgutii (ABS.3sg.sg) agnguallgutiit (ABS.3pl.sg) agnguallgutai (ABS.3sg.pl) agnguallgutait (ABS.3pl.pl) dancing partner ═ dans arkadaşı, danstaki eş
agnguallgutii his/her dancing partner ═
agnguar- to dance non-Native style ═
agqertayuli (sg) agqertayulik (dual) agqertayulit (pl) agqertayulim (REL.sg) water strider, water bug (Gerridae) ═
agqessulria (sg) agqessulriik (dual) agqessulriit (pl) agqessulriim (REL.sg) skin-stretcher
agsaq (NS: Kotlik; Lower Yukon villages: Mountain Village and Pilot Station) star ═ yıldız (→ agyaq)
ag'ssuun (sg) ag'ssuutek (dual) ag'ssuutet (pl) ag'ssuutem (REL.sg) ag'ssuutii (ABS.3sg.sg) ag'ssuutiit (ABS.3pl.sg) ag'ssuutai (ABS.3sg.pl) ag'ssuutait (ABS.3pl.pl) fishing spear, lesiter ═
agtulleq (sg) agtullrek (dual) agtullret (pl) agtullrem (REL.sg) agtullra (ABS.3sg.sg) agtullrat (ABS.3pl.sg) agtullri (ABS.3sg.pl) agtullrit (ABS.3pl.pl) sense of touch; touching ═ dokunma duyusu; dokunma
agtullra the feel of it (by touching)
agtullrat the feel of them (by touching)
agtur- to touch ═
agturaa he touches it ═
agtua touch
agturluku touching it
agtuutellria (sg) agtuutelriik (dual) agtuutelriit (pl) agtuutelriim (REL.sg)
tuar-gguq elliini cikumun agtuutellria to him it was like the touch of ice
aguartengnaqevkenani avoid conflict ═
agun I (sg) agutek (dual) agutet (pl) agutem (REL.sg) agutii (ABS.3sg.sg) agutiit (ABS.3pl.sg) agutai (ABS.3sg.pl) agutait (ABS.3pl.pl) (Y) open canoe
agun II (sg) agutek (dual) agutet (pl) agutem (REL.sg) agutii (ABS.3sg.sg) agutiit (ABS.3pl.sg) agutai (ABS.3sg.pl) agutait (ABS.3pl.pl) one of the strips of calfskin connecting the front and back of a traditional Yup'ik "qaliq" parka worn on Nelson Island or in the tundra area
ag'urayuli (sg) ag'urayulik (dual) ag'urayulit (pl) ag'urayulim (REL.sg) comet
ag'uryaraq (sg) ag'uryaraak (dual) ag'uryaraat (pl) ag'uryaram (REL.sg) ag'uryaraa (ABS.3sg.sg) ag'uryarait (ABS.3pl.pl) whooping cough
aguun (sg) aguutek (dual) aguutet (pl) aguutem (REL.sg) aguutii (ABS.3sg.sg) aguutiit (ABS.3pl.sg) aguutai (ABS.3sg.pl) aguutait (ABS.3pl.pl) (K) open canoe
agyacuar (sg) agyacuaraat (pl) little star ═ küçük ıldız, yıldızcık
agyalek (sg) agyalgek (dual) agyalget (pl) agyalgem (REL.sg) agyalga (ABS.3sg.sg) agyalgit (ABS.3pl.pl) [lit. "one having a star"] club (playing card suit) ═ sinek (♣)
agyaq (sg) agyak (dual) agyat (pl) agyam (REL.sg) star; club (playing card suit) ═ yıldız; sinek (♣) (→ agsaq)
Akerta, Iraluq, agyat-llu Sun, Moon, and stars ═ Güneş, Ay ve yıldızlar
agyam anaa meteor ═ meteor
agyarpagtanga'artellinilria (sg) agyarpagtanga'artellinilriik (dual) agyarpagtanga'artellinilriit (pl) agyarpagtanga'artellinilriim (REL.sg)
Agyarrlak North Star ═ Kutup Yıldızı
agyaruaq (sg) agyaruak (dual) agyaruat (pl) agyaruam (REL.sg) [lit. "imitation star"] starfish ═ denizyıldızı (Asteroidea)
agyarugaat (pl) many stars, multitude of stars ═ bir sürü yıldız
agyuquyaraq
ai what did you say? ═
aiccuq free gift (with no expectation of return) ═ beleş
Aiggailnguq [lit. "one who has no hand"] a personal name ═ bir kişi adı
aiggaq (Yukon, HBC) hand ═ el (→ unan)
aiggaruaq (sg) aiggaruak (dual) aiggaruat (pl) aiggaruam (REL.sg) seal-calling stick (shaped like a hand, scratched on the ice to attract seals)
aiggatet (pl) seal-calling stick, ice scratcher ═ fok pençesinden yapılan ve buz üzerindeki foklara yanaşırken fokların gizlenmiş avcıdan kaçmamaları için buzda aynen fok pençesi izine benzeyen tırmalama izi bırakmak için fok sesi çıkaran avcının kullandığı yardımcı kandırıcı araç (→ cetugyugun)
aikiu have him as your husband ═
airralria (sg) airralriik (dual) airralriit (pl) airralriim (REL.sg)
aipaat their second ═
aipaineq (sg) aipainrek (dual) aipainret (pl) aipainrem (REL.sg) aipainra (ABS.3sg.sg) aipainrat (ABS.3pl.sg) aipainri (ABS.3sg.pl) aipainrit (ABS.3pl.pl) widow, widower ═ dul
aipainertaat
aipaq (sg) aipaa (ABS.3sg.sg) companion, partner, spouse, mate, other of a pair ═
aipaiput our counterparts ═
aipaqa my companion ═
arnam aipaa [lit. "woman's partner"] woman's spouse, other woman ═
kameksiim aipaa [lit. "boot's partner"] other boot ═
taluyam aipaa [lit. "fish trap's partner"] other fish trap ═
aipaqellriik ~ aipaqelriik (dual) married couple, two companions ═
aiparnikek'ngaq (sg) aiparnikek'ngak (dual) aiparnikek'ngat (pl) aiparnikek'ngam (REL.sg) aiparnikek'ngaa (ABS.3sg.sg) aiparnikek'ngait (ABS.3pl.pl) friend; partner; one with whom one enjoys
Aipirin Tuesday ═ Salı
Aipiritnguuq it is Tuesday ═ Salıdır
Aipiritmi on Tuesday ═ Salı günü
airraq ~ aarraq ~ aareq (HBCk) cat's cradle, string story ═ sicimi parmaklara geçirerek oynanan çocuk oyunu, beşik
aitaupayagaq (sg) aitaupayagaak (dual) aitaupayagaat (pl) aitaupayagaam (REL.sg) nestling ═ yuvadaki yavru kuş
aivagun (sg) aivagutek (dual) aivagutet (pl) aivagutem (REL.sg) aivagutii (ABS.3sg.sg) aivagutiit (ABS.3pl.sg) aivagutai (ABS.3sg.pl) aivagutait (ABS.3pl.pl) wedge ═ kıskı, kama
ak'a already, ago ═
ak'a tamani a long time ago at that place (is a phrase that begins most Yup'ik qulirat) ═ evvel zaman içinde, çok zaman önce
a'ka tamaani yuullrat life in the past ═
ak'anirnek ~ ak'anek since a long time ago, for a long time ═
ak'anun for a long time ═
ak'anurpak for a very long time ═
akacakayak white-winged scoter (Melanitta deglandi); surf scoter (Melanitta perspicillata) ═
akagcuun (sg) akagcuutek (dual) akagcuutet (pl) akagcuutem (REL.sg) akagcuutii (ABS.3sg.sg) akagcuutiit (ABS.3pl.sg) akagcuutai (ABS.3sg.pl) akagcuutait (ABS.3pl.pl) rolling device; wheel; car; axle
Akagg'aq a personal name ═ bir kişi adı
Akagtaq [lit. "one who was rolled over"] a male personal name ═ bir erkek adı
akagte- to roll ═
akagutacuar [lit. "little car"] bike ═ bisiklet
akagutaq four wheel (car or truck) ═ dört tekerli araba
akagyug- to tend to roll ═
akagyugtuq it tends to roll ═
akakcukuaq (Y) biscuit; muffin
akakiik (sg) akakiigem (REL.sg) (Aleknagik and Manokotak) broad whitefish (Coregonus nasus) (→ qaurtuq)
akakiigem kemga whitefish meat ═
akakiigem melua whitefish roe ═
akakiigem qeltii whitefish scale ═
ak'allaq (sg) ak'allat (pl) old thing; old, aged (one) ═ eski şey; yaşlı biri
angyaq ak'allaq old boat ═ eski kayık
qayaq ak'allaq old kayak ═ eski kayak
ak'allaar old person ═
ak'allaat ayagassuutet traditional travel ═
ak'allau- to be old ═ eskimek, eski olmak
ak'allauguq it is old ═ eskidir
ak'allaurtellria (sg) ak'allaurtellriik (dual) ak'allaurtellriit (pl) ak'allaurtellriim (REL.sg)
akalria (sg) akalriik (dual) akalriit (pl) akalriim (REL.sg) akalriara (ABS.3sg.sg) akalriarat (ABS.3pl.sg) akalriari (ABS.3sg.pl) akalriarit (ABS.3pl.pl) wheel; roller; the one rolling, rolling things; Kuskokwim: automobile; Yukon: fish wheel; ball ═
akalriaqa my automobile ═
akalriara his/her car
akalrialek (sg) akalrialgek (dual) akalrialget (pl) akalrialgem (REL.sg) akalrialga (ABS.3sg.sg) akalrialgit (ABS.3pl.pl) one with a wheel ═ tekerlekli
naanguat akalrialget wheeled toys ═ tekerlekli oyuncaklar
qamuruaq akalrialek wheeled wagon ═ tekerlekli araba
akalriaq (sg) akalriat (pl) (Kuskokwim) wheel (of car) ═
akalriarpak big automobile ═ büyük araba
akalriarpaka my big automobile ═ benim büyük arabam
akanquq (sg) akanquk (dual) akanqut (pl) akanqum (rel.sg) knot in wood ═ budak
ak'anun for a long time ═
akeka ~ akaa (HBC) ouch! ═
akeq (sg) akret (pl) ladder, stair, rung; barb ═ merdiven (pl form için), basamak (sg form için)
akra its (spear) barb ═
akeqniarvik (sg) akeqniarviik (dual) akeqniarviit (pl) akeqniarviim (REL.sg) akeqniarvia (ABS.3sg.sg) akeqniarviat (ABS.3pl.sg) creditor
akercir- to be sunny
Akerta ~ akerta (sg) akertek (dual) akertet (pl) akertem (REL.sg) akertii (ABS.3sg.sg) akertiit (ABS.3pl.sg) Sun, sun ═ Güneş, güneş
akertem ayarua sun column ═
akertem pit'ellra the rising sun
akertem tanqia brightness of the sun ═
akertam unavallrani as the sunset
akertekegtaar beautiful sun ═
akertir- to be sunny ═
aki I (sg) akia (ABS.3sg.sg)other side; area across ═
akiani on the other side of it ═
akin other side of you1 ═
ing'um akia the space on the other side of that thing
kuigem akiani on the other side of the river ═
aki II response; equivalent; value; coin; money → akiq
aki- to reciprocate, answer back ═
Akiacuaq Akiachak ═ bir yer adı
Akiacuarmi in the Akiak ═ Akiachak'ta
akiaq other side ═ diğer taraf
Akiaq akiak ═ bir yer adı
Akiarmi in the Akiak ═ Akiak'ta
akiilngirvik (sg) akiilngirviik (dual) akiilngirviit (pl) akiilngirviim (REL.sg) akiilngirvia (ABS.3sg.sg) akiilngirviat (ABS.3pl.sg) creditor
akiilnguq debt; something cheap or reasonably priced ═
Wik'ipitiyaq, akiilnguq yuvrirviun Wikipedia, the free encyclopedia ═
akilir- to pay for something using money, to provide with an equivalent, to buy an item in a store ═
akiliraa he is paying for it ═
akiliutaa he is paying for him or her ═
akilirneq (sg) akilirnera (ABS.3sg.sg) the area on the other side
akilitarkaq (sg) akilitarkai (ABS.3sg.sg) akilitarkait (ABS.3pl.sg) debt
akilite- (HBC) to pay
akiliun (sg) akiliutek (dual) akiliutet (pl) akiliutem (REL.sg) akiliutii (ABS.3sg.sg) akiliutiit (ABS.3pl.sg) akiliutai (ABS.3sg.pl) akiliutait (ABS.3pl.pl) payment; reward ═ ödeme; ödül
anucimirqecetaarutem akiliutii fine
avvutellrem aipallminun akiliutii alimony
akiliurvik (sg) akiliurviik (dual) akiliurviit (pl) akiliurviim (REL.sg) akiliurvia (ABS.3sg.sg) akiilngirviat (ABS.3pl.sg) bank
akilleq (sg) akillrek (dual) akillret (pl) akillrem (REL.sg) akillra (ABS.3sg.sg) akillrat (ABS.3pl.sg) akillri (ABS.3sg.pl) akillrit (ABS.3pl.pl)
akilleq akilitarkamek promissory note
akillinilria (sg) akillinilriik (dual) akillinilriit (pl) akillinilriim (REL.sg)
akimiaq fifteen, 15 ═
akimiaq atauciq 16 ═
akimiaq malruk 17 ═
akimiaq pingayun 18 ═
akimiarunrita'ar ~ akimiarunritaraan fourteen, 14 ═
akin (sg) akitek (dual) akitet (pl) pillow ═ yastık (→ putuskaq)
akitekaqa it is my pillow ═ o yastığımdır
akinauryaraq reciprocating way of paying them back ═
akinge- to get money; to earn money; to get payed ═ para kazanmak
akinguq s/he is getting payed, s/he is earring money
akinguaq (sg) akinguak (dual) akinguat (pl) akinguam (REL.sg) penny; one cent
akingun (sg) akingutek (dual) akingutet (pl) akingutem (REL.sg) akingutii (ABS.3sg.sg) akingutiit (ABS.3pl.sg) akingutai (ABS.3sg.pl) akingutait (ABS.3pl.pl) salaries ═
akiq ~ aki (sg) akit (pl) money, cash; equivalent, value ═ para; eşdeğer, değer
akia its cost; he paid her back ═
akinguq he is earning money ═
akissulria (sg) akissulriik (dual) akissulriit (pl) akissulriim (REL.sg) prospector
akitnaq blunt tipped bird hunting arrow ═
akitukaqa I think it is expensive ═
akitutaciq value; price ═ değer; fiyat
akitutacia its value or price ═ değeri; fiyatı
Akiugalria a personal name ═ bir kişi adı
akiugcarpiaqalria (sg) akiugcarpiaqalriik (dual) akiugcarpiaqalriit (pl) akiugcarpiaqalriim (REL.sg)
akiugte- to echo ═
akiuk (sg) akiugit (ABS.3pl.pl) echo ═ yankı
Yupiit akiugit a newsletter ═
Akiuk'aq a personal name ═ bir kişi adı
akiun (sg) akiutek (dual) akiutet (pl) akiutem (REL.sg) akiutii (ABS.3sg.sg) akiutiit (ABS.3pl.sg) akiutai (ABS.3sg.pl) akiutait (ABS.3pl.pl) one's supply of money ═
akiutenka my money ═
akiurcugnga-
akiurcugngalria (sg) akiurcugngalriik (dual) akiurcugngalriit (pl) akiurcugngalriim (REL.sg)
aklanquq (sg) aklanquk (dual) aklanqut (pl) aklanqum (rel.sg) humerus; upper arm bone; part of a seal's front flipper bones ═
aklegaq barbed harpoon with float ═
akleng ~ nakleng too bad!, por you!, I'm sorry! ═
aklu ~ akluq (sg) aklut (pl) aklui (ABS.3sg.sg) piece of clothing or other valued possession, something one owns, article of clothing, or bedding, belongings, merchandise, etc. ═
ikamram aklui the fittings of the sled ═
kass'am aklua goods of the white man
kipusviim aklui the store's merchandise ═
qasgim aklui tools of the kashim
qasgim aklukai fittings for the kashim
aklu- to put on clothing
akluinqun (sg) akluinqutek (dual) akluinqutet (pl) akluinqutem (REL.sg) akluinqutii (ABS.3sg.sg) akluinqutiit (ABS.3pl.sg) akluinqutai (ABS.3sg.pl) akluinqutait (ABS.3pl.pl) clothing bag
aklullerkaq future act of ...
aklullerkaq maqaqluni wearing warm clothes
akluvik (sg) akluviik (dual) akluviit (pl) akluviim (REL.sg) akluvia (ABS.3sg.sg) akluviat (ABS.3pl.sg) closet
akmani across there ═
akngircimalria (sg) akngircimalriik (dual) akngircimalriit (pl) akngircimalriim (REL.sg)
akngiringalria (sg) akngiringalriik (dual) akngiringalriit (pl) akngiringalriim (REL.sg)
akngirnailitaq thimble; shell thimble ═ yüksük
akngirnarqe- = to be in pain; to be hurting (of body parts); to cause pain
akngirnarquq = it hurts; it is painful
tunuka akngirnarquq = my back is aching
ciuteka iqsulirneq akngirnarquq = my left ear hurts
akngirqun a dead person who is very dear to one who does the Memorial Feast (or does the dressing) for him/her ═
akngirte- ~ aknirte- (HBC: aqnirte-) to hurt or injure ═
akngirtuq he gets hurt ═
akngirtellria (sg) akngirtellriik (dual) akngirtellriit (pl) akngirtellriim (REL.sg)
aknircailkun nacaq helmet ═
akqi- to promise ═
akqun (sg) akqutek (dual) akqutet (pl) promise; promised thing ═
akqutka my promise ═
akquq (sg) akquk (dual) akqut (pl) akqum (rel.sg) akqurrit (ABS.3pl.pl) knot in wood ═ budak
aksaryaraq
aku ~ akuq (sg) akut (pl) hem of garment ═
akuani in its hem ═
akun your1 hem ═
akucissuun (sg) akucissuutek (dual) akucissuutet (pl) akucissuutem (REL.sg) akucissuutii (ABS.3sg.sg) akucissuutiit (ABS.3pl.sg) akucissuutai (ABS.3sg.pl) akucissuutait (ABS.3pl.pl) eggbeater; mixing bowl
akula (sg) akulii (ABS.3sg.sg) midsection; area between; land between two topographical features such as the river and the ocean; tundra ═
akuli it's middle
qanganaam iigken akuliik between the eyes of a squirrel
napak akuliigni between the two trees ═ iki ağaç arasında
napat akuliitni amongst the trees ═
natquigem akuliini in the midst of the snow ═
nunam akuliini underground ═
qanikcaam akulii middle of the snow
taituum akuliini amidst the fog ═ sisin ortasında
akuleqliq the one in between, middle ═
akuliq middle, area between ═
akuliraq nose bridge, bridge of nose ═ burnun iki göz arasına denk gelen kökü (ya da başka bir deyişle. gözlüğün burundan destek aldığı yer)
akulmiqurcetaaq two pronged bird arrow ═
Akulmiut People in the Middle (Nunapitcuk, Kasigluk Akiuk, Kasigluk Akula, and Atmautluak) ═
akulqucuk gap; crack between boards, etc.; missing card between two cards in a hand ═
akultuqucuk gap between logs of a tree ═
akuqliq bottom part (the one on the hem of the parka) ═
akuraq lower abdomen/part of torso ═
akurtulleq (sg) akurtullrek (dual) akurtullret (pl) akurtullrem (REL.sg) akurtullra (ABS.3sg.sg) akurtullrat (ABS.3pl.sg) receiving
Kristussaam kemgan auggaan-llu akurtullra [lit. "receiving the body and blood of Christ"] Holy Communion (Catholic terminology) ═ Efkaristiya, Ekmek-Şarap Ayini (Hıristiyanlıkta İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileri ile yediği Son Akşam Yemeği'nin anıldığı ayin)
akurtulria (sg) akurtulriik (dual) akurtulriit (pl) akurtulriim (REL.sg) ═ eteği uzun olan
akurtulria atkuk the long parka ═ uzun etekli parka
akurtur- to receive, to acquire ═
akurturta (sg) akurturtek (dual) akurturtet (pl) akurturtem (REL.sg) akurturtii (ABS.3sg.sg) akurturtiit (ABS.3pl.sg) akurturtai (ABS.3sg.pl) akurturtait (ABS.3pl.pl) consumer ═
akusrarutekiyaraq act of fooling around, making a commotion, and engagingin physical activity without purpose, especially illicit sexual relations ═
akutali- to make ice cream ═ akutak yapmak
akutaliuq she is making Eskimo ice cream
akutaliqatartua I'm going to make akutaq
akutaq (sg) akutat (pl) akutam (REL.sg) akutaa (ABS.3sg.sg) [lit. "something mixed"] Eskimo ice cream, Indian ice cream, native ice cream (a mixture of berries, shortening, seal oil, and sugar) ═ akutak, Eskimo dondurması
akutamek from the Eskimo ice cream ═ akutaktan
akutami in the Eskimo ice cream ═ akutakta
akutamun into the Eskimo ice cream ═akutağa
akutaa his/her icecream ═ akutağı
akutaqa my icecream ═ akutağım
kass'artaat akutat (pl) Western style ice cream ═
akutaquiner ~ akutaquineq a little bit of Eskimo ice cream
akutaquinermek
akutartur- to eat Eskimo ice cream ═ akutak yemek
akutarturtuq s/he is eating Eskimo icecream ═ akutak yiyor
akute- to mix; to stir; to make Eskimo ice cream ═ karıştırmak; akutak yapmak
akutellinilria (sg) akutellinilriik (dual) akutellinilriit (pl) akutellinilriim (REL.sg)
akutellinilria qamllermek melugmek mixed ashes with fish eggs
akuteqarraalleq (sg) akuteqarraallrek (dual) akuteqarraallret (pl) akuteqarraallrem (REL.sg) akuteqarraallra (ABS.3sg.sg) akuteqarraallrat (ABS.3pl.sg) akuteqarraallri (ABS.3sg.pl) akuteqarraallrit (ABS.3pl.pl) ═ ilk kez akutak yapma
akuteqarraar- to first make Eskimo ice cream ═ ilk kez akutak yapmak
akutessuun (sg) akutessuutek (dual) akutessuutet (pl) akutessuutem (REL.sg) akutessuutii (ABS.3sg.sg) akutessuutai (ABS.3sg.pl) akutessuutiit (ABS.3pl.sg) akutessuutait (ABS.3pl.pl) eggbeater; mixing bowl
akuyucissuun (Shield 1978) mixer ═
akwaugallaq thing of yesterday
akwaugaq ~ akwauvak (sg) akwaugam (REL.sg) yesterday; fewdays ═ dün
ala-i oh my! (expression of surprise or fear) ═
alailulet the [grave] posts that are to tell (or remember) the dead persons ═
alailun (sg) alailutek (dual) alailutet (pl) alailutem (REL.sg) alailutii (ABS.3sg.sg) alailutiit (ABS.3pl.sg) alailutai (ABS.3sg.pl) alailutait (ABS.3pl.pl) grave marker; object placed on burial as a memorial to the deceased; trail marker
alairyuaralria (sg) alairyuaralriik (dual) alairyuaralriit (pl) alairyuaralriim (REL.sg)
alait- to be visible ═
alaitullinilria (sg) alaitullinilriik (dual) alaitullinilriit (pl) alaitullinilriim (REL.sg)
alaitulria (sg) alaitulriik (dual) alaitulriit (pl) alaitulriim (REL.sg)
alakaa he comes upon it
alak'aa (Yukon, Nelson Island) [< İnyupikçe alakkaa! (excl) «1) expression of sorrow. 2) expression
of dismay.» < Iñupiatun Eskimo Dictionary by Wolf A. Seiler 2012] is that so? ═
alangaalleq (sg) alangaallrek (dual) alangaallret (pl) alangaallrem (REL.sg) alangaallra (ABS.3sg.sg) alangaallrat (ABS.3pl.sg) alangaallri (ABS.3sg.pl) alangaallrit (ABS.3pl.pl)
alangaallra his/her surprise
alangaallini-
alangaalliniut
alangaallru-
alangaallruut
alangaar- to be surprised
alangaarun (sg) alangaarutek (dual) alangaarutet (pl) alangaarutem (REL.sg) alangaarutii (ABS.3sg.sg) alangaarutiit (ABS.3pl.sg) alangaarutai (ABS.3sg.pl) alangaarutait (ABS.3pl.pl) surprise
alangeqerraalleq (sg) alangeqerraallrek (dual) alangeqerraallret (pl) alangeqerraallrem (REL.sg) alangeqerraallra (ABS.3sg.sg) alangeqerraallrat (ABS.3pl.sg) alangeqerraallri (ABS.3sg.pl) alangeqerraallrit (ABS.3pl.pl)
alangqa- to be in error; to be mistaken
alangqalria (sg) alangqalriik (dual) alangqalriit (pl) alangqalriim (REL.sg)
alangru ~ alangruq (sg) alangruk (dual) alangrut (pl) alangrum (REL.sg) alangrua (ABS.3sg.sg) alangrui (ABS.3sg.pl) alangruit (ABS.3pl.pl) [lit. "thing which appears unexpectedly"] a thing that appears unexpectedly; unexpected discovery; surprise visitor; apparition; ghost; devil spirits ═
alangru- to experience an unexpected sight; to make an unexpected discovery; to have a surprise visitor; to see or sense a ghost
alangrulria (sg) alangrulriik (pl) (sg) alangrulriit (pl) alangrulriim (REL.sg)
alangrulriim qavalria the unnatural occurrence caused the sleeper
alangrur- to experience apparition ═
alangrutalek place having ghost ═ hayaletli yer
alangrutalek ena ghost house ═ hayaletli ev
alap'aa (Yukon, Norton Sound) [< İnyupikçe alappaa (excl) «oh, it's cold!» < alappaaq- «to be cold » < Iñupiaq Combined Dictionary] my, how cold! ═
alapaq I rubber boot ═ lastik çizme < İngilizce rubber
alapaq II (Egegik) Black person, Negro ═ Zenci, Arap < Supikçe alapaq < Rusça ара́п aráp < Türkçe (Turkish & Turkic) arap "Arab; Negro"
alaq ~ al'aq ~ al'a the eldest female among all brothers, sisters, and parallel cousins; in the family ═
Alaqnaqiq Aleknagik ═ bir yer adı
alar- to be in error ═
alarcaquq (sg) alarcaquk (dual) alarcaqut (pl) alarcaqum (rel.sg) alarcaqrua (ABS.3sg.sg) appendix (anatomical) ═
alarneq mistake (already made), place with error ═
Alarneq Alakanuk ═ bir yer adı
alarrnarqellria (sg) alarrnarqellriik (dual) alarrnarqellriit (pl) alarrnarqellriim (REL.sg)
alarrneq making errors ═
alarte- to make a mistake ═
alartua I made a mistake ═
alarute- to approach by surprise; to come up on
alarutellria (sg) alarutellriik (dual) alarutellriit (pl) alarutellriim (REL.sg)
Alaska Alaska ═ Alaska
Alaskam ilalitii ~ Alaskam pelii Alaska's flag ═ Alaska bayrağı
Alaskam nuugpii Alaska Peninsula
Alaskarmiu (sg) Alaskarmiut (pl) Alaskan ═ Alaskalı
alatiq (< Rusça / Russian ола́дьи olád'i) pancake, hot cake ═ akıtma, krep
aleq (sg) allrek (dual) allret (pl) allrem (REL.sg) allra (ABS.3sg.sg) allrat (ABS.3pl.sg) allri (ABS.3sg.pl) allrit (ABS.3pl.pl) file (metal tool)
alerqur- to order, request, instruct, advise; to tell to do something, to advise, to regulate ═
alerquuciurtet legislature ═ yasama organı
alerquun (sg) alerquutek (dual) alerquutet (pl) alerquutem (REL.sg) alerquutii (ABS.3sg.sg) alerquutiit (ABS.3pl.sg) alerquutai (ABS.3sg.pl) alerquutait (ABS.3pl.pl) precept; instruction; rule; commandment; law ═
alerquutenka my commandments
alerquutet iinrutun ayuqut advice is like medicine ═
aipaqellrianun alerquun advice to couples ═
alerquutnguuq it is a rule ═
nerrlerkam alerquutai
Yupiit alerquutait Yup'ik values ═
aliaaliq (NS) → aarraangiiq
alianiuryaicaraq humor ═
aliiman (sg) aliimatek (dual) aliimatet (pl) aliimatem (REL.sg) aliimatii (ABS.3sg.sg) mitten; also glove in areas where a separate word is not used for glove ═ parmaksız ya da başparmaklı eldiven; parmaklı eldiven
nauwa aliimategka? where is my gloves? ═ eldivenlerim nerede?
alike- to fear (trans. only) ═ korkmak
alikaa she is afraid of it ═
aliknia he says s.o. is afraid of her ═
aliman (sg) alimatek (dual) alimatet (pl) mitten ═
calissuutek aliimatek (dual) work gloves ═ iş/çalışma eldiveni
alinge- to be afraid (intrans.) ═
alingiltaalria (sg) alingiltaalriik (dual) alingiltaalriit (pl) alingiltaalriim (REL.sg)
alingnaq hazardous thing ═
alingnarqellria (sg) alingnarqellriik (dual) alingnarqellriit (pl) alingnarqellriim (REL.sg) scary thing ═
alingnarqellruut frightening ═
alingnarquq it is frightening ═
alingnia he says she is afraid ═
alinguq he is afraid ═
alingyaaquq he is afraid ═
alingqertellria (sg) alingqertellriik (dual) alingqertellriit (pl) alingqertellriim (REL.sg)
aliq (sg) aliik (dual) aliit (pl) sleeve ═ yen, elbise kolu
aliqa my sleeve ═ benim yenim
alin your¹ sleeve ═ senin yenin
aliit their sleeves ═ onların yenleri
aliruaq (sg) aliruak (dual) aliruat (pl) aliruam (REL.sg) [lit. "thing like a sleeve"] Pacific razor clam (locally or simply: razor clam) (Siliqua patula) ═ denizçakısı
alituq he learns
aliumanaliiman
aliurtuq ghost ═ hayalet
aliurtur- to see ghost ═ hayalet görmek
alla (sg) allat (pl) one of a different kind, different one ═
allat pissurviit different coastal hunting areas ═
allauguq it is another ═
allakaq strange, diffrenet thing ═
allakar- to be separate, single out, become independent ═
allakaraa to sort ═
allami last year ═ geçen yıl (→ allragni)
allamirnirnek since last year ═ geçen yıldan beri
allamiku next year ═ gelecek yıl, önümüzdeki yıl (→ allragniku)
allamillaq a year old ═
allaneq (sg) allanrek (dual) allanret (pl) stranger; guest; visitor from outside the village ═ ziyaretçi, misafir, konuk
allanret Alaskamun visitors to Alaska ═
allanitamken welcoming you with this gift ═
allaniuq welcoming people ═
allaniurvik (sg) allaniurviik (dual) allaniurviit (pl) allaniurviim (REL.sg) allaniurvia (ABS.3sg.sg) allaniurviat (ABS.3pl.sg) hotel; inn
allaniuryaraq way of treating allaniuq
allanivik (sg) allaniviik (dual) allaniviit (pl) allaniviim (REL.sg) allanivia (ABS.3sg.sg) allaniviat (ABS.3pl.sg) [lit. "place with strangers"] hotel; inn ═ otel
allaunritlinilria (sg) allaunritlinilriik (dual) allaunritlinilriit (pl) allaunritlinilriim (REL.sg)
allayuggaq slightly different ═
allayuggaq qapilaaq (sg) allayuggat qapilaat (pl) zebra mussel (Dreissena polymorpha) ═
allayuk a very strange thing ═
allganeq accidental tear in cloth, skin, etc. ═
allganruaq little tear
allgiar(aq) (sg) allgiaraat (pl) allgiaraam (REL.sg) → aarraangiiq
allgiaraam amia skin of an oldsquaw duck
allgiaraat (pl) female common eider ═
allgiinraat (pl) oldsquaw duck feathers ═
allgumalria (sg) allgumalriik (dual) allgumalriit (pl) allgumalriim (REL.sg)
alliqsaq ~ alliqsak (sg) alliqsiik (dual) burlap socks, pair of twined grass boot liners, grass socks, woven socks (Jacobson 1984: woven liner made for skin boot; made by twining dried grass, burlap fibers, etc.) ═
allngignaq (sg) allngignak (dual) allngignat (pl) allngignam (REL.sg) allngignat (REL.pl) allngignaa (ABS.3sg.sg) allngignait (ABS.3pl.pl) small hill, tundra island
allngiguaq (sg) allngiguat (pl) marsh marigold ═
allngik patch on boot sole ═
allragni last year ═ geçen yıl (→ allami)
allragnimi
allragnirnek since last year ═ geçen yıldan beri
allragniku next year ═ gelecek yıl, önümüzdeki yıl (→ allamiku)
allrakuq ~ al'rrakuq (HBC) year ═ yıl
allungak ~ qantam allungii bottom part of a wooden bowl ═ tahta çanağın (: qantaq) alt kısmı
allyuituq it never tears ═
almaruat (pl) tall fireweed, fireweed (Chamerion angustifolium) ═
almigaq (NS) bearded seal ═ sakallı fok (→ maklak)
alngar- (Y, HBC, NS) to write ═ (K → igar-)
alngarcuun (sg) alngarcuutek (dual) alngarcuutet (pl) alngarcuutem (REL.sg) alngarcuutii (ABS.3sg.sg) alngarcuutiit (ABS.3pl.sg) alngarcuutai (ABS.3sg.pl) alngarcuutait (ABS.3pl.pl) (Y, HBC, NUN, NS) writing implement; pen; pencil
alngarinalngarcuun
alngarissuun alngarcuun
alngarrsuun alngarcuun
alngiguaq (sg) alngiguak (dual) alngiguat (pl) alngiguam (REL.sg) [lit. "pretend boot sole patch"] Pallas' buttercup, Pallas buttercup (Coptidium pallasii); yellow marsh marigold, marshmarigold (locally) (Caltha palustris var. palustris & radicans) ═ Eskimo düğünçiçeği (Coptidium pallasii); bataklık nergisi (Caltha palustris)
alpakalpaq
alpaq common murre, common guillemot, thin-billed murre (Uria aalge); thick-billed murre, Brünnich's guillemot (Uria lomvia) ═
alqairrun (sg) alqairutii (ABS.3sg.sg)
alqairutii his late older sister, his deceased older sister ═ rahmetli ablası
alqaq (Kuskokwim, Bristol Bay, Yukon) ~ al'qaq (HBC) older sister; older female parallel cousin ═ abla
alqaqa my older sister ═ ablam
alqerput ~ alqaput our older sister ═ ablamız
alqaat ~ alqiit their older sister ═ ablaları
alqaqellriik two older sisters ═
alqaruaq (sg) alqaruak (dual) alqaruat (pl) alqaruam (REL.sg) one's spouse's sister, wife's sister, husband's sister ═ baldız, elti
alu ~ aluq sole of boat
aluka sole of my foot
Aluaryaq a female personal name ═ bir kadın adı
aluilitaq (sg) aluilitak (dual) aluilitat (pl) aluilitam (REL.sg) sandal; insole ═ sandalet; ayakkabı iç tabanı
alular- to drive ═ sürmek (araba, uçak)
alularcuun (sg) alularcuutek (dual) alularcuutet (pl) alularcuutem (REL.sg) alularcuutii (ABS.3sg.sg) alularcuutiit (ABS.3pl.sg) alularcuutai (ABS.3sg.pl) alularcuutait (ABS.3pl.pl)
alularcuun kalikartaq driver's license ═ sürücü belgesi, ehliyet
alularcuutet kalikiviatnek Division of Motor Vehicle ═
alularta (sg) alulartek (dual) alulartet (pl) alulartem (REL.sg) alulartii (ABS.3sg.sg) alulartiit (ABS.3pl.sg) alulartai (ABS.3sg.pl) alulartait (ABS.3pl.pl) driver, pilot, captain ═ sürücü, şoför, pilot, kaptan
sun'am alulartii ship's captain ═ geminin kaptanı
alungaa its dog soup
alungiu lap it up!
alungun (sg) alungutek (dual) alungutet (pl) alungutem (REL.sg) alungutii (ABS.3sg.sg) alungutiit (ABS.3pl.sg) alungutai (ABS.3sg.pl) alungutait (ABS.3pl.pl) dog-feeding trough; LK, BB, NR, NUN: tongue = köpek çanağı; dil
alungutka my tongue
alungutemkun on my tongue
alunguten your² tongue
alungut'liuryaraq
igaryaratgun alungut'liuryaraq Yup'ik tongue twisters
aluqatkaq beaver castor (scent glands of beavers used in folk medicine) ═ Yupik halk tıbbında kullanılan kunduzun koku bezleri
Alussistuaq (sg) Alussistuam (REL.sg) Christmas ═ Noel (< Rusça Рождество́ (Rozhdestvó)
Alussistuaqegcikina (sg) Alussistuaqegcikici (pl) You [all] have a good Christmas!, Have a good Christmas! ═
Kass'alugpiat Alussistuarat Russian Christmas ═
Alussistuami during Christmas ═ Noelde
Alussistuam suukiira Christmas stocking ═ (içine hediye konan) Noel çorabı
Kass'alugpiat Alussistuarat Russian Christmas, Russian Orthodox Christmas ═ Ortodoks Noeli (→ S'laavi, Slaaviq, Selavi)
aluturta (sg) aluturtek (dual) aluturtet (pl) aluturtem (REL.sg) aluturtii (ABS.3sg.sg) aluturtiit (ABS.3pl.sg) aluturtai (ABS.3sg.pl) aluturtait (ABS.3pl.pl) provider ═
aluuyaq oval shaped long wooden bowl ═ oval biçimli uzun tahta çanak
aluvik (sg) aluviik (dual) aluviit (pl) aluviim (REL.sg) aluvia (ABS.3sg.sg) aluviat (ABS.3pl.pl) teardrop ═ gözyaşı
aluviliyaraq (sg) aluviliyaraak (dual) aluviliyaraat (pl) aluviliyaram (REL.sg) aluviliyaraa (ABS.3sg.sg) aluviliyarai (ABS.3sg.pl) aluviliyarait (ABS.3pl.pl) tear duct
aluyak chum salmon, dog salmon (in Alaska) ═ köpek som balığı (Oncorhynchus keta)
alvik (sg) alviik (dual) alviit (pl) alviim (REL.sg) alvia (ABS.3sg.sg) alviat (ABS.3pl.sg) wooden bowl; large food container
alviim imai the contents of the wooden bowl ═
amaq (sg) amak (dual) back pack (or backpack), load on back, load on one's back, something carried on back, something carried on one's back
amai his backpacks ═
Am'aq a personal name ═ bir kişi adı
amaqaayak pink salmon, humpback salmon, humpy or humpie (in Alaska) ═ kambur som balığı (Oncorhynchus gorbuscha)
amaqaiyakamaqaayak
amaqatak fish back or hump ═ balık kamburu
amaqsuqamaqaayak
amaqucuk hump/dorsal fin ═ sırt yüzgeci
amar- to carry on back, to backpack ═
amarcuun (sg) amarcuutek (dual) amarcuutet (pl) amarcuutem (REL.sg) amarcuutii (ABS.3sg.sg) amarcuutiit (ABS.3pl.sg) amarcuutai (ABS.3sg.pl) amarcuutait (ABS.3pl.pl) backpack
amata (sg) amatii (ABS.3sg.sg) area behind; area beyond; area on the far side
amatiini in the area on the far side of it ═ ötesinde, ötesindeki bölgede
cingiim amatiinun beyond the spit ═
ing'um amatii the space beyond that thing
kangcirat amatiit behind the bed ═
pengurraam amatii ═ tümseğin arkası
qungum amatiinun other side of the coffin ═
amatiigni three days ago, three days/years before ═ üç gün önce
amatiignirnek since two days before yesterday ═ üç gün önceden beri
amatiiku three days hence, three days/years hence ═ üç gündür, üç gün boyunca
amaurluq great grandmother (endearing term) ═
ama'urluq poor guy carried on back ═
amci hurry up!
amiik (dual) amiigem (ABS.3sg.sg) door, entrance ═ kapı; giriş
amiigem canianun near the floor ═
amiigem ikircailkutii door-latch; door-stop ═
amiigem mengliinun next to the doorway ═
amiigem quliini above the door ═
igtiin amiiga the entrance of his den ═ ininin girişi
amiingirayuli (sg) amiingirayulik (dual) amiingirayulit (pl) amiingirayulim (REL.sg) ghost that blocks doorways ═
amiingitulit those who obstruct passageways
amiir- to skin; to remove the skin of ═ derisini yüzmek
amiirilria (sg) amiirilriik (dual) amiirilriit (pl) amiirilriim (REL.sg) one skinning ═ derisini yüzen
amiiriq teaching the skinning of animals ═
amik (sg) amiim (ABS.3sg.sg) entranceway
amiim qulii above the entrance way, above the door ═
qasgim amia the door of the kashim
amikuk (sg) amikut (pl) a male seal-person (a supernatural being)
amilleq (sg) amillrek (dual) amillret (pl) amillrem (REL.sg) amillra (ABS.3sg.sg) amillrat (ABS.3pl.sg) amillri (ABS.3sg.pl) amillrit (ABS.3pl.pl) former skin, old skin ═ önceki deri, eski deri
imkut amillrit their old skins ═
qayam amillra old kayak skin ═
qayat amillrit old kayak skins ═
Amilquyugarmiut
amilria (sg) amilriik (dual) amilriit (pl) amilriim (REL.sg) one putting a skin over a kayak frame
amiq (sg) amiik (dual) amiit (pl) amia (ABS.3sg.sg) amiit (ABS.3pl.pl) skin, pelt ═ deri, post
amiiraa s/he is skinning it ═
amiqaa it is his skin ═
amira his fish-skin foot gear ═
allgiaraam amia skin of an oldsquaw duck
issaluum amia porcupine's skin ═
melqulget amiit skins of fur-bearing animals ═
paluqtaam amia (sg) paluqtat amiit (pl) beaver skin ═ kunduz derisi
qugyuum amia swan skin
qusngit amiit reindeer's skin; sheep's skin
tan'gerlim amia black bear skin ═ kara ayı derisi
tuntuviim amia (sg) tuntuviit amiit (pl) moose skin ═ sığın derisi
amiraayaaq young caribou get antlers ═
Amiraayaaq (Nelson Island) September ═ Eylül
amiracetaaralria (sg) amiracetaaralriik (dual) amiracetaaralriit (pl) amiracetaaralriim (REL.sg)
amirairun antlers of caribou get velvety ═
Amirairun (Nelson Island) October ═ Ekim
Amirairviat Tuntut [lit. "shedding time of caribou"] (Y) September ═ Eylül
Amirairvik (sg) Amirairviim (REL.sg) September ═ Eylül
amirak ~ amiraq (sg) amiriik (dual) amiriit (pl) fishskin boot ═ balık derisinden yapılma bot
amirkaq (sg) amirkam (REL.sg) [lit. "raw material for a pelt"] young bearded seal; sealskin ready for use with hair removed ═ (→ maklacuar)
amirkam amia = young bearded seal skin
amirli- ~ amirlir- ~ amirtu- to be cloudy ═ (hava) kapalı olmak
amirliuq ~ amirlirtuq ~ amirtuuq it is cloudy ═ kapalıdır
amirlu ~ amirluq (sg) amirlut (pl) amirlum (REL.sg) cloud ═ bulut
ukut amirluugut these are clouds
amirlucuar little cloud ═ küçük bulut, bulutçuk
amirluitenqurraq cloudless opening ═
amiruaq (sg) amiruak (dual) amiruat (pl) amiruam (REL.sg) membrane
amitkacagalria (sg) amitkacagalriik (dual) amitkacagalriit (pl) amitkacagalriim (REL.sg)
amkut ones over there ═
amlek crotch, area between legs ═
amllelalria (sg) amllelalriik (dual) amllelalriit (pl) amllelalriim (REL.sg)
amllenrulria (sg) amllenrulriik (dual) amllenrulriit (pl) amllenrulriim (REL.sg) the one that is more ═
amlleq (sg) amlleret (pl) much, lot, enough ═
amlleret many things ═
amller- to be numerous, to be much/many, plentiful ═
amllertuq it is enough ═
amllerrsaaqellinilria (sg) amllerrsaaqellinilriik (dual) amllerrsaaqellinilriit (pl) amllerrsaaqellinilriim (REL.sg)
amllertaciq (sg) amllertaciit (pl) amllertacia (ABS.3sg.sg) amllertaciat (ABS.3pl.sg) quantity; amount ═ miktar
aklut amllertaciitnek yuvririyaraq inventory
amllertalria (sg) amllertalriik (dual) amllertalriit (pl) amllertalriim (REL.sg)
amllerutaq relationship through one's parents, where one is related to someone in multiple ways ═
amllir- to step over
amllirtangqellinilria (sg) amllirtangqellinilriik (dual) amllirtangqellinilriit (pl) amllirtangqellinilriim (REL.sg)
amllit (pl) a supernatural being (are abrasive creatures that live in shallow, milky-colored lakes), monster fish ═
amna the one over there ═
ampi hurry up!, let's go! ═
amutaq Pacific cod (Gadus macrocephalus); saffron cod (Eleginus gracilis); Pacific tomcod (Microgadus proximus) ═ mezgit
amuvik (sg) amuviik (dual) amuviit (pl) amuviim (REL.sg) amuvia (ABS.3sg.sg) amuviat (ABS.3pl.sg) lower bow piece of kayak
amyak (sg) amyiik (dual) amyiit (pl) amyiim (REL.sg) amyii (ABS.3sg.sg) amyiit (ABS.3pl.sg) small clam that is black on the ends (species ?) ═
anaana maternal aunt, aunt (mother's sister); stepmother ═ teyze; üvey ana
anaanii his maternal aunt
anacruq front component of gun sight ═
anagkengaq (sg) anagkengak (dual) anagkengat (pl) anagkengam (REL.sg) anagkengaa (ABS.3sg.sg) anagkengait (ABS.3pl.pl) winnings
anagkengelria (sg) anagkengelriik (dual) anagkengelriit (pl) anagkengelriim (REL.sg) winner
anagtuq he escapes, wins ═
anaiq d (sg) anairet (pl) ung fly (Musca stercoraria); stink beetle ═
anainessaaq (sg) anainessaat ~ an'ianessaat (pl) (< İngilizce onions) onion ═ soğan (→ luuk)
anangnaqe- to try to survive ═ hayatta kalmaya çalışmak
anangnaqsaraq (sg) anangnaqsaraak (dual) anangnaqsaraat (pl) anangnaqsaram (REL.sg) anangnaqsaraa (ABS.3sg.sg) anangnaqsaraat (ABS.3pl.sg) anangnaqsarai (ABS.3sg.pl) anangnaqsarait (ABS.3pl.pl) ═ hayatta kalmaya çalışma
uksumi anangnaqsaraq winter survival ═ kışın hayatta kalmaya çalışma
anangnaqucista (sg) anangnaqucistek (dual) anangnaqucistet (pl) anangnaqucistem (REL.sg) anangnaqucistii (ABS.3sg.sg) anangnaqucistiit (ABS.3pl.sg) anangnaqucistai (ABS.3sg.pl) anangnaqucistait (ABS.3pl.pl) counsel
anaq (sg) anak (dual) anaa (ABS.3sg.sg) anait (ABS.3pl.pl) fece, excrement ═ bok
anaan of his feces
anai his feces
anan your1 feces
anait waste, fish waste, fish feces ═
qimugtem anaa dog's excrement ═ köpek boku
anaqsug- to need to defecate ═ çiş yapmak istemek
anaqsugtuq s/he has to defecate, s/he needs to defecate ═ çiş yapmak istiyor
anar- to defecate ═
anartuq he defecates
anarcuun (sg) anarcuutek (dual) anarcuutet (pl) anarcuutem (REL.sg) anarcuutii (ABS.3sg.sg) anarcuutiit (ABS.3pl.sg) anarcuutai (ABS.3sg.pl) anarcuutait (ABS.3pl.pl) indentation on edge of fire-drill next to socket for drill tip
anarniilnguqanarnissagaq
anarnissagaat (pl) Steller's eider (Polysticta stelleri) ═
anarnissagaqanarnissagaq
anarnissakaq common goldeneye, goldeneye ═ altıngöz (Bucephala clangula)
anarvik I (sg) anarviik (dual) anarviit (pl) anarviim (REL.sg) anarvia (ABS.3sg.sg) anarviat (ABS.3pl.sg) outhouse; toilet room
anarvik II (sg) anarviik (dual) anarviit (pl) anarviim (REL.sg) anarvia (ABS.3sg.sg) anarviat (ABS.3pl.sg) indentation on edge of fire-drill next to socket for drill tip
ancaqunaku don't take it out
ancurturyaraq way of being cautions and reserved ═
ane- to go out, to go outside; to be born ═ dışarı çıkmak; mecazen: doğmak
aneksaite- ═ henüz dışarı çıkmamak
aneksaituq it hasn't come out yet ═ henüz dışarı çıkmadı
anelgun (sg) anelgutek (dual) anelgutet (pl) anelgutem (REL.sg) anelgutii (ABS.3sg.sg) anelgutiit (ABS.3pl.sg) anelgutai (ABS.3sg.pl) anelgutait (ABS.3pl.pl) peer; one of the same age group; one who emerged into the world at the same time; any sibling ═
anelgutai its littermates, his/her age-mates; his/her siblings
anelgutka my age-mate (or sibling) ═
anelgutkaqa s/he is my age-mate (or sibling) ═
anenerraq (sg) anenerrat (pl) newborn, new/recently born child ═ yenidoğan
anenerra'armek from new born baby
anerneq (sg) anernera (ABS.3sg.sg) spirit; soul; breath
anernera his breath
pam'um anernera the breath of the one back there
anernerillrullinilria (sg) anernerillrullinilriik (dual) anernerillrullinilriit (pl) anernerillrullinilriim (REL.sg)
anernerrluk evil spirit ═
anerrluaq [< ane- "to go out"] Togiak trout or lake trout (locally) (goes out in spring) (Salvelinus malma) ═
anerteksaar- to pant ═ hızlı hızlı solumak, lehlemek
anerteqe- to live; to breathe; to be alive
anerteqellria (sg) anerteqellriik (dual) anerteqellriit (pl) anerteqellriim (REL.sg) one who is living; living animal
cat anerteqellriit things that breathe, that are alive
yuk anerteqellria living person
anertevkarcuun (sg) anertevkarcuutek (dual) anertevkarcuutet (pl) anertevkarcuutem (REL.sg) anertevkarcuutii (ABS.3sg.sg) anertevkarcuutiit (ABS.3pl.sg) anertevkarcuutai (ABS.3sg.pl) anertevkarcuutait (ABS.3pl.pl) windpipe; trachea
anertur- to save (from danger, sonflict) ═
aneryaatuuq it breathes
angak (sg) angii (ABS.3sg.sg) maternal uncle, uncle (mother's brother) ═ dayı
angii his maternal uncle ═ dayısı
angai his uncles ═ dayıları
angakek their² uncle² ═
angatek your² uncle ═
Angalgaq a male personal name ═ bir erkek adı
Angalga-am Angalgaq's ═ Angalgaq'ın
angalkuq ~ angalkuk (sg) angalkut (pl) angalkum (REL.sg) shaman ═ şaman
angalkunek qanemcit stories of angalkut ═ şaman hikâyeleri
angalkum tuunraa shaman's familiar spirit ═ şamanın tuunraq
angalkurpak ~ angarvak powerful shaman ═ güçlü/etkili şaman
angalkuullgun (sg) angalkuullgutek (dual) angalkuullgutet (pl) angalkuullgutem (REL.sg) angalkuullgutii (ABS.3sg.sg) angalkuullgutiit (ABS.3pl.sg) angalkuullgutai (ABS.3sg.pl) angalkuullgutait (ABS.3pl.pl) fellow shaman ═ şaman arkadaşı
Angall'aq a female personal name ═ bir kadın adı
Angalralria a personal name ═ bir kişi adı
an'gar ~ an'garaq woman's brother's child ═
angarvakangalkurpak
angassaq ladle ═ kepçe
Angass'aq a personal name ═ bir kiş adı
angayuqairun (sg) angayuqairutii (ABS.3sg.sg)
angayuqairutii ~ angayuqriutii his late parents ═ rahmetli evebeyni
angayuqaq (sg) angayuqat (pl) parent or boss, chieff ═
angayuqaanka my parents
Angayuqaq a personal name ═ bir kişi adı
angayuqat irniarit-llu parents and children ═
angayuqaak his or her two parents ═
angayuqaruaq (sg) angayuqaruak (dual) angayuqaruat (pl) angayuqaruam (REL.sg) councilman; mayor
angayuqauciq kingdom
angayuqauvik (sg) angayuqauviik (dual) angayuqauviit (pl) angayuqauviim (REL.sg) angayuqauvia (ABS.3sg.sg) angayuqauviat (ABS.3pl.sg) kingdom
qiliim angayuqauvia the kingdom of heaven
angayuvik (sg) angayuviik (dual) angayuviit (pl) angayuviim (REL.sg) angayuvia (ABS.3sg.sg) angayuviat (ABS.3pl.sg) (NSU) church
ange- to be big/large ═ büyük/iri olmak
angmiuq it is also big ═
angniuq he says he's big ═
ang'uq it is big ═ o büyüktür/iridir
angelria (sg) angelriik (dual) angelriit (pl) angelriim (REL.sg) one who/that is big ═ büyük/iri biri
angelrianek big ones
angelriaruuq it is something important, is a big one (compared with others)
angelria angun the big man ═ büyük adam
angelria assiilnguq mortal sin
kipusvik angelria the big store ═ büyük dükkân, mağaza
angeneq (sg) angenrek (dual) angenret (pl) angenrem (REL.sg) angenra (ABS.3sg.sg) angenrat (ABS.3pl.sg) angenri (ABS.3sg.pl) angenrit (ABS.3pl.pl)
angenra the one bigger than it
angenri the ones bigger than it
angenrat the biggest one of them
angenrit the biggest ones of them
irniama angenrat
irniama angenrit
angenqaq (sg) angenqaak (dual) angenqaat (pl) angenqaam (REL.sg) large ice floes (large, moving ice floe that breaks away from shore ice after an ocean swell)
angenqaak cikuk two big pieces of ice
angenquq (sg) angenquk (dual) angenqut (pl) angenqum (REL.sg) (NSU, EG) biggest one of a group; big toe, hallux
angenqurraq (sg) angenqurraak (dual) angenqurraat (pl) angenqurraam (REL.sg) angenqurraa (ABS.3sg.sg) angenqurraat (ABS.3pl.sg) angenqurrai (ABS.3sg.pl) angenqurrait (ABS.3pl.pl)
irniaqa angenqurraq my biggest child
irnianka angenqurraat my biggest children
angenquyuk big toe (Y); big iceberg; the biggest one ═
angenra [lit. "his/its bigness"] the one bigger ═
angenrit the biggest ones of them ═
angeq (Yukon: kuc'uq) chewing gum ═ sakız, ciklet
angertur- to chew gum ═ sakız çiğnemek
angerturtuq he is chewing gum ═ o sakız çiğniyor
angerturyug- to want to chew gum ═ sakız çiğnemek istemek
angerturyugtua I want to chew gum ═ sakız çiğnemek istiyorum
angerturyugtuq s/he wants to chew gum ═ sakız çiğnemek istiyor
angesvak big boat ═ büyük kayık (→ angyarpak)
angi- to become loose ═
angicissuun (sg) angicissuutek (dual) angicissuutet (pl) angicissuutem (REL.sg) angicissuutii (ABS.3sg.sg) angicissuutiit (ABS.3pl.sg) angicissuutai (ABS.3sg.pl) angicissuutait (ABS.3pl.pl) screwdriver; wrench; other tool used to loosen things
angicivik (sg) angiciviik (dual) angiciviit (pl) angiciviim (REL.sg) angicivia (ABS.3sg.sg) angiciviat (ABS.3pl.sg) toolbox ═
an'gilaq (sg) an'gilak (dual) an'gilat (pl) (< Rusça ангел) angel ═ melek
angilukviit (pl) (Scammon Bay) Canada goose (American Ornithologists' Union), Canadian goose, big Canada goose (in America), greater Canada goose (in Britain), lesser Canada goose (in America for subspecies: Branta canadensis parvipes) ═ Kanada kazı (Branta canadensis)
Angivv'aq a male personal name ═ bir erkek adı ═
Angivv'am Angivv'aq's ═ Angivv'aq'ın ═
anglalria (sg) anglalriik (dual) anglalriit (pl) anglalriim (REL.sg) one that/who is big ═ büyük
anglani- to have fun, to enjoy, to watch ═
anglanarquq it is amusing, it is fun ═ eğlencelidir
anglanilleq (sg) anglanillrek (dual) anglanillret (pl) anglanillrem (REL.sg) anglanillra (ABS.3sg.sg) anglanillrat (ABS.3pl.sg) anglanillri (ABS.3sg.pl) anglanillrit (ABS.3pl.pl)
anglanillerminek
angli- to grow ═
angli-lli so big, so much! ═
anglingnarlit ones who grow ═
anglingnarlinkut the family of ones who grow ═
angliri-
angliriuq it is getting bigger and bigger, growing more and more
anglirillinilria (sg) anglirillinilriik (dual) anglirillinilriit (pl) anglirillinilriim (REL.sg)
anglirilria (sg) anglirilriik (dual) anglirilriit (pl) anglirilriim (REL.sg)
angliuralleq (sg) angliurallrek (dual) angliurallret (pl) angliurallrem (REL.sg) angliurallra (ABS.3sg.sg) angliurallrat (ABS.3pl.sg) angliurallri (ABS.3sg.pl) angliurallrit (ABS.3pl.pl)
yaqulgem angliurallra bird's life ═ kuşun yaşamı
anglluaq (NSU) → anluaq
angllurayuli (sg) angllurayulik (dual) angllurayulit (pl) angllurayulim (REL.sg) (BB) osprey, fish hawk; submarine ═ balık kartalı (Pandion haliaetus); denizaltı
angllurcecissuun (sg) angllurcecissuutek (dual) angllurcecissuutet (pl) angllurcecissuutem (REL.sg) angllurcecissuutii (ABS.3sg.sg) angllurcecissuutiit (ABS.3pl.sg) angllurcecissuutai (ABS.3sg.pl) angllurcecissuutait (ABS.3pl.pl) baptism (Moravian term)
angneq being big; boss, leader, authority ═
angnilria (sg) angnilriik (dual) angnilriit (pl) angnilriim (REL.sg)
angnilria nasaurluq
angniq happiness ═
angnir- to be happy ═ (→ nunanili-)
angnirnarqellria (sg) angnirnarqellriik (dual) angnirnarqellriit (pl) angnirnarqellriim (REL.sg)
Angnirnarqellria Nutaraq Allrakuq! Happy New Year! ═
angpartaa he opens it ═
angqalleq
angqalria (sg) angqalriik (dual) angqalriit (pl) angqalriim (REL.sg)
angqapigtellria (sg) angqapigtellriik (dual) angqapigtellriit (pl) angqapigtellriim (REL.sg) one that is very big, a huge one ═ kocaman
angqaq (sg) angqam (REL.sg) angqat (ABS.3pl.pl) ball ═ top
angqat iluitgun inside the balls
angqar- to play ball ═ top oynamak
angqeryaraq basketball ═ basketbol
angqissnguat
angsaq (NS, Lower Yukon villages: Mountain Village and Pilot Station) boat ═ kayık (→ angyaq)
angtaciq size ═ boy, büyüklük
angtacia its size ═ boyu
angtalria (sg) angtalriik (dual) angtalriit (pl) angtalriim (REL.sg)
angtuaq big one ═
angu- to catch something for food═ yemek için bir şey yakalamak
angualalria (sg) angualalriik (dual) angualalriit (pl) angualalriim (REL.sg)
angualria (sg) angualriik (dual) angualriit (pl) angualriim (REL.sg)
anguarun (sg) anguarutek (dual) anguarutet (pl) anguarutem (REL.sg) anguarutii (ABS.3sg.sg) anguarutiit (ABS.3pl.sg) anguarutai (ABS.3sg.pl) anguarutait (ABS.3pl.pl) single-bladed paddle; propeller ═ tek uçlu kürek; pervane
anguarutnguaq (sg) anguarutnguak (dual) anguarutnguat (pl) anguarutnguam (REL.sg) three-cornered skin-sewing needle, three-cornered needle; glover's needle
angucaluq (sg) angucaluk (dual) angucalut (pl) angucalum (REL.sg) male non-human living things (such as dog, moose, beaver, fish, etc.) ═ erkek hayvan
angucalut qengait male's nose ═ erkeklerin burunları
angucalum taktacia the length of a/the male ═ erkeğin uzunluğu
angukaq wild rhubarb (locally), Alaskan wild rhubarb, Alaska wild rhubarb, alpine knotweed (Aconogonon alpinum) ═ Alaska söğütotu
angukar little old man; not really/manly man, not nukalpiaq ═
angukara'urluq (sg) angukara'urluuk (dual) angukara'urluut (pl) angukara'urluum (REL.sg) old man
angukara'urluurtuq he has become an old man
angukara'urlurcuun (sg) angukara'urlurcuutek (dual) angukara'urlurcuutet (pl) angukara'urlurcuutem (REL.sg) angukara'urlurcuutii (ABS.3sg.sg) angukara'urlurcuutiit (ABS.3pl.sg) angukara'urlurcuutai (ABS.3sg.pl) angukara'urlurcuutait (ABS.3pl.pl) old-age pension for a man
anguksuaraat (pl) small men ═ küçük erkek (→ angutecuar)
angu'kuk male-top part of arctic dock (Rumex arcticus var. arcticus & perlatus)
angulleq (sg) angullrek (dual) angullret (pl) angullrem (REL.sg) angullra (ABS.3sg.sg) angullrat (ABS.3pl.sg) angullri (ABS.3sg.pl) angullrit (ABS.3pl.pl)
angullrenka the things that happened in my life
angulluaq old man ═ yaşlı adam
angulluarurtellria (sg) angulluarurtellriik (dual) angulluarurtellriit (pl) angulluarurtellriim (REL.sg)
angullugaq (sg) angullugaat (pl) (EG) old man ═ yaşlı adam
angulvak (sg) angulviik (dual) angulviit (pl) anguterpak
angulvall'er (sg) angulvallraak (dual) angulvallraat (pl) angulvallraam (REL.sg) huge man, big man ═
angun (sg) angutek (dual) angutet (pl) angutem (REL.sg) angutii (ABS.3sg.sg) angutiit (ABS.3pl.sg) angutai (ABS.3sg.pl) angutait (ABS.3pl.pl) man, male human; one who provides edible items ═ erkek, adam
angutnguuq it is a man ═
angutet arnat-llu men and women ═ erkekler ve kadınlar
angutem apa'urlua man's grandfather ═ adamın dedesi
angutem erinii man's voice ═ adamın sesi
angutem kegginaa man's face ═ adamın yüzü
angutem kuuvviara man's coffee ═ adamın kahvesi
angutet nacait men's hats ═ adamların şapkaları
angutem pania man's daughter ═ adamın kızı
angutet teq'uit men's urine ═
angucetaq qantaq man's bowl ═
angunquq (sg) angunquk (dual) angunqut (pl) angunqum (REL.sg) (CAN) big toe, hallux ═ ayak baş parmağı
angunquyuk (HBC) big toe, hallux ═ ayak baş parmağı
ang'uralria (sg) ang'uralriik (dual) ang'uralriit (pl) ang'uralriim (REL.sg)
angussaagta one who tries to provide edibles ═
angutecuar (sg) angutecuaraat (pl) small man ═ küçük erkek
angutelqurraq (sg) angutelqurraak (dual) angutelqurraat (pl) angutelqurraam (REL.sg) angutelqurraa (ABS.3sg.sg) angutelqurraat (ABS.3pl.sg) angutelqurrai (ABS.3sg.pl) angutelqurrait (ABS.3pl.pl) normal man ═
anguterpak (sg) anguterpiik (dual) anguterpiit (pl) anguterpiim (REL.sg) big man ═ büyük erkek
Angutikiayak a male personal name ═ bir erkek adı
anguturluq Mackenzie water-hemlock, poisonous water hemlock, poison water hemlock (Cicuta virosa) ═
Anguuq Ongoke ═ bir yer adı
anguyag- to fight in battle; to make war ═
anguyak (sg) anguyiik (dual) anguyiit (pl) anguyiim (REL.sg) anguyii (ABS.3sg.sg) anguyiit (ABS.3pl.sg) battle; war; warrior
anguyalleq (sg) anguyallrek (dual) anguyallret (pl) anguyallrem (REL.sg) anguyallra (ABS.3sg.sg) anguyallrat (ABS.3pl.sg) anguyallri (ABS.3sg.pl) anguyallrit (ABS.3pl.pl)
Yupiit anguyallrata qanemcia
anguyagcuun (sg) anguyagcuutek (dual) anguyagcuutet (pl) anguyagcuutem (REL.sg) anguyagcuutii (ABS.3sg.sg) anguyagcuutiit (ABS.3pl.sg) anguyagcuutai (ABS.3sg.pl) anguyagcuutait (ABS.3pl.pl) weapon of war, tools for war, intruments of war ═ savaş malzemesi
anguyagta (sg) anguyagtek (dual) anguyagtet (pl) anguyagtem (REL.sg) anguyagtii (ABS.3sg.sg) anguyagtiit (ABS.3pl.sg) anguyagtai (ABS.3sg.pl) anguyagtait (ABS.3pl.pl) warrior ═ savaşçı
anguyagtem yuarutii a warrior's song ═
anguyagtaq military ═
anguyalria (sg) anguyalriik (dual) anguyalriit (pl) anguyalriim (REL.sg) net-warring ═
angvaa how big! ═
angvalluriiq Richardson's willow, wooly willow (Salix richardsonii) ═
angvassurliq clam ═
angyacilleq (sg) angyacillrek (dual) angyacillret (pl) angyacillrem (REL.sg) angyacillra (ABS.3sg.sg) angyacillrat (ABS.3pl.sg) angyacillri (ABS.3sg.pl) angyacillrit (ABS.3pl.pl) old abandoned boat
angyacuar ~ angyacuaraq (sg) angyacuaraat (pl) little boat ═
angyacuarmi in the small boat ═
angyacuarallni tunaa yuinarnek tallimatun he sold his little old boat for one hundred dollars
angyacuaralisciigalnguq the one who cannot make a small boat
angyacuaralisciigalnguulria (sg) [lit. "the one who is one who cannot make a small boat"] the kind/type of a man who cannot make a small boat
angyakcak (HBC) something that looks like a boat ═
angyakcuaraq ~ angyakcuarreq (HBC) small boat ═
angyakcuaremeng from the small boat ═
angyalek one with a boath ═ kayıklı biri
angyali- to make a boat ═ kayık yapmak
angyaliuq he is making a boat
angyalia he is making a boat for her, he is making a boat out of it
angyaliaq (sg) angyaliak (dual) angyaliat (pl) angyaliim (REL.sg) angyaliara (ABS.3sg.sg) angyaliarat (ABS.3pl.sg) the boat made by possessor ═ kendisinin yaptığı kayık
angyalian ~ angyian the boat you made (whether it is owned by you or not) ═ senin yaptığın kayık
angyalleq (sg) angyallrek (dual) angyallret (pl) angyallrem (REL.sg) angyallra (ABS.3sg.sg) angyallrat (ABS.3pl.sg) angyallri (ABS.3sg.pl) angyallrit (ABS.3pl.pl) former boat, that which was a boat ═
angyallra his former boat; that which was his boat but is either no longer a boat, or no longer his ═
angyall'er ~ angyallraq (sg) angyallraat (pl) shabby boat, darn (bad, old) boat ═
angyapaarrluk (sg) angyapaarrluuk (dual) angyapaarrluut (pl) (HBC) angsavaarrluk (sg) angsavaarrluuk (dual) angsavaarrluut (pl) (NSU) big boat, huge boat ═
angyapiaq (sg) angyapiak (dual) angyapiat (pl) angyapiam (REL.sg) frame boat covered with bearded seal skins; real boat, genuine boat ═ gerçek kayık
angyapigpak big genuine boat ═
angyapik genuine boat ═
angyaq (sg) angyak (dual) angyat (pl) angyam (REL.sg) boat, large open boat ═
angyaqa my boat ═
angyan your boat ═
angyaa his/her boat ═
angyani his/her own boat ═
angyagket their (dual) boat ═
angyaat their boat ═
angyai his boats ═
angyaput our boat ═
angyakun by boat (instrumental) ═
angyaq-llu and the boat ═
angyaatni in their boat ═
angyami in the boat, at the boat (locative) ═
angyamni in my boat ═
angyamteni in our boats ═
angyamun to the boat (allative) ═
angyani in the boats
angyauguq it is a boat ═
angyam ceńii the gunwale of the boat ═
angyam ciunga boat's bow, bow of a boat, the front (or fore end) of a boat ═
angyam iluani inside the boat ═
angyam kingua the back of the boat ═ kayığın arkası, kayığın kıçı
angyam taktacia the length of the boat ═ kayığın uzunluğu
angyaqatak skin boat ═
angyaqatet skin covered, wooden framed boats (< Coffing 1991)
angyar- to use boat ═
angyarci- to buy a boat ═ kayık satın almak
angyarciuq he is buying a boat
angyarkaq future boat, material for a boat ═ kayıklık, kayık yapmaya uygun malzeme
angyarpak (sg) angyarpiik (dual) angyarpiit (pl) big boat, big ship ═
angyarpall'er (sg) angyarpallraak (dual) angyarpallraat (pl) angyarpallraam (REL.sg) great big boat, very big boat ═ kocaman kayık
angyaruaq (sg) angyaruak (dual) angyaruat (pl) angyaruam (REL.sg) toy boat ═ oyuncak kayık
angyarugaat (pl) many boats ═ bir sürü kayık
angyaucir- to have lots of boats
angyaucirtut they have lots of boats
angya'urluq boat (shabby) ═
angyayagaq [lit. "small boat"] cinereus shrew or masked shrew, common shrew & dusky shrew (Sorex cinereus & Sorex monticolus) ═
angyi- to make a boat ═ kayık yapmak
angyiuq he is making a boat
angyia he is making a boat for her, he is making a boat out of it
aniiparsugaq (HBC) short-eared owl ═ kır baykuşu (Asio flammeus)
aningauq it is exposed ═
aninguaq (sg) aninguam (REL.sg) boil; carbuncle ═
aninguam yua [lit. "the person of the boil"] the encased pus inside the boil ═
anipaanipaq
anipaq (sg) anipak (dual) anipat (pl) anipam (REL.sg) snowy owl ═ kar baykuşu (Bubo scandiacus, Nyctea scandiaca)
anipam quliraa snowy owl story ═
aniparuaq (sg) aniparuat (pl) imitation snowy owl ═ taklit kar baykuşu
aniparuaq kegginaquq snowy owl mask ═ kar baykuşu maskesi
anirtur "rescue" or "save one's life or soul" ═
anirturistaanirturta
anirturta savior; rescuer; redeemer; the Savior
aniuq it escaped on him, got out ═
anirtur- to save, rescue ═ kurtarmak
anirturta (sg) anirturtek (dual) anirturtet (pl) anirturtem (REL.sg) anirturtii (ABS.3sg.sg) anirturtiit (ABS.3pl.sg) anirturtai (ABS.3sg.pl) anirturtait (ABS.3pl.pl) savior ═ kurtarıcı
aniu (NS) snow on ground ═
aniu- (NS) get snow on ground ═
anllat (pl) → anlleq
anllelek (sg) anllelget (pl) one with mousefood ═
anllelget (pl) mouse akutaq, mouse akutak ═ bir tür akutak: farelerin kışlık depolarından alınan bitki kök ve saplarıyla (ugnarat neqait «fare yiyeceği / mouse food») yapılır
anlleq (sg) anlleret (pl) a piece of mousefood: mouse nuts, grass root, raindrops, the roots (tubers) of tall cottongrass (Eriophorum angustifolium) ═ Eriophorum angustifolium otunun farelerce yuvada biriktirilen ve Yupiklerce fare yuvaları kazılıp çıkarılarak yenilen yumru kökü
anllercur- to gather mousefood ═ anlleq toplamak
anllerculartukut
anluaq (sg) anluam (REL.sg) fishing hole in the ice, fishing or water hole cut through the ice ═ buzda açılan balık avlama ya da su alma deliği
anluamun into the hole in the ice
anluam kangirainun into each corner of the hole ═
anlui- to make of fishing or water hole through the ice ═ buzda balık avlama ya da su alma deliği açmak
anluiguk
anngaq ~ annga (sg) anngaat (pl) older brother; older male parallel cousin ═ ağabey, abi
anngaqa my older brother ═ benim abim anngaqaqa he is my older brother ═ benim enimdir
anngan your older brother ═
anngaa his older brother ═
anngai his older brothers ═
anngartangqertuq there is an older brother ═
anngaan irniara his brother's child ═ abisinin çocuğu
anngaqellria (sg) anngaqellriik (dual) anngaqellriit (pl) anngaqellriim (REL.sg) who were brothers ═
anngaqelria (sg) anngaqelriik (dual) anngaqelriit (pl) anngaqelriim (REL.sg) who were brothers ═
anngaqlikacaar oldest brother ═
anngaqliq second oldest brother ═
anngartellinilria (sg) anngartellinilriik (dual) anngartellinilriit (pl) anngartellinilriim (REL.sg)
anngaruaq (sg) anngaruak (dual) anngaruat (pl) anngaruam (REL.sg) one's spouse's brother, wife's brother, husband's brother ═ kayın, kayın birader
anngunquq toe ═ ayak parmağı (→ putukuq)
anqarar(ar)- to tell a story through songs and drumming ═
anqaraun (sg) anqarautek (dual) anqarautet (pl) anqarautem (REL.sg) anqarautii (ABS.3sg.sg) anqarautiit (ABS.3pl.sg) anqarautai (ABS.3sg.pl) anqarautait (ABS.3pl.pl) celebratory songs (song composed to celebrate accomplishment, escape from danger, victory in battle, etc.) ═
anqertellria (sg) anqertellriik (dual) anqertellriit (pl) anqertellriim (REL.sg)
anqertellru-
anqertellruut
anqertellrullinilria (sg) anqertellrullinilriik (dual) anqertellrullinilriit (pl) anqertellrullinilriim (REL.sg)
kuigmun anqertellrullinilria
anqiitayagaq newborn infant, recently born infant/bird ═ yenidoğan (bebek, yavru)
anqiiyaaq (sg) anqiiyagaat (pl) newborn infant, recently born infant/bird ═ yenidoğan (bebek, yavru)
anrutaq stomach ═ mide, karın (→ aqsaq)
anssaagtuq it trys to go out ═
anssiir- to hunt seal downriver
anssiiranritqalria (sg) anssiiranritqalriik (dual) anssiiranritqalriit (pl) anssiiranritqalriim (REL.sg)
anssiur- to hunt seal downriver
antaa he took it out ═
anucimirqecetaar- to reprove; to chastise; to rebuke
anucimirqecetaarun (sg) anucimirqecetaarutek (dual) anucimirqecetaarutet (pl) anucimirqecetaarutem (REL.sg) anucimirqecetaarutii (ABS.3sg.sg) anucimirqecetaarutiit (ABS.3pl.sg) anucimirqecetaarutai (ABS.3sg.pl) anucimirqecetaarutait (ABS.3pl.pl)
anucimirqecetaarutem akiliutii fine
anuk dogharness ═
anuktutliaraat (pl) heartleaf saxifrage (subsp. nelsoniana), Pacific saxifrage (subsp. pacifica) (Saxifraga nelsoniana subsp. nelsoniana & pacifica) ═
anumalria (sg) anumalriik (dual) anumalriit (pl) anumalriim (REL.sg)
an'uq it goes out, he is going out, he went out ═
anuqa (sg) anuqem (REL.sg) wind ═ rüzgâr
anuqem tungai ellaliuryaraq-llu weather directions and forecasting ═
anuqerpak (sg) anuqerpiit (pl) great winds ═
anuqessuun (sg) anuqessuutek (dual) anuqessuutet (pl) anuqessuutem (REL.sg) anuqessuutii (ABS.3sg.sg) anuqessuutiit (ABS.3pl.sg) anuqessuutai (ABS.3sg.pl) anuqessuutait (ABS.3pl.pl) any device used in the wind, such as a windsock, windmill, wind generator, flag, storm lantern, or windproof lantern
anuqlilria (sg) anuqlilriik (dual) anuqlilriit (pl) anuqlilriim (REL.sg) anuqlilriara (ABS.3sg.sg) the one who is windy ═ rüzgârlı
anuqlir- [lit. "to have lots of winds"] to be windy ═ rüzgârlı olmak
anuqlirtuq it is windy
anuqlirpaa how windly! ═
anuqsa(g)ar- to be breezy ═
anuq'vag- to be very windy ═
anutiilleq (sg) anutiillrek (dual) anutiillret (pl) anutiillrem (REL.sg) anutiillra (ABS.3sg.sg) anutiillrat (ABS.3pl.sg) anutiillri (ABS.3sg.pl) anutiillrit (ABS.3pl.pl)
anutiillrani on his/her birthday
anutiilria (sg) anutiilriik (dual) anutiilriit (pl) anutiilriim (REL.sg)
anutiiq (sg) anutiik (dual) anutiit (pl) anutiim (REL.sg) anutiira (ABS.3sg.sg) anutiit (ABS.3pl.pl) birthday ═ doğum günü kutlaması
anutiira his/her birthday
anutiimni on my birthday
angniq anutiiq elpenun happy birthday to you
Iqalluarpiit Anutiit (Nelson Island) May ═ Mayıs
Kayangut Anutiit [lit. "time of laying of eggs"] (HBC, NI, NUN, CAN, LK, BB, NR, EG) May ═ Mayıs
Maniit Anutiit (Y, NS) May ═ Mayıs
anutiir- to have a birthday
anuurluq (some parts of Yukon) grandmother, grandma ═ nine, büyükanne (→ maurluq, uma)
anuurluqellriik ~ anuureluqellriik (HBC anuuruluqellriik) grandmother and her grandchild ═
Anvigmiu (sg) Anvigmiut (pl) Anvik people
anvik I (sg) anviik (dual) anviit (pl) anviim (REL.sg) anvia (ABS.3sg.sg) anviat (ABS.3pl.sg) exit; squirrel den
Anvik II (sg) Anviim (REL.sg) Anvik ═ bir yer ad
Anyaraq [lit. "place to go out"] Aniak ═ bir yer adı
Anyarami in the Aniak ═ Aniak'ta
anyuk [lit. "wanting to go out"] sea-run Dolly Varden or sea run dollies (locally) (are Dolly Varden taken in salt water) (Salvelinus malma) ═
anyulalria (sg) anyulalriik (dual) anyulalriit (pl) anyulalriim (REL.sg)
anyurnarqellria (sg) anyurnarqellriik (dual) anyurnarqellriit (pl) anyurnarqellriim (REL.sg)
apaapaurluq
apakussutaq clam ═
apalek one with a grandfather ═ dedeli biri
apallircuun (sg) apallircuutek (dual) apallircuutet (pl) apallircuutem (REL.sg) apallircuutii (ABS.3sg.sg) apallircuutiit (ABS.3pl.sg) apallircuutai (ABS.3sg.pl) apallircuutait (ABS.3pl.pl) [lit. "device for making the verse"] (Yukon) dance baton, three pointers held a dance baton ═ (→ eniraraun)
apallirtulria apallirturta
apallirturcuun (sg) apallirturcuutek (dual) apallirturcuutet (pl) apallirturcuutem (REL.sg) apallirturcuutii (ABS.3sg.sg) apallirturcuutiit (ABS.3pl.sg) apallirturcuutai (ABS.3sg.pl) apallirturcuutait (ABS.3pl.pl) dance baton
apallirturta (sg) apallirturtek (dual) apallirturtet (pl) apallirturtem (REL.sg) apallirturtii (ABS.3sg.sg) apallirturtiit (ABS.3pl.sg) song leader, one who performs the verse ═
apalluq (sg) apalluk (dual) apallut (pl) apalluum (REL.sg) apallua (ABS.3sg.sg) verses, lyrics of a dance song ═
yuarutem apallua
apalluum ciuqlia [lit. "verse's first one"] first verse ═
apalluum kinguqlia [lit. "verse's younger sibling"] second verse ═
Apanuugpak Yup'ik legendary mythical figure: a fearless warrior and hunter ═
apa'urluq ~ apaurluq ~ apa (sg) apa'urluut (pl) apa'urlua (ABS.3sg.sg) grandfather (endearing), grandpa ═ dede, büyükbaba
apa'urluqa my grandfather ═ dedem
apa'urluunka my grandfathers ═ dedelerim
apa'urlua his/her grandfather ═ dedesi
angutem apa'urlua man's grandfather ═ adamın dedesi
arnam apa'urlua woman's grandfather ═ kadının dedesi
apa'urluqellriik grandfather and grandchild ═ dede ile torun
apercitaartet ones who give form ═
apertua- to demonstrate; to point out; to show; to indicate
apertur- to demonstrate; to point out; to show; to indicate
aperturkek name two of them
aperturki name them
aperturru name it
aperyaraq (sg) aperyaraak (dual) aperyaraat (pl) aperyaram (REL.sg) aperyaraa (ABS.3sg.sg) aperyarai (ABS.3sg.pl) aperyarait (ABS.3pl.pl) pronunciation; terminology ═
aperyaraa its pronunciation ═
aperyaram kangia meaning of the word ═
kuvyallrem aperyarai fishing words ═
apete- to ask ═
apci ask! ═
apmia he also asks her ═
apqanrilu don't ask questions ═
aptaa [s]he is asking her ═
aptuq [s]he asks ═
apiatalria (sg) apiatalriik (dual) apiatalriit (pl) apiatalriim (REL.sg) the one who is eating lunch ═ öğle yemeği yiyen
pissurtemek apiatalriamek
apiataq (sg) apiatam (REL.sg) (< Rusça обе́д) lunch ═ öğle yemeği
apiatar- to eat lunch ═ öğle yemeği yemek
apiatartuq s/he is eating lunch ═
apqara'arcuun (sg) apqara'arcuutek (dual) apqara'arcuutet (pl) apqara'arcuutem (REL.sg) apqara'arcuutii (ABS.3sg.sg) apqara'arcuutiit (ABS.3pl.sg) apqara'arcuutai (ABS.3sg.pl) apqara'arcuutait (ABS.3pl.pl) shaman's drum, small in size ═ şaman davulu
apqucingelria (sg) apqucingelriik (dual) apqucingelriit (pl) apqucingelriim (REL.sg)
apr- to pronounce ═
apran you1 say it ═
aprumalria (sg) aprumalriik (dual) aprumalriit (pl) aprumalriim (REL.sg)
May'amek aprumalria the one who is called Mayaq
apsirvik (sg) apsirviik (dual) apsirviit (pl) apsirviim (REL.sg) apsirvia (ABS.3sg.sg) apsirviat (ABS.3pl.sg) (NS) stovepipe; chimney
Apsuilnguq a female personal name ═ bir kadın adı
aptellria (sg) aptellriik (dual) aptellriit (pl) aptellriim (REL.sg) someone asked for something
aptellru-
aptellruanga he asked me
apun (NS) snow on ground ═
apurai he encountered them ═
apyun question ═ soru
aqasiigiq (NS) → aqesgiq
*aqesgiar(aq)aqesgiq
aqesgiaraam iik ptarmigan eyes
aqesgiq (sg) aqesgit (pl) willow ptarmigan, Alaskan willow ptarmigan ═ bayağı kar kekliği (Lagopus lagopus alascensis)
aqesgit yuuciat the life of ptarmigans ═
aqessgiqaqesgiq
aqessngaituq he will not sneeze ═
aqeve-aqvaqur-
aqevyigsuq berry picking ═ meyve toplama (→ at'sasuq)
aqevyiiq (sg) aqevyiit (pl) (HBC) {Hooper Bay} cloudberry, lowbush salmonberry (locally: salmonberry) (Rubus chamaemorus) ═ (→ acsalugpiaq)
aqevyik (HBC) {Chevak} → aqevyiiq
aqeygirpak (sg) aqeygirpiik (dual) aqeygirpiit (pl) [lit. "big ptarmigan" ] (neologism) turkey (Meleagris ocellata) ═ hindi
aqivik multi-use building ═
aqlin (sg) aqlitek (dual) aqlitet (pl) aqlitem (REL.sg) aqlitii (ABS.3sg.sg) aqlitiit (ABS.3pl.sg) aqlitai (ABS.3sg.pl) aqlitait (ABS.3pl.pl) earring ═ küpe
aqlitegka my earrings ═ küpem, küpelerim, iki küpem
aqlitaq (sg) aqlitak (dual) aqlitat (pl) → aqlin
aqnirte-akngirte-
apqucilria (sg) apqucilriik (dual) apqucilriit (pl) apqucilriim (REL.sg)
aqsak (sg) aqsiik (dual) aqsiit (pl) aqsii (ABS.3sg.sg) ~ aqsaq (sg) aqsak (dual) aqsat (pl) [also dual for one abdomen] abdomen; belly ═ karın; göbek
aqsaka¹ / aqsiigka² ~ aqsaqa¹ / aqsagka² my abdomen ═ benim karnım
aqsaqa aqsiuq my stomach is full ═ karnım dolu, doydum
aqsaneq (sg) aqsanrek (dual) aqsanret (pl) aqsanrit (ABS.3pl.pl) animal belly fur ═ karın kürkü
kanaqliit aqsanrit muskrat bellies, muskrat belly fur ═
qanganaat aqsanrit squirrel bellies, squirrel belly fur ═
aqsaquq (sg) aqsaquk (dual) aqsaqut (pl) aqsaqum (REL.sg) aqsaqua ~ aqsaqu͡rra (ABS.3sg.sg) aqsaqui ~ aqsaqu͡rri (ABS.3sg.pl) aqsaquit ~ aqsaqurrit (ABS.3pl.pl) stomach; belly; stomach organ specifically; gizzard, stomach (fish)
aqsaquit ~ aqsaqurrit their bellies
aqsaqum ilulirnera stomach lining
ciit aqsaqurrit sheefish entrails
tuntuviim aqsaquqaa ... moose's stomach
aqsarpak big belly ═ koca göbek
aqsatuyaaq baby beaver ═ bebek kunduz
aqsatuyaq baby beaver ═ bebek kunduz
aqsi- to have a full stomach
aqsiuq he is full of food ═
aqui- to play physically, to play actively (running, jumping, etc., usually outside, in contrast to sedentary playing with toys) ═ (hareketli) oyun oynasmak
aquiguq s/he is playing ═
aquiciqua I will play ═
aquilleq (sg) aquillrek (dual) aquillret (pl) aquillrem (REL.sg) aquillra (ABS.3sg.sg) aquillrat (ABS.3pl.sg) aquillri (ABS.3sg.pl) aquillrit (ABS.3pl.pl) the act of playing physically ═ oynama, (hareketli) oyun oynama
mikelnguum aquillra ═ çocuğun oynaması
mikelnguum ellalugmi aquillra the child plays in the rain ═ çocuğun yağmurda oynaması
aquilria (sg) aquilriik (dual) aquilriit (pl) aquilriim (REL.sg) ═ oynayan, (hareketli) oyun oynayan
mikelnguut aquilriit ═ (oyun) oynayan çocuklar
aquivik (sg) aquiviik (dual) aquiviit (pl) aquiviim (REL.sg) aquivia (ABS.3sg.sg) aquiviat (ABS.3pl.sg) playground; play area; gymnasium ═ oyun sahası
ayagyuat aquiviat teen center ═
aqume- to sit down ═
aqumi sit down ═
aqumuq s/he sat down ═
aqumga- to be sitting ═
aqumgalria (sg) aqumgalriik (dual) aqumgalriit (pl) aqumgalriim (REL.sg) ═ oturan
arnassagaq aqumgalria
aqumgalria yuk person who was sitting
aqumgaurvik (sg) aqumgaurviik (dual) aqumgaurviit (pl) aqumgaurviim (REL.sg) aqumgaurvia (ABS.3sg.sg) aqumgaurviat (ABS.3pl.sg) (LI) bar; tavern
aqumgautaq (sg) aqumgautaat (pl) kayak seats, seat plank in a kayak ═
aqumgavik (sg) aqumgaviik (dual) aqumgaviit (pl) aqumgaviim (REL.sg) aqumgavia (ABS.3sg.sg) aqumgaviat (ABS.3pl.sg) sitting place, place to sit; seat; men's community house, kashim
aqumkengaq (sg) aqumkengak (dual) aqumkengat (pl) aqumkengam (REL.sg) aqumkengaa (ABS.3sg.sg) aqumkengait (ABS.3pl.pl) stepchild; adopted child; foster child
aqumkengani his adopted son
aqumlleq (sg) aqumllerek (dual) aqumlleret (pl) chair, small chair; seat {also dual for one chair} ═
aqumllin (sg) aqumllitek (dual) aqumllitet (pl) → aqumllitaq
aqumllitaq (sg) aqumllitak (dual) aqumllitat (pl) chair, big chair; seat {also dual for one chair} ═
aqumvik (sg) aqumviik (dual) aqumviit (pl) aqumviim (REL.sg) aqumvia (ABS.3sg.sg) aqumviat (ABS.3pl.sg) chair; seat {also dual for one chair} ═
aqva- to fetch, to go to get ═
aqvaa s/he is fetching it ═
aqvaciki fetch them ═
aqvak'ngaq (sg) aqvak'ngak (dual) aqvak'ngat (pl) aqvak'ngam (REL.sg) aqvak'ngaa (ABS.3sg.sg) aqvak'ngait (ABS.3pl.pl) (CAN, NI) girl or boy who the two messengers have been asked to go see by the person giving the feast during the Messenger Feast, child of the guest in messenger feast (or reciprocally of the host) ═
aqvallerkaq future act of getting
aqvallerkaa future act of getting it
aqvaqulleq (sg) aqvaqullrek (dual) aqvaqullret (pl) aqvaqullrem (REL.sg) aqvaqullra (ABS.3sg.sg) aqvaqullrat (ABS.3pl.sg) aqvaqullri (ABS.3sg.pl) aqvaqullrit (ABS.3pl.pl)
aqvaqullrani
aqvaqullinilria (sg) aqvaqullinilriik (dual) aqvaqullinilriit (pl) aqvaqullinilriim (REL.sg)
aqvaqulria (sg) aqvaqulriik (dual) aqvaqulriit (pl) aqvaqulriim (REL.sg)
aqvaqur- ~ aqeve- to run on two legs ═
aq'vici run! ═
aqvate- to go get something; to fetch something
aqvatellria (sg) aqvatellriik (dual) aqvatellriit (pl) aqvatellriim (REL.sg) → aqvatelria
aqvatelria (sg) aqvatelriik (dual) aqvatelriit (pl) aqvatelriim (REL.sg) one fetching something
aqvaute- to run in a race; to run ═ yarışta koşmak; koşmak
aqvautellria (sg) aqvautellriik (dual) aqvautellriit (pl) aqvautellriim (REL.sg) racer ═ yarışçı, koşucu
aralleq (sg) arallrek (dual) arallret (pl) arallrem (REL.sg) arallra (ABS.3sg.sg) arallrat (ABS.3pl.sg) arallri (ABS.3sg.pl) arallrit (ABS.3pl.pl) site of a fire
tauna tua-i qantaq, kangiplugnek, arallermek,kangiplugnek avukluki, utaqanerrlugtelliniluku tua-i caqerluni atakumi so she mixed charcoal and ashes in the bowl and waited for him one night
araq ash; punk, fungus ash, ash of the kumakaq/ararkaq or chew ash fungus (Phellinus igniarius) ═
araani in its ash ═
ararkaq chew ash fungus, punk fungus (Phellinus igniarius) (→ kumakaq)
arakaqararkaq
arca be quiet!, too much; it's excessive
arcaqalria (sg) arcaqalriik (dual) arcaqalriit (pl) arcaqalriim (REL.sg)
aren oops! ═
arenqiapaa too bad ═
arenqig- to be agreeble ═
arenqiallugun (sg) arenqiallugutek (dual) arenqiallugutet (pl) arenqiallugutem (REL.sg) arenqiallugutii (ABS.3sg.sg) arenqiallugutiit (ABS.3pl.sg) arenqiallugutai (ABS.3sg.pl) arenqiallugutait (ABS.3pl.pl) distress; dismay; problem ═
arenqiallugutii his/her problems ═
arenqik
arenvak (sg) arenviit (pl) big (in size) woman ═ büyük kadın (→ arnarpak)
ari make ash! ═
arilluuk (dual) fishskin mitten ═ balık derisinden tek parmaklı eldiven ═
ar'inaq (HBC, Y, NI) sealskin knapsack ═
arinaq (Y, HBC) aged fish ═
aritvak mitten ═ tek parmaklı eldiven
ari- to become pliable ═
ariuq it gets mashed ═
arivik (sg) ariviik (dual) ariviit (pl) ariviim (REL.sg) arivia (ABS.3sg.sg) ariviat (ABS.3pl.sg) ashtray ═ kül tablası
arliaq (< Aleutça / Aleut, Unangan aĝligax̂) albatross (Diomedeidae); mew gull, short-billed gull, common gull, sea gull (Larus canus) ═ albatros; küçük gümüş martı
arliarteqapiaralria (sg) arliarteqapiaralriik (dual) arliarteqapiaralriit (pl) arliarteqapiaralriim (REL.sg)
arlunaq polar bear ═
arnacaluq (sg) arnacaluk (dual) arnacalut (pl) arnacalum (REL.sg) female non-human living things (such as dog, moose, beaver, fish, etc.) ═ dişi hayvan
arnacalum taktacia the length of a/the female ═ dişinin uzunluğu
arnacuk no-good woman
arnacuar small woman ═ ufak kadın
arnacungaq dear little woman ═
arnarpak (sg) arnarpiit (pl) big (in size) woman ═ büyük kadın (→ arenvak)
Arnaucuaq [lit. "little woman"] a female personal name ═ bir kadın adı
arnaq (sg) arnak (dual) arnat (pl) arnam (REL.sg) arnat (REL.pl) arnaa (ABS.3sg.sg) woman; queen (playing card rank) ═ kadın
arnartaq qantaq woman's bowl ═
arnam aipaa [lit. "woman's partner"] woman's spouse, other woman ═
arnam apa'urlua woman's grandfather ═ kadının dedesi
arnam kuuvviara woman's coffee ═ kadının kahvesi
arnam pania the woman's daughter ═ kadının kızı
arnarkara'urluq (sg) arnarkara'urluuk (dual) arnarkara'urluut (pl) arnarkara'urluum (REL.sg) old woman
arnarkara'urluurtuq she has become an old woman
arnarpak (sg) arnarpiik (dual) arnarpiit (pl) arnarpiim (REL.sg) woman ═ büyük kadın
arnaruk (fat, large) woman (teasingly but indirectly implying the size) ═
arnassagaarall'er (sg) arnassagaarallraak (dual) arnassagaarallraat (pl) arnassagaarallraam (REL.sg) old lady
arnassagall'er (sg) arnassagallraat (pl) [lit. "shabby woman"] witch ═ cadı
arnassagaq (sg) arnassagaat (pl) arnassagaam (REL.sg) old woman ═ yaşlı kadın
arnassagarcuun (sg) arnassagarcuutek (dual) arnassagarcuutet (pl) arnassagarcuutem (REL.sg) arnassagarcuutii (ABS.3sg.sg) arnassagarcuutiit (ABS.3pl.sg) arnassagarcuutai (ABS.3sg.pl) arnassagarcuutait (ABS.3pl.pl) old-age pension for a woman
arnau- to be a woman ═
arnaulria (sg) arnaulriik (dual) arnaulriit (pl) arnaulriim (REL.sg)
arnauneq man's elder sister; being a woman, womanhood ═
arnaurluq [lit. "poor dear woman"] Mackenzie water-hemlock, poisonous water hemlock, poison water hemlock (Cicuta virosa)
arnau͡rluulluaqellriik (dual) two old ladies
*arnaurluullugaq
arnaurluullugii the little old lady
arnaurteqarraalleq (sg) arnaurteqarraallrek (dual) arnaurteqarraallret (pl) arnaurteqarraallrem (REL.sg) arnaurteqarraallra (ABS.3sg.sg) arnaurteqarraallrat (ABS.3pl.sg) arnaurteqarraallri (ABS.3sg.pl) arnaurteqarraallrit (ABS.3pl.pl)
arnauyaraq way of life for a woman ═
arnayagaq (Lake Iliamna) a little (unusually) woman, girl; queen (playing card rank) ═
arniullerkaq sleeping with a woman
arniur- to have sexual dealings with a woman; to womanize; to commit adultery (of a man) (in Catholic writing)
arraangiiqaarraangiiq
Arr'aq a personal name ═ bir kişi adı
arr'inaq sealskin hunting bag ═
arrluguaq (sg) arrluguat (pl) imitation killer whale ═ taklit katil balina
arrluguaq kegginaquq killer whale mask ═ katil balina maskesi
arrluk (sg) arrluuk (dual) arrluut (pl) arrluum (REL.sg) killer whale ═ katil balina (Orcinus orca)
arrluum petengtaa dorsal fin of killer whale ═ katil balinanın sırt yüzgeci
arrluyagaq young killer whale ═ katil balina yavrusu
arrnaq sea otter ═ deniz samuru (Enhydra lutris)
arrnaruaq sea otter mask; model sea otter ═
arturaa he cannot manage, bear it ═
aru- to rot, to ripen ═
arua it rotted ═
arukan when it rots ═
aruuq it rots ═
arula- to be in motion, to move back and forth ═
arulaircissuun (sg) arulaircissuutek (dual) arulaircissuutet (pl) arulaircissuutem (REL.sg) arulaircissuutii (ABS.3sg.sg) arulaircissuutiit (ABS.3pl.sg) arulaircissuutai (ABS.3sg.pl) arulaircissuutait (ABS.3pl.pl) brake
arulaituli (sg) arulaitulit (pl) stop consonant (p, t, c, k, q) ═
arulaq woman's Eskimo dance═
arularaq a supernatural being (a monster with three toes on each foot and six toes and forth) ═
arulailkat (pl) [lit. "one that have stopped moving around"] broad whitefish (Coregonus nasus) ═
arumalria (sg) arumalriik (dual) arumalriit (pl) arumalriim (REL.sg) rotten thing; rotten ice from underneath, not safe for travel
arumalria neqa rotten fish
neqerrluk arumalria rotten dried fish
arumaneq rotten wood ═ çürümüş tahta
arumavik the place for being rotten
arunquq ripe berry ═ olgun meyve
aruqe- to distribute gifts or share of a catch, to distribute a share of the catch (harvest) ═
aruquq he is distributing things or catch to people ═
arumavik [lit. "place for being rotten"]
aruqsaryaraq (sg) aruqsaryarat (pl)
aruqun distributed share of something, distributed share of a harvest ═
aruqutkat gifts ═
aruvak (sg) aruviik (dual) aruviit (pl) aruviim (REL.sg) aruvii (ABS.3sg.sg) aruviit (ABS.3pl.sg) smoke; fumes (→ puyuq)
katilam aruvii the smoke of the incense burner
aruvilria (sg) aruvilriik (dual) aruvilriit (pl) aruvilriim (REL.sg) aruvilriara (ABS.3sg.sg)
agyaq aruvilria [lit. "smoking star"] comet ═ kuyruklu yıldız
aruvir- to be smoky; to smoke (fish)
aruviryaaqellria (sg) aruviryaaqellriik (dual) aruviryaaqellriit (pl) aruviryaaqellriim (REL.sg)
arveq (sg) arevrek ~ arverek (dual) arevret ~ arveret (pl) arevrem (REL.sg) arevret (REL.pl) = bowhead whale, bowhead, black whale ═ Grönland balinası (Balaena mysticetus)
arevret inarutait = bowhead whale ribs
arevrem keggayga = shoulder blade of a bowhead whale
arveruaq (sg) arveruat (pl) imitation bowhead whale═ taklit Grönland balinası
arveruaq kegginaquq whale mask ═ balina maskesi
Arviiq Platinum ═ bir yer adı
arvinlegat ~ arvinelgat their sixth ═
arvinlegen ~ arvinelgen six, 6 ═ altı
arviqertellrullinilria (sg) arviqertellrullinilriik (dual) arviqertellrullinilriit (pl) arviqertellrullinilriim (REL.sg)
Asaacarsaq Mountain Village ═ bir yer adı
asaaquq (sg) asaaquk (dual) asaaqut (pl) asaaqum (REL.sg) asaaqu͡rra (ABS.3sg.sg) asaaqu͡rri (ABS.3sg.pl) asaaqu͡rrit (ABS.3pl.pl) spear used to kill seals sleeping on the ice, toggling harpoon ═
asaaqurra his spear
asaulria (sg) asaulriik (dual) asaulriit (pl) asaulriim (REL.sg)
asaupiaq walking-stick; cane ═
asauquq (sg) asauquk (dual) asauqut (pl) asauqum (REL.sg) spear used to kill seals sleeping on the ice, toggling harpoon ═
asemte- to break in two ═
asemnia he says it broke in half ═
asemńia he says (s.o./he himself) broke it (s.t. long) in half ═
Asgiilleq a personal name ═ bir kişi adı
asgircuun (sg) asgircuutek (dual) asgircuutet (pl) asgircuutem (REL.sg) asgircuutii (ABS.3sg.sg) asgircuutiit (ABS.3pl.sg) asgircuutai (ABS.3sg.pl) asgircuutait (ABS.3pl.pl) (NS, NUN) frying pan; barbecue stick
asgulirneq (sg) asgulirnerek (dual) asgulirneret (pl) asgulirnerem (REL.sg) asgulirnera (ABS.3sg.sg) asgulirnerat (ABS.3pl.sg) asgulirneri (ABS.3sg.pl) asgulirnerit (ABS.3pl.pl) upwind or up-current side
asgulria (sg) asgulriik (dual) asgulriit (pl) asgulriim (REL.sg)
asguq (sg) asgua (ABS.3sg.sg) upriver area; windward side
asguqcaaralria (sg) asguqcaaralriik (dual) asguqcaaralriit (pl) asguqcaaralriim (REL.sg)
asgur- to go against a natural force such as water current or wind; to go upriver
asguruaq (sg) asguruak (dual) asguruat (pl) asguruam (REL.sg) parka ruff
asguumayaraq (sg) asguumayaraat (pl) ═ denizden tatlı suların yukarılarına göç etme
neqet asguumayaraat fish going upriver
asmuq ~ aymuq (HBC) it breaks, it broke in two ═
asmuurilria (sg) asmuurilriik (dual) asmuurilriit (pl) asmuurilriim (REL.sg) one who disobeys
aspiartuq excellent ═
asqilillinilria (sg) asqilillinilriik (dual) asqilillinilriit (pl) asqilillinilriim (REL.sg)
asriq ~ ayriq (HBC) naughty child ═
asrurtur- to bless ═
assali- to make pancakes, fry (< Rusça жа́рить 'to fry')
assali make pancakes! ═
assaliaq (sg) assaliak (dual) assaliat (pl) assaliara (ABS.3sg.sg) pancake; other fried food; frybread, Eskimo doughnut (is a deep-fried biscuit, a little like fry bread in doughnut form or fried bannock) ═ akıtma, krep; bişi (delikli yassı ya da halka tatlısı gibi çok kıvrımlı)
assaliarniq smell of pancakes
assaliayaaq ~ assaliayagaq small pancake ═ ufak akıtma
assalilukuassaliq
assalilria (sg) assalilriik (dual) assalilriit (pl) assalilriim (REL.sg) assalilriara (ABS.3sg.sg) the one who is frying ═ kızartma ya da akıtma yapan
assaliq fried fish, fresh fried fish ═ yağda kızartılmış taze balık
assalissuun (sg) assalissuutek (dual) assalissuutet (pl) assalissuutem (REL.sg) assalissuutii (ABS.3sg.sg) assalissuutiit (ABS.3pl.sg) assalissuutai (ABS.3sg.pl) assalissuutait (ABS.3pl.pl) frying pan; skillet
assiilleq (sg) assiillrek (dual) assiillret (pl) assiillrem (REL.sg) assiillra (ABS.3sg.sg) assiillrat (ABS.3pl.sg) assiillri (ABS.3sg.pl) assiillrit (ABS.3pl.pl) worst one(s) ═ en kötü
assiillrat the worst one of them ═ onların en kötüsü
assiillrit the worst ones of them ═ onların en kötüleri
assiilngiumalria (sg) assiilngiumalriik (dual) assiilngiumalriit (pl) assiilngiumalriim (REL.sg)
assiilnguq (sg) assiilnguuk (dual) assiilnguut (pl) assiilnguum (REL.sg) assiilngui (ABS.3sg.sg) assiilnguit (ABS.3pl.sg) something that is bad; evil; sin ═ kötü; günah
assiilnguq qantaq a bad bowl
assiilnguut ayaganillret capital sins
angelria assiilnguq mortal sin
mikellria assiilnguq venial sin
tuqumanarqelria assiilnguq mortal sin
tuqumanailnguq assiilnguq venial sin
ilakuarit assiilnguut remains of sins
assiilngurput ciuliamteńek original sin
assiilngurnun ayautesteput occasion of sin
assiilnguut atulput actual sins
assiilngurnek au͡g'aryaraq penance
assiilnguum ayaganillra original sin
assiirutarkaulria (sg) assiirutarkaulriik (dual) assiirutarkaulriit (pl) assiirutarkaulriim (REL.sg)
assiite- to be bad ═ kötü olmak
assiituq it is bad ═ o kötüdür
assiituk they² are bad ═ o ikisi kötüdür
assiitut they³ are bad ═ onlar kötüdür
assiiitelleq (sg) assiiitellrek (dual) assiiitellret (pl) assiiitellrem (REL.sg) assiiitellra (ABS.3sg.sg) assiiitellrat (ABS.3pl.sg) assiiitellri (ABS.3sg.pl) assiiitellrit (ABS.3pl.pl)
ellam assiitellra
assiiitellria (sg) assiiitellriik (dual) assiiitellriit (pl) assiiitellriim (REL.sg)
assike- to like (trans. only) ═
assikaa s/he likes it ═
assikekenka my preferences ═
assikek'ngaq (sg) assikek'ngak (dual) assikek'ngat (pl) assikek'ngam (REL.sg) assikek'ngaa (ABS.3sg.sg) assikek'ngait (ABS.3pl.pl)
assikek'nganka the things that I like
assilria (sg) assilriik (dual) assilriit (pl) assilriim (REL.sg)
assilria qantaq a good bowl
assipiaq (sg) assipiak (dual) assipiat (pl) very good!; just fine! ═
assiqapigte- to be very good ═ çok iyi olmak
assiqapigtuq (for more emphasis: assiq'apigtuq) it is very good, excellent, superb
assiqapigtellria (sg) assiqapigtellriik (dual) assiqapigtellriit (pl) assiqapigtellriim (REL.sg) one that is very good ═ çok iyi
assiqapigtellria yuk a virtuous, righteous person
assir- to be good; to be nice; to be well ═ iyi olmak
assirtuq it is good ═ o iyidir
assirtuk they² are good ═ o ikisi iyidir
assirtut they³ are good ═ onlar iyidir
assircar- to fix; to repair; to make good
assircartelleq (sg) assircartellrek (dual) assircartellret (pl) assircartellrem (REL.sg) assircartellra (ABS.3sg.sg) assircartellrat (ABS.3pl.sg) assircartellri (ABS.3sg.pl) assircartellrit (ABS.3pl.pl)
tarenrat assircartellrat
assirciqelria (sg) assirciqelriik (dual) assirciqelriit (pl) assirciqelriim (REL.sg)
assiriinarluni making progress ═
assirilleq (sg) assirillrek (dual) assirillret (pl) assirillrem (REL.sg) assirillra (ABS.3sg.sg) assirillrat (ABS.3pl.sg) assirillri (ABS.3sg.pl) assirillrit (ABS.3pl.pl)
assirillranun
assirilria (sg) assirilriik (dual) assirilriit (pl) assirilriim (REL.sg)
assirluni satisfactory ═
assirtaciq (sg) assirtacia (ABS.3sg.sg) ..
assirtacia the extent of its goodness ═ iyiliğinin ölçüsü
assirualria (sg) assirualriik (dual) assirualriit (pl) assirualriim (REL.sg)
assiryalria (sg) assiryalriik (dual) assiryalriit (pl) assiryalriim (REL.sg)
assivlalria (sg) assivlalriik (dual) assivlalriit (pl) assivlalriim (REL.sg)
akluteng-llu assivlalriit cimirkiurluki tua-i piqainaurrluki tekipailgan and they'd begin making replacements for garments and implements that were in poor condition, and they got them ready before the hunting season arrived (Yuungnaqpiallerput)
as'un (sg) as'utek (dual) as'utet (pl) earring hook that goes through the ear ═
asvair- to stabilize; to solidify; to become immobile ═ sağlamlaştırmak
asvairtuq it stabilized
asvairun (sg) asvairutek (dual) asvairutet (pl) asvairutem (REL.sg) asvairutii (ABS.3sg.sg) asvairutiit (ABS.3pl.sg) asvairutai (ABS.3sg.pl) asvairutait (ABS.3pl.pl) reinforcement, stabilizer
asvairuteksaite- ═ henüz sağlamlaşmamak, katılaşmamak
asvairuteksaituq it hasn't become solid yet
asvaite- to be solid; to be stable; to be immovable
asveq (sg) asverek ~ asevrek (dual) asveret ~ asevret (pl) asverem ~ asevrem (REL.sg) asveret ~ asevret (REL.pl) walrus ═ mors (Odobenus rosmarus) (→ HBC kaugpak)
asveruuq ~ asevruuq it is a walrus ═ morstur
asveret agluqurrit walrus jawbones
asverem amia walrus('s) skin ═ mors(un) derisi
asverem enra walrus bone ═ mors kemiği
asveret keggutait walrus teeth
asverem kemga walrus('s) meat ═ mors(un) eti
asverem paivutai ═ morstan elde edilen ürünler
asverem qilui walrus('s) intestines ═ mors(un) bağırsağı
asveret tulimait walrus ribs
asverem tului (sg) asveret tuluit (pl) walrus('s) ivory ═ mors(un) dişi/fildişi
asveret ucuit walrus penis bones
asverem ungii walrus whisker ═
asverem uqua walrus' blubber, walrus' oil ═
asverpak (sg) asverpiit (pl) big, rough walrus ═ büyük, iri mors
asvertellria (sg) asvertellriik (dual) asvertellriit (pl) asvertellriim (REL.sg)
asveruaq (sg) asveruat (pl) imitation walrus, carved figure of a walrus ═ taklit mors
asveruaq kegginaquq walrus mask ═ mors maskesi
asveruam qamiqurra walrus head
asverugaq (sg) asverugaat (pl) lots of walruses ═ bir sürü mors
asveyagaq (sg) asveyagaak (dual) asveyagaat (pl) asveyagaam (REL.sg) young walrus ═ mors yavrusu, yavru mors
asveyagaam erinii young walrus's voice ═ yavru morsun sesi
ata- to be attached ═
ata I (sg) atii (ABS.3sg.sg) father ═ baba
atii his father
ataka my father
ata II ~ ata'a let me see; well then ═
ataki well then, well now, let me see ═
atam look!, pay attention! ═
ataa he puts it on ═
atai he puts them on ═
atnia he says she pot it on ═
ataam again ═
ataata paternal uncle, uncle (father's brother); stepfather ═ amca; üvey baba
ataatavut ~ ataataput our paternal uncles ═
ataatasek ~ ataatatek your² paternal uncle ═
ataatasi ~ ataataci your³ paternal uncle ═
ataatii his paternal uncle ═
ataatakaa he is her uncle ═
atakellriik father and child
ataku (sg) atakum (REL.sg) this evening, this coming evening ═ bu akşam (gelecek olan akşam)
ataku- to become evening ═ akşam olmak
atakuar ~ atakuaraq early evening ═ erken akşam
atakutalria (sg) atakutalriik (dual) atakutalriit (pl) atakutalriim (REL.sg)
atakuyartuq twilight time; late afternoon
atakuyartumi at twilight time
atalleq (sg) atallrek (dual) atallret (pl) atallrem (REL.sg) atallra (ABS.3sg.sg) atallrat (ABS.3pl.sg) atallri (ABS.3sg.pl) atallrit (ABS.3pl.pl)
aatama atallranek my father's deceased father ═
atallgaq (sg) atallgaak (dual) atallgaat (pl) ankle-high skin boot ═
atanekuyuk (sg) atanekuyuuk (dual) atanekuyuut (pl) clan ═ klan
Ataneq ~ ataneq (sg) atanrek (dual) atanret (pl) atanrem (REL.sg) atanra (ABS.3sg.sg) [lit. "being attached"] boss; chief; lord; the Lord; head; director; superintendent; determinant ═
elitnaurviim atanra ═ okul müdürü
Atanrem Nerevkaritii Holy Communion (Moravian Protestant)
atanirturilria (sg) atanirturilriik (dual) atanirturilriit (pl) atanirturilriim (REL.sg) ruler
atanirturta (sg) atanirturtek (dual) atanirturtet (pl) atanirturtem (REL.sg) atanirturtii (ABS.3sg.sg) atanirturtiit (ABS.3pl.sg) atanirturtai (ABS.3sg.pl) atanirturtait (ABS.3pl.pl) government; head of governing body
atanruvik (sg) atanruviik (dual) atanruviit (pl) atanruviim (REL.sg) atanruvia (ABS.3sg.sg) atanruviat (ABS.3pl.sg) nation
atanvak (sg) atanviik (dual) atanviit (pl) atanviim (REL.sg) leader ═
atanviim qetunraa chief's son ═
atanvaurtellria (sg) atanvaurtellriik (dual) atanvaurtellriit (pl) atanvaurtellriim (REL.sg)
atapiaq (sg) atapiak (dual) atapiat (pl) atapiam (REL.sg) atapiara (ABS.3sg.sg) atapiarat (ABS.3pl.sg) biological father
atasuak ~ atayuak (dual) summer pants, summer trousers ═ yazlık pantolon
atata later on ═
atataku after a while ═
atatakuteqaqina (Kuskokwim) would you plan to go later? ═
atatakutuq (Kuskokwim) he is planning to go later ═
atauciq one (numeral), 1 ═ bir
ataucim tungiinun in one direction ═
ataucite- to catch one ═
ataucituq s/he caught one ═
ataurtellria (sg) ataurtellriik (dual) ataurtellriit (pl) ataurtellriim (REL.sg)
atauyaraq way of being a father ═
atawauguq it is a blessing ═
atawauyalria (sg) atawauyalriik (dual) atawauyalriit (pl) atawauyalriim (REL.sg)
atayuakatasuak
at'e- to dress, put on clothes ═
at'uq he put on an article of clothing ═
atellgun (sg) atellgutek (dual) atellgutet (pl) atellgutem (REL.sg) atellgutii (ABS.3sg.sg) atellgutiit (ABS.3pl.sg) atellgutai (ABS.3sg.pl) atellgutait (ABS.3pl.pl) namesake, ones with the same name, one having the same name; name-sharer ═ adaş
atellgutka my namesake, my name-sharer ═ benim adaşım
atellgutkaqa s/he is my name-sharer ═
atellria (sg) atellriik (dual) atellriit (pl) atellriim (REL.sg)
atepikatpik
ateq (sg) atret (pl) atra (ABS.3sg.sg) atrat (ABS.3pl.sg) atri (ABS.3sg.pl) atrit (ABS.3pl.pl) name, namesake ═ ad, isim
atengqertua yugtun ... my Yup'ik name is ... ═ benim Yupikçe adım ...'dır
atqa my name ═ adım
at'ma of my name ═ adımın
at'mi of his own name ═ kendi adının
at'ni his own name ═ kendi adı
atqaa it is his name ═ adıdır
atra his name ═ adı
atren your¹ name ═ adın
aterpagcimalria (sg) aterpagcimalriik (dual) aterpagcimalriit (pl) aterpagcimalriim (REL.sg)
atertaulleq (sg) atertaullrek (dual) atertaullret (pl) atertaullrem (REL.sg) atertaullra (ABS.3sg.sg) atertaullrat (ABS.3pl.sg) atertaullri (ABS.3sg.pl) atertaullrit (ABS.3pl.pl)
atertaulleq yuk the person who drifted away ═
aterte- to drift witch the current ═
atertellria (sg) atertellriik (dual) atertellriit (pl) atertellriim (REL.sg)
at'essaagyaaqellria (sg) at'essaagyaaqellriik (dual) at'essaagyaaqellriit (pl) at'essaagyaaqellriim (REL.sg)
atgiaq (Manokotak, Aleknagik, Twin Hills, Togiak) burbot (locally: lush), loche fish, lingcod ═ tatlısu gelinciği (Lota lota) (→ manignaq)
atkucuar shirt ═
atkug- to put on parka ═ parka giymek
atkugtur-
atkugturtuq he is wearing a parka ═
atkugyug- to want (to put on) a parka ═ parka giymek istemek
atkugyugtuq s/he wants (to put on) a parka
atkuk (sg) atkuuk (dual) atkuut (pl) atkuum (REL.sg) atkua (ABS.3sg.sg) atkuit (ABS.3pl.pl) parka, pullover parka ═
atkua his parka ═
atkuunka ~ atkuka my parka
atkuum negilia parka's ruff ═ parkanın yakası
atkukelleq (sg) atkukellrek (dual) atkukellret (pl) atkukellrem (REL.sg) atkukellra (ABS.3sg.sg) atkukellrat (ABS.3pl.sg) atkukellri (ABS.3sg.pl) atkukellrit (ABS.3pl.pl)
kaviaret-llu, uliiret-llu maqartut atkukellrit red-fox and white-fox skin parkas were warm (Yuungnaqpiallerput)
atkulek (sg) atkulgek (dual) atkulget (pl) atkulgem (REL.sg) atkulga (ABS.3sg.sg) atkulgit (ABS.3pl.pl) one with a parka ═ parkalı biri
qatellriamek atkulek one in a white parka
atkuli- to make a parka ═ parka yapmak
atkuli make a parka! (you¹) ═ sen parka yap
atkulici make a parka! (you³) ═ siz parka yapın
atkuliaq (sg) atkuliak (dual) atkuliat (pl) atkuliim (REL.sg) atkuliara (ABS.3sg.sg) atkuliarat (ABS.3pl.sg) the parka made by possessor ═ kendisinin yaptığı parka
atkuliaqa the parka I made, my made parka ═ benim yaptığım parka
atkuliara the parka which she made ═ onun yaptığı parka
arnam atkuliara the parka the woman made (whether it is hers or not) [not meaning 'the woman's made parka']
atkulirraq great grey owl (Strix nebulosa) ═
atkullraq (sg) atkullraak (dual) atkullraat (pl) old parka
atkullraanka my old parka
atkullrani his old parka
atkupiaq (sg) atkupiak (dual) atkupiat (pl) atkupiam (REL.sg) atkupiara (ABS.3sg.sg) atkupiarat (ABS.3pl.sg) [lit., "genuine parka"] fancy parka, real parka ═
atkupika my real parka ═
atkupiliciqukut we will make a real parka ═
atkupiliyunritukut we do not wish to make a real parka ═
atkuutuli
uingekumta-gguq, ikgelengraan amilek atkuutuli, atauciungraan pegtevkenaku assirluku pikilaput they said that when we got a husband, even if a few animals were caught that could be used as a parka, or even if it was just one, we were told to take good care of it and put it away and not just leave it out anywhere (Yuungnaqpiallerput)
at'lek ~ atlek (sg) atelgek (dual) atelget (pl) atelgem (REL.sg) atelga (ABS.3sg.sg) atelgit (ABS.3pl.pl) one with a name ═ adlı
atleq (sg) atellrek (dual) atellret (pl) atellrem (REL.sg) atellra (ABS.3sg.sg) atellrat (ABS.3pl.sg) atellri (ABS.3sg.pl) atellrit (ABS.3pl.pl) former name ═ eski (önceki) ad
atellra his former name ═ onun eski (önceki) adı
atler funny name ═
at'lirtuq he has many names ═
atliq I (Y: acliq) saucer ═
atlirtuq he is using a saucer ═
atliq II area below ═
at'lir-
at'liraa he named her ═
atmagcuun (sg) atmagcuutek (dual) atmagcuutet (pl) atmagcuutem (REL.sg) atmagcuutii (ABS.3sg.sg) atmagcuutiit (ABS.3pl.sg) atmagcuutai (ABS.3sg.pl) atmagcuutait (ABS.3pl.pl) carrying device; yoke; backpack
atmak backpack, rucksack, knapsack ═ (→ kalngak)
Atmaulluaq Atmautluak ═ bir yer adı
atpik (GCY, NS: Kotlik, HBC) ~ atepik (NS: Unaliq) ~ real name (not a nick name), age-old established or "formal" names ═
atpiara his real name ═
atqataq hanging wooden figure ═
atqesta (sg) atqestek (dual) atqestet (pl) atqestem (REL.sg) atqestii (ABS.3sg.sg) atqestiit (ABS.3pl.sg) atqestai (ABS.3sg.pl) atqestait (ABS.3pl.pl) namesake ═ adaş
atqestii his/her namesake, the one named after him
tuqullrem atqestai the namesakes of the dead
atrallinilria (sg) atrallinilriik (dual) atrallinilriit (pl) atrallinilriim (REL.sg)
atralria (sg) atralriik (dual) atralriit (pl) atralriim (REL.sg)
atrar- to go down, descend ═
atraraa s/he is going down it ═
atrartuq s/he is going down ═
atraryug- to want to go down ═ aşağı gitmek istemek
atraryugtuq s/he wants to go down ═ aşağı gitmek istiyor
atrilnguq [lit. "one without a name"] ring finger; no name ═ yüzük parmağı, adsız [lit. "no name"] parmak; adısz
atsalir- to add berries ═
atsalirtuq it has lots of berries ═
atsaliraa s/he provided it with berries, added berries to it ═
atsalugpiacuar small salmonberry ═
atsalugpiaq (sg) atsalugpiak (dual) atsalugpiat (pl) cloudberry, lowbush salmonberry (locally: salmonberry) (Rubus chamaemorus) ═
atsalugpiaruaq (sg) atsalugpiaruat (pl) imitation salmonberry ═
atsalugpiaruaq kegginaquq salmonberry mask ═
atsaluk fried bread ═
atsapik [lit. "genuine/real berry"] → atsalugpiaq
atsaq (sg) atsak (dual) atsat (pl) atsam (REL.sg) atsai (ABS.3sg.pl) atsait (ABS.3pl.pl) berry, fruit ═ meyve (→ acsaq)
atsai its (tundra's) berries
atsat mecuit berry juices
atsam nalliini during berry season ═ meyve toplama mevsiminde
atsarpak (sg) atsarpiik (dual) atsarpiit (pl) atsarpiim (REL.sg) atsarpii (ABS.3sg.sg) atsarpiit (ABS.3pl.sg) [lit. "big berry"] an apple/orange ═ elma, portakal gibi iri meyveler
atsarpaullinilria (sg) atsarpaullinilriik (dual) atsarpaullinilriit (pl) atsarpaullinilriim (REL.sg)
atsarpiaq [lit. "genuine/real berry"] → atsalugpiaq
Atsartalek [lit. "place with lots of berries"] across from Old Sergei ═ bir yer adı
atsartur- to eat berry ═ meyve yemek
atsarturtuq s/he is eating berries ═ meyve yiyor
atsaruaq (sg) atsaruak (dual) atsaruat (pl) atsaruam (REL.sg) [lit. "imitation berry"] chamomile (locally), wild chamomile, pineappleweed (pineapple weed) (Matricaria discoidea) ═ papatya
at'sasuq (?) berry picking ═ meyve toplama (→ aqevyigsuq)
atsayagaq (sg) atsayagaak (dual) atsayagaat (pl) atsayagaam (REL.sg) atsayagait (ABS.3pl.pl) raisin; dried currant; any small fruit ═ kuru üzüm; Frenk üzümü kurusu; herhangi bir küçük meyve
?atsipialria {hapax legomenon (Jacobson's 2012 Yup'ik Eskimo Dictionary); ? atsarpialria}
kan'a tang qikertarraq atsipialria look, that little island down there has a lot of berries
atsir- to add berries ═
atsirtuq it has lots of berries ═
atsiraa s/he provided it with berries, added berries to it ═
atsiraq a type of sauce (cranberries were frequently made into atsiraq) ═
atsiyalria (sg) atsiyalriik (dual) atsiyalriit (pl) atsiyalriim (REL.sg) meyve toplamaya giden
atsiyar- to go berry picking ═ meyve toplamaya gitmek
atsiyartut they are going berry picking
atsiyarvik (sg) atsiyarviik (dual) atsiyarviit (pl) atsiyarviim (REL.sg) atsiyarvia (ABS.3sg.sg) atsiyarviat (ABS.3pl.sg) place to go berry picking
atsiyarviit tungiit
atuciq
atulalleq (sg) atulallrek (dual) atulallret (pl) atulallrem (REL.sg) atulallra (ABS.3sg.sg) atulallrat (ABS.3pl.sg) atulallri (ABS.3sg.pl) atulallrit (ABS.3pl.pl)
atulleq (sg) atullrek (dual) atullret (pl) atullrem (REL.sg) atullra (ABS.3sg.sg) atullrat (ABS.3pl.sg) atullrit (ABS.3pl.pl) using; singing ═
atullra its use; the thing he used; the song he sang; his singing
atullrat the use of them
atullrit the songs they sang
akit atullrat ilangevkangnaqluki investment
ayut atullrit
atullerkaq future act of using
atullgun (sg) atullgutek (dual) atullgutet (pl) atullgutem (REL.sg) atullgutii (ABS.3sg.sg) atullgutiit (ABS.3pl.sg) atullgutai (ABS.3sg.pl) atullgutait (ABS.3pl.pl) singing partner ═ şarkı arkadaşı
atullgutka my singing partner ═
atulria (sg) atulriik (dual) atulriit (pl) atulriim (REL.sg) one who is singing
atulria angun ~ angun atulria the man who is singing
atuneq how to sing ═
atunem cikir- to match something received, to give mutually, exchange mutually, to match something exactly; barter
atuq useful thing ═
atuuguq it is a useful thing ═
atuqengaq (sg) atuqengak (dual) atuqengat (pl) atuqengam (REL.sg) atuqengaa (ABS.3sg.sg) atuqengait (ABS.3pl.pl)
atuqengait the things they are using
atuqsaite- to not have used yet ═ henüz kullanmamak
atuqsaitaqa I haven't used it yet ═ onu henüz kullanmadım
atur- to use; to wear; to sing; to follow (tracks, rules, but not people or animals) ═ kullanmak; giymek; şarkı söylemek; izlemek, takip etmek
aturtuq she is using, wearing something; s/he is singing ═
aturlukek using them²
aturluku using it
at'ullagluni (he) suddenly singing ═
atullagluni (he) singing imitatingly ═
atua sing! ═
atucuaqaqina would you sing a short song? ═
aturaq (sg) aturak (dual) aturat (pl) aturam (REL.sg) aturai (ABS.3sg.sg) aturait (ABS.3pl.sg) article of clothing; garment ═ giyim eşyası; giysi
aturarkaq (sg) aturarkak (dual) aturarkat (pl) something to be used, worn, followed, or sung
aturarkanka my clothing, something to be used/sung by me
angun aturarkaq the one who is going to sing ('the one who is going to be utilized')
aturcetaa kenerkai-llu battery operated radio ═
aturciqellria (sg) aturciqellriik (dual) aturciqellriit (pl) aturciqellriim (REL.sg)
aturilria (sg) aturilriik (dual) aturilriit (pl) aturilriim (REL.sg)
imarpigmek-llu patuluku aturilriatun you cover it with the deep as with a garment
aturlalleq (sg) aturlallrek (dual) aturlallret (pl) aturlallrem (REL.sg) aturlallra (ABS.3sg.sg) aturlallrat (ABS.3pl.sg) aturlallri (ABS.3sg.pl) aturlallrit (ABS.3pl.pl)
ciuliameng aturlallritnek univkarinilalriit accounts of things the ancestors
aturnanrillrulria (sg) aturnanrillrulriik (dual) aturnanrillrulriit (pl) aturnanrillrulriim (REL.sg)
aturpag-
yaquleyagaq-gguq napam qaingani aturpagtuq the little bird in the top of the tree, they say, is singing out
aturpakalria (sg) aturpakalriik (dual) aturpakalriit (pl) aturpakalriim (REL.sg)
aturpallug- to use most
aturpallugaa s/he uses it most
aturta (sg) aturtek (dual) aturtet (pl) aturtem (REL.sg) aturtii (ABS.3sg.sg) aturtiit (ABS.3pl.sg) aturtai (ABS.3sg.pl) aturtait (ABS.3pl.pl) one who is singing ═ şarkı söyleyen
angun aturta yuarutmek the man who sings (is singing) a song
angun aturtii yuarutem the man who is singing the song
mikelnguq aturta uumek the child who sang this (song)
aturtekaq
mikelnguq aturtekaq uumek the child who is going to sing this (song)
aturturatulleq (sg) aturturatullrek (dual) aturturatullret (pl) aturturatullrem (REL.sg) aturturatullra (ABS.3sg.sg) aturturatullrat (ABS.3pl.sg) aturturatullri (ABS.3sg.pl) aturturatullrit (ABS.3pl.pl)
arnat aturturatullrit (Yuungnaqpiallerput)
aturyaraq (sg) aturyaraak (dual) aturyaraat (pl) aturyaram (REL.sg) aturyaraa (ABS.3sg.sg) aturyarai (ABS.3sg.pl) aturyarait (ABS.3pl.pl) way of singing
aturyaraa his way of singing
aturyugarkat special needs items ═
atuuciq (sg) atuucim (REL.sg) atuucia (ABS.3sg.sg) atuuciat (ABS.3pl.sg)
atuucia that he sang or is singing
atuulleq (sg) atuullrek (dual) atuullret (pl) atuullrem (REL.sg) atuullra (ABS.3sg.sg) atuullrat (ABS.3pl.sg) atuullri (ABS.3sg.pl) atuullrit (ABS.3pl.pl)
imarpigmiutaat atuullrat
kenirarautet atuullrat dance sticks
nayit atuullrat uses of ringed-seal skins
uginat atuullrat uses of sea lions
atuulria (sg) atuulriik (dual) atuulriit (pl) atuulriim (REL.sg)
atuulria one being used
atuulriik two being used
atuulriit several being used
atuun (sg) atuutek (dual) atuutet (pl) atuutem (REL.sg) atuutii (ABS.3sg.sg) atuutiit (ABS.3pl.sg) atuutai (ABS.3sg.pl) atuutait (ABS.3pl.pl) song; useful thing ═
atu'urkaq article for clothing (→ aturarkaq)
atu'urkanka my clothing, something to be used/sung by me
atuusqumalria (sg) atuusqumalriik (dual) atuusqumalriit (pl) atuusqumalriim (REL.sg)
atuyaraq the way of singing ═
atuyulria (sg) atuyulriik (dual) atuyulriit (pl) atuyulriim (REL.sg)
atuyunarqe- to be possible to use
atuyunarquq it is good to use
atvaliq (Nunivak: atmaliq) (< Rusça отпари́ровать) a particular card game played by four people ═
au͡g'ar- to come off; to remove; to take away
au͡g'arcuun (sg) au͡g'arcuutek (dual) au͡g'arcuutet (pl) au͡g'arcuutem (REL.sg) au͡g'arcuutii (ABS.3sg.sg) au͡g'arcuutiit (ABS.3pl.sg) au͡g'arcuutai (ABS.3sg.pl) au͡g'arcuutait (ABS.3pl.pl)
au͡g'arcuutii nangtequtekat indulgence
au͡g'arcuutii iliin nangtequtekat partial indulgence
au͡g'arcuutii tamalkuan nangtekutekat plenary indulgence
au͡g'arissuun (sg) au͡g'arissuutek (dual) au͡g'arissuutet (pl) au͡g'arissuutem (REL.sg) au͡g'arissuutii (ABS.3sg.sg) au͡g'arissuutiit (ABS.3pl.sg) au͡g'arissuutai (ABS.3sg.pl) au͡g'arissuutait (ABS.3pl.pl) something used for removing things; eraser; stain remover
augkut ancestors, ones over there ═
Augmi Naullutnek Kitugcitulit Navgutait HIV (Human Immunodeficiency Virus) ═
augna one going away ═
augtuaraq (sg) augtuaraat (pl) HBC red phalarope (in America), grey phalarope (in Britain) ═ kızıl deniz düdükçünü (Phalaropus fulicarius)
augtur- [lit. "partake of blood"] to take communion ═
augturtuq s/he is taking communion ═
augturtuk they² are taking communion ═
augturtut they³ are taking communion ═
augturcuun (sg) augturcuutek (dual) augturcuutet (pl) augturcuutem (REL.sg) augturcuutii (ABS.3sg.sg) augturcuutiit (ABS.3pl.sg) augturcuutai (ABS.3sg.pl) augturcuutait (ABS.3pl.pl) communion dress, first communion dress ═
auk blood ═ kan
augmi in the blood ═ kanda
auka my blood ═ kanım
aukaa it is his blood ═
aumi of his own blood ═
aullu watch out ═
aulquq (sg) aulquk (dual) aulqut (pl) aulqum (REL.sg) cooked meat
auluke- to take care of ═
aulukaqa
aulukaa
aulukan
aulukatek
aulukaci
aulukaput
aulukait
aulukiciki tegganeci take care of your elders ═
auluklerkait neqet taking care of fish/game ═
aulukestairutellria (sg) aulukestairutellriik (dual) aulukestairutellriit (pl) aulukestairutellriim (REL.sg)
auluknarqellria (sg) auluknarqellriik (dual) auluknarqellriit (pl) auluknarqellriim (REL.sg)
aumaq (Yukon, Hooper Bay & Chevak, Nelson Island) ember ═ kor, köz
auneq armpit ═
aurneq vapor (especially vapor rising from a relatively warm, damp object in the cold)
man'a aurneruuq this is vapor
aurneq alailartuq ella kumlatellria itraqan enemun kiircetellriamun vapor appears when cold air enters the warm air in the house
aurnerullinilria (sg) aurnerullinilriik (dual) aurnerullinilriit (pl) aurnerullinilriim (REL.sg)
Aurralria [lit. "one who is crawling"] a personal name ═ bir kişi adı
aurre- to crawl (humans only) ═ sürünmek, emeklemek
aurruq he is crawling ═
aurrsug- to want to crawl ═ emeklemek istemek
aurrsugtuq s/he wants to crawl ═ emeklemek istiyor
aut'raaq pintail, pintail duck, northern pintail, pointed duck ═ kılkuyruk (Anas acuta)
avainge- to begin to be clear and cloudless ═ hava açmaya başlamak
avainguq it is beginning to clear up ═ hava açıyor
avair- for the sky to be clear and cloudless; EG: to wipe clean ═ (hava) açık olmak
avairtuq it is clear ═ açıktır
avangcaq (sg) avangcak (dual) avangcat (pl) (Yukon) mask ═ maske (→ kegginaquq)
avani over there ═
avaqutaq son (term used on Nunivak Island and in stories) ═ oğul (Nunivak Çupiklerince ve hikayelerde kullanılır)
avata (au͡gata) (sg) avatii (ABS.3sg.sg) area around; one of a pair of tassels on the sides of the piece of calfskin in the middle of a traditional Yup'ik parka
avatiini in the area around it ═ çevresinde, etrafında
enem avatii the area around the house
ing'um avatii the entire space around that thing
kuigem avatiini around the river
nanvam avatii the area around the lake
pelatekam avatiini around the tent
pugyaram au͡gatii around the opening
avayacilleq (sg) avayacillrek (dual) avayacillret (pl) avayacillrem (REL.sg) avayacillra (ABS.3sg.sg) avayacillrat (ABS.3pl.sg) avayacillri (ABS.3sg.pl) avayacillrit (ABS.3pl.pl) knot in wood ═ budak gözü
avayaq (sg) avayak (dual) avayat (pl) avayaa (ABS.3sg.sg) avayai (ABS.3sg.pl) avayait (ABS.3pl.pl) branch; limb of tree ═ dal
napam avayaa tree's branch ═
napam avayai tree's branches ═
naparpiim avayaa branch of a large tree ═
napayagaat avayait branches of little bushes ═
avayartalek thicket ═ sık ağaçlık, sık çalılık
avcellngaqavelngaq
aveg- to divide in two; to halve ═
avegturyaraq
avek (sg) avga (ABS.3sg.sg) half; half-dollar; person who is half Native ═ yarım; yarım dolar; yarı Yerli
avga half of it ═
sass'am avga one half an hour ═ saatin yarısı, yarım saat
tiissitsaam avga one half of a thousand ═ binin yarısı
avelngaq ~ avcellngaq (Yukon) avelngaam (REL.sg) avelngaat (ABS.3pl.pl) mouse (locally), singing vole & northern red-backed vole (Microtus miurus & Clethrionomys rutilus) ═ (→ uugnar)
avelngaam igtii
avelngaat neqait uugnaraat neqait
avelngarcuun (sg) avelngarcuutek (dual) avelngarcuutet (pl) avelngarcuutem (REL.sg) avelngarcuutii (ABS.3sg.sg) avelngarcuutiit (ABS.3pl.sg) avelngarcuutai (ABS.3sg.pl) avelngarcuutait (ABS.3pl.pl) mousetrap
avelngarugaat (pl) multitude of mice ═ bir sürü fare
avelngayagaq little mouse ═ farecik
Avergaq a male personal name ═ bir erkek adı
Avergam Avergaq's ═ Avergaq'ın
avik (sg) aviik (dual) aviit (pl) aviim (REL.sg) avia (ABS.3sg.sg) aviat (ABS.3pl.sg) door [also plural for one door]
aviraun obstacle; hindrance ═
avirautnguuq it is a obstacle ═
aviteqernga excuse me ═
aviukaq offering of food or water
aviukaqsaraq the practice of making offerings
aviuqaqe- to offer food ═ yiyecek vermek, yiyecek sunmak
aviuqaqsaraq ceremonial offering of food to the spirits of the deceased ═ ölenlerin ruhları için yemek sunma töreni
avngulek balsam poplar, cottonwood (locally) (Populus balsamifera) ═ kavak
avu- ~ au- to supplement; to have bread with tea or coffee ═
avurai he is gathering them ═
avvingatuk they² remain separated ═
avvutuk they² separate ═
avukaq supplement, such as bread to be eaten with tea or coffee ═
avulleq (sg) avullrek (dual) avullret (pl) avullrem (REL.sg) avullra (ABS.3sg.sg) avullrat (ABS.3pl.sg) avullri (ABS.3sg.pl) avullrit (ABS.3pl.pl)
avur- to gather, collect (s.t. scattered) ═
avvucaraq
umyuallguteklutek avvucaraq dissolution (of marriage)
umyuallgutkevkenatek avvucaraq divorce
avvute- to divorce
avvutelleq (sg) avvutellrek (dual) avvutellret (pl) avvutellrem (REL.sg) avvutellra (ABS.3sg.sg) avvutellrat (ABS.3pl.sg) avvutellri (ABS.3sg.pl) avvutellrit (ABS.3pl.pl)
avvutellrem aipallminun akiliutii alimony
ayaaquq (sg) ayaaquk (dual) ayaaqut (pl) ayaaqum (REL.sg) spear used to kill seals sleeping on the ice, toggling harpoon ═
ayag- to leave; to go away; to depart ═ ayrılmak; uzağa gitmek; yola çıkmak
ayagluk let us² go ═
ayagtuq he is leaving ═
ayagalria (sg) ayagalriik (dual) ayagalriit (pl) ayagalriim (REL.sg) one who is travelling around
Ayagalria [lit. "one who is travelling around"] a personal name ═ bir kişi adı
ayaganailnguq
ella ayaganailnguq the weather is not good for traveling
ayaganilleq (sg) ayaganillrek (dual) ayaganillret (pl) ayaganillrem (REL.sg) ayaganillra (ABS.3sg.sg) ayaganillrat (ABS.3pl.sg) ayaganillri (ABS.3sg.pl) ayaganillrit (ABS.3pl.pl)
assiilnguum ayaganillra original sin
assiilnguut ayaganillret capital sins
ayagassuun (sg) ayagassuutek (dual) ayagassuutet (pl) ayagassuutem (REL.sg) ayagassuutii (ABS.3sg.sg) ayagassuutiit (ABS.3pl.sg) ayagassuutai (ABS.3sg.pl) ayagassuutait (ABS.3pl.pl) wagon, device (vehicle, garment) for traveling
ayagatulria (sg) ayagatulriik (dual) ayagatulriit (pl) ayagatulriim (REL.sg)
ayagcecissuun (sg) ayagcecissuutek (dual) ayagcecissuutet (pl) ayagcecissuutem (REL.sg) ayagcecissuutii (ABS.3sg.sg) ayagcecissuutiit (ABS.3pl.sg) ayagcecissuutai (ABS.3sg.pl) ayagcecissuutait (ABS.3pl.pl) starter of an engine
ayagcecetuli (sg) ayagcecetulit (pl)
ayagcecetuli qurrun flush toilet (lit. one that is capable of letting a honey-bucket go)
ayagciigalnguut (pl) ones who cannot go ═
ayagcuun (sg) ayagcuutek (dual) ayagcuutet (pl) ayagcuutem (REL.sg) ayagcuutii (ABS.3sg.sg) ayagcuutiit (ABS.3pl.sg) ayagcuutai (ABS.3sg.pl) ayagcuutait (ABS.3pl.pl) thigh-high boot with fur on the outside; any other item used in traveling ═
Ayagina'ar [lit. "one who leisurely travels"] a male personal name ═ bir erkek adı
ayagneq (sg) ayagnera (ABS.3sg.sg) beginning; start
ayagnera its beginning
qanemcim ayagnera ═ hikayenin başlangıcı, hikayenin birincisi, birinci hikaye
ayagnicuaq little beginning, introduction ═
ayagnilleq (sg) ayagnillrek (dual) ayagnillret (pl) ayagnillrem (REL.sg) ayagnillra (ABS.3sg.sg) ayagnillrat (ABS.3pl.sg) ayagnillri (ABS.3sg.pl) ayagnillrit (ABS.3pl.pl)
iqukvam ayagnillra
ayagniqarraalalria (sg) ayagniqarraalalriik (dual) ayagniqarraalalriit (pl) ayagniqarraalalriim (REL.sg)
ayagyaraq
ayagyaraa his (usual way) of leaving
ayagyuaq (sg) ayagyuak (dual) ayagyuat (pl) ayagyuat (REL.pl) ayagyuarit (ABS.3sg.pl) [lit. "one who want to travel"] adolescent; teenager; youth; in some areas male teenager only ═
arnaq, ayagyuarli wall' arnaurrli aamamiikun apqucingyug'ngauq naulluutekayagmek a woman, young or old can get breast cancer ═
nunain ayagyuarit young people of his village ═
ayagyuat aquiviat teen center ═
ayagyualleq (sg) ayagyuallrek (dual) ayagyuallret (pl) ayagyuallrem (REL.sg) ayagyuallra (ABS.3sg.sg) ayagyuallrat (ABS.3pl.sg) ayagyuallri (ABS.3sg.pl) ayagyuallrit (ABS.3pl.pl) who was a adolescent ═ genç olmuş (biri)
ayagyuar- to be an adolescent; to be young
ayagyug- to want to leave ═ ayrılmak istemek
ayagyugtuq s/he wants to leave ═ ayrılmak istiyor
ayagyugaq (HBC) → ayagyuaq
ayagyugar- (HBC) → ayagyuar-
ayagyullru-
ayakallinilria (sg) ayakallinilriik (dual) ayakallinilriit (pl) ayakallinilriim (REL.sg)
ayakar- to flee; to run away
ayakarraalleq (sg) ayakarraallrek (dual) ayakarraallret (pl) ayakarraallrem (REL.sg) ayakarraallra (ABS.3sg.sg) ayakarraallrat (ABS.3pl.sg) ayakarraallri (ABS.3sg.pl) ayakarraallrit (ABS.3pl.pl)
ayakarraallemni when I first left
ayakarraalria (sg) ayakarraalriik (dual) ayakarraalriit (pl) ayakarraalriim (REL.sg)
ayakatalria (sg) ayakatalriik (dual) ayakatalriit (pl) ayakatalriim (REL.sg)
ayakatarcuun (sg) ayakatarcuutek (dual) ayakatarcuutet (pl) ayakatarcuutem (REL.sg) ayakatarcuutii (ABS.3sg.sg) ayakatarcuutiit (ABS.3pl.sg) ayakatarcuutai (ABS.3sg.pl) ayakatarcuutait (ABS.3pl.pl) large hook dug into snow or around a tree, post, etc. to temporarily hold a dog team and sled in place before it is time for it to go
ayakauciyaraq
yugmek ayakauciyaraq kidnapping
ayaksaite- to not have left yet ═ henüz ayrılmamak, gitmemek
ayaksaituq s/he hasn't left yet
ayaksaitut they haven't left yet
ayalalleq (sg) ayalallrek (dual) ayalallret (pl) ayalallrem (REL.sg) ayalallra (ABS.3sg.sg) ayalallrat (ABS.3pl.sg) ayalallri (ABS.3sg.pl) ayalallrit (ABS.3pl.pl)
ayalallernek
ayalar-
ayalartut
ayallaq cutting board
ayalleq (sg) ayallrek (dual) ayallret (pl) ayallrem (REL.sg) ayallra (ABS.3sg.sg) ayallrat (ABS.3pl.sg) ayallri (ABS.3sg.pl) ayallrit (ABS.3pl.pl) the one who left; the act of leaving ═ ayrılan, giden; ayrılma
ayallra that he left, her/his leaving (as experienced), his act of leaving
angun ayalleq the man who left [past]
ayallerkaq future act of going
ayallgun (sg) ayallgutek (dual) ayallgutet (pl) ayallgutem (REL.sg) ayallgutii (ABS.3sg.sg) ayallgutiit (ABS.3pl.sg) ayallgutai (ABS.3sg.pl) ayallgutait (ABS.3pl.pl) fellow traveler, traveling companion ═ yol arkadaşı, yoldaş
ayallgutii his traveling companion
ayallgutet fellow travelers
ayallinilria (sg) ayallinilriik (dual) ayallinilriit (pl) ayallinilriim (REL.sg)
ayallru- to have left ═ ayrılmış olmak
ayallrulria (sg) ayallrulriik (dual) ayallrulriit (pl) ayallrulriim (REL.sg)
ayalria (sg) ayalriik (dual) ayalriit (pl) ayalriim (REL.sg) the one moving
ella ayalria moving air
ayaneq leaving ═
ayaperviik the kayak stanchions of Yup'ik Eskimos
ayapervik (sg) ayaperviik (dual) ayaperviit (pl) ayaperviim (REL.sg) ayapervia (ABS.3sg.sg) ayaperviat (ABS.3pl.sg) cockpit coaming stanchions, central deck stiffener of a kayak (Used to support the paddler's weight when exiting the kayak. Decorated with smiling male and frowning female faces, they also spiritually balance and protect the craft.) ═ kayak kokpitinde kullanılan bilezik destekleri. İki tane olup tahtadan yapılır ve birisine gülümseyen erkek (angun), diğerine de asık suratlı bir kadın (arnaq) yüzü resmedilir.
ayaperyaraq (sg) ayaperyaraak (dual) ayaperyaraat (pl) ayaperyaram (REL.sg) ayaperyaraa (ABS.3sg.sg) ayaperyarait (ABS.3pl.pl) → ayapervik
Ayaprun a male personal name ═ bir erkek adı
ayarulilleq (sg) ayarulillrek (dual) ayarulillret (pl) ayarulillrem (REL.sg) ayarulillra (ABS.3sg.sg) ayarulillrat (ABS.3pl.sg) ayarulillri (ABS.3sg.pl) ayarulillrit (ABS.3pl.pl)
ayaruq walking stick ═
ayatuli (sg) ayatulit (pl)
ayatulleq (sg) ayatullrek (dual) ayatullret (pl) ayatullrem (REL.sg) ayatullra (ABS.3sg.sg) ayatullrat (ABS.3pl.sg) ayatullri (ABS.3sg.pl) ayatullrit (ABS.3pl.pl)
ayatullrulria (sg) ayatullrulriik (dual) ayatullrulriit (pl) ayatullrulriim (REL.sg)
ayaucimallru-
ayaucimallruuq
ayauciq (sg) ayauciik (dual) ayauciit (pl) ayaucim (REL.sg) ayaucia (ABS.3sg.sg) ayauciat (ABS.3pl.sg) ayaucii (ABS.3sg.pl) ayauciit (ABS.3pl.pl)
ayaucia that/whether he leaves (not yet experienced, uncertain)
allaneq ~ allanrem ayaucianek the stranger's act of leaving
ayaucit iliitni one time when departing
ayaucirkaq
allaneq ~ allanrem ayaucirkaanek stranger's future act of leaving
ayaumalleq (sg) ayaumallrek (dual) ayaumallret (pl) ayaumallrem (REL.sg) ayaumallra (ABS.3sg.sg) ayaumallrat (ABS.3pl.sg) ayaumallri (ABS.3sg.pl) ayaumallrit (ABS.3pl.pl)
ayaumallemni
ayaumallru-
ayaumallruuq
ayaumalria (sg) ayaumalriik (dual) ayaumalriit (pl) ayaumalriim (REL.sg)
ayaumari- to have already gone
ayaumariuq he has already gone
ayaun thumb ═
ayauquq (sg) ayauquk (dual) ayauqut (pl) ayauqum (REL.sg) spear used to kill seals sleeping on the ice, toggling harpoon ═
ayaurun something to pole a boat with ═
ayautaq something taken along, hunting gear ═
ayautelleq (sg) ayautellrek (dual) ayautellret (pl) ayautellrem (REL.sg) ayautellra (ABS.3sg.sg) ayautellrat (ABS.3pl.sg) ayautellri (ABS.3sg.pl) ayautellrit (ABS.3pl.pl)
arnam ayautellra the woman's taking (s.t.) away
aygunguaq (EG) wild corn § ? Veratrum viride var. eschscholzianum [corn lily, bear corn]: from Alaska and Northwest Territory south through Yukon, British Columbia, Alberta, Washington, Idaho, Montana, and Oregon to northern California.
Ayikataq old village near Kasigluk (< Miyaoka 2010) ═
AyikatarmiutAyikataq
aymuqasmuq
ayriqasriq
ayuan as the fire starts blazing ═
ayuayuq
ayugesvik (sg) ayugesviik (dual) ayugesviit (pl) ayugesviim (REL.sg) ayugesvia (ABS.3sg.sg) ayugesviat (ABS.3pl.sg) bearded seal (Erignathus barbatus) with red head
ayugiugiq pine grosbeak (Pinicola enucleator) ═
ayuq ~ ayu tundra tea (locally), Eskimo tea (locally), Alaska tea (locally), narrow-leaf Labrador tea, Labrodor tea (Rhododendron palustre subsp. decumbens) ═ Eskimo çayı
ayumek yuurqeryugtua I want to drink some tundra tea ═
ayuqa likeness ═
qaillun ayuqa? how is it?; what is it like?
qaillun ayuqat? what are they like?
ayuqe- I to be similar, to resemble ═ benzemek, benzer olmak
ayuqan your1 look like him ═
ayuqen your1 resemblance ═
ayuqeliluku make a like object; copy ═
ayuquk they2 are alike ═
ayuqucin pascirluku yuugi start living with something to back you up ═
ayuquq he is like something ═
ayuqe- II (Yukon) to cook by boiling ═ kaynatarak pişirmek, haşlamak (Kuskokwim kenir-)
ayuqeli- to make a likeness ═ benzerini yapmak
ayuqeliuq he is making a likeness
ayuqelia he is making a likeness of it
ayuqellria (sg) ayuqellriik (dual) ayuqellriit (pl) ayuqellriim (REL.sg) similar things
ayuqellriit cayarat similar customs
ayuqelria (sg) ayuqelriik (dual) ayuqelriit (pl) ayuqelriim (REL.sg)
ayuqeltassiigturalria (sg) ayuqeltassiigturalriik (dual) ayuqeltassiigturalriit (pl) ayuqeltassiigturalriim (REL.sg)
ayuqenrilnguq (sg) ayuqenrilnguuk (dual) ayuqenrilnguut (pl) ayuqenrilnguum (REL.sg) ayuqenrilngui (ABS.3sg.sg) ayuqenrilnguit (ABS.3pl.sg) various differing things
ayuqenrilngurnek different ones
aamalget ayuqenrilnguut various mammals ═
atsat ayuqenrilnguut various berries
aturat ayuqenrilnguut different clothing
ayuqenrilnguut cayarat different customs
cuassaat ayuqenrilnguut various greens
minguut ayuqenrilnguut different colors
nakacugugaat ayuqenrilnguut various different bladders
naumalriit ayuqenrilnguut various growing things
taqukat ayuqenrilnguut different kinds of seals
ungungssit ayuqenrilnguut animals of different sorts
yaqulget ayuqenrilnguut various types of birds
yuut ayuqenrilnguut various peoples
ayuqenrite- to differ
ayuqlutek two things the same; equal ═
ayuqsarpialria (sg) ayuqsarpialriik (dual) ayuqsarpialriit (pl) ayuqsarpialriim (REL.sg)
elqiak ayuqsarpialriik two almost identical visors
ayuqsarpiar- to almost resemble
ayuqsarpiaraa it is almost like it
ayuquciq (sg) ayuqucim (REL.sg) ayuqucia (ABS.3sg.sg) ayuquciat (ABS.3pl.sg) what something is like; way of being; its condition; characteristic
ayuqucia what it is like, its condition
ciknayaram ayuqucia
elucian ayuqucia the way it is shaped [Afcan 1972: A ve E maddelerinde]
mer'em ayuqucia
neqem ayuqucia
nulirqucaram ayuqucia the nature of marriage
qilagmiutaat ayuquciit the virtues (Catholic term)
yuullerkam ayuqucian the knowledge of what life was like
yuuyaram ayuqucia
ayuqucirtur- to instruct ═
ayuqucirturilleq (sg) ayuqucirturillrek (dual) ayuqucirturillret (pl) ayuqucirturillrem (REL.sg) ayuqucirturillra (ABS.3sg.sg) ayuqucirturillrat (ABS.3pl.sg) ayuqucirturillri (ABS.3sg.pl) ayuqucirturillrit (ABS.3pl.pl)
ayuqucirtuun (sg) ayuqucirtuutek (dual) ayuqucirtuutet (pl) ayuqucirtuutem (REL.sg) ayuqucirtuutii (ABS.3sg.sg) ayuqucirtuutiit (ABS.3pl.sg) ayuqucirtuutai (ABS.3sg.pl) ayuqucirtuutait (ABS.3pl.pl) instruction, direction ═
ayuquralria (sg) ayuqurlriik (dual) ayuqurlriit (pl) ayuqurlriim (REL.sg)

C

ca what thing?, something, what? ═
ca- to do what?, to do something
caa (sg) caanga (ABS.3sg.sg) front area of hill, mountain, etc. ═
caagnitellria (sg) caagnitellriik (dual) caagnitellriit (pl) caagnitellriim (REL.sg)
caarkaq (sg) caarkak (dual) caarkat (pl) caarkam (REL.sg) caarkai (ABS.3sg.sg) caarkait (ABS.3pl.sg) chore to be done
ilakellriit caarkait family roles ═
cayit (HBC: casit) what are you1 doing? ═
caagnitellriit (pl) people experiencing first menstruation, miscarriage, or death in the family ═
caalaqsaalaq
caalivik tribal hall ═
caaniiguaq (sg) caaniiguat (pl) → cainiguaq
caaniik (sg) caaniigem (REL.sg) → cainik
caaniigem iluani inside the tea kettle ═
caanik cainik
Caapaniq (sg) Caapanit (pl) Japanese (person, people) ═ Japon
caarralaqsaarralaq
caarrluk dust and scent ═
caayuqsaayuq
caayuryaq (NS) coho salmon, silver salmon (in Alaska) ═ gümüş som balığı (Oncorhynchus kisutch)
caciryaraq (sg) caciryarat (pl) way of life, activities ═
kingunermi caciryaraq domestic skills ═
cagcugnga- to be able to scatter; to be able to spread out ═ yayılabilmek, dağılabilmek
cagcugngalria (sg) cagcugngalriik (dual) cagcugngalriit (pl) cagcugngalriim (REL.sg)
naanguat cagcugngalriit ═ yayılabilen oyuncaklar
cagiqnaternaq
Cagluaq a male personal name ═ bir erkek adı
cagmak (sg) cagmii (ABS.3sg.sg) mucus; phlegm from mouth ═ sümük; balgam
cagmarilleq (sg) cagmarillrek (dual) cagmarillret (pl) cagmarillrem (REL.sg) cagmarillra (ABS.3sg.sg) cagmarillrat (ABS.3pl.sg) cagmarillri (ABS.3sg.pl) cagmarillrit (ABS.3pl.pl)
cagqralria three (playing card rank)
cagte- to scatter; to spread out; to be in disarray
caguyaq [< Aleutça chaxudax̂] conical wooden hat ═
caiggluk (sg) caiggluuk (dual) caiggluut (pl) caiggluum (REL.sg) caigglui (ABS.3sg.sg) caiggluit (ABS.3pl.sg) wormwood, stinkweed (Artemisia spp.) ═ yavşan, pelin
caiggluqcaiggluk
cainiguaq (sg) cainiguak (dual) cainiguat (pl) cainiguam (REL.sg) teapot; imitation tea kettle ═ demlik; taklit çaydanlık
cainiiguaqcainiguaq
cainik (< Rusça чайник) kettle, tea kettle ═ çaydanlık (dial: çaynik)
cairaa he strips her of her things
cakaunrillinilria (sg) cakaunrillinilriik (dual) cakaunrillinilriit (pl) cakaunrillinilriim (REL.sg)
Cakayak a male personal name ═ bir erkek adı
Cakcaaq a river name ═ bir nehir adı
Cakcaam Painga Cakcaaq River Mouth ═
cakiq (sg) cakit (pl) cakim (REL.sg) cakia (ABS.3sg.sg) spouse's parent, spouse's sibling, parent-in-law
cakiraq wife's brother, husband's brother; wife's sister, husband's sister ═ kayın birader; baldız, elti
cakiun (sg) cakiutek (dual) cakiutet (pl) cakiutem (REL.sg) cakiutii (ABS.3sg.sg) cakiutiit (ABS.3pl.sg) cakiutai (ABS.3sg.pl) cakiutait (ABS.3pl.pl) chopping device
cakivcissuun (sg) cakivcissuutek (dual) cakivcissuutet (pl) cakivcissuutem (REL.sg) cakivcissuutii (ABS.3sg.sg) cakivcissuutiit (ABS.3pl.sg) cakivcissuutai (ABS.3sg.pl) cakivcissuutait (ABS.3pl.pl) (HBC, NUN, NS) skin scraper
cakiyun (sg) cakiyutek (dual) cakiyutet (pl) cakiyutem (REL.sg) cakiyutii (ABS.3sg.sg) cakiyutiit (ABS.3pl.sg) cakiyutai (ABS.3sg.pl) cakiyutait (ABS.3pl.pl) chopping device
caklluq ledge stonecrop, western roseroot, roseroot (locally), rosewort (locally), king's crown (Rhodiola integrifolia) ═
cakma downriver; toward the exit; in the front room
nakirnerem cakmani in the area downriver of the straight stretch of river
cakneq very much
caksuaralria (sg) caksuaralriik (dual) caksuaralriit (pl) caksuaralriim (REL.sg)
cakuciq what kind?
cakucug- to be ill; to have skin sores
cakucuk illness; skin sore
cakviuneq (sg) cakviunrek (dual) cakviunret (pl) cakviunrem (REL.sg) cakviunra (ABS.3sg.sg) cakviunrat (ABS.3pl.sg) cakviunri (ABS.3sg.pl) cakviunrit (ABS.3pl.pl)
cakviunrem pilaucia
cakviur- to have a hard time; to work hard; to endure troubles
calaraq (sg) calaram (REL.sg) east; northeast ═
calaram tungiinun toward the east ═
cali more (uninflectable), still ═
cali-am and also, and again ═
cuucekaat cali-llu kenret wall'u spic'kat candles and matches or lighter ═ mumlar ve kibrit ya da çakmak
cali- to work ═ çalışmak
caliunga I am working ═ ben çalışıyorum
caliuq he is working ═ o çalışıyor
caliuten
caliutek
caliuci
caliukut
unuamek caliukut we are working today ═ biz bugün çalışıyoruz
caliut
calia he makes it ═
caliciquq he will work ═
calii he makes them ═
caliqaa please work! ═
caliu make it! ═
caliskenguq he works (for someone) ═
calisqenguq he is beginning to ask himself to work ═
caliaq (sg) caliak (dual) caliat (pl) caliim (REL.sg) caliara (ABS.3sg.sg) caliarat (ABS.3pl.sg) a job done; a thing worked on; task done; chore done; job (employment)
caliam of the work ═
caliaqnarqellria (sg) caliaqnarqellriik (dual) caliaqnarqellriit (pl) caliaqnarqellriim (REL.sg)
caliarkaq (sg) caliarkat (pl) caliarkai (ABS.3sg.sg) caliarkait (ABS.3pl.sg) task to be done; chore to be done
caliarkanka
alerquuciurtet caliarkaat legislation
caliksaite- to not have worked yet ═ henüz çalışmamak
caliksaituq s/he hasn't worked yet ═ henüz çalışmadı
calilleq the one who worked ═ çalışmış (biri)
calillerkaq future act of working
calillgun (sg) calillgutek (dual) calillgutet (pl) calillgutem (REL.sg) calillgutii (ABS.3sg.sg) calillgutiit (ABS.3pl.sg) calillgutai (ABS.3sg.pl) calillgutait (ABS.3pl.pl) fellow worker ═ iş arkadaşı
calillgutii her fellow worker ═ onun iş arkadaşı
calillguteten your fellow workers ═ iş arkadaşların
calillinilria (sg) calillinilriik (dual) calillinilriit (pl) calillinilriim (REL.sg)
calilria (sg) calilriik (dual) calilriit (pl) the one who is working ═
calilru- to have worked ═ çalışmış olmak
calilruuq s/he has worked, s/he worked, s/he was working
calinek working ═ çalışma
calinge- to begin to work ═ çalışmaya başlamak
calingeksaite- to not have started to work yet ═ henüz çalışmaya başlamamak, henüz işe başlamamak
calingeksaituq s/he hasn't started to work
calinguaq (?) traditional arts and crafts ═
calinguar-
calinguartuq s/he is just pretending to work; he is doing arts and crafts
calinra the one working (who works) more ═
caliqerraalleq (sg) caliqerraallrek (dual) caliqerraallret (pl) caliqerraallrem (REL.sg) caliqerraallra (ABS.3sg.sg) caliqerraallrat (ABS.3pl.sg) caliqerraallri (ABS.3sg.pl) caliqerraallrit (ABS.3pl.pl)
caliqerraallermini when s/he first worked
calirpagyaraq hard work ═
calissuun (sg) calissuutek (dual) calissuutet (pl) calissuutem (REL.sg) calissuutii (ABS.3sg.sg) calissuutiit (ABS.3pl.sg) calissuutai (ABS.3sg.pl) calissuutait (ABS.3pl.pl) tool; device for working, tools for working on things, basic tools, traditional tools; Social Security card or number
enemi aklut calissuutet household tools ═
calissuun kalikaq Social Security card ═
calissuutek aliimatek (dual) work gloves ═ iş/çalışma eldiveni
calista (sg) calistek (dual) calistet (pl) [lit. "one who works"] worker; the one who works ═ işçi, çalışan
calistelleq one who worked ═ çalışmış biri
calisterpak big worker ═ büyük işçi/çalışan
calisvik (NSU) → calivik
caliuralria (sg) caliuralriik (dual) caliuralriit (pl) caliuralriim (REL.sg)
calivik (sg) caliviik (dual) caliviit (pl) caliviim (REL.sg) calivia (ABS.3sg.sg) caliviat (ABS.3pl.sg) work station, workshop ═
calivkarilria (sg) calivkarilriik (dual) calivkarilriit (pl) calivkarilriim (REL.sg)
calivkarilria ataneq the boss who make (someone) work
caliyug- to want to work ═ çalışmak istemek
caliyugtua I want to work ═ çalışmak istiyorum
caliyugtuq s/he wants to work ═ çalışmak istiyor
caliyugtuten-qaa do you want to work? ═ çalışmak istiyor musun?
cal'kuuyaq ~ calkuuyaqsal'kuuyaq
callarcissuun (sg) callarcissuutek (dual) callarcissuutet (pl) callarcissuutem (REL.sg) callarcissuutii (ABS.3sg.sg) callarcissuutiit (ABS.3pl.sg) callarcissuutai (ABS.3sg.pl) callarcissuutait (ABS.3pl.pl) letter opener; can opener; box opener
Callerquaq [lit. "a little piece of something, a little piece of what once way"] a personal name ═ bir kişi adı
calliuraqluten exercise ═
callmag- to patch (clothing) ═ yamamak
callmagaa he's patching it ═
callmagtuq he's patching something ═
callmak patch, patch clothing ═ yama
callug- to fight (with) ═
calquq any old thing, a piece of junk ═
calricaraq living in ultimate purity ═
calrite- (CAN) to be healthy; to be immune to illness ═
calugcissuun (sg) calugcissuutek (dual) calugcissuutet (pl) calugcissuutem (REL.sg) calugcissuutii (ABS.3sg.sg) calugcissuutiit (ABS.3pl.sg) calugcissuutai (ABS.3sg.pl) calugcissuutait (ABS.3pl.pl) skin scraper
calugun (sg) calugutek (dual) calugutet (pl) calugutem (REL.sg) calugutii (ABS.3sg.sg) calugutiit (ABS.3pl.sg) calugutai (ABS.3sg.pl) calugutait (ABS.3pl.pl) skin scraper ═
cam ayagniqarraallra origins
cama-i hello (on first meeting, or after not seeing someone for a while; usually accompanied by shaking hands) ═ merhaba (tokalaşarak yapılan)
cama-i-ir- to say "cama-i" to, and shake hands with ═ tokalaşarak "merhaba" demek
camani down there ═
camek of what? ═
cami when?, at what specific time? (past or future) ═
camiunguluten?
cana- ~ canar- (intrans.) to carve wood; to whittle ═
canalleq (sg) canallrek (dual) canallret (pl) canallrem (REL.sg) canallra (ABS.3sg.sg) canallrat (ABS.3pl.sg) canallri (ABS.3sg.pl) canallrit (ABS.3pl.pl) wood shaving
canalria (sg) canalriik (dual) canalriit (pl) canalriim (REL.sg)
canassuun (sg) canassuutek (dual) canassuutet (pl) canassuutem (REL.sg) canassuutii (ABS.3sg.sg) canassuutiit (ABS.3pl.sg) canassuutai (ABS.3sg.pl) canassuutait (ABS.3pl.pl) whittling tool ═
caneggvik (sg) caneggviik (dual) caneggviit (pl) caneggviim (REL.sg) caneggvia (ABS.3sg.sg) caneggviat (ABS.3pl.sg) grass gathering place ═ otluk, ot toplanan yer
canegpak (sg) canegpiit (pl) reed canarygrass (Phalaris arundinacea); tall grass
canegte- to gather grass ═ ot toplamak
canegtuq s/he is gathering grass
canek (sg) can'gek (dual) can'get (pl) can'gem (REL.sg) can'ga (ABS.3sg.sg) grass (Elymus & Leymus & Puccinella ... spp.) ═
canegnek carririssuun grass grooming tool ═
canegnek piliat things made from grass ═ otlardan yapılan şeyler
can'ga his grass ═ (onun) otu
cangacit? how are you? ═ nasılsın?
canganarqenrituq satisfactory ═
cangate what is amiss?, something is amiss ═
cangatuq something's amiss with it ═
cange- to catch fish or game ═
cangerlak bad season; time of famine; epidemic
cangerlagpak (sg) cangerlagpiik (dual) cangerlagpiit (pl) cangerlagpiim (REL.sg) cangerlagpii (ABS.3sg.sg) (HBC) big epidemic
can'ggaq small grass ═
can'ggelquq (sg) can'ggelquk (dual) can'ggelqut (pl) can'ggelqum (REL.sg) fontanelle, the soft spot on a baby's head ═ bıngıldak
can'giiq (sg) can'giirek (dual) can'giiret (pl) (K, BB) Alaska blackfish (locally: blackfish, black fish) ═ Alaska karabalığı (Dallia pectoralis)
can'gilquq spot with no grass ═
can'giircuun (sg) can'giircuutek (dual) can'giircuutet (pl) can'giircuutem (REL.sg) can'giircuutii (ABS.3sg.sg) can'giircuutiit (ABS.3pl.sg) can'giircuutai (ABS.3sg.pl) can'giircuutait (ABS.3pl.pl) blackfish traps
cangliqellrullinilria (sg) cangliqellrullinilriik (dual) cangliqellrullinilriit (pl) cangliqellrullinilriim (REL.sg)
cangllinilria (sg) cangllinilriik (dual) cangllinilriit (pl) cangllinilriim (REL.sg)
cangtaq (sg) cangtaak (dual) cangtaat (pl) cangtaam (REL.sg) cangtaa (ABS.3sg.sg) cangtaat (ABS.3pl.pl) cangtai (ABS.3sg.pl) something caught; fish caught by possessor ═ kendisinin avladığı balık
cangtai the fish he caught
cangtaqaqa it is the thing I caught, I caught it
canguaq (sg) canguak (dual) canguat (pl) canguam (REL.sg) decoration picturing or representing something; figurine; figure on a mask; representation; arts and crafts item ═
canguaq keglunruaq false wolf (like a wooden miniature) ═
can'gucir- to have lots of grass
can'gucirtuq she has a large supply of grass (for use as insoles in boots)
caniq (sg) cania (ABS.3sg.sg) area beside; space next to
cania the space beside it
canineq lower coast, lower coastal ═
Canineq lower Kuskokwim coastal, the coast between Nelson Is. and the mouth of the Kuskokwim
Caninermiu (sg) Caninermiut (pl) Caninermium (REL.sg) people of Kwigillingok, Kongignak, Kipnuk, and Chefornak
Caninermiucetun in the Canineq dialect
caningqa- to be on the side; to be beside something
caningqalria (sg) caningqalriik (dual) caningqalriit (pl) caningqalriim (REL.sg)
caniq (sg) cania (ABS.3sg.sg) area beside; space next to ═
amiigem canianun near the floor ═
elakam canianun beside the well ═
ing'um cania the space next to that thing
kaminiam caniani next to the stove ═
kuigem caniani beside the river ═
qungum canianun next to the grave ═
caniqliq the one beside ═
caniqsig-
caniqsigtuq it is close to the side ═
canir- to sweep ═ (→ kagi-)
canircuun (sg) canircuutek (dual) canircuutet (pl) canircuutem (REL.sg) canircuutii (ABS.3sg.sg) canircuutiit (ABS.3pl.sg) canircuutai (ABS.3sg.pl) canircuutait (ABS.3pl.pl) broom
canirrsuun (sg) canirrsuutek (dual) canirrsuutet (pl) canirrsuutem (REL.sg) canirrsuutii (ABS.3sg.sg) canirrsuutiit (ABS.3pl.sg) canirrsuutai (ABS.3sg.pl) canirrsuutait (ABS.3pl.pl) broom
canirruggualria (sg) canirruggualriik (dual) canirruggualriit (pl) canirruggualriim (REL.sg)
caniurtaq quiver ═
canyagaqcuaraneng Carex & Puccinella & Leymus/Elymus spp.
capa curtain ═
cap'akiqsap'akiq
cape- to block from view ═
caperrnarqe- to be difficult ═
caperrnarqellria (sg) caperrnarqellriik (dual) caperrnarqellriit (pl) caperrnarqellriim (REL.sg)
capkutaq curtain, something used as a shield ═
caprit'lalria (sg) caprit'lalriik (dual) caprit'lalriit (pl) caprit'lalriim (REL.sg)
capucir- to set weir
capucirtuq he is setting a weir
capun (sg) caputek (dual) caputet (pl) caputem (REL.sg) caputii (ABS.3sg.sg) caputiit (ABS.3pl.sg) caputai (ABS.3sg.pl) caputait (ABS.3pl.pl) weir; fish fence; wall; electrical or thermal insulator
capuraun (sg) capurautek (dual) capurautet (pl) capurautem (REL.sg) capurautii (ABS.3sg.sg) capurautiit (ABS.3pl.sg) capurautai (ABS.3sg.pl) capurautait (ABS.3pl.pl) diaphragm (anatomical); seal's diaphragm ═ diyafram
caqciq (sg) caqcim (REL.sg) event; community activity; celebration ═
caqcim nalliini during the time of the event ═
caqcir- to hold an event ═
caqelngataq (sg) caqelngatak (dual) caqelngatat (pl) caqelngatam (REL.sg) butterfly ═ kelebek
caqelngataat neqait [literally: 'butterfly food'] mountain harebell, alpine bellflower, Alaska harebell, Alaska bellflower (Campanula lasiocarpa); Asian forget-me-not, Alaska forget-me-not, Alaska forget-me-not (Myosotis asiatica, Myosotis alpestris subsp. asiatica; is the official state flower of Alaska)
caqelngataruaq (sg) caqelngataruak (dual) caqelngataruat (pl) caqelngataruam (REL.sg) petal of flower
naucetaam caqelngataruarita nayumiqassuutait [lit. "supports of the flower's petals"]
caqelngataurtelleq (sg) caqelngataurtellrek (dual) caqelngataurtellret (pl) caqelngataurtellrem (REL.sg) caqelngataurtellra (ABS.3sg.sg) caqelngataurtellrat (ABS.3pl.sg) caqelngataurtellri (ABS.3sg.pl) caqelngataurtellrit (ABS.3pl.pl) ═ kelebeğe dönüşme
uguguam caqelngataurtellra ═ tırtılın kelebeğe dönüşmesi
caqiar ~ caqiaraq Steller's eider (Polysticta stelleri) ═
caqlak HBC {Chevak} ledge stonecrop, western roseroot, roseroot (locally), rosewort (locally), king's crown (Rhodiola integrifolia) ═
caqtaaryaraq (sg) caqtaaryarat (pl)
ellam qaralii caqtaaryarat-llu designs of the sky and annual ceremonies ═
caqu (sg) caqua (ABS.3sg.sg) wrapping; shell ═
nuussim caqua knife sheath ═
qerrut caquat a wrapper for the arrows ═
caqu- to wrap ═
caqua he wrapped it ═
caqucayuk container for seal oil (used walrus stomach) ═ tek parça mors midesinden yapılan fok yağı saklama kabı
caquipakarlalria (sg) caquipakarlalriik (dual) caquipakarlalriit (pl) caquipakarlalriim (REL.sg)
caqukaq wrapping ═
caqun (sg) caqutek (dual) caqutet (pl) container, sealskin poke ═
caquq I caqu
caquq II (HBC) wing ═ kanat (→ yaquq)
caqusayuk sealskin pokes used for storing subsistence food, such as beluga skin and fat ═
carangllugpak (sg) carangllugpiik (dual) carangllugpiit (pl) carangllugpiim (REL.sg) carangllugpii (ABS.3sg.sg) big debris, grass ═ büyük çer çöp, ot
caranglluir- to remove debris from it ═ bir şeyin çer çöpünü ayıklamak
atsat caranglluiraa she removed the debris from the berries
caranglluk (sg) caranglluuk (dual) caranglluut (pl) –caranglluum (REL.sg) debris; chaff; leaves in picked berries; grass (especially dry grass gathered for use); vegetation in general ═ çer çöp; saman; toplanan meyvelerdeki yapraklar; toplanan kuru otlar; otlar
carangllugnek piliat things made of grass ═
carangllugnek quyurcaraq gathering grass ═
carayagpak (sg) carayagpiik (dual) carayagpiit (pl) carayagpiim (REL.sg) big bear ═ büyük ayı
carayaguaq imitation monster ═ taklit canavar
carayaguaq kegginaquq monster mask ═ canavar maskesi
carayak (sg) carayiik (dual) carayiit (pl) carayiim (REL.sg) carayii (ABS.3sg.sg) [lit. "terrible fearsome thing"] bear (in some areas monster), brown bear ═ boz ayı (Ursus arctos); canavar
carayiim amia bear skin ═ ayı derisi
carraq a little bit ═
carraqapiarmek just a little bit ═
carrilalleq (sg) carrilallrek (dual) carrilallret (pl) carrilallrem (REL.sg) carrilallra (ABS.3sg.sg) carrilallrat (ABS.3pl.sg) carrilallri (ABS.3sg.pl) carrilallrit (ABS.3pl.pl)
carr'ilquq meadow, clearing, clean place ═
carrir- to clean; to clear away dirt from ═
carrirista (sg) carriristek (dual) carriristet (pl) carriristem (REL.sg) carriristii (ABS.3sg.sg) carriristiit (ABS.3pl.sg) carriristai (ABS.3sg.pl) carriristait (ABS.3pl.pl) janitor, janitress, custodian, cleaner, caretaker [a person who cleans and maintains buildings such as hospitals, schools and residential accommodation] ═ hademe
carr'it- to be clean ═
kuiget carritullrat cleaning streams ═
carrluk something unsavory ═
carumik left hand; left arm ═
casguq fence; partition; reindeer corral
casit what are you1 doing? ═
caskaqsaskaq
caskuk weapon ═
cassuun (sg) cassuutek (dual) cassuutet (pl) cassuutem (REL.sg) cassuutii (ABS.3sg.sg) cassuutiit (ABS.3pl.sg) cassuutai (ABS.3sg.pl) cassuutait (ABS.3pl.pl) implement; device for doing something; reason for acting; cause of action
cassuutelleq (sg) cassuutellrek (dual) cassuutellret (pl) cassuutellrem (REL.sg) cassuutellra (ABS.3sg.sg) cassuutellrat (ABS.3pl.sg) cassuutellri (ABS.3sg.pl) cassuutellrit (ABS.3pl.pl)
cat what things? ═
catairutellrullinilria (sg) catairutellrullinilriik (dual) catairutellrullinilriit (pl) catairutellrullinilriim (REL.sg)
cataitellriit missing ═
cataituq they are not here/not present ═
catquk (dual) dyed sealskin boot ═
cuucekaat (pl) candle ═ mum
cauciun (sg) matter ═ madde
cauciun piniun-llu matter and energy ═ madde ve enerji
cauga? what is…? ═
Augkut sail-at caugat? What are sails called? ═
cauqaciyaq
cauraa keep on doing (something) ═
caunriumalria (sg) caunriumalriik (dual) caunriumalriit (pl) caunriumalriim (REL.sg)
caurluq poor, dear thing ═
Caurluq Cinderella ═ Külkedisi
cauyalria (sg) cauyalriik (dual) cauyalriit (pl) cauyalriim (REL.sg) drummer ═ davulcu
cauyaq (sg) cauyak (dual) cauyat (pl) cauyam (REL.sg) cauyaa (ABS.3sg.sg) drum ═ davul (def benzeri)
cauyaqa = my drum
cauyam ecia drumskin ═ davul derisi
cauyam epua drum handle ═ davul tutamağı
ciutem cauyaa eardrum ═
cauyar- to drum ═ davul çalmak
cauyara'arcuun (sg) cauyara'arcuutek (dual) cauyara'arcuutet (pl) cauyara'arcuutem (REL.sg) cauyara'arcuutii (ABS.3sg.sg) cauyara'arcuutiit (ABS.3pl.sg) cauyara'arcuutai (ABS.3sg.pl) cauyara'arcuutait (ABS.3pl.pl) drum song
cauyaraq (sg) cauyaraak (dual) cauyaraat (pl) cauyaram (REL.sg) cauyaraa (ABS.3sg.sg) cauyarait (ABS.3pl.pl) kayak rib ═ kayağın kaburga gibi duran yan kıvrık çubukları
cayaraq (sg) cayaraak (dual) cayaraat (pl) cayaram (REL.sg) cayaraa (ABS.3sg.sg) cayarait (ABS.3pl.pl)
cauyarialnguq displays motion to music with no singing ═
cauyarnariuq time for drumming
cauyarta (sg) cauyartek (dual) cauyartet (pl) cauyartem (REL.sg) cauyartii (ABS.3sg.sg) cauyartiit (ABS.3pl.sg) cauyartai (ABS.3sg.pl) cauyartait (ABS.3pl.pl) drummer ═ davulcu
cauyaruaq (sg) cauyaruat (pl) imitation drum, drum model ═ taklit davul, model davul, oyuncak davul
cauyaruarraak a design of two drums ═
Cauyarvik (sg) Cauyarviim (REL.sg) [lit. "during the time for drumming / place for drumming"] (Nelson Island) November ═ Kasım
Cauyarvigmi in November ═ Kasımda
cave- to row ═ kürek çekmek
cav'uq he is rowing ═ o kürek çekiyor
cavenrituq he is not rowing ═ o kürek çekmiyor
cavluni (he) rowing ═
cavegneq harpoon ═
cavek (sg) cavget (pl) toggling harpoon point (for sea mammal hunting) ═
cavesratuli one who knows how to work on everything ═
cavevik (sg) caveviik (dual) caveviit (pl) caveviim (REL.sg) cavevia (ABS.3sg.sg) caveviat (ABS.3pl.sg) oarlock
caviggaq (sg) caviggaak (dual) caviggaat (pl) a piece of metal (Y, HBC, NI); a man's cutting knife ═ (→ cavik, nuussiq)
cavignalquq (sg) cavignalquk (dual) cavignalqut (pl) cavignalqum (REL.sg) scrap metal
cavignaq metal ═ metal
cavignarcuun (sg) cavignarcuutek (dual) cavignarcuutet (pl) cavignarcuutem (REL.sg) cavignarcuutii (ABS.3sg.sg) cavignarcuutiit (ABS.3pl.sg) cavignarcuutai (ABS.3sg.pl) cavignarcuutait (ABS.3pl.pl) hacksaw; cold chisel; metalworking tool
cavigpak large knife ═ büyük bıçak
cavik I (sg) caviik (dual) caviit (pl) caviim (REL.sg) cavia (ABS.3sg.sg) caviat (ABS.3pl.sg) metal; iron; steel; NS: cutting knife (not semilunar); NUN: curved wood-carving knife ═ metal, demir; bıçak
cavia his metal ═ onun metali/demiri/bıçağı
cavik II gym ═ spor salonu
caviliurcuun (sg) caviliurcuutek (dual) caviliurcuutet (pl) caviliurcuutem (REL.sg) caviliurcuutii (ABS.3sg.sg) caviliurcuutiit (ABS.3pl.sg) caviliurcuutai (ABS.3sg.pl) caviliurcuutait (ABS.3pl.pl) hacksaw; cold chisel; metalworking tool
cavilquq shavings, piece of metal/iron/tin ═
cavirrutnaq (Kokhanok, Newhalen) round whitefish, candlefish (Prosopium cylindraceum); (Levelock, Igiugig) least cisco (Coregonus sardinella) ═
caviyaaq (sg) caviyagaak (dual) caviyagaat (pl) caviyagaam (REL.sg) wire ═ tel
cavuci- to make an oar ═ kürek yapmak
cavun (sg) cavutek (dual) cavutet (pl) (pl) cavutem (REL.sg) cavutii (ABS.3sg.sg) cavutiit (ABS.3pl.sg) cavutai (ABS.3sg.pl) cavutait (ABS.3pl.pl) oar ═ kürek
cavuterpak (sg) cavuterpiik (dual) cavuterpiit (pl) big oar ═ büyük kürek
cayaksayak
cayaraite- to be easy
cayaralleq (sg) cayarallrek (dual) cayarallret (pl) cayarallrem (REL.sg) cayarallra (ABS.3sg.sg) cayarallrat (ABS.3pl.sg) cayarallrit (ABS.3pl.pl)
pingayun cayarallrit three activities
yuut cayarallritnek customs of people
cayarangqelar-
cayarangqelartut
cayarangqellru-
cayarangqellruut
cayaraq (sg) cayarak (dual) cayarat (pl) cayaram (REL.sg) cayarait (ABS.3pl.pl) doing something; custom, festival ═
cayaraput our customs
cayugciryarturalria (sg) cayugciryarturalriik (dual) cayugciryarturalriit (pl) cayugciryarturalriim (REL.sg)
cayuruaq Canadian burnet, Sitka burnet, Sitka great burnet (Sanguisorba canadensis) ═
ceg- to cut fish in preparation for drying (→ seg-)
ceg'aq ~ cegg'aq (sg) ceg'at (pl) fish cut in preparation for drying ═ (→ seg'aq)
cekaviaq gyrfalcon ═ sungur (Falco rusticolus) (→ eskaviaq)
cekepipipiiq gray-headed chickadee, Siberian tit (Poecile cinctus); boreal chickadee (Poecile hudsonicus) ═
cekpiipiiq (sg) cekpiipiik (dual) cekpiipiit (pl) cekpiipiim (REL.sg) gray-headed chickadee, Siberian tit (Poecile cinctus)
cekpik biceps muscle ═
cella (Yukon) → ella
cellam cuqyutii barometer, weather thermometer, etc. ═
cellam iluani
Cellam Yua (Yukon) → Ellam Yua
cellam yui people of the world
cella- (Yukon) → ella-
cellallir- to be raining
cellallirtuq it is raining
cellallir- ~ cellarrlir- to snow heavily ═
cellaluk (Yukon) → ellaluk
cellangeqarraalleq (sg) cellangeqarraallrek (dual) cellangeqarraallret (pl) cellangeqarraallrem (REL.sg) cellangeqarraallra (ABS.3sg.sg) cellangeqarraallrat (ABS.3pl.sg) cellangeqarraallri (ABS.3sg.pl) cellangeqarraallrit (ABS.3pl.pl)
cellarrlukellarrluk
celleq (sg) cellrek (dual) cellret (pl) cellrem (REL.sg) cellra (ABS.3sg.sg) cellrat (ABS.3pl.sg) cellri (ABS.3sg.pl) cellrit (ABS.3pl.pl) ═ kurutmak için kesilip hazırlanan balık
iqalluarpiit cellrit
cellin (sg) cellitek (dual) cellitet (pl) cellitem (REL.sg) cellitii (ABS.3sg.sg) cellitiit (ABS.3pl.sg) cellitai (ABS.3sg.pl) cellitait (ABS.3pl.pl) whetstone
cellissuun (sg) cellissuutek (dual) cellissuutet (pl) cellissuutem (REL.sg) cellissuutii (ABS.3sg.sg) cellissuutiit (ABS.3pl.sg) cellissuutai (ABS.3sg.pl) cellissuutait (ABS.3pl.pl) whetstone
Cellitemiut Sleetmute ═ bir yer adı
cemerliq (HBC) rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax) ═
ceńa ~ ceńaq (sg) ceńii (ABS.3sg.sg) ceńait (ABS.3pl.pl) shore; coast, coastal area; rim; edge ═ kıyı, kenar
angyam ceńii the gunwale of the boat ═
imarpiim ceńii the shore of the sea ═
imarpiim ceńiini at the shore of the sea ═
kuicuaraam ceńiini the shore of the little river ═
kuigem ceńiini on the shore of the river ═
Kuigpiim ceńiini on the shore of the Yukon River ═
nanvam ceńii the shore of a lake, the edge of the lake ═
nem ceńii side of the house ═
qagatem ceńii the shore of the headwaters lake ═
qantam ceńii the rim of the bowl ═
qikertam ceńii the shore of the island ═ adanın kıyısı
ceńair [lit. "bird that lives (and eats) along the shore"] western sandpiper (Calidris mauri) ═
ceńairaq cenair
ceńairpak (sg) ceńairpiik (dual) ceńairpiit (pl) ceńairpiim (REL.sg) ceńairpii (ABS.3sg.sg) ceńairpiit (ABS.3pl.sg) [lit. "big cenair"] dunlin ═ karakarınlı kumkuşu (Calidris alpina)
ceńaqcena
cenayaq surf scoter (Melanitta perspicillata) ═
cengqulkegcitat (pl) bunchberry (locally), bunchberry dogwood, dwarf dogwood (Cornus canadensis) ═
cengqullektat (pl) bunchberry (locally), bunchberry dogwood, dwarf dogwood (Cornus canadensis) ═
cengqulliktaaq bunchberry (locally), bunchberry dogwood, dwarf dogwood (Cornus canadensis) ═
ceningqa- to be visiting ═
ceńircug- to want to visit ═ ziyaret etmek istemek
ceńircugtuq s/he wants to visit ═ ziyaret etmek istiyor
ceńirtaallerkaq future act of visiting door to door
ceńirtaalria (sg) ceńirtaalriik (dual) ceńirtaalriit (pl) ceńirtaalriim (REL.sg)
ceńirtaar- to visit around, going from house to house; to walk back and forth along the shore
ceńirte- to visit (someone living nearby) ═
ceńirtuq s/he is visiting ═
ceńirtelleq (sg) ceńirtellrek (dual) ceńirtellret (pl) ceńirtellrem (REL.sg) ceńirtellra (ABS.3sg.sg) ceńirtellrat (ABS.3pl.sg) ceńirtellri (ABS.3sg.pl) ceńirtellrit (ABS.3pl.pl) the one who visited, the one that s/he had visited
arnam ceńirtellra the person the woman visited, the one who the woman visited [not meaning 'the woman's one who visited']
ceńirtestelleq (sg) ceńirtestellrek (dual) ceńirtestellret (pl) ceńirtestellrem (REL.sg) ceńirtestellra (ABS.3sg.sg) ceńirtestellrat (ABS.3pl.sg) ceńirtestellri (ABS.3sg.pl) ceńirtestellrit (ABS.3pl.pl) the his/her former visitor
arnam ceńirtestellra the person who visited the woman
cenkutak (GCY) cinkutak (HBC) stye (hordeolum) ═ arpacık, itdirseği
ceremraq dunlin ═ karakarınlı kumkuşu (Calidris alpina)
certuqsertuq
cerurparuaqceturqaaq
cetaaq little bird ═
cet'aar vesper (a small migratory bird)
cetaman four, 4 ═ dört
cetamarraq four (playing card rank)
cetamaulria (sg) cetamaulriik (dual) cetamaulriit (pl) cetamaulriim (REL.sg)
Cetamirin Thursday ═ Perşembe
Cetamiritnguuq it is Thursday ═ Perşembedir
Cetamiritmi on Thursday ═ Perşembe günü
cetamiit their fourth ═ dördüncü
cetengquq (sg) cetengquk (dual) cetengqut (pl) cetengqum (REL.sg) cetengqua ~ cetengqu͡rra (ABS.3sg.sg) cetengqui ~ cetengqu͡rri (ABS.3sg.pl) cetengquit ~ cetengqurrit (ABS.3pl.pl) (NI, CAN, BB) cartilage
cetiinkaaq (sg) cetiinkaak (dual) cetiinkaat (pl) cetiinkaam (REL.sg) → cetiinkaq
cetiinkaaruuq it is a pig
cetiinkaq (sg) cetiinkaat (pl) pig ═ domuz
cetuat yualuit (pl) beluga sinew ═
cet'lugpiaq a small migratory bird ═
cet'raarcuun (sg) cet'raarcuutek (dual) cet'raarcuutet (pl) cet'raarcuutem (REL.sg) cet'raarcuutii (ABS.3sg.sg) cet'raarcuutiit (ABS.3pl.sg) cet'raarcuutai (ABS.3sg.pl) cet'raarcuutait (ABS.3pl.pl) device for engraving ivory, bone, or wood
cet'ralleq (sg) cet'rallrek (dual) cet'rallret (pl) cet'rallrem (REL.sg) cet'rallra (ABS.3sg.sg) cet'rallrat (ABS.3pl.sg) cet'rallri (ABS.3sg.pl) cet'rallrit (ABS.3pl.pl)
cet'rassuun (sg) cet'rassuutek (dual) cet'rassuutet (pl) cet'rassuutem (REL.sg) cet'rassuutii (ABS.3sg.sg) cet'rassuutiit (ABS.3pl.sg) cet'rassuutai (ABS.3sg.pl) cet'rassuutait (ABS.3pl.pl) device for engraving ivory, bone, or wood
cetuaq (sg) cetuak (dual) cetuat (pl) beluga, beluga whale, belukha, white whale ═ beyaz balina (Delphinapterus leucas)
cetuat qiluit beluga intestines
cetuat uquit beluga oil ═
cetuat yualuit beluga sinews ═ beyaz balinaların sinirleri
cetuapiit real beluga ═
cetuarcutulit beluga committee ═ (< -tulit "people endowed with")
cetugciarcuun (sg) cetugciarcuutek (dual) cetugciarcuutet (pl) cetugciarcuutem (REL.sg) cetugciarcuutii (ABS.3sg.sg) cetugciarcuutiit (ABS.3pl.sg) cetugciarcuutai (ABS.3sg.pl) cetugciarcuutait (ABS.3pl.pl) nail polish remover ═
cetugmiarun (sg) cetugmiarutek (dual) cetugmiarutet (pl) cetugmiarutem (REL.sg) cetugmiarutii (ABS.3sg.sg) cetugmiarutiit (ABS.3pl.sg) cetugmiarutai (ABS.3sg.pl) cetugmiarutait (ABS.3pl.pl) seal scratcher, seal-calling stick
cetugnaq single-barbed point for fish spear ═
cetugpak long nails
cetuguaqceturqaaq
cetuguar (sg) cetuguaraat (pl) → ceturqaaq
cetugyugun (sg) cetugyugutek (dual) cetugyugutet (pl) cetugyugutem (REL.sg) cetugyugutii (ABS.3sg.sg) cetugyugutiit (ABS.3pl.sg) cetugyugutai (ABS.3sg.pl) cetugyugutait (ABS.3pl.pl) seal scratcher, seal-calling stick ═ fok pençesinden yapılan ve buz üzerindeki foklara yanaşırken fokların gizlenmiş avcıdan kaçmamaları için buzda aynen fok pençesi izine benzeyen tırmalama izi bırakmak için fok sesi çıkaran avcının kullandığı yardımcı kandırıcı araç (→ aiggatet)
cetuircuun (sg) cetuircuutek (dual) cetuircuutet (pl) cetuircuutem (REL.sg) cetuircuutii (ABS.3sg.sg) cetuircuutiit (ABS.3pl.sg) cetuircuutai (ABS.3sg.pl) cetuircuutait (ABS.3pl.pl) nail clippers
cetuk (sg) cetuuk (dual) cetuut (pl) cetuum (REL.sg) nail (fingernail, toenail); claw ═ tırnak (→ cituk ~ setuk)
cetuum ciutii [lit. "the nail's ear"] hangnail ═
cetumquq (sg) cetumquk (dual) cetumqut (pl) cetumqum (REL.sg) cetumqua ~ cetumqu͡rra (ABS.3sg.sg) cetumqui ~ cetumqu͡rri (ABS.3sg.pl) cetumquit ~ cetumqurrit (ABS.3pl.pl) talon; claw of bird; seal flipper; hoof; human nail deformed by injury
cetumquruarraak a design of hooves or claws ═
cetupak long fingernail ═ uzun tırnak
ceturkaaqceturqaaq
ceturngalria (sg) ceturngalriik (dual) ceturngalriit (pl) ceturngalriim (REL.sg)
ceturpagnik smelling or tasting strongly of beluga ═
ceturqaaq fiddlehead, fiddlehead fern, fiddleneck fern, spreading wood fern, alpine buckler fern (Dryopteris expansa) ═
ceturqaar (sg) ceturqaaraat (pl) → ceturqaaq
ceturrnaq [< ceturc- 'to stretch (legs) out'] Pacific cod (Gadus macrocephalus); saffron cod (Eleginus gracilis); Pacific tomcod (Microgadus proximus) ═ mezgit
ceturrnarcuun (sg) ceturrnarcuutek (dual) ceturrnarcuutet (pl) ceturrnarcuutem (REL.sg) ceturrnarcuutii (ABS.3sg.sg) ceturrnarcuutiit (ABS.3pl.sg) ceturrnarcuutai (ABS.3sg.pl) ceturrnarcuutait (ABS.3pl.pl)
ceturrnarcuutnek qalunek dipnet for tomcod
ceturrnassuun (sg) ceturrnassuutek (dual) ceturrnassuutet (pl) ceturrnassuutem (REL.sg) ceturrnassuutii (ABS.3sg.sg) ceturrnassuutiit (ABS.3pl.sg) ceturrnassuutai (ABS.3sg.pl) ceturrnassuutait (ABS.3pl.pl) tomcod net
ceturuaqceturqaaq
cetuskar ~ cetuskaraq harlequin duck (Histrionicus histrionicus) ═
cetuuq he goes downstream ═
Cetuyaraq New Stuyahok ═ bir yer adı
Cev'allrarmiut People of Old Chevak ═
cev'aq [lit. "that which is cut through"] channel, cut-through place ═
Cev'aq Chevak ═ ═ bir yer adı
cevcilleq (sg) cevcillrek (dual) cevcillret (pl) cevcillrem (REL.sg) cevcillra (ABS.3sg.sg) cevcillrat (ABS.3pl.sg) cevcillri (ABS.3sg.pl) cevcillrit (ABS.3pl.pl) cleft palate; one with a cleft palate
Cevv'arneq Chefornak ═ bir yer adı
ciguraq (sg) ciguraat (pl) Kittlitz's murrelet (Brachyramphus brevirostris)
cigvik (sg) cigviik (dual) cigviit (pl) cigviim (REL.sg) cigvia (ABS.3sg.sg) cigviat (ABS.3pl.sg) nose bead, nose piece, septum piercing (worn in former times, a bead on a short string placed through a hole in the septum of the nose) ═ burun bölmesi küpesi
cigyak (sg) cigyiit (pl) split strip of wood used in making fish trap, spruce strips laid the length on the trap ═
cii ~ ciiq (sg) ciirek (dual) ciiret ~ ciit (pl) sheefish, inconnu (Stenodus leucichthys nelma) ═ ˂ Iñupiaq sii (sg) siik (dual) siich (pl) ˂ Athabascan: Deg Xinag sresr, Lower Tanana srisr, Gwich'in shryah, Hän srur
ciiqa my sheefish ═
ciit aqsaqurrit sheefish entrails
ciikaaq capelin (Mallotus villosus) ═
ciilavik (sg) ciilaviik (dual) ciilaviit (pl) ciilaviim (REL.sg) ciilavia (ABS.3sg.sg) ciilaviat (ABS.3pl.sg) fiddlehead, fiddlehead fern, fiddleneck fern, spreading wood fern, alpine buckler fern (Dryopteris dilitata) {edible}
ciileqtaaq (Kuskokwim) plastic ═
ciilmak (HBC) American golden plover, golden plover ═ Amerika altın yağmurcunu (Pluvialis dominica)
ciilqaaq (sg) ciilqaat (pl) ciilqaam (REL.sg) fireweed ═
ciilraq dragonfly; helicopter ═ kızböceği; helikopter
ciilrayauguq it is a dragonfly ═
ciilvik (sg) ciilviik (dual) ciilviit (pl) ciilviim (REL.sg) ciilvia (ABS.3sg.sg) ciilviat (ABS.3pl.sg) (< Rusça че́рвы) (LI) heart (playing card suit)
ciimaq (sg) ciimat (pl) ciimaam (REL.sg) stone; rock ═ taş (→ siimaq)
ciimaam qaingani on top of a rock
ciimaat qaingatnun
ciin why? ═
Ciiqicivik Sewage Lagoon ═
ciisquilitaq ciisqurrilitaq
ciisquq (sg) ciisquk (dual) ciisqut (pl) ciisqum (REL.sg) ciisqua ~ ciisqu͡rra (ABS.3sg.sg) ciisqui ~ ciisqu͡rri (ABS.3sg.pl) ciisquit ~ ciisqurrit (ABS.3pl.pl) knee ═ diz
ciisquani ~ ciisqurrani on his knee
ciisqurraq knee cap (patella) ═
ciisqurrilitalek (sg) ciisqurrilitalgek (dual) ciisqurrilitalget (pl) (Shield 1978) → ciisqurrilitaq
ciisqurrilitaq sealskin leggings coming down to just below the knee ═
ciissiq (sg) ciissiit (pl) insect, crawling thing ═ böcek
ciissirpak (sg) ciissirpiik (dual) ciissirpiit (pl) ciissirpiim (REL.sg) serpent, snake; dinosaur; legendary "great worm" ═
ciissiyagarcuun (sg) ciissiyagarcuutek (dual) ciissiyagarcuutet (pl) ciissiyagarcuutem (REL.sg) ciissiyagarcuutii (ABS.3sg.sg) ciissiyagarcuutiit (ABS.3pl.sg) ciissiyagarcuutai (ABS.3sg.pl) ciissiyagarcuutait (ABS.3pl.pl) (K) disinfectant; chlorine bleach
ciitaarayuli (sg) ciitaarayulik (dual) ciitaarayulit (pl) ciitaarayulim (REL.sg) [lit. "the one who is good at making the sound "ciitaar""] hermit thrush (Catharus guttatus); varied thrush (Ixoreus naevius) ═
ciituq it is smashed (as an egg) ═
ciituuq it chaps ═
ciivaguaq (sg) ciivaguak (dual) ciivaguat (pl) ciivaguam (REL.sg) black beads between the decorative stitching on the calfskin panels of a traditional Yup'ik parka
ciivak ~ ciuvak house fly ═
ciivcivciuk [onom. < "sweet sweet sweet"] yellow warbler (Dendroica petechia) ═
cikaar capelin (Mallotus villosus) ═
Cikem'aq a personal name ═ bir kişi adı
Cikemyaq [< cikme-yaq] a story character ═ bir hikaye karakteri § cf. qelemyaq (eyelash) < qelme- (to close one's eyes). Paschal Afcan 1972: Cikemyaq allat tuqlurlaraat Cikemyamek iigni cikemqetaarturlaakek.
cikepiipiiq black-capped chickadee (Poecile atricapillus) ═
cikertaarutaqluni sharing ═
cikignaq ~ cikigniq lake trout (Salvelinus namaycush) ═
cikigpak (sg) cikigpiit (pl) hoary marmot (Marmota caligata) ═
cikik (NS) → qanganaq
Cikill'aq a personal name ═ bir kişi adı
Ciking'aq a personal name ═ bir kişi adı
cikiun (sg) cikiutek (dual) cikiutet (pl) cikiutem (REL.sg) cikiutii (ABS.3sg.sg) cikiutiit (ABS.3pl.sg) cikiutai (ABS.3sg.pl) cikiutait (ABS.3pl.pl) gift, the thing that one gives ═
cikiutenka my contributions ═
ellarpiim cikiutai world provides
cikir- to give, to give something to ═
cikiraa she is giving something to her ═
ciklaq pick, pickaxe, root pick ═ Eriophorum angustifolium başta olmak üzere değişik bitki köklerini çıkarmak ya da fare yuvalarından "mousefood" denilen yığıntı erzağına ulaşmak için kullanılan çapa, kazma
cikme- to close eyes, to close one's eyes; to become blind ═ gözünü kapamak; mecazen: kör olmak
cikmiumalria (sg) cikmiumalriik (dual) cikmiumalriit (pl) cikmiumalriim (REL.sg) one who is blind, blind person ═ kör
cikmiumalria tan'gaurluq blind boy
cikna- to be jealous; to be envious; to be covetous; to be jealously possessive of what one has
ciknalria (sg) ciknalriik (dual) ciknalriit (pl) ciknalriim (REL.sg) the one who jealous ═ kıskanç, kıskanan
ciknange- to begin to be jealous ═ kıskanç olmaya başlamak, kıskanmaya başlamak
ciknanguq s/he became jealous
ciknayaraq (sg) ciknayaram (REL.sg)
ciknayaram ayuqucia
ciku ~ cikuq (sg) cikum (REL.sg) cikua (ABS.3sg.sg) ice ═ buz
cikuuguq it is ice
cikum aciani under the ice ═ buzun altında
cikum qaingani on the surface of the ice
nanvam cikua lake's ice ═ gölün buzu
ciku- to freeze, to ice ═ donmak, buz kesilmek
cikuuq it froze ═
cikuilquq (sg) cikuilquk (dual) cikuilqut (pl) cikuilqum (REL.sg) cikuilqua ~ cikuilqu͡rra (ABS.3sg.sg) cikuilqui ~ cikuilqu͡rri (ABS.3sg.pl) cikuilquit ~ cikuilqurrit (ABS.3pl.pl) open hole in river ice during winter; polynya (especially in river or lake); fontanelle, the soft spot in a baby's skull (HBC, BB)
cikuilria (sg) cikuilriik (dual) cikuilriit (pl) cikuilriim (REL.sg) one on whom (something) is frozen
cikuineq cikuilquq
cikuirneq cikuilquq
cikuliur- to work on ice ═
cikuliurun (sg) cikuliurutek (dual) cikuliurutet (pl) cikuliurutem (REL.sg) cikuliurutii (ABS.3sg.sg) cikuliurutiit (ABS.3pl.sg) cikuliurutai (ABS.3sg.pl) cikuliurutait (ABS.3pl.pl) ice spud; ice pick; ice chisel ═
cikullaq thawed and refrozen ice over a layer of water covering the ice, newly frozen ice along open water, newly frozen sheet of ice
cikulquq iceberg, onshore pile of old ice ═
cikulugpiaq ~ cikupiaq blue ice (thick, clear, blue ice coming from the north) ═ mavi buz
cikuqausngalria (sg) cikuqausngalriik (dual) cikuqausngalriit (pl) cikuqausngalriim (REL.sg)
cikuquq (sg) cikuquk (dual) cikuqut (pl) cikuqum (REL.sg) jagged ice
cikutar-
cikutartuq s/he is getting ice
cikutelleq (sg) cikutellrek (dual) cikutellret (pl) cikutellrem (REL.sg) cikutellra (ABS.3sg.sg) cikutellrat (ABS.3pl.sg) cikutellri (ABS.3sg.pl) cikutellrit (ABS.3pl.pl)
cikutellrani taqukam pamyua (Oscar Alexie: Taqukam Pamyuirutellra)
cikuutelleq (sg) cikuutellrek (dual) cikuutellret (pl) cikuutellrem (REL.sg) cikuutellra (ABS.3sg.sg) cikuutellrat (ABS.3pl.sg) cikuutellri (ABS.3sg.pl) cikuutellrit (ABS.3pl.pl) empty container that held ice ═
cikuyaq late spring icing of bays ═
ciligtellria (sg) ciligtellriik (dual) ciligtellriit (pl) ciligtellriim (REL.sg) tilted thing, such as a parallelogram
cilkiayaraq rigorous training to become a good hunter ═
cilla (sg) cillam (REL.sg) (HBC, EG) world; outdoors; weather; sky; universe; awareness; sense ═
Cillam Cua (Chevak) Cillam Yua (Hooper Bay) the person of the universe, God ═
cillapaarrluk (sg) cillapaarrluuk (dual) cillapaarrluut (pl) (HBC) big world ═
cillkaq tall fireweed, fireweed (Chamerion angustifolium); dwarf fireweed (Chamerion latifolium) ═
ciluqetaar- to skip repeatedly on water ═
ciluqetaartuq it (flat stone) skipped repeatedly on the water ═
cilur- to skip on water ═
cimigliq rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax) ═
ciminerrarallret recent changes ═
cimiq a substituted item, substitution ═
cimiqetaalalria (sg) cimiqetaalalriik (dual) cimiqetaalalriit (pl) cimiqetaalalriim (REL.sg)
cimir- to replace; to substitute; to exchange one state or item for another; to change ═
cimiraa he replaced it ═
cimirtuq it changed ═
cimiyuilnguq one which never changes ═
cingar- to kiss ═ öpmek, öpüşmek (dudaksız burun yolu ile)
Cingarkaq [lit. "one to touch nose to nose"] a personal name ═ bir kişi adı
cinge- to push ═
cingik (sg) cingiik (dual) cingiit (pl) cingiim (REL.sg) cingia (ABS.3sg.sg) point; tip; tip of land ═
cingiim nuuganun at the tip of the point ═
igarcuutema cingia the point of my pencil ═ kalemimin ucu
Cingik Golovin ═ bir yer adı
cingikeggliq [lit. "one with a good point"] humpback whitefish (Coregonus pidschian) ═
cingilegaq cingilek
cingilek (sg) cingilgek (dual) cingilget (pl) cingilgem (REL.sg) cingilga (ABS.3sg.sg) cingilgit (ABS.3pl.pl) arrowhead, spearhead, dart head, harpoon head, point of a multipointed harpoon, socketpiece ═
panam cingilga lance head ═
pitegcautem cingilga (sg) pitegcautet cingilgit (pl) arrowhead ═ temren
cingilleq (sg) cingillrek (dual) cingillret (pl) cingillrem (REL.sg) cingillra (ABS.3sg.sg) cingillri (ABS.3sg.pl) cingillrit (ABS.3pl.pl) ankle ═ ayak bileği
cingiq (sg) cingiik (dual) cingiit (pl) cingiim (REL.sg) cingia (ABS.3sg.sg) shoelace; bootstring
cingiim amatiinun beyond the spit ═
cingiqeggliq humpback whitefish (Coregonus oidschian) ═
cingir- to tie ones shoelace ═
cingirkaq boot lace strap ═
cingiryaraq (sg) cingiryaraak (dual) cingiryaraat (pl) cingiryaram (REL.sg) cingiryaraa (ABS.3sg.sg) cingiryarai (ABS.3sg.pl) cingiryarait (ABS.3pl.pl) bootlace
cingqullegtaqcengqulliktaaq
cingqulliktaaqcengqulliktaaq
cingssiik (sg) cingssiigek (dual) cingssiiget (pl) elf; dwarf; one type of legendary little people having conical hats resembling traditional fish traps ═
cingumailriit
cingumainrilnguut ones who do not encourage others ═
cingun (Kuskokwim) elbow ═ dirsek (→ ikusek)
cinkutak cenkutak
cipnermiutaq (sg) cipnermiutaak (dual) cipnermiutaat (pl) dangling end of woman's belt, dangling ends, ends dangling down in front, ends dangling down in front of a woman's naqugun (belt) ═
ciqamciq egg in formative stage, inside bird ═
Ciqellaq a personal name ═ bir kişi adı
ciqeq (sg) ciqrek (dual) ciqret (pl) {used in plural} offal from cleaning fish ═ balık sakatatı
ciqicivik (sg) ciqiciviik (dual) ciqiciviit (pl) ciqiciviim (REL.sg) ciqicivia (ABS.3sg.sg) ciqiciviat (ABS.3pl.sg) slop pail; dump; trash barrel ═
ciqiciviim missuugi garbage bags ═ çöp torbaları
Ciqill'aq a personal name ═ bir kişi adı
ciqin (sg) ciqitek (dual) ciqitet (pl) ciqitem (REL.sg) ciqitii (ABS.3sg.sg) ciqitiit (ABS.3pl.sg) ciqitai (ABS.3sg.pl) ciqitait (ABS.3pl.pl) can used for bailing
ciqineq (sg) ciqinrek (dual) ciqinret (pl) ciqinra (ABS.3sg.sg) sunbeam, light beam, crepuscular rays, sun rays, ray of the sun, ray of sunlight [sunlight forms a light beam (a sunbeam) when filtered through media such as clouds, foliage, or windows] ═ ışık hüzmesi, [bulutların arasından, pencereden, kapalı yerlerde çatı aralıklarından] süzülen ışık, ışık süzüntüsü, ışık demeti, güneş ışını
cikiqenglleq gift-getting
cikiqenglleq vote-arcuutminek proxy
cikiqengllerkaq future act of gift-getting
ciqiquralalleq (sg) ciqiquralallrek (dual) ciqiquralallret (pl) ciqiquralallrem (REL.sg) ciqiquralallra (ABS.3sg.sg) ciqiquralallrat (ABS.3pl.sg) ciqiquralallri (ABS.3sg.pl) ciqiquralallrit (ABS.3pl.pl)
ciqiquralallrenka
ciqissuun (sg) ciqissuutek (dual) ciqissuutet (pl) ciqissuutem (REL.sg) ciqissuutii (ABS.3sg.sg) ciqissuutiit (ABS.3pl.sg) ciqissuutai (ABS.3sg.pl) ciqissuutait (ABS.3pl.pl) can used for bailing
ciqitat (pl) dump; midden
ciqitami in the dump
qasgim ciqitai the dumping area of the kashim
ciklaq pick; pickaxe
ciklauraq pick; pickaxe
ciqualleq (sg) ciquallrek (dual) ciquallret (pl) [< ciquq–aq²–lleq] wood chips (fragment or chip of wood from chopping) ═ yonga, talaş
*ciquaq [< ciquq–aq²] cottonwood (Populus balsamifera) drift log ═ nehirde sürüklenen kavak tomruğu
ciqume- to crumble to pieces; to break ═
ciqumtaq change (monetary) ═
ciqumte- ~ ciqumqe- to crumble; to break; to change (money) ═
ciquq cottonwood (Populus balsamifera) drift log ═ nehirde sürüklenen kavak tomruğu
ciriiqmaqaruaq
cirliqsuun (sg) cirliqsuutek (dual) cirliqsuutet (pl) cirliqsuutem (REL.sg) cirliqsuutii (ABS.3sg.sg) cirliqsuutiit (ABS.3pl.sg) cirliqsuutai (ABS.3sg.pl) cirliqsuutait (ABS.3pl.pl) (first) barb on harpoon point
cirunelvialuk an legendary sea creature ═ efsanevi bir deniz yaratığı
ciruneq (sg) cirunrek (dual) cirunret (pl) cirunrem (REL.sg) cirunra (ABS.3sg.sg) cirunrat (ABS.3pl.sg) cirunri (ABS.3sg.pl) cirunrit (ABS.3pl.pl) antler ═ boynuz
tuntum cirunra caribou's antler ═ rengeyiğinin boynuzu
tuntut cirunrit caribou antlers ═ rengeyiğinin boynuzları
tuntuviim cirunrek moose antlers ═ sığının iki boynuzu
cirunqatak old antler ═
cisquq (HBC) → ciisquq
Citamirin (HBC) → Cetamirin
citegtaq (HBC) → ceturrnaq
cituaqcetuaq
cituk (sg) cituuk (dual) cituut (pl) cituum (REL.sg) (HBC, EG) nail (fingernail, toenail); claw ═ tırnak (→ cetuk ~ setuk)
citurnaqceturrnaq
ciu (sg) ciunga (ABS.3sg.sg) (HBC: civu) area at the front (with reference to boats, time, etc.) ═
angyam ciunga boat's bow, bow of a boat, the front (or fore end) of a boat ═
ciu- to be ahead ═
ciuciqsuun (sg) ciuciqsuutek (dual) ciuciqsuutet (pl) ciuciqsuutem (REL.sg) ciuciqsuutii (ABS.3sg.sg) ciuciqsuutiit (ABS.3pl.sg) ciuciqsuutai (ABS.3sg.pl) ciuciqsuutait (ABS.3pl.pl) ear medicine ═
Ciugun a personal name ═ bir kişi adı
ciukiq quill ═
ciuksuar (sg) ciuksuaraak (dual) ciuksuaraat (pl) little ears
ciulavik (sg) ciulaviik (dual) ciulaviit (pl) ciulaviim (REL.sg) ciulavia (ABS.3sg.sg) ciulaviat (ABS.3pl.sg) a certain beach grass root (used for scrubbing dishes when dried)
ciuliaq (sg) ciuliak (dual) ciuliat (pl) ciuliim (REL.sg) ciuliara (ABS.3sg.sg) ciuliarat (ABS.3pl.sg) ancestor
ciuliamta of our ancestors ═ atalarımızın
ciuliamta akluit things of our ancestors ═
ciuliq eldest sibling (calling name for an eldest male of the children of sisters or brothers by the younger ones), the eldest male among all brothers, sisters, and parallel cousins ═
ciulirneq (sg) ciulirnerek (dual) ciulirneret (pl) ciulirnerem (REL.sg) ciulirnera (ABS.3sg.sg) ciulirnerat (ABS.3pl.sg) ciulirneri (ABS.3sg.pl) ciulirnerit (ABS.3pl.pl) elder; old-timer ═ (→ tegganeq)
ciulirnerpet your elders ═
yuut ciulirnerit the elders of the people ═
ciulista (sg) ciulistet (pl) ciulistem (REL.sg) ciulistii (ABS.3sg.sg) leader (especially of a dog team)
ciulvak big ear; one with a big ear; thing with big ears: donkey, hare ═
ciulvalek one with big ears ═
ciulvayagaq little one with a big ears ═ büyük kulaklı ufak biri
ciumuarpakalria (sg) ciumuarpakalriik (dual) ciumuarpakalriit (pl) ciumuarpakalriim (REL.sg)
ciun (sg) ciutek (dual) ciutet (pl) ciutem (REL.sg) ciutii (ABS.3sg.sg) ciutait (ABS.3pl.pl) ear ═ kulak
ciuteka my ear ═ benim kulağım
ciutegka my ears ═ benim kulaklarım
ciutii his ear ═ onun kulağı
ciutait their ears ═ onların kulakları
ciutegken your ears ═
ciutem cauyaa eardrum ═
cetuum ciutii [lit. "the nail's ear"] hangnail ═
ciuneq something in front, what lies ahead, direction, destination ═
ciuniurumarrlainalria (sg) ciuniurumarrlainalriik (dual) ciuniurumarrlainalriit (pl) ciuniurumarrlainalriim (REL.sg)
ciunirvik (sg) ciunirviik (dual) ciunirviit (pl) ciunirviim (REL.sg) ciunirvia (ABS.3sg.sg) ciunirviat (ABS.3pl.sg) hotel ═ otel
ciuqalek fancy mukluk, fancy skin boot made with a piece of dark fur over the shin part (and back part) ═
ciuqlikacaar the one farthest in front; the first one
ciuqlikacaarmek for the first time
ciuqliq (sg) ciuqliit (pl) ~ ciuqliat (pl) ciuqliim (REL.sg) ciuqlia (ABS.3sg.sg) first one; the one in front; predecessor; ancestor; elder; older sibling ═
ciuqliput our ancestors; our elders
ciuqliim tungii [lit. "new to the first"] second ═
ciuraa (HBC: civuraa NS: sivuraa) s/he wrings it (pliable wet item) ═
ciutailin (sg) ciutailitek (dual) ciutailitet (pl) ciutailitem (REL.sg) ciutailitii (ABS.3sg.sg) → ciutailitaq
ciutailitaq (sg) ciutailitak (dual) ciutailitat (pl) [also dual for one earmuff] ear protector; headband; earmuff ═ kulaklık
ciutemquq (sg) ciutemquk (dual) ciutemqut (pl) ciutemqum (REL.sg) snail shell ═ salyangoz kabuğu
ciutengaralria (sg) ciutengaralriik (dual) ciutengaralriit (pl) ciutengaralriim (REL.sg) one who has begun to comprehend
ciutequluk snail shell ═ salyangoz kabuğu
ciuterpak (one with) a big ear ═
ciuterpalek one with big ears ═
ciuterpangqellria (sg) ciuterpangqellriik (dual) ciuterpangqellriit (pl) ciuterpangqellriim (REL.sg) (the) one having big ears
ciutnguaq (sg) ciutnguak (dual) ciutnguat (pl) ciutnguam (REL.sg) any dried fruit, dried apple, pear, peach, apricot, etc.; NS, LI: a certain edible green vegetable with yellow that grows on beaches or bluffs and is boiled with fish ═
ciuvakciivak
civuciu
civuraaciuraa
cuanralgiryaraq
cuassaaq (sg) cuassaat (pl) Pallas' buttercup, Pallas buttercup (Coptidium pallasii) ═ Eskimo düğünçiçeği
Cucuaq a male personal name ═ bir erkek adı
cucukecetaalria candidate ═ aday
cucuki- to vote; to have a preference and express it
cucukillruunga I voted
cucukiyaraq election
ellualriamek cucukiyaraq doing the right thing
cucuklir- to choose something; to prefer something; to want something
cucuklillruunga I voted! ═
kina cucukliryuumaa who can vote
wii-qa cucukliryumaunga Alaska-mi? can I vote in Alaska?
cucuklircuun (sg) cucuklircuutek (dual) cucuklircuutet (pl) cucuklircuutem (REL.sg) cucuklircuutii (ABS.3sg.sg) cucuklircuutiit (ABS.3pl.sg) cucuklircuutai (ABS.3sg.pl) cucuklircuutait (ABS.3pl.pl) ballot ═ oy pusulası
kalikaq cucuklircuun paper ballot
cucuklircuutvet voter ═ seçmen
cucuklirvik (sg) cucuklirviit (pl) polling place ═ oy verme yeri
cucuklirvigni calilriit election board ═ seçim kurulu
cucukliryaraq election ═ seçim
cucukliryaram ikayui voting assistance ═
cucukliutet imiumalriit yaassiigat ballot box ═ oy sandığı
cugaruaq (sg) cugaruak (dual) cugaruat (pl) cugaruam (REL.sg) (HBC, EG) small doll; figurine
cugg'ek (sg) cugg'ek (dual) cugg'et (pl) lip; beak, bill ═ dudak; gaga (→ sugg'ek, qerrluq)
cuginqurraq (sg) cuginqurraak (dual) cuginqurraat (pl) cuginqurraam (REL.sg) cuginqurraa (ABS.3sg.sg) cuginqurraat (ABS.3pl.sg) cuginqurrai (ABS.3sg.pl) cuginqurrait (ABS.3pl.pl) tallest one (not of people)
cugirtellria (sg) cugirtellriik (dual) cugirtellriit (pl) cugirtellriim (REL.sg)
cugtu-sugtu-
cuignilnguq (sg) cuignilnguuk (dual) cuignilnguut (pl) cuignilnguum (REL.sg) (Upper Yukon, Canineq, Kuskokwim, Bristol Bay, Nushagak River, Lake Iliamna) land otter, otter (Lontra canadensis) ═ Kuzey Amerika su samuru
cuignilnguum tumai otter tracks ═ su samuru izi
cuignilngurcuun (sg) cuignilngurcuutek (dual) cuignilngurcuutet (pl) cuignilngurcuutem (REL.sg) cuignilngurcuutii (ABS.3sg.sg) cuignilngurcuutiit (ABS.3pl.sg) cuignilngurcuutai (ABS.3sg.pl) cuignilngurcuutait (ABS.3pl.pl) otter trap ═ su samuru kapanı
cuignilngurrlugaaq good old otter ═
cuignilnguruaq (sg) cuignilnguruat (pl) imitation land otter ═ taklit su samuru
cuignilnguruaq kegginaquq land otter mask ═ su samuru maskesi
cuilqerluni (?) tundra walk ═
cuilquq wilderness ═
cuituq (Cugtun) there's no one
cuk (sg) cuugek (dual) cuut (pl) cuum (REL.sg) (Chevak) → yuk
cugyagtuq (Cugtun) there's many people
cuum tumai human tracks ═
cuka- to be fast ═
cukauq it is fast ═
cukacarissuun (sg) cukacarissuutek (dual) cukacarissuutet (pl) cukacarissuutem (REL.sg) cukacarissuutii (ABS.3sg.sg) cukacarissuutiit (ABS.3pl.sg) cukacarissuutai (ABS.3sg.pl) cukacarissuutait (ABS.3pl.pl) accelerator
cukangegautaq bow and arrows ═
cukarilria (sg) cukarilriik (dual) cukarilriit (pl) cukarilriim (REL.sg)
cukarissuun (sg) cukarissuutek (dual) cukarissuutet (pl) cukarissuutem (REL.sg) cukarissuutii (ABS.3sg.sg) cukarissuutiit (ABS.3pl.sg) cukarissuutai (ABS.3sg.pl) cukarissuutait (ABS.3pl.pl) accelerator
cukataciq (sg) cukatacia (ABS.3sg.sg) speed; pace ═ hız
cukcugli [lit. "the one that goes chuck ... chuck"] rusty blackbird (Euphagus carolinus) ═
cukcukuat (pl) wildrye, wheatgrass (Elymus spp.) ═
cukilanaq thorn ═
cukileggsur- to hunt sticklebacks ═
cukileggsurtuq s/he is hunting sticklebacks ═
cukilek (sg) cukilgek (dual) cukilget (pl) cukilgem (REL.sg) cukilga (ABS.3sg.sg) cukilgit (ABS.3pl.pl) [lit. "one with quills"] ninespine stickleback, needle-fish (locally) (Pungitius pungitius) ═
cukiq quill, thorn ═ diken
issaluum cukii ~ issaluurem cukii porcupine's quill(s) ═ kirpi oku
cukunakcukunaq
cukunaq [< Rusça чугу́нок] cast iron pot ═ (→ cukunak, kucunaq, kucunak, sukunaq)
cukvak (HBC) → cuukvak
cukvvaguaqcuukvaguaq
culugaq dorsal fin ═ sırt yüzgeci
culugpak [lit. "big dorsal fin"] arctic grayling (→ culugpauk)
culugpaugaq arctic grayling (→ culugpauk)
culugpauk arctic grayling (Thymallus arcticus); fish spear prong ═ gölgebalığı (→ nakrulluqpak)
culuk (sg) culuuk (dual) culuut (pl) culuum (REL.sg) cului (ABS.3sg.sg) culuit (ABS.3pl.sg) feather quill, quill of feather, wing feather; fin of fish; dorsal fin of a fish or whale; spine; backbone ═ telek tüyü; sırt yüzgeci
pitegcautem cului fletching ═ yelek, ok yeleği
culunaqsulunaq
culunivik (sg) culuniviik (dual) culuniviit (pl) culuniviim (REL.sg) culunivia (ABS.3sg.sg) culuniviat (ABS.3pl.sg) saltery
culurcaraq dock; wharf
culurrvik (sg) culurrviik (dual) culurrviit (pl) culurrviim (REL.sg) culurrvia (ABS.3sg.sg) culurrviat (ABS.3pl.sg) dock; wharf
culurte- to dock a boat ═
culurtellria (sg) culurtellriik (dual) culurtellriit (pl) culurtellriim (REL.sg)
cumikarkanka my watchlist ═
cumikeqarraalleq (sg) cumikeqarraallrek (dual) cumikeqarraallret (pl) cumikeqarraallrem (REL.sg) cumikeqarraallra (ABS.3sg.sg) cumikeqarraallrat (ABS.3pl.sg) cumikeqarraallri (ABS.3sg.pl) cumikeqarraallrit (ABS.3pl.pl)
cumilngunarquralria (sg) cumilngunarquralriik (dual) cumilngunarquralriit (pl) cumilngunarquralriim (REL.sg)
cun'ereryalria (sg) cun'ereryalriik (dual) cun'ereryalriit (pl) cun'ereryalriim (REL.sg)
cungackellria (very) yellow ═
cungagcetellria (sg) cungagcetellriik (dual) cungagcetellriit (pl) cungagcetellriim (REL.sg) yellow/green
cungagcete- to be green ═ yeşil olmak
cungagcetuq it is yellow/green ═
cungagglugcete- to be greenish in color ═
cungagglugcetuq it is greenish ═
cungagglugcetellria (sg) cungagglugcetellriik (dual) cungagglugcetellriit (pl) cungagglugcetellriim (REL.sg) greenish or off-green thing ═
cungagingllinilria (sg) cungagingllinilriik (dual) cungagingllinilriit (pl) cungagingllinilriim (REL.sg)
cungagliq yellow/green thing; the color yellow/green ═ yeşil, sarı
cungagpak all green; very green ═ yemyeşil
cungagpayagaat Carex & Puccinella & Leymus/Elymus spp.
cungagpiit (pl) [lit. "long green ones"] (HBC) wildrye, wheatgrass (Elymus spp.)
cungakcuarnaq [lit. "bile colored (greenish-yellow) little thing"] yellow warbler (Dendroica petechia) ═
cungalria (sg) cungalriik (dual) cungalriit (pl) cungalriim (REL.sg)
cungaliyagaq yellow bird (a small migratory bird)
cungaq gall (fish) ═ safra kesesi, öd
cungaqapik very yellow/green
cungarninarqellria (sg) cungarninarqellriik (dual) cungarninarqellriit (pl) cungarninarqellriim (REL.sg) vinegar ═ sirke
cungarpak labret ═ dudak küpesi (→ mengkuk)
cungarrlugaq HBC {Chevak} uzunkuyruklu korsanmartı (Stercorarius longicaudus)
cungarrlutaq [lit. "good old shrimplike, hawk-like bird"] uzunkuyruklu korsanmartı (Stercorarius longicaudus)
cungartak longnose sucker, long-nosed sucker (Catosomus catostomus) ═
cupa (sg) cupek (dual) cupet (pl) ice floe ═
Cup'aq a female personal name ═ bir kadın adı
cupe- to blow on, [ice] to break up ═
cupegte- to be homesick ═ (gurbette) sılayı özlemek
cupegtuq s/he is homesick
cupeggluni
cupegtelleq (sg) cupegtellrek (dual) cupegtellret (pl) cupegtellrem (REL.sg) cupegtellra (ABS.3sg.sg) cupegtellrat (ABS.3pl.sg) cupegtellri (ABS.3sg.pl) cupegtellrit (ABS.3pl.pl) homesickness ═ sıla özlemi
cupegtellra his homesickness
CupiaqCup'ik
Cup'ik (sg) Cupiik (dual) Cupiit (pl) (Cugtun) Cup'ik, Chevaker Yup'ik ═ Çupik, Chevak Çupiği/Çupikleri
cuplulek (sg) cuplulget (pl)
cupluq pipe, hose ═ boru, hortum
cup'urilleq (sg) cup'urillrek (dual) cup'urillret (pl) cup'urillrem (REL.sg) cup'urillra (ABS.3sg.sg) cup'urillrat (ABS.3pl.sg) cup'urillri (ABS.3sg.pl) cup'urillrit (ABS.3pl.pl) draft hole in a wood-burning stove
cupuruaq dwarf birch, dwarf arctic birch ═ bodur huş (Betula nana)
Cupvik (sg) Cupviim (REL.sg) (Y) June ═ Haziran
cuqa (sg) cuqii (abs.sg3) measurement; set or predictable time for something; set period of time or amount of something; cord of wood ═
cuqcaqunaki do not measure them ═
yutruq cuqcaqunaki do not measure people–do not judge people ═
cuqciuq he is measuring something ═
cuqluku measure it ═
kiirem cuqii (atmospheric) temperature, temperature of the atmosphere ═
puqlam cuqii (body) temperature ═
cuqcaun (sg) cuqcautek (dual) cuqcautet (pl) cuqcautem (REL.sg) cuqcautii (ABS.3sg.sg) cuqcautiit (ABS.3pl.sg) cuqcautai (ABS.3sg.pl) cuqcautait (ABS.3pl.pl) gunsight; ruler; pattern; measuring device; measurement ═
kiirem cuqcautii (atmospheric) thermometer ═
puqlam cuqcautii fever thermometer ═
cuqcissuun (sg) cuqcissuutek (dual) cuqcissuutet (pl) cuqcissuutem (REL.sg) cuqcissuutii (ABS.3sg.sg) cuqcissuutiit (ABS.3pl.sg) cuqcissuutai (ABS.3sg.pl) cuqcissuutait (ABS.3pl.pl) gunsight; ruler; pattern; measuring device; measurement ═ cetvel, şerit metre, uzunluk ölçme aleti
cuqcista (sg) cuqcistek (dual) cuqcistet (pl) judge ═ yargıç, hakim
cuqcurliq rusty blackbird (Euphagus carolinus) ═
cuqingailria (sg) cuqingailriik (dual) cuqingailriit (pl) cuqingailriim (REL.sg)
cuqlamcaq tuber of pink plumes (locally), meadow bistort, common bistort, bistort (Polygonum bistorta var. plumosum) ═ kurtpençesi
cuqlamcaraat (pl) ledge stonecrop, western roseroot, roseroot (locally), rosewort (locally), king's crown (Rhodiola integrifolia) ═
cuqpeqamaqaayak
cuqtaariyaraq process of measuring ═
cuqyun (sg) cuqyutek (dual) cuqyutet (pl) cuqyutem (REL.sg) cuqyutii (ABS.3sg.sg) gunsight; ruler; pattern; measuring device; measurement ═
cellam cuqyutii barometer, weather thermometer, etc. ═
ellam cuqyutii barometer, weather thermometer, etc. ═
puqlam cuqyutii fever thermometer ═
curacituyaaq (Y) ~ curacituyagaat (pl) baby muskrat ═ yavru misk sıçanı
curacungaq [lit. "dear little blueberry"] raisin ═ kuru üzüm
curaq (sg) curak (dual) curat (pl) blueberry (locally), lowbush blueberry, alpine blueberry, bog blueberry, bog bilberry (Vaccinium uliginosum) ═ (→ suraq)
Curarpalek [< cura[r]-pa-lek '(place) with big blueberries = büyük mersinli (yer)' < curaq 'blueberry' -pak 'big' -lek 'with'] Chuathbaluk ═ bir yer adı § Ümüt Çınar (2010), Öküzün Altında Aranan Buzağı: "Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri" / A sucking calf under the ox: "The Turkic Tracks in an Eskimo Language" (in Turkish) → http://kmoksy.com/kalem/OkuzunAltindaArananBuzagi.pdf
curcurliq American robin (Turdus migratorius); (Nushagak) mallard, malard duck, wild duck (Anas platyrhynchos) ═
curcurpak [lit. "big cuq cuq"] northern shoveler (Anas clypeata) ═ kaşıkgaga
curcurpetcurcurpak
curluq nasal passage ═
currluk murky water, berry (black current) ═
curug- to go over to attack, physically or verbally ═
curukatalria (sg) curukatalriik (dual) curukatalriit (pl) curukatalriim (REL.sg)
curukaq (sg) curukat (pl) potlatch, village-to-village gift-exchange dance, (invited guest to) intervillage feast (characterized by institutionalized competitions in dancing, athletics, and gift-exchange < Miyaoka 2010), invited villagers. Curukaq is a "feast wherein one village goes over to another to dance and exchange gifts or challenges (athletic, dance, gift-giving, etc.)" (Jacobson 1984). It is also called Kevgiryaraq (Fienup-Rirodan)
curuluk (sg) curuluuk (dual) curuluut (pl) grass, etc., used for bed padding for humans or animals
curumrat dunlin ═ karakarınlı kumkuşu (Calidris alpina)
curuq (sg) curuk (dual) bedding skin; sleeping mat; mattress ═ şilte, yatak şiltesi
curumi on a mat ═
kenrem curua armature plate in a motor ═
Curyuk ~ Curyung Dillingham ═ bir yer adı
cuukvaguaq (sg) cuukvaguak (dual) cuukvaguat (pl) cuukvaguam (REL.sg) alder (Alnus spp.) ═ kızılağaç
cuukvaguam qeltii alder bark ═ kızılağaç kabuğu
cuukvaguat tumagait alder tannin ═ kızılağaç taneni
cuukvak (sg) cuukviik (dual) cuukviit (pl) cuukviim (REL.sg) northern pike (Esox lucius) ═ turna balığı (→ luqruuyak)
cuukviit agluqrit the jaws of pike ═
cuukvaquaqcuukvaguaq
cuupiaq (sg) cuupiak (dual) cuupiat (pl) very opaque thing; very dark thing ═
cuuqapiar cuupiaq
Cuurruyak a male personal name ═ bir erkek adı
Cuuyaraq (Cugtun) Cup'ik ways (→ yuuyaraq)
cuyalquq (sg) cuyalquk (dual) cuyalqut (pl) cuyalqum (REL.sg) (HBC) tobacco twist, piece of leaf tobacco
cuyangnagaq poor tobacco
cuyaq (sg) cuyak (dual) cuyat (pl) cuyaa (ABS.3sg.sg) cuyai (ABS.3sg.pl) leaf; leaf chewing tobacco ═ yaprak; çiğneme tütünü
cuyaani on its leaf ═ onun yaprağında
napam cuyaa tree leaf ═ ağaç yaprağı
napam cuyai tree's leaves ═ ağaç yaprakları
paparnam cuyaa lily leaf ═ nilüfer yaprağı
cuyaqsuk diamondleaf willow (diamond-leaf willow) ═ elmasyapraklı söğüt (Salix pulchra)
cuyaqsuut (pl) tree and shrub ═ ağaç, çalı
cuyarraq a little bit of tobacco ═ bir çiğnem tütün
cuyarraam of a little bit of tobacco ═
cuyuqsuk (sg) cuyuqsuuk (dual) cuyuqsuut (pl) cuyuqsuum (REL.sg) cuyuqsui (ABS.3sg.sg) cuyuqsuit (ABS.3pl.sg) branch ═ dal

E

ecalria (sg) ecalriik (dual) ecalriit (pl) ecalriim (REL.sg)
eciq (sg) ecia (ABS.3sg.sg) taut membrane such as a drumskin; windowpane; lens; cornea of eye ═
cauyam ecia drumskin ═ davul derisi
egalrem ecia windowpane ═ pencere camı (günümüzde), pencere olarak kullanılan fok bağırsağından gergi (önceleri)
ecuitepialria (sg) ecuitepialriik (dual) ecuitepialriit (pl) ecuitepialriim (REL.sg)
ecuitepialria nanvaq very clear (transparent) lake
ega- (Y) to cook; to boil ═ pişirmek; haşlayarak pişirmek (→ kenir-)
egatau (who) cooked for him? ═
egatua she cooks it (usually) ═
egatui she (usually) cooks them ═
egaaq cooked food (→ keniraq)
egacuayak (sg) egacuayiik (dual) egacuayiit (pl) egacuayiim (REL.sg) egacuayii (ABS.3sg.sg) egacuayiit (ABS.3pl.sg) elf; dwarf; one type of legendary little people
egakengaq gaq (sg) egakengak (dual) egakengat (pl) egakengam (REL.sg) egakengaa (ABS.3sg.sg) egakengait (ABS.3pl.pl) something that is being cooked
egakengaa the thing he (possessor) is cooking
egaksuar (sg) egaksuaraak (dual) egaksuaraat (pl) small pot ═
egalecuaraq (sg) egalecuaraak (dual) egalecuaraat (pl) little smoke-hole
egalengqellinilria (sg) egalengqellinilriik (dual) egalengqellinilriit (pl) egalengqellinilriim (REL.sg)
egaleq (sg) egalrek (dual) egalret (pl) egalrem (REL.sg) egalra (ABS.3sg.sg) egalrat (ABS.3pl.sg) egalri (ABS.3sg.pl) egalrit (ABS.3pl.pl) [originally "smoke hole"] window, seal gut window ═ pencere (eskiden cam olarak fok bağırsağı kullanılırdı)
egalerkun through the window
egalermun toward the window
egalrem ecia windowpane ═ pencere camı (günümüzde), pencere olarak kullanılan fok bağırsağından gergi (önceleri)
qasgim egalra kashim's smokehole/window, skylight of the kashim ═
egamaaqegamaarrluk
egamaarrluk [< ega- "to boil" plus the nominalizing suffix -maarrluk] split and half dried fish, partially (half) dried and then boiled fish not smoked ═ yarılarak kısmen kurutulmuş balık
egamaarruk egamaarrluk
egan (sg) egatek (dual) egatet (pl) egatem (REL.sg) egatii (ABS.3sg.sg) egatekai (ABS.3sg.pl) [lit. "cooking device"] cooking pot ═ pişirme kabı, tencere
egatii his cooking pot ═ onun tenceresi
egatnguuq it is a pot ═ tenceredir
egatem patua pot's lid ═ tencerenin kapağı
egcan as it is tossed ═
egelruciayuli (sg) egelruciayulik (dual) egelruciayulit (pl) egelruciayulim (REL.sg) [lit. "one who is really good at moving fast"] ruffed grouse (locally: willow grouse Kari 1985) (Bonasa umbellus) ═
egelrutellria (sg) egelrutellriik (dual) egelrutellriit (pl) egelrutellriim (REL.sg)
eggnia she said she threw it ═
egiaq (BB) mew gull, short-billed gull, common gull, sea gull ═ küçük gümüş martı (Larus canus)
egilrallgun (sg) egilrallgutek (dual) egilrallgutet (pl) egilrallgutem (REL.sg) egilrallgutii (ABS.3sg.sg) egilrallgutiit (ABS.3pl.sg) egilrallgutai (ABS.3sg.pl) egilrallgutait (ABS.3pl.pl) fellow traveler; cohort members ═ yol arkadaşı
egilrallgutkelria (sg) egilrallgutkelriik (dual) egilrallgutkelriit (pl) egilrallgutkelriim (REL.sg)
egilraur- to travel
egkaqussialallinilria (sg) egkaqussialallinilriik (dual) egkaqussialallinilriit (pl) egkaqussialallinilriim (REL.sg)
egkuaq (sg) egkuarek (dual) egkuaret (pl) egkuarem (REL.sg) egkuara (ABS.3sg.sg) egkuarat (ABS.3pl.sg) egkuari (ABS.3sg.pl) egkuarit (ABS.3pl.pl) handle of semilunar knife (uluaq) ═ Eskimo bıçağı tutamağı
egkuq (sg) egkum (REL.sg) egkua (ABS.3sg.sg) corner or back wall of house or room
egkum iquani at the end of the back wall
qasgim egkua the back of the kashim
qasgim egkuani in the back part of kashim
eglenge- to begin to move ═ hareket etmeye başlamak
eglerte- to be in motion ═
egluliurcuun (sg) egluliurcuutek (dual) egluliurcuutet (pl) egluliurcuutem (REL.sg) egluliurcuutii (ABS.3sg.sg) egluliurcuutiit (ABS.3pl.sg) egluliurcuutai (ABS.3sg.pl) egluliurcuutait (ABS.3pl.pl) awl for working with sinew
egmian immediately ═
egmirte- to reveal; to pass on the knowledge
egmirtelleq (sg) egmirtellrek (dual) egmirtellret (pl) egmirtellrem (REL.sg) egmirtellra (ABS.3sg.sg) egmirtellrat (ABS.3pl.sg) egmirtellri (ABS.3sg.pl) egmirtellrit (ABS.3pl.pl)
Qipnermiut Tegganrita Egmirtellrit The Legacy of the Kipnuk Elders
egneq juice ═
egnia she said it is rendering oil (or other liquid) ═
egte- to throw out ═
egtaa he threw it away ═
egtelleq (sg) egtellrek (dual) egtellret (pl) egtellrem (REL.sg) egtellra (ABS.3sg.sg) egtellrat (ABS.3pl.sg) egtellri (ABS.3sg.pl) egtellrit (ABS.3pl.pl)
egtuk ~ egtuuk spruce grouse, spruce chicken (locally) (Falcipennis canadensis) ═
egturyalir-
egturyalirtuq there are lots of mosquitoes ═
egturyaq (sg) egturyat (pl) egturyam (REL.sg) mosquito ═ sivrisinek (→ makuryaq)
egturyarcuun (sg) egturyarcuutek (dual) egturyarcuutet (pl) egturyarcuutem (REL.sg) egturyarcuutii (ABS.3sg.sg) egturyarcuutiit (ABS.3pl.sg) egturyarcuutai (ABS.3sg.pl) egturyarcuutait (ABS.3pl.pl) mosquito repellent; mosquito net
egturyir-
egturyirtuq there are lots of mosquitoes ═
egturyircuun (sg) egturyircuutek (dual) egturyircuutet (pl) egturyircuutem (REL.sg) egturyircuutii (ABS.3sg.sg) egturyircuutiit (ABS.3pl.sg) egturyircuutai (ABS.3sg.pl) egturyircuutait (ABS.3pl.pl) mosquito repellent; mosquito net
egturyiurcuun (sg) egturyiurcuutek (dual) egturyiurcuutet (pl) egturyiurcuutem (REL.sg) egturyiurcuutii (ABS.3sg.sg) egturyiurcuutiit (ABS.3pl.sg) egturyiurcuutai (ABS.3sg.pl) egturyiurcuutait (ABS.3pl.pl) mosquito repellent; mosquito net
egtuukegtuk
egumcaat (pl) (Bristol Bay) the fatty portion of the salmon belly that is not used for strips (in English locally pronounced "gumchuk" ; a locally-made delicacy of chinook or sockeye salmon bellies, which are smoked for three days and then baked in Yoshida's gourmet sauce <Krieg 2007) ═
egume- to come undone at a seam; to unravel ═
egumumalria (sg) egumumalriik (dual) egumumalriit (pl) egumumalriim (REL.sg)
suukiini callmagaa egumumalria she darned her unraveled sock
egun (sg) egutek (dual) egutet (pl) egutem (REL.sg) egutii (ABS.3sg.sg) egutiit (ABS.3pl.sg) egutai (ABS.3sg.pl) egutait (ABS.3pl.pl) spear-thrower, spear-throwing device, spear-throwing stick, throwing board, atlatl (device used for throwing spears) ═ mızrak fırlatıcı, zıpkın fırlatıcı ═ (→ nuqaq)
eiertuq he farts ═
eka fire (large) ═
ekciquq it will catch on fire ═
eke- to get aboard, to put into a container ═
ekaa she put it in ═
ek'uq she got in ═
ek'eralria (sg) ek'eralriik (dual) ek'eralriit (pl) ek'eralriim (REL.sg) the one crossing over ═
ekiarqin (sg) ekiarqitek (dual) ekiarqitet (pl) ekiarqitem (REL.sg) ekiarqitii (ABS.3sg.sg) ekiarqitiit (ABS.3pl.sg) ekiarqitai (ABS.3sg.pl) ekiarqitait (ABS.3pl.pl) wedge used to split wood
ekillugnarqellria (sg) ekillugnarqellriik (dual) ekillugnarqellriit (pl) ekillugnarqellriim (REL.sg) arrow point that could cause bad injury to the flesh ═
ekiq (sg) ekii (ABS.3sg.sg) wound, cut ═ yara, kesik
ekinka my wounds ═
ekiqa my wound ═
ek'liurta (sg) ek'liurtek (dual) ek'liurtet (pl) ek'liurtem (REL.sg) ek'liurtii (ABS.3sg.sg) ek'liurtiit (ABS.3pl.sg) ek'liurtai (ABS.3sg.pl) ek'liurtait (ABS.3pl.pl) firefighter, fireman ═ itfaiyeci
ekniarun (sg) ekniarutek (dual) ekniarutet (pl) ekniarutem (REL.sg) ekniarutii (ABS.3sg.sg) ekniarutiit (ABS.3pl.sg) ekniarutai (ABS.3sg.pl) ekniarutait (ABS.3pl.pl) fare; ticket ═ bilet ücreti, yol parası; bilet
eksarvik (sg) eksarviik (dual) eksarviit (pl) eksarviim (REL.sg) eksarvia (ABS.3sg.sg) eksarviat (ABS.3pl.sg) (NSU) toolbox
eksuun (sg) eksuutek (dual) eksuutet (pl) eksuutem (REL.sg) eksuutii (ABS.3sg.sg) eksuutiit (ABS.3pl.sg) eksuutai (ABS.3sg.pl) eksuutait (ABS.3pl.pl) fire extinguisher; fire engine
ekua- to burn; to make a burnt offering (Biblical) ═
ekuagarkaq something to be burned; animal for sacrifice (Biblical) ═
ekuavik (sg) ekuaviik (dual) ekuaviit (pl) ekuaviim (REL.sg) ekuavia (ABS.3sg.sg) ekuaviat (ABS.3pl.sg) altar ═ sunak
ekuaviim menglii the edge of the altar ═
ekuavigmun into the altar
ekqun I (sg) ekqutek (dual) ekqutet (pl) ekqutem (REL.sg) ekqutii (ABS.3sg.sg) ekqutiit (ABS.3pl.sg) ekqutai (ABS.3sg.pl) ekqutait (ABS.3pl.pl) kindling wood; tinder; fire starter ═
ekqun II (sg) ekqutek (dual) ekqutet (pl) ekqutem (REL.sg) ekqutii (ABS.3sg.sg) ekqutiit (ABS.3pl.sg) ekqutai (ABS.3sg.pl) ekqutait (ABS.3pl.pl) something taken along in case one needs ═
ekqutaq kindling wood; tinder; fire starter ═
ekualeq (sg) ekualrek (dual) ekualret (pl) ekualrem (REL.sg) ekualra (ABS.3sg.sg) ekualrat (ABS.3pl.sg) ekualri (ABS.3sg.pl) ekualrit (ABS.3pl.pl)
nanvamun quluuramek ekualramun into the lake of burning sulfur
ekualleq (sg) ekuallrek (dual) ekuallret (pl) ekuallrem (REL.sg) ekuallra (ABS.3sg.sg) ekuallrat (ABS.3pl.sg) ekuallri (ABS.3sg.pl) ekuallrit (ABS.3pl.pl)
nem'i ekuallermi in the house that burned
ekuma- to be inside a container or vehicle; to be riding in a sled, boat or other vehicle
ekumalria (sg) ekumalriik (dual) ekumalriit (pl) ekumalriim (REL.sg)
ekumauralria (sg) ekumauralriik (dual) ekumauralriit (pl) ekumauralriim (REL.sg)
ekun (sg) ekutek (dual) ekutet (pl) ekutem (REL.sg) ekutii (ABS.3sg.sg) ekutiit (ABS.3pl.sg) ekutai (ABS.3sg.pl) ekutait (ABS.3pl.pl) something that gets one in (such as an airplane ticket or the ante in a card game) ═
ekuteka my (travel) ticket ═
ekutkaq ekun
ekviaq ekvik
Ekvicuaq [lit. "little cliff"] Eek ═ bir yer adı (→ Iik)
Ekvicuarmi in the Eek ═ Eek'te
Ekvicuaq Elitnaurvik Eek School ═
Ekvicuarmiut people of Eek ═
ekvik (sg) ekviik (dual) ekviit (pl) ekviim (REL.sg) ekvia (ABS.3sg.sg) ekviat (ABS.3pl.sg) cliff, bluff, riverbank, bank ═
ekviqtaar tree swallow ═ ağaç kırlangıcı (Tachycineta bicolor)
elag- to dig ═
elagaa s/he is digging it ═
elagaqa I dig it ═
elagtuq s/he is digging ═
elakatartut they are about to dig ═
elagalleq (sg) elagallrek (dual) elagallret (pl) elagallrem (REL.sg) elagallra (ABS.3sg.sg) elagallrat (ABS.3pl.sg) elagallri (ABS.3sg.pl) elagallrit (ABS.3pl.pl)
elagaq alpine sweetvetch, Eskimo patato, Indian potato, wild potato (locally), wild carrot (locally), Yupik potatoes (locally) (Hedysarum alpinum); dug-out place; den; diggings; underground cache ═
qayuqegglim elagallra den of a jack rabbit ═
elagayuli (sg) elagayulik (dual) elagayulit (pl) elagayulim (REL.sg) [lit. "the one who's really good at digging"] American robin (Turdus migratorius); hermit thrush (Catharus guttatus); fox sparrow (Passerella iliaca); fox sparrow (Passerella iliaca iliaca); spotted sandpiper (Actitis macularia)
elagcuun (sg) elagcuutek (dual) elagcuutet (pl) elagcuutem (REL.sg) elagcuutii (ABS.3sg.sg) elagcuutiit (ABS.3pl.sg) elagcuutai (ABS.3sg.pl) elagcuutait (ABS.3pl.pl) shovel or other digging tool
elakaq (sg) elakam (REL.sg) man-made hole; water source ═
elakam canianun beside the well ═
el'ar-ngel'ar-
elata (sg) elatii (ABS.3sg.sg) elatiit (ABS.3pl.sg) area outside of something ═
elaten area outside your1 house
elitnaurviim elatiini outside the school
nem elatiini outside the house
net elatiit outside of the houses
nem'i elatii outside his house
nunarpiim elatiini outside the city
elaturraq (sg) elaturrat (pl) elaturram (REL.sg) enclosed entry porch ═
elaturrami in the porch
elaturramun into the entry porch
elaturram mengliinun in the porch ═
elaturram natrani on the floor of the porch
qasgim elaturraa the porch of the kashim
elaturramelnguq the one in the porch ═
elave- to crouch ═
elavelta (dial: 'lavelta) let us crouch ═
elavngavik (sg) elavngaviik (dual) elavngaviit (pl) elavngaviim (REL.sg) elavngavia (ABS.3sg.sg) elavngaviat (ABS.3pl.sg) place where one lies crouched; duck-hunting blind
elavngigcaun spleen ═
elavuralria (sg) elavuralriik (dual) elavuralriit (pl) elavuralriim (REL.sg)
elcailkun stopper, plug to retain air ═
elcan as it is deflated ═
elcessuun (sg) elcessuutek (dual) elcessuutet (pl) elcessuutem (REL.sg) elcessuutii (ABS.3sg.sg) elcessuutiit (ABS.3pl.sg) elcessuutai (ABS.3sg.pl) elcessuutait (ABS.3pl.pl) vent; ventilation fan
elciayaat (pl) → elciayuli
elciayagaq [lit. "the dear little (or baby) burper"] → elciayuli
elciayuli (sg) elciayulik (dual) elciayulit (pl) elciayulim (REL.sg) [lit. "the one who is really good at belching or burping / one who is really good at making a burping (drumming) sound"] rock ptarmigan, mountain ptarmigan (locally) (Lagopus muta); ruffed grouse (locally: willow grouse Kari 1985) (Bonasa umbellus) ═ dağ kar kekliği, kar tavuğu (Lagopus muta)
elegcivik incinerator ═
elegtuq it singes ═
eleq fart ═
eleqruyak luqruuyak
ElerleraaqLerleraaq
elicalalria (sg) elicalalriik (dual) elicalalriit (pl) elicalalriim (REL.sg)
elicar- (Yukon) to study (intrans.); to teach someone (trans.) ═ (→ elitnaur-)
elicaraq (sg) elicarak (dual) elicarat (pl) elicaram (REL.sg) (Yukon) student ═ öğrenci (→ elitnauraq)
elicaram atra student's name ═ öğrencinin adı
elicari- (Yukon) to teach (intrans.) (→ elitnauri-)
elicarista (sg) elicaristek (dual) elicaristet (pl) elicaristem (REL.sg) elicaristii (ABS.3sg.sg) elicaristiit (ABS.3pl.sg) elicaristai (ABS.3sg.pl) elicaristait (ABS.3pl.pl) (Yukon) teacher ═ öğretmen (→ elitnaurista)
elicarvik (sg) elicarviik (dual) elicarviit (pl) elicarviim (REL.sg) elicarvia (ABS.3sg.sg) elicarviat (ABS.3pl.sg) (Y, NI, HBC) school ═ okul
elicug- to want to learn ═ öğrenmek istemek
elicugtua I want to learn ═ öğrenmek istiyorum
elicugtuq s/he wants to learn ═ öğrenmek istiyor
elirqilallinilria (sg) elirqilallinilriik (dual) elirqilallinilriit (pl) elirqilallinilriim (REL.sg)
elisnga- to be learned; to be knowledgeable
elisngaciq (Nushagak) traditional knowledge ═
elisngakacagalria (sg) elisngakacagalriik (dual) elisngakacagalriit (pl) elisngakacagalriim (REL.sg)
elisngalria (sg) elisngalriik (dual) elisngalriit (pl) elisngalriim (REL.sg)
elisngauq he is learned ═
elissarvik (sg) elissarviik (dual) elissarviit (pl) elissarviim (REL.sg) elissarvia (ABS.3sg.sg) elissarviat (ABS.3pl.sg) (Y, NI, HBC) school ═ okul
elite- (Kuskokwim) to learn ═
elitua I am learning ═ öğreniyorum
elituq s/he learns ═
elitengnaqsaaqelleq (sg) elitengnaqsaaqellrek (dual) elitengnaqsaaqellret (pl) elitengnaqsaaqellrem (REL.sg) elitengnaqsaaqellra (ABS.3sg.sg) elitengnaqsaaqellrat (ABS.3pl.sg) elitengnaqsaaqellri (ABS.3sg.pl) elitengnaqsaaqellrit (ABS.3pl.pl)
elitnaulleq
elitnaur- (Kuskokwim) to study (intrans.); to teach someone (trans.) ═ (→ elicar-)
elitnauraa s/he is teaching him ═
elitnaurtuq he is studying ═
elitnauraq (sg) elitnaurak (dual) elitnaurat (pl) elitnauram (REL.sg) elitnaurai (ABS.3sg.pl) (Kuskokwim) student ═ öğrenci (→ elicaraq)
elitnauranka my disciples
elitnauristem elitnaurai
elitnaurcuun (sg) elitnaurcuutek (dual) elitnaurcuutet (pl) elitnaurcuutem (REL.sg) elitnaurcuutii (ABS.3sg.sg) elitnaurcuutiit (ABS.3pl.sg) elitnaurcuutai (ABS.3sg.pl) elitnaurcuutait (ABS.3pl.pl)
elitnauri- (Kuskokwim) to teach (intrans.) ═ (→ elicari-)
elitnaurista (sg) elitnauristek (dual) elitnauristet (pl) elitnauristem (REL.sg) elitnauristii (ABS.3sg.sg) elitnauristiit (ABS.3pl.sg) elitnauristai (ABS.3sg.pl) elitnauristait (ABS.3pl.pl) (Kuskokwim, Bristol Bay, Canineq) teacher ═ öğretmen (→ elicarista)
elitnauristem elitnaurai
elitnauristet enait teacher housing ═
elitnauristem ikayua ═ öğretmen yardımı
elitnauristelleq (sg) elitnauristellrek (dual) elitnauristellret (pl) elitnauristellrem (REL.sg) elitnauristellra (ABS.3sg.sg) elitnauristellrat (ABS.3pl.sg) elitnauristellri (ABS.3sg.pl) elitnauristellrit (ABS.3pl.pl) the former teacher
elitnauristengulria (sg) elitnauristengulriik (dual) elitnauristengulriit (pl) elitnauristengulriim (REL.sg) one who is a teacher
kass'aq elitnauristengulria the white man who is a teacher
elitnauritulleq (sg) elitnauritullrek (dual) elitnauritullret (pl) elitnauritullrem (REL.sg) elitnauritullra (ABS.3sg.sg) elitnauritullrat (ABS.3pl.sg) elitnauritullri (ABS.3sg.pl) elitnauritullrit (ABS.3pl.pl)
qasgimi elitnauritullrat the way they taught in the qasgi (Yuungnaqpiallerput)
elitnaurumalria (sg) elitnaurumalriik (dual) elitnaurumalriit (pl) elitnaurumalriim (REL.sg)
elitnaurun (sg) elitnaurutek (dual) elitnaurutet (pl) elitnaurutem (REL.sg) elitnaurutii (ABS.3sg.sg) elitnaurutiit (ABS.3pl.sg) elitnaurutai (ABS.3sg.pl) elitnaurutait (ABS.3pl.pl) lesson; doctrine; subject matter taught; school material
elitnaurvik (sg) elitnaurviik (dual) elitnaurviit (pl) elitnaurviim (REL.sg) elitnaurvia (ABS.3sg.sg) elitnaurviat (ABS.3pl.sg) [lit. "place for teaching"] (K, BB, CAN) school; schoolhouse ═ okul
elitnaurvigmi in/at the school ═ okulda
Kuinerrarmiut Elitnaurviat
Mikelnguut Elitnaurviat
Yuut Elitnaurviat
elitnaurviim atanra ═ okul müdürü
elitnaurviim elatiini outside the school
elitnaurviim ketiini in front of the school
elitnaurvili- to build a school ═ okul yapmak
elitnaurviliuq he is building a school
elitnaurvilista school builder
elitnaurvilistenguciq (sg) elitnaurvilistenguciik (dual) elitnaurvilistenguciit (pl) elitnaurvilistengucim (REL.sg) elitnaurvilistengucia (ABS.3sg.sg) elitnaurvilistenguciat (ABS.3pl.sg) elitnaurvilistengucii (ABS.3sg.pl) elitnaurvilistenguciit (ABS.3pl.pl) being a school builder
elitnaurvilistengucia that/if he is a school builder
elitnaurvilleq (sg) elitnaurvillrek (dual) elitnaurvillret (pl) elitnaurvillrem (REL.sg) elitnaurvillra (ABS.3sg.sg) elitnaurvillrat (ABS.3pl.sg) elitnaurvillrit (ABS.3pl.pl) the old school ═ eski okul
elitnaurvingqerraalleq (sg) elitnaurvingqerraallrek (dual) elitnaurvingqerraallret (pl) elitnaurvingqerraallrem (REL.sg) elitnaurvingqerraallra (ABS.3sg.sg) elitnaurvingqerraallrat (ABS.3pl.sg) elitnaurvingqerraallri (ABS.3sg.pl) elitnaurvingqerraallrit (ABS.3pl.pl)
elitnauryar-
elitnauryartuq s/he goes to school
eliveq (sg) elivrit (pl) (Kuskokwim) elivneq (Yukon) grave marker; possession of deceased person ═
elivumalria (sg) elivumalriik (dual) elivumalriit (pl) elivumalriim (REL.sg)
elkek them² ═
ella (sg) ellam (REL.sg) (Kuskokwim) ~ cella (Yukon) weather, outside, universe, awareness ═ evren; hava, atmosfer; gök
ellavut our world and weather ═ bizim dünyamız ve havamız
Ella-gguq allamek yuituk The world, they say, contains no one else but persons ═
ellami aquivik recreation area ═
ella ayalria moving air
ellam assiitellra
ellam cai parts of the sky
ellam cuqyutii barometer, weather thermometer, etc. ═
ellam iinga weather's eye, the eye of awareness ═
ellam iluani
ellam menglii horizon ═
ellam nenglii coldness of the air ═ havanın soğukluğu
ellam qaralii caqtaaryarat-llu designs of the sky and annual ceremonies ═
ellam qaralii constellations
ellam quliini above the world ═
Ellam Yua [lit. "the person or spirit of the universe"] Creative Force; God═ "Evrenin İnsanı" (daha doğrusu: evrenin insan biçimli ruhu; zira Yupikler ruhları insan biçiminde tasavvur ederler) anlamına gelen bu kelime Yupik şamanizminde "Yaratıcı Güç" için kullanılırken günümüz Hristiyan Yupik inancında "Tanrı" (Agayun = God) için de kullanılmaktadır
ella- ~ cella- to become weathered/tanned ═
Ellaar a female personal name ═ bir kadın adı
ellaissuun (sg) ellaissuutek (dual) ellaissuutet (pl) ellaissuutem (REL.sg) ellaissuutii (ABS.3sg.sg) ellaissuutiit (ABS.3pl.sg) ellaissuutai (ABS.3sg.pl) ellaissuutait (ABS.3pl.pl) eraser; any other device used for stroking
ellaliulria (sg) ellaliulriik (dual) ellaliulriit (pl) ellaliulriim (REL.sg)
angalkuq ellaliulria the shaman who conjured the weather
ellaliur- to act without proper regard for the standards of conduct; to deal with the weather
ellaliurta (sg) ellaliurtek (dual) ellaliurtet (pl) ellaliurtem (REL.sg) ellaliurtii (ABS.3sg.sg) ellaliurtiit (ABS.3pl.sg) ellaliurtai (ABS.3sg.pl) ellaliurtait (ABS.3pl.pl) weatherman
ellaliurtenguyulria (sg) ellaliurtenguyulriik (dual) ellaliurtenguyulriit (pl) ellaliurtenguyulriim (REL.sg) weatherman
ellaliuryaraq checking the weather, weather forecasting ═
ellalli'ksugtellria (sg) ellalli'ksugtellriik (dual) ellalli'ksugtellriit (pl) ellalli'ksugtellriim (REL.sg)
ellallir- to be rainy ═ yağmurlu olmak
ellallirtuq it is raining (→ HBC ivyirtuq)
ellalliurcuun (sg) ellalliurcuutek (dual) ellalliurcuutet (pl) ellalliurcuutem (REL.sg) ellalliurcuutii (ABS.3sg.sg) ellalliurcuutiit (ABS.3pl.sg) ellalliurcuutai (ABS.3sg.pl) ellalliurcuutait (ABS.3pl.pl) raincoat ═ yağmurluk
ellalliurta (sg) ellalliurtek (dual) ellalliurtet (pl) ellalliurtem (REL.sg) ellalliurtii (ABS.3sg.sg) ellalliurtiit (ABS.3pl.pl) ellalliurtai (ABS.3sg.pl) ellalliurtait (ABS.3pl.pl) weatherman
ellalluk (sg) ellalluuk (dual) ellalluut (pl) ellalluum (REL.sg) rain; raindrop (→ cellalluk [Yukon], ivsuk; HBC ivyuk)
makut ellalluugut these are raindrops
ellalluum kinguani after the rain ═ yağmurdan sonra
ellamiugaaraqtalria (sg) ellamiugaaraqtalriik (dual) ellamiugaaraqtalriit (pl) ellamiugaaraqtalriim (REL.sg)
ellangarteqarraalleq (sg) ellangarteqarraallrek (dual) ellangarteqarraallret (pl) ellangarteqarraallrem (REL.sg) ellangarteqarraallra (ABS.3sg.sg) ellangarteqarraallrat (ABS.3pl.sg) ellangarteqarraallri (ABS.3sg.pl) ellangarteqarraallrit (ABS.3pl.pl)
ellangcaq (?) community members / Elders approaching someone who is doing contrary behavior, helper
ellangeqarraalleq (sg) ellangeqarraallrek (dual) ellangeqarraallret (pl) ellangeqarraallrem (REL.sg) ellangeqarraallra (ABS.3sg.sg) ellangeqarraallrat (ABS.3pl.sg) ellangeqarraallri (ABS.3sg.pl) ellangeqarraallrit (ABS.3pl.pl)
ellanguaq (sg) ellanguat (pl) imitation universe, pretend or model universes ═ taklit evren, evren modeli
ellangvilleq (sg) ellangvillrek (dual) ellangvillret (pl) ellangvillrem (REL.sg) ellangvillra (ABS.3sg.sg) ellangvillrat (ABS.3pl.sg) ellangvillri (ABS.3sg.pl) ellangvillrit (ABS.3pl.pl)
ellangvillrenka
ellanquaryaraq presentation of the model universe, the way to ensure ella's benevolence (to model ella) ═
Ellaq'aq a male personal name ═ bir erkek adı
ell'araulria (sg) ell'araulriik (dual) ell'araulriit (pl) ell'araulriim (REL.sg)
ellarayak terrible weather
ellarpak (sg) ellarpiik (dual) ellarpiit (pl) ellarpiim (REL.sg) ellarpii (ABS.3sg.sg) [lit. "big weather"] universe, awareness, world, big/whole world; one (little child) who has a great awareness ═ evren
ellarpiim cikiutai world provides
ellarpiim iluani
ellarpiim yui people of the world
ellarpaqertellria (sg) ellarpaqertellriik (dual) ellarpaqertellriit (pl) ellarpaqertellriim (REL.sg)
ellarpaqertellriim tumliquallra historical trauma ═
ellarrluk ~ cellarrluk bad weather, weather which is so bad that outdoor activity is virtually impossible ═ çok kötü hava
ellarrlugmi cayaraq what to do during a storm ═
ellarrluum nalliini during a time of weather so bad ═ çok kötü havalarda
ellarvak strong rain, very bad weather, dark cloud ═
ellassuun (sg) ellassuutek (dual) ellassuutet (pl) ellassuutem (REL.sg) ellassuutii (ABS.3sg.sg) ellassuutiit (ABS.3pl.sg) ellassuutai (ABS.3sg.pl) ellassuutait (ABS.3pl.pl) weather device such as a barometer or other weather instrument; storm lantern ═
ellaullinilria (sg) ellaullinilriik (dual) ellaullinilriit (pl) ellaullinilriim (REL.sg)
ellciiyak ruffed grouse (locally: willow grouse Kari 1985) (Bonasa umbellus) ═
elli- to put, to place ═
ellia he put it ═
ellilalleq (sg) ellilallrek (dual) ellilallret (pl) ellilallrem (REL.sg) ellilallra (ABS.3sg.sg) ellilallrat (ABS.3pl.sg) ellilallri (ABS.3sg.pl) ellilallrit (ABS.3pl.pl)
ellin whetstone, sharpening stone ═
elliqaun (sg) elliqautek (dual) elliqautet (pl) newly frozen ice; nilas ═ yeni donmuş deniz buzu
elliqeryaraq (sg) elliqeryaraak (dual) elliqeryaraat (pl) elliqeryaram (REL.sg) elliqeryaraa (ABS.3sg.sg) elliqeryarai (ABS.3sg.pl) elliqeryarait (ABS.3pl.pl) outboard motor
ellir (sg) elliraat (pl) orphan
elliraurtellinilria (sg) elliraurtellinilriik (dual) elliraurtellinilriit (pl) elliraurtellinilriim (REL.sg)
ellitnguaq (sg) ellitnguak (dual) ellitnguat (pl) ellitnguam (REL.sg) (K) block chewing tobacco
ellivicuar little cache ═
ellirivik (sg) elliriviik (dual) elliriviit (pl) elliriviim (REL.sg) ellirivia (ABS.3sg.sg) elliriviat (ABS.3pl.sg) orphanage = yetimhane
ellivik (sg) elliviik (dual) elliviit (pl) elliviim (REL.sg) ellivia (ABS.3sg.sg) elliviat (ABS.3pl.sg) [lit. "underground temporary storage place"] cache; storage place, subterranean storage pit; K: elevated cache; shelf
ellivigmun into the cache
ellma a little ═
ellmikutuulleq humility ═
ellminek ikayuryqraq yuilqumi Yup'ik survival tools ═
ellnarquq it must be leaked out ═
ellngallag-
ellngallagtuq it suddenly sprang a leak
ellngalleq (sg) ellngallrek (dual) ellngallret (pl) ellngallrem (REL.sg) ellngallra (ABS.3sg.sg) ellngallrat (ABS.3pl.sg) ellngallri (ABS.3sg.pl) ellngallrit (ABS.3pl.pl)
ircaqum ellngallra heart murmur ═ üfürüm
ellngar- to spring a leak
elngulria (sg) elngulriik (dual) elngulriit (pl) elngulriim (REL.sg)
uqviarmek elngulriamek a resilient tree
ellualria (sg) ellualriik (dual) ellualriit (pl) ellualriim (REL.sg) righteous person; just person; perfect one
ellualriamek cucukiyaraq doing the right thing
ellugniyaagat iqallugpiit small dollies ═
ellugtur- (Y) → evcugtur-
ellugturyaraq (Y)
ellullrullinilria (sg) ellullrullinilriik (dual) ellullrullinilriit (pl) ellullrullinilriim (REL.sg)
ellurnarqellria (sg) ellurnarqellriik (dual) ellurnarqellriit (pl) ellurnarqellriim (REL.sg)
elluryaraq (sg) elluryaraak (dual) elluryaraat (pl) elluryaram (REL.sg) elluryaraa (ABS.3sg.sg) elluryarai (ABS.3sg.pl) elluryarait (ABS.3pl.pl) slope
ellu'urtaalria (sg) ellu'urtaalriik (dual) ellu'urtaalriit (pl) ellu'urtaalriim (REL.sg)
ellu'urtaaryallrullinilria (sg) ellu'urtaaryallrullinilriik (dual) ellu'urtaaryallrullinilriit (pl) ellu'urtaaryallrullinilriim (REL.sg)
elluuyak least cisco (Coregonus sardinella) ═
ellvik (sg) ellviik (dual) ellviit (pl) ellviim (REL.sg) ellvia (ABS.3sg.sg) ellviat (ABS.3pl.sg) ventilator; vent; air hole or leak
elnguq paper birch, American white birch, canoe birch, Kenai birch (Betula papyrifera var. kenaica) ═ kağıt huşu
elngur- to be tough ═
elngurliq sewing thread ═
elpeke- to sense; to feel; to discern ═
elpeksuun (sg) elpeksuutek (dual) elpeksuutet (pl) elpeksuutem (REL.sg) elpeksuutii (ABS.3sg.sg) elpeksuutiit (ABS.3pl.sg) elpeksuutai (ABS.3sg.pl) elpeksuutait (ABS.3pl.pl) = sense (of the human body) or mind; sensor; nerve
elpeksuuteten your senses
temem elpeksuutai nerves; senses ═
talliman elpeksuutma my five senses ═ beş duyum
elpet you¹ ═ sen
elpenguten you¹ are attaining an awareness/feeling ═
elpenguuten it is you¹ ═
elqialek (sg) elqialgek (dual) elqialget (pl) elqialgem (REL.sg) elqialga (ABS.3sg.sg) elqialgit (ABS.3pl.pl) cap with a visor
elqiaq (sg) elqiak (dual) elqiat (pl) bentwood visor, hunting visor, bentwood hat, hunting hat, bent-wood helmet ═
nacarraa elqiingqertuq kak'acucuarluni-llu his little cap has a visor and a little pompon
elquaq (sg) elquat (pl) herring roe-on-kelp, herring spawn-on-kelp ═ yosundaki ringa yumurtası
elquarniq rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax) ═
elraulria (sg) elraulriik (dual) elraulriit (pl) elraulriim (REL.sg)
Elriq Festival of the Dead, Great Feast of the Dead, Memorial Feast ═ Ölüler Bayramı. Ölüler alemiyle canlıların aleminin buluşma noktası bayramın yapıldığı yerdir ve ölenlerin ruhları burada periyodik olarak olarak yatıştırılır. Nelson Adasında beş-on yılda bir yapılır. Yukon Irmağında ise yılda iki kez, ilki Nakaciuq'tan sonra, diğeri ilkbaharda balık avı başlamadan önce yapılır. Törende çok yavaş çalınan davullar eşliğinde yapılan dansta "ağlamak" (qia-) fiilinden köken alan ve Qiatait denilen acıklı şarkılar söylenir. (< Ann Fienup-Riordan (1995), Boundaries and Passages: Rule and Ritual in Yup'ik Eskimo Oral Tradition, University of Oklahoma Press, 1995 pp. 389)
eltan you(sg.) are deflating it ═
eltetuli (sg) eltetulit (pl) fricative consonant (v, l, s, y, g, r, vv, ll, ss, gg, rr, w, u͡g, u͡r, u͡rr) ═
erinailnguut eltetulit voiceless fricatives ═
erinalget eltetulit voiced fricatives ═
eltuq it leaks ═
elucilek
elucilegnek shapes (Afcan 1972)
eluciliumalria (sg) eluciliumalriik (dual) eluciliumalriit (pl) eluciliumalriim (REL.sg)
eluciq (sg) eluciik (dual) eluciit (pl) elucim (REL.sg) elucia (ABS.3sg.sg) eluciat (ABS.3pl.sg) elucii (ABS.3sg.pl) eluciit (ABS.3pl.pl) shape; form; condition; nature; what something is like
elucian ayuqucia the way it is shaped [Afcan 1972: A ve E maddelerinde]
elucirtur- to give direction, to instruct ═
elucirtuun (sg) elucirtuutek (dual) elucirtuutet (pl) elucirtuutem (REL.sg) elucirtuutii (ABS.3sg.sg) elucirtuutiit (ABS.3pl.sg) elucirtuutai (ABS.3sg.pl) elucirtuutait (ABS.3pl.pl) direction or instruction ═
elumarracuar lumarracuar
eluqruyakeluqruuyak
eluqruuyak (sg) eluqruuyiik (dual) eluqruuyiit (pl) eluqruuyiim (REL.sg) eluqruuyii (ABS.3sg.sg) northern pike (Esox lucius)
elvik (sg) elviik (dual) elviit (pl) elviim (REL.sg) elvia (ABS.3sg.sg) elviat (ABS.3pl.sg) place
eme- to quiet down, to sooth ═
emelleq drinking ═ içme (→ mell'eq)
emeqmeq
emermer-
emerluk let us2 drink! ═
emerrluk dirty water ═
emerun ~ emervik place for drinking ═
emugcuun (sg) emugcuutek (dual) emugcuutet (pl) emugcuutem (REL.sg) emugcuutii (ABS.3sg.sg) emugcuutiit (ABS.3pl.sg) emugcuutai (ABS.3sg.pl) emugcuutait (ABS.3pl.pl) baby bottle ═ biberon
emute- to seek medical aid, or take an item for repair ═
ena (sg) enet (pl) enem (REL.sg) enii (ABS.3sg.sg) ~ na (sg) net (pl) nem (REL.sg) house ═ ev
enii his/her house ═ onun evi
enemi ~ nem'i in the house/home ═ evde
enevni in your1 house ═
en'eurlua his poor house ═
nek'a my house ═
nem ngelii around the house ═
enem avatii the area around the house
nem iluani ~ enem iluani inside the house ═
enairaa he took his seat ═
enairayuliyagaq (LI) small weasel (or ermine) (Mustela sp.?) § Alaskan weasel (Mustela nivalis eskimo Stone 1900) [type locality: Point Barrow, Alaska); T. J. McDonough and L. E. Olson. 2009: First record of a least weasel, Mustela nivalis, on the Kenai Peninsula
enaun (sg) enautek (dual) enautet (pl) enautem (REL.sg) enautii (ABS.3sg.sg) enautiit (ABS.3pl.sg) enautai (ABS.3sg.pl) enautait (ABS.3pl.pl) rental house
enautenka my rental houses
enecuar ~ enecuaraq (sg) enecuaraat (pl) small house ═ ufak ev, evcik
enegaasek (sg) enegaasgek (dual) enegaasget (pl) enegaasgem (REL.sg) → negaasek
enekcuaraq (sg) enekcuaraat (pl) (HBC) little house ═
enelgun (sg) enelgutek (dual) enelgutet (pl) enelgutem (REL.sg) enelgutii (ABS.3sg.sg) enelgutiit (ABS.3pl.sg) enelgutai (ABS.3sg.pl) enelgutait (ABS.3pl.pl) sharer of a house ═ ev arkadaşı (→ nelgun)
enelgutka my roommate ═
enelilria (sg) enelilriik (dual) enelilriit (pl) enelilriim (REL.sg) one who is making/building a house ═ ev yapan (→ nel'ilria)
enelinga make me a house ═ (HBC: enlinga)
enepik ~ enepiaq ~ enpik → nep'ik
eneq (sg) enrek (dual) enret (pl) enra (ABS.3sg.sg) enri (ABS.3sg.pl) enrit (ABS.3pl.sg) bone; frame (of tent, kayak etc.); seed ═ kemik; tohum (HBC neneq)
enri his or its bones; its framing members ═
enrenka my bones ═
enten your bones ═
enernek piliat things made of bone ═ kemikten yapılma şeyler
nasqum enra skull of a living person ═
qamiqum enra skull of a living person or animal ═
tuntut enrit caribou bones ═
tuntuviim enra moose bone ═
yuut enrit human bones ═
enerkuaq (sg) enerkuak (dual) enerkuat (pl) leftover bone, bone (or similar material) left after meat is eaten from it ═
enerpak big bone ═ büyük kemik
enerpalcilleq big old (abandoned) house ═
enessuun (sg) enessuutek (dual) enessuutet (pl) enessuutem (REL.sg) enessuutii (ABS.3sg.sg) enessuutiit (ABS.3pl.sg) enessuutai (ABS.3sg.pl) enessuutait (ABS.3pl.pl) (Shield 1978) house slipper ═ ev terliği
engelangela
engelu beaver house ═ kunduz yuvası
engelulluiraat cliff swallow (Petrochelidon pyrrhonota) ═
englar-ngel'ar-
enig- to press down ═
eniraraun (sg) enirarautet (pl) dance sticks, dance batons, pointing sticks, pointers ═ (→ apallircuun)
*enlleq (sg) enellrek (dual) enellret (pl) enellrem (REL.sg) enellra (ABS.3sg.sg) enellrat (ABS.3pl.sg) enellri (ABS.3sg.pl) enellrit (ABS.3pl.pl) former house, old house ═ eski (önceki) ev (→ nell'eq)
enli- to make a house ═ ev yapmak (→ nel'i-)
enliuq he is making a house
enliuryaraq (sg) enliuryarat (pl) working with bone ═ kemik işi, kemikten yapılma elişi
enluqvagaq (sg) enluqvagam (REL.sg) small house ═
enluqvagam tungiinun toward the little house ═
enpaarrluk (sg) enpaarrluuk (dual) enpaarrluut (pl) (HBC) big house ═
enqatak backbone (fish) ═ balık omurgası, kılçığın bağlandığı kemikler
enrilnguaq (sg) enrilnguat (pl) littletree willow (little-tree willow), peachleaf willow (Salix arbusculoides) ═ ağaççık söğüdü
enrullinilria (sg) enrullinilriik (dual) enrullinilriit (pl) enrullinilriim (REL.sg)
enuqituq he lacks something ═
epu (sg) epua (ABS.3sg.sg) handle ═ tutamak, sap
cauyam epua drum handle ═ davul tutamağı
ipuutem epua ladle handle ═ kepçe sapı
manam epua ═ oltanın yay biçimli tahta tutamağı
epulquq (sg) epulquk (dual) epulqut (pl) epulqum (REL.sg) trunk of tree; stem; stalk; vein of a leaf
epurralek (sg) epurralget (pl) lollipop; small pot with a small handle ═
eqciquq it will shrink ═
eqiaq (sg) eqiat (pl) chopped firewood ═ yakacak olarak kullanılan kırılmış odun
eqiulleq (sg) eqiullrek (dual) eqiullret (pl) eqiullrem (REL.sg) eqiullra (ABS.3sg.sg) eqiullrat (ABS.3pl.sg) eqiullri (ABS.3sg.pl) eqiullrit (ABS.3pl.pl.)
kaminiaq muriraa eqiullemnek s/he stoked the stove with the wood I chopped
eqiulria (sg) eqiulriik (dual) eqiulriit (pl) eqiulriim (REL.sg) one who was chopping ═ odun kıran
eqiur- to chop wood ═ odun kırmak
eqiurtuq he is chopping wood ═ odun kırıyor
eqiuresqaa ~ eqiusqaa he is asking her to chop wood
eqiurcuun (sg) eqiurcuutek (dual) eqiurcuutet (pl) eqiurcuutem (REL.sg) eqiurcuutii (ABS.3sg.sg) eqiurcuutiit (ABS.3pl.sg) eqiurcuutai (ABS.3sg.pl) eqiurcuutait (ABS.3pl.pl)
equaraq (NSU) little stick
equguaq imitation driftwood ═ taklit odun
equguaq kegginaquq driftwood mask ═ odun maskesi
equg- to carry thing on shoulder ═
equgcuun (sg) equgcuutek (dual) equgcuutet (pl) equgcuutem (REL.sg) equgcuutii (ABS.3sg.sg) equgcuutiit (ABS.3pl.sg) equgcuutai (ABS.3sg.pl) equgcuutait (ABS.3pl.pl) canine tooth; wedge
equgkaq (NI, CAN) driftwood ═
equgmelnguq [lit. "carries a beetle on its shoulder"] tree swallow ═ ağaç kırlangıcı (Tachycineta bicolor)
equk (sg) equuk (dual) equut (pl) equum (REL.sg) thing carried on shoulder; driftwood; LY, NS, NUN, EG: wood, driftwood, log ═ omuzda taşınan şey; odun, tahta
equliaq eqiaq
equliur- eqiur
eq'uq it is shrinking ═
ercan as it downs ═
ercuite- to never dawn
nunat ercuilkai a village without daylight
ayalliniuq, tuavet nunaminun ercuilngumun he traveled on, to his village, the one where the day never dawned
eretaarpak (Nunapitchuk) mallard, malard duck, wild duck ═ yaban ördeği (Anas platyrhynchos)
erina ~ erinaq (sg) erinak (dual) erinat (pl) erinii (ABS.3sg.sg) voice ═
erinaka ~ erinaqa my voice ═ sesim
erinii his voice ═ sesi
angutem erinii man's voice ═ adamın sesi
asveyagaam erinii young walrus's voice ═ yavru morsun sesi
yuarutem erinii the tune the song
erinailnguq (sg) erinailnguut (pl) voiceless consonants ═ sessiz ünlüler
erinailnguut eltetulit voiceless fricatives ═
erinairissuun (sg) erinairissuutek (dual) erinairissuutet (pl) erinairissuutem (REL.sg) erinairissuutii (ABS.3sg.sg) erinairissuutiit (ABS.3pl.sg) erinairissuutai (ABS.3sg.pl) erinairissuutait (ABS.3pl.pl) tape recorder
erinalek (sg) erinalget (pl) voiced consonants ═ sesli ünlüler
erinalget eltetulit voiced fricatives ═
eriniassuun (sg) eriniassuutek (dual) eriniassuutet (pl) eriniassuutem (REL.sg) eriniassuutii (ABS.3sg.sg) eriniassuutiit (ABS.3pl.sg) eriniassuutai (ABS.3sg.pl) eriniassuutait (ABS.3pl.pl) (K, Y, NI, CAN, HBC, BB) larynx, voice box
erinituli (sg) erinitulit (pl) vowel ═ ünlü (a, i, u, e)
malrulget erinitulit long vowels ═ uzun ünlüler (aa, ii, uu)
erinitulit katungqalriit diphthongs, vowel clusters ═ diftong (ai, au, ia, iu, ua, ui)
erinituliunrilnguq (sg) erinituliunrilnguut (pl) consonant ═ ünsüz (p, t, c, k, q, v, l, s, y, g, r, vv, ll, ss, gg, rr, m, n, ng, ḿ, ń, ńg, w, u͡g, u͡r , u͡rr, u͡k, u͡q)
eriq milt ═
eritar- to pluck ═ (→ meqtar-)
eritarluku plucking it ═
ermig- to wash one's face ═ yüzünü yıkamak
ermigtua ═ yüzümü yıkıyorum
ermigtuq s/he is washing his own face ═ kendi yüzünü yıkıyor
ermigaa s/he is washing another's face ═ onun yüzünü yıkıyor
ermigcuun (sg) ermigcuutek (dual) ermigcuutet (pl) ermigcuutem (REL.sg) ermigcuutii (ABS.3sg.sg) ermigcuutiit (ABS.3pl.sg) ermigcuutai (ABS.3sg.pl) ermigcuutait (ABS.3pl.pl) washbasin
ermiumaneq (channel) going from the lake further into the interior ═
ermiutaq washcloth ═ yüz havlusu
erneq (sg) erneret (pl) ernerem (REL.sg) erenra (ABS.3sg.sg) day (vs. night), one day ═ gün
ayagniqarraallemteni first day
unuaquani second day
pingayuatni erenret third day
cetamiitni erenret fourth day
tallimiitni erenret fifth day
arvinelgatni erenret sixth day
malrunlegatni erenret seventh day
pingayunelgatni erenret eighth day
qulngunrita'ariitni erenret ninth day
qulngurtellratni erenret tenth day
qula ataucimek cipluku ernengluku eleventh day
qula malrugnek cipluku ernengluku twelfth day
qula pingayun cipluku ernengluku thirteenth day
akimiarunrita'arnek ernengluku fourteenth day
akimiaratnek ernengluku fifteenth day
ircaquruat erenrat Valentine's Day ═ Sevgililer Günü
Kenkutem Erenra Valentine's day ═ Sevgililer Günü
up'nerkam erenra springtime day ═
ernerem naaqerkaa today's featured article ═
erenrem ~ ernerem qukallra noon, midday ═ öğle
erenrem ~ ernerem qukaryaraa noon, midday ═ öğle
ernerem tarenraa today's featured picture ═
erenrani during the day ═
ernermi in the daytime/today ═
ernequ later/midday today ═
ernerculria common raven, raven ═ kuzgun (Corvus corax principalis)
ernercuun (sg) ernercuutek (dual) ernercuutet (pl) ernercuutem (REL.sg) ernercuutii (ABS.3sg.sg) ernercuutiit (ABS.3pl.sg) ernercuutai (ABS.3sg.pl) ernercuutait (ABS.3pl.pl) calendar; terminology for days of the week
ernermiku midday today (after now) ═
ernerpak [lit. "big day"] (Yukon) all day; today ═ bütün gün, gün boyunca; bugün
ernerpagmi
erqaarallinilria (sg) erqaarallinilriik (dual) erqaarallinilriit (pl) erqaarallinilriim (REL.sg)
errit (pl) spawn (white milt) ═ balık sütü (erkek balığın spermi)
errmiuq the day also breaks ═
errneq dawning, dawn ═
errngaituq it will not dawn ═
erte- to dawn; to be dawn; to be daybreak ═
ertu- to be high (of cliffs, hills, not airplanes, trees)
ertulria (sg) ertulriik (dual) ertulriit (pl) ertulriim (REL.sg) (EG) high spot; a high one one, that has much elevation ═ yüksek; yüksek nokta
erur- to wash (skins, hands, etc.; not clothes) ═
eruraa he is washing it ═
erurilleq (sg) erurillrek (dual) erurillret (pl) erurillrem (REL.sg) erurillra (ABS.3sg.sg) erurillrat (ABS.3pl.sg) erurillri (ABS.3sg.pl) erurillrit (ABS.3pl.pl) washing dishes
erurilria (sg) erurilriik (dual) erurilriit (pl) erurilriim (REL.sg) one who is washing
ervigissuun (sg) ervigissuutek (dual) ervigissuutet (pl) ervigissuutem (REL.sg) ervigissuutii (ABS.3sg.sg) ervigissuutiit (ABS.3pl.sg) ervigissuutai (ABS.3sg.pl) ervigissuutait (ABS.3pl.pl) washing machine; washtub
ervigivik (sg) ervigiviik (dual) ervigiviit (pl) ervigiviim (REL.sg) ervigivia (ABS.3sg.sg) ervigiviat (ABS.3pl.sg) laundromat, washeteria
ervuqalria (sg) ervuqalriik (dual) ervuqalriit (pl) ervuqalriim (REL.sg)
ervuqercuun (sg) ervuqercuutek (dual) ervuqercuutet (pl) ervuqercuutem (REL.sg) ervuqercuutii (ABS.3sg.sg) ervuqercuutiit (ABS.3pl.sg) ervuqercuutai (ABS.3sg.pl) ervuqercuutait (ABS.3pl.pl) bathtub
ervuqervik (sg) ervuqerviik (dual) ervuqerviit (pl) ervuqerviim (REL.sg) ervuqervia (ABS.3sg.sg) ervuqerviat (ABS.3pl.sg) bathroom
esip'aq ~ esip'aaq (< İngilizce zipper) zipper ═ fermuar
esiq (K, BB, HBC) ~ eyiq egg yolk, yolk of egg, yolk ═ yumurta sarısı
esiqa my yolk of egg ═ benim yumurta sarısı
esircete- to be yellow ═ sarı olmak
esircetuq it is yellow ═ sarıdır
esircetellria (sg) esircetellriik (dual) esircetellriit (pl) esircetellriim (REL.sg) yellow (one, thing) ═ sarı (biri, şey)
esirliq yellow thing; the yellow color ═ sarı
esirrlugte- to be yellowish
esirngalnguq yellow thing; the yellow color ═ sarı
eskaviaq (sg) eskaviat (pl) northern goshawk, goshawk (Accipiter gentilis atricapillus); sharp-shinned hawk (Accipiter striatus); gyrfalcon (Falco rusticolus) ═ çakır (Accipiter gentilis atricapillus); Accipiter striatus; sungur (Falco rusticolus)
eskuularvik (sg) eskuularviik (dual) eskuularviit (pl) eskuularviim (REL.sg) eskuularvia (ABS.3sg.sg) eskuularviat (ABS.3pl.sg) (Y, HBC, NI, NUN) school
eskuuluqskuuluq
essalaungsat (pl) firewood shoots (Chamerion angustifolium) ═
essurpalek gadwall ═ boz ördek (Anas strepera)
esswataq (< İngilizce sweeter) sweeter ═
nauwa esswataqa? where is my sweater? ═ kazağım nerede?
estelussaq . → estulussaq
estulussar- .→ estulussaq
est'luussaq .(Shield 1978) → estulussaq
estulussaq (< Rusça струж) carpenter's plane ═
estulussar- to plane wood ═
estuuluq (sg) estuuluk (dual) estuulut (pl) estuulum (REL.sg) → stuuluq
estuulum aciani under the table ═ masanın altında
estuulum qaingani on top of the table
esvaikevsaik
ete- to be ═ olmak
etellria (sg) etellriik (dual) etellriit (pl) etellriim (REL.sg)
eteq anus; bottom; sea anemone ═ anüs; alt, kıç; denizşakayığı (Actiniaria) → teq
eteqa my anus ═
etra its anus; its bottom ═
eterrlainalria (sg) eterrlainalriik (dual) eterrlainalriit (pl) eterrlainalriim (REL.sg)
et'galqilaq small piece of ice beached in shallow water, ice beached in shallow areas
et'galqitaq (sg) et'galqitat (pl) small piece of ice beached in shallow water, ice beached in shallow areas
etgalqitarnarqellria (sg) etgalqitarnarqellriik (dual) etgalqitarnarqellriit (pl) etgalqitarnarqellriim (REL.sg)
etgalquq (sg) etgalquk (dual) etgalqut (pl) etgalqum (REL.sg) shallow place ═ sığ yer
etgate- to be shallow ═ sığ olmak
et'u- to be deep ═ derin olmak
etuuq to be deep ═
et'ullruuq it was deep ═
et'ulquq deep place ═ derin yer
et'ulria (sg) et'ulriik (dual) et'ulriit (pl) et'ulriim (REL.sg) the one that is deep ═ derin
et'unquq deep place ═ derin yer
et'utaciq (sg) et'utacia (ABS.3sg.sg) depth ═ derinlik
et'utacia its depth ═ derinliği
kuigem et'utacia extent of the river's depth ═ nehrin derinliği
eva- to set, to sit on eggs; to incubate
evaalria (sg) evaalriik (dual) evaalriit (pl) evaalriim (REL.sg)
evacillrilnguq (sg) evacillrilnguuk (dual) evacillrilnguut (pl) evacillrilnguum (REL.sg) evacillrilngui (ABS.3sg.sg) evacillrilnguit (ABS.3pl.sg)
makut taugaam angutait evacillrilnguut piksunaqluteng however, males that had not nested were good to make into parkas (Yuungnaqpiallerput)
evaluni (it) nesting ═
evcug- to shake off (snow/sand) ═
evcugtur- ~ (Y) ellugtur- to brush.off (dirt/snow) ═
evcugturyaraq ~ (Y) ellugturyaraq symbolic brushing (of diseases, etc.) during ceremonial dances ═
evegaatevek
evegeraat Carex & Puccinella & Leymus/Elymus spp.
evegtaq (sg) evegtaak (dual) evegtaat (pl) evegtaam (REL.sg) evegtaa (ABS.3sg.sg) bumblebee
evegtat eniit beehive
evek (sg) evget (pl) white cottongrass, arctic cotton grass (Carex spp.) ═
everun ~ evrunverun
evgerayagaat Carex & Puccinella & Leymus/Elymus spp.
evineq small grassy island ═
eviuq winter wren (Troglodytes hiemalis) ═
eviutet (pl) (HBC) grass used as insulation placed over the frames of the sod house═
evsaik ~ esvaik female breast ═ kadın memesi (→ aamaq)
evulalleq (sg) evulallrek (dual) evulallret (pl) evulallrem (REL.sg) evulallra (ABS.3sg.sg) evulallrat (ABS.3pl.sg) evulallri (ABS.3sg.pl) evulallrit (ABS.3pl.pl)
evuneq (sg) evunret (pl) ice pile, piled-up ice; pressure ridge
eyag- to do the practice ═
eyagnarqellriit admonishments for seal hunting ═
eyagyaraq (sg) eyagyaraak (dual) eyagyaraat (pl) eyagyaram (REL.sg) eyagyaraa (ABS.3sg.sg) eyagyarai (ABS.3sg.pl) eyagyarait (ABS.3pl.pl) abstinence laws, abstinence, traditional abstinence practices, traditional practice; taboo related with birth, death, illness, puberty, etc. ═
eyiqesiq
eyurcissuun (sg) eyurcissuutek (dual) eyurcissuutet (pl) eyurcissuutem (REL.sg) eyurcissuutii (ABS.3sg.sg) eyurcissuutiit (ABS.3pl.sg) eyurcissuutai (ABS.3sg.pl) eyurcissuutait (ABS.3pl.pl) mold (for forming a shape)

I

icivaarqu soon, in near future ═
icivaq a few days/weeks ago, a while ago ═
icivaqu a few days/weeks from now ═
iga- to swallow ═ yutmak
igalleq
igan your1 mark, symbol, letter ═
iganeq
igar- (Kuskokwim) to write ═ (→ alngar-)
igartua
igartuq s/he is writing ═
igartuten
igartutek
igartuci
igartukut
igartut
igaraa he is writing to him ═
igarru write to him! ═
igaulluku write it down ═
atren igausgu write your name ═
igaraun (sg) igarautek (dual) igarautet (pl) igarautem (REL.sg) igarautii (ABS.3sg.sg) igarautiit (ABS.3pl.sg) igarautai (ABS.3sg.pl) igarautait (ABS.3pl.pl) (BB) pen; pencil
igarcuun (sg) igarcuutek (dual) igarcuutet (pl) igarcuutem (REL.sg) igarcuutii (ABS.3sg.sg) igarcuutiit (ABS.3pl.sg) igarcuutai (ABS.3sg.pl) igarcuutait (ABS.3pl.pl) Kuskokwim) pen, pencil ═ kalem (→ NI igarrsuun, Y alngarcuun)
igarcuutema cingia the point of my pencil ═ kalemimin ucu
igarcuusvik a place for pencils ═ kalemlik
igarkaq [lit. "material for marking"] paper ═ kâğıt (→ kalikaq)
igarrsuun (sg) igarrsuutek (dual) igarrsuutet (pl) igarrsuutem (REL.sg) igarrsuutii (ABS.3sg.sg) igarrsuutiit (ABS.3pl.sg) igarrsuutai (ABS.3sg.pl) igarrsuutait (ABS.3pl.pl) (NI, HBC) pen; pencil (→ igarcuun)
igaryaraq (sg) igaryaraak (dual) igaryaraat (pl) igaryaram (REL.sg) igaryaraa (ABS.3sg.sg) igaryarai (ABS.3sg.pl) igaryarait (ABS.3pl.pl) orthography; writing system; way to write
igaucilria (sg) igaucilriik (dual) igaucilriit (pl) igaucilriim (REL.sg) writer
igaugek (sg) igauget (pl) wooden eyeshades ═
igausngalria (sg) igausngalriik (dual) igausngalriit (pl) igausngalriim (REL.sg)
igautelleq (sg) igautellrek (dual) igautellret (pl) igautellrem (REL.sg) igautellra (ABS.3sg.sg) igautellrat (ABS.3pl.sg) igautellri (ABS.3sg.pl) igautellrit (ABS.3pl.pl)
Yugtun igautellrit kass'atun-llu mumigtellrit Yup'ik transcription and English translation
igayuli (sg) igayulik (dual) igayulit (pl) igayulim (REL.sg) one who writes well ═
igayulleq (sg) igayullrek (dual) igayullret (pl) igayullrem (REL.sg) igayullra (ABS.3sg.sg) igayullrat (ABS.3pl.sg) igayullri (ABS.3sg.pl) igayullrit (ABS.3pl.pl) one who was good at writing ═
igayulria (sg) igayulriik (dual) igayulriit (pl) igayulriim (REL.sg) one who writes well
igayunilria ~ igay'unilria (sg) igayunilriik (dual) igayunilriit (pl) igayunilriim (REL.sg) one who says the he (himself) writes well [neutral], one who says (brags) he is a good writer
igayunilriaruniluni ~ igay'unilriaruniluni (he) saying that he is one who brags he is a good writer
igayunista ~ igay'unista (sg) igayunistek (dual) igayunistet (pl) igayunistem (REL.sg) igayunistii (ABS.3sg.sg) igayunistiit (ABS.3pl.sg) igayunistai (ABS.3sg.pl) igayunistait (ABS.3pl.pl) one who brags that he (himself) writes well [more derision]
igayunituli ~ igay'unituli (sg) igayunitulit (pl) one who brags that he (himself) writes well [with some derision]
igayusta (sg) igayustek (dual) igayustet (pl) igayustem (REL.sg) igayustii (ABS.3sg.sg) igayustiit (ABS.3pl.sg) igayustai (ABS.3sg.pl) igayustait (ABS.3pl.pl) one who writes well
igcailkutek (dual) spear holder ═
ige- to swallow ═
igaa he swallowed it ═
igtuuq (K, BB) ~ ig'tuuq (Y, HBC) he knows how to swallow ═
ig'uq he swallowed ═
iggangqalria (sg) iggangqalriik (dual) iggangqalriit (pl) iggangqalriim (REL.sg)
iggiasuli (sg) iggiasulik (dual) iggiasulit (pl) iggiasulim (REL.sg) (NSK) → iggiayuli
iggiayuli (sg) iggiayulik (dual) iggiayulit (pl) iggiayulim (REL.sg) [lit. "one who is good at eyeballing"] great-horned owl ═ Amerika puhusu (Bubo virginianus)
iggiggiayuli (sg) iggiggiayulik (dual) iggiggiayulit (pl) iggiggiayulim (REL.sg) → iggiayuli
igta (sg) igtem (REL.sg) igtii (ABS.3sg.sg) igtait (ABS.3pl.pl) den, animal den, lair ═ in, hayvan ini
avelngaam igtii
kaviarem igtii ~ kaviam igtii fox's den ═ tilki ini, tilki yuvası
qanganaam igtii
igtem paingani at the mouth of the den ═
igtiin amiiga the entrance of his den ═ ininin girişi
igte- to fall (from a height), to fall down from an elevation ═ (yüksekten) düşmek
igtuqit it fell ═ düştü
igtecuar small den ═ küçük in, incik
igtelilauciq (sg) igtelilauciik (dual) igtelilauciit (pl) igtelilaucim (REL.sg) igtelilaucia (ABS.3sg.sg) igtelilauciat (ABS.3pl.sg) igtelilaucii (ABS.3sg.pl) igtelilauciit (ABS.3pl.pl)
aptellruanga qaillun kaviaret igtelilauciatnek he asked me how foxes make their dens
igtelilria (sg) igtelilriik (dual) igtelilriit (pl) igtelilriim (REL.sg)
igtellria (sg) igtellriik (dual) igtellriit (pl) igtellriim (REL.sg)
igtenge- to begin to fall ═ düşmeye başlamak
igtenguq it is beginning to fall; it is falling ═ düşmeye başladı; düşüyor
igteqatalalria (sg) igteqatalalriik (dual) igteqatalalriit (pl) igteqatalalriim (REL.sg)
igteqatar- to be about to fall ═ düşmek üzere olmak
igteqatartuq it is about to fall; it is falling ═ düşmek üzere; düşüyor
iguuk (dual) testicle ═ taşak
iguun (sg) iguutek (dual) iguutet (pl) iguutem (REL.sg) iguutii (ABS.3sg.sg) iguutiit (ABS.3pl.sg) iguutai (ABS.3sg.pl) iguutait (ABS.3pl.pl) drill
igurcuun (sg) igurcuutek (dual) igurcuutet (pl) igurcuutem (REL.sg) igurcuutii (ABS.3sg.sg) igurcuutiit (ABS.3pl.sg) igurcuutai (ABS.3sg.pl) igurcuutait (ABS.3pl.pl) drill
igurtuun (sg) igurtuutek (dual) igurtuutet (pl) igurtuutem (REL.sg) igurtuutii (ABS.3sg.sg) igurtuutiit (ABS.3pl.sg) igurtuutai (ABS.3sg.pl) igurtuutait (ABS.3pl.pl) drill
igvalleq (sg) igvallrek (dual) igvallret (pl) igvallrem (REL.sg) igvallra (ABS.3sg.sg) igvallrat (ABS.3pl.sg) igvallri (ABS.3sg.pl) igvallrit (ABS.3pl.pl)
igvallinilria (sg) igvallinilriik (dual) igvallinilriit (pl) igvallinilriim (REL.sg)
igvar- to appear from close behind something, to come into sight ═
igvarluni (he) coming into view ═
Igyagiiq Egegik ═ bir yer adı
igyaralek clam ═
igyaraq I (sg) igyaraak (dual) igyaraat (pl) igyaram (REL.sg) igyaraa (ABS.3sg.sg) igyarai (ABS.3sg.pl) igyarait (ABS.3pl.pl) throat ═ boğaz
igyaraa his/her throat
igyarait their throats
igyaran your throat
tunutellget igyarait loon throats
Igyaraq II Igiugig ═ bir yer adı
ii (sg) iik (dual) iim (REL.sg) iinga (ABS.3sg.sg) iik (ABS.3sg.dual) iingit (ABS.3pl.pl) eye ═ göz
iika my eye ═ benim gözüm
iikaa it is his eye ═
iimi of his own eye ═
iinga his/her eye ═
iik his/her eyes² ═
iigni on its eyes
iingit their eyes ═
iin your² eye ═
iigken your² eyes² ═
iinguuk they² are eyes ═
iilia he is making an eye for it ═
iiurlua his poor eye ═
Yupiit iingitgun through Yup'ik eyes
iim elpeksuutii optic nerve
iim yualui ~ iim ivalui eye muscles
mingqutem iinga (a calque on the English) eye of a/the needle ═ iğne deliği
neqem iinga an eye of the (one) fish, a fish eye ═
neqem iik (two) eyes² of the fish ═
neqet iingit eyes³ of the fish³ ═
qucillgaam iik crane's eyes²
qucillgaat iingit cranes' eyes³
yuut iingit people's eyes
iicengaq one with little eyes ═ küçük gözlü biri
iicilleq (sg) iicillrek (dual) iicillret (pl) iicillrem (REL.sg) iicillra (ABS.3sg.sg) iicillrat (ABS.3pl.sg) iicillri (ABS.3sg.pl) iicillrit (ABS.3pl.pl) orbital cavity, eye socket ═
iigmiuraa to signal with the eyes ═
ii-i yes ═ evet
Iik Eek ═ bir yer adı (→ Ekvicuaq)
Iigmi in the Eek ═ Eek'te
iikaq kayak tote hole at the bow ═
Iilgayaq Bristol Bay; the Nushagak River ═ bir yer adı
Iilgayarmiucetun in the Bristol Bay dialect
iillugnarilleq (sg) iillugnarillrek (dual) iillugnarillret (pl) iillugnarillrem (REL.sg) iillugnarillra (ABS.3sg.sg) iillugnarillrat (ABS.3pl.sg) iillugnarillri (ABS.3sg.pl) iillugnarillrit (ABS.3pl.pl)
iimiuquq (sg) iimiuquk (dual) iimiuqut (pl) iimiuqum (REL.sg) target
iingaq eyeball ═ göz küresi, göz yuvarı
iingaraq head ═ baş
iingelleq (sg) iingellrek (dual) iingellret (pl) iingellrem (REL.sg) iingellra (ABS.3sg.sg) iingellrat (ABS.3pl.sg) iingellri (ABS.3sg.pl) iingellrit (ABS.3pl.pl)
qaillun qucillgaam qiuglignek iingellra how the crane got its blue eyes
iingilquq spot with no eye ═
iingilqurra [lit. "where it has no eye"] spot where its eye was ═
iingineq snowblindness ═
iingirte- to lose an eye; to be injured in the eye
iingirtuq s/he lost an eye; s/he is snowblind
iingirrluni s/he lost an eye
iingirtelleq (sg) iingirtellrek (dual) iingirtellret (pl) iingirtellrem (REL.sg) iingirtellra (ABS.3sg.sg) iingirtellrat (ABS.3pl.sg) iingirtellri (ABS.3sg.pl) iingirtellrit (ABS.3pl.pl)
iingirtellrem atii the father of that one who had lost an eye
iingirtellria (sg) iingirtellriik (dual) iingirtellriit (pl) iingirtellriim (REL.sg)
iingirtellriim atii the father of the one whose eye had been popped
iingirvailkutak wooden sunglasses ═
iingiryaraq snowblindness ═
iinguaq (sg) iinguak (dual) iinguat (pl) iinguam (REL.sg) eyeglasses (often used in the dual: iinguak); false eye; glass eye; circle and central dot design ═ gözlük; taklit göz
iinriurta (sg) iinriurtek (dual) iinriurtet (pl) iinriurtem (REL.sg) iinriurtii (ABS.3sg.sg) iinriurtiit (ABS.3pl.sg) iinriurtai (ABS.3sg.pl) iinriurtait (ABS.3pl.pl) nurse, health aide; pharmacist ═ hemşire; eczacı
iinrivik clinic ═ klinik
iinruq ~ iinru (sg) iinrut (pl) pill, medicine (contemporary meaning); charm, amulet (traditionally meaning) ═ eskiden yalnızca "muska" anlamına gelen bu kelime günümüzde daha ok "hap, ilaç" anlamında kullanılır
iinru medicate (yourself)! ═
iinruu medicate him! ═
iinruuyugngalria (sg) iinruuyugngalriik (dual) iinruuyugngalriit (pl) iinruuyugngalriim (REL.sg) ═ şifalı (bitki)
iinruvallalria (sg) iinruvallalriik (dual) iinruvallalriit (pl) iinruvallalriim (REL.sg)
iipik real eye ═ gerçek göz
iiqupak (sg) iiqupiik (dual) iiqupiit (pl) iiqupiim (REL.sg) iiqupii (ABS.3sg.sg) seed; single fish egg; single bead; any other seed-like thing ═ tohum
iiqupiim neqkautii pollen of flower ═ polen, çiçek tozu
neqem melugiin iiqupii single fish egg ═
iiqupalissuun (sg) iiqupalissuutek (dual) iiqupalissuutet (pl) iiqupalissuutem (REL.sg) iiqupalissuutii (ABS.3sg.sg) iiqupalissuutiit (ABS.3pl.sg) iiqupalissuutai (ABS.3sg.pl) iiqupalissuutait (ABS.3pl.pl) pistil of flower
iir- to hide ═
iira hide! ═
iiraa he hides it ═
iiraak they2 are hiding something ═
iiria he is hiding something of/from her ═
iiriak he is hiding their2 something ═
iirlua (I) hiding ═
iirniuq he said he (himself) hid ═
iiqan when he hides ═
iiriyaraq concealment
iirpak (sg) iirpiik (dual) iirpiit (pl) big eyes ═ iri göz
iirpayagaq little one with a big eyes ═ iri gözlü ufak biri
iirtuamalria (sg) iirtuamalriik (dual) iirtuamalriit (pl) iirtuamalriim (REL.sg) hidden or secret thing
iirumalleq (sg) iirumallrek (dual) iirumallret (pl) iirumallrem (REL.sg) iirumallra (ABS.3sg.sg) iirumallrat (ABS.3pl.sg) iirumallri (ABS.3sg.pl) iirumallrit (ABS.3pl.pl)
iirumallerkani
iirumalria (sg) iirumalriik (dual) iirumalriit (pl) iirumalriim (REL.sg)
iisuayaaqiisuruayaaq
iisuayaariisuraar, iisuruayaaq
iisuraar(aq) (Scammon Bay) western sandpiper (Calidris mauri) ═
iisuruayaaq solitary sandpiper (Tringa solitaria) ═
iitalleq (sg) iitallrek (dual) iitallret (pl) iitallrem (REL.sg) iitallra (ABS.3sg.sg) iitallrat (ABS.3pl.sg) iitallri (ABS.3sg.pl) iitallrit (ABS.3pl.pl)
imkunek-llu iitallernek tupigluki kangrit, aciit kankut qungaggluki they wove those tall cottongrass stalks, pulling together the lower parts of them.
tauna arnat iliit, nem'eng tunuani qerqullu(li)lria akervagmi iitallernek one of the women was sitting behind their house in the bright sunlight braiding reed grass
iitaq (sg) iitat ~ iitaat (pl) tall cottongrass, narrow-leaved cottongrass, common cottongrass, cottongrass (Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium & triste) ═
iituliaraat (pl) [lit. "ones with big eyes"] young broad whitefish (Coregonus nasus) ═
iiyuaq (HBC) {Hooper Bay} solitary sandpiper (Tringa solitaria) ═
iiyuraar(aq) (HBC) {Chevak} western sandpiper (Calidris mauri) ═
iiyuraaraq (HBC) {Chevak} solitary sandpiper (Tringa solitaria) ═
ikampall'er (sg) ikampallraak (dual) ikampallraat (pl) ikampallraam (REL.sg) great big sled ═ kocaman kızak
ikamracuaraq small sled = küçük kızak
ikamralialleq (sg) ikamraliallrek (dual) ikamraliallret (pl) ikamraliallrem (REL.sg) ikamraliallra (ABS.3sg.sg) ikamraliallrat (ABS.3pl.sg) ikamraliallri (ABS.3sg.pl) ikamraliallrit (ABS.3pl.pl)
qacungakaa ikamraliallra assiitniluku she doubted his abilities, saying that the sled he had made was bad
ikamralria (sg) ikamralriik (dual) ikamralriit (pl) ikamralriim (REL.sg) ═ kızak süren; kızakla seyahat eden
ikamralugpiaq large freight sled, big freight sled, flatbed sled ═
ikamraq (sg) ikamrak (dual) ikamrat (pl) ikamram (REL.sg) dog sled, sled (often used in the dual for one single sled, because of the two runners); by extension: snow machine, automobile, truck, taxi ═ kızak, köpek kızağı
ikamragka my sled ═ benim kızağım
ikamram aklui the fittings of the sled ═
ikamrar- to travel by sled ═ kızakla seyahat etmek
ikamrarualleq (sg) ikamraruallrek (dual) ikamraruallret (pl) ikamraruallrem (REL.sg) ikamraruallra (ABS.3sg.sg) ikamraruallrat (ABS.3pl.sg) ikamraruallri (ABS.3sg.pl) ikamraruallrit (ABS.3pl.pl) ═ kızakla kayma (oyun olarak)
mikelnguum ikamraruallra the child is sledding ═ çocuğun kızakla kayması
ikamraruaq (sg) ikamraruak (dual) ikamraruat (pl) ikamraruam (REL.sg) child's sled for playing; toy sled; sled model ═ taklit kızak, model kızak, oyuncak kızak
ikamraruar- to play at sleding
ikamtalleq (sg) ikamtallrek (dual) ikamtallret (pl) ikamtallrem (REL.sg) ikamtallra (ABS.3sg.sg) ikamtallrat (ABS.3pl.sg) ikamtallri (ABS.3sg.pl) ikamtallrit (ABS.3pl.pl)
ikamtag- to glide over the surface of snow, ice, or water
ikamtar- to glide over the surface of snow, ice, or water
ikamvak big sled ═ büyük kızak
ikani across there ═
ikaraliin (sg) ikaraliit (pl) grass mat used in a kayak ═
aqumgautaat ikaraliin-llu kayak seats and grass mats
ikayuasta (sg) ikayuastek (dual) ikayuastet (pl) ikayuastem (REL.sg) ikayuastii (ABS.3sg.sg) ikayuastiit (ABS.3pl.sg) ikayuastai (ABS.3sg.pl) ikayuastait (ABS.3pl.pl) helper (long time) ═
ikayungcalria (sg) ikayungcalriik (dual) ikayungcalriit (pl) ikayungcalriim (REL.sg)
ikayuq (sg) ikayua (ABS.3sg.sg) helper ═
ikayurteka my helper ═ yardımcım
elitnauristem ikayua ═ öğretmen yardımı
picirkartuyartellriim ikayua accessory ═
ikayuq'ngelleq (sg) ikayuq'ngellrek (dual) ikayuq'ngellret (pl) ikayuq'ngellrem (REL.sg) ikayuq'ngellra (ABS.3sg.sg) ikayuq'ngellrat (ABS.3pl.sg) ikayuq'ngellri (ABS.3sg.pl) ikayuq'ngellrit (ABS.3pl.pl)
ikayur- to help ═
ikayuraa he is helping him ═
ikayurcetaalria (sg) ikayurcetaalriik (dual) ikayurcetaalriit (pl) ikayurcetaalriim (REL.sg)
ikayurta (sg) ikayurtek (dual) ikayurtet (pl) ikayurtem (REL.sg) ikayurtii (ABS.3sg.sg) ikayurtiit (ABS.3pl.sg) ikayurtai (ABS.3sg.pl) ikayurtait (ABS.3pl.pl) helper; social worker; advocate ═ yardımcı; sosyal görevli; avukat
ilakellriit ikayurta family helper ═
ikayurtaagutleq cooperation ═
ikayurtaarutaqluni helping ═
ikayurtalria (sg) ikayurtalriik (dual) ikayurtalriit (pl) ikayurtalriim (REL.sg)
ikayurtalriit those who are always ready to help others ═
ikayurvik (sg) ikayurviit (pl)
ikayuryug- to want to be helped ═ yardım istemek
ikayuryugtuq s/he wants to be helped ═ yardım istiyor
ikayuun help ═
ikayuutelleq (sg) ikayuutellrek (dual) ikayuutellret (pl) ikayuutellrem (REL.sg) ikayuutellra (ABS.3sg.sg) ikayuutellrat (ABS.3pl.sg) ikayuutellri (ABS.3sg.pl) ikayuutellrit (ABS.3pl.pl)
ikeglicarilleq (sg) ikeglicarillrek (dual) ikeglicarillret (pl) ikeglicarillrem (REL.sg) ikeglicarillra (ABS.3sg.sg) ikeglicarillrat (ABS.3pl.sg) ikeglicarillri (ABS.3sg.pl) ikeglicarillrit (ABS.3pl.pl)
piunririlleq wall' ikeglicarilleq camek abate
ikgelilria (sg) ikgelilriik (dual) ikgelilriit (pl) ikgelilriim (REL.sg)
ikgellru-
ikgellruut
ikgellrulria (sg) ikgellrulriik (dual) ikgellrulriit (pl) ikgellrulriim (REL.sg) the one that is less ═
ikgete- to be few in number, small in amount ═
ikgetut they are few ═
ikegliuq ~ ikgeliuq it decreased in amount
ikigtuq it tilts ═
ikiitugteqatalria (sg) ikiitugteqatalriik (dual) ikiitugteqatalriit (pl) ikiitugteqatalriim (REL.sg)
ikiituk (sg) ikiituuk (dual) ikiituut (pl) wild celery (locally), seacoast angelica, sea-watch (Angelica lucida) ═
ikiitulek (sg) ikiitulgek (dual) ikiitulget (pl) ikiitulgem (REL.sg) ikiitulga (ABS.3sg.sg) ikiitulgit (ABS.3pl.pl) akutaq with wild celery ═ ikiituk'lu akutak
ikiitungqerturalria (sg) ikiitungqerturalriik (dual) ikiitungqerturalriit (pl) ikiitungqerturalriim (REL.sg)
ikiituqikiituk
ikika I suppose so! ═
ik'iki so much! ═
ikingqa- I to be bent over forward with the buttocks sticking up
ikingqa- II to be open; to be open (hunting) season
ikingqalria (sg) ikingqalriik (dual) ikingqalriit (pl) ikingqalriim (REL.sg)
ikircailkun ...
amiigem ikircailkutii door-latch; door-stop ═
ikircissuun (sg) ikircissuutek (dual) ikircissuutet (pl) ikircissuutem (REL.sg) ikircissuutii (ABS.3sg.sg) ikircissuutiit (ABS.3pl.sg) ikircissuutai (ABS.3sg.pl) ikircissuutait (ABS.3pl.pl) can opener, manual can opener ═ konserve açacağı
ikirtaat references ═ kaynaklar, kaynakça
ikirte- to open ═
ikirtaa he opened it ═
ikirtuq it opens ═
ikirun main page ═ ana sayfa, açılış sayfası
Ikit'aq a personal name ═ bir kişi adı
ikituq ikiituk
ikiukacagalria (sg) ikiukacagalriik (dual) ikiukacagalriit (pl) ikiukacagalriim (REL.sg) one that is very ugly
ikuckarcuun (sg) ikuckarcuutek (dual) ikuckarcuutet (pl) ikuckarcuutem (REL.sg) ikuckarcuutii (ABS.3sg.sg) ikuckarcuutiit (ABS.3pl.sg) ikuckarcuutai (ABS.3sg.pl) ikuckarcuutait (ABS.3pl.pl) crochet hook
ikugcuun (sg) ikugcuutek (dual) ikugcuutet (pl) ikugcuutem (REL.sg) ikugcuutii (ABS.3sg.sg) ikugcuutiit (ABS.3pl.sg) ikugcuutai (ABS.3sg.pl) ikugcuutait (ABS.3pl.pl) lever; crowbar; pew (tool)
ikukeggun (sg) ikukeggutek (dual) ikukeggutet (pl) ikukeggutem (REL.sg) ikukeggutii (ABS.3sg.sg) ikukeggutiit (ABS.3pl.sg) ikukeggutai (ABS.3sg.pl) ikukeggutait (ABS.3pl.pl) lever; crowbar; pew (tool)
ikusek (Yukon) elbow ═ dirsek (→ cingun)
ila (sg) ilii (ABS.3sg.sg) part of; one of; some of; relative (kin); family member; associate ═
ilaa he adds to it ═
ilai he adds to them ═
ilaka my relative ═
ilakaqa s/he is my relative ═
ilakak they² are his family ═
ilakek their² family ═
ilakuk they² are of the same family ═
ilan your¹ relative ═
ilanka my family ═ benim ailem
ilaten your¹ relatives ═
kemgem ilii part of the meat ═
ila- to add ═
ilaaq (NS, Y, HBC, UK, NR, LI, EG) patch ═ yama
ilaar- to patch ═ yamamak
ilaartuq ~ ilaariuq s/he is patching something
ilairtaayuli (sg) ilairtaayulik (dual) ilairtaayulit (pl) ilairtaayulim (REL.sg) (NS, HBC) small biting gnat (species ?)
ilaiyaraq addition ═
ilakellria (sg) ilakellriik (dual) ilakellriit (pl) ilakellriim (REL.sg) ═
ilakellriit caarkait ~ ilakellriit cauryarait family roles ═
ilakellriit ikayurta family helper ═
ilakellriit qulirait family legend ═
ilakellriit quyurrluteng family coming together
ilakuralria (sg) ilakuralriik (dual) ilakuralriit (pl) ilakuralriim (REL.sg)
ilakutaq (sg) ilakutak (dual) ilakutat (pl) friend; relatives, extended family ═ arkadaş; akraba
ilakuyuciq (sg) ilakuyuciik (dual) ilakuyuciit (pl) ilakuyucim (REL.sg) ilakuyucia (ABS.3sg.sg) ilakuyuciat (ABS.3pl.sg) ilakuyucii (ABS.3sg.pl) ilakuyuciit (ABS.3pl.pl) being related
ilalin (sg) ilalitek (dual) ilalitet (pl) ilalitii (ABS.3sg.sg) [lit. "device for making allies"] (Yukon) flag ═ bayrak
Alaskam ilalitii Alaska's flag ═ Alaska bayrağı
ilalir-
ilaliraa [lit. "provided him with an associate"] she joined him ═
ilaliurucaraq way of being sociable ═
ilaliurutkaq interaction ═
ilalkumalria (sg) ilalkumalriik (dual) ilalkumalriit (pl) ilalkumalriim (REL.sg)
ilangarciyaraq subtraction ═
ilangqellinilria (sg) ilangqellinilriik (dual) ilangqellinilriit (pl) ilangqellinilriim (REL.sg)
ilangqersarag having friends and associates ═
ilapiaput our real (biological) relatives ═
ilaqcungaqquar'uuk & cukilek
ilataq brought items
ilau add (more) to it!
Ilegvak a male personal name ═ bir erkek adı
iligvak muskrat (Ondatra zibethicus) ═ misk sıçanı (→ kanaqlak)
ilii his helper
ilinguq he gets a helper
ilinguq he gets a partner/helper ═
illaliurutlerkaq humor ═
illequq (NSU) → ilquq
illugtellria (sg) illugtellriik (dual) illugtellriit (pl) illugtellriim (REL.sg)
ilngilleq (sg) gap left by a missing tooth
ilquq (sg) ilquk (dual) ilqut (pl) ilqum (REL.sg) brain
il'quq (HBC) → ilquq
ilu (sg) ilua (ABS.3sg.sg) ilui (ABS.3sg.pl) iluit (ABS.3pl.pl) interior; area inside; upriver area; inner feelings; intestinal tract ═
ilua its inside ═
ilui its interiors ═
angqat iluitgun inside the balls ═
angyam iluani inside the boat ═
caaniigem iluani inside the tea kettle ═
cellam iluani
ellam iluani
ellarpiim iluani
kuigem iluani upriver ═
mamteram iluani inside a smokehouse ═
mer'em iluani
nanvam ilua
nem ilua the inside of the house ═
nem iluani ~ enem iluani inside the house ═
pelatekam iluani inside the tent ═
qantam iluani inside the bowl ═
qasgim ilua the inside of the kashim ═ köy odasının içi
qasgim iluani ~ qaygim iluani inside the kashim ═ köy odasının içinde
yaassiigem iluanun into a box ═
yuum iluani inside the person ═
ilulirneq (sg) ilulirnerek (dual) ilulirneret (pl) ilulirnera (ABS.3sg.sg) lining; inner surface; the innermost thing; inner thigh
aqsaqum ilulirnera stomach lining
iluliquq he has a stomach ache ═
ilulliquq he feels sad ═
ilumun truly, surely ═
ilumuulalria (sg) ilumuulalriik (dual) ilumuulalriit (pl) ilumuulalriim (REL.sg)
ilungacungacuar cute female cousin (cherished) (of a female) ═
ilungaq (sg) ilungat (pl) woman's female cross-cousin, female cross cousin of a female ═
ilungaqellriik two women cross cousins ═
ilupeq (sg) ilupri (ABS.3sg.pl) underwear; undershirt; lining of garment ═ atlet, üst giyim iç çamaşırı
iluperaq (sg) iluperat (pl) great-grandchild, parallel cousin's child's child ═
iluqliq (sg) iluqliit (pl) iluqliim (REL.sg) iluqlia (ABS.3sg.sg) inner thing, inner one
iluqsig-
iluqsigtuq it (e.g. nunamta our village) is far inside; she (panika my daughter) is very close to heart ═
iluqsinrurte- to become more cherished ═
iluracungaq (sg) iluracungat (pl) [lit. "dear man's male cross-cousin"] little cross-cousin ═
ilurall'er bad cross-cousin ═
ilurapak big male cross-cousin ═
iluraq ~ ilur (sg) ilurat (pl) male cross-cousin of a male; also male's parent's cross-cousin's son, by extension, male friend of a male, especially one who is related ═
iluraqaqa ~ ilu'urqaqa he is my friend/cousin
iluramta our cousins
ilurani his cousin
aatam ilurii
iluriuryarat (pl) relationship between cross-cousins ═
ilutak valley; dip; bay
ilutalek one with a bay
iluteqe- to be sorrowful or emotionally painted, to grieve ═
ilutuliar deep bowl ═
ilutunqucuk dip/hole in the ground ═
ilutuqucuk indentation
ilu'urqellriit those who are cross-cousins (including ilungat, ilurat, uicungaat, nuliacungaat) ═
iluvalria (sg) iluvalriik (dual) iluvalriit (pl) iluvalriim (REL.sg)
iluvar- to go into an area
iluvararkaulleq (sg) iluvararkaullrek (dual) iluvararkaullret (pl) iluvararkaullrem (REL.sg) iluvararkaullra (ABS.3sg.sg) iluvararkaullrat (ABS.3pl.sg) iluvararkaullri (ABS.3sg.pl) iluvararkaullrit (ABS.3pl.pl)
Kass'at iluvararkaullrat the white man's coming
iluvaucillinilria (sg) iluvaucillinilriik (dual) iluvaucillinilriit (pl) iluvaucillinilriim (REL.sg)
imailnguq zero, 0 ═ sıfır
imalek (sg) imalgek (dual) imalget (pl) imalgem (REL.sg) imalga (ABS.3sg.sg) imalgit (ABS.3pl.pl) the one that is containing thing ═ içeren, içinde ... olan (şey)
keviraun akakiignek imalek a poke containing whitefish ═ akbalık içeren kap
mertarcuun mermek imalek the bucket containing water ═ su içeren kap
qantaq akutamek imalek a bowl containing Eskimo ice cream ═ dondurma içeren kap
qantat neqnek imalget the plates containing food ═ yemek içeren çanak
yaassiik akakiignek imalek the plates containing whitefish ═ akbalık içeren kutu
imanarvik (sg) imanarviik (dual) imanarviit (pl) imanarviim (REL.sg) imanarvia (ABS.3sg.sg) imanarviat (ABS.3pl.sg) conainer made of beluga stomach
imangaq I (sg) imangat (pl) Alaska blackfish (locally: blackfish, black fish) ═ Alaska karabalığı (Dallia pectoralis) (→ can'giiq)
Imangaq II Emmonak ═ bir yer adı
Imangami in Emmonak ═ Emmonak'ta
imange- to leak in liquids; to acquire content, to get contents
imanguq it is leaking
angyaq imanguq the boat is taking on water, leaking
imangelar-
angyaqa imangelartuq my boat leaks
imaq (sg) imat (pl) imam (REL.sg) imaa (ABS.3sg.sg) imai (ABS.3sg.pl) contents; bullet; pus; ocean; water ═
Imam Yua [lit. "person of the sea"] (Y) the spirit of the sea (as the controller of the sea)
imaam yui people of the sea
alviim imai the contents of the wooden bowl ═
kalikam imai the book's contents ═ kitabın içindekiler
qantam imaa (sg) qantam imai (pl) the content of the bowl ═
imaqcaaqimaqcaar
imaqcaar red-necked phalarope, northern phalarope, hyperborean phalarope ═ deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus)
imaqcaaraq (sg) imaqcaarat (pl) → imaqcaar
imaqucuk undesirable contents; phlegm; pus (green and yellow) ═
imaquq (sg) imaquk (dual) imaqut (pl) imaqum (REL.sg) (Kuskokwim) → imaqucuk
inarciiqlilria (sg) inarciiqlilriik (dual) inarciiqlilriit (pl) inarciiqlilriim (REL.sg)
inarciiqlilria-wa s/he will probably go to bed
imarmiu (sg) imarmiut (pl) sea dweller ═
imarmiutaarlugaaq old mink
imarmiutaq (sg) imarmiutaak (dual) imarmiutaat (pl) mink (Neovison vison) ═
imarmiutaat cuignilnguut-llu piciryarallrat customs regarding mink and otter ═
imarmiutaat tuluryagait mink canine teeth ═
imarmiutarcuun (sg) imarmiutarcuutek (dual) imarmiutarcuutet (pl) imarmiutarcuutem (REL.sg) imarmiutarcuutii (ABS.3sg.sg) imarmiutarcuutiit (ABS.3pl.sg) imarmiutarcuutai (ABS.3sg.pl) imarmiutarcuutait (ABS.3pl.pl) mink trap
imarmiutayagaq small mink
imarnin (sg) imarnitek (dual) imarnitet (pl) ~ imarniit (pl) gut parka, seal-gut parka, seal-gut rain parka, gut rain parka; spray cover for kayak ═
imarpicuar sea
Bering-aam Imarpicuari
Beaufort-aam Imarpicuari
imarpigmiut [lit. "people of the ocean"] coastal people; sea animals ═ kıyı halkı; deniz hayvanları
Imarpigmiut Ungungssiit Murilkestiit (IUM) Watchers of the Sea
imarpigmiutaq (sg) imarpigmiutaak (dual) imarpigmiutaat (pl) sea mammal ═ deniz memelisi
imarpigmiutarnek piliat things made from sea mammals ═ deniz memelilerinden yapılan şeyler
imarpigmiutaat anrutait nakacuit-llu sea-mammal stomachs and bladders ═
imarpigmiutaat aruqutkellrat distribution of seal meat and oil ═
imarpigmiutaat atuullrat uses of sea-mammal skins ═
imarpigmiutaat ayuquciit sea mammal behavior ═
imarpigmiutaat enrit sea-mammal bones ═
imarpigmiutaat qiluit sea-mammal intestines ═
imarpik (sg) imarpiik (dual) imarpiit (pl) imarpiim (REL.sg) imarpia (ABS.3sg.sg) ocean, sea ═ okyanus; deniz
imarpigmi pissurcuutet tools for ocean hunting ═
imarpigmi ungungssit animals of the ocean/sea ═ deniz ya da okyanus hayvanları
imarpiim ceńii the shore of the sea ═
imarpiim ceńiini at the shore of the sea ═
imarpiim qulii above the ocean ═
imarpiim tungiinun toward the sea, toward the ocean
imarpiim unguvalriit [lit. "living things in the ocean"] sea animals ═ deniz hayvanları
imarpiim yui ocean's inhabitants ═
Imarpik Bering Sea ═ Bering Denizi
imarpinralek (sg) imarpinralgek (dual) imarpinralget (pl) imarpinralgem (REL.sg) imarpinralga (ABS.3sg.sg) imarpinralgit (ABS.3pl.pl)
kuik imarpinralek the river that (always) has whitefish
imarpinraq (sg) imarpinr[a]at (pl) Bering cisco (Coregonus laurettae) ═ (→ naptaq)
imarpinrartalek (sg) imarpinrartalgek (dual) imarpinrartalget (pl) imarpinrartalgem (REL.sg) imarpinrartalga (ABS.3sg.sg) imarpinrartalgit (ABS.3pl.pl) place having cisco
kuik imarpinrartalek the river that has whitefish (at particular period)
imarrluk puss-like matter ═
ime- to collapse (of tent, house, etc.)
imeggluk wrinkle
imegneq wrinkle
imegneruaq wrinkle
imegyuk bark of birch (Betula papyrifera var. kenaica) ═ huş kabuğu
img- to role up ═
imggu wrap it up! ═
imgayagaq cigarette ═
imgun (sg) imgutek (dual) imgutet (pl) coiled sealskin line for harpoon ═
imgutaq (sg) imgutat (pl) → imgun
imin bullet mold ═
imir- to put contens into (trans. only) ═
imiraa he put the contents in ═
imirru fill it! ═
imiun contents, replaced shared item with another ═
imkuciq that kind of thing; something whose name is forgotten, a thing of the same kind as the one known to speaker and listener ═
imkut those aforementioned ═
imlaucuaq (sg) imlaucuat (pl) sac roe ═
imlaucuat kinrumalriit
imlauk fish egg, roe
imna the aforementioned ═
imqatartuq it is about to collapse ═
im'umi at that time ═
imumirpagmi ever since one can remember, for a long time ═
inanglilria (sg) inanglilriik (dual) inanglilriit (pl) inanglilriim (REL.sg)
inangqa- to be lying down ═
inangqalria (sg) inangqalriik (dual) inangqalriit (pl) inangqalriim (REL.sg)
inangqauryugpakalria (sg) inangqauryugpakalriik (dual) inangqauryugpakalriit (pl) inangqauryugpakalriim (REL.sg)
inarayuli (sg) inarayulik (dual) inarayulit (pl) inarayulim (REL.sg) small crustacean (species ?)
inarayukinarayuli
inarcessuun (sg) inarcessuutek (dual) inarcessuutet (pl) inarcessuutem (REL.sg) inarcessuutii (ABS.3sg.sg) inarcessuutiit (ABS.3pl.sg) inarcessuutai (ABS.3sg.pl) inarcessuutait (ABS.3pl.pl) pajamas [for dual form: a pair of pajamas)] ═ pijama (→ inartessuun )
inarciiqlilria (sg) inarciiqlilriik (dual) inarciiqlilriit (pl) inarciiqlilriim (REL.sg)
inarcug- to want to lie down ═ yatmak istemek
inarcugtuq s/he wants to lie down ═ yatmak istiyor
inarcugtua I want to lie down ═ yatmak istiyorum
inarrvik (sg) inarrviik (dual) inarrviit (pl) inarrviim (REL.sg) inarrvia (ABS.3sg.sg) inarrviat (ABS.3pl.sg) bedroom; sleeping bag [also dual for one sleeping bag]
inarte- to lie down, go to bed ═
inartuq he is (in the act of) lying down, he lay down ═
inarcuqtua I want to lay down ═
inartessuun (sg) inartessuutek (dual) inartessuutet (pl) inartessuutem (REL.sg) inartessuutii (ABS.3sg.sg) inartessuutiit (ABS.3pl.sg) inartessuutai (ABS.3sg.pl) inartessuutait (ABS.3pl.pl) pajamas [for dual form: a pair of pajamas)] ═ pijama (→ inarcessuun )
inarun (sg) inarutek (dual) inarutet (pl) inarutem (REL.sg) inarutii (ABS.3sg.sg) inarutiit (ABS.3pl.sg) inarutai (ABS.3sg.pl) inarutait (ABS.3pl.pl) rib ═ kaburga
arevret inarutait = bowhead whale ribs
ineqe- to coo to a child using special words made up for that child ═
ineqsikika how cute! ═
ineqsukiyaraq
ineqsuyugluteng doing something because a child was cute and lovable ═
inerquq admonish ═
inerqur- to warn, forbid, prohibit, or proscribe; to admonish, to tell or want not do something ═
inerquun (sg) inerquutek (dual) inerquutet (pl) inerquutem (REL.sg) inerquutii (ABS.3sg.sg) inerquutiit (ABS.3pl.sg) inerquutai (ABS.3sg.pl) inerquutait (ABS.3pl.pl) admonishment, prohibition, warning, established saying ═
inerquusngalria (sg) inerquusngalriik (dual) inerquusngalriit (pl) inerquusngalriim (REL.sg)
inerquutelleq (sg) inerquutellrek (dual) inerquutellret (pl) inerquutellrem (REL.sg) inerquutellra (ABS.3sg.sg) inerquutellrat (ABS.3pl.sg) inerquutellri (ABS.3sg.pl) inerquutellrit (ABS.3pl.pl)
Ingallak a male personal name ═ bir erkek adı
ingcira'arcuun (sg) ingcira'arcuutek (dual) ingcira'arcuutet (pl) ingcira'arcuutem (REL.sg) ingcira'arcuutii (ABS.3sg.sg) ingcira'arcuutiit (ABS.3pl.sg) ingcira'arcuutai (ABS.3sg.pl) ingcira'arcuutait (ABS.3pl.pl) ivory-engraving knife or other such tool, engraving tools; graver
ingciraun (sg) ingcirautek (dual) ingcirautet (pl) ingcirautem (REL.sg) ingcirautii (ABS.3sg.sg) ingcirautiit (ABS.3pl.sg) ingcirautai (ABS.3sg.pl) ingcirautait (ABS.3pl.pl) ivory-engraving knife or other such tool, engraving tools; graver
ingciun (sg) ingciutek (dual) ingciutet (pl) ingciutem (REL.sg) ingciutii (ABS.3sg.sg) ingciutiit (ABS.3pl.sg) ingciutai (ABS.3sg.pl) ingciutait (ABS.3pl.pl) ivory-engraving knife or other such tool, engraving tools; graver
ingegcuun (sg) ingegcuutek (dual) ingegcuutet (pl) ingegcuutem (REL.sg) ingegcuutii (ABS.3sg.sg) ingegcuutiit (ABS.3pl.sg) ingegcuutai (ABS.3sg.pl) ingegcuutait (ABS.3pl.pl) fountain pen ═ dolma kalem
ingek (< İngilizce ink) ink ═ mürekkep
ingkiq gum (anatomical) ═
ingkut ones over there ═
ingleq (sg) inglerek ~ ingelrek (dual) ingleret ~ ingelret (pl) inglerem ~ ingelrem (REL.sg) inglera ~ ingelra (ABS.3sg.sg) inglerat ~ ingelrat (ABS.3pl.sg) bed; bench in men's community house; sleeping platform ═ yatak
inglerenka my bed ═ yatağım
inglerem aciani ~ ingelrem aciani under the bed ═ yatağın altında
inglerem kelua behind the bed
ingelrek qulliqellriik bunk-bed
inglu other one of a pair ═ çiftin diğer teki
sap'akima inglua my other shoe ═ ayakkabımın teki
suukiima inglua my other sock ═ çorabımın teki
ingluilnguq [lit. "one lacking the other one of a pair"] ~ ingluperayugaat (pl) a supernatural being (have one leg, one arm, one eye, half a head, and half a body) ═
inglupgayuk half-woman ═
inglukellriik (dual) inglukellriit (pl)
inglukellriik kegginaquq
ingna (sg) ingkut (pl) ing'um (REL.sg) the one(s) over there ═ oradaki (biri, birileri)
ing'umi in the one over there ═ oradakinde
ing'um akia the space on the other side of that thing
ing'um amatii the space beyond that thing
ing'um avatii the entire space around that thing
ing'um cania the space next to that thing
ing'um kiatii
ing'um ukatii
ing'um yaatii the space over from that thing
ing'um uatii
ingqi- to dice, to cut up ═
Ingqiliq (sg) Ingqiliit (pl) Indian (the word "Ingalik" for Deg Hit'an Indian from Yup'ik) ═ Kızılderili (İngilizcede Değinak Kızılderilileri için kullanılan "İngalik" adının kaynağı Yupikçe Ingqiliq sözüdür)
Athabascan-at Ingqiliit ═ Atabask Kızılderilileri
Chickasaw Ingqiliit ═ Çikasav Kızılderilileri
Ingqiliit akmaken American Indian ═ Amerika yerlileri
ingqimalria (sg) ingqimalriik (dual) ingqimalriit (pl) ingqimalriim (REL.sg)
ingqiq nit, louse nit, egg of a louse ═ sirke, bit sirkesi
ingqircuun (sg) ingqircuutek (dual) ingqircuutet (pl) ingqircuutem (REL.sg) ingqircuutii (ABS.3sg.sg) ingqircuutiit (ABS.3pl.sg) ingqircuutai (ABS.3sg.pl) ingqircuutait (ABS.3pl.pl) fine-toothed comb ═ ince dişli bit tarağı
ingqiyagaq (sg) ingqiyagaat (pl) ingqiyagait (ABS.3pl.pl) little nit
Ingricuar [lit. "little mountain"] Twin Hills village ═ bir yer adı
Ingricuar [lit. "small island"] Black Rock (in northern Bristol Bay, The Walrus Islands State Game Sanctuary) ═ bir yer adı
ingriq ~ ingri (sg) ingrit (pl) ingrim (REL.sg) mountain ═ dağ
ingrim mengliini at the edge of the mountain ═
ingrim sayangaa the front of the mountain ═ dağın önü
Ingriqvak [lit. "big island"] High Island (in northern Bristol Bay, The Walrus Islands State Game Sanctuary) ═ bir yer adı
ingrirpall'er (sg) ingrirpallraak (dual) ingrirpallraat (pl) ingrirpallraam (REL.sg) great big mountain, very big mountain, very high mountain ═ kocaman dağ
Ingrirrlleq [lit. "shabby bit of mountain"] Holy Cross Village
Ingri'urluq [lit. "poor dear mountain"] Three Step Mountain (near the Kwethluk River)
ingtaq (sg) ingtak (dual) ingtat (pl) fledgling, molting bird ═ tülek
ingte- to molt ═ tülemek, tüy dökmek
ingtuq it is molting ═
ingtelalria (sg) ingtelalriik (dual) ingtelalriit (pl) ingtelalriim (REL.sg)
ingulalria (sg) ingulalriik (dual) ingulalriit (pl) ingulalriim (REL.sg)
ingulaq a harvest festival or celebration and slow ceremonial dancing performed by women (after berry picking concluded for akutaq) in which the qasgi
ingulaun (sg) ingulautet (pl) slow song to accompany an ingulaq, old-style slow songs ═ kadınlarca hasat sonrası ingulaq dansında söylenen eski tarz ağır şarkı
ingulayutaciigutqatalria (sg) ingulayutaciigutqatalriik (dual) ingulayutaciigutqatalriit (pl) ingulayutaciigutqatalriim (REL.sg)
ingun crosspiece on which one sits in a boat, slat of bed ═
Ingun (sg) Ingutem (REL.sg) (Nelson Island) July ═ Temmuz
Ingutem nalliini around July ═ Temmuzda
Inguqiralria a male personal name ═ bir erkek adı
ini- to hang up, hang out to dry, to hang for drying ═ kurutmak üzere asmak
inia he hung it up to dry ═
iniki hang them! ═
iniissuun (sg) iniissuutek (dual) iniissuutet (pl) iniissuutem (REL.sg) iniissuutii (ABS.3sg.sg) iniissuutiit (ABS.3pl.sg) iniissuutai (ABS.3sg.pl) iniissuutait (ABS.3pl.pl) clothespin
inilvak init'vak
initaq (sg) initak (dual) initat (pl) part of a fish rack on which the fish is directly hung; clothes line ═ balık kurutma askısı; çamaşır ipi
initan your¹ clothes line ═
init'vak ~ inilvak long clothesline ═
inivik (sg) iniviik (dual) iniviit (pl) iniviim (REL.sg) inivia (ABS.3sg.sg) iniviat (ABS.3pl.sg) clothes line, washing line ═ çamaşır ipi
inqun cooing name
inqutaq made up words for cooking babies/children ═
inuguali- to make a doll ═ oyuncak bebek yapmak
inugualiuq he is making a doll
inuguaq (sg) inuguak (dual) inuguat (pl) inuguam (REL.sg) (< İnyupikçe iñuk "person" < Iñupiatun Eskimo Dictionary by Wolf A. Seiler (2012) + the Yup'ik postbase [-k→ -g-]-uaq "imitation") a wooden (or ivory) doll, small wooden doll, small doll, toy doll; figurine ═ tahtadan ya da mors dişinden yapılan ufak oyuncak bebek (→ irniaruaq)
ipaq partner ═
ipeg- to be sharp ═ keskin olmak
ipegtuq it is sharp ═ keskindir
ipgaqami whenever it is sharp ═
ipegcar- to sharpen ═
ipegcartuq it is being sharpened
ipegcaraa s/he is sharpening it
ipegcari- to sharpen
ipegcariuq s/he is sharpening something
ipegcarissuun (sg) ipegcarissuutek (dual) ipegcarissuutet (pl) ipegcarissuutem (REL.sg) ipegcarissuutii (ABS.3sg.sg) ipegcarissuutiit (ABS.3pl.sg) ipegcarissuutai (ABS.3sg.pl) ipegcarissuutait (ABS.3pl.pl) whetstone; pencil sharpener
ipegcariyaraq how to sharpen ═
ipegcariyuli (sg) ipegcariyulik (dual) ipegcariyulit (pl) ipegcariyulim (REL.sg) one good at sharpening ═
ipegcaumalria (sg) ipegcaumalriik (dual) ipegcaumalriit (pl) ipegcaumalriim (REL.sg)
enermek ipegcaumalriamek sharpened bone
enrem ipegcaumalriim ... sharp bone
ipegcete- to be sharp
ipek [lit. "sharp"] diamond (playing card suit) ═ karo (♦)
ipka my diamond (playing card) ═ benim karo kartım
ipik (sg) ipiik (dual) ipiit (pl) ipiim (REL.sg) limb of quadruped or insect; limb of the body; NUN: finger or phalange ═
ipililria (sg) ipililriik (dual) ipililriit (pl) ipililriim (REL.sg) ipililriara (ABS.3sg.sg) [lit. "one with many limbs"] octopus ═ ahtapot
ipilir- to have lots of limbs ═ bir sürü bacağı olmak
ipilirtut they have lots of limbs ═ onların bir sürü bacağı var
ipkapigte- to be very sharp ═ çok keskin olmak
ipkapigtuq it is very sharp
iplua getting myself out of view ═
ipug- to ladle, to scoop; move with bow high in air ═
ipugcuun (sg) ipugcuutek (dual) ipugcuutet (pl) ipugcuutem (REL.sg) ipugcuutii (ABS.3sg.sg) ipugcuutiit (ABS.3pl.sg) ipugcuutai (ABS.3sg.pl) ipugcuutait (ABS.3pl.pl) scoop
ipukaquyaraq dipnetting for tomcod ═
ipuuksuar (sg) ipuuksuaraak (dual) ipuuksuaraat (pl) small ladle ═ ufak kepçe
ipuun (sg) ipuutek (dual) ipuutet (pl) ipuutem (REL.sg) ipuutii (ABS.3sg.sg) ipuutiit (ABS.3pl.sg) ipuutai (ABS.3sg.pl) ipuutait (ABS.3pl.pl) ladle ═ kepçe
ipuuteka my ladle ═ kepçem
ipuutii her/his ladle ═ kepçesi
ipuutait their ladles ═ kepçeleri
ipuutnek from the ladles ═ kepçelerden
ipuutekun with the ladle ═ kepçeyle
ipuutnguuq it is a ladle ═ kepçedir
ipuutekaa it is her/his ladle ═ kepçesidir
ipuutem epua ladle handle ═ kepçe sapı
ipuussutar(aq) (NI) deuce, two (playing card rank)
ipuutaq dipper for water; saucepan ═ su içme kepçesi; kepçe biçimli kaynatma tavası
ipuutepik (sg) ipuutepiik (dual) ipuutepiit (pl) ipuutepiim (REL.sg) ipuutepia (ABS.3sg.sg) real ladle ═ gerçek kepçe
ipuuterpak (sg) ipuuterpiik (dual) ipuuterpiit (pl) ipuuterpiim (REL.sg) ipuuterpii (ABS.3sg.sg) big ladle ═ büyük kepçe
ipuutnguaq = toy or model ladle ═ oyuncak kepçe
iqa- to be dirty ═
iqaciquq it will be dirty ═
iqauq it is dirty
iqainerraq a thing (that has) just (been) washed ═
iqair- to wash; to clean (clothes, bedding, etc.)
iqairtuq it is being washed
iqairaa s/he is washing it
iqairaq (sg) iqairat (pl) washed clothes ═ yıkanmış giysiler
iqairarkaq (sg) iqairarkat (pl) clothes to be washed ═ yıkanacak giysiler
iqairi-
iqairiuq s/he is washing clothes
iqairilria (sg) iqairilriik (dual) iqairilriit (pl) iqairilriim (REL.sg) the one who is washing ═ yıkayan
arnaq iqairilria aklunek the woman who is washing clothes ═ çamaşır yıkayan kadın
iqairinerraq one who has just washed (s.t.) ═
iqairissuulvak (sg) iqairissuulviik (dual) iqairissuulviit (pl) big washtub
iqairissuun (sg) iqairissuutek (dual) iqairissuutet (pl) iqairissuutem (REL.sg) iqairissuutii (ABS.3sg.sg) iqairissuutiit (ABS.3pl.sg) iqairissuutai (ABS.3sg.pl) iqairissuutait (ABS.3pl.pl) [lit. "device for removing dirt from things"] washing machine; washtub ═ çamaşır makinesi
iqaite- to be not dirty
iqaituq it is not dirty
iqaituk they² are not dirty
iqalluaq rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax); Pacific cod (Gadus macrocephalus), saffron cod (Eleginus gracilis), Pacific tomcod (Microgadus proximus) ═
iqalluanek iqsalriit smelt fishing ═
iqalluarpak (sg) iqalluarpiik (dual) iqalluarpiit (pl) iqaluarpiim (REL.sg) [lit. "big smelt"] Pacific herring (locally or simply: herring) ═ Pasifik ringası (Clupea pallasii, Clupea harengus pallasii)
iqalluarpaugut they are herring
Iqalluarpiit Anutiit (Nelson Island) May ═ Mayıs
iqallugcuun (sg) iqallugcuutek (dual) iqallugcuutet (pl) iqallugcuutem (REL.sg) iqallugcuutii (ABS.3sg.sg) iqallugcuutiit (ABS.3pl.sg) iqallugcuutai (ABS.3sg.pl) iqallugcuutait (ABS.3pl.pl)
kuvyaq iqallugcuun chum salmon net, dog salmon net
iqallugpak [lit. "big chum salmon" ?!] (Yukon) Pacific herring (locally or simply: herring) ═ Pasifik ringası (Clupea pallasii, Clupea harengus pallasii)
iqallugpik (sg) iqallugpiik (dual) iqallugpiit (pl) Dolly Varden, Dolly Varden trout (locally: trout or char) (Salvelinus malma); comes in fall (Dolly Varden) ═ (→ anerrluaq, anyuk, iqualuipik)
iqalluguaq (sg) iqalluguak (dual) iqalluguat (pl) iqalluguam (REL.sg) [lit. "imitation chum salmon"] snowdrifts with fishscale-like surfaces created by wind, snowdrift in the lee of an object ═
iqalluk (sg) iqalluuk (dual) iqalluut (pl) (K) chum salmon, dog salmon (in Alaska) ═ köpek som balığı (Oncorhynchus keta) (→ kangitneq)
iqalria (sg) iqalriik (dual) iqalriit (pl) iqalriim (REL.sg) the one that/who is dirty ═ kirli
iqalria meq ella-llu dirty water and air
iqangtak (sg) iqangtiik (dual) iqangtiit (pl) iqangtiim (REL.sg) iqangtii (ABS.3sg.sg) iqangtiit (ABS.3pl.sg) very dirty person
iqangtagtuq s/he is very dirty
iqap'alria (sg) one that is very dirty
iqaq (sg) iqam (REL.sg) dirt ═
iqan your dirt ═
iqam iluanetuq [lit. "it is inside the dirt"] it is very dirty
iqarpalria (sg) iqarpalriik (dual) iqarpalriit (pl) iqarpalriim (REL.sg)
iqarpalriit aturanka my very dirty clothes
iqelquq (sg) iqelquk (pl) iqelqut (pl) iqelqum (REL.sg) (Kuskokwim) little finger, little toe ═ serçe parmak
iqelqugka my little fingers² ═ serçe parmağım
iqeq (sg) iqra (ABS.3sg.sg) corner of mouth ═ ağzın köşesi
iqeqa my corner of mouth ═
iqra his mouth-corner ═
iqertak (sg) iqertiik (dual) iqertiit (pl) thing made of fish skin ═
iqertak yurarcuun sleeveless ceremonial shirt made of fishskin partially tanned and dyed ═
iqertagnek piliat things made of fish skin ═ balık derisinden yapılan şeyler
iqertaq (sg) iqertak (pl) iqertat (pl) sealskin boot with fur inside ═
iqlu wrong, wrong one ═
iqlu- to lie, to tell a lie, to tell a falsehood ═
iqlua he told him a lie ═
iqlungarli liar ═
iqmiggluk tobacco stain (on lips or chin)
iqmiguaq (sg) iqmiguak (dual) iqmiguat (pl) iqmiguam (REL.sg) (Y) prune
iqmigyaaqelria (sg) iqmigyaaqelriik (dual) iqmigyaaqelriit (pl) iqmigyaaqelriim (REL.sg)
iqmigyaaqelriim, iqmii pakemkut qaill' piameng qatlinaipakartat? she chewed alright, but why was the wad in her mouth so pungent?
iqmigyaraq chewing of tobacco
iqmik (sg) iqmiik (dual) iqmiit (pl) iqmiim (REL.sg) something held in the mouth; chewing tobacco ═ ağızda tutulan bir şey; çiğneme tütünü
iqmillinilria (sg) iqmillinilriik (dual) iqmillinilriit (pl) iqmillinilriim (REL.sg)
iqmipiaq (sg) iqmipiak (dual) iqmipiat (pl) iqmipiam (REL.sg) iqmipiara (ABS.3sg.sg) iqmipiarat (ABS.3pl.sg) home-made chewing tobacco (in contrast to packaged chewing tobacco) ═ ev yapımı çiğneme tütünü
iqmitullru-
iqmitullruut
iqmitulria (sg) iqmitulriik (dual) iqmitulriit (pl) iqmitulriim (REL.sg) one who chewed tobacco
iqmiutaq (sg) iqmiutaak (dual) iqmiutaat (pl) tobacco box, box for chewing tobacco; snuffbox [also dual for one snuffbox] ═ tütün kutusu, tütün kesesi
iqsak fishhook, fish hook ═ (→ manaq)
iqsai his fish hooks and lines ═
Iqsakalleq a female personal name ═ bir kadın adı
iqsuq ~ iqsuk left hand; left foot; left side ═
iqsulirneq thing of the left side ═ sol
ciuteka iqsulirneq my left ear ═ sol kulağım
iqsulirneq unan left hand ═ sol el
iqtu- to be wide ═
iqtutaciq (sg) iqtutacia (ABS.3sg.sg) width ═ genişlik
iqtutacia its width ═ genişliği
kuigem iqtutacia the width of the boat ═ nehrin genişliği
iqtuuq it is wide ═
iqtuuralria (sg) iqtuuralriik (dual) iqtuuralriit (pl) iqtuuralriim (REL.sg)
iqtuyagalria (sg) iqtuyagalriik (dual) iqtuyagalriit (pl) iqtuyagalriim (REL.sg)
iqualuipik [sic?] → iqallugpik
Iquaq [lit. "end of the bluff"] Ekwok ═ bir yer adı
iquciquq it will keel over ═
iqucissuun (sg) iqucissuutek (dual) iqucissuutet (pl) iqucissuutem (REL.sg) iqucissuutii (ABS.3sg.sg) iqucissuutiit (ABS.3pl.sg) iqucissuutai (ABS.3sg.pl) iqucissuutait (ABS.3pl.pl) skin-scraping implement
iquggalek seven (playing card rank)
Iqugmiut Russian Mission ═ bir yer adı
iqugmiutaq (sg) iqugmiutaak (dual) iqugmiutaat (pl) (NI) toggle type bag fastener ═ (→ kakiyun)
iquk I (sg) iqua (ABS.3sg.sg) end (of object, time period, story), end piece, other end, tip ═ son, uç
iqua its end ═
egkum iquani at the end of the back wall
nakirnerem iquani at the end of the straight stretch of river
nem iquani at the end of the house
Nunam Iqua the village formerly known as Sheldon's Point
pamyum iqua the end of the tail ═ kuyruğun ucu
Iquk II Russian Mission ═ bir yer adı
Iquk III Ekuk═ bir yer adı
iqukeggun beaver-tooth engraving tool ═
iquklitlerkaq future fact of coming to an end
iqukvaq towards the end of winter ═ son kış (Yupiklerde uksuq [ilk kış] ile up'nerkaq [ilk bahar] arasında yer alan mevsim)
iqukvami
iqukvani far toward the end
iqukvam ayagnillra
iqulquq end piece ═
iqutaq toppled thing ═
iquyug- to tend to fall over ═
iquyugtuq it tends to fall over ═
iqvalar-
iqvalartut
iqvalleq (sg) iqvallrek (dual) iqvallret (pl) iqvallrem (REL.sg) iqvallra (ABS.3sg.sg) iqvallrat (ABS.3pl.sg) iqvallri (ABS.3sg.pl) iqvallrit (ABS.3pl.pl) berry picking ═ meyve toplama
iqvallrata tan'gerpagnek nunii the place they picked blackberries (i.e. the place of their picking blackberries)
iqvallermini when picking berries ═ meyve toplama zamanında, meyve devşiriminde
iqvallerkaq (sg) iqvallerkai (ABS.3sg.sg) iqvallerkait (ABS.3pl.sg) future act of berry picking
iqvallgun (sg) iqvallgutek (dual) iqvallgutet (pl) iqvallgutem (REL.sg) iqvallgutii (ABS.3sg.sg) iqvallgutiit (ABS.3pl.sg) iqvallgutai (ABS.3sg.pl) iqvallgutait (ABS.3pl.pl) berry picking partner ═ meyve toplama arkadaşı
iqvallgutka one who pick berries with me ═
iqvalria (sg) iqvalriik (dual) iqvalriit (pl) iqvalriim (REL.sg) one who is picking berries, (berry) picker ═ meyve toplayan
iqvalria cukaluni fast picker
iqvaq (sg) iqvat (pl) iqvam (REL.sg) (picked) berry/berries ═ toplanmış meyve
iqvai his/her picked berries ═
iqvam nalliini at the time of the berries
iqvam natiini at the time of berries
iqvar- to pick berries ═ meyve toplamak (→ unatar-)
iqvartuq she (also he) is picking berries ═ meyve topluyor
nunapigmi iqvartut they are picking berries on the tundra ═ tundrada meyve topluyorlar
iqvararalria (sg) iqvararalriik (dual) iqvararalriit (pl) iqvararalriim (REL.sg)
iqvarcuun (sg) iqvarcuutek (dual) iqvarcuutet (pl) iqvarcuutem (REL.sg) iqvarcuutii (ABS.3sg.sg) iqvarcuutiit (ABS.3pl.sg) iqvarcuutai (ABS.3sg.pl) iqvarcuutait (ABS.3pl.pl) berry-picking device, berry-picking implement (scoop with rake-like bottom lip; bucket used for picking berries) ═ meyve toplama tavası
iqvaryalleq (sg) iqvaryallrek (dual) iqvaryallret (pl) iqvaryallrem (REL.sg) iqvaryallra (ABS.3sg.sg) iqvaryallrat (ABS.3pl.sg) iqvaryallri (ABS.3sg.pl) iqvaryallrit (ABS.3pl.pl) ═ meyve toplamaya gitme
kaviam iqvaryallra when fox went berry picking
iqvaryalria (sg) iqvaryalriik (dual) iqvaryalriit (pl) iqvaryalriim (REL.sg) ═ meyve toplamaya giden
iqvaryaraq way of picking berries ═
iqvaturalria (sg) iqvaturalriik (dual) iqvaturalriit (pl) iqvaturalriim (REL.sg)
arnaq iqvaturalria woman who is picking berries
iqviqe- to pick a lot of berries
iralir- (moon) to shine ═ ay parlamak
iralissuun (sg) iralissuutek (dual) iralissuutet (pl) iralissuutem (REL.sg) iralissuutii (ABS.3sg.sg) iralissuutiit (ABS.3pl.sg) iralissuutai (ABS.3sg.pl) iralissuutait (ABS.3pl.pl) calendar ═ takvim
Iralissuun 2012 2012 Calendar ═ 2012 takvimi
Iralull'er (Kuskokwim) ~ Iralull'eq (Yukon) January (Y), November (K) ═ Ocak (Yukon), Kasım (Kuskokwim)
Iralullraam nalliini around December or January ═ Aralık veya Ocakta
iralunge-
iralunguq it is the beginning of the month
Iraluq ~ iraluq (sg) iralut (pl) iralum (REL.sg) moon, month ═ Ay, ay (gökteki); ay (takvimdeki) (→ unuggsuun)
Iralunkuk Akerta-llu the Moon and the Sun ═ Ay ile Güneş
iralum qukallra half moon ═
iralurcuun (sg) iralurcuutek (dual) iralurcuutet (pl) iralurcuutem (REL.sg) iralurcuutii (ABS.3sg.sg) iralurcuutiit (ABS.3pl.sg) iralurcuutai (ABS.3sg.pl) iralurcuutait (ABS.3pl.pl) calendar ═ takvim
iraluruaq (sg) iraluruat (pl) imitation moon ═ taklit ay
iralussuutet ~ iralurcuutet calendar ═ takvim
iralvag- for there to be a full moon ═ ora/şura dolunaylı olmak
iralvagtuq there is a full moon; the moon is shining brightly ═
iralvak (sg) iralviim (REL.sg) full moon ═ dolunay
iralviim nalliini during the time of the full moon ═ dolunayda
ircaquq (sg) ircaquk (dual) ircaqut (pl) ircaqum (REL.sg) ircaqua ~ ircaqurra ~ ircaqu͡rra (ABS.3sg.sg) ircaqui ~ ircaqu͡rri (ABS.3sg.pl) ircaquit ~ ircaqurrit (ABS.3pl.pl) heart ═ yürek, kalp
ircaquqa my heart ═ yüreğim, kalbim
ircaqurra ~ ircaqu͡rra ~ ircaqua his heart ═ yüreği, kalbi
yuut ircaqruit men's hearts ═
ircaqum ellngallra heart murmur ═ üfürüm
ircaqurrlugartellinilria (sg) ircaqurrlugartellinilriik (dual) ircaqurrlugartellinilriit (pl) ircaqurrlugartellinilriim (REL.sg)
ircaquruaq (sg) ircaquruak (dual) ircaquruat (pl) ircaquruam (REL.sg) heart-shaped sea ice formation; lover ═ yürek biçimli deniz buzu; sevgili
ircaquruat erenrat Valentine's Day ═ Sevgililer Günü
ircenraq (sg) ircenraat (pl) → ircenrraq
ircenrraq (sg) ircenrraat (pl) human like beings who had power to transverse with great speed on and through the earth, extraordinary persons encountered in the wilderness in both human and animal form, sometimes referred to as little person ═
ircinraq (sg) ircinraat (pl) → ircenrraq
ircinrraq (sg) ircinrraat (pl) → ircenrraq
qikertarmiut ircinrraulliniut
ircir a creature that is half human, half animal (cf. Nunivak Çupikçesi / Nunivak Cup'ig irci "legendary creature, half man half fox" < Nunivak Island Cup'ig Language Preliminary Dictionary) ═ yarı insan yarı tilki mitolojik karakter
irciruaq (sg) irciruat (pl) imitation half human half fox ═ taklit yarı insan yarı tilki
irciruaq kegginaquq half human half fox mask ═ yarı insan yarı tilki maskesi
irnerrlugtalria (sg) irnerrlugtalriik (dual) irnerrlugtalriit (pl) irnerrlugtalriim (REL.sg) hunter receiving the rib portion of a seal
irnerrluk beluga guts, beluga intestines ═
unkumiutaat irnerrluit sea mammal guts
irni- to give birth ═ doğurmak
irnialilria (sg) irnialilriik (dual) irnialilriit (pl) irnialilriim (REL.sg)
irniangelleq (sg) irniangellrek (dual) irniangellret (pl) irniangellrem (REL.sg) irniangellra (ABS.3sg.sg) irniangellrat (ABS.3pl.sg) irniangellri (ABS.3sg.pl) irniangellrit (ABS.3pl.pl)
irniangelria (sg) irniangelriik (dual) irniangelriit (pl) irniangelriim (REL.sg)
irniapiaq (sg) irniapiak (dual) irniapiat (pl) irniapiam (REL.sg) real baby ═ gerçek bebek
irniaq (sg) irniara (ABS.3sg.sg) irniarit (ABS.3pl.pl) offspring (human or animal); child; baby ═ çocuk; yavru
irniagka my children² ═
irniamaa my child, . . . , my children, . .. ═
irniatek their children
irniaten your children
irniarit children ═
irniama aatii my child's father ═
irniama enuqii reach of my child ═
irniama naanguara my child's toy ═
anngaan irniara his brother's child ═ abisinin çocuğu
makliim irniara bearded seal pup ═ sakallı fokun yavrusu
irniaqe- to have (him) as one's child
irniaqelria (sg) irniaqelriik (dual) irniaqelriit (pl) irniaqelriim (REL.sg)
irniaqesta (sg) irniaqestii (ABS.3sg.sg)
Agayutem Irniaqestii Mother of God (Russian Orthodox and sometimes Roman Catholic usage)
irniarite- to have no children
irniarituq s/he has no children
irniarpak big child ═ büyük çocuk
irniarpalek one with a big child ═ büyük çocuklu biri
irniarraq a little children
irniarraanka my little children
irniarualiaq (sg) irniarualiak (dual) irniarualiat (pl) irniarualiim (REL.sg) irniarualiara (ABS.3sg.sg) irniarualiarat (ABS.3pl.sg) the doll made by possessor ═ kendisinin yaptığı bebek
irniarualiara the doll which she made ═ onun yaptığı bebek
irniaruaq (sg) irniaruak (dual) irniaruat (pl) irniaruam (REL.sg) [lit. "imitation/pretend child"] doll ═ oyuncak bebek (→ inuguaq)
irniaruam atkua doll parka ═
irniaruat piurtellrat
irniarucir- to have lots of children
irniarucirtuq s/he has lots of children
irniayaalria (sg) irniayaalriik (dual) irniayaalriit (pl) irniayaalriim (REL.sg)
irnicualria (sg) irnicualriik (dual) irnicualriit (pl) irnicualriim (REL.sg)
irnituuq it gives birth ═
irniuq she gave birth ═
irnivigkaq (sg) irnivigkat (pl) future nesting place
irnivik (sg) irniviik (dual) irniviit (pl) irniviim (REL.sg) irnivia (ABS.3sg.sg) irniviat (ABS.3pl.sg) nesting place
irnivkalalleq (sg) irnivkalallrek (dual) irnivkalallret (pl) irnivkalallrem (REL.sg) irnivkalallra (ABS.3sg.sg) irnivkalallrat (ABS.3pl.sg) irnivkalallri (ABS.3sg.pl) irnivkalallrit (ABS.3pl.pl)
irnivkarta (sg) irnivkartek (dual) irnivkartet (pl) irnivkartem (REL.sg) irnivkartii (ABS.3sg.sg) irnivkartiit (ABS.3pl.sg) irnivkartai (ABS.3sg.pl) irnivkartait (ABS.3pl.pl) midwife
irnivkarista (sg) irnivkaristek (dual) irnivkaristet (pl) irnivkaristem (REL.sg) irnivkaristii (ABS.3sg.sg) irnivkaristiit (ABS.3pl.sg) irnivkaristai (ABS.3sg.pl) irnivkaristait (ABS.3pl.pl) midwife
irpayagak least cisco (Coregonus sardinella) ═
iruiruq
irunguaq gun rest ═
irupacuk leg of a bird, animal ═ kuş ya da memeli hayvan bacağı
iruq ~ iru (sg) iruk (dual) irut (pl) irua (ABS.3sg.sg) leg ═ bacak
irugka my legs² ═ bacaklarım, iki bacağım
irua his leg ═ onun bacağı
kuunit iruit horses' legs ═ atların bacakları
tuntum irua leg of caribou ═ rengeyiğinin bacağı
tuntum iruit legs of caribou ═ rengeyiğinin bacakları
irvarluni (he) wading ═
isquq (sg) isquk (dual) isqut (pl) isqum (REL.sg) isqua ~ isqu͡rra (ABS.3sg.sg) isqui ~ isqu͡rri (ABS.3sg.pl) isquit ~ isqurrit (ABS.3pl.pl) deep-water side of sandbar
issaliinraq (sg) issaliinraat (pl) porcupine quill, porcupine bladder ═
issaluq (sg) issalut (pl) issalum (REL.sg) (HBC, UY, NI, K, CAN, NR, EG) issaluuq (sg) issaluut (pl) issaluum (REL.sg) (K, CAN, BB, LI, NR) North American porcupine (locally or simply: porcupine) ═ Kuzey Amerika oklukirpisi (Erethizon dorsatum) (→ nuuniq)
issaluum amia porcupine's skin ═
issaluum cukii ~ issaluurem cukii porcupine's quill(s) ═ kirpi oku
issalum kapsuutai (sg) issalum kapsuutait (pl) porcupine's quill(s) ═ kirpi oku
issaluum kemga porcupine's meat ═
issaquq (sg) issaquk (dual) issaqut (pl) issaqum (REL.sg) issaqua ~ issaqu͡rra (ABS.3sg.sg) issaqui ~ issaqu͡rri (ABS.3sg.pl) issaquit ~ issaqurrit (ABS.3pl.pl) humerus; upper arm bone
issengquq (sg) issengquk (dual) issengqut (pl) issengqum (REL.sg) issengqua ~ issengqu͡rra (ABS.3sg.sg) issengqui ~ issengqu͡rri (ABS.3sg.pl) issengquit ~ issengqurrit (ABS.3pl.pl) (Yukon) young bird
issraci- to make grass baskets ═ sepet örmek, sepet yapmak
issracilalria (sg) issracilalriik (dual) issracilalriit (pl) issracilalriim (REL.sg) one who is making grass baskets
issracilalrianek ones who make grass baskets
issracillini-
issracilliniuq angtuamek she made a large carrying bag
issraciurallru-
issraciurallruunga I spent time making a bag (possibly lazily)
issraciyaraq how to make grass baskets (backpacks)
issraka'ar small bag ═
issrallugpak (sg) issrallugpiik (dual) issrallugpiit (pl) issrallugpiim (REL.sg) issrallugpii (ABS.3sg.sg) issrallugpiit (ABS.3pl.sg) large grass storage bag
issralvak (sg) issralviik (dual) issralviit (pl) issralviim (REL.sg) issralvii (ABS.3sg.sg) issralviit (ABS.3pl.sg) large bag, big grass bag ═
issran (sg) issratek (dual) issratet (pl) issratem (REL.sg) issratii (ABS.3sg.sg) issratiit (ABS.3pl.sg) issratai (ABS.3sg.pl) issratait (ABS.3pl.pl) loosely woven grass carrying-bag, carrying bag, women grass bag, grass bag, tote bag, grass storage bag, pack basket ═
issran mallegtaq closely-twined grass carrying bag ═
issratka my grass bag, my tote bag ═
issratka-llu also my grass bag, backpack ═
issratkaa-llu it is also her/his grass bag, backpack ═
issratmun into a grass bag
issratkellrunrite-
issratkellrunritaqa this was not my grass bag
issrat'liyug- to want to make a grass bag
issrat'liyugtua I want to make a grass bag
issratsuar small grass bag, small grass carrying bag, little grass basket
issuriq (sg) issurit (pl) BB & OTHERS harbor seal, common seal (Phoca vitulina); BB spotted seal (Phoca largha) ═
issurit melqurrit
issuriyaagaq ~ issuriyagaq one-year-old harbor seal (Phoca vitulina) ═
isvukivsuk
itek foot measurement ═
itellria (sg) itellriik (dual) itellriit (pl) itellriim (REL.sg) the one that is entering, the one coming in ═
itelria (sg) itelriik (dual) itelriit (pl) itelriim (REL.sg) (HBC) (→ itellria)
itengqa- to be jailed; to be incarcerated; to be confined
itengqalria (sg) itengqalriik (dual) itengqalriit (pl) itengqalriim (REL.sg) prisoner; inmate
iterci- to put things in; especially to put fish in a smokehouse; to put someone in jail; to incarcerate ═
itercista (sg) itercistek (dual) itercistet (pl) itercistem (REL.sg) itercistii (ABS.3sg.sg) itercistiit (ABS.3pl.sg) itercistai (ABS.3sg.pl) itercistait (ABS.3pl.pl) policeman; jailer
itercivik (sg) iterciviik (dual) iterciviit (pl) iterciviim (REL.sg) itercivia (ABS.3sg.sg) iterciviat (ABS.3pl.sg) jail; prison ═
iterneq cold draft entering a house ═
itervik (sg) iterviik (dual) iterviit (pl) iterviim (REL.sg) itervia (ABS.3sg.sg) iterviat (ABS.3pl.sg) entrance
iteryaraq (sg) iteryaraak (dual) iteryaraat (pl) iteryaram (REL.sg) iteryaraa (ABS.3sg.sg) iteryarai (ABS.3sg.pl) iteryarait (ABS.3pl.pl) entrance ═
iteryug-
iteryugtuq
it'gaq (sg) it'gak (dual) it'gat (pl) it'gait (ABS.3pl.pl) foot, feet (often used in the dual: it'gak); spade (playing card suit) ═ ayak
it'gagka my two feet ═ benim [iki] ayağım
it'gat yuarait toes (specifically, not fingers) ═
maqaruat it'gait snowshoe hare feet ═ tavşanların ayakları
qugyuut it'gait swans' feet ═ kuğuların ayakları
itgaralget (pl) → it'garralek
it'garpak (sg) it'garpiik (dual) it'garpiit (pl) it'garpiim (REL.sg) it'garpii (ABS.3sg.sg) big foot ═ büyük ayak
it'garralek sea chickwood (locally), sea purslane (locally), sea sandwort (UK), seaside sandplant (Canada) (Honckenya peploides) ═
it'gissuun (sg) it'gissuutek (dual) it'gissuutet (pl) it'gissuutem (REL.sg) it'gissuutii (ABS.3sg.sg) it'gissuutiit (ABS.3pl.sg) it'gissuutai (ABS.3sg.pl) it'gissuutait (ABS.3pl.pl) tool for skinning seal flippers
it'neq the activity of entering ═
itqan when he comes in ═
itqiirpak legendary Big Hand from the ocean with a mouth on each fingertip and a big mouth on the palm ═
itr- to enter, come in ═
itertuq he is coming in, he came in ═
itra come in! ═
itrai he enters their house ═
it'rayuli (sg) it'rayulik (dual) it'rayulit (pl) it'rayulim (REL.sg) burglar
Itruka'ar Qaariitaaq
itrutlalria (sg) itrutlalriik (dual) itrutlalriit (pl) itrutlalriim (REL.sg)
itukellria (sg) itukellriik (dual) itukellriit (pl) itukellriim (REL.sg) double-barrel shotgun
ituli [lit. "big eyes"] round whitefish (Prosopium cylindraceum) ═
itumcissuun (sg) itumcissuutek (dual) itumcissuutet (pl) itumcissuutem (REL.sg) itumcissuutii (ABS.3sg.sg) itumcissuutiit (ABS.3pl.sg) itumcissuutai (ABS.3sg.pl) itumcissuutait (ABS.3pl.pl) plowshare, ploughshare
itumcugnga- to be able to break (it) into pieces
itumcugngalria (sg) itumcugngalriik (dual) itumcugngalriit (pl) itumcugngalriim (REL.sg)
naanguat itumcugngalriit ═ parçalanabilen oyuncaklar
itume- to break into pieces ═
itumte- to break (it) into pieces; NSU: to undress
itusvik (sg) itusviik (dual) itusviit (pl) itusviim (REL.sg) itusvia (ABS.3sg.sg) itusviat (ABS.3pl.sg) dock
itutessuun (sg) itutessuutek (dual) itutessuutet (pl) itutessuutem (REL.sg) itutessuutii (ABS.3sg.sg) itutessuutiit (ABS.3pl.sg) itutessuutai (ABS.3sg.pl) itutessuutait (ABS.3pl.pl) clasp
ivaluq (sg) ivalui (ABS.3sg.sg) (HBC) sinew ═ (→ yualuq)
iim ivalui the optic nerve; eye muscles ═
ivar- (HBC) to search for something ═ (→ yuar-)
ivaramken (HBC) I miss you ═ seni özledim (→ yuaramken)
ivarun (HBC) song, chorus ═ (→ yuarun)
ivarvigkarairutellria (sg) ivarvigkarairutellriik (dual) ivarvigkarairutellriit (pl) ivarvigkarairutellriim (REL.sg)
ivr- to step into water ═
ivrar- to wade ═
ivrarcuun (sg) ivrarcuutek (dual) ivrarcuutet (pl) ivrarcuutem (REL.sg) ivrarcuutii (ABS.3sg.sg) ivrarcuutiit (ABS.3pl.sg) ivrarcuutai (ABS.3sg.pl) ivrarcuutait (ABS.3pl.pl) hip boot or other wading boot, waders ═ suda çamurda kullanılan çizme
ivrarcuutegka my hip boots ═ çizmelerim
ivraun (sg) ivrautek (dual) ivrautet (pl) ivrautem (REL.sg) ivrautii (ABS.3sg.sg) ivrautiit (ABS.3pl.sg) ivrautai (ABS.3sg.pl) ivrautait (ABS.3pl.pl) → ivrarcuun
ivrucili- to make waterboots
ivruciliuq she is making waterboots
ivrucilista someone who makes waterboots
ivrucirkaq
ivruciq (sg) ivrucik (dual) ivruciit (pl) waterproof mukluk, skin (or rubber) wading boot, waterproof skin boot, waterproof boot, waterboot ═
ivsir- to be raining, to rain, drizzle ═ yağmurlu olmak
ivsirtuq it is raining
ivsirtuliqkayutaq
ivsiurrsuun (sg) ivsiurrsuutek (dual) ivsiurrsuutet (pl) ivsiurrsuutem (REL.sg) ivsiurrsuutii (ABS.3sg.sg) ivsiurrsuutiit (ABS.3pl.sg) ivsiurrsuutai (ABS.3sg.pl) ivsiurrsuutait (ABS.3pl.pl) raincoat
ivsuk ~ isvuk ( HBC ivyuk) drizzle; rain ═ (→ ellalluk)
ivsunge- to begin to rain, drizzle ═ yağmur çiselemeye/yağmaya başlamak
ivsunguq it started, or is starting, to rain
ivsungutaa it started to rain on him
ivyirtuq (HBC) it is raining (→ ellallirtuq)
ivyuk (HBC) → ivsuk
Iyuussiiq Igushik ═ bir yer adı

K

kaaka listen ═
kaaltaaq ~ kaal'taaq (sg) kaaltaat (pl) (< Rusça ка́рта) playing cards ═ oyun kartları, iskambil
kaaltaar- ~ kaal'taar- to play cards
kaaltaartuq he is playing cards
kaaltaarcuun (sg) kaaltaarcuutek (dual) kaaltaarcuutet (pl) kaaltaarcuutem (REL.sg) kaaltaarcuutii (ABS.3sg.sg) kaaltaarcuutiit (ABS.3pl.sg) kaaltaarcuutai (ABS.3sg.pl) kaaltaarcuutait (ABS.3pl.pl) cribbage board or other thing used in playing cards
kaapaq ~ kaapaaq ~ kaupaq ~ kaupaaq beaded hair net of married Russian orthodox women (from Russian) ═
kaassarvik tank farm ═
kaassautelleq empty gas can ═
kagi- to sweep ═ süpürmek (→ canir-)
kagia he is sweeping it ═
kagiuq he is sweeping ═
kagilleq (sg) kagillrek (dual) kagillret (pl) kagillrem (REL.sg) kagillra (ABS.3sg.sg) kagillrat (ABS.3pl.sg) kagillri (ABS.3sg.pl) kagillrit (ABS.3pl.pl) sweeping
kagin (sg) kagitek (dual) kagitet (pl) kagitem (REL.sg) kagitii (ABS.3sg.sg) kagitiit (ABS.3pl.sg) kagitai (ABS.3sg.pl) kagitait (ABS.3pl.pl) broom; swan wing broom ═ süpürge; telek, süpürge olarak kullanılan kuğu kanadı
kagissuun (sg) kagissuutek (dual) kagissuutet (pl) kagissuutem (REL.sg) kagissuutii (ABS.3sg.sg) kagissuutiit (ABS.3pl.sg) kagissuutai (ABS.3sg.pl) kagissuutait (ABS.3pl.pl) broom; swan wing broom ═ süpürge; telek, süpürge olarak kullanılan kuğu kanadı
kagista (sg) kagistek (dual) kagistet (pl) kagistem (REL.sg) kagistii (ABS.3sg.sg) kagistiit (ABS.3pl.sg) kagistai (ABS.3sg.pl) kagistait (ABS.3pl.pl) [lit. "one who sweeps"] janitor, custodian ═ hademe, kapıcı, odabaşı
kaig- to be hungry ═
kaigtua I'm hungry ═
kaigpaa I'm hungry! ═
kaigtuq he is hungry ═
kaigtuten-qaa? are you hungry? ═ aç mısın?
kaikan if he is hungry ═
kaigem nalliini at a time a hunger ═ açlık zamanında
Kaigalria [lit. "one who is always asking"] a personal name ═ bir kişi adı
kaigan (sg) kaigatek (dual) kaigatet (pl) kaigatem (REL.sg) kaigatii (ABS.3sg.sg) kaigatiit (ABS.3pl.sg) kaigatai (ABS.3sg.pl) kaigatait (ABS.3pl.pl)
kaigatet unakek'ngat grants (of money or the like)
kaignaq (sg) kaignam (REL.sg) famine ═ kıtlık
kaignam nalliini during a time of famine ═ kıtlık zamanında
kaikapigte- to be very hungry ═ çok acıkmak, çok aç olmak
kaikapigtuq s/he is very hungry
kaikapigtellru- ═ çok acıkmış olmak
kaikapigtellruuq s/he was very hungry ═ çok acıkmış
kaillerkaq future state of being hungry
kailria (sg) kailriik (dual) kailriit (pl) kailriim (REL.sg) hungry ═ aç
kailrianga
kaimaq bluff; scree slope; loose soil (put between the walls and used for house insulation) ═
kaineq hunger ═
kainge- to begin to get hungry; to get hungry ═ acıkmaya başlamak; acıkmak
kaingeksaite- to not have started to get hungry yet ═ henüz acıkmaya başlamamak
kaingeksaitua I haven't gotten hungry yet, I haven't become hungry yet ═ henüz acıkmadım
kainrite- to be not hungry ═ aç olmamak
kainritua I'm not hungry ═ ben aç değilim
kainritukuk we² aren't hungry ═ biz (ikimiz) aç değiliz
kainritukut we³ aren't hungry ═ biz (üçümüz) aç değiliz
kainrituten you¹ aren't hungry ═ sen aç değilsin
kainritutek you² aren't hungry ═ siz (ikiniz) aç değilsiniz
kainrituci you³ aren't hungry ═ siz (üçünüz) aç değilsiniz
kainrituq he/she/it isn't hungry ═ o aç değil
kainrituk they² aren't hungry ═ onlar(ın ikisi) aç değil
kainritut they³ aren't hungry ═ onlar(ın üçü) aç değil
kak'acuk pompom (hood of parka) ═
kakeggluk nasal mucus, snot ═
Kakgailnguq a female personal name ═ bir kadın adı
kakiaq fork ═
kakiarcuun kakissuun
kakilacagangartellria (sg) kakilacagangartellriik (dual) kakilacagangartellriit (pl) kakilacagangartellriim (REL.sg)
kakissuun (sg) kakissuutek (dual) kakissuutet (pl) kakissuutem (REL.sg) kakissuutii (ABS.3sg.sg) kakissuutiit (ABS.3pl.sg) kakissuutai (ABS.3sg.pl) kakissuutait (ABS.3pl.pl) [lit. "device for piercing/poking"] multi-pronged spear, fish spear, fish harpoon (this instrument for spearing whitefish [imarpinraq] or pike originally had a long wooden handle) ═ imarpinraq ya da turna balığı avlamada kullanılan üç-beş dişli çatal biçiminde zıpkın
kakisvik (sg) kakisviik (dual) kakisviit (pl) kakisviim (REL.sg) kakisvia (ABS.3sg.sg) kakisviat (ABS.3pl.sg) pincushion; piece of sewing bag, felt, etc. through which needles are poked for storage
kakivik (sg) kakiviik (dual) kakiviit (pl) kakiviim (REL.sg) kakivia (ABS.3sg.sg) kakiviat (ABS.3pl.sg) needlecase; sewing kit, sewing box or case; traditional "housewife" bag
kakiyun (sg) kakiyutet (pl) (Nelson Island) bag fastener ═ (→ iqugmiutaq)
kakuun (sg) kakuutek (dual) kakuutet (pl) kakuutem (REL.sg) kakuutii (ABS.3sg.sg) kakuutiit (ABS.3pl.sg) kakuutai (ABS.3sg.pl) kakuutait (ABS.3pl.pl) needle ═ (→ mingqun)
kalagaqkayutaq
Kaligtuq a female personal name ═ bir kadın adı
kalikaq (sg) kalikak (dual) kalikat (pl) kalikam (REL.sg) kalikaa (ABS.3sg.sg) kalikai (ABS.3sg.pl) kalikait (ABS.3pl.pl) paper (singular form kalikaq for paper, letter; plural form kalikat for papers or book) (< Çukçice / Chukchi кэликэл kelikel "kitap / book / книга" ; but, Fortescue 1998: Koryak kalikal "book, letter")
kalikaqa my paper ═
kalikaa his/her paper ═
kalikai his/her papers ═
kalikanka my papers ═
kalikan your¹ paper ═
kalikagken your¹ two papers ═
kalikaten your¹ papers ═
kalikam imai the book's contents ═ kitabın içindekiler
kalikarugaat (pl) many papers ═ bir sürü kâğıt
kalikivik (sg) kalikiviik (dual) kalikiviit (pl) kalikiviim (REL.sg) kalikivia (ABS.3sg.sg) kalikiviat (ABS.3pl.sg) post office; library ═ postahane; kütüphane
kalikivigmun into the post office
kalivqinalria (sg) kalivqinalriik (dual) kalivqinalriit (pl) kalivqinalriim (REL.sg)
kalivneq (sg) kalivnerek (dual) kalivneret (pl) chain ═ zincir
kallak (Y, HBC) king (playing card rank)
kallakutaq ptarmigan stomach (used as a child's toy) ═
kallir- to thunder ═
kallugvik (sg) kallugviik (dual) kallugviit (pl) kallugviim (REL.sg) kallugvia (ABS.3sg.sg) kallugviat (ABS.3pl.sg) electric generator
kalluk electricity ═
kalngag- to carry [fish] on backpack/rucksack/knapsack ═
kalngaggaq (sg) kalngaggaak (dual) kalngaggaat (pl) small storage bag ═
kalngak (sg) kalngiik (dual) kalngiit (pl) backpack, rucksack, knapsack, traditional bag ═ (→ atmak)
kalmanaq ~ kalmainaq ~ kalmiinaq ~ kalmaaniq (HBC) pocket ═
kaltuugaq (BB) (< Rusça карто́фель) potato ═ patates
kal'tuugguaq (EG) (< Rusça карто́фель) potato ═ patates
kaltuuvvilaq (< Rusça карто́фель) potato ═ patates
kalukalleq (sg) kalukallrek (dual) kalukallret (pl) kalukallrem (REL.sg) kalukallra (ABS.3sg.sg) kalukallrat (ABS.3pl.sg) kalukallri (ABS.3sg.pl) kalukallrit (ABS.3pl.pl)
kalukalria (sg) kalukalriik (dual) kalukalriit (pl) kalukalriim (REL.sg)
qasgimi kalukalriani at festivity in the kashim
kalukaq I feast; party; person who distributes clothing or food in honor of his or her child's first catching game or picking berries
kalukaq II (< Aleutça kalukax̂ "dish") wooden bowl ═ tahta çanak (cf. Nunivak Çupikçesi kalukar "woman's bowl")
kalukar- to feast; to have a party
kalukaryaraq
tuvqakiyaraq kalukaryaraq-llu sharing food and feasting
kal'utalria (sg) kal'utalriik (dual) kal'utalriit (pl) kal'utalriim (REL.sg)
kal'utarcuun (sg) kal'utarcuutek (dual) kal'utarcuutet (pl) kal'utarcuutem (REL.sg) kal'utarcuutii (ABS.3sg.sg) kal'utarcuutiit (ABS.3pl.sg) kal'utarcuutai (ABS.3sg.pl) kal'utarcuutait (ABS.3pl.pl) hockey puck or hockey stick
kalvag- to go down into ground ═
kalvagvik (sg) kalvagviik (dual) kalvagviit (pl) kalvagviim (REL.sg) kalvagvia (ABS.3sg.sg) kalvagviat (ABS.3pl.sg) tunnel entrance to semi-subterranean house or kashim
kalvagyaraq tunnel entrance to semi-subterranean house or kashim ═
kamakumalria (sg) kamakumalriik (dual) kamakumalriit (pl) kamakumalriim (REL.sg)
kameksak (sg) kameksiik (dual) kameksiit (pl) kameksiim (REL.sg) kameksii (ABS.3sg.sg) [often used in the dual] ankle-high mukluk, ankle-high skin boot; house slipper ═ koncu bilek yüksekliğinde deri çizme, bilek boyu çizme
kameksaka my skin boot ═ çizmemim teki
kameksiigka my [pair of] skin boots² ═ bir çift çizmem
kameksiim aipaa [lit. "boot's partner"] other boot ═
kamgug- (Yukon) to put on skin boots ═ (→ pilugug-)
kamguk (sg) kamguuk (dual) kamguut (pl) (Yukon) [often used in the dual] knee-high mukluk, knee-high skin boot ═ koncu diz yüksekliğinde deri çizme, diz boyu çizme
kamguka my skin boot ═ çizmemin teki
kamguugka my [pair of] skin boots² ═ bir çift çizmem
kaminiapiaq (sg) kaminiapiak (dual) kaminiapiat (pl) kaminiapiam (REL.sg) real stove ═ gerçek soba
kaminiaq (sg) kaminiat (pl) kaminiam (REL.sg) ~ kaminaaq (< Rusça ками́н) stove for heating and cooking ═ soba (→ pelit'aaq)
kaminiam caniani next to the stove ═
kaminiam kiira the heat from the stove ═
kaminiam puqlii stove's warmth ═ sobanın sıcaklığı
kaminiam qaingani on the top of the stove ═
kaminiar- to use heat stove ═
kaminiarcuun (sg) kaminiarcuutek (dual) kaminiarcuutet (pl) kaminiarcuutem (REL.sg) kaminiarcuutii (ABS.3sg.sg) kaminiarcuutiit (ABS.3pl.sg) kaminiarcuutai (ABS.3sg.pl) kaminiarcuutait (ABS.3pl.pl)
uksurpak yuut makumiut kaminiarcuutmek uqurkaicagturallruut all through the winter the people of this place kept being in need of stove oil
kaminiaruaq (sg) kaminiaruak (dual) kaminiaruat (pl) kaminiaruam (REL.sg) toy stove, imitation stove, model stove ═ oyuncak soba
kana'aryug-
kana'aryugtua I am sleepy
kana-i down there! ═
kanaqlacuar (sg) kanaqlacuaraat (pl) small muskrat ═
kanaqlagcur- to hunt muskrats ═ misk sıçanı avlamak (→ kanaqlaggsur-)
kanaqlagculartut they are hunt muskrats ═
kanaqlagcuqarraallra ═ onun ilk misk sıçanı avı
kanaqlagcurcuun (sg) kanaqlagcurcuutek (dual) kanaqlagcurcuutet (pl) kanaqlagcurcuutem (REL.sg) kanaqlagcurcuutii (ABS.3sg.sg) kanaqlagcurcuutiit (ABS.3pl.sg) kanaqlagcurcuutai (ABS.3sg.pl) kanaqlagcurcuutait (ABS.3pl.pl) muskrat hunting device ═
kanaqlaggsur- to hunt muskrats ═ misk sıçanı avlamak (→ kanaqlagcur-)
kanaqlaggsurtuq s/he is hunting muskrats ═
kanaqlak (sg) kanaqliik (pl) kanaqliit (pl) kanaqliim (REL.sg) muskrat (Ondatra zibethicus); muskrat parka (when used in plural) ═ misk sıçanı; misk sıçanı kürkünden parka (→ iligvak, tevyuli)
kanaqlagmi on the muskrat ═
kanaqliit aqsanrit muskrat bellies, muskrat belly fur ═
kanaqlalek one with a muskrat parka ═
Kanaqlak [lit. "muskrat"] a male personal name ═ bir erkek adı
kanaqlaguaq
kanaqlayagaq baby muskrat ═ yavru misk sıçanı (→ curacituyaaq)
kanartaq half dried whole fish ═ kısmen kurutulmuş tüm balık
kanaryalria (sg) kanaryalriik (dual) kanaryalriit (pl) kanaryalriim (REL.sg)
kanayurnaq burbot (locally: lush), loche fish, lingcod ═ tatlısu gelinciği (Lota lota)
kaneq frost ═
kaner- be frosty/frost sth. ═
Kanerearakgtar [eski yazı / old orthography] → Qaneryaraqegtaar
kanevcir- to get fine snow/rain particles ═
kanevvluk fine snow/rain particles ═
kangalria (sg) kangalriik (dual) kangalriit (pl) kangalriim (REL.sg)
kangciraq (sg) kangcirat (pl) tarpaulin; sled sheet; grass mat, mat paneling in sod house ═
kangcirat amatiit behind the bed ═
kangeq (sg) kangrek (dual) kangret (pl) kangrem (REL.sg) kangra (ABS.3sg.sg) kangrat (ABS.3pl.sg) kangri (ABS.3sg.pl) kangrit (ABS.3pl.pl) top (mountain), peak (mountain), source (river) ═
kangra the top of it
mayurrviim kangranun the top of the fish cache
napam kangrani on the top of the tree ═
napayagaat kangritnek the ends of the willows
pengurpallraam kangranun on top of the big hill
kangiliriyaraq [lit. "to provide with a beginning"] giving someone the name of deceased person ═
kangilquq (sg) kangilquk (dual) kangilqut (pl) kangilqum (REL.sg) kangilqua ~ kangilqu͡rra (ABS.3sg.sg) kangilqui ~ kangilqu͡rri (ABS.3sg.pl) kangilquit ~ kangilqurrit (ABS.3pl.pl) (BB) humerus; upper arm bone
Kangina'ar Kangirnaq
kangingnaurista (sg) kangingnauristek (dual) kangingnauristet (pl) kangingnauristem (REL.sg) kangingnauristii (ABS.3sg.sg) kangingnauristiit (ABS.3pl.sg) kangingnauristai (ABS.3sg.pl) kangingnauristait (ABS.3pl.pl) scientist ═ bilim adamı
kangingnaurta (sg) kangingnaurtek (dual) kangingnaurtet (pl) kangingnaurtem (REL.sg) kangingnaurtii (ABS.3sg.sg) kangingnaurtiit (ABS.3pl.sg) kangingnaurtai (ABS.3sg.pl) kangingnaurtait (ABS.3pl.pl) (BB) jury; juror ═ jüti; jüri üyesi
kangingnaurtet tukninrit grand jury ═ büyük jüri
kangingnaurutet (pl) kangingnaurutai (ABS.3sg.pl) kangingnaurutait (ABS.3pl.pl) science
kangingyaraq discovery by understanding ═
kangiq (sg) kangia (ABS.3sg.sg) meaning; principle; source; headwaters of river; beginning ═
aperyaram kangia meaning of the word ═ kelimenin anlamı
kuigem kangia source of the river ═ nehrin kaynağı
kangiralek five gallon can ═
kangiraq (sg) kangirai (ABS.3sg.pl) corner; steel square, carpenter's square; quarter, quarter dollar (coin) ═ 25 sentlik tüm çeyrek metal dolar
kangirami in the corner ═
anluam kangirainun into each corner of the hole ═
kangirissuun (sg) kangirissuutek (dual) kangirissuutet (pl) kangirissuutem (REL.sg) kangirissuutii (ABS.3sg.sg) kangirissuutiit (ABS.3pl.sg) kangirissuutai (ABS.3sg.pl) kangirissuutait (ABS.3pl.pl) carpenter's square
Kangirnaq ~ Kangina'ar Kongiganak ═ bir yer adı
Kangirnaarmi in the Kongiganak ═ Kongiganak'ta
Kangirrluar Toksook Bay (bay; not city) ═ bir yer adı
kangitneq (sg) kangitnerek (dual) kangitneret (pl) kangitnerem (REL.sg) kangitnera (ABS.3sg.sg) kangitnerat (ABS.3pl.sg) kangitneri (ABS.3sg.pl) kangitnerit (ABS.3pl.pl) (LY, NI, CAN, LK, BB) chum salmon, dog salmon (in Alaska) ═ köpek som balığı (Oncorhynchus keta) (→ iqalluk)
kangquq (sg) kangquk (dual) kangqut (pl) kangqum (REL.sg) kangqua ~ kangqu͡rra (ABS.3sg.sg) kangqui ~ kangqu͡rri (ABS.3sg.pl) kangquit ~ kangqurrit (ABS.3pl.pl) pussy-willow catkin
kanguq (sg) kanguk (pl) kangut (pl) kangum (REL.sg) snow goose ═ kar kazı (Chen caerulescens)
kanguruaq (sg) kanguruak (dual) kanguruat (pl) kanguruam (REL.sg) [lit. "imitation snow goose"] snow bunting, snowbird (locally) (Plectrophenax nivalis); great grey shrike, northern grey shrike, northern shrike (Lanius excubitor) ═
kankiiq (sg) kankiik (dual) kankiit (pl) (< Rusça коньки́) ice skate ═ buz pateni
kankiir- to ice-skate ═ buz pateniyle kaymak
kankiirumalalria (sg) kankiirumalalriik (dual) kankiirumalalriit (pl) kankiirumalalriim (REL.sg)
kankiitaq (sg) kankiitaak (dual) kankiitaat (pl) kankiitaam (REL.sg) kankiitaa (ABS.3sg.sg) kankiitaat (ABS.3pl.sg) ice skate ═ buz pateni
Kanruyauciq February (Nelson Island: December) ═ Şubat (Nelson Adasında: Aralık)
kantuuvvilaq (< Rusça карто́фель) potato ═ patates
kanvviitaq (< Rusça конфе́та) candy ═ şekerleme
kanvviitarugaat (pl) many candies ═ bir sürü şekerleme
kanvviitaullinilria (sg) kanvviitaullinilriik (dual) kanvviitaullinilriit (pl) kanvviitaullinilriim (REL.sg)
kape- to stab, to poke in ═ sivri bir aletle saplamak
kap'issuun hypodermic needle ═ derialtı iğnesi
kap'issuun (sg) kap'issuutek (dual) kap'issuutet (pl) kap'issuutem (REL.sg) kap'issuutii (ABS.3sg.sg) kap'issuutiit (ABS.3pl.sg) kap'issuutai (ABS.3sg.pl) kap'issuutait (ABS.3pl.pl) implement for piercing patients during traditional medical treatment; hypodermic needle; poker; drill
kapisuunkakissuun
kapkaanaq (sg) kapkaanaak (dual) kapkaanaat (pl) ~ kapkainaq (sg) kapkainaak (dual) kapkainaat (pl) [also dual for one trap] (< Rusça капка́н) steel animal trap ═ demir kapan
kapkaanaanka my traps
kapkaanar- ~ kapkainar- to catch or get caught in a trap ═ kapana yakalanmak, kapanla yakalamak
kapkaanarcur- to check traps ═ kapanla avlamak
kapkaanarcurtuq he is checking traps ═
kapkaanir- ~ kapkainir- to set a trap ═ kapan kurmak
kapsuli (sg) kapsulik (dual) kapsulit (pl) kapsulim (REL.sg) insect similar to a mayfly (species ?)
kapsuun (sg) kapsuutek (dual) kapsuutet (pl) kapsuutem (REL.sg) kapsuutii (ABS.3sg.sg) kapsuutiit (ABS.3pl.sg) kapsuutai (ABS.3sg.pl) kapsuutait (ABS.3pl.pl) hypodermic needle; pew (tool) for handling fish; poking or stabbing device; Yukon: fork ═ derialtı iğnesi; çatal
issalum kapsuutai (sg) issalum kapsuutait (pl) porcupine's quill(s) ═ kirpi oku
kapuckaryaraq a traditional Yup'ik game somewhat like mumblety-peg; how to play hand darts
kapukaraq (sg) kapukarat (pl) → kapuukaraq
kapuqsuun (sg) kapuqsuutek (dual) kapuqsuutet (pl) kapuqsuutem (REL.sg) kapuqsuutii (ABS.3sg.sg) kapuqsuutiit (ABS.3pl.sg) kapuqsuutai (ABS.3sg.pl) kapuqsuutait (ABS.3pl.pl) [lit. "device to stab/poke with"] → kakissuun
kaputacuar small poker, drill or awl
kaputalqaar small poker, drill or awl
kaputaq drill, awl or other hole-making device ═
kapuukarkapuukaraq
kapuukaraq (sg) kapuukaraat ~ kap'uukaraat (pl) Pallas' buttercup, Pallas buttercup (Coptidium pallasii) ═ Eskimo düğünçiçeği
kapuukarcuun (sg) kapuukarcuutek (dual) kapuukarcuutet (pl) kapuukarcuutem (REL.sg) kapuukarcuutii (ABS.3sg.sg) kapuukarcuutiit (ABS.3pl.sg) kapuukarcuutai (ABS.3sg.pl) kapuukarcuutait (ABS.3pl.pl) tool used to gather buttercup from lakes ═ göllerden düğünçiçeği toplamaya yarar alet
kapuun kapuukaraq
kapuutaq poker; drill; awl; armed with sharp spears ═
*kapuut'lek (sg) kapuutelgek (dual) kapuutelget (pl) kapuutelgem (REL.sg) kapuutelga (ABS.3sg.sg) kapuutelgit (ABS.3pl.pl)
kapulliniat tamakut kapuutelget, nanglluku, tamakut angukara'urluut pisqengatgu (Nunat Ercuilkai)
kasme- to push ═
kasmurrar- to push a sled without using dogs to pull it; to help dogs pull a sled by pushing it
kasmurrarcecilleq (sg) kasmurrarcecillrek (dual) kasmurrarcecillret (pl) kasmurrarcecillrem (REL.sg) kasmurrarcecillra (ABS.3sg.sg) kasmurrarcecillrat (ABS.3pl.sg) kasmurrarcecillri (ABS.3sg.pl) kasmurrarcecillrit (ABS.3pl.pl) the one who initiated the "prodding" activity
kasngunarqellria (sg) kasngunarqellriik (dual) kasngunarqellriit (pl) kasngunarqellriim (REL.sg)
kass'akcak (HBC) one who looks like a white person ═
Kass'alugpiaq (sg) Kass'alugpiak (dual) Kass'alugpiat (pl) [lit. "genuine white person"] Russian ═ Rus
Kass'alugpiat Alussistuarat Russian Christmas, Russian Orthodox Christmas ═ Ortodoks Noeli (→ S'laavi, Slaaviq, Selavi)
Kass'alugpiartaq item pertaining to the Russian Orthodox Church ═
Kass'alugpiatun Russian language ═ Rusça
Kass'apik [lit. "genuine white person"] → Kass'alugpiaq
Kass'aq ~ Kassaq (sg) Kass'ak (dual) / Kass'at (pl) kass'am (REL.sg) (< Rusça казак "cossack") white person; English-speaking American ═ Beyaz; İngilizce konuşan Amerikalı
kass'am aklua goods of the white man
kass'am neryaraa white man's diet
Kass'arpak big white person ═
kass'artaq ~ kassartaq (sg) kass'artaat ~ kassartaat (pl) white man's thing; store-bought thing; manufactured item ═
kass'artaat akutat (pl) Western style ice cream ═
Kass'atun English language ═ İngilizce
kass'atun atra his name in English ═
Kass'atun atren?
Kass'atun qalarcararten-qaa?
Kass'atun qanyiutut maani
kassayak least cisco (Coregonus sardinella) ═ (→ qassayagaq)
kassayaq least cisco (Coregonus sardinella) ═ (→ qassayagaq)
kassiaq least cisco (Coregonus sardinella) ═ (→ qassayagaq)
Kassigluq Kasigluk ═ bir yer adı
kassiyuryaraq old-time celebration ═
kassugaliilissuun (sg) kassugaliilissuutek (dual) kassugaliilissuutet (pl) kassugaliilissuutem (REL.sg) kassugaliilissuutii (ABS.3sg.sg) kassugaliilissuutiit (ABS.3pl.sg) kassugaliilissuutai (ABS.3sg.pl) kassugaliilissuutait (ABS.3pl.pl) tool for making circle-and-dot designs
kassugneq (sg) kassugnera (ABS.3sg.sg) joint of a hoop-like object ═
kassuucaaqellriik piciurcinrilamek avvutellrak annulment
kassuucaraq marriage ═ evlilik
kassuucissuun (sg) kassuucissuutek (dual) kassuucissuutet (pl) kassuucissuutem (REL.sg) kassuucissuutii (ABS.3sg.sg) kassuucissuutiit (ABS.3pl.sg) kassuucissuutai (ABS.3sg.pl) kassuucissuutait (ABS.3pl.pl)
kassuute- to marry; to wed; to join in order to form a circle ═
kassuutuk = they² got married ═
kassuutuq = he or she got married ═
kassuutaa = he married her, she married him ═
kassuutelleq (sg) kassuutellrek (dual) kassuutellret (pl) kassuutellrem (REL.sg) kassuutellra (ABS.3sg.sg)
kassuutellra irniangellra-llu marriage and children ═
kassuutellria (sg) kassuutellriik (pl) (sg) kassuutellriit (pl) kassuutellriim (REL.sg)
kassuutellrulria (sg) kassuutellrulriik (dual) kassuutellrulriit (pl) kassuutellrulriim (REL.sg)
kassuuteqatalria (sg) kassuuteqatalriik (dual) kassuuteqatalriit (pl) kassuuteqatalriim (REL.sg)
kassuutnerraak ~ kassuutnerraraak newlyweds ═ yeni evliler
kataagcissuun (sg) kataagcissuutek (dual) kataagcissuutet (pl) kataagcissuutem (REL.sg) kataagcissuutii (ABS.3sg.sg) kataagcissuutiit (ABS.3pl.sg) kataagcissuutai (ABS.3sg.pl) kataagcissuutait (ABS.3pl.pl) sieve; strainer; sifter, device for sifting
kataagte- to sift; to strain
kataagun (sg) kataagutek (dual) kataagutet (pl) kataagutem (REL.sg) kataagutii (ABS.3sg.sg) kataagutiit (ABS.3pl.sg) kataagutai (ABS.3sg.pl) kataagutait (ABS.3pl.pl) sieve; strainer; sifter
katilaq (sg) katilam (REL.sg) (< Rusça кади́ло) censer; incense burner ═ buhurdan
katilam aruvii the smoke of the incense burner
katngaq ~ katngak (sg) katngaat (pl) herd or member of the herd; flock or member of the flock
sitiinkat katngaat herd of swine ═ domuz sürüsü
katungqa- to be gathered together
katungqalria (sg) katungqalriik (dual) katungqalriit (pl) katungqalriim (REL.sg)
katungqalriit [pl of katungqalria] crowd; flock ═ kalabalık; sürü
erinitulit katungqalriit diphthongs, vowel clusters ═ diftong (ai, au, ia, iu, ua, ui)
katurrvik (sg) katurrviik (dual) katurrviit (pl) katurrviim (REL.sg) katurrvia (ABS.3sg.sg) katurrviat (ABS.3pl.sg) community hall; gathering place
kaug- ~ kaugtur- to strike or hit ═
kaugaq (sg) kaugat (pl) tallow, lard extracted from whale bones ═
kauggsuun (sg) kauggsuutek (dual) kauggsuutet (pl) kauggsuutem (REL.sg) kauggsuutii (ABS.3sg.sg) kauggsuutiit (ABS.3pl.sg) kauggsuutai (ABS.3sg.pl) kauggsuutait (ABS.3pl.pl) (HBC) bell
kaugpaguaq (sg) kaugpaguak (dual) kaugpaguat (pl) kaugpaguam (REL.sg) imitation walrus, walrus mask ═ taklit mors, mors maskesi
kaugpagualria (sg) kaugpagualriik (dual) kaugpagualriit (pl) kaugpagualriim (REL.sg) the one with a walrus mask ═ mors maskeli (biri)
kaugpak (sg) kaugpiik (dual) kaugpiit (pl) kaugpiim (REL.sg) (HBC) → asveq
kaugtuarcuun (sg) kaugtuarcuutek (dual) kaugtuarcuutet (pl) kaugtuarcuutem (REL.sg) kaugtuarcuutii (ABS.3sg.sg) kaugtuarcuutiit (ABS.3pl.sg) kaugtuarcuutai (ABS.3sg.pl) kaugtuarcuutait (ABS.3pl.pl) club (weapon)
kaugtuutacuar little hitting stick
kaugtuutaq club ═
Kaugun (sg) Kaugutem (REL.sg) June ═ Haziran
Kaugutem nalliini around June ═ Haziranda
kaukan when it (clock) rings ═
kaullra when it struck (timewise) ═
kauman (sg) kaumatek (dual) kaumatet (pl) kaumatem (REL.sg) kaumatii (ABS.3sg.sg) kaumatiit (ABS.3pl.sg) kaumatai (ABS.3sg.pl) kaumatait (ABS.3pl.pl) mitten ═ parmaksız ya da başparmaklı eldiven
kaumategka my pair of mittens
kaupaq ~ kaupaaqkaapaq ~ kaapaaq
kaurtuq broad whitefish (Coregonus nasus) ═
kauturyar tree swallow ═ ağaç kırlangıcı (Tachycineta bicolor)
kauturyaraq [lit. "one that nests in a small cavity"] tree swallow ═ ağaç kırlangıcı (Tachycineta bicolor)
kauturyaraullinilria (sg) kauturyaraullinilriik (dual) kauturyaraullinilriit (pl) kauturyaraullinilriim (REL.sg)
kavcircuun (sg) kavcircuutek (dual) kavcircuutet (pl) kavcircuutem (REL.sg) kavcircuutii (ABS.3sg.sg) kavcircuutiit (ABS.3pl.sg) kavcircuutai (ABS.3sg.pl) kavcircuutait (ABS.3pl.pl) snow beater
kavialek (sg) kavialgek (dual) kavialget (pl) kavialgem (REL.sg) kavialga (ABS.3sg.sg) kavialgit (ABS.3pl.pl)
kavialegmun the (precise) place that (he knows) has foxes
kaviaq (sg) kaviak (dual) kaviaret ~ kaviat (pl) kaviarem ~ kaviam (REL.sg) fox, red fox ═ kızıl tilki
kaviat uliiret-llu red and Arctic foxes ═
kaviarem igtii ~ kaviam igtii fox's den ═ tiki ini, tilki yuvası
kaviarem pamyua fox's tail ═ tiki kuyruğu
kaviarcur- to hunt foxes ═ tilki avlamak
kaviarcuqatartua I'm going to hunt foxes ═ tilki avlamaya gidiyorum
kaviartalek (sg) kaviartalgek (dual) kaviartalget (pl) kaviartalgem (REL.sg) kaviartalga (ABS.3sg.sg) kaviartalgit (ABS.3pl.pl) place with foxes
kaviartalegmun the place (he does not know exactly where) that has foxes
kaviaruaq (sg) kaviaruat (pl) imitation red fox ═ taklit kızıl tilki
kaviaruaq kegginaquq red fox mask ═ kızıl tilki maskesi
kaviarullilria (sg) kaviarullilriik (dual) kaviarullilriit (pl) kaviarullilriim (REL.sg)
kaviayaaq ~ kaviayaar (sg) kaviayagaak (dual) kaviayagaat (pl) kaviayagaam (REL.sg) baby fox ═ tilki yavrusu
kavickellria (sg) kavickellriik (dual) kavickellriit (pl) kavickellriim (REL.sg) (very) red ═
kavircessngalnguq kavirrluk
kavircetellria (sg) kavircetellriik (dual) kavircetellriit (pl) kavircetellriim (REL.sg) red thing
kavircetellria 'lumarraq the red shirt
kavircete- to be red ═
kavircetuq it is red ═
kaviri- to be red
kavirilleq (sg) kavirillrek (dual) kavirillret (pl) kavirillrem (REL.sg) kavirillra (ABS.3sg.sg) kavirillrat (ABS.3pl.sg) kavirillri (ABS.3sg.pl) kavirillrit (ABS.3pl.pl)
kaviarem kavirillra how the fox became red = tilkinin kırmızı olması
kavirliq I red thing; the color red ═ kırmızı, kızıl
kavirliq II (sg) kavirlit (pl) kavirlim (REL.sg) [lit. "red one/thing"] lowbush cranberry, mountain cranberry, rock cranberry, lingonberry, red crowberry, redberry (locally Pete 1991) (Vaccinium vitis-idaea) ═
kavirlirraq a little bit of red pigment ═
kavirliyagaq penny (coin) ═ 1 sentlik tüm metal dolar
kavirrlugcete- to be pink; to be reddish
kavirrlugcetellria (sg) kavirrlugcetellriik (dual) kavirrlugcetellriit (pl) kavirrlugcetellriim (REL.sg)
kavirpak all red; very red ═ kıpkırmızı, kıpkızıl
kavirrlugcete- to be pink; to be reddish
kavirrluk pink color or thing; reddish color or thing
kavlagpak (sg) kavlagpiik (dual) kavlagpiit (pl) kavlagpiim (REL.sg) [lit. "big bearberry"] apple ═ elma
kavlaguyat (pl) → kavlak
kavlak (sg) kavlat (pl) bearberry, black bearberry, kinnikinnik (Arctostaphylos alpina) ═
kavlakuaq (HBC) crowberry, black crowberry, curlewberry (locally: blackberry or mossberry) (Empetrum nigrum hermaphroditum)) ═
kavlakuareq (HBC) → kavlakuaq
kavtak (sg) kavtiik (dual) kavtiit (pl) kavtiim (REL.sg) kavtii (ABS.3sg.sg) hailstone ═
makut kavtaugut this is hail
kavtiit ellalluugut iggnginanermeggni nunamun cikullret hail is rain that has frozen on its way down to the earth
kayangi- to lay eggs ═
kayangiuq it is laying eggs ═
kayangutuuq it lays eggs ═
kayangivik (sg) kayangiviik (dual) kayangiviit (pl) kayangiviim (REL.sg) kayangivia (ABS.3sg.sg) kayangiviat (ABS.3pl.sg)
mikelngurkam kayangivia ovary ═ yumurtalık
kayanguq ~ kayangu (sg) kayangut (pl) kayangum (REL.sg) kayangui (ABS.3sg.pl) egg (bird's) (→ manik, peksuq)
kayangugka my eggs² ═
kayangut piyagaat-llu eggs and nestlings ═
Kayangut Anutiit [lit. "time of laying of eggs"] (HBC, NI, NUN, CAN, LK, BB, NR, EG) May ═ Mayıs
tunutellgem kayangui loon eggs
kayangussulleq (sg) kayangussullrek (dual) kayangussullret (pl) kayangussullrem (REL.sg) kayangussullra (ABS.3sg.sg) kayangussullrat (ABS.3pl.sg) kayangussullri (ABS.3sg.pl) kayangussullrit (ABS.3pl.pl) egg hunting ═
kayangussullru- to have hunted for birds' eggs ═ yumurta toplamış olmak
kayangussullruukut we hunted for birds' eggs
kayangussulria (sg) kayangussulriik (dual) kayangussulriit (pl) kayangussulriim (REL.sg)
kaviaq kayangussulria fox goes egg hunting
kayangussur- to hunt for eggs (of waterfowl usually), to gather eggs ═ yabandan yumurta toplamak
kayangussurtuq she is hunting for eggs, she is gathering eggs ═
kayangussullruukut we hunted for birds' eggs ═
kayangussuryaraq way of gathering eggs ═
kayangutaq (sg) kayangutaak (dual) kayangutaat (pl) kayangutaam (REL.sg) kayangutaa (ABS.3sg.sg) kayangutaat (ABS.3pl.sg) kayangutai (ABS.3sg.pl) ═ kendisinin topladığı yumurta
kayangutanka the eggs I caught
kayangutlinilria (sg) kayangutlinilriik (dual) kayangutlinilriit (pl) kayangutlinilriim (REL.sg)
kayanguutelleq (sg) kayanguutellrek (dual) kayanguutellret (pl) kayanguutellrem (REL.sg) kayanguutellra (ABS.3sg.sg) kayanguutellrat (ABS.3pl.sg) kayanguutellri (ABS.3sg.pl) kayanguutellrit (ABS.3pl.pl) empty egg carton ═ boş yumurta kartonu
kayaruaq bar-tailed godwit ═ kıyı çamur çulluğu (Limosa lapponica)
kayu I strength; power ═ güç, kuvvet
kayu IIkayutaq
kayu III (< İngilizce coyote) coyote (Canis latrans)
kayu- IV to be strong
kayuli (sg) kayulik (dual) kayulit (pl) kayulim (REL.sg) strong person ═
kayulria (sg) kayulriik (dual) kayulriit (pl) kayulriim (REL.sg)
kayulria ilutequn imperfect contrition
kayuqapigte- to be very strong ═ çok güçlü olmak
kayuqapigtellria (sg) kayuqapigtellriik (dual) kayuqapigtellriit (pl) kayuqapigtellriim (REL.sg) one that is very strong ═ çok güçlü
kayuqapigtellria ilutequn perfect contrition
kayurrlugaqkayutaq
kayutaciq (sg) kayutacia (ABS.3sg.sg)
kayutacia its degree of strength ═ gücü, kuvveti
kayutakkayutaq
kayutaq coastrange sculpin (Cottus aleuticus); slimy sculpin, devil fish (locally), bullhead (Cottus cognatus) ═
keggacilleq (sg) keggacillrek (dual) keggacillret (pl) keggacillrem (REL.sg) keggacillra (ABS.3sg.sg) keggacillrat (ABS.3pl.sg) keggacillri (ABS.3sg.pl) keggacillrit (ABS.3pl.pl) strip of otter fur across the chest and back of a Yup'ik traditional parka
keggaggun through outdoors ═
keggalrun (sg) keggalrutek (dual) keggalrutet (pl) keggalrutem (REL.sg) keggalrutii (ABS.3sg.sg) keggalrutiit (ABS.3pl.sg) keggalrutai (ABS.3sg.pl) keggalrutait (ABS.3pl.pl) sandpaper or other device for rubbing or smoothing; pumice stone ═ zımpara; ponza taşı, topuk taşı
keggan (sg) keggatek (dual) keggatet (pl) keggatem (REL.sg) keggatii (ABS.3sg.sg) keggatiit (ABS.3pl.sg) keggatai (ABS.3sg.pl) keggatait (ABS.3pl.pl) trunk of body, chest and shoulder ═ gövde, göğüs ile omuz
keggapatayuk gray jay, whiskey jack (Perisoreus canadensis) ═
kegge- to bite ═ ısırmak
keggaa it bit her ═
kegg'an you1 are biting it ═
kegg'uq it bit ═
keggestelleq (sg) keggestellrek (dual) keggestellret (pl) keggestellrem (REL.sg) keggestellra (ABS.3sg.sg) keggestellrat (ABS.3pl.sg) keggestellri (ABS.3sg.pl) keggestellrit (ABS.3pl.pl) one that is biting ═ ısıran
keggestellra the one that bit him
keggestellregket the two that bit them
keggi'anallernek
keggiayuli (sg) keggiayulik (dual) keggiayulit (pl) keggiayulim (REL.sg) wood-chewing bug or larva (species ?)
kegginalek (HBC) woman's semi-lunar knife, curved knife ═ daha çok kadınlarca kullanılan yarımay biçimli Eskimo bıçağı (→ uluaq)
kegginaq (sg) kegginak (dual) kegginat (pl) kegginaa (ABS.3sg.sg) kegginait (ABS.3pl.pl) face; cutting edge of knife, blade of a knife ═
kegginaa his/her face ═ onun yüzü
kegginait their faces ═ onların yüzleri
angutem kegginaa man's face ═ adamın yüzü
yuaram kegginaa fingertip ═
kegginaquq (sg) kegginaquk (dual) kegginaqut (pl) kegginaqum (REL.sg) kegginaquit (ABS.3pl.pl) [lit. "thing that is like a face"] (< kegginaq ["face"] + -quq ["one that is like"] mask, dancing mask ═ maske, dans maskesi (yalnızca şamanlar tarafından kullanılan maskeler nepcetaq adını alır)
kegginaquit their masks ═ onların maskeleri
aniparuaq kegginaquq snowy owl mask ═ kar baykuşu maskesi
arrluguaq kegginaquq killer whale mask ═ katil balina maskesi
arveruaq kegginaquq whale mask ═ balina maskesi
asveruaq kegginaquq walrus mask ═ mors maskesi
atsalugpiaruaq kegginaquq salmonberry mask ═
equguaq kegginaquq driftwood mask ═
carayaguaq kegginaquq monster mask ═ canavar maskesi
cuignilnguruaq kegginaquq land otter mask ═ su samuru maskesi
inglukellriik kegginaquq
irciruaq kegginaquq half human half fox mask ═ yarı insan yarı tilki maskesi
kaviaruaq kegginaquq red fox mask ═ kızıl tilki maskesi
kegguteliruarluni kegginaquq mask with a wide, toothy mouth and a tuutaq (man's labret) at one corner
keglunruaq kegginaquq wolf mask ═ kurt maskesi
Kuigpagmiutaq kegginaquq
maklaguaq kegginaquq bearded seal mask ═ sakallı fok maskesi
melnguruaq kegginaquq beetle mask ═
naruyaruaq kegginaquq seagull mask ═ martı maskesi
naunraruat kegginaqut plant masks ═ bitki maskeleri
neqnguaq kegginaquq fish mask ═ balık maskesi
pitarkallraruak kegginaquq paired black and red (grizzly) bear mask
qimugteruaq kegginaquq dog mask ═ köpek maskesi
qugyuguaq kegginaquq swan mask ═ kuğu maskesi
tuauneruaq kegginaquq death mask ═ ölüm maskesi
tulukaruguaq kegginaquq raven mask ═ kuzgun maskesi
tuquneruaq kegginaquq half-face masks, the missing part of the face was called tuquneq [part that is deceased].
tuulleguaq kegginaquq common loon mask ═ dalgıç kuşu maskesi
ugguguak kegginaquk ugguk masks ═
uiluruaq kegginaquq clam mask ═
uliiruaq kegginaquq white fox mask ═ Kutup tilkisi maskesi
yaquleguaq kegginaquq duck mask ═ ördek maskesi
kegginaqur- to put a mask ═
kegginaqurluni yuralleq singing and dancing with masks ═
kegginaqurtangqellinilria (sg) kegginaqurtangqellinilriik (dual) kegginaqurtangqellinilriit (pl) kegginaqurtangqellinilriim (REL.sg)
kegginaquryaraq way of dancing mask
kegglaq saw ═
kegglar- to saw ═
keggmiaq thing held by biting, thing held in the teeth, mouth-piece; respirator held in the teeth (used in a steambath) ═
keggsaraq mouthpiece of bow drill (for starting fires or drilling) ═
keggsuli (sg) keggsulik (dual) keggsulit (pl) keggsulim (REL.sg) [lit. "one good at biting"] northern pike (Esox lucius);a dog that bites ═ turnabalığı; ısıran köpek
keggsuun (sg) keggsuutek (dual) keggsuutet (pl) keggsuutem (REL.sg) keggsuutii (ABS.3sg.sg) keggsuutiit (ABS.3pl.sg) keggsuutai (ABS.3sg.pl) keggsuutait (ABS.3pl.pl) pliers ═
kegguciur- to work on the teeth; to brush the teeth ═
kegguciurcuun (sg) kegguciurcuutek (dual) kegguciurcuutet (pl) kegguciurcuutem (REL.sg) kegguciurcuutii (ABS.3sg.sg) kegguciurcuutiit (ABS.3pl.sg) kegguciurcuutai (ABS.3sg.pl) kegguciurcuutait (ABS.3pl.pl) toothbrush ═ diş fırçası
kegguciurcuutem miilaa toothpaste ═ diş macunu
kegguciurista (sg) kegguciuristek (dual) kegguciuristet (pl) kegguciuristem (REL.sg) kegguciuristii (ABS.3sg.sg) kegguciuristiit (ABS.3pl.pl) kegguciuristai (ABS.3sg.pl) kegguciuristait (ABS.3pl.pl) dentist ═ dişçi
kegguciurta (sg) kegguciurtek (dual) kegguciurtet (pl) kegguciurtem (REL.sg) kegguciurtii (ABS.3sg.sg) kegguciurtiit (ABS.3pl.sg) kegguciurtai (ABS.3sg.pl) kegguciurtait (ABS.3pl.pl) dentist ═ dişçi
keggukarangelriit very elderly people who, after losing their teeth, grow a set that looks like animal teeth ═
keggun (sg) keggutek (dual) keggutet (pl) keggutem (REL.sg) keggutii (ABS.3sg.sg) keggutiit (ABS.3pl.sg) keggutai (ABS.3sg.pl) keggutait (ABS.3pl.pl) tooth, teeth ═ diş
keggutenka my teeth ═ benim dişlerim
keggutai his/her teeth ═ onun dişleri
keggutait their teeth ═ onların dişleri
asveret keggutait walrus teeth
kegguteliruarluni kegginaquq mask with a wide, toothy mouth and a tuutaq (man's labret) at one corner ═
kegguteliur-
kegguteliurtuq he is brushing his teeth ═
keggutepik real tooth (not false) ═
kegguteqarraaq baby tooth ═
keggutnguaq (sg) keggutnguak (dual) keggutnguat (pl) keggutnguam (REL.sg) false tooth ═
kegkenge- to bite something
kengkenguq it is biting something
kegkenglleq one that bites ═
kegkengelria (sg) kegkengelriik (dual) kegkengelriit (pl) kegkengelriim (REL.sg) one that is biting
qimugteka kegkengelria my dog that is biting
kegkengelriaruuq it is one that bites
kegluneq (sg) keglunrek (dual) keglunret (pl) keglunrem (REL.sg) wolf ═ kurt
keglunruuq it is wolf ═ kurttur
keglunertangqertuq there is a wolf ═
keglunrem pamyua wolf's tail ═ kurt kuyruğu
kegluninraq (sg) kegluninraat (pl) [Zach Ivon (1977) Nukalpiaq Ayatuli]
keglunruaq (sg) keglunruat (pl) imitation wolf ═ taklit kurt
keglunruaq kegginaquq wolf mask ═ kurt maskesi
kekiungqitalria (sg) kekiungqitalriik (dual) kekiungqitalriit (pl) kekiungqitalriim (REL.sg)
kela'askaq (< Rusça краска) paint ═
kela'askar- to paint ═
kela'askarissuun (sg) kela'askarissuutek (dual) kela'askarissuutet (pl) kela'askarissuutem (REL.sg) kela'askarissuutii (ABS.3sg.sg) kela'askarissuutiit (ABS.3pl.sg) kela'askarissuutai (ABS.3sg.pl) kela'askarissuutait (ABS.3pl.pl) paintbrush ═
keleg- to invite people to one's house, usually to eat ═ yemek için birisinin evine insanları davet etmek
kelgaa he invited her / he invited him ═
kelgan you1 invite him ═
kellgu (K, BB) ~ kell'gu [Y, HBC] invite him! ═
KelekQaariitaaq
kelgiq invite people to eat ═
kelgiyuilnguut households or people that do not invite people to eat ═
kelgun invitation ═
kelguqengyaraq telling another what someone else has said him behind his back ═
kelig- to scrape; to scrape and eat the cambium layer of tree bark ═
keligarcuun (sg) keligarcuutek (dual) keligarcuutet (pl) keligarcuutem (REL.sg) keligarcuutii (ABS.3sg.sg) keligarcuutiit (ABS.3pl.sg) keligarcuutai (ABS.3sg.pl) keligarcuutait (ABS.3pl.pl) (Shield 1978) scraper ═
keligaun (sg) keligautek (dual) keligautet (pl) keligautem (REL.sg) keligautii (ABS.3sg.sg) keligautiit (ABS.3pl.sg) keligautai (ABS.3sg.pl) keligautait (ABS.3pl.pl) scraper
keligcuun (sg) keligcuutek (dual) keligcuutet (pl) keligcuutem (REL.sg) keligcuutii (ABS.3sg.sg) keligcuutiit (ABS.3pl.sg) keligcuutai (ABS.3sg.pl) keligcuutait (ABS.3pl.pl) scraper
keligneq scrapings, scraped off material; tar scraped from a smoking pipe ═
kelipacuggluk (sg) kelipacuggluuk (dual) kelipacuggluut (pl) kelipacuggluum (REL.sg) sourdough bread
kelipaq (sg) kelipak (dual) kelipat (pl) (< Rusça хлеб) bread ═ ekmek
keliparkaq dough ═ hamur
kelipartur- to eat bread ═ ekmek yemek
keliparturtuq s/he is eating bread ═
kelipissuun (sg) kelipissuutek (dual) kelipissuutet (pl) kelipissuutem (REL.sg) kelipissuutii (ABS.3sg.sg) kelipissuutiit (ABS.3pl.sg) kelipissuutai (ABS.3sg.pl) kelipissuutait (ABS.3pl.pl) bread pan; oven ═ ekmek tavası; fırın, fırınlı sobanın fırın gözü
kelistaq [lit. "cross; crucifix"] (< Rusça крест) (LI) club (playing card suit) ═ sinek (♣)
keliutaq scraper ═
Kelivv'aq a male personal name ═ bir erkek adı
kellarvik (sg) kellarviik (dual) kellarviit (pl) kellarviim (REL.sg) kellarvia (ABS.3sg.sg) kellarviat (ABS.3pl.sg) pouch; grass basket; sewing box; storage bag made of skin, bag, storage bag, container (traditionaly meaning); locker (contemporary meaning) ═
kellarvilek [lit. "one with a pouch"] (BB) wolf spider (spider that appears to have a pouch) § Wolf spiders (Lycosidae) are unique in the way that they carry their eggs. The egg sac, a round silken globe, is attached to the spinnerets at the end of the abdomen, allowing the spider to carry her unborn young with her. ═ kurt örümceği
kelun area behind you1 ═
kelu (sg) kelua (ABS.3sg.sg) area behind, area back from water, back from the house and away from the river
inglerem kelua behind the bed
kelucairissuutet extra keys ═
kelucar- to lock ═
kelucaumalria (sg) kelucaumalriik (dual) kelucaumalriit (pl) kelucaumalriim (REL.sg)
kelucairissuun (sg) kelucairissuutek (dual) kelucairissuutet (pl) kelucairissuutem (REL.sg) kelucairissuutii (ABS.3sg.sg) kelucairissuutiit (ABS.3pl.sg) kelucairissuutai (ABS.3sg.pl) kelucairissuutait (ABS.3pl.pl) key
kelugkaq (sg) kelugkaat (pl) coarse grass was picked in late summer and made into tomcod storage bags and grass socks (< yupikscience.org) / "coarse grass used for weaving mats" and also "sewing thread; sewing sinew" (< Jacobson 1984)
kelugquq (sg) kelugqut (pl) (HBC) special stitching with caribou throat hair and sinew on thin strips of dyed skin or dried bird-foot leather on fancy parkas and other items (< Fienup-Riordan 2005) ═ (→ kelurguq)
keluirissuun (sg) keluirissuutek (dual) keluirissuutet (pl) keluirissuutem (REL.sg) keluirissuutii (ABS.3sg.sg) keluirissuutiit (ABS.3pl.sg) keluirissuutai (ABS.3sg.pl) keluirissuutait (ABS.3pl.pl) seam ripper
keluk stitch ═
kelupavik (sg) kelupaviik (dual) kelupaviit (pl) kelupaviim (REL.sg) kelupavia (ABS.3sg.sg) kelupaviat (ABS.3pl.sg) (< Rusça дробови́к) (EG) shotgun ═
kelupuvik kelupavik
keluqliq the one close behind ═
keluqsig-
keluqsigtuq it is far behind ═
kelurquq (sg) kelurqut (pl) (GCY) fancy stitches ═ (→ kelugguq)
kemegglainaq solely flesh ═
kemegmik shirt; undershirt ═ gömlek; fanila
kemegpak big meat, flesh ═
kemegtuqaq thigh ═ uyluk, but (→ qugtuqaq)
kemegturyaraq eating the flesh ═
kemek (sg) kemget (pl) kemga (ABS.3sg.sg) flesh, meat ═ et
kemga his flesh ═ onun eti
kemka my flesh ═ benim etim
kemgem ilii part of the meat ═
akakiigem kemga whitefish meat ═
asverem kemga walrus('s) meat ═ mors(un) eti
issaluum kemga porcupine's meat ═
kuluviim kemga beef, cattle meat ═ sığır eti
maqaruam kemga rabbit meat ═
naternarpiim kemga halibut meat
neqerrluum kemga dried fish meat ═
sitiinkaat kemgit (pl) flesh of pigs ═ domuz eti
tan'gerlim kemga bear meat ═
taryaqviim kemga king salmon meat
tuntum kemga (sg) tuntut kemgit (pl) caribou meat ═
tuntuviim kemga (sg) tuntuviit kemgit (pl) moose meat ═ sığın eti
umingmiim kemga muskox meat ═ misk sığırı eti
ungungssiim kemga (sg) ungungssit kemgit (pl) land mammal meat ═
yuum kemga human flesh ═
kemeksungaraq ~ kemek'ungiaraqtengesqaar
kemgilleq (sg) kemgillrek (dual) kemgillret (pl) kemgillrem (REL.sg) kemgillra (ABS.3sg.sg) kemgillrat (ABS.3pl.sg) kemgillri (ABS.3sg.pl) kemgillrit (ABS.3pl.pl)
kemgillra
the one skinniest than it; skinniest the ones smaller than it
kemgillrat the skinniest one of them, the one smaller than they are
kemgillrit the skinniest ones of them, the ones skinniest than they are
irniama kemgillrat
irniama kemgillrit
kemgilqurraq (sg) kemgilqurraak (dual) kemgilqurraat (pl) kemgilqurraam (REL.sg) kemgilqurraa (ABS.3sg.sg) kemgilqurraat (ABS.3pl.sg) kemgilqurrai (ABS.3sg.pl) kemgilqurrait (ABS.3pl.pl)
irniaqa kemgilqurraq my skinniest child
irnianka kemgilqurraat my skinniest children
kemgite- to be skinny
kemgun (sg) kemgutii (ABS.3sg.sg) supply of meat ═
kemgutii his supply of meat ═
kemlek one with meat; akutaq with meat ═ etli (kişi/şey); etli akutak
Kenayut (pl) Kenai Dena'ina ═ Kenai Denağinaları
kencignarqellria (sg) kencignarqellriik (dual) kencignarqellriit (pl) kencignarqellriim (REL.sg)
kencikluki ilaten be kind to others ═
kenciksaraq way of showing respecting ═ (→ taqaqiyaraq)
kenegnalria (sg) kenegnalriik (dual) kenegnalriit (pl) kenegnalriim (REL.sg) one who is pretty, lovely, good ═
kenegnapiaq very pretty ═
kenegnaq someone lovable ═
kenegnaqapigtellria (sg) kenegnaqapigtellriik (dual) kenegnaqapigtellriit (pl) kenegnaqapigtellriim (REL.sg) very lovely one
kenegnartuq he is pretty, lovely, good ═
kenekluki mikelnguut ~ keneknarqellrat mikelnguut love for children
keneq (sg) kenret (pl) kenrem (REL.sg) fire (small); match ═ ufak ateş; kibrit
kenrem curua armature plate in a motor ═
keneqpataq short-eared owl ═ kır baykuşu (Asio flammeus)
kenercessuun (sg) kenercessuutek (dual) kenercessuutet (pl) kenercessuutem (REL.sg) kenercessuutii (ABS.3sg.sg) kenercessuutiit (ABS.3pl.sg) kenercessuutai (ABS.3sg.pl) kenercessuutait (ABS.3pl.pl) sled brake
kenercissuun (sg) kenercissuutek (dual) kenercissuutet (pl) kenercissuutem (REL.sg) kenercissuutii (ABS.3sg.sg) kenercissuutiit (ABS.3pl.sg) kenercissuutai (ABS.3sg.pl) kenercissuutait (ABS.3pl.pl) sled brake
kenerrliullinilria (sg) kenerrliullinilriik (dual) kenerrliullinilriit (pl) kenerrliullinilriim (REL.sg)
kenerun (sg) kenerutek (dual) kenerutet (pl) kenerutem (REL.sg) kenerutii (ABS.3sg.sg) kenerutiit (ABS.3pl.sg) kenerutai (ABS.3sg.pl) kenerutait (ABS.3pl.pl) (NSU) sled brake
kenervik I (sg) kenerviik (dual) kenerviit (pl) kenerviim (REL.sg) kenervia (ABS.3sg.sg) kenerviat (ABS.3pl.sg) primer cap box or the primer cap itself
keńervik II (sg) keńerviik (dual) keńerviit (pl) keńerviim (REL.sg) keńervia (ABS.3sg.sg) keńerviat (ABS.3pl.sg) (NSU) stove
kengaciqaq bundle of dried wild celery ═
kenillecuar(aq) (sg) kenillecuaraak (dual) kenillecuaraat (pl) kenillecuaraam (REL.sg) kenillecuarii (ABS.3sg.sg) little firepit
kenillecuarii its little firepit
kenilleq (sg) kenillrek (dual) kenillret (pl) kenillrem (REL.sg) kenillra (ABS.3sg.sg) kenillrat (ABS.3pl.sg) kenillri (ABS.3sg.pl) kenillrit (ABS.3pl.pl) fireplace ═ ocak, şömine
kenillermun into the fireplace
kenillini-
kenilliniuq
kenillru- to have cooked ═ pişirmiş olmak
kenillruunga I cook ═ pişirdim
kenillruaqa I cook it ═ onu pişirdim
kenillruuq s/he cooked ═ pişirdi
keningellrullinilria (sg) keningellrullinilriik (dual) keningellrullinilriit (pl) keningellrullinilriim (REL.sg)
kenir- (Kuskokwim) to cook, to cook by boiling ═ (→ ayuqe-, ega-)
kenirtuq she [also he] is cooking ═
keniraq cooked food, cooked on top of the stove; cooked fish, fresh cooked fish (→ egaaq)
kenircaun (sg) kenircautek (dual) kenircautet (pl) kenircautem (REL.sg) kenircautii (ABS.3sg.sg) kenircautiit (ABS.3pl.sg) kenircautai (ABS.3sg.pl) kenircautait (ABS.3pl.pl) hot plate; camp stove; cook stove
kenircuun (sg) kenircuutek (dual) kenircuutet (pl) kenircuutem (REL.sg) kenircuutii (ABS.3sg.sg) kenircuutiit (ABS.3pl.sg) kenircuutai (ABS.3sg.pl) kenircuutait (ABS.3pl.pl) hot plate; camp stove; cook stove
kenirrsuun (sg) kenirrsuutek (dual) kenirrsuutet (pl) kenirrsuutem (REL.sg) kenirrsuutii (ABS.3sg.sg )kenirrsuutiit (ABS.3pl.sg) kenirrsuutai (ABS.3sg.pl) kenirrsuutait (ABS.3pl.pl) hot plate; camp stove; cook stove
kenirta (sg) kenirtek (dual) kenirtet (pl) kenirtem (REL.sg) kenirtii (ABS.3sg.sg) kenirtiit (ABS.3pl.sg) kenirtai (ABS.3sg.pl) kenirtait (ABS.3pl.pl) cook ═ aşçı
kenirvik (sg) kenirviik (dual) kenirviit (pl) kenirviim (REL.sg) kenirvia (ABS.3sg.sg) kenirvigkaa (ABS.3sg.pl) kenirviat (ABS.3pl.sg) kitchen; cooking place ═ mutfak
keniumalria (sg) keniumalriik (dual) keniumalriit (pl) keniumalriim (REL.sg)
keniurcuun (sg) keniurcuutek (dual) keniurcuutet (pl) keniurcuutem (REL.sg) keniurcuutii (ABS.3sg.sg) keniurcuutiit (ABS.3pl.sg) keniurcuutai (ABS.3sg.pl) keniurcuutait (ABS.3pl.pl) fire poker
keniurun (sg) keniurutek (dual) keniurutet (pl) keniurutem (REL.sg) keniurutii (ABS.3sg.sg) keniurutiit (ABS.3pl.sg) keniurutai (ABS.3sg.pl) keniurutait (ABS.3pl.pl) fire poker
kenivik (sg) keniviik (dual) keniviit (pl) keniviim (REL.sg) kenivia (ABS.3sg.sg) keniviat (ABS.3pl.sg) primer box
keniyuli (sg) keniyulik (dual) keniyulit (pl) keniyulim (REL.sg) a good cook
kenka love ═ sevgi; aşk
kenke- to love ═ sevmek
kenkaa he loves him ═ onu seviyor
aanani kenkaa s/he loves her/his mother ═ annesini seviyor
nuliani kenkaa he loves his wife ═ karısını seviyor
kenkamken I love you ═ seni seviyorum
kenkamci I love you all
kenkelria (sg) kenkelriik (dual) kenkelriit (pl) kenkelriim (REL.sg)
kenkelriim yuarutii one who is loving someone's song ═
kenkilria (sg) kenkilriik (dual) kenkilriit (pl) kenkilriim (REL.sg) the one who loves, the loving one ═ seven
kenkiyaraq love for all ═
kenkumalria (sg) kenkumalriik (dual) kenkumalriit (pl) kenkumalriim (REL.sg) the one who is loved, the one being loved ═ sevilen
kenkun (sg) kenkutek (dual) kenkutet (pl) kenkutem (REL.sg) kenkutii (ABS.3sg.sg) kenkutiit (ABS.3pl.sg) kenkutai (ABS.3sg.pl) kenkutait (ABS.3pl.pl) love
Kenkutem Erenra Valentine's day ═ Sevgililer Günü
kenkutenrilria (sg) kenkutenrilriik (dual) kenkutenrilriit (pl) kenkutenrilriim (REL.sg)
kenkutneq love
kenkuyun (sg) kenkuyutek (dual) kenkuyutet (pl) kenkuyutem (REL.sg) kenkuyutii (ABS.3sg.sg) kenkuyutiit (ABS.3pl.sg) kenkuyutai (ABS.3sg.pl) kenkuyutait (ABS.3pl.pl) way of love
Kenkuyutem Nerevkaritii Love Feast (Moravian Protestant)
kenngallagassuun (sg) kenngallagassuutek (dual) kenngallagassuutet (pl) kenngallagassuutem (REL.sg) kenngallagassuutii (ABS.3sg.sg) kenngallagassuutiit (ABS.3pl.sg) kenngallagassuutai (ABS.3sg.pl) kenngallagassuutait (ABS.3pl.pl) apparatus that makes the spark in a motor
kennge- to start to burn; to light a fire ═ yanmaya başlamak
kennguq it has started to burn
kenngessuun (sg) kenngessuutek (dual) kenngessuutet (pl) kenngessuutem (REL.sg) kenngessuutii (ABS.3sg.sg) kenngessuutiit (ABS.3pl.sg) kenngessuutai (ABS.3sg.pl) kenngessuutait (ABS.3pl.pl) fire-making apparatus, fire-making tools, fire starters ═
kenriiq (sg) kenriiret (pl) rough-legged hawk (in America), rough-legged buzzrard (in Britain) (Buteo lagopus sanctijohannis); short-eared owl (Asio flammeus) ═ paçalı sar (Buteo lagopus sanctijohannis); kır baykuşu (Asio flammeus)
kenugngalria (sg) kenugngalriik (dual) kenugngalriit (pl) kenugngalriim (REL.sg)
kenugtuq she is putting make-up on ═
kenugun (sg) kenugutet (pl) personal adornment ═
kenurqutaq flashlight ═ el feneri
kenurqutaq kenerka-llu flashlight and batteries ═ el feneri ve piller
kenurracuaraq little light ═
kenurraq (sg) kenurrat (pl) (Kuskokwim) lamp, light, clay lamp, seal oil lamp stone lamp ═ (→ naniq)
kenurraqa my lamp ═
kenurram ketiini in front of the light ═
kenurram tanqia brightness of the lamp ═
kenurram uqurkaa lamp oil ═
kenurrar- to shine light (on) ═
kenurrarcuun (sg) kenurrarcuutek (dual) kenurrarcuutet (pl) kenurrarcuutem (REL.sg) kenurrarcuutii (ABS.3sg.sg) kenurrarcuutiit (ABS.3pl.sg) kenurrarcuutai (ABS.3sg.pl) kenurrarcuutait (ABS.3pl.pl) kerosene
kenurrarvik (sg) kenurrarviik (dual) kenurrarviit (pl) kenurrarviim (REL.sg) kenurrarvia (ABS.3sg.sg) kenurrarviat (ABS.3pl.sg) lampstand, lamp holder ═
kenurrivik (sg) kenurriviik (dual) kenurriviit (pl) kenurriviim (REL.sg) kenurrivia (ABS.3sg.sg) kenurriviat (ABS.3pl.sg) light plant; electric generator
kenurte- to be in the light; to throw light (on) ═
kenurtuq he turns flashlight on something ═
kenyukellria (sg) kenyukellriik (dual) kenyukellriit (pl) kenyukellriim (REL.sg)
kep'alek (sg) kep'algek (dual) kep'alget (pl) greater scaup (locally or simply: scaup) ═ karabaş patka (Aythya marila)
kepcetaaq dyed leather ═
kepcimalria (sg) kepcimalriik (dual) kepcimalriit (pl) kepcimalriim (REL.sg)
kepcissuun (sg) kepcissuutek (dual) kepcissuutet (pl) kepcissuutem (REL.sg) kepcissuutii (ABS.3sg.sg) kepcissuutiit (ABS.3pl.sg) kepcissuutai (ABS.3sg.pl) kepcissuutait (ABS.3pl.pl) dye (coloring material)
kepe- to sever or be severed; to cut off or be cut off; to take a short cut ═
taingkam kepii a cut off oil drum
kepirtaq (sg) kepirtat (pl) grip or stop; wooden device used in wringing wet sealskins during processing ═
kep'issuun (sg) kep'issuutek (dual) kep'issuutet (pl) kep'issuutem (REL.sg) kep'issuutii (ABS.3sg.sg) kep'issuutiit (ABS.3pl.sg) kep'issuutai (ABS.3sg.pl) kep'issuutait (ABS.3pl.pl) cross-cut saw
kep'iyuli (sg) kep'iyulik (dual) kep'iyulit (pl) kep'iyulim (REL.sg) (HBC) beaver ═ kunduz (Castor canadensis) (→ paluqtaq)
Kepnerciq March ═ Mart
Kep'nerciq (Nelson Island) February ═ Şubat
keptalek I (sg) keptalgek (dual) keptalget (pl) keptalgem (REL.sg) keptalga (ABS.3sg.sg) keptalgit (ABS.3pl.pl) one with stripes, striped thing ═ çizgili
keptalek II keptalgek (dual) keptalget (pl) keptalgem (REL.sg) keptalga (ABS.3sg.sg) keptalgit (ABS.3pl.pl) golden eagle (Aquila chrysaetos) ═ kaya kartalı
keptaq streak of color; stripe; colored design; dyed thing ═
kepun (sg) keputek (dual) keputet (pl) keputem (REL.sg) keputii (ABS.3sg.sg) keputiit (ABS.3pl.sg) keputai (ABS.3sg.pl) keputait (ABS.3pl.pl) adz, adze; axe ═ keser; balta
kepurilalria (sg) kepurilalriik (dual) kepurilalriit (pl) kepurilalriim (REL.sg)
kepurissuun (sg) kepurissuutek (dual) kepurissuutet (pl) kepurissuutem (REL.sg) kepurissuutii (ABS.3sg.sg) kepurissuutiit (ABS.3pl.sg) kepurissuutai (ABS.3sg.pl) kepurissuutait (ABS.3pl.pl) pruning hook
*kess
a-kess-kess-kess! köpek çağırma ünlemi
keta (sg) ketii (ABS.3sg.sg) area toward water, area down toward the river or sea; area away from the wall; area down from and in front ═
elitnaurviim ketiini in front of the school
kenurram ketiini in front of the light ═
misviim ketiini in front (riverwards) of the airstrip
ketmurtellria (sg) ketmurtellriik (dual) ketmurtellriit (pl) ketmurtellriim (REL.sg)
keveg- to lift ═
kev'ggauguq (Y) ~ kevvgauguq (K, BB) it is easy to lift ═
kev'ggu ~ kevvgu (K) lift it! ═
kevek load (carried) ═
kevg- to lift, raise ═
kevgaq (sg) kevgak (dual) kevgat (pl) messenger; unpaid helper; Messenger Feast (traditional celebration) ═ ulak, haberci
kevgan your1 helper ═
kevgauguq he is a helper ═
kevgauqerraallrak (dual) ═ ilk kez ulak olan
kevgiq Messenger Feast ═
kevgiruaq (sg) imitation Kevgiq, mock Kevgiq, pretend Kevgiq ═ taklit Kevgiq
kevgiryarak Messenger Feast ═
kevgiuqengaq (sg) kevgiuqengak (dual) kevgiuqengat (pl) kevgiuqengam (REL.sg) kevgiuqengaa (ABS.3sg.sg) kevgiuqengait (ABS.3pl.pl) master or mistress; the person one serves
keviraun (sg) kevirautek (dual) kevirautet (pl) kevirautem (REL.sg) kevirautii (ABS.3sg.sg) kevirautiit (ABS.3pl.sg) kevirautai (ABS.3sg.pl) kevirautait (ABS.3pl.pl) sealed or otherwise closed poke or other container
kevraarcinraq root of spruce ═ ladin kökü
kevraartuq (sg) kevraartut (pl) kevraartum (REL.sg) white spruce (Picea glauca); black spruce (Picea mariana) ═ ak ladin (Picea glauca); kara ladin (Picea mariana)
muriit kevraartut spruce logs ═
kiakina
kiag- to become summer ═ yaz olmak, yaz gelmek
kiagtuq it becomes summer ═
kiagcuun (sg) kiagcuutek (dual) kiagcuutet (pl) kiagcuutem (REL.sg) kiagcuutii (ABS.3sg.sg) kiagcuutiit (ABS.3pl.sg) kiagcuutai (ABS.3sg.pl) kiagcuutait (ABS.3pl.pl) summer garment or other piece of equipment used in summer ═ yazlık giyecek, yazlık şey
kiaggsuun (sg) kiaggsuutek (dual) kiaggsuutet (pl) kiaggsuutem (REL.sg) kiaggsuutii (ABS.3sg.sg) kiaggsuutiit (ABS.3pl.sg) kiaggsuutai (ABS.3sg.pl) kiaggsuutait (ABS.3pl.pl) → kiagcuun
kiagpak [lit. "big summer"] whole, long summer, all this present summer ═ yaz boyu, bütün yaz
kiagtaq [lit. "summer thing"] fish from last year; Chinook salmon, king salmon (in Alaska) ═ geçen yıldan (= yazdan) kalma balık; şah som balığı (Oncorhynchus tshawytscha)
kiagvik (sg) kiagviik (dual) kiagviit (pl) kiagviim (REL.sg) kiagvia (ABS.3sg.sg) kiagviat (ABS.3pl.sg) summer fish camp ═ yazlık balık kampı
kiak (sg) kiagem (REL.sg) summer, last summer ═ yaz (Yupiklerde up'nerkaq [ilk bahar] ile uksuaryartuq [ilk güz] arasında yer alan mevsim)
kiagnirnek since summer ═ yazdan beri
kiakan when it is summer ═
kiakvaq all last summer ═
kiaku next summer ═
kiallaq thing of last summer ═
kiallaugut they are from last summer ═
kianeq open water ═
kiaqliq one further toward inland ═
kiaqsigilleq (sg) kiaqsigillrek (dual) kiaqsigillret (pl) kiaqsigillrem (REL.sg) kiaqsigillra (ABS.3sg.sg) kiaqsigillrat (ABS.3pl.sg) kiaqsigillri (ABS.3sg.pl) kiaqsigillrit (ABS.3pl.pl)
kiarnerualiyaraq how to make fish strips
kiarte- to scan one's surroundings ═
kiartelleq (sg) kiartellrek (dual) kiartellret (pl) kiartellrem (REL.sg) kiartellra (ABS.3sg.sg) kiartellrat (ABS.3pl.sg) kiartellri (ABS.3sg.pl) kiartellrit (ABS.3pl.pl)
kiartellria (sg) kiartellriik (dual) kiartellriit (pl) kiartellriim (REL.sg)
kiata (sg) kiatii (ABS.3sg.sg) area up river of –; inside area of — (house of the like)
kiatiini in the area farther into the room from it, upriver from it, in its up-river area ═ kapalı yönde daha uzağında
ing'um kiatii
kic'agun fish sinker/lure ═
kicaq (sg) kicam (REL.sg) anchor ═
kicaqutaq ~ kic'aqutaq net sinker ═ (→ kis'un)
kicar- to anchor ═
Kicarvik (sg) Kicarviim (REL.sg) [lit. "place for anchors"] Anchorage ═ bir yer adı
Kicarvigmi in/at Anchorage ═ Anchorage'da
Kic'arpak [lit. "big sinker"] creek by Cooked Creek ═ bir yer adı
kicaumalria (sg) kicaumalriik (dual) kicaumalriit (pl) kicaumalriim (REL.sg)
kii- to be alone, only ═
kiicissuun (sg) kiicissuutek (dual) kiicissuutet (pl) kiicissuutem (REL.sg) kiicissuutii (ABS.3sg.sg) kiicissuutiit (ABS.3pl.sg) kiicissuutai (ABS.3sg.pl) kiicissuutait (ABS.3pl.pl) crowbar
kiikan when it comes off in layers ═
kiikanguaq (sg) kiikanguak (dual) kiikanguat (pl) kiikanguam (REL.sg) (EG) outboard motor
kiiki hurry up! ═
kiilleq (sg) kiillrek (dual) kiillret (pl) kiillrem (REL.sg) kiillra (ABS.3sg.sg) kiillrat (ABS.3pl.sg) kiillri (ABS.3sg.pl) kiillrit (ABS.3pl.pl) (UK) fish camp
kiima I alone ═
kiimta we alone ═
kiimerrsug- kiimurrsug-
kiimurrsug- ~ kiimerrsug- to want things for oneself (only); to not want to share
kiimurrsugtuq s/he wants things for himself (only)
kiipirte- to stand on tiptoes ═ parmak uçlarına basarak uzanmak, yükselmek, yürümek
kiipirtuq s/he stood on tiptoe ═
kiipirrluni standing on his/her tiptoes ═ parmak uçlarına basarak, parmak uçlarına basar durumda
kiiq (sg) kiirem (REL.sg) kiira (ABS.3sg.sg) heat (in the air) ═
kaminiam kiira the heat from the stove ═
kiirem cuqcautii (atmospheric) thermometer ═
kiirem cuqii (atmospheric) temperature, temperature of the atmosphere ═
kiircaun (sg) kiircautek (dual) kiircautet (pl) kiircautem (REL.sg) kiircautii (ABS.3sg.sg) kiircautiit (ABS.3pl.sg) kiircautai (ABS.3sg.pl) kiircautait (ABS.3pl.pl) heater; furnace
kiircete- to be hot (weather) ═
kiircetuq it is hot out ═
*kiircetelleq (sg) kiircetellrek (dual) kiircetellret (pl) kiircetellrem (REL.sg) kiircetellra (ABS.3sg.sg) kiircetellrat (ABS.3pl.sg) kiircetellri (ABS.3sg.pl) kiircetellrit (ABS.3pl.pl)
kiircetellrani when it was hot
kiircetellria (sg) kiircetellriik (pl) (sg) kiircetellriit (pl) kiircetellriim (REL.sg) one that is hot
man'a kiircetellria this place that is hot
kiircuun (sg) kiircuutek (dual) kiircuutet (pl) kiircuutem (REL.sg) kiircuutii (ABS.3sg.sg) kiircuutiit (ABS.3pl.sg) kiircuutai (ABS.3sg.pl) kiircuutait (ABS.3pl.pl) heater; furnace
kiiringellrullinilria (sg) kiiringellrullinilriik (dual) kiiringellrullinilriit (pl) kiiringellrullinilriim (REL.sg)
kiiringllinilria (sg) kiiringllinilriik (dual) kiiringllinilriit (pl) kiiringllinilriim (REL.sg)
kiiryug- to be hot (person, warm blooded creature) ═
kiiryugtuq s/he feels hot, s/he is hot ═
kiistaq kistaq
kiituani how lucky!, finaally! ═
kikikiaq (HBC) whimbrel, Hudsonian curlew ═ sürmeli kervançulluğu (Numenius phaeopus hudsonicus) (→ pipipiaq)
kilinercuun (sg) kilinercuutek (dual) kilinercuutet (pl) kilinercuutem (REL.sg) kilinercuutii (ABS.3sg.sg) kilinercuutiit (ABS.3pl.sg) kilinercuutai (ABS.3sg.pl) kilinercuutait (ABS.3pl.pl) antiseptic; wound dressing
kill'uni (it) sinking ═
kina (sg) kinkut (pl) kia ~ kiam ~ kitum (REL.sg) kinkut (REL.pl) who ═ kim
kia whose = kimin
kinkuk who2? ═
kinacungaq ~ kinacuar who (dear)? ═
kinengyak (sg) kinengyiik (dual) kinengyat (pl) kinengyiim (REL.sg) kinengyii (ABS.3sg.sg) dried meat; dried seal or caribou meat ═ kurutulmuş et; kurutulmuş fok ya da rengeyiği eti
kinerciriyaraq
neqnek kinerciriyaraq drying fish ═
kinercissuun (sg) kinercissuutek (dual) kinercissuutet (pl) kinercissuutem (REL.sg) kinercissuutii (ABS.3sg.sg) kinercissuutiit (ABS.3pl.sg) kinercissuutai (ABS.3sg.pl) kinercissuutait (ABS.3pl.pl) clothes dryer
kinerneret (pl) dried food ═
kinerquralria (sg) kinerquralriik (dual) kinerquralriit (pl) kinerquralriim (REL.sg)
kinertaqkinengyak
kinertallukkinengyak
kinerte- to dry something, or to be dry ═
kinertellria (sg) kinertellriik (dual) kinertellriit (pl) kinertellriim (REL.sg)
kingu (sg) kingua (REL.sg) area at the back (with reference to boats, time, etc.); rear; back part (inanimate); area behind; stern; time after ═ arka; sonra
angyam kingua the back of the boat ═ kayığın arkası, kayığın kıçı
aatam kinguani after my father ═ babamdan sonra
ellalluum kinguani after the rain ═ yağmurdan sonra
maqinerraraam kinguani after the steambath ═ banyodan sonra
naulluullran kinguani after her illness ═ hastalığından sonra
tuqum kingua after death ═ ölümden sonra
kingu- to back up, go back to ═
kinguliaq (sg) kinguliat (pl) descendant
kinguliaput our descendants
kingulirneq (sg) kingulirnerek (dual) kingulirneret (pl) kingulirnerit (ABS.3pl.pl) back of thigh; calf of leg; Achilles tendon ═
kinguneq (sg) kingunrit (ABS.3pl.pl) home; point of origin; area behind, area in the back, zone left behind; time past ═
kingunren your home ═
kingungyug-
kingungyugtuq s/he wants an explanation
kinguqlikacaar the one farthest to the rear; the lastborn child, youngest sibling ═
kinguqlikacaarqa my youngest sibling
kinguqliq ~ kinguqli (sg) kinguqliat (pl) kinguqliim (REL.sg) kinguqlia (ABS.3sg.sg) younger sibling; one at the rear, rear one, the one behind/after; second
kinguqlia the one behind him
kinguqliqa my younger sibling
kinguqliin your younger sibling
apalluum kinguqlia [lit. "verse's younger sibling"] second verse ═
kinguqsigilleq (sg) kinguqsigillrek (dual) kinguqsigillret (pl) kinguqsigillrem (REL.sg) kinguqsigillra (ABS.3sg.sg) kinguqsigillrat (ABS.3pl.sg) kinguqsigillri (ABS.3sg.pl) kinguqsigillrit (ABS.3pl.pl)
akilitarkanun kinguqsigilleq delinquent (in payments)
kinguvar- to pass (it) down to succeeding generation ═
kinguvarcimalria (sg) kinguvarcimalriik (dual) kinguvarcimalriit (pl) kinguvarcimalriim (REL.sg) the things passed on to future generations
kinguvartaq inheritance ═
kinguvalleq (sg) kinguvallrek (dual) kinguvallret (pl) kinguvallrem (REL.sg) kinguvallra (ABS.3sg.sg) kinguvallrat (ABS.3pl.sg) kinguvallri (ABS.3sg.pl) kinguvallrit (ABS.3pl.pl) descendant
kinguveq (sg) kinguvrek (dual) kinguvret (pl) kinguvrem (REL.sg) kinguvra (ABS.3sg.sg) kinguvrat (ABS.3pl.sg) kinguvri (ABS.3sg.pl) kinguvrit (ABS.3pl.pl) descendant
kinrumalria (sg) kinrumalriik (dual) kinrumalriit (pl) kinrumalriim (REL.sg)
imlaucuat kinrumalriit
kipartellria (sg) kipartellriik (dual) kipartellriit (pl) kipartellriim (REL.sg)
kipukengaq (sg) kipukengak (dual) kipukengat (pl) kipukengam (REL.sg) kipukengaa (ABS.3sg.sg) kipukengait (ABS.3pl.pl) purchase (purchased thing)
kipukengaa the thing he bought
kipusvig- go to the store ═ dükkana/mağazaya gitmek
kipusvigtuq he went to the store ═
kipusvigtaq the thing(s) one got at the store
kipusvik (sg) kipusviik (dual) kipusviit (pl) kipusviim (REL.sg) kipusvia (ABS.3sg.sg) kipusviat (ABS.3pl.sg) store ═ dükkân, mağaza
kipusvigmi in the store
kipusvigni in the stores
kipusvigmun into the store
kipusviim aklui the store's merchandise ═
kipusviim ukatii the near side of the store
kipusvigtangqertuq there is a store or there are stores
kipusviliur-
kipusviliurtuq he is working at the store ═
kipusviliurta (sg) kipusviliurtek (dual) kipusviliurtet (pl) kipusviliurtem (REL.sg) kipusviliurtii (ABS.3sg.sg) kipusviliurtiit (ABS.3pl.sg) kipusviliurtai (ABS.3sg.pl) kipusviliurtait (ABS.3pl.pl) storekeeper; store manager; store clerk ═
Kipusviliurteńgurcugtuq s/he wants to become a storekeeper
kipusviliurtem ilai the storekeeper's relatives
kipusviliurtengurtarkaq
kipusvilleq (sg) kipusvillrek (dual) kipusvillret (pl) kipusvillrem (REL.sg) kipusvillra (ABS.3sg.sg) kipusvillrat (ABS.3pl.sg) kipusvillrit (ABS.3pl.pl) former store ═ eski (önceki) dükkân
kipusvillrit their former stores
kipute- to buy ═
kiputuq he is buying something ═
kiputellria (sg) kiputellriik (pl) (sg) kiputellriit (pl)
kiputesta (sg) kiputestek (dual) kiputestet (pl) kiputestem (REL.sg) kiputestii (ABS.3sg.sg) kiputestiit (ABS.3pl.sg) kiputestai (ABS.3sg.pl) kiputestait (ABS.3pl.pl) trader; buyer, storekeeper ═
kipuyvik (HBC) → kipusvik
kisirallerr gray jay, whiskey jack (Perisoreus canadensis) ═
kisngalria (sg) kisngalriik (dual) kisngalriit (pl) kisngalriim (REL.sg)
kistaq (< Rusça кисть) yarn; wool; tassel ═
kistarkaq yarn ═ (Shield 1978)
kis'un sinker ═ (→ kic'aqutaq)
kita here! (when handing something), give it here ═
kitak okay, go ahead ═
kitaki please ═
kitalaq guitar ═ gitar
kit'arta ═ the one who shouts "kita" ("here it is") to start the singing and drumming, while at the same time starting to beat the drum, during an indigenous holiday ═
kit'e- to sink or fall into the water ═
kit'uq it sank ═
kit'lartuq (K, BB) ~ kitlartuq ~ kit'elartuq it sinks
kitneq sinking ═
kitngikkitnigpak
kitngilquq (sg) kitngilquk (dual) kitngilqut (pl) kitngilqum (REL.sg) heel of sled runner
kitnigpak highbush cranberry, squashberry (Viburnum edule) ═
kitugciyuli (sg) kitugciyulik (dual) kitugciyulit (pl) kitugciyulim (REL.sg) one good at repairing ═
kitugte- to fix, repair ═
kitugtaa he is fixing it ═
kitugtelleq (sg) kitugtellrek (dual) kitugtellret (pl) kitugtellrem (REL.sg) kitugtellra (ABS.3sg.sg) kitugtellrat (ABS.3pl.sg) kitugtellri (ABS.3sg.pl) kitugtellrit (ABS.3pl.pl)
uum kitugtellra the fixing of this one
kitugtesta (sg) kitugtestek (dual) kitugtestet (pl) kitugtestem (REL.sg) kitugtestii (ABS.3sg.sg) kitugtestiit (ABS.3pl.sg) kitugtestai (ABS.3sg.pl) kitugtestait (ABS.3pl.pl)
uum kitugtestii the one who fixed this one
kitur- to pass by ═
kituu- & kinkuu- who is ...? (use kituu- with singular subject, kinkuu- with plural or dual) ═
kituuga? who is he? ═
kituuciq (sg) kituuciik (dual) kituuciit (pl) kituucim (REL.sg) kituucia (ABS.3sg.sg) kituuciat (ABS.3pl.sg) kituucii (ABS.3sg.pl) kituuciit (ABS.3pl.pl)
kituuciitnek
kiu- to answer ═
kiugiu answer him! ═
kiuguq he is answering ═
kiukan when he answers ═
kiutuani because he answers him ═
kiun (sg) kiutek (dual) kiutet (pl) kiutem (REL.sg) kiutii (ABS.3sg.sg) kiutiit (ABS.3pl.sg) kiutai (ABS.3sg.pl) kiutait (ABS.3pl.pl) answer ═ cevap
kiutii his answer ═
kiutiini in his answer ═
kiursaq (NS) → kiuryaq
kiuryaq ~ kiuryak (Y) aurora; northern lights [also plural for the aurora]
kiuryirtuq there is an aurora
kiviiraq dried fish packed in seal skin poke ═
Kʀistussaaq (sg) Kʀistussaam (REL.sg) [the ʀ is pronounced like English r] Christ
Kʀistussaam nangtequtellri the suffering of Christ
kuaggciqquagciq
kuciqcaarturalria (sg) kuciqcaarturalriik (dual) kuciqcaarturalriit (pl) kuciqcaarturalriim (REL.sg)
kuciqcaarulralria (sg) kuciqcaarulralriik (dual) kuciqcaarulralriit (pl) kuciqcaarulralriim (REL.sg)
kucir- to drip ═ damlamak
kucukaq (sg) kucukat (pl) icicle ═ buz saçağı
kucuknaq icicle ═ buz saçağı
kucunak (sg) kucuniim (REL.sg) → kucunaq
kucuniim egatem iluakun
kucunaq [< Rusça чугу́нок] cast iron pot ═ (→ cukunak, kucunaq, kucunak, sukunaq)
kuc'uq (Yukon) chewing gum ═ (→ angeq)
kucuquq (sg) kucuquk (dual) kucuqut (pl) kucuqum (REL.sg) pelvis; pelvic bones
kucurvik (sg) kucurviik (dual) kucurviit (pl) kucurviim (REL.sg) kucurvia (ABS.3sg.sg) kucurviat (ABS.3pl.sg) section of lip directly under philtrum
kuicuar (sg) kuicuaraat (pl) kuicuaraam (REL.sg) small river, stream, creek ═ dere, çay
kuicuarauguq it is a creek ═
kuicuaraam ceńiini the shore of the little river ═
kuiggaar(aq) six (playing card rank)
kuiggaq (sg) kuiggaat (pl) little river
Kuiggayagaq Oscarville ═ bir yer adı
Kuiggayagarmi in the Oscarville ═ Oscarville'de
Kuiggluk Kwethluk ═ bir yer adı
Kuigglugmi in the Kwethluk ═ Kwethluk'ta
Kuigglugmiut
Kuigilnguq [lit. "one that has no river"] Kwigillingok ═ bir yer adı
Kuigilngurmi in the Kwigillingok ═ Kwigillingok'ta
Kuigilngurmiu
Kuigilngurmiupiaq original, old-time Kuigilnguq man ═
kuignayuk (sg) kuignayuuk (dual) kuignayuut (pl) kuignayuum (REL.sg) kuignayua (ABS.3sg.sg) valley (with or without a stream); small river
kuignayugni in the valleys
tuqum kuignayua the valley of death ═ ölüm vadisi
Kuigpagmiu (sg) Kuigpagmiut (pl) Yukoner, person from the Yukon ═ Yukonlu, Yukon Yupiği
Kuigpagmiunguuq he is a Yukoner ═Yukonludur
Kuigpagmiuni Kassiyulriit Yukon dance festival ═
kuigpagtat (pl) [lit. "thing of the Yukon"] ocean run (sheefish) ═
Kuigpak (sg) Kuigpiim (REL.sg) [lit. "big river"] Yukon River ═ Yukon Nehri, Yukon Irmağı
Kuigpagmi in/at the Yukon ═ Yukon'da
Kuigpiim ceńiini on the shore of the Yukon River ═
Kuigpiim mer'a Yukon's water ═ Yukon'un suyu
kuiguaq (sg) kuiguak (dual) kuiguat (pl) kuiguam (REL.sg) [lit. "imitation river"] oxbow lake ═
kuigugaat (pl) many rivers ═ bir sürü ırmak
kuik (sg) kuiget (pl) kuigem (REL.sg) kuiget (REL.pl) kuiga (ABS.3sg.sg) river ═ ırmak, nehir
kuiguuq it is a river ═ırmaktır, nehirdir
kuiga his river ═
kuika my river ═
kuikaa it is his river ═
kuikan it is your1 river ═
kuigem akiani on the other side of the river ═
kuigem avatiini around the river
kuigem caniani beside the river ═
kuiget carritullrat cleaning streams ═
kuigem ceńiini on the shore of the river ═
kuigem et'utacia extent of the river's depth ═ nehrin derinliği
kuigem iluani upriver ═
kuigem iqtutacia the width of the boat ═ nehrin genişliği
kuigem kangia source of the river ═ nehrin kaynağı
kuigem paanga ~ kuigem painga river's mouth ═ ırmağın ağzı, nehrin ağzı
kuigem paingani at the mouth of the river ═
kuigem qagatii the source of the river ═
nanvam kuiga lake's outlet stream ═
kuikaman'ayaaq blackpoll warbler (Dendroica striata) ═
kuiliaq (sg) kuiliak (dual) kuiliat (pl) kuiliim (REL.sg) kuiliara (ABS.3sg.sg) kuiliarat (ABS.3pl.sg) [lit. "made river"] manmade river channel; canal
kuilleq (sg) kuillrek (dual) kuillret (pl) kuillrem (REL.sg) kuillra (ABS.3sg.sg) kuillrat (ABS.3pl.sg) kuillri (ABS.3sg.pl) kuillrit (ABS.3pl.pl) former river ═ eski (önceki) nehir
kuillra its former river
kuilqurraq (sg) kuilqurraak (dual) kuilqurraat (pl) kuilqurraam (REL.sg) kuilqurraa (ABS.3sg.sg) kuilqurraat (ABS.3pl.sg) kuilqurrai (ABS.3sg.pl) kuilqurrait (ABS.3pl.pl) creek ═ dere, çay
kuimalleq (sg) kuimallrek (dual) kuimallret (pl) kuimallrem (REL.sg) kuimallra (ABS.3sg.sg) kuimallrat (ABS.3pl.sg) kuimallri (ABS.3sg.pl) kuimallrit (ABS.3pl.pl)
kuimallemni when I was swimming
kuimalria (sg) kuimalriik (dual) kuimalriit (pl) kuimalriim (REL.sg) swimmer ═
kuimar- ~ kuime- to swim ═ yüzmek
kuimartuq he is swimming ═
kuimararalria (sg) kuimararalriik (dual) kuimararalriit (pl) kuimararalriim (REL.sg)
can'giiq kuimararalria
kuimarcuun (sg) kuimarcuutek (dual) kuimarcuutet (pl) kuimarcuutem (REL.sg) kuimarcuutii (ABS.3sg.sg) kuimarcuutiit (ABS.3pl.sg) kuimarcuutai (ABS.3sg.pl) kuimarcuutait (ABS.3pl.pl) swimsuit ═ mayo
kuimaryaqatalria (sg) kuimaryaqatalriik (dual) kuimaryaqatalriit (pl) kuimaryaqatalriim (REL.sg) one who is goes swimming
kuimaryar- to go swimming
kuimaryaraq the way to swim
elicaqliraqa kuimaryaraq I finally learned how to swim
nalluaqa kuimaryaraq I don't know how to swim
kuimaryaryugnga- to be able to go swimming
kuimaryaryugngauq
kuimayuli (sg) kuimayulik (dual) kuimayulit (pl) kuimayulim (REL.sg) one good at swimming ═
kuimurallinilria (sg) kuimurallinilriik (dual) kuimurallinilriit (pl) kuimurallinilriim (REL.sg)
kuineq main (deep) channel of river ═
Kuinerraq [lit. "making of a new river"] Quinhagak ═ bir yer adı
Kuinerrarmiut
Kuinerrarmiut Elitnaurviat Quinhagak School ═
kuingiq (GCY) ~ kuiniq (UK) tobacco pipe, pipe; cigarette ═
kuingiqa my pipe ═
kuingir- to smoke ═ sigara içmek
kuingirtua
kuingirtuq
kuingituten
kuingirtutek
kuingirtuci
kuingirtukut
kuingirtut
kuingiryuitua I don't smoke ═
kuingiyuiruyellruunga allrakuni yuinami I quite smoking 20 years ago! ═
kuingirkaq smoking tobacco ═ içme tütünü
kuingirkamnek pillruunga I purchased a pack of cigarettes ═
kuiniqkuingiq
kukisvakqukisvak
kukugyarpak
kukukuaq common snipe ═ suçulluğu (Gallinago gallinago)
kukumyalqitaralria (sg) kukumyalqitaralriik (dual) kukumyalqitaralriit (pl) kukumyalqitaralriim (REL.sg)
kukumyar ~ kukumyaraq (sg) kukumyaraat black scoter, American scoter ═ Amerika kara ördeği (Melanitta americana)
kukumyaraat male common eider ═
kukumyararalria (sg) kukumyararalriik (dual) kukumyararalriit (pl) kukumyararalriim (REL.sg)
kukumyararcuun (sg) kukumyararcuutek (dual) kukumyararcuutet (pl) kukumyararcuutem (REL.sg) kukumyararcuutii (ABS.3sg.sg) kukumyararcuutiit (ABS.3pl.sg) kukumyararcuutai (ABS.3sg.pl) kukumyararcuutait (ABS.3pl.pl) whistle ═ düdük
kukumyeqkukumyar
kukupaguayaaq small spot, dot ═ küçük benek
kukupak spot; dot; freckle
kukupalek (sg) kukupalgek (dual) kukupalget (pl) kukupalgem (REL.sg) kukupalga (ABS.3sg.sg) kukupalgit (ABS.3pl.pl) one with spots, spotted thing ═ benekli
kukusvakqukisvak
kuk'uq puppy ═
kularvik (sg) kularviik (dual) kularviit (pl) kularviim (REL.sg) kularvia (ABS.3sg.sg) kularviat (ABS.3pl.sg) (NI) woman's basket
kuluk'uunacuar little bell ═ küçük çan
kuluk'uunaq (sg) kuluk'uunaa (ABS.3sg.sg) (< Rusça колокол) bell ═ çan
agayuviim kuluk'uunaa church bell ═ kilise çanı
kuluk'uunar- to ring ═ çalmak
kululiaq (< Rusça коро́ль̂) (BB, LI) king (playing card rank)
kulun (sg) kulutek (dual) kulutet (pl) ring ═ yüzük § cf. Rusça кольцо́
kuluq ring finger ═
kulusvik (sg) kulusviik (dual) kulusviit (pl) kulusviim (REL.sg) kulusvia (ABS.3sg.sg) kulusviat (ABS.3pl.sg) ring finger ═
kuluvak (sg) kuluviik (dual) kuluviit (pl) kuluviim (REL.sg) [< Rusça корова] cow ═ inek
kuluviim kemga beef, cattle meat ═ sığır eti
kuluviim milga cow's milk ═ inek sütü
kuluvaliurta (sg) kuluvaliurtek (dual) kuluvaliurtet (pl) kuluvaliurtem (REL.sg) kuluvaliurtii (ABS.3sg.sg) kuluvaliurtiit (ABS.3pl.sg) kuluvaliurtai (ABS.3sg.pl) kuluvaliurtait (ABS.3pl.pl) cowboy ═ kovboy, sığır çobanı
kuma- to be lit; to be on; to be burning ═
kumak (sg) kumiik (dual) kumiit (pl) (NSU, EG) louse, lice ═ bit (→ neresta, ungilak)
kumakaq chew ash fungus, punk fungus, birch tree fungus (Phellinus igniarius) ═
kumakarcur- to gather birch tree fungi ═ çiğneme mantarı toplamak
kumakarcurtuq he is harvesting birch tree fungus (punk) ═
kumakiarayuli (sg) kumakiarayulik (dual) kumakiarayulit (pl) kumakiarayulim (REL.sg) monkey ═ maymun
kumakir- to look for lice; to pick lice ═ bitlemek, bit ayıklamak
kumakiraralria (sg) kumakiraralriik (dual) kumakiraralriit (pl) kumakiraralriim (REL.sg)
kumakircuun (sg) kumakircuutek (dual) kumakircuutet (pl) kumakircuutem (REL.sg) kumakircuutii (ABS.3sg.sg) kumakircuutiit (ABS.3pl.sg) kumakircuutai (ABS.3sg.pl) kumakircuutait (ABS.3pl.pl) comb (especially for lice) ═ bit tarağı
kumakiun (sg) kumakiutek (dual) kumakiutet (pl) kumakiutem (REL.sg) kumakiutii (ABS.3sg.sg) kumakiutiit (ABS.3pl.sg) kumakiutai (ABS.3sg.pl) kumakiutait (ABS.3pl.pl) → kumakircuun
kumakiurrsuun (sg) kumakiurrsuutek (dual) kumakiurrsuutet (pl) kumakiurrsuutem (REL.sg) kumakiurrsuutii (ABS.3sg.sg) kumakiurrsuutiit (ABS.3pl.sg) kumakiurrsuutai (ABS.3sg.pl) kumakiurrsuutait (ABS.3pl.pl) (HBC, NI) → kumakircuun
kumalria (sg) kumalriik (dual) kumalriit (pl) kumalriim (REL.sg)
kumange- to get fire; to have started (of fire, electricity, etc.)
kumangessuulleq (sg) kumangessuullrek (dual) kumangessuullret (pl) kumangessuullrem (REL.sg) kumangessuullra (ABS.3sg.sg) kumangessuullrat (ABS.3pl.sg) kumangessuullri (ABS.3sg.pl) kumangessuullrit (ABS.3pl.pl)
kumarcilalria (sg) kumarcilalriik (dual) kumarcilalriit (pl) kumarcilalriim (REL.sg)
kumarcissuun (sg) kumarcissuutek (dual) kumarcissuutet (pl) kumarcissuutem (REL.sg) kumarcissuutii (ABS.3sg.sg) kumarcissuutiit (ABS.3pl.sg) kumarcissuutai (ABS.3sg.pl) kumarcissuutait (ABS.3pl.pl) cigarette lighter; fire-starting device such as bow-drill; fire-drill
kumarcissuutelleq (sg) kumarcissuutellrek (dual) kumarcissuutellret (pl) kumarcissuutellrem (REL.sg) kumarcissuutellra (ABS.3sg.sg) kumarcissuutellrat (ABS.3pl.sg) kumarcissuutellri (ABS.3sg.pl) kumarcissuutellrit (ABS.3pl.pl)
kumarte- to ignite ═
kumarteqatalria (sg) kumarteqatalriik (dual) kumarteqatalriit (pl) kumarteqatalriim (REL.sg)
kumartessuun (sg) kumartessuutek (dual) kumartessuutet (pl) kumartessuutem (REL.sg) kumartessuutii (ABS.3sg.sg) kumartessuutiit (ABS.3pl.sg) kumartessuutai (ABS.3sg.pl) kumartessuutait (ABS.3pl.pl) board with socket(s) for tip of fire-drill
kumarulluut (pl) dried-moss lamp wicks
kumaurutet (pl) sphagnum moss (Sphagnum magellanicum) ═
KumelucekaqKumluc'kaq
kumg- to scratch ═
kumkailin (sg) kumkailitek (dual) kumkailitet (pl) kumkailitem (REL.sg) kumkailitii (ABS.3sg.sg) kumkailitiit (ABS.3pl.sg) kumkailitai (ABS.3sg.pl) kumkailitait (ABS.3pl.pl) toothpick
kumkailissuun (sg) kumkailissuutek (dual) kumkailissuutet (pl) kumkailissuutem (REL.sg) kumkailissuutii (ABS.3sg.sg) kumkailissuutiit (ABS.3pl.sg) kumkailissuutai (ABS.3sg.pl) kumkailissuutait (ABS.3pl.pl) toothpick
*kumkaute-
elpeksuun kumkaulluku pinching the nerve
kumlaciq frozen meat to be eaten in that state ═ dondurulmuş durumda yenen et
kumlaneq (sg) kumlanrek (dual) kumlanret (pl) frozen fish to be eaten in that state; frozen soil; permafrost; cold spring water ═ dondurulmuş durumda yenen balık; donmuş toprak; permafrost; soğuk kaynak suyu
kumlate- to be cold (objects: liquids, solids, body parts) ═
kumlatuq it is cold (thing) ═
kumlatellria (sg) kumlatellriik (dual) kumlatellriit (pl) kumlatellriim (REL.sg) the one that is cold, cold thing ═ soğuk (şey)
ella kumlatellria cold air ═ soğuk hava
kumlatellriami imarpiim ceńiini at the shore of the the cold coast ═ soğuk deniz kıyısında
kumlatneq (way of) being cold ═
kumlatqapiaralria (sg) kumlatqapiaralriik (dual) kumlatqapiaralriit (pl) kumlatqapiaralriim (REL.sg)
kumlivik (sg) kumliviik (dual) kumliviit (pl) kumliviim (REL.sg) kumlivia (ABS.3sg.sg) kumliviat (ABS.3pl.sg) freezer; refrigerator; cold storage
kumlivigmun into the freezer
kumlivirluuki stored in freezer ═
kumlu ~ kumluq thumb ═ başparmak
Kumluc'kaq ~ Kumelucekaq Thumbelina ═ Parmak Çocuk
Kumluilnguq [lit. "one who has no thumb"] a personal name ═ bir kişi adı
kumssaagtuq he trys to scratch ═
kurpangelria (sg) kurpangelriik (dual) kurpangelriit (pl) kurpangelriim (REL.sg)
kusgua- to help, to gie aid ═
kusgunarqe- to cause one to feel compassion or protective toward someone ═
kusguryug- to feel compassion ═
kuskaq (sg) kuskak (dual) kuskat (pl) (< Rusça ко́шка ) cat ═ kedi
kuskaq avelngaq-llu cat and mouse ═ kedi ile fare
kuskam melqui the cat's fur
kuskayagaq (sg) kuskayagaak (dual) kuskayagaat (pl) kitten ═ kedi eniği
Kusquqvagmiu person from the Kuskokwim ═
Kusquqvagmiucetun in the Kuskokwim dialect
Kusquqvak (sg) Kusquqviim (REL.sg) Kuskokwim River ═
Kusquqvagmi in/at the Kuskokwim ═ Kuskokwim'de
Kusquqviim painga Kuskokwim Bay; the mouth of the Kuskokwim ═
kuta (sg) kutii (ABS.3sg.sg) drop of liquid ═ damla
mer'em kutii drop of water ═ su damlası
kuulicaaq (sg) kuulicaat (pl) (< Rusça ку́рица) chicken; turkey ═ tavuk; hindi
kuulicaarninarqellria (sg) kuulicaarninarqellriik (dual) kuulicaarninarqellriit (pl) kuulicaarninarqellriim (REL.sg)
kuuniq (sg) kuunit (pl) (< Rusça ко́нь) horrse ═ at
kuunit iruit horses' legs ═ atların bacakları
kuuselaq (Yukon) (< Rusça ко́зырь) card game similar to trumps ═
kuusqun (sg) kuusqutet (pl) woven grass basket for fish ═
kuuvviali- to make coffee ═ kahve pişirmek, kahve hazırlamak
kuuvvialiuq s/he is making coffee ═
kuuvviallria (sg) kuuvviallriik (dual) kuuvviallriit (pl) kuuvviallriim (REL.sg)
kuuvviaq (sg) kuuvviat (pl) kuuvviam ~ kuuvviarem (REL.sg) kuuvviara (ABS.3sg.sg) kuuvviarit (ABS.3pl.sg) (< Rusça ко́фе) coffee ═ kahve
kuuvviara his/her coffee ═ kahvesi
kuuvviaqaa it is his coffee ═
Kuuviaqyugtua?
Ii-i, Kuuvviaryugtua
angutem kuuvviara man's coffee ═ adamın kahvesi
arnam kuuvviara woman's coffee ═ kadının kahvesi
kuuvviam tepii ~ kuuvviarem tepii smell of coffee ═ kahvenin kokusu
kuuvviar- to drink coffee ═ kahve içmek
kuuvviartuq s/he is drinking coffee ═
kuuvviarcuun (sg) kuuvviarcuutek (dual) kuuvviarcuutet (pl) kuuvviarcuutem (REL.sg) kuuvviarcuutii (ABS.3sg.sg) kuuvviarcuutiit (ABS.3pl.sg) kuuvviarcuutai (ABS.3sg.pl) kuuvviarcuutait (ABS.3pl.pl) coffeepot ═ kahve pişirme kabı
kuuvviarniq smell of coffee
kuuvviarutleq (sg) empty coffee can ═ boş kahve kutusu, tenekesi
keggi'anallernek-llu kuuvviarutlernek avurluni, epukaitnek-llu caviyaarnek piluni she gathered old coffee cans, and wire to make bail handles for them
kuuvviaryug- to want to drink coffee ═ kahve içmek istemek
kuuvviaryugtua I want to drink coffee ═ kahve içmek istiyorum
kuuvvii- to make coffee ═ kahve pişirmek, kahve hazırlamak
kuuvviiguq s/he is making coffee ═
kuve- to spill ═
kuvaa he spills it ═
kuvciquq (K, BB) 〜 kuv'ciquq (Y.HBC) it will spill ═
kuvmia he spills it too ═
kuv'uq it spills ═
kuvsaq (Lower Yukon villages: Mountain Village and Pilot Station) net ═ (→ kuvyaq)
kuvyacuar small net ═
kuvyalleq (sg) kuvyallrek (dual) kuvyallret (pl) kuvyallrem (REL.sg) kuvyallra (ABS.3sg.sg) kuvyallrat (ABS.3pl.sg) kuvyallri (ABS.3sg.pl) kuvyallrit (ABS.3pl.pl) net fishing; one who fished by drift net ═ ağ balıkçılığı; ağla balıkçılık yapmış olan
angun kuvyalleq the man who fished by drift net
kuvyallrem aperyarai fishing words
kuvyalria (sg) kuvyalriik (dual) kuvyalriit (pl) kuvyalriim (REL.sg) one who fishing by drift net ═ ağla balık avlayan (biri)
angun kuvyalria the man who is fishing by drift net
kuvyaluteng netting, fishing by netting ═
kuvyaq (sg) kuvyat (pl) kuvyam (REL.sg) fishnet, sinew net ═ (→ kuvsaq)
kuvyami
kuvyam taktacia the length of the net ═ ağın uzunluğu
kuvyarkaq something for making fishnets, twine ═
kuvyassur- to check a net ═
kuvyassurtuq he is checking the fishnet ═
kuvyasta (sg) kuvyastek (dual) kuvyastet (pl) kuvyastem (REL.sg) kuvyastii (ABS.3sg.sg) kuvyastiit (ABS.3pl.sg) kuvyastai (ABS.3sg.pl) kuvyastait (ABS.3pl.pl) one who fishes by net, net-fisherman ═ ağ ile avlanan balıkçı
angun kuvyasta the man who is a net fisherman; the man, net fisherman
kuvyastengulleq
kuvyataq (sg) kuvyataak (dual) kuvyataat (pl) kuvyataam (REL.sg) kuvyataa (ABS.3sg.sg) kuvyataat (ABS.3pl.sg) kuvyatai (ABS.3sg.pl) fish caught with a net by possessor ═ kendisinin ağla avladığı balık
kuvyatai the things he caught with a net
kuvyate- to catch fish with a net
kuvyatuq he caught fish with a net, gillnet
kuvyaukcuaralria (sg) kuvyaukcuaralriik (dual) kuvyaukcuaralriit (pl) kuvyaukcuaralriim (REL.sg)
kuvyi- to make a net ═ ağ yapmak
kuvyiuq he is making a net
kuvyiiluuni ?fishing
kuyak lower part of seal ═

L
'laagayuli hermit thrush (Catharus guttatus) ═
Laapaaq [
'Laapaaq] ~ Laavlaaq (sg) Laapaak (dual) Laapaat (pl) Saami, Lapp ═ Lapon
laavkaaq ~ 'laavkaaq (sg) laavkaara (ABS.3sg.sg) (< Rusça ла́вка) frame building; store ═
laavkaq laavkaaq
laavkiurta (sg) laavkiurtek (dual) laavkiurtet (pl) laavkiurtem (REL.sg) laavkiurtii (ABS.3sg.sg) laavkiurtiit (ABS.3pl.sg) laavkiurtai (ABS.3sg.pl) laavkiurtait (ABS.3pl.pl) storekeeper; trader; merchant
laavkiiyurta (sg) laavkiiyurtek (dual) laavkiiyurtet (pl) laavkiiyurtem (REL.sg) laavkiiyurtii (ABS.3sg.sg) laavkiiyurtiit (ABS.3pl.sg) laavkiiyurtai (ABS.3sg.pl) laavkiiyurtait (ABS.3pl.pl) storekeeper; trader; merchant
laavkiyurta (sg) laavkiyurtek (dual) laavkiyurtet (pl) laavkiyurtem (REL.sg) laavkiyurtii (ABS.3sg.sg) laavkiyurtiit (ABS.3pl.sg) laavkiyutai (ABS.3sg.pl) laavkiyutait (ABS.3pl.pl) storekeeper; trader; merchant
lagilinraat (pl) geese eggs ═ kaz yumurtası
lagilugpiaq ~ 'lagilugpiaq Canada goose (American Ornithologists' Union), Canadian goose, big Canada goose (in America), greater Canada goose (in Britain), lesser Canada goose (in America for subspecies: Branta canadensis parvipes); white-fronted goose, greater white-fronted goose, specklebelly (Anser albifrons) ═ Kanada kazı (Branta canadensis); sakarca (Anser albifrons)
lagiq ~ 'lagiq (sg) lagik (dual) lagit (pl) (K) goose, geese (Anserinae spp.); cackling goose (American Ornithologists' Union), cackling Canada goose, cackler (locally), little Canada goose (in America), small Canada goose (in America), lesser Canada goose (in Britain) (Branta hutchinsii) ═
lagirpaq Canada goose (American Ornithologists' Union), Canadian goose, big Canada goose (in America), greater Canada goose (in Britain), lesser Canada goose (in America for subspecies: Branta canadensis parvipes) ═ Kanada kazı (Branta canadensis)
lakcakcar ~ 'lakcakcar cackling goose (American Ornithologists' Union), cackling Canada goose, cackler (locally), little Canada goose (in America), small Canada goose (in America), lesser Canada goose (in Britain) (Branta hutchinsii) ═
laqeciagaq (BB) black brant, Pacific black brant, Pacific brant ═ yosun kazı (Branta bernicla nigricans) → (neqlernaq)
lauciq (< Laponca / Northern Sami, Lapp lávže) reindeer halter or harness ═ rengeyiği yuları
'laveltaelavelta
'lavisqaq ~ navisqaq (< Rusça навес) attic, loft ═
lavkaaq laavkaaq
lavqaq (HBC) {Chevak} gulls and terns ═ martılar ve sumrular (Laridae & Sternidae)
leqleq ~ 'leqleq (Yukon) white-fronted goose, greater white-fronted goose, specklebelly ═ sakarca (Anser albifrons)
leqlernaq ~ 'leqlernaq (sg) leqlernat (pl) (Y) black brant, Pacific black brant, Pacific brant ═ yosun kazı (Branta bernicla nigricans) (→ neqlernaq)
legtararaumalria (sg) legtararaumalriik (dual) legtararaumalriit (pl) legtararaumalriim (REL.sg)
leg'umalria (sg) leg'umalriik (dual) leg'umalriit (pl) leg'umalriim (REL.sg)
'Lerleraaq ~ Elerleraaq Chinese ═ Çinli
levaaq outboard motor, motor ═ (→ elliqeryaraq)
leviilevialria (sg) leviilevialriik (dual) leviilevialriit (pl) leviilevialriim (REL.sg)
Lilgayaq Bristol Bay area ═ bir yer adı
liitiuq riitiuq
lituuliiyak [lit. "ones with large eyes"] rainbow smelt, boreal smelt, toothed smelt, arctic smelt, boreal smelt (locally or simply: smelt) (Osmerus mordax) ═
Liivlek Levelock ═ bir yer adı
lingra- to be grateful ═
llumarraq lumarraq
lugluqussaaq (sg) lugluqussaak (dual) float, net float ═
lumarracuar ~ elumarracuar shirt ═ gömlek, tişört
lumarrallertuyuli (sg) lumarrallertuyulik (dual) lumarrallertuyulit (pl) lumarrallertuyulim (REL.sg) moth ═ güve
lumarraq ~ 'lumarraq ~ llumarraq ~ numarraq (< Rusça руба́ха ) shirt; cloth; dress ═
luqruuyak ~ 'luqruuyak ~ eleqruyak [< Değinakça giliqoy (< Deg Xinag Ałixi Ni'elyoy / Deg Xinag Learners' Dictionary); cf. Koyukonca k'oolkkoye] northern pike ═ turna balığı (Esox lucius) (→ cuukvak)
luuk (< Rusça лук) onion ═ soğan (→ anainessaaq)
Luumarvik (sg) Luumarviim (REL.sg) Lomavik ═ bir yer adı
luuskaaq ~ luuskaq ~ 'luuskaq (< Rusça ложка) spoon ═ kaşık
luuskaarpak tablespoon (big spoon) ═ yemek kaşığı
luussitaq (sg) luussitat (pl) horrse (< Rusça ло́шадь < Türkçe [Turkic] аlаşа) ═ at
luussitaruaq toy (wooden) horse ═ tahta at, oyuncak at
lyukarpak (NS) mallard, malard duck, wild duck ═ yaban ördeği (Anas platyrhynchos)
M

maa-irpak in this season, at this time, this time, this year ═
maa-irpak caarkat current events ═
maanelnguq the one here ═
maani here ═
maanetua I'm here/present ═
maavet to here ═
maantelalria (sg) maantelalriik (dual) maantelalriit (pl) maantelalriim (REL.sg)
maapaq (< İngilizce mop) mop ═ püskül paspas (Shield 1978)
maapelaaq (sg) maapelaat (pl) (< İngilizce marble) marble (a small spherical toy) ═ misket, bilye
maass'laqmass'laq
maasslirissuun (sg) maasslirissuutek (dual) maasslirissuutet (pl) maasslirissuutem (REL.sg) maasslirissuutii (ABS.3sg.sg) maasslirissuutiit (ABS.3pl.sg) maasslirissuutai (ABS.3sg.pl) maasslirissuutait (ABS.3pl.pl) → masslirissuun
macaq (NS) sun ═
macar- (NS) to shine ═
mak'aq a kind of akutaq ═ bir tür akutak: Pasifik sombalığı yumurtalarını fok yağı ile karıştırıp kaymak gibi köpürene kadar çırparlar ve içine Rubus spectabilis meyvesi katarak yapılır
makengqulluk cut and dried but not smoked fish ═
makete- to rise, arise, get up ═
maktaa he sets it upright, he is setting it upright ═
maktuq he is getting up ═
makikcaq spring-type snare for squirrels or birds ═
makira- to gather greens, tubers, berries, eggs, etc. to eat ═ yiyecek olarak meyve sebze ve yumurta toplamak
makiraq (sg) makiram (REL.sg) gathering edible and medicinal plants, gathering of food; one who is gathering food ═
makiram nalliini at the time of food gathering ═ erzak toplama zamanında
maklaaq ~ maklagaq ~ maklaar (sg) maklagaam (REL.sg) bearded seal pup, baby bearded seal ═ [yenidoğan] sakallı fok yavrusu
maklaarem amia skin of the bearded seal
maklaarculria the one sealing ═ fok avlayan
maklaarcur- to hunt seals ═ fok avlamak
maklacuar [lit. "small bearded seal"] (NS: Stebbins) young bearded seal ═ (→ amirkaq)
maklacuk adult bearded seal (Erignathus barbatus) with a small body but the flippers and intestines of an adult ═ boyu ufak fakat yüzgeç ve bağırsakları normal yetişkinlerinki gibi olmasına karşın bedeni ufak olan yetişkin sakallı fok
maklagaq (sg) maklagaat (pl) → maklaaq
maklagtaq (sg) maklagtaak (dual) maklagtaat (pl) maklagtaam (REL.sg) maklagtaa (ABS.3sg.sg) maklagtai (ABS.3sg.pl) maklagtaat (ABS.3pl.pl) bearded seal caught by possessor ═ kendisinin avladığı sakallı fok
maklagte- to catch a bearded seal ═
maklaguaq (sg) maklaguat (pl) imitation bearded seal ═ taklit sakallı fok
maklaguaq kegginaquq bearded seal mask ═ sakallı fok maskesi
maklak (sg) makliik (dual) makliit (pl) makliim (REL.sg) bearded seal ═ sakallı fok (Erignathus barbatus) (→ tungunquq)
makliim irniara bearded seal pup ═ sakallı fokun yavrusu
makliim pequ͡rra bearded seal's backbone
makliim qemirrlua bearded seal's back ═
makliit qiluit bearded seal intestines
makliim uqua bearded seal's blubber ═
maklassugaq two-year-old bearded seal ═ iki yaşında sakallı fok
maklassuk adolescent bearded seal, subadult bearded seal ═ genç (ergen) sakallı fok
mak'niituut (pl)
Makqalria [lit. "one who remains sitting up"] a male personal name ═ bir erkek adı
maktanqegcissuun (sg) maktanqegcissuutek (dual) maktanqegcissuutet (pl) maktanqegcissuutem (REL.sg) maktanqegcissuutii (ABS.3sg.sg) maktanqegcissuutiit (ABS.3pl.sg) maktanqegcissuutai (ABS.3sg.pl) maktanqegcissuutait (ABS.3pl.pl) carpenter's level ═ su terazisi
maktellerkaq (sg) maktellerkam (REL.sg) resurrection
maktellrullinilria (sg) maktellrullinilriik (dual) maktellrullinilriit (pl) maktellrullinilriim (REL.sg)
makuat (pl) glittering particles used as compasses, tiny particles such as dust or ice crystals glittering in the sun, sometimes referred to as "eyes of the ocean" ═
makuciq a thing like this, this kind of thing ═
makugtalriit those working hard and suffering discomfort ═
makumiu resident of the village ═
makuryaq mosquito ═ sivrisinek (→ egturyaq)
makuryiurcuun (sg) makuryiurcuutek (dual) makuryiurcuutet (pl) makuryiurcuutem (REL.sg) makuryiurcuutii (ABS.3sg.sg) makuryiurcuutiit (ABS.3pl.sg) makuryiurcuutai (ABS.3sg.pl) makuryiurcuutait (ABS.3pl.pl) mosquito net or repellent
malagg'aayaq (< Rusça малаха́й) fur hat with fur ear-flaps ═
ilaita malagg'aayalilarait aliimatnun-llu tungunqucukluku some people make fur hats out of them and others use them for trimmings on mittens
malak'uuq → muluk'uuq
malat'uuq → mulut'uuq
maliak their2 companion ═
maligcesta (sg) maligcestek (dual) maligcestet (pl) maligcestem (REL.sg) maligcestii (ABS.3sg.sg) maligcestiit (ABS.3pl.sg) maligcestai (ABS.3sg.pl) maligcestait (ABS.3pl.pl)
maligcestiignek the thing that was following them²
maligcestelleq (sg) maligcestellrek (dual) maligcestellret (pl) maligcestellrem (REL.sg) maligcestellra (ABS.3sg.sg) maligcestellrat (ABS.3pl.sg) maligcestellri (ABS.3sg.pl) maligcestellrit (ABS.3pl.pl)
maligcuaralria (sg) maligcuaralriik (dual) maligcuaralriit (pl) maligcuaralriim (REL.sg)
maligtaqu- to obey; to follow (instructions, precepts, maxims)
maligtaquarkaq (sg) maligtaquarkai (ABS.3sg.sg) maligtaquarkait (ABS.3pl.sg)
murilkumalriim maligtaquarkai conditions of probation
maligtaqucaraq following rules
maligtaquluten follow directions ═
maligtaqusta (sg) maligtaqustek (dual) maligtaqustet (pl) maligtaqustem (REL.sg) maligtaqustii (ABS.3sg.sg) maligtaqustiit (ABS.3pl.sg) maligtaqustai (ABS.3sg.pl) maligtaqustait (ABS.3pl.pl) disciple; adherent; follower
maligtaqustek'lalleq (sg) maligtaqustek'lallrek (dual) maligtaqustek'lallret (pl) maligtaqustek'lallrem (REL.sg) maligtaqustek'lallra (ABS.3sg.sg) maligtaqustek'lallrat (ABS.3pl.sg) maligtaqustek'lallri (ABS.3sg.pl) maligtaqustek'lallrit (ABS.3pl.pl)
maligtaqustelleq (sg) maligtaqustellrek (dual) maligtaqustellret (pl) maligtaqustellrem (REL.sg) maligtaqustellra (ABS.3sg.sg) maligtaqustellrat (ABS.3pl.sg) maligtaqustellri (ABS.3sg.pl) maligtaqustellrit (ABS.3pl.pl)
maligtaqutellria (sg) maligtaqutellriik (dual) maligtaqutellriit (pl) maligtaqutellriim (REL.sg) one who follows
maligte- to follow, accompany, to go with, follow ═
malika one who's with me ═
maliss'aat prayers ═
mallu ~ malluk (sg) malluuk (dual) malluut (pl) beached carcass or other thing found while one is beachcombing ═
mallukestelleq (sg) mallukestellrek (dual) mallukestellret (pl) mallukestellrem (REL.sg) mallukestellra (ABS.3sg.sg) mallukestellrat (ABS.3pl.sg) mallukestellri (ABS.3sg.pl) mallukestellrit (ABS.3pl.pl) the person who had found a carcass
mallussuq [lit. "looking for a beached carcass"] combing the beaches to salvage dead walrus which have washed ashore ═
mallussulria (sg) mallussulriik (dual) mallussulriit (pl) mallussulriim (REL.sg)
mallussur- to beachcomb for carcasses ═
mallussurtuq he is beachcombing ═
malruk two, 2 ═ iki
akimiaq malruk 17
malruk ipiaq (some Yukon people) 40
yuinaak malruk 40
yuinaak malruk qula 50
malrulek (sg) malrulget (pl) ═
malrulget erinitulit long vowels ═ uzun ünlüler (aa, ii, uu)
malrunlegen ~ malrunelgen seven, 7 ═ yedi
malruyagaq (BB) deuce, two (playing card rank)
mamcangqa- to be flattened
mamcangqalria (sg) mamcangqalriik (dual) mamcangqalriit (pl) mamcangqalriim (REL.sg)
mamkellicaumalria (sg) mamkellicaumalriik (dual) mamkellicaumalriit (pl) mamkellicaumalriim (REL.sg)
mamkilnguar dime (coin) ═ 10 sentlik tüm metal dolar
mamkilnguq the thin one
mamkilnguq cikuq ═ ince buz
mamkilquq (sg) mamkilquk (dual) mamkilqut (pl) mamkilqum (REL.sg) (K, NI, Y) fontanelle (baby's soft spot on baby's head) ═ bıngıldak
mamkite- to be thin
mamteraq (sg) mamterak (dual) mamterat (pl) mamteram (REL.sg) cache, storehouse ═ ambar, depo
mamteram iluani inside a smokehouse ═
Mamterat Goodnews Bay ═ bir yer adı
Mamterilleq (sg) Mamterillrem (REL.sg) Bethel ═ bir yer adı
Mamterillerni at Bethel ═ Bethel'de
Mamterillermiu (sg) Mamterillermiuk (dual) Mamterillermiut (pl) [lit. "smokehouse people"] Betheler, person from the Bethel (Mamterilleq)
mamtu- to be thick
mamtuuq it is thick ═
mamtulria (sg) mamtulriik (dual) mamtulriit (pl) mamtulriim (REL.sg) mamtulriara (ABS.3sg.sg) one that is thick; K, BB: nickel, five cents
mamtuqaq (K, BB) nickel (coin), five cents ═ 5 sentlik tüm metal dolar
mamyuilnquq (sg) mamyuilnquk (dual) mamyuilnqut (pl) mamyuilnqum (REL.sg) malignancy; cancer
man'a (sg) mat'um (REL.sg) this one ═ bu
mat'um nalliini at this time, at the present time ═ bu zamanda, şimdiki zamanda, günümüzde
manali- to make a fishing lure with hook ═ olta yapmak
manalria (sg) manalriik (dual) manalriit (pl) manalriim (REL.sg) one who is angling/jigging ═ oltayla balık avlayan
man'aman'aaq traditional game similar to prisoner's base ═
manaq (sg) manak (dual) manat (pl) manam (REL.sg) manaa (ABS.3sg.sg) fishing lure with hook, fishhook, fish hook ═ olta (→ iqsak)
manaa his fishing lure ═
manavni on your(sg.) fish hooks ═
managni his own two fish hooks ═
manam epua ═ oltanın yay biçimli tahta tutamağı
Man'aq a personal name ═ bir kişi adı
manaqcaar- ═ balık tutmaya çalışmak
manaqcaartuq
manaqcaaralria (sg) manaqcaaralriik (dual) manaqcaaralriit (pl) manaqcaaralriim (REL.sg)
manaqenge- to hook something
manaqenguq s/he hooked something (a fish)
manaqengaa
manaqenglleq (sg)
manaqenglleq angutmek
manaqutaq (Nelson Island) hook and sinkers, fishing hook, line, and pole ═ olta takımı (kanca, ip, kazık)
manar- to fish with a hook, line, and lure by jigging ═ oltayla balık avlamak
manartuq he is fishing ═
manarni (you1) say you are hooking! ═
manari- to hook something
manariuq s/he hooked something (not a fish)
manarluteng jigging, fishing by jigging ═
manaruar-
manaruartuq s/he is fishing just for fun
manarvik (sg) manarviik (dual) manarviit (pl) manarviim (REL.sg) manarvia (ABS.3sg.sg) manarviat (ABS.3pl.sg) place to fish with a hook
manarvigmun into the angling/jigging area
manaryalleq (sg) manaryallrek (dual) manaryallret (pl) manaryallrem (REL.sg) manaryallra (ABS.3sg.sg) manaryallrat (ABS.3pl.sg) manaryallri (ABS.3sg.pl) manaryallrit (ABS.3pl.pl)
manaryar- to go to fish with a hook and line
manaryartuq s/he went to fish with a hook and line
manaryaraq fishing through the ice ═
manaryarciqellria (sg) manaryarciqellriik (dual) manaryarciqellriit (pl) manaryarciqellriim (REL.sg) who will go ice fishing
manaryarciqelria (sg) manaryarciqelriik (dual) manaryarciqelriit (pl) manaryarciqelriim (REL.sg) who will go ice fishing
manaryug- to want to fish ═ balık tutmak istemek
manaryugtua I want to fish ═ balık tutmak istiyorum
manaryugtuq s/he wants to fish ═ balık tutmak istiyor
mangamculria (sg) mangamculriik (dual) mangamculriit (pl) mangamculriim (REL.sg) maimed person
mangaun (sg) mangautek (dual) mangautet (pl) mangautem (REL.sg) mangautii (ABS.3sg.sg) mangautiit (ABS.3pl.sg) mangautai (ABS.3sg.pl) mangautait (ABS.3pl.pl) (Yukon) scissors [often used in the dual for one single scissors] ═ makas
mania she put it (on stove) / she shows it ═
maniu (you1) put it (on stove) / show it! ═
maneq (Yukon, Nelson Island) clump of tundra grass ═
maniaq roasted (barbecued) fish, cooked over fire ═ fırında kızartılmış taze balık
maniarcuun (sg) maniarcuutek (dual) maniarcuutet (pl) maniarcuutem (REL.sg) maniarcuutii (ABS.3sg.sg) maniarcuutiit (ABS.3pl.sg) maniarcuutai (ABS.3sg.pl) maniarcuutait (ABS.3pl.pl) frying pan
maniarrsuun (sg) maniarrsuutek (dual) maniarrsuutet (pl) maniarrsuutem (REL.sg) maniarrsuutii (ABS.3sg.sg) maniarrsuutiit (ABS.3pl.sg) maniarrsuutai (ABS.3sg.pl) maniarrsuutait (ABS.3pl.pl) frying pan
maniatellria (sg) maniatellriik (dual) maniatellriit (pl) maniatellriim (REL.sg)
manig-manigcete-
manigcarissuun (sg) manigcarissuutek (dual) manigcarissuutet (pl) manigcarissuutem (REL.sg) manigcarissuutii (ABS.3sg.sg) manigcarissuutiit (ABS.3pl.sg) manigcarissuutai (ABS.3sg.pl) manigcarissuutait (ABS.3pl.pl)
manigcarvik (sg) manigcarviik (dual) manigcarviit (pl) manigcarviim (REL.sg) manigcarvia (ABS.3sg.sg) manigcarviat (ABS.3pl.sg) ironing board ═ ütü masası
manigcete- to be smooth ═
manigcetellria (sg) manigcetellriik (dual) manigcetellriit (pl) manigcetellriim (REL.sg) flat thing, flattened thing ═
manigcetellriim nunam qaingani
manigcissuun (sg) manigcissuutek (dual) manigcissuutet (pl) manigcissuutem (REL.sg) manigcissuutii (ABS.3sg.sg) manigcissuutiit (ABS.3pl.sg) manigcissuutai (ABS.3sg.pl) manigcissuutait (ABS.3pl.pl) carpenter's plane; smoothing tool
manignaalleryak ~ manignaleryak Pacific cod (Gadus macrocephalus); saffron cod (Eleginus gracilis); Pacific tomcod (Microgadus proximus) ═ mezgit
manignalek I place with burbot ═ gelinciklik, gelincikli yer
Manignalek II Manignalek River ═
manignaq (sg) manignat (pl) [lit. "like an egg"] (Nushagak River villages: Ekwok, Koliganek, New Stuyahok) burbot (locally: lush), loche fish, lingcod (Lota lota) ═ tatlısu gelinciği (→ atgiaq)
Manignarcuutnguaq (Nelson Island) January ═ Ocak
manigtacuarat brook trout ═
manik (sg) maniik (dual) maniit (pl) maniim (REL.sg) egg ═ yumurta (→ kayanguq, peksuq)
Maniit Anutiit (Y, NS) May ═ Mayıs
manimalria (sg) manimalriik (dual) manimalriit (pl) manimalriim (REL.sg)
manite- to be short ═
manu (sg) manua (ABS.3sg.sg) area in front of or at the front (with reference to person) ═ ön
manuilitaq apron; bib ═ önlük; mutfak önlüğü; mama önlüğü
manumik brooch; pin (jewelry); chest decoration, one of three strands of beads on the chest of the traditional Yup'ik qaliq parka ═
Manuquutaq Manokotak ═ bir yer adı
manussuugtellria (sg) manussuugtellriik (dual) manussuugtellriit (pl) manussuugtellriim (REL.sg)
maqacetellria (sg) maqacetellriik (dual) maqacetellriit (pl) maqacetellriim (REL.sg)
maqamyuarun ~ maqanqaun great-great-grandchild ═
maqaq warmth ═
maqar- to be warm ═ sıcak olmak
maqartuq it is warm
maqarcete- to be warm (of clothes, bedding, etc.) ═
maqarcetellria (sg) maqarcetellriik (dual) maqarcetellriit (pl) maqarcetellriim (REL.sg) warm thing ═
maqarqun (sg) maqarqutek (dual) maqarqutet (pl) maqarqutem (REL.sg) maqarqutii (ABS.3sg.sg) maqarqutiit (ABS.3pl.sg) maqarqutai (ABS.3sg.pl) maqarqutait (ABS.3pl.pl) insulation
nem maqarqutii insulation of the house
maqaruaq (sg) maqaruak (dual) maqaruat (pl) maqaruam (REL.sg) snowshoe hare, snowshoe rabbit (locally: rabbit) (Lepus americanus) ═
maqaruat it'gait snowshoe hare feet ═ tavşanların ayakları
maqaruam kemga rabbit meat ═
maqaruam melqurri rabbit's fur
maqaruarcuun (sg) maqaruarcuutek (dual) maqaruarcuutet (pl) maqaruarcuutem (REL.sg) maqaruarcuutii (ABS.3sg.sg) maqaruarcuutiit (ABS.3pl.sg) maqaruarcuutai (ABS.3sg.pl) maqaruarcuutait (ABS.3pl.pl) rabbit snare, snares for catching rabbit
maqaruartaq (sg) maqaruartaak (dual) maqaruartaat (pl) maqaruartaam (REL.sg) maqaruartaa (ABS.3sg.sg) maqaruartaat (ABS.3pl.sg) maqaruartai (ABS.3sg.pl) rabbit caught by possessor ═ kendisinin avladığı tavşan
maqaruartanka the rabbits I caught
maqcissuun (sg) maqcissuutek (dual) maqcissuutet (pl) maqcissuutem (REL.sg) maqcissuutii (ABS.3sg.sg) maqcissuutiit (ABS.3pl.sg) maqcissuutai (ABS.3sg.pl) maqcissuutait (ABS.3pl.pl) hose; pump; faucet
maqi- to take a steam bath, to streambath ═
maqiunga
maqiuq he is taking a steam bath ═
maqiuten
maqiutek
maqiuci
maqiukut
maqiut
maq'i- to ejaculate semen ═ boşalmak, dölü akmak
maqili- to build a fire for a steambath ═ hamam için ateş yakmak
maqiliuq he is making a fire for his own steambath
maqillgun (sg) maqillgutek (dual) maqillgutet (pl) maqillgutem (REL.sg) maqillgutii (ABS.3sg.sg) maqillgutiit (ABS.3pl.sg) maqillgutai (ABS.3sg.pl) maqillgutait (ABS.3pl.pl) steambath partner, bathing companion ═ hamam arkadaşı
maqillgutka my bathing companion ═
Maqineq Saturday ═ Cumartesi
Maqinruuq it is Saturday ═ Cumartesidir
Maqinermi on Saturday ═ Cumartesi günü
maqinerraq time right after taking a sweatbath
maqinerraraam kinguani after the steambath ═ banyodan sonra
maqinerrar- to have just taken a steambath
maqiq steambath, steam bath ═
maqissuun (sg) maqissuutek (dual) maqissuutet (pl) maqissuutem (REL.sg) maqissuutii (ABS.3sg.sg) maqissuutiit (ABS.3pl.sg) maqissuutai (ABS.3sg.pl) maqissuutait (ABS.3pl.pl) fire-bath hat, hat worn in sweatbath or other gear used in sweatbath
maqivik (sg) maqiviik (dual) maqiviit (pl) maqiviim (REL.sg) maqivia (ABS.3sg.sg) maqiviat (ABS.3pl.sg) steambath house
maq'lalria (sg) maq'lalriik (dual) maq'lalriit (pl) maq'lalriim (REL.sg)
marallaq (sg) marallat (pl) HBC alpine sweetvetch, Eskimo patato, Indian potato, wild potato (locally), wild carrot (locally), Yupik potatoes (locally) (Hedysarum alpinum) ═
maraq (sg) maram (REL.sg) marshy, muddy lowland ═ batak ova
marami in the marshy, muddy lowland ═ batak ovada
maram qukaani in the middle of a vast field, in the middle of the mad flat ═ batak ovanın ortasında
mararmiutaq (sg) mararmiutaak (dual) mararmiutaat (pl) [lit. "lowland tundra dweller"] Lapland longspur, Lapland bunting (Calcarius lapponicus) ═
maraspak very wet mud ═
marastu- to be muddy ═
marayaq mud ═
Marayarmiut Scammon Bay ═ bir yer adı
marrlugaq (HBC, NUN, NI) grandmother
maruara- to howl (of animals)
maruaraurallrulria (sg) maruaraurallrulriik (dual) maruaraurallrulriit (pl) maruaraurallrulriim (REL.sg)
masseq old salmon near spawning ═
Masserculleq Marshall ═ bir yer adı
massiinailnguq (sg) massiinailnguut (pl) ═ makinesiz
massiinailnguut they do not have machines
massiinaq (sg) massiinam (REL.sg) (< Rusça маши́на) machine; sewing machine; motor, outboard motor ═ makine; dikiş makinesi; dıştan takmalı kayık motoru
massiinam mayuqetaara valve
massiinam nepii the noise of the machine ═ makinenin sesi
massiinam tugercuutii piston
massiinarpak (sg) massiinarpiik (dual) massiinarpiit (pl) massiinarpiim (REL.sg) massiinarpii (ABS.3sg.sg) big machine ═ büyük makine
masslaq (sg) masslat (pl) (< Rusça ма́сло) butter ═ tereyağı
mass'laq ~ maass'laq (< Rusça ма́сло ) butter ═ tereyağı
masslir-
massliraa s/he buttered it
masslirissuun (sg) masslirissuutek (dual) masslirissuutet (pl) masslirissuutem (REL.sg) masslirissuutii (ABS.3sg.sg) masslirissuutiit (ABS.3pl.sg) masslirissuutai (ABS.3sg.pl) masslirissuutait (ABS.3pl.pl) butter-knife ═ tereyağı bıçağı
matangqa- to be naked ═
matar- to take off clothes ═
matartua
matartuq
matartuten
matartutek
matartuci
matartukut
matartut
matarte- to undress, remove one's coat, unharness a dog ═
maurluq (sg) maurluuk (dual) maurluut (pl) maurluum (REL.sg) maurlua (ABS.3sg.sg) maurluat (ABS.3pl.sg) (Y, NI, CAN, K, BB, NR, LI, EG) grandmother, grandma ═ nine, büyükanne (→ anuurluq, uma)
maurlurmi at grandmother's
maurluqellriik (dual) [lit. "grandmother-related ones"] grandmother and grandson, grandmother and grandchild ═ nine ile torunu
maurluquralriarullinilriik (dual) grandmother and grandchild
maurluquralriik (dual) grandmother and grandchild
maurlurluq (sg) maurlurluuk (dual) maurlurluut (pl) maurlurluum (REL.sg) maurlurlua (ABS.3sg.sg) maurlurluat (ABS.3pl.sg) poor dear grandmother
maurlurlua his dear grandmother
maurlurluqellriik (dual) poor dear grandmother and grandchild
maurlurluquralriarullinilriik (dual) poor dear grandmother and grandchild
Maurluss'aq a personal name ═ bir kişi adı
maurluulleq (sg) maurluullrek (dual) maurluullret (pl) maurluullrem (REL.sg) maurluullra (ABS.3sg.sg) maurluullrat (ABS.3pl.sg) maurluullri (ABS.3sg.pl) maurluullrit (ABS.3pl.pl) being a grandmother
May'aq (sg) May'am (REL.sg) a personal name ═ bir kişi adı
mayiteqevkaumalria (sg) mayiteqevkaumalriik (dual) mayiteqevkaumalriit (pl) mayiteqevkaumalriim (REL.sg)
mayulliniyalria (sg) mayulliniyalriik (dual) mayulliniyalriit (pl) mayulliniyalriim (REL.sg)
mayur- to ascend, climb, go up ═
mayuraa s/he is going up it ═
mayurtuq s/he is going up ═
mayurrvik (sg) mayurrviik (dual) mayurrviit (pl) mayurrviim (REL.sg) mayurrvia (ABS.3sg.sg) mayurrviat (ABS.3pl.sg) (NI) elevated cache
mayuryaraq ladder; stairs ═ merdiven
mayuun (sg) mayuutek (dual) mayuutet (pl) mayuutem (REL.sg) mayuutii (ABS.3sg.sg) mayuutiit (ABS.3pl.sg) mayuutai (ABS.3sg.pl) mayuutait (ABS.3pl.pl) ladder, ramp
mecangqaq buttocks ═ kalça, popo (→ nulluuk)
meciknaq one that causes or allows a person to see it easily
meciusngalria (sg) meciusngalriik (dual) meciusngalriit (pl) meciusngalriim (REL.sg)
mecqituq he steps into puddle ═
mecuar (sg) mecuaraat (pl) small particles of liquid
mecugelugaat wild celery (→ ikiituk)
mecunge- to be wet or soaked
mecungelleq (sg) mecungellrek (dual) mecungellret (pl) mecungellrem (REL.sg) mecungellra (ABS.3sg.sg) mecungellrat (ABS.3pl.sg) mecungellri (ABS.3sg.pl) mecungellrit (ABS.3pl.pl)
lumarraqa mecungelleq my shirt which got soaked
mecungelria (sg) mecungelriik (dual) mecungelriit (pl) mecungelriim (REL.sg)
mecungelriit aturani his/her wet clothes
mecuq (sg) mecuk (dual) mecut (pl) mecum (REL.sg) mecua (ABS.3sg.sg) mecui (ABS.3sg.pl) mecuit (ABS.3pl.pl) liquid part of something; sap; juice; green or waterlogged wood
mecua its juice
atsat mecuit berry juices
mecurpilria (sg) mecurpilriik (dual) mecurpilriit (pl) mecurpilriim (REL.sg)
meliuma-
meliumauq it has had water put into it, has been diluted
mel'ir- to get water in it; to put water into
meliur-
meliurluteng
meliurcuun (sg) meliurcuutek (dual) meliurcuutet (pl) meliurcuutem (REL.sg) meliurcuutii (ABS.3sg.sg) meliurcuutiit (ABS.3pl.sg) meliurcuutai (ABS.3sg.pl) meliurcuutait (ABS.3pl.pl)
naanguat meliurcuutet ═ su oyuncakları
mell'eq (sg) mellrek (dual) mellret (pl) mellrem (REL.sg) mellra (ABS.3sg.sg) mellrat (ABS.3pl.sg) mellri (ABS.3sg.pl) mellrit (ABS.3pl.pl) drinking ═ içme (→ emelleq)
mell'ermini when s/he drank
mellgar man's knife with a bent blade, crooked knife, curved knife
mellqerupceret furry bugs ═
melngull'er (sg) melngullraat (pl) shabby beetle
melnguq (sg) melngut (sg) water beetle
melnguruaq (sg) melnguruat (pl) imitation beetle ═ taklit böcek
melnguruaq kegginaquq beetle mask ═
melqiumalria (sg) melqiumalriik (dual) melqiumalriit (pl) melqiumalriim (REL.sg)
melqulegcuqatalria (sg) melqulegcuqatalriik (dual) melqulegcuqatalriit (pl) melqulegcuqatalriim (REL.sg)
melqulegcur- to trap furbearers
melqulegcurta (sg) melqulegcurtek (dual) melqulegcurtet (pl) melqulegcurtem (REL.sg) melqulegcurtii (ABS.3sg.sg) melqulegcurtiit (ABS.3pl.sg) melqulegcurtai (ABS.3sg.pl) melqulegcurtait (ABS.3pl.pl) trapper
melqulegcuryaraq way of trapping ═
melqulgaq crab ═
melqulget (pl) furbearers (beaver, otter, muskrat, mink, red fox…) ═ kürklük av hayvanı
melqulget amiit skins of fur-bearing animals ═
melqulgun (sg) melqulgutek (dual) melqulgutet (pl) melqulgutem (REL.sg) melqulgutii (ABS.3sg.sg) melqulgutiit (ABS.3pl.sg) melqulgutai (ABS.3sg.pl) melqulgutait (ABS.3pl.pl)
melqulgutminek
melquq (sg) melquk (dual) melqut (pl) melqum (REL.sg) melqua ~ melqu͡rra (ABS.3sg.sg) melqui ~ melqu͡rri (ABS.3sg.pl) melquit ~ melqurrit (ABS.3pl.pl) feather; human body hair; animal fur ═ tüy; kıl; kürk
melqunka my fur ═
issurit melqurrit
kuskam melqui the cat's fur
maqaruam melqurri rabbit's fur
nayiyagaat melqurrit fur of ringed-seal pups
qusngit melqurrit reindeer's fur; sheep's fur
melquruaq (sg) melquruak (dual) melquruat (pl) melquruam (REL.sg) [lit. "imitation feather"] cotton; tundra cotton; cottongrass (Eriophorum scheuchzeri) ═
melqussuk (sg) melqussuuk (dual) melqussuut (pl) melqussuum (REL.sg) (K) shaggy dog ═
melucuaq herring roe-on-kelp, herring spawn-on-kelp ═ yosundaki ringa yumurtası
melug- to suck, smoke ═ içine çekmek, içmek (sigara)
melugpaa oh! how I smoked! ═
melugayuli (sg) melugayulik (dual) melugayulit (pl) melugayulim (REL.sg) [lit. "one who sucks (birds eggs)"] long-tailed jaeger, long-tailed skua ═ uzunkuyruklu korsanmartı (Stercorarius longicaudus)
melugcuun (sg) melugcuutek (dual) melugcuutet (pl) melugcuutem (REL.sg) melugcuutii (ABS.3sg.sg) melugcuutiit (ABS.3pl.sg) melugcuutai (ABS.3sg.pl) melugcuutait (ABS.3pl.pl) nipple of baby bottle; tube or other device for taking snuff
melugkarci- to buy cigarettes ═ sigara satın almak
melugkarciuq he is buying cigarettes
melugtur- to eat aged fish eggs ═
meluguaq (sg) meluguak (dual) meluguat (pl) meluguam (REL.sg) (NS, LY) cigarette ═
melugyaraat (pl) gnat ═
meluk (sg) meluut (pl) melua (ABS.3sg.sg) meluit (ABS.3pl.pl) fish egg, roe; herring roe ═ baluk yumurtası; ringa yumurtası
akakiigem melua whitefish roe ═
melut cu'at (pl) → melucuaq
meluskaq (< Rusça про́шка) snuff tobacco ═ enfiye
meluskar- to take snuff ═
meluskarvik (sg) meluskarviik (dual) meluskarviit (pl) meluskarviim (REL.sg) meluskarvia (ABS.3sg.sg) meluskarviat (ABS.3pl.sg) [lit. "container for snuff"] snuff box ═ enfiye kutusu
meluskautaak meluskautek
meluskautek snuff box
menge- to sing a song with drumming preliminary to dancing ═
mengluni
meng'esta
mengkuk (sg) mengkuut (pl) labret ═ dudak küpesi (→ cungarpak, tuutaq)
mengla (sg) menglii (ABS.3sg.sg) edge; border ═
amiigem mengliinun next to the doorway ═
ekuaviim menglii the edge of the altar ═
elaturram mengliinun in the porch ═
ellam menglii horizon ═
ingrim mengliini at the edge of the mountain ═
nanvam menglii the edge of the lake ═
nem mengliini next to the house ═
qiliim menglii horizon
mengniarcuun (sg) mengniarcuutek (dual) mengniarcuutet (pl) mengniarcuutem (REL.sg) mengniarcuutii (ABS.3sg.sg) mengniarcuutiit (ABS.3pl.sg) mengniarcuutai (ABS.3sg.pl) mengniarcuutait (ABS.3pl.pl) song
mengqucivak northern hawk-owl (Surnia ulula) ═
menuitqapigtellria (sg) menuitqapigtellriik (dual) menuitqapigtellriit (pl) menuitqapigtellriim (REL.sg) very clean one
meq (sg) mer'ek (dual) mer'et (pl) mer'em (REL.sg) mer'a (ABS.3sg.sg) ~ emeq water, fresh water; buckets/bottles of water ═ su
meq'a my water ═ benim suyum
mermi in water ═ suda
mermun into the water
Kuigpiim mer'a Yukon's water ═ Yukon'un suyu
mer'em ayuqucia
mer'em iluani
mer'em kutii drop of water ═ su damlası
mer'em tungii toward the water ═
meqcalilria (sg) meqcalilriik (dual) meqcalilriit (pl) meqcalilriim (REL.sg)
meqe- to shed hair ═
meqenquq bold / hairless spot ═ kel
meqneq bald spot ═
meqsug- to be thirsty, to want to drink ═ su içmek istemek
meqsugtua I am thirsty ═ su içmek istiyorum, susadım
meqsugtuq s/he is thirsty ═ su içmek istiyor, susamış
meqsulria (sg) meqsulriik (dual) meqsulriit (pl) meqsulriim (REL.sg)
yuucirkamek meqsulriit
meqtar- to pluck ═ (→ eritar-)
meqtaa pluck (birds)! ═
mequlegcuryaraq trapping ═ tuzakla/kapanla yapılan avcılık
mequq (Yukon) human waste ═
meq'uq it sheds ═
mequssngiq shaggy dog ═
mequss'uk (sg) mequss'uuk (dual) mequss'uut (pl) mequss'uum (REL.sg) shaggy dog ═
mer- ~ emer- to drink something cold ═ içmek (soğuk şeyler için)
mertua
mertuq s/he is drinking a cold beverage ═
mertuten
mertutek
merluci
mertukut
merciqut
mer'a ~ emera